Hur ser den kommande fascismen ut?

25
4970
Great Resert. Skärmdump från World Economic Forum.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel, som nog blivit ännu mer aktuell i Corona-tider då Kapitalet flyttar fram sina positioner.

Artikeln Pål Steigan: Hvordan blir den neste fascismen? har vänligen översatts av Björn Nilsson från Söder, som driver den intressanta bloggen ”Björnbrum”.


Hur ser den kommande fascismen ut?

Det är 98 år sedan det italienska fascistpartiet Partito Nazionale Fascista organiserade den så kallade ”Marschen mot Rom” och genomförde en fascistisk statskupp i Italien under ledning av Benito Mussolini.
Det är 87 år sedan Adolf Hitler och hans NSDAP genomförde sin statskupp i Tyskland.

Och det är över 81 år sedan Francisco Franco förklarade seger i det spanska inbördeskriget och upprättade en fascistisk diktatur i Spanien.

De fascistiska rörelserna hade väldigt mycket gemensamt, även om de inte var identiska. Då nazisterna genomförde sin kupp i Tyskland hade de italienska fascisterna redan suttit vid makten i mer än tio år. Fascismen som ideologi och program uppstod i Italien, och det är fullt möjligt att studera fascismens dokument, uttalanden och praxis för att se vad den stod för.

fasces

Ordet fascism är avlett av fasces, som var en maktsymbol i Romarriket. Det var en knippe käppar sammanbundna med en yxa. Käpparna symboliserade ämbetsmannens rätt till att utöva spöstraff. Yxan symboliserade dödsstraffen.

Detta visar i vilken stor utsträckning auktoritet och våld är centrala för fascismen. Benito Mussolini menade att medan det nittonde århundradet hade varit socialismens och liberalismens århundrade, så skulle det tjugonde århundradet var den totalitära och våldsamma statens århundrade. Samhället skulle vara militariserat.

Mussolini erkände att fackföreningarna hade spelat en viktig historisk roll, men i fascismen skulle klasskampen ersättas av klassamarbete. Arbetare, chefer och ägare skulle organiseras i korporationer uppifrån och ned. Dessa korporationer skulle i sin tur underordnas den auktoritära fascistiska staten. Fackföreningar utanför korporationerna skulle förbjudas.

Den fascistiska staten skulle vara allomfattande och ta till sig alla sidor av undersåtarnas liv, allt från det andliga till idrott, kultur, arbete och ekonomi. Samhällsmedborgarna hade att visa disciplin och lydnad. I gengäld ville den fascistiska staten vara en social stat, som sörjde för välfärd, skolgång, bostäder, hälsoväsen och så vidare.

Mussolini ville återupprätta Romarrikets storhet, och det är lätt att se i alla symbolerna och proklamationerna. I detta ingick också revanschism för att återerövra områden som Italien hade förlorat under historiens gång, som franska Rivieran inklusive Nice, Korsika, Ticino i Schweiz, den dalmatiska kusten i Jugoslavien, Malta, och en del till. I den meningen var fascismen ultranationalistisk, men det draget skiljer den inte från annan imperialism i samtiden. (Tänkt på att vid den tiden härskade Storbritannien över stora delar av världen, och såg på det som sin naturliga rätt.)

I familjepolitiken var fascismen starkt patriarkal. Kvinnor fick statligt stöd för att vara hemma och föda barn.

Summering av några av fascismens huvudpunkter:

• Den auktoritära, våldsamma och militariserade staten
• Klassamarbete i stället för klasskamp
• En korporativ stat med sammansmältning uppifrån mellan staten och näringslivet
• En patriarkalisk och allomfattande stat
• Ledarprincipen. Mussolini såg sig i rollen som en romersk kejsare, Il Duce, fursten
• Modernism och futurism, fascisterna såg på sig själva som en moderniserande kraft
• En patriarkal familj, anti-homofili
• Revanschistisk, imperialistisk, nationalistisk och rasistisk
• Anti-demokratisk
• Anti-liberalistisk
• Anti-socialistisk
• Anti-kommunistisk

Fascismen var ett svar på klasskonflikterna i dåtiden. Det var en möjlig lösning på kapitalismens problem. För att slå ner klasskampen och hindra en socialistisk revolution och samtidigt revitalisera den italienska kapitalismen, fann fascismen lösningen i en korporativ, allomfattande och auktoritär stat.

Fascismen var först och främst till fördel för de stora kapitalisterna i industrin, och de stora jordägarna, latifundisterna. Det var ingen tillfällighet att Italiens störste industrikapitalist Giovanni Agnelli (FIAT) var en stor anhängare av fascismen och sörjde för att profitera på den.

Det grundläggande i fascismen är en auktoritär, våldsam och militaristisk stat, anti-arbetarklass, anti-klasskamp, anti-demokrati – och imperialistisk.

En av historiens främsta anti-fascister, Georgi Dimitrov, sa i sitt tal på Kommunistiska Internationalens 7. världskongress 1935:

”Fascismen är finanskapitalets egen makt. Den är en organisation av terroristiskt våld mot arbetarklassen, mot böndernas och de intellektuellas revolutionära skikt. I utrikespolitiken är fascismen chauvinism i dess allra grövsta form, som uppammar ett djuriskt hat mot andra folk.

Denna fascismens innersta karaktär måste särskilt starkt framhävas, därför att fascismen under den sociala demagogins täckmantel fått möjlighet att i flera länder draga med sig de av krisen ruinerade småborgerliga massorna och t.o.m. vissa delar av de mest efterblivna proletära skikten, vilka aldrig skulle ha följt fascismen om de förstått dess verkliga klasskaraktär, dess riktiga natur.”

Fascismen är finanskapitalets oinskränkta diktatur. Fascismen är inte först och främst något som kommer från några tragikomiska uniformerade utkantsgrupper som dyrkar fascistiska symboler från förr. Fascismen växer rätt ut ur storkapitalets behov för att undertrycka arbetarklassen och folket, och att föra sina imperialistiska krig.

Fascismens estetik är bara yta

Några fascismkritiker fäster sig för mycket vid fascismens estetik. De ser framför sig att en ny fascismen kommer att använda samma eller en liknande estetik. Det är ett allvarligt misstag, och den kan stå oss dyrt om vi låter oss avledas så. Fascismen är som en kameleont. Den skiftar färg och form efter behov. Det fascistiska formspråket på 1920- och 1930-talet var som det var för att det visade sig kunna fånga upp de strömningar som fascismen behövde för att livnära sig. (Se affischerna till Leni Riefenstahls film Triumph des Willes.)

Också fascisternas motståndare, socialdemokraterna och kommunisterna, använde estetik och formelement som kunde påminna om detta. Men deras politik var mer eller mindre diametralt motsatt.

Missförstå inte: den gamla fascismen finns också, och idag är den starkast i Ukraina, där nazikollaboratörer från krigets dagar har gjorts till nationalhjältar. Men det är inte dessa som kommer att erövra världen.

Om vi skall förbereda oss på att känna igen den kommande fascismen måste vi inse att vi kommer att finna dess estetik i formelement och estetik som går hem idag, och inte i det som gick hem för hundra år sedan.

Den nya fascismen kommer alltså garanterat att se helt annorlunda ut än den gamla.

Finanskapitalets oinskränkta diktatur har varit på väg ett tag

Ernst Wolf, som är journalist och författare och fast kommentator hos Deutsche Wirtschafts Nachrichten skriver:

Om man bara ser till utvidgningen av den makt som det digitalekonomiska komplexet har uppnått de senaste tre månaderna, kan man bara erkänna att det har uppnått en styrka som ställer det militärindustriella komplexet, som USAs president Eisenhower omtalade i sitt avskedstal 1960 som ”potentialen för den katastrofala ökningen av felplacerad makt” fullständigt i skuggan.

Och vi har visat att det går längre än så: ”de tre ’vanliga misstänkta’ kontrollerar också vapenindustrin, läkemedelsindustrin, märkesvarorna, jordbrukskapital och medieindustrin. Deras makt är större än någon kapitalistmakt tidigare i historien, och denna makt växer varje dag.”

Läs De äger bankerna, vapenindustrin, varumärkena, medierna och teknikjättarna.

Dessa finansfurstar har mer personlig makt än nästan alla andra maktpersoner genom historien. De kan befalla stater, internationella organisationer, de kan köpa de politiker och organisationer de behöver, och de har alltid god press – för de äger den.

Därför vet vi också en hel del om hurdan deras diktatur kommer att arta sig. Om du gillade östtyska Stasi, kommer du att älska de här miljardärernas vidunderliga nya värld. Från deras egna dokument vet vi följande:

De åtta rikaste i världen 2019.

De vill avskaffa kontanter, och införa en heldigital valuta kontrollerat av dem själva. Därmed kommer de att ha full kontroll över allt vad inbyggarna företar sig, vad de köper, vem de handlar hos, och om de ska få någon kredit för att köpa något i det hela taget.
Genom elektronisk valuta, gärna kontrollerad genom ett chip under huden eller på annat sätt, genom digital ID och genom ”sociala medier” kommer de att veta allt om dig, om din hälsa, om dina vänner, dina vanor (och ovanor), dina tankar, hållningar och dina känslor.
De kommer att kontrollera all press och alla medier, och det som inte passar deras diktatur kommer att sättas på en svart lista och försvinna i det Orwell kallade ”minneshålet”. Lägg samman romanerna 1984, En skön ny värld och Oryx och Crake så får du en idé om vad det rör sig om. Eller så kan du läsa deras egna visioner på miljardärklubbens World Economic Forum nätsidor: Var på vakt mot The Great Reset.

Beskrivs här Den stora omstarten efter Coronapandemin – Del 1 och Den stora omstarten efter coronapandemin. Är “The Great Reset” från World Economic Forum lösningen?Del 2

Genom sociala medier kommer de att kontrollera stämningen bland massorna ned i minsta detalj. De kommer att få dig att önska att följa deras kommando, och du kommer att känna att denna önskan kommer inifrån, från dig själv.
Om de får som de vill, kommer de att kontrollera våra gener, kanske också ta patent på några av dem, och naturligtvis också vår reproduktion.
Där den gamla fascismen ville värna om en patriarkal kärnfamilj underkastad staten, kommer den nya fascismen att fullständigt upplösa familjen och göra oss till fritt svävande och lätt manipulerbara sociala atomer.
• De önskar att reducera nationella parlament till några helt obetydliga, cermoniella organ utan makt.
Finansdepartementen och centralbankerna kommer att vara underkastade dem.
De kommer att ha kontroll över alla strategiska resurser och utnyttja dem efter eget gottfinnande.
• Önskar de krig kommer de att köpa politiker och NGO:er som hetsar till krig.
Önskar de häxjakt har de alla propagandamedel de behöver till sitt förfogande.
Och du kommer inte att få höga odds om du tippar att de kommer att framställa sig som gröna, progressiva och framtidsorienterade, för det gör de redan. De tar naturligtvis till begrepp och uttryck som har folkligt stöd, det betyder inte att de i verkligheten är gröna, progressiva eller framtidsorienterade.

Till gagnet kommer detta att vara den nya fascismen, det vill säga finanskapitalets oinskränkta diktatur. Är det konstruktivt att kalla detta fascism? Det är i alla fall nyttigt, för det hjälper att se klasskaraktären och det diktatoriska innehållet i multimiljardärernas program. Men i form skiljer den nya fascismen sig så mycket från den gamla att det antagligen kommer att uppstå nya begrepp för att karaktärisera den. För ögonblicket räcker det att vi inser vad detta monster är, och att vi blir väsentligt bättre på att bekämpa det, för detta är blodigt allvar.

Föregående artikelFinns etnisk fascism i Ukraina och multikulturalism i Ryssland?
Nästa artikelPlanerar Väst att överge biståndet till Afghanistan och svälta ut talibanerna och andra afghaner?
Pål Steigan
Pål Steigan är en ledande norsk och nordisk geopolitisk analytiker och bloggare i www.steigan.no

25 KOMMENTARER

 1. Det är inte fascism. Inte ens ny fascism. Fascism skötts av människor. Blir därmed mänsklig. Vad vi har framför oss är omänskligt. Maskiner som ser allt stoppar oss efter algoritmiska beslut. Nekar oss mat. Nekar oss kläder. Nekar oss bostad.

  Det som skrämmer mig mest är att folk inte begriper. När jag stegvis försöker förklara i min by blir jag utesluten från den ena grupperingen efter den andra. Nu sist blev jag portad från pensionärernas boule!

  Anledningen var 3-2020. Nu besvaras deras beteende. Först med 4-2020. Jag har helt enkelt fått nog av den lokala diktaturen. (se syntes.be/attack)

  Med vänlig hälsning
  Mikael Möller

 2. Om totalitarism, fascism, nazism och kommunism.
  Läran om diktatur, vilket innebär att en stat endast tillåter ett maktägande parti. Totalitarism är ett modernt samlande begrepp för politiska idéer och system som förespråkar en centraliserad och absolut maktutan nödvändigtvis hänsyn till mänskliga rättigheter, folkets åsikter eller personlig integritet. Praktiserad totalitarism har uteslutande genom historien använt sig av någon typ av censur och hämmande av yttrandefrihet hos befolkningen i det avgränsade området.
  Begreppet användes ursprungligen av Mussolini och den fascistiska rörelsen senare kom beteckningen att användas på moderna ideologier som förespråkar en fullständig kontroll över befolkningen, på ett sätt som inte ansetts vara fallet med tidigare former av autokrati och despoti. Begreppet totalitarism används oftast om det fascistiska Italien, Tyskland under nationalsocialismen och i stort sett alla kommunistiska regimer från Lenin och framåt, även om begreppet inte har något stöd i ideologiska källor som t.ex. det Kommunistiska manifestet.
  Ett citat av Benito Mussolini beskriver kärnan i fascismen och lyder: ”Den enda friheten som kan vara en verklighet, Statens frihet och individens inom Staten. Därför är, för fascisten, allting i Staten och inget mänskligt eller andligt existerar, än mindre har ett värde, utanför staten. I denna bemärkelse är fascismen totalitär och den fascistiska staten, syntesen av alla värden, tolkar, utvecklar och ger styrka åt folkets hela liv… Utanför staten kan det varken finnas individer eller grupper (politiska partier, sammanslutningar, syndikat, klasser)”.

 3. Den totalitära staten identifieras av att endast ett parti är tillåtet och detta parti ser sig självt som staten. Ryssland eller Sovjetunionen som det kom att heta efter att Lenin blivit landets diktator 1917 utvecklades till en totalitär stat.
  Italien som var en monarki under Mussolini samtidigt som det var totalitärt. Tyskland under det tredje riket är ett annat exempel på totalitär regim.
  Under tiden efter andra världskriget blev de totalitära ideologierna härskande inom länder som styrdes av regeringar betecknades som kommunistiska – det sovjetiskt dominerade östblocket, flera asiatiska länder med Kina, u-länder som Kuba, Etiopien, Benin och flera andra postkoloniala länder i Afrika).
  Styrelseskicket har även utmärkt flera u-länder som formulerat en egen ideologi, som till exempel Libyen och Zimbabwe. Francisco Francos diktatur i Spanien 1939-1975 vilade på en konservativ snarare än fascistisk ideologisk bas medan den chilenska diktaturen 1973-1990 under Augusto Pinochet var en blandning av politisk konservatism och nyliberal ekonomisk politik.
  Den ideologiska basen i dessa länder kan filosofiskt vara olika mycket genomarbetad. Oftast är det ett de facto status, där ett parti etablerar diktatur. Forskare är tveksamma om den spanska regimen, medan merparten av militärjuntor och bland annat den nuvarande regimen i Zimbabwe betraktas som auktoritär snarare än totalitär, just på grund av dess brist på en utpräglad ideologi och vilja att förverkliga den på alla nivåer i samhället.
  Det totalitära idealet har i praktiken varit svårt att realisera. Hitlers och Mussolinis strävanden kröntes aldrig av fullständig framgång, eftersom brokiga och tävlande grupper fortsatte att hävda sig (och som diktatorerna gjorde sitt bästa för att spela ut mot varandra). Dessutom fortsatte traditionella eliter att göra sig gällande, inte minst katolska kyrkan i Italien. Dessa synpunkter torde gälla i än högre grad i de afrikanska staterna.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Totalitarism

  • Islam kallas för religion men har mer likheter med fascismen i sin uppbyggnad och ideologi! I fascistiska stater dyrkas ledaren medan inom islam dyrkas den imaginära guden och hans ”ställföreträdare” imamerna i stället!

 4. Fascism i den form vi vanligtvis föreställer oss denna, som den uppträdde under 1900-talet, förutsätter att det finns socialistiska stater i betydande omfattning, och socialistiskt revolutionära (dvs. icke rent klassamarbetes inriktade) massrörelser.
  Den tidigaste öppet terroristiska fascistiska massrörelsen kan man se i efterspelet till Pariskommunen 1871. Medan den mera grundläggande politiskt-ekonomiska praxisen utvecklades helt fredligt i England. Den kallades Manchesterliberalism och dagens ny-liberalism (vilken egentligen borde kallas neoliberalism, då nyliberalism var 1930-talet) är till stora delar en ren avskrift av denna föregångare. Ett typiskt exempel är behandlingen av dem som har gjorts arbetslösa. Workfare som Fas 3 i dagens Sverige är en ytlig modernisering av 1800-talets workhouses, arbetshus, sådant som så kallade lösdrivare, sådana som saknade husbonde, kunde dömas till.
  De fascistiska partier och rörelser som finns idag skapas och upprätthålls snarare som ett latent hot om vad som kommer att sättas in mot ett eventuellt framtida socialistiskt hot mot det bestående. Restaurationen av den envåldshärskande kapitalismen har denna gång kunnat genomföras helt fredligt. I Sveriges fall genom hanteringen av 1990-talskrisen. Det bör tas som en varning inför efterspelet till den nuvarande Coronakrisen.

 5. ”Den fascistiska staten skulle vara allomfattande och ta till sig alla sidor av undersåtarnas liv, allt från det andliga till idrott, kultur, arbete och ekonomi. Samhällsmedborgarna hade att visa disciplin och lydnad. I gengäld ville den fascistiska staten vara en social stat, som sörjde för välfärd, skolgång, bostäder, hälsoväsen och så vidare.”

  Ovan är ju faktiskt inte helt olikt det SVT beskriver landet Belarus under sin ledare Alexandr Lukasjenko just nu.
  Lydnad mot regimen annars straff.

  För mig heter det landet dock fortfarande Vitryssland för det är så jag känner det.
  Belarus är för mig istället en jordbrukstraktor som importerades till Sverige under Sovjettiden.
  Jag minns det eftersom jag har en historia som mekaniker och motorman.

  Belarus som traktormärke existerar fortfarande och är ett av världens mest sålda enligt tillverkaren.
  Fabriken uppstod 1946 efter andra världskrigets slut och tillverkade bandtraktorer som då var populära inom de sovjetiska kolschosjordbruken. Ett slags större kollektivt ägda storjordbruk.

  http://belarus.se/om-belarus/historia.html

 6. Döptes Vitryssland om till Belarus i västmedia för att namnet visar på en historisk anknytning till Ryssland? Var det s a s först steget i den planerade färgrevolutionen i Vitryssland?

  • Nu tror jag faktiskt du rör ihop det för att hitta bekräftelse till dina egna funderingar.
   Förresten, är du också smålänning?
   Eller kanske ”smålandsboende” för att vara inkluderande och antirasistisk 🙂

   ”Västmedia” är numera kapabla till mycket men knappast byta namn på en suverän stat.
   För övrigt tycker jag media och i synnerhet journalister tillskansat sig en sådan makt på senare årtionden att den är fullt jämförbar med makten hos storfinansen.

   Vitryssland är förstås ett svenskt namn och därför känner jag personligen för att fortfarande använda det namnet därför jag tror på Sverige och svenskarna som eget land och nation.
   Samarbeten och centraliseringar som stör den ordningen ger jag inte mycket för och anser de vara skadliga för landet och särskilt för traditionen som jag anser mig själv tillhöra.
   Men nu tillbaka till ämnet.
   Tvärs om är det ju så att Vitryssland associerar till Ryssland och det stämde ju bra under Sovjettiden men sämre nu när landet blivit självständigt.
   Belarus däremot associerar mer till området, som är nära det stora landet Ukraina och det forna Kievriket. Därför används nu namnet Belarus som är en direkt översättning från landets egna språk.
   Sedan tror jag inte det är ”västmedia” utan snarare UD och regeringen som står bakom namnändringen i Sverige.

   • Nä, men eftersom media i Sverige styrs till stor del av regimen i Stockholm så är det de som initierat namnbytet och syftet är att man inte ska associera Vitryssland med Ryssland. Belarus betyder mycket riktigt Vitryssland på ryska men många vet inte att det ligger till så! Märk väl SR/SVT lyder direktiven uppifrån och säger Belarus! Läs mer i Nya Dagbladets artikel där Linde vill döpa om Vitryssland till Belarus!

 7. Så kan den nya, kommande fascismen att se ut (och skapas).
  https://lenta.ru/brief/2020/08/17/aue/

  På måndag 17 augusti beslutade Rysslands högsta domstol (Armed Forces) att erkänna den internationella offentliga rörelsen ”Arrest Criminal Unity” (AUE) som en extremistisk organisation. Mötet om den ryska åklagarmyndighetens kontor hölls bakom stängda dörrar.
  Från och med nu är alla aktiviteter relaterade till AUE förbjudna i landet. De som anses vara AUE-rörelsen hamnarunder artikel 282.1 ”Organisation av ett extremistiskt samhälle” i Rysslands strafflagstiftning med en maximal straff på upp till 12 års fängelse och en böter på upp till 700 tusen rubel. I själva verket jämställdes anhängare av AUE med anhängare av fascism eller islamistiska radikaler.

  ”Upp till 40 procent av de aktiva anhängare av AUE är tonåringar mellan 13 och 17 år. Samtidigt har AUE inte någon huvudledare, men det finns ledare (”övervakare”) i bosättningarna, ”sa källan.
  Representanter för AUE rekryterade och lägger hyllning till barn och ungdomar i skolor, internatskolor, barnhem och specialskolor.
  Enligt utredningen har AUE-rörelsen sitt ursprung i fängelser och fram till år 2000 gick det inte utanför de kriminalinstitutionerna. Sedan från Trans-Baikal-territoriet började det spridas till Irkutsk, Orenburg-regionerna
  AUE-rörelsen har sitt ursprung i fängelser och fram till år 2000 gick det inte längre än kriminalinstitutionerna. Företrädare för rörelsen främjade förnekandet av allmänt accepterade moraliska principer, införde idén att ”en pojke bara kan kallas en smak av blod och överträdde lagen”.
  AUE-medlemmarna uppmanade sina anhängare att vandalisera, slå upp de som inte håller, attackera säkerhetsstyrkor och satte eld på administrativa byggnader. Upplopp, flykt från platser där frihetsberövande och upplopp välkomnades på alla möjliga sätt. Och efter 2000 dök ideologin och representanterna för AUE själva upp i byar och städer långt ifrån stora centra.

  Rörelsen ”Fångarnas väg förenas” i Ryssland representeras från Moskva och S: t Petersburg till Kaliningrad-regionen och Primorsky Krai. Samtidigt blev det också utbrett på territoriet i de post-sovjetiska länderna, vilket ger det en internationell status. Under de senaste åren har säkerhetsansvariga i Ryssland noterat den växande populariteten för AUE i nätverket. I ett av de största ryska sociala nätverken idag finns 39 tusen AUE-grupper, som inkluderar mer än 6,5 miljoner användare.
  Samtidigt skapas och administreras de största av Internet-gemenskaperna, som en källa till ”Lenta.ru” i brottsbekämpande myndigheter, från Ukrainas territorium. ”Extremistiska idéer och uppmaningar till våldsamma åtgärder mot säkerhetsstyrkorna sprids i AUE-publiken”, säger källan.
  I länderna i före detta Sovjetunionen finns det också internet-gemenskaper som ägnas åt rörelsens ämne. Mer än 40 AUE-grupper arbetar på sociala nätverk i Azerbajdzjan, 22 grupper i Armenien och sju grupper i Georgien. Och i Kazakstan är omkring 60 tusen Internetanvändare intresserade av AUE: s ideologi.

  För första gången talades om AUE-rörelsen i Ryssland allmänt 2011, då en gäng på 20 personer som attackerade ett privat företag arresterades i Trans-Baikal-territoriet. Flygkapararna visade sig vara ungdomar och unga män från välmående familjer i åldern 15 till 22 år, borttagna av idéerna från AUE.
  Kriminella stödde tjuvarnas idéer i skolan och grundskolan. Enligt journalisterna som studerade situationen hade företrädarna för AUE ”övervakare” som samlade medel från sina klasskamrater till den gemensamma fonden i varje klass. Enligt polisen gick en del av pengarna till kolonin som ligger på byns territorium.
  En av de mest berömda AUE-åtgärderna ägde rum i mars 2015 – fyra år senare. 15 deltagare i rörelsen slog ut 137 fångar från Angarsks ungdomskorrigeringsanläggning för att göra uppror och motstå institutionens administration.
  I juni 2018 försökte företrädare för AUE att provocera upplopp i en annan ungdomskorrigerande anläggning – Kanskaya. Deras mål var att övertyga ledningen för kolonin att erkänna och etablera strafflagar i zonen – den så kallade ”måla om zonen i svart”.

 8. AUE-medlemmar arresterades för överfall, rån och våldtäkt.
  Motiven som lockar tonåringar till AUE-rörelsen skiljer sig mycket från varandra. Vissa drivs av propaganda och rogue romantik, andra av rädsla och tvång. Oavsett om det är, leder anslutning till den kriminella subkulturen ofta till olika brott.
  Så den 20 januari i Sankt Petersburg arresterade polisen fem ungdomar, varav två var minderåriga. En grupp unga fans av AUE, klädd i balaclavas och med aerosolburkar, attackerade förbipasserande i Tauride Garden.
  Den 3 mars slog och våldtog en 14-årig och 12-årig AUE-supportrar allvarligt ett 8-årigt barn som, sa de, inte agerade enligt begrepp och bröt spelets regler ”sanning eller vågar.” Samtidigt undgick den yngsta av våldtäktarna straff eftersom han inte hade nått straffrättsligt ansvar.
  Den 16 mars tvingades besökare till ett köpcentrum i staden Kamensk-Uralsky i Sverdlovsk-regionen att göra flera polisutryckningar på grund av våldsamma tonåringar som attackerade människor. När polisen anlände attackerade cirka ett dussin AUE-supportrar dem med nävar efter rörelsens ideologi.
  Den 30 juni gjorde en 15-årig tonåring från Novosibirsk, sju knivhotande attacker på mikrolånskontor och en blomsterbutik och stal cirka 50 tusen rubel. Den unga mannen medgav att han följer AUE-ideologin och inte ångrar det han hade gjort.
  Hur agerar den svenska polisen?

 9. Den revolutionära nationella arbetarrörelsen är i ett svagt läge i vår tid . Imperialismens makt över massmedia har delvis resulterat i att invasioner
  , rena rövarkrig (1800-tals kolonialism) inte har mött större motstånd . En sanning når mänskligheten och i vårt land med landsförrädare som ”Krigsministern” Hultqvist är det USA imperiets politik som lanseras . Även vapenköp därifrån
  har genomförts , och folkomröstningarnas tid verkar förbi . Medelklassvänstern fokuserar på underordnade frågor och ser inte arbetarklassen som den kraft som har materiell anledning att organisera motstånd mot kapitalet .

 10. Steigans översikt tar upp att fascism är klassamarbete och han inser att detta samarbete sorterar UNDER en härskande oligarki som ej bekämpas.
  Men socialismens klasskamp gäller bara medelklassen och inte den härskande oligarki som alltid varit socialismens ursprung.
  Socialister är därför, hittills, medlöpare till samma oligarki som använde fascism i Italien och Tyskland och New Deal i Usa och socialdemokrati i Sverige. Allt för att få arbetsfred åt krigsproduktionen.
  Jag syftar på den av angloamerikanerna dominerade oligarkin.
  (Sveriges småoligarker anpassar sig till dom eller blir utmanövrerade)
  Steigan nämner att socialism och liberalism var 1800-talets (19th century) ideologier.
  Men Mazzini som var en av britternas hantlangare var enormt destruktiv. Fascist? Vet inte om det ordet är det rätta. Men det handlade om att slå sönder britternas rivalers samhällen över hela världen. Och han och Albert Pike kokade tex ihop det med sydstaterna för britternas räkning.
  Mazzini – fascist socialist? jakobin nihilist anarkist…
  Det fanns nog inte en enda känd aktivist som inte var i maskopi med britterna. Revolution överallt utom här hette det från deras sida.
  Och som vanligt när både fascismens kritiker och ursäktare är i farten verkar fascismen vara ett självständigt nationellt fenomen. Men allt var britternas verk. Britterna har tom erkänt via bbc att dom lejde Mussolini 1917
  Mkt tyder emellertid på att det skedde redan innan wwI då han plötsligt blev stadd i kassa och bytte från socialist till krigshetsare och Italien anpassade sig efter britternas löften som aldrig hölls trots att Italien fick ett par miljoner stupade och skadade totalt..
  Britterna var i slutet av ww2 intressenter till att röja undan mussolini eftersom han visste för mkt.
  1909 berättade britternas amiral Fischer(som framgångsrikt moderniserade deras flotta) att WWI skulle börja i augusti 1914. Knappast en gissning.
  Britternas underrättelsetjänster styrde svarta handen i Serbien som britterna använde för skottet i Sarajevo.
  1909 kan man peka på som etablerandcet av djupa staten i Usa genom britternas Rhodes stipendiater som utövade så stort inflytande över Usa att dom fick Carnegiestiftelsen till att publicera slutsatsen att det mest gynnsamma för Usa är krig och dom rekommenderades att söka sig till krig.
  Allt det som ni socialister räknar upp är avpassat för en marxistisk mall där tex Tyskland automatiskt demoniseras utan att andra aktörers föregående intrigerande tillmäts sin betydelse. Socialister har pga av sin ideologiska syn en steril verklighetsuppfattning. Kapitalismen är för er en abstraktion utan nationella skillnader. Men det som ni ser som generellt är det som har med brittiska imperiet att göra.
  Det ovannämnda är inte erhållet från Lyndon Larouche et al, men han brukade säga i sammanhang med historiska analyser ’People blame this or that actor. Nonsense! Its the british stupid!

  • Att lägga etableringen av ”den djupa staten” till en tidpunkt efter att den verkliga staten etablerats är såvitt jag förstår saken ren idealism. Den djupa staten, som innevånarna i orådet inte kan påverka, är helt enkelt ett av departementen i varje modern stat. När det gäller USA kan man tydligt se detta i form av indiankrigen. Och i fall man inte bryr sig om indianernas öde blev den djupa staten ändå helt uppenbar genom ockupationerna av Kuba och Filipinerna. Åtminstone för samtida som Mark Twain på den ena sidan och Rudyard Kipling på den andra. Remember the Maine!

 11. ”Lägg samman romanerna 1984, En skön ny värld och Oryx och Crake så får du en idé om vad det rör sig om.”

  Ett par filmer duger också bra för de som inte ids läsa böcker: Brazil, av Terry Gilliam (1985) och Fahrenheit 451 av François Truffaut, efter Ray Bradburys roman.

 12. Fascismen, både den historiska och kommande är inte nationalistisk utan chauvinistisk. Dvs den vill kontrollera områden långt utanför det egna landet. Viktig skillnad för att inse att många nationalistiska krafter inte är våra fiender.
  Dessutom finns det inget internationellt, totalt enigt finanskapital. En analys måste innehålla de motsättningar som finns inom imperialismen!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here