Visar Natos proxykrig i Ukraina att Nazitysklands nederlag enbart var en paus för fascismen?

21
1736
Nazistdemonstration i Kiev 13 oktober 2018.

Detta är en artikel av redaktionen på Strategic Culture 12 maj. Man kan verkligen diskutera författarnas användning av begreppet ”fascism”. Ett omdiskuterat begrepp Hur ser den kommande fascismen ut?

https://strategic-culture.org/news/2023/05/12/nazi-germanys-defeat-but-a-pause-for-fascism-as-natos-proxy-war-in-ukraine-demonstrates/

___________________

Nazitysklands nederlag 1945 har visat sig bara vara en paus i en längre historisk kamp mot fascismen. Vi ser den kampen utspela sig i Ukraina, och med Washingtons galna psykopatiska aggression mot Ryssland.

Den här veckan var det 78 år sedan Nazityskland besegrades i maj 1945. Även om det ondskefulla Tredje riket var besegrat hade ett djupare monster inte dödats.

Nazityskland var bara en version av den västerländska imperialistiska fascismen, en kraft som efter kriget återuppstod i full styrka i form av Förenta staterna och dess olika västerländska klienter.

Det är ingen överdrift att beskriva Washington och dess västerländska satelliter som det fjärde riket.

Den tillfälliga krigsalliansen mellan Sovjetunionen, Förenta staterna, Storbritannien och andra västerländska allierade kom snabbt att ge vika för det kalla kriget, trots att askan från historiens mest destruktiva krig fortfarande pyrde. Det är häpnadsväckande att tänka på det fördärv som finns här.

Denna omkonfigurering av den västerländska militarismen förklarar varför Förenta nationerna, som inrättades 1945, omedelbart förlöjligades av de USA-ledda västmakterna och Nato-axeln, som bildades 1949, med oräkneliga utländska aggressionskrig, från Koreakriget (1950-talet) fram till det nuvarande kriget i Ukraina.

Ursprunget till det kalla kriget 1945 och dagens konfrontation i Ukraina kan spåras till de hemliga förbindelserna mellan amerikanerna och britterna och Nazityskland vid andra världskrigets slut.

Återanvändning av den nazistiska krigsmaskinen

Deklassificerade amerikanska arkiv, bland andra källor, vittnar om att Förenta staterna och Storbritannien rekryterade tiotusentals nazister, SS-officerare och deras mördande medarbetare. Det i stort sett outtalade målet var att återanvända resterna av Tredje rikets krigsmaskin mot Sovjetunionen.
CIA-dokument bekräftar att USA stött nazister i Ukraina i över 60 år med hjälp av svenska journalister

En av många statyer över nazist-kollaboratören Stefan Bandera i Ukraina.

Ukrainska fascister som aktivt hade deltagit i nazisternas slutgiltiga lösning, vilken dödade miljontals slaviska människor, rekryterades av västmakterna för att utkämpa ett ombudskrig bakom Sovjets linjer. Massmördare som Stepan Bandera och Mykola Lebed skyddades av de amerikanska och brittiska underrättelsetjänsterna för att fortsätta sitt skändliga arbete. Den tidigare nazistiska spionchefen generalmajor Reinhard Gehlen fick i uppdrag att samordna ukrainska och baltiska nazistiska gerillasoldater för att föra ett hemligt krig mot Sovjetunionen. Detta är bara några få namn i en hel hemlig armé av agenter och paramilitärer som västvärlden satte in över hela Europa under decennierna efter andra världskriget. Många av dem utbildades i Förenta staterna för sina kommando- och terroristuppdrag för att sabotera sovjetiska samhällen.

Amerikanska underrättelsechefer inom Office of Strategic Services (OSS) (föregångaren till CIA, ö.a.) under kriget, såsom Allen Dulles och James Jesus Angleton, rekryterade medvetet nazister i Europa för att driva det förväntade nästa kriget mot Sovjetunionen. Man skapade ’Ratlines’ (flyktvägar för nazister, ö.a.) för att se till att nazistiska krigsförbrytare skulle undgå åtal och de västerländska underrättelsetjänsterna omplacerade inte bara tusentals nazister, utan säkrade också lukrativt guld och annat byte som Tredje riket hade samlat på sig under sitt skräckvälde. Dessa svarta pengar skulle finansiera hemliga operationer som USA genomförde runt om i världen under flera decennier framöver, vilket David Talbot dokumenterade i sin bok The Devil’s Chessboard (Djävulens schackbräde, se här, ö.a.). Se även Christopher Simpsons banbrytande studie The Splendid Blond Beast.

Här är bara några  CIA-kupper och falska förevändningar för interventioner runt om i världen som har samband med förräderiet med nazisterna under andra världskriget: Italien (1948), Syrien (1949), Iran (1953), Guatemala (1954), Kongo (1960), Kuba (1961), Dominikanska republiken (1961), Brasilien (1964), Indonesien (1965) och Chile (1973). Det rör sig inte om isolerade händelser eller datum. De är en sekvens i en amerikansk imperialistisk väv av global aggression. Och man kan fortsätta att lägga till på listan, fram till dagens Ukraina.

Krigsallians som ett sätt att göra sig av med nazistiska rivaler

En bra fråga är varför västmakterna ens brydde sig om att bilda en krigsallians med Sovjetunionen för att besegra Hitlerregimen? När allt kommer omkring hade den amerikanska och brittiska härskande klassen och finanseliten varit med och byggt upp den nazistiska krigsmaskinen under 1930-talet i syfte att besegra Sovjetunionen och kommunismen i allmänhet. Utan tvekan var krigspakten ett lämpligt arrangemang för väst för att bli av med det tyska riket som hade muterat till att bli en besvärlig imperial rival. Det fanns också några västerländska ledare, som president Franklin D. Roosevelt, som verkligen var emot fascismen, och som faktiskt riskerade att störtas av inhemska fascistiska fraktioner inom etablissemanget.

USA planerade att döda minst 600 miljoner människor i kärnvapenkrig.

De västliga krigsallierades förräderi efter kriget gick långt utöver rekryteringen av nazistisk personal. Fraktioner inom det västerländska styrande etablissemanget övervägde aktivt att använda den nyutvecklade atombomben mot Sovjetunionen. General Leslie Groves, som övervakade Manhattanprojektet, berättade öppet för vetenskapsmännen i Pentagon att det verkliga målet för bomben var Moskva, inte Nazityskland som man tidigare hade sagt. Det fanns också konkreta planer, såsom Operation Unthinkable ( se här, ö.a.) och Operation Drop Shot (se här, ö.a.), för att i förebyggande syfte slå till mot Sovjetunionen innan den utvecklade sitt eget atomvapen.

Trots västerländska mediers och akademikers förvrängningar och Hollywoods glamourisering kan det kalla kriget med rätta ses som en fortsättning på andra världskriget. De hemliga planerna på att i förebyggande syfte slå till mot Moskva med kärnvapen gick hand i hand med utplacering av nazistiska fotfolk på marken i Europa.

Sovjetunionen, som förlorade minst 27 miljoner människor i vad man kallar det stora patriotiska kriget, var naturligtvis medveten om det förestående västerländska förräderiet. Moskva såg hur så kallade krigsallierade gjorde upp med nazisterna och bröt mot överenskommelser om att överlämna krigsförbrytare. Det kalla kriget var kanske västmakternas största förräderi och ett outplånligt tecken på deras djupa dubbelspel och obevekliga stridsvilja.

Västliga eliter kriminaliserar segerdagen

Nästan åtta decennier senare inträffade surrealistiska händelser i Europa denna vecka. Ryssland höll sin årliga segerdagsparad mot Nazityskland (se t.ex. här, ö.a.), medan det i västländerna inte förekom några större officiella minnesceremonier. Den europeiska eliten, som Europeiska kommissionens ordförande – och nazistättlingen – Ursula von der Leyen, föredrar att fira den nymodiga ”Europadagen” och ignorera segerdagen. De går till och med längre och kriminaliserar dem som firar segerdagen.

Segerparaden idag i Ryssland och den 1945

Biden, Ursula von
der Leyen och Charles Michel. Bild:EU-debates. TV.

Hur konstigt är inte det? Tja, bara kanske konstigt med tanke på att västvärldens mainstream förfalskar redogörelser och utelämnanden om andra världskriget. Men inte konstigt för dem som förstår de djupare imperiala intrigerna i det kriget och dess ondskefulla efterdyningar.

Faktum är att flera evenemang som organiserats av medborgare i europeiska stater för att fira segerdagen blockerades av myndigheterna. Polisen i Tyskland, Baltikum och andra europeiska stater förbjöd medborgare att visa upp sovjetiska flaggor vid krigsmonument för att hedra Röda arméns seger i Berlin. Ändå fick anhängare av ukrainska fascister i dessa länder tillåtelse att vifta med sina flaggor och trakassera de som ville hylla Röda armén och markera nazismens nederlag.

Rysslands president Vladimir Putin konstaterade i sitt tal vid paraden på Röda torget helt korrekt att ett icke deklarerat krig återigen förs mot Ryssland. Det är verkligen häpnadsväckande att detta sker inom det levande minnet av andra världskrigets fasor. För varje rationell, moralisk person kan detta verka chockerande depraverat. Men om man förstår det imperialistiska, fascistiska odjurets natur ordentligt kan man lätt förstå att odjuret måste matas med blod och kött. Det är okontrollerbart tills det dödas.

Ukraina slagfält i ett större krig

Konflikten i Ukraina är bara ett slagfält i ett större krig mellan den USA-ledda militära Nato-axeln och Ryssland. Världen befinner sig, som Putin påpekade, i en annan historisk brytpunkt med existentiella konsekvenser för planetens och livets framtid på jorden.

Denna vecka levererades ännu fler vapen till Kievregimen av Nato-makterna. USA åtog sig ytterligare 1,2 miljarder dollar i vapen (utöver de 30-50 miljarder dollar som redan skickats under det senaste året). Storbritannien meddelade att man levererat långdistanskryssningsmissiler som kan slå djupt in på ryskt territorium, medan Tysklands högsta militära befälhavare, general Carsten Breuer, inspekterade de ukrainska trupperna och gav bedömningar om en förväntad motoffensiv. Hela Nato-axeln befinner sig de facto i krig mot Ryssland. Detta är inte längre ett ställföreträdarskap och det går obevekligt mot ett totalt krig.

Risken för en kärnvapenbrand har aldrig varit så farlig, jämförbar med Kubakrisen 1962. Missta er inte, den avgrundsdjupa situationen har skapats av Washington och dess västliga klienter genom deras vägran av diplomati och dialog om Moskvas föreslagna säkerhetsöverenskommelser.

Den avskyvärda Kievregimen, som kom till makten genom en CIA-stödd statskupp 2014, hedrar varje vecka en eller annan nazistfigur från det förflutna genom att döpa om gator till deras minne. Regimen var 2014 avsedd att utvecklas som ett redskap mot Ryssland med Natos vapen och militära utbildare, vilket Natos chef Jens Stoltenberg avslöjade igen i veckan i en medieintervju.

USA shinning-city-on-a-hill

Amerikanerna och britterna rekryterade resterna av Tredje rikets folk i slutet av andra världskriget eftersom det inom det västerländska styrande etablissemangets led fanns många fascister eller ”exceptionella” som trodde på en gudomlig rätt till amerikansk överlägsenhet och världsherravälde. Detta är ett tankesätt som har blivit endemiskt i Washington. Det amerikanska OSS, som 1947 blev CIA på order av president Harry Truman (mannen som beordrade atombombningen av Hiroshima och Nagasaki), var förkroppsligandet av den amerikanska fascismen tillsammans med Pentagons militärindustriella komplex (MIC). CIA, MIC, Wall Street-bankerna och den amerikanska kapitalismens företagselit representerar den djupa staten eller korporativistiska staten som utgör fascismen. Valprocessen är bara ett fikonlöv av ”demokrati”. Samma sak kan sägas om de flesta västerländska stater och deras falska val. Den verkliga makten ligger hos en oligarki som inte har valts. Kort sagt, väststaterna är till sin natur fascistiska med en fernissa av demokrati, som en sminkad gris.

General Curtis LeMay

CIA skulle komma att använda sin förvärvade nazistiska expertis tillsammans med britterna för att terrorisera världen med mord, kupper och krig under de följande decennierna av det kalla kriget. Den amerikanska eliten mördade till och med en av sina egna presidenter, John F Kennedy, den 22 november 1963, på grund av hans växande fredliga avsikter med Sovjetunionen och hans vägran att tillåta en förebyggande kärnvapenattack mot Moskva, vilket general Curtis LeMay och andra Pentagonchefer krävde.

Varför det kalla krigets förmodade slut inte ledde till fred

Denna decennier långa kontinuitet i den fascistiska historien förklarar varför det förmenta slutet på det kalla kriget 1991, för mer än tre decennier sedan efter Sovjetunionens upplösning, inte ledde till större fred och säkerhet i de internationella förbindelserna.

De fascistiska västmakterna, som främst leds av USA:s härskande elit, kan inte ha fred med resten av världen eftersom deras system för kapitalistisk imperialism bygger på total hegemoni och dominans. Detta grundläggande tillstånd av ojämlikhet i mänskliga relationer måste understödjas av militarism, aggression, statsterrorism och krig.

Nazitysklands nederlag 1945 har visat sig bara vara en paus i en längre historisk kamp mot fascismen. Vi ser den kampen utspela sig i Ukraina och med Washingtons galna psykopatiska aggression mot Ryssland, Kina, Iran och alla andra nationer som inte böjer sig för dess diktat.

Det är inte konstigt att de västerländska eliterna nu inte ens låtsas fira segerdagen.  Den betyder ingenting för dem. De förrådde inte bara det ryska folket utan miljontals västerländska medborgare som också gav sina liv i offer för att besegra nazistisk fascism.

Relaterat
CIA leder ett hemligt intensivt träningsprogram i USA för ukrainska elitstyrkor med nazistinslag
USA, Sverige och nazitoleranta Ukraina vill inte fördöma nazismen i FN-resolution.
USA:s kongress välkomnar välkänd fascist och nynazist från Ukraina (talmannen)
Ukraina inrätter ny helgdag för nazistledare och mottar hundratals miljoner av svenska skattepengar.
Zelenskij utnämner nazist till Ukrainas hjälte.
USA-finansierade Roman Protasevitj, på flygplanet, tjänstgjorde med nynazister i Ukraina.
Nynazist ny talman i Ukrainas parlament.

Föregående artikelLettland förbjöd firandet av nazismens krossande, tillåter hyllningar till lettiska SS. Regeringen & Nato: Sverige ska stödja Lettland
Nästa artikelChris Hedges: Julian Assange, en kamp vi inte får förlora
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

21 KOMMENTARER

 1. ”Nazityskland var bara en version av den västerländska imperialistiska fascismen, en kraft som efter kriget återuppstod i full styrka i form av Förenta staterna och dess olika västerländska klienter.”

  Jag instämmer i den beskrivningen men vill betona att fascismen är egentligen en naturlig fortsättning på britternas härjningar genom ombud på världsscenen sen hundra år tidigare. Det var under 1830-talet som de byggde upp polariteten nazism zionism utan att vara några naturliga företrädare för vare sig Tyskar, judar eller några andra än den egna oligarkin. En oligarki som byggts upp efter Venetiansk modell. Och Venedig hade i över 600 år härjat på ett besläktat vis. Historikerna döljer att det var Venedig som spelade en viktig roll bakom Mongolernas härjningar.
  Den tidens ’marcher lords’ för oligarkin. Liksom Hitler var 1900-talets marcher lord för oligarkin och Napoleon var det tidigare.
  Jag använder det engelska uttrycket för i svensk översättning ger det ett annat intryck än det avsedda

 2. Att klistra känslomässiga etiketter som ”nazism” och ”fascism” på personer, företeelser och stater främjar oftast inte ett viktigt arbete med folkupplysning. Det är som barns ”den som sa det han va det” eller ”jag sa det först!” Det viktiga är att i normala ord och termer beskriva handlingarna/händelserna. Med normala menar jag då ord och termer som har så lite känslomättad anknytning som möjligt. Det är när en sådan beskrivning sätts samman som mottagaren av beskrivningen själv kan göra en värdering som leder till känslor. Kvantiteten omvandlas till kvalitet. Folkupplysning är att stimulera till självständigt tänkande

  Framöver kommer vi att fortsatt behöva beskriva den svenska politikerklassen och den etablerade journalistkåren på ett sådant sätt att folk i gemen förstår dessas roll i den pågående urartningen av det svenska samhället. I detta arbete är det viktigaste att beskriva deras handlingar; inte vad de säger. Gör vi det på ett framgångsrikt sätt kommer alltfler svenskar att förstå att Sverige som nation ställt sig på USA-imperialismens, EU:s och NATO:s sida mot länderna och folken i det globala syd. Alltfler svenskar kommer då också att förstå, att dessa handlingar från USA-imperialismens, EU:s och NATO:s sida inte bara drabbar länderna i det globala syd utan också dem själva. På sikt är det detta som är grunden till att även Sverige en gång i framtiden kommer att ”ta språnget från nödvändighetens rike in i frihetens.” Eller med Rosa Luxemburgs ord är det ”barbari eller socialism” som gäller. Att barbariet nu allt snabbare breder ut sig i Sverige är inte svårt att veta. Det räcker med att dagligen via public service ta del av inrikesnyheterna. Svårare är det att förstå vad kommande socialism är för något. Det måste vi också samtala om.

 3. Det stämmer bra det. D
  1. Detta krig handlar INTE om Ukrzaina.
  2. Den cabal som styr väst ville – i tron att den skulle vinna kriget – säkra sitt ABSOLUTA HERRAVÄLDET över världen. Den har misslyckat KATASTROFALT. Istället har denna cabal betalat det högsta priset för sin hybris – den har tappat det herravälde den åtnjöt innan kriget för gott!
  3. För första gången i historien gryr en betydande/global maktcentrum som inte styrs av denna cabal. Toppen säger världen🤗🤗🤗

  Nedan en av många redogörelse för denna utveckling

  ”The so-called Ukraine conflict is “a proxy war of the combined West against Russia,” American writer and geopolitical analyst Daniel Patrick Welch says. Welch said in an interview with the Press TV website on Tuesday that the United States and its allies trying to use Ukraine as a bludgeon to subdue the world are instead hastening the demise of their own empire of shame.

  “In the first place, it’s not a Ukrainian war. We have to abandon that propaganda narrative that we’ve been aiding and abetting,” he added. It’s not a war where ‘the Ukrainians did this, the Russians did this, the Ukrainians, the Russians…’ and on and on. That’s not what’s happening. It is–and has always been–a proxy war of the combined West against Russia. Absolutely every bit of that is true.”

  ”Replay of the end of World War II

  Welch is almost apoplectic at the historical déjà vu. “Is this 1939? Is W.H. Auden going to write about this? Is Stepan Bandera actually alive? What is this? However, he continues, the biggest danger in this repeat of history may be dragging up ghosts from the past. “The trouble is that this is exactly what it is– to replay the end of World War II. Which, let’s be honest—let’s be completely honest— it didn’t quite end the way the West wanted,” Welch explains.”

  Och den utsökta sSlutklämmen

  “It is the demise of their [cabalens] control for the last five hundred years. It will yield incredible shortages and difficulties for the hundreds of millions of us who live under the Western regime. But the party is over,” he concludes.

  https://www.presstv.ir/Detail/2023/05/16/703517/Ukraine-conflict-‘proxy-war-of-the-combined-West-against-Russia’

 4. Det är två postsovjetiska regimer som för krig i Ukraina, de använder bägge KGB´s metoder, de enda de känner till. Putins postsovjetiska ryska regim har invaderat Zelenskys ukrainska postsovjetiska regim. Ukraina var sovjetunionens viktigaste republik, efter den ryska.

  Nazism är en förkortning av nationalsocialism. DAP (deutsches arbeiterpartei) hade en vanlig röd fana, som alla socialister. Herr Hitler vurmade för det ariska och klistrade svastikan över den vanliga röda fanan, partiet bytte namn till NSDAP. Svastika över röd fana blev nationalsocialisternas fana.

  Nationalsocialism är inte fascism, de skiljer sig åt på en helt avgörande punkt; judehat. Den äkta fascismen, Mussolinis svartskjortor, hade inte judehat eller slutgiltig lösning på judefrågan på programmet.

  Det är den sovjetiska propagandan som trummat in Hitler som fascist efter kriget, de ville separera Hitler från socialismen. Hitler var aldrig fascist, han var nationalsocialist. Hitler erkänner öppet att han är socialist och judehatare i Mein Kampf. Hitler var emot kapitalism och bolsjevism därför att de var judiska företeelser. I hans värld var det den enda viktiga aspekten.

   • Motsäger inte din beskrivning men hade Sverige inte spelat med i den anglosaxiskr framskapade geopoltiska agendan hade Hitler med , särskilt britternas godkännande, (bakom sedvanlig hycklande och falsk fasad) ockuperat Sverige med den sannolika konsekvensen att Svenskar hade deltagit i långt större omfattning i operation Barbarossa med utökade blodiga konsekvenser för svenskar och sovjeter. Och förmodligen med en sämre framtid för svenska folket efter kriget.
    Det fanns ju frivilliga från flera västländer, Skandinavien, Frankrike även från US/UK som slogs för Hitler men det gick inte att separat straffa Sverige för den minoritetens skull.
    Så länge anglosaxernas dubbelspel tigs ihjäl missar man mycket av betydelse.
    Och det har en bäring på nuvarande konflikter.

  • ”Bosse Carlsson” som tydligen läst artikeln men inte förstått något av innebörden? Hur många bevis behövs egentligen? Naziättlingar i ledningen av EU och Tyskland som eldar på kriget för fullt. Nazisterna marscherar öppet i Kiev utan att någon i EU förutom Ungern tar avstånd? Samma typ av förföljelser mot ryssar idag som mot judar under andra världskriget…En del ser inte skogen för träden, det är uppenbart men ”Bosse” vill bara se det han vill se! Kanske är det så illa att många i smyg tycker att nazism är rumsrent precis som ”våra” politiker?

   • ”Naziättlingar i ledningen av EU” Jag visste inte att vi hade blodsskuld nu, hur många generationer ska personer beskyllas för saker dom hade noll inflytande över? ”Tyskland som eldar på kriget för fullt.” Jag är medveten om att det här är svårt att förstå men att hjälpa någon att försvara sig är inte att ”elda” på.
    ”Nazisterna marscherar öppet i Kiev utan att någon i EU förutom Ungern tar avstånd?” Vill du ha foton ifrån nynazister som marscherar i Ryssland?
    ”Samma typ av förföljelser mot ryssar idag som mot judar under andra världskriget…” Nu är jag medveten om att en stor del här inne förnekar förintelsen eller försöker spela ner den. Men i min värld försökte Tyskland utrota i stort sett varenda jude dom kunde. Menar du på allvar att det är samma sak att vara ryss i låt oss säga Tyskland i dag som det var att vara jude där 1943?

    • Vi behöver inte foton från nazister som marscherar i Ryssland. Vi har jo nazister så det räcker här hemma (även fast idag går dessa under baneren ”vän av Azov-bataljon” – hela riskdagen och så har du ”oberoende” privatägda medier plus dussine ören ”experter” ”Rysslands kännare” t ex)

 5. Vad fascismens ideologi är, beskriver intelligentsian ofta, ur olika perspektiv.
  Jag som icke tillhörande den gruppen håller mig till Deborins enastående beskrivning från 1936 och enligt mitt förstånd ser jag likheter med EU:s russofobiska politik och anglosaxiska världshärskarmentaliet, då speiellt den
  tyska fascismen. USA är ett arv av den anglosaxiska härskarmentaliteten som faktiskt är sprungen ur antika Greklands demokrati, ni vet härskarna innanför murarna med sina slavar ”lämpade” för olika individuella som samhälleliga funktioner. Slavarna var i först hand hämtade från närliggande områden. Ja, det är vad alla kallar för demokrati idag.
  Antika Grekland var fascistiskt!
  Vi kan fördjupa oss i det en annan gång.

  Läs gärna texten nedan, ni kommer att se sambandet med
  dagens NATO-fascistiska proxykrig Ukraina-Ryssland. Det är EU som är kärnan till det onda, enligt mig.
  Borrell talar i Hitlers termer, och Borrell har makt över USA tillsammans med Soros, tycka vad ni tycka vill.
  Jag har översatt hälften av Deborins 
  beskrivning av fascistisk ideologi,
  resten får ni översätta själva om intresse finns….🤪
  Min fråga är till er som läser/har 
  läst texten, är Putin en fascist?

  Abram Deborin 1936 om
  Fascismens ideologi 

  Fascismen är en öppen terroristdiktatur av de mest reaktionära, mest chauvinistiska och mest imperialistiska delarna av finanskapitalet. 

  Bourgeoisin väljer bland sin mitt de mest militanta, mest reaktionära grupperna för att försvara det kapitalistiska systemet och kapitalmagnaternas privata egendom med hjälp av terror. 

  Fascismen, som vilket borgerligt parti som helst, uppmanas att försvara bourgeoisins intressen som klass, men den fokuserar på intressena hos den mest imperialistiska, reaktionära och kontrarevolutionära delen av den stora finans-, industri- och agrarbourgeoisin.

  Under villkoren för utbrottet av den djupaste ekonomiska krisen, en kraftig förvärring av kapitalismens allmänna kris som revolutionerade de arbetande massorna, inledde fascismen en bred offensiv. 

  Den härskande bourgeoisin söker alltmer frälsning i fascismen för att utföra exceptionella rovdriftsåtgärder mot det arbetande folket, förbereda ett rovdriftsimperialistiskt krig.

  Imperialistiska kretsar försöker lägga över hela bördan av krisen på det arbetande folkets axlar. För detta behöver de fascism. De försöker lösa problemet med marknaderna genom att förslava svaga folk, öka kolonialt förtryck och omfördelning av världen genom krig. För detta behöver de fascism. De strävar efter att överträffa tillväxten av revolutionens krafter genom att styra den revolutionära rörelsen av arbetare och bönder och genom att attackera dem militärt. 

  Fascismen framstår överallt som ett kontrarevolutionärt parti som syftar till att undertrycka den förestående revolutionen. 

  Kapitalismens allmänna kris, fördjupad av den ekonomiska krisen, som förvärrar klassmotsättningarna i en aldrig tidigare skådad grad, är orsaken till processen med accelererad polarisering av klasserna, där partiet med extrema reaktioner agerar som initiativtagare till kampen mot partiets partirotation. Samtidigt tvättas de mellanliggande mellanpartierna ut, trängs i bakgrunden eller enas, för under dessa förhållanden talar vi om en kamp på liv och död. 

  För bourgeoisin handlar det om att rädda sitt eget system med metoderna för blodig terror och det mest reaktionära våldet.

  För arbetarklassen handlar det om det våldsamma störtandet av kapitalets makt, för det finns ingen annan väg. Reaktionärt våld mot det arbetande folket kan bara brytas av den proletära revolutionen och proletariatets diktatur.

  Ett av fascismens kännetecken är att, eftersom den är storbourgeoisins parti vad gäller dess klassinnehåll, använder den också för sina kontrarevolutionära syften de breda skikten av den urbana småbourgeoisin och bönderna, där den söker och finner, under vissa förutsättningar en social massbas. 

  Fascismen använder överallt demagogi för att vinna över massorna deras antikapitalistiska känslor, genererade av kapitalismens omvälvningar, det kapitalistiska systemets kris.

  De småborgerliga skikten står vid ett vägskäl. Å ena sidan har de redan blivit desillusionerade av kapitalismen, å andra sidan drömmer de om att bevara privat egendom.

  Som ett resultat av socialdemokratins förrädiska politik skapar dessa förhållanden en gynnsam miljö för fascistisk demagogi, för att väcka småägarens instinkter, för fascisternas ”antikapitalistiska” fraser, för att lura massorna med falska motsatser. Småbourgeoisin dukar under för inflytandet av denna bedrägliga fascistiska fraseologi. 

  Socialdemokratin sådde illusioner bland massorna med sina ”teorier” om kapitalismens fredliga tillväxt till socialism genom borgerlig demokrati, teorier om ”organiserad kapitalism”, etc. Dessa teorier om socialdemokrati, propaganda om nationalism, etc. invaggar massorna och att de är oförmögna att stå emot den fascistiska offensiven.

  Fascisternas socialdemagogi hämtar sina ”argument” mot marxismen delvis från de socialdemokratiska teorierna om organiserad kapitalism, klassamarbete.

  De socialdemokratiska partierna överallt, i alla länder, kämpade inte bara mot kapitalismen, utan försvarade på alla möjliga sätt dess grundvalar och banade väg för fascismen. 

  De kommunistiska partierna lyckades inte vinna majoriteten av arbetarklassen till sin sida vare sig i Italien eller i Tyskland innan fascisterna kom till makten.

  Fascismen kom till makten i Italien, Polen, Tyskland, Österrike, Finland och andra länder tack vare politiken att splittra arbetarklassens led av socialdemokratin.

  Fascismen kom till makten tack vare den socialdemokratiska politiken för enighet med bourgeoisin och kamp mot den revolutionära massan.

  Fascismens seger i Tyskland, 
  sade Stalin, måste dock ses inte bara som ett tecken på arbetarklassens svaghet och resultatet av socialdemokratins förräderi mot arbetarklassen, vilket röjde vägen för fascism. Det bör samtidigt ses som ett tecken på borgerlighetens svaghet, som ett tecken på att borgarklassen inte längre kan styra med parlamentarismens och den borgerliga demokratins gamla metoder, varför den tvingas ta till terrorister i styrningsmetoder i inrikespolitiken, som ett tecken på att man inte längre kan finna en väg ut ur den nuvarande situationen utifrån en fredlig utrikespolitik, varför man tvingas tillgripa krigspolitiken. 

  Motsättningar är oundvikliga mellan fascisterna i olika länder, eftersom de uttrycker imperialisternas motstridiga intressen i kampen för omuppdelningen av världen. 

  Fascismen strävar överallt efter att släppa lös ett krig, bedriver breda ideologiska förberedelser för krig. Den ideologiska täckmanteln i händerna på fascisterna är kannibalistisk nationalism och bestialisk chauvinism. 

  Nationalismens och chauvinismens ideologi är utformad för att distrahera det breda arbetande folket från deras verkliga intressen, från det heliga klasskriget med sina ”nationella” bödlar och utsugare. 

  För att erövra nya marknader vill bourgeoisin kasta tiotals miljoner människor mot varandra för ömsesidig utrotning, och nationalismens ideologi tjänar just detta mål för storkapitalisterna.

  Kapitalismens förfall, som har gått långt, tränger in i själva kärnan av dess ideologi och kultur, och den desperata situationen för de breda massorna av folket gör att vissa skikt av dem är mottagliga för infektion av detta förfalls ideologiska avskum.

  Fascism är en speciell form av borgerlig reaktion under sken av nationell och social demagogi. Utan det senare hade fascismen aldrig kunnat bli ett massparti. Denna omständighet förklarar den fascistiska ideologins specifika form och speciella karaktär. 

  Fascismen, som är ett parti av extrem reaktion, är tvungen att omsluta de reaktionära massorna
  Det socialdemokratiska partiet baserade på den tiden sin politik på klassamarbete, vilket var utgångspunkten för den fascistiska demagogin. 

  Fascismens ideologi är storföretagens ideologi under en era av kollapsen av de kapitalistiska produktionsförhållandena och den extrema förvärringen av kapitalismens klassmotsättningar och kampen mellan de två systemen. Dessa förhållanden sätter en särskild prägel på den fascistiska ideologin. 

  Socialismen är en enorm kraft, Sovjetunionen var en ledstjärna för alla arbetande människor i världen i deras kamp för en bättre framtid. 

  Fascismen strävar efter att använda massornas sympati för socialism och hat mot kapitalismen med hjälp av antikapitalistisk fraseologi för att rädda och stärka kapitalismen. Detta är just det specifika draget hos fascismen, som medvetet lurar massorna och spekulerar om socialism som en ”säljbar vara”.

  Fascismen ”utvecklade” ett antal delar av socialdemokratisk ideologi och använde dem för att lura massorna.

  Övergången till socialism, ur de socialdemokratiska teoretikernas synvinkel, sker inom kapitalismens ramar. Företrädare för socialdemokratin förkunnade för länge sedan principen om broderlig enhet och solidaritet för alla stånd.

  Socialdemokraterna, som ideologer av ”ekonomisk demokrati”, förde fram idén om gemensam förvaltning av ekonomin av arbetarnas fackföreningar och fackföreningar av entreprenörer under statens högsta kontroll. Idén om ”ekonomisk demokrati” banade alltså väg för fascistisk demagogi, fascistiska idéer om solidaritet mellan arbetarnas och kapitalisternas intressen för att genomföra idén om ”det gemensamma bästa” etc. 

  Besviken i det socialdemokratiska partiet, massorna av den välmående småbourgeoisin hoppades kunna tillfredsställa sina behov med sidor av det nya, nationella ”socialistiska” partiet, som lovade alla skikt av småbourgeoisin att tillfredsställa deras krav, räddning från kris, utarmning och ruin.

  Att avslöja fascistisk socialdemagogi är en av de viktigaste uppgifterna för oss socialister.
  Det är nödvändigt att slita av masken från fascismens ansikte och visa massorna dess reaktionära väsen, dess sanna natur, mål och strävanden som de arbetande massornas värsta fiende. Att visa fascismens reaktionära väsen är huvuduppgiften för vår vidare analys av fascismens ideologi.

                          ×××
  Alla varianter av tysk fascism spekulerar med fraser om behovet av att slå samman nationalism med ”socialism”. Här har vi en avsiktligt beräknad plan för att lura de arbetande massorna, ett bedrägligt utnyttjande av de breda massornas antikapitalistiska känslor inom ideologins område för deras fortsatta förslavning. Därför är hela fascismens ideologi internt falsk, motsägelsefull, eklektisk, eftersom fascismen inte vågar säga sanningen.
  Oförmögen att hålla fast vid sin egen styrka behöver bourgeoisin masstöd.  

  Tysken har inte den minsta aning om hur, skrev Hitler i Mein Kampf, hur folket måste luras för att vinna dem till sin sida. Denna bedrägerikonst är en organisk del, skulle vi säga, grunden för fascismens alla ideologiska konstruktioner och politiska program. 
  Fascistiska jonglerande magiker försöker reducera ”socialism” till vild raschauvinism och antisemitism.  

  Fascismen kommer till makten under villkoren för en allmän kapitalismkris, av vilken arbetarna, alla arbetande människor, bönderna, den urbana småbourgeoisin, anställda etc. lider, först och främst genom att ge dem alla möjliga löften om ” socialistiska omvandlingar. Men fascismens verkliga mål handlar om att rädda och stärka storföretagens positioner. Därav den inre falskheten i fascismens ideologi.

  Den tyska fascismen placerar propagandan om rasism och antisemitism i centrum för sin propaganda om chauvinism. Den tyska fascismens rasideologi behandlar alla människor som inte tillhör den ariska nordiska germanska rasen som jävlar, människor av en underlägsen ras, som Untermenschen. Denna ”ideologi” är påkallad för att underbygga den tyska imperialismens dominans över alla jordens folk. Den tyska imperialismen gör trots allt anspråk på världshegemoni. Den som verkligen strävar efter pacifismens seger av hela sitt hjärta måste med alla medel sträva efter tyskarnas erövring av världen, skrev Hitler.

  Och vidare: Faktum är att en pacifist-human idé är bra när en överlägsen person preliminärt erövrar och underkuvar världen i en sådan utsträckning att han blir jordens ende herre. Herr Hitler, enligt hans fraser, bryr sig bara om höga ideal, om eviga värden, om den stora kulturens triumf och välstånd. Och i denna kulturs och eviga värdens namn kräver han omvandling till slaveri och att alla jordens folk ska underordnas den tyska imperialismen. Precis som en kultiverad man behöver djur, behöver han också slavar. Kulturer föds och blomstrar endast där arien, som en man av högre ras, får möjlighet att använda människor av lägre ras som slavar. De enda arierna som finns kvar på jorden är som ni vet tyskarna och då bara deras kärna, för alla de andra har för länge sedan blivit jävlar. Även fascismens första apostel, Spengler, med hjälp av de flesta.

  De tyska fascisterna hävdar att tyskarna förkroppsligar en speciell ras av övermänniskor, kallade av Gud själv att härska över främmande folk, över hela världen. Man får dock aldrig glömma det faktum att de tyska arbetarna och slitande massorna å ena sidan och kapitalisterna, storgodsägarna, bankirerna etc. å andra sidan tillhör enligt fascismens ”begrepp” , till olika raser. Om den nordiska rasen syftar på kapitalmagnaternas lyckliga, så tillhör arbetar- och arbetarmassorna den så kallade Oestlich (östliga) rasen, underlägsen i jämförelse med den högre, nordliga rasen.

  Den fascistiske filosofen Max Wundt, som å ena sidan förlitar sig på fascismens rasteoretiker som Hans F. K. Guenther, och å andra sidan på Platons filosofi, skriver att ren kontemplation och klart tänkande är inneboende i den nordiska rasen. Den kallas att vara ledare, för den besitter den högsta visdomen, kännetecknas av hjältemod, mod och en känsla för rättvisa, det vill säga genuin politisk dygd; endast den ensam är kapabel att tilldela varje klass sin rätta plats i samhället. Det imperialistiska kriget utkämpades av det nordiska folket, medan revolutionen efter kriget genomfördes av folket av den lägre, österländska rasen, det vill säga arbetarna. Den nordiska rasen och dess själ är till sin natur engagerade i idealism, medan resten av raserna, det vill säga de arbetande och arbetande massorna, till en materialistisk världsbild.

  De tyska fascisterna behandlar de tyska arbetarna och slitande massorna som röda undermänniskor som hänsynslöst måste förgöras när kapitalets intressen kräver det. Den ideologiska motiveringen för denna rovdrift gentemot det arbetande folket är den fascistiska ”teorin” om människans användbarhet och underlägsenhet. 

  Naturen, skriver fascisten Meyer, tål inte något defekt. Naturen strävar efter att bevara starka individer och deras högsta produktivitet. Otillräcklig och ruttet goo har ingen rätt att existera i naturen. Dessa aristokratiska naturlagar måste implementeras i det mänskliga samhället. Det är nödvändigt att följa dessa lagar, som kräver hänsynslös förintelse av allt svagt och underlägset, eftersom de inte bara är biologiska lagar, utan en moralisk plikt, ett kategoriskt imperativ. Idealet för den anglo-franska upplysningen och den marxistiska kommunismen, skriver Meyer, är ren mänsklighet och folkens eviga fred, jämlikhet mellan människor och raser. Men detta, säger han, strider mot alla naturlagar och moral. De är omedvetna om existensen av en naturlag som föreskriver kampen för tillvaron; innebörden av denna lag är att endast de bästa individerna och endast samhällena av de bästa, det vill säga de bästa folken, har rätt att existera, 

  Naturen räknar inte med humanisters och pacifisters grundlösa ideal. Hon höjer sitt svärd och förstör underlägsna individer. I grund och botten borde staten agera på exakt samma sätt, och ändå gör de underlägsna elementen nu till och med anspråk på att de får hjälp av staten. 

  Således kvalificeras de arbetande och arbetande massorna som underlägsna människor för just det faktum att de är dömda till fattigdom och arbetslöshet, och bourgeoisin, som exploaterar och förtrycker dem, hänvisar till de bästa och klokaste delarna av nationen genom rasteori.

  Rasideologi är därför i de tyska fascisternas händer ideologin att rättfärdiga exploatering, slaveri och förtryck av de arbetande massorna som ”underlägsna” människor. Å andra sidan tjänar samma rasideologi som deras verktyg för massmobilisering för militära kampanjer, för att rättfärdiga kolonialpolitiken, och så vidare.

  Den moderna fascismens föregångare, Friedrich Nietzsche, Houston Stewart Chamberlain, Julius Langbehn och många andra predikade ojämlikheten mellan raser och människor fysiskt och andligt. Nietzsche hävdade att massorna är en skara, en flock som han säger, som tillhör en lägre ras, i motsats till aristokratin, som är en högre ras. Att blanda mästarnas blod med slavarnas, de lägre klassernas blod, leder till en sänkning av typen av person och till generering av demokratiska och socialistiska idéer och rörelser. 

  Rasideologin under industrikapitalismens era var inte populär bland bourgeoisin, eftersom den liberala bourgeoisin då stod på grundval av idén om formell jämlikhet mellan människor, nationer och till och med raser som ärvts från den borgerliga revolutionen. Detta hindrade naturligtvis inte det minsta bourgeoisin i stormaktsnationerna från att förtrycka folken i de koloniala och halvkoloniala länderna. 

  I imperialismens tidevarv, och särskilt
  i det nuvarande stadiet av det kapitalistiska systemets kris, finner den fascistiska bourgeoisin i rasideologin de ”idéer” som är mer anpassade för att försvara dess intressen: idén om ojämlikhet mellan människor, ojämlikhet mellan nationer och raser. 

  Moderna fascister har lånat all sin visdom från det förflutnas reaktionära författare. Om vi vänder oss till Hitlers och Rosenbergs skrifter, dessa huvudpelare i den nationella ”socialismens”, kommer vi att bli övertygade om deras idéers exceptionella elände och fattigdom. Parasitismen inom ideologins område är under den leriga återspeglingen av den imperialistiska bourgeoisins parasitära karaktär. Hitler framställer staten som en levande organism av rasen, vars uppgift är att bevara och utveckla böjelserna för ”förmågor” som är inneboende i rasen. Dock inom loppets gränser som rörelsefrihet, näringsfrihet, parlamentarism, kvinnors frigörelse, jämlikhet mellan människor och kön etc. Den tyska idén kräver … auktoritet, en typbildande kraft, restriktioner, träning, autarki, skydd av raskaraktär, erkännande av könens eviga polaritet. Hitler bevisar också uppriktigt att både i det ekonomiska livet och i staten måste ”massornas princip” radikalt utrotas. Överallt måste principen om den aristokratiska personligheten implementeras, i motsats till den marxistiska principen om massan och majoritetens styre. Både ekonomin och staten bör byggas efter den preussiska arméns modell.

  Detta är faktiskt det sanna och yttersta målet för den tyska fascismen. Enligt Hitler borde principen som en gång gjorde den preussiska armén till ett underbart instrument för det tyska folket utgöra grunden för den fascistiska staten. Denna princip säger: varje ledare bör ha auktoritet i förhållande till dem under honom och ansvar gentemot dem över honom. När det gäller Hitler själv som ledare av Guds nåd, är han naturligtvis inte ansvarig gentemot någon, om inte för att räkna Gud och sitt eget samvete. Staten i Tyskland blev Hitlers herrgård.

  Rasideologin bör tjäna som ett verktyg för den ideologiska mobiliseringen av de breda massorna för militaristiska, imperialistiska mål, och samma ideologi tjänar till att underbygga och rättfärdiga storbourgeoisins, kapitalaristokratins, herravälde under täckmantel av regeringsmaktens styre. bästa huvuden. I det första fallet tvingas fascisterna att tala om hela rasen (germanska förstås) som den högsta bland alla andra, som en mästarras (Herrenrasse), i det andra fallet reduceras mästarnas ras till aristokrati av själva rasen, till en aristokratisk minoritet. Världsbilden, skriver Hitler, som försöker överge massornas demokratiska idé att ge landet till de bästa människorna, det vill säga till högre människor, borde logiskt också följa den aristokratiska principen inom detta folk och ge ledarskap och maximalt inflytande bland dessa människor för de bästa huvuden … 

  Med detta står det inte på idén om majoriteten, utan på idén om personlighet.
  Marxismen, säger Hitler själv, utgår från massan, dess betydelse och roll, medan massan, säger han, agerar destruktivt på kultur, ekonomi och politik. Naturligtvis är fascisternas påstående att marxismen förnekar individens roll och betydelse i allmänhet en grov lögn. Men marxismen sätter verkligen proletariatets intressen och det arbetande folkets intressen – intressen för den överväldigande majoriteten av folket i varje land – i centrum för dess världsåskådning och dess praktiska strävanden.

  Fascisterna däremot försvarar intressen hos en obetydlig minoritet av exploatörer, som är upphöjda till rangen av framstående chefer, begåvade ledare, arrangörer och ledare. Idén om människors ojämlikhet, som är en avledning från den rasprincip som fascisterna predikar, bör enligt deras åsikt tas som grund för folkets ekonomiska, politiska och kulturella liv. Detta krävs för att förneka parlamentarism, den borgerliga demokratins så kallade ”friheter”. Liberalismen, skrev Rosenberg, erkände friheten: rörelsefrihet, handelsfrihet, parlamentarism, kvinnors frigörelse, jämlikhet mellan människor och kön, etc. Den syndade med detta mot naturlagarna … Den tyska idén kräver … auktoritet, en typbildande kraft, restriktioner, träning, autarki, skydd av raskaraktär, erkännande av könens eviga polaritet. 

  Hitler bevisar också uppriktigt att både i det ekonomiska livet och i staten måste ”massornas princip” radikalt utrotas. Överallt måste principen om den aristokratiska personligheten implementeras, i motsats till den marxistiska principen om massan och majoritetens styre. Både ekonomin och staten bör byggas efter den preussiska arméns modell.

  https://www.marxists.org/archive/deborin/1936/fascism.htm

  • Det vore intressant om ni som är goda och sanningssträvande människor också började intressera er mer för att samma krafter som ni kritiserar även var dom som frammanade socialismen i dess olika shatteringar. Det besudlar er inte att ni blundar för det men behåller er i underläge till den härskande oligarkin.
   Deras synsätt har ibland framskymtat i uppriktiga uttalanden om att ideologier bara är till för att manipulera massorna och exempel på såna individer visar att de inte såg något oöverstigligt hinder i att gå från nominell trotskism till fascism.
   Beträffande antiken så hävdade Lyndon Larouche att Oraklet i Delfi hade en liknande funktion som dagens oligarkiska propagandaapparat.
   Och det tyska fallet avviker främst genom att Britterna var mer angelägna om att spela ut dem mot finansvärlden.
   Det framskymtar inte lika tydligt i ett allmänt resonemang om rasism. Men det var Bismarck som ville ha ett samarbete och erhöll det med storfinansen. Och detta trots att britterna sen länge hade sökt skapa polarisering speciellt kring judarna.
   Och det var därför Prinsen av Wales manipulerade sin yngre kusin Wilhelm II att sparka Bismarck.
   Och Houston Chamberlain var inte vilken höger-intellektuell som helst utan var den som 1899 publicerade vad som med rätta kan benämnas nazismens bibel och senare korrekturläste Mein Kampf åt Hitler.
   Att undvika det specifika med britternas intresse av en Tysk-judisk motsättning och tala om det som allmän vit överhöghet eller liknande är att hjälpa imperiet att sopa undan spåren.

 6. Jag undrar om referenser till påståendet om heliga förbindelser i
  ”Ursprunget till det kalla kriget 1945 och dagens konfrontation i Ukraina kan spåras till de hemliga förbindelserna mellan amerikanerna och britterna och Nazityskland vid andra världskrigets slut.” Det verkar troligt med tanke på allt, men vad har kommit fram om det på senare tid? Mycket av det som sägs här i denna artickel
  bygger på det.

 7. Om det finns ett underliggande samband eller samarbete mellan USA;s intresse att äga kontroll över hela världens stater och den nazistiska ideologin som spred död och förintelse alltsedan deras makttillträde 1933 borde detta vara belagt i seriösa historieberättelser.
  Ligger det en sanningshalt i detta måste det finnas inflytelserika med makt, och välkända personer att namnge, som verkade i någon form av sammanslutning.
  Det låter otroligt om en sådan välorganiserad plan hade varit möjlig att dölja för vårt trots allt öppet demokratiskt västerländska samhällssystem.
  Jag menar också att personer av Nazisterna förföljda som Willy Brandt och Bruno Kreisky
  skulle då inte hade en aning om denna konspirationsteori. Eller vad dom delaktiga i sammansvärjningen?

  • @Olof 18 maj, 2023 At 20:43
   Det är väl knappat någon hemlighet. USA uttalar det frekvent i klartext och visar det i handling genom sin aktioner. Det är USA, enligt USAs egna doktriner, som skall övervaka, kontrollera, styra och härska över alla stater på jorden. USA skall utfärda, och förändra, en ”regelbaserar världsordning” med USA i centrum som styrande. En global militärdiktatur baserad i Washington. Det är nästan en identisk kopia av nazisternas målsättningar redan 1933 i Tyskland. USA stöder den helt öppna nazisterna i Ukraina, USA stödde nazisternas utveckling i Tyskland förra seklet. När den tyska nazisterna kollapsade 1945 kidnappade USA de främsta ideologerna och ingenjörerna som fördes till USA där det blev grunden till USAs kärnvapenprogram, USAs krigsfilosofi med kärnvapen, och USAs rymdprogram. De mes berömda är Enrico Fermi (1901 – 1954) och Wernher von Brown (1912 – 1977), som var övertyga nazistisk ideolog och drev Nazitysklands V-program. Nazisterna var så etablerade redan då i USA att oligarker ville införa nazismen som statsskick i USA.
   https://www.washingtonpost.com/outlook/2021/07/13/long-history-american-nazism-why-we-cant-forget-it-today/
   https://en.wikipedia.org/wiki/Nazism_in_the_Americas
   https://time.com/5414055/american-nazi-sympathy-book/

 8. Helt min egen personliga åsikt, men jag ser dagens USA som dagens förlängning av Nazityskland förra seklet. Den åsikten är grundad på dagens iakttagelser av fakta och kunskaper om gårdagens skrivna historia. Vi avskaffade gårdagens nazism, till priset av 26 miljoner ryska liv. Vi måste avskaffa dagens efterföljare, men vi förhoppningsvis kan och kommer inte att använda samma metoder.

  Fundamental strategi förtäljer att man skall angripa fienden där han är svagast, inte där han är starkast. USAs svaga punkter är propagandan, ekonomin, och dess dysfunktionella samhällsordning ”demokrati”. Det gäller att överrösta propaganda med bloggar och alternativa media, och avskaffa dollardominansen. TikTok och Weixin-WeChat är effektiva verktyg. Därför är USAs så angelägna att stoppa dom eller ta kontrollen över dom. Det får inte ske. Kina har lyckats mycket bra. Ge Kina stöd.

 9. USA är inte fascistiskt. Påstår man det som vet man antingen inte vad fascism är eller också inte vad USA har för ideologi/värderingar. Det är nästan lite lustigt att sitta lite bredvid debatten och höra hur väst anklagar Ryssland för fascism och utmålar Putin som den nye Hitler, medan Ryssland och ryssvänner anklagar väst och Ukraina för detsamma. Det slår mig även att trots att dagens Ryssland inte längre är kommunistiskt så verkar många gammelkommunister sluta upp bakom landet bara av “gammal vana”. Borgare och liberaler verkar också av ” gammal vana” attackera Ryssland.

  • Nja, den ohälsosamma föreningen mellan storföretag och regimen i Washington liknar mycket den typ av fascism som utvecklades i Italien under Mussolini. USA:s oligarker har bara en ideologi och det är att roffa åt sig så mycket som möjligt helt i enlighet med den globala kapitalism man förordar. Den lokala kapitalismen som låter vanliga företagare och lantbrukare att frodas och utvecklas bekämpas aktivt av multinationella bolag vilket vi ser hända varje dag. Stora kedjor och internationella storföretag breder ut sig på bekostnad av lokala företag, bildar oligopol och utarmar det lokala näringslivet. Det är väl så att Ryssland är det största hotet mot de globala oligarkernas makt efter det att Putin kväste de ryska oligarkernas maktambitioner och här har vi nog en stor anledning till hatet mot Putin. Många gamla kommunister stödjer därför Ryssland men det kan ändras fort om en ny mer oligarkvänlig ledare tar makten i Ryssland.

  • @Erik 20 maj, 2023 At 17:36
   Jag håller med dig att USA inte är fascistiskt. Fascismen far en speciell form av diktatur i Italien. Däremot säger jag att USA och Sverige är dagens arvtagare och förlängning av nazismen under förra seklet, på dessa fakta grunder.

   Tyska nazismen byggde på tre grundvalar
   1. Rustningar, invasioner, erövringar och krig.
   2. Den berömda propagandan för att styra folket.
   3. Rasismen, judarna speciellt utmålades som ett hot.

   Dagens nazism bygger på samma grundvalar.
   1. Rustningar i avsikt att invadera, erövra och kriga, NATO.
   2. Propagandan är minst lika intensiv. Rollen av dånande Der Stürmer har tagits över av DN, Bonniers och Schibsteds
   3. Rasismen, nu utmålas kineserna som ett hot.

   På dessa grunder av fakta anser jag det helt korrekt att stämpla USA, och därmed Sverige, som tyska nazisternas arvtagare.

   Notera USAs rasistiska ”China Intitiative” och Sverige ständiga utmålade av alla från Kina som ett hot, precis som judarna i det forna Nazityskland utmålades som ett hot. Precis som i USA försöker man i Sverige stoppa alla från Kina på rasistiska grunder att stundera eller forska i Sverige. När någon från Kina studerar eller forskar i Sverige betecknar man den kunskap som personen förvärvar som spioneri och stöld. Eftersom Kina ligger så långt före Sverige i utvecklingen betyder denna rasism i praktiken att Sverige blir den lidande parten. Notera hur USA och Europa fick dyrt betala för sanktioner, tariffer, och ”oberoendet” av rysk energi.

   Tusentals högkvalificerade vetenskapsmän och forskare har flytt Usa tillbaka till Kina

   https://en.wikipedia.org/wiki/China_Initiative

   USA har inte samma synliga grupp av ledare som Hitler, Goebbels, Himler och Hess, men lika fullt, motsvara gruppering finns idag i USA men är osynlig och brukar refereras till som ”oligarkerna”.

   • Vissa av skurk-oligarkerna är väl så synliga! Gates, Soros, Koch och en del andra högprofilerade oligarker talar gärna om hur de vill styra världen. Hitler skrev i alla fall en bok där han delade med sig av sina planer men oligarkerna som äger det mesta av MSM använder sin egen media som taltratt.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here