Kapitalet, läkemedelsindustrin och mutade läkare orsakar kraftig ökning av heroinmissbruk och dödlighet

15
5296

Bild: Wikipedia. Av MorgueFile : see [1], CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1570359
I serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel. Frågan om Kapitalet och läkemedelsindustrin var aktuell under Coronatider. Vaccinfrågan var i förgrunden och frågan kan ställas: Vem styr den globala vaccinmarknaden?

Artikeln nedan belyser andra viktiga aspekter, och ger ännu ett exempel på vad Kapitalet kan göra med oss.


Kapitalet, läkemedelsindustrin och mutade läkare orsakar kraftig ökning av heroinmissbruk och dödlighet

Tidningen Bulletin, som sänds till medlemmar (som undertecknad) i Svensk Förening för Beroendemedicin, en sektion inom Svenska Läkaresällskapet (Ja, ordet stavas så sedan gammalt) och en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund, skriver i sitt senaste nummer, nr 19. En personlig kommentar direkt: Jag fick utskrivet Oxycontin utan att tillfrågas inför en planerad handoperation, som medförde högst måttliga smärtor. Så nu har jag en obruten förpackning hemma, tillräcklig för att ta död på hela familjen.

Unik rättegång: opioidepidemin i USA har nått domstolarna. 3/5 2019.

Flera företag har ansetts skyldiga till felaktig hantering av smärtstillande opioidläkemedel som lett till ett i USA förödande ökat missbruk och opioidrelaterad död. Det hela började med Oxykontin.
I år har en uppmärksammad rättegången mot Insys Therapeutics och dess grundare, miljardären John Kapoor, fått ett kraftfullt medialt genomslag i framför allt amerikansk och engelsk press. Kapoor greps redan 2017 men har inte fått sin dom förrän 2019, tillsammans med ytterligare i företaget fyra högt uppsatta chefer. De har överklagat domen som kan leda till 20 års fängelse.

Bakgrunden är att Insys fentanylläkemedel Subsys, som är 100 gånger starkare än morfin, har skrivits ut på felaktiga indikationer av läkare som på olika sätt blivit mutade av företaget att förskriva läkemedlet på felaktigt sätt eller i för höga koncentrationer.

Läkemedelsföretaget Insys har under senare år varit mycket populärt på Wall Street eftersom försäljningen av framför allt Subsys uppgått årligen till mer än 300 miljoner dollar.

Den tio dagar långa rättegången och domen är unik i kampen mot opioidproblemen i USA. I New York Times säger juridikprofessor Richard C Ausness att detta är sannolikt toppen på ett isberg när det gäller läkemedelsföretags felaktiga marknadsföring. Det nya nu är att åklagare och domstolar når i sina åtalspunkter in i ägarfamiljerna. Domen kan leda till fler utredningar.

Flera domstolsärenden i samma anda har gällt Purdue Pharma, som tillverkar OxyContin. Läkemedelsföretaget har enligt det amerikanske rättssystemet haft en allt för aggressiv marknadsföring med framför allt rekommendationer till läkare att skriva ut höga icke farmakologiskt försvarbara doser. Domstol har fastslagit att företaget bidragit till den i USA höga opioidrelaterade dödligheten. Även här har nyligen statsåklagaren i Massachusettes åtalat ägarfamiljen (Sackler).
Källor: The New York Times 20190502, BBC 20190503. Se även Bulletin nr 2 2019, sid 9. Unik rättegång: opioidepidemin i USA har nått domstolarna.


FDA har ingenting lärt (Bulletin nr 2 2019, sid 9.)
Expertgrupper och politiker oroliga I en initierad artikel i The Guardian refereras till en inre strid inom FDA (The Food and Drug Administration) där specialistkommittéers varningar och kunskaper ställs åt sidan till de stora läkemedelsföretagens fördel.

Aktuellt nu är den amerikanska farsoten opioider Dr Raeford Brown, som är anestesiolog och är ordförande i specialistkommittén för smärtstillande opioider inom FDA, säger att tjänstemännen inte lärt sin läxa när man godkänner den farliga drogen Dsuvia, som är mer potent än fentanyl.

Detta gör man trots att denna läkemedelsgrupp dödat hundratusentals individer under de senaste decennierna och fortsätter att döda ungefär 150 amerikanska liv varje dag.
FDA-specialisterna menar att det inte finns klinisk användning för denna starka drog medan FDA-tjänstemännen framhåller det något tveksamma argumentet att styrkan hos Dsuvia behövs i krig. FDA tycks bortse från att ett läkemedel, oavsett vad indikationen är, kommer mycket snabbt ut på den såväl legala som illegala marknaden.

Det finns även senatorer som börjat undra över om inte FDA istället för att reglera den farmakologiska industrin går dess ärenden som businesspartner.
The Guardian 24 jan 2019 https://www.theguardian.com/us-news/2019/jan/24/fda-opioids-big-pharma-prescriptions

* Dsuvia (sufentanil) är en syntetisk opioid att användas vid indikationen svår smärta. Godkänd i USA i november 2018. Lång varningslista medföljer bipacksedeln.


Den 28 mars skriver The Guardian ”Delstaten New York har stämt på miljardärsfamiljen Sackler, som står bakom Purdue Pharma och dess receptbelagda smärtstillande medel, OxyContin, och kommer med på en växande lista över statliga, läns- och stads-administrationer som hävdar att läkemedelsföretaget Purdue och dess ägare utlöste nationens opioidkris genom att sätta vinster före patientsäkerheten.” Guardian 28/3 2019


Tre veckor senare kan man läsa ”Biträdande justitieminister Brian Benczkowski sade i mitten av april att om läkare eller apotekare beter sig som droghandlare, så ska de åtalas som sådana. Nu åtalas 60 läkare, apotekare och annan medicinsk personal för påstådd överförskrivning av opioider och sjukvårdsbedrägeri. Ärendet omfattar mer än 350.000 recept för opioider och mer än 32 miljoner piller – motsvarande en dos opioider för ”var och en, kvinna och barn” i Ohio, Kentucky, Tennessee, Alabama och West Virginia, säger Brian Benczkowski.” här.


Den ökade ”legala” förskrivningen och användningen av smärtstillande, starkt beroendeframkallande opiatläkemedel som morfin och Oxycontin har bidragit till ökad dödlighet i USA – och i Sverige.

Jag skrev om detta i maj 2018 på Jinge.se och gör nu ett utdrag.

Under 2016 kom rapporter om ökad dödlighet i USA, ett trendbrott. Sveriges Radio rapporterade ”Vita medelålders dör i elände i USA” att ”Dödstalen bland lågutbildade, medelålders vita i USA har ökat så mycket de senaste femton åren (1999-2013) att forskare inte har sett något liknande, enligt en ny studie med deltagande av årets Nobelpristagare i ekonomi.” Men ökad dödlighet fanns i alla utbildningsgrupper. Sveriges Radio

Dödstalen sjunker i allmänhet i USA, utom bland vita män och kvinnor mellan 45 och 54 år. I den gruppen ökar andelen som dör stadigt sedan 1999 , skriver författarna till studien, Angus Deaton, Nobelpristagare i ekonomi och hans hustru Anne Case. Båda är professorer på Princetonuniversitetet.
Om dödligheten (mortality rate) bland vita i åldern 45-54 år hade legat på samma nivå som 1998 hade 96 000 dödsfall kunnat undvikas i denna ålder 1999-2013. Om dödligheten legat på samma nivå som 1979-98 hade 500 000 dödsfall kunnat undvikas. Det är lika många som antalet som har avlidit av AIDS fram till mitten av år 2015. Man noterar också enligt studien försämring av självrapporterad hälsa, av psykiskt välbefinnande, av arbetsförmåga, av leverfunktionen.

Den försämrade leverfunktionen kan bl.a. bero på missbruk av alkohol (skrumplever) och av droger (hepatit-C och dess följder).
Sambanden är inte klarlagda, men låg utbildning, fattigdom, sjukdom, missbruk av narkotika, alkohol och självmord och ökad upplevd smärta (som ligger bakom kraftigt ökad dödlighet till följd av morfinläkemedel och illegalt heroin) är faktorer som nämns av forskarna.

Enligt New York Times finns också en ökad dödlighet även i åldern 25-34 år. New York Times Man vill hänföra detta bl.a. till ökat missbruk av opiodläkemedel, som enligt SR Radionyheter 9/2 2016 skördar 5 liv/timme.

”En halv miljon människor är döda, som inte borde vara det”, säger Angus Deaton till tidningen Washington Post och tillägger att ”det är 40 gånger fler än i Ebola och i nivå med HIV-AIDS”. ”Det är svårt att hitta så stora överlevnadsförluster i modern tid”, skriver två andra forskare, Ellen Meara och Jonathan Skinner, i sin kommentar till studien. DN skriver ”I gruppen dör nu 415 personer per 100.000, en ökning med 135 sedan 1999 (i Sverige är motsvarande siffra drygt 200).”

Det är en stark indikation på att något är på tok i den här gruppen, säger sociologiprofessor Samuel Preston, expert på dödlighet och hälsa.

Enligt artikeln visar inget annat rikt land motsvarande utveckling. Den ökade dödligheten bland medelålders vita icke-Hispanics skedde parallellt med ökning av sjuklighet i denna ålder.

Ökad opiatdödlighet också i Sverige.

I Bulletin finns även denna artikel. I en i mars publicerad rapport från Folkhälsomyndigheten framkommer den dystra nyheten att den narkotikarelaterade dödligheten ånyo ökar efter att vi sett
en viss nedgång under de senaste åren. Under 2017 noteras 626 dödsfall jämfört med de 590 som skedde under 2016. Män är överrepresenterade och utgör ungefär tre fjärdedelar av de narkotikarelaterade dödsfallen.

Överdoser är den vanligaste orsaken och opioider förekommer i 95 procent av fallen.

Kort kommentar: Opiater är starkt beroendeframkallande. Risken för att utveckla beroende och för opiatrelaterad död är särskilt stor bland annat hos dem med utsatt socio-ekonomisk och social situation. Privatiseringen medför att ekonomiska faktorer får ökad betydelse. I konkurrensen om patienter, om fler besök/ökade inkomst är det frestande att vara alltför tillmötesgående mot patienter.

Föregående artikelChris Hedges: Julian Assange, en kamp vi inte får förlora
Nästa artikel”Kinas och Rysslands taktik ”Vi måste säkra oss själva, medan fiendens nederlag ligger i hans egna händer”. Vad menar man?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

15 KOMMENTARER

 1. Förutom det omoraliska i de nämnda eliternas agerande aktualiserar artikeln även den för lite utnyttjade neurocybernetiska metoden för smärtlindring eller smärteliminerande. Denna metod som är baserad på inplanterade elektroder är möjlig att göra tämligen underhållsfri och dessutom saknar den biverkningar av den typ som följer med kemiska preparat. Ett exempel på hur sån teknik helt omotiverat togs ur bruk i Sverige 1986 citerades av initierade 2001. Jag antar att det skedde därför att profiten krymper vid införandet av mer effektiva metoder som inte behöver underhållas när de väl är installerade. Eftersom den typen av teknologi vid mer omfattande förekomst skulle generera båda arbeten och nyttiga tillämpningar borde den vara intressant för dom som vill konkurrera med den dominerande och parasitära oligarkin. Men den sistnämnda har hittills varit för stark och kunnat med mutor och annat tvinga igenom ogynnsamma förlopp.
  Teknologins utveckling hotar den parasitära makteliten. Dom har makt att styra forskningsfinansiering och det gör det möjligt för dom att förhala nyttig utveckling genom att få forskare att acceptera att många projekt inte finansieras uthålligt och målmedvetet. Det är därför som många tillämpningar förblir lovande men aldrig leder ngn vart, trots många årtionden av artiklar. Utöver profiten kan även motivet med att kunna hemlighålla vissa tillämpningar spela roll. Vilket motiv som väger tyngst vet jag inte.
  Det gäller att uppmärksamma de teknologiska landvinningar som är till gagn för massorna. Även tex artificiell syn, som blir aktuellt för alla som blir väldigt gamla.
  Men smärtlindring måste vara den enklaste tillämpningen att förfina.

 2. Fentanyl plåster bör förbjudas, finns ingen anledning att ha så starka analgetika överhuvudtaget. Plåstren innehåller fentanyl (50 ggr starkare än morfin )
  Fentanyl (leptanal) för IV tillförsel är 100 ggr starkare än morfin. Det skriver man väl inte ut.

  Ocynorm/…kodon är bäl bara 2,5 ggr starkare än morfin. Dessutom blir man inte så ”flummig” som man blir på vanlig Aco morfin.

  I Sverige så dog många av metadon bland missbrukarna.
  Antalet överdoser med dödlig utgång var densamma. Om nu 30 personer dog av metadon så minskade antalet döda av heroin med 30 personer.

 3. Utöver fusk, båg och korruption undrar jag om kulturella faktorer kan tillkomma.

  För årtionden sen hade SR P1 ett intressant program med en läkare vars namn jag har glömt. Vid ett tillfälle jämförde han smärtkänsligheten hos olika patientgrupper. Som exempel anförde han den norrländske skogsarbetaren som skadats i magen av en motorsåg och som svar på frågan om smärtnivån skulle svara ”det känns”, medan en göteborgare som fått ett getingstick skulle kalla på ambulans.

  Jag har en känsla av att dagens samhälle inte längre tål vare sig obehag (buller, dålig luft, trängsel, dålig lukt, osv) eller smärta, ens lindrig. Det är prinsessan på ärten som gäller för alla, numera.

  Tillfällig smärta var en del av min generations uppväxt (femtiotalet) eftersom man klantar sig när man bygger kojor, lär sig sy eller snickra, mekar med först cykeln sedan gamla bilar, påtar i trädgården, klättrar här och där… Man använde varken handskar eller knäskydd.
  Jag har inga som helst minne att någon då tog till smärtpiller. Hemma fanns visserligen Aspirin, men det användes bara i extremfall, typ komplicerad tandutdragning.

  När jag råkade ut för att bli remitterad till akuten för runt 25 år sedan i Frankrike fick jag utskrivet någonting som visade sig vara en opiat. En svensk läkarbekant till vilken jag visade förpackningen sa till mig: ”det skriver vi inte ut”.
  Tio år senare, efter en jobbig tandutdragning i Uppsala rekommenderade min tandläkare en Alvedon 500 mg tillsammans med en Ipren när bedövningen släpper. Det räckte.
  För ett år sedan hamnade jag igen på akuten i Frankrike, av ett helt annat skäl. Jag fick recept på hela 3 förpackningar paracetamol 1000 mg. Jag har använt 1 (en) tablett, inte förpackning.
  Det verkar som den franska vården av någon anledning skriver ut betydligt starkare smärtstillande i betydligt större mängder än den svenska. Det bäddar för tillvänjning (+ biverkningar) och öppnar därmed för utskrivning av allt kraftigare preparat.
  Beror det på den franska allmänhetens förväntningar eller är det läkarkåren som överdriver?

  Annars görs i dagens Sverige mycket reklam för sådana receptfria preparat som verkar användas i tid och otid, i allt större omfattning.

  Att läkemedelsreklamen till allmänheten tillåts är helt horribelt. Vad skall man ha läkare till om kvalificerade diagnoser är överflödiga?
  Att exempelvis knapra på paracetamol i stället för att ta itu med sina levnadsovanor kan aldrig vara en lösning. Lider man ovetandes av någonting som kräver behandling fördröjer det bara insättandet av nödvändiga åtgärder.

  Bort med läkemedelsreklamen, alltså !

 4. Det är en gammal nyhet, att skolmedicinen till största delen är fullkomligt värdelös. Bortsett från akutsjukvård och kirurgi i de fall den är motiverad, så kan sådant som idag kallas för alternativmedicin göra allting oändligt mycket bättre, genom att ge sann läkning i grunden utan biverkningar. Inga är lika indoktrinerade som läkarna, de kommer att fatta/erkänna hela bilden sist av alla.

  Bought – Healthcare Industry Documentary https://www.youtube.com/watch?v=HrgkKREhQrs

 5. Är Bill Gates både kriminell och galen?
  Romklubben. Rådet för utrikesförbindelser. Bilderberg. Förenta nationerna. Agenda 2030. Kinesiska århundradets framsteg. Avskaffandet av mänskligheten så att några utvalda få kan smälta samman med maskiner och uppnå odödlighet. Det är inte konspirationsteori. Och det är inte någon ouppnåbar miljardärs dröm längre. Det har blivit vår kollektiva verklighet. Dela den här videon med de som inte är medvetna. Eftersom den psykotiska elitistiska planen förklaras bäst med egna ord och skrifter.
  https://banned.video/watch?id=5ec2a9c6244ac5001d2a12e0

  • Kriminell men inte galen. Nu börjar det klarna vad alla dessa biovapen labb i Ukraina är om och varför Biden’s är så angelägna att investera i dom. Planen tycks vara att först ta fram vaccin, sedan utveckla virus och bakterier som dessa vaccin exklusivt biter på. Sedan sprida dom så nationerna tvingas att köpa deras patenterade falska vaccin, och håva in pengarna. USAs BigPharma har tjänat USD 1,000 per sekund på Covid. Att en miljon har dödats i bara USA är förstås bara ”collaterals” ¨Covid var tydligen att pilotprojekt som inte helt gick som BigPharma och Bill Gates hade tänkt sig. Vi vet vad som hände idag, men USA har locket på och är i full kontroll av propagandaapparaten. Sedan driver USAs BigMedia, som DN, Expressen, osv, dagligen propaganda att den gyllene lösningen är att betala USAs BigPharma pengar, och allt annat är värdelöst. Mänsklighetens någonsin största dödliga bedrägeri.

 6. ”profiten krymper vid införandet av mer effektiva metoder”
  ”Teknologins utveckling hotar den parasitära makteliten”
  (citat Peter Grafström ovan)

  Precis, osynligt i bakgrunden styr oligarkerna samhället. Vi ser det just nu i fallet NATO. Människoliv betyder inget. Om Kina skulle byta metod till samma som Sverige och USA skulle det ”kosta” 1.5 miljoner liv. I Sverige lät man dessa ”1.5 miljoner”, eller motsvarande antal människor med hänsyn till folkmängden, dö, och även gav dödshjälp med morfin.

  I Kina används huvudsakligen Traditional Chinese Medicine (TCM) och de senaste åren har man öppnat tusentals nya TCM kliniker. I väst är TCM förbjudet, för det minska oligarkernas profiter. Kina leder även stort i teknologimedicin. Äldrevården blir allt mer teknologiskt, med mobiltelefonen som lokalt personligt center, där man övervakar väsentliga data, och systemet kan larma läkare som även kan agera fjärrstyrt vid behov. Äldre kan till exempel bo kvar i sin familjära miljö och hem. Detta åär Kinas äldrevård, som amerikanska krafter intensivt bekämpar. Det get intet klirr i kassan.

  Ett annat exempel är covid vaccin. I Sverige tvingas befolkningen ta de uppenbart riskfyllda amerikanska bluff-vaccinen.
  https://www.friatider.se/studie-vaccinskadorna-40-ganger-varre-man-pastatt
  https://www.friatider.se/coronavaccin-kan-avveckla-ditt-immunforsvar
  https://freewestmedia.com/2022/05/05/serious-adverse-jab-reactions-40-times-higher-than-previously-reported/A
  Nu tror man även i Tyskland att ett stort och ökande antal ”oförklarliga” dödliga trafikolyckor kan vara resultatet av de amerikanska ”vaccinen”, och i England har bardödligheten plötsligt rusat. Samtidigt deklarerar ”mutade läkare och politiker” att de amerikanska vaccinen omöjligt kan vara orsaken, helt utan varken fakta eller utredning.

  Kinas TCM siktar huvudsakligen på att förebygga medicinska problem genom att bearbeta orsaken, medan västerländsk medicin handlar helt om att angripa symptomen med kemikalier, alltså ”pillerförsäljning”

  Vad som gäller i väst är att piller-oligarkerna styr politikerna, lagstiftningen och läkarna för maximum profit. Det gäller alltså att bryta detta.

  Ni som har någon som behöver medicin regelbundet. Ladda ner och prova MediSafe, http://www.medisafeapp.com , den påminner att ta medicinen, om påfyllningar, och ger larm om patienten glömmer. Den är gratis och på engelska.

 7. WHO:s chef anklagas av Nobels fredsprisnominerad för att ha ”hjälpt till folkmord”: Begravdes denna nyhet?
  Anklagelsen från Nobels fredsprisnominerade David Steinman i december 2020, att Världshälsoorganisationens (WHO) generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus påstås ha hjälpt till folkmord i sitt hemland Etiopien, verkar vara ett exempel på detta
  Från 2012 till 2016 var Dr. Tedros etiopisk utrikesminister och medlem av Tigrayan People’s Liberation Front (TPLF) exekutivkommitté som kontrollerade Etiopiens regering fram till en demokratirevolution 2018. Människorättsgrupper rapporterar att den etiopiska regeringen systematiskt engagerade sig i utbredda etniska eller politiskt baserade kränkningar av de mänskliga rättigheterna under den perioden, inklusive mord, tortyr, kidnappning, påtvingade försvinnanden, olagliga fängelser och andra omänskliga handlingar.
  En amerikansk ekonom som nominerades till Nobels fredspris 2019, Steinman har anklagat Tedros för att vara en ”avgörande beslutsfattare” som styrde Etiopiens säkerhetsstyrkor mellan 2013 och 2015. Enligt Steinman var Tedros en av tre ansvariga tjänstemän. av landets säkerhetstjänster vid den tiden, när det omfattande dödandet, godtyckliga interneringen och tortyren av etiopier ägde rum. En högt uppsatt etiopisk politiker, Tedros hade officiellt rollen som utrikesminister under dessa år, efter att ha tidigare varit landets hälsominister.
  Klagomål till Internationella brottmålsdomstolen
  I ett omfattande klagomål som lämnades in till Internationella brottmålsdomstolen (ICC) i början av december 2020, hävdar Steinman att Tedros övervakade att ”döda och orsaka allvarliga kroppsliga och psykiska skador på medlemmar av Amhara, Konso, Oromo och somaliska stammar med avsikt att förstöra dessa stammar helt eller delvis.” I klagomålet står det vidare att ”den fyraårsperiod under vilken Tedros var med och ledde Etiopiens regering präglades av utbredda eller systematiska brott mot mänskligheten av underordnade.”
  Pandemifördraget de försöker skydda
  Medan covid-19-pandemin redan har sett en dramatisk eskalering av WHO:s inflytande, görs under ledning av Tedros planer för att dess befogenheter ska utökas ytterligare. Bakom kulisserna utarbetas ett så kallat ’Pandemic Treaty’ som juridiskt kan binda världens länder att följa WHO:s instruktioner vid en framtida pandemi. Genom att hota den personliga friheten och den kroppsliga autonomin för hela den globala befolkningen, kan dess befogenheter potentiellt inkludera genomförandet av restriktiva låsningar, obligatoriska vaccinationer, vaccinpass, reserestriktioner och mer. Fördraget förväntas för närvarande träda i kraft 2024.
  https://www.globalresearch.ca/who-chief-accused-by-nobel-peace-prize-nominee-of-aiding-genocide-was-this-news-buried/5780194

 8. […] Relaterat. Vårdreformer i strid med vårdetiken. Skottland: “Vi visar vårdens vettiga vägval” Stora protester i vården mot att patienter dör i onödan pga sjukvårdskrisen! DN Åsikt: ”Läkare som låter patienter gå före bryter mot etiken” Professor Åke Andren-Sandberg om sina erfarenheter som privatpraktiker:”För sjukvårdsjätten Capio är vinst viktigare än patienter” Vårdens nya överklass struntar i patienterna. Vakna politiker – se vad som sker med vår välfärd Vi måste förhindra att fler läkare lämnar vården. Läkemedelsindustrin dödar ibland. Kapitalet, läkemedelsindustrin och mutade läkare orsakar kraftig ökning av heroinmissbruk och dö… […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here