Kapitalet, läkemedelsindustrin och mutade läkare orsakar kraftig ökning av heroinmissbruk och dödlighet

3
680

Tidningen Bulletin, som sänds till medlemmar (som undertecknad) i Svensk Förening för Beroendemedicin, en sektion inom Svenska Läkaresällskapet (Ja, ordet stavas så sedan gammalt) och en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund, skriver i sitt senaste nummer, nr 19. En personlig kommentar direkt: Jag fick utskrivet Oxycontin utan att tillfrågas inför en planerad handoperation, som medförde högst måttliga smärtor. Så nu har jag en obruten förpackning hemma, tillräcklig för att ta död på hela familjen.

Unik rättegång: opioidepidemin i USA har nått domstolarna. 3/5 2019.

Flera företag har ansetts skyldiga till felaktig hantering av smärtstillande opioidläkemedel som lett till ett i USA förödande ökat missbruk och opioidrelaterad död. Det hela började med Oxykontin.
I år har en uppmärksammad rättegången mot Insys Therapeutics och dess grundare, miljardären John Kapoor, fått ett kraftfullt medialt genomslag i framför allt amerikansk och engelsk press. Kapoor greps redan 2017 men har inte fått sin dom förrän 2019, tillsammans med ytterligare i företaget fyra högt uppsatta chefer. De har överklagat domen som kan leda till 20 års fängelse.

Bakgrunden är att Insys fentanylläkemedel Subsys, som är 100 gånger starkare än morfin, har skrivits ut på felaktiga indikationer av läkare som på olika sätt blivit mutade av företaget att förskriva läkemedlet på felaktigt sätt eller i för höga koncentrationer.

Läkemedelsföretaget Insys har under senare år varit mycket populärt på Wall Street eftersom försäljningen av framför allt Subsys uppgått årligen till mer än 300 miljoner dollar.

Den tio dagar långa rättegången och domen är unik i kampen mot opioidproblemen i USA. I New York Times säger juridikprofessor Richard C Ausness att detta är sannolikt toppen på ett isberg när det gäller läkemedelsföretags felaktiga marknadsföring. Det nya nu är att åklagare och domstolar når i sina åtalspunkter in i ägarfamiljerna. Domen kan leda till fler utredningar.

Flera domstolsärenden i samma anda har gällt Purdue Pharma, som tillverkar OxyContin. Läkemedelsföretaget har enligt det amerikanske rättssystemet haft en allt för aggressiv marknadsföring med framför allt rekommendationer till läkare att skriva ut höga icke farmakologiskt försvarbara doser. Domstol har fastslagit att företaget bidragit till den i USA höga opioidrelaterade dödligheten. Även här har nyligen statsåklagaren i Massachusettes åtalat ägarfamiljen (Sackler).
Källor: The New York Times 20190502, BBC 20190503. Se även Bulletin nr 2 2019, sid 9. Unik rättegång: opioidepidemin i USA har nått domstolarna.


FDA har ingenting lärt (Bulletin nr 2 2019, sid 9.)
Expertgrupper och politiker oroliga I en initierad artikel i The Guardian refereras till en inre strid inom FDA (The Food and Drug Administration) där specialistkommittéers varningar och kunskaper ställs åt sidan till de stora läkemedelsföretagens fördel.

Aktuellt nu är den amerikanska farsoten opioider Dr Raeford Brown, som är anestesiolog och är ordförande i specialistkommittén för smärtstillande opioider inom FDA, säger att tjänstemännen inte lärt sin läxa när man godkänner den farliga drogen Dsuvia, som är mer potent än fentanyl.

Detta gör man trots att denna läkemedelsgrupp dödat hundratusentals individer under de senaste decennierna och fortsätter att döda ungefär 150 amerikanska liv varje dag.
FDA-specialisterna menar att det inte finns klinisk användning för denna starka drog medan FDA-tjänstemännen framhåller det något tveksamma argumentet att styrkan hos Dsuvia behövs i krig. FDA tycks bortse från att ett läkemedel, oavsett vad indikationen är, kommer mycket snabbt ut på den såväl legala som illegala marknaden.

Det finns även senatorer som börjat undra över om inte FDA istället för att reglera den farmakologiska industrin går dess ärenden som businesspartner.
The Guardian 24 jan 2019 https://www.theguardian.com/us-news/2019/jan/24/fda-opioids-big-pharma-prescriptions

* Dsuvia (sufentanil) är en syntetisk opioid att användas vid indikationen svår smärta. Godkänd i USA i november 2018. Lång varningslista medföljer bipacksedeln.


Den 28 mars skriver The Guardian “Delstaten New York har stämt på miljardärsfamiljen Sackler, som står bakom Purdue Pharma och dess receptbelagda smärtstillande medel, OxyContin, och kommer med på en växande lista över statliga, läns- och stads-administrationer som hävdar att läkemedelsföretaget Purdue och dess ägare utlöste nationens opioidkris genom att sätta vinster före patientsäkerheten.” Guardian 28/3 2019


Tre veckor senare kan man läsa “Biträdande justitieminister Brian Benczkowski sade i mitten av april att om läkare eller apotekare beter sig som droghandlare, så ska de åtalas som sådana. Nu åtalas 60 läkare, apotekare och annan medicinsk personal för påstådd överförskrivning av opioider och sjukvårdsbedrägeri. Ärendet omfattar mer än 350.000 recept för opioider och mer än 32 miljoner piller – motsvarande en dos opioider för “var och en, kvinna och barn” i Ohio, Kentucky, Tennessee, Alabama och West Virginia, säger Brian Benczkowski.” här.


Den ökade “legala” förskrivningen och användningen av smärtstillande, starkt beroendeframkallande opiatläkemedel som morfin och Oxycontin har bidragit till ökad dödlighet i USA – och i Sverige.

Jag skrev om detta i maj 2018 på Jinge.se och gör nu ett utdrag.

Under 2016 kom rapporter om ökad dödlighet i USA, ett trendbrott. Sveriges Radio rapporterade ”Vita medelålders dör i elände i USA” att ”Dödstalen bland lågutbildade, medelålders vita i USA har ökat så mycket de senaste femton åren (1999-2013) att forskare inte har sett något liknande, enligt en ny studie med deltagande av årets Nobelpristagare i ekonomi.” Men ökad dödlighet fanns i alla utbildningsgrupper. Sveriges Radio

Dödstalen sjunker i allmänhet i USA, utom bland vita män och kvinnor mellan 45 och 54 år. I den gruppen ökar andelen som dör stadigt sedan 1999 , skriver författarna till studien, Angus Deaton, Nobelpristagare i ekonomi och hans hustru Anne Case. Båda är professorer på Princetonuniversitetet.
Om dödligheten (mortality rate) bland vita i åldern 45-54 år hade legat på samma nivå som 1998 hade 96 000 dödsfall kunnat undvikas i denna ålder 1999-2013. Om dödligheten legat på samma nivå som 1979-98 hade 500 000 dödsfall kunnat undvikas. Det är lika många som antalet som har avlidit av AIDS fram till mitten av år 2015. Man noterar också enligt studien försämring av självrapporterad hälsa, av psykiskt välbefinnande, av arbetsförmåga, av leverfunktionen.

Den försämrade leverfunktionen kan bl.a. bero på missbruk av alkohol (skrumplever) och av droger (hepatit-C och dess följder).
Sambanden är inte klarlagda, men låg utbildning, fattigdom, sjukdom, missbruk av narkotika, alkohol och självmord och ökad upplevd smärta (som ligger bakom kraftigt ökad dödlighet till följd av morfinläkemedel och illegalt heroin) är faktorer som nämns av forskarna.

Enligt New York Times finns också en ökad dödlighet även i åldern 25-34 år. New York Times Man vill hänföra detta bl.a. till ökat missbruk av opiodläkemedel, som enligt SR Radionyheter 9/2 2016 skördar 5 liv/timme.

“En halv miljon människor är döda, som inte borde vara det”, säger Angus Deaton till tidningen Washington Post och tillägger att ”det är 40 gånger fler än i Ebola och i nivå med HIV-AIDS”. ”Det är svårt att hitta så stora överlevnadsförluster i modern tid”, skriver två andra forskare, Ellen Meara och Jonathan Skinner, i sin kommentar till studien. DN skriver ”I gruppen dör nu 415 personer per 100.000, en ökning med 135 sedan 1999 (i Sverige är motsvarande siffra drygt 200).”

Det är en stark indikation på att något är på tok i den här gruppen, säger sociologiprofessor Samuel Preston, expert på dödlighet och hälsa.

Enligt artikeln visar inget annat rikt land motsvarande utveckling. Den ökade dödligheten bland medelålders vita icke-Hispanics skedde parallellt med ökning av sjuklighet i denna ålder.

Ökad opiatdödlighet också i Sverige.

I Bulletin finns även denna artikel. I en i mars publicerad rapport från Folkhälsomyndigheten framkommer den dystra nyheten att den narkotikarelaterade dödligheten ånyo ökar efter att vi sett
en viss nedgång under de senaste åren. Under 2017 noteras 626 dödsfall jämfört med de 590 som skedde under 2016. Män är överrepresenterade och utgör ungefär tre fjärdedelar av de narkotikarelaterade dödsfallen.

Överdoser är den vanligaste orsaken och opioider förekommer i 95 procent av fallen.

Kort kommentar: Opiater är starkt beroendeframkallande. Risken för att utveckla beroende och för opiatrelaterad död är särskilt stor bland annat hos dem med utsatt socio-ekonomisk och social situation. Privatiseringen medför att ekonomiska faktorer får ökad betydelse. I konkurrensen om patienter, om fler besök/ökade inkomst är det frestande att vara alltför tillmötesgående mot patienter.

3 KOMMENTARER

 1. Förutom det omoraliska i de nämnda eliternas agerande aktualiserar artikeln även den för lite utnyttjade neurocybernetiska metoden för smärtlindring eller smärteliminerande. Denna metod som är baserad på inplanterade elektroder är möjlig att göra tämligen underhållsfri och dessutom saknar den biverkningar av den typ som följer med kemiska preparat. Ett exempel på hur sån teknik helt omotiverat togs ur bruk i Sverige 1986 citerades av initierade 2001. Jag antar att det skedde därför att profiten krymper vid införandet av mer effektiva metoder som inte behöver underhållas när de väl är installerade. Eftersom den typen av teknologi vid mer omfattande förekomst skulle generera båda arbeten och nyttiga tillämpningar borde den vara intressant för dom som vill konkurrera med den dominerande och parasitära oligarkin. Men den sistnämnda har hittills varit för stark och kunnat med mutor och annat tvinga igenom ogynnsamma förlopp.
  Teknologins utveckling hotar den parasitära makteliten. Dom har makt att styra forskningsfinansiering och det gör det möjligt för dom att förhala nyttig utveckling genom att få forskare att acceptera att många projekt inte finansieras uthålligt och målmedvetet. Det är därför som många tillämpningar förblir lovande men aldrig leder ngn vart, trots många årtionden av artiklar. Utöver profiten kan även motivet med att kunna hemlighålla vissa tillämpningar spela roll. Vilket motiv som väger tyngst vet jag inte.
  Det gäller att uppmärksamma de teknologiska landvinningar som är till gagn för massorna. Även tex artificiell syn, som blir aktuellt för alla som blir väldigt gamla.
  Men smärtlindring måste vara den enklaste tillämpningen att förfina.

 2. Fentanyl plåster bör förbjudas, finns ingen anledning att ha så starka analgetika överhuvudtaget. Plåstren innehåller fentanyl (50 ggr starkare än morfin )
  Fentanyl (leptanal) för IV tillförsel är 100 ggr starkare än morfin. Det skriver man väl inte ut.

  Ocynorm/…kodon är bäl bara 2,5 ggr starkare än morfin. Dessutom blir man inte så ”flummig” som man blir på vanlig Aco morfin.

  I Sverige så dog många av metadon bland missbrukarna.
  Antalet överdoser med dödlig utgång var densamma. Om nu 30 personer dog av metadon så minskade antalet döda av heroin med 30 personer.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here