Margot Wallströms på offensiv för demokratin och mot demokratiskt valde Maduro i Venezuela. Hyckleri i kvadrat?

9
1959

På regeringens hemsida gick utrikesminister Margot Wallström den 23 augusti ut med en debattartikel till stöd för Litauen i samband ”trettioårsjubiléet av ’den baltiska vägen'”. Hon kommer in på demokratifrågan och skriver bl a följande:
” 2019 var nämligen det första året på flera decennier, då fler människor i världen levde i länder som rörde sig i auktoritär riktning, än i länder som gjorde demokratiska framsteg.” Idag uppmärksammar vi trettioårsjubiléet av ”den baltiska vägen”

Kortkort kommentar: Var är analysen bakom det?

Hon skriver vidare. ”Det finns inget förutbestämt i detta. Vi kan vända det om vi vill. Därför har Sveriges regering inlett en demokratioffensiv. Den innebär att vi ska öka stödet för demokrati världen över. Vi ska främja mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Vi ska stödja journalister, bekämpa korruption och främja jämställdhet och jämlikhet. ”

Detta rapporteras av Knut Lindelöf på hemsidan för FIB-Kulturfront Margot Wallströms demokratioffensiv., med hänvisning till en längre artikel av Anders Björnsson på Alliansfriheten.se. Demokratioffensiv – nej tack!

Anders Björnsson skriver ”… just i samma veva som svenska vapen sätts in i strider i fjärran land (Afghanistan, Libyen) som demokratiretoriken ånyo börjar breda ut sig på hemmaplan. Kungariket Sverige skaffar sig en mission: jämlikhet, jämställdhet! Det räcker inte med att värna demokratiska landvinningar i eget land: de ska gå på export, på ”offensiven”. Vi ska visa hur man tar itu med korruption: är vi skickade att göra det? Vi, som drev Julian Assange in i djävulens håla, ska ”stödja journalister”. Vi, som har tillåt främmande makt att gripa människor på svensk mark och föra dem till tortyr, ska tala om för andra hur rättsstaten fungerar. Som vi vet umgås ledande svenska politiker den dag som är med planer på organisationsförbud och införande av åsiktsbrott!”

Jag instämmer och påminner att Demokratiutredningen. i Sverige fann att 85 % av vuxna invånare uppger att de saknar politiskt inflytande mellan valen enligt den Demokratiutredning som leddes av liberalen Olle Wästberg. Olle Wästberg i Dagens Arena.

Läs vidare Sverige vill stödja demokratiutveckling i Östeuropa – men börja hemma!

Nedan utdrag ur en artikel som jag skrev då utrikesminister Wallström i regeringens utrikespolitiska deklaration betonade att Sverige ska främja arbetet för demokrati.


Margot Wallström inför valet 2018. By News Oresund – 20180824_Margot-Wallstrom_7134, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71999321

Hon sa då 13/2 att regeringen ville ha ”en fredlig och demokratisk lösning” på problemen i Venezuela.

Samtidigt betonade hon att Sverige och EU stödjer Guadio som hon påstod ha valts. Hon sa att hon ringt och pratat med honom till och med. Venezuelas folkvalde president tog hon bestämt avstånd från.

Hon nämnde att Venezuela har stora ekonomiska problem, vilket stämmer. Men hon nämnde inte – förstås – att USA:s olagliga sanktioner sedan 2015 var en viktig orsak till detta. All skuld lades på Maduro. Låt mig kort informera om och diskutera några viktiga förhållanden i sammanhanget.
Samt avslutningsvis motivera min åsikt att utrikesminister Wallström bör avgå, alternativt avskedas.

Val i Venezuela

I. Venezuela har haft över 20 fria val på 20 år – betydligt fler än t.ex. Sverige där 85 % uppger att de saknar politiskt inflytande mellan valen enligt Demokratiutredningen.

”Maduro omvaldes som president i Venezuela söndagen den 20 maj. Han fick 5,8 miljoner av de 8,6 miljoner avlagda rösterna (67%), vid ett valdeltagande på 46 procent. Hans närmaste utmanare, Henri Falcon, fick 1,8 miljoner röster. Processen övervakades av ca 200 internationella valobservatörer från ett 30-tal länder. Bland observatörerna fanns Spaniens tidigare premiärminister Zapatero, som kommenterade: ”Jag hyser inga tvivel om valprocessen. Det är ett avancerat och automatiserat valsystem.” En annan observatör var Ecuadors förre president Rafael Correa som skrev: ”De venezolanska valen fortskrider fullt normalt.”

Stor valseger för Maduro i valet i Venezuela. Vad skriver media?
Val i Venezuela och USA.

Maduro. Bild på hans Twitterkonto.

Det låga valdeltagandet på knappt 50 %, som i ett ordinärt kongressval i USA, är en svaghet, frammanat bl.a. av högerns partiella bojkott. Maduro fick 31 % av rösterna från de röstberättigade medan t.ex. Trump fick 26 % av de röstberättigas röster 2016 vid ett valdeltagande på drygt 50 %.

* Men västerländska media framställde valet som bristfällig eller som en total bluff ledd av en diktator, i sämsta. New York Times skriver på valdatumet att valen är en ”tävlan som kritiker säger var uppgjort i hans (Maduros) favör).” Huffington Post skriver dagen efter att ”en röstning förkastad som en fars och som cementerar autokrtin i det krisdrabbade OPEC-landet.”

* Dock har jag inte sett några belägg eller fakta som stödjer denna bedömning.

En behandling av även andra val finns Demokratiska val i Venezuela och USA?

II. Internationella valobservatörer vid presidentvalet i Venezuela i maj 2018 har skrivit till Federica Mogherini, High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy, om stora problem med EU:s uttalande om valet i Venezuela. venezuelaanalys.

Du kan läsa hela EU-deklarationen EU:s uttalande om valet i Venezuela.

Detta uttalande av EU är nästan ironiskt med tanke på att EU hotar att stödja den självutnämnde Guaido om inte den demokratiskt valde Maduro går med på att utlysa nyval inom 8 dagar! Helt i linje med kvaliteten på EU:s kritik av presidentvalet.

EU skrev ”Större hinder för deltagande av oppositionspolitiska partier och deras ledare, en obalanserad sammansättning av riksdagsvalet, fördröjda valförhållanden, talrika rapporterade oegentligheter under valdagen, inklusive rösträtt, stod i vägen för rättvisa och rättvisa val”.

Valobservatörerna skriver:
Valobservatörer: EU:s kritik av högklassigt presidentval i Venezuela är falsk.

Kära fru Mogherini

Vi var medlemmar i en ungefär hundra personer stark grupp av observatörer i valet i Venezuela den 20 maj. Vi träffade ledande representanter för alla kandidater och utfrågade dem noggrant. Vi träffade presidenten och två vice ordförande i Högsta domstolen. Vi granskade valsystemet i detalj och på valdagen observerade vi röstprocedurer över hela landet.

Vi noterade i synnerhet inte bara det sofistikerade röstsystemet som enligt vår kollektiva syn är förhindrar bedrägeri, men också att varje steg, från själva omröstningen till sammanräkningen, kontrollen och den elektroniska inlämningen, genomfördes i närvaro av företrädare för de deltagande parterna. När det gäller ”rapportering av oegentligheter” skulle vi vara intresserade av att höra om exempel, eftersom rapporteringssystemet är exceptionellt rigoröst och sabotagefritt.

Vi tvivlar på att ni har några bevis som stöd för EU:s påstående om ”många rapporterande oegentligheter”. Vi var enhälliga i att slutsatsen var att valet genomfördes rättvist, att valförhållandena inte var partiska, att äkta oegentligheter var exceptionellt få och av mycket liten betydelse. Det fanns ingen röstköp eftersom det inte finns något sätt på vilket en röst kan köpas.

Själva förfarandet utesluter eventuell möjlighet för någon att veta hur en väljare ger sin röst och det är omöjligt – som vi verifierat – att en enskild person röstar mer än en gång eller att någon ska rösta på någon annan vägnar. Kort sagt är påståendena i Ditt pressmeddelande osakliga påståenden/påhitt baserade på hörsägen och inte på bevis, och ovärdiga EU. EU uppmanades att skicka observatörer till valet men avböjde att göra det. Ingen av kritiken i Ditt EU-pressmeddelande baseras därför på direkt EU-observation av valet.

Vi skulle gärna diskutera det här ytterligare med Dig och att sätta Dig eller Dina kollegor i kontakt med andra observatörer, bland annat seniorpolitikare, akademiker, valjournalister, journalister och tjänstemän från många olika länder, inklusive: Spanien, Storbritannien, Nordirland, Tyskland, Brasilien, Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Honduras, Italien, flera karibiska länder, Sydafrika, Tunisien, Kina, Ryssland och USA (sic).

Andra synpunkter
* Venezuela har haft över 20 fria val på 20 år – betydligt fler än t.ex. Sverige där 85 % uppger att de saknar politiskt inflytande mellan valen enligt Demokratiutredningen.
* USA:s regering vägrade också att erkänna valet i Venezuela 2013. Nicolas Maduro fick 260 000 rösters övervikt i ett val som fick mycket högt betyg av internationella valobservatörer. USA:s förre president Jimmy Carter sa att Venezuelas valsystem är ”det bästa i världen.”

I praktiken och “i demokratins namn” ser flera EU-länder, inklusive Sverige, den självutnämnde Guaido som Venezuelas president i stället för Maduro som valts i fria demokratiska val av hög kvalitet.

* Said Mahmoudi, professor i internationell rätt vid Stockholms universitet, säger att stödet till Guaidó är att betrakta som erkännandet av en ny regering och att det är bekymmersamt folkrättsligt eftersom man då lägger sig i Venezuelas inre angelägenheter.
Aftonbladet: Professor i folkrätt Guaidóstöd kan vara folkrättsvidrigt

Margot Wallström talar om stöd till Nationalförsamlingen. Tre ledamöter från Amazonas blev inte blev godkända av Valmyndigheten pga dokumenterat valfusk år 2015. Det enklast hade varit att göra om valet vilket Nationalförsamlingens majoritet vägrade att göra. Högsta Domstolen slog fast att detta var trots från Nationalförsamlingens sida, som därefter haft en svagare roll politiskt.
Och stöd till Guadió har inte stöd i Venezuelas konstitution (paragraferna 74 och 233 åberopas vanligen).


Något om stödet för Maduro.

Majoriteten i EU, OAS och världen erkänner inte självutnämnde Guadió
* En majoritet i OAS (Organization of American States) med 19 av 35 länder har tagit avstånd från den självutnämnde Guaidó och håller fast vid sitt samarbete med president Maduro.

* Afrikanska Unionen (55 stater) har sagt Nej till J. Guaido som president.

* Den stora majoriteten av världens stater har inte ställt sig bakom Guadio, i bästa fall ett uttryck för stöd för nationellt självbestämmanderätt och demokrati.

* Förenta Nationernas Generalsekreterare har starkt understrukit att det varken är USAs eller något annat lands sak att erkänna andra medlemsstaters statsledningar, det ankommer bara på Generalförsamlingen, som också fortsättningsvis erkänner Venezuelas statsledning.


Något om utvecklingen i Venezuela.

Hugo Chavez styrde Venezuela från 1999 till 2013.
Under dessa år mer än halverades fattigdomen och den extrema fattigdomen.
Analfabetismen utrotades.
Miljoner människor fick medicinsk behandling för första gången.
Fri utbildning infördes.
Det skedde en stor investering i bostadsbyggande för de fattiga.
Folk fick gratis vacciner genom statliga program.
Antalet studenter i högre utbildning ökade från c:a ,5 till c:a 2 miljoner.
Under Chávez upplevde Venezuela den näst starkaste fattigdomsminskningen i regionen, från 49% till 25% från 1999 till 2013. Enligt FN var Venezuela landet i världen med den tredje största utvecklingen inom mänsklig utveckling från 2006 till 2011.


USA:s hårda, olagliga sankioner.

I en artikel i The Independent säger FN-rapportör FN-rapportören de Zayas, som besökt Venezuela bland annat:

Amerikanska sanktioner är olagliga och kan utgöra ”brott mot mänskligheten” enligt internationell rätt. Han kritiserar USA för att engagera sig i ”ekonomisk krigföring” mot Venezuela, som han menar skadar ekonomin och dödar venezuelaner. USA och Storbritannien stöder Juan Guaido, som utsåg sig själv. Europas ledare vill ha fria och rättvisa val. Ryssland och Turkiet är Maduros viktigaste anhängare. FN-rapportör: Sanktionerna mot Venezuela dödar människor och förstör ekonomin.
Independent: Venezuela crisis: Former UN rapporteur says US sanctions are killing citizens


Sammanfattningsvis

* I praktiken och “i demokratins namn” anser regeringen i Sverige liksom i flera EU-länder och USA den självutnämnde Guaido som Venezuelas president i stället för Maduro som valts i fria demokratiska val av hög kvalitet.
* Sverige uppger sig vilja ha en fredlig och demokratisk lösning i Venezuela, men förespråkar och deltar med sanktioner, vilket är en form av olaglig ekonomisk krigföring. Detta skadar landet, befolkningen och Venezuelas regering.
* Sveriges, EU-länders och USA:s stöd till Guadió innebär stöd till en icke folkvald person som uppgivit att han – liksom en gång Quisling i Norge under Andra världskriget- kan tänka sig att acceptera att annan stat anfaller Venezuela. Maduro vill ha dialog, Guadió och USA vill inte ha det.
* Den svenska regeringens ståndpunkt innebär en intervention i annan stats inre angelägenheter, i strid med FN-stadga och folkrätt.

Därför bör utrikesminister Wallström avgå, alternativt avskedas.

Föregående artikelUSA:s blockader mot Kuba och Venezuela dödar!
Nästa artikelVad har egentligen hänt i Syrien? Kom, lyssna lär och debattera! Möte idag 28/8 kl 18.
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

9 KOMMENTARER

 1. Margot menar nog på offensiven med mer bomber antar jag! Hon är både okunnig, inkompetent och har en ickedemokratisk ådra som skrämmer, liknande den hos Morgan Johansson. En bombliberal som låtsas vara socialdemokrat.

 2. Margot tycks ha besvär med ledare som har massivt politiskt stöd i sina hemländer. Assad, Maduro och Putin går fortfarande sina väljares ärenden i en värld av sanktioner, lögner och krig, Heder åt dessa folk och deras ledare.

 3. Det heter att demokratier inte går i krig motvarandra. Må så vara – men har det inte att göra med att dessa s.k. demokratier utan undantag för en USA-inriktad politik och några av dem har fullt upp med att bomba och förstöra länder som de inte anser demokratiska, och att införa olagliga sanktioner (demokratiskt?) mot dem? Länder som inte anammar den fantastiska ”demokratin” och som valt sin egen självständiga linje?

  Margot Wallströms tal om frihet och mänskliga rättigheter klingar också falskt. När hennes hyllade Litauen blev ”fritt”, dröjde det inte länge förrän landet anslöt sig till EU ch NATO. Är det frihet och en mänsklig rättighet? Om Finland och Sverige skulle ansluta sig till den synnerligen odemokratiska krigsorganisationen, hade åtminstone inte jag känt mig fri. EU är illa nog.

 4. Ang om Sverige stödjer Guadio. För det första — finns det folkliga stödet för detta uttalande?(Nej naturligtvis – som representant för oss alla behöver hon inte fråga) Men att totalt lägga sig för USA och inte bry sig om den självklara anledningen – olja. Enl. Thomas Steinfeld bränner den amerikanska militären upp 48 milj.liter olja per dag.(ung lika mycket som hela Sverige gör av med/dag) och vi vet ju vilken krigsindustri det är frågan om. Är upprustningen av svenska försvaret också en nyckel till att det inte talas klarspråk?

 5. Ackompanjerades hen av barnamördaren Netanyahu? Det vore väldig passande då man talar om offensiv och den enda demonkratin i MÖ.

  https://21stcenturywire.com/2019/08/26/israeli-state-terrorism-strikes-iraq-threatening-regional-war/

  Har hen förlorat någon kära >”White Helmet” terrorist i den senaste råttrensningen i Idlib och Hamas (båda är numera ISIS fria)

  Och medan hen är på offensiven så kan hen också ta fajten mot sionist och terror enheten israels inblandning i USAs politik i över ett halv sekel minst? Annars klingar demo-accordion väldigt falsk

 6. Själv föddes jag under WW2. Jag har till denna dag livliga minnen av hur mammorna i kvarteret möttes på kafferep och bytte ransoneringskuponger. Dom liknande små frimärksark med små frimärksliknande rutor som man kunde riva av och använda när man köpte mat på speceributiken. Färgen var mörkt grå eller mörkbrunt och på dom stod det något som ”200g kaffe” eller ”200g socker”. Då levde Hitler och Normandi hade inte ännu inträffat. Som alla barn växte jag upp, började lära mig om historien, och speciellt under tonåren började jag fundera, hur kunde detta hända i Tyskland, vad var det som gick snett, och jag hade tillfället att resa till Tyskland och fråga dom som varit med. Vet ni hur det hände, bara se er omkring idag. Det var precis så det hände. Nazisterna var ett socialistiskt parti och en stark centralmakt som var demokratiskt valt. Deras vallöften var mer bidrag, jobb, och mer demokrati. Dom fördömde och angrep allt ”odemokratiskt”. Dom tystade ”odemokratiska” tidningar, media och källor. Dom skulle bygga Tyskland som ett föredöme, en stormakt. Allt detta finns bevarat i arkiven på museerna till denna dag. Allt detta repeteras nu framför mina ögon i länder som Sverige. En liten central elit bygger steg för steg ett maktimperium av åsikter och information, och endast dom skall kontrollera att ”rätt” information ska kunna levereras för att hålla allmänheten upplyst. Hur vill ni ha eran framtid?

  • Äntligen ett bra inlägg från dig Karl. Antagligen har vi olika åsikter om vad som är ”rätt” i vissa frågor, men i princip har du helt rätt. Så illa ser det ut och ingen reagerar.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here