Nej till ökat samarbete med Nato! Satsa på FRED!

1
1592

Tisdagen 15 december,  skedde en manifestation under temat ”Nej till ökat samarbete med Nato”. på Mynttorget nära Riksdagen med iakttagande av coronaragler. Manifestationen startade kl 11, vid samma tid då riksdagen beslöt att kraftigt öka landets försvarsbudget.


På bilden syns från vänster Lars Drake, Claes Engelbrand, Jan-Erik Romson och Anders Romelsjö. Bilden har tagits av Jan Strömdal.

Mer information om manifestationen finns här.

Vid manifestationen förevisades 3 banderoller och två plakat, och utdelning skedde försiktigt av flygblad (Flygbladstexten finns i ovan nämna artikel).. Korta och kärnfulla tal hölls av Agneta Norberg, Sveriges Fredsråd och Lars Drake, Folket i Bild Kulturfront och Nej till Nato. Moderator var Eva Jonsson och senare Anders Romelsjö. Megafon fick inte användas då polisens tillståndsenhet fruktade att detta skulle medföra folksamling. Arrangemanget var inte utannonserat på ”sociala medier.”

Agneta Norbergs talhar redan publicerats.

Bildtext: Franz Smidek filmar medan Lars Drake väntar på att tala. Filmen från manifestationen och de två talen kan ses och höras här.

Lars Drakes tal som följer nedan har tidigare publicerats på Synapze.


Nej till ökat samarbete med Nato! Satsa på FRED!

Riksdagsmajoriteten har fattat ett mycket farligt försvarspolitiskt beslut. Risken för krig ökar och risken att Sverige blir indraget i kommande konfrontationer mellan stormakterna ökar. Försvarsanslaget ökar med 44 procent mellan 2019 och 2025 vilket är den största ökningen på flera decennier. Samarbetet med Nato fördjupas.

Den stora ökningen av försvarsanslaget, på bekostnad av andra viktiga behov som t.ex. sjukvård, innebär att sex regementen nyetableras och planeringen samordnas med Natos behov. De nya regementena i Sollefteå och Falun motiveras av att Sverige ska kunna skydda förflyttning av trupp och material från Trondheim i Norge till krigsinsatser på andra sidan Östersjön. Transittrafiken från andra världskriget när Nazityska soldater transporterades med tåg från Norge till kriget mot Sovjetunionen ska tydligen upprepas. I Ryssland kommer detta att uppfattas som att Sverige deltar i Natos krigsförberedelser! Vi blir ett militärt mål i en kommande stormaktskonflikt!

Det är den här typen av planering som var poängen med Värdlandsavtalet. Att kunna utnyttja svenskt territorium för militära insatser i andra länder

Vi har under lång tid utsatts för en massiv propaganda som gått ut på att måla upp Ryssland som ett hot. Larmen om ubåtar, som påståtts vara ryska, har duggat tätt. I flera fall var det inte ens fråga om ubåtar. Konflikterna i sydöstra Europa, t.ex. i Ukraina och Georgien, har ofta använts som bevis för att Ryssland är ett hot mot Sverige och övriga Västeuropa. Dessa konflikter grundas i att lokala majoriteter upplever sig ha hamnat på fel sida om en nationsgräns när Sovjetunionen delades upp. Hur det gått till kan man ha olika uppfattning om och det borde ha gått att lösa med dialog, lokala omröstningar och kompromisser. Det har däremot inget att göra med ryskt hot mot Sverige och andra länder. Ryssland har inte hotat Sverige. Ryssland är inte intresserat av svenskt territorium utom för att ha en buffert mot Nato.

I Försvarspropositionen finns ett kapitel om säkerhetspolitik. Det är inte bara tendentiöst, vilket inte är ovanligt i politiska texter.

”Analysen” som presenteras är direkt oärlig. Det görs ingen förutsättningslös analys. Slutsatserna är förutbestämda. Fakta och ogrundade påståenden som stöder den förutbestämda slutsatsen presenteras och andra betydligt viktigare fakta ”glöms bort”. Ryssland analyseras ingående med avseende på eventuella hot och brott mot folkrätten, men någon motsvarande analys görs inte för USA och andra Natoländer. USA, m.fl. länders krigande i främst Mellanöstern med över en miljon döda faller därmed utanför analysen, men de betydligt mindre ryska insatserna på Krim tas upp flera gånger.

Det talas om att Ryssland bygger militär kapacitet, Ryssland övar mer än tidigare, Ryssland hotar, Ryssland är aggressivt ….. Natoländerna REAGERAR! Det är ju snarare tvärt om. Bedömningen av Rysslands roll i upprustningsspiralen borde avgöras av det reella styrkeförhållandet. Nato är flera gånger starkare och Ryssland rustar därför i ett underläge, inte tvärt om. Den rustning som pågår i dag är farlig. Det påverkar bl.a. förtroendet mellan stormakterna vilket ökar risken för krig. Den Nato-option som Riksdagen uttalat sig för ökar spänningen i vårt närområde. En förbättring av den dåliga relationen med Ryssland kan rimligen minska spänningen i vårt närområde.

Militären allmänt och särskilt USA:s militär tillhör för övrigt de som har störst klimatpåverkan i vår värld. Militära satsningar har därmed en negativ inverkan på ett annat av vår tids globala hot.

Det stora hotet mot Sverige och världen är ett storkrig mellan stormakterna, inte ett isolerat angrepp på Sverige eller något annat land. Det är därför oerhört viktigt att jobba för att minska spänningarna och satsa på dialog och nedrustning. Alliansfrihet och ett nationellt folkbaserat försvar är vad vi behöver – inte ett nära samarbete med en av de stormakter som står mot varandra i Östersjöområdet och Arktis! Vi måste göra klart att inget land ska kunna använda svenskt territorium för angrepp på något annat land!

Föregående artikel”Kriget mot Kuba”
Nästa artikelHur man får framgång med propaganda?

1 KOMMENTAR

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here