Nej till svenskt Nato-medlemskap!

45
2273


Även Sveriges Fredsråd var medarrangör.

Manifestationen på Sergels torg 26 mars hade fem kvinnliga och en manlig talare. Dessa var Eva jonson, ny ordförande i Riksföreningen Nej till Nato, Mia Stubbendorf, Kvinnor för fred, Agneta Norberg Sveriges Fredsråd,Eva Myrdal Stockholmsavdelningen av Folket i Bild Kulturfront, Andrea Zimmerman, Döttrar för Internationell solidaritet och Christer Lundgren, Folket i Bild Kulturfront. Jan Hammarlund spelade och sjön och Peo Österholm spelade på horn. Ungefär 200 människor deltog i denna manifestation som inkallats med mycket kort varsel. Stämningen var bra. Ett par fina banderoll i blåsten. Flygblad utdelades.

Nedan Eva Myrdals tal.

_______________________________________________________________

Nej till svenskt Natomedlemskap!

Det är utmärkt att statsminister Magdalena Andersson sagt offentligt att det inte nu är tid för Sveriges regering att ansöka om medlemskap i Nato.

Utmärkt också att såväl statsminister som utrikesminister påtalat att Ryssland inte kan diktera Sveriges beslut utan att det är i Sverige vi avgör om vi skall ansöka om medlemskap.

För att vi medborgare skall känna oss helt trygga i att vårt nationella självbestämmande värnas behöver vi tydliggöra också för t ex Estlands statsminister Kaja Kallas att svenska medborgare fattar beslut i landets frågor. Det borde vi gjort också då Trumps försvarsminister, USA-generalen James Mattis, uppmanade Sverige att inte rösta för FN-resolutionen förbud mot kärnvapen.

Vad är då det Nato som också utomstående försöker påverka svenska folket att ansluta sig till? Från 1999 då Nato utan FN-beslut anföll Jugoslavien och bombade landet under 78 dagar vet vi att det inte är en ”försvarsallians”.

USAs president tar idag munnen full av FN-stadga, folkrätt och mänskliga rättigheter men omvärlden känner de krigsbrott som begåtts av USA och dess allierade i Nato. USA och dess Nato-allierade försöker göra FN-stadgans aggressionsförbud till sitt privilegium att tolka. Att trolla fram när det passar, som efter Iraks invasion av Kuwait 1990 och idag då Ryssland gått in i Ukraina. Men för länder som Sverige borde FN-stadgan inte vara ett regelverk att glömma när det passar. För oss och för huvuddelen av världens länder är ett upprätthållet aggressionsförbud ett värn. Och för mig är det Sverige det gäller nu – i Sverige har jag språket, hemmet och i kraft av medborgarskapet också det politiska mandatet att agera. Jag har inte något annat hemland.

Sverige har deltagit i flera av Natos anfallskrig sedan början av senaste kriget mot Afghanistan 2002. Deltagit också i andra anfallskrig med Nato, som det mot Libyen 2011 i trots mot FN-resolution 1973 och därmed i trots mot FN stadgan. Förutvarande utrikesministern Carl Bildt berättade för oss i SVT 18 maj 2011 att svenska JAS-piloter stått för ¼ av flygspaningen för att lokalisera bombmålen i Libyen. Vad har det blivit av Libyen som land för människor att bo i? Elva år senare kan inte någon fred för folket skönjas.

Svenska soldater i Afghanistan.

Svenska regeringar höll oss i Natos och USAs krig i Afghanistan i nära 20 år – argumentet var att svenska soldater i Afghanistan skyddade svenska säkerhetsintressen – men vi har nu sett att det endast var USAs geopolitiska intressen vi var där för att tjäna. USA förlorade kriget militärt, men fortsätter kriga ekonomiskt med stöd av bl. a Sverige och med frysande och svältande afghanska barn som offer.

Vi skall naturligtvis arbeta för en politik som omöjliggör att Sverige blir delaktigt i anfallskrig och därför också arbeta mot ett svenskt medlemskap i Nato. Ett medlemskap skulle helt underställa oss Natos regelverk och den starkaste maktens geopolitiska intressen – dvs. USAs. Och naturligtvis inte skydda oss från att bli krigsskådeplats i den stormaktskonflikt som är under uppsegling.

Kriget i Ukraina anförs i media som skäl till att det skulle brådska med en svensk medlemskapsansökan. Men ett svenskt Natomedlemskap förändrar inte dagens situation i Ukraina, utan ökar istället risken att Sverige i en inte avlägsen framtid blir krigsskådeplats som Ukraina. Vi i Sverige skall inte låta oss dras med i stormaktspelet kring Ukraina. Sverige kan bidra med humanitärt bistånd till Ukraina och stödja alla initiativ till förhandlingar. Österrike och Irland är exempel på länder i EU som bidrar humanitärt men inte militärt.

En majoritet av världens länder har fördömt invasionen i linje med FN-stadgans aggressionsförbud – men i världen utanför ledningen av Europeiska Unionen, USA, Australien och Japan finns en insikt om att USAs och Natos beskrivning av bakgrundskonflikten är ensidig. Och utan en konkret analys av orsaker – ingen möjlighet att förhandla fred.

Länder som t ex Sydafrika, Indien, Brasilien, Irak, Tanzania och Mexiko deltar inte heller i de av USA och Europeiska Unionen påbjudna sanktionerna mot Ryssland. I denna nya, mångpoliga värld behöver vi i ett glest befolkat land i nordvästra kanten av den Euroasiatiska kontinenten orientera oss och tänka efter.

Värnplikten skall utökas i Sverige enligt beslut i riksdagen. Men det innebär inte att allmän värnplikt återinförs. Vi i Sverige behöver en värnpliktsarmé och ett brett civilförsvar inom landets gränser som värn mot de officerare som nu under dryga 20 år fostrats under Natos rules of engagement – märk vad statstjänstemannen Michael Claesson, officerare och insatschef, slår fast på Försvarsmaktens hemsida. Han påpekar att det han benämner ”insatsen i Afghanistan” fostrat en hel generation svenska officerare.” Nej till svenskt Natomedlemskap!

 

_______________________________________________________________________

Flygbladet

Föregående artikelFN-chefen: Stopp för krig och sanktioner! USA, regeringens favorit, världsledande i krig och sanktioner inför nya sanktioner. ”Ondskans axelmakt”?
Nästa artikelInför valet i Filippinerna
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

45 KOMMENTARER

 1. Jag gillar att dessa NATO motståndare inte ger upp trots stora motgångar utan fortsätter att argumentera emot NATO med en dåres envishet. Tidigare var ju huvudargumentet mot att gå med i NATO att det var helt onödigt. Ryssland var inte på något sätt ett hot mot sina granländer och att hävda att Ryssland kunde anfalla ett granland vara bara ett uttryck för en ”Russofobi”. I samband med Rysslands invation av Ukraina och då det argumentet har fallit samman som ett korthus, verkar de enda argumenten som finns kvar vara fulla av motsägelser.
   
  Ett argument verkar låta som att vi skall inte gå med i NATO för då måste vi vara med i alla ”NATOS krig”. Sen framgår det att vi redan har varit med i alla NATOs krig. Om vi ändå verkar vara med i alla NATOs krig, trots att vi inte är medlemar så är ju detta knappast ett hållbart argument mot ett medlemskap i NATO.
   
  Ett annat argument verkar vara att NATO inte fungerar. Med tanke på att ingen stat har vågat anfalla ett NATO land så tycker jag tvärtom att NATO har lyckats utmärkt de senaste 70 åren. Att tro att alliansfrihet och neutralitet skulle vara en garanti för att inte bli anfallet håller naturligtvis inte heller. Alla länder som har blivit anfallna i Europa har haft det gemensamt att de inte har varit med i en militärallians och hade Ukraina varit med i NATO så hade heller aldrig Ryssland vågat anfalla. På samma sätt under andra världskriget så skyddade Finland, Danmark och Norges neutralitet dem knappast.
   
  Ett tredje argument till att vi inte skall gå med i NATO är om vi gör det så förlorar vi vår internationella självständighet och vårt självbestämande. I nästa mening så skall vi inte gå med i NATO för att Ryssland inte vill att vi skall gå med i NATO. Men om vi inte själva kan fatta beslut om vi skall gå med i NATO eller inte, då har vi väl redan förlortat vår självbestämande?

  • Christian raljerar med Nato-motståndarna, men jag vill invända mot den beskrivningen.

   Olika personer som är motståndare till Nato kan ju ha olika argument. Att det skulle vara ”onödigt” att gå med i Nato låter så harmlöst att det knappast var huvudargumentet för alla motståndare. Jag har snarare mött många som menar att Nato är farligt. Även inom militära kretsar finns den insikten. Till exempel intervjuade jag en svensk sjöofficer då jag skrev boken ”Världens dummaste folk?”. Han kom då in på Nato. Han menade att den stora risken är att vi gör oss till ett legitimt mål för Ryssland, om USA och Ryssland ska kriga mot varandra.

   Dessutom har vi redan ett långtgående samarbete med USA/Nato, vilket efterhand har intensifierats och tyvärr dragit in oss i krig, där vi varit med och förstört länder som Libyen. Att bli medlem skulle kunna göra oss än mer insyltade i förstörelse. Nato-länder som Norge har ju varit ännu mer delaktiga än Sverige i dårskapen att t.ex. släppa bomber över Libyen.

   Att militärallianser bidrog till att så många länder drogs med i första världskriget tror jag är allmänt känt, så deras skyddande inverkan bör inte överdrivas. Att Nato sedan Sovjetunionens fall förändrats till en mer offensiv allians, såsom visats i före detta Jugoslavien, gör att vi numera har ännu större anledning att ifrågasätta hur Nato egentligen fungerar.

   Du har rätt i att vi redan förlorat mycket av vårt självbestämmande. Jag menar dock att det hänger ihop med att vi i praktiken är en icke-röstande medlem av Nato. Att ge upp ännu mer av självbestämmande genom att gå med i Nato, skulle bland annat göra det svårare att lämna Nato.

   • ”Detta är en viktig, mycket rik, välskriven, lättläst och faktainriktad bok om många av vår tids stora frågor. Sven Ruin är mycket väl insatt i de många frågor han behandlar. Bokens framsida besvarar författarens fråga i titeln. Man kan tyckande att titeln är nedsättande, men efter en läsning av boken upplever man och dras in i en stark känsla av frustration från författaren och egna erfarenheter. ” Världens dummaste folk? Julklappstips!

  • Sorry Christian, i den här frågan är det inte logiska argument som gäller. Här är det endast hata-USA som är huvudargumentet.

  • Neutralitet och alliansfrihet skyddade Sverige under andra världskriget, eftersom beredskapen var väldigt dålig. Det råder det inga tvivel om.

   Under kalla kriget skyddades vi av god beredskap och goda relationer med både öst och väst. Även om jakten på mink och fisande sill numera kan te sig lustigt så ökade vi försvarets förmåga under denna tid tack vare patriotisk demokratisk socialism som inte var feminiserad som den är idag. Detta var ett modernt och starkt folkförsvar som involverade hela folket på olika vis, med vapen och utan vapen.

   Till syvende och sist handlar det om att ha god beredskap för olika event, inte enbart krig men även naturkatastrofer som t.ex. tre år utan somrar.

   Tyskarna valde in Hitler 1933. Ukrainarna valde på samma vis in dagens diktator Zelkinsky som sålt sig till främmande makt, Victoria Nulands USA. Vi har idag politiker i Sverige som applåderar för den diktatorns folkmord i östra Ukraina med amerikanskt stöd. Det är bisarrt. Min slutsats är att Sveriges Riksdag också har sålt sig eller har snärjts eller hotats, inkl. V.

   Den svenska beredskapen och totalförsvaret har alla NATO-ivrande partier varit med på att nedmontera till (den intelligenta delen av) folkets stora förskräckelse.

   Föreställ dig att Ukraina hade gått med i NATO och attackerat ryssar och Ryssland (ev. med en liknande förevändning som Hitler eller USA vid Tonkinbukten)! Menar du då att Sverige ska vara nödgat att ställa upp i folkmordet på rysktalande ukrainare i östra Ukraina och ryssar som försvarar sig t.ex. på Krim? Vari ligger Sveriges intresse av deltagande i den geopolitiska kampen mellan stormakterna? Jag ser det inte. Vårt intresse är en multipolär värld, inte att stödja USA:s kriminella försök till världsherravälde.

   Yttermera. Inte ens det militärindustriella komplexets ägare kan ha något rimligt intresse i totalt kärnvapenkrig som förstör hela planeten för barnen och framtidens generationer. Alla har ett reellt intresse av att Sverige och andra länder, mellan kärnvapenmakterna, håller sig neutrala och alliansfria!

  • Herr Christian vet uppenbarligen inte att när allt kommer omkring kan Nato inte ge skydd gentemot Ryssland. Vill Ryssland kan den till och med meddela att den kommer att slå till mot Natos huvudkvarter i Bryssel i morgon (med Kinzal eller Zirkon) och det finns ABSOLUT INGENTING som Nato kan göra för att stoppa det. Nato är en papperstiger – att gå med Nato innebär således ingen skydd snarare em STOR RISK.

   Vi ska vara tacksamma att Ryssarna har inga sådana planer eller avsikter. Ryssarna är level headed s a s. Men vi ska också vara mycket försiktiga med att provocera Ryssland, t ex genom att söka Nato medlemskap. För mot Rysslands vrede kan inte ens Nato+USA skydda lilla Sverige. Alla svenska politiker som tror annat är antigen ignoranta, uppköpta eller rostfiskar. Gemene person som herr Christian här är duperad att tro att Nato är något skyddsängel😜

   • Lite märkligt att påstå att Ryssland skulle ha denna förunderliga förmåga att ”slå till mot Notis huvudkvarter i Bryssel…” och att det inte skulle finnas något som Nato kan göra för att stoppa det.
    Om detta skulle vara sant, då förstår jag inte hur en samling ”knarkande nazister” har kunnat stoppa upp och hindra den ryska krigsmakten från att ta Kyiv.
    Tror att du far lite med osanning eller så har du lyssnat för mycket på den ryska facistregimens propaganda.

    • Ryssland kanske inte ville inta Kiev… Att omringa Kiev ger nog en starkare förhandlingsposition.

     • De har inte ens kapacitet att omringa Kyiv, än mindre att ta staden.
      Den ryska regimen har tagit sig vatten över huvudet

    • Jag låter Scott Ritter tala om för dig vad Rysslands beprövade förunderliga militära förmågor. Scott Ritter är en vida erkänd militär expert från USA som (till skillnad från en viss @Andersl här) inte faller för lögnimperiets tomt snack om att det ”går inte bra för Ryssland” och annat önsketänkande som mejslas av ”Ryssland experter” (som t ex på Drottning Kristinas väg 4). När Scott Ritter talar så är det värt att lyssna och ta del av det han säger (alltså till skillnad från nyss nämnda dussin ören ”experter”
     Slutsats: inbitna Rysslands hatare ska få ännu en baksmälla som är svårare än den förra att bli av med 😩

     En rysk militär läxa (bland annat i hur man fintar, utmanövrerar, förhalar och vinner strategisk djup) förklarat av ingen mindre än Scott Ritter.:

     https://twitter.com/RealScottRitter/status/1508813631311466496

     Till sist: här är en fin fin karamell om hur Azov terroriståttor länsas ut och/eller begravas i deras hålor 🎚🎚🎚: https://www.bitchute.com/video/bHfSya228Qfk/

     @Andersl kan njuta av den fina krigs konst som målades häromdan av General Kaliber här: https://thesaker.is/sitrep-operation-z/

  • Jag instämmer till fullo i Svens kommentar till Christians raljerande. Jag vill komplettera argumenteringen med några reflektioner:
   1 Först och främst, NATO domineras av imperaliststater som försöker rättfärdiga förtryck mot andra stater (långa listor har publicerats här) och upprätthåller militär och ekonomisk dominans genom hot med massförstörelsevapen som fredliga stater gör allt för att befria världen ifrån genom FN-konventioner. NATO:s dominerande värstingmedlem USA bryter ständigt mot FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna, öppnar anfallskrig (t ex Irak), beskjuter länder i Europa med kryssningsrobotar, säger upp ingångna kärnvapenbegränsande avtal, inte minst det synnerligen viktiga INF-avtalet om förbud mot landbaserade kort- och medeldistansrobotar. Den 20 oktober 2018 meddelade USA:s president Donald Trump att USA skulle dra sig ur INF-avtalet. Liksom flera andra fredsbevarande avtal. Hela NATO:s verksamhet bygger på terror — med världens i särklass värsta terrorvapen, kärnvapen.

   2 Sverige gjorde sig till medbrottsling under andra världskriget då såväl
   • kungahuset (dåvarande kronprinsens svärfar, nuvarande kungens morfar dömdes i Nürnberg),
   • adeln (åtskilliga grevar var uttalade nazister),
   • generalerna (flera dekorerades likt Sveriges ÖB med Hitlers Naziorden)
   • näringslivet (Wallenberg ertappades med byxorna nere då bevis för nazikollaborerandet avslöjades i kassaskåp i Berlin)
   • politiker (som Tage Erlander som fattade beslut om internering av antinazister).
   Det är en sak att hävda neutralitet/alliansfrihet, något helt annat att hyckla. Sedan 2015 bjuder det nordiska land som ivrigast framhållit vikten av ”Norden – kärnvapenfri zon” in världen mest aggressiva och krigiska kärnvapennation att öva med det utstuderade terrorbombplanet B-52 på svenskt territorium. Därefter upprepade man dårskapen från andra världskriget (Engelbechtdivisionen) genom att eskortera USA:s kärnvapenbombare från norska gränsen till Baltikum. Nu låter vi krigshökarna, krigsindustrin och förrädargeneraler lika lojala mot kärnvapenterrorstaten USA idag som motsvarigheterna var mot nazisterna för 80 år sedan, sälja ut Svenska folket, igen. Har vi inget lärt efter 1945?

   3 Att försöka försvara något dåligt med att annat är sämre är välkänt dålig argumentering. Giljotinen är onekligen ett utmärkt medel mot huvudvärk. Att vara rädd för Hells Angels motiverar inte att söka medlemskap i Bandidos. Vad som behövs är att man än tydligare hävdar och upprätthåller rättsystemet. Likt mer resurser till polis, väktare, åklagare, domare, kriminalvård, etc behöver FN och försvaret av de mänskliga rättigheterna rustas med fredsarbetare (diplomater) och inte krigshetsare (vapenindustri). USA ut ur Europa och befria Sverige från CIA- och NATO-kuppande.

   4 Christians argument om att vi redan blodbesudlats av delaktighet i NATO:s krig är fullkomligt obegripligt. Fredsrörelsen har ALDRIG förespråkat Svenskt angreppskrig under USA- eller NATO-befäl. Fredsbevarande styrkor har ställts till FN:s förfogande. Det är något helt annat.

   5 Christian har rätt om att NATO-motståndare slår vakt om vår nationella självständighet. Att försöka blanda ihop detta med att Sveriges hyckleri som USA-kollaboratör uppenbart provocerar USA:s fiender borde mana honom själv till eftertanke. Som NATO-medlem är Sverige skyldig att medverka i förberedelser för kärnvapenbombning av ryska städer. Förberedelse till brott. Läs om Rolf Ekeus vittnesmål:
   https://fn.se/aktuellt/varldshorisont/karnvapensamtal-over-generationsgranserna/
   och/eller lyssna ”från hästens mun” hur han beskriver tvånget att delta i NATO:s nuklear planning group,
   https://www.globalpolitics.se/ambassador-rolf-ekeus-talar-vid-motet-sveriges-regering-maste-signera-och-sveriges-riksdag-maste-ratificera-fns-karnvapenforbud-nu-lyssna/ (Från 12 minuter ff)

   Det är hög tid för Sverige att sluta hyckla och sluta gå krigshetsarnas ärende. Det enda anständiga för en fredsälskande nation är att värna livet och mänskligheten. Det gör man varken med kärnvapen eller medlemskap i en krigshetsarklubb (NATO).

   • Signaturen ”Christian” har svårt att begripa orsakssammanhang. Har han förläst sig på historier om Sveriges forntida ”storhet” som stoppades efter förlusterna i härjningstågen i Ryssland på stormaktstiden?

  • Kanske är det på plats att förklara att neutralitet framför allt ger ett bra skydd emot att man ger sig in i kriget på en sida, som man sedan får ångra. Hade inte Sverige varit (någorlunda) neutralt i början av andra världskriget så hade vi antagligen gått med på Tysklands sida, då Tyskland inledningsvis var framgångsrika och hade starkt stöd i vissa kretsar i Sverige. Finland slöt ju senare upp på Tysklands sida, vilket de fick ångra. Att Finland nu riskerar göra om det misstaget, genom att sluta upp på Natos sida, är anmärkningsvärt.

 2. Nato främjar inte fred. Oavsett vad förespråkare säger. Man talar ALDRIG om alla nackdelarna som ett Nato medlemskap innebär. Man talar bara samma SKITSNACK. Sverige har inte ens blivit attackerad på över 200år. Nej Ryssland,trots Ukraina är inte MINSTA intresserad av varken Sverige,eller baltiska staterna som man så ofta hänvisar till. Ryssland har heller aldrig visat såna tecken. Ukraina är,och varit ett mycket unikt fall sedan 8år bakåt,och det varit direkt ryssar som bett om rysk hjälp från Donbass. Ca 14000 har blivit slaktade av Ukraina. Dessutom glömmer man också att Nato inte bara är ett gäng på 30demokratier som man så ofta hänvisar till. Skulle kunna göra listan lång,men undviker detta. Ryssland gillar inte Nato,hur kan man inte förstå dom. Men Ryssland har absolut inget emot om länder vill ansöka om EU medlemskap,det har vi sett med Serbien till exempel i så många år nu. Det är ständigt ful propagandan och desinformation om att Ryssland är emot länder som söker EU medlemskap. Samma vad gäller baltiska staterna,om att dom står på tur för ryska attacker,det är ren propagandan och desinformation. Man har ALDRIG visat såna tecken. Ukraina skulle vara neutral egentligen,men Usa,EU sabbade detta från 2014 och framåt. Dessa hade ändå kunnat bli EU medlemmar om det inte vore för alla egna misslyckanden dessa 8åren. Detta är helt och hållet Usa och EU,Natos fel att vi är där vi är idag. NOLL respekt har det varit gentemot Ryssland i över 30år egentligen. Men dessa 8åren när gäller Ukraina,så kunde inte EU vara glada över att ett EU medlemskap var möjligt och räckte,man var tvungna att även köra med Nato kortet också jämt. Helt KORKADE och totalt respektlösa har man varit enligt mej

 3. Sverige var med om att bomba sönder Libyen, 10 år sedan, 2011, tyst som i graven om detta. Kasta därför alla Strindbergböcker i brasan, gör bokbål, ät inte ”smörgåsbord”, avskaffa alla ”ombudsmän”, flyg inte med SAS, döp om Sergels torg, ny adress för USA-ambassaden blir : ”Vietnambombar-gatan” nr B52. Fler förslag ? Sveriges hycklare är på USA-nivå, total projektion. Norge och Danmark bombade Jugoslavien totalt obarmhärtigt med Nato flög, 38.000 ” sorties”, 1999, under 78 dagar.

  • Här kommer några anständiga förslag till gatu-, torgnamn, monument, stadsdelar, idrottsanläggningar mm. som skulle vittna om Svenska värden och moral till världen

   1. May Lai Torget
   2. Falluja Stadion
   3. Abu Ghraib Universitet
   4. Guatanamo Bay (nytt namn för stadsdelen där USAs ambassad är belägen)
   4. Hiroshima och Nagasaki – två helt nya städer
   5. Kadettskolan Black Panthers
   6. Nat Turner Monumentet (istället för Sergel torg)
   7. Wounded Knee Dagen
   8. Gaddafi dagen
   9. Kabul flygplatsmassakern
   10. Agent Orange holmen ( istället frö Drottningholm)
   11. Muséet för ”US Bio- and chemical labs Networks”
   12. Raqqa minnespark

   Dessutom kan man välja följande i fall man vill ah flera förslag: https://www.zinnedproject.org/collection/massacres-us/

 4. När Baltstaterna blev med i Nato, 2004, var baktanken att Sverige skulle bli hinterland, och ta emot Natoflyg och trupper. Men oavsett om Sverige blir med i Nato, så har då USA/Nato all anledning i världen att försvara Sverige, det går väl lika bra att ”cyniskt” utnyttja detta, lika som Nato cyniskt försämrade vårt strategiska läge, nära nu Nato-Baltstaterna.

  Därför var det aldrig snack om krig då, det kom med balterna, som, är ett Nato-brohuvud, vi vet ju att värnplikten lades ner i Sverige, ingen krigs-risk här inte, men idag finns en annan bedömning, det går inte att lita på våra politikers analyser. Hur kan det komma sig ? Sverige har även varit med att skapa Ukrainakriget, och övat deras trupper, men drog till Polen
  så snart det började smälla. Kommer Sverige att fortsätta att rusta Ukraina, det blir årets fråga ?

  Det gick åt pipan det med, som alla Sveriges jävla skitkrig, Jugoslavien, Irak,Syrien Afghanistan, Libyen,+ Ukraina, vem vill försvara en sådan loser ? Vem är sugen på mer fajt ? Typiskt bombliberala, ” Vi ville så väl”. och sen kraschar hela projektet, börjar bli tjatigt nu.

  USA och Nato kan glömma att försvara balterna, utan Sverige, varpå vi dras in oavsett. Bättre då att inte vara ett strategiskt mål, som brohuvud för Nato.Nationer har inga vänner, bara intressen. Balterna har ju skaffat sig en Natogaranti, räcker inte det, §5, brukar man ju skrämmas med, men ta det ansvaret, då i Nato-Bryssel,vad är det för ”försäkringsbolag”, samma gamla vanliga mygel, det står mycket i det finstilta, som vanligt, Sverige har manipulerats in i detta avtal, vem vill bli behandlad så ?

  Ingen svensk vill ha en tegelsten, eller tegelpanna krossad, för att hamna
  i krig, för vare sig ukrainare eller balter, det är så det fungerar. Allt annat
  är bara snack, hetluft, i detta land, snart har vi 300.00 ukrainare här med stora problem, för oss, en tsunamivåg av Kalasjnikovs till kriminella gängen, för att panga på gymmen, hade inte diplomatin kunnat lösa detta, men hellre pansarskottsdiplomati än noter, det kommer att bli en kallsvettig hang-over, efter denna vår.

  Och stäng dessa löjliga pansarvagnpolitiker, som nu alltid skall sticka upp knoppen i en pansarvagn, eller köra stridsbåt + tvåminuters rysshat, och
  50 sanktioner, stäng igen luckorna, eller värva er, bestäm er för vad ni vill jobba med, eller skall pansarkillarna bli politiker, i riksdagens talarstol ? Lova att detta var sista gången ! Vi har aldrig haft en sådan krigsberedd generation, rädslan för kärnvapen har minskat. Värst är detta Hamn-arbetarförbund, som var radikala tidigare, som nu går i spetsen för blockader, men själva vill ha stöd mot blockader av fackligt verksamhet.

 5. Intressant sammanfattning av Svenska Freds verksamhet:

  ”För att sammanfatta budskapen från Svenska Freds så här långt under Ukrainakrisen. Vi skulle först ha litat på att Vladimir Putin inte hade för avsikt att anfalla Ukraina. Fred bygger på ett bättre samtalsklimat. När det ändå visade sig att Vladimir Putin ljugit världen rakt upp i ansiktet var det ändå fel att militärt stödja ukrainarnas motstånd eftersom den ryska militären är så överlägsen. Att Putin dragit igång det största kriget på europeisk mark sedan andra världskriget ska dock varken leda till att vi ska rusta upp vår egen försvarsförmåga eller gå med i Nato – det skulle bara öka hotbilden.
  Vladimir Putin behöver ingen PR-byrå i Sverige för att påverka den svenska försvars- och säkerhetsdebatten precis dit han vill – han har ju redan Svenska Freds som sköter det jobbet utmärkt.”

  https://www.blt.se/ledare/fredsrorelsens-intellektuella-kollaps-196c30e8/

   • Onekligen är det fascinerande att myten lever. Gång efter annan upprepas det att finns ett löfte från NATO att det inte skulle utvidgas även om det återförenade Tyskland skulle ingå i NATO.
    Inför återföreningen fördes det mängder av diskussion och förhandlingar mellan de fyra segermakterna och Tyskland. Otvivelaktigt diskuterades också NATO och det finns flera uttalanden om NATO inte skulle utvidgas. Men det är en väsentlig skillnad på vad diskussioner/förhandlingar och vad som sedan avtalas.
    I avtalet om återföreningen finns det inget löfte när det gäller NATOs utvidgning. Det är vad som gäller och det vet var och en som har gjort någon form av avtal.
    Givetvis vet lille Putte detta, det är väl anledningen till att den senaste tiden ville ha ett skriftligt avtal.
    Lille Putte har iofs själv ingen större respekt för avtal. Förutom att han blåljög om sina planer att invadera Ukraina finns det faktiskt ett skriftligt avtal från 1994 där Ryssland förbinder sig att inte attackera Ukraina. Det vore väl rimligt och anständigt att höll åtminstone sina skriftliga löften

     • Anders, det är korrekt att det är argument som har framfört i diskussionerna om Tysklands återförening. När ett avtal skrivs så är det vad man kommit överens om och det är vad som gäller. Inte vad som har sagts innan. Det är vet var och en som gjort ett avtal eller läst lite om avtalsrätt. VARFÖR Ryssland inte begärde att ha det med i avtalet kan jag bara spekulera om.

     • Ryssland var alltför godtroget. USA hjälpte oligarker att plundra Ryssland har jag förstått av medverkande ekonomen Jeffrey Sachs.

    • Tycker att du, H2, ska hålla dig till fakta i stället för att fortsätta föra fram de efterhandskonstruktioner som NATO envisas med gällande utvidgningsfrågan.

     • Sven-Eric, fakta är att det finns inget löfte att NATO inte får expandera i avtalet om Tysklands återförening. Att hänvisa till vad som sagts i tidigare diskussioner och förhandlingar är okunnighet om avtalsrätt

     • Men visar kunnighet i bedömning av värdet av ledande politikers löften.

    • Det onekligen förbluffande att se hur @H2 tillskriver Ryssland det som USA gör i det här fallet ingen större respekt för ingångna avtal.Här är en lista på brutna avtal, signerade USA

     1.Paris avtalet
     2. INF avtalet
     3. WHO
     4.JCPOA
     5. CEDAW konventionen mot diskriminering av kvinnor a(obs. det var inte ”lill Putte”)
     6. Versailles fördraget
     , mm
     mm,
     mm,

     Du kan gotta dig i detta H2 (eller var det egentligen HH?). Det är från hästens mun – så göm inte dig bakom ”lille putte”, ok?
     https://www.cfr.org/blog/international-treaties-united-states-refuses-play-ball

     Eller om du föredra så ta detta istället: https://qz.com/1273510/all-the-international-agreements-the-us-has-broken-before-the-iran-deal/

     • Det är skillnad på att säga upp ett avtal och att bryta ett avtal. Väldigt elementär kunskap

   • Nidbild? Det är ju korrekta citat som är ställda mot den verkliga händelseutvecklingen.

    Känns som en ny version av den gamla frågan: Är det kartan eller verkligheten som gäller? Svenska Freds verkar ständigt välja kartan.

    • Jag skulle snarare säga att verkligheten visar att militarismen ofta inte levererar några goda lösningar, vilket jag tycker Svenska Freds förstått genom att de tar avstånd ifrån vapenexport till Ukraina (och många andra länder). Personligen håller jag inte med om allt Svenska Freds sagt. Men att ledaren är en nidbild menar jag för att den på ett överdrivet sätt misstänkliggör fredsrörelsen och drar den över en kam. I själva verket finns där många olika organisationer och skilda uppfattningar. Vad gäller Ryssland skulle jag säga att där finns hela skalan. Vissa har länge haft en misstro mot Putin och Ryssland. Andra stöder Putin och Ryssland i kriget. Det gäller för övrigt inte bara fredsrörelsen. Det är ovanligt att hitta exempel på insändare eller debattartikel i Sverige som uttryckligen stöder Ryssland, men här kan jag bjuda på ett: https://nyadagbladet.se/debatt/nato-ar-ingen-fredsrorelse/

  • Om man totalt bortser från verkligheten till varför Ryssland slog till mot Ukraina så kan det ju tyckas som ett övergrepp! Men ser man till hela bilden med beskjutning av de östra delarna sedan statskuppen 2014 och ca 14 tusen döda så begriper väl alla att det måste få ett slut. Så regimen i Ukraina har själva bäddat för detta och varför inte Kiev följde Minsk-avtalet är ju falska löften från USA som körde över sina Europeiska vasaller i frågan.

  • Nato tränade Azov bataljonen – samma bataljon som nu håller på att länsas av Ryska Spetsnaz och de berömda Tjetjen ”anticimex” styrkorna😜

   https://proletaren.se/artikel/rapport-avslojar-nato-tranade-ukrainska-hogerextremister

   Finland gör klokt i att avstå från att ingå i papperstigern Nato bättre känt som Nord Atlantisk Terror Organisation. Finland fick sitt oberoende tack vare att Sovjet skänkte den till Finland. Finland blev Finland tack Ryssland med andra ord. Så Finnarna få i gengäld visa hyfs och inte vara otacksamma genom att ingå i Nato som jo har bara en användning för de – krigsfoder. Bara dumma skulle vilja ingå i och vad värre är betala för något som helt skadlig för sitt leverne. Och jag tror inte gemen finne är det.

   • ”Bara dumma skulle vilja ingå i och vad värre är betala för något som helt skadlig för sitt leverne”, skrev Finn av Klockare. Tyvärr är det så. Västvärldens lögner har förgiftat så många att det verkar fördummande och riktigt galna saker kan hända.

    Om Nato-länder skulle kärnvapenbomba St Petersburg kan det ge en enorm påverkan på speciellt Finland och Estland, beroende på hur vindarna blåser.

    Men Estland är ändå med i Nato. Det kan också vara så att beslut om Nato-medlemskap i praktiken redan är taget för Finland och Sverige, bakom ryggen för folket. Jag misstänker det. På så sätt kan även vi bli förlorare i kriget – kanske slutar det med att Ryssland tar en stor del av kontrollen över (delar av) Ukraina och USA tar genom Nato en stor del av kontrollen över Finland och Sverige.

    Vill dessutom påminna om den här artikeln från 2014 om Natos anti-demokratiska sida: https://www.aljazeera.com/opinions/2014/4/18/should-finland-join-nato

    Natos samarbete med högerextremister är ett mönster som har långa anor, även här i Sverige. Extremister blir tydligen lätt utnyttjade för andras syften.

  • M, Det är så sant att muntliga avtal gäller. En diskussion/förhandling är inget avtal. OCH, de facto finns det ett skriftligt avtal som mig veterligen fortfarande gäller

   • Granska mina 2 tidigare nämna artiklar som explicit presenterar flera uttalanden som väl kvalificerar som ”löften”.

    • Anders, Du får gärna tolka diskussioner som ”löften”. Faktum kvarstår. Det finns inte något avtal som säger att NATO inte får expandera. Utspelet från Ryssland var just att man ville ha ett skriftligt avtal där NATO lovade att inte expandera. Det bekräftar min uppfattning och att Ryssland är väl medveten om den saken. Retoriken är annorlunda men det är inte ovanligt

     • Kvar står dels att flera ledande Västpolitiker svek sina löften till Sovjet och Ryssland, dels att Nato utvidgats 100 mil österut, dels att Nato är militärt mycket starkare än Ryssland, dels att Nato genomför många stora övningar riktade mot och nära Ryssland och dels att man inte vill ha säkerhetsgarantier för Ryssland och Europa.

 6. Det verkar som om båda våra nationer, Sverige och Finland, tillhör de ”dumma folken”, det är bara att hoppas att våra statsledningar inte gör det. För det är ju nu, under konflikten i Ukraina, som neutraliteten är synnerligen viktig. Det är nog bara dumhuvuden som tror att Ukraina blivit angripet om landet varit neutralt. Som någon klok analytiker sade: Ukraina är inte med i Nato, men Nato är i Ukraina.
  De verkliga orsakerna till Rysslands intervention i Ukraina är inte helt klarlagd ännu, men 60.000 ukrainska soldater i Donbass beredda att inta Donetsk och Lugansk är väl inte långt från sanningen. Om det hade lyckats, hade man kanske gått vidare och med Usa:s (Natos) hjälp också försökt återta Krim.
  Tyvärr tyder väl Jens Stollenbergs besök i både Stockholm och Helsingfors nyligen, på att ansökan om medlemskap i Nato diskuterades, liksom under president Niinistös besök i Washington.
  Apropå fredsrörelsen, det hade varit klädsamt om Eva Myrdal i samband med att hon berömde era ministrar för att ha sagt att ”Ryssland inte kan diktera Sveriges beslut”, också påtalat att damerna verkar anse att ”USA och Nato kan göra det”.

  • Många i Sverige och Finland är godtrogna och tänker inte på att vi förlorar mycket av demokratisk kontroll av vår militär, genom ”samarbete” med eller i ännu högre grad genom formellt medlemskap i Nato. Mängder av länder, inte minst i Sydamerika, har bittert fått erfara hur det kan gå när deras militär är under inflytande av USA. Jag önskar verkligen att vi istället får demokratin åter: https://www.youtube.com/watch?v=3XlY-DIFFc0

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here