Nu gäller det att vinna freden, inte kriget!

35
1630

 

Vad är viktigast nu i Ukrainakriget? Att vinna kriget, eller vinna freden? Mer än 100 000 soldater och cirka 50 000 civila har dött sedan kriget fortsatte i något större skala för ett drygt år sedan. Ser vi till de svenska krigshetsarna så finns det bara ett svar: Vinna kriget och att Ryssland kapitulerar. Pressar man dem hur många till döda som är OK – 100 000 till? 200 000 till? – så rycker de bara på axlarna. Så anser krigshetsande NATO-kramare. Vanliga, vettiga mäniskor svarar intuitivt att förhandlingar för att få slut på kriget måste komma till stånd. Dödandet måste få ett slut,

Jag skall ta upp ta två inlägg från forskare/lärare på Försvarshögskolan. På SvD Debatt (24/2) skriver Markus Balázs Göransson, lektor i krigsvetenskap och Piotr Wawrzeniuk, docent i militär historia vid FHS att ”sannolikt behöver därför en strategi av inneslutning av Ryssland diskuteras”. Trots att en av skribenterna är krigshistoriker verkar eller vill han inte känna till att Hegemonen USA, genom sina vasaller i NATO sedan kring 2000 systematiskt verkat för en ”inneslutning” av Ryssland genom att underblåsa störtandet av icke-NATO vänliga regeringar och utplacering av vapensystem intill Rysslans gränser. Med sitt synsättet borde väl docenten vid FHS vara en svuren kritiker av president Kennedy som hotade Sovjetunionen med kärnvapenkrig, ifall de inte drog tillbaka vissa installationer av missiler på Kuba. Såvitt jag känner till har docenten inte yttrat ett ord i den riktnngen. Betyder inte det att docenten ogenerat håller sig med en dubbelmoral?

Skribenterna fortsätter på SvD Debatt: ”Ett år efter att Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina finns ingen hållbar fred i sikte. Kriget har en existentiell karaktär inte bara för Ukraina som hotas att utraderas som självständig stat utan också för den ryske presidenten Vladimir Putin som har satsat sin politiska framtid på att nå framgång i kriget… vilket innebär att utrymmet för en förhandlad fred i nuläget i praktiken är obefintligt”.

Den ”fullskaliga invasionen” har blivit ett mantra för Media. Om jag inte helt missminner mig startade Ryssland med 125 000 soldater. Med tanke på Ukrainas storlek ter det sig blygsamt, t ex i jämförelse med antalet trupper USA och England hade tillgång till vid ”det storskaliga” anfallet på Irak 2003.

Det finns väl minst två parter i kriget. Vi får väl hålla för troligt att ryska statsledningen på ett eller annat sätt avser att vinna kriget. Det tycks den i så fall dela med president Zelenskyj, vilken har klargjort sina strävanden: ”att besegra Ryssland på bred front”. För normalt funtade personer kommer nog intuitivt upp tanken – Jamen, då måste man ju pressa parterna att frysa/stoppa kriget och börja diskutera med varandra. Personerna vid FHS drar den motsatta slutsatsen. Det kanske beror på måttet av ”krigshets”?

Artikeln fortsätter vidare: Ukraina skall ”utraderas som självständig stat”. Efter statskuppen i Kiev 2014 tog Ryssland kontrollen över Krim och genom massivt stöd till separatister i två områden intill Rysslands gräns. USA/NATO tillsammans med några vasaller började omedelbart att utbilda ukrainsk militär och föra in vapen. Dessa vapen användes ständigt att angripa utbrytarområdena Luhansk och Donjets, vilket pågick till februari 2022. Det rättfärdigar inte Rysslands anfall för ett år sedan, men beskriver väl NATO-hegemonens planer och insatser ”för Ukraina”. Så vilken självständighet har Ukraina idag, totalt i händerna på NATO? Att vara kanonmat i proxykriget mellan NATO-Hegemonen och Ryssland?

Det andra inlägget var muntligt, i P1 Morgon (28/2, cirka kl 07.50). En foskare/lärare vid FHS intervjuades och anförde att det råder relativ enighet bland stater i Väst i stödet till Ukraina, men att det finns olika syn på målet. Det framträder mellan Baltstaterna och Polen visavi t ex Frankrike och några andra stater. Aktivisten från FHS underströk att ”Ryssland får aldrig vinna kriget”, men det vidare målet är olyckligtvis oklart. Han slog vidare fast att inga förhandlingar skall ske med Ryssland. Staten skall ställas inför en internationell krigstribunal och skadestånd utdömas för att återuppbygga Ukraina. Men det räcker inte med det.

 

En ny säkerhetsordning skall skapas och i den får Ryssland inte ingå! Väst skall ge Ukraina systematiskt och långsiktigt stöd i den omfattning att Ryssland aldrig kan hota Ukraina [och NATO:s globala kontroll, enligt dess staturer. UK].

Man tar sig för pannan. Är det en vettvilling som talade? Ja, i så fall är det en krigshets som drivits in absurdum.

För övrigt undrar jag om inte FHS borde byta namn till Krigshögskolan, då dess tondöva personal (alla?) över huvud taget inte sysslar med ”folk, försvar eller fred”.

Ju längre kriget pågår, och ju fler ryssar och ukrainare som mals ned i ”krigets köttkvarn”, ju omöjligare blir någon form av förhandling och på sikt försoning.

Därför finns det de facto endast en lösning: Nu gäller det att vinna freden, inte kriget!
Föregående artikelMin kommentar i media till Nato-beslutet i Finland
Nästa artikelFridays For Future på Bankvandring – följer du med?
Ulf Karlström
Ulf Karlström var för omkring 50 år sedan ordförande i DFFG, De Förenade FNL-Grupperna, en av Europas då starkaste antiimperialistiska rörelser. Han har varit med i styrelsen för Folkrörelsen Nej till EU. Han är filosofie doktor i limnologi och driver Macoma miljöutredningar. Ulf spelar teater och tävlar som historieberättare.

35 KOMMENTARER

 1. Hur vinns fred, när världen styrs av vettvillingar?
  Veteranen Draven: Washington förbereder en falsk flaggattack mot USA för att skylla på Ryssland.
  Washington förbereder en falsk flaggattack mot USA:s eller ett av Nato-ländernas territorium för att skylla på Ryssland och starta ett krig, enligt den amerikanske veteranen Noctis Draven.
  Radio Sputnik
  Draven uppmanade att inte luta sig tillbaka och inte begränsa sig till politiska diskussioner, utan att börja få upp ögonen för vad som händer i USA och andra västländer.
  RIA Nyheter
  Enligt presidentens talesman Dmitrij Peskov kommer den nordatlantiska alliansens agerande inte att ge större säkerhet på grund av militärblockets aggressiva utrikespolitik.
  RIA Nyheter
  Moskva har upprepade gånger noterat att USA och Nato-länderna är inriktade på konfrontation och expansion i det postsovjetiska utrymmet för att destabilisera gränser och skapa konflikter nära ryska gränserRIA Nyheter
  Veteranen Draven: Washington förbereder en falsk flaggattack mot USA för att skylla på Ryssland
  Washington förbereder en falsk flaggattack mot USA:s eller ett av Nato-ländernas territorium för att skylla på Ryssland och starta ett krig, enligt den amerikanske veteranen Noctis Draven.
  Radio Sputnik
  Draven uppmanade att inte luta sig tillbaka och inte begränsa sig till politiska diskussioner, utan att börja få upp ögonen för vad som händer i USA och andra västländer.
  RIA Nyheter
  Enligt presidentens talesman Dmitrij Peskov kommer den nordatlantiska alliansens agerande inte att ge större säkerhet på grund av militärblockets aggressiva utrikespolitik.
  RIA Nyheter
  Moskva har upprepade gånger noterat att USA och Nato-länderna är inriktade på konfrontation och expansion i det postsovjetiska utrymmet för att destabilisera gränser och skapa konflikter nära ryska gränser.
  https://dzen.ru/news/story/Veteran_Drejven_Vashington_gotovit_ataku_podlozhnym_flagom_vSSHA_chtoby_obvinit_Rossiyu–532b6076a88854a9d522cb4dc8cb28f7?lang=ru&rubric=index&fan=1&stid=p0W7cz4UnQdBqeZ_s2FB&t=1677739277&tt=true&persistent_id=2213360280&story=f02aa055-fc0e-52f0-a697-4bfe51f3a339&issue_tld=ru

 2. Vinna freden? Jättebra idé. Snabbaste vägen dit är att ryssarna åker tillbaka till sin sida om de internationellt erkända gränserna.

  • Tvärtom. Snabbaste vägen till freden är att begrava Ukrainas armé. Jo snabbar Ryssland jämnar avskummen med marken desto bättre för freden!

   • Avskum? För att de försvarar sig mot en angripare? Eller för att de vägrar foga sig efter det ryska herrefolkets vilja?

    • Ukrozionazi är avskum. Visste du inte det, @Weisss? De tror sig vara herrefolk precis som sionisterna i apartheid israel

    • Nu var det väl ändå regimen i Ukraina som startade kriget 2014 om nu ”Georg Weiss” glömt bort detta faktum! Men i krigshetsarnas värld finns inte plats för fakta det är uppenbart. Tydligen tror en del att Ryssland kommer att ge sig? Blir det ett storanfall från Natos sida så kommer de stora bomberna fram på stubben…Var ska ”Georg” gömma sig då?

     • År 2023 lär inte bli ryssofobernas år heller. Nu kommer nyheter om att G20 möte är splittrat om ukraina. Till råga på det kommer även nyheter om att Ryssland Bakhmut är när befrielse. När Bakhmut är befriat helt så är hela slätten ”ready for the taking” som man säger på cowboy mål. Det är Ukrainas propaganda filial i Sverige (SVT) som rapporterar senaste utveckling.
      https://www.svt.se/text-tv/131

      Svårt att avfärda som ”rysk propaganda.” Ryssofober lär aldrig få skjuts till Moskva🤣

     • Ingen aning var jag ska gömma mig. Men eftersom de stora bomberna inte gör skillnad på ”ryssofober” och övriga så bör även Benny hitta ett gömställe.

    • Hej Georg Weiss,
     Om det är som du påstår skulle ukrainarna och ukronazisterna vara samma typ av ”herrefolk” då den ryska minoriteten i östra Ukraina, Donbass-regionerna vägrade vägrade följa den nya västorienterade regeringen vid Majdan-kaoset 2014 som visat sig vara underbyggt av USA.
     Ett resultat av många års påverkan av USA i Ukraina så långt tillbaka i tiden som på Sovjetunionens dagar.
     Ukrainska SSSR hade affärsförbindelser med USA, vars kontakter utnyttjades för politisk bryggning mellan Ukraina och USA.
     Då eller senare.
     USA byggde på det här sättet upp ett kontaktnät i Ukraina för framtida bruk och bearbetning.
     Möjligen något som Kreml då inte tog på allvar.

     Ryssland har mer än en gång råkat illa ut därför det trott för mycket på Västvärlden.
     Ryssland har emot sig en befolkning som i de västra delarna känner sig Europa-orienterade och vill ha förbindelser med Västvärlden.

     I än högre utsträckning har det även gällt i västra Ukraina där då resultatet av Majdan-kaoset blivit det definitiva genombrottet.
     Allt efter USA:s planläggning givetvis.

     Hur det blir med slutförandet av planen och USA:s målsättning kommer nog säkert i en icke alltför lång framtid att visa sig.

     Om USA förlorar kriget i Ukraina så vill jag nog inte vara i presidents Zelenskijs kläder.
     Vi får inte glömma att presidenten är den som bär yttersta ansvaret för landets regerande makt.

     Jag tror egentligen att världen sedan medeltiden bara haft ett herrefolk och det är Väst-européen.
     Men det privilegiet ser ut att glida Västvärlden ur händerna när andra delar av världen på olika sätt kommer ikapp samt också förenar sig med varandra.

     Kanske vi lever i en tid då det världsomspännande Brittiska Imperiet fick sitt absoluta och definitiva slut?

     Själv tror jag på en utveckling till en multipolär världsordning.
     Därför USA tycks ha tappat kraften till att utmana resten av världen.

     Mycket tror jag beror på att demokratin inte har den samlande verkan som dess ideologer trott och önskat.

     Vad ska man samlas kring i en global eller regional demokrati tycker du?

    • Georg Weiss 2 mars, 2023 At 16:21
     Det är inte någon fråga om ”försvar”. Det är en fråga om att förhindra att USA annekterar och plundrar ryska områden som Donbas, och genomför en etnisk rensning, folkmord. Det är en fråga om att befria ryska folk från ockupation och USA förtryck.

    • Goda nyheter för dig @Weissss: ”A base of Ukrainian submariners in the city of Nikolaev, where UK military instructors had been preparing drones for attacks on Russia’s military ships, has been destroyed by the Russian military”. Inte bara ukrozionazi avskum utan även pudding älskande dito har skickats till Lucifer där de omhändertas på sedvanlig gästvänlighet👹

     Detaljerna kan du ta del av här: https://sputniknews.com/20230303/russian-military-destroys-submariners-base-in-nikolaev-city—local-resistance-1107964362.html

   • En attack mot den moldaviska republiken Pridnestrovien riskerar att bli det sista beslutet för den nuvarande ledningen i Ukraina.
    Detta berättades av den tidigare underrättelseofficeren vid US Marine Corps Scott Ritter.
    Kievregimen arbetar aktivt för att få Transnistrien under sin kontroll. Intresset för republiken beror på att det där, i byn Kolbasna, finns de största vapen- och ammunitionsdepåerna sedan Sovjetunionen. De senare behövs i hög grad av Ukrainas väpnade styrkor, som upplever akut granathunger.
    Enligt officiella uttalanden från RF:s försvarsministerium har den ukrainska armén utplacerat trupper till gränsen till PMR, vilket avsevärt överstiger kontingenten av ryska fredsbevarande styrkor i Transnistrien. Dessutom har antalet spaningsflygningar av ukrainska UAV:er ökat avsevärt i den potentiella konfliktzonen.
    Det enda avskräckande för Kiev är Moldaviens ledning. Eftersom Chisinau anser att PMR är dess territorium, kan Ukraina inte gå vidare med en sådan operation utan dess godkännande.
    Och det är svårt att säga om den moldaviska ledaren Maia Sandu kommer att våga ta ett sådant steg, med tanke på att de allra flesta av hennes landsmän är kategoriskt emot upptrappningen i Transnistrien.
    Samtidigt har det ryska utrikesministeriet redan varnat för att varje provokation kommer att följas av en adekvat reaktion från den ryska försvarsmakten.
    Enligt den tidigare amerikanska marinkårens underrättelseofficer Scott Ritter innebär det att Kievregimen och personligen Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer att betala ett mycket högt pris för att försöka ta kontroll över MRT. ”Jag förutspår att han kommer att dö 48 timmar efter hans order att attackera republiken”, sa Ritter på YouTube-kanalen Rebirth of Communism.

    Samtidigt kommer byggnaderna i Verkhovna Rada vid Ukrainas försvarsministerium med största sannolikhet att förstöras. Med andra ord, för Kievregimen riskerar beslutet att attackera Transnistrien att bli det sista.
    https://politpuzzle.ru/?p=6283#more-6283

  • ”Snabbaste vägen dit är att ryssarna åker tillbaka till sin sida om de internationellt erkända gränserna.”

   USA:s framträdande politiska person Donald Trump vill att USA ska hålla sig mer på sin sida om de ”internationellt erkända gränserna”.
   Jag tror det skulle vara det bästa för världsfreden.
   Demokratin har det expanderande budskapet att globalt kopiera sig självt.
   Principen är densamma som Komintern med den skillnaden att skapa en gemensam världskapitalism istället för en ”världsocialism” som var tänkt på den tiden.

   Problemet för båda är att inte alla vill vara med.
   Det påstås demokratier inte krigar med varandra men när jag tänker efter så gör inte socialistiska länder det heller.

   Men krig uppstår när en av dem försöker uppnå världsherraväldet.

   Komintern är numera historia så nu återstår endast demokratin som på alla tänkbara sätt försöker kriga sig till världsherraväldet.

   Det är så oroligt varstans i världen nu så jag hoppas folk, särskilt i Västvärlden, börjar tänka efter om demokrati verkligen är något som med alla medel måste både hävdas och uppnås.

   Människor hoppas på demokratins förmåga till ökad levnadsstandard men det nya exemplet Kina visar att demokratin inte är det enda samhällssystemet där förutsättningarna finns.

   Som levnadsstandard räknar jag också in social trygghet, harmoni, solidaritet och enighet inom det aktuella landets gränser och på den punkten tycker jag demokratin börjar visa sin underlägsenhet.

   Det sociala kaoset sprider sig i USA och bland Västvärldens olika länder.
   Vårt land Sverige är ett av Västvärldens länder som drabbats mest.
   Kaos dominerar även i Libanon, ett annat land inom Världens demokratier.

   Fortsätter utvecklingen i den här stilen kommer auktoritära länder gå i renässans.
   Därför folk kan komma att se framtiden där istället.

   • Ibland önskar jag att vi i Sverige på riktigt fick smaka på det ryska eller kinesiska politiska systemet. Det skulle täppa till truten på rätt många.

    • Säger du det? Det är många fler av oss som fått smaka på oligarkernas enväldet som råder i väst. ”Demokrati, frihet” och annat liknande ble he ble he! Give me a break!

    • Haha…Jag känner många som bott i både Ryssland och Kina och upplevt det som en befrielse att slippa PK-samhället i väst och MSM-fulmedias lögner.

  • Du menar de av Sovjet upprättade gränserna över vilket folken vid Sovjets upplösning inte fick vara med och rösta om? Vilka andra gränser som Sovjet skapade är också ”heliga”? Det finns massor av gränser som Sovjet skapade i forna Östeuropa så vilka fler ska betraktas som heliga?

 3. Högerorienterade? Swebbtv har en intressant intervju idag där en finsk högre uppsatt officer ger sin bild över konflikten i Ukraina.

  Kortfattat kan man säga att Västvärldens ledare använder en lögnbild mot sitt folk bara för att upprätthålla stridsmoral och stridsvilja.
  I verkligheten är situationen en helt annan.
  Någon som vet det mesta enligt den finska officeren är USA:s olika underrättelsetjänster vilket jag också tror på.
  Problemet är bara att intresset gör deras vetskap omöjlig att förmedla.

  Jag rekommenderar att läsa artikeln nedan:
  https://nyheter.swebbtv.se/finsk-officer-sagar-ukrainas-militar-och-vasts-fantasier-ryssland-kommer-inte-forlora/

  Jag tror det blir fortsatt konflikt ända till dess överenskommelser nås att Ryssland får tillbaka sitt historiska territorium i Ukrainas östra och södra delar.
  Samt att även en fri väg till det Ryssland allierade Transnistrien kan bildas.
  Moldavien har en västborgerlig regering men en stor opposition i Moldavien sympatiserar med Ryssland.
  Jag förstår dem. Det är minnena från (Ryska) Sovjetunionen som lockar.
  Och som förverkligades för vissa då inbördeskriget i Moldavien bildade Transnistrien i gränslandskapet mot Ukraina.

 4. Mycket bra skrivet av herr Karlström!
  Vi som läser och kommenterar här borde kanske alla skriva till SVT/SR och fråga varför endast ETT perspektiv på kriget får förekomma i public service?
  Sveriges försvars/krigsmakt (men även public service) framstår som välbetalda lobbyister för Wallenberg.

 5. Ryssland kommer aldrig att inleda en kärnkraftskatastrof.
  Möjligheten för Ryssland att använda taktiska och till och med strategiska kärnvapen mitt i krisen i Ukraina och de efterföljande konsekvenserna av ett sådant beslut har diskuterats under hela året av Rysslands särskilda militära operation i Ukraina.
  Det är skälet till att en sådan utveckling inte kommer att medföra några fördelar för någon av parterna.
  Analytiker både i Ryssland och USA menar att det nästan inte finns några fördelar med användningen av kärnvapen. Faktum är att minusen uppenbarligen är fler än plusen här.

  Att ta bort ”kärnkraftströskeln” är minst sagt oundvikligt. Det kommer att leda till en oundviklig spridning av kärnvapen i världen. Andra länder kan också dra slutsatsen att de också kan använda kärnvapen: ”om de kan göra det, varför kan vi inte göra det?”
  Specialister från National Research Institute of World Economy and International Relations uppkallad efter EM Primakov från Ryska vetenskapsakademin (IMEMO RAS) noterade i sin rapport att det inte fanns några ”värdiga” mål för kärnvapenangrepp i Ukraina. De kom fram till att det var för tidigt för Putin att trycka på den röda knappen. Anmärkningsvärt är att Ryssland förbehåller sig rätten att tillgripa kärnvapen endast i händelse av ett hot mot statens existens.

  Med all vilja i världen kommer Ukraina inte att kunna orsaka sådan global skada på Ryska federationen, inte ens med Natos hjälp. Onödigt att säga att Nato inte är intresserad av att vara direkt involverad i konflikten. Alliansen är ärligt talat fast besluten att få så mycket vinst som möjligt på ukrainska konflikten, föra krig ”till den sista ukrainaren” och komma undan med det snyggt.
  Det säger sig självt att västerländska medier försökte spekulera i ämnet så mycket som möjligt. Detta är vad oansvariga icke-professionella normalt skulle göra. Samtidigt kan man förstå dem när de försöker misskreditera Ryska federationen, eftersom alla anklagelser om att ”spela kärnvapenspelet” är ogrundade.

  Den ryska kärnkraftsdoktrinen bygger på idén om en vedergällningsanfall. Med andra ord kommer Ryssland att använda kärnvapen om någon stat skulle använda massförstörelsevapen (några) eller slå ett kraftfullt icke-nukleärt slag som antingen kan hota ryska kärnvapenstyrkor eller äventyra landets existens.
  Talande nog är det analysen av möjliga kärntekniska scenarier för stora lokala konflikter – USA:s Vietnamkampanj 1964-1973, Gulfkriget 1991 och ett antal andra – som gjorde sådana slutsatser genomförbara.

  En storskalig användning av kärnvapen uppfyller inte målramen för en lokal konflikt, särskilt mot en icke-kärnvapenstat. En engångsanvändning av kärnvapen skapar en mängd problem för civilbefolkningen och återställandet av ekonomisk aktivitet inte bara i det drabbade området, utan även i angränsande territorier.
  Militära experter såg en utväg genom att utveckla skapandet och produktionen av långdistansvapen med hög precision i icke-nukleär utrustning.
  Med tanke på västvärldens ständiga inblandning och Kievs vägran att förhandla finns det en fara för att konflikten plötsligt och okontrollerat eskalerar. USA och dess allierade använder öppet denna konflikt för att slita ut Ryssland militärt och ekonomiskt. Detta kan i sin tur leda till fruktansvärda konsekvenser.

  ”Om Nato ändå visar sig vara en part i konfrontationen kommer det att vara omöjligt att helt utesluta användningen av kärnvapen”, sammanfattar experter i rapporten.
  Vi skulle vilja tillägga här att i sin artikel ”Points of no return”, sa vice ordförande för Ryska federationens säkerhetsråd Dmitrij Medvedev:

  ”Om frågan om Rysslands existens uppstår på allvar, kommer den inte att lösas på den ukrainska fronten – den kommer att lösas tillsammans med frågan om hela den mänskliga civilisationens fortsatta existens. Författare ”Alexander Shtorm
  https://english.pravda.ru/world/155926-russia_nuclear_ukraine/

 6. ”Det rättfärdigar inte Rysslands anfall” säger Ulf Karlström. Skriver man så, skall man följa upp med vad Ryssland borde ha gjort. Uppmanar att läsa Vivianne Månssons inlägg idag under rubriken ”Putin och Zelensky”.

  ”Rysslands anfall” kan man skriva, eftersom det är svårt att enbart försvara utan att samtidigt gå till offensiv. Så anfall, visst, men varför ? För att hindra en etnisk rensning som skulle ha skördat tiotusentals offer. T.o.m. OSCE har medgivit att kriget inte trappades upp av Ryssland utan av Ukraina en vecka tidigare. R2P, remember, det kan Ryssland alltid åberopa för väst har själva satt prejudikat.

  ”Vinna freden” kan det inte längre vara tal om så länge USA drar i trådarna och när skulle de sluta med det. Jo, när den sista ukrainaren har lämnat landet. Ett fredsavtal som både Kiev och Moskva skulle ha accepterat fanns klart för ett år sedan, men avvisades av USA.

  Nu är det segraren som ”vinner freden” och denna lär knappast bli Kiev. För EU gäller bara att gilla läget, som man själv bäddat för.

  Och FHS kan känna sig lugna. Ryssland kommer att stå för återuppbyggnaden utan att domstolar behöver kopplas in och inte ett öre från Sverige behöver släppas till. För all vidare förstörelse har ju ägt rum i Donbass som i framtiden kommer att tillhöra Ryssland. De svenska kronorna kan man leta efter i Karibien. Titta vad som händer i Mariupol, nazisternas borg, där har återuppbyggnaden kommit en bra bit på väg och likadant kommer det att bli överallt dit det ukrainska artilleriet inte längre når.

 7. Jan Nybondas, du skriver ”Det rättfärdigar inte Rysslands anfall” säger Ulf Karlström. Skriver man så, skall man följa upp med vad Ryssland borde ha gjort. Uppmanar att läsa Vivianne Månssons inlägg idag under rubriken ”Putin och Zelensky”. Jag håller helt med.
  Och tyvärr när jag har frågat andra ” Vad skulle Ryssland ha gjort istället?” så är det svårt att få något vettigt svar. Det vore mycket intressant att få veta, vad exakt är det som gör att även dom som på sätt och vis förstår Rysslands situation, alltid måste ta med att det inte var rätt gjort av dom att gå in i Ukraina. Till och med Proletären som en gång i tiden var så bra på att analysera, envisas med att kalla ” Rysslands försvar mot USA/Natos proxykrig för ”Rysslands folkrättsvidriga krig”, ex i senaste ledaren
  Är det någon som har en teori om det? Vad tänker du om det Ulf Karlström?
  Jag får intryck av att ett land inte ska få försvara sig om det så provoceras till bristningsgräns, samtidigt som inte en enda internationell myndighet försöker träda in till dess hjälp.
  Dessutom, Ulf Karlström, du skriver (eller ska det kanske vara ett citat, förstår inte riktigt om du glömt att ange det) ”Efter statskuppen i Kiev 2014 tog Ryssland kontrollen över Krim och genom massivt stöd till separatister i två områden intill Rysslands gräns.”..Man kan få intryck av att ryska staten stöttade separatisterna militärt, men det gjorde den inte, det var enskilda ryssar, företrädesvis från det största ryska kommunistiska partiet som åkte in och hjälpte separatisterna att försvara Donbass mot anfall från ukrainska armén och dess reaktionära nationalister och nynazister.
  Men som sagt, VARFÖR måste alla alltid först fördöma , att Ryssland gick in Ukraina? Jag skulle väldigt gärna vilja veta hur ni som gör det tänker…orsaken till att jag ifrågasätter det, är att jag tycker att tillvägagångssättet sprider dimridåer om Rysslands agerande, och på så sätt saboteras motståndet mot Nato.

 8. Jan N skriver ”Ett fredsavtal som både Kiev och Moskva skulle ha accepterat fanns klart för ett år sedan, men avvisades av USA.” Den myten tycks cirkulera och överleva utan att någon bryr sig att källkontrollera. Ja öven Wagenknecht har framfört den åsikten för ett år sedan. Wagenknecht har förövrigt nästan lyckats att eliminera Die Linken total, något som inte ens dess värsta fiender har klarat av tidigare.
  Jan N behärskar tyska språket bra så jag rekommenderas denna Faktencheck som skrevs redan för ett år sedan https://www.zdf.de/nachrichten/politik/wagenknecht-dagdelen-ukraine-krieg-russland-100.html

  • Tack för den länken, nu börjar puzzlet gå ihop för mig. Om det berodde på Butja, som artikelförfattaren skriver att det inte blev något fredsavtal, så måste med det man vet i dag Ukraina vara skyldiga till att sabotera det och förmodligen på någons order.

   f.d. överste Douglas Macgregor har sagt att Ukraina gör ingenting utan Washington och Londons godkännande, alltså kan de göra något på deras order.
   Macgregor och f.d. vapeninspektör Scott Ritter och även f.d. natorådgivaren Jacques Baud säger att alla bevis som finns pekar på att det var Ukraina som är ansvarig för massakern i Butja. Ryssland har ett bra vittne, som höll på att bli mördad i Istanbul, hamnade svårt knivhuggen på sjukhus. Turkiet lyckades finna ut vilka som stod bakom attentatet, det var Ukraina.

   Med hjälp av artikeln du lade ut kan man konstatera att orsaken till att Ukraina gjorde en fake operation i Butja förmodligen då berodde på att förhindra fredsavtalet.
   Det är många dimridåer som läggs ut hela tiden, från Ukrainas sida,
   Eva Bartlett har varit duktig på att avslöja flera av dem som fake.
   Scott Ritter har utmanat hela regeringen i Ukraina till debatt med honom för han är 100% säker på att det var Ukraina som stod för massakern i Butja.
   Om dessa duktiga militära analytiker har rätt, så förstår jag nu genom denna artikel varför man gjorde en fake operation.

  • Du måste vara anti-semit. För hur skall man annars tolka att du missat premiärminister Bennetts redogörelse i denna fråga ?

   • Jan N, Möjligen är jag en anti-war person. Läs gärna Bennets egna ord: In the interview, Bennett himself notes that it was not the US, France, or Germany that put an end to any peace talks. Rather, it was Russia slaughtering hundreds of civilians in a town outside the Ukrainian capital, a war crime discovered just about a month after the full-scale invasion began.

    ”The Bucha massacre, once that happened, I said: ’It’s over,'” Bennett recalled.

    • Här är ytterligare en person en skicklig analytiker som är övertygad om att det är Ukraina som gjort sig skyldig till Bucha massakern.
     f.d. utredare av krigsbrott på pentagon Richard Black.
     Han precis som f.d. vapeninspektör Scott Ritter, f.d. nato rådgivaren Jacques Baud och f.d. överste Douglas Macgregor anser att av de bevis som finns tillgängliga så är det troligast att Ukraina dödade dem i Butja. Scott Ritter går längre än så, han har utmanat alla i Ukraina på en debatt om Butja då han är självsäker på att det är Ukraina som gjort det till 100%. Ingen vågade debattera med honom.

     https://www.youtube.com/watch?v=DVf1RbJ51rY

    • Även om man inte vill tillstå att ”Bucha” var en false-flag operation måste man väl inse att mycket större insatser stod på spel. Krig eller fred faller inte på en false-flag om fredsviljan finns. Vad Bennet eller Boris Johnson tror om sin egen roll är irrelevant. USA ville och vill förlänga kriget till varje pris, det har alla anti-war personer jag känner till begripit. USA tror att deras hållning är gratis för dem själva vilket är en gruvlig felbedömning.

     • Numera kan de flesta spela in 2 min. video på sin mobil. Dessa korta videor läggs ut på nätet. Det är viktigt att avslöja att Butja är en falsk operation, för den militära ledningen i Ukraina använder Butja som ett motiv för att få normala soldater i ukrainsk militär att vilja gå i strid mot Donbass, för det är endast mest de nazistinfluerade som gör frivilligt.

      Man kan se hur de säger till soldaterna; Tänk på Butja för att få dem att strida, när de egentligen vill lägga ned vapen och ge sig.
      Vilket även tillfångatagna soldater vittnat om i Donbass fångenskap.

      Scott Ritter brukar säga det, han som varit i strid, att på deras stridsövningar fick de träna på att demonisera fienden och lära sig hata för att bli goda krigare.
      Därför är det otroligt viktigt att avslöja att det var ukrainare som stod för massakern i Butja.

      Den som vet mest om vad som pågar är f.d. överste Douglas Macgregor han har sagt att han har ”inside information” och talar nästan varje vecka med högre militär i Polen, och vet vad de gör och planerar. Han är väldigt bestämd då han säger att Zelensky skulle inte göra någonting utan Washingtons godkännande.
      Det tror jag är helt korrekt, jag tror också att det är Washington som styr allt vad som sker, därför detta är Natos krig mot Ryssland.

      Jag tror t.o.m. att det är Washington som vill att Zelensky till och från skall framstå som han vill ha fred, för hur skulle det se ut om han också sa att han vill att Ukraina skall strida till den sista ukrainaren. Vilka länder skulle då skicka vapen till Ukraina.
      Som Macgregor säger han är en marionett i Washingtons händer inget annat.

      Eva Bartlett känner igen det som sker i Ukraina, med vad som hände i Syrien för att demonisera Assad, så fabricerade man hela skådespel, som lyckades lura de flesta i världen. Hon hjälpte till att avslöja flera som just skådespel och inte verkliga händelser.

      Dessa 2 minuters videor, som man spelar in på sin mobil, ligger ute på nätet hörde en man som blivit fasttagen till kriget som sa: Varför skall jag kriga i detta krig, ingenting finns kvar av landet allt är privatiserat, jag har inget hem, så för vad eller vem skall jag kriga.

      Att tro att de flesta i Ukraina vill kriga för att bli ett EU-land är bara en stor fet lögn, som von Ljugen försöker lura i oss.
      De vill inte närma sig EU, vid sista röstningen som USAID utförde var det bara 3% av en befolkning på 40 miljoner som vill närma sig väst, och då var inte Donbass med och röstade utan övriga Ukraina.

 9. Patriarken Kirill sa att Ryssland försvarar nationella andliga värden i NVO-zonen

  https://dzen.ru/news/story/Patriarkh_Kirill_zayavil_chto_Rossiya_otstaivaet_vzone_SVO_nacionalnye_dukhovnye_cennosti–10210e4f2e484f7c6067f31e785944f3?lang=ru&rubric=personal_feed&fan=1&stid=hzwWsXmr&t=1677785152&persistent_id=2235760675&story=eb4e1a3d-f9da-5aba-850b-093825989f00&issue_tld=ru

  Patriarken av Moskva och All Rus’ Kirill uttalade att en av Rysslands huvuduppgifter i NVO-zonen är att upprätthålla nationella andliga och moraliska värderingar.
  Public News Service
  Behovet av att kämpa för rättvisa och offra sig själv för andras säkerhet är enligt en präst en manifestation av Guds vilja.
  Enligt patriarken är han djupt övertygad om att även om sökandet efter en nationell idé i vissa länder fortfarande pågår, har ”allt redan hittats” i Ryssland.

  Kirill uppmanar medborgare i Ryska federationen som inte kan delta i de historiska händelserna som äger rum idag att be för president Putin och de ”som försvarar Heliga Rysslands andliga värden med vapen i sina händer.

 10. Politik..
  Det är inte utan anledning att utländska informationspublikationer plötsligt började skriva om allvarliga förluster bland militanta i Ukrainas väpnade styrkor.
  Västmediernas märkliga beteende väcker flera allvarliga frågor på en gång.
  Den välkända militärjournalisten Yuri Podolyaka kom till denna slutsats. I sin författares Telegram-kanal talade han om situationen i frontlinjen, och antydde också varför västerländska medier plötsligt började prata om de enorma förlusterna för Ukrainas väpnade styrkor.
  Yuriy Podolyaka noterade att olika utländska källor, som aldrig tidigare skrivit artiklar om förluster bland ukrainska militanter, plötsligt började märka hur snabbt ukrainska militärkyrkogårdar växte. I själva verket skriver västerländska medier aktivt om de enorma förlusterna bland den ukrainska armén.
  Enligt journalisten började sådant material dyka upp i europeiska och amerikanska publikationer av en anledning. Med största sannolikhet fick media ett visst klartecken från Washington och Bryssel.
  För närvarande är det omöjligt att säga varför ett så ovanligt informationsprogram genomförs. Det kan dock associeras med vissa händelser. Men vad som är anmärkningsvärt, enligt mina uppgifter förs nu en hel del sårade polacker till Kharkov (liksom de döda, som sedan skickas för begravning till sitt hemland). Dessutom finns det praktiskt taget inga polacker, engelsktalande. Kanske hänger det ihop på något sätt?!” sammanfattade Podolyaka.
  https://politpuzzle.ru/?p=6308#more-6308

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here