Opinion i Ryssland – ”Sovjetsystemet mycket mer populärt än västlig demokrati”

8
1903

 

Sovjet industrialisering

Ingress: Uppfattningarna om Sovjetunionen varierar. Den vanligaste uppfattningen är att det bara var en hemsk diktatur. Till bilden hör dock att Sovjetunionen med rekordfart utvecklades från ett efterblivet, svagt industraliserad land till världens andra supemrmakt, trots 20 miljoner dödade i Andra Världskriget – där Sovjet var den främsta segermakten – och egna delvis stora misstag. Visst var den individuella politiska friheten begränsad, i synnerhet under 1930-talet slut då de helt oacceptabla utrensningarna och avrättningarna skedde.

Kan man tänka sig att ”realsocialistiska” Sovjetunionen möjligen var föremål för en lika stor eller större demonisering som dagens kapitalistiska Ryssland? Eller är vi alla immuna mot sådana försök?
Sovjetunionen under mellankrigstiden – historien skrivs om nu..

Jag uppmanar den intresserade att läsa artiklar under ”Relaterat” nedan.

Det fristående Levada institutet har genomfört sin senaste (?) opinionsundersökning 5 oktober om inställningen till olika politiska system i Ryssland.

Hälften av ryssarna (49 %) uppgav att de skulle föredra det sovjetiska politiska systemet – (högsta andelen sedan början av 2000-talet). 18 % föredrog det nuvarande politiska systemet – andelen svarande som valde detta alternativ har nästan halverats sedan 2015. 16 % anser att det bästa politiska systemet är ”den västerländska demokratimodellen”.

Det ”sovjetiska” politiska systemet är det mest populära bland de svarande 55 år och äldre, dvs. bland de med erfarenhet av detta system – nästan två tredjedelar (62 %). En tredjedel (32 %) av de tillfrågade i åldern 18-24 föredrar ”den västerländska demokratimodellen”.

Nästan två tredjedelar av ryssarna (62 %) anser att det bättre ekonomiska systemet bör innefatta statlig planering och distribution, högsta andelen någonsin. 24 % är benägna till ett system baserat på privat egendom och marknadsrelationer.

Två tredjedelar (66%) av ryssarna skulle vilja se Ryssland först och främst ”ett land med hög levnadsstandard, även om det inte är ett av de mäktigaste länderna i världen.”  Denna andel har successivt ökat sedan 2015

Ja, i upprepade opinionsundersökningar har en stor andel av befolkningen uppgivit att de föredrar det politiska systemet i Sovjetunionen. Att andelen ökat kan innebära ett ökat missnöje med Putin. Den låga andelen som prioriterar ett västerländskt politiskt system influeras säkerligen av Västs smutskastning av Ryssland, som många invånare sannolikt anser vara felaktig. Troligen har Väst så stimulerat till ökad uppskattning av Sovjet.

_______________________________________________________________

Enligt en annan opinionsundersökning genomförd av Levadacentret i september 2020 menar 47% av ryssarna att livet i landet var bättre före Gorbachevs Perestroikapolitik, medan 39% inte håller med. 14% procent av deltagarna fann det svårt att besvara frågan. Motsvarande siffra (andel som tyckte att livet i landet var bättre före Gorbachevs Perestroikapolitik) var 48 % 2019 och 50 % 2017. Levadas undersökningen.

Totalt redovisas resultat från 25 mätningar mellan 1995 och 2020. Vid fyra tillfällen var andelen negativa större än andelen positiva till den nyss nämnda frågan, nämligen 2006, 2007, 2008 och i februari 2009.

På frågan “varför tycker du att situationen var bättre före Perestroika?” var svaren följande: 65% sa för att “landet var starkt och enat”, 55% för att “det var ordning i landet”, 43% för att “relationerna mellan människor var bättre”, och 38% för att “människor var säkra inför framtiden”.

Nästan två tredjedelar (61%) av människor över 55 års ålder, som var vuxna när reformerna började 1985, menar att livet var bättre förr.

I en annan opinionsundersökning, också genomförd av Levadacentret i september, ansåg 49% att upplösningen av Sovjetunionen som den mest upprörande händelsen i det förflutna.

Undersökningen genomfördes den 25 – 30 september 2020 på ett representativt helrysskt urval av stads- och landsbygdspopulation på 1605 personer i åldern 18 år och äldre i 137 bosättningar i 50 regioner i Ryssland. Undersökningen utfördes hemma hos respondenten med en personlig intervjumetod. Fördelningen av svaren ges i procent av det totala antalet svarande, tillsammans med data från tidigare undersökningar. Om undersökningen.

Var resultatet oväntat? I så fall har Du inte läst första artikeln från 2014 under ”Relaterat” nedan.

Relaterat
Många ryssar tycker det var bättre i Sovjet
De flesta ryssarna anser att Sovjetunionens kollaps var dålig. Stark opinion för socialism i Ryssland och USA.
Lyckliga östtyskar 30 år efter murens fall?
Hyllade Michail Gorbatjov – en global katastrof!?

 

Föregående artikelSveriges Radio om kriget i Jemen: Svensk vapenexport till angriparen Saudiarabien, och stödet från USA, Israel och Storbritannien nämns inte.
Nästa artikelEU gör Ryssland till ”fantomfiende” av geopolitiska skäl menar den modigaste (?) EU-parlamentarikern
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

8 KOMMENTARER

 1. Om Ryska federationens kommunistiska parti skärpte sig skulle det, om man får tro de här siffrorna (och de verkar rimliga), ha en lysande framtid. Det finns ju stora opinioner att ansluta sig till och forma för framtiden. Så här stort stöd hade knappast Lenin 1917.

  • Det verkliga problemet i Ryssland idag verkar vara detsamma som i Sverige av idag. Avsaknad av förmågan att utvecklas, anpassning och att förändras. SD, som vill ha utveckling, för att inte nämna AFS, motarbetas ju intensivt på all tänkbara sätt. Samhällssystemet är gjutet i sten, saknar möjlighet att ändras, och den verkliga makten ligger inte hos några valda representanter för folket, inga representanter väljs ju alls, makten ligger istället hos byråkratin och oligarkerna, som i verkligheten styrs av radikala smågrupper av olika slag, och förstås USA. Kina har lyckats komma ifrån en sådan modell, och resultatet är en otrolig dynamik med otroliga framsteg. Att USA har gått till det extrema för att stoppa Kinas utveckling och speciellt Chip-tillverkning är väl välkänt. Ändå ökade Kinas största tillverkare SMIC vinsten med 39% förra året, och i hela Kina fyrdubblades vinsten samtidigt som Kinas andel av världens produktion ökade med 35%. Vare vill Sverige vara i framtiden.
   https://www.rt.com/business/549089-china-top-chipmaker-profits/

 2. I ljuset av frihetens och demokratins fyrbåk ses fattigdom, utslagna människor och en starkt decimerad mellanklass. Det ger resultat i opinionen utanför västerlandet. Vi kan tydligt se ett Kina som utvecklas i en aldrig skådad hastighet och som också lyft 800 miljoner människor ur svår fattigdom på rekordtid. Självklart ger det effekt i länder utanför USA:s sfär.

  De tillkortakommanden som Sovjet och Kina tidigare råkat ut för beror i mångt och mycket på västs utsugning och militär kapprustning. Och givetvis en del missbedömningar från tidigare ledare parat med missväxt och hungersnöd.

  Det är allt fler länder som ansluter sig till BRI vilket får hökarna i Washington att se rött. Den iscensatta krisen i och om Ukraina har inget att göra med Ukraina. Det handlar om Tyskland och EU. USA gör allt de kan för att kvadda handelsförbindelser mellan EU och Ryssland då främst gällande energin och Nordstream II. Om EU och Tyskland får bra diplomatiska och lukrativa handelsförbindelser med Ryssland och Kina förlorar USA sitt hårdnackade grepp de haft över främst Tyskland sedan 1945.

  Om EU går sin egen väg och kopplar ifrån USA till förmån för Östern förlorar NATO och därmed USA ett stort inflytande över EU. Det är precis det som den av NATO/USA iscensatta krisen gäller. USA försöker locka ut Ryssland på slagfältet för att få opinionen i EU att stanna kvar i det påtvingade äktenskapet med USA.

  Så jag visst västvärldens samhällsmodell håller på att haverera där befolkningen får det allt sämre, det ser vi inte minst i Sverige med högre priser på energi och transporter vilket leder till högre livsmedelspriser. Inflationen är på väg upp och därmed även räntorna. Vilket kommer att utarma oss än mer.

  USA kommer inte att militärt försvara EU eller Ukraina som man redan förstört ej heller kommer man att försvara Taiwan då man vet att Ryssland och Kina tillsammans med Iran och Nordkorea kommer att få en hopplöst stark motståndare.

  Det bästa vore om USA drog sig ur leken nu, lägger ner NATO och låter sina ”allierade” att handla efter eget huvud.

  • Om Europa med flera skulle vända sig mot Ryssland och Kina försvinner motivering totalt för NATOs hela existens och därmed faller USAs hegemoni. Både USA, Ryssland och Kina har uppenbart insett det.

 3. Opinion i Ryssland – ”Sovjetsystemet mycket mer populärt än västlig demokrati”

  Jo, så är det säkert.
  Men det säger mig mer vad det tycker om västvärlden än om Sovjetsystemet.
  Men här är det farligt att generalisera.
  Principiellt har inte ryssar något emot folket i västvärlden eller västvärlden som sådan.
  Det är den politiska progressiviteten och förändringsivern de inte gillar.
  En politisk progressivitet och iver att förändra som många gånger blir ett hot mot deras sätt att leva.
  De vill ha lugn och frid med sitt precis som jag vill ha lugn och frid med mitt.
  Det är inga konstigheter alls.
  Det finns mycket som är bra i Ryssland men även sådant som man kan se som mindre bra eller rent av dåligt av vissa.
  Men dom vill ha det så och det måste respekteras.

  Världsordningar där alla blir lika är bara fantasier. Det finns ingen möjlighet att genomföra och jag tycker inte ens det skulle vara något önskvärt.

  Lite roligt om du skulle få möjlighet att ställa samma fråga till folket här i Sverige.
  – Vill du/ni/hen ha västlig demokrati eller hellre Sovjetsystemet?
  Jag tror jag vet vad ALLA skulle svara.
  Utom några stycken kanske. Du till exempel.
  Jag skulle nog fundera innan jag svarade.
  Men ändå nej därför jag inte kan tänka mig att leva i en planekonomi där det är förbjudet att vara företagare eller äga något. Friheten är värd att försvara.
  Vill jag ha något med Ryssland så blir det bäst just som det är idag.
  Med äganderätt och låga skatter för alla, även företagare.

  De flesta ryssar vill ha Ryska Federationen som den är idag. Även de äldre. Fast de flesta av dem minns Sovjetunionen som något bra.
  Man kanske kunde tillägga bra för sin tid.
  Därför att den tiden och det samhället går aldrig att få tillbaka.
  Det blir som att försöka bygga nya hus i klassisk stil.
  Det stöter på motstånd.
  Från dom nya generationerna som vill forma sin framtid.

  • ”Världsordningar där alla blir lika är bara fantasier” håller med, men det är ju precis vad USA länge har försökt införa och med våld framtvinga, format efter USAs ”rule based world order” American made rules förstås och med USA som ”ruler”. Intressant är att det engelska ordet ”rule” och ”ruler” betyder både regler, ordning, härskare, diktator, och makt. Vad Kina vill åstadkomma, och det har Kina redan åstadkommit internt, är att alla skall ha möjlighet att forma sin egen värld, alla har rätt att vara olika, men skall kunna sammanleva och umgås fredligt. Det betyder både respekt och tolerans.

   ”Vill du/ni/hen ha västlig demokrati eller hellre Sovjetsystemet”. Fakta är att Sverige redan har Sovjetsystemet vilket makten kallar ”demokrati”, men helt utan inflytande på alla beslut. Även Sovjetsystemet kallades ”demokrati” och folk fick rösta på olika partier, som alla skulle vara ”godkända”.

   Redan nu lever du i Sverige i en sovjetisk planekonomi. Visserligen är det tillåtet att formellt att vara företagare eller äga något, men staten sätter tydliga, snäva och klara regler i minsta detalj hur. Senast hur du tillåts att äga och bruka skogen. Friheten är lika stor som att dansa hambo i en garderob full av kläder.

 4. ”De tillkortakommanden som Sovjet och Kina tidigare råkat ut för beror i mångt och mycket på västs utsugning och militär kapprustning. Och givetvis en del missbedömningar från tidigare ledare parat med missväxt och hungersnöd.” Skriver Kjell Lindmark.
  Men det räcker inte som förklaring till kollapsen. De partier som kämpat för att leda arbetarklassen, och i Kinas och Sovjets fall också den stora och otroligt utarmade delen av befolkningen som var småbönder, dessa partier t.ex. svenska SAP, sovjetiska SUKP(b), och kinesiska KKP var för mycket inriktade på att arbeta för sina respektive folk, inte med dem. I Sovjetunionen och Kina är det fullt begripligt med sådana enorma mängder människor som knappt kunde läsa en gång, i Sverige berodde det nog mer på inkompetens och självgodhet hos de arbetarledare som kommit i regeringsposition. Jag glömmer aldrig när Gunnar Sträng (finansminister 1955–1976) i en Tv-intervju på sitt alltmer uppblåsta sätt sade ”Arbetarna vill att vi gör det åt dom”. Är ledningen så inställd på att mest göra saker åt de ledda, inte med dem, då är risken stor för att framtiden inte blir bra. Det vet varje förälder som uppfostrat barn och det vet varje lärare som fostrat och undervisat.
  Utvecklingen i Kina pekar nu på att ”arbeta med” som metod i stället för ”åt”, ja att den metoden håller på att utvecklas. Jag utgår ifrån, men vet väldigt lite om, att diskussionerna inom KKP stundtals varit mycket hårda. Att sitta i ledningen för ett folk på fler än en miljard människor är naturligtvis en enorm utmaning.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here