Protest mot kärnvapen och främmande militärbaser i Sverige!

12
1481
Kampanjen Nej till svenskt Natomedlemskap

Den 5 november hölls ett kombinerat möte, eller rättare sagt två på varandra följande möten på ett regnigt Sergels torg.

Frige Julian Assange NU-Stoppa utlandsspionerilagen! Protestera mot regeringens idé att tillåta kärnvapen i Sverige! Sergels torg lördag kl 14-15. Kom!

Vid det andra mötet som ordnades av ”Nätverket mot svenskt Nato-medlemskap” hölls två tal. Det första höll jag och det andra höll Sven Britton, känd socialdemokrat i ”Tro och Solidaritet” och tidigare riksdagsledamots-ersättare.

Nedan mitt tal. Sven Brittons tal publiceras senare.

Jag återger först den tekniskt inte perfekta Youtube-inspelningen, senare det skrivna talet, som avviker något.

 

ÖB välkomnar kärnvapen och främmande militärbaser

Sveriges överbefälhavare Micael Bydén uppmanar regeringen att acceptera kärnvapen eller Natotrupper på svensk mark. Det är ett sensationellt och ohyggligt uttalande. Med stöd av regeringen enligt ett uttalande av försvarsminister Jonson igår.

Att stationera kärnvapen i Sverige innebär att göra vårt land till måltavla för angrepp med kärnvapen. Och en del Nato-länder, som Danmark, Norge och Spanien har förbehåll mot kärnvapen – men inte Sverige!

USA:s politik med stöd av ÖB och regeringen är en ytterst farlig politik i ett läge då motsättningarna skärps i oroväckande takt mellan USA och Nato å ena sidan och Ryssland å den andra sidan. Risken är stor att Sverige görs till frontstat i ett storkrig mot Ryssland, vilket absolut inte gagnar vårt land utan förs i främmande makts intresse. Natobaser och kärnvapen på svenskt territorium gör detta hot akut.

Vi kräver:

 • Inga kärnvapen eller Natobaser på svenskt territorium!
 • Sverige måste underteckna och ratificera FN-resolutionen om förbud mot kärnvapen!
 • Sverige ut ur krigsalliansen Nato!
 • Avsätt ÖB Micael Bydén!
ÖB Micael Bygdén
 • Ja, överbefälhavaren Bydéns uttalande att Sverige inte bör ha något kärnvapenförbehåll ökar risken för kärnvapenangrepp mot och/eller från Sverige med många hundra tusen döda.
 • Det är odemokratiskt, att statstjänstemannen Bydén först av alla får ta upp denna synnerligen viktiga fråga. Han får sticka ut hakan medan ansvariga politiker fegt avvaktade.
 • Vid socialdemokraternas kongress i november tog nya statsministern Magdalena Andersson tydligt ställning för neutralitet och mot Nato-medlemskap.
 • Som statsminister förklarade den då Nato-positiva statsministern den 1 maj i år att Sverige inte skulle ha kärnvapen på sitt territorium och inte heller tillåta permanenta baser för utländska styrkor vid ett Nato-medlemskap.
 • Men detta var ändrat då hennes regering lämnade sin ansökan till Nato om medlemskap. I ansökan gjorde regeringen inga förbehåll alls. (Detta sa också dåvarande utrikesministern Ann Linde då jag träffade henne vid ett möte 14 juni.)

Detta är kulmen hittills på en alltmer skrämmande utveckling. Sedan flera år bedriver Sverige stora krigsövningar i norra Sverige tillsammans med Nato och det dominerande Nato-landet USA. År 2016 ingick Sverige ett värdlandsavtal med Nato, som innebär att Nato-trupp och troligen kärnvapen kan placeras i Sverige. Medan en klar opinion av anhängare till alla riksdagspartier var emot värdlandsavtalet i en opinionsundersökning.

Ungefär samtidigt blev det känt att Sverige har försvarsavtal med USA och Storbritannien med hemligt innehåll.

Något senare var dåvarande utrikesminister Wallström en av de som stödde ett nytt FN-förslag att avskaffa alla kärnvapen. Men Sverige ändrade snabbt åsikt efter påtryckningar av USA:s dåvarande försvarsminister Jim Matthis.

Denna FN:s kärnvapendoktrin TPNW blev lag i FN-systemet i januari 2021 då 50 länder stödde förslaget. Den nu har ratificerats eller signerats av 89 stater, dvs. av 45 % av staterna på jorden. Men inte av Sverige som gjorde sig känt och aktat i decennier för sin politik att i nationella och internationella starkt tala för fullständig kärnvapennedrustning. Trots att en stor majoritet i flera undersökningar vill att Sverige INTE ska skriva på avtalet. Är inte hanteringen av Nato-ansökan (och försvars- och utrikespolitiken) ett rejält avsteg för hur vi vill att demokratin ska fungera i Sverige?

Rysslands folkrättsstridiga angrepp på Ukraina i februari innebar en kraftig accentuering av detta närmande till Nato. Utan att ge tid till debatt i demokratisk ordning i denna för Sverige oerhört viktiga fråga klubbade riksdagen i våras igenom beslut att söka medlemskap i Nato.

Någon saklig analys av vad Nato var för en slags organisation presenterades inte. Inte heller någon vettig bedömning om Ryssland utgör ett hot mot Sverige. (Vi skulle denna gång gå Finlands väg trots markanta skillnader historiskt och geopolitiskt.)’

_________________________________________________

Vad är Nato?

Nato presenteras som en freds- och försvarsallians med är en krigsorganisation. Den bildades 1949 mot Sovjet. När Warszawapakten upplöstes 1991 fortsatte Nato,  expanderade snabbt österut i strid med många giva löften, vilket Ryssland ser som ett hot..

Nato har aldrig handlat om försvar av demokrati – Portugal och Grekland var medlemmar då de var tydliga diktaturer. Nato-landet Turkiet ockuperar delar av sitt grannland Syrien – liksom USA.

Nato är en krigs- och kärnvapenallians i USA:s intresse. Det har visat sig i anfallskrigen mot Serbien 1999, Libyen 2011 och under 20 år i Afghanistan. Många Natoländer deltog i det folkrättsstridiga kriget mot Irak som sedan 2003 skördat uppemot 4 miljoner människoliv och förstört landet.

Nato ger sig rätten att kriga i alla väderstreck och på världens alla hav och i rymden. USA:s strategiska kärnvapen pekas ut som den yttersta garanten för säkerhet.2

Ett försvar av Sverige bör inriktas på vårt eget territorium, inte på krig utomlands under Natos befäl och i främmande makts intresse.

Natomedlemskap innebär också KLIMATFÖRSTÖRING

Det pågår just nu en klimatkatastrof som redan skördar människoliv. USA:s krig och militärövningar har större klimatpåverkan än 60 procent av världens länder. USA står för 40 procent av världens militära utgifter, Nato totalt för över 60 % och Ryssland för mindre än 5 %.

Men de militära utsläppen av växthusgaser undantogs från klimatförhandlingarna på USA:s begäran i Kyoto 1997. Sedan dess har de av Nato stödda krigen i Afghanistan, Jugoslavien, Irak, Libyen, Syrien, Jemen och Rysslands krig i Ukraina dödat miljoner människor och bidragit till fruktansvärd miljö- och klimatförstöring.

Vad kan göras? .

Vi i Nätverket mot svenskt Nato-medlemskap delar ut flygblad och har appellmöten varje vecka på olika håll i Stor-Stockholm.

Alla vi som är mot svenskt Nato-medlemskap måste fortsätta, utvidga och intensifiera informations- och opinionsarbetet. Miljoner svenskar är med all sannolikhet mot Nato-medlemskap

 • Ja till svensk alliansfrihet – Nej till svenskt Natomedlemskap!
 • Inga kärnvapen eller Natobaser på svenskt territorium!
 • Värna freden, klimatet och miljön – Skriv under FN:s förbud mot kärnvapen!
 • För global nedrustning – Inga svenska soldater i Natos krig!

 

 

Föregående artikelBrev från Sveriges Fredsråd till Sveriges riksdagsledamöter
Nästa artikelVarför expanderar svenska rymdbasen Esrange så mycket?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

12 KOMMENTARER

 1. Det blir inte trovärdigt att framföra talet via plattformar som tillhör NATO:s informationskrig mot alla världens folk. Det finns bättre plattformar som t.ex. Archive.org PeerTube eller Odysee.

  Dessutom måste ni fråga er, efter allt ert engagemang, varför folket inte lyssnar, men röstar för 8 partier som antingen är för NATO eller inte spräcker regeringen när den är ute på hal is, d.v.s. inte gör någonting emot NATO, eller varför de som är för fred och oberoende inte valsamverkar brett och tar mandat i Riksdagen.

  DET hade ju varit trovärdigare, anser jag.

  • Martin G
   ”Dessutom måste ni fråga er, efter allt ert engagemang, varför folket inte lyssnar, men röstar för 8 partier…”
   Ja, vad tror du själv?
   Det enkla raka svaret är att många har genomskådat partisystemet. Det genererar bara ännu fler klättermöss, som vill parasitera och blåsa oss andra.
   Vi har inte yttrandefrihet och transparensen närmar sig noll. Hela det sk politiska systemet är ett skuggspel.

 2. Initiativtagandet var bra❤️
  Kom ihåg, när vi var unga, en gång för länge sedan, stod vi på scenen och talade med kampanda och trovärdighet i rösten, nu är det vår uppgift att leda de unga bort från partitillhörigheter, enat organiserade i arbetet för freden, mot kärnvapen…
  Att framföra sitt parti som något exeptionellt i jämförelse med andra partier i Sweden i NATO-och fredsfrågan anser jag vara opedagogiskt. Oavsett nationalitet, vilka folk vill ha krig och förödelse?! 
  Endast världens finanselit önskar krig, oavsett nationalitet och förödelse, det klingar i härskarklassens kassa om de så äro socialdemokrater eller annat finansstyrt parti. Fred, Nej till NATO-och kärnvapen får absolut inte bli en partifråga, endast en folkets fråga utan någon form av identitetspolitik.

  De unga är Sveriges och världens framtid, dessa ska vi gamla lägga vår fokus och erfarenhet på, så var det en gång i tiden i Sverige och den tiden måste vi gamla lära våra barn och barnbarn hur att hantera i framtiden, för en mer fredlig och mänsklig värld.

 3. Det går utmärkt att rösta på partier eller bilda ett nytt parti som driver kravet om att vägra Natomedlemskap och som vill lämna EU-gemenskapen. Frågan är varför ingen sätter i gång. Det finns utomparlamentariska partier redan som har det . Varför ska det vara så svårt att samarbeta över partigränserna?

  • @Erik Andersson 9 november, 2022 At 03:20
   Därför att det ”demokratiska” samhällssystemet är baserat på att skapa strid, konflikter och motsättningar. Själva fundamentet är att leva eller dö, ätas eller äta. Det är just därför det kinesiska systemet är så framgångsrikt. Det är istället baserat på att alltid hitta samarbete.

 4. Stefan Lindgren lyfter fram grundlags problematiken
  Grundlagsmygel
  Medlemskap i Nato kolliderar med svensk grundlag på en rad punkter:

  * Enligt grundlagen är det regering och riksdags som beslutar om att förklara krig och sluta fred. Vid ett Nato-medlemskap blir Sverige juridiskt bundet av beslut i sådana frågor som fattas på helt annat håll.

  * Visserligen har värdlandsavtal med Nato och annat redan gett Nato vissa möjligheter att använda Sverige som plattform för aggression mot tredje land. Men grundlagen ger inget stöd för att Nato skulle föra krig på svensk mark.

  * Inte heller är grundlagen förenlig med att svenska värnpliktiga trupp skulle föra krig utomlands. Att ställa svensk trupp under främmande makts befäl är omöjligt annat än om det rör FN eller ”fredsfrämjande” insatser, skulle vid ett Nato-inträde bli en långtgående caveat (förbehåll) och sådana vill ju regeringen (den gamla och den nya() inte ha.

  Hela denna ”grundlagsproblematik”, som Peter Hultqvist i ett obevakat ögonblick nämnt, har regeringen (den gamla och den nya) försökt sopa under mattan och har aldrig kommenterat frågan i riksdagen eller i media.

  Nu visar det sig emellertid att professionella myglare i Kanslihuset sedan i juli sökt ett sätt att juridiskt sopa frågan under mattan. I en promemoria från regeringskansliet 2022-07-14 Fö2022/00983 heter det:

  ”Genom de ändringar som har gjorts i svensk rätt för att Sverige ska uppfylla sina åtaganden enligt PFF SOFA och det kompletterande tilläggsprotokollet har svensk lagstiftning anpassats till de materiella regler som följer av Nato SOFA och Parisprotokollet.

  Ett medlemskap i Nato kan dock medföra att ytterligare justeringar behöver göras. Det behöver därför analyseras vilka eventuella författningsändringar som kan krävas.

  En motsvarande analys behöver göras av värdlandsstödsavtalet. Vidare behöver avtalen om informationssäkerhet och immaterialrätt på försvarsområdet analyseras ur ett rättsligt hänseende.

  Det finns även skäl att, utöver de avtalsrelaterade frågorna, se över vilka andra författningsändringar (dvs. grundlagsändringar, SL) som ett medlemskap i Nato bör medföra i syfte att möjliggöra ett effektivt deltagande från svensk sida.

  …Utredaren ska också se över vilka andra författningsändringar som ett medlemskap i Nato bör medföra i syfte att möjliggöra ett effektivt deltagande från svensk sida och ett ändamålsenligt stöd från Nato och dess medlemsstater.” (Mina kursiver, SL)

  Det känns nästan genant att påpeka att en av rättsstatens grunder är att att gällande lag, i synnerhet grundlag, gäller, tills annat gäller.
  https://www.8dagar.se/2022/11/grundlagsmygel.html

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here