”Ryssland kommer alltid att vara Ryssland”: Putins fullständiga tal om anslutning av tidigare ukrainska territorier.

90
2737

Läsaren ”Ivan” har inkommit med översättningen av Putins viktiga tal.

”Ryssland kommer alltid att vara Ryssland”: Putins fullständiga tal om anslutning av tidigare ukrainska territorier.

Rysslands president: Införlivandet av regionerna Donbass, Cherson och Zaporozhye fixar historiska orättvisor och trotsar det ”koloniala” väst.

Genom att erkänna den fria viljan hos invånarna i Donetsk, Lugansk, Kherson och Zaporozhye har Ryssland omfamnat människorna som delar dess historia och kultur och reparerat några av de orättvisor som skapats av Sovjetunionen och dess förstörelse, sade president Vladimir Putin i Moskva Fredag. Ukraina avsåg för rysktalande inom sina gränser samma öde som det ”koloniala” väst vill tillfoga hela världen i sin önskan om hegemoni, tillade han.

Nedan är den fullständiga texten av Vladimir Putins tal, publicerad av Kremls officiella webbplats:

Medborgare i Ryssland, medborgare i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk, invånare i regionerna Zaporozhye och Cherson, deputerade i statsduman, senatorer från Ryska federationen,

Som ni vet har folkomröstningar hållits i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk och i regionerna Zaporozhye och Cherson. Valsedlarna har räknats och resultatet har meddelats. Folket har gjort sitt otvetydiga val.

Idag kommer vi att underteckna fördrag om anslutningen av Folkrepubliken Donetsk, Folkrepubliken Lugansk, Zaporozhye-regionen och Kherson-regionen till Ryska federationen. Jag tvivlar inte på att den federala församlingen kommer att stödja de konstitutionella lagarna om anslutning till Ryssland och inrättandet av fyra nya regioner, våra nya konstituerande enheter i Ryska federationen, eftersom detta är miljontals människors vilja.

Det är utan tvekan deras rätt, en inneboende rättighet som är beseglad i artikel 1 i FN-stadgan, som direkt anger principen om lika rättigheter och självbestämmande för folk.

Jag upprepar, det är en inneboende rättighet för folket. Den är baserad på vår historiska samhörighet, och det är den rätten som ledde generationer av våra föregångare, de som byggde och försvarade Ryssland i århundraden sedan det antika Rysslands period, till seger.

Här i Novorossiya utkämpade [Pyotr] Rumyantsev, [Alexander] Suvorov och [Fjodor] Ushakov sina strider, och Katarina den stora och [Grigory] Potemkin grundade nya städer. Våra far- och farfar kämpade här till det bittra slutet under det stora fosterländska kriget.

Vi kommer alltid att minnas den ryska vårens hjältar, de som vägrade acceptera den nynazistiska statskuppen i Ukraina 2014, alla de som dog för rätten att tala sitt modersmål, för att bevara sin kultur, traditioner och religion , och för själva rätten att leva. Vi minns Donbass soldater, martyrerna i  ”Odessa Khatyn”,offren för omänskliga terroristattacker utförda av Kievregimen. Vi firar frivilliga och milismän, civila, barn, kvinnor, pensionärer, ryssar, ukrainare, människor av olika nationaliteter; populär ledare för Donetsk Alexander Zakharchenko; militärbefälhavarna Arsen Pavlov och Vladimir Zhoga, Olga Kochura och Alexei Mozgovoy; Luganskrepublikens åklagare Sergej Gorenko; fallskärmsjägare Nurmagomed Gadzhimagomedov och alla våra soldater och officerare som dog en hjältedöd under den speciella militära operationen. De är hjältar. Hjältar i det stora Ryssland.

Var snäll och delta med mig i en tyst minut för att hedra deras minne.

Bakom valet av miljontals invånare i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk, i regionerna Zaporozhye och Cherson, ligger vårt gemensamma öde och tusenåriga historia. Människor har fört denna andliga koppling vidare till sina barn och barnbarn. Trots alla prövningar de utstod bar de kärleken till Ryssland genom åren. Detta är något ingen kan förstöra. Det är därför både äldre generationer och unga – de som föddes efter Sovjetunionens tragiska kollaps – har röstat för vår enhet, för vår gemensamma framtid.

År 1991 i Belovezhskaya Pushcha fattade representanter för dåtidens partielit ett beslut att avsluta Sovjetunionen, utan att fråga vanliga medborgare vad de ville, och människor befann sig plötsligt avskurna från sitt hemland. Detta slet isär och styckade vår nationella gemenskap och utlöste en nationell katastrof. Precis som regeringen tyst avgränsade sovjetrepublikernas gränser och agerade bakom kulisserna efter 1917 års revolution, förstörde de sista ledarna i Sovjetunionen, i motsats till det direkta uttrycket för majoritetens vilja i folkomröstningen 1991, vår stort land, och tvingade helt enkelt folket i de forna republikerna att inse detta som ett fullbordat faktum.

Man kan erkänna att de inte ens visste vad de gjorde och vilka konsekvenser deras handlingar skulle få i slutändan. Men det spelar ingen roll nu. Det finns inget Sovjetunionen längre; vi kan inte återvända till det förflutna. I själva verket behöver Ryssland det inte längre idag; det här är inte vår ambition. Men det finns inget starkare än beslutsamheten hos miljontals människor som genom sin kultur, religion, traditioner och språk anser sig vara en del av Ryssland, vars förfäder levt i ett enda land i århundraden. Det finns inget starkare än deras beslutsamhet att återvända till sitt sanna historiska hemland.

Under åtta långa år utsattes människor i Donbass för folkmord, beskjutning och blockader; i Cherson och Zaporozhye fördes en kriminalpolitik för att odla hat mot Ryssland, mot allt ryskt. Även nu, under folkomröstningarna, hotade Kievregimen skollärare, kvinnor som arbetade i valkommissioner med repressalier och dödsfall. Kiev hotade miljontals människor som kom för att uttrycka sin vilja med förtryck. Men folket i Donbass, Zaporozhye och Cherson var inte trasiga, och de fick säga sitt.

Jag vill att myndigheterna i Kiev och deras verkliga handläggare i väst ska höra mig nu, och jag vill att alla ska komma ihåg detta: människorna som bor i Lugansk och Donetsk, i Cherson och Zaporozhye har blivit våra medborgare, för alltid.

Vi uppmanar Kievregimen att omedelbart upphöra med elden och alla fientligheter; för att avsluta kriget det utlöste redan 2014 och återgå till förhandlingsbordet. Vi är redo för detta, som vi har sagt mer än en gång. Men valet av folket i Donetsk, Lugansk, Zaporozhye och Cherson kommer inte att diskuteras. Beslutet har tagits och Ryssland kommer inte att förråda det. Kievs nuvarande myndigheter bör respektera detta fria uttryck för folkets vilja; det finns inget annat sätt. Detta är den enda vägen till fred.

Vi kommer att försvara vårt land med alla krafter och resurser vi har, och vi kommer att göra allt vi kan för att säkerställa vårt folks säkerhet. Detta är vår nations stora befriande uppdrag.

Vi kommer definitivt att återuppbygga de förstörda städerna, bostadshusen, skolor, sjukhus, teatrar och museer. Vi kommer att återställa och utveckla industriföretag, fabriker, infrastruktur samt socialförsäkrings-, pensions-, hälso- och utbildningssystemen.

Vi kommer säkerligen att arbeta för att förbättra säkerhetsnivån. Tillsammans kommer vi att se till att medborgarna i de nya regionerna kan känna stödet från alla människor i Ryssland, av hela nationen, alla republiker, territorier och regioner i vårt stora moderland.

Vänner, kollegor.

Idag skulle jag vilja vända mig till våra soldater och officerare som deltar i den speciella militära operationen, kämparna från Donbass och Novorossiya, de som gick till militära rekryteringskontor efter att ha fått ett inkallningsdokument enligt den verkställande ordern om partiell mobilisering, och de som gjorde detta frivilligt och svarade på deras hjärtans kallelse. Jag skulle vilja vända mig till deras föräldrar, fruar och barn, för att berätta för dem vad vårt folk kämpar för, vilken typ av fiende vi står emot och vem som driver världen in i nya krig och kriser och drar blodiga fördelar av detta. tragedi.

Våra landsmän, våra bröder och systrar i Ukraina som är en del av vårt enade folk har med egna ögon sett vad den härskande klassen i det så kallade västvärlden har förberett för mänskligheten som helhet. De har tappat sina masker och visat vad de egentligen är gjorda av.

När Sovjetunionen kollapsade bestämde västvärlden att världen och vi alla permanent skulle gå med på dess diktat. 1991 trodde väst att Ryssland aldrig skulle resa sig efter sådana chocker och skulle falla i bitar på egen hand. Detta hände nästan. Vi minns det hemska 1990-talet, hungriga, kalla och utan hopp. Men Ryssland stod kvar, blev levande, växte sig starkare och intog sin rättmätiga plats i världen.

Samtidigt fortsatte västvärlden och fortsätter att leta efter ytterligare en chans att slå oss ett slag, att försvaga och bryta upp Ryssland, som de alltid har drömt om, att splittra vår stat och ställa våra folk mot varandra, och att döma dem till fattigdom och utrotning. De kan inte vara lugna med att veta att det finns ett så fantastiskt land med detta enorma territorium i världen, med dess naturliga rikedomar, resurser och människor som inte kan eller vill göra någon annans bud.

Väst är redo att korsa varje gräns för att bevara det nykoloniala systemet som gör det möjligt för det att leva av världen, att plundra den tack vare dollarns och teknologins dominans, för att samla in en verklig hyllning från mänskligheten, för att utvinna dess primära källa av oförtjänt välstånd, hyran som betalas till hegemonen. Bevarandet av denna livränta är deras huvudsakliga, verkliga och absolut egennyttiga motivation. Det är därför totalt upphörande av nationell självständighet ligger i deras intresse. Detta förklarar deras aggression mot oberoende stater, traditionella värderingar och autentiska kulturer, deras försök att undergräva internationella och integrationsprocesser, nya globala valutor och tekniska utvecklingscentra som de inte kan kontrollera. Det är ytterst viktigt för dem att tvinga alla länder att överlämna sin suveränitet till USA.

I vissa länder går de härskande eliterna frivilligt med på att göra detta, går frivilligt med på att bli vasaller; andra mutas eller skrämmas. Och om detta inte fungerar, förstör de hela stater och lämnar efter sig humanitära katastrofer, förödelse, ruiner, miljontals havererade och förstörda människoliv, terroristenklaver, sociala katastrofområden, protektorat, kolonier och halvkolonier. De bryr sig inte. Allt de bryr sig om är sin egen fördel.

Jag vill återigen understryka att deras omättlighet och beslutsamhet att bevara sin oinskränkta dominans är de verkliga orsakerna till det hybridkrig som det kollektiva västvärlden för mot Ryssland. De vill inte att vi ska vara fria; de vill att vi ska vara en koloni. De vill inte ha lika samarbete; de vill plundra. De vill inte se oss ett fritt samhälle, utan en massa själlösa slavar.

Redaktören: ”Hybridkrigföring eller sjätte generationens krigföring, är en typ av krigföring som karaktäriseras av en kombination av traditionella militära, irreguljära och civila metoder, och som utnyttjas mot ett gemensamt mål i alla olika skeden av en konflikt.[1] Öppna och dolda inslag kombineras vanligen i hybridkrigföring, och kan bland annat innefatta följande:[2] https://sv.wikipedia.org/wiki/Hybridkrigf%C3%B6ring

De ser vår tanke och vår filosofi som ett direkt hot. Det är därför de riktar in sig på våra filosofer för mord. Vår kultur och konst utgör en fara för dem, så de försöker förbjuda dem. Vår utveckling och välstånd är också ett hot mot dem eftersom konkurrensen växer. De vill inte eller behöver Ryssland, men det gör vi.

Jag skulle vilja påminna er om att tidigare ambitioner om världsherravälde upprepade gånger har krossats av vårt folks mod och motståndskraft. Ryssland kommer alltid att vara Ryssland. Vi kommer att fortsätta att försvara våra värderingar och vårt fosterland.

Väst räknar med straffrihet, att kunna komma undan med vad som helst. I själva verket var detta faktiskt fallet tills nyligen. Strategiska säkerhetsavtal har kasserats; överenskommelser som nåtts på högsta politiska nivå har förklarats som stora berättelser; fasta löften om att inte utvidga Nato österut gav vika för smutsigt bedrägeri så snart våra tidigare ledare köpte in dem; missilförsvar, medeldistans- och kortdistansmissilavtal har ensidigt avvecklats under långsökta förevändningar.

Och allt vi hör är att väst insisterar på en regelbaserad ordning. Var kom det ifrån förresten? Vem har någonsin sett dessa regler? Vem godkände eller godkände dem? Lyssna, det här är bara en massa nonsens, rent bedrägeri, dubbelmoral, eller till och med trippelmoral! De måste tro att vi är dumma.

Ryssland är en stor tusenårig makt, en hel civilisation, och den kommer inte att leva efter sådana provisoriska, falska regler.

Det var det så kallade västerlandet som trampade på principen om gränsernas okränkbarhet och nu bestämmer man efter eget gottfinnande vem som har rätt till självbestämmande och vem som inte har, vem som är ovärdig det. Det är oklart vad deras beslut grundar sig på eller vem som gav dem rätten att bestämma i första hand. De bara antog det.

Det är därför valet av folket på Krim, Sevastopol, Donetsk, Lugansk, Zaporozhye och Cherson gör dem så rasande arga. Västvärlden har ingen moralisk rätt att väga in, eller ens yttra ett ord om demokratins frihet. Det gör det inte och det gjorde det aldrig.

Västerländska eliter förnekar inte bara nationell suveränitet och internationell lag. Deras hegemoni har uttalade drag av totalitarism, despotism och apartheid. De delar fräckt upp världen i sina vasaller – de så kallade civiliserade länderna – och alla andra, som enligt dagens västerländska rasisters design borde läggas till listan över barbarer och vildar. Falska beteckningar som ”skurkland” eller  ”auktoritär regim” är redan tillgängliga och används för att stigmatisera hela nationer och stater, vilket inte är något nytt. Det finns inget nytt i detta: innerst inne har de västerländska eliterna förblivit samma kolonisatörer. De diskriminerar och delar in folk i toppskiktet och resten.

Vi har aldrig gått med på och kommer aldrig att gå med på sådan politisk nationalism och rasism. Vad mer, om inte rasism, sprids russofobin över världen? Vad, om inte rasism, är västvärldens dogmatiska övertygelse om att dess civilisation och nyliberala kultur är en obestridlig modell för hela världen att följa? ”Du är antingen med oss ​​eller emot oss.” Det låter till och med konstigt.

Västerländska eliter skyller till och med sina egna historiska brott på alla andra och kräver att medborgarna i deras länder och andra folk ska erkänna saker som de inte alls har att göra med, till exempel perioden med koloniala erövringar.

Det är värt att påminna västvärlden om att det började sin koloniala politik redan under medeltiden, följt av den världsomspännande slavhandeln, folkmordet på indianstammar i Amerika, plundringen av Indien och Afrika, Englands och Frankrikes krig mot Kina, som ett resultat av vilket det tvingades öppna sina hamnar för opiumhandeln. Vad de gjorde var att få hela nationer fast i droger och målmedvetet utrota hela etniska grupper för att ta mark och resurser, jaga människor som djur. Detta strider mot mänsklig natur, sanning, frihet och rättvisa.

Samtidigt som vi – vi är stolta över att vårt land under 1900-talet ledde den antikoloniala rörelsen, som öppnade möjligheter för många folk runt om i världen att göra framsteg, minska fattigdom och ojämlikhet och besegra hunger och sjukdomar.

För att understryka, en av anledningarna till den månghundraåriga russofobin, de västerländska eliternas dolda fiendskap mot Ryssland är just det faktum att vi inte tillät dem att råna oss under perioden av koloniala erövringar och tvingade européerna att handla med oss ​​på ömsesidigt fördelaktiga villkor. Detta uppnåddes genom att skapa en stark centraliserad stat i Ryssland, som växte och blev starkare baserat på de stora moraliska värderingarna av ortodox kristendom, islam, judendom och buddhism, samt rysk kultur och det ryska ordet som var öppet för alla.

Det fanns många planer på att invadera Ryssland. Sådana försök gjordes under oroligheternas tid på 1600-talet och under prövningarnas period efter 1917 års revolution. Alla misslyckades. Västerlandet lyckades ta tag i Rysslands rikedom först i slutet av 1900-talet, när staten hade förstörts. De kallade oss vänner och partners, men de behandlade oss som en koloni och använde olika system för att pumpa biljoner dollar ut ur landet. Vi kommer ihåg. Vi har inte glömt någonting.

För några dagar sedan förklarade människor i Donetsk och Lugansk, Cherson och Zaporozhye sitt stöd för att återupprätta vår historiska enhet. Tack!

Västländer har sagt i århundraden att de ger frihet och demokrati till andra nationer. Inget kunde vara längre från sanningen. Istället för att få demokrati förtryckte och exploaterade de, och istället för att ge frihet förslavade och förtryckte de. Den unipolära världen är till sin natur antidemokratisk och ofri; det är falskt och hycklande rakt igenom.

USA är det enda landet i världen som har använt kärnvapen två gånger och förstört städerna Hiroshima och Nagasaki i Japan. Och de skapade ett prejudikat.

Kom ihåg att under andra världskriget bombade USA och Storbritannien Dresden, Hamburg, Köln och många andra tyska städer till spillror, utan minsta militär nödvändighet. Det gjordes pråligt och, för att upprepa, utan någon militär nödvändighet. De hade bara ett mål, som med kärnvapenbombningen av japanska städer: att skrämma vårt land och resten av världen.

USA lämnade ett djupt ärr i minnet av folket i Korea och Vietnam med sina mattbombningar och användning av napalm och kemiska vapen.

Den fortsätter faktiskt att ockupera Tyskland, Japan, Republiken Korea och andra länder, som de cyniskt refererar till som jämlikar och allierade. Titta nu, vad är det för slags allians? Hela världen vet att de högsta tjänstemännen i dessa länder spioneras på och att deras kontor och hem är avlyssnade. Det är en skam, en skam för dem som gör detta och för dem som likt slavar tyst och ödmjukt sväljer detta arroganta beteende.

De kallar de order och hot de gör mot sina vasaller för euro-atlantisk solidaritet, och skapandet av biologiska vapen och användningen av mänskliga försökspersoner, inklusive i Ukraina, ädel medicinsk forskning.

Det är deras destruktiva politik, krig och plundring som har släppt lös dagens massiva våg av migranter. Miljontals människor utsätts för svårigheter och förnedring eller dör i tusental som försöker nå Europa.

De exporterar spannmål från Ukraina nu. Vart tar de det under sken av att säkerställa livsmedelstryggheten i de fattigaste länderna? Vart är det på väg? De tar det till samma europeiska länder. Endast fem procent har levererats till de fattigaste länderna. Mer fusk och naket bedrägeri igen.

I själva verket använder den amerikanska eliten dessa människors tragedi för att försvaga sina rivaler, för att förstöra nationalstater. Det här gäller Europa och identiteterna i Frankrike, Italien, Spanien och andra länder med flera hundra år långa historia.

Washington kräver fler och fler sanktioner mot Ryssland och majoriteten av europeiska politiker går lydigt med. De förstår tydligt att genom att pressa EU att helt ge upp rysk energi och andra resurser, driver USA praktiskt taget Europa mot avindustrialisering i ett försök att få tag på hela den europeiska marknaden. Dessa europeiska eliter förstår allt – de gör det, men de föredrar att tjäna andras intressen. Detta är inte längre servilitet utan direkt svek mot sina egna folk. Gud välsigne, det är upp till dem.

Men anglosaxarna anser att sanktioner inte längre räcker och nu har de övergått till subversion. Det verkar otroligt men det är ett faktum – genom att orsaka explosioner på Nord Streams internationella gasledningar som passerar längs Östersjöns botten, har de faktiskt påbörjat förstörelsen av Europas hela energiinfrastruktur. Det är klart för alla vem som kan vinna. De som gynnas är ansvariga såklart.

USA:s diktat backas upp av grov kraft, enligt nävens lag. Ibland är det vackert inslaget ibland finns det ingen omslag alls men kärnan är densamma – nävens lag. Därav utplaceringen och underhållet av hundratals militärbaser i världens alla hörn, NATO-expansion och försök att snickra ihop nya militära allianser, såsom AUKUS och liknande. Mycket görs för att skapa en Washington-Seoul-Tokyo militär-politisk kedja. Alla stater som besitter eller strävar efter genuin strategisk suveränitet och som är kapabla att utmana västerländsk hegemoni, är automatiskt förklarade fiender.

Dessa är de principer som ligger till grund för USA:s och Natos militära doktriner som kräver total dominans. Västerländska eliter presenterar sina nykolonialistiska planer med samma hyckleri, hävdar fredliga avsikter, talar om någon form av avskräckning. Detta undvikande ord migrerar från en strategi till en annan men betyder egentligen bara en sak – att undergräva alla suveräna maktcentra.

Vi har redan hört talas om Rysslands, Kinas och Irans avskräckning. Jag tror att näst på tur är andra länder i Asien, Latinamerika, Afrika och Mellanöstern, såväl som nuvarande amerikanska partners och allierade. När allt kommer omkring vet vi att när de är missnöjda inför de sanktioner mot sina allierade också – mot den eller den banken eller företaget. Detta är deras praxis och de kommer att utöka den. De har allt i sikte, inklusive våra närmaste grannar – OSS-länderna.

Samtidigt har väst uppenbarligen ägnat sig åt önsketänkande under lång tid. När de inledde sanktionernas blixtkrig mot Ryssland, till exempel, trodde de att de återigen kunde ställa upp hela världen på deras kommando. Det visar sig dock att en sådan ljus utsikt inte upphetsar alla – förutom fullständiga politiska masochister och beundrare av andra okonventionella former av internationella relationer. De flesta stater vägrar att  ”snäppa en hälsning” och väljer istället den förnuftiga vägen för samarbete med Ryssland.

Västvärlden förväntade sig uppenbarligen inte en sådan insubordination. De vande sig helt enkelt vid att agera enligt en mall, att gripa vad de vill, genom utpressning, mutor, hot och övertygade sig själva om att dessa metoder skulle fungera för alltid, som om de hade fossiliserat i det förflutna.

USA shinning-city-on-a-hill

Ett sådant självförtroende är en direkt produkt inte bara av det ökända konceptet exceptionalism – även om det aldrig slutar att förvåna – utan också av den verkliga ”informationshungern” i väst. Sanningen har dränkts i ett hav av myter, illusioner och förfalskningar, med hjälp av extremt aggressiv propaganda, ljugande som Goebbels. Ju mer otrolig lögnen är, desto snabbare kommer människor att tro det – det är så de fungerar, enligt denna princip.

Men människor kan inte matas med tryckta dollar och euro. Du kan inte mata dem med dessa papperslappar, och den virtuella, uppblåsta kapitaliseringen av västerländska sociala medieföretag kan inte värma upp deras hem. Allt jag säger är viktigt. Och det jag just sa är inte mindre så: du kan inte mata någon med papper – du behöver mat; och du kan inte värma någons hem med dessa uppblåsta versaler – du behöver energi.

Det är därför politiker i Europa måste övertyga sina medborgare att äta mindre, ta en dusch mer sällan och klä sig varmare hemma. Och de som börjar ställa rättvisa frågor som ”Varför är det egentligen?” förklaras omedelbart fiender, extremister och radikaler. De pekar tillbaka på Ryssland och säger: det är källan till alla dina problem. Fler lögner.

Jag vill särskilt notera det faktum att det finns all anledning att tro att de västerländska eliterna inte kommer att leta efter konstruktiva vägar ut ur den globala mat- och energikrisen som de och de ensamma bär skulden för, till följd av deras långsiktiga politik, som går tillbaka långt innan vår speciella militära operation i Ukraina, i Donbass. De har ingen avsikt att lösa problemen med orättvisa och ojämlikhet. Jag är rädd att de hellre skulle använda andra formler som de är mer bekväma med.

Och här är det viktigt att komma ihåg att västvärlden räddade sig ur sina utmaningar under det tidiga 1900-talet med första världskriget. Vinster från andra världskriget hjälpte USA att äntligen övervinna den stora depressionen och bli den största ekonomin i världen, och att tvinga fram på planeten kraften i dollarn som en global reservvaluta. Och 1980-talskrisen – saker kom till sin spets på 1980-talet igen – västerlandet kom ur den oskadda till stor del genom att tillägna sig arvet och resurserna från det kollapsade och nedlagda Sovjetunionen. Det är ett faktum.

Nu, för att frigöra sig från det senaste nätet av utmaningar, måste de avveckla Ryssland såväl som andra stater som väljer en suverän utvecklingsväg, till varje pris, för att ytterligare kunna plundra andra nationers rikedomar och använda dem för att lappa sina egna hål. Om detta inte händer kan jag inte utesluta att de kommer att försöka utlösa en kollaps av hela systemet, och skylla allt på det, eller, gud förbjude, besluta att använda den gamla formeln om ekonomisk tillväxt genom krig.

Ryssland är medvetet om sitt ansvar gentemot det internationella samfundet och kommer att göra allt för att se till att kallare huvuden råder.

Den nuvarande neokoloniala modellen är i slutändan dödsdömd; så mycket är uppenbart. Men jag upprepar att dess verkliga mästare kommer att hålla fast vid den till slutet. De har helt enkelt ingenting att erbjuda världen förutom att upprätthålla samma system av plundring och utpressning.

De bryr sig inte ett dugg om den naturliga rätten för miljarder människor, majoriteten av mänskligheten, till frihet och rättvisa, rätten att bestämma sin egen framtid. De har redan gått vidare till det radikala förnekandet av moraliska, religiösa och familjevärden.

Låt oss svara på några mycket enkla frågor för oss själva. Nu skulle jag vilja återkomma till vad jag sa och vill även rikta mig till alla medborgare i landet – inte bara kollegorna som är i salen – utan alla medborgare i Ryssland: vill vi ha här, i vårt land, i Ryssland , ”förälder nummer ett, förälder nummer två och förälder nummer tre” (de har helt tappat det!) istället för mamma och pappa? Vill vi att våra skolor ska påtvinga våra barn, från deras tidigaste tid i skolan, perversioner som leder till förnedring och utrotning? Vill vi trumma in i deras huvuden idéerna om att vissa andra kön existerar tillsammans med kvinnor och män och erbjuda dem en könsbyteoperation? Är det vad vi vill för vårt land och våra barn? Allt detta är oacceptabelt för oss. Vi har en annan egen framtid.

Låt mig upprepa att de västerländska eliternas diktatur riktar sig mot alla samhällen, inklusive medborgarna i västländerna själva. Detta är en utmaning för alla. Detta fullständiga försakelse av vad det innebär att vara människa, störtandet av tro och traditionella värderingar, och undertryckandet av frihet kommer att likna en  ”religion i omvänd ordning”  – ren satanism. Jesus Kristus avslöjade falska messias och sa i bergspredikan: ”Av deras frukter skall ni känna dem.” Dessa giftiga frukter är redan uppenbara för människor, och inte bara i vårt land utan också i alla länder, inklusive många människor i själva västerlandet.

Världen har gått in i en period av en fundamental, revolutionär omvandling. Nya maktcentra växer fram. De representerar majoriteten – majoriteten! – av det internationella samfundet. De är redo att inte bara förklara sina intressen utan också att skydda dem. De ser i multipolaritet en möjlighet att stärka sin suveränitet, vilket innebär att få verklig frihet, historiska utsikter och rätten till sina egna oberoende, kreativa och särpräglade former av utveckling, till en harmonisk process.

Som jag redan har sagt har vi många likasinnade i Europa och USA, och vi känner och ser deras stöd. En i huvudsak emancipatorisk, antikolonial rörelse mot unipolär hegemoni håller på att ta form i de mest skilda länder och samhällen. Dess kraft kommer bara att växa med tiden. Det är denna kraft som kommer att avgöra vår framtida geopolitiska verklighet.

Vänner,

Idag kämpar vi för en rättvis och fri väg, först och främst för oss själva, för Ryssland, för att lämna diktat och despotism i det förflutna. Jag är övertygad om att länder och folk förstår att en politik baserad på exceptionalism hos vem det än må vara och undertryckande av andra kulturer och folk är till sin natur kriminell, och att vi måste avsluta detta skamliga kapitel. Den pågående kollapsen av västerländsk hegemoni är oåterkallelig. Och jag upprepar: saker och ting kommer aldrig att bli sig likt.

Slagfältet till vilket ödet och historien har kallat oss är ett slagfält för vårt folk, för det stora historiska Ryssland. För det stora historiska Ryssland, för kommande generationer, våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Vi måste skydda dem mot förslavning och monstruösa experiment som är utformade för att förlama deras sinnen och själar.

Idag kämpar vi för att det aldrig skulle falla någon in att Ryssland, vårt folk, vårt språk eller vår kultur kan raderas ur historien. Idag behöver vi ett konsoliderat samhälle, och denna konsolidering kan bara baseras på suveränitet, frihet, skapande och rättvisa. Våra värderingar är mänsklighet, barmhärtighet och medkänsla.

Och jag vill avsluta med orden av en sann patriot Ivan Ilyin: ”Om jag betraktar Ryssland som mitt fosterland, betyder det att jag älskar som ryss, begrundar och tänker, sjunger och talar som ryss; att jag tror på det ryska folkets andliga styrka. Dess ande är min ande; dess öde är mitt öde; dess lidande är min sorg; och dess välstånd är min glädje.”

Bakom dessa ord står ett härligt andligt val, som under mer än tusen år av rysk stat följdes av många generationer av våra förfäder. Idag gör vi detta val; medborgarna i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk och invånarna i regionerna Zaporozhye och Cherson har gjort detta val. De valde att vara med sitt folk, att vara med sitt fosterland, att dela i dess öde och att segra tillsammans med det.

Sanningen är med oss, och bakom oss finns Ryssland!

Relaterat
Rysslands utrikesminister Lavrov och FN: s generalsekreterare Guterres på presskonferens i Moskva: FN-stadga eller regelbaserad internationell ordning?

Föregående artikelFox News och Glenn Greenwald: Allt pekar på att USA ligger bakom sabotaget mot Nord Stream
Nästa artikelBoksläpp på söndag: ”Dö för Nato?”
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

90 KOMMENTARER

  • Tydligen du vet inte vem Ivan Ilyin var och definitivt inte läste hans verk.
   Ta hand om dig Kirstin. Det är aldrig försent.

   • Arbetarklass. Nej, jag har absolut inget emot Ryssland. Eller USA. Eller annat land. Det jag är emot är Rysslands, USA:s, Sveriges, etc kapitalist- och borgarklass och att de har ett kapitalistiskt ekonomiskt system. Faktum är att dagens Ryssland (och Kina för den delen också) har många likheter med USA. De är kapitalistiska och imperialistiska stater och stora klassklyftor.
    Kände ni förresten till att Kina köper upp odlingsmark i USA? Om USA hade gjort samma sak i andra länder – vilket de också har gjort – så hade vi kallat det för imperialism.

    • Ang att du anser att Kina är imperialistiskt
     Om man köper mark i andra länder utan att använda ohederliga metoder som USA dvs statskupp och regimförändring så kallas det marknadsekonomi inte imperialism.
     Sen är det ju ett faktum att Kina samlat på sig USAs skuld och behöver omsätta den i något med realvärde. Jag antar att Kina betalar så.

    • @Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti 1 oktober, 2022 At 17:18
     Det är alltså det västkapitalistiska systemet du vänder dig mot.
     Här är vad som pågår i Kina mycket intressant och knappas uppmärksammat alls i väst. Kina har lyckts med att införa socialism med kinesiska förtecken, och man aktivt förhindrar stor-kapitalismen att få kontroll.

     Nu arbetar man på konceptet delad välfärd och välstånd. Konceptet har ett starkt folkligt stöd, men hur skall det genomföras rent praktiskt. Ingen vet – ännu. Att den svenska modellen, egentligen sovjetkommunistiska modellen, inte fungerar, det vet man. Alltså att plundra de som har för att dela ut till de som inte har. I Sverige sker det med enorma skatter och avgifter, en enorm byråkrati,och enorma bidrag. Det fungerar inte.

     Målsättningen nu är att undvika en svensk konfiskeringsekonomi, alltså allas lika värde, inga klyftor, jämställdhet och utjämningspolitik. Man säger istället att klyftor måste finnas, annars avskaffar man ju all motivering att förbättra. Det skall alltså inte finnas någon jämställdhet, utan envar skall ha möjlighet att skapa det liv och den livsstil dom vill ha och arbetar sig fram till, och det skall finnas en miniminivå dit alla kan ta sig. Det kommer inte att bli någon ”plundra de rika”, vilket är vad Sverige gör (rika skall betala mer skatt), utan istället skall det finnas möjlighet för de som har mindre att växa till den nivå man känner sig komfortabel med. I väst mäter man allt i pengar. I Kina börjar man mäta i tillfredsställelse och levnadslycka. Personligt äganderätt är fundamentalt. Det betyder att alla gamla principer och mätsystem som gini koefficienten förlorar betydelse och blir meningslösa.

     • Karl W, Putin höll ett helt fantastiskt tal, och i väst kommer man att göra allt för att kritisera det, om Putins tal blir känt. Ex det Putin säger om könsbyte och familjens sönderfall.
      Men det du skriver om ”Det kommer inte att bli någon ”plundra de rika”, vilket är vad Sverige gör (rika skall betala mer skatt), utan istället skall det finnas möjlighet för de som har mindre att växa till den nivå man känner sig komfortabel med.” håller jag absolut inte med om…
      Ryssland och Kina har bestämt sig för att deras kapitalism ska ”tjäna folket”, dvs den ska syfta till att bygga bostäder, erbjuda arbete, erbjuda gratis utbildning, pensioner, bra livsmedel, bra kommunikationer och bra sjuk- och hälsovård. Jag tror att de stora problem som klimatförändringarna innebär, kommer att radikalisera de unga kineserna och ryssarna, och överhuvudtaget alla unga i de länder som drabbas värst, och om dom har fått utbildning, och inte tvingas att indoktrineras av den enorma propaganda som sprids här i väst för att alla ska satsa på sig själva, och bara tänka på ”identitet”, och slipper växa upp med arbetslösa föräldrar som bor i tält som slagits upp på trottoarer som måste fly från alla sina problem med hjälp av droger, så kommer de att räkna ut ett och annat…och kräva ett gemensamt ägande och gemensamt planerande av vad som ska produceras…och alldeles säkert räkna ut vilken sorts teori som berättar vilken klass som ska stå för förändringen. Michael Hudson, den marxistiske ekonomen som talar om Rysslands och Kinas vision om en fredlig MULTIPOLÄR värld, och USA:s krav på en krigisk UNIPOLÄR värld undervisar/har undervisat på universitetet i Peking och i Hongkong…han kan ha 65 000 som lyssnar…och alldeles säkert kommer det att finnas en och annan stor personlighet bland dem och bland andra vakna människor som lärt sig via sociala medier, som kan berätta hur det ekonomiska systemet fungerar, som kommer att sprida vidare vad Marx säger om vilka det egentligen är, och vilken klass, som skapar alla värden i ett samhälle. En viktig sak, både Ryssland och Kina har erfarenhet av just socialismen, det är en oerhört viktig erfarenhet, och de vet som Putin exakt vad västs demokrati innebär.

     • @Rolf Nilsson 2 oktober, 2022 At 08:33
      Sant, men det beror även på hur man definierar ”de rika”. Det ligger väl bortom allt tvivel att Sverige har en av världens högsta skatter, alltså konfiskation. Problemet ligger i att de som är ”rika” på papperet är inte de som inte producerat sig till rikedom, utan spekulerat sig till rikedom. Här ligger just grundproblemet. Sverige låter spekulation florera fritt. Alltså skenande ökningar på till exempel bostäder, medan de som arbetar, startar företag och producerar skinnas effektivt. Hade man lagt 99% skatt på dessa meningslösa ”värdeökningar”, som inte är några ”värdeökningar” då hade Sverige sluppit dagens baksmälla där folk tvingas flytta eller inte klara att betala räkningarna eller maten.

     • @Catarina Östlund 2 oktober, 2022 At 13:03
      Någon radikalisering går inte att hitta i Kina. Däremot pragmatism. Där det uppstår ett problem kritiserar man inte, man löser det och går vidare. Kinas ungdom går sin egen väg, och de äldre har iblnad svårt att hänga med. Kina genomgår dramatiska förändringar just nu, en helt ny kultur och sätt att se på livet håller på att skapas. Grunden skall vara att leva till freds med livet och sin omgivning, livsglädje och levnadsvärde. Ekonomiska faktorer börjar falla i bakgrunden. ”Klyftor” är något som ska finnas, för det driver förbättringar. Alla har rätt till ”olika värde” och staten skall inte lägga sig i och försöka ”utnämna” så alla får lika mycket mätt i pengar.

    • @Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti 1 oktober, 2022 At 17:18
     Att Kina ”köper upp odlingsmark i USA” är inte korrekt. Kina har utvecklat världens mest effektiva system för att producera mat, och vad man gör är att etablera sådana operationer i andra länder. Kina anlägger odlingar i ett flertal länder med system där man eliminerar behovet av konstgödsel och besprutning med kemikalier, vilket negativt påverka både klimatet och miljön.
     Här är några länkar du kanske finner intressanta.

     http://en.people.cn/n3/2022/0422/c90000-10087453.html
     —Greenhouse farming – the future for Asia
     https://www.asiafundmanagers.com/int/greenhouse-farming-the-future-for-asia/
     —On the Belt & Road: China building world’s largest greenhouses for Egypt
     https://news.cgtn.com/news/3d55544d786b4464776c6d636a4e6e62684a4856/share_p.html
     —Vegetable greenhouses in Tibet lead local farmers to better life
     http://en.kangbatv.com/sy_22743/js/2020-10-14/345951.html

     Kina har även utvecklat fler olika grödor, bland annat vad man kallar super-ris (hybrid rice), och ris som kan växa i saltvatten.

     ”Yuan Longping, the ”Father of Hybrid Rice,” Dies at 90; Here’s How He …
     http://www.sciencetimes.com/articles/31335/20210524/yuan-longping-father-hybrid-rice-dies-90-heres-changed-world.htm 2021-05-24T10:52:00.0000000
     The Chinese scientist known as the ”Father of Hybrid Rice,” whose lifelong work helped improve food security and quality around the world, dies at 90. According to the state news arm, Xinhua News”

     Det händer faktiskt väldigt mycket positivt och intressant i Kina som väst media mörkar.

    • God morgon Kerstin,
     Du talar precis som kommunismens revolutionärer gjorde.
     Det känns lite överraskande.
     Jag trodde inte det fanns några sådana kvar.
     Kanske det finns överlevare sedan Sovjetunionens fall som vände ut och in på hela den kommunistrevolutionära rörelsen.
     Jag minns VPK måste byta namn och någon partiledare där tvingades offentligt göra avbön mot kommunismen.
     Kommunistrevolutionen byttes mot marknadsrevolutionen som tyvärr Ryssland drabbades riktigt svårt av och var nära att invaderas av Väst och USA.
     Men Ryssland stod emot.
     Det kan vi tacka Rysslands konservativa nationalister för.
     De gjorde revolt mot alla progressiva idéer som då strömmade in från Västmakterna.
     Fyllot Jeltsin var både korrupt och landsförrädare.
     ”Moderniseringsivraren” Michail Gorbatjov var inte ett dugg bättre.
     Gorbatjov blev inspirerad av de socialdemokratiska rörelserna i Väst och ville starta ett socialdemokratiskt parti i Ryssland.
     Det blev för mycket för Kremlin som förmodligen då såg Rysslands undergång.
     Kreml stoppade Gorbatjov effektivt.
     De rörde honom inte men hans offentliga karriär var med här slut.
     Han fick sitta och uggla i sin lägenhet tills han dog för lite sedan.
     Den liberala Västvärlden ville han skulle få en statsmannamässig begravning.
     Men det fick han inte av de som bestämmer.
     Hos heter det att Ryssland försöka påverka val och annat som sker här.
     Jag ser det som Västvärldens hatiska lögnpropaganda mot Ryssland.
     Man kan fråga sig vem som försöker påverka vem.
     Här haglar anklagelser och beskyllningar mot Ryssland.
     Och nu lite förfinat i Youtube-reklamen.
     Reklamen där är störande vanligtvis men när den används som politisk propaganda-apparat blir åtminstone jag förbannad.
     Den hos oss omhuldade ”åsiktsfriheten” håller sakta men säkert på att sippra bort och liberalismen är på väg att bli totalitär.

     Ryssland behöver sin Autokrati.
     Den autokratin är demokratisk så tillvida att den effektivt skyddar folkets frihet mot kaos, intrång samt från Västvärldens manipulationer.

     Poutin har pratat om ”Västvärldens kolonisering” i sina senare tal.
     Det där förstår jag som nationell mycket väl.
     Ryssland vill inte, ska inte och kan aldrig bli en koloni till USA.
     För då är Ryssland inte längre Ryssland.

     Men även bland nationella finns förrädare om de som Sverigedemokraterna blir för mycket påverkade av liberalismen.
     Därför ökar tyvärr krigshotet nu mot Sverige med en borgerlig regering.
     Många nationella förstår det men tyvärr en förbjuden åsikt.
     Den radikala högerns alternativmedier är dessbättre ganska fria utom Samtiden som tillhör Sverigedemokraterna.
     Det är samma hos yttervänstern där de radikala medierna också är fria.
     Liksom Global Politics och din tidning på SKP.
     Kolla lite på Nya Tider och Fria Tider så ska du se de är något helt annat än random borgarpressen med transatlantisk länk till USA. Även SD Samtiden har den länken. Inte minst genom redaktören Dick Erixon med förflutet hos Timbro och SAF.
     Kommunisten Jan Myrdal fann sig några gånger innan slutet tillrätta på alternativmediet Nya Tider.
     Förmodligen såg han något som var frikopplat från den ordinarie borgerligheten och där det var möjligt att tala fritt.
     SVT Public Service påstår sig vara ”fri media” men det är den inte.
     SVT Public Service är knuten till landets regering och den regeringen är knuten till USA.
     Ska vi ha möjligheten att frigöra oss från USA:s kapitalistiska förtryck så har de fria medierna som ändå finns är en stor betydelse.
     Hoppas många läser SKP:s tidning och de som känner eller håller på att vänsterradikaliseras.
     För sådant händer.
     Jag har tyvärr svårare att läsa den tidningen då jag inte är någon kommunist.
     Men jag är absolut ingen borgare. Jag är väl ungefär det jag kallar mig men inte någon som vänstern lyckats inordna.
     En tid var jag det. Men den tiden tog så småningom slut.

  • Kerstin Stigsson, fastna inte i detaljer se helheten i Putins tal…sanningen är den Kerstin att dogmatiska människor förblindas av sin dogma och därför aldrig utvecklas, fastcementerade i sin lilla klick, partiet, ser de sig själva som världens räddare, endast ord och ingen handling, hittar fel hos andra men anser sig själva felfria.
   Lenins kloka ord
   ”Varje dogmatism i teorin och varje förstening i organisationen är ödesdiger för partiet”

 1. Ivan Ilyin
  ”För det nationella Ryssland.
  Den ryska rörelsens manifest”

  …fortsättning på citat Vladimir Putin använde i sitt tal:
  ”…Och därför bekänner jag inför Guds ansikte: hemlandet är heligt; det måste levas; värt att kämpa för och dö för. Att förneka det är en frestelse. Att avstå från det är ödesdigert. Andra nationer har rätt om de älskar sitt fosterland på detta sätt. Och om alla folk känner och agerar så, kommer de att lära sig att hedra varandra som bröder inför den Ende Fadern.”

  Detta är budskap.

 2. Först och främst ett varmt hjärtligt tack till Ivan för den vänliga gesten att översätta Putins vackra briljanta tal❤️🇷🇺🌹också vänligt av globalpolitics att dela det med oss följare🕊

  Jag kunde inte undgå att fälla tårar av en så känsloladdad kärnfull moralisk klarhet, sann visdom, från ett färgstarkt emotionellt tal, klätt i historisk och folklig form, enastående och kraftfullt framfört av Putin, han är en älskvärd ledare❤️

  • ”Folkomröstning” över områden som man inte ens kontrollerar…Fick man rösta i Lyman? Om ja, vad blev det officella resultatet?

   • Lyman har återbördats till sitt land! Våra kära hårt stridande ukrainska bröder som kommer att besegra den ryska fascistiska imperialismen!

    • Nej, men Johan de Naucler, nu måste du ha skrivit i helt fel forum, du skriver ”Våra kära hårt stridande ukrainska bröder ..” det är ju det vi har anklagat dig hela tiden för, att du egentligen stöder fascisterna i Ukraina..
     Du har undvikit att tala om ukrainska regimens brott, hur dom som vågar protestera förs bort i tysthet, eller mördas, eller fängslas, eller hur dina kära ukrainska bröder förbjuder alla partier som inte håller med dem, eller hur de enligt flera utländska hederliga journalister skjuter på oskyldiga människor, civilbefolkningen, som försöker fly från städer, när de erbjuds fri passage av ryssarna innan de ska gå till anfall, eller hur 14 000 ryssar dödats och tusentals andra har skadats sedan 2014 osv…du låtsas inte om att Zielenskij öppnar New York-börsen med att arbetarnas rättigheter har begränsats , att arbetare ex inte ska få organisera sig, allt som fascister vill och som passar utmärkt för de 1%-en osv osv osv . Varje gång vi har försökt berätta om det här, så har du försökt rikta blickarna mot ”den ryska fascistiska imperialismen”….
     Nu är du allt avslöjad, Naucler, nu står det öppet och klart för alla som varit osäkra, för du har upprepar att du är socialist, men du har noggrant dolt ordet som ju ska stå framför ”socialist”, det börjar på N och slutar på L., nationalsocialist.

     • HELA EUROPA! Hela Europa står solidariskt med Ukraina. Precis som närapå hela världen stod solidariskt med Vietnam och deras kamp mot invasionen och ockupationen av Vietnam, så står europeiska progressiva vänstern för att också ukrainska folket blir herre i sitt land, istället för att de ockuperas av de ryska högernationalistiska KGB-kapitalistiska oligarkerna.

      Jag tror, Catarina, att det är också en tidsfråga innan också det ryska folket självt till slut gör sig av med dagens ryska KGB-kapitalism och den reaktionära högernationalismen under Putin.

      Ned med alla invasioner, ockupationer och all stormaktsimperialism!

      (Kallar Du mig vid något personangrepp och tillmäle igen som nazist och annat går jag till domstol!).

     • Ukraina var herre i sitt eget land före statskuppen mot folkvald president i februari 2014, därefter tydligt beroende av USA. Tycker du att statskuppsstater är ”herre i sitt eget land”?

     • Då tycker jag redaktören skall fråga alla de ukrainska vänner han har överallt i landet Ukraina:

      Vill de leva evigt under Janukovitj och under ockupationsmaktens putinism eller vill de ha regelbundna parlaments- och presidentval där egna ukrainska kandidater väljs och sedan avgår efter mandattidens utgång (och inte konstlar och suddar i konstitutionen så de kan sitta till typ 85 års ålder) ?

      Jag tror jag kan svara för både ukrainare som ryssar: de vill ha fria öppna val med frivilliga kandidater som väljs ärligt och där rösterna räknas korrekt. …Och dessutom att vald kandidat lämnat frivilligt vid mandattidens slut, och tar en tid av intellektuell pension och skriver memoarerna.

      Sedan den omdiskuterade kuppen i Kiev februari 2014 så har Ukraina faktiskt i flera öppna och fria flerkandidatsval med väldigt högljudd politisk debatt, valt TVÅ nya presidenter, med alla sina fel och brister, som överallt annars i världen. Det ÄR stökigt och struligt i Ukraina just nu, och den hårda ryska tonen och trycket har som kommunicerande kärl tryckt upp en slags kontra-nationalism i Ukraina med diverse högergrupper (för mig får de mer än gärna flytta till månens baksida), men de har uppkommit indirekt och direkt av ryska stormaktens politiska tryck. De bruna och svarta aktiva politiska rörelserna i Ukraina är ett SYMPTOM, och det på absolut ryskt stormaktstryck sedan över ett decennium tillbaka. Kombinerad social, politisk och ekonomisk kris lockar alltid fram de primitiva överlevnadshjärnorna i politiken, Ukraina är inget undantag.

      Länder som Ukraina och Vitryssland har länge varit kända för sina milda, ödmjuka och vänliga människor (de brukar ofta klart leda mätt statistik på de europeiska folk som är vänligast!) men de har länge stått under hårt politiskt och ekonomiskt tryck och förtryck. Med invasion och våld och krig har man fått nog.

      Det är bara grannen Ryssland, liksom Vitryssland, som har det märkliga nutida modet att vilja leva med samma gardiner uppsatta i 23 år (i Minsk i 28 år) och skall ha dessa uppsatta i Kreml ända till år 2036.

      Efter 18 år med Brezjnev kallades Sovjetunionen för ett ”stillastående grönmossigt träsk”.

      År 2036 -med dubbelt så lång tid- med herr Putin, vet jag inte vad vi skall komma att kalla träskets tillstånd.

      Radioaktivt?

     • Janukvitj valdes till president 2010 med 69 % av rösterna i ett av OSSE prisat val. Han förde en självständig politik. Första utlandsresan gick till EU, den andra till Moskva. Efter den av USA och EU stödda högernationalistiska/-extremistiska statskuppen 22/2 2014 minskade Ukrainas självständighet drastiskt. Beroendet av USA och fattigdomen ökade drastiskt och den nya regimen startade inbördeskrig mot sina invånare.

     • Felet med dig, Johan de Naucler, att du verkar inbilla dig att ryssarna går och drömmer om den västliga liberalismen vilket är renodlat nonsens. Den västerländska liberalismen har ett fruktansvärt dåligt rykte i Ryssland tack vare stålbadet under Jeltsin med bistånd av Åslund. Det parti som förespråkar detta, Jabloko, är en löjlig liten sekt ungefär på samma nivå som Alternativ för Sverige.

     • Jag har genom åren uttryckligen sagt att jag tycker det var helt oacceptabelt att en vald statschef, som Janukovitj, inte fick sitta mandatperioden ut.

      Men man kan inte heller påstå att det rådde minsta lugn på någon politisk sida i Ukraina senvintern 2014.

      Kombinationen av att Janukovitj delvis själv flydde och aldrig ställde sig och talade i parlamentet själv (där fick han skylla sig själv!) via Krim till Ryssland, och att det sittande valda parlamentet Verchovna Rada i konstitutionell ordning avsatte statschefen och utlyste nyval (som i vilket land som helst, förutom i Ryssland där Putin knappast kan avsättas) så är detta ännu historiskt oigenomgången information och materia. Framtidens böcker, seminarier, dokumentärer och annat får reda ut Kiev i februari-mars 2014.

      Ukraina fick i öppna demokratiska flerkandidatval en ny president 2014, och sedan en mandatperiod senare i öppna demokratiska flerkandidatval ännu en nyvald president.

      Till förmodligen Moskvas största förvåning valdes dessutom den gamle presidenten Porosjenko med stor marginal bort -och förlorade!! – ett numera helt avskaffat ord i ryska presidentval.

      Hela denna rysk-ukrainska kris skulle lösa sig om Ryska federationen helt enkelt fick en ny statschef och att herr Putin tog pension och skrev på sina memoarer och fiskade i de sibiriska floderna på vackra dagar.

      Ge Putin rysk straffrihet och några riktigt bra fiskespön mot att han avgår omedelbart!

      Det torde vara bästa lösningen för båda länderna just nu.

     • @Johan de Naucler 3 oktober, 2022 At 10:22
      Jag tror nog världen står solidarisk med Ukraina, bara att de ockuperade ryska områdena Lugansk, Donetsk, Zaporozhye och Cherson inte är Ukraina, utan traditionellt sedan mycket länge ryska områden bebodda av etniska ryssar, precis som Vietnam inte var amerikanskt. Världen var emot USAs tilltänkta ockupation av Vietnam, alltså samma sak som USA och Ukraina ockupation av Lugansk, Donetsk, Zaporozhye och Cherson. Du kan jämföra med Sverige ockupation av Finland eller Norge. Folkrätten är baserad på att alla folk har rätt att sköta sina egna affärer utan inblandning av andra folk. Folket i Lugansk, Donetsk, Zaporozhye och Cherson är ryskt, men det är USA och Ukraina som skött deras affärer. Alltså ett brott mot folkrätten som nu blir korrigerat.

     • @Johan de Naucler 3 oktober, 2022 At 11:23
      Janukovitj, var folkvald, inte en ockupationsmakt. Idag har alla val upphört, media kontrolleras strikt av närmast en enmans diktatur, opposition är förbjudet. Problemet är speciellt Berlin nazisternas effektiva metoder att kontrollera valen och folkopinionen, idag utövat av Kiev nazisterna. Glöm inte att både Hitler var och Zelensky är valda.

  • 02.10.2022 Politik
   Det är inte för inte som västländer är rädda för att visa den ryske presidenten Vladimir Putins fullständiga tal tillägnat återföreningen av regionerna Donbass, Zaporozhye och Cherson med Ryska federationen.
   Saken är den att den ryske ledaren uttryckte viktiga argument mot väst, och påminde om att USA:s och EU:s alla värderingar bygger på lögner och lögn. Denna slutsats gjordes av vice för statsduman, generallöjtnant för reserven Andrey Gurulev. I sändningen av 60 Minutes-programmet bedömde han i detalj Vladimir Putins tal och förklarade också varför de är rädda för att visa det i USA och EU.
   Andrei Gurulev påpekade att Vladimir Putins tal nyligen om de kardinalförändringar som äger rum på den internationella arenan hade en ovanlig effekt på västländerna. Eliten i USA och EU visade sig vara extremt oroade över Rysslands presidents argument, vilket återspeglades i deras beteende. Således var västerländska medier rädda för att lufta den ryske ledarens tal och använde endast små klipp som hade censurerats.
   Statsdumans ställföreträdare noterade att USA och EU är rädda för att visa Putins fullständiga tal, eftersom de inser att det kan påverka den västerländska väljarens politiska åsikter, samt påverka vissa länders utrikespolitiska modell.
   ”De visar bara bilder och ger sina kommentarer. Och om det här talet visas… Men de kommer inte att visa det. I USA är de rädda för henne som eld. För att Putin krossade deras president som en bugg med sina ogenomträngliga argument. Alla satt med öppen mun. Varje ord är som en mening. Till hela den västerländska eliten”, avslutade Gurulev.

   • RT på ryska. Argument och fakta: Putins tal indikerar Rysslands önskan att störta den västerledda världsordningen.
    Det fanns ingen tvetydighet i budskapet från Rysslands president Vladimir Putin under hans tal i Kreml: landet syftar till att störta världsordningen ledd av väst.
    Episkopos påpekade att Putins tal bör ses som ett starkt fördömande av västvärlden och den postsovjetiska internationella ordningen.
    Putin visade i sitt tal Rysslands beslutsamhet att radikalt revidera den existerande världsordningen.
    Militär granskning: Den 30 september, under ett tal i Kreml, sa Vladimir Putin att västvärlden trampat på principen om gränsernas okränkbarhet och nu bestämmer själva vem som har rätt till självbestämmande och vem som inte har det.

   • Svar till Johan de Naucler 3 oktober, 2022 At 10:22
    ”Johan” du påstår att ”HELA EUROPA! Hela Europa står solidariskt med Ukraina”.
    Försök belägga för oss som tvivlar, att sådant påstående inte är lögnaktigt.

   • Johan de Naucler tillåter sig att fritt fabulera på bloggen ”Global Politics”.
    Han påstår sig dessutom, kunna svara för hur både ukrainare och ryssar tänker och tycker.
    Att det ÄR stökigt och struligt i Ukraina just nu skyller Johan både indirekt och direkt på ”den ryska stormaktens politiska tryck”, att de bruna och svarta aktiva politiska rörelserna i Ukraina är ett SYMPTOM och det beror på absolut ryskt stormaktstryck sedan över ett decennium tillbaka.

    År 2036 -med dubbelt så lång tid- med herr Putin, säger sig Johan de Naucler inte veta vad vi skall komma att kalla ”träskets tillstånd”.

  • Kerstin,
   Ryssland är konservativt.
   Det är den enda anledningen folket i Ryssland ville behålla Sovjetunionen.
   Som konservativ ser man mycket till det invanda och traditionen.
   Vi konservativa är inga revolutionärer med progressiva idéer.
   Dock finns progressiva på ryska universitet precis som på alla andra universitet.
   Avgörandet vilar på hur stort det inflytandet blir i det övriga samhället.
   Se på Sverigedemokraternas politiska race i hos oss i Sverige så förstår du allvaret i motkrafterna.

   Älska Ryssland! Ett av världens få länder där borgarna inte har makten.
   Men så länge kommunism inte existerar måste en maktapparat finnas till.
   Frågan är vem maktapparaten ska styras av.
   Folket eller affärsmännen?

   Kerstin,
   Fråga dig vad är en kung som inte har folket (frivilligt) med sig?
   Despot? Tyrann? Adolf Hitler, Mussolini?

   Garanterat någon nu hasplar ur sig Putin!!!!

   Okej, visst….
   Poutin har tagit ett djärvt och vågat grepp med Ukraina.
   Men det var av nöden tvunget.
   Vad tror du annars hänt?

   Imperialistländerna styr FN.
   Andra länder än den liberala demokratins, är där bara som mer eller mindre objudna gäster.
   Mer individuella länder kan inte följa den flockens alla ”regler” med livet i behåll.
   Vinna eller försvinna gäller.
   Ryssland kan aldrig förlora.
   Ingen ”normal” ryss skulle vilja det.

   Nu pågår ”uppladdning” i Ryssland.
   Imperialiststaten USA bävar och de har all anledning till det.

  • Kerstin du vet väl att människor kan förändras, från konservativ till socialist, från anarkist till socialist, socialist till facist etc

   March Referendum
   av Lewis Siegelbaum

   ”Anser du att det är nödvändigt att bevara unionen av socialistiska sovjetrepubliker som en förnyad federation av jämlika suveräna republiker där rättigheterna och friheten för en individ oavsett nationalitet kommer att garanteras fullt ut?” Detta var frågan som ställdes till väljarna i Sovjetunionen den 17 mars 1991. Vid denna tidpunkt hade väljarna i de tre baltiska republikerna Estland, Lettland och Litauen överväldigande uttalat sig för självständighet från Sovjetunionen och deras respektive parlament utfärdade förordningar om detta. Många andra republiker, inklusive Ryska federationen, hade 1990 deklarerat att deras lagar hade överhöghet över Allunionsregeringens, vilket skapade vad som kom att kallas ”lagarnas krig”. Folkomröstningen i mars representerade således en kalkylerad risk från Gorbatjovs sida att en majoritet av sovjetmedborgarna skulle stödja en ombildad union av republiker baserad på demokratiska friheter.

   Över 80 procent av den sovjetiska vuxna befolkningen (148,5 miljoner människor) deltog i folkomröstningen, och av dem röstade 76,4 procent ”ja”. Sex republiker – Armenien,Georgien, Moldavien och de baltiska republikerna – deltog inte. I Ryssland fanns också frågan om republikens president skulle väljas genom folkomröstning med på valsedeln (och godkändes av 70 procent av väljarna). Flera andra republiker lade också till frågor. Trots det godkändes frågan om att behålla unionen i alla nio republiker av minst 70 procent av väljarna. Det största stödet kom från landsbygden och republikerna i Centralasien, minst från de största städerna – Moskva, Leningrad och Kiev.

   Gorbatjov fick därför ett starkt mandat att gå vidare med ett nytt unionsfördrag. Den 23 april träffade han i Novo-Ogarevo de nio ledarna för de republiker som hade deltagit i folkomröstningen för att diskutera revideringen av ett tidigare utkast. Dessa diskussioner resulterade i ett nytt utkast i juni. Men samtidigt fortsatte unionen att sönderfalla. I början av april förklarade Georgien självständighet och gick därmed med i de tre secessionistiska baltiska republikerna. I maj inrättade den ryska regeringen ett utrikesministerium och en inre säkerhetsorganisation, och det ryska parlamentet gav Eltsin nödbefogenheter. Eltsins val till president för RSFSR i juni tolkades allmänt som att han gav honom större legitimitet än Gorbatjov som hade upphöjts till presidentposten i Sovjetunionen inte genom folkomröstning utan av folkdeputeradekongressen. Huruvida det nya unionsfördraget som planerats träda i kraft den 20 augusti skulle ha räddat åtminstone en del av Sovjetunionen från utrotning – vilket verkade vara vad majoriteten av väljarna i folkomröstningen i mars ville – är osannolikt. I vilket fall som helst förhindrade kuppförsöket undertecknandet av fördraget och därmed varje chans att Sovjetunionen skulle överleva.

   • Bra, Carina
    Eltsin är helt rätt.
    Jeltsin är försvenskning.
    Eller amerikanisering, jag vet inte.

    E är en av de fem ryska j-vokalerna och uttalas som regel ”je”.
    Så ljudet kommer likna stavningen Jeltsin.
    Men då använder vi latinska bokstäver.
    Så här tror jag Boris Jeltsin heter på ryska:
    Борис Ельцин
    L blir lite utdragen och avtonande med efterkommande tecken mjäkisnak ь samt ryskan har sin egna bokstav Ц för konsonantljudet ”ts”.
    Tsar blir alltså Царь
    Jag önskar fler skulle börja studera ryska.
    Och studieförbunden som numera tycks vara ganska avslocknade startade kvällskurser i ryska.
    Det är en annorlunda och väldigt rolig hobby, jag lovar.
    Sen om det blir något resultat kan man resa till Ryssland och uppleva det stora och väldiga landet på ett helt annat sätt än bara med ögonen.
    Prata med folk, sätta sig in närmare, och få ett vidare perspektiv än det skrala och tillrättalagda som presenteras för oss från SVT:s rysslands-journalister Bert Sundström och Elin Jönsson.

    • @arbetarklass 2 oktober, 2022 At 21:48
     Svenska ”Jeltsin” är en perfekt motsvarighet med originalet ”Ельцин” när det gäller uttalning.
     Inte alltid går det så bra.
     T ex att vara närmast till original uttalning, ”Чехов” borde stavas och uttalas som [Tjehov] (med tj som i ”att tjata”) istället för ”Tjechov”, ”Хрущёв” som [Hroutjöv] (med tj som i Tjena!) istället som Chrusjtjov …

     En rysk ”E,e” som regel uttalas som [jä] när den är betonad, står i början av ordet eller efter en annan vokal. Annars uttalas den som [e]. Det gäller resten av j-vokaler också: ”Ё,ё”-[jö] , ”Ю,ю”-[ju], ”Я,я”-[ja].
     Min erfarenhet – sitter vi med en svensk på krogen, i 10-15 minuter går igenom Ryska alfabeten-33 bokstäver, så strax efter börjar han/hon att läsa och uttala på ett mycket acceptabelt nivå ryska texter t o m tidningar eller egna namn skrivna med ryska bokstäver typ Bert Sundström/ Elin Jönsson – Берт Сюндстрём/Элин Ёнссон eller арбетаркласс(arbetarklass) eller Андеш Румельшё (Anders Romelsjö).

     För svenskar finns inga konstiga/ovanliga ljud i Ryska.

     Grammatiken är en annan historia. Den är mer komplicerad än Svenska grammatiken.

     Men det är bara att köra på.
     Ryska språket definitivt förändrar er på ett positivt sätt.

  • Kerstin du vet väl att människor kan förändras, från konservativ till socialist, från anarkist till socialist, socialist till fascist etc

   March Referendum
   av Lewis Siegelbaum

   ”Anser du att det är nödvändigt att bevara unionen av socialistiska sovjetrepubliker som en förnyad federation av jämlika suveräna republiker där rättigheterna och friheten för en individ oavsett nationalitet kommer att garanteras fullt ut?” Detta var frågan som ställdes till väljarna i Sovjetunionen den 17 mars 1991. Vid denna tidpunkt hade väljarna i de tre baltiska republikerna Estland, Lettland och Litauen överväldigande uttalat sig för självständighet från Sovjetunionen och deras respektive parlament utfärdade förordningar om detta. Många andra republiker, inklusive Ryska federationen, hade 1990 deklarerat att deras lagar hade överhöghet över Allunionsregeringens, vilket skapade vad som kom att kallas ”lagarnas krig”. Folkomröstningen i mars representerade således en kalkylerad risk från Gorbatjovs sida att en majoritet av sovjetmedborgarna skulle stödja en ombildad union av republiker baserad på demokratiska friheter.

   Över 80 procent av den sovjetiska vuxna befolkningen (148,5 miljoner människor) deltog i folkomröstningen, och av dem röstade 76,4 procent ”ja”. Sex republiker – Armenien,Georgien, Moldavien och de baltiska republikerna – deltog inte. I Ryssland fanns också frågan om republikens president skulle väljas genom folkomröstning med på valsedeln (och godkändes av 70 procent av väljarna). Flera andra republiker lade också till frågor. Trots det godkändes frågan om att behålla unionen i alla nio republiker av minst 70 procent av väljarna. Det största stödet kom från landsbygden och republikerna i Centralasien, minst från de största städerna – Moskva, Leningrad och Kiev.

   Gorbatjov fick därför ett starkt mandat att gå vidare med ett nytt unionsfördrag. Den 23 april träffade han i Novo-Ogarevo de nio ledarna för de republiker som hade deltagit i folkomröstningen för att diskutera revideringen av ett tidigare utkast. Dessa diskussioner resulterade i ett nytt utkast i juni. Men samtidigt fortsatte unionen att sönderfalla. I början av april förklarade Georgien självständighet och gick därmed med i de tre secessionistiska baltiska republikerna. I maj inrättade den ryska regeringen ett utrikesministerium och en inre säkerhetsorganisation, och det ryska parlamentet gav Eltsin nödbefogenheter. Eltsins val till president för RSFSR i juni tolkades allmänt som att han gav honom större legitimitet än Gorbatjov som hade upphöjts till presidentposten i Sovjetunionen inte genom folkomröstning utan av folkdeputeradekongressen. Huruvida det nya unionsfördraget som planerats träda i kraft den 20 augusti skulle ha räddat åtminstone en del av Sovjetunionen från utrotning – vilket verkade vara vad majoriteten av väljarna i folkomröstningen i mars ville – är osannolikt. I vilket fall som helst förhindrade kuppförsöket undertecknandet av fördraget och därmed varje chans att Sovjetunionen skulle överleva.

  • Kerstin du vet väl att människor kan förändras, konservativ till socialist, anarkist till socialist, socialist till fascist etc.

   Soviethistory.msu.edu
   Seventeen moments i Soviet history
   Lewis Siegelbaum
   översatt av mig

   ”Anser du att det är nödvändigt att bevara unionen av socialistiska sovjetrepubliker som en förnyad federation av jämlika suveräna republiker där rättigheterna och friheten för en individ oavsett nationalitet kommer att garanteras fullt ut?” Detta var frågan som ställdes till väljarna i Sovjetunionen den 17 mars 1991. Vid denna tidpunkt hade väljarna i de tre baltiska republikerna Estland, Lettland och Litauen överväldigande uttalat sig för självständighet från Sovjetunionen och deras respektive parlament. utfärdade förordningar om detta. Många andra republiker, inklusive Ryska federationen, hade 1990 deklarerat att deras lagar hade överhöghet över Allunionsregeringens, vilket skapade vad som kom att kallas ”lagarnas krig”. Folkomröstningen i mars representerade således en kalkylerad risk från Gorbatjovs sida att en majoritet av sovjetmedborgarna skulle stödja en ombildad union av republiker baserad på demokratiska friheter.

   Över 80 procent av den sovjetiska vuxna befolkningen (148,5 miljoner människor) deltog i folkomröstningen, och av dem röstade 76,4 procent ”ja”. Sex republiker – Armenien,Georgien, Moldavien och de baltiska republikerna – deltog inte. I Ryssland fanns också frågan om republikens president skulle väljas genom folkomröstning med på valsedeln (och godkändes av 70 procent av väljarna). Flera andra republiker lade också till frågor. Trots det godkändes frågan om att behålla unionen i alla nio republiker av minst 70 procent av väljarna. Det största stödet kom från landsbygden och republikerna i Centralasien, minst från de största städerna – Moskva, Leningrad och Kiev.

   Gorbatjov fick därför ett starkt mandat att gå vidare med ett nytt unionsfördrag. Den 23 april träffade han i Novo-Ogarevo de nio ledarna för de republiker som hade deltagit i folkomröstningen för att diskutera revideringen av ett tidigare utkast. Dessa diskussioner resulterade i ett nytt utkast i juni. Men samtidigt fortsatte unionen att sönderfalla. I början av april förklarade Georgien självständighet och gick därmed med i de tre secessionistiska baltiska republikerna. I maj inrättade den ryska regeringen ett utrikesministerium och en inre säkerhetsorganisation, och det ryska parlamentet gav Eltsin nödbefogenheter. Eltsins val till president för RSFSR i juni tolkades allmänt som att han gav honom större legitimitet än Gorbatjov som hade upphöjts till presidentposten i Sovjetunionen inte genom folkomröstning utan av folkdeputeradekongressen. Huruvida det nya unionsfördraget som planerats träda i kraft den 20 augusti skulle ha räddat åtminstone en del av Sovjetunionen från utrotning – vilket verkade vara vad majoriteten av väljarna i folkomröstningen i mars ville – är osannolikt. I vilket fall som helst förhindrade kuppförsöket undertecknandet av fördraget och därmed varje chans att Sovjetunionen skulle överleva.

   • Notis:
    ”..överväldigande uttalat sig för självständighet..” 6 republiker: 3 Baltiska stater, Armenien, Georgien och Moldavien.

 3. Vad som är problematiskt i Putinvärlden är att han ser Brest-Litovskfreden 1918, som
  Lenins förräderi, av 25% av ytan, att Ryssland som var på den vinnande enten-tesidan, nu hamnade bland förlorarna, Tyskland.

  Der påminner om Sverige som var vinnare i vk2, en sen sålde ut landet till hela världen,
  utan en plan, annat än skuld, vilket är en problematisk strategi, att leva efter, tar aldrig slut,skuldkänslor.Sverige ville vara som USA, som klåparna trodde löst sina immigrantproblem, idag vet vi bättre, bl.a. genom George Floyd. Fiasko!

  Sverige som satsat på de östeuropeiska förlorarna, (Finland) Polen, Rumänien,
  Ungern, som tackade genom att skicka hit problemen, tiggare, nobbade själva invandring, (av flyktingar från USAs krig,
  som både Polen och Ukraina deltagit i) hur
  kan man hjälpa så otacksamma, men Sverige trivs med losers, som kurderna
  som la krokben för NatoSverige, nu får
  man krypa för Erdogan, med finnarna,
  grattis! Juggenkrigen öppnade alla
  vapenförråd, för att inte nämna Libyen-kriget, hangarer av vapen till IS med JASplanen, vars piloter tydligen är löneslavar, inte TopGun-lön, de gör som
  sunda svenskar, ger fan i ryssarna.

  Men när värsta och farligaste losern, dök upp på radarn, ja, Ukraina, då kunde inte
  Sverige hålla sig, vilket drömobjekt att
  värva till övriga, sa ni Ukraina,(!) som aldrig varit ett land, för långt västerut, för långt österut, med 45 miljoner inte allt för smarta typer, då skadade, och nu mer skadade.

  Nu får vi Frysa-för- Ukraina, räntorna och priserna upp, och inflationen utnyttjas ju av industrin, deras chans att öka vinsten, så vår överhet är ju bara ett problem för folk, vem bryr sig Ukraina, som kan dra in oss i öppet kärnvapenkrig, det är Ryssland som hanterar Östeuropa, det klarar inte EU, eller Sverige.

  Det kan inte vara svårt att konstatera att
  dagens Sverige är ett nederlag, att sedan sd fått makt, kröner väl själva verket, anser en del,och att liberalerna som zombier räddats av moderatröster. I Dantes Inferno finns det en liberal avdelning, där folkparti-sterna måste heila för Mussolini, varje dag.

 4. @Kerstin Stigsson, 1 oktober, 2022 At 17:40
  ”Putin har fel. … ”

  Men Kerstin,
  Putin har ju nämnt just denna folkomröstningen gällande vilken han ”… har fel …” enligt dig.
  Har du missat denna delen?
  ==========
  År 1991, i Belovezhskaya Pushcha, utan att fråga vanliga medborgares vilja, beslutade representanter för de dåvarande partieliterna att kollapsa Sovjetunionen, och människor befann sig plötsligt avskurna från sitt hemland. Detta rev sönder, styckade vårt folksamhälle, förvandlades till en nationell katastrof. Som en gång efter revolutionen skars fackliga republikers gränser bakom kulisserna, så förstörde de sista ledarna i Sovjetunionen, i motsats till det direkta uttrycket för majoriteten av folkets vilja i folkomröstningen 1991, vårt stora land, sätt helt enkelt folket före faktum.

  ==========

 5. Händelseförlopp i mycket grova drag. Referendum initierades av Gorbachev i december 1990, ägde rum i mars 1991. Av 15 republiker 6 röstade inte – i övriga 9 formuleringen av agendan kunde skilja sig avsevärd från ryska. Avtal i enlighet med resultat ska tecknas i augusti 1991 av Gorbachev m m, men det har inte blivit av p g a ett misslyckad statskupp som stoppades ska vi säga av Jeltsin.
  8 december 1991 i Belovezskaja puscha av Jetsin, Kravchuk och Shushkevich alltså Ryssland, Vitryssland och Ukraina tecknades avtal om Unionen av oberoende stater, hänsyn till referendums resultat ej tagits.
  30 december Gorbachev sagt upp sig och därmed SSSR gick i graven.
  Så, ja, referendum ägde rum och så Putin också har sagt rätt – ingen har frågat folket och ingen brydde sig om folkets viljan vid tillfällen när avtalet om oberuende stater har tecknats.

  PS
  Putin är en suverän, sådana som han kan man räkna med fingrar på ena hand genom tiderna. Han vigde sitt liv med Ryssland och just precis han formulerade den nationella ryska idén. Stort! Detta är ett historisk händelse om ni inte förstått det.

 6. Det blir 4 veckor och ingen regering, det är ryssarnas hybridkrigföring som pågår, förra gången orsakade de att det tog tre. månader innan Sverige fick en regering som kapituleradeför för för en liten strunt-viktig dam i centern 5%s Calamity Annie sossarnas självsnöpning, salig i åmin-nelse.

  Det var därför Magda gjorde comeback, skyllde allt på Ryssland, gick med i Nato, rensade förråden på pansarskott, 15.000 st., och förlorade valet på sin sossestrids-stork-k, ryssarna är nog inte så farliga iaf,
  vilket beundransvärt tålamod Moskva har med våra skälmar & kanaljer till politiker.

  Vi behöver inga ryska påverkansopera-tioner, vi har ögonbrynet på två ben,
  Martin Kragh, som rynkar pannan, har
  alltid funnits såna typer, Sven Wallmark,
  T. G. Wickbom, Tor Åhman, Henry Christ-ensson, Maria Persson Lövgren, Bert Sundström, Arne Thoren, name them…. Peter Poltava Lundgren, Per Svensson Micael Byd’en och givet Hultqvisten, samma litanior och liturgi=deras för-sörjning, svenska inpiskare och politruker, som vi dignar under, som har kraschat Sverige, som vi kände det. De har ödelagt landet, och bara början. Vilken usel generation, tänk hur Per Albin & Gunther
  höll oss utanför krig, och Antikomintern-
  pakter…och så dessa sopor, som inte kan
  hålla en regering färdig inom en vecka,
  de leker med Sveriges folk, de flesta tyckte nog att tre månader 2019, det var skönt att slippa ha en sån tjafsig (som polacker) politikersamling vid makten.

  Om ryssarna kommer till Sverige kan de
  ta med sig hela svenska nomenklaturan,
  överklassen till Sibirien, och CarlXVGustaf,
  Björn Ulv’eus + gangstergängen, ingen kommer att sakna dem, som KarlXIIs karoliner från Poltava, borta var dom, det finns miljoner som vill ta etablisse-mangets platser…

  För det är väl där skon klämmer, vad de är rädda för innerst inne.Men fan Sibirien är
  stort som fan, hela nationer ryms där…

  • att Lennart
   ”…alltid funnits såna typer..”

   En gång rådde Antisthenes atenarna att anta ett dekret: ”Betrakta åsnor som hästar.” När detta ansågs absurt, anmärkte han: ”Men du, genom enkel röstning, gör befälhavare av okunniga människor.”
   Har något förändrats i världen sedan dessa tider, en retorisk fråga …

 7. Putin låter vettig när han kritiserar USA, imperialism och kolonialism men talet är ett ryskt nationalistiskt tal som i sak menar att alla ryssar bör leva i samma stat. Det kanske hade varit bra men nu har historien skapat gränser, har blandat etniciteter men har ibland låtit samma etnicitet hamnat på olika sidor av en gräns. Etniska svenskar t ex finns i Sverige, på Åland och delar av Finland. Historien har skapat de gränserna. Vill vi återförena alla etniska svenskar i ett land får vi gå i krig med Finland och lyckas vi får vi på köpet en del etniska finnar som bor i de traditionella svenskbygderna. Vill vi då få en renodlad svensk stat måste vi genomföra en etnisk rensning. Mer krig! Nationalismen leder till krig. Ukrainska nazister och nationalister försöker skapa ett land, helst med uteslutande etniska ukrainare, Hitler försökte ena alla tyskar i ett land med uteslutande tyskar och invaderade Sudet och Österrike och påbörjade samtidigt en etnisk rensning av Tyskland. Nationalismen leder till ständiga krig för att återskapa gamla gränser och varje gång gränserna ändras skapas nya orättvisor. Freden kan bara bevaras om vi sätter ner foten och respekterar de gränser som existerar samtidigt som vi tillåter kulturellt utbyte över gränserna.

 8. Nu har ju den svenska befolkningen på Åland och i Finland medborgerliga rättigheter. Hade den ryska befolkningen åtnjutit denna förmån i Ukraina hade vi inte haft något krig heller.

  • Sant Rolf Nilsson, Ukraina har skjutit sig själv i foten med sin nationalism. Men då kommer nästa fråga, är invasioner av andra länder berättigade pga medborgerliga rättigheter? Det hävdar USA och har invaderat större delen av främre orienten med känt resultat.

   • Borgarklass, du frågar ”är invasioner av andra länder berättigade pga medborgerliga rättigheter?” Men du glömde bort att först fråga ”har ett land(USA) rätt att infiltrera i ett annat land (Ukraina), utbilda och underhålla nynazister och ultranationalister i åratal, förse med vapen, och genom en kupp avsätta en folkvald president, se till att hota/muta en av de efterkommande presidenterna, också folkvald p g a att han lovade att skapa fred i landet (Zielenskij), har ett land(USA) rätt att stötta denna president när han förbjuder alla oppositionella partier, och bryta de avtal som ingåtts om att skapa fred i landet, avtal (Minsk) som godkänts av FN, har ett land med en regering och armé (som stöds av ett annat land, USA) och med dessa nämnda nazister och ultranationalister döda 14 000 av invånare av annan etnicitet i landet (dessutom broderfolk till ryssarna), har ett land ( fortfarande USA) som använder propaganda och lögner för att få stöd i omvärlden för dessa nazister, har ett land(USA) uppmuntrar den mutade /hotade presidenten att hans land (Ukraina) själv ska skaffa kärnvapen om inte någon annan får det, något som innebär ett stort hot mot ett annat lands (Rysslands) invånare..osv osv. Ja, vad säger du, är det vettigt att ställa frågan ”är invasioner av andra länder berättigade pga medborgerliga rättigheter?”

    • Den uppräkningen du gör över USAs inblandning skulle kunna gälla för Irak, Afghanistan, Libyen, ex-Jugoslavien mm mm. Det blir många invasioner för att ställa tillrätta eländet USA ställt till med. Och givetvis kommer då USA svara med att ”försvara” de invaderade länderna. Tror mer på FN-stadgan i kombination med att stöda motståndsrörelser i de drabbade länderna. Arbetarklassens och folkens befrielse måste vara dess eget verk. Invasioner för att bekämpa andra invasioner leder bara till en sak, att landet ifråga likt förbannat är invaderat. USAs plan var att lura in Putin i en fälla och han gick lika snällt i fällan som när Bresjnev invaderade Afghanistan.
     USAs Think Tank RAND (finansierad av State Department) planerade ju redan 2019 det vi nu ser i Ukraina.
     ”Expanding U.S. assistance to Ukraine, including lethal military
     assistance, would likely increase the costs to Russia, in both blood
     and treasure, of holding the Donbass region. More Russian aid to the
     separatists and an additional Russian troop presence would likely be
     required, leading to larger expenditures, equipment losses, and Rus-
     sian casualties. The latter could become quite controversial at home,
     as it did when the Soviets invaded Afghanistan”
     https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR3000/RR3063/RAND_RR3063.pdf

     • Borgarklass, Du skriver ”Tror mer på FN-stadgan i kombination med att stöda motståndsrörelser i de drabbade länderna. Arbetarklassens och folkens befrielse måste vara dess eget verk.” Då verkar det som att du inte förstår hela bakgrunden.
      Till och med nuvarande CIA-chefen William Burns sa redan 2008, eller var det 2009: ”Om USA fortsätter att provocera Ryssland som dom gör, så kommer Ryssland tvingas svara med militära medel.” Typ.
      Jag tycker att man verkligen kan förstå att Ryssland gick in Ukraina för att först den folkvalde presidenten tvingades bort genom en kupp, och
      1) I 8 år hade Putin hänvisat till Minskavtalet I och Minskavtalet II, det av FN godkända. Ryssarna har i det längsta (eller rättare sagt Putin) hänvisat till alla internationella rättigheter som finns och Minskavtalet, och försökt få stöd utifrån, ryska duman försökte få honom att fatta beslutet att Ryssland skulle ingripa militärt mycket tidigare, men Putin har hela tiden talat om ”Ukraina som ett suveränt land” att man inte kan gå in i det. Trots att ryssarna i Donbassområde vädjade åtskilliga gånger att de skulle komma in.
      2) Ryssland fick löfte av USA att Nato inte skulle utvidga sig en tum österut….Eftersom det ”gick upp” för Zielenskij att Nato inte skulle kunna anlägga en bas i Ukraina så nära Ryssland, så hotade han på en konferens i Munchen att ”Då skaffar vi kärnvapen själva” Och hela etablissemanget från EU och USA applåderade mycket gillande (Ukraina hade kapacitet att göra det sen Sovjettiden) . Det påverkade naturligtvis ryssarna negativt, dom utsattes ju för ett direkt hot.
      3) Du bortser från den ukrainska arbetarklassens situation, ukrainska arbetare åkte runt i Europa och arbetade, för trots att dom inte var EU-medlemmar så hade EU gjort det möjligt att åka till Europa och arbeta (EU:s politiik, dvs härska genom att söndra)
      4) Du bortser ifrån att Zielenskyj valdes till president, av över 70 % av befolkningen, han hade lovat att skapa fred i landet. Just det här, berättar om vilken makt fascister kan ha i ett land, de behöver inte befinna sig i majoritet, men får dom tillräckligt stöd från utlandet så ges dom möjligheter att agera (tänker på ett fotomontage av John Heartfield , som föreställer Hitler, som står med en hand bakom ryggen och tar emot en stor bunt sedlar av en fet kapitalist, och texten som lyder ”Miljoner står bakom mig”….)..Fascister bedriver terror, oppositionella förs bort dödas och torteras, se hur det blev i ukrainska parlamentet, oppositionella partier förbjöds, ett flertal modiga journalister har intervjuat, filmat åtskilliga händelser som bevisar det, läs ex det som Vivianne Månsson delar, hon ger väldigt ofta exempel och tillfogar länkar till skillnad från Johan de Naucler som bara hänvisar till alla ”som han känner”och aldrig några länkar…
      Och om du dessutom vet att ryssarna visste att ukrainska armén var på väg att inleda ett enormt stort anfall mot Donbassrepublikerna inom några dagar, och hela befolkningen i Donbass stod i det närmaste inför utrotning….
      Tycker du då att det du skrev ”Tror mer på FN-stadgan i kombination med att stöda motståndsrörelser i de drabbade länderna. Arbetarklassens och folkens befrielse måste vara dess eget verk.” är rätt?

  • Det finns ingen ”rysk befolkning” i Ukraina! Inflyttade ryssar, däremot, från f.d. RSFSR eller dagens RF, de ÄR ryssar. Skaffar de sig ukrainska pass är de ukrainska medborgare.

   De är rysktalande ukrainare som fötts i Ukraina och haft republiken Ukrainas medborgarskap och pass sedan år 1991.

   De rent svensktalande på Åland och i Finland är alltså inte ”svenskar” utan svensktalande ålänningar liksom finländare eller finlandssvenskar på finska fastlandet: de är inte svenskar!!

   Vänligast sluta kalla minoriteten rysktalande ukrainare i Ukraina för ”ryssar”!!

   För de flesta i Ukraina som fötts upp i rysktalande familj med ukrainskt medborgarskap är det är ganska grov förolämpning!

   Man kallar inte heller skottar för ”engelsmän” ostraffat heller. En blötare pubkväll efter fotboll blir det pang på näsbenet och sy på akutmottagningen! Det har bränts ned pubar i Glasgow för mindre!!

   • Man kan vända på resonemanget Johan de Naucler och säg att de som betraktar sig som etniska ryssar inte beror på inflytning till Ukraina utan på att hela den östra delen av Ukraina historiskt var en del av Ryssland som Lenin av någon anledning skänkte till Ukraina precis hur Chrustjev skänkte Krim till Ukraina ett halvsekel senare. Enligt ukrainsk statistik räknar sig 17% som etniska ryssar (https://web.archive.org/web/20070706003257/http://www.ukrcensus.gov.ua/eng/results/general/nationality/)
    Etnicitet, medborgarskap och vad det står på passet är inte samma sak. Har under två decennier organiserat resor runt världen. En stor kundkrets var svensktalande finnar som alla var stolta över sitt finska pass men som inte ville resa med finsktalande. De kände större samhörighet med andra etniska svenskar. Vill du verkligen ha problem med näsbenet så skall du gå omkring med fel färg på halsduken i Glasgow, beroende på färg så betraktas du som antingen irländare eller engelsman. Etnicitet är komplicerat.

    https://www.manilatimes.net/manilatimes/uploads/images/2022/02/27/51197.jpg

    • Fast dagens ukrainska identitet har stärkts sedan åren 2012-2014, och absolut under detta året 2022!

     Ett typiskt kännetecken är att de rysktalande ukrainare jag känner mangrant har bytt från ryskstavade namn till ukrainsk stavning: Aleksandr har blivit Oleksandr, Vladimir har blivit Volodomyr o.s.v.

     Jag har frågat de flesta varför: och svaret är detsamma: ”vi är ukrainare, inte ryssar!”

     Långt in i vår tid kunde man stöta på diverse websajter i södra och östra Ukraina där språkvalen var t.ex. ryska och engelska, men inte ukrainska! Numera är det på de flesta sajter borttaget, men säkert ej alla. Alternativen är nu ukrainska och engelska och t.o.m. tyska o.s.v. Men inte ryska -Putin har komprometterat ryskan, dessvärre.

     Ukrainska myndigheter har de senaste åren läst mina brev och mail på ryska, men svarar konstant på ukrainska -eller engelska.

     Under trycket av putinismens hot… -som verkligen enat de rysktalande och ukrainsktalande i landet. Putins strategi att dela ukrainska folket och få in de rysktalande ukrainarna i Ryssland var lika dödfött som misslyckat. Och kommer att förbli så.

     Mina personliga -och helt ovetenskapliga intryck- är att de just rysktalande ukrainarna (Odessa, Donaudeltat, Nikolajev, Kiev där mina ukrainska kontakter är som flest) är märkligt nog mycket mer anti-Kreml, mer arga och förbannade på dagens politiska Ryssland, och rabiat anti-putinistiska än de ukrainsktalande i landet… Alla de som kallat den putinistiska invasionen för rakt ut ”nazistisk” inför mig är just rysktalande ukrainare. Konstigt nog.

     Putin har definitivt förlorat Ukraina och dess folk. Det blir denne mans politiska eftermäle och tragiska arv.

     • Inbördeskrig initierat av regeringen med 14000 döda enligt FN-källor samt nonchalans av FN-stödda Minsk 2-avtalet, med stöd av bl.a. EU, visar på stor splittring i Ukraina och därmed en försvagning av Ukrainas identitet.

     • Nä Du. Är det några som verkligen enats mot en yttre fiende är det såväl ukrainsk-, rysk-, polsk- och tatartalande ukrainare SOM EN MAN efter invasionen i februari 2022: de delar sin ukrainska nations öde, oavsett språktillhörighet. Jag känner ukrainare ur de tre första språkslagen (d.v.s. ej tatarer) och de är hårdare anti-putinska och anti-Kreml än någonsin. Jag tror aldrig mera de blir positivt för den ryska staten i dessa nu levande generationer, dessvärre.

      Den högerkonservativa nationalism och stormaktschauvinism Putin & company spridit över de förra ukrainska bröderna är ett gift som kommer att stanna länge i den ukrainska jorden. De är kort och gott anti-ryska. Ryssland är Fienden. Tack vare en enda man: Putin, för 15 år sedan paradoxalt nog rejält populärare i Ukraina än hemma i Ryssland.

      Däremot finns det säkert folk och byar i östliga gränstrakterna i t.ex. Donbass där just ”det Ryska” är (så) starkt och kanske så pass att dessa regioner må kunna bli ryska, dock under internationellt godtagbara normer och rättsregler. Alternativt om rent rysktalande befolkningar kan tänka sig att flytta till Ryssland, ungefär som tyskar lämnade Polen, Preussen och Tjeckoslovakien efter 1945.

      Men att dagens Ukraina någonsin blir proryskt igen utgår jag som helt osannolikt.

      Putins Kreml har numera byggt upp ett nytt ogenomträngligt och helt genomfientligt ”Polen 2.0”.

      Av näste ryske ledare kommer att krävas mer än en sorgesam tyst knäböjning i Willy Brandts stil vid ett ukrainskt monument för den nu ryska militarismens offer i östra Europa.

      Det putinistiska invasionskriget har vållat det ukrainska folket oläkbara själsliga trauman och skador.

     • Detta är inte sant!
      Förnamn ändrats av myndigheterna.
      Detta skedde på Krim också. Min syster blev då ofrivilligt Olena och hennes dotter Ganna.

     • Det är möjligt att du i slutändan får rätt Johan att Putins invasion får etniska ryssar att bli mer anti-Kreml. Men de slutar säkert inte att se sig som etniska ryssar för det. Ryssland har genomgått krig och revolutioner i över hundra år som skapat exilbefolkningar av ryssar runt om i världen utan att de upphört att kalla sig ryssar. Att du inte hittar ryska som alternativ på ukrainska siter beror sannolikt istället på Ukrainas språklagar som diskriminerar ryska språket. Ukrainas version av högernationalism försöker skapa en etniskt ren nation på konstgjord väg och med tvång genom att försöka förvandla etniska ryssar till etniska ukrainare. Ett projekt som splittrar och försvagat Ukraina.
      https://www.hrw.org/news/2022/01/19/new-language-requirement-raises-concerns-ukraine

     • Svar till borgarklass:

      Fast de rysktalande boende i centrala och södra Ukraina; Kiev, Odessa, Donaudeltat o.s.v. är INTE ”etniska ryssar”, inte heller är de polsktalande katoliker i västra Ukraina ”etniska polacker”; de kallar sig alla ukrainare – det har gått 31 år sedan den sovjetiska upplösningen. Ukraina är andligt och medvetet vänt västerut, till Europa. Moskva är ointressant.

      Det är möjligt att gränsbefolkningarna i Donbass är ”etniska ryssar” och rentav vill bo i Ryssland (rent objektivt med giltig och korrekt rättslig folkomröstning) – men västerut kallar sig även rysktalande familjer för just ukrainare och att de lever i och vill fortsätta leva i Ukraina, och absolut inte som en gränsprovins bland många andra i ett evigt stort ryskt ”federativt imperium”.

      Lika lite som svensktalande finländare och ålänningar inte är vare sig svenskar eller ens ”etniska svenskar” -de är alla finländare; och precis som tysktalande österrikare och schweizare inte heller är ”etniska tyskar” i dessa länder.

      Någon politisk eller ekonomisk önskan hos en överväldigande majoritet av ukrainska befolkningen att bo under Moskva och Kreml finns inte. Då som nu. Framför allt inte nu. Ukrainare vill västerut, vara europeiska, inte vänt mot det ryska, uralska, sibiriska och halvasiatiska.

      Det tåget har gått för alltid under allas vår livstid här. Den som inte förstår det kommer fortsätta att leva i en parallell konspirologisk rysk tankemodell och vara lika tankeisolerad som
      Putin själv.

 9. Visste ni att det fanns en rörelse som hette Russia Liberation Army (googla). Det var en rörelse som slogs på nazisternas sida under andra världskriget mot Sovjetunionen. Ledaren för den här rörelsen hette Vlasov. De använde samma flagga, den ryska trikoloren, som idag vajar över Kreml.
  De 26 miljoner sovjeter som dog under andra världskriget måste ha vänt sig i sina gravar 1991 när den sovjetiska flaggan halades och vqlsovflaggan hissades.
  Jag skrev en artikel om detta för någon månad sedan.
  https://riktpunkt.nu/2022/08/det-nuvarande-ryssland-och-den-extremt-konservativa-vita-rorelsen/
  Så det är inte konstigt att Putin citerar en fascist och en antikommunist. Rysslands regim har idag en ideologi som baseraras på samma extremkonservativa idéer och karaktärer som vad White Movement/White Guarde hade.

  • Vet du vad som händer i Ukraina? Du skriver ingenting om fascisterna som har fritt spelutrymme där.

   I april 2021 fick Eduard Dolinsky sin facebook blockerad då han berättade om nynazisternas marsch i Ukraina, då de hyllar The Nazi SS Galizia Division. Han är generaldirektör för Ukrainska judiska kommitten. Detta händer hela tiden, alla som berättar om nynazisterna i Ukraina får sina konton blockade på twitter, facebook och youtube. Allt för att förleda världen att tro att nynazister inte existerar i Ukraina i den omfattning som det gör.

   Eduard Dolinsky: My facebook profile was blocket for my post exposing today´s march in honor of the Nazi SS Galizia Division in Kyiv.

   Dean O’Brien skriver: Impossible to believe these marches still take place in Europe. The Nazi SS Galizia Division March will start tomorrow at 18.00 april 28th, 2021 in Kiev, Ukraine from Arsenalna Square. The BBC have a correspondent there. Can we expect a report.

   USAID gjorde en stor medborgarundersökning år 2019, endast 10% tyckte att det var viktigt att Krim skulle återgå till Ukraina.
   Däremot tyckte 70% det var viktigt med fred i Donbass.
   Ändå väljer Zelensky krigsförklaring i stället för fred, år 2021

   Ron Pauls institut för fred och framsteg beskriver det hela så här.
   “On March 24th, Ukraine’s President Vladimir Zelensky signed what was essentially a declaration of war on Russia. In the document, titled Presidential Decree No. 117/2021, the US-backed Ukrainian leader declared that it is the official policy of Ukraine to take back Crimea from Russia”

   Azov har läger för barn, nazistläger där de lär sig hata vissa etniska grupper, där barn sjunger ryssarna under kniven. Pojkarna i videon ser ut att vara ca 15 år och därutöver, som sparkar en journalist som ligger försvarslös på marken och försöker skydda sig med armarna mot sparkarna. Barnen får lära sig tidigt vilka man skall hata och attackera. Normalt beteende skriver OBrien för ukrainska nationalister, som han själv bevittnat många gånger. Västländerna fortsätter att inte se, men för oss som vet är det på detta sätt som landet styrs. De sparkar en journalist från ”Bukva”, en internetversion.

   https://twitter.com/RF_OSCE/status/1426915891661479941

   Du kan skriva vad du vill och berätta om allt negativt som händer i Ryssland på din twitter och på din facebook och det kan vara sant eller inte sant, men du kommer inte att få varken din twitter nedstängd eller din facebook blockerad.
   Det är den stora skillnaden rätten att kritisera Ryssland har du men inte rätten att kritisera ex. Ukraina. Finns otaliga bevis på hur man fått sina konton nedstängda och blockerade.
   Reportrar utan gränser spelar med i detta fula spel, där yttrandefriheten och demokratin sätts på undantag. Där man väljer ut vilka länder man får kritisera och berätta om, och vissa som man blir nedtystad om man kritiserar i vår demokratiska värld.
   Mark Ames ställer sig frågan på sin twitter varför tiger Reportrar utan gränser då Ukraina stänger ned 3 TV-stationer.

   https://twitter.com/MarkAmesExiled/status/1358110271328448512

   USA beordrade en domstol i Ukraina att utfärda böter till en tidning som skrivit att nynazister är just det nynazister, för man vill låtsas att de inte finns i den utsträckning som de faktiskt utgör i Ukraina (. Informationen också nedstängd.)

   De nytränade azov nynazister på väg för att mörda civila i Donbass, tar farväl av Kanada med Natoflaggan, hakkorsflaggan och Azovflaggan.

   https://twitter.com/MaxBlumenthal/status/1496226982828384257

   Anne-Laure Bonnel har gjort en film år 2015, Donbass, hon är i fransk TV och berättar om hur hon kom till en skola och två lärare var sönderbombade och låg i två bitar. Hon säger att Ukraina skjuter på civila mål hela tiden, skolor, sjukhus och bostäder där det absolut inte finns några militära mål, och det vet dom.

   https://twitter.com/LFCNewsMedia/status/1499767672459911173

   Ukraina tillåter nynazistiska organisationer som Svoboda och Right Sector patrullera gatorna och tillämpa bestraffning på invånarna utan rättslig prövning, de binder dem vid träd och drar ned deras byxor och sedan får människor som går förbi piska dem.

   https://twitter.com/5thSu/status/1505743810558857221

   För att ett land skall kallas för demokrati, skall det ha ett fungerande rättssystem vilket Ukraina inte har.

   När USA gjorde kuppen i Ukraina år 2014, var det många anhängare till USA som gick ut offentligt med förolämpande tal om människor i Donbass.
   En av dem var Bogdan Boutkevitch, som sa att Donbass var överbefolkat av människor som absolut ingen hade någon användning för.
   Som Donetsk som har 4 miljoner människor, och minst 1,5 miljoner av dem är överflödiga.
   Eftersom Donbass måste exploateras som en resurs, så måste en viss kategori av människor utrotas.

   Skrämmande människosyn, som annars våra politiker brukar reagera på, men icke när det gällde människor i Donbass. Inte undra på att människor i Donbass är livrädda för att införlivas i den del av Ukraina som ligger utanför deras område.

   https://www.youtube.com/watch?v=S9SOVarOFJk

    • Jag såg ingenting om faran av att nynazister i Ukraina växer, och hur de kan sprida sig i Europa.
     Ingenting om Azov och deras farliga ideologi.

     Politiker i hela Europa hjälper till att vittvätta Azov, och man hör den ena efter andra säga: de verkar inte vara så farliga nazister, de gör Azov rumsrena. De begriper inte vilken farlig väg de väljer. Det var bara något år sedan som tidningen ”The Times” hade en stor artikel om nazisterna i Ukraina, och där man påpekade att de flesta högerextrema brott i USA, begicks av personer som varit på träning hos Azov i Ukraina, dessa brott var mer i antal än vad al-Qaida grupper gjorde i USA.

     Det har redan nu kommit in rapporter om att flera högerextrema har försökt att fly till Europa och komma med övriga flyktingar och sprida sig i olika länder. Andra länder försöker motarbeta de nazister som finns inom landet och accepterar inte nazistiska symboler. I Tyskland kan man få fängelse om man offentligt har ett hakkors på sig.

     Jag finner mycket information om Azovs kopplingar till nynazism hos ”The Times” och ”The Nation”, en del av informationen är bara ett år gammal.

     Azovrörelsen, den ukrainska militanta gruppen som har utbildat och inspirerat vita supremacister från hela världen
     Men Azov är mycket mer än en milis. Det har ett eget politiskt parti; två förlag; sommarläger för barn; och en vigilantestyrka känd som National Militia
     Till skillnad från sina ideologiska kamrater i USA och Europa har den också en militär gren med minst två träningsbaser och en stor arsenal av vapen, från drönare och pansarfordon till artilleripjäser.

     Ali Soufan, en säkerhetskonsult och före detta FBI-agent som har studerat Azov, uppskattar att mer än 17 000 utländska krigare har kommit till Ukraina under de senaste sex åren från 50 länder.

     Christopher Wray, chefen för FBI, bekräftade senare i vittnesmål till den amerikanska senaten att amerikanska vita supremacister ”faktiskt reser utomlands för att träna.”
     Förutom att erbjuda en plats för utländska radikaler att studera krigets knep och verktyg, har Azovrörelsen, genom sin onlinepropaganda, underblåst en global hatideologi som nu inspirerar till fler terrorattacker i USA än vad islamisk extremism gör och är en växande hot i hela västvärlden.

     I sitt brev till utrikesdepartementet 2019 noterade amerikanska lagstiftare att ”kopplingen mellan Azov och terrordåd i Amerika är tydlig.

     Olena Semenyaka berättar för ”TIME” att Azovs uppdrag var att bilda en koalition av högerextrema grupper över hela västvärlden, med det yttersta målet att ta makten i hela Europa.
     #Azov leader Biletskyi told that Olena #Semenyaka was awarded a fellowship by some Polish ”institute”. Earlier she was awarded and then lost her fellowship at
     @IWM_Vienna
     when her activities in the extreme right scene got into the center of a scandal

     I tidningen SUN ukrainsk skytt som skryter om hur många ryssar hon dödat, och skriver i sin dagbok:
     Blacks are a threat to white nations
     Gays should not be allowed to eat at the same table as heteros
     The holocaust is a lie
     Hitler will be celebrated

     Eduard Dolinsky , Ukrainska judiska kommittén, generaldirektör.
     Han rapporterar den dagliga förföljelsen av judar i Ukraina, som sker på alla nivåer i det ukrainska samhället, där man framställer judar som lagkamrater till Sovjet.
     Ukrainska nazisters telegramkanal diskuterar hur man kan stoppa mig. En prenumerant erbjuder sig att samla in pengar och att anställa en modig man med ett bra optiskt gevär för att döda mig. Mitt mord kommer att vara ett exempel för andra, de kommer att få fred och kommer att kunna utveckla den stat de vill.

     Kropivnytskiys konstmuseums vetenskapliga officer Alex Vladov skickar i retur till mitt inlägg om antisemitisk julkrubba mig ett meddelande ”Om du inte gillar något, Omskuren!, gå tillbaka till Israel”.

     Invånarna i Vitvytsya by i Ukraina spelar ett julspel, som visar fula och gnidiga judar i kontrast till vackra ukrainska kristna. Judarna är klädda i sovjetiska arméuniformer.

     Befälhavaren för den ukrainska frivilliga armén (väpnad paramilitär formation) Dmytro Yarosh kallade den israeliska ambassadören i Ukraina för ”en Kremlagent” och krävde att han skulle utvisas. Uttalandet kom efter att den israeliska ambassadören Michael Brodsky fördömt demonstrationen för att hedra Stepan Bandera i Kiev.

     https://www.youtube.com/watch?v=0txqZUjAp3s

  • Kerstin,
   Ryssland måste få vara Ryssland.
   Rysslands kommunistiska parti är faktiskt med Ryssland.
   Inte mot Ryssland.
   Opposition är välkommen i Ryssland men inte förrädare.
   Se bara i Ukraina vilket elände sådana kan ställa till med om de inte hålls efter.
   Ukronazisterna har sin historia från kommunistrevolutionen.
   Västra Ukraina var då ett allvarligt bekymmer för Kreml.
   Josef Stalin och kanske ledare tidigare än så tvingades ta till folkombyten för att stävja uppror.
   Då var det de tyska nazisterna.
   Idag är det USA och EU förrädarna dras till i sin kamp att förstöra Ryssland.
   Det största säkerhetshotet är inifrån. Inte utifrån.
   Glöm inte att ukrainare är öst-slaver. Inte västerlänningar som vi.
   Det är fult att vara fiende till sin egen ärvda kultur.
   Men man kan vara fiende till sina ledare om man anser de gör fel.
   Opposition är en sak. Landsförrädare en annan.
   Ryssland har aldrig behandlat landsförrädare med silkesvantar.
   Även om Väst gärna överdriver eventuella grymheter som begåtts i Gulag.
   Men det var korrektionsläger. Fångar där skulle komma på bättre tankar.
   Men hur det kan bli i alla fängelser i praktiken är en annan sak.
   De flesta fängelserna finns faktiskt i ”frihetens” land USA.
   Sedan har de fräckheten att placera ett fängelse på Kuba.
   På en liten landsplätt de har där.
   Det är skamligt gjort mot Kuba.

   Ryssland ser ut att ha systemfel och brister i sin militär.
   Förmodligen har den med tiden blivit fredsskadad.
   Dags för upprustning.
   Eljest kommer de hungriga och kapitalistiska vargarna från Väst börja flockas.
   USA eller Västvärlden har inte något monopol på frihet.
   Alla människor vill ha frihet. Även ett så litet och udda land som Nordkorea.
   Men i konkurrensen är inte friheten gratis.
   Det kostar om vi vill vara som vi är och inte som någon annan vill att vi ska vara.
   Naturen är olikformig och heller inte jämlik.

  • @Kerstin Stigsson, medlem i Sveriges Kommunistiska Parti 2 oktober, 2022 At 12:14

   1. Nuvarande Rysslands flaggan (vit-blå-röd) är en officiel flagga av Peter den Store fr o m år 1693.
   https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B0%D0%B3_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
   Du måste lära dig något om Ryssland innan du går ut med någon artikel eller något inlögg gällande Ryssland, Kerstin.
   Annars det du gör är åtminstone en desinformering av dina läsare. Tyvärr.

   2. Vlasov framgår i officiel Rysslands historia enbart som en Hitlers kollaborant samt landets förredare. Och inte som någon annan.

   3. Ivan Ilyin (Иван Ильин) var en rysk filosof. Han föddes i det Ryska Imperiet och tvingades emigrera till Tyskland efter oktoberrevolutionen 1917.
   Ja, han hatade kommunister. Men om de svenska kommunisterna gjorde mot Sverige vad de ryska kommunisterna gjorde mot Ryssland, då skulle många eventuela emigranter från Sverige också hata de svenska kommunisterna.
   Till en början stödde Ilyin tysk nationalsocialism eftersom han trodde att det var antikommunism det handlade om, men sedan insåg han snabbt att det mesta var ju nazism det gällde. Han började kritisera nationalsocialismen, fick fängelse straff för detta, varefter tvingades han flytta till det neutrala Schweiz.
   Det var hela historien.
   En gång till.
   Ja, Ilyin var en antikommunist, och det är ju klart varför.
   Men visst, var han ingen fascist alls, utan tvärtom. Antifascist. Antinationalsocialist.
   Allt detta finns även på den länken som du, Kerstin, själv gav tidigare. Även på den partiska Wikipedia.
   https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Ilyin
   Du läser inte ens dina egna länkar alltså. Eller på något sätt läser du dem väldigt selektivt utan att föreställa dig hela bilden.

   4. ”Rysslands regim har idag en ideologi som baseraras på samma extremkonservativa idéer och karaktärer som vad White Movement/White Guarde hade.”
   Det är omöjligt att ens kommentera det. Det är ju helt påhittad.
   Och förresten.
   Från Ryska federationens Grund lagen, artikel 13, punkt 2:
   ”Ingen ideologi kan fastställas som statlig eller obligatorisk.”
   Det finns ingen ideologi överhuvud talad i Ryssland idag.

  • General Vlasov var faktiskt känd för en synnerligen stor patriotisk insats: försvaret av Moskva höst-vintern 1941. Det blev nazisternas allra första militära motgång. Det har naturligtvis tystats ned sedan dess… Men det var de facto den senare avhoppade förrädaren Vlasovs stora militära insats!!

   General Vlasov var som många andra sovjetiska officerare helt hatiskt ursinnig på hur bl.a. Stalin skjutit av cirka 58 000 högre officerare innan kriget, och var utleda på den inkompetenta politiska ledningen rent militärt, som tvingade Röda Armén ta omvägen över Stalingrad för att nå Kiev, Leningrad, Warszawa och Berlin.

   Han hoppade av när han senare hamnade bakom nazistiska linjerna under striderna senare.

   ROA, Rossijskaja Osvobitelnaja Armija, Ryska befrielsearmén, skapades för att röja det stalinistiska förtrycket ur vägen i SSSR, enligt många för en humanistisk och civiliserad socialism.

   Den ryska vit-blå-röda trikoloren är den nu äldsta nationstrikoloren i bruk varande trikoloren i världen (äldre än franska republikens). Dess slaviska färger har upptagits av nästan alla de slaviska broderländerna i Europa; republikerna i förutv. Jugoslavien, Tjeckien, Slovakien, Bulgarien (dock grönt i st f blått).

   Det gick ett sarkastiskt ordleksskämt kring ”ROA” under kriget på de ryska orden som i svensk översättning blev ”Ryssar blåsta av Adolf”…

   • Att Stalin skulle ha ”skjutit av 58 000 officerare” är ett rent påhitt. Att ge Vlasov äran för segern framför Moskva är en historieförfalskning i den högre skolan.

 10. Jag tycker att det är långsökt att anföra flaggan som bevis..Sverige har använt svenska flaggan sedan 1550 talet, utan att den för evigt behöver symbolisera SD, som har antagit den som en slags symbol, snarare symboliserar flaggan nationen Sverige. Det är väl istället att jämföra hur nazisterna tog namnet ”nationalsocialister ” ett försök att manipulera folk att tro att dom var socialister…
  https://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Liberation_Army#/media/File:Flag_of_the_Russian_Liberation_Army_(1944%E2%80%931945).svg
  Och dessutom användes trecolor (röd vit och blå ) redan på 1700 talet som en banderoll
  https://www.vdio.com/national-flag-of-russia-and-flag-history/
  Däremot har man kunna se åtskilliga videos med folk med tatuerade hakkors nazisterna i Ukraina..

 11. Ursäkta mig, det ska stå:
  1. Nuvarande Rysslands flaggan (vit-blå-röd) är en officiel flagga av Peter den Store fr o m år 1693.

 12. Fattar fortfarande inte varför de här flaggorna är så viktiga. Vi kan ju ta Iran, väldigt många viftar med den gamla flaggan trots att de inte på något vis vill associeras med shah-tiden.

  • Flaggor är viktiga. De visar vem du tillhör och oftast vilken ideologi och/eller religion landet tillhör. Det var inte för inte som Jeltsin viftade med vlasovflaggan på de möten han höll 1991-1991. Det är inte för inte som USA-soldater viftar med stjärnbaneret.
   Sovjetunionen hade den röda sovjetiska flaggan med hammaren och skäran. Och det var inte för inte som sovjetiska soldater hissade den sovjetiska flaggan vid Riksdagshuset i Berlin.

   Men sedan kan flaggor även visa nåt som ett land inte är.

   • President Jeltsin viftade inte med någon ”Vlasov”-flagga efter att den klantreaktionära byråkratiska nomenklaturans kupp och nesliga flykt, då de misslyckats 21-22 augusti 1991. Det var ryska republikens officiella flagga sedan en kort tid innan kuppförsöket, den förekom överallt från sent 1989 och under hela 1990-1991 i alla ryska pro-demokratiska demonstrationer mot de reaktionära gammelkommunisterna. Det vet jag specifikt eftersom jag bodde i SSSR på den tiden.

    Den vit-blå-röda ryska trikoloren är över tre sekler gammal med rötter i sent 1600-tal, och många krafter har nyttjat den under åren. Den var också landets officiella republikanska flagga efter revolutionen 1917, men efter oktoberkuppen 1917 ersattes den med en helröd med bokstäverna RSFSR på en tid, även andra varianter förekom om vartannat.

    Skäran och släggan (Serp i Molot) med internationalismens femuddiga stjärna kom att läggas till senare.

    Att renegaten general Vlasov och andra exilryssar världen över använt de olika ryska trikolorerna har varit mycket vanligt, och har utöver det sällan varit vare sig kontroversiellt eller superextremistiskt (man kunde se den på varenda rysk restaurang i t.ex. Paris, New York eller San Francisco under hela 1900-talet); ibland ses också den ryska monarkistiskt-kejserliga trikoloren i vitt-svart-guld (de sällskapen ska man nog däremot bättre hålla sig på armlängds avstånd från).

    När den sovjetiska nomenklaturadiktaturen föll sent i augusti 1991 tog de den röda flaggan med skäran och släggan med sig i fallet. En diktaturs flagga ersattes med en som blev demokratisk redan i februari 1917.

 13. Intressant flaggdiskussion.
  Det var Kerstin som började.
  Jag hade ingen aning om Ryska Federationens flaggas ursprung men nu vet jag lite mera.
  Jag har bara tyckt den ryska flaggan är väldigt lik den franska och förrädiskt lätt att förväxla.
  Det gäller och lära sig i vilken ordning färgerna kommer uppifrån och ned.
  Om man man ska härleda den ryska flaggans ursprung kanske man samtidigt måste ge akt på den franska flaggans historia?

  Det nämns även den svenska flaggan som numera ofta står symbol för Sverigedemokraterna.
  Glöm inte att den svenska flaggan har ett tydligt kristet kors.
  Kanske även det bidrar till att den förpassas till Sverigedemokraterna som ofta talar om Sverige som ett kristet land?
  Jag tänker på den svenska flaggan varje dag då jag med min cykel passerar en låg- och mellanstadieskola som jag själv gått i som liten. Skolan är sig lik till sitt yttre men är idag utbyggd till en större enhet som även omfattar förskola.
  Flaggstången finns kvar men säkert utbytt.
  När jag gick i skolan vajade där alltid den svenska flaggan men numera är den utbytt till den hbtq främjande regnbågsflaggan.
  Allt främjande som Sverige som nation är borta och ersatt av en symbol som ska företräda s.k. demokratisk ”västerländska värderingar”.
  Jag tror vår regering och stat även vill främja EU:s flagga eftersom den symbolen har blivit obligatorisk på våra bilar och fordons registreringsskyltar.
  Jag hörde det är straffbart att täcka över eller ta bort EU symbolen från skylten.
  Dessbättre har min egen bil äldre skylt utan EU symbol.
  Jag vaxade skylten i somras så den ska hålla bättre.
  Vill inte ha skylt med EU-symbol och tvingas köra omkring med den mot min vilja.

  Även Vitryssland eller Belarus har en alternativ flagga.
  Den är vit/röd med en riddare på och symboliserar en vitrysk nationalism.
  Nationalister finns även i Belarus och de har sina gräsrotsrörelser liksom Sverigedemokraterna här och är inte förbjudna.
  Men regeringen Lukasjenko varnar offentligt för dem så de blir något marginaliserade och hamnar utanför liksom regeringar här har försökt göra samma med Sverigedemokraterna men på grund av egen misslyckad politik även misslyckats med det.
  Ett tydligt bevis på det är Richard Jomshof som nu sitter som ordförande i landets justitieutskott.
  Tänk på att det inte är så värst många år sedan den politiska vänstern här lyckades sparka honom från han tjänst som lärare i svensk skola bara för han var Sverigedemokrat.

  Belarus har sin röd/gröna flagga för att är med och hör till den ryska sfären.
  Det är viktigt för landets existens både säkerhetspolitiskt och ekonomiskt därför Belarus största handelspartner är just Ryssland även om handel med Västvärlden och övriga världen flitigt förekommer.
  Belarus eller Vitryssland är gediget.
  Både med sin toppmoderna och välskötta industri kombinerat med det mycket flitiga agrarsamhället.
  Det lugna och solidariska Belarus är ett land där jag gärna skulle vilja bo om det rent praktiskt gick att välja.
  Idag tycker jag Sverige och för den delen hela Västerlandet börjar likna ”bakom järnridån”.
  Man mer eller mindre tvingas in i systemet samt att vara kvar där.
  Men likväl utlovas ändå någon påstådd ”valfrihet”.
  Allt enligt någon form av helig liberalisms dogmer.
  Det är Västvärlden.

 14. Johan de Naucler, jag skrev ”Nej, men Johan de Naucler, nu måste du ha skrivit i helt fel forum, du skriver ”Våra kära hårt stridande ukrainska bröder ..”  det är ju det vi har anklagat dig hela tiden för, att du egentligen stöder fascisterna i Ukraina.”
  Jag ber om ursäkt, min penna slant, när jag skulle förtydliga vilken slags socialist du egentligen är, när jag skrev att det började på N och slutade på L, det var naturligtvis NYLIBERAL jag menade.

  Du skriver ”Hela Europa står solidariskt med Ukraina.” 
  Jo, Europas ledare, men det är inte samma sak som Europas befolkning. I MSM kan man inte läsa att i Tjeckien demonstrerar människor i verkligt stora demonstrationer, och deras paroller är ”Ut ur EU och ut ur Nato”. Man kan inte heller läsa att  70% av  tyskarna säger att det var USA som sprängde Nord Streamledningarna.  Och  att i England tvingas Truss backa när hon försöker införa skattesänkningar för de rika, och folk river sönder sina elräkningar och vägrar betala.  
  När General Vinter, som han kallas gör entré, så kommer européerna inte att nöja sig med propaganda, de kommer att kräva att få veta sanningen. Och då kommer både EU och Nato att sitta löst. Européerna är kanske inte beredda att gå självmord för USA:s skull.

  Utmärkande för en äkta socialist är att man vill ha en FREDLIG värld som samarbetar, och om man då hör att två stora stater Kina och Ryssland, slutit partnerskap och talar om en fredlig MULTIPOLÄR värld, stater som har visat i sin praktik att de krig m m som de deltagit i sedan 1991 kan räknas på tio fingrar tillsammans,  då lusläser man allt som rör det,  för man längtar så efter fred, man vill veta hur dom tänker bära sig åt för att åstadkomma det, och jag lovar, när man gör det, så man måste fyllas med hopp, vare sig man är socialist eller inte. 

  Man har som dom flesta andra nämligen för länge sedan genomskådat USA:s lögner, det USA som talar om  ”demokrati” och lämnar efter sig förödda, förstörda  länder . Jag behöver inte nämna exempel, alla vet varifrån våra invandrare kommer. Och när man börjar förstå att USA vill ha en värld som är UNIPOLÄR, en värld i vilken USA bestämmer, och hela ens erfarenhet av USA säger att det är en exakt beskrivning av USA , det USA som vill tvinga på resten av världens länder sin nyliberala politik. 

  Som fredsälskande socialist borde man ta reda orsaken till varje krig som startas, för att inte av okunskap hamna på krigshetsares sida. Som nu i Ukraina.”Vilken är bakgrunden till det som händer”, och varför ”har Ryssland gått in i Ukraina, vad exakt har hänt?”
  Man borde som en ärlig socialist inte dra sina slutsatser förrän man har alla papper på bordet. 
  Johan de Naucler,  du och ex Kerstin Stigsson som kallar er för socialister som försvarar fascisterna i Ukraina,har visat skrämmande okunskap…ni bryr er inte ett dyft om vad som har hänt, ni har bara utgått ifrån att Ryssland har invaderat Ukraina den 24 februari 2022.
  Ni som socialister borde komma ihåg, att ”krig är en fortsättning på politiken”. Vad är det egentligen med er?

  • @Catarina Östlund.

   Du skriver: ”Johan de Naucler, du och ex Kerstin Stigsson som kallar er för socialister som försvarar fascisterna i Ukraina, har visat skrämmande okunskap…ni bryr er inte ett dyft om vad som har hänt, ni har bara utgått ifrån att Ryssland har invaderat Ukraina den 24 februari 2022.
   Ni som socialister borde komma ihåg, att ”krig är en fortsättning på politiken”. Vad är det egentligen med er?”

   Kan bara uttryckligen instämma med dig. Varken JdN eller KS förstår vad fascism är. Ett öde de delar med flera människor och organisationer som kallar sig socialistiska. I artikeln https://www.globalpolitics.se/?s=Ukrainakriget+och+splittringen+inom+v%C3%A4nstern här på Global Politics den 25 sept. 2022, så har du samma datum bidragit med en kommentar kl 21:49 och då bifogat en översättning gjord av Dick Emanuelsson,.

   Dick Emanuelsson har gjort en översättning av ett utlåtande från RFKP (Ryska Federativa Kommunistpartiet) den 15 maj 2022. Jag har ingen aning om det kommunistpartiets orientering i övrigt vare sig nu eller historiskt i förhållande till andra möjliga kommunistpartier (som jag inte heller känner till), men deras uttalande låter för mig riktigt. Uttalandet gjort av RFKP är bland det bästa jag läst. Man säger att kriget i Ukraina är inget kring mellan två imperialiststater och dess oligarker, utan ett befrielsekrig (hitintills har milis från Donbass varit mest verksam, tex i Mariupol) och ett antifascistiskt krig (såväl för Donbass som Ryssland) och förklarar varför. Det förefaller helt riktigt, efter vad jag vet idag, och därmed är kriget rättfärdigt. Man måste starkt skilja på imperialistiska krig och befrielsekrig/antifascistiska krig.

   Enligt mig var Vietnamkriget ett befrielsekrig. Skillnad mellan det kriget och Ukrainakriget är att Ryssland intervenerat över gränsen. Men ser man till hela bakgrunden (de 8 åren som föregick interventionen) så kan man förstå att Rysslands intervention var berättigad. Man kan inte enbart se till dagen för interventionen, dvs den 24 feb. 2022. Man måste se till hela förhistorien. Snarast var Ryssland alltför återhållsamt, alltför länge (flera år), vilket förlängt och försvårat kriget betydligt och i sin förlängning riskerar successiv utvidgning av kriget, i värsta fall till kärnvapen och ett 3.e världskrig.

   Rysslands speciella militära operation avsåg till en början endast att befria Donbass från det angreppskrig som nazis hade planerat att utföra i Donbass med planerad intensiv start till mitten av mars-22. Snabbt upptrappande beskjutning av Donbass (av nazis) hade redan startat när Ryssland intervenerade. Ze har uttalat att invånarna i Donbass gärna kunde lämna och flytta till Ryssland. Alltså folkfördrivning. Donbassborna ville dock ta med sig sina landområden. Det är förståeligt! Donbass stod i början av 2022 inför att genom angreppskrig bli utsatt för ett rent folkmord. Skönt att utifrån RFKPs uttalande förstå krigets karaktär.

   RFKP har som en rubrik i uttalandet: ”MARXISTENS UPPGIFT ATT DEFINIERA”. Väldigt viktig rubrik. Flera sk. socialistiska/kommunistiska partier i Sverige har inte klarat av att göra en marxistisk analys av detta specifika krig. De har inte kunnat definiera krigets karaktär vilket är ett svaghetstecken. Det enda jag sett är en random person som uttalat sig i början av kriget att det bara är ett krig mellan oligarker i Ukraina resp. Ryssland. Detta är ju helt fel och beror på okunskap om Ukrainas utveckling under årtionden med en allt starkare nazism. Nazismens karaktär i Ukraina har på andra platser på Global Politics beskrivits utförligt av såväl Vivianne Månsson som dig. I övrigt finns det mängder av annat material och filmer på Global Politics som styrker detta.

   Obegripligt att människor som JdN och KS, som tror sig vara medvetna och analytiska inte fattar vissa elementa. KS parti Sveriges kommunistiska parti har rakt av svalt vad KKE (SKP:s broderparti i Grekland?) uttalat i polemik gentemot RFKP. Ren rappakalja. Naturligtvis kan även ett kapitalistland i ett givet läge agera antifascistiskt. Det är ju precis vad som hände under andra världskriget. I en given tidsperiod kan, på en politisk nivå, en huvudmotsättning uppstå mellan ett land styrt av en naziregim och ett annat land av kapitalisttyp, utan att några oligarker från de aktuella länderna är inblandade. Inget nytt med detta. Storbritanniens krigsinvolvering gentemot ett Nazityskland är ett exempel på det.

   Så, vad jag kan förstå, driver Ryssland ett antifascistiskt krig gentemot Ukraina och Donbass ett befrielsekrig. Betänk att Ryssland under 8 år försökte få Ukraina att implementera såväl Minsk I som II. Den som av oligarkiska skäl vill erövra ett annat land väntar inte så länge. Om man vill anklaga Ryssland och Putin för något så är det väl senfärdigheten och att från början inte ha satt in tillräckligt med krigförande trupp. något man nu tycks ha förstått att man måste ändra på.

   Det finns tydligen en rätt till självbestämmande för regioner efter folkomröstningar. Åtminstone hänvisade president Putin till detta (FN-stadgans artikel 1.2 om principen om människors jämlikhet och självbestämmanderätt) i sitt tal den 30 sept. 2022. Internationella observatörer har sagt att valen gått rätt till. Om så verkligen är fallet vet vi inte idag. Väst kommer naturligtvis att anse att så inte är fallet. Det jag inte förstår är hur landområden som inte befinner sig under militär kontroll av Donbass/Ryssland kan bestämmas gå upp i Ryssland. Människor där har ju inte fått chans att rösta. Kanske har minst 50% av en hel regions population röstat för ett inträde i Ryssland? Jag tänker i första hand på
   Zaporozhye-regionen där ju en stor del av landområdet inte kontrolleras militärt.

   Är det någon som kan förklara närmare hur det resonerats vid annekteringen?

   • @Leliah 5 oktober, 2022 At 01:07

    Resultaten av folkomröstningen sammanfattades i republikerna Lugansk och Donetsk, i regionerna Kherson och Zaporozhye.
    Omröstningen ägde rum 23–27 september

    Baserat på resultaten av behandlingen av 100 % av protokollen i Zaporozhye-regionen röstade 93,11 % för att gå med i Ryska federationen. I Folkrepubliken Lugansk har 98,42 % av valsedlarna också möjlighet att gå med i Ryska federationen. Alla protokoll har också behandlats i Folkrepubliken Donetsk, 99,23 % röstade för inträde där. I Kherson-regionen fick detta alternativ stöd av 87,05 %, vilket följer av uppgifter från lokala valkommissioner.

    Efter stängningen av vallokalerna rapporterade LPR:s CEC att valdeltagandet i folkomröstningen, med hänsyn till vallokalerna i Ryssland, var 94,15%, totalt deltog 1 662 607 väljare i omröstningen, rapporterar TASS. I Zaporozhye-regionen var valdeltagandet 85%, 541 093 personer deltog i omröstningen. I DPR var valdeltagandet i folkomröstningen 97,51%, eller 2 131 207 personer, i Kherson-regionen – 78,86%, 571 001 personer röstade.
    ===============
    Portalen för juridisk information publicerade dokument undertecknade av den ryske presidenten Vladimir Poutin om upptagandet av regionerna DPR, LPR, Zaporozhye och Cherson i landet. Poutin godkände ratificeringen av de fördrag som undertecknades den 30 september i Kreml.

    Vladimir Poutin gjorde också de första utnämningarna i de nya territorierna:

    Tillförordnad chef för DPR – Denis Poushilin;
    Tillförordnad chef för LPR – Leonid Pasechnik;
    Tillförordnad guvernör i Zaporizhzhya-regionen – Evgeny Balitsky;
    Tillförordnad guvernör i Kherson-regionen – Vladimir Saldo.

    Tidigare godkände förbundsrådet fördrag och konstitutionella lagar om DPR, LPR, Zaporozhye och Cherson-regionernas inträde i Ryssland, och dagen innan ratificerades avtalen enhälligt av statsdouman. Andrey Klishas, ​​chef för förbundsrådets kommitté för konstitutionell lagstiftning och statsbyggnad, sa att förfarandet för att tillåta regioner till Ryssland skulle sluta med ändringar av konstitutionen på grundval av ett motsvarande presidentdekret.

 15. Om Putins tal:
  ”Putin lashed out at Western capitalist accusing them of stealing ’Russia´s wealth’. However, he ’forget’ to mention that he himself participated in the sale of former Soviet property as part of the St. Petersburg ’Committee of the Mayor’s Office for External Relations’. He ’forgot’ that the waelth of Russia (and in fact the Soviet Union) was plunderaed primarily by Russian Capitalist.”
  https://us.politsturm.com/about-putins-speech/

  • Hela Putins tals finns här utan ”dussin ören expert från väst som hatar Ryssland mest” som agerar som självvald uttolkare, d v s de som tillhör kategorin förvränga fritt. Och nej, det var inte de Ryska kapitalisterna som primärt plundrade Ryssland utan bankiren och dennes konsortier i väst

   Rysslands President Vladimir Putins tal – direkt från ”hästens mun”

   I Georgievsky Hall i Kreml hölls en ceremoni på fredagen för att underteckna avtal om upptagandet av Folkrepubliken Donetsk, Folkrepubliken Luhansk, Zaporizhia-regionen och Kherson-regionen till Ryssland och bildandet av nya undersåtar i Ryska federationen .

   30 september 2022

   16:00 (Moskva tid)
   Moskva Kreml

   ”Vladimir Putin:
   Kära medborgare i Ryssland, medborgare i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk, invånare i regionerna Zaporozhye och Cherson, deputerade i statsduman och senatorer i Ryska federationen!
   Du vet, folkomröstningar hölls i folkrepublikerna Donetsk och Luhansk, Zaporozhye och Cherson-regionerna. Deras resultat har summerats, resultaten är kända. Människor gjorde sitt val, ett tydligt val.

   Idag undertecknar vi avtal om upptagandet av Folkrepubliken Donetsk, Folkrepubliken Luhansk, Zaporizja-regionen och Kherson-regionen till Ryssland. Jag är säker på att den federala församlingen kommer att stödja de konstitutionella lagarna om antagande och bildande i Ryssland av fyra nya regioner, fyra nya undersåtar i Ryska federationen, eftersom detta är miljontals människors vilja.

   (Applåder.)

   Och detta är naturligtvis deras rättighet, deras oförytterliga rätt, som finns inskriven i den första artikeln i FN-stadgan, som direkt talar om principen om lika rättigheter och självbestämmande för folk.

   Jag upprepar: detta är en omistlig rättighet för människor, den är baserad på historisk enhet, i vars namn generationerna av våra förfäder vann, de som från det antika Rysslands ursprung i århundraden skapade och försvarade Ryssland. Här, i Novorossia, slogs Rumyantsev, Suvorov och Ushakov, Catherine II och Potemkin grundade nya städer. Här stod våra far- och farfarsfäder ihjäl under det stora fosterländska kriget.

   Vi kommer alltid att minnas hjältarna från den ”ryska våren”, de som inte kom överens med den nynazistiska kuppen i Ukraina 2014, alla de som dog för rätten att tala sitt modersmål, bevara sin kultur, traditioner, tro, för rätten att leva. Dessa är krigarna från Donbass, martyrerna från ”Odessa Khatyn”, offren för omänskliga terroristattacker som iscensatts av Kievregimen. Det här är volontärer och miliser, det här är civila, barn, kvinnor, gamla människor, ryssar, ukrainare, människor av olika nationaliteter. Detta är den riktiga folkledaren för Donetsk Alexander Zakharchenko, dessa är militära befälhavare Arsen Pavlov och Vladimir Zhoga, Olga Kochura och Alexei Mozgovoy, detta är åklagaren i Luhansk-republiken Sergey Gorenko. Detta är fallskärmsjägare Nurmagomed Gadzhimagomedov och alla våra soldater och officerare som dog de modigas död under en speciell militär operation. De är hjältar. (Applåder.) Stora Rysslands hjältar. Och jag ber er att hedra deras minne med en tyst minut.

   (Tystnadens ögonblick.)

   Tack.

   Bakom valet av miljontals invånare i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk, i regionerna Zaporozhye och Cherson, ligger vårt gemensamma öde och en tusenårig historia. Denna andliga förbindelse förmedlade människor till sina barn och barnbarn. Trots alla prövningar bar de kärlek till Ryssland genom åren. Och ingen kan förstöra denna känsla i oss. Det är därför både de äldre generationerna och ungdomarna, de som föddes efter tragedin efter Sovjetunionens kollaps, röstade för vår enhet, för vår gemensamma framtid.

   År 1991, i Belovezhskaya Pushcha, utan att fråga vanliga medborgares vilja, beslutade representanter för de dåvarande partieliterna att kollapsa Sovjetunionen, och människor befann sig plötsligt avskurna från sitt hemland. Detta rev sönder, styckade vårt folksamhälle, förvandlades till en nationell katastrof. Som en gång efter revolutionen skars fackliga republikers gränser bakom kulisserna, så förstörde de sista ledarna i Sovjetunionen, i motsats till det direkta uttrycket för majoritetens vilja i folkomröstningen 1991, vårt stora land, helt enkelt konfronterade folken med ett faktum.

   Jag erkänner att de inte ens helt förstod vad de gjorde och vilka konsekvenser detta oundvikligen skulle leda till i slutändan. Men det spelar ingen roll längre. Det finns inget Sovjetunionen, det förflutna kan inte återlämnas. Ja, och Ryssland idag behöver det inte längre, vi strävar inte efter detta. Men det finns inget starkare än beslutsamheten hos miljontals människor som genom sin kultur, tro, traditioner, språk anser sig vara en del av Ryssland, vars förfäder levde i en enda stat i århundraden. Det finns inget starkare än dessa människors beslutsamhet att återvända till sitt sanna, historiska fosterland.

   Under långa åtta år utsattes människor i Donbass för folkmord, beskjutning och blockad, och i Cherson och Zaporozhye försökte de kriminellt odla hat mot Ryssland, mot allt ryskt. Nu, redan under folkomröstningarna, hotade Kievregimen med våld, död åt skollärare, kvinnor som arbetade i valkommissioner, skrämde miljontals människor som kom för att uttrycka sin vilja med förtryck. Men de obrutna människorna i Donbass, Zaporozhye och Cherson fick säga sitt.

   Jag vill att myndigheterna i Kiev och deras verkliga herrar i väst ska höra mig, så att alla kommer ihåg detta: människor som bor i Lugansk och Donetsk, Cherson och Zaporozhye blir våra medborgare för alltid. (Applåder.)

   Vi uppmanar Kievregimen att omedelbart upphöra med elden, alla fientligheter, kriget som den utlöste redan 2014 och återvända till förhandlingsbordet. Vi är redo för detta, har det sagts mer än en gång. Men vi kommer inte att diskutera valet av folket i Donetsk, Luhansk, Zaporozhye och Cherson, det har gjorts, Ryssland kommer inte att förråda det. (Applåder.) Och dagens myndigheter i Kiev bör behandla folkets fria vilja med respekt och inget annat. Detta är den enda vägen till fred.

   Vi kommer att skydda vårt land med alla krafter och medel som står till vårt förfogande och kommer att göra allt för att säkerställa ett säkert liv för vårt folk. Detta är vårt folks stora befrielseuppdrag.

   Vi kommer definitivt att återuppbygga förstörda städer och städer, bostäder, skolor, sjukhus, teatrar och museer, återställa och utveckla industriföretag, fabriker, infrastruktur, social trygghet, pensioner, hälsovård och utbildningssystem.

   Självklart kommer vi att arbeta för att förbättra säkerhetsnivån. Tillsammans kommer vi att se till att medborgarna i de nya regionerna känner stöd från hela Rysslands folk, hela landet, alla republiker, alla territorier och regioner i vårt stora moderland. (Applåder.)

   Kära vänner, kollegor!

   Idag vill jag vända mig till de soldater och officerare som deltar i en speciell militär operation, soldaterna från Donbass och Novorossia, de som, efter dekretet om partiell mobilisering, ansluter sig till de väpnade styrkornas led och fullgör sin patriotiska plikt, som, på deras hjärtans kallelse, kom till militärregistrerings- och mönstringskontoren. Jag skulle vilja vända mig till deras föräldrar, fruar och barn, för att berätta för dem vad vårt folk kämpar för, vilken fiende som motsätter sig oss, som kastar ut världen i nya krig och kriser och utvinner sin blodiga vinst från denna tragedi.

   Våra landsmän, våra bröder och systrar i Ukraina – den infödda delen av vårt enade folk – såg med egna ögon vad de styrande kretsarna i det så kallade västvärlden förbereder för hela mänskligheten. Här kastade de faktiskt bara av sig sina masker, visade sitt sanna inre.

   Efter Sovjetunionens kollaps beslutade västvärlden att världen, vi alla, för alltid skulle behöva stå ut med sina diktat. Sedan, 1991, förväntade västvärlden att Ryssland inte skulle återhämta sig från sådana chocker och skulle falla samman av sig självt. Ja, det hände nästan – vi minns 90-talet, det hemska 90-talet, hungrigt, kallt och hopplöst. Men Ryssland gjorde motstånd, återupplivade, stärkte, tog åter sin rättmätiga plats i världen.

   Samtidigt har väst letat hela tiden och fortsätter att leta efter en ny chans att slå oss, försvaga och förstöra Ryssland, som de alltid har drömt om, splittra vår stat, ställa folk mot varandra, döma dem till fattigdom och utrotning. De förföljs helt enkelt av det faktum att det finns ett så stort, enormt land i världen med dess territorium, naturrikedomar, resurser, med ett folk som inte vet hur och aldrig kommer att leva enligt någon annans order.

   Väst är redo att kliva över allt för att bevara det nykoloniala systemet som tillåter det att parasitera, faktiskt, plundra världen på bekostnad av dollarns makt och tekniska diktat, samla in verklig hyllning från mänskligheten, utvinna huvudkällan av oförtjänt välstånd, hegemonens ränta. Upprätthållandet av denna hyra är deras viktigaste, genuina och absolut självtjänande motiv. Det är därför som total avsovereignisering ligger i deras intresse. Därav deras aggression mot oberoende stater, mot traditionella värderingar och ursprungliga kulturer, försök att undergräva internationella processer och integrationsprocesser utanför deras kontroll, nya världsvalutor och centra för teknisk utveckling. Det är avgörande för dem att alla länder överlämnar sin suveränitet till USA.

   De styrande eliterna i vissa stater går frivilligt överens om att göra detta, går frivilligt överens om att bli vasaller; andra är mutade, skrämda. Och om det inte fungerar, förstör de hela stater och lämnar efter sig humanitära katastrofer, katastrofer, ruiner, miljontals förstörda, förstörda människoöden, terroristenklaver, sociala katastrofområden, protektorat, kolonier och semikolonier. De bryr sig inte, så länge de får sin egen förmån.

   Jag vill än en gång betona: det är just i girigheten, i avsikten att bevara sin obegränsade makt, som det finns de verkliga orsakerna till det hybridkrig som det ”kollektiva västerlandet” för mot Ryssland. De önskar oss inte frihet, men de vill se oss som en koloni. De vill inte ha lika samarbete, utan rån. De vill se oss inte som ett fritt samhälle, utan som en skara själlösa slavar.

   För dem är ett direkt hot vår tanke och filosofi, och därför inkräktar de på våra filosofer. Vår kultur och konst är en fara för dem, så de försöker förbjuda dem. Vår utveckling och välstånd är också ett hot mot dem – konkurrensen växer. De behöver inte Ryssland alls, vi behöver det. (Applåder.)

   Jag vill påminna er om att anspråken på världsherravälde i det förflutna har krossats mer än en gång av vårt folks mod och ståndaktighet. Ryssland kommer alltid att vara Ryssland. Vi kommer att fortsätta att försvara både våra värderingar och vårt fosterland.

   Väst räknar med straffrihet, på att komma undan med allt. Faktum är att allt har kommit undan med det hittills. Avtal inom området strategisk säkerhet går till papperskorgen; överenskommelser på högsta politiska nivå förklaras falska; fasta löften att inte utvidga Nato österut, så snart våra tidigare ledare köpte in dem, förvandlades till ett smutsigt bedrägeri; fördrag om antimissilförsvar och medel- och kortdistansmissiler har ensidigt brutits under långsökta förevändningar.

   Allt vi hör från alla håll är att väst står för ordning baserad på regler. Var kom de ifrån? Vem såg ens dessa regler? Vem höll med? Lyssna, det här är bara något slags nonsens, rent bedrägeri, dubbel eller redan tredubblad standard! Den är bara designad för dårar.

   Ryssland är en stor tusenårig makt, en landscivilisation, och kommer inte att leva efter sådana riggade, falska regler. (Applåder.)

   Det är det så kallade västerlandet som har trampat på principen om gränsernas okränkbarhet och nu avgör det efter eget gottfinnande vem som har rätt till självbestämmande och vem som inte har, vem som inte är värd det. Varför de beslutar så, vem som gav dem en sådan rätt är inte klart. Till sig själva.

   Det är därför valet av människor på Krim, i Sevastopol, i Donetsk, Lugansk, Zaporozhye och Cherson orsakar vild ilska hos dem. Detta väst har ingen moralisk rätt att utvärdera det, ens att stamma om demokratins frihet. Nej, och har aldrig varit det!

   Västerländska eliter förnekar inte bara nationell suveränitet och internationell lag. Deras hegemoni har en uttalad karaktär av totalitarism, despotism och apartheid. De delar fräckt upp världen i sina vasaller, i de så kallade civiliserade länderna och i alla de andra, som enligt planen för dagens västerländska rasister borde gå med på listan över barbarer och vildar. Falska etiketter – ”skurkland”, ”auktoritär regim” – är redan redo, de stigmatiserar hela folk och stater, och det är inget nytt i detta. Det finns inget nytt i detta: de västerländska eliterna är vad de var och har förblivit så – kolonialistiska. De diskriminerar, delar in folk i första och andra klasser.

   Vi har aldrig accepterat och kommer aldrig acceptera sådan politisk nationalism och rasism. Och vad, om inte rasism, är russofobi, som nu sprider sig över hela världen? Vad, om inte rasism, är västvärldens tvingande övertygelse att dess civilisation, nyliberala kultur är en obestridlig modell för hela världen? ”Den som inte är med oss ​​är emot oss.” Det låter till och med konstigt.

   De västerländska eliterna flyttar till och med omvändelsen för sina egna historiska brott på alla andra, och kräver att både medborgarna i deras länder och andra folk ska erkänna vad de inte har att göra med alls, till exempel för perioden med koloniala erövringar.

   Det är värt att påminna västvärlden om att det började sin koloniala politik redan under medeltiden, och sedan följde den globala slavhandeln, folkmordet på indianstammar i Amerika, plundringen av Indien, Afrika, Englands och Frankrikes krig mot Kina, som ett resultat av vilket det tvingades öppna sina hamnar för handel med opium. Vad de gjorde var att sätta hela nationer på droger, målmedvetet utrota hela etniska grupper för markens och resursernas skull, iscensätta en riktig jakt på människor som djur. Detta strider mot människans natur, sanning, frihet och rättvisa.

   Och vi – vi är stolta över att det under 1900-talet var vårt land som ledde den antikoloniala rörelsen, som öppnade möjligheter för många människor i världen att utvecklas för att minska fattigdom och ojämlikhet, för att övervinna hunger och sjukdomar.

   Jag betonar att en av anledningarna till den månghundraåriga russofobin, dessa västerländska eliters oförtäckta illvilja mot Ryssland är just att vi inte lät oss råna under perioden av koloniala erövringar, vi tvingade européerna att handla för ömsesidig nytta . Detta uppnåddes genom att skapa en stark centraliserad stat i Ryssland, som utvecklade och stärkte sig på de stora moraliska värdena ortodoxi, islam, judendom och buddhism, på rysk kultur och det ryska ordet öppet för alla.

   Det är känt att planer för ingripanden i Ryssland upprepade gånger gjordes, man försökte använda oroligheternas tid i början av 1600-talet, och omvälvningsperioden efter 1917 misslyckades. Västvärlden lyckades fortfarande lägga beslag på Rysslands rikedomar i slutet av 1900-talet, när staten förstördes. Sedan kallades vi både vänner och partners, men i själva verket behandlade de oss som en koloni – biljoner dollar fördes ut ur landet under en mängd olika system. Vi kommer alla ihåg allt, vi har inte glömt någonting.

   Och nuförtiden har människor i Donetsk och Luhansk, i Cherson och Zaporizhia uttalat sig för att återupprätta vår historiska enhet. Tack! (Applåder.)

   Västländer har upprepat i århundraden att de ger frihet och demokrati till andra folk. Allt är precis tvärtom: istället för demokrati – förtryck och exploatering; istället för frihet – slaveri och våld. Hela den unipolära världsordningen är till sin natur antidemokratisk och inte fri, den är genomgående bedräglig och hycklande.

   USA är det enda landet i världen som använder kärnvapen två gånger och förstörde de japanska städerna Hiroshima och Nagasaki. De skapade förresten ett prejudikat.

   Låt mig också påminna er om att USA tillsammans med britterna förvandlade Dresden, Hamburg, Köln och många andra tyska städer till ruiner utan någon militär nödvändighet under andra världskriget. Och detta gjordes trotsigt, utan någon, jag upprepar, militär nödvändighet. Det fanns bara ett mål: precis som i fallet med kärnvapenbombningarna i Japan, att skrämma både vårt land och hela världen.

   USA lämnade en fruktansvärd prägel på minnet av folken i Korea och Vietnam med barbariska ”mattbombningar”, användningen av napalm och kemiska vapen.

   Fram till nu har de faktiskt ockuperat Tyskland, Japan, Republiken Korea och andra länder, och samtidigt cyniskt kallar dem jämställda allierade. Lyssna, jag undrar vad det här är för slags allians? Hela världen vet att ledarna i dessa länder övervakas, de första personerna i dessa stater installeras avlyssningsapparater inte bara på kontoret utan också i bostadslokaler. Detta är en riktig skam. En skam både för dem som gör detta och för dem som som en slav tyst och ödmjukt sväljer denna elakhet.

   De kallar order och oförskämda, förolämpande rop på adressen till sina vasaller euro-atlantisk solidaritet, utveckling av biologiska vapen, experiment på levande människor, inklusive i Ukraina, ädel medicinsk forskning.

   Det är med sin destruktiva politik, krig och rån som de provocerade fram dagens kolossala ökning av migrationsströmmar. Miljontals människor lider av nöd, övergrepp, dör i tusental och försöker ta sig till samma Europa.

   Nu exporterar de bröd från Ukraina. Vart är han på väg under förevändningen att ”sörja för livsmedelstrygghet för världens fattigaste länder”? Vart är det på väg? Allt går till samma europeiska länder. Där gick fem procent bara till de fattigaste länderna i världen. Återigen, ytterligare ett bedrägeri och rent bedrägeri.

   Den amerikanska eliten använder faktiskt dessa människors tragedi för att försvaga sina konkurrenter, för att förstöra nationalstater. Detta gäller även Europa, det gäller även identiteten i Frankrike, Italien, Spanien och andra länder med lång historia.

   Washington kräver allt fler sanktioner mot Ryssland, och de flesta europeiska politiker håller ödmjukt med om detta. De förstår tydligt att USA, som driver igenom EU:s fullständiga förkastande av ryska energibärare och andra resurser, praktiskt taget leder till avindustrialiseringen av Europa, till att helt ta över den europeiska marknaden – de förstår allt, dessa eliter är europeiska, de förstår allt, men föredrar att tjäna andras intressen. Detta är inte längre servilitet, utan ett direkt förräderi mot deras folk. Men Gud välsigne dem, det är deras sak.

   Men sanktionerna räcker inte för anglosaxarna, de gick över till sabotage – otroligt, men sant – efter att ha organiserat explosioner på de internationella gasledningarna i Nord Stream, som går längs Östersjöns botten, började de faktiskt förstöra paneuropeisk energiinfrastruktur. Det är tydligt för alla som tjänar på detta. Vem tjänar på, det gjorde han förstås.

   USA:s diktat bygger på brute force, på knytnävslagar. Ibland vackert inslagna, ibland utan omslag, men essensen är densamma – knytnävelagen. Därav utplaceringen och underhållet av hundratals militärbaser i världens alla hörn, utbyggnaden av Nato, försök att sätta ihop nya militära allianser som AUKUS och liknande. Ett aktivt arbete pågår också för att skapa en militärpolitisk länk mellan Washington-Seoul-Tokyo. Alla de stater som besitter eller försöker äga genuin strategisk suveränitet och som kan utmana västerländsk hegemoni ingår automatiskt i kategorin fiender.

   Det är på dessa principer som USA:s och Natos militära doktriner byggs, som kräver inget mindre än total dominans. De västerländska eliterna presenterar sina nykoloniala planer på samma hycklande sätt, även med en sken av fred, de talar om någon form av inneslutning, och ett så listigt ord vandrar från en strategi till en annan, men betyder i själva verket bara en sak: att undergräva alla suveräna utvecklingscentra.

   Vi har redan hört talas om inneslutningen av Ryssland, Kina, Iran. Jag tror att andra länder i Asien, Latinamerika, Afrika, Mellanöstern, såväl som nuvarande partner och allierade i Förenta staterna, står på tur. Vi vet: vad de än inte gillar, inför de sanktioner mot sina allierade också – först mot en bank, sedan mot en annan; nu mot ett företag, nu mot ett annat. Detta är samma praxis och kommer att utökas. De riktar sig till alla, inklusive våra närmaste grannar – OSS-länderna.

   Samtidigt har väst tydligt och länge varit önsketänkande. Så när de startade en blitzkrieg mot Ryssland, trodde de att de återigen skulle kunna bygga hela världen på deras kommando. Men, som det visade sig, upphetsar en sådan rosa utsikt långt ifrån alla – kanske fullständiga politiska masochister och beundrare av andra icke-traditionella former av internationella relationer. De flesta stater vägrar att hälsa och väljer en rimlig väg för samarbete med Ryssland.

   Västvärlden förväntade sig uppenbarligen inte en sådan motstridighet från dem. De har precis vant sig vid att agera enligt ett mönster, ta allt oförskämt, utpressning, mutor, hot och övertyga sig själva om att dessa metoder kommer att fungera för alltid, som om de var förbenade och frusna i det förflutna.

   Ett sådant självförtroende är en direkt produkt inte bara av det ökända konceptet om ens egen exklusivitet – även om detta naturligtvis helt enkelt är förvånande – utan också av en verklig hunger efter information i väst. De dränkte sanningen i en ocean av myter, illusioner och förfalskningar, med extremt aggressiv propaganda, ljög hänsynslöst, som Goebbels. Ju mer otrolig lögnen är, desto snabbare kommer de att tro på den – det är så de agerar, enligt denna princip.

   Men människor kan inte matas med tryckta dollar och euro. Det är omöjligt att mata med dessa papperslappar, och det är omöjligt att värma ett hem med den virtuella, uppblåsta kapitaliseringen av västerländska sociala nätverk. Allt detta är viktigt, det jag pratar om, men det som just sas är inte mindre viktigt: du kan inte mata någon med papperspengar – du behöver mat, och du kommer inte att värma någon med dessa uppblåsta versaler – du behöver energi.

   Därför måste politiker i samma Europa övertyga sina medborgare att äta mindre, tvätta mer sällan och klä sig varmare hemma. Och de som börjar ställa rättvisa frågor ”faktiskt, varför är det så?” – förklaras omedelbart fiender, extremister och radikaler. De byter pilar till Ryssland, säger de: här, säger de, vem är källan till alla dina problem. De ljuger igen.

   Vad vill jag särskilt lyfta fram? Det finns all anledning att tro att de västerländska eliterna inte kommer att leta efter konstruktiva vägar ut ur den globala livsmedels- och energikrisen, som uppstod genom deras fel, just genom deras fel, som ett resultat av deras många år av politik långt före vår speciell militär operation i Ukraina, i Donbass. De har inte för avsikt att lösa problemen med orättvisa och ojämlikhet. Det finns en rädsla för att de är redo att använda andra recept som är bekanta för dem.

   Och här är det värt att påminna om att väst växte fram ur det tidiga 1900-talets motsättningar genom första världskriget. Vinsterna från andra världskriget gjorde det möjligt för USA att äntligen övervinna konsekvenserna av den stora depressionen och bli den största ekonomin i världen, att påtvinga planeten dollarns makt som en global reservvaluta. Och den försenade krisen på 80-talet – och på 80-talet av förra seklet förvärrades också krisen – västerlandet övervann till stor del genom att tillägna sig arvet och resurserna från Sovjetunionen som höll på att kollapsa och kollapsade till slut. Det är fakta.

   Nu, för att frigöra sig från ännu en härva av motsägelser, måste de bryta Ryssland och andra stater som väljer den suveräna utvecklingsvägen till varje pris för att plundra andra människors rikedomar ännu mer och på denna bekostnad stänga och stoppa sina egna hål. Om detta inte sker utesluter jag inte att de kommer att försöka få systemet till en kollaps, som allt kan skyllas på, eller, gud förbjude, kommer de att besluta sig för att använda den välkända formeln ”kriget kommer att skriv av allt”.

   Ryssland förstår sitt ansvar gentemot världssamfundet och kommer att göra allt för att få sådana här hetsar till sinnes.

   Det är tydligt att den nuvarande nykoloniala modellen i slutändan är dödsdömd. Men jag upprepar att hennes riktiga ägare kommer att hålla fast vid henne till slutet. De har helt enkelt ingenting att erbjuda världen, förutom att bevara samma system av rån och utpressning.

   Faktum är att de spottar på den naturliga rätten för miljarder människor, de flesta av mänskligheten, till frihet och rättvisa, att bestämma sin egen framtid på egen hand. Nu har de helt övergått till ett radikalt förnekande av moraliska normer, religion och familj.

   Låt oss svara på några mycket enkla frågor för oss själva. Jag vill nu återkomma till det jag sa, jag vill vända mig till alla medborgare i landet – inte bara till de kollegor som är i salen – till alla medborgare i Ryssland: vill vi ha, här, i vårt land , i Ryssland, istället för mamma och pappa fanns ”förälder nummer ett”, ”nummer två”, ”nummer tre” – är de helt galna redan där? Vill vi verkligen att perversioner som leder till förnedring och utrotning ska påtvingas barn i våra skolor från lågstadiet? Att trummas in i dem att det ska finnas andra kön än kvinnor och män, och att erbjudas en könsbytesoperation? Vill vi allt detta för vårt land och våra barn? För oss är allt detta oacceptabelt, vi har en annan, vår egen framtid.

   Jag upprepar, de västerländska eliternas diktatur är riktad mot alla samhällen, inklusive folken i västländerna själva. Detta är en utmaning för alla. Ett sådant fullständigt förnekande av människan, störtandet av tron ​​och traditionella värderingar, undertryckandet av friheten får drag av en ”omvänd religion” – ren satanism. I bergspredikan säger Jesus Kristus, som fördömer de falska profeterna, och säger: På deras frukter kommer ni att känna dem. Och dessa giftiga frukter är redan uppenbara för människor – inte bara i vårt land, i alla länder, inklusive för många människor och i själva västerlandet.

   Världen har gått in i en period av revolutionära omvandlingar, de är av grundläggande karaktär. Nya utvecklingscentra bildas, de representerar majoriteten – majoriteten! – av världssamfundet och är redo att inte bara förklara sina intressen, utan också att skydda dem, och se multipolaritet som en möjlighet att stärka sin suveränitet, vilket innebär att få verklig frihet, ett historiskt perspektiv, sin rätt till oberoende, kreativ, ursprunglig utveckling, till en harmonisk process.

   Över hela världen, inklusive i Europa och USA, har vi som sagt många likasinnade, och vi känner att vi ser deras stöd. En befriande, antikolonial rörelse mot unipolär hegemoni håller redan på att utvecklas inom de mest skilda länder och samhällen. Hans subjektivitet kommer bara att växa. Det är denna kraft som kommer att avgöra den framtida geopolitiska verkligheten.

   Kära vänner!

   Idag kämpar vi för en rättvis och fri väg, först och främst för oss själva, för Ryssland, för att diktat, despotism för alltid ska finnas kvar i det förflutna. Jag är övertygad om att länder och folk förstår att en politik som bygger på någons exklusivitet, på undertryckande av andra kulturer och folk, är i sig kriminell, att vi måste vända denna skamliga sida. Den västerländska hegemonins kollaps som har börjat är oåterkallelig. Och jag upprepar igen: det blir inte som tidigare.

   Det slagfält som ödet och historien har kallat oss till är slagfältet för vårt folk, för det stora historiska Ryssland. (Applåder.) För det stora historiska Ryssland, för framtida generationer, för våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn. Vi måste skydda dem från förslavning, från monstruösa experiment som syftar till att förlama deras sinnen och själar.

   Idag kämpar vi för att det aldrig skulle falla någon in att Ryssland, vårt folk, vårt språk, vår kultur kan tas och raderas ur historien. Idag behöver vi konsolideringen av hela samhället, och sådan sammanhållning kan bara baseras på suveränitet, frihet, skapande och rättvisa. Våra värderingar är medmänsklighet, barmhärtighet och medkänsla.

   Och jag vill avsluta mitt tal med en sann patriot Ivan Alexandrovich Iljins ord: ”Om jag anser Ryssland som mitt fosterland, så betyder detta att jag älskar på ryska, tänker och tänker, sjunger och talar ryska; att jag tror på det ryska folkets andliga styrka. Hans ande är min ande; hans öde är mitt öde; hans lidande är min sorg; dess blomning är min glädje.”

   Bakom dessa ord finns ett stort andligt val, som under mer än tusen år av rysk stat följdes av många generationer av våra förfäder. Idag gör vi detta val, medborgarna i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk, invånarna i regionerna Zaporozhye och Cherson har gjort detta val. De valde att vara med sitt folk, att vara med fosterlandet, att leva dess öde, att vinna tillsammans med det.

   Bakom oss finns sanningen, bakom oss finns Ryssland!

   (Applåder.)”

   https://consortiumnews.com/2022/09/30/text-of-putins-speech-blasting-neo-colonial-west/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here