Svensk-chilenare protesterar mot svenska regeringens avvisningslista

1
1495

Vi har här publicerat ganska många artiklar om Latinmerika, och då några om Chile. Se ett tiotal artiklar om Chile under ”Relaterat. Denna artikel har anlänt från en medlem av 11 september: Tre korta möten på samma plats: Frige Julian Assange-försvara yttrandefriheten; Chile 1973; ”Varför deltog Sverige i kriget i Afghanistan?

 

 

Nationella Kommissionen för Mänskliga rättigheter Chile-Sverige. Comisión Nacional de Derechos Humanos Chile-Suecia

 


Svensk-chilenare protesterar mot svenska regeringens avvisningslista – ”Säkra listan”

Migrationsverket har tagit fram en lista över säkra ursprungsländer, vilket innebär att personer som söker asyl därifrån kommer kunna hanteras och utvisas snabbare, beslut ska tas i slutet av april.

Till vår bestörtning ser vi att Chile är med på listan. Vi har därför analyserat några av Migrationsverkets bedömningspunkter:

• Omfattningen och förekomsten av förföljelse och tortyr
• Myndigheternas funktionalitet och fungerande myndighetsskydd
• Eventuella särskilt utsatta grupper

Det chilenska folket har sedan den 18 oktober 2019 protesterat mot orättvisor som drabbat dem. Regeringens svar har varit ett förtryck, utövat av säkerhetsstyrkorna. Den officiella omfattningen uppgår till 8 565 klagomål om institutionellt våld, 13 000 skadade, 36 000 arresterade, 2 500 politiska fångar, minst 470 offer med ögonskador efter att ha blivit beskjutna av polisen och 46 döda. Omfattningen visar att det inte handlar om enskilda fall, utan resultatet av ett systematiskt våldsutövande.

Angående de chilenska myndigheternas agerande, belyser vi följande;
• Polisen som är ålagda att skydda civilbefolkningen och ansvara för den allmänna säkerheten är förövarna. De över 470 offer med ögonskador är ett tydligt tecken på detta.
• Oberoende forskningscentret CIPER Chile har offentliggjort en rapport från Chiles åklagarmyndighet. Från början av den sociala revolten och fram till den 28 januari 2021 fanns det totalt 6 568 ärenden att utreda. Dock har 46% av dem redan avskrivits utan färdiga utredningar, så fungerar straffriheten i Chile.
• CIPER Chile har vidare avslöjat hur polisen infiltrerat sociala rörelser och uppmanat ungdomar att begå våldshandlingar för att de därefter ska kunna gripas.
• Nystiftade lagar förbjuder byggande av barrikader och att bära mask, med oproportionerliga straffsatser upp till 5 resp. 3 års fängelse.
Polisen har avslöjats när de lagt in bl.a. vapen bland de gripnas tillhörigheter. Filmer och bildmaterial manipuleras för att peka ut de anklagade som skyldiga. Antalet som dömts där bevis manipulationen har accepterats vet ingen.
• Faktumet att staten står med som anklagande part i flertalet av målen sätter press på åklagarmyndigheten och domstolarna; alla människor som fängslats till följd av revolten SKA sitta i fängelse. Flertalet tilldelas preventivt frihetsberövande för förseelser med väldigt lågt straffvärde. Många har vistats i fängelser i upp till ett år i väntan på utredningarna.
Domare som bytt ut preventivt frihetsberövande mot husarrest har straffats med omplaceringar, och högre rättsinstanser har hävt deras beslut.
• Kongressen behandlar för närvarande ett lagförslag från regeringen som skulle ge polisen större befogenheter vid bruk av vapen och undanta dem från eventuella brottspåföljder.

Chile demonstrationer 191018

Punkterna ovan pekar i huvudsak på två saker:

i) regeringen har gjort allt vad den kunnat för att kriminalisera rätten till att demonstrera samtidigt som man försöker skydda sig själv och ordningsmakten från att åtalas för de brott som begås, och ii) att ordningsmakten, rättsväsendet och den exekutiva makten samarbetar för att systematiskt förtrycka och skrämma medborgarna från att fortsätta gå ut och demonstrera.

En särskilt utsatt grupp är Mapuchefolket (ursprungsbefolkning). Såväl de spanska kolonisatörerna som den politiska och ekonomiska makten i den gryende republiken har sett till att frånta Mapuches deras markägor. Mark konflikterna har intensifierat de senaste 20 åren i och med rovdriften av skogen. De senaste regeringarna har svarat på konflikten med att ge polisen militärmakt och stifta antiterrorlagar som används mot Mapuches.

För alla i Sverige som värnar om mänskliga rättigheter är det ett slag i ansiktet att se utrikesminister Ann Linde prata om att Chile är en fungerande rättsstat. För oss som följer händelseutvecklingen och läser rapporter från olika MR-organisationer är det uppenbart att Chile slutat vara en fungerande rättsstat, och då bör även Migrationsverket ta bort Chile från listan över säkra ursprungsländer.

Stöd initiativet från chilenska advokater som inför Internationella brottmålsdomstolen i Haag presenterat anklagelser mot Chiles president för brott mot mänskligheten. I dagarna har även spanska domaren Baltasar Garzón med stöd av människorättsaktivister och jurister presenterat ytterligare anklagelser mot Piñera inför ICC i Haag.

Kampanjen ”Piñera till Haag” har som mål att samla 10 000 underskrifter för att kunna skicka framställningen till ICC i Haag och visa att det i det civila samhället finns stöd för alla dessa anklagelser! Gå in på:

https://www.change.org/PineraALaHaaya

Relaterat

Öppet brev: Frige de politiska fångarna i Chile!
Solidaritet med våldsoffren i Chile! Sergels torg lördag kl 12-14!
Internationell kampanj – Vi kräver åtal i Haag för brott mot mänskligheten i Chile!
Solidaritet med de politiska fångarna i Chile.
Brevväxling med Sveriges ambassadör i Chile.
Bojkotta Chilenska varor så länge landets regering begår brott mot de mänskliga rättigheterna!
Öppet brev till Chiles president från svenska riksdagsledamöter.
Hur är situationen idag i Chile för politiska fångar?
Chile 1 maj – vad händer?
Politiska fångarna riskerar livet i fängelse i Chile: Röster från Sverige i kampanjen för frigivning av fångarna.
Värna om de politiska fångarnas liv i Chile i COVID:s expansiva utbredning!
Chilenare uppvaktar UD.

Föregående artikelVad tycker Putin om statskupper och sånt?
Nästa artikelTankarnas Trädgård: Rapport från besök i Xinjiang
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

1 KOMMENTAR

  1. Bla, bla. Vi kan ju inte ta emot alla människor som på ena eller andra sättet lider nöd ute i världen till Sverige.
    Hur skulle det gå med tex en mass-arbetslöshet och svensk välfärd, pensioner och överbelastade trygghetssystem.
    Man kanske skulle försöka bekämpa förtrycket i sitt hemland i stället för att fly. Om det inte lönar sig att strejka eller att konfrontera polis och militärmakt, utan att riskera livet och hälsan, så kanske man gör bäst i att låta bli eller försöka vända sig till internationella domstolen i Haag.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here