Sveriges samövar med terrorist-stödjare som USA och Turkiet. Fredsrörelsen, V i Alingsås och andra fördömer. Och Du då?

2
1751
Baltops 20 Bild Försvarsmakten

Försvarsmakten meddelar:

”Den multinationella marina övningen Baltops (Baltic operations) syftar till att stärka de deltagande ländernas förmåga att agera i gemensamma internationella operationer.

Baltops 20 genomförs 7-19 juni i Östersjön och har som syfte att demonstrera interoperabilitet både inom Nato samt mellan Nato och partnerländer. Övningen omfattar luftförsvar, ubåtsjakt, ytstrid, minröjning, ubåtsoperationer och amfibieoperationer. Baltops genomförs årligen sedan 1972 av USA:s flotta inom ramen ”in the spirit of Partnership for Peace”. Årets övning kommer genomföras i södra och sydöstra Östersjön.

DELTAGARE
Baltops 20 involverar omkring 3 000 personer (varav cirka 70 från Sverige), drygt 30 örlogsfartyg och 30 stridsflyg och helikoptrar. Sverige deltar med en korvett av Visby-klass. Övriga nationer och organisationer som deltar är Kanada, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Spanien, Sverige, Turkiet, Storbritannien, USA. Totalt deltar 19 nationer, 17 Nato-medlemmar och två partnerländer, Sverige och Finland. Deltagarlista uppdaterad den 1 juni.

SVENSKT DELTAGANDE I BALTOPS 2020
Försvarsmaktens deltagande syftar främst till att fortsatt utveckla interoperabiliteten samt ytterligare integrera marinens bidrag av deltagande Visbykorvetter i Natos snabbinsatsstyrka (NRF) och U.K Joint Expeditionary Force (JEF). Det svenska deltagandet varierar från år till år men utgörs 2020 av en korvett av Visbyklass samt logistik- och vaktpersonal i Simrishamn. Totalt deltar ungefär 70 personer från svenska Försvarsmakten i övningen.” (Slut)

Detta är bara en av de många övningarna där Sverige i strid med alliansfriheten stärker sin nära samhörighet med världens i särklass mest aggressiva stat.


Fredsrörelsens olika delar, Nej till Nato, Nätverket Folk och Fred protesterar mot detta samt andra.

Och nedan ett uttalande av V i Alingsås.

Däremot får jag ingen träff på ”Baltops” vid sökning på hemsidan eller Facebookssidan för V. I linje med V-ledningens minskade engagemang i frågan. Medan kamp mot imperialism är viktig för V i Alingsås har V:s ordförande Jonas Sjöstedt vid upprepade tillfällen uttalat sitt stöd för USA:s proimperialistiska politik i Syrien, Ukraina och mot Ryssland.

 


Vänsterpartiet Alingsås fördömer närvaron av amerikansk och turkisk militär på svenskt territorium.

Sverige ska inte bidra till att höja den militära förmågan för de auktoritära, odemokratiska och aggressivt expansionistiska USA och Turkiet!
.
Imorgon, 7 juni, börjar övningen ”Baltops 20” som pågår till den 19:e juni. Under Baltops kommer amerikanska och turkiska soldater, som en del i en kontingent av 3000 deltagare från 17 olika NATO-länder samt Sverige och Finland, öva b.la. runt den skånska kusten kring Ravlunda skjutfält och Simrishamn. Övningens syfte är att höja förmågan till b.la. luftförsvar, ytstrid, minröjning och amfibieoperationer i samarbetet mellan deltagande länder.

Militär alliansfrihet är den bästa grunden för en självständig utrikespolitik för fred och nedrustning. Att dessutom amerikansk och turkisk militär accepteras är utifrån en historisk och nutida kontext än allvarligare. Trump vill använda militär mot Black Lives Matter demonstrationerna för att skydda den institutionella rasismen i USA. Erdogan använder den turkiska militären för att förtrycka och mörda politiska motståndare, särskilt det kurdiska folket. Det kan vi inte acceptera, vi måste därför agera både i ord och handling.

Trots att Sverige tycker att det är oacceptabelt att beväpna Turkiet då deras militär bryter mot folkrätten, och trots de tilltagande attackerna på personer i Sverige som stått upp för demokratin i Turkiet så ska alltså svenska försvarsmakten bidra till att höja Turkiets militära förmåga – på svenskt territorium.

Vänsterpartiet är starka motståndare till värdlandsavtalet eftersom vi menar att det urholkar vår alliansfrihet och är ett steg mot ett fullvärdigt medlemskap. Av samma anledning tycker vi att Sverige ska lämna Natosamarbetet Partnership for Peace.

Vänsterpartiet Alingsås fördömer att Sverige bidrar och förstärker NATO samarbetet. Vi uppmanar därför Vänsterpartiets partistyrelse samt talespersoner i försvar och utrikesfrågor att fördöma att amerikansk och turkisk militär deltar i militärövningar på svensk mark.

Kampen mot fascism och imperialism är en viktig del i vårt partiprogram, därför kan vi inte acceptera Sveriges närmande till NATO och USA.

Relaterat

Starka bevis för att USA stödjer ISIS och al-Qaida sedan åratal?
Fortsatta framgångar i Syrien trots stöd med vapen av USA och stridsinsatser av Turkiet för terroristerna.
USA satsar fortfarande på sina IS-terrorister.

Föregående artikelStor ökning av miljardärernas förmögenhet och av arbetslösheten i USA under 10 veckor i vår. Leve kapitalismen!?
Nästa artikelIran – Imperialismens nästa offer?! Angrepp på Iran under falska förevändningar?!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

  1. Om s.k. ”vänsterpartister” hade haft ryggrad så hade de inte lydigt accepterat uteslutningen av Kakabaveh, eller fjäskandet för krigsförbrytelser, vilket har utförts av deras partistyrelse och deras partiledare under den osanna och ohövliga beteckningen ”rasism”.

    Den enda rasismen jag ser är den som skapas genom högerpolitikens krig, massmigration, segregering och ökade klyftor som V sitter i knät på istället för att stå i opposition till den.

    V är ett infiltrerat förstört parti utan ryggrad. Fraktionera och valsamverka rödgrönt, med nya riktigt gröna och riktigt röda partier, som har mod nog att stå i opposition till bombliberalismens Nato/EU-vurm!

  2. Kan du (MG) förtydliga vad du avser med ”fjäskandet för krigsförbrytelser, vilket har utförts av deras partistyrelse”?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here