Syriens president Bashar al-Assad om Syrien, Kina och Sidenvägen

1
1563
Syrias president Bashar al Assad intervjues av den kinesiske TV-kanalen Phoenix. Skjermdump.

Syriens president Bashar al-Assad har nyligen intervjuats tre gånger i media. Har publicerat en av dessa intervjuer, vilket väckte stort intressen.Aktuell, stoppad intervju med Syriens president Assad finns här!

I denna intervju diskuterar al-Assad Syriens förhållande till det kinesiska ”Belt and Road Initiative” (BRI), återuppbyggnaden av Syrien och USAs aggression. Intervjun gjordes av den kinesiska kanalen Phoenix Televsion och har där engelsk undertext.. Vi återger nedan några utdrag ur intervjun från en artikel av Pål Steigan. Bashar al-Assad om om Syrien, Kina och Sidenvägen Som vänligen åter översatts av en dam från mellersta Norrland.


Bashar al-Assad om Syrien, Kina och Sidenvägen.

Intervjuaren: Herr President, jag vill fråga er om Belt and Road Initiative. Hur ser ni rent allmänt på detta initiativ?

President Assad: Från ett strategiskt perspektiv representerar det en världsomspännande omvandling, en omvandling av hur internationella relationer utvecklas. Om vi tittar på dagens situation i världen så ser vi att den styrs av Västs försök till dominans, speciellt från USAs sida. Tidigare, under det kalla kriget, var det en period av konflikt stater emellan. Denna konflikt baserades på varje pols grad av dominans, särskilt den västra polens dominans över en grupp stater, för att uppnå sina intressen gentemot den andra polen.

Före andra världskriget och tidigare handlade det om total kolonisering; stater ockuperade andra nationer, och lade dessa folks intressen under sin egen dominans. I de flesta fall fanns det inga ömsesidiga intressen; människor i de underkuvande staterna förslavades av de mäktigare staterna.

Idag ser vi att det finns en stormakt, Kina, som försöker stärka sitt inflytande i världen. Men vilket slags inflytande? Det är inte det negativa inflytandet vi blivit vana vid, utan snarare ett inflytande i den meningen att förlita sig på vänner och ett inflytande baserat på ömsesidiga intressen. Vi i Syrien vill bli en del av Sidenvägen, och Syrien är ett litet land med internationella, geografiska, demografiska, ekonomiska och militära mått mätt…

Intervjuare: Men historiskt sett ligger det på Sidenvägen.

President Assad: Ja, Syrien ligger precis på Sidenvägen, men det som är viktigare är att detta nya sätt att närma sig, även om det härrör från historien, är anpassat till 2000-talet. Det är ett närmande baserat på jämställdhet. När vi är en del av denna väg behandlar Kina oss som jämbördiga och inte som en stormakt som handlar med ett litet land i bara eget intresse. Det finns ömsesidiga intressen: det är fördelaktigt för Kina, Syrien och alla länder på denna väg.

En annan aspekt är att det inte är begränsat till Kinas bilaterala förbindelser med dessa länder utan snarare ett förhållande mellan alla länderna längs denna axel. Så det är ett förhållande mellan kultur och civilisation som i slutändan leder till större välstånd och investeringar, och förbättringar av de sociala, ekonomiska och säkerhetsmässiga förhållandena i dessa länder. Detta betyder mer stabilitet i världen, vilket är tvärt emot vad vi känt av i vår moderna och nutida historia. Detta är vad vi ser i Sidenvägen: stabilitet och välstånd.
Syrien kan bli en strategiskt knutpunkt på den södra delen av Sidenvägen.

Återuppbyggnad och samarbete
Intervjuaren frågar också när Syrien kommer att börja återuppbyggnaden efter kriget och Assad svarar att återuppbyggnaden börjar omedelbart så snart ett område befriats, och först är det naturligtvis infrastrukturen som måste byggas upp igen, inte minst vatten- och elförsörjningen. Sedan kommer arbetet med att igång få skolor, hälsocentraler och sjukhus. Därefter gäller det att få igång vardagslivet, bostäder, arbetstillfällen. Här påpekar Assad att sanktionerna utgör ett enormt problem eftersom de hindrar återuppbyggnaden på så många sätt.

Och vår kommentar till detta är att det här är något Norge, norska organisationer och norska politiker bör uppmärksamma. Genom att vi deltar i sanktionerna mot Syrien bidrar vi både till att långsamt döda människor och till att förhindra det normala livet att komma igång igen.

Redaktör Romelsjös kommentar: Gäller förstås också Sverige.

Pål Steigan fortsätter: Assad berättar också om hur det praktiska samarbetet med kinesiska företag har inletts. Även detta arbete hämmas av sanktionerna, till exempel när det gäller överföring av pengar, men man arbetar på lösningar för att komma runt dem.

Det är en intressant intervju. Liksom i intervjun med den italienska TV-kanalen RAI är det en argumenterande och debatterande Assad vi möter. Västmakterna och deras mediefolk vill inte att vi ska få detta intryck, eftersom de har byggt hela sin berättelse om kriget mot Syrien på en demonisering i form av ”diktatorn Assad”, ”monstret Assad” och liknande.

Andra intervjuer med Syriens president Bashar al-Assad.
Annan aktuell intervju, i Paris Match.
Aktuell, stoppad intervju med Syriens president Assad finns här!
Intervju med Syriens president Assad om al-Baghdadis död.
Vad tycker Syriens president al-Assad om kurdernas och Turkiets roll? Exklusiv intervju.
Mer högintressant ur den exklusiva intervju med Bashar al-Assad, statsman och president i Syrien.

Föregående artikelNobelpristagare i kemi förordar BDS mot Israel
Nästa artikelFrige Julian Assange! Öppet brev från två tidigare riksdagsledamöter till Europarådet
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

1 KOMMENTAR

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here