Vad sysslar public service egentligen med?

15
2081
Radiohuset

Denna artikel och anmälan av Tommy Fors hittade jag på Synapze. Påminner om hur Myndigheten för press, radio och tv (Granskningsnämnden) har avvisat tidigare saklig kritik, även den som är skriven i lugnare former. Se nedan under ”Relaterat”. Synapze: Anmälan Myndigheten för press, radio och tv.


Anmälan Myndigheten för press, radio och tv.

Registrator Kulturdepartementet: mejla mig ärendenummer, tack
Registrator på Myndigheten för press radio och tv: Mejla mig ärendenummer, tack! .

I Rapport 2019-08-10 18.00 0ch 19.30 meddelar Katia Elliot om demonstrationer i Moskva. Hon säger:

”Minst 40 000 personer deltog i dag i regimkritiska protester.”
”Dagens demonstration har till skillnad från tidigare protester fått tillstånd av myndigheterna.”
Protesterna inleddes för mer än 2 veckor sedan efter beskedet att oppositionella kandidater inte fått delta i nästa månads lokalval.”

Låt oss nu beta av detta:

SVT anger 40 000. Ingen källa anges.
Moskva polisen anger enligt RIA Novosti drygt 20 000.

Kommentar (Tommy Fors): Låt oss anta att det var 40 000 i personer i Moskva (inv.15 miljoner) som deltog. Det skulle då motsvara 2 500 personer om demonstrationen ägt rum i Stockholm.
Demonstrationer i Sverige behöver inget tillstånd. Däremot måste de som ska demonstrera meddela Polismyndigheten. Är det egentligen inte typisk svensk omskrivning (eufemism).

Varför heter det om Ryssland alltid ”regimkritiska protester” ett språkbruk som SVT aldrig använder om länder i väst? Hur kommer det sig?

Har det kanske aldrig funnits några sådana i USA och i EU under bara detta århundrade?

De oppositionella hade fått tillstånd att demonstrera såväl den 10 som den 11 augusti. Antalet deltagare har dock begränsats till 100 000 personer för respektive dag.
Under dessa ”mer än 2 veckor” har ingen enda av SVT:s journalister bemödat sig om att kontrollera orsaken till varför dessa ”oppositionella” demonstrerar.

SVT/SR, TT anger att skälet för demonstrationerna genomförs är att oppositionella kandidater nekats deltagande lokala val för att Moskvas Valkommissionen menar att de funnit upprepade exempel på att inlämnade namnlistor inte stämmer överens med det antal boenden som den lokala valkretsen representerar. Var finns sanningen?

Om nu orsaken är som det som de oppositionella och SVT/SR TT anför, varför kontrollerar inte journalisterna på statsfinansierat SVT/SR och TT denna oppositionens uppgift med Moskvas valkommission?
Ingår det inte i journalistens arbete att kontrollera sakfrågan? Hur svårt kan det vara? Eller anser SVT/SR att det inte relevant.

Ska den part som de oppositionellas påstående avser inte ges möjlighet att bemöta påståendet? Vart tog i så fall SVT/SR TT:s ”seriösa research och opartiskhet vägen?

SVT/SR TT ska förmedla synpunkter/argument från de parter som ärendet gäller. Det ankommer alltså inte på SVT/SR och TT att genom selektiva och ensidiga inslag tala om för oss kunder vad eller hur vi ska tänka eller att ens ifrågasätta kundernas eget förstånd, kunskaper och försöka ta ifrån kundens förmåga att dra egna slutsatser! När det sker talar vi inte om nyhetsförmedling utan opinionsbildning. Ge mig den paragraf i Sändningstillståndet där detta står skrivet?

Valkommissionen och dess ordförande Ella Panfilova har i ryska TV medier upprepade gånger visat upp flera av de oppositionella kandidaternas listor.

Hon har visat på ett flertal falska eller upprepade namnteckningar på olika namn, namnunderskrifter på personer som är avlidna, namnunderskrifter av personer som inte ens or i Moskva, inte ens det område som kandidaten kandiderar för.

Och vad gör då ett oberoende och opartiskt SVT? Just det, ingenting!
Ingen av SVT/SR eller TT:s ”hederliga och stolta yrkesjournalister” har bemödat sig om att kontrollera bara detta! Ingen enda! Ska detta kallas seriös journalistik? Det är ju precis detta som är den utlösande faktorn!

Det intryck jag får som kund är att det oberoende, opartiska och sakliga SVT/SR och TT för ett eget informationskrig inte bara mot Ryssland utan nu även mot Kina, Iran, Venezuela, Syrien, Turkiet och andra länder som direkt eller indirekt har modet att ifrågasätta västvärldens mediala utrikesrapportering.

Journalister och utrikesredaktörer som tolkar sin uppgift på detta skeva sätt ska omedelbart kallas in till ansvarig chef och få en seriös varning. Om detta samtal sedan inte efterlevs ska journalisten entledigas enligt samma rutiner som sker inom andra yrkesgrupper när uppställda krav inte motsvarar arbetsgivarens uppställda mål, policy och förväntningar.

SVT hänvisar till Reuters som påstår att källan är den ”oberoende” organisationen OVD-info”.

Den som tar sig tid att titta närmare på denna oberoende källa får då veta det är en av Georges Soros finansierad organisation (Open Society)
OVD-info stöds även av organisationen Memorial (utländsk agent) alltså en organisation som får utländskt finansiellt stöd av följande ”oberoende” bidragsgivare:

UNCHR (största bidragsgivare är USA, Storbritannien, Japan, Sverige)
Civil Rights Defenders (NED dvs USA:s kongress, Sveriges Utrikesdepartementet, SIDA, SI,
USAID (USA:s utrikesdepartement)
Freedom House (USA:s kongress)
EU-kommissionen,
samt ambassader i Moskva som Frankrike, Storbritannien, Nederländerna; och Norge.
Saknar denna finansiella kunskap betydelse för kunden? Är det opartiskt och sakligt att utelämna denna uppgift?

Vad skulle exempelvis den svenska regimens och dess finansierade nyhetsorgan SVT/SR med oberoende yrkesjournalister och mentalt stöd från MSB, Säpo, anse om länder som Ryssland, Kina och Iran, Turkiet skulle ge finansiellt, medialt, och politiskt stöd till ”oberoende” politiska organisationer, media i Sverige, organisationer som har som mål att påverka svensk inrikes och utrikespolitik?

Enligt ryska Utrikesdepartements Maria Zacharova har dessutom USA:s ambassad i Moskva (via Facebook) och den statsfinansierade TV kanalen Deutsche Welle dagarna innan inte bara uppmanat Moskvaborna att delta i demonstrationerna, lagliga som olagliga utan även redovisat de gator utmed vilka de icke tillåtna demonstrationerna skulle gå!

Om detta berättar inte heller det oberoende och opartiska SVT/SR eller TT!
är detta oväsentligt? Bör vi kunder inte få kännedom om detta?

Ska verkligen en nyhetsbyrå som SVTSR TT som med hetta i två år ältat påstådd rysk ”collusion och valpåverkan” i USA nu helt plötsligt inte visa på hur USA och EU länder blandar sig i andra länders inre angelägenheter och som här i en pågående valkampanj utan bara bemöta detta med stor opartisk tystnad!

I Sändningstillståndet står att

” … framställningen ska vara korrekt och att framställningen inte får vara vilseledande, till exempel genom att väsentliga uppgifter utelämnas.”

Sedan bör SVT/SR även läsa på om paragrafen 8 § vad gäller Nyhetsverksamheten på SVT där det bl. a sägs
”att belysa händelser och skeenden och därvid ge den allsidiga information som medborgarna behöver för att vara orienterade och ta ställning i samhälls- och kulturfrågor.

Om opartiskhet står: Om en klart utpekad part utsätts för kritik eller allvarliga anklagelser bör han eller hon som regel få möjlighet att försvara sig i samma program. Notera även orden ”bör han som regel”. Alltså inte givet!

Om ensidighet står: Kontroversiella ämnen eller händelser får inte behandlas ensidigt så att endast en parts version eller synpunkter klart dominerar.

Anmäler SVT/SR och TT till Myndigheten för press, radio och tv för att inte tillämpa eller egenhändigt tolka det av Riksdag och Kulturdepartementet framtagna Sändningstillståndets paragrafer vad gäller opartisk och oberoende nyhetsförmedling samt redovisning av belagda fakta.

Kulturdepartementet och Riksdagen bör tydliggöra tolkningen av begreppen i Sändningstillståndets § 13 såsom: fakta; saklighet; opartiskhet; oberoende; relevans.

Vad innebär egentligen ”ha en kritisk hållning till företeelser”? Gäller denna kritiska hållning bara i världen utanför USA och EU?

SVT/SR journalister har för vana att rapportera en sak i ett nyhetsprogram som Rapport men uttrycker ofta en annan, personlig tolkning (Analys) av samma händelse i samma nyhetsmedia som ett uttryck för ”vidsträckt yttrande- och informationsfrihet”! Hur ska kunderna då veta vad som är sant och fakta och vad som är egen åsikt?

Riksdagen och Kulturdepartementet bör i kommande Sändningstillstånd inrätta en offentlig tillsynsenhet för Myndigheten press radio och tv.

Jag anser att Myndigheten saknar resurser då myndigheten har svårigheter att granska alla inkommande ärenden. Det bör klargöras för utomstående vad ett av myndigheten kritiserat eller fällt inslag får för resultat på ansvarig journalist, chef och redaktör på SVT/SR.
Dessutom ska samtliga beslut från myndigheten med motivering alltid följas av en namnteckning av den eller de person/er som fattat beslutet.

Det gäller nämligen en så viktig sak som att omedelbart höja och säkerställa förtroendet för SVT/SR TT:s utrikes nyhetsförmedling och den ansvarsfulla enhet som har till uppgift att möta synpunkter och kritik på hur nyhetsförmedlingen sker idag.

Rysslands officiella presstalesperson Maria Zacharova (20190810) har i rysk media redogjort för hur ”oberoende” massmedier från väst arbetade i Ryssland redan före de rapporterade demonstrationerna. Om detta berättar inte heller SVT/SR:s statsfinansierade media.

Sändlista:

Kulturdepartementet, enheten för medier och demokrati.

Relaterat. Avser artiklar av olika skribenter.
Sveriges Fredsråd anmäler Agenda till Granskningsnämnden för program om Venezuela.
Propagandakanalen SvT. Apropå ”Agenda” om Venezuela 9 juni.
“Vi på SVT gör allt för att vara opartiska” säger vd Hanna Stjärne. Hur lyckas man?
Granskningsnämnden accepterar propaganda från en terroristorganisation.
Har ”Toppmötet” stöd i SvT:s regler?
Maj Wechselmann Stoppa Fredrik Reinfeldts krigsmys i SVT!
Tar SVT och SR Kulturnytt massmord på allvar?
Ukraina – revolutionens mörka sida
Hjälper Iran Houthis i Jemen? Falska rapporter i media
Ubåtshotet – Den djupa staten på grunt vatten. SvT vägrar informera!
Anmälan till Granskningsnämnden av hånet mot Kina.
Granskningsnämndens avslag på ”Grisen Putin”
Granskningsnämnden – anmälan för rasism.
Nytt avslag från Granskningsnämnden!
Ny anmälan till Granskningsnämnden för ”toppmötet” om Irak.
Brexit: Anmälan av Sverige Radio P 1 till Granskningsnämnden.
Ny anmälan av Maria Persson-Löfgren 3/5 2016.
Anmälan till Granskningsnämnden: Maidan ett år efter seger för imperialism och fascism: Förlust för folket, demokratin och ekonomin 20/2 2015.
Avslag från Granskningsnämnden 12/7 2015.
Har judarna något ansvar för den växande anti-semitismen?
Grisen Putin- ny anmälan till Granskningsnämnden 30/4 2016.
Anmälan till Granskningsnämnden om Ukraina-filmen 25/5 2016.
Anmälan till Granskningsnämnden för rasistiskt ordvalPolitik

Föregående artikelVad visade en opinionsundersökning i 24 länder (även Sverige) om Wikileaks och åtal av Assange?
Nästa artikelTill försvar för Julian Assange och yttrandefriheten! Kom till unika möten idag med Assanges pappa!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

15 KOMMENTARER

 1. Jag skrev tidigare till SVT och påpekade att de rapporterade länge och mycket om engelska Stena Impero, som beslagtogs av Iran under föregivet brott mot sjöreglerna, men där det sällan nämndes att Iranska Grace 1 tidigare beslagtogs av Storbritannien för att de trodde att hon skulle leverera olja till Syrien, och att detta skulle utgöra ett brott mot EU:s sanktioner.
  Det jag ville var att de, när de skrev om Stena Impero, skulle länka tidigare artikel om Grace 1, och att de lämpligen borde ha med en intervju med folkrättsexpert, då folkrätten inte medger att Iran måste iaktta EU:s sanktionspolitik. Den gäller ju bara EU-länderna. De svarade inte ens på mina mejl.

 2. Public service håller kort och gott på med propaganda, inget annat! Den värsta skandalen är att vi får betala för skiten via skattesedeln eftersom ingen ville betala licenspengar för skräpet som sändes. Ja, det är mycket som har gått snett i Sverige och SR/SVT har stor skuld till detta…

 3. Åsiktskorridoren har sällan, kanske aldrig, varit smalare och trängre än för närvarande. Endast rättänkande har tillträde och har att ställa sig i ett långt smalt led efter varandra, ingen får passera.

  Det måste vara ett heureka-ögonblick för historiker som forskar i Medeltidens historia och gått och undrat över den dåtida inskränktheten. Här kommer modellen rakt inför deras åsyn att betraktas och analyseras.

  Och efter en stunds betraktelse den ofrånkomliga slutsatsen; det var således inte alls så illa under Medeltiden, tvärtom, de var rena hejare i att debattera varann och göra nya observationer jämfört med dagens förstockade hycklare.

 4. Det pågår en intensiv av USA samordnad global förtalskampanj mot Kina. Statliga media och statligt finansierade media är kanalerna i Sverige. SVT/SR/TT, Bonniers och Schibsteds. I Sverige får vi läsa att

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/kinesisk-militarforskning-pa-svenska-universitet
  Expert varnar: Kinesisk militärforskning på svenska universitet

  Nästan ordagrant samma artikel samtidigt i Australien.

  Sydney Morning Herald
  Australian universities are helping China’s military surpass the United States
  https://www.smh.com.au/world/australian-universities-are-helping-chinas-military-surpass-the-united-states-20171024-gz780x.html

  https://www.afr.com/policy/health-and-education/clive-hamilton-alex-joske-say-beijing-limits-academic-freedom-of-speech-on-campus-20180130-h0qhl3
  Clive Hamilton, Alex Joske say Beijing limits academic freedom of speech on campus

  På Nya Zeeland har den välkände Kina-hataren Anne-Marie Brady, som är professors assisten på Cantebury universitetet, helt öppet medgett att hennes ”forskning” finansieras av CIA.

  Anne-Marie Brady: New Zealand v China – ’We could be the next Albania’
  https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=11998271

  Revealed: China’s network of influence in New Zealand
  https://www.nzherald.co.nz/business/news/article.cfm?c_id=3&objectid=11924169

  Detta är en exakt spegling hur nazisterna en gång arbetade i Europa, och det är väldokumenterat. Metoderna är identiska.

  Samtidigt går Kina framåt, USA närmar sig stupet. I år, Kinas export till USA sjönk med 3.7%. USAs export till Kina sjönk med 23.5%. Handelsöverskottet med USA ökade 7.7%. Konsumtionen upp 8.2 % i Kina.

  USA är i total panik.

 5. Ryssland är en auktoritär stat. Varför tar du deras parti? Enbart människor från de mer extrema filterbubblorna tar ställning för Putin och hans lakejer.

  • Detta stämmer inte. Presidenterna Trump och Macron vill ha bättre relation till Ryssland enligt uttalanden. Och Ryssland är en viktig partner till Kina i BRI med 132 medlemsländer och i SCO, Den USA-initierade smutskastningen får anses ha varit framgångsrik dock. Rysslands folkrättsvidriga annektering av Krim med befolkningens stöd fördöms, medan man tiger helt om den Väststödda statskuppen mot folkvald president i Ukraina. Skripal:Ryssland får direkt skulden för att en avdankad, utbytt, värdelös f.d. spion förgiftats vid ett för Ryssland mycket olämpligt tillfälle. Rysslands folkrättsligt korrekta stöd till Syrien och insatserna mot terrorism kritiseras, medan USA:s väl belagda stöd till terrorister och folkrättsvidriga krig med omkring 3 miljoner döda sedan 2001 accepteras eller får svag kritik.

   Basal självkritik saknas hos ledande medier och politiker i Väst.

  • Nästan alla stater i väst är starkt auktoritativa. Se bara på Sverige. Det finns ju knappas en rimlig chans att påverka makten i någon fråga, och det finns definitivt inget system för att utöva påverkan. Sedan, igen, annekterade inte Ryssland Krim utan upphävde Nikita Khrushchevs annektering från 1954. Annekteringen upphävdes efter en folkomröstning med kristallklart resultat. På Krim bor huvudsakligen etniska Ryssar, med rysk kultur och ryska som modersmål. Varför skall dom inte ha rätt att tillhöra sitt eget land.

   • Enligt den statliga Demokratiutredningen 2015 ansåg 85 % i Sverige att de saknade politiskt inflytande mellan valen. Hur stort är inflytande vid valen, bl.a. med tanke på att ledande politiker lätt kan säga ett, och göra något annat.

    • Det verklig problemet är det politisk system vi har, att rösta på ett parti betyder att rösta på ett paket, även om man inte vill ha alla delar av paketet. De inbjuder även till korruption, att köpa röster och betala med bidrag och förmåner riktade mot en tydligt avgränsad grupp. (S) har varit otroligt skickliga att utnyttja detta, rösta på oss så blir det mer bidrag, mer pengar i fickan, för just eran grupp. ”Någon annan”, för de mesta ”de rika” ska få betala för ”reformen”. Senast när det gäller invandrare. Meddelandet har underförstått varit tydligt, röstar ni inte på (S) kommer andra att dra in era bidrag. Vad som behöver hända är att vi får ett system som tillåter påverkan separat på varenda fråga direkt mot en ansvarig person, och som har spärrar mot missbruk, som till exempel just röstköp och där olämpliga politiker avlägsnas personligen. Man skall inte behöva vänta på ett allmänt val efter en mandattid i en valkrets. Väljarna skall kunna ställa krav och utkräva ansvar av en person. De går inte idag.

   • Ukrainas president Volodymyr Zelensky hävdade på torsdagen att president Donald Trump lovade att hjälpa Kiev i att ”återvända” Krim.
    Vita huset har inte kommenterat uttalandet. Nyheten kommer mitt i pågående politisk oro som inleddes förra veckan efter att amerikanska medier rapporterade, med hänvisning till en visseblåsare, att Trump under telefonsamtalet i juli uppmanade Zelensky att samarbeta i en utredning av Hunter Bidens affärsverksamhet med ett lokalt gasföretag.

    2016 erkände Biden offentligt att ha hotat Ukrainas myndigheter med att dra 1 miljard dollar i amerikanska lånegarantier om Kiev inte avfyrde åklagaren som ansvarar för ärendet mot sin son. Transkriptionen släpptes efter att demokraterna inledde en formell undersökning om impeachment över anklagelser om att Trump pressade Zelensky för att öppna sonden igen för att öka sitt bud om återval i 2020. Krim genomförde en folkomröstning 2014 efter sammanstötningar i den ukrainska huvudstaden vilket resulterade i ett våldsamt statskupp. Folket på halvön röstade att lämna Ukraina och återgick därefter till Ryssland. Senare på våren förklarade Donetsk och Lugansk sin oberoende och vägrade att lyda den olagliga interimsregeringen i Kiev.
    https://sputniknews.com/world/201909261076893892-zelensky-claims-trump-pledged-to-help-ukraine-return-crimea/

    • Många av demonstranterna i Kiev var betalda av Usa. De trodde det var emot korruption. Sen tog fascisterna o nazisterna över. Allt enligt planerna.

 6. AfS vill lägga ner Usa´s propagandaorgan SVT. Det + att de vill kasta ut Nato o gå ur EU gjorde att jag röstade på dem. Som Benny skriver så tvingas alla skattebetalare betala gör att matas med lögn-propaganda.

  Synd att man inte kan trycka på ”Gilla”-knapp här. Det finns en del vakna personer här.

  • AFS är högerpopulister på gränsen till fascister. Dom skyller alla problem på invandrarna och på höga skatter. Sveriges största problem är tvärtom att skatterna har sänkts så mycket för rikemännen så att välfärden måste skäras ner.

   Som alla högerspöken så skyddar AFS den rika överheten genom att försöka rikta missnöjet åt fel håll. Precis samma taktik som nazisterna genomförde i Tyskland på 30-talet. Kapitalet tjänade storkovan och vanligt folk blev kanonmat.
   Det finns en del personer här som inte har vaknat ännu.

  • I DN skrev Martin Jönsson: ”Det är nu tidningsdöden tar fart på allvar”.
   https://www.dn.se/ekonomi/martin-jonsson-det-ar-nu-tidningsdoden-tar-fart-pa-allvar/
   Samtidigt går staten ut med miljoner för att rädda sina propagandakanaler, och går till extrema mått för att stänga ner alla regimkritiska kanaler. Staten har regler för detta tidningsstöd, endast papperstidningar räknas. Avsikten är naturligtvis att förhindra nya medier att bildas och växer för stora investeringar behövs för att starta en papperstidning. Det är korruption så det osar om det, och skattebetalarna betalar, antingen dom vill ha smörjan eller inte. Sedan har staten låtit en mycket väl definierad grupp dominera svenska medielandskapet. Vi rör oss hela tiden skrämmande mot formen av en totalitär diktatur och att bli en integrerad del av NATO som drivs av USA. Förberedelserna är i full gång, värdlandsavtalet och köpet av det värdelösa Patriot systemet de senaste symptomen. Allt medan Asien utvecklas i rasande takt, och USA imperiet skakar betänkligt.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here