Jemen-kriget 6 år – med svenska vapen!?

2
2134
A boy walks as he collects toys from the rubble of a house destroyed by a recent air strike in Yemen’s northwestern city of Saada May 27, 2015. REUTERS/Stringer – RTX1ET4O

Det inhumanitära läget.

Man läser återkommande att Jemenkriget innebär världens största humanitära katastrof. Sex år har idag gått sedan kriget inleddes.

Johan-Mathias Sommarström rapporterade nyligen och i februari ”Undernäringen och svälten i spåren av kriget i Jemen har under början av året ökat ytterligare.
FN kallar nu Jemen för den farligaste platsen på jorden för ett barn.
Vår korrespondent har rest långt ut på den jemenitiska landsbygden där situationen för barnen är direkt livshotande.
Det prasslar när det guldfärgade folieomslaget runt lilla Sama öppnas. Hon är bara skinn och ben och har missfärgningar av svälten.

Det är en levande mardröm för miljontals barn här. Två miljoner behöver behandling för undernäring, 400 000 är så svårt undernärda att de när som helt riskerar att dö. Och läget förvärras hela tiden.

Varför? Kriget så klart. Och Saudialliansens blockad som gör att hamnar och luftrum kontrolleras av koalitionen. Mycket lite varor och förnödenheter släpps in – hittills i år inte ett enda oljefartyg. Det leder till att förnödenheter inte kan transporteras, sjukhusens dieselaggregat stannar och hela ekonomin störtdyker.”
Svälten breder ut sig i krigets Jemen

I sin Global Humanitarian Review skriver FN att nästan 250 000 människor har dött under kriget i Jemen sedan det började våren 2015.

Men Sommarström nämner inte stödet från USA, Storbritannien och Israel till Saudis angreppskrig som inleddes 26 mars 2015, för 6 år sedan. Inte heller Sveriges omfattande export av vapen till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, som troligen använts/används i kriget enligt bl.a. Diakonia. Detta behandlas längre ned.


Saudiarabiens fredsutspel

Nyligen kom Saudiarabien med ett fredsutspel Erik Ohlsson: Saudisk fredstrevare i Jemen avvisas av huthierna – som just nu har framgångar på slagfältet

Erik Ohlsson skriver ”Saudiarabien, som i snart sex år varit en aggressiv aktör i Jemenkriget, viftade tidigare i veckan med en fredens olivkvist. Den saudiska krigsmakten stöder den internationellt erkända regeringen. En regering vars legitimitet är omstridd av många jemeniter.”

”Förslaget innefattar ett landsomfattande eldupphör, liksom öppnande av de hamnar och flygplatser som varit försatta i blockad, något som hindrat livsmedel och mediciner att komma in till de krigs- och svältdrabbade jemeniterna. Det saudiska initiativet togs emot med entusiasm i omvärlden. ”Ett steg i rätt riktning”, sade det amerikanska utrikesdepartementets talesman.”

Huthierna sa dock nej. De är en islamiströrelse som på goda grunder anses stå nära Iran, och som har framgångar på slagfältet. De kontrollerar sedan länge Jemens huvudstad Sanaa, liksom viktiga kustområden.

Den senaste tiden har huthierna avancerat mot Marib, den enda större staden i norra Jemen som fortfarande hålls av regeringsstyrkorna. Dessutom har huthirörelsen utvecklat sina missiler och attackdrönare, som regelbundet styrs mot mål inne i grannlandet Saudiarabien.

Huhtiernas  chefsförhandlaren kräver att saudierna verkligen avslutar blockaderna i luftrummet ovanför flygplatsen i Sanaa och till hamnen i staden Hodeidah vid Röda havet.”

 


Vad är det för slags krig?

Detta är ett angreppsskrig av främst Saudiarabien och Förenade Arabemiraten, med stöd av USA och Storbritannien. Kriget som inleddes omkring 26 mars 2015 är ett brott mot FN-stadga och folkrätt. Och USA sex-dubblade sina egna bombangrepp mot Jemen under 2017. Rikaste USA har sexdubblat bombningarna av fattigaste Jemen.

Angreppet ägde rum utan mandat från FN:s säkerhetsråd som hade sammanträde om situationen i Jemen den 14 april 2015, tre veckor efter att bombkriget hade startat. Angreppet är sålunda ett brott mot FN-Stadgans våldsförbud i Kapitel 2(3) och 2(4):

1. Alla medlemmar skola lösa sina internationella tvister med fredliga medel på sådant sätt, att internationell fred och säkerhet samt rättvisa icke sätts i fara.

2. Alla medlemmar skola i sina internationella förbindelser avhålla sig från hot om eller bruk av våld, vare sig riktat mot någon annan stats territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på annat sätt oförenligt med Förenta Nationernas ändamål.

Angreppet utgjorde också en kränkning av Jemens suveränitet, en av grundpelarna i FN-Stadgans Kapitel 2(1):

I stället för att tillämpa dessa grundläggande principer i Stadgan går säkerhetsrådet på angriparnas linje och antar en resolution baserad på ett förslag från Jordanien, en av medlemmarna i bombkoalitionen mot Jemen. Man vänder upp och ner på begreppen offer och angripare, och belägger de så kallade Houthi-rebellerna med embargo och reseförbud, medan man gör angriparen till offer. Den antagna resolutionen om Jemen heter #2216, och är ett lågvattenmärke för Säkerhetsrådet.

Pressen från Västmakterna och Saudiarabiens, Qatars och Arabemiraternas enorma oljeresurser ledde till att denna resolution kunde antas. Enbart Ryssland lade ner sin röst vid voteringen om denna skammens resolution som i praktiken gav angriparna fria händer att fortsätta att våldföra sig mot Jemens civilbefolkning. Jemen kallar

Legitim regering saknades i Jemen 2015.

* Observera att det saknades en laglig regering i Jemen då Saudiarabien anföll, vilket media tiger om. Kriget i Jemen -Bakgrunden.

Den interna konflikten startade som ett landsomfattande uppror i början av 2011. Protesterna byggde på principer för civilt motstånd utan våld. Missnöje med president Salehs regims hantering av landets interna motsättningar, korruption, fattigdomsbekämpning och demokratiska underskott födde den ”jemenitiska revolutionen”. Upproren enade olika delar av befolkningen oberoende av ideologi, religion och region och utvecklade sig till ett krav på president Salehs avgång. (Bilden nedan föreställer Hadi).

Saudis utsedde ”President” Hadi från Jemen.

Efter misslyckade försök på att undertrycka upproren med våld började USA, Saudiarabien och GCC-länderna arbeta för att Salehs vice-president, Abd Rabbuh Mansur Hadi, skulle ta över rodret. Under tiden bildade oppositionen ett Nationellt Råd som bestod av en bred koalition av aktivister, stamledare, Syd-Jemen separatister, oppositionella militärer, tidigare medlemmar av regeringen och representanter för Houthi-gruppen och man arbetade för fria val.

Saudierna och deras bundsförvanter lyckades att åsidosätta det Nationella Rådet och drev igenom överföring av makten till vicepresident Hadi som blev vald som enda kandidat till president i februari 2012. Detta är grunden för den ”legitimitet” som USA/UK, Saudiarabien och GCC-länderna åberopar.


Sveriges vapenexport till de länder som angripit Jemen.

Svensk vapenexport. Bild Pixabay. I e-folkets artikel.

Sverige har stött Saudiarabien och Förenade Arabemiraten med vapen även efter det att angreppskriget mot Jemen inleddes. Först en aktuell artikel.
Varför är utrikesminister Ann Linde så tyst om att svenska vapenanvänds i kriget i Jemen

Och det har pågått länge.

I en debattartikel för några år sedan skrev fredsorganisationer:

”Den 21 februari 2017 kom exportstatistiken för 2016. Den redovisar bland annat export av krigsmateriel till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten till ett värde av 156 miljoner kronor… Båda dessa länder är aktiva parter i kriget i Jemen, vars befolkning som en följd av detta nu genomlever en av de värsta humanitära katastroferna i världen.” –  SvD: Risk att Sverige fortsätter att sälja vapen till diktaturer

Organisationerna kräver att alla partier före valet redovisar om de ansluter till deras krav på stopp för vapenexport till diktaturer som bl.a. Saudiarabien och Förenade arabemiraten.

I en artikel i Svenska Dagbladet redan 7/10 2014 ”Svenska vapen i grym saudisk krigföring” skriver Bo Forsberg, Diakonia:

”I den saudiska krigföringen mot Jemen används det svenska stridsledningssystemet Erieye. Detta sker trots att svensk lagstiftning säger att mänskliga rättigheter ska vara ett centralt villkor för export.”

”Mellan 2010 och 2014 köpte Saudiarabien svensk krigsmateriel för 5,1 miljarder kronor. Att regeringen förra året beslöt att avbryta det militära samarbetsavtalet betyder inte att vapenexporten dit har upphört.”

Kungen och drottningen av Sverige samt Saudiarabiens förre kung
Sveriges stödjer också Förenade Arabemiratet i dess krig mot Jemen.
Sverige hjälper Förenade Arabemiraten att bomba fattiga Jemen.
Sveriges Radios kända program ”Kaliber” rapporterade Sveriges Radio: Svensk myndighet flygledde diktaturens militära plan

”P1-programmet Kaliber kan i dag avslöja nya uppgifter om Luftfartsverkets samarbete i Förenade Arabemiraten. Flera personer som arbetat på plats vittnar om att myndighetens personal dagligen flyglett militära plan.”

Bland annat har militära transportplan varit på väg till krigets Jemen.

Flygledaren Jan Källström som arbetade med flygledning på Abu Dhabis internationella flygplats mellan 2015 och 2017, berättar att han såg krigsmateriel lastas ombord på militära fraktplan som fanns på flygplatsen.

”Jag kunde ju se att de tryckte in en helikopter eller en stridsvagn så det är ju vapen.”

Luftfartsverkets helägda dotterbolag har sedan 2013 ett samarbete gällande flygledningen för fem flygplatser i Förenade Arabemiraten. Luftfartsverkets personal ska bara arbeta civilt underströk Vd för Luftfartsverkets dotterbolag, Maria Wall Petrini, i en intervju med Kaliber.

Skulle det vara problematiskt om det är så att det har lyft militärflyg som har bidragit på något sätt till den här konflikten i Jemen?

”Ja, självklart är det ju inte bra om det är så. Men jag vidhåller att vi är där för att bedriva en civil luftfart och hjälpa till att driva en civil luftfart, inte en militär luftfart”, sa Wall Petrini då.

Men Kaliber har varit i kontakt med flera personer som jobbat på plats i Förenade Arabemiraten, och som berättar om att Luftfartsverkets personal dagligen hanterade militära flyg, både passerande stridsflyg och transportplan som bland annat varit på väg till krigets Jemen.

Kaliber har sökt bedömning av samtliga riksdagspartier och fått svar från fyra av partierna. Ansvarig minister Tomas Eneroth utgår från att gällande bestämmelser följs och menar att det är Luftfartsverket och inte regeringen som är ansvarigt.

All heder åt Jan Källström som vågar framträda med namn och berätta. Uppgifterna bekräftas andra anställda som Kaliber har fått intervjua anonymt.


Några andra artiklar om Jemen

Jemens befrielsestyrkor slår ut oljefält i Saudiarabien, som har fullt med “fina” vapen från USA, som skyller på Iran.

Manifestation till stöd för Jemen.
Jemen: ISIS vapen kan spåras till USA:s regering – som söker kontakt med houthis!

Saudiarabien togs bort från FN:s skamlista av generalsekreteraren efter hot om indragna bidrag – nu ny massaker på barn i Jemen.
Angreppskriget mot Jemen startade för 5 år sedan.
Jemens befrielsestyrkor slår ut oljefält i Saudiarabien, som har fullt med “fina” vapen från USA, som skyller på Iran.

Manifestation till stöd för Jemen.
Jemen: ISIS vapen kan spåras till USA:s regering – som söker kontakt med houthis!

Manifestation till stöd för Jemen.

Saudiarabien anfaller Jemen, med stöd av Obama, al-Qadia och IS m.fl.

https://efolket.eu/varfor-ar-utrikesminister-ann-linde-sa-tyst-om-att-svenska-vapen-anvands-i-kriget-i-jemen/

Föregående artikelIrak-möte i kväll och Irak gav USA, Sverige och andra stater order att genast lämna Irak. Vad händer?
Nästa artikelTio punkter om kriget i Syrien
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

2 KOMMENTARER

 1. Det är skillnad på muslimer och muslimer det är uppenbart! I Mellanöstern är det inga problem för USA och Nato plus diverse lakejer att mörda miljontals med krig och bombningar men i Kina där de muslimska uigurerna kan användas som politiska slagträn mot Kina där räcker det med omskolningsläger för militanta islamister och det blir ett ramaskri i den USA-styrda propagandan! Kontentan av det hela…människors liv har inget värde om det inte kan användas i MSM-propagandan! Nu är det ju så att i verkligheten så skiter både USA och EU i uigurerna egentligen, utan det är möjligheten att destabilisera Kina med islamister som man strävar efter och därför ger man uigurerna sitt stöd…

  • Det förekommer inga övergrepp mot uigurer i Xinjiang. Det är lika lätt att kontrollera som att gå till Gamla Stan och kolla att inga folkmord pågår där. Vi kan även använda WeChat och det kan lätt finnas tusentals på ett WeChat nätverk och man kan bara sända frågor, och få svar. Folk i Xinjiang är mycket nöjda med att Peking har fått stopp på den USA sponsrade terrorismen och är sällan sena att påpeka det. Det gäller även de omfattande utbildningsprogrammen.

   Inte alla är nöjda. En del protesterar när de gamla patriarkaliska samhällsstrukturerna med sin ofta våldsbejakande hederskultur bryts ned då den allt mer välutbildade ungdomen lär sig språk och yrken, vinner egen friheter och går sin egen väg. Man påstår att det är att förstör gammal kultur och språk, men de yngre bryr sig inte. Speciellt gäller det kvinnorna. De traditionella klanerna rasar.

   ”Läger”. Vad som hänt är detta. USA rekryterade missnöjda, outbildade och fattiga personer, sände dom till det USA ockuperade området i Syrien för radikalisering och utbildning till IS terrorister. Sedan skickades dom tillbaka till Xinjiang med uppgiften att etablera en ny Islamisk Stat i Xinjiang efter syrisk modell. Omkring 300 personer fick sätta livet till, sedan fångade Kina in dom, och dom internerades på en nybyggd rehabiliterings anstalt 2 mil SW om Korla järnvägsstation i Xinjiang. USA arbetar på att få ut dom på gatorna igen för att åstadkomma ett regimbyte. Inga officiella siffror, men det sägs röra sig om omkring 3,500 personer.

   Det har dessutom varit två program för avradikalisering av 3,445 sympatisörer, båda nu avslutade. Personerna är tillbaka i samhället.

   Detta kallar USA propagandan folkmord och övergrepp. Vi vet att Adrian Zenz ligger bakom USA ryktena. Han fyller idag samma funktion som en gång Gui Minhai, som vi vet fick över 10 miljoner kronor för jobbet, men Gui hoppade av och flydde tillbaka till Kina förs skydd undan USA. Hur mycket Adrian Zenz får betalt vet vi inte, men svenska Schibsted, Bonniers, SVT och Sveriges Radio sprider ryktena gratis. Tolka USA uppgifter om Jemen på samma sätt.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here