Världens fattiga betalar med sina ovaccinerade liv för att främja västerländska regeringars och Big Pharmas intressen

20
2332
Shutterstock licens.

Denna artikel The world’s poor are paying with their unvaccinated lives to further the interests of Western governments and Big Pharma. har skrivits av Marcello Ferrada de Noli, svensk professor emeritus i epidemiologi, tidigare forskare vid Harvard Medical School och chefredaktör för The Indicter. Den är översatt av Rolf Nilsson.

Marcello Ferrada de Noli har skrivit och publicerat fler artiklar om vaccination och COVID-19.
Bristen på samarbete när det gäller att föra säkrare vacciner till EU och USA chockar professor i epidemiologi.
AstraZenecas motgångar. MSB skyller på desinformationskampanjer från ”främmande makt”. SvD intervjuar författaren


Världens fattiga betalar med sina ovaccinerade liv för att främja västerländska regeringars och Big Pharmas intressen

De som får glädje av av folkhälsovaccinationsprogrammen bör vara människorna, inte bankkontona för likgiltiga företagsägare och de hälsomyndigheter som de bär i sina redan djupa fickor.

Sedan Hippokrates tid har det väsentliga kännetecknet för en ”pandemi” varit universalitet, att den kan infektera alla befolkningar (från det grekiska pan – ”alla” och demos – ”folket”).

Följaktligen bör förebyggande, skyddande och immunologiska åtgärder, fördelas över alla befolkningar i världen – vilket indikerar att alla regeringar bör ta på sig det primära ansvaret för att genomföra dessa åtgärder för sina medborgares folkhälsa.

Med detta sagt är myndigheterna inte helt autonoma i sina beslut. Västerländska regeringar är bundna till geopolitiska överenskommelser, i form av militära allianser, såsom NATO, eller internationella politiska sådana, som Europeiska unionen (där de flesta av dessa länder, deltar i båda). I toppen av dessa pyramidkonstruktioner finner vi USA, antingen direkt representerat eller genom sina ideologiska ombud i Europa.

I både USA och EU hittar vi en byråkratisk gren, vilken ansvarar för folkhälsofrågor, förknippade med ”kontroll och godkännande” av läkemedel, vilket innebär att de bestämmer vilka produkter som ska kunna köpas av kunderna bland regeringarna. Dessa enheter är

 1. US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) och
 2. European Medicines Agency (EMA), administrativt under EU:s ledning.

Men i motsats till medicinsk etik och lagstiftningens anda är det inte folkhälsan, utan istället privat vinst, som motiverar hanteringen, eller snarare misskötseln, av det allvarliga akuta respiratoriska syndromet coronavirus 2-utbrottet och de resulterande dödsfallen.

Sådana missförhållanden har berövat stora delar av världens befolkning adekvata covid-19-vacciner. Epidemiologiskt sett är ett vaccinationsprogram över hela världen, utan undantag, en väsentlig åtgärd för att bekämpa denna pandemi. Om jag fick igenom min vilja skulle jag göra vaccination – med undantag för kliniska fall – obligatorisk för alla medborgare i alla länder.

Problemet är, som visats i den nuvarande Covid-19-pandemin, att många regeringar och deras folkhälsomyndigheter, inte är oberoende i sitt beslutsfattande. Så länge de åtgärder man vidtar har att göra med farmaceutiska produkter, såsom vacciner, har klientregeringarna enbart accepterat det som de överstatliga myndigheterna har dikterat för dem.

Till exempel, bara dagar efter att CDC nödgodkände akutanvändningen av Pfizer-vaccinet, gjorde EMA samma sak. Bara dagar efter att CDC godkände användningen av Pfizer-vaccinet för yngre populationer, gjorde EMA samma sak. Strax efter att CDC utfärdat en varning om de sekundära effekterna av det ena eller andra vaccinet som inte kommer från Pfizer, utfärdade EMA samma varning. Och så vidare.

Allt detta har resulterat i att det Manhattanbaserade företaget Pfizer sålt 3,5 miljarder doser hittills.

Beror detta på en högre bevisad effektivitet och/eller säkerhet hos Pfizer-vaccinet, jämfört med andra på marknaden? Nej.

Till exempel, Sputnik-vaccinet, det första godkända någonsin (se artikel i Lancet, september 2020), som har godkänts i över 70 länder, och med effektivitet som liknar Pfizers och säkerhet som inte står efter något annat vaccin, har fortfarande inte blivit godkänt av EMA efter månader och månader av ”utvärdering” (EMA har en pågående översyn av SputnikV sedan  4/3 2021, ö.a.).

Inte konstigt då att Pfizer-vaccinet har blivit den dominerande produkten på ”världsmarknaden” – som om fattiga länder i Afrika eller Asien inte är en del av ”världen” – som det uppfattas av företag och västerländska regeringar.

Tabellen nedan visar andelen av Pfizer-vaccinet på den internationella marknaden.
Källa: här.

© Sara Wise/Axios

En artikel av Bob Herman i Axios noterade att ”Pfizer och Moderna har samlat in mer än 90 % av globala covid-19-vaccinintäkter”, och att ”Pfizer ensamt står för 60 % av den globala försäljningen. Modernas tvådosvaccin, som finansierades till 100 % av den federala regeringen, har mer än hälften av sin försäljning i USA.”

Frågan är dock, hur har Pfizer lyckats få den högsta andelen av covid-19-vaccinförsäljningen i världen?

Public Citizen granskade sex kontraktsärenden, så kallade ”sekretessavtal”, mellan Pfizer och regeringar runt om i världen. I ett fall klagade brasilianska regeringstjänstemän på att klausuler i avtalsförhandlingarna var ”orättvisa och kränkande” från Pfizers sida.

Och hur är det med transparens? Enligt Washington Post har Pfizer 73 kontrakt för sitt Covid-19-vaccin. Ändå har bara fem av dessa affärer offentliggjorts av regeringarna, och endast de som har ”betydande korrigeringar” enligt Transparency International.

En publikation från Bureau of Investigative Journalism (BJI) med rubriken ”Utsatt för utpressning”: Pfizer kräver att regeringar spelar med statliga tillgångar för att säkra vaccinavtalet”, fördömde Pfizer för att ha pressat Argentinas regering ända till att ha fått parlamentet att anta ny lagstiftning för att skydda Pfizers intressen, och ”Förutom ändringarna i den nya lagen bad man Argentina att också teckna internationell försäkring för att betala för potentiella framtida skadeståndsfall mot företaget.” Pfizer ska också ha begärt att Argentinas regering skulle ställa statliga tillgångar som säkerhet, inklusive federala bankreserver och militärbaser.

Med den tidigare argentinske hälsoministerns ord, citerad av BIJ:

”Vi erbjöd oss ​​att betala för miljontals doser i förväg, vi accepterade denna internationella försäkring, men den sista begäran var ovanlig: Pfizer krävde att Argentinas suveräna tillgångar också skulle vara en del av det juridiska stödet.”

Folkhälsa i samband med en pandemi, borde vara en samlad utmaning för hela världen, och mottagarna av massvaccinationsprogram borde vara människorna, inte intäktsströmmarna från likgiltiga företagsägare och de myndigheter som de har stort inflytande över.

De medicinska myndigheterna vilka tillhör länder som samtidigt är beroende av Nato – och dess politiska gren, Europeiska unionen – har inte bearbetat utvärderingen av andra vacciner, trots att de är lika effektiva och säkra som Pfizer. Dessutom är de kliniska egenskaperna hos kinesiska och rysktillverkade vacciner, med klinisk kvalitet åtminstone i paritet med Pfizers, mindre kostsamma och mycket lättare att lagra och transportera.

Under tiden, i oktober 2021, nådde antalet dödsfall orsakade av coronaviruset 497 436. Endast 3,1 % av människorna i låginkomstländer har fått minst en dos.

De fattiga ska inte med sina ovaccinerade liv betala priset för de västerländska regeringarnas geopolitiska strategi, ett lömskt kallt krig för att skydda de ekonomiska intressena hos giriga företag, som till synes har dem under sin kontroll.

Pandemier är per definition ett världsomspännande folkhälsofenomen. Medicinerna för att bekämpa dess symtom, för att immunisera allmänheten – vacciner etc – borde alltså vara en global strävan. Vaccintillverkning bör enbart ske vid statliga institutioner, dess forskning under internationellt vetenskapligt samarbete.

På samma sätt bör distributionen av dessa vacciner ske enligt prioriteringar utifrån internationellt folkhälsointresse. Länder med sämre inköpsförmåga bör inte lämnas på efterkälken, som nu är fallet, där vaccin som alla behöver har blivit en handelsvara för att tjäna och berika de få. Internationella organisationer som WHO – som ska representera hela planeten – borde absolut inte samarbeta med företag och stiftelser som drivs av privata intressen.

Geopolitik bör hålla sig borta från allmän folkhälsa.

Föregående artikelDN: Kommentar till Peter Wolodarskis ledare i söndags. ”Inte bara Facebook”
Nästa artikelVi måste rädda Julian Assange!

20 KOMMENTARER

 1. Professor Ferrada de Noli har precis som många andra i hans situation helt rätt. Kanske borde vaccinfördelningen skötas rättvist av FN? Skulle britter och amerikaner godta det? Tyvärr inte.

  Samtidigt drabbades Europa och Nordamerika hårdast och först av alla, och tillsammans har flest dött i dessa två mycket rika världsdelar. Trots alla vaccin som prånglats ut i Förenta staterna, har säkert mer än en miljon dött där och stora delar av högerväljarna är naturvetenskapligt faktaresistenta och vill inte ha vaccin. Landets vaccinnivå tycks ha stannat på under 60%. En paradox.

  Kina skötte vaccin och pandemin på egen hand och fick snabbt ned dödstalen och spridning. Mycket var hemligt och inte minsta transparent.

  Ryska Sputnik-V:s problem var tillverkningspotentialen: man kunde inte snabbt tillverka tiotals miljoner vaccin för distribution, även i RF vaccinerar sig inte befolkningen ens nu, då man inte litar särskilt på staten och/eller vaccinet. Även det en paradox.

  Även i Brasilien har paradoxen fast åt andra hållet: den insnöade militären president Bolsonaro tror vare sig på sjukdomen, vaccinet eller åtgärder: befolkningen tror mer på dessa än sin huvudlöse ledare, men har snart tre kvarts miljoner döda.

  Så all hög sjuk- och dödsstatistik beror inte på dem som tillverkar vaccinen. Faktiskt. I flera länder får (fick) sjukdomen inte ens nämnas som i Tanzania och i Turkmenien, även det en underlig pandemiparadox.

  Sanningen är väl den att medicinföretagen vill (väl?) ha betalt för sitt snabba och imponerande forskningsarbete, och många länder vill inte ha socialt och ekonomiskt kaos med nedstängningar. Denna kombination har nog verkat i tandem till sjukdomens elände i små länder utan röst.

  Skulle då Förenta nationerna, känt som en av världens ineffektivaste och mest korrumperade internationella organisationer klarat detta bättre? Det tror nog bara de mest blint optimistiska. Dessvärre.

  Ibland sköts hälsoproblem och hälsofrågor bäst lokalt. Kubas unga stora medicinstuderandekår skickades ut mangrant och tog på ett fåtal veckor prov på hela(!) befolkningen: en massuppslutning av det starka sammanhållande samhället, ett klokt vetenskapligt steg av en liten nation. Man måste ha starkt ledarskap baserat på vetenskap, organisation, effektivitet och snabba insatser att skydda svaga utsatta grupper: t.ex. Sverige kollapsade här snabbt och ofattbara oetiska dödstal bland äldre och sjuka uppstod.

  Fanns ett effektivt vaccinationsprogram som alla länder kunde tillämpa med trovärdighet och ackuratess från dag 1: Nej. Ingen hade det, den mänskliga och social-politiska felmarginalen slog som vanligt alltid in i en kris.

  Som de gamla antika grekerna uttalade: ”Ynglingen (d.v.s. ”verkligheten”) kastade nyckeln över klippan ut i havet, och Athens samlade hundra visaste politiker kunde inte plocka upp den från havets djupa botten”.

  D.v.s. verkligheten besegrar alltid alla teorier. Så också i denna pandemi. Vi, vår generation, i vår tid, som ”inte kan dö” för tidigt, och inte vill tänka på det, kanske måste tänka oftare på att döden är alltid en del av livet, när allt kommer omkring. Trots allt.

  (Undertecknad är, bör tilläggas, inte vare sig medicinare, virolog eller pandemiker).

  • (Tror att förra kommentaren hamnade fel. Den ska ju vara till Gunnar.)

   Svär inte i kyrkan av troende, Gunnar! Du riskerar då att avslöja den monopolkapitalistiska oligokratins alldeles utmärkta förkylnings-event som ger stort klirr i kassan hos de som gjorde utmärkta investeringar inför detta event. De övade inför eventet (Event 201), skapade viruset (gain of function) så att det skulle fungera riktigt bra och ”råkade” slarva ut viruset. Hoppsan sa!

   Tycker du inte att dessa individer har lite mer värde än oss andra och bör krönas till nya kungar, grevar och baroner? Tänk t.ex. på Bill Gates som frotterade sig med Epstein! Vilken kille! Kolla in vänsterkillen Jimmy Dore om Bill Gates egen förklaring via Youtube!

   Dessutom är det sexigt att betala skatt till de här herrarna och detta event, som går emot grundlagar i alla länder, trots en mycket låg dödlighet hos de med Covid, trots en mycket låg överdödlighet generellt, trots att flera olika former av billiga välkända profylax tycks fungera, trots att andra vanliga virusar för årstiden tycks ha försvunnit helt. Intressant, MEN betala nu in din skatt lydigt till eventet!

   Låt dig inte förvillas av det tråkiga faktum att den helt nya Vaccin-mRNA-teknologin inte verkar fungera särskilt väl mot den nya skapade förkylningen jämfört med C- D-vitaminer, Zink och Qercetin, som finns ganska vanlig svensk traditionell mat och andra tillskott.

   Precis som du påpekar har de redan tagit livet av rekordmånga människor medelst mRNA-vaccineringen, enligt Läkemedelsverket. Ge dem en applåd! Betänk dessutom att alla som dött av ”vaccineringen” kanske inte ens har rapporterats som just dödade av detta, samt att de som rapporterats döda i den här kraftiga påhittade förkylningen, Covid, förmodligen har överrappoerterats p.g.a. PCR-tester som visar för många falska positiva!

   Framförallt applådera lydigt!

 2. Det finns något fundamentalt fel när det kommer till konsekvensanalys och relevanta reaktioner på desamma.
  Cirka 10000 dör av Covid och några 100 av vaccin om dagen.
  Världen går bananas
  Samtidigt de senaste 30 åren!!!!! Har 30000 om dagen svultit ihjäl
  Världen kund inte bry sig mindre.
  Godnatt jord, det är synd om människorna .

  • Det beror på att Covid-virusen är en helt ny virustyp för det mänskliga immunförsvaret. Mässlingsvirus har muterat ofantligt mera -jämfört med Covid-virusen- sedan man upptäckte moderna mässlingsvaccin: men dessa mässlingsvacciner håller livet ut för i princip alla som får det, då mänskligheten har mött detta virusslag under årtusenden, immunförsvaret har ett slags ”kollektivt minne”.

   Nya intressanta rön nämner att de kraftfullaste och äldsta delarna av vårt immunförsvar kommer i realiteten från neandertalarna, då de kunde fortplanta sig med den mänskliga DNA:n, och vårt immunförsvar blev helt enkelt en kraftfull hybrid som moder naturs goda kloka gåva.

   • Precis alla som genomlevt mässlingen har ett livslångt skydd mot sjukdomen oberoende ”mutationerna”. Detsamma kan man inte säga om det vaccinerade ”skyddet”.

 3. Vad hindrar de länder som vill att använda Sputnik, om det nu är så fantastiskt som det sägs? 70 länder har avtal, Ryssland kan sälja utan inblandning av ”big pharma” och väst och dessa 70 länder kan ha den lägsta dödligheten av alla i Covid. Känns som en no brainer för mig.. eller litar man inte på ryssarna fantastiska siffror kanske?

  • Forskarer har rapporterat mycket goda resultat med Sputnik i ledande vetenskapliga tidskrifter som Lancet och Nature.

  • Finns nog inget ”fantastiskt” skydd mot Covid av den enkla anledningen att man inte vet! Covid är inte speciellt dödligt som virus och det är bara i riskgrupperna och hos väldigt gamla som en något ökad dödlighet kan ses jämfört med vanlig influensa! Dessutom så är det så illa PCR-testerna i stort sett är helt odugligt för att konstatera om någon har eller har haft Covid därav problemet med att mäta effektiviteten. Och det gäller alla vacciner på marknaden. Så Sputnik är nog ungefär lika effektivt eller ineffektivt som alla andra vacciner men biverkningarna är färre och framförallt så injiceras inte främmande m-rna i dina blodådror med Sputnik och andra ”gammaldags” vacciner. Så boven i dramat är alltså ”Big Pharma” som tjänar pengar på vacciner medan czinn tror på rökridåerna som MSM spyr ut. Så czinn ska nog börja använda sin ”brain” i stället för den falska propagandan från Big Pharma!

 4. Om covid-vaccinet skyddar, hur är de ovaccinerade ett hot?
  https://www.globalresearch.ca/covid-vaccine-protects-how-unvaccinated-threat/5762142
  De senaste dagarna har 24 vaccinerade fotbollsspelare kollapsat på spelplanen på grund av hjärtinfarkt.
  Australien, som en gång var en fri nation, har förvandlats till en vaccinationstvingande Gestapo-stat, som Österrike och stora delar av Europa. Australiska myndigheter, liksom österrikiska och västerländska medier, är hjärntvättade och immuna mot vetenskapliga och medicinska bevis.
  Som en del av sin tvångspolicy har Australien bannlyst den försvarande tennismästaren Novak Djokovic från Australian Open, eftersom han säger att vaccination är ett personligt val, inte en kvalifikation för att spela tennis.
  Det finns inga kända bevis för att vaccination skyddar någon , inte ens de vaccinerade. Faktum är att de vetenskapliga och medicinska bevisen, intygade av tusentals experter, är att vaccinet är mer dödligt än Covid. Vaccinet orsakar inte bara ett enormt antal skador och dödsfall (bevittna fotbollsspelarna) från biverkningar, utan försämrar också det medfödda mänskliga immunsystemet, vilket gör att människor utsätts för ett brett spektrum av sjukdomar. Det finns till exempel rapporter om att cancerfall exploderar.
  Om Djokovic blir avstängd bör ingen delta i Australian Open, och ingen ska se på tv. Låt evenemanget fortsätta utan deltagare och tittare. Detta är det enda effektiva sättet, förutom att dra ut australiensiska myndigheter på gatorna och hänga avskum från närmaste lyktstolpe, som människor kan skydda sin medborgerliga frihet. Om människor hjärntvättas och övervinns av en orkestrerad rädsla, då är människorna förlorade, och med dem den västerländska frihetsprestationen.
  Det är bevisat bortom allt tvivel att vaccination inte skyddar någon. Men vaccination äventyrar de vaccinerade från biverkningar och från nedsatt immunförsvar, och via utsöndring äventyrar de ovaccinerade. Det har länge stått klart att det är de vaccinerade som är en fara för de ovaccinerade, inte som den lögnaktiga propagandan hävdar, de ovaccinerade som är ett hot mot de vaccinerade.
  Tänk på den officiella positionen i en sekund. Självklart, om de ovaccinerade är ett hot mot de vaccinerade, så är vaccinet meningslöst eftersom det inte skyddar utan skadar och dödar.
  De negativa rapporteringsdatabaserna i USA, Storbritannien och EU bevisar detta definitivt.
  Vad är det för fel på människor som de inte kan förstå att när det medicinska etablissemanget och dess mediehoror säger att de ovaccinerade är ett hot mot de vaccinerade så erkänner de att vaccinet inte skyddar.
  Om vaccinet skyddar, skyddar det, och de ovaccinerade kan bara vara ett hot mot sig själva.
  Observera att mediehororna, köpta av reklam, universitetsprofessorer, köpta-och-betalda-av-BigPharma-forskningsstipendier och det Big Pharma-influerade medicinska institutet via anslag till medicinska skolor, alla medger, alla av brottslingarna, som vaccinet inte skyddar när de demoniserar de ovaccinerade för att ”utsätta de vaccinerade i fara.”
  Det faktum att jag måste påpeka detta säger dig hur mycket dumma människor är. Hur kan människor så dumma att de tror att (1) vaccinet skyddar och (2) de ovaccinerade är ett hot mot att de vaccinerade kommer att överleva.
  Sådana människor saknar intelligens för att rättfärdiga sin existens. Kanske har avfolkningsagendan en grund trots allt.

  • Illogismen ”ovaxxade är ett hot mot vaxxade” är med största sannolikhet designad av pr-experter och inte avsedd att vara logisk utan att fungera som hypnotisk suggestion. Kombinerad med rädsla och emitterad från en auktoritativ källa kortsluter den logiken och övergår i en trosats som är mycket resistent mot en logiska resonemang.

   Även intellektuella som Chomsky (som duckade 911) propagerar iden.
   https://www.rt.com/op-ed/538535-noam-chomsky-covid-vaccines/

   Det är viktigt att komma ihåg att både vaxxade och ovaxxade är offer i sammanhanget och väsentliga för det system som tar form. Belgiske psyk. prof. Mattias Desmet beskriver fenomenet under monikern ”mass formation”.
   https://www.youtube.com/watch?v=uLDpZ8daIVM

   “The more absurd a narrative the better it functions as a ritual. “

   Det görs en intressant distinktion mellan klassisk diktatur och den totalitära staten som bygger på en folkrörelse.

   ”In a totalitarian state a population is seized by a very simple and absurd logic that makes them transgress all ethical limits as if there is no other option. If a is true then b c d and all the rest follow from it unavoidably she [Hanna Arendt] said, until the end of the deadly totalitarian alphabet.”

   Det bygger på följande förutsättningar:
   1. No social bond
   2. Lack of meaning
   3. Free floating anxiety
   4. Free floating aggression

   För att nå stabilitet behövs följande proportioner bland befolkningen; 30% hypnotiserade kultister, 40% medlöpare och 30% dissidenter/fiender. När reservoaren av fiender tar slut självdestruerar systemet.

 5. Fullt vaccinerade har nio gånger större risk att bli inlagda på sjukhus.
  Pandemins vetenskap och data är vridna till oigenkännlighet på samma sätt som alarmister för global uppvärmning gjorde med klimatförändringsalarmism. Trots att de avslöjades gång på gång, tjänade det aldrig till att sakta ner dem eller att städa upp deras handling. Detta avslöjar i sin tur den elake rovdriften hos Technocrats pseudovetenskap. ⁃ TN-redaktör
  https://www.technocracy.news/mercola-fully-vaxxed-9-times-more-likely-to-be-hospitalized/

  • Ivan – det är inte sant.
   De som blir inlagda på sjukhus är i absolut majoritet ovaccinerade, det sade också två läkare i rysk tv häromdagen.

   All vetenskap och erfarenhet också av denna pandemi visar att vaccin skyddar mot allvarlig sjukdom och död, men däremot kanske inte mot de allra äldstas insjuknande.

   Enligt vaccinforskande professor Matti Sellberg är han dock förvånad över att vaccinernas skydd, däremot, inte verkar så långvarigt som han trott. Vi kommer att behöva booster-doser låt säga en gång i halvåret tills vaccinet normalt muterar sönder sig.

   I slutet på 1990-talet hade jag ett par dagars intensiv rinnande snuva(ingenting annat). De undersökte genom prov i Uppsala vad det var för virus: och det var då samma virus som orsakade ”Spanska sjukan” i slutet av och efter första världskriget. Då tog det kanske 60 miljoner främst mycket unga män och kvinnor av daga världen över, nu gav det två dygns oavbruten intensiv rinnsnuva! Men inget mer!!

   (Viruset kom med amerikanska soldater till Europa 1917-1918, där det spreds från en grisfarm i Kentucky och hoppade över på bondpojkar där som gav sig i väg över världen som nyinryckta; så med Trumps nydanande ord om pandemin, borde vi egentligen kalla ”Spanska sjukan” för den ”Amerikanska sjukan”…)

 6. Vad är inte sant?.. Det var nog större skillnad mellan Johan de Nauclers ”rinnande snuva” i slutet av 1990-talet och ”Spanska sjukan” – än han vill tro.
  Historisk dokumentär om 1918 svininfluensa eller spanska influensan och den roll som första världskriget i att sprida sjukdomen bland trupper gör det till en världsomspännande pest av förödande proportioner.
  Videon täcker var det började, hur och var det spred sig, symtomen, hur det påverkade Amerika och om det kan hända igen.
  https://www.youtube.com/watch?v=UDY5COg2P2c

 7. Vi får väl avliva alla djur från klotet eftersom det ”alltid” är nåt djur som är den skyldige till ”virussjukdomar” Då behövs inga sprutor….
  En stackars apa som spred HIV över hela klotet, nån stackars gris från Kentucki som spred ”amerikanska sjukan”(spanska sjukan) nån, ”fågel” som spred fågelinfluenssan, nån ”fladdermus” som spred covid.
  Listan kan göras längre.

 8. Vaxx mer än dubblar risk för hjärtinfarkt i patientgrupp.

  “PULS Cardiac Test […] generates a score predicting the 5 yr risk (percentage chance) of a new Acute Coronary Syndrome (ACS).

  with the advent of the mRNA COVID 19 vaccines […] dramatic changes in the PULS score became apparent in most patients

  A total of 566 pts, aged 28 to 97

  2 to 10 weeks following the 2nd COVID shot

  These changes resulted in an increase of the PULS score from 11% 5 yr ACS risk to 25% 5 yr ACS risk. At the time of this report, these changes persist for at least 2.5 months post second dose of vac. We conclude that the mRNA vacs dramatically increase inflammation on the endothelium and T cell infiltration of cardiac muscle and may account for the observations of increased thrombosis, cardiomyopathy, and other vascular events following vaccination.”

  https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/circ.144.suppl_1.10712

  Tänker ta mig några friheter här, de är rent artistiska.
  1. Undersöka slutsatser från en enstaka studie
  2. Anta en linjaritet mellan hjärtpatienters och friska personers respons på vaccinet.
  3. Anta att riskkurvan för ACS över fem år är platt med samma värde.
  4. Använda mortaliteten för ACS på 52% som generellt gäller en grupp av sjukdomar.

  PULS värdet ökade från 11% till 25% med en nettoförändring på 14% vilket är den siffra som då försiktigtvis kan antas gälla för en frisk person. Det förhöjda värdet varade i 2,5 månader efter andra vaccindosen. Mortaliteten för ACS ligger på 52% så om den förhöjda risken för ACS/hjärtinfarkt inom 5 år varar i 2,5 månader så är risken för en frisk person att dö av ACS 0,3% (14*2,5*0,52/60). En siffra som innebär att 7 miljoner fullvaccinerade skulle resultera i en överdödlighet i hjärt och kärlsjukdomar på 21 000 personer vilket verkar orimligt. Således behöver felkällorna i 1-4 adresseras och resultatet justeras ner med minst en faktor tre för att vaccinet ska vara ofarligare än covid vars IFR ligger på 0.096% .

  Under tiden droppar idrottspersoner utanför alla patientgrupper som flugor..
  https://www.ukcolumn.org/community/forums/topic/big-list-of-athletes-after-jab/

 9. Mycket bra artikel!! Ja och när gäller Sputnik så kom dom säkra rapporterna av Lancet redan i februari.Trots alla dessa månader finns inte ryska vaccinet godkänt inom EU. Det är för att kortfatta det pga att Usa med sin svans Nato och EU helt varit på kollisionskurs med Ryssland,detta i åratal ju nu.Medierna med usa i spetsen och sina lydvalpar Europa fört rena grova korsningståget mot Ryssland dagligen i åratal nu. Det är helt otroligt måste jag säga att det kan se ut på detta sätt såhär länge åratal detta korsningståget som västvärlden ägnat sej åt.Alla medierna och regeringarna med helt usa-ledda Nato och lydvalparna Europa. Bra artikel,Tycker väst totalt borde skämmas för att man svikit värdens fattiga på detta vidriga sätt med vaccinerna. Nu är vi i december, jag undrat i månader hur väst och vi Europa inte skämms ihjäl för hur detta pandemin blivit skött mot värdens fattiga och allt det vidriga som pågått med dessa vacciner

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here