Brussels historierevisionism om andra världskriget.

36
4988
Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussoloni träffas i München 11 månader för Andra Världskrigets utbrott och ger OK för Hitler att stycka Tjeckoslovakien

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett-två år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…

Men jag vill nämna att Stefan Lindgren utkommit med en bok om detta ganska nyligen. Läs den!

 


Denna artikel har skrivits av Lennart Palm, professor emeritus i historia vid Göteborgs universitet och publicerats på Alliansfriheten.se. Jag publicerar här som undantag en hel artikeln på Alliansfriheten.se, på författarens förslag – och med gläde. ”Hej Anders,
Har en grej om EU:s historierevisionism idag på Alliansfriheten.se. Om den är av intresse får du gärna publicera den. Ange då var den först publicerades.”

Artikeln publicerades alltså först på Alliansfriheten.se 29/1 2020. Brussels historierevisionism om andra världskriget.

Läs mycket gärna andra artiklar på Alliansfriheten.se!

Se gärna under ”Relaterat” publicerade artiklar som på annat behandlar en del viktiga ämnen i Lennar Palms artikel.


Brussels historierevisionism om andra världskriget.

Den 19 september 2019 antog Europaparlamentet med stor majoritet resolutionen ”Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid”. Syftet med den sades vara att Europas folk skall kunna lära av historiens katastrofer för att undvika dem i framtiden. Men minne är en knepig sak. Människan vill gärna rationalisera och lägga historien till rätta, ofta av ideologiska skäl. EU-parlamentets politiker försöker konstruera ett kollektivt minne, men samma rationaliseringsmekanismer infinner sig som för den enskilda människan. Politiskt känsliga fakta suddas bort, sammanhang förvanskas.

Med Harold Pinters ord från Nobelföreläsningen 2005: ”Det har aldrig hänt. Ingenting har hänt. Inte ens medan det hände, hände det. Det saknade betydelse”. Resolutionen har knappast nämnts i våra stora medier.

Resolutionens huvudtanke är att andra världskriget för Europas del startades gemensamt av Nazityskland och Sovjetunionen: ”Europaparlamentet betonar att andra världskriget, det mest förödande kriget i Europas historia, började som ett direkt resultat av den ökända nazityska-sovjetiska icke-angreppspakten av den 23 augusti 1939, även kallad Molotov–Ribbentrop-pakten och dess hemliga protokoll, varmed två totalitära regimer som hade det gemensamma målet att erövra världen delade upp Europa i två inflytelsezoner.” Så enkelt blandar man bort korten – utan nya sakargument går man här emot den historiska forskningens etablerade uppfattning om Tyskland som krigets anstiftare.

Molotov-Ribbentrop-pakten undertecknas.

Några bortglömda sakförhållanden: Andra världskriget var i hög grad en fortsättning på det första. Europas politiska eliter förde, i sin kamp om kolonier och marknader, 1914 ut sina folk i historiens dittills mest förödande slakt. Segrarna, främst Frankrike, Storbritannien, USA och Belgien, utpekade Tyskland som ensamt ansvarigt för kriget och krävde drakoniska krigsskadestånd. Gamla tyska områden som Elsass-Lothringen och Västpreussen berövades landet. Rhenlandet ställdes under förmynderskap.

I öster föll det ryska imperiet 1917 samman och ersattes av nya självständiga stater, det blivande Sovjetunionen, Finland, de baltiska staterna, Polen med flera. I Sovjetryssland fortsatte ett inbördeskrig mellan röda och vita ända till 1922. De vita fick hjälp av hundratusentals soldater från stater i Väst: Tyskland, Storbritannien, Tjeckoslovakien, USA, Finland och andra. Till detta kom att Polen anföll 1919 och annekterade stora delar av nuvarande Vitryssland och Ukraina (delar som Stalin sedan tog tillbaka 1939). Dessa interventioner lämnade inte bara förödelse bakom sig, de bidrog också till att skapa en belägringsanda i sovjetsamhället. Också här glömmer Europaparlamentet Västeuropas draksådd inför vad som komma skulle.

Sovjetunionen var övertygat om att man levde i en fientlig omvärld. Sovjetledningen fruktade inledningsvis främst britterna men kom med Hitlers makttillträde att alltmer se det nazistiska Tyskland som huvudhotet. Hitlers planer på att skapa ”Lebensraum” och kolonisera ”de underlägsna människorna” i Öst var väl kända från Mein Kampf, liksom den tyska upprustningen (som man var välinformerad om från det egna hemliga militära samarbetet med Weimarrepubliken). Inmarschen i Rhenlandet 1936 och det tyska ingripandet mot den spanska republiken gjorde saken än klarare.

År 1934 menade Sovjetunionens utrikesminister att Tysklands ambitioner ”kan bara motarbetas av en ring av bestämda grannar”. Sovjet gick därför in för ”kollektiv säkerhet”. Men hur ”bestämda” var grannarna? Hitlers makttillträde hade möjliggjorts av Tysklands konservativa och liberala partier som mangrant röstat för hans fullmaktslagar 1933. Europas demokratier hade stått helt passiva både vid Rhen-inmarschen och vid det fascistiska upproret i Spanien. Trots detta gjorde Sovjetunionen under 1930-talet energiska propåer om försvarsallianser till Frankrike, Storbritannien, USA, Rumänien, Polen, Jugoslavien, ja till och med till det fascistiska Italien. Överallt avvisades förslagen, Polen rentav motarbetade sovjetförslagen internationellt ända fram till kriget. Än värre skulle det bli.

Den 29 september 1938 sammanträffade den brittiske premiärministern Chamberlain och Frankrikes president Daladier med Hitler och Mussolini i München. Tyskland krävde att Tjeckoslovakien lämnade ifrån sig Sudetlandet med en tysktalande befolkning. Hitler fick grönt ljus av britter och fransmän att gå in i Tjeckien, och han stannade som bekant inte vid Sudetlandet.

Även Polen, som 1934 varit först med att ingå ett icke-angreppsavtal med Hitler, skickade in sina trupper som lade beslag på Tjeckoslovakiens schlesiska del. Sovjetledningen såg nu vartåt det barkade, det vill säga att Väst ville få Hitler att gå österut. Kriget syntes rycka allt närmare, men så sent som i april 1939 avvisade Frankrike ett nytt bud från Sovjetunionen. I maj sökte den nye sovjetiske utrikesministern Molotov ånyo avtal med Polen men avvisades omedelbart. Med engelsmännen blev det dock förhandlingar. Dessa förde emellertid egna hemliga förhandlingar med Hitler och valde att ”gå långsamt fram”. De skickade en delegation via passagerarbåt (i 13 knops fart) som efter fem dygn nådde Sovjet, där delegationen visade sig sakna fullmakt att underteckna något avtal.

Nu gav Moskva upp allt hopp om en allians med västmakterna. Molotov-Ribbentrop-pakten undertecknades den 23 augusti 1939. Avtalet gav Sovjetunionen flera fördelar. Man fick andrum att ytterligare bygga upp försvaret inför det tyska anfall man i slutändan visste skulle komma. Genom det (förvisso omoraliska) hemliga tilläggsprotokollet fick man ett ”intresseområde” som kom att fungera som en stor buffertzon.

Hela detta sammanhang har omsorgsfullt suddats bort i Europaparlamentets historieskrivning. Inte minst förbluffande är att München -38 inte med ett ord omnämns.

Men det stannar inte där. Den 22 juni 1941 kom så det stora anfallet på Sovjetunionen, Operation Barbarossa. Där deltog utöver Tyskland även Österrike, Rumänien, Finland, Italien, Ungern, Slovakien och Kroatien. Det är från flera av dessa länder eldsjälarna bakom parlamentsresolutionen kommer. I det ockuperade Europa anpassade sig ofta borgerligheten till tyskarna. Huvuddelen av motståndet mot nazismen stod faktiskt Sovjet för (kostnad 27 miljoner döda sovjetmedborgare), och bland motståndsrörelserna spelade kommunister ofta en ledande roll. Vad ska vi komma ihåg om detta, enligt EU-parlamentet? Tydligen ingenting!

Vad får då en sådan här resolution för följder? I förlängningen hotas yttrandefriheten. Vi kan förvänta oss allt snävare utrymme för debatt, liksom nyskrivna, politiskt tillrättalagda skolböcker. I resolutionen uppmanas EU:s medlemsländer att högtidlighålla den 23 augusti, dagen för den tysk-sovjetiska pakten, som sammanslagen minnesdag för offren för nazism och kommunism, att motverka ”banalisering” i debatt och medier, att främja en gemensam historisk kultur och att anslå mer pengar till EU-propaganda. Det ryska samhället uppmanas att göra upp med sitt tragiska förflutna och avbryta sitt påstådda informationskrig för att splittra det demokratiska Europa. Utan att bekymra sig över stenkastning i glashus skriver EU-parlamentet också att Ryssland måste upphöra med att förvränga historiska fakta.

Den russofoba ukasen från Bryssel har ivrigt upptagits av landets största morgontidning, Dagens Nyheter, genom utrikesreportern Michael Winiarski och tidningens ledarsida. Vi lär tyvärr få se mer sådant i våra media, mycket mer. Men är det inte en varningssignal att en politisk församling som Europaparlamentet dekreterar vad som är historisk sanning? Det leder osökt tankarna till totalitära mönsterbildningar.

Läs vidare!


Relaterat.
Andra Världskriget, eftergiftspolitiken och Molotov-Ribbentrop-pakten.
Putin gör upp med historieförfalskning.
Historierevisionism: Förspelet till Andra Världskriget del 2.
Varför älskar vi att hata Ryssland;
USA:s förre Rysslands-ambassadör: Häxjakt mot Ryssland pågår;
Henry Kissinger: USA:s mest ansedda utrikesminister kritiserar USA:s Rysslandspolitik
NATO-chefen Stoltenberg: Ryssland är inget hot mot något Nato-land.

Föregående artikel”Andra lösningar än militära” Folk & Freds fantastiskt fina fredsfrämjande framtidskonferens 2022 Del 5
Nästa artikelFolkrättsexpert – Krim var aldrig annekterat!?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

36 KOMMENTARER

 1. Klart som korvspad att Bryssel måste sudda i historien. UKIP:s ledare Farange påpekade ju helt korrekt vid sitt nyss genomförda uttåg att EU inte bara är odemokratisk, det är antidemokratiskt. Och så får det ju inte stå i kommande historieskrivningar. Det är ju stötande mot den rika procent som tjänar bra på EU. Förberedelser på nya suddningar pågår nog. Så EU får väl sjunga som Gullan Bornemark i barnvisan ”Sudda, sudda, sudda, sudda bort…”

 2. EU kan väl sägas vara fullbordan av Hitlers dröm om ett enat Europa under tysk ledning! Problemet är att EU är odemokratiskt och saknar fullständigt legitimitet. Ett värre problem är att man kollaborerar med skurkstaten USA i de flesta frågor framförallt utrikespolitiken. Sverige borde göra som GB och lämna EU asap. Politiker i Sverige har utan folkets vilja sålt ut landets frihet till byråkratmaffian i Bryssel. Intressant inslag i Skavlan med den numera från USA hemskickade Carina Bergfeldt som fick besöka en hemlig missilbas i USA för att de sa att Sverige var ett allierat land!!?? Tydligen vet man mer i USA än svenska folket hur det ligger till…Skrämmande!

 3. Om den perioden berättade Klas i en annan tråd, och i citatet nedan fastnade jag för någonting häpnadsväckande, som kunde förklara varför de franska arkiven hemligstämplades för upp till 150 år.

  Att Schneider-Creusots ägare liksom andra kapitalister satsade på nazisterna är en sak, men att hela två franska underrättelsetjänster gjorde det kastar omkull allt som jag hade trott mig veta om nazipartiets finansiering och stöd.
  Det franska snabba nederlaget ter sig i det ljuset allt annat än förvånande och de gamla anklagelserna om förräderi och sabotage (en veteran berättade för mig en gång att ”vi hade kanoner och ammunition, men de var inte av samma kaliber”) går inte att vifta bort.

  https://www.globalpolitics.se/forintelsen-och-andra-forintelser/#comment-16042
  Klas 29 januari, 2020 At 14:43
  Dr Heinrich Brüning’s Dislike of the German Jews
  …/…
  Brüning [wrote that he] also knew that French sources, including the Schneider-Creusot works and both French intelligence services, had paid one half of Hitler’s revenue from 1921 until 1932;
  …/…
  (Source: Letter from Heinrich Brüning to Daniel Longwell, February 7,1948; Longwell collection, Butler Library, Columbia University, New York City )

  Annars tycks Englands förödande anfall på den franska flottbasen i Mers-el-Kébir, i Algeriet, samt på Dakar, ha förstärkt den traditionella franska anglofobin rejält (England kallas https://fr.wikipedia.org/wiki/Perfide_Albion ”la perfide Albion” /den svekfulle https://sv.wikipedia.org/wiki/Albion ) – som redan hade påspädts under WWI, då britterna påståddes dra på fötterna i strid – om man skall tro
  https://www.herodote.net/Entretiens_avec_Marc_Ferro_1ere_partie_-synthese-2870-156.php
  1940-1944 : un historien engagé
  Entretiens avec Marc Ferro (1ère partie)
  par Erwan Barillot Publié ou mis à jour le : 2021-01-30 06:20:28
  …/…
  L’hostilité à l’égard des Britanniques, ancrée dans la tradition française, s’explique tant par la concurrence que se livrent les deux empires sur le plan colonial que par la mauvaise réputation dont pâtissent les soldats britanniques dans l’opinion publique française. Depuis la Grande Guerre, ils sont perçus comme des « tire-au-flanc », qui « se débrouillent toujours pour se battre avec le sang et l’argent des autres ». Même s’ils ont choisi des voies radicalement opposées, Pétain comme de Gaulle leurs reprochent leur moindre engagement au cours de la bataille de France, en mai et juin 1940, et condamnent tous deux l’attaque de Mers-el-Kébir, début juillet. C’est à ce moment-là que le ressentiment à l’égard des Britanniques atteint son paroxysme.
  …/…

 4. Stalin var den ende av segrarmakterna ledare som fick ett gratulationstelegram av Hitler på sin födelsedag 1940.

 5. Allt oftare läser man nuförtiden i rysk media om den Stora fosterlandskriget som krig mellan CCCP och nazi-EU under Hitlers ledning…

  • Emil, andra världskriget var i stort sett en uppgörelse mellan Sovjet och Nazi-Tyskland så det är ganska riktig iakttagelse! Historiker har räknat ut att ca 70-75% av all krigsmaterial och döda var på östfronten! Sen att EU håller på med sin löjliga historie-revisionism hänger ihop med propagandan mot dagens Ryssland..Storbritannien det f.d EU-landet är väl det enda som kan hålla huvudet högt i det sällskapet!

 6. Vad som är mer skrämmande är hur gamla metoder nu går igen. Att EU går i USAs strama koppel är väl känt. Nu dammar USA även av den välkända rasbiologin som grund för sin propaganda, utan att nämna den i klartext förstås. Nazisterna framställde skickligt andra folk som judarna som underordnade och opålitliga. Senaste veckan har jag sett samma sak upprepas på främst DN, Expressen och SVT, men nu riktas ras-propaganda på samma sätt, ofta rent ordagrant, mot ryssar och kineser som framställs som underordnade och opålitliga människor som spionerar och stjäl. Det har varit en massiv hat och ras kampanj mot Kinas mjukvara som TikTok och Kinas mobiler utmålas som spionverktyg. Totalt mörkas förstås att det är de amerikanska apparna som Facebook, Google, osv, som mycket välkänt används för att spionera och kartlägga användarna och den stulna informationen går direkt in i CIAs massiva spion- och övervakningssystem. USA har byggt världens största spioncentral i Utah, och tre, vad man kallar serverhallar, är belägna i just Sverige. Deras verkliga funktion är att massövervaka Europa, men det skall ingen få veta. Samtidigt har dessa media engagerat en mindre armé av politiska agitatorer som man ”säljer” som Kina-experter, Kina-kunniga och sinologer. Ingen verkligt kompetens tillåts yttra sig förstås.

  • De enda länder i världen som gjort det till en livsstil att spionera och stjäla från andra är ju USA och Israel och man behöver ju inte gå längre än att kolla upp vilka som äger propagandamedia i västvärlden så går det upp ett ljus även för den oinvigde! Och visst vet politikerna i Sverige att det är spioncentraler USA upprättat med dessa ”serverhallar” ja det har t o m gått så långt att dessa elslukande hallar får subventionerat elpris och betalar bara en bråkdel i skatt och avgifter jämfört med vanligt folk och industrin i Sverige. Och det ”sovande folket” sussar vidare även om det förekommit lite lama protester här och där mot detta svineri! Vad svenska regimen ”tjänar” på det här? Givetvis tillgång till information om svenskar som också övervakas via dessa ”serverhallar” som de så fint kallas!

   • Precis, såg Henrik Jönssons senaste om makt, media, mörkläggning på ytube, om de ’försvunna’ mötesprotokollen, anteckningar, tiderna för de 250 mötena i sk gssgruppen (gruppen för särskilda någonting..). Coronakriskomissionen fick inte tillträde till några handlingar o aftonbladet bl a tyckte det var i sin ordning eftersom det var samhällsomstörtande. Ett domstolsbeslut ändrade ju på saken. Censur är alltid fel, som sagt..

  • Kinesisk ”socialism” som den tillämpas är inte den mänskliga socialismen jag önskar. Kina håller idag på med att plundra Afrika (också PNG och Sri Lanka har sett baksidan av kinesisk ”socialism”), som duktiga journalister har skrivet om. Här är en av artiklarna på engelska:

   https://www.bloomberg.com/news/features/2021-11-28/africa-s-biggest-data-leak-reveals-china-money-role-in-kabila-s-congo-looting

   En liten godbit från artikeln:

   The centerpiece of this transformation is a $6.2 billion minerals-for-infrastructure deal, the biggest investment in Congo’s history, spearheaded by China Railway Group Ltd. and Power Construction Corp. of China, known as Powerchina.
   In 2008, the two countries agreed that the Chinese companies would finance $3 billion worth of infrastructure and build a $3.2 billion copper and cobalt project known as Sicomines, whose tax-free profits would repay both investments. Supporters hailed it as a proud symbol of China’s new “win-win” model of development financing, an alternative to the strict conditions attached to lending from the Western-dominated World Bank and International Monetary Fund.

   Karl W, du hittar allt bakgrundsmaterial här:

   https://eic.network/projects/congo-holdup.html

   • Per Erik Att du tycker att Kina inte är ”den mänskliga socialismen jag önskar” är därför att du dränks dagligen i samma propaganda som en gång tyskarna i Tredje Riket. Flytta gärna hit ett par år och upplev själv. Kina plundrar inte alls Afrika, utan tvärt om investerar, ger investeringslån och tekniskt stöd, så de afrikanska länderna kan bygga, äga och kontrollera sin infrastruktur och industri och få bättre betalt för sina råmaterial, och då får de länderna mer pengar dom kan köpa från Kina med. Alltså Kina utvecklar handel. Det är USA som har en tradition att plundra. I Kina drivs socialismen och hela samhället från gräsrötterna, i socialismer som sovjet och Sverige drivs den från oligarkerna och makteliten neråt.

    ”Chinese companies would finance $3 billion worth of infrastructure,” just precis, men vem äger infrastrukturen, Kina bara finansierar den. Finansieringen är från Kina, men ägarna är lokala. ”profits would repay both investments” När de kinesiska investeringslånen är betalda från vinsterna, då äger landet 100% och tar 100% av alla framtida vinster och har kontroll. Det är skillnad mot USAs metod. Man ger ”bistånd” som är mutor till en korrupt elit som ger tillstånd till USA företag att bygga, investera, och äga infrastrukturen, och alla framtida vinster går för evigt i fickorna på USA oligarkerna. Landet lokalt får inte äga någonting och får inte någon del av framtida vinster och har ingen kontroll.

    USA metoden. Betala en elit för rätten att bygga och äga och ta alla framtida vinster och USA har full kontroll.
    Kina metoden. Låna dom pengar för att bygga och själva äga, betala lånen, och lokalt ta alla framtida vinster och ha lokal kontroll.

    Läser du USA propagandan som fan läser bibeln får du nog skylla dig själv.

    • Karl W, kan du inte komma upp med ett annat svar än att det är USA propaganda.

     Kan du förklara rikedomen till familjen till Kabila? Eller är det du menar med lokal kontroll att politiker berikar sig på folket och suger ut dem?

     • Familjen Kabila är precis vad jag talar om. Lite klipp och klistra ”The United States Announces $3.5 Million in Assistance”, ”In this year, the United States planned to spend $43 billion in foreign aid”, ”$72 million from unknown sources (CIA?), US Aid DR Congo ($672.06 Mn), Republic of the Congo, 5.072 Mln i USA Militär assistans (!!!), US Aid 959.518 Mln. Det är dessa Pengar som går till personer som Kabila för att förhindra utveckling och garantera USAs makt och kontroll för att plocka till sig billiga produkter. När Kina arbetar går lånen direkt till projektet och till utbildning av personal, värden som personer som Kabila inte kan lägga beslag på.
      Att det är propagandan är väl inte så svårt att veta, bara att läsa innantill och jämföra med verkligheten. USA måste ju dölja vart pengarna går.

 7. Som vanligt är det bias runt det mesta av vad som ska beskrivas runt den här historieepoken.
  T ex har Viktor Suvorov skrivit två intressanta böcker, Överste B Liddel Hart har skrivit en mkt givande bok om varför Tyskland var tvungen att genomföra ett försvarskrig. Oavsett vad som kommer fr den organisationen som kallar sig eu, så kan det bara betraktas som trams.

   • Som jag skrev, läs böckerna och bilda dig en helhetsupfattning. Läs som bonus också Solsjenitsyns bok ’200 years together’ om vad som hände i ’paradiset’ med dess gulagarkipelag och hur de 20 milj i Holodomor medvetet svalts ihjäl

   • Emil Det var faktiskt vad dom gjorde, om man läser deras egen historieskrivning. Tyskland gick ut massivt med lokal propaganda och hävdade att Polen förberedde att anfall på Tyskland, så för att rädda landet Tyskland måste Tyskland preventivt anfalla först. De är precis den metoden och strategin USA använder just idag. USA hävdar att Ryssland planerar en invasion, så NATO, läs USA, måste förbereda sitt försvar genom att själva anfall. USA är ju helt öppet desperat att få igång någon slags invasion från Ryssland för att motivera att ockupera Ukraina och ta kontrollen över Ukraina med NATO. Ryssland är för smart för det.

 8. I alla de länder som deltog i första världskriget fanns miljoner skadade och döda. De tyska förlorarna drabbades så småningom av nationalsocialistisk revanschism med ett brett folkligt judehat. Det är värt att notera att Deutches Arbeiterpartei (DAP) från början hade den röda fanan som alla socialister viftar med, men att Hitler sen han blivit partiledare la till den indiska svastikan ovanpå grundfärgen. NSDAP var ett rött parti, det gällde i synnerhet SA under Erich Röhm. Påhittet om fascismen och det bruna kommer från Sovjetunionen, som segrare kunde de pressa sin tolkning på omgivningen. De sovjetiska kommunisterna försökte på alla sätt distansera sig från nationalsocialismen, men egentligen hade de mycket gemensamt. Nationalsocialism och fascism är två helt olika saker. Nationalsocialister skyller allt på judarna, de ses som skyldiga till både kapitalism och bolsjevism på samma gång, det är i egenskap av judar som kapitalister och bolsjeviker är onda och måste utrotas. De italienska fascisterna var inte judehatare, utan en mer korporativistisk rörelse, och ganska militärt inkompetenta.

  Frankrike såg sig som segrare 1918, men hade störst skador, och leddes av Leon Blums folkfront from 1935. Frankrike byggde Maginotlinjen, men fostrade inte sitt folk till krig. I Frankrike fanns det socialister och kommunister som motarbetade försvaret överallt i samhället, motsvarande tyska klientel sattes i arbetsläger 1933. Den franska armén vare sig ville eller kunde kämpa, dessutom fylldes vägarna av flyende civilbefolkning.

  Nazityskland hade större befolkning, större produktionsapparat, med hämndlysten politik och en armé inställd på rörligt djupkrig med koncentrerade pansaroffensiver. Frankrike hade mindre befolkning, äldre produktionsapparat, defaitistisk befolkning, samhällsomstörtare i regering och spridde ut sina stridsvagnar jämnt över infanteriet. Det fanns många skäl till att det tyska angreppskriget 1940 gick så fort jämfört med 1914.

  Notera att varje krig mellan Tyskland och Frankrike från 1870 till 1945 börjat med tyskt angrepp. Som förlorare visade sen tyskarna upp minen av att allt var judarnas fel. Under andra världskriget resonerade man i Storbritannien och USA om att avindustrialisera Tyskland och lära dem läxan att aldrig kliva in med armén i grannländerna. När de insåg att det skulle leda till svält, att västmakterna skulle bli ansvariga och att Moskvas femtekolonn fanns redo för aktion i alla länder ändrade de sig.

  Det är riktigt att de två totalmilitariserade hatsocialistiska stormakternas uppgörelse på östfronten var långt blodigare än kriget på västfronten. Det ligger i socialismens natur att man kan offra hur många som helst för den stora saken, individen lever för samhället och har inget eget värde. Fransmännen ville inte kriga, och de ville heller inte många britter, det var en vecka i maj 1940 som Churchill lyckades leda landet till att försvara sig. Även i USA fanns en stor opinion som vägrade gå i krig. Att västeuropa befriades av amerikaner och britter var bara kommunisternas ledsna över, många tyskar försökte kapitulera på västfronten för att slippa röda arméns hämndaktioner.

  Andra världskriget tog formellt slut i maj 1945, men den sovjetiska ockupationen av östeuropa pågick fram till 1991. Hela generationer av östtyskar blev aldrig avnazifierade, i Polen levde judehatet kvar under kommunisterna, i Ukraina levde hatet mot kommunismen kvar efter bolsjevikernas svältpolitik 1932 och drev många i armarna på nazismen. Nutiden färgas fortfarande av det socialistiska kriget i öst.

  En detalj om den svenska neutraliteten 1939-45. Vi var neutrala i kriget mellan sovjetisk och tysk socialism. Vi har aldrig varit neutrala i förhållande till Storbritannien och USA, vi älskar och respekterar dem. Sverige industrialiserades med brittiskt kapital, miljoner svenskar flyttade till USA, Saltsjöbaden och Djursholm byggdes med Bostons villaförorter som förebild. Vi var neutrala mellan två potentiella ockupanter, och skickade underättelser till väst. Väst har aldrig hotat oss, och alltid setts som vänner och stöd. Oavsett vad kommunister och nya och gamla judehatare tycker.

  • Nu är väl Tyskland fortfarande ockuperat av USA och visar inga tecken på att vilja åka hem! Efter tyskarnas framfart i Sovjet var det nog inte underligt att hämndaktioner från Sovjetisk sida förekom. Tyvärr var inte västmakterna mycket bättre, de lät tyska krigsfångar svälta ihjäl på öppna fält i tiotusental som hämnd! Och visst hotar USA Sverige om nu Mildred missat detta och Storbritannien krävde krigsskadestånd från Sverige vilket hemlighållits! USA:s aggressiva krigspolitik bedrivs främst mot länder utanför västvärlden, det är ju sant eftersom det inte behövts än så länge mot vasallstaterna men vid behov så kommer nog det också!

  • ”Att västeuropa befriades av amerikaner och britter var bara kommunisternas ledsna över…”
   Var det därför förberedde amerikaner och britter ett anfall mot Sovjet den 1 juli 1945?
   Har du varit på historiekurs hos Oksanen och glömt att ta bort skygglapparna efteråt?

  • Det fanns ingen ”svältpolitik” 1932 i den meningen att det skulle ha varit en avsiktligt framkallad svält.

  • Mildred Nyman Väldigt bra skrivet. Det var mycket mer komplicerat, men det går ju inte att få med allt ett inlägg. En faktor var det massiva finansiella stödet från den judiska folkgruppen i USA som ville se ett enat Europa, vilket var vad även Hitler ville, pengar gick exklusivt till den judiska folkgruppen Tyskland. Den judiska folkgruppen Tyskland kontrollerade till slut omkring 35% av näringslivet, men var omkring 1.5% av befolkningen, och folkgruppen levde mycket gott medan andra svalt. ”Deutches Arbeiterpartei (DAP) från början hade den röda fanan som alla socialister viftar med” Helt riktigt, och det är viktigt att känna till. Nationalsocialistiska Partiet var bara en kopia av Sovjet, inklusive propagandan, man bara ändrade till tyska språket. Hitler vill även stryka ordet ”socialistiska” från partinamnet.

 9. Efterkrigstidens Tyskland är inte ockuperat av USA, utan är en demokratisk ickesocialistisk stat som är livrädda för Ryssland. Ukraina utsattes för en kommunistisk tvångskollektivistisk jordbrukspolitik som fick en miljon man att kämpa på nazitysklands sida. Den sovjetiska hämnden på nazityskland är lätt att bära för skrivbordssocialister, men det är den största folkfördrivningen i modern tid.

  USA har aldrig hotat Sverige militärt, vi blev västmakternas allierade redan under andra världskriget. Storbritannien såg med stor misstänksamhet på de svenska malmtransporterna till nazityskland, och det restes förstås krav på kompensation, men de var ett pris för att förbli neutrala, vi var på historiska grunder mer rädda för ryssen än för tysken.

  Tyska soldater fraktades till USA och fick plocka bomull istället för de svarta som kämpade i armén mot nazismen. Det har säkerligen förekommit att de inte fick tillräckligt med mat. USA försök att hålla den kommunistiska världserövringen stången hade brett stöd i Sverige, det var inte förrän med den bortskämda antiintellektuella 40tals-generationens pubertet som några större mängder svenskar ställde sig upp och gratulerade kommunisterna till den framgångsrika världserövringen.

  • Du skriver 2 långa inlägg, rena rappakalja utan en enda länk som skulle styrka dina påhitt.
   ”Ukraina utsattes för en kommunistisk tvångskollektivistisk jordbrukspolitik som fick en miljon man att kämpa på nazitysklands sida.”
   Ett påstående som klasificerar dig antingen som ignorant eller värsta uki-propagandist.

   Rekommenderad läsning:
   HITLER’S SHADOW Nazi War Criminals, U.S. Intelligence, and the Cold War
   Richard Breitman and Norman J.W. Goda Published by the National Archives
   1998 antog kongressen Nazi War Crimes Disclosure Act [P.L. 105-246]
   som en del av en serie ansträngningar för att identifiera, ta bort sekretessen och släppa federala register på utövandet av nazistiska krigsförbrytelser och allierade försök att lokalisera och straffa krigsförbrytare. Under ledning av Riksarkivet Interagency Arbetsgruppen [IWG] öppnade för att undersöka över 8 miljoner sidor med poster – inklusive färsk 2000-talsdokumentation. Av särskild betydelse för detta volymen är många deklasificerade underrättelseuppgifter från Central Intelligence Agency och Army Intelligence Command, som inte behandlades fullt ut och tillgänglig vid den tidpunkt då IWG utfärdade sin slutrapport 2007.

   https://www.archives.gov/files/iwg/reports/hitlers-shadow.pdf

   • M, du får nog vänja dig vid att det finns kommentatorer som är både erfarna, pålästa och kunniga i olika ämnen. Det går bara inte att ange källor för det är fråga om kompetens och kunskap som ofta byggts upp över decennier från tusentals källor, inte att ha kopierat någon annan. Om du vill själv förkovra dig i ämnet och kontrollera innehållet rekommenderar jag https://duckduckgo.com/ som inte är manipulerad i propaganda syfte. Tyvärr har amerikanska källor blivit alltmer otillförlitliga i det strida propagandaflödet från USA. Mycket av min egen kunskap i ämnet har kommit första hand från att träffa dom på plats som var med under kriget och var på plats och själva upplevt vad som pågick. Detta på resor i Tyskland och Europa. Jag var helt flytande i Tyska språket då.

  • Mildred Nyman Det beror på hur du definierar ”ockupation”. Tyskland är inte ”livrädda för Ryssland” men USA håller Tyskland i ett mycket stramt koppel, och USA är livrädda för att förlora kontrollen över Tyskland. USA har aldrig hotat Sverige militärt, men hotelserna ekonomisk är tydliga.

 10. Som förväntat så slingrar du dig runt utan att kunna bemöta kritiken av den röda riskvastens skugga över Afrika. Om man skaffar sig kunskap genom studier och resor så ser man hur sammanhangen hänger ihop. Men som sagt det tar tid och resurser som kanske alla inte har. Jag har haft förmånen med ett stort intresse för hur saker hänger ihop utan att förlora kampen för social utjämning mellan folk och klasser. Ett kunskapsområden som jag på det starkaste rekommenderar dig att skaffa.

  Kinas utsugning och korruption av Afrika föregår inte bara i Kongo men också andra platser: https://www.theguardian.com/environment/2022/feb/01/sierra-leone-families-starving-chinese-trawlers-industrial-overfishing-destroying-lives

  Vilket som är värst bör du kanske låta ditt samvete avgöra

  Redaktör Romelsjö: Det finns fakta och olika åsikter. Här världskände USA-ekonomen Jeffrey Sachs Världsberömd USA-ekonom ”Väst håller Afrika fattigt”

  Mali är bara den senaste i raden: Trupper tränade av USA:s Afrikakommando ligger bakom minst sju kupper på 13 år

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here