Brussels historierevisionism om andra världskriget.

9
2454
Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussoloni träffas i München 11 månader för Andra Världskrigets utbrott och ger OK för Hitler att stycka Tjeckoslovakien

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…


Denna artikel har skrivits av Lennart Palm, professor emeritus i historia vid Göteborgs universitet och publicerats på Alliansfriheten.se. Jag publicerar här som undantag en hel artikeln på Alliansfriheten.se, på författarens förslag – och med gläde. ”Hej Anders,
Har en grej om EU:s historierevisionism idag på Alliansfriheten.se. Om den är av intresse får du gärna publicera den. Ange då var den först publicerades.”

Artikeln publicerades alltså först på Alliansfriheten.se 29/1 2020. Brussels historierevisionism om andra världskriget.

Läs mycket gärna andra artiklar på Alliansfriheten.se!

Se gärna under ”Relaterat” publicerade artiklar som på annat behandlar en del viktiga ämnen i Lennar Palms artikel.


Brussels historierevisionism om andra världskriget.

Den 19 september 2019 antog Europaparlamentet med stor majoritet resolutionen ”Vikten av europeisk hågkomst för Europas framtid”. Syftet med den sades vara att Europas folk skall kunna lära av historiens katastrofer för att undvika dem i framtiden. Men minne är en knepig sak. Människan vill gärna rationalisera och lägga historien till rätta, ofta av ideologiska skäl. EU-parlamentets politiker försöker konstruera ett kollektivt minne, men samma rationaliseringsmekanismer infinner sig som för den enskilda människan. Politiskt känsliga fakta suddas bort, sammanhang förvanskas.

Med Harold Pinters ord från Nobelföreläsningen 2005: ”Det har aldrig hänt. Ingenting har hänt. Inte ens medan det hände, hände det. Det saknade betydelse”. Resolutionen har knappast nämnts i våra stora medier.

Resolutionens huvudtanke är att andra världskriget för Europas del startades gemensamt av Nazityskland och Sovjetunionen: ”Europaparlamentet betonar att andra världskriget, det mest förödande kriget i Europas historia, började som ett direkt resultat av den ökända nazityska-sovjetiska icke-angreppspakten av den 23 augusti 1939, även kallad Molotov–Ribbentrop-pakten och dess hemliga protokoll, varmed två totalitära regimer som hade det gemensamma målet att erövra världen delade upp Europa i två inflytelsezoner.” Så enkelt blandar man bort korten – utan nya sakargument går man här emot den historiska forskningens etablerade uppfattning om Tyskland som krigets anstiftare.

Molotov-Ribbentrop-pakten undertecknas.

Några bortglömda sakförhållanden: Andra världskriget var i hög grad en fortsättning på det första. Europas politiska eliter förde, i sin kamp om kolonier och marknader, 1914 ut sina folk i historiens dittills mest förödande slakt. Segrarna, främst Frankrike, Storbritannien, USA och Belgien, utpekade Tyskland som ensamt ansvarigt för kriget och krävde drakoniska krigsskadestånd. Gamla tyska områden som Elsass-Lothringen och Västpreussen berövades landet. Rhenlandet ställdes under förmynderskap.

I öster föll det ryska imperiet 1917 samman och ersattes av nya självständiga stater, det blivande Sovjetunionen, Finland, de baltiska staterna, Polen med flera. I Sovjetryssland fortsatte ett inbördeskrig mellan röda och vita ända till 1922. De vita fick hjälp av hundratusentals soldater från stater i Väst: Tyskland, Storbritannien, Tjeckoslovakien, USA, Finland och andra. Till detta kom att Polen anföll 1919 och annekterade stora delar av nuvarande Vitryssland och Ukraina (delar som Stalin sedan tog tillbaka 1939). Dessa interventioner lämnade inte bara förödelse bakom sig, de bidrog också till att skapa en belägringsanda i sovjetsamhället. Också här glömmer Europaparlamentet Västeuropas draksådd inför vad som komma skulle.

Sovjetunionen var övertygat om att man levde i en fientlig omvärld. Sovjetledningen fruktade inledningsvis främst britterna men kom med Hitlers makttillträde att alltmer se det nazistiska Tyskland som huvudhotet. Hitlers planer på att skapa ”Lebensraum” och kolonisera ”de underlägsna människorna” i Öst var väl kända från Mein Kampf, liksom den tyska upprustningen (som man var välinformerad om från det egna hemliga militära samarbetet med Weimarrepubliken). Inmarschen i Rhenlandet 1936 och det tyska ingripandet mot den spanska republiken gjorde saken än klarare.

År 1934 menade Sovjetunionens utrikesminister att Tysklands ambitioner ”kan bara motarbetas av en ring av bestämda grannar”. Sovjet gick därför in för ”kollektiv säkerhet”. Men hur ”bestämda” var grannarna? Hitlers makttillträde hade möjliggjorts av Tysklands konservativa och liberala partier som mangrant röstat för hans fullmaktslagar 1933. Europas demokratier hade stått helt passiva både vid Rhen-inmarschen och vid det fascistiska upproret i Spanien. Trots detta gjorde Sovjetunionen under 1930-talet energiska propåer om försvarsallianser till Frankrike, Storbritannien, USA, Rumänien, Polen, Jugoslavien, ja till och med till det fascistiska Italien. Överallt avvisades förslagen, Polen rentav motarbetade sovjetförslagen internationellt ända fram till kriget. Än värre skulle det bli.

Den 29 september 1938 sammanträffade den brittiske premiärministern Chamberlain och Frankrikes president Daladier med Hitler och Mussolini i München. Tyskland krävde att Tjeckoslovakien lämnade ifrån sig Sudetlandet med en tysktalande befolkning. Hitler fick grönt ljus av britter och fransmän att gå in i Tjeckien, och han stannade som bekant inte vid Sudetlandet.

Även Polen, som 1934 varit först med att ingå ett icke-angreppsavtal med Hitler, skickade in sina trupper som lade beslag på Tjeckoslovakiens schlesiska del. Sovjetledningen såg nu vartåt det barkade, det vill säga att Väst ville få Hitler att gå österut. Kriget syntes rycka allt närmare, men så sent som i april 1939 avvisade Frankrike ett nytt bud från Sovjetunionen. I maj sökte den nye sovjetiske utrikesministern Molotov ånyo avtal med Polen men avvisades omedelbart. Med engelsmännen blev det dock förhandlingar. Dessa förde emellertid egna hemliga förhandlingar med Hitler och valde att ”gå långsamt fram”. De skickade en delegation via passagerarbåt (i 13 knops fart) som efter fem dygn nådde Sovjet, där delegationen visade sig sakna fullmakt att underteckna något avtal.

Nu gav Moskva upp allt hopp om en allians med västmakterna. Molotov-Ribbentrop-pakten undertecknades den 23 augusti 1939. Avtalet gav Sovjetunionen flera fördelar. Man fick andrum att ytterligare bygga upp försvaret inför det tyska anfall man i slutändan visste skulle komma. Genom det (förvisso omoraliska) hemliga tilläggsprotokollet fick man ett ”intresseområde” som kom att fungera som en stor buffertzon.

Hela detta sammanhang har omsorgsfullt suddats bort i Europaparlamentets historieskrivning. Inte minst förbluffande är att München -38 inte med ett ord omnämns.

Men det stannar inte där. Den 22 juni 1941 kom så det stora anfallet på Sovjetunionen, Operation Barbarossa. Där deltog utöver Tyskland även Österrike, Rumänien, Finland, Italien, Ungern, Slovakien och Kroatien. Det är från flera av dessa länder eldsjälarna bakom parlamentsresolutionen kommer. I det ockuperade Europa anpassade sig ofta borgerligheten till tyskarna. Huvuddelen av motståndet mot nazismen stod faktiskt Sovjet för (kostnad 27 miljoner döda sovjetmedborgare), och bland motståndsrörelserna spelade kommunister ofta en ledande roll. Vad ska vi komma ihåg om detta, enligt EU-parlamentet? Tydligen ingenting!

Vad får då en sådan här resolution för följder? I förlängningen hotas yttrandefriheten. Vi kan förvänta oss allt snävare utrymme för debatt, liksom nyskrivna, politiskt tillrättalagda skolböcker. I resolutionen uppmanas EU:s medlemsländer att högtidlighålla den 23 augusti, dagen för den tysk-sovjetiska pakten, som sammanslagen minnesdag för offren för nazism och kommunism, att motverka ”banalisering” i debatt och medier, att främja en gemensam historisk kultur och att anslå mer pengar till EU-propaganda. Det ryska samhället uppmanas att göra upp med sitt tragiska förflutna och avbryta sitt påstådda informationskrig för att splittra det demokratiska Europa. Utan att bekymra sig över stenkastning i glashus skriver EU-parlamentet också att Ryssland måste upphöra med att förvränga historiska fakta.

Den russofoba ukasen från Bryssel har ivrigt upptagits av landets största morgontidning, Dagens Nyheter, genom utrikesreportern Michael Winiarski och tidningens ledarsida. Vi lär tyvärr få se mer sådant i våra media, mycket mer. Men är det inte en varningssignal att en politisk församling som Europaparlamentet dekreterar vad som är historisk sanning? Det leder osökt tankarna till totalitära mönsterbildningar.

Läs vidare!


Relaterat.
Andra Världskriget, eftergiftspolitiken och Molotov-Ribbentrop-pakten.
Putin gör upp med historieförfalskning.
Historierevisionism: Förspelet till Andra Världskriget del 2.
Varför älskar vi att hata Ryssland;
USA:s förre Rysslands-ambassadör: Häxjakt mot Ryssland pågår;
Henry Kissinger: USA:s mest ansedda utrikesminister kritiserar USA:s Rysslandspolitik
NATO-chefen Stoltenberg: Ryssland är inget hot mot något Nato-land.

Föregående artikelSverige största utländska styrkan i franskledda Takuba
Nästa artikelMiliärkuppen i Myanmar
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. Klart som korvspad att Bryssel måste sudda i historien. UKIP:s ledare Farange påpekade ju helt korrekt vid sitt nyss genomförda uttåg att EU inte bara är odemokratisk, det är antidemokratiskt. Och så får det ju inte stå i kommande historieskrivningar. Det är ju stötande mot den rika procent som tjänar bra på EU. Förberedelser på nya suddningar pågår nog. Så EU får väl sjunga som Gullan Bornemark i barnvisan ”Sudda, sudda, sudda, sudda bort…”

 2. EU kan väl sägas vara fullbordan av Hitlers dröm om ett enat Europa under tysk ledning! Problemet är att EU är odemokratiskt och saknar fullständigt legitimitet. Ett värre problem är att man kollaborerar med skurkstaten USA i de flesta frågor framförallt utrikespolitiken. Sverige borde göra som GB och lämna EU asap. Politiker i Sverige har utan folkets vilja sålt ut landets frihet till byråkratmaffian i Bryssel. Intressant inslag i Skavlan med den numera från USA hemskickade Carina Bergfeldt som fick besöka en hemlig missilbas i USA för att de sa att Sverige var ett allierat land!!?? Tydligen vet man mer i USA än svenska folket hur det ligger till…Skrämmande!

 3. Om den perioden berättade Klas i en annan tråd, och i citatet nedan fastnade jag för någonting häpnadsväckande, som kunde förklara varför de franska arkiven hemligstämplades för upp till 150 år.

  Att Schneider-Creusots ägare liksom andra kapitalister satsade på nazisterna är en sak, men att hela två franska underrättelsetjänster gjorde det kastar omkull allt som jag hade trott mig veta om nazipartiets finansiering och stöd.
  Det franska snabba nederlaget ter sig i det ljuset allt annat än förvånande och de gamla anklagelserna om förräderi och sabotage (en veteran berättade för mig en gång att ”vi hade kanoner och ammunition, men de var inte av samma kaliber”) går inte att vifta bort.

  https://www.globalpolitics.se/forintelsen-och-andra-forintelser/#comment-16042
  Klas 29 januari, 2020 At 14:43
  Dr Heinrich Brüning’s Dislike of the German Jews
  …/…
  Brüning [wrote that he] also knew that French sources, including the Schneider-Creusot works and both French intelligence services, had paid one half of Hitler’s revenue from 1921 until 1932;
  …/…
  (Source: Letter from Heinrich Brüning to Daniel Longwell, February 7,1948; Longwell collection, Butler Library, Columbia University, New York City )

  Annars tycks Englands förödande anfall på den franska flottbasen i Mers-el-Kébir, i Algeriet, samt på Dakar, ha förstärkt den traditionella franska anglofobin rejält (England kallas https://fr.wikipedia.org/wiki/Perfide_Albion ”la perfide Albion” /den svekfulle https://sv.wikipedia.org/wiki/Albion ) – som redan hade påspädts under WWI, då britterna påståddes dra på fötterna i strid – om man skall tro
  https://www.herodote.net/Entretiens_avec_Marc_Ferro_1ere_partie_-synthese-2870-156.php
  1940-1944 : un historien engagé
  Entretiens avec Marc Ferro (1ère partie)
  par Erwan Barillot Publié ou mis à jour le : 2021-01-30 06:20:28
  …/…
  L’hostilité à l’égard des Britanniques, ancrée dans la tradition française, s’explique tant par la concurrence que se livrent les deux empires sur le plan colonial que par la mauvaise réputation dont pâtissent les soldats britanniques dans l’opinion publique française. Depuis la Grande Guerre, ils sont perçus comme des « tire-au-flanc », qui « se débrouillent toujours pour se battre avec le sang et l’argent des autres ». Même s’ils ont choisi des voies radicalement opposées, Pétain comme de Gaulle leurs reprochent leur moindre engagement au cours de la bataille de France, en mai et juin 1940, et condamnent tous deux l’attaque de Mers-el-Kébir, début juillet. C’est à ce moment-là que le ressentiment à l’égard des Britanniques atteint son paroxysme.
  …/…

 4. Stalin var den ende av segrarmakterna ledare som fick ett gratulationstelegram av Hitler på sin födelsedag 1940.

 5. Allt oftare läser man nuförtiden i rysk media om den Stora fosterlandskriget som krig mellan CCCP och nazi-EU under Hitlers ledning…

  • Emil, andra världskriget var i stort sett en uppgörelse mellan Sovjet och Nazi-Tyskland så det är ganska riktig iakttagelse! Historiker har räknat ut att ca 70-75% av all krigsmaterial och döda var på östfronten! Sen att EU håller på med sin löjliga historie-revisionism hänger ihop med propagandan mot dagens Ryssland..Storbritannien det f.d EU-landet är väl det enda som kan hålla huvudet högt i det sällskapet!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here