Home TEKNIK OCH VETENSKAP

TEKNIK OCH VETENSKAP

En kategori för nyfikna själar som vill hålla sig uppdaterade med vetenskapens och teknikens ständiga utveckling och dess relation till ekonomiska förhållanden och politiska beslut. Här behandlas också teknik- och cyberkrigföring, t.ex. mellan Kina och USA.