Hur kan vi kämpa mot den totalitära offensiven?

1
598
Internet och hjärnan. Bild i Pål Steigans artikel.

Vi här och andra har fäst uppmärksamheten på minskning av verklig demokrati och inskränkning av yttrandefriheten. Passar därför mycket bra att få publicera Pål Steigans artikel här Några artiklar som diskuterar den aktuella problematiken finns under “Relaterat” nedan.


Hur kan vi kämpa mot den totalitära offensiven?

Totalitära och diktatoriska åtgärder sprider sig som en löpeld runt om i världen. Aldrig tidigare sedan andra världskriget har så många grundläggande demokratiska rättigheter och mänskliga rättigheter åsidosatts i länder som gillar att kalla sig demokratiska. Godtyckliga arresteringar, frihetsberövande utan rättegång och lag, galna böter och återkallande av församlings- och församlingsfriheten är ordningen för dagen. Och det står inte bättre till med yttrandefrihet, det fria ordet och den fria vetenskaplig forskningen.

En totalitär offensiv pågår och målet är helt uppenbart att skapa mesta möjliga globala diktatur, där finanskapitalet kan diktera vilken typ av samhälle vi ska leva i. Tvivlar man på att det är så och inte är beredd att lita på vad vi säger, bör man besöka webbplatsen för World Economic Forum. Man kan till exempel söka på Global Governance och studera de artiklar som sedan kommer upp. Här hittar du också deras databas som knyter samman deras olika strategier.

World Economic Forum är intresseorganisationen för de 1000 rikaste företagen i världen. De driver internationell klasskamp på uppdrag av och på sina medlemmars vägnar. Den kinesiska militärfilosofen Sun Tzu sa: Känn fienden, känn dig själv, och du kommer att utkämpa 100 strider utan nederlag. Baserat på denna princip bör alla som vill kämpa mot kapitalintressen definitivt studera WEF: s webbplats. Titta här på Global governance:

Men hur kämpar vi mot Leviathan

(ett bibliskt vidunder, se här, ö.a.)?

De 1000 rikaste företagen i världen är rika som troll. De kan köpa, och köper också, alla politiker och media de vill ha. De är nära integrerade med underrättelsetjänsterna och våldsapparaten för alla de största imperialistiska makterna i världen, så hur skall vi kunna kämpa mot dem?

Hur kämpar man mot propagandamaskinen och vinner?

Nätjournalisten Caitlin Johnstone (CJ) har sin syn på detta, vilket det finns all anledning att lära av. I artikeln How To Fight The Establishment Propaganda Machine And Win skriver hon att om systemets propagandamaskin är en haj och vi är en tiger, så tvinga dem att kämpa mot oss i djungeln.

Hon har insett, att även om fienden är stark när det gäller kapital och makt, är “etablissemanget” kanske svagare än på länge. Dels beror det på att de som har den verkliga makten är så få och att den politik de främjar bara tjänar denna extremt rika elits intressen. Och dels för att de redan har blivit impopulära under en längre tid. Förtroendet för systemmedierna, särskilt i de stora imperialistiska länderna, är rekordlågt och i samma länder gör politikerna heller inte bra ifrån sig i opinionsundersökningar när det gäller tillit.

Hon rekommenderar därför en åtta-punktsstrategi mot vanliga medier. Hon argumenterar utifrån förhållandena i USA, men eftersom USA-medier har en så överväldigande makt också i Norge, är det också mycket relevant här.

  1. Öka allmänhetens misstro mot dessa medier
  2. Bryt illusionen om normalitet
  3. Krossa illusionen om enhällighet
  4. Var öppet politiskt aktiv
  5. Glöm aldrig övergreppen
  6. Var alltid på offensiven
  7. Hitta de andra
  8. Ha kul

Som jag har förklarat i en serie artiklar kan inget krig vinnas bara med hjälp av vapen och makt. Till och med den mäktigaste armé är beroende av att vinna kampen om berättelserna. Det är därför alla stora imperialistiska makter investerar så mycket i psykologisk krigföring och det är därför systemmedierna är så upptagna av att driva igenom sina välskötta berättelser i alla kanaler.

Organisationsformen – inte den centraliserade oppositionen utan det distribuerade nätverket

Det kan vara frestande att försöka samla hela oppositionen i en stor folklig organisation, det skulle vi ha försökt förr. Men nu det skulle vara farligt. En sådan organisation skulle vara mycket sårbar, och den kunde lätt “tas ut” av våra fiender genom att slå mot toppen av den.

Istället rekommenderar jag en annan modell, inte pyramiden utan “hjärnan”. Jag hänvisar till artikeln:

Möjlig modell för att organisera samhället på nytt

Här använder jag biologiska system som en metafor. Internet är ett system som liknar de biologiska, eftersom det är ett nätverk som växer organiskt och är anslutet till alla andra delar, ett system där det inte bara finns ett “upp” och ett “ner”. Innovationerna kan lika lätt komma “underifrån” och “från utsidan” som “uppifrån” och “inifrån”.

Denna biologiska metafor för det moderna samhället är således inte en skrivbordsprodukt eller en genial plan från en samhällsreformator. Nätet finns i verkligheten. Det är förmodligen världens största produktivkraft, och därför är det också en användbar modell för ett nytt sätt att tänka på kollektiva samhällsmodeller. Nätet överskrider det kapitalistiska produktionssättet, och det är typiskt att kapitalet har stora svårigheter att tjäna pengar på nätet – och att i den utsträckning det görs, görs det genom att begränsa, skära av och hägna in nätet.

Nätet är den moderna erans allmänning och det är inte bara en metafor utan ett system som kan utvecklas kollektivt här och nu.

Den som delar får mest

I ett sådant system vinner du ingenting genom att hålla saker för dig själv, för då får du ingenting heller. I hjärnan är det de synapser som används mest som förstärks mest. Och så är det också här. Ju mer människor bidrar, desto mer får de tillbaka. Och detta är inte fantasi; det händer nu. Människor skapar bytesringar, intressegrupper, aktionsgrupper, crowdfunding etc. De skapar expertgrupper och online-tidningar.

Och motståndet mot den totalitära revolutionen uppifrån växer fram på detta sättet. Genom att dela med varandra, vara smarta, slå mot tyrannernas svaga punkter och inte låsa oss i ett “ställningskrig” med dem kan vi vinna segrar och bygga styrka. Och nätverkets organisatoriska och politiska DNA finns i alla noder. Om de slår ut en av oss kan andra ta över.


Relaterat.
Pentagon förbereder massiv censur av internet.
Microsoft integrerar NewsGuard i sin webläsare i kampen mot falska nyheter och yttrandefrihet.
* Universitetslektor avstängd för kritik av angreppskrig & Israels övergrepp! Nytt exempel på angrepp på yttrandefriheten.

* Världspublicistorganisationen: Risk för att yttrandefriheten inskränks även i Ukraina.
* Facebook leder arbetet för minskad yttrandefrihet på nätet
* Google vill bli sannings-ägare men inte sannings-sägare.
* 14/11 2016. De spionerar på dig också via internet!
* Hur hemliga agenter infiltrerar Internet för att manipulera, lura och förstöra ditt rykte.
* False flag förleder, förvanskar fakta, förfärligt fult.
* Nato-entusiasten Patrik Oksanen vågade inte debattera med mig, och sätter yttrandefriheten åt sidan
* Hur USA ska censurera internet
* USA vill upphäva fria internet – ett av flera ingrepp mot yttrandefriheten
* Ökad censur i USA
Tyskland styrker yttrandefrihet i grundlagen
* Facebook får filter för falska nyheter i Tyskland
* Facebook stänger Palestinas största nyhetssite, och stryker konton på uppdrag av USA & Israel
* Den nya McCarthyismen
* Konflikt om konflikt om Ryssland, och PK
* Även Danmark vill minska yttrandefriheten
* EU vill censurerar Bonnierägd tidning i Tyskland
* Europaparlamentet stoppar film som rentvår Rysslands regering.
* Google hyr 10 000 personer för att censurera Youtube
* Yttrandefriheten inskränks också i USA – ny McCarthyism
* Minskad frihet på nätet i Tyskland
* Macron inskränker yttrandefriheten i Frankrike
* Köpta journalister igen

Förhållanden i Sverige.

* Fri lejd och frihet för Julian Assange! Försvara yttrandefriheten! Från manifestation i Stockholm
* Räcker det med dumheter nu, Fridolin?
* Jonas Gardell föreslår nätcensur och kulturministern är förstående
* Jan Myrdal: Paradoxal tankefrihet och mina svenska erfarenheter
* Läs Folket i Bild Kulturfront – ”militant röst för fred, yttrandefrihet och folkets kultur”, som går framåt
* Konflikt om “Konflikt” om Ryssland och PK.
* Vet Radions “Konflikt” vad demokrati är? Om demokratin i Ryssland, Sverige och USA.
* Fortsatt debatt med Ivar Ekman, Konflikt, Sveriges Radio om USA, Ryssland, media mm.
* Censurerat om massakern i Odessa

* Inte bara Svenska Institutet – flera tecknen på kommande censur i Sverige?
* Det behövs en ny fredsrörelse Del 3 – yttrandefrihet
* Debatt med DN:s Erik Helmerson om yttrandefriheten i Ryssland

* Principiellt om tryckfrihet 20/10
* Debatt om yttrandefrihet: Nya Tider, DN och nazism 25/10Jan Myrdal vs. Margareta Zetterström – fortsatt debatt 25/10
* Om Åsa Linderborg, Jan Myrdal, Nya Tider och rasister. Gästblogginlägg 28/10
* Jan Myrdal – Var står fienden? 28/10
* Debatten om yttrandefriheten rasar vidare 16/11
* Yttrandefrihetens brister: ABF, Ukraina
* Öppet brev till SVT om ukrainska organisationers försök att påverka sändningen av dokumentären Ukraina – revolutionens mörka sida.

Föregående artikelVar EU:s coronastöd en dimridå för att rädda en orättvis euro?
Nästa artikelAnmälan till Granskningsnämnden: Sveriges Radio bryter mot sina regler i dagens Sommarprat och gör Nato-propaganda på bästa sändningstid
Pål Steigan är en ledande norsk och nordisk geopolitisk analytiker och bloggare i www.steigan.no

1 KOMMENTAR

  1. Mycket goda råd. Samtidigt skall vi komma ihåg att hela det svenska mediaetablissemangen troget tjänar denna totalitära propagandamaskin, speciellt i min mening Bonnier klanen och Public Service media. Vi får inte missa ett enda tillfälle att diskreditera deras lögner och propaganda och hänga ut dom som opålitliga utan all tillförlitlighet. Samtidigt måste vi öka ansträngningarna att föra fram den riktiga bilden. Som Caitlin säger, vi måste lära känna varandra bättre, men även arbeta på att lära andra känna oss. Ett förslag är en virtuell tidning där precis om på andra tidningars förstasidor artiklar från olika bloggar presenteras med en länk och ett synopsis.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here