Chockerande förhållandena för Julian Assange i Belmarsh-fängelset!

1
1625
Några deltagare i manifestation utanför grindarna till Belmarsh Prison i februari 2020. Vänd mot kameran står jag själv.

Denna artikel 17/11 har skrivits av ”Av Kit Klarenberg, en undersökande journalist som utforskar underrättelsetjänsternas roll i att forma politik och uppfattningar, @KitKlarenberg. Översatt av Rolf Nilsson.

https://www.rt.com/op-ed/540437-belmarsh-pison-julian-assange/

_______________________________________________________________________

Chockerande förhållandena för Julian Assange i Belmarsh-fängelset!

Medan Julian Assange väntar på att få reda på om han kommer att utlämnas till USA, har en ny rapport målat upp en dyster bild av Londonfängelset han hålls i, och den lyfter i synnerhet fram oro över fångarnas välbefinnande.

Den 12 november publicerade HM Inspectorate of Prisons en utredning om förhållandena i Londons högsäkerhetsfängelse i Belmarsh – kallat ’Storbritanniens Gitmo’ – som i detalj beskriver den mardrömslika miljö som WikiLeaks grundare Assange har tvingats betrakta som sitt hem, alltsedan han utlämnades från Ecuadors ambassad i april 2019.

Från manifestationen på Mynttorget 15 september.

Rapporten baserades på två ”oannonserade inspektioner”, som genomfördes i juli och augusti i år. Dess upptäckter är särskilt oroande, med tanke på att Storbritanniens avslag på USA:s utlämningsärende i januari helt och hållet baserades på en psykologisk bedömning, som fann att Assanges risk att begå självmord om han ställdes inför rätta i Washington var ”betydande”. Och denna utlämningsansökan är baserad på tvivelaktiga anklagelser som till stor del beror på falska vittnesmål från en dömd pedofil och bedragare, för vilka Assange riskerar upp till 175 år i isolering i ett supermax-fängelse.

Utredarna fann att personalen på Belmarsh ”inte hade ägnat tillräcklig uppmärksamhet åt de växande nivåerna av självskada”, ”och det fanns inte tillräckligt med tillsyn eller vård av fångar med risk för självmord”, vilket innebär att ”brådskande åtgärder behövde vidtas” för att se till att fångar hålls säkra. Sedan inspektionens senaste besök 2018, hade det skett fyra självmord, medan de registrerade incidenterna med självskada var fyra gånger fler. Siffror för självmordsförsök återgavs inte, även om interna undersökningar av sådana incidenter sades vara ”mycket bristfälliga”.

Fångar som bedömdes utgöra en risk för självskada eller självmord, var föremål för kontroller av hälsotillståndet, men ett bredare stöd för dessa individer sades vara ”begränsat”, medan den hjälp som gavs genom den officiella processen för bedömning, vård i häkte och lagarbete var ”svag”, med inspektörer som ”inte var säkra på att fångar under ständig övervakning alltid hölls säkra”, inga skyddsprocesser på plats, och fängelsets interna ”Safer Custody hotline” bara sällan kontrollerades av personal.

Antalet registrerade incidenter av självskada hade fördubblats på grund av Covid-19-restriktioner, med 315 registrerade incidenter, vilka under de 12 månaderna fram till juni 2021, involverade 94 fångar. Assange är sannolikt bland detta antal – som domare Baraitsers utlämningsbeslut noterade, ringde han Samaritans, en brittisk välgörenhetshjälplinje, som ger känslomässigt stöd till personer i känslomässig nöd, kämpar för att klara sig eller riskerar att ta livet av sig, på en ”praktiskt taget” nattlig basis, och när han inte kunde nå dem, slog han sig på lår och mage för att distrahera från sin känsla av isolering.

Inspektionen målar upp en oroande bild av fängelsetjänstemän, som nästan bokstavligen ’sover vid ratten’ när det gäller utsatta interner. ”Många i personalen” sades ha ”rutinmässigt undvikit att samla in eller sätta på kroppsburna kameror”, under loppet av utredarnas besök, och ”tjänstemän som skulle övervaka de mest sårbara fångarna” sågs ”sittande läsande tidningen.” Dessutom hade bara 50 % av fångarna inte upplevt någon form av trakasserier från fängelsetjänstemän, och ”betydligt fler fångar än i liknande fängelser” hade blivit utsatta för verbala eller fysiska övergrepp från personalen.

Intagna löper också ökad risk att skadas av andra interner. Inspektoratet registrerade avsevärt ökade nivåer av våld sedan dess senaste besök, trots att Covid-19-restriktioner begränsade tiden de flesta fångar befann sig utanför sina celler. Data hade samlats in om våld och bruk av tvång, men detta kom inte till någon påtaglig användning för att utveckla en strategi för att minska våldet. Det hade inte hållits något formellt strategiskt möte för att ta upp våld på över 18 månader.

Sammanlagt hade 341 våldsamma incidenter registrerats under de senaste 12 månaderna, en årlig ökning med nästan 70, varav merparten av ökningen kan tillskrivas våld från fånge-mot-fånge. Detta skapade en miljö där ”för många fångar kände sig osäkra”, där 60 % sa att de hade känt sig i riskzonen någon gång under sin fängelsetid, och en av fyra oroade sig över sitt välbefinnande när inspektionen oväntat kom och knackade på. Vidare hade interna siffror felaktigt framställts till att våldet skulle ha minskat på grund av färre incidenter, men i verkligheten berodde detta på att färre fångar satt i fängelset.

Med tanke på denna bistra miljö – är det kanske inte förvånande att man diagnostiserat honom med en allvarlig återkommande depressiv sjukdom, kännetecknad av frekventa självmordstankar, ”sömnförlust, viktminskning, nedsatt koncentrationsförmåga, en känsla av ofta på gränsen till tårar och ett tillstånd av akut oro, där han gick fram och tillbaka i sin cell tills han var utmattad, slog sig för huvudet eller slog det mot en cellvägg.” Han funderade på att ta sitt liv ”hundratals gånger om dagen” och hade en ”ständig önskan” att skada sig själv eller att begå självmord.

Bedömningen drog slutsatsen att om Assange hölls i isolering i USA under en längre period, skulle hans mentala hälsa ”försämras avsevärt, vilket skulle resultera i ihållande svår klinisk depression och allvarligt förvärrande av hans ångestsyndrom, PTSD och självmordstankar.” Vid den senaste utlämningsförhandlingen erbjöd Biden-administrationens advokater ”försäkringar” om att Assange varken skulle fängslas i det ökända ADX Florence i Colorado, USA:s mest extrema fängelse, eller bli föremål för alltför hårda ”Special Administrative Measures” (SAM).

I motsats till detta säger Washingtons officiella juridiska inlagor till domstolen öppet och specifikt att USA ”förbehåller sig rätten” att göra båda.

Joshua Schultes öde, anklagad för att ha tillhandahållit WikiLeaks känsliga CIA-dokument – ​​frisläppandet av vilka ledde till att dåvarande byråchefen Mike Pompeo utsåg organisationen till en ”icke-statlig fientlig underrättelsetjänst”, vilket öppnade slussarna för okontrollerad övervakning, trakasserier och förföljelse av Assange och hans medarbetare – ger en skrämmande ögonblicksbild av vad som kan vänta i USA.

Rättshandlingar som lämnades in i januari av Schultes advokater, beskrev hur deras klient inte hade fått vistas utomhus sedan han trädde in i New Yorks Metropolitan Correction Center mer än två år tidigare, och hade hållits under förhållanden som vanligtvis reserverats för terrorism-åtalade, för att hindra dem från att kommunicera med andra. Följaktligen, när Schulte flyttas utanför sin cell, ”fjättras han från topp till tå på samma sätt som Hannibal Lecter (huvudperson i filmen När lammen tystnar, ö.a.).

Schultes cell sades vara ”smutsig … i storlek som en parkeringsplats, [och] hemsökt av gnagare, med spillning från gnagare, kackerlackor och mögel”, utan uppvärmning, luftkonditionering eller fungerande VVS, ”medan solljuset blockeras av ett mörklagt fönster,” temperaturen sjunker så lågt att ”vatten i hans cell förvandlas till is och han huttrar trots att han bär fyra lager kläder, fem par strumpor, två filtar och tre par strumpor på händerna” och ”starka lampor lyser oavbrutet .”

Ett beslut om Assanges utlämning väntas i december; tills dess är han kvar i Belmarsh.

Relaterat.
Ett unikt och historiskt tillfälle!
Åsa Linderborg: Mediehusen måste orka försvara Assange. Svensk polis och åklagare har gjort sig skyldiga till ett decennielångt rättsövergrepp
Julian Assange avslöjar västerländsk korruption mer än någonsin, även i isoleringscell
Fallet Julian Assange – Förödande kritik mot Sverige
Assange-skandalen 10 och 2 år. Sverige och Väst bedriver psykisk tortyr mot visselblåsare! Enligt FN-rapport.
Assange Defense Organisation
FN-rapportör om behandlingen av Assange: «Ett mordiskt system skapas inför våra ögon». Sveriges största rättsskandal?
Internationella och Svenska Journalistförbundet tar ställning för Julian Assange och andra visselblåsare, liksom Internationella och Svenska Pen!
Ögonvittnesrapport av mig och andra från solidaritetsmanifestationer för Julian Assange och yttrandefrihet i London.
Journalister höjer rösten för Julian Assange.
Många läkare är allvarligt bekymrade över Julian Assanges hälsa.
Pen International och Svenska Pen: Julian Assange bör inte utlämnas till USA.
INTERNATIONELLT Staty rest i Berlin över demokratiska visselblåsarna Edward Snowden, Julian Assange och Chelsea Manning!
Frige Julian Assange! Öppet brev från två riksdagsledamöter till Europarådet.
Gör som 225 000 andra vänner av yttrandefrihet – skriv på detta upprop till stöd för Julian Assange.
Gula Västarna stödjer Assange. Vad gör svenska journalister?

Fångarna visar större mod och kampinsats för Assange och yttrandefrihet än hela Västvärlden!

På solidaritetsmöte för Julian Assange i London, och vid Belmarsh. Vad säger förre ambassadören Craig Murray?
Craig Murray: Insider-från första dagen i den politiska rättegången mot Julian Assange.
Vår artikel i Aftonbladet “Regeringen, kräv att Julian Assange friges.”
Internationell manifestation för Assange – Soltorget Stockholm 22 februari. Kom, kom!
Sveriges Radio: “Läkare: Behandlingen av Assange liknar tortyr”. Kollegor – skriv på uppropet!
FN-utredare: hög svensk polis fabricerade bevis mot Julian Assange. Sveriges största rättsskandal?
FN-rapportör om behandlingen av Assange: «Ett mordiskt system skapas inför våra ögon». Sveriges största rättsskandal?
Internationella och Svenska Journalistförbundet tar ställning för Julian Assange och andra visselblåsare, liksom Internationella och Svenska Pen!
Journalister höjer rösten för Julian Assange.
Många läkare är allvarligt bekymrade över Julian Assanges hälsa.
Föregående artikelMalou Sivers intervjuar Julian Assange och Nils Melzer. Kom och lyssna på Nils Melzer!
Nästa artikelAsien stärker sin roll som världsledare
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

1 KOMMENTAR

 1. Bör de amerikanska Förenta staterna numera räknas som en nyauktoritär och totalitär stat som själva utför politisk terrorism och förtrycker och fängslar oliktänkande och journalister?

  Mycket tyder tyvärr på det.

  Landets prekära inre politiska slitningar (som verkar alltmer olösliga), ekonomiska konkurrensproblem internationellt liksom sönderfallande geopolitiska position kommer förmodligen innebära alltmer våldsamma och hotfulla åtgärder gentemot omvärlden, i dess imperiala dödskamp.

  Framför allt en kamp mot dem som avslöjar den moderna imperialismens våldsamma skuggsida -liksom dess krigsbrott.

  Julian Assange-fallet avslöjar verkligen de amerikanska Förenta staternas sanna ansikte och dess tilltagande totalitära extremism och fientlighet mot den fria och öppna journalistiken.

  Har Julian Assanges fall medfört att imperialismen i verkligheten stärkts i världen?

  Vad säger de svenska politikerna och politiska partierna om den alltmer tilltagande amerikanska totalitära inställningen mot det fria ordet och journalistik?

  När skall sanktioner och bojkotter införas mot de amerikanska och brittiska systemen, med anledning av hur Världens politiska fånge Nummer 1 behandlas?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here