Dags att inse: Ryssarna har rätten på sin sida

40
2543

Denna tankeväckande och kontroversiella artikel av Thorkild Kjærgaard publicerades i den danska tidningen Politiken den 22 september 2023, och återgavs i Politikus med Kjærgaards tillstånd, och återges även här med hans tillstånd. Den har publicerats 26/9 på https://derimot.no/thorkild-kjaergaardpa-tide-a-innserusserne-har-retten-pa-sin-side/ med tillstånd.

Thorkild Kjaergaard

_______________________

President Zelenskyj borde ha kapitulerat omedelbart. Han har utan goda skäl lett sitt land in i ett grymt krig med ofattbara förluster av människoliv och mänsklig lycka.

SEDAN det stora nordiska kriget avslutades med freden i Nystad 1721 har Ryssland varit Europas största, starkaste och folkrikaste stat. Det är det enda europeiska land som inte kan besegras, vilket både Napoleon och Hitler tvingades erkänna. Ryssland har en speciell status och gör därför anspråk på manöverutrymme i sitt grannskap. Ett sådant manöverutrymme gör alla stormakter anspråk på, och att förbjuda det är som att förbjuda gravitationen.

USA:s president James Monroe.

Ett annat exempel är USA, som med den fortfarande giltiga Monroedoktrinen från 1823 tillkännagav att Washington betraktar västra halvklotet från Eldslandet i söder till längst i norr, inklusive Grönland, som sitt grannskap. Där USA förbehåller sig rätten att ingripa och störa som man finner lämpligt. Detta har hänt dussintals gånger, till exempel i Chile 1973, för femtio år sedan i dag, när Washington störtade en folklig, demokratiskt vald president. Som på Grönland, där USA efter andra världskriget började bygga Thule Air Base utan att så mycket som informera Köpenhamn, utan att be om lov, och Danmark tog på sig att som den naturligaste sak i världen tvångsförflytta de grönländare som stod i vägen för amerikanerna. Något som vi sedan dess har hört mycket om. Ingen, varken danskar eller grönländare, kritiserar amerikanerna – de verkliga bovarna i dramat.

DET FINNS ingen rysk Monroedoktrin. Men det finns en omfattande erfarenhet som visar att Rysslands närområde huvudsakligen är området öster om den kulturklyfta som i tusen år delat vår kontinent mellan länderna med rötter i Rom (den katolsk-protestantiska världen) och länderna med rötter i Konstantinopel/Istanbul (den ortodox-bysantinska världen). Om vi ger Ryssland manöverutrymme i området öster om den stora vattendelaren – på samma sätt som vi ger USA manöverutrymme i Amerika – då är Ryssland en pålitlig och konstruktiv aktör i europeisk storpolitik. Danmark har dragit nytta av detta vid flera tillfällen, till exempel vid Wienkongressen 1814-15, där vi skulle ha raderats ut från den politiska kartan om inte Ryssland hade gått i spetsen för att skydda Danmark.

 

Trots vad som ofta påstås finns det inget som tyder på att Ryssland någonsin har velat expandera utanför sitt grannskap och lägga under sig Västeuropa ända bort till Atlanten. Tvärtom återfick Danmark 1946 det ryskockuperade Bornholm villkorslöst, trots att ingen världslig makt hade kunnat hindra ryssarna från att stanna på Bornholm för alltid. På samma sätt drog sig ryssarna villkorslöst tillbaka från positioner i Norge [Finnmark, etc.] som de hade ockuperat i slutet av andra världskriget. [Liksom i Österrike, etc.]. Västvärldens territoriella säkerhet är inte och har aldrig varit hotad av Ryssland (Sovjetunionen), inte ens under det kalla kriget.

PROBLEM med Ryssland uppstår först när vi lägger oss i området öster om den stora skiljelinjen, dvs Vitryssland, Moldavien och Ukraina – precis som vi inte skall förvänta oss att komma undan med att utmana amerikanska intressen på Kuba, Chile eller Grönland.

Men att lägga sig i Rysslands grannskap är vad Västeuropa och USA har gjort i stor skala sedan Berlinmurens fall 1989 och upplösningen av Sovjetunionen och Warszawapakten två år senare. I stället för att försiktigt vänta på att den omtumlade men ingalunda utraderade ryska supermakten skulle hitta en ny balans med de tidigare Warszawapaktsländerna och de två tidigare sovjetrepublikerna Vitryssland och Ukraina, som båda förklarade sig självständiga, började väst omedelbart att införliva dem i västerländska organisationer som EU och Nato. För de tidigare Warszawapaktsländerna var detta till och med möjligt. De låg (med undantag för Bulgarien) på den västra sidan av den stora klyftan. Detsamma gällde de tre små baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen, som ville distansera sig från Ryssland. Militärt sett var och är de baltiska ländernas nya kurs av mindre betydelse så länge Ryssland behåller Kaliningradenklaven i det forna Ostpreussen.

Situationen är annorlunda med Vitryssland och Ukraina. De tilläts vara självständiga, något de redan hade varit under lång tid under sovjettiden, där båda staterna hade rösträtt i FN, något som ingen annan sovjetrepublik hade. De fick också ha sitt eget försvar, men de var åtminstone tvungna att vara neutrala och inte flirta med allianser mot Ryssland, som de är nära knutna till inte bara geopolitiskt utan också kulturellt, språkligt, historiskt och familjemässigt. Det finns knappast en ryss som inte har familj i Ukraina och Vitryssland, och det finns inte en ukrainare eller vitryss som inte förstår ryska. Om man skulle jämföra Ukrainas och Vitrysslands utrikespolitiska ställning efter självständigheten 1991 med någonting, så skulle det vara Danmarks förhållande till Tyskland efter 1864. Tyskland hade inga invändningar mot Danmarks självständighet, men vi var tvungna att hålla oss neutrala och inte flirta med andra, hur frestande det än kunde vara. Som militärhistorikern Niels Bo Poulsen betonar i sin utmärkta bok om det fransk-tyska kriget 1870-71, skulle det förmodligen ha lett till Danmarks undergång om vi – i hopp om att vinna tillbaka delar av Schleswig – hade låtit oss lockas att göra gemensam sak med Frankrike mot Tyskland. Det faktum att det gick så bra att vi 50 år senare fick tillbaka södra Jylland utan strid, efter att historien hade spelat Tyskland ett stort spratt, understryker bara hur tacksamma vi bör vara för att regeringen höll huvudet kallt under åren efter 1864.

DENNA SPECIELLA situation för Ukraina och Vitryssland har varit svår för båda parter, både väst och länderna själva, särskilt Ukraina, att leva upp till. Så var det redan på 1990-talet, och sedan 2008 har man öppet talat om att Ukraina ska bli medlem i både Nato och EU, trots att det har stått klart för alla att detta skulle vara oacceptabelt för Ryssland. Under lång tid blundade Ryssland för att man levererade billig energi till Västeuropa och genomförde förtroendeskapande åtgärder som att investera enorma summor i ett nytt, mycket utsatt och sårbart distributionsnät (Nord Stream 1 och 2).

Förhoppningen var att USA, och inte minst Västeuropa, skulle ta sitt förnuft till fånga i sitt eget intresse, men förgäves. Kören av högprofilerade västeuropeiska och amerikanska politiker, militärer och intellektuella som talade varmt för Ukraina och talade om att vara ”på rätt sida av historien” kunde inte stoppas. USA:s president, som kunde ha gjort det hela till en akademisk diskussion med ett uttalande om att Ukraina aldrig skulle kunna gå med i Nato, förblev tyst, även efter att Ryssland 2014 stack ut hakan och tog tillbaka Krimhalvön som överfördes till sovjetrepubliken Ukraina 1954.

I slutändan fanns det inget annat att göra än att tvinga fram ett beslut. Moskva förväntade sig förmodligen att en stor truppinsats (ca 150.000 soldater) vid den ukrainska gränsen skulle få USA att ge efter och förklara att man hade övergett tanken på att Ukraina skulle bli medlem i Nato. På samma sätt som Sovjetunionens ledare Nikita Chrusjtjov gav med sig under Kubakrisen 1962, efter att John F. Kennedy med en ungefär lika stor truppinsats i Florida hade signalerat att amerikanerna menade allvar när de sa att de inte ville ha sovjetiska kärnvapenmissiler på Kuba. Men så blev det inte.

Moskvas förhoppningar om en fortsatt ömsesidighet mellan stormakterna 30 år efter Berlinmurens fall visade sig vara naiva. Istället för att ge upp, som ryssarna hade gjort 60 år tidigare, och låta världen andas ut, lät amerikanerna krisen eskalera tills den nådde en lämplig tidpunkt, då de lutade sig tillbaka och började släppa underrättelseinformation om vad ryska styrkor gjorde vid gränsen till Ukraina så att vi alla kunde se det.

Med detta arrogant listiga drag blev det omöjligt för ryssarna att retirera utan att göra bort sig, och på morgonen den 24 februari 2022 korsade ryska styrkor den ukrainska gränsen. Här väntade en annan obehaglig överraskning: Till allas förvåning tog Ukraina till vapen i stället för att följa Tjeckoslovakiens exempel från augusti 1968, då Alexander Dubcek avstod från väpnat motstånd och gav Warszawapaktens trupper fria tyglar.

De ryska styrkorna – en operettarmé på bara 150 000 man – var plötsligt tvungna att bli en invasionsarmé, en krävande uppgift som de varken helt eller delvis kunde fullgöra. Ukraina fick en lätt resa – alltför lätt, skulle man kunna frestas att säga. Väst jublade och skyndade sig att skicka vapen. Det var David mot Goliat, och när Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa till president Biden att det han behövde inte var ett löfte utan ammunition, var det inte ett öga torrt i huset. Sedan dess har situationen normaliserats i den meningen att det nu – efter 18 blodiga månader med hundratusentals döda, miljontals flyktingar och massiv förstörelse av byggnader, infrastruktur och landskap, för att inte tala om återverkningarna i Afrika och på andra håll – verkar som att Ryssland, trots sanktioner och obegränsat vapenstöd till Ukraina, långsamt håller på att få övertaget.

HUR mycket man än sympatiserar med Ukraina så har landet och dess ledare ett dåligt case. Hur önskvärt det än må vara finns det ingen internationell rättsordning som alla stöder och som Ukraina kan åberopa. Den rättsordning som finns, och som alla små stater måste följa, oavsett om de heter Danmark eller Ukraina, är stormakternas rättsordning, som i vår del av världen styrs av USA och Ryssland. I detta system har Ukraina, som ligger på Rysslands södra flank, sin plats i den ryska delen.

Som bland annat den danska utrikesminister som innehaft ämbetet längst någonsin, P. Munch (1870-1948), har betonat, är den geografiska determinanten för den lilla staten ett grundvillkor som den inte kan försöka överskrida utan att riskera sitt eget liv.

Men att överskrida den geografiska determinant som gäller för Ukraina är vad landet öppet försöker göra genom att söka medlemskap i Nato, en västlig, USA-ledd och USA-kontrollerad organisation. Zelenskyj är således skyldig till det största brott som en ledare för en liten stat kan begå, nämligen att utan tvingande skäl äventyra landets existens. I detta sammanhang bör det betonas att Ryssland, som Zelenskyj vill avskilja Ukraina från, inte är ett barbariskt monster som Hitlers Tyskland, utan en broderstat som – bortsett från sin storlek – är mycket lik Ukraina.

För det andra, genom att leda sitt land in i ett grymt krig utan tvingande skäl, med omätliga förluster av liv och lycka, är Zelenskyj skyldig till att ha misslyckats med den uppgift som – vid sidan av att säkerställa statens överlevnad – är den viktigaste för varje regering, nämligen att skapa en säker ram för folkets legitima önskan om ett ”anständigt liv”, ”le bienêtre moral et économique du peuple”, som P. Munch kallade det i ett tal vid Nationernas Förbund 1935.

Den politiskt oerfarne Volodymyr Zelenskyj, som kom till makten 2019 med ett löfte om försoning med ryssarna, har haft flera möjligheter att stoppa det jordskred som nu begraver landet och krossar folket, med den tjeckoslovakiska modellen från 1968 som den mest uppenbara. Om Zelenskyj i februari 2022 hade gjort vad Dubcek gjorde 1968 kunde han ha räddat sitt land och sitt folk och gett historien en chans att arbeta i lugn och ro – som den gjorde i den lilla staten Tjeckoslovakien efter 1968. Zelenskyj gjorde inte det, han valde kriget.

Som en del av den amerikanska världen kan det officiella Danmark inte undvika att stödja Ukraina i den pågående konflikten, oavsett hur tvivelaktig Ukrainas sak än är. Men steget är långt från att skicka några vapen och hjälpa ukrainare på flykt till att – som lydiga skolbarn som håller varandra i handen efter att först ha fått tillstånd av rektorn – ”donera” ett stort antal F-16 stridsflygplan och därmed bidra till att förlänga kriget med alla de risker det innebär för vårt eget land, för Ukraina och för världssäkerheten.

BILDER av en flinande kvinnlig premiärminister i en F-16-mördarmaskin och ett dåraktigt, lättsinnigt parlament – lyckligt bortkopplat från vanliga människors bekymmer – som fotograferar sig själva och varandra med underhållningsoligarken Volodymyr Zelenskyj och hans fotogeniska fru är skamliga vittnesmål om en regering och ett ting vars medlemmar har förlorat sin moraliska och politiska kompass.

Föregående artikelMagdalena Andersson får fin utmärkelse av Atlantic Council – Nato:s stöttepelare
Nästa artikelPolens premiärminister ber Zelenskij att aldrig mer förolämpa polacker
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

40 KOMMENTARER

 1. Oj, så mycket smörja i ett enda blogg-inlägg har jag aldrig tidigare sett. Det räcker att läsa ”Belarus och Ukraina tilläts vara självständiga”, en utsaga som klart och tydligt visar att Kreml inte har minsta respekt för att en nation inte vill vara under rysk kontroll.

  • Ryssland respekterade detta. Men inte Väst som stödde en statskupp mot folkvald president I Kiev februari 2014

   • Statskupp? En utsliten fras som aldrig varit i närheten av de faktiska omständigheterna. Och även om det skulle varit en statskupp skulle det ändå vara upp till ukrainarna att hantera det.

    • Läs gärna Ukraina februari 2014: Statskupp eller inte?

     Dags att erkänna statskuppen i Kiev, Ukraina, efter 9 år!

     Även förre presidenten Poroshenko, har sagt att konstitutionen inte följdes. Forskning visar att f.a. högerextrema stod för dödligt våld på Majdan. Notera att Nato-dominanten USA är ledande i statskupper mot demokratier och stöd till sådana. Ett urval: – 1953 Mossadeq, i Iran – 1954 Arbenz, Guatemala – 1960 Lumumba, Kongo – 1964 Brasilien -1965 Dominikanska republiken. – 1965 Sukarno i Indonesien – 1973 Allende i Chile – 1970 Sihanouk i Kambodja – 1983 USA Bishopregeringen i Grenada – 2002-2019 USA stödjer statskuppsförsök i Venezuela – 2014 i Haiti. – 2009 Zelaya i Honduras – 2013 Morsi i Egypten – 2014 Ukraina -2019 Bolivia. -2021 Belarus?

    • Slava Rossia!!!

     Ryssland bestämmer hur och när. Alla andra (kokainsky, maidankvinnan, leverwurst, macaroni, stollenberg, mm, är sidoskådespelare/pjäser som måste finna sig idetRyssland vill. Punkt slut!

     När Ryssland säger ”it is over”, är det över. Jo fortare Nato oc ukrozionazi regim lär sig detta desto bättre för de.

     Slava Rossia!!!

    • @Georg Weiss 30 september, 2023 At 12:58
     ”En utsliten fras som aldrig varit i närheten av de faktiska omständigheterna.”
     Vad vet du om de faktiska omständigheterna? Har du varit på plats?
     Läs: How William Hague Deceived the House of Commons on Ukraine
     https://www.huffingtonpost.co.uk/david-morrison/ukraine-willliam-hague_b_4933177.html

     ”Och även om det skulle varit en statskupp skulle det ändå vara upp till ukrainarna att hantera det.”

     Östra Ukraina förklarade sig självständiga och då kuppmakarna startade kriget mot dom, från 2014 tom idag, bombas civilbefolkningen oavbrutet.

     Och Minsk 1och 2, har Merkel, Holland och även Poroshenko, i efterhand, förklarat syfte med (att beväpna Ukraina)

  • ”Abrams tanks kommer att bli mobila kistor för regimens soldater” Scott Ritter
   Ha glömde lägga till att det blir brinnande mobila kistor ⚰️⚰️⚰️ men även att Abrams blir ett välkommet klirr i kassan/tillskott till skrotexport kassan – destination Kina🤗🤗🤗.

 2. Är det verkligen inte möjligt att diskutera Kremls aggressioner utan att jämföra med USA? Var är din lista på Kreml-stödda statskupper? Börja gärna från krigsslutet 1945. Eller är det så att om USA har 10 statskupper på samvete och Ryssland 5, så har Ryssland 5 kvar innan du kan bli kritisk mot Kremls chauvinism?Och högerextrema på Majdan? Stämmer antagligen, men skulle du säga att Ryssland är kliniskt rent från högerextremism? Dessutom, de högerextrema på Majsan var en liten minoritet, viktigt att framhålla.

  • Visst kan man diskutera och kritisera Rysslands aggressioner. Jag har noterat att många, etablerade politiker och media är fulla av kritik mot Rysslands agerande, men tiger om USA:s mycket värre agerande med avseende på krig, statskupper & -stöd. Hyckleri? Dubbelmoral?

   • Ja, USA har kritiserats med rätta, och fortsätter kritiseras. Men vadå värre? På vilken skala? Ska vi räkna i Stalins offer på Kremls skuldkonto? Handlar trots allt om miljoner, kanske rent av tvåsiffrigt. Och holodomor?

     • Skulle Putin ta avstånd från Sovjetunionen??? Det var en nyhet. Och givetvis struntprat, han rehabiliterar ju Stalin sakta men säkert. Och fängslar dem som försöker ta redan på vad som hände under stalintiden. 700.000 under utrensningarna? Givetvis struntprat det också.

     • Det är välkänt att Putin tar avstånd från Sovjet och man har ett annat styre, ett helt annat ekonomiskt system. Han har bl.a. sagt (ungefär): ”Den som vill ha Sovjetunionen tillbaka har inget förstånd”. Vi måste försöka vara medvetna om att det sedan åratal bedrivs en framgångsrik demonisering av Ryssland i linje med USA:s uttalade politik att försvaga Ryssland. Ryssland är ganska dåliga på att bemöta kritiken, och media presenterar ofta inte alls deras åsikter eller det centrala i deras åsikter. USA vill bevara sin hegemoni i världen av allt att döma.

     • Har du sovit, Georg Weiss, de senaste 30 åren? Det är fullständigt klarlagt att siffran cirka 700 000 är korrekt. Det klarlades redan 1993 efter en artikel i ”American Historical Review”. Det är en tidskrift som sedan 1800-talet sponsras av den amerikanska kongressen. Du lär få vissa trovärdighetsproblem att få det till en kommunistisk konspiration.

      Holodomor är en myt. En myt i så måtto att svälten inte var avsiktlig utan var en följd av felslagna skördar, växtsjukdomar och inte minst kulakernas slaktande av den egna boskapen. Också klarlagt sen lång tid tillbaka.

     • Ni har haft en rejäl ordväxling, får jag säga. Och samtliga har både rätt och s a s fel. Min uppfattning är iallafall att det som hände på 1900t, och nu fortsätter på 2000talet, har sin rot i sionismen (globalisternas politiska gren) och inget att göra med länders resp befolkningar. De har ’bara’ i sedvanlig ordning användts, och används, som kanonmat. Att som någon påstår att Holodomor är en myt, är ganska osmakligt. När tyskarna gick in i Ukraina, fann de i flertalet hem ikoner med Quisling som motiv (självklart inget västmedborgare får upplysas om). Varför fanns det det..Jo faktiskt därför han och hans hustru och tusentals norrmän arrangerade räddningskonvojer till Ukrainas svältoffer.

      Det var inte ryssar som stod bakom Holodomor, eller som Putin sa i ett tal; 90% av den sovjetiska politorganisationen inkl gulagarkipelagen, bestod av sionister. På 30-40 talen rensade Stalin ut dessa monster pga oro för att Rysslands nationella suveränitet var i fara pga wallstreets och ”citys” land -och powergrab (”city” och wallstreet har alltid varit, och är såklart fortfarande, finansiärer av sionismen) och för det fick han plikta med sitt liv (arsenikförgiftad). Det var heller inte ryssar som mördade sig själva…och eller genomförde ’ryska’ revolutionen (60milj kristna ryssar, mördade av sionisterna). Det var givetvis sionister, (trotskij, lenin, kagan, och gulagdräparen och chefen för gulag, som i israelisk media hyllats som landets störste mördare, men som jag tappat namnet på).

      ’Ryska’ revolutionen var bara en upprepning av ’Franska’ revolutionen, som styrdes av jakobinerna (rotchildarns hitmen) som var dåtidens motsvarighet till ’ryska’ revolutionens bolsjeviker (eller som de i ’folkmun i dag heter, sionister).

      Och det är helt korrekt att dagens Ryssland inte alls är dåtidens sovjet, framförallt inte likt sovjet så som sovjet var före 50talet. Stalins utrensningar förändrade sovjet i rätt riktning (från en internationalisternas/globalisternas plundringsarena), mot ett nationellt och patriotiskt samhälle som ville ta hand om sina medborgare, ge dom kvalificerad utbildning, samt hjälpa fattiga globalistutsatta 3evärldenländer. Detta ingick dock inte ”city”parasiternas kalkyler, och av den anledningen förklarade washington, via ”city” såklart, krig mot sovjet och världen fick det kalla kriget.

      Putins Ryssland är ett patriotiskt hem idag, a home for the free and a land for the brave. Hela väst är idag heelt genomkoloniserat (exkl några länder), och det är bara Vi tillsammans som kan vräka the enemy whitin. Och det är inte muslimerna som är det, deras kultur används bara som tändvätska (vare sig svenskar eller nytillkomna har en aning om att de används som brickor/brännbart material till konspiratörernas kaos), för då skulle planläggnigen falla som det korthus det är. Därav all censur och undanhållande av väsentlig information, så inte helhetsbilden kan inhämtas. När poletten väl trillat ner, så fattar människan snabbt. Och det är det globalisterna fruktar allra mest, och att bli slarvsylta

     • Har en annan uppfattning. Huvudproblemet är imperialismen. Sionismen omhuldas av ledande imperialiststaten USA och agerar i dess intressen.

     • Om du, pz, menar att svälten verkligen ägde rum så har du rätt. Det var en svältkatastrof 1932-33. I så måtto är det ingen myt. Men det som är en myt är påståendet att svälten var avsiktlig.

 3. …Till allas förvåning tog Ukraina till vapen i stället för att följa Tjeckoslovakiens exempel från augusti 1968, då Alexander Dubcek avstod från väpnat motstånd och gav Warszawapaktens trupper fria tyglar….
  Tjeckoslovakien var under kommunisttiden (som jag inte sympatiserade med), ett självförsörjande land. I det här landet tillverkades allt, från nål till lokomotiv. Nya bostadsområden byggdes, nya fabriker, alla hade arbete, alla hade bostad … fanns inte några tiggare på gatorna i Prag. Idag äger Tjeckien absolut ingenting. Inte ens dricksvatten. (Den ägs av ett franskt företag.) Industri har hamnat i utländska händer. Under kommunismen var Tjeckien helt självförsörjande på livsmedel. I dag måste Tjeckien importera de flesta jordbruksprodukter. På alternativa tjeckiska sociala medier kan jag läsa allt oftare: ”Det var djävla tur att Warszawapaktstrupperna kom 1968. Annars hade vi fått den västeuropeiska demokrati 20 år tidigare”.

 4. Det var en renodlad statskupp från början till slut. Tvärs igenom från början till slut. Det var dessutom öppet. Vi har idag fortsatt sittande senatorer och amerikanska tjänstemän på högsta nivå som direkt medverkade till statskuppen PÅ MARKEN i Ukraina. Viktoria fucking Nuland och South Carolina senatorn Lindsey Graham. Finns många fler, men dessa är kändast just nu(Bortsett från senila clownen i vita huset som var vice president då) Till saken här, tiggaren Zelenski kom till makten för att göra slut på kriget mot östra Ukraina, Donbass regionen) Där företrädaren och oligarken Poreshenko ENDAST gjorde tvärtom och slaktade sina landsmän i tusentals på löpande band. Vi vet hur de gick med denna tiggaren också. Han misslyckats med allt. Inte ens korruptionen minskade MINSTA lilla på något sätt under hans år, tills idag. Detta direkt från ukrainska experter och tjänstemän som direkt erkänner att korruptionen har gått åt skogen långt, då tiggaren fullständigt ignorerat frågan. Därför ser vi ukrainska demonstrationerna och protesterna som äger rum varje vecka, dessa månaderna i populära staden Odessa. Där alla folket i tusentals, flest kvinnor, tjejer och änkor fått nog och tar till gatorna varje vecka, vilket dom fortsätter med tills tiggaren Zelenski ger frågan något som helst litet utrymme. Skådespelaren som blivit berusad av att stå på världens största scen DAGLIGEN under HELA krisen skiter fullständigt i sina landsmän som dör i 10tusentals. Han älskar att synas i media och träffa västliga ledarna på löpande band, där han får säga vad han vill och spela en action figur. Vi betalar för att hålla Ukraina flytande, så den slipper totalt kollaps bokstavligt talat och tvärs igenom. Tiggaren kommer ingen vart och borde lägga ned nu och göra de bästa för sitt land och folk. Och sluta spela vidriga spel med Usa som han ändå sålt ut landet till sedan längesen. Även om det kvittar för honom och sin familj, då dom är stenrika och säkerligen kommer bosätta sej vart dom än vill, hos någon västlig huvudstad såsmåningom. Men efter 19mån bör tiggaren landa ned nu. Bort med antiryska lagarna också. Hur ska rysktalande befolkningen som är miljoner, kunna leva i Fred MINSTA lilla om dessa lämnas av Ryssland. Dom kommer slaktas omedelbart ju. Ukraina och dess militär är EJ hemliga med det heller. Man har redan slaktat tusentals oskyldiga civila ryssar som man kallar för ”kollabrottörer”med massa annat skit under hela krisens gång. Usa Nato är skyldiga till HELA eländet från början till slut tvärs igenom. Usa kommer ALDRIG ge sej nu har man bestämt oavsett kostnaderna. Enda sättet för denna vidriga proxyn tar slut verkar just nu vara om en ny president tillträder och vinner i Usa nästa år. Trump kan göra slut på denna vidriga proxyn mycket fort. Han vore bättre än senila clownen ALLA dagar i veckan

 5. Jag sympatiserar inte alls med västukrainarna, jo med de försvarslösa barnen, äldre och djur. De sk vuxna får skylla sig själva. Zelensky vet att han är ickeautonom, och ditsatt för att lyda order. Han spelar spelet uruselt, precis globalistmassmördarna. Deras maskerad har misslyckats, och längre än så här i sin länderförstörelselusta kommer parasiterna inte. Väst har de redan koloniserat. Nu är det upp till västmedborgarna att avgöra vilken väg deras liv ska ta; globalisternas patetiska men dödliga skrämselspår, eller sin egen tillsammans

  • Operation Z fortskrider tills ALLA mål som Ryssland satt upp är uppfyllda.
   USA/Nato/väst få finna sig i det. Det är det enda USA/Nato/väst kommer att erbjudas.
   Återstår för USA/Nato/väst att skriva på när det är dags.
   Var så säker Ryssland kommer att meddela när det är dags.

 6. Ryssland ha rätten på sin sida.
  Jag läste inlägget mycket intresserad.
  Jag är för tillfället sjuk i influensa, virusinfektion tror jag.
  Så jag orkar inte så mycket vare sig läsa eller skriva.
  Har man kroppsarbetat får man värk också.
  Anledningen till vi lever längre och är friskare är förmodligen vi inte behöver arbeta så hårt längre.
  Lyssna har har jag dock kunnat, har lyssnat på ett par avsnitt om det eskalerande våldet i Sverige av Henrik Jönsson,
  Han har mycket intressant att komma med även om jag inte håller med liberalkapitalismen som kanske är hans egentliga inlindade budskap som framförs med populistiska metoder.

  Har även lyssnat på ett avsnitt med Dick Erixson och han kompanjon litteraturvetaren.
  Det handlade om kvinnorna och vad den feministiska politiken har fått för betydelse hos oss.
  Feministpolitiken har blivit hårt driven i Sverige inte minst med den alltför omfattande eller till och med ”stupalösa” liberala migrationspolitiken, vars upphov inte bara var USA krigshärjningar utan lika mycket feminismens härjningar i Sverige som givits fullt möjlig genom den västliga demokratiska och progressiva inriktningen.

  Något som är i starkt kontrast till de av demokrater hatade länder i Öster som exempelvis Ryssland, Kina, Iran och Syrien.

  Dick Erixson berättade om sin mormor som tvättade och slet med familjens kläder på brygga vid stranden.
  Bara det ett slit och som det och annat inte gav någon tid till politisk aktivism eller engagemang.
  Familjen hade fullt upp med sitt. Det är ungefär som jag är uppväxt.

  Livet är inte lika hårt vare sig här eller i Ryssland idag men det skiljer på det sättet att folket i Ryssland inte offentligt är lika politiskt aktiverade som hos oss.
  Hos oss tvingas vi höra ”demokrati” 24/7 och året runt vilket man inte gör i Ryssland.
  Maktutövandet ligger i centralmakten som det alltid gjort.
  Förutom folket har synpunkter på sådant som de direkt berörs av.
  Som till exempel sjukvård, skolor, vägar och dylikt.

  Georg Weiss pratar om 1523 och 2023 men det är en direkt hänvisning till Västvärlden och har inte så mycket med det unika Ryssland att göra.

  Ryssland är säkert ingen demokrati i våra ögon men vad är det som säger att Ryssland måste vara det?

  För mig är Ryssland ett land, ett folk, en kultur med en mycket rik tradition.
  Så gott som varenda ryss försvarar det här vilket gör Ryssland till ett mycket starkt land.
  Med fel och brister kanske, men ändå starkt, i vissa delar progressivt men ändå sammanhållet.

  De tillfällen när Ryssland varit illa ute eller gått på fel kurs är då Västerlandet på något sätt angripit.
  Det senaste var USA nya ekonomiska krigsföring ekonomiska sanktioner men Ryssland har blivit tillräckligt starkt även ekonomiskt och strategiskt så Västvärlden misslyckades även där.

  Idag läste jag på SVT att Socialdemokraterna vunnit valet i Slovakien.
  Slovakiens Socialdemokratiska parti ser ut att skilja sig från andra socialdemokratiska partiet i den demokratiska Västvärlden.
  Slovakiens socialdemokrater är inte det progressiva partiet och ej heller fientliga till Ryssland.

  Jag är glad de vann valet och hoppas det kan påverka det övriga västra Europa.

  Jag ser inte Västvärldens demokratier som någon självklarhet.
  Bara som en del av den övriga världen.

  Slava Rossia! som någon annan sade här.

  Jag har lyssnat mycket på rysk musik när jag varit inne nu och inte orkat något.
  Den ger mig en inre frid och märkligt nog tycks jag aldrig tröttna.
  Det finns så mycket och så olika.
  Den folkliknande narodnije mouzika är nog det jag gillar bäst.
  Det finns många ryska artister. Både kvinnor, män och grupper.
  En sångerska jag direkt tänker på är Raisa Atradnaja som har en sångröst i världsklass.

  Раиса Отрадная ”Мужики”. 2015г.
  https://www.youtube.com/watch?v=2yHrlWvcQTI

 7. Det är uppenbart att Ukrainas grannländer i all evighet inte kan upprätthålla en evig krigspolitik. Valutgången i Slovakien är ett tydligt tecken på det.

  Ryssland ligger där det ligger och kan i långa loppet inte vare sig tas bort, ”sänkas under vattnet i etthundra år” (för att citera Lenin) eller kuvas. Ryssland har de facto genom historien ofta haft en närmast nedärvd rädsla att invaderas från västligt håll; svenskarna till och med intog Moskva på 1610-talet, Napoléon bodde i Kreml en dryg månad på 1810-talet.

  Även efter kriget och till och med efter Putin måste vi ha någon form av relation med ett så pass stort land som Ryssland.

  Europas stora misstag är och har varit i modern efter-kallakrigsepoken att binda sig till det kombinerade inrikespolitiskt, geopolitiskt och utrikespolitiskt dysfunktionella Washington. Det är denna oro som präglar det ryska tänkandet -att få allehanda okontrollerade amerikanska vapenslag inpå skinnet.

  Även om mycket av vad den danske skribenten skriver är gammaldags stormaktspolitik, så har vi trots allt rätts- och traktatdokumenten i OSCE, Helsingforskonferensen från 1975 och Förenta nationernas och Europarådets regelverk och statuter för också mindre stater.

  Det är fullt möjligt för Danmark och Danmarks regering i skydd av ett starkt, enat Europa att faktiskt slänga ut illegalt utplacerade amerikanska atomvapen och radarstationer från nordvästra Grönland. Det är bara det att den danska politiska klassen blivit helt underkastat masochistisk.

  Men så länge ryska vapen mördar civilia och bombar sönder ukrainska städer, är problemet ännu i huvudsaken ryskt, och dess högermilitanta ideologiska drivkraft putinistiskt.

  Det var som bekant inte heller den polska befolkningens fel att nazisterna bombade sönder polska städer som Warszawa eller Kraków från 1939 och framåt.

  Men den som känner ukrainare vet –och dessutom mycket väl– att ukrainarna och dessutom stenhårt militant den rysktalande ukrainska befolkningen, vill under inga omständigheter ha den auktoritära, frihetslösa, förtryckande och primitivt korrupta putinistiska modellen. De vet att de kämpar för sin frihet och sitt obereonde. Det kan inga gamla förklaringar om historiska maktsfärer ändra på. Att Europa och Nordamerika av idag hjälper Ukraina i dess FÖRSVAR är ett gott tecken på att vi respekterar de mindre ländernas egen vilja och deras egen framtid: en världslig solidaritet för frihet och anständighet. Om det ukrainska folket plötsligt vill leva under Putin, lär de säkert berätta detta för oss, kanske på 1:a april.

 8. Jo men Anders, globalism och imperialism är ju samma sak. Enl min uppfattning alltså..Men visst, kan ngn ge en hållba, logisk alltså, förklaringsskillnad så e de ok för mig. Och Sven Eric, med Holodomor så menar jag en avsiktligt iscensatt svältkatastrof (där silona vaktades av beväpnad milis, medan folk dignade ned på gatorna av undernäring). Att där var en svält, ja det vet vi. Men den kom att heta Holodomor pga att den var orkestrerad.

  F ö såg jag igår på Newsvoice att X hade en wef video uppe, och där en sk ’agenda contributor’..vid namn Mariana Mazzucato konstaterar att covidbluffen och co2skrämselbluffen inte gått hem.., därför människor ’inte förstår’..ehh..men att nästa skrämselkampanj ska bita..därför det kommer handla om ’den kommande vattenbristen’..Och det är ju inte svårt att räkna ut vad de då tänker ta sig för, med tanke på att de stulit all vattendistribution på kontinenten, i USA samt i Kanada. Alltså, privat globalistisk..imperialistisk kapning enl deras skolbok.

  Så nu ska vi se hur många som går, också på denna hat -och mordkampanj. Påminner förresten om Event 21, fr okt 2019 inför ’vaccn’mordkampanjen. Eller om Romklubbens (ett cfr institut) nya ’riktlinjer’ fr 70talet, att det ska vara ’co2’ människor ska skrämmas med, så de blir underdåniga nog att ge upp sitt privatägande, dvs inga hus inga småföretag, inga altmedier, inga egna bilar..inga ingenting

  • Ibland används begreppen som synonymer, men är det inte strängt taget ”
   Globalism är en ideologi som förespråkar globalisering, det vill säga handel, kunskap och människor inte ska behöva begränsas av de nationella landgränserna. I allmänt språkbruk har globalisering kommit att i första hand syfta på den ekonomiska integrationen mellan olika nationella ekonomier”

   Imperialism är en utveckling av kapitalism, som beskrevs av Hobson 1902 och av Lenin 1916.

   Vad har du för belägg att Holomodor var orkestrerad?

   • ”Globalism är en ideologi som förespråkar globalisering, det vill säga handel, kunskap och människor inte ska behöva begränsas av de nationella landgränserna.”

    Jo, det kan så vara och låta bra för en internationalist.
    Men glöm inte kapitalismens inbyggda konkurrens och utslagning som gör att de effektivaste överlever.
    Kan väl jämföras med Darwins evolutionsteori där den starke överlever och för ”släktet” vidare (kapitalismen).

    Det är vad jag kallar den Unipolära Världsordningen.
    Där samarbetet endast kan ske bland de likasinnade.
    Och där Västvärldens kapitalism blir den ledande ”världsekonomin” med exempelvis Amerikanska dollar som handelsvaluta.

    Det är ganska långt ifrån den Multipolära Världsordning som bland annat Rysslands president Vladimir Poutin pläderar för där samarbetet istället bygger på att även de annorlunda och icke likasinnade är inbjudna.

    Högst märkligt att många av ”vänstermänniskorna” inte inser detta, de som annars så gärna talar om integrering, mångfald och omtanken om minoriteter.

    ”Alla ska med” – Det är vad den Multipolära Världsordningen handlar om.
    En Världsekonomi under rättvisare former där den nu gällande Väst-imperialismen inte längre är möjlig.

  • Nej, pz. Svälten var inte avsiktlig. Det är helt klarlagt efter noggrann arkivforskning av västerländska historiker. Även de som tidigare framförde åsikten om en medveten svält har fått ändra åsikt. Första gången påståendet om en medveten svält fördes fram var det från Hitler-Tyskland det kom.

   • Det jag närmast tänker på är att inte Högsta Sovjet räknat med den långa torkan och den uteblivna skörden.
    Men att Sovjetledningen ändå måste driva in den skörd som blev för att inte ge vika för kulakerna.
    Jag tänker Sovjetunionen var en planekonomi och planen måste följas för att uppnå det fastställda målen.
    Just det orsakade svälten då Kreml inte hade någon annan väg ut liksom Kreml inte heller nu har vid konflikten i Ukraina.
    Samma svåra situation men det görs tyvärr vad som måste göras för Moderlandets överlevnad.

    En rysk president måste sätta Ryssland först.
    Eller bli en förrädare.

    Donald Trump har liknande planer i USA, men Demokraterna där sätter STOPP, då deras plan är mycket större att få herravälde över Världen.

 9. Gareth Jones var en brittisk journalist som mördades 1935, pga avslöjandet om vad nkvd höll på med i Ukraina med ukrainarna, därför de vägrade överge sina lantbruk (känns ’möjligen’ igen från..wef,s ideologi om zippo privatägande). Holodomor är egentligen 3st svältkampanjer, 1921-23 (som till en början inte var orkestrerad utan började i Ryssland pga skördar slog fel och spreds till Ukraina som till slut inte gavs någon mat alls),,1932-33 (den helt igenom konstruerade svälten) samt 1946-47, totalt 16milj offer.

  Bara för att inget öht skrivits i ’västmedia’ om denna dödskampanj, så är ju det inte samma sak som att den inte ägt rum. Snarare är det ett bevis på att det skett. Holodomor kommer från ukrainska uttrycket moryty holodom och betyder; to inflict death by hunger. Syftet var att bolsjevikerna/sionisterna (som alltså till 90% dominerade allt som hade med sovjet att göra, fram till 1950) skulle bryta det ukrainska motståndet mot landgrabbet, city of londons landgrab, då alltså. En sk ’sovjetisk dissident’ Vladimir Bukosky krävde en nurmbergtrial för de bolsjevikiska brotten.

  I en youtubevideo med titeln; the Unkown Holocaust framträder flera auktoriteter, bl a prof Roman Serbyn. Rafael Lemkin (som myntade uttrycket Genocide) har skrivit mycket i ämnet. En dr Krawchenko beskriver i videon hur alla som ägde något, kom att kallas kulacker, av bolsjevikerna (de som nu befinner sig i washington o kallar sig för ’neocons’). De kan kalla sig vad de vill, de är fortfarande sionister, styrda av de globalistiska..imperialisterna, som såklart befinner sig i washington, city, telaviv. Och snart har mänskligheten ett Globodomor att hantera, om vi inte börjar agera samt slutar klyva hårstrå i jakten på bevis, när de finns rakt framför en.

 10. Ett av många arkivdokument som visar att svälten inte var avsiktlig och att myndigheterna agerade för att lindra nöden.

  ”Tillägg till det ukrainska kommunistpartiets möte i Kiev’s oblastkansli, den 22 februari 1933, med instruktioner om att lindra hungersnöden och ”att alla som har blivit fullständigt funktionshindrade på grund av utmärgling måste fås på fötter igen” senast den 5 mars.

  Att skickas åter Strängt hemligt
  Not nr 82

  Tillägg till protokoll 87 från mötet i det ukrainska kommunistpartiets (bolsjevikerna) kansli i Kiev’s oblast den 22 februari 1933

  SÄRSKILD MAPP

  Om eliminering av livsmedelsbristen i kollektivjordbruken, centra för akut undernäring och fall av hungersnöd.

  I. Godkänn de åtgärder som vidtagits av sekretariatet och partiet i OIK [Oblasts verkställande kommitté].

  II. Kräva av alla RPKs [Rajonernas partikommittéer] att de snabbt eliminerar extrem utmärgling bland kollektivbönder och enskilda jordbrukare till följd av allvarlig undernäring. I mars månad måste alla fall av uppsvullnad vara eliminerad och alla som har blivit helt funktionshindrade på grund av utmärgling måste fås på fötter.
  För detta syfte:

  1. Inom 48 timmar ska alla – både barn och vuxna – som är uppsvullna eller oförmögna att gå på grund av undernäring, föras till anläggningar speciellt utsedda och anpassade för detta ändamål. Mat ska göras tillgängligt för dem så länge som det behövs för att hjälpa dem ut ur detta ohälsosamma tillstånd. Under inga omständigheter ska de tillåtas vara kvar hemma i ett sådant tillstånd.

  2. I de berörda byarna, ska servering av varm frukost vara obligatorisk i skolorna, och man ska också plocka in alla utmärglade förskolebarn och inrätta särskilda matstationer för dem.

  3. På grund av de många fallen av akut undernäring bland kollektivjordbrukare som har arbetat många dagar, i de fall det är resultatet av missbruk i distributionen av kollektiva jordbruksprodukter eller på grund av att de är stora familjer, bedöma det som nödvändigt att använda kollektiva jordbruksmedel för att hjälpa sådana familjer. Dessa människors rättighet till denna hjälp fastställs från fall till fall av kollektivjordbrukets förvaltning.

  4. Personer som varit svårt undernärda och har gjorts förmögna att arbeta ska erbjudas jobb i kollektivjordbruken, statliga jordbruk och träindustrier, samt ges lämplig förskottslön.

  5. Kräva att rajonernas partikommittéer avsätter särskilda medel för de angivna målen.

  6. Förplikta rajonernas partikommittéer att lämna en rapport till Oblastkommittén om:
  a) antalet byar som kommer att få sådan hjälp;
  b) antalet personer i behov av hjälp;
  c) förekomsten av medel – hämtade från rajonernas och kollektivjordbrukens medel – som kommer att behövas och kan fördelas för detta ändamål från 25 februari till 1 april.

  7. Oblastkommittén ska kategoriskt kräva att alla fall av extrem utmärgling och uppsvullnad ska vara eliminerad senast den 5 mars.

  8. Gällande de befintliga fallen av slösande av kollektivjordbrukens medel – speciellt i form av fortsatta offentliga mattjänster i kollektivjordbruken, och placerandet av dessa medel i händerna på så kallad permanent kollektivjordbrukspersonal – varnar Oblastkommittén att expropriering av varje kollektivjordbruks medel som inte tillhandahållits genom befintliga direktiv och som inte rapporterats till Oblastkommittén från Rajon-kommittén, kommer att betraktas som handlingar riktade mot socialistisk egendom och straffas mycket hårt enligt gällande lag.

  9. Kräva att rajonernas partikommittéer ska använda försäljningen av spannmål, som godkändes av Kiev-oblasten för att förbättra livsmedelssituationen, till att utveckla spontana aktiviteter och initiativ från kollektivjordbruk och kollektivjordbrukare.

  10. Med tanke på våra fienders fortsatta försök att använda dessa fakta mot skapandet av kollektivjordbruk, ska rajonernas partikommittéer utföra ett systematiskt förtydligandearbete för att visa de verkliga orsakerna till den befintliga hungersnöden (missbruk i kollektivjordbruken, lathet, nedgång i arbetsdisciplinen, etc.).

  11. Organisera särskilda kommissioner i rajonerna för direkt hantering av hjälpinsatserna under ordförande av ordföranden i rajonernas verkställande kommitté, bestående av direktören för GPU i rajon-kontoret, kvinnoorganisationskommittéerna, rajonernas hälsodepartement, en representant från rajon-kommittén i det kommunistiska ungdomsförbundet och föreningen ”Barnens vänner”.

  KP(b)U:s sekreterare i Oblastkommittén
  DEMTJENKO

  Arkivkälla: RTsKhIDNI, f. 17, op. 42, d. 82, l. 82-83.

  • Fast enskilda utdrag av (förmodligen ytterst subjektiva) kommunistpartidokument kan ju inte under några omständigheter ligga till objektiv historisk granskning av den stora svält som krävde mer än fyra miljoner och kanske uppåt åtta miljoner döda i Ukrainska SSR dessa år. Arkiverade dokument från många epoker placerades i sovjetiska arkiv för att ge andra nyanser och sken av andra processer än de som i verkligheten skedde. Sovjetiska arkiv –kan enligt min egen närvaro i dessa– vara dels mycket pålitliga, och dels helt tillintetsägande. Alla dokument måste sättas i ett större sammanhang och bedömas av en kommitté av professionella historiker. All sovjetisk statistik under dess år var oftast mycket friserad och i värsta fall helt lögnaktig i varje steg de förmedlades från lokala områden upp till låt säga GOSPLAN och Kreml’ o.s.v. Ingen normalt källkritiskt skolad historiker kan någonsin idag lita det minsta på de statistiska dokument ett sovjetiskt arkiv kan innehålla från dessa stalinska åren.

   Vad vi vet av sentida forskning på området genom arkivgranskande författare som Anne Applebaum och många andra forskare och författare, vet vi ju klart att statistik förfalskades liksom att befolkningsstatistiken helt enkelt förstördes i stora delar av det ukrainska jordbruksområdena dessa år av den sovjetiska förintelsen.

   • Även demokratin använder sig av dessa statistik- rapporter och liknande just för att skydda maktens intressen.
    I demokratin har makten alltid en väl avlönad skara av charlataner vilka ofta titulerar sig som ”experter”, ”professorer” och liknande för att uppnå auktoriteten som krävs mot folket.

    Vårt demokrativurmande land Sverige är absolut inget undantag men allteftersom sanningens minut närmar sig för alla dessa bedragare så får vi räkna med att en del nya rön föds i det demokratiska samtalet liksom förut rädda makten, dess strategiska stab, samt hela floran av den demokratiska maktens fotsoldater, alltifrån aktivister, artister, ända ned till den vanlige som sitter framför familjens TV och instämmer och håller med ” – Jaha, så här är det, för det har dom sagt i tidningar, Nyheter och Aktuellt.”

    Det är i den situationen som Global Politics blir så värdefullt när man råkat födas in i en demokrati.
    För det är nämligen inte givet.
    Jag kunde lika gärna blivit född i Ryssland, Saudi Arabien, Egypten, Kuba eller något annat land som påstås vara ”diktaturer” eller ”icke demokratiska”.
    Med andra ord; Icke godkända av den kapitalistiska Västvärlden som domineras från dollarhegemonins USA.

   • @Johan de Nauclér 4 oktober, 2023 At 21:31
    ”Vad vi vet av sentida forskning på området genom arkivgranskande författare som Anne Applebaum …”

    Neoconen Naucler hyllar en annan neocon: Anne Applebaum!!

    Fler citat som bestrider dina och AA påstående:

    ”Påståendena om ”folkmord” är så tvivelaktiga att Europarådet, i allmänhet pro-västerländskt (trots Rysslands medlemskap), vägrade att använda en sådan etikett och istället valde att släppa den falska beskrivningen från sitt utkast till resolution om ämnet. Istället deras 2010 minnes rapport, medan nämna att Kiev inte kalla tragedin ”folkmord”, erkänner alla av offren för Golodomor, inte bara ukrainare, anger att:
    ”Även i Kazakstan blev miljoner offer för mass hungersnöd, och förhållandet mellan de döda och hela befolkningen tros vara det högsta bland alla folk i det tidigare Sovjetunionen.

    Traditionellt nomader tvingades boskapsuppfödande kazaker att slå sig ner och berövades boskap. Den stora hungersnöd kommer ihåg som den största tragedin för det kazakiska folket.

    I de kornproducerande områdena i Ryssland (Mellan- och Nedre Volga, Nordkaukasien, Central Black Soil-regionen, södra Ural, västra Sibirien och några andra regioner) tog hungersnöd orsakad av ”kollektivisering” och borttagande av enskilda bönder miljontals liv på landsbygden och i städerna. I absoluta siffror uppskattas det att befolkningen i Ryssland hade det tyngsta dödstalen till följd av den sovjetiska jordbrukspolitiken.
    Hundratusentals jordbrukare dog också i Vitryssland och Moldavien.”

    ”Vad mer, till och med den pro-västerländska ’mänskliga rättighetsgruppen’, Memorial, som är känd för att slänga Rysslands arv från sovjettiden och märkt en ”utländsk agent” i enlighet med rysk lag, presenterade överraskande ett starkt argument mot att kalla Golodomor ett ”folkmord” tillbaka 2010. Voice of Russia citerar Interfax som rapporterar att:
    ”Ukraina hade rätt att göra en juridisk bedömning av sovjetledarskapets brott, men hungersnödet på 1930-talet var inte folkmord mot ukrainare, säger Arseny Roginsky, chef för Rysslands minnesmärke för mänskliga rättigheter och historia, till Interfax. På onsdagen förklarade hovrätten i Kiev sovjetiska och ukrainska bolsjevikledare skyldiga för att ha organiserat Holodomor, eller hungersnöd, i Ukraina 1932-1933, vilket de kvalificerade som folkmord. Domstolen beslutade att brottmålsförfarandet skulle upphävas på grund av att de tilltalade, bland dem Joseph Stalin, Vyacheslav Molotov och den dåvarande ukrainska ledningen, redan var döda.””

    ”Anmärkning: Ännu viktigare dimension av ”Golodomor” -kontroversen består i ett handelsembargo som väst infört på sovjetiskt guld på 1920-talet. De accepterade endast spannmål som betalningsmedel för moderna maskiner och industriell utrustning som exporterades allmänt till Sovjetunionen inom ramen för en enorm industrialiseringspolitik. Under sådana omständigheter hade Moskva inget annat än att betala spannmål på bekostnad av sitt eget folk! För mer information, läs ” Vem organiserade hungersnöd i Sovjetunionen 1932-1933? “
    https://orientalreview.org/2015/04/23/vatican-clergy-and-ukrainian-nationalism-ii/

    Avsnitt 10. Vem organiserade hungersnöd i Sovjetunionen 1932-1933?
    av Nikolay STARIKOV den17/12/2012
    Teorin om Holodomoråteraktiveras i media varje gång Ukraina håller på att ta ett steg tillbaka till Ryssland. Bara för att påminna dem som inte är medvetna om tragedin, 1932-1933 var det en allvarlig hungersnöd i hela Sovjetunionen som krävde ett oöverträffat antal liv (upp till 7 miljoner offer, enligt vissa diskutabla uppskattningar). Paradoxalt nog drabbade hungersnöd främst bördiga områden i norra Kaukasus, Volga-bassängen, södra Ural, västra Sibirien, Ukraina, Vitryssland och Kazakstan.
    Under det senaste decenniet rekryterades flera västerländska historiker för att utarbeta teorin att hungersnödet var en medveten handling av folkmord mot ukrainare utförd av Stalins regering. Låt oss överväga de historiska fakta och försöka komma närmare sanningen om frågan om källorna och omständigheterna för den hemska hungersnöd i Sovjetunionen.
    https://orientalreview.org/2012/12/17/episodes-10-who-organised-famine-in-the-ussr-in-1932-1933/

    The Holodomor Story
    https://kopamaros.wordpress.com/2019/01/01/the-holodomor-story/

    Holodomor kan inte kallas folkmord – PACE
    https://www.rt.com/news/holodomor-genocide-report-pace/

    Professor Stephen Wheatcroft – University of Melbourne
    ”Outside the USSR there was widespread understanding that a famine had occurred and the debate was over the scale of the famine and its causes. Many western scholars thought that the famine of 1932/3 was of a smaller scale than the famine of 1921/22, and there were different interpretations as to the extent to which natural and man-made factors had caused the famine.
    Man-made at the time was largely interpreted as being the result of faulty policy. It was Robert Conquest in his book The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivization and the Terror Famine in 1987 who introduced the idea that the famine was a conscious attempt to terrorise the population, and seemed to suggest that the famine was caused on purpose.
    Ukrainian Nationalists, who had in any case commissioned the volume from Conquest, were quick to pick up the claim this aspect of the famine being caused on purpose, to claim that the famine was a genocide. Since the Russian and Ukrainian languages did not have a separate word for famine, to distinguish it from hunger (golod or holod) they invented a new word holodomor /golodomor that would provide this distinction. But then some of the Ukrainians went further and claimed that the holodomor was not just a famine, or that it was man-made, or that it was made on purpose, but that it was a genocide, which had been created on purpose to destroy the Ukrainian population.”
    https://blogs.deakin.edu.au/contemporary-history-studies/the-politics-of-contested-historical-memory-professor-stephen-wheatcroft/

    Resolution 1723 (2010) Final version
    3. One of the most tragic pages in the history of the peoples of the former Soviet Union was the mass famine in grain-growing areas of the country which started in the late 1920s and culminated in 1932-33.
    4. Millions of innocent people in Belarus, Kazakhstan, Moldova, Russia and Ukraine, which were parts of the Soviet Union, lost their lives as a result of mass starvation caused by the cruel and deliberate actions and policies of the Soviet regime.
    6. In Kazakhstan, too, millions fell victim to the mass famine, and the ratio of the dead to the whole population is believed to be the highest among all peoples of the former Soviet Union. Traditionally nomads, the cattle-raising Kazakhs were forced to settle down and were deprived of livestock. The Great Famine is remembered as the greatest tragedy of the Kazakh people.
    7. In the grain-producing areas of Russia (the Middle and Lower Volga, the North Caucasus, the Central Black Soil region, the Southern Urals, Western Siberia and some other regions), the famine caused by “collectivisation” and dispossession of individual farmers took millions of lives in rural and urban areas. In absolute figures, it is estimated that the population of Russia had the heaviest death toll as a result of the Soviet agricultural policies.
    8. Hundreds of thousands of farmers also died in Belarus and the Republic of Moldova.
    15. The Assembly calls on historians of all countries of the former Soviet Union which suffered during the Great Famine, as well as historians from other countries, to conduct joint independent research programmes in order to establish the full, unbiased and unpoliticised truth about this human tragedy, and to make it public.
    16. It urges the politicians in all Council of Europe member states to abstain from any attempts to exert political influence on historians and prejudge the outcome of independent scientific research.

    http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17845&lang=en

    Bedrägeri, hungersnöd och fascism
    Den ukrainska folkmordsmyten från Hitler till Harvard

    av Douglas Tottle
    Publicerad 1987 i Kanada
    http://www.rationalrevolution.net/special/library/famine.htm

    The Ukrainian Genocide Myth from Hitler to Harvard http://www.rationalrevolution.net/special/library/famine.htm

   • @Johan de Nauclér 4 oktober, 2023 At 21:31
    ”Prominent neo-conservative icon and famous anti-Russian author Anne Applebaum is another “genocide” activist and plans to pen a book about the “very, very well managed cover-up” behind the Golodomor, alleging that there has been a vast conspiracy to hide the truth about what happened. In actuality, the real cover-up is that certain parties are hiding the fact that other nationalities besides Ukrainians were also victims of the 1930s famine and that it was not “genocide”, but describing Applebaum’s personal life might shed some valuable light into why she would so actively want to politicize this tragedy. Her husband just so happens to be Radoslaw Sikorski, the rapidly pro-Western former Foreign Minister of Poland and current speaker of the Polish Parliament, who was also the co-author of the EU’s 2009 Eastern Partnership initiative that ultimately forced Ukraine into the doldrums that it’s currently in. It should go without saying that just as Victoria Nuland and her neo-conservative husband Robert Kagan coordinate their anti-Russian activity as a couple, so too do Anne Applebaum and Radoslaw Sikorski act as a singular unit in attacking Russia in every means available to them.”

    Furthermore, some of the photographic ‘evidence’ that has been passed around as supposedly confirming the “genocide” is also falsified:

    ““Here’s a photo by Dorothy Lang, shot in 1936 in Oklahoma. And here’s a photo by Fritof Nansen made in Russia’s Povolzhe region in 1921. But both of those pictures and other falsified photos were displayed at Sevastopol’s exhibition on the Ukrainian famine of 1932-1933,” (Sevastopol city council deputy) Merkulov says, demonstrating aged photographs…“We go to the Ukrainian president’s official website. Click on the photo gallery. Click on public events. And we see this picture – Yushchenko looking at pictures of the Ukrainian famine of the 1930’s. But the picture he’s looking at is this one, also shot by Nansen in Russia’s Povolzhie region. It is written here: Famine in Russia.”

    “We have declassified all documents on the famine in Ukraine and there are only two genuine pictures from that time. The rest are very much distantly related and are not necessarily shot in Ukraine,” Olga Ginzburg the head of Ukraine’s State Archive told RT.”
    https://www.globalresearch.ca/history-propaganda-and-ukraine-nationalism-washingtons-grand-strategy-rally-ukrainians-against-russia/5444954

   • Dina inlägg, så fort dina teser blivit sönderskjutna, är av arten, efter en stunds tystnad, ”men ändå”.

    Anne Applebaum har aldrig någonsin satt sin fot i några arkiv. I Gulag-boken använder hon ett foto på ett mycket ohederligt sätt. Jag hade själv mailkontakt med människan för ett antal år sedan och en virrigare person får man leta efter. Det krävdes fyra mail för att få ett vettigt svar på en enkel fråga.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here