De hemliga ukrainska militärprogrammen

13
3088
De USA-kontrollerade och finansierade Biolaboratorierna i Ukraina.

Denna artikel av den franske analytikern Thierry Meyssan har översatts av Rolf Nilsson och även uppmärksammats av läsaren ”M”. https://www.voltairenet.org/article217092.html

__________________________________________________________________

De hemliga ukrainska militärprogrammen

År 2016 åtog sig USA att beväpna Ukraina för att kunna utkämpa och vinna ett krig mot Ryssland. Därefter organiserade det amerikanska försvarsdepartementet ett biologiskt forskningsprogram i Ukraina, och sedan överfördes i hemlighet enorma mängder kärnbränsle till landet. Dessa uppgifter ändrar tolkningen av detta krig: det var inte önskat och förberett av Moskva, utan av Washington.

Den 4 mars 2022, under en attack av ukrainska specialstyrkor mot kärnkraftverket i Zaporizhia, som den ryska armén ockuperat i flera dagar, utlöste en projektil en brand i ett intilliggande laboratorium. I det ögonblicket trodde världen, som inte visste vad som stod på spel i striden, att de stridande hade blivit galna och tog den hänsynslösa risken att spränga kärnkraftverket i luften.

Den här artikeln är en uppföljning av :

 1. Russia wants to force the US to respect the UN Charter,” January 4, 2022.
 2. Washington pursues RAND plan in Kazakhstan, then Transnistria,” January 11, 2022.
 3. Washington refuses to hear Russia and China,” January 18, 2022.
 4. Washington and London, deafened”, February 1, 2022.
 5. Washington and London try to preserve their domination over Europe”, February 8, 2022.
 6. Two interpretations of the Ukrainian affair”, 16 February 2022.
 7. Washington sounds the alarm, while its allies withdraw”, 22 February 2022.
 8. Russia declares war on the Straussians”, by Thierry Meyssan, Voltaire Network, 5 March 2022.
 9. A gang of drug addicts and neo-nazis”, 5 March 2022.

10 “Israel stunned by Ukrainian neo-Nazis”, 8 March 2022.

 1. Ukraine: the great manipulation”, March 22, 2022.
 2. The New World Order being prepared under the pretext of war in Ukraine”, 29 March 2022.
 3. The war propaganda changes its shape”, 5 April 2022.
 4. The alliance of MI6, the CIA and the Banderites”, 12 April 2022.
 5. The end of Western domination”, April 19, 2022.
 6. Ukraine: the Second World War never ended”, April 26, 2022.
 7. Washington hopes to restore its hyper-power through war in Ukraine” May 3, 2022.
 8. Canada and the Banderites”, 10 May 2022.
 9. New war brewing for post-defeat against Russia,” May 24, 2022.

Under hela den här artikelserien, som inleddes en och en halv månad före kriget i Ukraina, har jag utvecklat idén att straussianerna (se här, ö.a.), den lilla gruppen av Leo Strauss-anhängare i den amerikanska administrationen, planerade en konfrontation mot Ryssland och Kina. I det tionde avsnittet av denna serie berättade jag emellertid om hur Azovregementet blev de ukrainska banderisternas paramilitära pelare, genom att hänvisa till senator John McCains besök där 2016 [1]. Den senare är dock inte straussian, utan fick råd av Robert Kagan under sin presidentvalskampanj 2008. Kagan är en central tänkare bland straussianerna [2], även om han alltid försiktigt har förnekat sitt medlemskap i denna sekt.

PLANERINGEN AV KRIGET MOT RYSSLAND

En video, som filmades under John McCains besök i Ukraina 2016, har dykt upp igen. Den visar senatorn tillsammans med sin kollega och vän, senator Lindsey Graham, och Ukrainas president Petro Porosjenko. De två amerikanerna reste på ett senatsuppdrag. Men McCain var också ordförande för IRI (International Republican Institute), den republikanska grenen av NED (National Endowment for Democracy). Det är känt att IRI har genomfört omkring 100 seminarier för ledarna för ukrainska politiska partier, vilka klassificeras som högerpartier, inklusive Banderisterna. Senatorerna vänder sig till officerare vid Azovregementet, den viktigaste paramilitära banderistgrupperingen.

Senator McCain ordförande i USA- senatens försvarsutskottförsvarsutskott och Peter Hultqvist

Detta borde inte komma som någon överraskning. John McCain har alltid hävdat att Förenta staterna bör förlita sig på sina fienders fiender, vilka de än är. Således har han offentligt tagit på sig ansvaret för sina kontakter med Daesh (IS, ö.a.) mot den syriska arabiska republiken [3].

 

 

I den här videon försäkrar senatorerna Lindsey Graham och John McCain att USA kommer att ge dem alla de vapen som behövs för att de ska lyckas besegra Ryssland.

Jag upprepar, denna video spelades in sex år innan den ryska armén gick in i Ukraina. De två senatorerna ger sina samtalspartners ett uppdrag. De ser dem inte som legosoldater som får betalt, utan som ombud, som kommer att kämpa för den unipolära världen in i döden.

Poroshenko. Wikimedia

Kort därefter bytte president Porosjenko, som hade deltagit i mötet i stridsuniform, ut sin underrättelsetjänsts, SBU:s, emblem. Det är nu en uggla som håller ett svärd riktat mot Ryssland med mottot ”De kloka kommer att härska över stjärnorna”. Det står ganska klart att den ukrainska statsapparaten förberedde sig för krig mot Ryssland på uppdrag av USA.

Tre år senare, den 5 september 2019, anordnade Rand Corporation ett möte i USA:s representanthus för att förklara sin plan: att försvaga Ryssland genom att tvinga landet att sätta in styrkor i Kazakstan, sedan i Ukraina och ända till Transnistrien [4].

Jag har i två tidigare artiklar [5] utförligt förklarat att i slutet av andra världskriget tog USA och Storbritannien över många nazistledare och ukrainska banderister för att vända dem mot Sovjetunionen. De fostrade dessa fanatiker så snart Sovjetunionen försvann och använde dem mot Ryssland. Det återstod att utforska hur de beväpnade dem.

DET UKRAINSKA MILITÄRA BIOLOGISKA PROGRAMMET

Med början 2014 inledde den ukrainska staten flera hemliga militära program. Det första och mest kända är dess samarbete med Pentagon i 30 olika laboratorier. Enligt USA syftade detta program till att förstöra de biologiska vapen som Sovjetunionen hade tillverkat och lagrat i Ukraina. Detta är naturligtvis osannolikt, eftersom det inte är klart varför det, 31 år efter självständigheten och 8 år efter att detta program inleddes, fortfarande skulle finnas några sådana kvar.

Enligt Ryssland lät tvärtom Pentagon lägga ut forskning om vapen, som är förbjudna enligt 1972 års konvention om biologiska vapen, på ukrainska underleverantörer. På grundval av de dokument som beslagtogs under den särskilda operationen hävdar Ryssland särskilt att experiment utfördes på psykiskt sjuka personer, utan deras vetskap, vid det psykiatriska sjukhuset nr 1 (Streletchyé, regionen Kharkov) och att en tuberkulosbakterie manipulerades för att smitta befolkningen i Slavianoserbsk-distriktet (Folkrepubliken Lugansk). Eller att dessa laboratorier genomförde ”extremt farliga experiment som syftar till att stärka de patogena egenskaperna hos pest, mjältbrand, tularemi, kolera och andra dödliga sjukdomar med hjälp av syntetisk biologi”. Ett annat projekt omfattar fladdermöss som smittspridare för överföring av potentiella biologiska stridsmedel, t.ex. pest, leptospiros, brucellos, filovirus eller coronavirus.

Dessa allvarliga anklagelser har ännu inte tydligt vederlagts eller fastställts. Det möte som Ryssland sammankallade till i detta ämne i FN:s säkerhetsråd den 11 mars 2022 [6] gav inget resultat. Efter att ha förnekat detta sade biträdande utrikesministern (och hustrun till Robert Kagan), Victoria Nuiland, vid en utfrågning i den amerikanska senaten den 8 mars 2022: ”Ukraina har … biologiska forskningsanläggningar. Vi är oroliga för att ryska trupper försöker ta kontroll över dem. Så vi försöker tillsammans med ukrainarna se till att dessa forskningsmaterial inte hamnar i händerna på ryska styrkor om de kommer i närheten.”

 Trots dessa inkonsekvenser har västvärlden slutit upp bakom Washington och anklagat Moskva för att ljuga. I deras ögon är det helt normalt att stater har samlingar av dessa sjukdomar för att studera dem, deras närvaro ska inte tolkas som att de är avsedda för tillverkning av vapen. Ukrainska laboratorier övervakas regelbundet av OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa) [7]. Denna tolkning gör det dock inte möjligt att förstå Nulands ord och redogör inte för katastrofer som till exempel den svininfluensa-epidemi som dödade 20 ukrainska soldater i januari 2016 och tvingade 200 andra att läggas in på sjukhus.

Den ryske ambassadören, Vasily Nebenzia, fördömde särskilt forskning om överföring av farliga sjukdomar genom ektoparasiter som löss och loppor. Han påminde om att liknande experiment hade ”utförts på 1940-talet av den japanska arméns ökända enhet 731, vars medlemmar flydde till USA för att undkomma rättvisan”. Enhet 731 (se här, ö.a.) är den japanska motsvarigheten till dr Josef Mengeles avdelning i Auschwitz.

Som om detta inte vore nog ställde Nebenzia frågor om överföringen av flera tusen blodserumprover från patienter av slaviskt ursprung från Ukraina till Walter Reed Research Institute inom den amerikanska armén. Forskning som, enligt honom, selektivt riktar sig till specifika etniska grupper som de som Dr Wouter Basson utförde för apartheidens Sydafrika och Israel under dess koloniala period mot svarta och araber (”Coast Project”).

FN-administrationen förnekade all kännedom om programmet och hänvisade till de förtroendeskapande åtgärderna i fördraget. Världshälsoorganisationen (WHO) sade att den kände till programmet men inte kände till detaljerna. Den bekräftade skriftligen till Reuters att den hade ”starkt rekommenderat det ukrainska hälsoministeriet och andra ansvariga organ att förstöra högriskpatogener för att förhindra ett eventuellt läckage” [8]. Den kinesiska pressen rapporterar under tiden om experiment för att förvandla insekter till cyborger för att pollinera eller sterilisera grödor (Operation Insects Allies) (se här, ö.a.).

Dessa militära experiment, vilka de än var, beställdes indirekt av National Medical Intelligence Center genom Defense Threat Reduction Agency (DTRA) och det amerikanska företaget Rosemont Seneca Technology Partners (RSTP). Det senare grundades av Hunter Biden och Christopher Heinz, son till president Joe Biden, respektive svärson till John Kerry [9]. Alla resultat av denna forskning har skickats till de militärbiologiska laboratorierna i Fort Detrick, somvilket en gång spelade en ledande roll i USA:s program för biologiska vapen.

Som den kinesiska representanten i säkerhetsrådet påpekade: ”All information eller ledtrådar om militär biologisk verksamhet bör ägnas stor uppmärksamhet av det internationella samfundet… Förenta staterna säger att man är för öppenhet. Om Förenta staterna anser att informationen är falsk bör de tillhandahålla relevanta uppgifter och klargöranden så att det internationella samfundet kan fatta beslut i frågan.”

Enligt FN har Förenta staterna lämnat regelbundna rapporter om sin biologiska verksamhet enligt konventionen om biologiska vapen, medan Ukraina aldrig har lämnat några sådana [10].

Ryssland har vidtagit flera åtgärder. För det första förstörde man noggrant behållarna i 26 av dessa ukrainska laboratorier (4 andra undkom den ryska armén). För det andra uppmanade Ryssland sina allierade inom CSTO (Collective Security Treaty Organization) att övervaka alla avtal som de eventuellt har ingått med USA. Armenien och Kazakstan stoppade denna forskning. Slutligen har CSTO-medlemmarna förbjudit all utländsk försvarspersonal från sina laboratorier.

Direktören för Internationella atomenergiorganet, Rafael Grossi, avslöjade vid Davosforumet att Ukraina har enorma mängder plutonium och anrikat uran.

UKRAINAS MILITÄRA KÄRNVAPENPROGRAM

Låt oss komma till den mest problematiska delen av historien, för den är ännu allvarligare. Vid självständigheten ärvde Vitryssland, Kazakstan och Ukraina en stor del av det sovjetiska kärnvapensystemet. Dessa tre nya stater undertecknade Budapestmemorandumet 1994 (se här, ö.a.), tillsammans med USA, Ryssland och Storbritannien. De tre stora länderna lovade att respektera deras gränser, medan de tre små länderna i gengäld lovade att överföra alla sina kärnvapen till Ryssland och att följa icke-spridningsavtalet.

Detta memorandum nämns ofta av dem som vill betona Rysslands dubbelspel, som efter att ha undertecknat det bröt mot det. Detta är inte sant, eftersom det i memorandumet föreskrivs att var och en av de tre stora länderna kommer att befrias från sitt löfte om icke-intervention i händelse av ”självförsvar eller på annat sätt som är förenligt med bestämmelserna i FN-stadgan”. Ändå erkände Ryssland officiellt Donbassrepublikerna efter att den ukrainska staten vägrat att respektera sitt undertecknande av Minskavtalen och dess armé besköt Donbass i åtta år.

Mellan 2014 och 2022 bad Ukraina fyra gånger om en omförhandling av Budapestmemorandumet. Slutligen sade president Volodymyr Zelensky vid det årliga mötet för säkerhetskonferensen i München den 19 februari 2022: ”Jag, som president, kommer att göra det för första gången. Men Ukraina och jag gör det för sista gången. Jag inleder samråd inom ramen för Budapestmemorandumet. Utrikesministern har ombetts att sammankalla dem. Om de inte äger rum igen eller om deras resultat inte garanterar vårt lands säkerhet kommer Ukraina att ha rätt att anse att Budapestmemorandumet inte fungerar och att alla övergripande beslut från 1994 ifrågasätts” [11].

Att ifrågasätta ”alla övergripande beslut från 1994” kan inte betyda något annat än att återta kärnvapnen. Därför kan president Zelenskys ståndpunkt sammanfattas på följande sätt: låt oss undertrycka Donbass-separatisterna eller så återinför vi vårt militära kärnvapenprogram. Det bör noteras att de viktigaste ledarna för Atlantalliansen var närvarande eller representerade i rummet. Ändå var det ingen av dem som protesterade mot tillkännagivandet av ett brott mot fördraget om icke-spridning av kärnvapen.

Rysslands president Vladimir Putin kommenterade talet och sade: ”Det enda [Ukraina] saknar är ett system för urananrikning. Men detta är en teknisk fråga, och för Ukraina är det inte ett olösligt problem”.

Ryska underrättelsetjänsten var informerade om att Ukraina hade ett militärt kärnvapenprogram. Vi vet inte hur mycket de visste om det programmet.

Laurence Norman, Wall Street Journals särskilda sändebud till Davos-forumet om Irans kärnkraftsprogram, rapporterade Rafael Grossi uttalande om Ukrainas kärnkraftsprogram på Twitter, men publicerade ingen artikel om det. Informationen bekräftades av en annan journalist, denna gång från New York Times, också på Twitter.

Rafael Grossi från Argentina, som leder Internationella atomenergiorganet, sade för övrigt vid Davosforumet den 25 maj, att Ukraina hade lagrat 30 ton plutonium och 40 ton anrikat uran i sin anläggning i Zaporizhia och att hans organ undrade vad som hade hänt med dem.

Dessutom var anläggningen i Zaporizhia ett av målen för den ryska armén, som tog över den på den andra dagen av sin specialoperation, den 26 februari. En brand anlades i ett intilliggande laboratorium under en rysk-ukrainsk sammandrabbning den 4 mars. Då fördömdes den ryska arméns oansvarighet. Uppenbarligen var det något annat, vilket Moskva konstaterade. Ryssland hade börjat överföra bränslet och ukrainska specialstyrkor försökte stoppa dem.

Plutonium säljs för 5 000 till 11 000 dollar per gram. 30 ton som köps in till självkostnadspris är värt 150 miljarder dollar. Priset på uran beror på dess anrikningsgrad. Vid mindre än 5 % kan det endast användas för civila ändamål och måste nå minst 80 % för militär användning. Utan att känna till anrikningsgraden kan priset inte bedömas. Rysslands beslagtagande av detta odeklarerade lager motsvarar förmodligen en återbetalning av alla sanktioner som införts mot Ryssland.

Den information vi har väcker flera frågor:

Sedan när har Ukraina, som har lämnat alla sina lager från sovjettiden till Ryssland, haft detta material?

Varifrån kom det och vem betalade för det?

Alternativt, vilken anrikningsnivå har uranet och vem har anrikat det?

Till dessa frågor lägger den ryska pressen ytterligare en:

 

Hur tillförlitlig är Internationella atomenergiorganet, som höll denna information hemlig fram till förra veckan?

Med tanke på dessa faktorer är det lämpligt att revidera den vanliga anklagelsen att Ryssland är ansvarigt för detta krig.

[1] “Israel stunned by Ukrainian neo-Nazis”, by Thierry Meyssan, Translation Roger Lagassé, Voltaire Network, 8 March 2022.

[2] “Russia declares war on the Straussians”, by Thierry Meyssan, Voltaire Network, 5 March 2022.

[3] “John McCain, Conductor of the ”Arab Spring” and the Caliph”, by Thierry Meyssan, Voltaire Network, 18 August 2014. “John McCain admitted he is regular contact with Islamic State”, Voltaire Network, 20 November 2014.

[4Overextending and Unbalancing Russia, James Dobbins, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz, Brent Williams, Rand Corporation, April 2019. Voir aussi les détails du plan dans Extending Russia : Competing from Advantageous Ground, Raphael S. Cohen, Nathan Chandler, Bryan Frederick, Edward Geist, Paul DeLuca, Forrest E. Morgan, Howard J. Shatz & Brent Williams, Rand Corporation, May 25, 2019.

[5] “The alliance of MI6, the CIA and the Banderites” and “Ukraine : the Second World War continues”, by Thierry Meyssan, Translation Roger Lagassé, Voltaire Network, 12 and 26 April 2022.

[6] ”Security Council, 8991st meeting”, United Nations S/PV.8991, 11 March 2022.

[7] «OSCE Projects on Biological Safety and Security in Ukraine», OSCE, 2022.

[8] «EXCLUSIVE: WHO says it advised Ukraine to destroy pathogens in health labs to prevent disease spread», Jennifer Rigby & Jonathan Landay, Reuters, March 11, 2022.

[9] «EXCLUSIVE: Hunter Biden Bio Firm Partnered With Ukrainian Researchers ‘Isolating Deadly Pathogens’ Using Funds From Obama’s Defense Department», Natalie Winters & Raheem J. Kassam, The National Pulse, March 24, 2022.

[10Overall rate of MDC report submissions. United Nations.

[11] “Speech by Volodymyr Zelenskyy at the 58th Munich Security Conference”, by Volodymyr Zelensky, Voltaire Network, 19 February 2022.

 

Thierry Meyssan

Political consultant, President-founder of the Réseau Voltaire (Voltaire Network).

Latest work in English – Before Our Very Eyes, Fake Wars and Big Lies: From 9/11 to Donald Trump, Progressive Press, 2019.

Föregående artikelHar ETC ”avslöjat” RT i en djupdykning?
Nästa artikelRegeringen stödjer kurdiska SDF som deltar i USA:s angrepp på Syrien. Brott mot FN-stadga och folkrätt
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

13 KOMMENTARER

 1. Detta är rent ljug av den låga kvalitet du ofta kolporterar, finns det ingen gräns för desperationen?

  Det fanns covid-laboratorier i Ukraina som fick amerikanskt finansiellt stöd, och det har vidimerats. Agit-prop tekniken du använder, att referera till vad USA meddelat, men sen bakvägen klistra ihop dem med ryska imperialistiska lögner i angreppskrigets tjänst är föraktlig.

  USA stödde ryssarna för att eliminera Ukrainas kärnvapnen, och placera all sovjetiska kärnstridspetsar i Ryssland. USA har för decennier sen offentligt skrotat sina BC-medel, det är Ryssland som har kvar sina. Som utpressning sen de förlorat sin numerära övermakt.

  • Förutom från förra vice utrikesminister Nuland finns uppgifter om biovapen från andra håll Fox News – Finns det biologiska vapen i Ukraina?
   USA:s biologiska vapen
   Ukrainas och USA:s biologiska vapenlaboratorier och vad de döljer om dessa massförstörelsevapen!
   USA:s biologiska laboratorier och experiment i Ukraina

   [caption id="attachment_106939" align="aligncenter" width="520"] Några länder där USA har laboratorier för att framställa biologiska vapen.[/caption]

   Du har kritiska och nedlåtande kritik av mitt arbetssätt, men inga belägg presenteras.

  • Konstateras kan att ryssofoberna är väldigt desperata nu när Ukraina är på gränsen till sammanbrott och alla deras våta drömmar om ett Ryssland som skulle grusas av ”sanktioner från helvetet” inte blir av. Tvärtom har Ryssland varit aldrig starkare än nu – det göra att ryssofoberna är rabiata, väldigt rabiat. Därför kan du hitta på vad som helst frö att få utlopp för sin rysshat som @spång här.

   Under tiden blir verkligheten allt svårare att ignorera. Lögnimperiet befinner sig nu i ”anklaga fasen”, d v s hitta syndabokar för dess förnedrande förlust av Ukraina. Huvud kommer att rulla från lögnimperiets altare 🐙Om det kan man läsa här:
   https://www.moonofalabama.org/2022/06/washington-starts-blame-game-over-defeat-in-ukraine.html#more

  • @Salim Spång 9 juni, 2022 At 16:11
   ”USA stödde ryssarna för att eliminera Ukrainas kärnvapnen, och placera all sovjetiska kärnstridspetsar i Ryssland.”

   Det var faktiskt västvärlden som tog initiativet för avveckling av Ukrainas kärnvapnen!!

   ”Ukraina kunde ha behållit kärnvapnen, men priset skulle ha varit enormt, säger Kravchuk. Även om bärraketerna tillverkades i den södra ukrainska staden Dnipropetrovsk, var det inte kärnstridsspetsarna. Det skulle ha varit för dyrt för Ukraina att tillverka och underhålla dem på egen hand.
   ”Det skulle ha kostat oss 65 miljarder dollar (53 miljarder euro), och statskassan var tom”, sa Kravchuk.
   Dessutom hotade västvärlden Ukraina med isolering eftersom missilerna antas vara riktade mot USA. Därför var ”det enda möjliga beslutet” att ge upp vapnen, enligt Kravchuk.

   De ukrainska missilerna transporterades antingen till Ryssland eller förstördes. Som kompensation fick regimen i Kiev ekonomiskt bistånd från USA, billig energiförsörjning från Ryssland och säkerhetsgarantier som var inskrivna i Budapestmemorandumet.”
   https://www.dw.com/en/ukraines-forgotten-security-guarantee-the-budapest-memorandum/a-18111097

  • Salim Spång Inte ”ljug” utan snarare behöver vi mer sådana här analyser och redogörelser. Det inte minst för att motverka den kraftfulla indoktrinering i reguljära media som du själv uppenbart är ett offer för.

 2. Vad desperationen egentligen handlar om; Ryska Federationens framtida upplösning

  Alla imperier faller med tiden samman. Ryska federationen står näst på tur.
  Opinionsartikel i Moscow Times, 2022-06-08, av Alexandre Etkin*, professor i rysk litteratur och kulturhistoria:

  Vad hände med det ryska imperiet? Det upplöstes i slutet av ett imperialistiskt krig. Vad hände med Sovjetunionen? Det sönderföll i slutet av kalla kriget. Vad kommer att hända med Ryska Federationen?
  Svaret är självklart, även om det gör många ledsna. Den ryska patriotismen är sådan att inte ens de som inte stöder regimen i Kreml är redo att erkänna den nuvarande ryska statens imperialistiska natur. Till och med de som anser att den nuvarande ryska regeringen är orättvis, inkompetent eller helt enkelt farlig tror att Ryssland kommer att överleva med sina nuvarande gränser intakta. Inte ens människor som jag, som önskar Ukraina en militär seger och de ryska härskarna en internationell rättegång, är inte redo att erkänna att detta följaktligen kommer att leda till slutet för själva landet.

  En kollaps har länge varit fruktad och förutsedd. Den kunde ha bromsats genom att dra fördel av den gynnsamma ekonomiska situationen, genom att förlita sig på en kompetent regering, ett skickligt diplomatiskt spel eller helt enkelt genom att räkna med tur. Det styrande partiet hade lyckats välja ett namn som speglade dess djupa rädsla för upplösning såväl som dess brist på andra värderingar: ”Enade Ryssland.”
  På den internationella scenen ville inte Rysslands partner att detta sönderfall skulle ske. Vissa var tacksamma mot federationen för att den avslutade ett farligt och kostsamt kallt krig. Andra ogillade helt enkelt förändringarna, vad de än kan vara, eftersom de fruktade dem mer än själva kriget. Kollapsen som hotar federationen kommer inte att ske på grund av främmande folk eller regeringar, utan mot deras vilja och i motsats till deras förutsägelser. Det är troligt att det också kommer att ske mot den ryska befolkningens vilja: sådana problem brukar inte lösas genom att rösta.

  Under en lång tid – två decennier – har ingenting riktigt betydande hänt i Ryssland. Allt förändrades med det andra rysk-ukrainska kriget, ett krig som aldrig borde ha startat av anhängare till idén om ett enat Ryssland. För dem som är oroade över bevarandet av federationen har sanningens ögonblick kommit.
  Imperiets era är sedan länge förbi. De förflutnas imperier kollapsade efter krig och uppror och gav upphov till en mängd nationalstater som växte fram på ruinerna av deras tidigare kolonier. Den polsk-brittiske författaren Joseph Conrad menade att det inte fanns ett enda stycke land i världen som inte hade koloniserats. England, en före detta romersk koloni, blev metropolen för ett nytt imperium. Polen, tyngdpunkten i Östeuropa, delades av tre fientliga stater. Ostpreussen, en före detta metropol och platsen för kungliga kröningar, blev en koloni. Tidigare hade ungefär samma sak hänt med tatarernas land. Historien utspelar sig utan några regler. Imperier reser sig och faller, som vågor på ett stormigt hav.
  Som sagt, nästan alla imperier försvann under 1900-talet, i en process som har kallats ”avkolonisering”. Imperier besegrades av andra typer av stater: nationella och federala. Det samtida Ryssland, en nationalstat, kallar sig en federation, som Tyskland eller Schweiz, när det i själva verket beter sig som ett imperium i sin nedgångstid.

  Vad är skillnaden mellan en federation och ett imperium? En federation definieras av gratis in- och utträde för dess medlemmar. Imperier upprätthålls med våld, medan federationer inte motsätter sig deras självupplösning. I början av 1900-talet kallades detta ”rätten till självbestämmande, inklusive utträde”. Denna princip förankrades i deklarationen om de ryska folkens rättigheter, som antogs av bolsjevikerna i november 1917. Senare försvann den från konstitutionella texter.
  Vissa ”sammansatta” federationer har sönderfallit utan användning av våld, såsom Sovjetunionen och Tjeckoslovakien. Men andra fall av upplösning orsakade inbördeskrig med internationell inblandning. Detta hände tidigare i USA, och det hände framför våra ögon i Jugoslavien: krafterna var ojämlika, och den ena parten påtvingade den andra sin vilja. I ytterligare andra fall var upplösningen fredlig men sårad stolthet och avbrutna ambitioner ledde till uppskjutet våld. Detta kallas revanschism, och det banar väg för ett nytt krig.
  Jag efterlyser inte Ryska Federationens kollaps – jag förutspår denna, och det gör skillnad. Återigen, upplösningen kunde ha undvikits — det hade räckt för att inte starta krig med Ukraina. Men revanschism var starkare än försiktigheten. Kollapsen av denna federation – en komplex, konstgjord, mycket ojämlik och alltmer improduktiv gemenskap – kommer att äga rum på grund av dess ledare i Moskva, och bara på grund av dem. De som älskar federationen; de som tror att om det skulle försvinna så skulle folk ha det sämre; de som ser idén om ett enat Ryssland som det främsta och till och med det enda politiska värdet – alla borde skylla på dem och bara de som startade detta krig.

  Hur många delar kommer federationen att brytas upp i, och kommer dessa delar att motsvara de nuvarande avgränsningarna av dess republiker och provinser? I varje fall kommer folk att avgöra. På lokal nivå kommer de befintliga institutionerna, ledarna och gränserna att ha en roll att spela i genomförandet av ”rätten till självbestämmande, inklusive utträde.” Men det finns många andra avgörande faktorer: ekonomiska och kulturella, inhemska och internationella. De nya staterna kommer att vara olika: vissa kommer att vara demokratiska, andra auktoritära. Alla kommer att vara mer kopplade till sina grannar, sina handels- och säkerhetspartners, än till sin gamla, utslitna och motbjudande ”släkt”.
  De territorier som tillhörde andra nationella enheter innan de blev en del av Ryssland efter andra världskriget (Ostpreussen, delar av Karelen, Kurilerna) kommer att lämna federationen med oförtäckt nöje. Etniska och religiösa spänningar i särskilt komplexa regioner som Kaukasus kan leda till nya krig. Med federationens kollaps kommer sociala ojämlikheter, ett kännetecken för Ryssland under de senaste decennierna, att öka ytterligare. Provinserna som producerar råvaror kommer att bli rikare och andra regioner blir fattigare. När de njuter av friheten kommer deras folk att visa ny kreativitet. De kommer att börja handla med det som bara fria samhällen kan skapa. De kommer att uppfinna sina komparativa fördelar, nya och unika.
  Historien kommer att fortsätta. Förr eller senare kommer det internationella samfundet, som inte gillar omvälvningar, att notera förändringarna och anstränga sig för att undvika blodsutgjutelse. Vid denna tidpunkt kommer en fredskonferens att hållas, utformad efter Pariskonferensen 1918-1919, organiserad av segrarna från första världskriget. Ryssland, som hade undertecknat en separatfred i Brest-Litovsk, var inte inbjudet. I det nya fredsfördraget kommer grannarna till de nya länderna att förmedla förhandlingarna: Ukraina, Kina, Norge, Polen, Finland, Kazakstan m.fl. Historiskt mer framgångsrika förbund, som EU och USA, kommer att ha sin roll att spela. Ett nytt eurasiskt fördrag kommer att slutföra arbetet som påbörjades i Versailles för ett sekel sedan.

  • Hlea världen inser att lögnimperiet dansar sista valsen på världsarenan. Sansade bedömare är tämligen överens om att USA kommer att hamna i djup ekonomisk och politisk kris till hösten (sisådär tre månader alltså). USA lider även av djupa interna motsättningar som kommer att förgöra landet. Summan av kardemumman – det är åt helvete för USA.

   Ryssland däremot har aldrig varit starkare än nu (politiskt, ekonomiskt och socialt). Närmare 80″ av ryssarna städjer President Vladimir Putin. Kriget i Ukraina är mer eller mindre över – återstår rensning av Ukro-nazi och anhang. I detta ingår även ommöblering av Ukraina (stycka den i tre ter sig naturligt). Efterskalven från lögnimperiets nederlag i Ukraina kommer att först leda till att EU-korthuset rämnar och så småningom även lögnimperiet självt.

   Inget kan stoppa lögnimperiets kollaps inte ens USA – USA är sin egen värsta fiende. Frågan som kvarstår är bland annat hur kommer lögnimperiets begravningståg se ut? Globala glädjeyra eller världsundergång?

  • 9 juni 2022.. Situationen i DPR.. Federal News Agency.
   Den officiella representanten för militäravdelningen i DPR, Eduard Basurin sa under en kvällsbriefing att Ukrainas väpnade styrkor i dag redan har avfyrat mer än 270 granater och minor på republikens territorium. Områden med 15 bosättningar var under eld, vilket ledde till skador på minst 17 bostadshus och flera infrastrukturanläggningar.
   Vad hände i Ukraina den 9 juni: ett hot mot ukrainsk borsjtj från Ryssland, Zelenskij införde sanktioner mot Putin
   Samtidigt innebar aggressionen från Ukrainas väpnade styrkor nya offer bland civilbefolkningen. Så, till exempel, som ett resultat av en av kvällens beskjutning av Donetsk med granater av NATO-typ, dödades en kvinna i den regionala huvudstaden. Det exakta antalet offer specificeras.
   Under dagen fortsatte Donetsk-militären, tillsammans med ryska trupper, att befria regionen. Under striderna var det bara folkmilisen i DPR som kunde förstöra mer än 60 fientliga soldater, ett raketsystem med flera raketer, tre pansarvagnar-2, en drönarkontrollpunkt och tre skjutplatser.
   Idag har ryska styrkor avancerat ännu mer i området Kamyshevakhi och byn Rota, vilket även det ukrainska kommandot tvingas erkänna. Under tiden slog allierade enheter ut de väpnade styrkorna i Ukraina från Seversky Donets vänstra strand. Faktum är att nu har hela territoriet rensats från fienden, från Izyum till Rubizjny.
   Efter erövringen av Liman och Svyatogorsk ligger Slavyansks utkanter i förstörelsezonen av ryskt artilleri, vilket gör att vi kan hoppas på en tidig rensning av staden från nationalister. Kanske var det på detta som myndigheterna i Donetsk baserade sig och tillkännagav början av striderna för uppgörelsen. Nu rör sig allierade styrkor i hans riktning, men först måste de befria de närmaste bosättningarna.
   Parallellt med detta fortsätter striderna i Krasnopolye, Bogorodichny och nära Nikolaevka. Samtidigt ökar intensiteten i förstörelsen av UAF-anläggningar i agglomerationen Slavic-Kramatorsk. Även i Kramatorsk-regionen befriades byn Sosnovoye, liksom Pilipchatino i Bakhmutsky.

   Som ett resultat av rättegången i Donetsk i dag befanns de tillfångatagna utländska legosoldaterna Sean Pinner , Aiden Eslin och Saadun Brahim skyldiga och fick dödsstraff. Två brittiska medborgare och en marockan, som kämpade på den ukrainska arméns sida, kapitulerade i mitten av april. Därefter anklagades de för legohandel, träning i syfte att utföra terroristaktiviteter och försök att ta makten med våld. Denna process var den första för republiken, som genomfördes i förhållande till utländska legosoldater. Allt är dock inte förlorat för brottslingar: inom 30 dagar kan de försöka överklaga domstolens beslut.
   Samtidigt uttryckte den brittiska regeringen sin oro i samband med utdömandet av ett hårt straff för sina medborgare. Ändå sa chefen för DPR att tjänstemän från London eller Rabat inte kom i kontakt med honom eller de brottsbekämpande myndigheterna i republiken för att på något sätt påverka situationen.
   Endast i Kiev stod de svagt upp för sina allierade: representanten för det ukrainska utrikesministeriet, Oleg Nikolenko , upprepade att alla utlänningar som kämpar tillsammans med Ukrainas väpnade styrkor har status av en kombattant. Detta uttalande är dock kontroversiellt ur folkrättslig synvinkel, vilket redan har uppmärksammats i RF:s försvarsdepartement.
   Ukrainska nationalister från Azovregementet (förbjudna i Ryska federationen) väntar också på deras dom. Enligt chefen för DPR Denis Pushilin kan en domstol över dem hållas före slutet av denna sommar.

   Situationen i LPR– När de byggnader som förstördes av UAF-strejken i Stakhanov höll på att monteras ner, klargjorde anställda vid Joint Center for Control and Coordination of the Ceasefire Regime (JCCC) nya omständigheter kring incidenten.
   Det fanns en version att beskjutningen av staden utfördes med hjälp av flera raketsystem ”Hurricane”. Dessutom har dödssiffran redan stigit till 13 personer, och dessa kanske ännu inte är slutgiltiga siffror, sa republikens chef, Leonid Pasechnik .
   Samtidigt stannar inte Ukrainas väpnade styrkor vid en förödande attack mot en bosättning och skjuter mot andra områden i regionen. Särskilt, till exempel, nunneklostret i Nikolsky är stadigt under deras eld, där lokala invånare skyddade civila som flydde från ukrainska trupper. People’s Militia i LPR organiserade leveransen av humanitärt bistånd där och hjälper till med evakueringen.

   Militärrepublikerna förväntar sig att snabbt sätta stopp för Kievs inblandning i deras liv och saktar därför inte ner takten i attacken mot fiendens positioner. I dag rensade allierade trupper byn Prishib i Slavyanoserbsky-distriktet från Ukrainas väpnade styrkor. Vrubovka, Toshkovka, Ustinovka, Borovskoye, Severodonetsk och andra bosättningar är fortfarande platsen för våldsamma sammandrabbningar mellan styrkorna från Kievregimen och de allierade styrkorna.
   Samtidigt är republiken fortfarande på väg mot stabilisering och återhämtning, vilket påverkar tillgången på socialt betydelsefulla tjänster för befolkningen.
   Till exempel började uttagsautomater från Promsvyazbank, som nyligen fick komma in på den lokala finansmarknaden, att fungera i Lugansk. Nu kan invånare i regionen ta ut kontanter från ryska bankers kort, för första gången på många år.
   Dessutom meddelade LPR-myndigheterna att de snart skulle börja exportera sin spannmål till Ryska federationen med järnväg. Detta faktum ger också ett viktigt bidrag till regionens ekonomi och kommer att bidra till att fylla på budgeten.
   Ukraina.. President Volodymyr Zelensky skrev under ett dekret om personliga sanktioner mot ett antal ryska politiker och högre tjänstemän. Listan över restriktioner inkluderade personer som Vladimir Putin , Dmitrij Peskov , Mikhail Mishustin , Andrey Belousov , Marat Khusnullin , Sergei Shoigu , Vladimir Kolokoltsev och Sergei Lavrov . I synnerhet är de nu förbjudna att resa in i Ukraina.

   Dessutom påverkade Kievs sanktioner också 236 högre utbildningsinstitutioner i Ryska federationen, inklusive Moscow State University, Moscow State Technical University, Moscow Institute of Physics and Technology, St. Petersburg State University och andra.
   Under tiden beslutade den ukrainska delegationen till UNESCO att ”svara” Moskva på sitt eget sätt. Den permanenta representanten för Ryska federationen vid organisationen, Alexander Kuznetsov , sa att delegationen från Kiev började skriva ordet ”Ryssland” i alla dokument med en liten bokstav och uppgav att vårt land ”utgjorde en fara för ukrainsk borsjtj.”
   Som diplomaten noterade orsakar denna typ av avskyvärt beteende varje dag mer och mer irritation hos medlemmarna i den internationella organisationen.
   Samtidigt slutar Kiev tjänstemän inte i interna utrensningar. Deputerade lämnade in ett nytt lagförslag till Verkhovna Rada om berövande av ukrainskt medborgarskap för högförräderi.
   Dessutom bör externa aktörers ansträngningar inte förbises. Idag har Serbiens regering beslutat att anslå 3 miljoner euro för att hjälpa ukrainska barn och flyktingar från detta land. Även om det är värt att notera att dessa medel kommer att skickas av adressaten inte genom Kiev, utan med hjälp av FN-strukturer. Och om organisationen ärligt utför sina uppgifter, bör pengarna spenderas, inklusive på dem som inte är på territoriet under de ukrainska myndigheternas jurisdiktion – i Ryska federationen och Donbass.
   Samtidigt är frågan om Ukrainas kandidatur i Europeiska unionen fortfarande olöst. Enligt vice premiärminister Olga Stefanishina motsätter sig minst tre delstater i blocket detta, och i gengäld erbjuder de att ge landet en villkorad status. Det finns inga specifika detaljer, men det är känt att det inte är de baltiska eller östeuropeiska makterna som motsätter sig integrationen av ukrainare i blocket.
   Vi bör inte missa dagens uttalande från det ukrainska nationella organet för förebyggande av korruption. Avdelningen hävdar att den ryske affärsmannen Mikhail Fridman uttryckte sin avsikt att flytta till det territorium som kontrolleras av Kiev, överföra sina huvudsakliga tillgångar dit och få medborgarskap. Det finns inga kommentarer från Friedman för närvarande. Brottmål inleddes mot några representanter för formationen i Ryska federationen.
   Viktor Voronov.

   • 10 juni 2022, 11:20
    De ryska väpnade styrkorna förstörde flygplanet från Ukrainas väpnade styrkor vid Dnepr-flygfältet.. Ryska federationens försvarsministerium: flygplansutrustning från de väpnade styrkorna i Ukraina vid Dnepr-flygfältet förstördes av högprecisionsmissiler.
    Luftavfyrade missiler med hög precision vid Dneprs militärflygfält förstörde flygutrustningen för det ukrainska flygvapnet, sade den officiella representanten för det ryska försvarsministeriet, generallöjtnant Igor Konashenkov.
    Dessutom förstördes i Kharkov-regionen produktionsanläggningarna för företaget för restaurering av vapen och militär utrustning från Ukrainas väpnade styrkor.

    Högprecisionsmissiler träffar två kommandoposter, 27 områden med koncentration av arbetskraft och militär utrustning från Ukrainas väpnade styrkor, fem skjutplatser för ukrainskt artilleri, inklusive två batterier av raketsystem med flera uppskjutningar i områdena Soledar och Praskoviyivka i DPR . Fem depåer av raket- och artillerivapen och ammunition träffades också i områdena Bakhmut och Berestovoje DPR och Loskutovka LPR.

    På fredagsmorgonen rapporterades det att RF Armed Forces fullständigt hade befriat området kring Kinburn Spit nära Nikolaev. Detta gjorde det möjligt att öppna en vattenväg till Ochakov.
    Tidigare var det möjligt att översvämma det lilla anti-ubåtsfartyget Vinnitsa och dra tillbaka det medelstora landningsfartyget Yuriy Olefirenko från stridsområdet, skickat av den ukrainska flottan för att försvara Ochakov.

    Ryssland fortsätter den särskilda operationen för att skydda Donbass, vars början president Vladimir Putin tillkännagav den 24 februari. Den ryska militärens nyckelmål är denazifieringen och demilitariseringen av Kievregimen. Detta är nödvändigt för att säkerställa säkerheten för den ryska staten och folket. Moskva betonade också att attackerna endast utförs på militär infrastruktur.
    Situationen i regionen eskalerade i mitten av februari på grund av beskjutning från Ukrainas väpnade styrkor.
    Sedan 2014 har de ukrainska myndigheterna kämpat mot invånarna i folkrepublikerna Donetsk och Lugansk, som vägrade erkänna resultatet av statskuppen i Ukraina .
    För mer uppdaterade videor och detaljer om situationen i Donbass, titta på TV-kanalen Izvestia.

  • Bernhard Davidsson, snarare den pågående amerikanska federationens upplösning och den amerikanska imperiets pågående söderfall. Den Ryska Federationen, liksom den tyska federationen, är olika USA inte ett imperium. I en federation har alla delar av federationen representation i styret. I ett imperium saknas sådan representation. Sverige är ju en del av det amerikanska imperiet, men saknar helt representation i Washington. Den verkliga Centralmakten i USA, där den verkliga makten utövas, är inte den formella regeringen, utan i realiteten oligarkin, och där saknas helt folklig representation.

  • Historiskt mer framgångsrika förbund som EU och USA!!?? Vem har hittat på denna smörja? EU håller redan på att upplösas och USA är de facto redan splittrat då delstaterna visar fingret åt Washingtons direktiv i både stort och smått. ”Bernhard Davidsson” Ryssland har funnits i tusen år och kommer troligtvis att finnas kvar om tusen till men bli inte ledsen du är i ”gott” sällskap med andra dagdrömmare som tokskallarna i Bryssel och Washington.

 3. Den skygge ”Jokern” – se ovan – bör enligt min mening konkretisera sitt inlägg. Det bara tar onödig plats annars.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here