Felbedömning av Indien i Samarkand?

15
1423

Premiärminister Narendra Modi (L) mötte Rysslands president Vladimir Putin i Samarkand, Uzbekistan, 16 september 2022.

Denna artikel har publicerats av indiske karriärdiplomaten MH Bhadrakumar på Indian Punchline. Vi har tidigare publicerat en artikel som beskriver ett närmande mellan Modi och Putin i Samarkand. Indien vill ha närmare samarbete med Ryssland Har Bhadrakumar en annan bedömning?

Felbedömning av Indien i Samarkand?

Premiärminister Narendra Modis möte med Rysslands president Vladimir Putin i Samarkand den 16 september efter SCO-toppmötet förvandlades till en medieskandal. Västmedierna koncentrerade sig på sex ord som rycktes ur sitt sammanhang i premiärministerns inledningsanförande – ”dagens era är inte krigets era” – för att triumferande förkunna att Indien äntligen tar avstånd från Ryssland i Ukrainafrågan, vilket USA:s och de europeiska ledarna oavbrutet har krävt.

Denna tolkning saknar naturligtvis empiriska bevis och är därför illvillig. Dessutom talade Modi också med ett sällsynt samspel av känslor genom att understryka kärnan i den indisk-ryska relationen och hans två decennier långa samarbete med Putin.

Den hetsiga rapport som kokats ihop av amerikanska medier visar den desperata strävan från ”det kollektiva västvärldens” sida att isolera Ryssland vid en tidpunkt då till och med västliga ledare uppriktigt har erkänt att huvuddelen av den icke-västliga världen inte identifierar sig med västvärldens berättelse om Ukraina och vägrar att minska sina förbindelser med Ryssland.

Många länder ökar faktiskt sitt samarbete med Ryssland – Turkiet, Saudiarabien, Egypten, Iran, till exempel. Märkligt nog är till och med västerländska företag ovilliga att lämna den mycket attraktiva ryska marknaden där affärsavkastningen är hög. I en rapport i Atlantic Council Magazine den 18 september framhålls att även om omkring 1 000 multinationella företag hade meddelat att de skulle lämna Ryssland i kölvattnet av de västerländska sanktionerna, ”är den olyckliga verkligheten att … tre fjärdedelar av de mest lönsamma utländska multinationella företagen stannar kvar i Ryssland”. Statistiskt sett är det alltså så att medan 106 västerländska företag lämnade den ryska marknaden, är över 1 149 internationella företag fortfarande kvar och håller helt enkelt tyst om det.

Det gigantiska olje- och naturgasprojektet Sakhalin-2 i ryska Fjärran Östern är ett berömt fall där två stora japanska energiinvesterare Mitsui och Mitsublishi, med stöd av regeringen, helt enkelt vägrade att ge upp, eftersom det ryska projektet tillgodoser 9 procent av Japans energibehov. G7 har inget annat val än att undanta Japan från sanktionerna när det gäller Sakhalin-2!

Återigen fortsätter västvärlden att importera gödselmedel från Ryssland och lyfter därför restriktionerna för frakt, försäkringar osv. Men restriktionerna fortsätter mot Rysslands export av matkorn och gödningsmedel till den icke-västliga världen. Ryssland har nu erbjudit sig att dela ut gödselmedel som hålls kvar i europeiska hamnar gratis till de fattigaste länderna i Afrika om bara exportrestriktionerna upphävs, men Europa vill hellre använda det för sina egna behov.

Det har nyligen avslöjats att den brouhaha om en ”global livsmedelskris” (som Indien också har sagt) i grund och botten var en billig bluff som begicks av Biden-administrationen för att få Ryssland att tillåta försäljning av vete som hålls kvar i ukrainska silos till den europeiska marknaden av amerikanska företag, som tydligen har köpt upp Ukrainas jordbruksmark och kontrollerar landets spannmålshandel! Endast en bråkdel av spannmålstransporterna från Ukraina gick till fattiga länder som hotas av svält. Det räcker med att säga att USA:s och EU:s påtryckningar mot Indien för köp av rysk olja var en mobbning.

Med detta sagt bör Indien veta att i en situation där Ryssland står inför ett existentiellt hot mot sin säkerhet kommer landet inte att låta sig avskräckas utan kommer att reagera bestämt och beslutsamt, oavsett vad någon säger. Kommer Indien att låta sig avskräckas om något utländskt land blir upprört över det statliga förtrycket i Kashmir? Våld och blodsutgjutelse är avskyvärda inslag i dagens världssituation och är en smärtsam verklighet över hela världen.

Därför var premiärminister Modis obekväma hänvisning till krig och fred i sina inledande kommentarer till Putin i Samarkand helt malplacerad i det som i övrigt visade sig vara ett ”underbart” möte. Det fanns helt enkelt ingen anledning att på premiärministerns nivå karaktärisera Ukrainakonflikten som ett ”krig”. Det var ett tecken på okunnighet, eftersom hela världen vet att det som pågår är en ställföreträdande kamp mellan USA och Ryssland på den ukrainska arenan, som har pågått under det senaste kvartsseklet ända sedan Nato inledde sin utvidgning österut med målet att omringa Ryssland.

Moskva begick ett allvarligt misstag genom att tolerera USA:s inblandning i Ukraina under så lång tid tills Nato dök upp på dess tröskel. Det är tveksamt om Indien skulle ha visat ett sådant strategiskt tålamod om en motståndarmakt skulle ha ett projekt för att omringa och försvaga landet.

Mot en sådan komplicerad bakgrund kommer kanske det avgörande provet för Indiens ”neutralitet” att ligga i att utrikesminister EAM Jaishankar åtminstone uttalar sig om Natos expansion österut, om att USA underblåser konflikten genom att pumpa in vapen för tiotals miljarder dollar i Ukraina, och med hänvisning till Bidenadministrationens djävulska roll när det gäller att undergräva de begynnande fredssträvandena mellan Moskva och Kiev.

Om Turkiets Recep Erdogan och Ungerns Viktor Orban kan tala ut, varför kan då inte Indiens EAM göra det? Men strunt samma, det är inte fråga där Jaishankar inte ens på långt när skulle kunna genera Biden.

Den stora frågan kvarstår ändå: Varför har ett land som Indien förlorat sin röst? Föredrar landet den unipolära världsordning som västvärlden försöker pådyvla världssamfundet? Har landet glömt sitt koloniala förflutna? Accepterar landet att en ”regelbaserad ordning” innebär att man agerar som John Wayne – att man tillägnar sig andra länders finansiella tillgångar som västvärldens banker har anförtrotts i förtroende? Godtar den, av vilka skäl som helst, USA:s uttalade avsikt att förstöra Rysslands ekonomi? Om Modis regering har tänkt igenom dessa frågor nu, sex månader efter sanktionerna från helvetet mot Ryssland, har den då några synpunkter alls? När Indien var mycket svagare hade det fortfarande en egen vilja? Vad har hänt med Indien?

Enligt Kremls läsning erkände Putin faktiskt redan i början av samtalet med Modi att Ryssland och Indien inte är på samma sida när det gäller Ukraina. Putin måste förvisso vara medveten om att Indiens beteende styrs av dess snävt definierade egenintressen och betingas av ett sug efter att efter att plocka körsbären ur kakan. Han har en enorm erfarenhet av diplomati för att veta hur länder beter sig utifrån egna intressen och hur det är nödvändigt att samarbeta med sådana länder.

Men Moskva har aldrig varit och kommer aldrig att vara en krävande partner. Ömsesidigt intresse och ömsesidig respekt är de främsta kännetecknen för rysk diplomati gentemot Indien. Trots sina egna reservationer mot vad Indien försökte göra genom att dela Pakistan i två halvor, en handling som saknar motstycke i internationell rätt, stod Moskva inte bara på Indiens sida när det var dags för avgörande 1971, utan skickade till och med ut sina krigsfartyg och ubåtar för att skydda indiska vatten från ett eventuellt amerikanskt militärt angrepp mot Indien – och detta samtidigt som Moskva på den diplomatiska fronten köpte tid åt Indien för att avsluta sina militära operationer för att skära ner Pakistan till en liten bit. Det är därför ett ännu större skäl för oss att åtminstone vara diskreta.

Indien måste vara ett av de få länder som gynnas av konflikten i Ukraina. Förutom olja, kol och annat till låga priser från Ryssland har paradoxalt nog även rupien påbörjat sin obestämda resa mot att bli en ”världsvaluta”. Ingen patriotisk indier kommer att kritisera Modi-regeringen för sådana sofistikeringar. Förvirring uppstår dock när moral i onödan sprutas in i allt detta med en tråkig attityd av predikan.

Mötet i Samarkand ägde rum inom ramen för SCO:s årliga toppmöte. Toppmötet handlade inte om Ukraina utan om de djupgående frågor som har dykt upp i dess kölvatten och som kommer att forma världsordningens konturer. Detta SCO-toppmöte var speciellt, eftersom det ägde rum mitt i storskaliga geopolitiska förändringar som utlöser en snabb och oåterkallelig omvandling av hela komplexet av internationella band, förbindelser, politik och ekonomi, när en ny modell baserad på verklig multipolaritet och dialog håller på att byggas upp.

Alla förstår att SCO, som representerar hälften av världens befolkning, kommer att hjälpa till att skapa den nya världsordningen. Till skillnad från Nato, där alla beslut fattas i Washington och påtvingas USA:s ”allierade”, finns det inget högsta höns i SCO:s tält. Modi kunde lätt ha spelat en meningsfull roll vid toppmötet i stället för att slingra sig planlöst genom pandemier, försörjningskedjor och så vidare, vid en tidpunkt då sådana djupgående frågor diskuterades av hans jämnåriga grupp i Samarkand.

Ordet ”multipolaritet”, som alla tänkte på i Samarkand, fanns inte ens med i Modis tal i Samarkand. Den som utarbetade talet måste ha gjort det med tanke på Washington. Skyll därför inte på de amerikanska medierna. De råkade lägga märke till alla dessa avvikelser och bestämde sig för att plocka ut dessa sex skarpa ord för att sätta Indien på mattan och håna det för dubbelspel och ren opportunism. Allt handuppräckande som sedan görs av vår regerings apologeter kan inte tvätta bort fläcken.

Föregående artikelVarför mobiliserar Ryssland?
Nästa artikelRyssland bryter mot FN-stadga och folkrätt – men det gör väl inte USA?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

15 KOMMENTARER

 1. Indien ser fram mot att göra en kinesisk resa, och vet att det innebär handel med/tekniköverföring från USA. Indiens militärstrategiska oro gäller nyanlagda kinesiska flottbaser i indiska oceanen och kinesiska kärnvapen i Pakistan. Fundamentalt är att indierna talar engelska. Indien är redan allierat med USA, men vill naturligtvis ha så lågt tonläge som möjligt med Ryssland, som ligger långt bortom bergskedjor och öknar.

  Modi har helt rätt; Rysslands imperialistrasistiska krig i Ukraina står i konflikt med produktivkrafternas utveckling, ur indisk synvinkel är det självklart bara destruktivt. Försöken att tvinga på ukrainarna en moskvastyrd regim med reguljär invasion under löjeväckande förnekanden lurar bara en rännil av gammelkommunister. Angriparen Ryssland befinner sig på förlorarsidan, och Putins KGB-samhälle försöker återföra Ryssland till vägskälet efter Stalin. Och hotar hela världen med kärnvapen.

  • Kärnvapenhotet är lika eller mer uttalat i USA och Nato:s doktriner. Ryssland uppger att man kan använda kärnvapen om man anfalls med kärnvapen och om Rysslands existens är hotad.

   USA:s nya säkerhetspolitiska doktrin
   Nuclear Posture Review (NPR) (https://dod.defense.gov/News/SpecialReports/2018NuclearPostureReview.aspx) ökar risken för krig och kärnvapenkrig genom att:
   * bredda de omständigheter under vilka USA kan sätta in kärnvapen
   * integrera kärnvapen med konventionella styrkor.
   * utveckla olika typer av små kärnvapen.
   * den kräver utplacering av marinbaserade kryssningsmissiler med kärnvapen med lång räckvidd, som USA inte lanserat på 25 år. * beslut om kärnvapeninsatser flyttas ned i den militära beslutskedjan.

   Läs gärna USA sätter in nya kärnvapen i ett antal europeiska stater. Brott mot icke-spridningsfördraget?
   Hiroshimadagen 77 år! Ökad risk för kärnvapenkrig mot Sverige.
   Nato säger att placering av kärnvapen i Sverige och Finland inte kan uteslutas
   Innebär Nato-medlemskap risk för kärnvapen på svensk mark? Vad svarade utrikesminister

   • Det hemska med jänkarna är att de är fullt beredda med kärnvapen för att förgöra Ryssland.
    Det vore ju konstigt då om inte ryssarna skulle känna sig rädda.
    Ryssland har kärnvapen för att försvara sitt land och sin integritet.
    Inte för att angripa något annat land.
    I så fall skulle Ryssland använt taktiska kärnvapen i Ukraina redan tidigare men det ha de inte gjort.

    Än så länge har Ryssland gått försiktigt fram i Ukraina trots våldsamt motstånd från ukronazis, ukronationalister m.fl. och allt orkestrerat från Washington och Pentagon.
    Det var ju så deras rörelse började med ”majdanrevolutionen” som inte var annat än en statskupp ordnad från USA.
    Marginell politisk rörelse blev till slut till det tredje och avslutande världskriget?
    Det är ren idioti av Västvärlden och USA att utmana Ryssland.
    Ytterst tråkigt att västpropagandan gör folk här förblindade av floskler om ”demokrati”.
    Men det finns i alla fall några som står emot och ser igenom dimman.

    Men kriget kan bli långt allvarligare nu om USA, NATO och EU eskalerar hotet mot Ryssland.

    För mig har alltid Jesus hos oss framställts som fredsfurste och älskar alla människor.
    Men idag förstår jag den sortens Jesus är falsk och istället är en blodig världserövrare liknande Hitler.

    På SVT läste jag tidigare att det är våra partier Kristdemokraterna och Moderaterna som vill skänka de mest avancerade vapnen i Sverige för att krossa Ryssland.

    Givetvis fick INGET av dessa partier min röst.
    Man får leta bland övriga partier för att hitta något lämpligt.
    Dock ej nazister. För de är nazister vart de än befinner sig.
    Tydligen verkar det vara en svensk nazist som som den socialdemokratiske utrikesministern Ann Linde fått hem som krigsfånge från de ryska utbrytarrepublikerna Donetsk och Luhansk.
    I så fall får jag verkligen gratulera socialdemokraten.
    Förmodligen ville inte ryssarna ha nazisten.
    Nazister passar inte alls i det ryska samhället.
    Kanske passar bättre i den västerländska liberala demokratin?

    • Arbetarklass;; tycker ditt inlägg låter som ett eko fr talmudglobalisterna. Glöm aaldrig att Jesus, Johannes och Apostlarna (och där var lika många män som kvinnor. Men då både talmudledarskapet/fariseerna och det korruptkapade väst är dolda sexister, så dyker detta faktum inte upp i deras obildnings- och vulgärmedia) fightades mot preecis dessa vi alla normala, har emot oss. Gör vi inget mycket snart, utan fortsätter ödsla tid, då är snart sanden i timglaset nedrunnet. Glöm aldrig att Dom fightades för preecis samma sak, som Vi måste göra. Pronto

  • @Håkan Nylund 22 september, 2022 At 09:37
   Du borde nog uppdatera din information. Vad du talar om är historia. Av rent pragmatiska skäl vänder sig nu Indien mot Kina, och nu talar vi om handel med/tekniköverföring från just Kina. Kinas teknologi ligger idag mycket långt före USA, och teknologi från Kina passar ett utvecklingsland som Indien mycket väl. Handeln har ökat med 18.5% i medeltal årligen för många år. Motsvarande siffra för USA är 8%. Senaste ökningen när det gäller Kina är 27% till 30% årligen. Begreppet RIA, som står för Ryssland, Indien, Kina är nu etablerat. USA håller på att fall ur bilden.
   https://oneworld.press/media/moderator/2022_Pics_V/2022_Pics_VI/VVP_Modi_Xi.jpg
   —Russia’s Far East has huge potential – Indian ambassador
   https://www.rt.com/business/562310-russia-far-east-huge-potential/
   Indien vill behålla ett viss oberoende, men helt klart är det nu RIA som gäller.
   —The Wall Street Journal Is Wrong: Russia Can Indeed Depend On India
   https://oneworld.press/?module=articles&action=view&id=2807

  • @Håkan Nylund 22 september, 2022 At 09:37
   Sedan försöker Ryssland inte påtvinga ukrainarna något, utan snarare befria traditionella ryska områden och folk från förtrycket från den USA stödda naziregimen i Kiev.

 2. Och nu tycker Putins KGB-klick att Rysslands existens är hotad, därför att Ukraina inte vill ha sin ledning utsedd i Moskva, och försvarar sig när Putin invaderar och bränner ner landet för att byta ut den valda regeringen med våld, under förespegling att den skulle vara nazistisk. Den valde presidenten är judisk…

  Och därför hotar Putin hela världen med kärnvapen.

   • @Anders Romelsjö (red) 22 september, 2022 At 11:26
    Om du analyserar Kiev regimen uppvisar den alla kriteria på nazism, som symbolik, nazi tecken som totenkopf, svarta solen, varghaken, hakkorset, etc, och totalitär censur, förbud mot partier, kontroll av media, enmans diktatur, utrensningar, osv. De enda yttre tecknen som saknas är hakkorsflaggor och nazi hälsningar.

   • @Sven-Eric Holmström 22 september, 2022 At 11:38
    ”Vad har det med saken att göra om presidenten är judisk”
    Det styrker propagandan.

  • Och? Det var många av judisk påbrå i Hitlers armé också. Högt uppsatta dessutom. Att presidenten är av judisk börd är ingen garanti att han inte visar sympati för och/eller samarbetar med nynazistiska rörelser. Med tanke på vad apartheid israel håller på med och driver en rasistisk politik med fördrivning och utrensning av Palestinier (äkta semiter), så är det inte alls svårt att inse att vara ”judisk” är ingen garantin mot något egentligen.

  • @Håkan Nylund 22 september, 2022 At 11:06
   Ryssland har aldrig talat om att utse Ukraina ledning utsedd i Moskva, utan att befria traditionella ryska folk från att få sin ledning utsedd i Washington. Ukrainas regering är ju välkänt utsedd av USA 2014 och är en amerikansk marionettregim.

   Den av USA valde presidenten är inte alls judisk. Det är en propaganda lögn. Zelensky har lång tillbaka en genetisk koppling till det judiska folket, men hans uppfostran var inte judisk, han är inte judisk religiös, och han har aldrig haft någon samband med judiska kretsar. Glöm inte att även Hitler ansågs ha genetiska historiska kopplingar till det judiska folket.

 3. Enligt Alexander Mercouris som läst hela utskriften av samtalet så föll Modis ord efter att Putin hade sagt att Ryssland försöker lösa konflikten med förhandlingar så fort som möjligt, men att Ukraina dessvärre bara pratar om en seger på slagfältet. Om det är korrekt så var Modis ord kritik riktad mot Ukraina och inte emot Ryssland.

  Att Kalle Anka media i väst ljuger om det borde inte förvåna någon.

 4. parasitglobalisterna är desperata, el så har de räknat med detta för att kunna hålla igång och eskalera konflikten till det 3e världskrig de så länge trånat efter (jmf albert pikes ’”skrift” om hur världen ska försöka tas över så the new world disorder kan åstadkommas/the dark reset), jo pike var en rotschild rockefeller stooge han också

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here