Global osäkerhet:   Radhika Desais och Michael Hudsons ekonomiska geopolitiska ekonomiöversikt

93
2423

Artikel om marxistiska ekonomiprofessorerna Radhika Desais och Michael Hudsons syn på geopolitik mm. Upphittad och översatt av en läsare.

 19:e Geopolitical Economy Hour,  3 december. 

Först sedvanliga hälsningsfraser.

RD (Radhika Desais):  Blodbadet i Gaza har avstannat 3/12, även om möjligheten att detta kommer att öppna dörren för en permanent lösning är liten. Inte mycket annat verkar ha förändrats. USA ökar sitt ensidiga stöd för ett mordiskt Israel, den amerikanska hundens viftande svans.  

Michael Hudson

MH (Michael Hudson): Det är inte bara USA som ökar sitt stöd, Europa gör det också. Man har förbjudit protester till stöd för palestinierna i Tyskland, Frankrike och Italien. Och detta, tror jag, leder till en brytning mellan Europa, och de muslimska länderna. I går kallade president Netanyahu Hamas för “nazisterna”. Och i Europa kallar araberna Tyskland för “nazisterna”. Så det ser ut som att frågan är, vilken typ av “nazism” kommer USA och NATO-alliansen att ha? 

RD: Och vad är definitionen av en “nazist” numera? Jag menar, ordet har helt förlorat kontakten med den historiska dokumentationen. I själva verket, som du mycket riktigt påpekar, växer de amerikanska och västerländska regeringarna rent generellt ännu längre ifrån sitt folk, av vilka de flesta verkar föredra en permanent vapenvila och en varaktig lösning på Israel-Palestina-konflikten. Och, man kan lägga till ett slut på kriget i Ukraina och ett slut på det ihärdiga vapenskramlet riktat mot Kina. 

USA och Nato fortsätter att uttala sitt stöd för Ukraina, även när oförmågan att stödja Ukraina, vare sig med pengar, militär produktion eller politisk legitimitet, blir tydlig. Och nederlaget för Ukraina är så gott som erkänt. Jakten på syndabockar har redan börjat i Kiev, samtidigt som USA vägrar att erkänna det.  

Till Natos kommande utrikesministermöte fortsätter man att bjuda in utrikesministrar från asiatiska icke-medlemmar som Japan, Sydkorea, Australien och Nya Zeeland, trots att möjligheten för USA att upprätthålla en tredje krigsfront fortfarande är ifrågasatt, även om de gör det tillsammans med de allierade. Nyckeln till hela strategin för Indo-Stilla havet ligger i spillror, eftersom Modi i Indien anklagas för att ha anstiftat mord på medborgare från och i allierade länder, eftersom de inte gör något åt påstådd sikhisk separatism som vill etablera en (en etno-religiös) stat i Indien, kallad Khalistan. 

På det hela taget ger västmakterna en bild av ett alltmer vanmäktigt raseri. Samtidigt fortsätter majoriteten i världen att demonstrera högljutt eller i tysthet för fred och utveckling. Därför ska vi i dag diskutera både de internationella och de inhemska dimensionerna av de alltmer divergerande strategier som dessa två delar av världen representerar, den NATO- och USA-ledda västvärlden å ena sidan, och den andra, världsmajoriteten, som nu omfattar, tror man, den överväldigande majoriteten av vanliga människor i västvärlden, som inte vill följa denna militaristiska och krigiska linje. De skulle hellre vilja ha en politik som överensstämmer med den som Kina, Ryssland och andra länder i världsmajoriteten vill använda för utveckling.

 Det finns alltså två mycket starka alternativ. Det första representerar både ekonomisk och militär förstörelse. Och det andra representerar utveckling, i detta fall både ekonomisk och militär, åtminstone i den meningen att den sörjer för försvar mot västmakternas ökande aggression. Jag tror att du vill börja med att diskutera ett par fall av ekonomiskt självskadebeteende som vi ser i västländer och de länder som försöker alliera sig med dem. 

MH: Ja, när du var i Kina under de senaste veckorna så har hela den USA-centrerade ordningen efter 1945 brutit samman, det märks tydligast i Tyskland och Argentina. Så jag vill prata lite om kriserna där, för de är väldigt nära besläktade. Och BRICS-länderna har också precis börjat definiera sig som ett alternativ till väst. 

De största påfrestningarna är finansiella just nu, och inte bara finansiella, utan det särskilda sätt på vilket den USA-centrerade nyliberala ordning som skapades 1945, nu har nått sin gräns. Det kan man se i kriserna. Det är till stor del en kris i betalningsbalansen* i Tyskland och Argentina, som är kopplad till budgetunderskotten**, allt detta med en slags nyliberal skräpekonomi som har fryst utgifterna i Tyskland för att förhindra att i huvudsak offentliga medel används för att hantera den depression som landet har skapat genom att förklara krig mot Ryssland, och som det verkar, mot Kina också. Och det är Tysklands medelklass och arbetarklass som kläms åt, precis som de kläms åt i Argentina. 

 * Betalningsbalansen är en uppställning över ett lands reala och finansiella transaktioner med omvärlden under en viss tid. Den består av bytesbalans, kapitalbalans och en finansiell balans. Wikipedia 

** Ett budgetunderskott uppstår när staten förbrukar mer pengar än den får in. Statsskulden är summan av budgetunderskotten från alla tidigare år. Budgetunderskottet varierar med konjunkturen. W-a 

 Så jag tror att det bakom båda länderna och deras underskott i betalningsbalansen ligger en slags falsk syn på vad som orsakar inflationen. Jag vill bara säga en sak om var den tyska galenskapen kommer ifrån. Tyskarna säger att vi måste frysa de offentliga utgifterna eftersom det är de som orsakar inflationen. Tyskarna tror alltså inte att inflationen beror på att USA har sprängt Nord Stream, och inte på att energipriserna har gått upp, eller på att livsmedelspriserna har gått upp. De tror att den beror på att vi har ett underskott, för mycket sociala utgifter. Och det är den enda orsaken förutom att regeringen trycker pengar, tror tyskarna.

Men det är inte så det är. Varje hyperinflation* i historien, som den vi ser i Argentina nu, där priserna har stigit med 140 procent under det senaste året, varje hyperinflation har kommit från valutans depreciering**, från underskottet i betalningsbalansen. Och nu när Tyskland håller på att avindustrialiseras, nu när det inte kan importera gas och olja för att hålla igång sin industri, har plötsligt detta ankare i eurons växelkurs förvandlats till ett underskott, vilket innebär att euron ser ut att vara på väg nedåt. 

* Vid förhöjd inflation höjer Riksbanken styrräntan för att bromsa upp de allmänna prisökningarna, vilket innebär dyrare bolån med högre räntor, sänkta bostadspriser. Vid hyperinflation är prisnivåerna så pass extrema att räntehöjningar är närmast verkningslösa.W-a 

** nedskrivning av valutan 

 Verkligheten på 1920-talet var att Tyskland var tvunget att betala skadestånd. Betalningen av skadeståndet fick valutan att störtdyka. När en valuta sjunker, som Tysklands gjorde och Argentinas gör idag, stiger importpriserna. Och när importpriserna stiger, ökar det inhemska priset på livsmedel, och det inhemska priset på att göra affärer. Därför måste regeringen skapa mer pengar för att dessa ekonomiska transaktioner skall kunna ske på den högre prisnivån.

 I samtliga fall leds hyperinflationen och även vanliga inflationer av underskott i betalningsbalansen, följt av en sjunkande växelkurs, följt av stigande importpriser och inhemska priser, och sedan i slutet ökar penningskapandet, precis tvärtom mot vad Milton Friedman och Chicagoskolan och högerkrafterna säger. (Läs mer här Kritikerna skyller finanskriserna på Chicagoskolan – i forskning.se Tillagt av ö.) 

En felaktig uppfattningen om vad som har orsakat inflation under de senaste 100 åren, ända sedan 1920-talet, har inte berott på en felaktig analys. Det är nämligen så att några har intresse av att vi inte ska förstå hur inflationen uppkommer. Det intresset vill i huvudsak pressa regeringar att privatisera så mycket som möjligt.  

 Vad man ser i Argentina nu är att den tillträdande Milei försöker skapa en ny regering. Han har släppt tanken på dollarisering*, men han säger att det finns ett enkelt sätt att stabilisera Argentinas betalningsbalans. Det är precis vad Argentina gjorde 1991, och det är att sälja ut den offentligt ägda egendomen. Argentina kan stabilisera sin växelkurs genom att sälja sina banker, sina naturresurser och sina allmännyttiga företag. Milei säger att vi kan höja växelkursen igen och stoppa deprecieringen om vi bara säljer av allt, säljer våra vägar och gator, vår mark, säljer alla naturresurser vi har, och vi kommer att få ett inflöde av utländska pengar, och de utländska pengarna kommer att köpa upp våra statliga myndigheter. Det statligt ägda som vi säljer, kommer att stoppa inflationen, och sen kan människor från både medelklassens och arbetarklassen överleva.

 • *Dollarisering : en utländsk valuta används parallellt eller istället för den inhemska valutan och ersätter den som betalningsmedel, värdemätare eller värdebevarare. Diva-portal 

 • Problemet med detta är naturligtvis att när man privatiserar den offentliga sektorn kommer de privata ägarna att höja priserna på offentliga tjänster. De kommer att monopolisera statlig infrastruktur, och ta ut monopolhyror, och alla dessa hyror kommer sedan att föras över till “deras egna” länder utomlands, de flesta “utlänningar” i Argentina, är argentinare, de 50 familjer som driver ekonomin,  verkar från bankcentra offshore, i Nederländska Västindien, Förenta staterna och  London, och så låtsas de vara utlänningar. Det sker en enorm privatisering och åtstramning för medelklassen och arbetarklassen.

RD: Det du säger är verkligen intressant, Michael, men först och främst, låt mig bara göra en liten reservation till det du säger.  Tyskland meddelade igår att de faktiskt har höjt skuldbromsen*. Och det betyder ju, förresten, det här är inte första gången det sker, de har gjort det upprepade gånger, särskilt under pandemin, men även innan dess, för ärligt talat, den ståndpunkt de har intagit att den tyska statsskulden bör begränsas till ett löjligt lågt belopp, eller snarare att det tyska underskottet bör begränsas till ett löjligt lågt belopp, kan faktiskt inte upprätthållas, inte ens av en ekonomi som Tyskland. 

 • *Skuldbromsen eller lånetaket, Tyskland får inte låna mer än en viss  procent av statens BNP . Nov 2023 0,35%

Och som ni med rätta påpekar har de på senare tid ägnat sig åt avindustrialisering. Och det som står på spel den här gången är just den tyska regeringens förmåga att ge subventioner till tyska företag för dess påstådda Gröna omställning, men i verkligheten är det inte så mycket den Gröna omställningen som spelar roll, utan subventioner till de stora företagen. 

Det är det jag vill säga, för vi alla säger att nyliberalism i grund och botten handlar om att frigöra marknader och avveckla regeringar och till och med minska de offentliga utgifterna, men i själva verket handlar det inte i första hand om någon av dessa saker. Det är den ändamålsenliga retorik som används, för att i huvudsak skapa ett regeringspolitiskt paradigm, vars främsta syfte är att skydda och främja landets största företags intressen 

Det var vad den tyska regeringen förhindrades att göra, då den ville ta de pengar som parlamentet hade anslagit, som inte användes under pandemin, och ge dem till den Gröna fonden. Problemet är inte att det är en Grön fond, problemet är att detta skulle gått i form av subventioner och stöd till Tysklands storföretag. 

Så i den bemärkelsen handlar nyliberalismen mindre om marknader, all skräpekonomi är verkligen skräpekonomi, men dess främsta syfte är att tjäna storföretagens intresse. I Tyskland har subventionerna till familjer skurits ned, och de måste nu betala mycket högre priser för sin uppvärmning, för sin olja och gas. Och det skärs ner just för att hjälpa de stora företagen.  

MH: Det är helt korrekt. Man påstår att man måste strama åt budgeten, och då är de sociala utgifterna för befolkningen i stort, för konsumenterna, som skärs ned.  

Men de stora företagen i Tyskland är mycket stora, främst industriföretag. Och det finns inte en chans att en statlig subvention skulle kunna skydda dessa företag, med tanke på den sexfaldiga, på vissa håll trefaldiga, ökningen av energipriserna. Så det vore väldigt svårt. 

Biden, Ursula von
der Leyen och Charles Michel. Bild:EU-debates. TV.

Det Tyskland har gjort är att säga, OK, vi kommer att behöva mer pengar, vi kommer att skära ner på de sociala utgifterna, men vi kommer att spendera dem på kriget. Och det är vad EU-kommissionärens ordförande Ursula von Leyen sa. Och i februari åkte minister Habeck, ekonomiministern, till Washington och han sa att “Ju mer Tyskland tjänar, desto större roll spelar landet.”  Med andra ord, hans roll i Tyskland är att se till landet tjänar USA:s intressen i Ukraina. Och Tyskland har mer av en krigsekonomi* just nu, även om jag inte vet om det kan rädda sin industrisektor och sin ekonomi. 

*krigsekonom är en omfattande samhällsekonomisk mobilisering för krigsändamål 

Men vad Tyskland åtminstone kan göra är att agera som USA:s marionett och satsa krigsekonomin. Och det är egentligen det som är problemet. Inflationen kommer att öka där. Det kommer att bli en  nedpressning av lönerna. Och det är det som leder till högervridningen i hela Europa. Socialdemokraterna och centrumpartierna är i själva verket krigsvänliga och arbetarfientliga partier nu. Och ironiskt nog är det högerflygeln i Tyskland och lite av det gamla vänsterpartiet med Sarah Wagenknecht….det är högerpartierna i Holland och Ungern som gör det som tidigare gjordes av vänsterpartierna. 

Allt detta väcker frågan: Kommer Europeiska unionen att upplösas? Och man kan säga samma sak om det som händer med länderna i det globala syd nu när Argentina säger att de vill lämna BRICS. 

RD:  Det vi ser är att världen i själva verket håller på att splittras. Och splittringen kan delas in på två nivåer. Å ena sidan finns det naturligtvis en splittring bland världens länder. Och den uppdelningen är lite rörigare än vi trodde att den skulle bli. Så länder som Argentina och Indien kanske inte riktigt förblir en del av denna icke-västliga allians eller den globala majoritetsalliansen. Även om vi naturligtvis har sett detta förut. Det är inte nödvändigtvis något nytt. När Bolsonaro satt vid makten drog Brasilien inte direkt sitt strå till stacken i BRICS, osv. Så var det, men hursomhelst finns det ändå en polarisering på internationell nivå. 

Men i allt högre grad sker det också en polarisering inom västländerna. Man ser inte samma polarisering någon annanstans. I västländerna ser man en splittring mellan vanliga människor som påtvingas åtstramningar av regeringarna, låga löner, ständigt försvinnande allmännyttiga tjänster, ökande skatter, etcetera, samt finansieringen, i Tysklands fall, av kriget och understöden till de stora företagen. Och i Argentinas fall, som ni sade, i huvudsak för att tillgodose ett litet antal riktigt rika familjers intressen. 

Så på båda nivåerna ser vi en polarisering. Och jag skulle vilja säga att det verkliga problemet är att den nyliberala strategin inte fungerar, vilket är anledningen till att man väljer personer som Geert Wilders, eftersom de så kallade mittenregeringarna i grund och botten skapar oreda och befolkningen förlorar förtroendet för dem.  

De har inga andra att rösta på, än dessa populister Milei eller Geert Wilders eller vilka det nu kan vara. Och detta är hela spektrumet av västerländsk politik som har rört sig åt höger på ett sådant sätt att människor inte har något alternativ. Så vad vi i grund och botten också ser, är roten till den västerländska kapitalismens utmattning, och de politiska krafternas oförmåga i större delen av världen att förstå att deras räddning ligger i en politisk strategi som är fundamentalt annorlunda, som inte syftar till att skydda ett litet antal storföretags intressen. Det är i grunden en utvecklingsstrategi som innebär att man strävar efter att tillfredsställa majoriteten av folket, ungefär som det vi ser i Kina. Det är inte perfekt, men det är i stort sett korrekt. 

MH: Ja, vi har talat om det här under de senaste månaderna och vi har pratat om det här i Kina, Ryssland, och den globala majoriteten har pratat om samma sak. Det häpnadsväckande är att det inte talas om detta i något större parti i något Nato-land, ingenstans i Europa, ingenstans i USA, ingenstans i Kanada kommer folk och säger att det måste finnas ett alternativ. Det enda diskussionen om ett alternativ, sker i Eurasien, vilket är mycket intressant. 

Och för första gången, på grund av splittringen av det israeliska kriget mot arabländerna för att skapa ett större Israel, tror jag att arabländerna nu börjar vända sig bort från EU och från Nato. Nu när de ser att Europa stöder USA, tror jag att de arbetar för, eller åtminstone öppnar ögonen för möjligheten till den typ av alternativ som kommer att finnas. Och det är verkligen vad alla dessa diskussioner som vi sänder handlar om. 

RD: Absolut. Och jag vill bara gå tillbaka till det du påpekade, att mycket av detta är finansiellt, och jag håller helt med dig om att det verkligen är finansiellt, men det är också militärt, ekonomiskt och politiskt. Så i militär bemärkelse, så kan vi se att västvärlden, i allmänhet, de som stöder Ukraina och nu Israel, vi ser att dessa länder som spenderar så mycket pengar, särskilt USA, men också de andra länderna, en liten del av deras mycket stora BNP är ändå en mycket stor summa. Så de använder mycket pengar på sina militärer. 

Men faktum är att de senaste 20 månadernas krig mot Ukraina redan har uttömt dessa länders arsenaler. Och även om det militärindustriella komplexet tjänar pengar på att producera nya vapen, så är det ett faktum att detta militärindustriella komplex visar sig vara ett leksaksvapenkomplex. Den kan faktiskt inte producera i samma takt som till exempel Ryssland eller Kina kan producera. 

Så återigen, på den produktiva fronten, även om det handlar om militär produktion, som vanligtvis betraktas som en nationell prioritet, även om det militärindustriella komplexet i USA varje år slukar ungefär en biljon dollar, och det är förmodligen en underskattning. Så kan de inte kan producera vapnen. 

Det andra faktumet som hör ihop med det här, är att de inte kan producera tekniskt sofistikerade vapen. Jag läste nyligen att Iran nu har producerat en hypersonisk missil*. Ryssland producerar hypersoniska missiler, Kina producerar hypersoniska missiler, nu producerar Iran hypersoniska missiler. Under tiden är det kuvade militärindustriella komplexet i väst inte i stånd att producera något sådant. Så det är också en militär konfrontation som väst håller på att förlora. 

 • *Hypersonisk missils hastighet är fem gånger ljusets hastighet, det kan bära både konventionella vapen och kärnvapenstridsspetsar.

MH: Ja, och det är orsaken till krav på eldupphör just nu, också i Ukraina säger man ”ja, det är ett dödläge i Ukraina, låt oss bara sluta”. Och de vill sluta eftersom väst har slut på vapnen. De har slut på stridsvagnar, de har slut på kulor, de har slut på missiler. Jag tror att Ukraina försöker köpa lite mer kulor från Sydkorea. 

Men faktum är att det uppenbarligen inte är ett dödläge. Ukrainarna har i princip förlorat en stor del av sin befolkning och förvandlat Ukraina till “ett land utan folk”, som de brukade säga om Palestina 1947. Det är ett avfolkat land. Så vad du har är en militär som inte fungerar där. 

Och när det gäller det du kommenterade helt korrekt om Iran, så ser det ut som om både Israel och USA vill avsluta vapenvilan och sedan återuppta striderna. De pågår nu främst på Västbanken. Det har inte varit någon vapenvila alls på Västbanken. Mordpatrullerna, de kallas så, bosättarna, har varit ute för att skjuta de befintliga husägarna, ta över deras hem och i princip göra Västbanken och Palestina till land enbart för den israeliska befolkningen 

Om detta fortsätter kommer inte bara Libanon och Hizbollah att dyka upp, utan Iran kommer faktiskt att använda sina missiler. Och i Främre Orienten kan ni få se hur den sista israelen kämpar för att stödja USA:s försök att bekämpa Iran. Jag tror inte att de kommer att lyckas i Främre Orienten, lika lite som de kommer att lyckas i Ukraina. 

RD: Absolut, Michael. Det här är precis vad jag sa häromsistens när vi pratade med Pepe (Escobar). Och låt mig säga en annan sak, att det är så här det internationella och det inhemska samspelar, du vet, det vi kallar världens politiska och geopolitiska ekonomi påverkar varandra. 

En del av anledningen till att vi rör oss i den här riktningen är att västvärlden i allmänhet, och Biden i synnerhet, inte har råd att erkänna sig besegrad i Ukraina. Och det kan han inte heller, faktiskt, vad han verkar ha beslutat att göra, särskilt med tanke på att han i grund och botten är, ni vet, jag trodde aldrig att det skulle finnas något sådant, men ni vet, det finns “lame duck-presidenter”. Tja, jag tror att han är en så´n kandidat, en odugling.  

Det finns personer i hans eget parti som säger att Biden i princip borde stiga åt sidan. Han är inte kapabel att kandidera, men han insisterar på att göra det. Och jag tror att ett av de sätt på vilka han kommer att försöka, han kanske inte lyckas, men han kommer att försöka tvinga resten av sitt parti att behålla honom som presidentkandidat, ett av det sätten är i huvudsak att han vill driva kampanjen som en slags krigspresident.  

Biden vill kandidera med ett krig, eller två krig som pågår nu, kriget mot Ryssland med Ukraina som ombud och nu kanske ett krig mot Iran med Israel som ombud. Och här ska Hamas och palestiniernas ståndpunkt faktiskt inte liknas vid Ukrainas, eller vid Rysslands, som president Zelenskyj försökte göra. I själva verket kan det liknas vid Donbass´, som Ukraina gav sig på innan det blev ombud för ett krig mot Ryssland. Så nu kommer Israel att vara ombud för ett krig mot Iran. 

Och under tiden har naturligtvis möjligheten att det kan bli en tredje front inte stängts. President Biden har upprepade gånger sagt att USA kommer att försvara Taiwan i händelse av att Kina försöker ta Taiwan med våld etc. Faktum är att Kina inte har för avsikt att ta Taiwan med våld. Kina har i årtionden nu bedrivit en ekonomisk- och en charmoffensiv gentemot Taiwan. Vad vi däremot måste se upp för, är en provokation där Biden-administrationen kommer att försöka använda Taiwan på samma sätt som ombud mot Kina, på samma sätt som de använder Ukraina mot Ryssland, liksom man under de kommande veckorna och månaderna kan komma att använda Israel mot Iran. Tack och lov är det val i Taiwan och det är mycket troligt att en förnuftig regering kommer att väljas där, som kan förhindra att det sker. 

Men hitintills, kan Biden trots detta, åtminstone försöka bli krigspresident med ett krig två fronter som pågår långt in i november nästa år. Det är därför han inte har råd att erkänna sig besegrad. 

MH: Ja, för att ett sådan regering ska komma till stånd, måste tror jag det ske, att medvetenheten sprider sig om att västs politik är amerikansk politik. Det är att försöka kontrollera andra länder genom krig. Det är det enda sättet för USA att utöva kontroll. Den kan inte kontrollera handeln längre eftersom den är avindustrialiserad. Den kan inte ens ha ekonomisk kontroll på grund av de problem som de har här. Det enda sättet att tvinga in andra länder i ett nollsummespel*, är att USA måste vinna varje handelsavtal, det sa Donald Trump, som ska kandidera mot Biden.  

*Nollsummespel: Den ena sidans vinst är alltid lika stor som den andra sidans förlust. 

Skillnaden är att om Kina, Taiwan, Ryssland och Eurasien säger att det finns ett alternativ till att försöka bekämpa andra människor, och det är att erbjuda ömsesidig vinning. Om den globala majoriteten följer en politik för ömsesidig vinning, Belt and Road Initiativet*, och utvecklar en ”Vi vinner-ni vinner”- handel och centrerar den till Eurasien istället för USA och dess satelliter i London och Frankfurt, då kommer det verkligen att bli hela skillnaden mellan västlig och eurasisk politik. Om man föreställer sig det som centralt i den eurasiska politiken, så tror jag att man kan förstå vilket betydande alternativ det finns, även om det inte talas om det på den amerikanska och europeiska politiska scenen.  

* One Belt One Road går också under namnet BRI, Belt and Road Initiative, där ”Belt” även kallas the 21st Century Maritime Silk Road. På svenska säger man ofta ”den nya Sidenvägen”. I sitt öppningstal på konferensen betonade Xi Jinping samarbete där Sidenvägen historiskt sett länkar ihop öst och väst. 

 RD: Återigen vill jag lägga till en sak och stärka de utmärkta poänger du gör, Michael.  Vi talade om det, vad som är den inhemska grunden för USA:s militarism. Det är en alltmer senil, finansialiserad kapitalism, som måste suga ut värde ur resten av världen för att kunna överleva, vilket förklarar dess militarism, dess internationella aggression, osv. 

Under tiden kan vi mycket väl fråga oss vilka de kontrasterande inhemska grunderna är för den helt annorlunda utrikespolitik som Kina bedriver. Vad vi ser är att regeringen i Kina någon gång i början av detta århundrade, under 2000-talets första decennium, insåg att decennierna av reformer och öppnande hade varit viktiga, de hade varit mycket bra, de hade skapat sysselsättning, de hade hanterat de många kriser som Kina tvingades hantera i slutet av 1960-talet med den stora proletära kulturrevolutionen och sedan under 1970-talet, men vad de inte hade kunnat göra var att hjälpa Kina att klättra uppåt på värde-trappan.* 

*En värdetrappa är en marknadsföringsstrategi, en modell för att uppmuntra kunder att köpa mer av dig..står det bl a på internet. 

Så för att modernisera Kinas industri, för att få Kinas industri att utvecklas tekniskt, och för att ta itu med det problemet har den kinesiska regeringen sedan dess tagit många industripolitiska initiativ som syftar till att uppgradera Kinas teknik, och inom mindre än ett decennium, i mitten av 2010-talet, blev det redan tydligt att Kina höll på att bli en teknisk ledare inom många områden. oavsett om det handlar om informations- och kommunikationsteknik med Huawei, eller med artificiell intelligens, med grön teknik osv och med höghastighetståg. 

Förresten, vi var i Kina, och vi upplevde en fantastisk höghastighetstågresa från Peking till Xi’an, och jag måste säga att om de hade sådana höghastighetståg skulle jag aldrig någonsin ta flyget, om det inte var för att åka över oceaner. 

Så det har skett  en helt enkelt fantastisk teknisk utveckling, och som vi vet har den USA-ledda västvärlden reagerat på detta genom att i allt högre grad göra den internationella miljön så fientlig som de kan för Kina, så alla de initiativ som Kina har tagit under det senaste decenniet och mer, oavsett om det är Asiatiska banken för infrastrukturinvesteringar, Belt and Road Initiativet, som firade sitt 10-årsjubileum i år, eller på senare tid, alla de olika BRICS-initiativen, dess allt närmare allians med Ryssland, dess försök att försöka få med sig sitt eget grannskap. Allt detta är i huvudsak ett sätt att försöka parera USA:s försök att skapa en fientlig internationell miljö. och i stället få en konkurrerande internationell ordning, som inte baseras på aggression, på att suga ut kapital och värde från resten av världen, utan snarare på att underlätta utvecklingen i resten av världen. Och det är här som världen återigen står inför en uppsättning alternativ. Ett mycket tydligt vägskäl. 

På ena sidan finns Kina, och fortfarande världsmajoriteten, även om länder som Argentina och Indien kanske tar ett tillfälligt, hoppas vi, steg tillbaka från det. Å andra sidan den västledda alliansen, den USA-ledda alliansen, som i grund och botten står för finansiell exploatering, utsugning med finansiella medel av värde från resten av världen. samtidigt som den inte ger något i gengäld, samt militarism och aggression för att tvinga världen att samarbeta med väst. 

MH: Det finns också ett parallellt vägskäl som vi inte har nämnt, men som är mycket viktigt, och det är den globala uppvärmningen och det extrema vädret som vi har. Tveklöst, är det ett problem som Kina står inför. 

Det som gör detta till ett vägskäl är orsaken till att USA kämpar så mycket för att stödja Israel. De kämpar inte för Israel, utan för att Israel är ett landbaserat hangarfartyg som är satt att kontrollera oljan i Mellanöstern, och det enda sättet som USA kan kontrollera oljehandeln är genom att monopolisera den. Amerikanska företag har monopoliserat den ända sedan första världskriget, tillsammans med England och Holland för den delen. 

Nåväl, även om USA inte kommer att lämna Mellanöstern så lätt, de amerikanska styrkorna i Irak och Syrien attackeras, och de har blivit tillsagda att lämna Irak, så pumpar de fortfarande ut olja ur landet.   

Under de kommande sex månaderna tror jag att ni kommer att få se att kriget i Mellanöstern avgörs, på ett eller annat sätt. Om det blir ett nederlag för den amerikanska oljan i Mellanöstern, kommer detta att innebära ett nederlag för Israel också. Denna kamp är parallell med kriget i Ukraina, som innebar slutet för Europas beroende av rysk olja. 

Ja, givetvis, Eurasien och andra länder som är hotade av den globala uppvärmningen.och trots att USA säger att de är för den Gröna ekologin och att de minskar föroreningarna, är USA den ledande lobbyisten för föroreningar, och de som påskyndar den globala uppvärmningen eftersom den globala uppvärmningen orsakas av dess olja och gas. USA hoppas kunna använda det som en hävstång för att kontrollera andra länders energi och därmed deras BNP. Det är en relaterad kamp, den handlar om det du sagt. 

RD: Absolut, Michael. Och låt mig återknyta till en monetär och finansiell fråga. Klimatförändringarna är också en monetär och finansiell fråga. Varför säger jag det? Ja, på den senaste tiden har vi naturligtvis haft hög inflation. Och även om det utan tvekan är sant att en del av det å ena sidan har orsakats av kriget i Ukraina och de stigande livsmedels- och energipriserna…är det också å andra sidan sant, att i synnerhet de stora företagen i USA men även på andra håll, tar varje tillfälle i akt att försöka höja priserna och hålla dem på den nivån. 

Intressant nog kan de bara göra det eftersom vi har haft stora företag under mycket lång tid. Så om de var orsaken, varför har vi inte haft inflation under de senaste två decennierna? Vi har haft en mycket monopoliserad ekonomi i USA och i många, de flesta, västländer sedan dess. Möjligheten att höja priserna ges endast av flaskhalsar i leveranskedjan*, där de företag som inte drabbas i samma utsträckning av flaskhalsar i leveranskedjan sedan utnyttjar möjligheten att höja priserna. Bra. Allt detta är sant. Men det finns en bakomliggande orsak till detta. Varför störs flaskhalsar i försörjningskedjan? Jag tror att de störs av två skäl, som båda har att göra med den destruktiva strategi som den USA-ledda västvärlden försöker påtvinga resten av världen. Å ena sidan har vi en ökning av flaskhalsar i leveranskedjan i en sådan utsträckning att länder som Kina, men också några andra länder i allt högre grad vägrar att förse Förenta staterna med billiga varor, oavsett om det är billiga råvaror som, ni vet, livsmedelsprodukter eller kaffe eller vad som helst, och naturligtvis olja, eller om det är billigt tillverkade produkter. 

* Flaskhalsar i leveranskedjan syftar på en process där inmatningen är snabbare än utmatningen, kan uppstå då ett företag inte har ordentlig utrustning, ineffektiva processer, dålig produktivitet osv.

 

I båda dessa fall har dessa länders förmåga och vilja att tillhandahålla billiga varor minskat eftersom deras egna inhemska marknader expanderar och deras egna lönekostnader stiger, särskilt när det gäller Kina, vilket är bra. Det ska man inte klaga på. Lönekostnaderna bör stiga i utvecklingsländerna. Det är vad utveckling handlar om. Så det är det första. 

Och det andra är att den nyliberala politiken har ödelagt jordbruket i så många länder. Och idag, när klimatförändringarna och USA genom sina krig i huvudsak ser till att världen förblir för splittrad för att göra något åt klimatförändringarna, står vi inför en alltmer desperat situation. 

 Ta till exempel det förbud mot oljeexport som Indien nyligen införde. I och med att vanliga fattiga människors konsumtion i Indien hade minskat, hade Indien blivit en stor exportör av ris, som till exempel länder som Nigeria hade blivit beroende av. Nigeria importerar mycket indiskt ris. Om Indien förbjuder export av ris kan Nigeria inte importera ris, vilket innebär att priserna på mat i Nigeria kommer att stiga. Och priserna ökar också i Indien på grund av klimatförändringarna, eftersom risskörden inte har varit tillräckligt robust. 

Så du kan se att i allmänhet, precis som människor har förlorat, lämnat sina jobb i västländer efter pandemin och så vidare, har arbetsmarknaden krympt. På samma sätt har fler och fler jordbrukare antingen övergett eller tvingats bort från jordbruket, vilket innebär att jordbruksproduktionen minskar. Och om vi i väst tror att detta är en enkel sak, gå bara till snabbköpet och titta på hur många saker vi importerar från resten av världen, särskilt tredje världen, i vår dagliga kost, så kommer du att se var inflationen kommer ifrån. 

 MH: Ja, du nämnde Indien och jag tror att det kommer att vara ett ämne för några av våra framtida sändningar eftersom där är det kris. Det händer just nu. Indien har exporterat olja till stor del som den har fått från Ryssland och de har betalat för oljan i blockerade rupier, men Ryssland kan bara använda dessa rupier för att köpa indiska varor Men det finns så många indiska varor som de inte kan köpa och nu vill de inte få fler indiska rupier. Så frågan som diskuteras i Ryssland, kommer de att fortsätta att sälja olja till Indien för rupier som de inte kan spendera? 

Tidigare gjorde de det för att de hoppades på en allians med Indien. Och det är därför Indien och Ryssland, eller Indien var en del av BRICS. Men nu ser det ut som om Indien har bestämt sig för att ändra sin politik radikalt och ge sitt stöd till USA och bli ett slags amerikanskt hangarfartyg på land i Eurasien. 

Pakistan säger nu att de vill ansöka om att bli medlemmar i BRICS Plus vid det kommande januarimötet. Så om Pakistan ersätter Indien i BRICS kommer det naturligtvis att göra Belt and Road Initiativet mycket lättare för Kina, men det kommer att lämna Indien utanför hela den här återuppbyggnaden av Eurasien som äger rum. Det är en verkligt radikal förändring och Indien kan komma att hamna precis som Ukraina och Israel utanför hela processen. 

RD: Det du säger är helt rätt, men låt mig lägga till ytterligare ett par saker som komplicerar det ytterligare. För det första, USA har följt en strategi för att i huvudsak föra in Indien i sin strategi i den asiatiska regionen på ett omfattande sätt och detta representeras av skiftet från att använda termen Asia-Pacific/Asien-Stillahavsområdet, vilket var den term som föredrogs från 1990-talet fram till nyligen. USA:s utrikespolitik gentemot Stillahavsregionen, mot det som kallas västra Stilla havet, har formulerats av användningen av termen Asien-Stillahavsområdet. 

Nu under de senaste tre eller fyra åren har de använt termen Indo-Pacific. Och syftet med att använda termen Indo-Stillahavsområdet – många människor har hållit fast vid att “det var den här tyska geografen som först myntade termen” etc, etc  – men det har inget med det att göra. Det har allt att göra med att föra in Indien i bilden som en motvikt till Kina, något som Indien har erbjudit Förenta staterna under mycket lång tid, särskilt när vi har haft detta BJP*, ni vet regeringar från detta parti som har makten i dag. Så detta hände i början av 90-talet och händer igen nu. Och naturligtvis har samma parti också strävat efter närmare allianser med Israel. 

 • * BJP På svenska Indiska Folkpartiet, ett konservativt politiskt parti,ett av de två största politiska partierna i Indian National Congress. Wikipedia  

Men nu älskar väst dem av samma anledning som de älskar Zelenskyj, de här är jävla fascister, jag är ledsen, ursäkta min grekiska, men dessa människor är fascister i Indien. Och så trodde de att de skulle få en stark man i Asien att stödja dem, men faktum är att denne starke (Modi) man har visat sig vara lite av en skurk vad dem anbelangar, för nu säger både Kanada och USA att denna regering, Modi-regeringen, har försökt mörda kanadensiska och amerikanska medborgare på kanadensiskt och amerikanskt territorium. 

Jag inte vet om det är sant, men jag vet säkert att Whatsapp-*världen och den sociala medievärlden i Indien är full av anhängare av den nuvarande regeringen som inte säger “hur vågar USA och Kanada anklaga oss för detta” utan snarare, “vi fick dem, vi gjorde det, vi gav dem!” 

*Whatsapp, en plattformsoberoende mobilapplikation för smarta mobiler (!)  

Det finns ett gammalt ordspråk, Den som rider på tigern vågar inte stiga av. Detta är alltså den situation som Kanada och USA nu befinner sig i. Så det är den första komplicerande faktorn.  

Den andra är att Modi står inför ett val. Det valet måste hållas före maj nästa år. Nu kan allt hända, särskilt som det ser ut som om han kommer att förlora, eftersom alla oppositionspartier har bildat en stor koalition tillsammans, och de kommer att kämpa som en stor koalition, och om den koalitionen finns kvar kan Modi inte vinna. Så antingen kommer han att försöka splittra denna koalition, och om han inte kan göra det kommer han kanske att försöka skapa ett nationellt nödläge för att skjuta upp valet. Detta är också en möjlighet. Men jag skulle ändå vilja säga att vi mycket väl kan få se en ny regering i New Delhi. Så båda dessa saker komplicerar det hela. 

 Jag vill bara prata om en ny sak, kanske kan du ta upp den. Du gjorde mig uppmärksam på den här boken av någon som heter Fernandez, som nyligen recenserades på Moon of Alabama, om att det finns en splittring mellan USA:s strategi för säkerhet kontra hegemoni. Kanske kan vi ha en avslutande diskussion om detta, förutom andra saker som du vill tillägga.

Det är en bra idé. Uppenbarligen är idén om att nationell säkerhet (national security) kommer att öka säkerheten,  precis tvärtom i praktiken. Den nationella säkerheten har inte gjort Europa säkrare. Europa är nu hotat. Det har inte gjort Amerika säkrare. Hela världen hotas nu av osäkerhet som ett resultat av USA:s nationella säkerhet som säger att om “vi inte kan kontrollera alla andra länder så känner vi oss inte säkra”. Det är därför Amerika måste starta krig i hela världen”. Och det är den nationella säkerheten som gör hela världen osäker. 

RD: Vi pratar om recensionen av en diskussion om en bok av någon som heter Clinton Fernandes. Han är australiensare och han har skrivit en bok som heter Subimperial Power som beskriver vad Australien gör, och att de naturligtvis gör det tillsammans med andra makter som de europeiska, som vi vet beter sig som vasaller till USA. 

Så detta är nyckelstycket i recensionen. 

Med andra ord, Fernandes poäng är att det viktigaste kännetecknet för den regelbaserade internationella ordningen*( the rules-based international order) har att göra med den faktiska strukturen i det amerikanska, eller brittiska, eller franska eller australiska sociala och ekonomiska systemen, som försöker upprätthålla en ordning där hela världen är öppen för intrång och kontroll av deras respektive nationella förmögna klasser, vilket är anledningen till att ordningen handlar om hegemoni och inte om säkerhet. Det är därför som det förra så ofta sker på bekostnad av det senare.

* den regelbaserade ordningen, dvs reglerna ändras efter omständigheterna och inte efter FN-stadgan och Internationell rätt.
 

Så det verkar som om Fernandes argumenterar för är att länder som Australien, Storbritannien eller Frankrike inte är vasaller åt USA. De följer i själva verket en strategi för vad han kallar hegemoni, som står i motsats till vad han kallar säkerhet. I andra delar av denna recension verkar det som om Fernandes diskuterar John Mearsheimers ståndpunkt som är i huvudsak är att “USA:s säkerhet inte främjas av dessa beteenden från USA:s sida”. 

Vad detta argument helt glömmer är det faktum att alla dessa länder USA, Storbritannien, Australien etc. de har aldrig strävat efter nationell säkerhet, om vi med det menar säkerhet för vanliga amerikaner, britter, australier, fransmän, etc. Faktum är att de alltid har använt retoriken om “nationell säkerhet” för att rättfärdiga vad som alltid har varit, vad som av Fernandes skulle kallas hegemoni och vad vanliga människor skulle kalla imperialism.  

Idag är imperialismen inte som den romerska imperialismen eller ens imperialismen i det tsaristiska imperiet eller det osmanska riket eller det österrikisk-ungerska imperiet. Imperialismen idag är en specifik kapitalistisk imperialism i vilken, som jag har argumenterat för under min rubrik om geopolitisk ekonomi, man ser kapitalismens motsättningar. Å ena sidan dess tendens att överproducera varor och kapital och å andra sidan dess beroende av en konstant tillgång på billiga råvaror och billig arbetskraft. Dessa två saker samverkar för att i grund och botten skapa en impuls eller ett imperativ från kapitalistiska länder som USA, Frankrike, Storbritannien och Australien, att i huvudsak försöka skapa en dominans över perifera nationer så att de kan kräva att dessa förr perifera nationer suger upp deras överskott av varor och kapital. Men idag, när uppriktigt sagt, överskottsvaror och kapital inte är det problem de en gång var, eftersom produktiviteten i dessa kapitalismer har försvagats mycket, och de nu snarare är källor till finansiella vinster och källor till billig arbetskraft och till billiga varor. Men på alla dessa sätt flyr den här världen från dem.  

 Men så har det alltid varit. Imperialism har aldrig handlat om vanliga amerikaners säkerhet. Vanliga amerikaner kan skickas att dö på dödens fält i Vietnam eller Korea eller någon annanstans som britterna gjorde osv. Så detta är den verkliga frågan. Så jag skulle vilja säga att även om jag inte är oense med Fernandes på ett visst sätt, så är det han säger inte nödvändigtvis särskilt nytt, eftersom vi har sagt samma sak, men på olika sätt. 

MH: Så imperialismen går hand i hand med klasskriget och även med USA:s och kärnländernas (dvs de sk västländernas) ekonomiska krigföring mot den globala majoriteten. Så om man sätter det hela i samband med vad vi har sagt så ser man att hela den arabisk-israeliska splittringen är en katalysator. På något sätt har det chockat hela världen, så att den globala majoriteten ställs inför valet att isolera sig från detta NATO-USA-centrum eller sugas in i det. Och det enda sättet att isolera sig är att få ett slut, inte bara ett slut på, vad som har visat sig vara en finanskolonialism som inleddes 1945. Men man måste vrida tillbaka den finansiella kolonialismens effekter: privatiseringen av den statliga sektorn. Man måste återställa regeringens position till den som den hade tidigare, före privatiseringen, före detta finansiella övertagande i den nationella säkerhetens namn. 

Det kommer att innebära skuldavskrivning. Det kommer att innebära avprivatisering, det kommer att blanda in alla de saker som vi har talat om som kommer att bli ett eurasiskt alternativ till USA:s ekonomiska ordning under kalla kriget. 

RD: Det är verkligen en bra slutsats Michael och jag ska bara kanske lägga till en mycket personlig poäng till det och sedan kan vi avsluta. Och det är att ni vet, som ni sa, jag var nyligen i Kina. Jag deltog i Tongzhou Global Development Forum där, vilket var ett riktigt spännande evenemang med många helt fantastiska talare. Och en av de saker som jag kom fram till, särskilt efter att ha lyssnat på de högre tjänstemännens tal, är att kineserna i grund och botten verkligen är oerhört arga över det sätt på vilket de behandlas av USA och så vidare. 

Men det är anmärkningsvärt hur kineserna håller tillbaka denna ilska för att mycket tyst och metodiskt lägga fram en utvecklingsplan för att motverka västs nationella säkerhetsagenda. Det är kanske ett ämne för en framtida diskussion. Det som verkligen också kom fram i dessa diskussioner är att kineserna använder ordet globalisering i en radikalt annorlunda betydelse än det sätt på det sätt vi använder det, och kanske kan vi väva in detta i vår nästa diskussion. 

Så jag skulle säga att vi har varit frånvarande ett tag under den senaste månaden eller så, men vi kommer nu att återkomma regelbundet. Vi har haft en väldigt hektisk månad. Jag reste mycket och som ni vet var jag också måltavla för en viss typ av kampanj från min egen regering för att jag påpekat att regeringen hade varit mycket omdömeslös då de applådera en nazist i parlamentet. 

Radhika Desai avslutar med tack till alla inblandade. 

 

Föregående artikelKrig och miljöförstöring hotar livet på jorden – Militärens stora effekter
Nästa artikelEU-parlamentarikern Clare Daly talar ut!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

93 KOMMENTARER

  • Det finns som alltid där ryska ockupationsstyrkor drar fram i Ukraina knappast någon befolkning kvar alls i ruinerna. Det är det som är det märkliga med den ryska framryckningen, där den sker: bara trasiga hus, alla som kan ger sig av till friheten i väst.

 1. Fascisterna har befriat Marinka från byggnader. Det är en ruinhög.

  Ukraina har befriat Krym från ett landningsfartyg fullt med drönare från mallarna i Iran.

  • Krimhalvöns folk med överväldigande majoritet valde att ansluta sig till MODERLANDET Ryssland, anno 2014. 2024 firas 10-års jubileet – ser fram emot detta (popcorn är redo)

   Samtidigt är tåget som annonserar landet 404 på ingång – hör du hur det tutar, den tutar för dig ukrozionazi kramare 🤥

   Plus är Kiev fullt med rykten om att Ze🐽 går ut som Ceausescu, d v s, arkebuseras (ser fram emot detta – ha popcorn redo även för det👌👌👌)

  • Ett bonus är också att Palestinska befrielsegrupper håller på skicka barnamördare regimens soldater i body bags till. Adressat: Lucifer 666, Hell Aviv.

  • Ett bonus är också att Palestinska befrielsegrupper håller på skicka barnamördare regimens soldater i body bags. Adresserad: Lucifer 666, Hell Aviv.

  • ”Ukraina har befriat Krym från ett landningsfartyg fullt med drönare från mallarna i Iran.”

   Klart häpnadsväckande och en strategisk vinst för Västländerna och den Ukrainska sidan.
   En stor förlust för Ryssland, inte minst i mediehänseende där Rysslands styrka förminskas.

   Jag tror något större är på gång och vi vet att Ukraina har en förstörelse av bron mellan Krim och Ryssland som högt uppsatt krigsmål.
   Nu måste Ryssland och ryska generaler tänka före innan det är för sent.
   Just halvön Krim är historisk viktig strategisk del av Ryssland och måste försvaras till varje pris.

   Om nu Ukraina med Västvärldens hjälp skulle kunna återta halvön Krim skulle också Västvärldens media kunna hävda att Ukraina vunnit kriget och Ryssland förlorat.
   Det är farlig situation för hela Världen.
   Åtminstone den del som vi råkar bo i.
   Liberala Dagens Nyheter lär få första sides rubriker i still med:
   Vi är i krig! Vi är i krig!
   Och in kommer USA:s krigsmakt med artilleri och kärnvapen och förvandlar vårt fredliga och alliansfria Sverige till en blodig krigsfront mellan Väst och Öst.

   Jag förmodar det är så du önskar och vill ha det?

   Jag är ingen kommunist men kommer alltid ställa upp för en fredlig vänster som också aktiveras för global rättvisa som gör att krig kan förhindras och förebyggas.

   Man måste förstå den här konflikten ytterst är en konflikt mellan Västvärlden och Ryssland där Västvärlden har för planer att utöka sitt inflytande, både politiskt och militärt strategiskt.
   Det gör att Ryssland, trots sitt frontalangrepp, egentligen är försvararen.

    • Nå – de kan transportera säkert 400-800 landstigningstrupper (fullastade i krigstid) och landsätta tanks (stridsvagnar) direkt på stränder. Polackerna byggde i Gdansk åren 1975-1991 närmare trettio stycken sådana fartyg för VMF SSSR på Stocznia Polnocna-varvet. Jag har själv besökt ett sådant fartyg vid en flottans dag i juli för decennier sedan, och de kan nog sägas vara ypperligt aktiva och användbara örlogsfartyg. De finns i alla sovjetiska som ryska flottor, utom i den Kaspiska flottiljen. Vid en kris i Kurilerna användes dessa Roputja-klass-fartyg (de kallas internt för ”775”:or) att evakuera boende på en drabbad ö och transportera både bilar och förnödenheter till andra öar. De är som en bilfärja men kan stranda genom att köra rakt upp på vilken strand som helst och lasta av i vattnet, även tanks som amfibiemässigt körs upp genom vattnet till fast landbacke.

     Att förlora sådana här kapacitetsfartyg är en klar motgång för vilken örlogsflotta som helst. Det nu helt sönderbombade ”Novotjerkassk” är tydligen den andra ”775:an” som Svartahavsflottan nu förlorar genom ett ukrainskt bombanfall.

     • Har du varit på Flottans Dag i Sovjetunionen ??
      Det var minsann inte dåligt.
      Inte trodde jag Sovjetunionen släppte in västerlänningar hur som helst på sina militära uppvisningar för allmänheten.

      Det jag tycker är märkligt är när du haft så nära kontakt särskilt med Sovjetunionen men också det Federala Ryssland så har du ändå sådan avog inställning.
      Det påminner mig om de svenska SVT reportrarna Bert Sundström och Elin Jönsson.
      Hur kan de få ut något av sina vistelser när de avskyr det mesta i dess väg?
      Kan de få några vänner där?
      Blir dem välkomnade?

      Jag tycker det är bra om Ryssland kan få ihop någon lag för intygande om lojalitet för besökare.
      Jag tror det är bra, inte minst för dem som besöker Ryssland som kommer få ut mera av sin vistelse.

    • Det var ett stort krigsfartyg ukrainarna sänkte i hamnen på Krims sydöstra sida.
     Fartyget över hundra meter långt tror jag.
     Dessutom läste jag att ukrainarna lyckats förstöra 20% av Rysslands hela Svarta Havsflotta. Ett hårt slag för Ryssland.
     Det har medfört att Ryssland tvingats byta hamnar för fartygen.
     Ryssarna borde inte låtit det här fartyget ligga fullastat.
     Lockande för Västvärlden att satsa allt på ett attentat verkställt med ukrainarnas goda vilja.

     Ett litet rätt kan jag ge Johan de Naucler att det förekommer misstag inom ryska militären.
     Det var kanske inte utan anledning Prigozin och Wagnergruppen gjorde uppror i somras?
     Dock tror jag ryska militären är så massiv och sammanhållen att den klarar sig ändå.

     Man lär sig av misstagen kanske är vad som gäller inom rysk militärkonst?

     Samtidigt som rysk militär är väldigt strategiska och sluga.

     Den ryska Specialoperationen går (sakta) framåt men det ukrainska motståndet med Västvärldens hjälp verkar vara mycket hårt.

    • ”kan knappast sägas vara nåt krigsfartyg”. Nej, i Sven-Erics fantasi är detta förmodligen en båt för sightseeing på Svarta Havet, eller liknande. För det kan väl inte vara så att fartygets huvudsakliga användningsområde är att frakta och göra det möjligt för militär trupp och materiel att debarkera på fientligt område.

     • Ett krigsfartyg i min värld är ett bestyckat fartyg. Mig veterligt betraktades inte landstigningsbåtarna i Normandie 1944 som några krigsfartyg.

     • Sven-Eric tror att Novocherkassk inte var bestyckat…. vilket visar att han är mer okunnig än vad jag först trodde.

      Enligt uppgift var fartyget bestyckat med:
      2 × AK-725 twin 57 mm (2.2 in) DP guns
      4 × 8 Strela 2 SAM launchers
      2 × 22 A-215 Grad-M rocket launchers

      Inte ens Ryssland skulle väl låta ett över 100 m långt fartyg vara obestyckat.

     • Det fanns under andra världskriget en del handelsfartyg som var bestyckade, men som ändå inte betraktades som krigsfartyg.

     • Men sluta slingra dig nu Sven-Eric. Om du frågar dina ryska vänner så är jag helt säker på att de kommer att bekräfta att Novocherkassk var ett ”krigsfartyg”, ingående i den ryska flottan. Eller kolla själv på ryska marinens webbplats.
      Handelsfartyg – patetiskt försök till förklaring.
      Undrar om du har en lika generös inställning till fakta i din forskning….

     • Vill nog påstå att det är du, min bäste herre, som har en märklig inställning till fakta.

     • Min bäste Sven-Eric. Låt mig citera FN:s havsrättskonvention, som även Ryssland har ratificerat.

      ”Article 29 Definition of warships
      For the purposes of this Convention, ”warship” means a ship belonging to the armed forces of a State bearing the external marks distinguishing such ships of its nationality, under the command of an officer duly commissioned by the government of the State and whose name appears in the appropriate service list or its equivalent, and manned by a crew which is under regular armed forces discipline.”

      Då skall vi se om detta kan appliceras på Novocherkassk.
      – Tillhör statens väpnade styrkor? Ja

      – Har de yttre kännetecken som utmärker sådana fartyg av dess nationalitet? Ja

      – Står under befäl av en officer som vederbörligen förordnats av statens regering och vars namn finns upptaget i lämplig tjänstgöringslista eller motsvarande? Här kan vi inte veta säkert men det vore osannolikt att detta inte skulle stämma, så vi får väl säga Ja!

      – Är bemannat med en besättning som står under väpnade styrkornas regelrätta disciplin. Mycket troligt, så vi säger väl Ja.

      Men detta torde sista ordet vara sagt i det här ämnet.

 2. Hur kan det komma sig att nazisterna i Kiev kan förödmjuka vår stolta flotta och sänka ännu ett fartyg, på vårt territorium. Det är antingen högförrädare som arbetar för UZA eller spioner som tagit sig in på basen.
  Nu måste President Putin åtgärda och se till att militären arbetar sitt jobb så att detta inte sker igen.

  Vi måste förstå att vi kämpar mot den hela så kallade ”västvärlden” som har som mål att förstöra Ryssland och locka in våra unga att bli lika skandalösa som unga i väst.

  • Ryska krigsmakten läcker information som ett såll mot minsta betalning. Ingen där är särdeles oemottaglig just för att de flesta vill nog bli av med nuvarande styret i Kreml. Om det börjar falla, kan det gå mycket fort. Dagens högerkonservativa diktatur och mycket rika liksom korrupta bankirelit i Ryssland känner inte minsta tillit till det egna folket.

   Anledningen till att kriget gått materiellt så dåligt för just ryska sidan är usel personalpolitik och brist på just ömsesidig tillit; i krig blir det tydligt – en slags Saddam Hussein-effekt kan man tydligt se i hela ryska soldatleden av idag: man vill inte ha kriget och dess ledning kvar, egentligen. Varför skall man slåss för en politisk ledning som man inte vill ha och bara stjäl i det egna landet?

   • Skamligt är vad det är. Jag skäms för min krigsmakt som jag tjänade i 7 år innan jag flyttade till Sverige och fick en tjänst på universitetet.
    Jag har talat med flera kamrater i Ryssland och vi är överens om att det är dags att sätta Kiev på plats en gång för alla. Det finns taktisk kärnvapen som skulle fungera perfekt Samma typ som UZA redan använde i Iraq.

    Jag trodde att den här bloggen skulle stödja kampen mot slaktarna i UZA men ju mer jag läser, ju mer förstår jag att detta inte är sant.
    Besviken.

   • Johan de Naucler, sluta upp med dina försök.
    I ett ögonblick av glädjerus avslöjade du för en tid sedan ditt verkliga jag, när du trodde att ukronazisterna var på väg att vinna en seger, då kallade du dom ”mina kära bröder”.

    Och som bevis i ett annat sammanhang citerade du en gång oligarken Michail Chodorcovskij, som om han var en annan frihetskämpe…jo frihetskämpe för vilka då, det ryska folket? Nej för stenrika ryska oligarker, Putin m fl kastade honom i fängelse i tio år, för att han rånat det ryska folket på dess tillhörigheter. Nu bor han i exil och låtsas att han kämpar för det ryska folket, och varnar för att om Ryssland vinner i Ukraina så kommer det snart att anfalla Europa.

    Över 80 % stöder Putin och den ryska regeringen, det har flera opinionsundersökningar visat.

    • ”Över 80 % stöder Putin och den ryska regeringen, det har flera opinionsundersökningar visat.”

     Nikolay P, 72 years worker, explains Vladimir Putins great support by rurals in Russia

     ”If we don’t support Putin, those American and European bastards will ruin everything tomorrow.”

     Rural Russians, why do you support Putin if you live poorly?
     https://www.youtube.com/watch?v=RzBS2hdXI14

     • Jag vet inte vilka siffror vår kommunistiska amazon härleder till, men ryssar har i alla tider stött sin härskare oavsett namn och partifärg, och man skyller sedan ALLA problem på denne härskare då denne säkert är både död, dödad OCH begraven och alla statyer av denne välts ned. Den som kan sin historia förstår att Putins minne kommer att gå samma väg som Stalins: att kastas på den blodiga och improduktiva historiens sophög. (Qui vivra verra). Den ryska slavmentaliteten medger aldrig kritik av sittande makt.

      ”Tsaren är god, bojarerna är onda.”

      Så är det alltid.

     • Undantag finns väl. Revolutionerna 1917, kuppen mot Gorbatjov, attgentatet mot tsaren 1881 (?) etc.

     • Det finns självklart alltid undantag i all historia. Vi måste ha öppna sinnen. (Även jag…) 😉

  • Inte nog med att ”västvärlden” har som mål att förgöra vårt stolta Ryssland.
   Västvärlden med UZA som ledare vill förstöra vårt vänliga grannland Belarus också.
   De tror de kan byta ledare genom att kalla vår trogna och folkkäre President Alexandr Lukasjenko för en ”diktator”.

   https://www.svt.se/nyheter/utrikes/direktrapport-forsamrat-sakerhetslage?inlagg=285cb0cdeba4fcc18840aaa74e1ceb04

   Nu ser det ut som Västvärlden också vill göra sina smutsiga ingrepp i vårt släktland Serbien.
   Deras falska metoder har vi tidigare givit namnet ”färgrevolutioner”.

   https://www.friatider.se/oron-fargrevolution-pa-gang-i-serbien

   • Jag tror västvärlden gärna ser ett tryggt, fritt och säkert ryskt folk som är herrar i sitt eget land.

    Minns väl att de första cirka femton åren i det självständiga Rysslands historia från 1990-talet in på 00-talet så var det helt och hållet västerländska mycket stora ekonomiska insatser för att bl.a. städa upp i de många mycket farliga atomreaktorsuppstädningar efter gamla strandade sovjetiska ubåtar på bl.a. Kolahalvön, sänkta dumpade atomreaktorer i havet, det livsfarliga lagringsfartyget Lepse som beskrevs som världens mest radioaktiva plats i Murmanskfjorden (Murmanskij zaliv). All denna uppstädning skedde på bekostnad av de europeiska och amerikanska skattebetalarna: beloppen sträckte sig till många, många miljarder. Om detta kan man läsa hos bl.a. den lokala organisationen Bellona och hos Greenpeace.

    Att ”väst” de första åren skulle inte hjälpt de svåraste ryska problemen och inte velat inkorporera Ryssland i gemensamma strukturer för säkerhet och miljö, stämmer helt enkelt inte. Europa var mycket villig att släppa in Ryssland i den gemensamma militära samarbetssäkerhetens strukturer och till och med i Nato. Det var Washington som satte krokben för det. Det kan man läsa hos den rysk-amerikanske affärsmannen Boris Jordan som berömde européerna för deras insatser och vilja att inkorporera Ryssland som även militärt strategisk partner med framtida Nato-medlemskap som även Putin efterlyste åren 2000-2004. Men Washington saboterade tyvärr detta.

  • Nu är det väl för jävligt. Naizisterna i Kiev har sänkt ännu ett krigsfartyg. Nu har de sänkt Ivanovets! Detta är ju helt otroligt klantigt att Ryssland inte ens kan skydda sina egna fartyg!

   • Det är kanske så att patrioter i Ukraina försvarar sig utmärkt mot den ännu mer fascistiskt färgade putinismen och dess ockupationsförsök.

    För dagens putinister är ju alla som de inte tycker om (d.v.s. beslagta deras tjuvgods i en av världens rikaste politiska klasser) just ”fascister”, ”satanister”, perversa och liknande.

    Det som skiljer de ukrainska ”nazisterna” från de ryska putinisternas hemliga polis-diktatur är att de ukrainska tillåter debatt om till och med korruption under krigstid(!), de ukrainska politikerna avgår efter mandatperiodernas slut, medan ryska ”demokraterna” mot konstitutionens egen lydelse nu är på väg in i sin femte mandatperiod, trots stipulerade två.

    Putinismen är maktknarkare, som påminner själva mer om nazister än någonsin de ukrainska politikerna.

    Hur man än vrider och vänder på det går detta faktum inte att förneka.

    Ryssland av idag har misslyckats som politiskt system. Man har upphört med all politik på hemmaplan.

    Det är därför det går så uselt i kriget: man har förlorat 5-6 större landstigningsfartyg (liggandes i hamn och på varv), en modern ubåt (i torrdocka!) och kryssaren ”Moskva”: allt orsakat av ett land som numera helt saknar egen ukrainsk flotta.

    Så här går det när hemliga polisen leker krig. Det går liksom inte bra.

    Fartygsförlusterna är ett klart tecken på putinismens inkompetens i krigföringen.

 3. Medan ryssofob fabulerar om läckage och annat påhitt, så skred Ryssland till verket.

  ”on December 24, the Russian MoD (Ministry of Defense) acknowledged successful strikes on multiple military facilities across Ukraine. This includes the destruction of SAM systems such as the NASAMS (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) and the French-made “Crotale-NG”, both at the Starokonstantinov airbase. Presumably, these air defense systems were there to protect the aforementioned high-priority assets.”

  Vi lär se och höra mer om liknande precision bombing framöver. På de bara säger världen🤗🤗🤗

 4. Svar till Johan de Naucler, så bra, nu är det betydligt lättare att se, vilka du egentligen företräder när du inte skriver så långa AI-kopierade inlägg.
  Du skriver om den ryska slavmentaliteten. det var samma ”ryska slavmentalitet” som så tappert såg till att sätta stopp för Hitlernazismen, och exakt samma ryska slavmentalitet som nu stöder Putin i Rysslands kamp mot nyliberalismen och fascismen.
  Putin och Ryssland stöder med andra ord en MULTIPOLÄR VÄRLD där allt utbyte mellan olika länder har som motto: ”Vi vinner-ni vinner”, istället för den som du och dina oligarker till polare vill ha, en UNIPOLÄR värld, i vilken mottot är för allt mänskligt utbyte ”Vi vinner-du förlorar”.

  Du skriver ”gå samma väg som Stalins: att kastas på den blodiga och improduktiva historiens sophög.” Jag kan inte tolka det här som annat än att du tycker att Hitler hade rätt.

  • Du är verkligen en skribent som lever i fantasins och ignoransens absolut högsta stadium. Din okunnighet inte bara om rysk inrikespolitik, ekonomiska och sociala förhållanden och tron på rena faktaresistenta dumheter är helt enkelt politisk pinsam för en skribent på Global Politics.

   Kommunister har aldrig behärskat debatter, argumentation och analyser. Dessutom är dessa östlundska motkommentarer verkligen ett klart bevis på att kommunister har ett uselt politiskt omdöme. Alla era system i alla de länder ni behärskat har kraschat och försvunnit för alltid i historien eftersom de var orientaliskt anti-marxistiska.

   Jag tar helt avstånd från såväl det fascistiska, hitleristiska liksom stalinistiska och maoistiska slakthusen. Med dessa argument går liksom hissen inte ända upp hos just religiösa kommunister. Du drar anskrämliga och ohederliga fakta att motstånd mot stalinismen är att man är för Hitler.

   Mina inlägg skriver jag helt själv. Jag har inte minsta aning hur man använder AI-teknik och kan inte ens kopiera en text från en annan webbsida och lägga in den här som citat. Jag skriver då upp den för hand på ett papper och skriver på nytt ned den på tangentbordet. Det är min intellektuella AI-teknik. Men den fungerar. Att Du drar egna påhittade fantasifoster om Dina motskribenter är som vanligt den stalinistiska omdömeslösheten och oförskämdheten – Ert permanenta främsta politiska vapen, debatt har ju aldrig fungerat i kommunistiska kretsar: ni föredrar arkebuseringar och taggtråd som enda ”politiska” vapen mot opposition. Det är just därför alla väljare i hela världen ser igenom detta. Kommunister vinner nämligen aldrig några debatter och öppna, sanna politiska val någonstans. Den anti-marxistiska orientalisk-asiatiska kommunismen som politiskt system befinner sig på samma historiska sophög som nazismen: det finns hopp för den goda människan trots allt.

   Ni gillar Putin för dennes ytliga (men falska) styrka, våld och krigföring: precis som ni går lös och blir heta på våld och krig, förtryck och avhumanisering. Ni gillar att härska, men förstår Er inte på äkta politik. Det är facit från 1900-talets orientalisk-asiatiska kommunister: vanära i våld och död.

   • Det största slakthuset efter 1945 står ”demokratiska fria” USA för oft med tydligt stöd av västländer. Vad tycks om det?

     • Den – tyvärr även här – stora skillnaden är att alltfrån kristna korsfarare, spanska conquistadorer, europeiska kolonialister, belgiska kongostyrkor liksom korkade amerikaner som kört allt det i repris – så gjordes det i krig mot andra länder, andra folk på andra håll i världen. Men de brutala stalinistiska, maoistiska liksom Pol Pot-systemen använde dödande, svält, mord och tortyr mot EGNA befolkningen, i FREDSTID, HEMMA i EGET LAND och som en planerad och genomtänkt del av inrikespolitiken i ett land där makten var redan starkt konsoliderad och inte hotades av någon annan.

      Det är den inrikespolitiska sadismen mot det egna folket hemmavid det som är det fullkomligt onda och hårresande.

     • Ja, man måste ta avstånd från dessa övergrepp som skedde i tider av politiska motsättningar, åtminstone tidvis stora. I Sovjet ska närmare 700 000 ha avrättats ,1,5-2 % av befolkningen. Antalet som dog pga den fredligare Kulturrevolutionen är okänt. Man kan notera att den som kritiserades näst mest – Den Hsiao Ping – återkom i politisk position under Maos tid. Om fler dog under Pol Pots tid vid makten var fler än färre än de hundratusentals som dödades i USA: enormt omfattande terrorbombningar av Kampuchea (fler bomber ska ha fällts än av USA under Andra världskriget) är okänt.

      Antalet indianer som dödades av de vita invandrarna i USA uppgick till flera miljoner, troligen fler i denna ihjältigna Förintelse än under Förintelsen. ” Ända från koloniseringens inledning uppstod strider mellan européer och urinvånarna; i början kunde grymheten vara ömsesidig, men med Indian Removal Act 1830 började den stegvisa fördrivningen av ursprungsbefolkningen, ofta dikterad direkt från Washington..” (Wikipedia).

      ”När Christofer Columbus upptäcktes av den karibiska övärldens urinvånare 1492 var han den förste vite man de sett. Nordamerika – dagens USA och Kanada – hade då en befolkning på kanske 10-12 miljoner människor.

      Inom ett sekel försvann flera hundra stammar på grund av européernas krigföring, sjukdomar och sprit. Mellan 1778-1871 slöt USA närmare 400 avtal med urfolken som ”nationer”. De har nästan alla brutits och marken tagits ifrån dem.

      Den amerikanska urbefolkningen kämpar än idag för att få tillbaka sin mark
      Efter USA:s folkmordsliknande politik finns det idag endast omkring 600 stammar och cirka två miljoner urinvånare, varav knappt hälften lever på rester av sitt land i drygt 300 små reservat. Fattigdom och misär präglar många reservat och de nordamerikanska urfolkens naturresurser skövlas fortfarande genom storbolagens rovdrift.” SO-rummet: Nordamerikas urbefolkning.

      De miljoner av ursprungsbefolkningen som dödades i Afrika, i Sydamerika… De 20+ miljoner som dödades i USA:s vanligen folkrättsvidriga krig efter Andra Världskriget mot länder i fred.

      Läs gärna: USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder.
      USA har inlett 251 militära interventioner sedan 1991 och 469 sedan 1798

      Sök helhetssyn.

     • De exakta dödstalen i Sovjetunionen för åren 1921-1953 uppgår till 799 473 avrättade. Av dessa ägde 85,3 procent rum under åren 1937-1938 där det är klarlagt att NKVD-chefen Jezjov agerade bakom ryggen på regeringen i syfte att så hat mot de styrande och i förlängningen ta makten själv. Räknar man bort de här åren, kampen mot kulakerna i början av 1930-talet och krigsåren på 1940-talet är antalet avrättade lägre än i dagens Kina.

      Antalet döda i Gulag åren 1934-1953 uppgår till 1 053 829. De första åren av lägerkomplexets existens var det fler som rymde än som dog. Antalet individer som berördes av kriminalvårdssystemet i Sovjet i fredstid under den här tiden är lägre än motsvarande i dagens USA sett till andel av befolkningen.

   • Det är klart att motstånd mot ”stalinismen” innebär att man är för Hitler. Se bara på Trotskij och co. under 1930-talet.

    • Läs boken ”Kampen mot Hitler” av just Trotskij. Det var ju Stalin som ingick allians med Hitler i augusti 1939, inte Trotskij. Det var Stalin som inbjöd nazistiska militärer och SS att marschera på Röda torget och fick stå på hederstribunen i maj 1941 – inte heller där på Trotskijs inbjudan, han var då redan mördad. Inte ens Stalin fick där till det att den döde Trotskij – Lenins närmaste medarbetare och de enda som duade varandra i politbyrån – att denne skulle stå närmare Hitler än just Stalin.

     Men den sidan om ”Djävulens allians” mellan Stalin och Hitler i augusti 1939 är nog utskuren enligt anvisning i Stora Sovjetencyklopedin hos de flesta västliga skrivbordskommunister. Som sig bör. Den har därför ”helt enkelt inte hänt”, i den stalinistiska tankevärlden.

     • Din beskrivning utelämnar centrala förhållanden.

      Läs Andra Världskriget, eftergiftspolitiken och Molotov-Ribbentrop-pakten efter 83 år Där skriver professor Palm bl.a. ”Att Sovjetunionen under 1930-talet idogt eftersträvat en kollektiv säkerhetspakt mot Hitlertyskland framgår inte av den nya läroboken. Den äldre läroboken, McKay et al, uppmärksammar däremot att landet sökt motarbeta fascismens framväxt allmänt i Europa. Sovjetunionen, uppges det, var det enda land som praktiskt stödde det demokratiska Spanien i kampen mot fascismen.19 När Hitler ställde sina krav på den tysktalande delen av Tjeckoslovakien, Sudetlandet, var enligt McKay et al det demokratiska Tjeckoslovakien berett att försvara sig. Frankrike var sedan länge Tjeckoslovakiens allierade och om Frankrike slogs, hade Sovjetunionen lovat hjälpa.20 München innebar att Frankrike frångick sin del av detta avtal och svek Tjeckoslovakien. Till Storbritanniens och Frankrikes förhandlingar med Hitler i München inbjöds inte ens Sovjet.21 I Kreml blev man, efter trevare om en anti-Hitlerallians så sent som i augusti 1939, allt klarare över att västmakterna i själva verket inte ville ha någon allians utan helst få Hitler att expandera österut.
      När så Tyskland i augusti 1939 erbjöd Sovjet en tioårig ickeangreppspakt –”Molotov-Ribbentroppakten” – svarade Sovjet ja.”

      Winston Churchill har också riktat kritik mot Storbritanniens eftergiftspolitik mot Hitler-Tyskland. Om Sovjet fått stöd för sitt förslag om säkerhetspolitik mot Hitler så hade Andra världskriget kanske inte brutit ut i Europa, eller snabbare avslutats med nederlag för Hitler.

      Senator Harry Trumans (senare president) uttalande 1941 före Pearl Harbour speglar sannolikt en icke ovanlig bedömning bland Väst-politiker, och bidrog sannolikt till att ”D-day” kom så sent.

     • Att Stalin skulle ha inbjudit SS att marschera på Röda torget är direkt löjligt. Det var heller aldrig någon ”allians” med Tyskland utan en icke-angreppspakt vilket Tyskland hade med ett flertal andra länder i Västeuropa vid den här tiden, bl.a. baltstaterna och Danmark.

      Vad Trotskij kan ha skrivit om än det ena än det andra får man ta med en stor nypa salt med tanke på att han ljög hejvilt så fort det passade honom, och bevisen för hans samröre med Tyskland och Japan är klara.

      Att Lenin skulle ha duat Trotskij bevisar absolut ingenting.

   • Om du, Johan de Nauclér, sitter och inbillar dig att ryssarna går och längtar efter den västerländska ”liberalismen” så lever du i en total fantasivärld.

    • Var och en ryss har sina egna politiska ståndpunkter, som individer, och de rör sig alltfrån radikala vänsteridéer (som inte kan uttryckas, då hamnar man i fängelse), till socialdemokrater (och i fängelseriskzonen), liberaler och vanliga anständiga högerkonservativa inom partiet SPS, till exempel. De har lika bred politisk skala som i alla andra europeiska länder – bara att den är satt ur spel av den hemliga polisen-diktatur vars stöttepelare är den reaktionära ortodoxa kyrkan och farliga högerreaktionära nationalister som Aleksandr Dugin, med nyliberala ekonomiska inslag som platt skatt (som man haft i över 30 år) och andra – en slags Pinochet-diktatur mitt i Europa.

     Det är det som är det udda. Vad ryska folket egentligen vill politiskt vet vi inte – eftersom det inte hålls några seriöst sanningsenliga val i landet. Det kan Du själv läsa av den ryske kommunisten Boris Kagarlitskij – som signifikant nog är just politisk fånge i dag, som många andra vänsterpolitiker i dagens ryska diktatur. Men västerländska kommunister har ju aldrig brytt sig om vad ryska kommunister egentligen tycker, så hans ord lär inte läsas av den förvildade och lika förvirrade liksom anti-intellektuella skandinaviska bruna putin-kommunismen.

     Vad jag däremot säkert vet är att ryssar vill ha samma frihet som vi andra fria européer och att en dag så faller den putinisiska regimen, precis som Pinochet och Franco en gång sopades bort av friheten. Den dagen kommer.

     • Du skriver ”Vad ryska folket egentligen vill politiskt vet vi inte – eftersom det inte hålls några seriöst sanningsenliga val i landet.”
      Litet fakta skadar inte: Utrikespolitiska Institutet skriver ”Viktigaste partier med mandat i senaste val
      Enade Ryssland 324, Kommunistpartiet 57, Liberaldemokraterna 21, Ett rättvist Ryssland 27, Nytt folk 13 (2021) 2
      Viktigaste partier med mandat i näst senaste val
      Enade Ryssland 343, Kommunistpartiet 42, Liberaldemokraterna 39, Ett rättvist Ryssland 23, övriga 3 (2016) 3
      Valdeltagande
      drygt 67 procent i presidentvalet 2018, drygt 51 procent i parlamentsvalet 2021.

      En synpunkt på Sverige ”Demokratiutredningen om Sverige.
      ”Det minskade antalet förtroendevalda har förvandlat de folkvalda till producenter av tjänster i stället för företrädare för folkviljan. När vi i Demokratiutredningen under ordförandeskap av liberalen Olle Wästberg undersökte, visade det sig att endast 15 procent av svenskarna ansåg att de kunde påverka politiska beslut mellan valen.”… ”Sverige torde också vara den demokrati där människor mest sällan går till val — eftersom vi har lokala och nationella val på samma dag.” Olle Wästberg: ”Demokratin behöver mer av folkvilja” ().

      Jämfört med USA har Ryssland fler stora partier, valdeltagande var högt vid presidentvalet och Putin fick drygt 50 % av de röstberättigas röster, jämfört med knappt 30 % för Trump då han blev president och knappt 40 % då Biden blev president. Har inte andelen av röstberättigas röster betydelsen för legitimiteten för den som väljs? Tycker nog det. Om demokrati i USA, Ryssland och Sverige.

     • I din värld, Johan de Nauclér, är ”sanningsenliga val” det som står i överensstämmelse med dina egna åsikter.

      Sanningen är den att den västerländska liberalismen har ett oerhört dåligt rykte i Ryssland och ett obefintligt folkligt stöd efter Jeltsins framfart på 1990-talet. De gånger jag varit i det där landet har det klart framgått att Lenin och Stalin är aktade, Jeltsin hatad och Gorbatjov föraktad.

      Ett parti som förespråkar ryskt medlemskap bland mycket annat är Jabloko. Det partiet är inget annat än en löjlig liten sekt med knappt ens samma folkliga stöd som de svenska liberalerna.

     • ”Ett parti som förespråkar ryskt medlemskap bland mycket annat är Jabloko”

      Partiet Äpplet?

      Ser ut att vara ett litet parti i Ryssland inriktat på hos oss kallad ”mittenpolitik”.
      Socialliberal men även ”grön” politik kanske som våra Socialdemokrater?

      Angående den ryska Specialoperationen och konflikten i Ukraina har det ryska partiet Jabloko en hållning som delas av USA och Västvärlden.

      Jag vill mena att Ryssland är långt mera folkdemokratiskt än Ukraina som i princip har förbjudit alla partier som har en annan inriktning än det Borgerligt Västliberala partiet som utgör den regerande Majdan-regimen under Voldemort Zelenskijs ledning.

      Mycket om det ryska partiet Äpplet kan läsas i länken till Ryska Wikipedia nedan:

      https://ru.wikipedia.org/wiki/

      Sökord:
      Яблоко (партия)

      Dock inget jag skulle rösta på.
      För då kan jag lika gärna rösta på partierna här.
      Överlag erbjuds samma politik.

      Med andra ord, skulle Jabloko vinna val i Ryssland då skulle hela Ryssland styckas upp åt Västvärldens Borgare.

      Är det så herr de Naucler vill?

    • Är du en av dom som förråder Ryssland eller. Tala om ”liberalismen” som om den är något att längta efter. Det är bara en massa onaturliga partnerskap och annat snuck som UZA tvingar på världen, när riktiga människor vill ha lugn och ro.
     Förstår att du Sven-Eric stödjer 090talets oligarker som rånade folket och sedan flyttade utomlands. Så var det när företaget som min mor och far arbetade på stals.

 5. Men Johan, vad är då ”äkta politik”? Jag kan hålla med om att socialismens CV inte direkt inspirerar till efterföljd, men gör kapitalismens CV det?
  Socialismen i öst resulterade i ett antal diktaturer och kollapsad ekonomi. Kapitalismen i väst gav oss kolonialismen, imperialismen och det blodtörstiga militärindustriella komplexet som nu förefaller styra hela väst med järnhand och det styr med full fart rakt emot det tredje världskriget.

  Vad jag tycker mig se av ditt skrivande så ser du Europa som någon slags förebild och kanske är det där du hittar din ”äkta politik”? Rätta mig om jag har fel där.

  Själv kan jag inte se något annat än att Europas politiker mangrant, kanske med undantag för Orban, har gett upp alla tankar på självständig politik och blivit USA:s lydiga knähundar.
  Det skulle iallafall inte jag kalla äkta politik.

  • Politik – styret i form av utbyte av tankar, opinionsbildning, debatt, jämlika och fria val, angivna mandattider där man avgår när mandattiden går ut. Ett fullmäktigeförtroende.

   Vi här ägnar oss inte åt politik, ”stadens styre” – utan debatt och meningsutbyte av ideologiska och filosofiska tankar och visoner o.s.v. Men det är inte detsamma som politik. Det blir politik först när det omsätts i statens (stadens) beslut.

   Det är där det brister i ryska samhället av idag. Putin klarar inte av att ta en endaste politisk debatt med en endaste politiker under hela hans tid vid makten sedan 1999. Inte en enda. Precis som Adolf Hitler, så törs han inte. Monologer är det enda som Putin törs ge sig in på. Och då är man inte politiker – utan på sin höjd härskare.

   • Johan.
    Du svarade inte på var du ser ”äkta politik”, inte heller på att det som omsätts till politik här i västvärlden förefaller ha beslutats i den amerikanska krigsindustrins styrelserum.

    Att det finns demokratiska brister i Ryssland är väl dom flesta medvetna om, men vi kanske skall ta itu med våra egna brister först.

   • Som vanligt är du helt osaklig, Johan de Naucler du skriver ”Precis som Adolf Hitler, så törs han inte. Monologer är det enda som Putin törs ge sig in på. Och då är man inte politiker – utan på sin höjd härskare.”
    På den här bloggen kan man hitta åtskilliga frågestunder, typ, som Putin har medverkat i https://karlof1.substack.com/.
    Återigen en skillnad mellan kommunister och dom som avskyr kommunister…vi kommunister bygger vår världsbild på verkligheten, därför är sanningen oumbärlig för oss, vi letar efter alltid efter den.
    Nazister använder lögnen som vapen, de skyr sanningen som pesten.

 6. Ja du, Johan de Naucler. Jag skrev : “Jag kan inte tolka det här som annat än att du tycker att Hitler hade rätt” (om man läser din kommentar 27 december, 2023 At 20:38 så kan man förstå vad jag menar)
  DU SVARAR MED DESSA ORD: :
  “skribent som lever i fantasins och ignoransens absolut högsta stadium…Din okunnighet…. tron på rena faktaresistenta dumheter….. politisk pinsam för en skribent på Global Politics.
  Kommunister har aldrig behärskat debatter….. argumentation och analyser klart bevis på att kommunister har ett uselt politiskt omdöme. Alla era system i alla de länder ni behärskat har kraschat och försvunnit för alltid i historien …… orientaliskt anti-marxistiska. fascistiska, hitleristiska liksom stalinistiska och maoistiska slakthusen religiösa kommunister…. anskrämliga och ohederliga fakta att motstånd mot stalinismen är att man är för Hitler…..Du drar egna påhittade fantasifoster om Dina motskribenter…… som vanligt den stalinistiska omdömeslösheten och oförskämdheten….. debatt har ju aldrig fungerat i kommunistiska kretsar….. föredrar arkebuseringar och taggtråd som enda ”politiska” vapen mot opposition….. . Kommunister vinner nämligen aldrig några debatter och öppna, sanna politiska val någonstans….. den anti-marxistiska orientalisk-asiatiska kommunisme…… befinner sig på samma historiska sophög som nazismen….Ni gillar Putin för dennes ytliga (men falska) styrka, våld och krigföring…. ni går lös och blir heta på våld och krig, förtryck och avhumanisering…..gillar att härska… förstår Er inte på äkta politik……orientalisk-asiatiska kommunister: vanära i våld och död.”
  ——————————————————————
  Alla dessa invektiv och det raseri du ger prov på i ditt svar, gör att jag ännu bättre kan förstå att du verkligen menade vad du skrev när du skrev “mina kära bröder ukrainarna” när det verkade som att ukronazisterna såg ut att vinna en seger mot Ryssland.
  Du förstår, en kommunist blir man för att man känner kärlek till mänskligheten. Och en nazist blir man för att man hatar just kommunister. Eller hur?

 7. Mycket bra skrivet Catarina. Johan Lund är verkligen en fanatisk kommuniststhatare. Missade du mitt svar till dig 21 dec ”om all kapitalism leder till imperialism”

  • Tyvärr Karl, jag hittar inte tillbaks till diskussionen så jag kan inte läsa ditt svar. Jag är mycket intresserad av det, så det vore jättefint om du skriver under vilken artikel jag kan läsa det.

   • Svar på Catarina Östlunds fråga. ”Menade Lenin att kapitalistiska länder ALTID måste utvecklas till imperialistiska länder?” Absolut Nej. Då jag inte vet på vilken nivå dina kunskaper i den politiska ekonomin är blir det svårt att ge ett kort svar. Samtidigt är det ju meningen att kommentarsfältet ska innehålla begripligt och intressant läsning för alla. Till att börja med krävs det att stipulativa (exakta) begrepp används och definieras. Läran om ekonomi är klassbunden men också vetenskaplig. Därför tar den Marxist-Leninistiska politiska ekonomin öppet ställning för arbetarklassen. Marx påpekar i inledningen av sitt stora verk Kapitalet (i tre till fyra band 2000-3000 sidor) att för att förstå kapitalets rörelselagar måste man tillägna sig ett Dialektiskt (allsidigt) tänkande. Man måste alltså skaffa sig grundläggande kunskap om den dialektiska och historiska materialismen. När Marx och Engels i sin ungdom tillägnade sig Hegels och Feuerbachs filosofi skalade de bort det metafysiska och idealistiska i Hegels filosofi. Vid denna tid i början på 1800 talet utvecklades naturvetenskaperna språngartat och bevisade att de Dialektiska grundlagarna: Motsatsernas Enhet och Kamp, Kvantitativa och Kvalitativa övergångar, Negationens Negation tillämpade på naturvetenskaperna bevisade att Dialektiken till skillnad mot Metafysiken och Materialismen till skillnad mot Idealismen var sann. Då förvandlades Socialismens utveckling från utopi till Vetenskap i mitten på 1800 talet. Från denna grundval började Marx och även Engels att undersöka Kapitalets rörelselagar. Men till skillnad mot Naturvetenskaperna som kunde bevisas med Vetenskapliga experiment låter det sig inte göras i den Politiska ekonomin. Där påpekar Marx att man måste tillämpa Abstraktion för att åskådliggöra analysen och slutsatserna.

    Nu till din fråga som kräver en motfråga: Vad är Kapitalism. Vilket kräver ett stipulativt svar. Kapitalism är förmonopolistisk kapitalism. Marx beskriver Kapitalismens framväxt ur det Feodala samhällsformatet. Marx beskriver sen Kapitalismens språngartade utveckling av Produktivkrafterna genom Ångmaskiner bla som möjliggjorde världshandeln. Marx undersökte hur den Kapitalistiska Varuproduktionen gick till, hur vi producerade och hur vi fördelade det. Marx fann då att de nya Produktivkrafterna svarade mot de nya Produktionsförhållandena. Grundvalen för produktionsförhållandena i det Borgerliga samhället är det kapitalistiska ägandet av Produktionsmedlen. Den kapitalistiska produktionen grundas på Lönearbete. Det kapitalistiska produktionssättet genomlöper under sin utveckling TVÅ STADIER: det FÖRMONOPOLISTISKA och det MONOPOLISTISKA. Kapitalismens allmänna ekonomiska lagar gäller för båda utvecklingsstadierna. Monopolkapitalismen kännetecknas DESSUTOM AV EN RAD SÄREGENHETER. Där har du nyckeln till halva svaret på din fråga.

    Övergången från Manufaktur till Maskinell Storindustri betydde en revolution inom industrin. Vid industrialiseringen av de viktigaste kapitalistiska länderna i Europa och Amerika spelade utplundringen av Kolonier liksom lån till Utlandet på betungande villkor stor roll.
    Höjdpunkten i sin utveckling nådde den Förmonopolistiska kapitalismen med den FRIA KONKURRENSENS HERRAVÄLDE under 1860-70-talet. Under den sista tredjedelen av 1800-talet försiggick övergången från den förmonopolistiska kapitalismen till monopolkapitalismen. Under loppet av 1800- talet utbredde sig det KAPITALISTISKA produktionssättet snabbt ÖVER HELA JORDKLOTET. Vid slutet av 1800-talet var MONOPOLKAPITALISMEN FULLT UTVECKLAD. Den fria konkurrensen avlöstes av MONOPOLENS HERRAVÄLDE. Från 1870-till 1900 tredubblades världens industriproduktion.
    Där ser man tydligt KVANTITETENS OMSLAG TILL EN HELT NY KVALITATIV UTVECKLINGSPROCESS. I industriell produktionsmängd var det nu USA som stod på första plats i världen, med TYSKLAND på första plats i EUROPA. ENGLAND hade förlorat sin första plats som industrimakt och sin MONOPOLSTÄLLNING PÅ VÄRLDSMARKNADEN.
    Den bästa mätaren på om några av alla förmonopolistiska kapitalistländer idag kan utvecklas till monopolkapitalism är storleken på landet och hur stor kapitalackumulation de har.

    Därför att det går åt mycket ackumulerat mervärde och högteknologiska produktivkrafter för att utveckla en MASKINPRODUKTION vilket är nödvändigt för UTVIDGAD REPRODUKTION vilket helt enkelt betyder att det är avancerat och dyrt att tillverka avancerade maskiner till tung industri. Jag uppskattar att åtminstone en tredjedel av alla jordens länder inte klarar av det av båda skälen. Vilket är ett nödvändigt steg för att utvecklas till monopolkapitalism och därmed imperialism. Av världens 217 länder är enligt FN 48 st mycket fattiga, de flesta i Afrika. Det är nykoloniala länder med feodala strukturer på landsbygden med primitiva jordbruksredskap. I städerna förmonopolistisk kapitalism med i bästa fall en del lätt industri. Detta samhälle förbrukar i stort sett allt mervärde och kan då inte utvidga reproduktionen utan man står och stampar på samma produktivkraftsnivå år efter år s.k. enkel reproduktion.
    Jag är mycket övertygad att minst 33% av alla länder är i den prekära situationen. De sitter fast i en skuldfälla hos roffarstaterna där deras årliga skuldavbetalningar är större än deras BNI (bruttonationalinkomst). Jag bedömer också att det bara är max ett tiotal länder som har ekonomiska muskler och högteknologiska förmågor att själva tillverka avancerad krigsmaterial såsom flygplan, ubåtar mm. Då är världsläget ned kokat till drygt en handfull kärnvapenstater som kan sträva efter världsherravälde. Men oftast behöver de bygga allianser med fler länder. Vad jag känner till finns det bara en krigsorganisation i dagens värld men däremot ett antal s.k. försvarsallianser som också samövar regelbundet.

    Det övergår mitt förstånd varför så många idag som kallar sig för kommunister pratar ideligen om kapitalism när de menar monopolkapitalism. Men för 50 år sedan då hade Gnistan gänget pippi på att prata om monopolkapitalet och folket som andra idag tjatar om nyliberalism istället för STATSMONOPOLISTIK KAPITALISM.

    Lenin klarlade ingående frågan om statsmonopolkapitalismen och den borgerliga statsapparatens inordnande under monopolen. Han påvisade att statsmonopolkapitalismen är den högsta formen för den kapitalistiska socialiseringen av produktionen och den materiella förberedelsen för socialismen.

    Jag håller med dig Catarina PALESTINAS KAMP ÄR VÅR och Ryssland för idag en antiimperialistisk politik och stoppade USA i Syrien.

    I den opponervända världen sitter XI i framsätet med finansoligarkin och partiprogrammet i bröstfickan som stipulerar att MARXISMEN-LENINISMEN ÄR PARTIETS LEDSTJÄRNA !!!
    FRÅGOR PÅ DET !

    • Tack Karl Tingström för ditt långa och mycket ingående svar.
     Jag kallar mig kommunist, men allt du skriver hade jag alls inte förstått.
     Och förstår fortfarande inte …du skriver ”Lenin klarlade ingående frågan om statsmonopolkapitalismen och den borgerliga statsapparatens inordnande under monopolen. Han påvisade att statsmonopolkapitalismen är den högsta formen för den kapitalistiska socialiseringen av produktionen och den materiella förberedelsen för socialismen.”….kan du förklara vad det här betyder ”Lenin klarlade ingående frågan om statsmonopolkapitalismen och den borgerliga statsapparatens inordnande under monopolen.” dvs att monopolen bestämmer över staten, som i USA och västländerna nu….”?
     Menar du att om kommunisterna hade fått bestämma så hade monopolen inordnats under staten” , jag frågar, för visst har du skrivit om Kina och Ryssland att de är statmonopolistiska? Är det skillnad på statmonopolistisk och statsmonopolkapitalistisk?
     Kanske väldigt dumma frågor, men du verkar kunna det här och då måste jag passa på att fråga. För jag undrar hur ska Kina (och Ryssland) kunna stävja kapitalismen så att den inte löper samma väg som USA:s och blir imperiallstisk. Genom statligt ingripande och med ”MARXISMEN-LENINISMEN SOM LEDSTJÄRNA”?

 8. Min fredagskväll gick i atomkraftens och atombombens tecken.
  En film handlade om USA atombombsattack på Hiroshima med många skrämmande bilder på bl.a. strålskadade människor så jag blev tvungen att vända bort ansiktet.
  Det som lockade var filmens titel vilken ville förklara varför Hiroshima är en storstad och dessutom helt strålningsfri idag.
  Varför Hiroshima inte skadades som Chernobyl i Ukraina och gjordes obeboeligt i århundraden beror på att den amerikanska atombomben ”Little Boy” exploderade högt upp i luften ovanför staden.
  Tryckvågen och den enorma hettan förstörde hela staden men de radioaktiva partiklarna blåste bort med vinden.
  I Chernobyl hamnade mycket av radioisotoperna på jordytan runtomkring.

  Har man sett en film om atombomben i Hiroshima förstår man att radikalvänsterns engagemang mot atombombshotet är mycket viktigt.

  Jag såg en film till om atomkraft.
  Den filmen handlade om Sovjetunionen och de 2.500 ”miniatomkraftverk” som tillverkades och som fick tjänstgöra på olika platser i Sovjetunionen mest i Arktis.
  De kallas RTG som är en förkortning av RadioIsotop Termo Generator.
  Föregångaren var en Termo Generator som användes på Sovjetisk Landsbygd där inget elnät fanns.
  Filmen menade att den fotogenlampsdrivna Termo Generatorn lanserades för att få alla att kunna använda radioapparater så att kommunistpartiet kunde nå ut med sin propaganda men om just det är sant vet jag inte då filmen var från Väst.
  När jag var liten hittade jag någonstans böckerna Tekniken Idag från 1955 och 1956. Jag har dem kvar.
  I någon av de böckerna presenteras den här fotogenlampsdrivna Termo Generatorn från Sovjetunionen.
  Samt en motsvarande från USA som ser mer fyrkantig och modern ut.
  Jag minns att den Termo Generatorn från Sovjetunionen skrämde mig men inte den från USA.
  Hur och varför jag kunde reagera så som tolvåring förstår jag inte riktigt men det var väl en påverkan av vad jag hört och upplevt från andra, tidningar m.m.

  Hur som helst Termo Generatorn utvecklades och blev atomdriven.
  USA använde den i sitt rymdprogram men slopade den senare för den ansågs farlig för människor.
  Sovjetunionen använde den atomdrivna Termo Generatorn något tjugotal år mellan 1970 till Sovjetunionens upplösning.
  Mest som energikälla till varningsfyrar och radaranläggningar på otillgängliga platser där inte dieselgenerator kunde underhållas året om.
  De var inte särskilt stora, kanske en meter i höjd och fyrkant inom en ram av stålkonstruktion.
  Vikt kanske 300 kilo. Inte jättestor effekt men långvarig och tillräckligt för exempelvis en fyrlampa.

  Problemen uppstod vid Sovjetunionens upplösning då allt bara övergavs och statens ansvar försvann.
  Det inträffade att mindre vetande bybor började mixtra med här aggregaten som stod på öppna platser eller i något enkelt plåtskjul.
  De atomdrivna (Strontium) Termo Generatorerna blev också föremål för metalltjuvar då delvis var byggda av ädlare metaller, rostfritt osv.
  Längst in i apparaten fanns atomladdningen. En metallcylinder som en halvstor konservburk.
  För strålskador gäller tid och avstånd. Ju längre tid och kortare avstånd desto farligare.
  Några skogshuggare hade hittat en atomladdningscylinder i skogen som metalltjuvar kastat.
  Skogshuggarna hittades senare liggande på marken några meter från atomcylindern.
  En dog och två tror jag ett militärsjukhus lyckades rädda.
  2.500 sådana här atomaggregat placerades ut under 1970-talet och -80 talet och cirka tvåtusen har idag tagits omhand men kanske 500 finns fortfarande kvar i naturen och utgör en risk för människor.

  2014 ville inte Ryssland har Västvärldens hjälp längre och det är förståeligt men jag tror Ryssland ordnar det här själva.

  Se gärna den autentiska filmen nedan om bakgrunden och vad som gjorts.
  Det var en film som tvivels utan helt fängslade mig som såg den från början till slut.

  The Soviet Union’s Deadly Abandoned Nuclear Generators
  https://www.youtube.com/watch?v=NT8-b5YEyjo

  Här är filmen om Hiroshima om någon vill se den (några otäcka bilder)
  Why isn’t Hiroshima a Nuclear Wasteland?
  https://www.youtube.com/watch?v=e3RRycSmd5A

  • Arbetarklass du skriver om vad du tänkte som tolvåring, själv minns jag precis i vilket rum vår familj stod när vi lyssnade på nyhetssändningarna som rapporterade att Stalin var död. Ingen i vår släkt eller någon av våra vänner höll på Sovjetunionen, alla utgick ifrån Finska vinterkriget, “hur det oskyldiga Finland hade anfallits av det stora hemska Sovjet och det enda de ville var att komma och ta Sverige också”
   Ytterst få i Sverige förstod bakgrunden till Finska Vinterkriget, att Sovjetunionen bara väntade på att Tyskland skulle anfalla, och att Sovjet försökt få byta ett sovjetiskt område i Karelen mot ett annat i Finland, för att de ville skydda Leningradområdet som annars kunde nås från Finland. Finland vägrade att gå med på det, och Sovjet tvingades till slut att gå in och ta området med våld.

   Alla inklusive mina föräldrar, min släkt och alla våra vänner tänkte att Stalin var en diktator, en ondskefull ledare, jag med som det lilla barn jag var, och den dag vi hörde på nyheterna att Stalin hade dött, föll en stor, stor tung sten från mitt bröst. Stalin var särskilt “nära” oss där vi bodde på gränsen mot Finland.
   P-O Enqvists bok “Legionärerna” fick mig många år senare att börja förstå att vi manipulerats och manipulerades av propaganda.

   Och nu…. jag har åtskilliga gånger tänkt på att som människorna i Sverige tänkte om Stalin och Sovjetunionen då, tänker de nu om Putin och Ryssland.
   De förstår inte, att det är exakt samma krafter som låg bakom Nazitysklands anfall mot Sovjetunionen. som nu har sett till att starta ett proxykrig, dvs krig genom ombud, i Ukraina mot Ryssland.
   Det oerhört sorgliga är att Andra världskriget kostade drygt 50 miljoner människor livet, ett krig som satte spår i familjer i många generationer framåt…..och tänk av dom var över 27 miljoner sovjetiska medborgare, de räddade oss ifrån Hitlers tusenåriga rike.
   Och så här lönar vi i väst dom nu, när vi egentligen borde känna oss evigt tacksamma mot det ryska folket: Vi försöker gå med i Nato, vi vill ge USA tillgång till 17 baser i Sverige…..allt för att för alltid krossa den ryska staten så att de 1%-en kommer åt Rysslands enorma naturtillgångar. Om det inte vore för de som förespråkar en MULTIPOLÄR värld, och som dessutom tillsammans är mycket mycket starkare än USA-väst-imperialismen så skulle framtiden se oerhört mörk ut.

   • Tack för vänliga ord.
    Jag läste allt intresserad.
    Jag förvånas över människors ovilja mot Ryssland och ryssar.
    Det gäller i princip alla jag möter om saken men mer de med Borgerliga åsikter än de som röstar på Vänsterpartiet.
    Denna motvilja till Ryssland verkar vara något djupt och arvsbetingat men också som du menar beroende på oförstånd.
    Få vill lära sig känna Ryssland och ännu färre vill lära sig något om ryska språket.
    Ingen jag känner vill lyssna till rysk musik trots det är den enda musik jag lyssnat till sedan några år tillbaka.
    Här ser man ned på Ryssland och hurrar i tysthet när Ukraina sänkt något ryskt skepp eller klusterbombat civila i den ryska gränsstaden Belgorod.
    Ryssland undviker civila mål både av humanitära och mediala skäl men Västvärldens mediekonstnärer är likväl snabba och försöker få alla ryska militära förehavanden till krigsbrott.
    Ryssland gör sina operationer inne i Ukrainska städer nattetid för att undvika det är folk ute i rörelse.
    Det är strategiska mål av olika slag och senaste attacken i Lviv var mot en verkstad som reparerar stridsvagnar.
    Men Ryssland är så humana att de slår till på natten då alla mekaniker är hemma och sover i sina sängar.
    Den ukrainska attacken mot Belgorod skedde mitt på dagen då människor var ute i affärerna och samhällslivet och dessutom med klusterbomber som skadar så många människor som möjligt.
    Jag tycket det är barbari men Västerlandets medier tystar ned och kanske hurrar och har tårtkalas för alla ryssar på gatorna som ukronazis lyckades döda?

    Jag vill att folk ska upptäcka det fina med Ryssland därför länkar jag ibland till rysk musik eller något annat som egentligen är off topic.

    I de Östslaviska länderna är Nyåret den festligaste dagen.
    Därför önskar jag Dig ett Gott Nytt År även om det är någon dag för tidigt.

 9. Till Arbetarklass och övriga ryssvänner:
  Jag antar att ni ikväll kommer att se ”Ironyia Sudby”, filmen som alla ryssar ser på Nyårsafton. Många kan alla repliker utantill. Den finns numera på YouTube.

  Morgonen den 7 november, 2017, vaknade jag på ett hotellrum
  i Ryslands sydligaste stad. Min vana trogen slog jag på TVn för att
  se nyheterna i Pervyj Kanal, Ryssland största TV-kanal. Som
  säkert alla vet så är de ryska hotellens TV-apparater inställda
  så att knapp 1 alltid leder till Pervyj Kanal. Jag har testat det
  från St Petersburg, Moskva, Dubna, Novosibirsk till Vladivostok,
  Rysslands sydligaste stad.

  Eftersom jag i flera år hade morgonrutinen att alltid slå
  på Pervyj Kanal hemma i Sverige kl 7am, där den fanns tillgänglig
  mot en extra avgift i kabelnätet, var jag mycket väl förtrogen
  med kanalen. Jag kunde nästan gissa vad kl-7-nyheterna skulle
  innehålla direkt när jag så vem som läste nyheterna.

  Den 7 november var ju inte vilken dag som helst utan 100 år sedan
  oktoberrevolutionen, så det var extra intressant att se vad som skulle
  lyftas fram.

  Trotskij, Trotskij, Trotskij. Journalfilmer som jag aldrig sett.

  För att det ryska folket inte skulle missförstå budskapet lanserades
  också en miniserie i fem delar med Konstatin Khabenskiy i rollen som
  Trotskij. Många känner säkert igenom från rollen som Alexander Kolchak,
  den vite generalen, i filmen Amiral.

  Lenin och Stalin gestaltas av skådespelare av betydligt mindre lyskraft
  och framställs om två ganska obehagliga figurer helt utan Trotskijs
  handlingskraft.

  Konstatin Khabenskiy prisbelönades för sin roll som Trotskij, och
  på hans Wikipedia-sida finns ett foto där han mottager ett annat
  pris direkt från Putin.

  Det kan tilläggas att Pervyj Kanal försvann ur kabelnätet där jag
  bor en knapp vecka efter 24 februari 2022. Det sista jag hann se
  var en rysk general som läste upp ett meddelande om hur de ryska
  trupperna möttes av jublande ukrainska människor som hälsade dem
  som befriare. Några bilder visades dock inte.

  • Visst är det så. Trotskij har blivit den nutida symbolen för ryska revolutionen och dess ursprunglighet av året 1917 i dagens Ryssland -konstigt nog. När jag bodde i Sovjetunionen som ung student lanserades för första gången på över 60 år Trotskijs böcker och skrifter, korrespondens och tal liksom nya berättelser om Lenins och Trotskijs relation och nära samarbete. Dessa verk kom att säljas i miljonupplagor. När Putin tillträdde som president lät han något år efter rehabilitera Trotskij och alla anklagelser och domar rent juridiskt där denne ansetts ”skyldig” är numera upphävda och inhiberade. Vi fick också veta att Lenin och Trotskij ofta sov över hos varandra såväl på revolutionsnatten 25-26 oktober (7-8 november n.st.) 1917 och man låg och pratade hela nätterna om framtiden. De var också de enda i politbyrån som permanent duade varandra-

   Det finns inte längre några ryska tv-kanaler i tv-utbudet, eftersom propagandan från ryska statsmedier numera är så bedrövligt fascistisk-nationalistisk. Högernationalism med våld och krig, ja det blir fascism det, så det är dystra år för rysk inrikespolitik idag.
   Man kan däremot se rysk tv via en bra internetuppkoppling: t.ex.:

   https://www.1tv.com/live

   om man vill se ORT – Pervyj Kanal. Den är alltså inte textad till några utländska språk. Många klassiska programledare och journalister saknas numera i tv-utbudet. De har precis som över två miljoner andra ryssar lämnat det fascistiska Ryssland av idag.

   GOTT NYTT och FREDLIGT ÅR 2024 till alla!

   • Trotskij och trotskismen tycks ha lyfts fram av delar av det etablissemanget i Ryssland. Betraktades med skepsis inom stora delar av vänstern.

    Wayne Madsen skriver ” Leon Trotsky, som bildade den rivaliserande Fjärde internationalen 1938 i Frankrike, resulterade splittringen av världens vänsterkrafter i att de fascistiska axelmakterna tog kontroll över större delen av Europa och en stor del av Asien. Tredje internationalen upphörde med sin verksamhet 1943 och LSI kollapsade 1940.” I artikeln ger han flera exempel som han menar styrker detta.

    Trotskisterna visade sig alltför villiga att gå fascistiska krafter till mötes, särskilt under det spanska inbördeskriget, för att isolera Sovjetunionen. Trotskisternas bedrägeri ledde till att mottot ”Lita aldrig på en trotskist” hördes på progressiva politiska och fackliga sammankomster runt om i Europa, Australien och Nordamerika.

    https://strategic-culture.su/news/2020/01/25/beware-of-the-scheming-trotskyists/

    Jag minns själv har trotskister ville föra in paroller om socialism i ”De Förenade FNL-Grupperna” (DFFG) som välkomnade alla som tyckte sig vilja stödja parollerna ”Stöd FNL, Stöd Vietnams folk på dess egna villkor, Bekämpa USA-imperialismen” – dvs. man hade inte att ställning till socialism. DFFG utarbetade en broschyr i frågan som studerades. Trotskisternas splittrande förslag avvisades. DFFG välkomnade alla oberoende av åsikt i andra politiska frågor.

    I och med detta inbjuder jag dock inte till någon debatt om trotskismen här i anslutning till denna artikel om ekonomi.

    • Anders Romelsjö:
     Avsikten var inte att ta upp en allmän diskussion om Trotskij,
     utan att belysa hur den nuvarande ryska statsledningen (läs Putin)
     ser på oktoberrevolutionen. Att Putin starkt ogillar Lenins konstruktion
     med sovjetrepubliker, vilket innebar skapandet av Sovjet-Ukraina, är
     ju helt uppenbart. Det Sovjet-Ukraina som såg dagens ljus efter 1945
     är helt klart Stalins konstruktion. FDR var föga intresserad av gränsen
     mellan Polen och Ukraina under förhandlingarna i Jalta 1945, och Stalin
     hade ett starkt intresse att få alla ukrainare inom gränserna för
     Sovjet-Ukraina.

     Vi vet också hur hårt Stalin och hans stavka satsade på att
     befria Sovjet-Ukraina från tysk ockupation efter Röda arméns
     seger vid Kursk i juli 1943. Fyra ukrainska fronter formerades
     med en uppenbart offensiv karaktär. Röda arméns samtliga
     fem pansararméer engagerades.

     Krim fördes till Sovjet-Ukraina under Chrusjtjov 1954, men jag
     har läst någonstans att redan Stalin hade tankar på detta (om
     någon vet en referens är jag tacksam; jag gjorde tyvärr ingen
     anteckning när jag läste det). Krim hade fått ett stort inföde av
     ryssar som var helt ovana att bedriva jordbruk i sydligt klimat
     sammtidigt som de vana krimtatarerna deporrterats till Uzbekistan.

     Vi ser alltså hur tre sovjetledare agerat på ett sätt som väcker
     den nuvarande ryska statsledningens missnöje.

     Den mest omedelbara konsekvensen av det krig som Putin
     startade 2022 är att Rysslands lugnaste gräns sedan 1944
     nu förvandlats till en gräns mot Nato. Vi svenskar kan ha
     synpunkter på Sveriges Nato-ansökan, men Finlands medlemskap
     i Nato är faktiskt en fråga för det finska folket.

   • Att Trotskij skulle ha setts som någon efterträdare till Lenin har inget som helst stöd i fakta. Det s.k. ”Lenins testamente” är ett falsarium som aldrig existerat.

    • Hej Sven Eric jag är mycket intresserad av dina kunskaper om Sovjetrepubliken och ”Lenin Stalin epoken”. Kan du berätta mer om d.s.k testamentet. Jag undrar varför den publiceras i vad jag tycker bästa
     Valda verk i 10 band på svenska Fram bokförlag. Där står det ju att Krupskaja överlämnade det enligt Lenins vilja. Det godkändes också på 15:e partikongressen för publicering. Jag är också nyfiken på vad du tycker om Anders Carlssons bok Resa in i det okända. Vill du också berätta lite om dig själv och din forskning vilket intresserar mig. Karl Tingström !!

     • Lenins testamente, Karl Tingström, falsifierades av Krupskaja i samarbete med ett antal andra individer. Det framgår av den noggranna forskning som gjorts av den ryske historikern Valentin Sacharov. Krupskaja och Stalin hade ett mycket ansträngt förhållande. Det märkliga är också att Krupskaja 1925 i ett brev till en brittisk tidning förnekade att Lenin lämnat efter sig något testamente. Lenins syster Maria Uljanova lämnade också vid den här tiden information som gick emot Krupskajas påståenden.

      Carlssons bok är klart läsvärd. Han var här uppe i Umeå i februari 2020 för att tala om boken, bara någon vecka innan pandemin slog till med full kraft. Han har några rena faktafel och ett ett antal andra påståenden som jag inte delar. Men överlag är boken läsvärd och han har gjort ett bra arbete med den.

      Jag själv då. Mitt främsta intresse är sovjetisk 30- och 40-talshistoria och speciellt då Moskvarättegångarna 1936-1938. Jag har en mindre roll i en bok om Tuchatjevskij-processen som kom 2021. Sen har jag skrivit två artiklar om två företeelser med skandinavisk anknytning i rättegångarna 1936 och 1937. Den ena om Hotel Bristol-affären i rättegången 1936 och en annan om den huvudåtalade Jurij Pjatakovs påstådda flygning till Norge som kom i dagen i rättegången 1937. Jag har hållit på ett bra tag nu med ett bokprojekt där den bärande delen är en uppdatering av dessa två artiklar med nya fakta. Det har dragit ut på tiden på grund av pandemin då FSB-arkivet i Moskva var stängt. Jag har några få lösa trådar jag vill gå till botten med innan jag avslutar det hela och skriver slutanalysen.

      Andra intresseområden är Molotov-Ribbentroppakten, de finska krigen 1939-1940 och 1941-1944, Katyn-massakern och överlag sovjetisk utrikespolitik under Stalin-åren.

    • Varken jag eller Johan de Nacluér har påstått att Trotskij
     skulle usetts till Lenins efterträdare. Vi har inte heller
     kommenterat ”Lenins testamente”.
     Vad vi däremot diskuterat är hur Trotskij framställs
     av de sensovjetiska och framförallt ryska statsledningarna.
     Om miniserien ”Trotsky” i fem delar antyder att Trotskij
     utsetts till Lenins efterträdare vågar jag inte uttala mig om.
     Jag såg den på Pervyj Kanal 2017, men har inte hittat den på
     YouTube annat än som trailer.

     Den bästa dramatiserade framställningen av Stalin står Anatloliy
     Dzivaev för i serien ”Zhukov”, som finns på YouTube i tolv delar.
     Jag tror att en expert som Grover Furr skulle hålla med mig.

     • Jag har heller inte, Mats Larsson, påstått att du skulle ha hävdat att Trotskij skulle ha utsetts till Lenins efterträdare.

 10. Tack för uppmärksamhet och trevlig berättelse.
  Jag ska se om jag kan hitta den ryska filmen på Youtube.

  Jag är ingen fena på ryska språket men det både intresserar och lockar mig.
  Sakta, sakta lär jag mig lite undan för undan.
  Ordet ”Pervyj” eller первый som jag stött på i någon låttext är just det ryska ordet för ”först”.
  Så Pervyj Kanal måste alltså vara Rysslands Kanal 1 om vi jämför med Sverige och SVT som har två kanaler TV1 och TV2.

  Nyårsfirandet är Rysslands absolut största och folkkära högtid som de flesta ryssar firar festligt.
  Dekorationer och evenemang brukar också vara i stil med kontinentala karnevaler som lockar man ur huse.
  Det var längesedan jag hade TV men då brukade SVT ha bilder och små reportage från olika länders nyårsfiranden. Kanske också något från Ryssland men då väldigt snålt.
  Undrar om SVT det här nyåret kommer rapportera något från nyårsfirandet i Ryssland?
  Jag tror inte det.
  I varje fall inte om det är en glad fest och ett folknöje.
  Ett sådant Ryssland vill inte SVT rapportera om.
  Det SVT med sina Rysslandsreportrar helst vill rapportera om är ett Ryssland i spillror.
  Precis samma önskan som de delar med den penningstinne och girige Västerländske Borgaren.

  Ja, jag är Rysslandsvän.
  Jag tycker Ryssland är ett fint land och fint folk.
  Jag upplever ryssar som artikulerade, ärliga och strävsamma som inte förhäver sig eller armbågar sig fram med skryt.
  Det handlar främst om god uppfostran som inte kan nås med liberalismens mer tillåtande och ”friare” liv.

  Västvärldens mer slappare sätt att leva har medfört att Väst får allt svårare att rekrytera soldater.
  En utveckling som särskilt märks i demokratins hjärta USA.
  Unga killar vill inte längre bli soldater för de har vant sig att få utveckla sina egna intressen.
  Ofta med betydligt bättre lön i arbetslivet än den amerikanske soldaten.
  Samt den liberala frihetens dåliga kostvanor gör att många unga män inte ens uppfyller kraven till armén.
  Kapitalismens fria liv har helt enkelt gjort dem ”to fat for fight”.

 11. PS feltolkning av ”hypersonisk” missil som fem eller fler gånger ”ljusets” hastighet 😃 men bör vara ”ljudets” hastighet – annars tör missilerna vilseföras på vägen 😮

  • Fast i Putins värld går de nog snart med överljushastighet. Putins osänkbara hypersoniska överljudsmissiler Kinzjalerna har dock hittills visat sig gå alldeles utmärkt att skjuta ned av det ukrainska luftförsvaret. En teknisk missräkning, får vi anta. Som med alla stormakter som skaffar sig nya vapentyper och vräkiga stålschabrak till fartyg, kan de till slut inte kombinerat med politisk vilja, militär taktik och långsiktig strategi fås närmare någon militär seger. Vare sig Hitler eller George Bush junior lyckades ju heller med det. Att återupprätta ett starkt nytt imperium har av dessa tre herrar Hitler, Bush junior och Putin visat sig gå åt samma håll: schabrakmisslyckanden.

   • Nekrofili sidorna i väst (social-medier vill säga) är fyllda med Nato- och legosoldater efter senaste visit av Generalissimo Kinzhal då hen lämnade sitt berömda visitkort på Palace Hotel, i Kharkov.

    Putins värld är av den här värld inte fantasi och önskefoster som kokats ihop av allehanda ryssofober som jo häromåret hävdade att Ryssland hade slut på krut och dess vapenarsenal är föråldrad och annat rappakalja.

    Det nya årets fantasifoster: ”schabrakmisslyckanden”

    Fråga: Vem är Ze🐽?
    Rätt svar: Den siste Tzaren av ukrozionazi regimen

    https://www.globalresearch.ca/zelensky-the-last-tsar-of-ukraine/5844605

   • Johan
    Fast det senaste jag hörde, förutom den imbecilla ukrainska propagandan att dom alltid skjuter ner alla ryska missiler, var en ukrainsk officer av någon sort, jag har dessvärre glömt vilken, som sade att Ukraina hittills inte har lyckats skjuta ner en enda hypersonisk missil.

    Tidigare i år så ifrågasatte överstelöjtnant Johan Huovinen i SVD sådana påståenden från Ukraina.

    • Den Ukrainske officeren heter Yuri Ignat och är talesperson för Ukrainas flygvapen. Jag lyckas dock inte hitta var han sade det.

     • Ärligt talat så är det så i krig att VI (förutom hemliga uppgifter hos underrättelsetjänsterna, som inte släpps till offentligheten) egentligen inte vet, allra minst exakt. All statistik från alla sidor, inblandade och kommenterande måste alltid tas med stor försiktighet. Staden Kyiv tycks dock trots allt klarat sig hyfsat och oväntat väl av sitt luftvärnsskydd; det är också vad jag hör från mina egna kontakter boende i huvudstaden: det mesta av angreppen från missiler och drönare tycks skjutas ned i luftrummet. Det är vid fronten det förskräckliga dödandet sker. Om de beräknade siffrorna stämmer att över 200 000 ukrainska soldater sammanlagt dödats och skadats liksom över 315 000 dödade och skadade soldater på den ryska sidan är det oerhört, närmast ofattbart, höga siffror i modern tid i ett krig mellan två industrinationer. Men de fastlagda sanningarna får vi i bästa fall veta först efter kriget, oavsett hur det går, och av släppta uppgifter från många källor kombinerat: statliga beräkningar, underrättelserapporter, vittnen, politiker, militärer, avhoppare, spioner och alla andra möjliga inblandade; liksom foton, bilder, ritningar, satellitbilder etc. etc.

 12. Och här en annan beskrivning om läget i Ukraina (Ur kommentar på Moon of Alabama)
  ”Gordon Hahn beskriver atmosfären i Ukraina som förrevolutionär:

  Kiev är nu gripet av krispolitik. Med Ukrainas försvarslinjer och armé i slowmotion-kollaps och extremt missnöje bland höga militära befälhavare och över hela den politiska eliten, kämpar Ukrainas president Volodomyr Zelenskiy för sin politiska och personliga överlevnad. Ännu viktigare är att insatserna inte kunde vara högre för Majdanregimens koalition av nationalister, nyfascister, korruptionsförespråkare, nya oligarker och en och annan republikan. Samtidigt riskerar den unga ukrainska staten, som bygger på fortfarande dåligt konsoliderade kvasirepublikanska institutioner och en nationalistisk ideologi, att upplösas, upplösas och till och med försvinna. Den omgavs av växande hot: den ryska armén, arga ukrainska soldater och befälhavare, Kievs finansiella och ekonomiska insolvens och utsvävningar, folklig desperation och risken för palats- eller militärkupper, till och med ett nytt ”galiziskt” inbördeskrig.”
  Gordon Hahn forskare specialiserad på islam och politik i i Ryssland…. författare till flera böcker om Ryssland och ett antal forskningsartiklar om Ryssland och Kaukasusemiratet osv Wikipedia

 13. Johan
  Nu var det ju du som påstod att Ukraina skjuter ner hypersoniska missiler. Jag delar din misstänksamhet emot olika sifferuppgifter under pågående krig, men kanske vore det bra om du inte bara förde vidare den USA/Ukrainska propagandans påståenden som om dom var sanna då.

  Överste Donald McGregor, som förefaller vara seriös, anser sig ha helt andra siffror på antalet döda soldater. Han hävdar att Ukrainas förluster är oerhört mycket större än Rysslands.

  • Jag framförde den dagens nyhet förmedlad av samtida internationella media. Kan de ha helt eller delvis fel? Ja. Självklart. I krig har alla nyheter från just krigsområdet en avsiktlig avsändare. Men det verkar i ju inte helt otroligt att det kan stämma att dagens anti-raketsystem utplacerade i Ukraina kan just skjuta ned ryska överljudsmissiler. När ett nytt vapensystem är framtaget av sida A har ju inte detta nya vapen i skarpt läge prövats i just stridens hetta mot motsystem hos sida B. Alla jämförelser som då kan göras är ju om ena/andra sidan har underrättelsetillgång (d.v.s. spionage) till tekniska forsknings- och prestandadata om det ena eller andra vapensystemet. Hur de reagerar mot och med varandra praktiskt vet ju ingen förrän just i aktivt krigsläge – eller hur? Och knappast vi i allmänheten heller. Men självklart måste vi vara ytterst tveksamma mot precis alla nyhetsinlägg (borde vara det korrektare ordet än ’nyhet’) i dessa tider.

   Men uppenbarligen har de ryska försvars- och övervakningssystemen mot just drönare och ukrainska sidans diverse raketer en uppenbar svaghet. Väl över dussinet örlogsfartyg har antingen sänkts, sprängts eller allvarligt skadats av ukrainska överraskningsanfall när dessa fartyg de facto oftast INTE var i direkt aktiv strid, utan rörde sig bort (som kryssaren MOSKVA), var vid kaj eller i torrdocka; förutom (det äldre generationens) landsättningsfartyget SARATOV som tycks ha helt demolerats vid Azovsjön de första krigsdygnen år 2022. Idag har ju ryska Svartahavsflottan till viss del evakuerats från Sevastópol på Krym österut till ryska fastlandet i hamnen Novorossijsk – det säger (väl?) en del vilken oro den ryska sidan idag har för de ukrainska motanfallen. Jag har följt den sovjetiska och ryska flottan aktivt (jag kan dock föga, närmast ingenting, om raketvapen) sedan 1980-talet och har då aldrig trott att just denna mycket märkliga militära utveckling skulle inträffa.

   Men precis som i fallet med den andra militära stormakten, Amerika, så räcker det inte att när man har mycket budgetpengar och skaffa sig nya militära örlogsfartyg och vapensystem som dagens ryska flotta fått. Man måste kunna använda dem också: kombinerat militärt, diplomatiskt, militärt taktiskt och militär-politiskt strategiskt. Där har dagens Putin-Ryssland misslyckats i samma anda som de amerikanska (till slut) militära fiaskona i Irak och Afghanistan. Deras överlägsna militärmateriel löste faktiskt inte (alls) de slutliga politiska problemen och uppnådde inga strategiska segrar. De militära stormakterna visar sig nu inte ha särdeles större nytta av dessa kolossala materielsatsningar i långa loppet. Irak (vars premiärminister i går i ett tal har bett USA att militärt lämna Irak) och Afghanistan höll världens största militära makt stången och förödmjukade den med spets.

   Får vi veta mer och rentav (helt) andra sanningar efter kriget? Ja, alldeles säkert.

   • Johan
    Jag utgår från att du med ”samtida internationella media” inkluderar ryska media, kinesiska media, iranska media, sydafrikanska media och liknande. För det kan väl ändå inte vara så illa så att du medvetet väljer ut dom västerländska media som ända sedan kriget började helt okritiskt har spridit den US/Ukrainska propagandan?

    • Man bör nog dela upp media i världen i statskontrollerad respektive fri (som publicerar vad de vill och avstår vad de vill, på ont och gott) media. I alla krigförande länder finns propaganda, såväl rysk som ukrainsk. Till skillnad från många andra läser jag dem på dessa språk.

     Det enda vi kan slå fast utanför alla propagandafraser, är att det ukrainska folket och landet inte vill leva under den reaktionära liksom stock-högerkonservativa putinismen. Det är där bevisbördan ligger, när allt kommer omkring. Det är det kriget handlar om. Kriget är inte militärt, utan politiskt-ekonomiskt: d.v.s. skall Ukraina åter införlivas i den misslyckade gangsterkapitalistiska KGB-ekonomin?

     • Johan
      ”fri”media??? Tillåt mig gapskratta. Dom enda fria media jag kan hitta i Sverige är sidor som den här. Resten säger inte ett pip om Ukraina utan att ha kollat om krigsindustrins direktörer i väst tillåter det.

      Sedan handlar kriget inte alls om vad det ukrainska folket vill. Deras vilja kom till uttryck när Zelensky valdes på löften om fred med Ryssland. Efter det har landet sålts ut till USA och krigsindustrin för att bli deras lydiga redskap för att försvaga Ryssland.
      Ingen av sidorna bryr sig ett skit om vad det ukrainska folket tycker.
      För deras skull måste vi verka för omedelbar fred och ett slut på dödandet.

     • Har Du några egna ukrainska vänner och kontakter? Jag råkar ha det. Ingen av dem var förr MINSTA intresserade av politik fram till Janukovitj fall år 2014. NU och numera är ukrainare mycket insatta och dessutom involverade i landets politik och agerar i egen lokalpolitik: ett civilsamhälle har byggts upp bara på dessa år, där medborgare organiserar sig för ta hand om ensamma och gamla i t.ex. sina egna kvarter, speciellt i krigstid. Något sådant vore helt otänkbart i dagens putinska samhälle.

      Ingen normal vardagsukrainare jag känner eller talat med under alla dessa år vill under inga omständigheter ha tillbaka det system som fram till år 2014 var det gemensamma rysk-ukrainska ekonomiska gangsterkapitalistiska samhället och dess ekonomiska modell, den anti-politiska så kallade KGB-kapitalismen. D.v.s. man vill inte lyda under Moskva. Tala med ukrainare Du känner i Odessa, Kiev, Charkiv, Izmail, Dnipro eller vilken annan ort: ja, Du får höra samma svar. Den ryska putinmodellen vill man inte ha. Det är därför det ÄR krig, och ukrainarna erhåller på egen begäran ekonomisk och militär hjälp av vår europeiska solidaritet: den världsdel de fysiskt och kulturellt bor i.

      Det är den springande frågan: varför skulle ukrainska folket vilja leva i ett anti-politiskt, nedstängt, korrupt, isolerat och precis som den ryska modellen avtynande och politiskt döende, reaktionärt, ofritt och intolerant samhälle som putinismen erbjuder? Den frågan kan aldrig någonsin en enda gång västerlandets putinist-apologeter svara på? Vi vet inte heller om dessa vill ha putinismen i Sverige och hur det skulle se ut? Det svarar de inte heller på.

      Jag har följt rysk och sovjetisk media sedan 1980-talet. Så verklighetsfrämmande orwellsk levande bland de egna potiomkinkulisserna som den rör sig bland idag har den aldrig varit. De nyheter jag såg på perestrojka-tiden i sovjetisk tv verkar vara de mest sanningsenliga tv-nyheter jag någonsin sett jämfört med idag.

      På Putins stora många timmar långa presskonferens för tv-journalister med frågor från medborgare och andra, som hölls i december (jag tror det var kring den 14/12) så sipprade det av misstag in ett SMS med en fråga bakom Putin som de som såg den måste insett vara ett felinsläppt misstag. Frågan löd: ”Kan jag som ryss flytta till det Ryssland som visas på tv?”

     • Johan
      Vad var detta för ovidkommande svammel?
      Din ensidiga bild av tillståndet i Ryssland har inte med saken att göra.

      Ukrainas folk röstade för fred med Ryssland. Det är egentligen allt vi vet om deras vilja.

      Hade inte Zelensky sålt sig till väst så hade Istanbulavtalet med största sannolikhet blivit verklighet och det mesta av det elände som hänt sedan dess inte hänt.

      Hade Ukraina levt upp till Minskavtalet, som dom skrev under, så hade kriget inte ens börjat.
      Ukraina hade haft samma gränser, minus Krim, som tidigare.

      Hela eländet är skapat av USA:s och västvärldens statskupp och otillbörliga inblandning i Ukrainas interna angelägenheter.
      Sedan kuppen 2014 och den av Victoria Nuland tillsatta lydregimen har Ukraina varit helt i klorna på den primitiva krigarklanen som styr USA.

     • På morgonen den 24 februari 2022 såg jag i arla gryning den ryske presidentens tal i direktsändning i just rysk tv (talet var dock inspelat). Jag tolkar hans ganska långa tal med diverse politiska, historiska och allehanda skäl uppräknade, som en diplomatiskt och politisk-juridiskt sett en officiell krigsförklaring. Putin inledde därmed med egna ord och eget beslut som statschef detta kriget mot sitt grannland Ukraina som därefter fick en skur av diverse raketer inskickade till sig liksom flyganfall. Det var detta beslut som inledde kriget mot Fastlands-Ukraina. Det är fakta på marken. Otvetydigt. Överbefälhavaren Vladimir Vladimirovitj Putin hade därmed beordrat ett anfallskrig som helt strider mot Förenta nationernas stadga mot sitt grannland Ukraina. Det ör också Förenta nationernas eget utlåtande och beslut (efter omröstning i Generalförsamlingen) liksom generalsekreterarens Guiterres egna uttalanden och bedömningar.

      Att de ukrainska väljarna valt en annan inrikespolitisk kurs med president Zelenskyj, är helt ovidkommande i förhållande till det enligt internationell lag helt olagliga ryska krigsangreppet.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here