Kinas fasta beslutsamhet att satsa på grön energi i en ny era

5
1456

 

Briefs on China's green development achievements in the New Era Graphic: Xu Zihe/GT

Kina har kritiserats också på energi-, miljö- och klimatområdet. Kinas koldioxidpåverkande utsläpp är störst i världen, medan USA:s är störst räknat per invånare. Den här artikel som redovisar Kinas syn har framletats av Catarina som också översatt den.

Här en artikel av Li Xuanmin och Fan Anqii i Global Times
https://www.globaltimes.cn/page/202301/1284100.shtml och https://www.globaltimes.cn/page/202301/1284099.shtml

Under ”Relaterat” finns länkar till andra artiklar om bland annat Kina, och miljöfrågor , samt ett par kritiska artiklar om grön energi.

__________________________________________________________________

En ny vitbok visar Kinas orubbliga beslutsamhet att inte överge en hållbar utveckling i den nya eran

Vitboken som kom ut i mitten av januari om sin hållbara utveckling i den nya eran, som skildrar hur landet har hållit fast vid s k grön utveckling, deltagit proaktivt i global klimatstyrning och gått i spetsen för internationellt samarbete. 

Vitboken utges vid en tidpunkt då de globala utsikterna för klimatsamarbete förblir oklara, mitt i en långvarig energikris, och då industriländer- med USA och stora europeiska nationer – bland de största utsläpparna av växthusgaser i historien – antingen har spårat ur eller har övergett sina koldioxidlöften, och utövar press på den globala miljöagendan, den som alltmer kapas av vissa västerländska hegemoniska makter och förvandlas till deras politiska verktyg för att rikta in sig på Kinas ökande globala inflytande.

Illustration: Liu Rui/GT

Illustration: Liu Rui/GT

Trots nackdelen visar vitboken, att Kina inte bara håller  fast vid sina program om att förverkliga sina två mål för CO2 utsläpp för 2030 respektive 2060, utan hjälper också aktivt utvecklingsländerna att ta itu med klimatfrågor via Syd –syd-samarbetet*.

Mängden av konkreta steg, åskådliggör Kinas åtaganden att vara en ansvarsfull stormakt. Ännu viktigare är att det sänder både ett rungande och uppmuntrande budskap till omvärlden, mitt i alla kaotiska globala system och ökande klyftor, något som observatörer menar kommer att ge ny kraft åt den globala klimatkampen.Vitboken, med titeln ”Kinas hållbara utveckling i den nya eran”, innehåller sju kapitel, däribland ett om Kinas engagemang för en riktning mot hållbar utveckling, en sammanfattning av hållbart territoriellt program, ytterligare optimering av den industriella strukturen, mekanism för hållbar utveckling och internationellt samarbete. Enligt vitboken har Kina, som världens största utvecklingsnation, gjort anmärkningsvärda framsteg inom hållbar utveckling och bidragit stort på den globala arenan.I slutet av 2021 hade nästan 10 000 skyddade områden av olika slag och nivåer upprättats, de täcker mer än 17 procent av Kinas landyta, och de i sin tur skyddar effektivt  90 procent av dess naturliga lokala markbundna  ekosystem, och 74 procent viktiga statligt skyddade vilda arter, säger vitboken.Från 2012 till 2021 planterades 64 miljoner hektar träd. Sedan 2000 har Kina lett världen i att göra planeten grönare och bidragit med cirka en fjärdedel av de nyligen tillagda grönområdena i världen, heter det.Kina gör också de snabbaste framstegen när det gäller att förbättra luftkvaliteten. De genomsnittliga  utsläppen och däröver av  PM2.5 (partiklar i luft) i Kinas städer i de olika regionerna sjönk från 46 mikrogram per kubikmeter 2015 till 30 mikrogram per kubikmeter 2021. Totalt 87,5 procent av dagarna under 2021 har varit dagar med bra kvalitet på luften, enligt dokumentet.Andelen rena energikällor i Kinas totala energiförbrukning ökade från 14,5 procent 2012 till 25,5 procent i slutet av 2021, medan andelen kol minskade från 68,5 procent till 56 procent under samma period.I slutet av 2021 var den installerade kapaciteten för  förnybar energi mer än 1 miljard kilowattimmar (kWh), vilket motsvarar 44,8 procent av Kinas totala installerade kapacitet. Den för vatten- vind- och solcellskraften  översteg vardera 300 miljoner kWh, den högsta i världen.Kina ”visar fullt ut sin starka ansvarskänsla som stormakt… och hjälper till att bygga ett rättvist, rationellt och ömsesidigt fördelaktigt globalt klimatstyrningssystem,” sade Zhao Chenxin, biträdande direktören för National Development and Reform Commission, Kinas främsta ekonomiska planerare, vid en pressträff på torsdagen.Kina har avgett de högtidliga löftena om att utsläppen av CO2 ska  nå sin topp 2030 och att de ska nå koldioxidneutralitet senast 2060. Om de målen uppnås som planerat, kommer de att uppvisa världens snabbaste avtagande kurva när det gäller  minskning av koldioxidutsläpp, och den kortaste tiden för att uppnå målet att gå från koldioxidtopp till koldioxidneutralitet i den globala historien, enligt Zhao.
Bild Vindturbiner roterar när havsbrisen flödar genom vindkraftsparken Cengang i Zhoushan, Zhejiang-provinsen i östra Kina. Foto: cnsphotoKinas orubbliga beslut
  

 ”Vitboken betonar Kinas orubbliga beslut att uppfylla sitt åtagande. Med tanke på det trefaldiga globala trycket av energikris, livsmedelskris och ekonomisk härdsmälta, är det en bekräftelse på att Kina inte kommer att dra sig tillbaka från sitt globala ansvar för att hantera klimatutmaningarna, istället intensifieras ansvaret”, sa Lin Boqiang, chef för China Center for Energy Economics Research vid Xiamen University, till Global Times på torsdagen.

 Vitboken släpps också vid en tidpunkt då Kina gradvis går ut ur epidemins töcken, och behöver ett momentum för att åstadkomma tillväxt av hög kvalitet, och hållbar utveckling är en av de potentiella drivkrafterna, berättade Pan Jiahua, chefen för Institute of eco-civlization studies vid Beijings tekniska universitet, för Global Times på torsdagen. 

Observatörer anser att Kinas ökade insatser kommer att spela en efterföljansvärd roll för både utvecklings- och utvecklade delar av världen. Utvecklingsländerna ska å ena sidan kunna undvika att göra misstag, och få en genväg.  Å andra sidan fungerar de som en nödvändig  påminnelse till vissa utvecklade länder att inte avstå från sina löften. 

”Kapitalstarka utvecklade länder som har energikällor och ambitioner skulle kunna uppmuntras att återvända till rätt kurs, sa Li Haidong, professor vid Institutet för internationella relationer vid China Foreign Affairs University, till Global Times på torsdagen. 

I vitboken bekräftas att Kina, till skillnad från vissa västländers u-svängs-strategier när det gäller energi, konsekvent följt en hållbar utvecklingsväg. Och samma prioritet för tillväxt fastslogs  också  i Kinas kommunistiska  partis rapport från den tongivande 20:e nationalkongressen i oktober. I den beskrevs  Kinas övergripande mål för modernisering, och rapporten identifierade det kinesiska sättet av förnyelse som en ny väg för ”harmonisk samexistens mellan människa och natur.” Vitboken avslöjar inte hur mycket koldioxidutsläppen minskade förra året. Men analytiker förväntade sig att omfånget av det som minskades ned 2022 var i paritet med de specifika mål som tidigare satts upp för varje energiintensiv industri, som stål, icke-järnmetaller och cement. 

På detaljnivå visades också att Kina var ledande i världen när det gällde många miljöindex

Kina har också försörjt en årlig ekonomisk genomsnittlig tillväxt på 6,6 procent med en årligen ökad energiförbrukning av 3 procent, enligt vitboken. Jämfört med 2012 hade Kinas energiförbrukning per enhet av BNP sjunkit med 26,4 procent 2021, vilket gör det till ett av de snabbaste länderna med att minska energiintensiteten. 

 

Bild En banderoll från den andra fasen av COP15 ses utanför Montreal Convention Center i Montreal, Kanada, 17 december 2022. Foto:Xinhua 

Västs misslyckande med att leva upp till sitt ansvar 
I det globala samarbetet har Kina också historiskt bidragit till slutsatserna och genomförandet av Parisavtalet, aktivt deltagit i Syd-syd-samarbetet om klimatförändringar, och påskyndat internationellt samarbete för resursbesparing och skyddande av ekomiljön. Och Kina arbetar också med andra länder för att främja hållbar utveckling i Belt and Road Initiative, sade Zhao. 

Pan sa att Kina har spelat en mycket aktiv roll för att främja och leda uppförandet av ett samhälle med en gemensam framtid för mänskligheten. Oavsett om det är vid FN: s klimatsamtal eller COP15 där världens ledare antog det historiska Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework**, har Kina gjort gett/ obestridliga/betydelsefulla bidrag. 

A banner of the second phase of the COP15 is seen outside Montreal Convention Center in Montreal, Canada, Dec. 17, 2022. The second phase of COP15, formally known as the 15th meeting of the Conference of the Parties to the UN Convention on Biological Diversity, takes place in Montreal, Canada on Dec. 7-19. (Xinhua/Lian Yi)

** GBF, avtalet som ska vägleda globala åtgärder för biologisk mångfald, beslutet togs den 19 dec 2022, CBD COP 15 i Montreal  Kanada.  Regeringen.se 

 Kinas pragmatiska bidrag till att begränsa den globala uppvärmningen står i skarp kontrast till vissa västländer, som enligt analytiker inte lever upp till sitt historiska ansvar och som  ”skramlar mest men inte tar några väsentliga steg.”  Li sade att det är särskilt ironiskt att USA, en långvarig dominant i globala frågor,  sitter i baksätet när det gäller styrningen av klimatet…. . ”USA är den starkaste makten i världen, oavsett om det gäller ekonomi, kapital och teknik, men det har alltid varit en desertör när det gäller att hantera globala klimatförändringar”, anmärkte han.  Fortfarande  har de utvecklade ländernas löfte om 100 miljarder dollar per år till utvecklingsländerna inte uppfyllts, och det finns inget tydligt finansieringsarrangemang för den ”förlust- och skadefond” som inrättades under COP27-toppmötet.  Under detta toppmöte som avslutades i november rapporteras det att västländer, de största utsläpparna av historiska globala växthusgaser, använde den globala plattformen för att pressa Kina och andra tillväxtekonomier att betala för skadefonden.  ”Väst har alltid haft en dubbelmoral när det gäller att ta itu med klimatförändringar och minska utsläppen, vara överseende med sina egna krav men särskilt strikta med utvecklingsländernas, särskilt Kinas”, sade Li. 

Denna dubbelmoral har fått det internationella samfundet att inse västvärldens hyckleri och hållningslöshet när det gäller att utveckla grön ekonomi, och att de snarare anstränger sig hårt för att använda utsläppsmål som ett politiskt verktyg för att utpressa eller bromsa Kinas snabba utvecklingen, noterade Li, samtidigt som han uppmanade väst att ge upp sina fördomar mot Kina och underlätta pragmatiskt samarbete. 

Relaterat

Vad tycker Indien och Kina i klimatfrågan?
Tre anledningar till att Kinas klimatpolitik har förändrats.
Vem förstör klimatet egentligen: Ryssland, Kina, Indien eller …?
Vilka länder har störst ansvar för uppvärmningen av jorden?

Greta Thunberg om illusionen om klimatet: ”Vi har blivit alltför gröntvättade. Det är tid att stå upp för vår sak.”
Är grön kapitalism lösningen? Fallet med “The Case for Climate Capitalism”

Föregående artikelKom till manifestationen JA TILL ALLIANSFRIHET NEJ TILL NATO! Lördag 18/3 kl 13-14 på Medborgarplatsen
Nästa artikelKan den nya finanskrisen utlösa en dollarkollaps?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

5 KOMMENTARER

 1. Det är ett utmärkt initiativ av Kina! Om siffrorna är friserade eller är inte viktigt. Det viktiga är att Kina och alla de länder som kan jobbar hårt för att minska behovet av fossila bränslen. Norges och Rysslands export av fossila bränslen har förhoppningsvis ett snart slut

 2. Vi skall komma ihåg att Kinas första deklarerade prioritet är folkets välfärd. Kina tillåter inte innevånarna att gå hungriga eller frysa på bekostnad av ”klimatet”, som man gör i Europa. Det var inte Kina som sprängde Nordstream.

  Det andra som är viktigt att komma ihåg är att naturen har ett eget reglersystem för koldioxid. Relativt temperaturen, är koldioxidhalten för hög, reducerar naturen den, och är den för låg ökar naturen den. Naturlagar. Koldioxidhalten påverkar bara mycket marginellt växthuseffekten. Bara en hundradel av Metan. Naturvårdsverket kom till 1/70.

  Vad som är viktigt att hålla i minnet är vad som inte syns i statistiken. Om Kina bygger ett fossilkraftverk, reducerar man utsläppen med en faktor tio. Gamla smutsiga kolkraftverk stängs, och många miljoner koleldar i fabriker och hem släcks. Det finns ingen statistik på detta för ingen vet hur mycket kol byn grävde upp ur sin egen gruva. Uppskattat har Kina reducerat sin kolanvändning från 80% till idag under 30%. Nya tekniska uppfinningar i energiförbrukning sparar mycket. En är 5G. Andra är LED, och att ljus och värme bara är påslaget när det använts. Nästan 100% bruk av värmepumpar ett annat. Jag har själv reducerat min energiförbrukning med 50%. Varenda hus har idag solpaneler och vattenvärmare. Inga tillstånd behövs i Kina. Alla hus byggas idag förberedda för låg energiförbrukning.

  I Sverige är områdena runt bostäder nakna, nästan utan grönt. I Kina är grönskan så tät att man nästan inte ser himlen.

 3. Skribenten Joydeep Sen Gupta har gjort ett inlägg om Kina på RT. Detta är en översättning. Personligen, som boende i Kina vill jag lägga till att inga mätningar behövs. Förbättringarna i Kina är så dramatiska att egna ögon, öron och näsa räcker utmärkt.

  Citat: ”Kina har varit den största framgångssagan när det gäller att vända luftföroreningarna. Under de senaste sju åren har Asiens största ekonomi konsekvent slagit ner på förorenande industrier med ett uthålligt fokus på förnybar energi och elfordon. Covid-19-låsningarna ledde också till mindre ekonomisk aktivitet, vilket i sin tur minskade luftföroreningarna. ”År 2023 återstår det att se om Kina ytterligare kan minska luftföroreningarna, eller om trycket från ökad ekonomisk aktivitet leder till stagnation eller en ökning av luftföroreningarna”, sa IQAirs vd Frank Hammes.
  Indiska experter har konsekvent pekat på Kina-modellen, häpnadsväckande 120 miljarder dollar anslogs för att bekämpa föroreningar i Peking området bara under 2018. Indiens [världens största nedsmutsare] demokratiska värderingar och felplacerade prioriteringar saknar det målmedvetna engagemanget från den kommunistiska enpartiregimen i Kina.”

  Jämför Sverige.

  IQAir, är ett ”air quality technology company”, ett Schweiziskt företag specialiserat på luftföroreningar. Företaget använde 30 000 marknivå sensorer i mer än 7 000 städer i över 130 länder.

  Jag kan bara tillägga att det inte funnits några som helt tvång, regelverk eller påtryckningar mot allmänheten, bara motiveringar. Däremot har nedsmutsande företag ställts ultimatum. Städa upp, eller det blir expropriation efter domslut. I ett fall skedde det. Sedan fick militären praktisera på resterna att demolera det med sprängmedel.

  https://www.rt.com/india/573101-india-air-pollution-report/

  • Håhåja, Karl W, du begär det orimliga. Vi ska lita på dig som inte har publicerat en vetenskaplig artikel om klimatet
   Du begär det orimliga, vi ska lita på dig eller tiotusentals forskare som har fått sin forskning både granskad och publicerad.

   Annars är det mycket intressant att läsa det du skriver om Kina. Och jag tror att Kina och Ryssland genom sitt samarbete m fl andra länder är på väg att skapa en fredlig värld, en sån värld som är en absolut förutsättning för att vi ska kunna hantera klimatfrågan innan den blir alltför katastrofal för kommande generationer.

   • @Catarina Östlund 20 mars, 2023 At 12:30
    Du har nog rätt, jag begär det orimliga. Detta har inget med antalet ”forsknings” rapporter att göra eller ens rapporter. Det har allt att göra med relevant teknisk vetenskaplig utbildning och kompetens. Kanske jag begär att alla skall förstå vad som för dom måste oöverstigligt komplicerade fysikaliska förlopp, och den förståelsen är baserad på enbart sunda åsikter, och inte på relevant utbildning och erfarenhet, matematik och fysikens lagar.

    Forskningsrapporter publiceras och granskas i den akademiska världen, sällan i den industriella, varifrån jag kommer. Den akademiska världen är teoretisk och hypotetisk, den industriella är verklighet. Ofta rent svart-vit.

    År 2005 publicerade John Ioannidis, professor vid Stanford University, en artikel med titeln ”Why most published research findings are false”, som matematiskt visar att ett stort antal publicerade vetenskapliga artiklar måste vara felaktiga. Av ett antal välrenommerade forskningsresultat fann han att av 34 som hade testats på nytt hade 41% motsägs eller visat sig vara betydligt överdrivna.

    Å andra sidan hör vi då om denna absolut perfekta totalitärt eniga tusenhövdade ”forskning” av tusentals välbetalda IPCC ”forskare” som alla tydligen alltid är helt felfria och eniga.

    Denna artikel visar klart hur det går till att köpa forskning.
    —Forskare anklagas för att ha ”köpts” av Fauci – Nya Dagbladet
    https://nyadagbladet.se/vetenskap/forskare-anklagas-for-att-ha-kopts-av-fauci/
    Producera och tyck vad vi förväntar oss av dig, eller din karriär är avslutad.
    —Forskning till Salu
    https://www.forskning-till-salu.se/

    Så fungerar den akademiska världen, någon lägger fram en forskningsteori i en vetenskaplig rapport, andra vederlägger den. I den verklig världen kan vi inte arbeta så, vi kan inte bygga ett hus för att se om det faller ihop eller inte.

    Däremot fungerar klimat-kulten så. Låt oss hälla miljarder i klimataktioner, ”omställning”, och när det inte fungerar får vi hitta på en bra ursäkt. Pengarna är förstås borta.

    Människan kommer inte att hantera klimatfrågan, klimatfrågan kommer att hantera människan. Det är totalt ointressant vem du litar på eller inte.

    Det påminner mig om en argumentation med en person jag hade för många år sedan. Om du kör bil och ökar farten till det dubbla, då fördubblas bromssträckan att stanna bilen. Sund åsikt – eller hur. Räkna. En annan historia var när jag som sexåring blev vittne till att en ingenjör blev utskälld. Ingenjören påstod att man kan beräkna volymen på en rund tank. Det går inte, bara fyrkantiga tankar kan beräknas. Sund åsikt, eller hur.

    —Many scientific “truths” are, in fact, false
    https://qz.com/638059/many-scientific-truths-are-in-fact-false/

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here