Har Klaus Schwab, Chefen för World Economic Forum har bra program för livet efter Covid-19?

58
14304

Denna artikel av Pål Steigan: Klaus Schwab: Covid-19 The Great Reset, et program for globalt diktatur har vänligen översatts av Rolf Nilsson.

Jag har tidigare publicerat en del artiklar om ”The Great Reset” och ”World Economic Forum”. Se under ”Relaterat.”


Rolf Nilsson

Covid-19 och ett program för global diktatur

 

VD för World Economic Forum har publicerat boken Covid-19 The Great Reset tillsammans med Thierry Malleret.

Detta är förmodligen årets viktigaste bok, inte på grund av dess litterära nivå, utan helt enkelt för att

det är en bok som visar exakt hur den härskande klassen vill använda koronakrisen för att tvinga igenom en global diktatur.

Klaus Schwab: Många undrar när vi kan återgå till det normala igen.

Klaus Schwab. World Economic Forum

Det korta svaret är: Aldrig!

Här bekräftar Schwab det vi skrev tidigare:

Vi kommer inte tillbaka till ett normalt liv utan kamp

Saker kommer aldrig att återgå till det normala igen, kapitalismen kommer att ändra form och vi kommer att få helt nya ägarstrukturer när det gäller privat och offentlig egendom. De största multinationella företagen måste ”ta socialt ansvar”, de måste ta över mycket större andelar av samhällets värderingar och vara ansvariga för att hantera dem ”för folks bästa”.

The Great Reset är maktövertagandet

Som läsarna av steigan.no har vetat länge har miljardärklubben World Economic Forum arbetat i många år för att omvandla kapitalismen från en aktiekapitalism till en ”intressent”/stakeholder- -kapitalism, vilket är ett system där de globala företagen inte bara bedriver ekonomisk aktivitet utan också aktivt går in för att styra politik och samhälle enligt sina intressen. År 2016 kallades detta projekt Global Redesign Initiative:

Global Redesign Initiative – ett initiativ för att omforma den nuvarande världsordningen

I samband med koronakrisen har detta blivit Den stora återställningen (The Great Reset), och där den förra var en strategi är den senare en handlingsplan som genomförs medan vi ser på. Därför är det mycket viktigt att läsa vad en av huvudarkitekterna bakom detta projekt skriver. Det borde bildas studiecirklar kring Schwabs bok. Människor måste öppna ögonen och inse att detta är på blodigt allvar:

Många undrar när saker blir normala. Det korta svaret är: aldrig. Ingenting kommer någonsin att återvända till den ”förstörda” känslan av normalitet som rådde före krisen eftersom koronaviruspandemin markerar en grundläggande vändpunkt i vår globala bana.

Världen som vi kände den under de första månaderna 2020 finns inte mer, den är upplöst i samband med pandemin. Detta är radikala förändringar med en sådan följd att vissa experter har hänvisat till en ”före coronavirus” (BC) och ”efter coronavirus” (AC) -tid. Vi kommer att fortsätta bli förvånade över både förändringarnas snabbhet och oväntade karaktär – när de slås samman kommer de att ge andra, tredje, fjärde och ordningskonsekvenser, kaskadeffekter och oförutsedda resultat.

På detta sätt kommer de att bilda ett ”nytt normalt”, radikalt annorlunda än det vi gradvis kommer att lämna bakom oss. Många av våra övertygelser och antaganden om hur världen kan eller ska se ut kommer att gå sönder i processen.

Världens politik och ekonomi måste krossas så eftertryckligt att det inte finns någon väg tillbaka.

Total kollaps med konkurser över hela världen

Även om ”pandemin” för länge sedan är över – den slutade i början av juni för Europas del – får ingen tro att den är över. Krisen kommer att förvärras och den kommer att förstöra mycket:

Ernest Hemingway förstod detta. I romanen The Sun Also Rises (Och solen har sin gång) har två karaktärer följande konversation: ”Hur gick du i konkurs?” Frågade Bill. ”På två sätt,” sa Mike. ”Gradvis, sedan plötsligt.” Samma sak tenderar att hända vid stora systemförändringar och störningar i allmänhet: saker tenderar att förändras gradvis först och sedan allt på en gång. Räkna med detsamma för makro reset.

Politiker måste vara villiga att tillfoga befolkningen smärta – oro och motstånd måste slås ned.

Schwab är medveten om att denna förstörelse av världsekonomin kommer att orsaka stor smärta för folket, men han säger till politikerna att de måste vara villiga att göra det, och de måste slå ner på motstånd och oroligheter.

Detta problem med asynkronitet mellan två olika grupper (beslutsfattare och allmänhet) vars tidshorisonter skiljer sig så markant från varandra, kommer att vara akut och mycket svårt att hantera i samband med pandemin. Chockens hastighet och (djupet) av smärtan den har orsakat kommer inte och kan inte matchas i samma hastighet på den politiska sidan.

Det är komplext eftersom det representerar en ”Cat’s cradle” av ömsesidigt beroende och interaktion. Samtidigt anpassar den sig och är anpassningsbar sig i den meningen att dess ”beteende” drivs av interaktionen mellan aktörer (organisationerna, folket – oss!). Och de kan bli förvirrade och ”oregerliga” i tider av stress (kommer vi att anpassa oss till normerna för inneslutning? Kommer en majoritet av oss – eller inte – att följa reglerna?).

Schwab varnar politiker för att släppa på restriktionerna. Han uppmuntrar dem att bara fortsätta med nedstängning (Lockdown), oavsett vilket motstånd de kan möta. Han hävdar att detta är nödvändigt på grund av ”pandemin”, även om vetenskapen redan har dokumenterat att viruset inte är särskilt farligt för yngre och medelålders människor.

På utbudssidan, om man släpper efter på de olika begränsningarna och reglerna för social distansering i förtid, kommer det att leda till en snabbare smittspridning (som nästan alla forskare tror att det skulle göra), fler anställda och arbetare skulle smittas och fler företag skulle bara sluta att fungera.

Det här är en lögn, och smart nog uppger han inga källor för dessa påståendena. Det finns inga empiriska bevis för att även en mycket hård nedstängning har lett till någon påvisbar minskning av smittspridningen.

Politiker måste göra vad som är nödvändigt och spendera så mycket pengar som behövs

Den logiska slutsatsen av dessa två punkter är denna: Regeringar måste göra allt som behövs och använda allt det kostar för att skydda vår hälsa och vår kollektiva rikedom för att ekonomin ska bli hållbar igen.

Enligt chefen för miljardärklubben måste politiker släppa alla hämningar både när det gäller politiska ”åtgärder” och när det gäller att spendera pengar. Konsekvensbedömningar och kompromisser får inte stå i vägen. Det är bara att gå på i full fart, är ordern från Davos.

Och varken politiker eller företagsledare får vackla, oavsett vilken typ av problem de kan möta på grund av denna politik. De får inte tro att de kan återgå till det normala. Det kommer inte att hända eftersom det inte kan hända!

På mikronivå, från branscher och företag, kommer Great Reset att medföra en lång och komplex serie av förändringar och justeringar. När de konfronteras med det kan vissa branschledare och toppledare vara frestade att jämföra återställning med omstart, i hopp om att återgå till den gamla normen och återställa det som fungerade tidigare: traditioner, testade procedurer och välbekanta sätt att göra saker – kort sagt, en återgång till affärer som vanligt. Detta kommer inte att hända eftersom det inte kan hända.

Schwab menar också att det är politiskt självmord och en form av social darwinism för ledare att ställa frågor om nedstängning.

CommonPass – ett globalt respass

Som vi har nämnt tidigare arbetar World Economic Forum och The Rockefeller Foundation med att införa ett globalt, digitalt respass, CommonPass, som de vill skall bli obligatoriskt vid varje gränsövergång. Den kan också användas för att bergensa tillgång till konserter, fotbollsmatcher eller vad det än kan vara.

Läs: ”Biosäkerhet” blir den nya policyn

Detta är också en del av den globala Great Reset som Schwab vill tvinga fram.

Chocken som krävs för att tvinga igenom The Great Reset

Schwab ser coronakrisen som ett fantastiskt ”möjlighetsfönster” för att tvinga igenom den totala omvandling av världen som WEF förespråkar:

I Gabriel Garcia Marquez’s Chronicle of a Death Foretold förutsäger en hel by en hotande katastrof, och ändå verkar ingen av byborna kunna eller vilja agera för att förhindra det, innan det är för sent. Vi vill inte vara den byn. För att undvika ett sådant öde måste vi omedelbart starta The GreatReset. Detta är inte något som är ”trevligt att ha”, utan en absolut nödvändighet. Underlåtenhet att ta itu med och fixa de djupt rotade sjukdomarna i våra samhällen och ekonomier kan öka risken att, som historien visar, en återställning så småningom kommer att orsakas av våldsamma chocker som konflikter och till och med revolutioner. Det är vår plikt att ta tjuren vid hornen. Pandemin ger oss denna chans: den ”representerar ett litet men smalt möjlighetsfönster för att reflektera, tänka igenom och återställa vår värld”.

Global fascism

Det är inte möjligt att dra någon annan slutsats än att miljardärklubben World Economic Forum nu använder coronakrisen maximalt för att krossa världssamfundet i en sådan utsträckning att det inte finns någon väg tillbaka. All politisk opposition måste tryckas ner med alla tillgängliga medel.

”Den stora återställningen” är ett klasskrig med en massiv överföring av makt och rikedom från arbetarklassen och medelklassen till överklassen, och Schwab gör ingen hemlighet för att nationalstaten inte har någon plats i hans underbara nya värld:

om både demokrati och globalisering expanderar finns det inget utrymme för nationalstaten

Fascism är finanskapitalets oinskränkta diktatur. Fascism är inte främst något som kommer från några tragikomiska, uniformerade grupper som dyrkar fascistiska symboler från det förflutna. Fascismen växer precis utifrån behovet för stora företag att förtrycka arbetarklassen och folket och att föra sina imperialistiska krig.

I den meningen är planen för Klaus Schwab och hans likar en uppdatering och anpassning av fascismen till vår tid.

Relaterat.

USA:s “stora omstart….” – nytryckning av dollar och sanktioner mot konkurrenter?
Den stora omstarten efter coronapandemin. Är “The Great Reset” från World Economic Forum lösningen?Del 2.

Föregående artikelTal av konstnären Johan Hamrin: Från manifestationen för Julian Assange och yttrandefrihet i Stockholm 14 november
Nästa artikelUSA:s nye utrikesminister. Vilken politik kan vi vänta oss?
Pål Steigan
Pål Steigan är en ledande norsk och nordisk geopolitisk analytiker och bloggare i www.steigan.no

58 KOMMENTARER

 1. Vi talar om Pandemin bluffen. Vi talar om en infektion med 99.6% överlevnadschans. Vi talar om en pandemi bluff som drabbar endast de gamla. Pandemin bluffen handlar snarare om en AGENDA än att skydda folket från ett influensa liknande sjukdom vars dödlighet är väldigt låg.

  Dödligheten anno 2020 är inte värre än de senaste fem åren.
  https://www.8dagar.se/2020/11/ingen-overdodlighet-i-ar.html

  Det handlar om The Great Reset agendan och agendasättarna är de som styr utan att synas. Schwab är verkställande direktör för denna agenda. Gates en vandrande ekokammare som vill tillfredsställa sin våtdröm om att minska befolkningsmängden via vaccin. Västpolitiker som driver på hetsen gör som de blir tillsagda. Många av de ägs av Läkemedelsmonopol bolagen som vill göra en vinst på över 50% genom att tvinga folket till vaccination.

  https://www.globalresearch.ca/covid-19-coronavirus-a-fake-pandemic-whos-behind-it-global-economic-and-geopolitical-destabilization/5705063

  För övrigt måste Lövfens ”tal till nationen” tilldelas november månadens största skämt priset

  • Mycket bra länk till ”8dagar”.
   Skojarna har helt enkelt bluffat med statistik genom att inte väga in Sveriges befolkningsökning.
   Det skall bli intressant att se jämförelsen av överdödligheten med våra nordiska ”framgångs”länder i framtiden.
   Men då har naturligtvis en hel del jävulskap redan implementerats…

   • Gunnar: I november och december har vi överdödlighet, så troligtvis kommer det vara en viss överdödlighet i år, men inte lika hög som antalet avlidna i, med, av Covid. Så tänker jag.

    • Är i princip omöjligt att dra slutsatser om pandemin genom överdödlighet.
     För många faktorer som påverkar.
     Det enda man kan säga är att av de som testade. Positivt 30 dagar innan dödsfall dog x antal.
     Vi vet inte hur mycket Coviden påverkade, vi vet inte hur många som dog med Covid utan test.
     I Sverige Covid-testar vi inte döda.

  • 22 oktober 2020 17:53
   Samhälle / Exklusiv / CoronavirusVirolog Andrei Tsvetkov jämförde ”corona” och influensa. Han märkte att influensa, liksom koronaviruset, kan framkalla komplikationer om patienten har samtidigt sjukdomar. Dessutom dör sådana smittade människor i båda fallen inte så mycket på grund av COVID-19 eller influensa, utan på grund av befintliga patologier som förvärras av patogener.
   Kandidat för biologiska vetenskaper, docent vid institutionen för mikrobiologi och virologi vid Yaroslavl State Medical University Andrei Tsvetkov, under ett rundabordssamtal på Tsargrad-kanalen om ämnet ”COVID-19: yttranden från läkare, inte tjänstemän” förklarade skillnaden mellan koronavirus och influensa. Han uttryckte åsikten att skillnaderna mellan dessa patogener inte alls är så stora och grundläggande. Jag tror, ​​när det gäller epidemiologiska egenskaper, passar SARS-CoV-2 mycket bra in i den epidemiologiska bilden av vanliga akuta luftvägsinfektioner. Av de sex andningsvirusen är det det näst vanligaste efter rhinovirus, enligt viktiga grundläggande källor. Influensa rankas emellertid näst sist i denna indikator. Enligt statistiken fanns det relativt lite influensa, säger specialisten.
   Samtidigt kan influensa, som COVID-19, framkalla komplikationer om patienten har samtidigt sjukdomar. Ur denna synvinkel kan influensan naturligtvis också utgöra en fara för vissa kategorier av medborgare. Det finns svår influensa, det finns milda former av influensainfektion. Människor över 65 är mer benägna att ha föräldralösa patologier och allvarliga sjukdomar. Och dödlighet på grund av koronavirusinfektion inträffade i många fall på samma sätt som tidigare mot bakgrund av influensa. Det vill säga människor dör av hjärt-kärlproblem, av stroke, av hjärtinfarkt. Eftersom det kan vara ganska svårt att uthärda hög temperatur i en vecka i närvaro av samtidig patologi. Det vill säga förvärringar av befintliga sjukdomar var följaktligen en ackumulerande faktor som ledde till döden, – förklarade Tsvetkov.
   https://tsargrad.tv/news/ljudi-umirajut-ne-ot-covid-virusolog-sravnil-kovarstvo-korony-i-grippa_291347?utm_medium=referral&utm_source=lentainform&utm_campaign=pr.tsargrad.tv&utm_term=1277765&utm_content=8874604

 2. Mycket bra artikel och kommentar!!!
  Kan bara tillägga att Statsminister/marionett Svammelmans tal inte bara är ett skämt utan även ett särdeles elakt skämt för de som inte förstår vad som står på spel.
  Men uppvaknandet sker i Sverige och även i andra länder och vi behöver flytta fram våra positioner mycket mer genom att demonstrera tidernas mest efterlängtade julklapp, dvs Civil olydnad och kraftfulla demonstrationer!

 3. Det protesteras häftigt i Frankrike och Tyskland. I Frankrike har de Gula västarna gjort det länge redan, i Tyskland har protesterna kommit igång i samband med coronan. Regeringarna svarar med våld. I Frankrike ett extremt våld, där människors ögon blivit måltavlor för regimens stormtrupper. Men även i Tyskland har våldet trappats upp från regeringens sida, i Berlin togs vattenkanonerna fram mot fredliga demonstranter helt oprovocerat. Och polisen skipade rättvisa enligt modell från Tredje riket, där var tionde togs ur ledet för bestraffning: slumpmässigt togs personer ut som man pucklade på med batonger.

  I Frankrike har proteströrelsen varit spontan och mest handlat om protester mot nedskärningspolitikens konsekvenser som drabbat anställda inom tjänstesektorn. Utan ledning och program har det varit svårt att nå resultat. I Tyskland finns det mer av planering och ledning även om protesterna som sagt närmast fokuserats kring coronan. I Tyskland klubbade man i rasande tempo igenom en ”Ermächtigungsgesetz”, en fullmaktslag som ger regeringen extraordinära befogenheter och som upphäver flera av grundlagens mest centrala skydd som medborgarna som individer åtnjuter. Många protesterande drog sig inte för att jämföra med 1933 då nazisterna gavs extraordinära fullmakter. Hemmets helgd respekteras inte längre, redan före den nya lagen stormades en läkares hem av polisen på helt lösryckta grunder.

  Det är sorgligt att åse den tyska förbundsdagens debatter. Nyhögern AfD är det enda partiet som med skärpa har rest sig i protest. När deras talare håller sina anföranden hörs bröl från den övriga församlingen likt i en ladugård. När nyhögern är de enda som står för sans och goda seder, då måste man förstå att krisen är djup. Den politiska mitten har kollapsat totalt och driver en totalitär linje medan vänstern die Linke lät sig hunsas efter återföreningen till den grad att det bett som de borde uppvisa blivit tandlöst.

  Den trend som Pål Steigan beskriver kan inte bestridas. Och att förena globalism med demokrati är en självmotsägelse. Demokrati kan bara förverkligas inom nationella ramar, därav hatet mot nationalstaten. Men det är inte bara arbetarklassen som drabbas, det är hela samhället utanför de privilegierades krets. Det är inte bara arbetarklassen som exploateras av den anledningen att kapitalet under nuvarande former skapar de fetaste profiterna genom att länsa statskassorna. All statssubventionerad verksamhet, det är där guldgruvorna finns för det privata kapitalet, från vapentillverkning till läkemedel, energi, forskning, interventioner, IT-plattformars monopol o.s.v.

  Det finns dock en joker i spelet, förutom eventuellt internt motstånd. Det är den globala ekonomiska utvecklingen där västmakterna håller på att akterseglas. Deras planer kan komma att gå i stöpet.

 4. Intressant läsning som får en att inse att det kommer inte gå tillbaka till en föregående normalitet utan istället så befinner vi oss i en ny slags normalitet som håller på att sätta sig.
  Den sociala distanseringen orsakar ekonomisk kollaps för dom som inte har tillräckligt mycket buffert och flexibilitet att överleva och göra förändringar.
  Världen ser annorlunda ut och vissa passar på att tjäna pengar på det som vanligt.

 5. Intressant ovan och läsa de (vänstermänniskor?) som förnekar pandemiutbrottet.
  Jag tror jag förstår varför.
  Pandemin förhindrar sociala gemenskaper.
  Sociala gemenskaper som är socialismens grund.
  Men även vissa religioner, men kanske inte i så stor utsträckning evangelisk kristendom som också uppmanar till en individuell tro på Gud.
  Om man tänker sig politiska ideologier så tror jag pandemin slår hårdast mot socialismen.
  Marknaden anpassar sig till fluktuationer som alltid.
  Men för kulturens påverkansaktivister förstår man läget är prekärt.
  Jag föreställer mig kulturministern kan känna sig pressad av alla ”kulturarbetare” som vill och kräver pengar av samhället.
  Inlägget handlar om vad som händer efter Covid-19.
  Jag har tyvärr inte sett något slut än.
  Bara en fortsättning.

 6. Samt ett vaccin som får mindre effektivitet för varje rapport jag läser på SVT hemsida.
  Plus ett löfte att ingen kan garantera för biverkningar.
  Jag håller mig undan människor (så gott det går) och har nu (tillfälligt) gömt mitt för långa hår under en mössa.

 7. Klaus Schwab och Nicholas Davis gav 2018 ut boken Shaping The Future Of The Fourth Industrial Revolution. A Guide to Building a Better World. Den tog sin utgångspunkt i Den fjärde industriella revolution, som behandlats i ett otal skrifter de senaste 20 åren. Det som något skiljde ut Schwab & Davis´ bok var betoningen på osäkerheten och hastigheten, i början av denna historiska period, varför det är viktigt att ” individuals and leaders” griper in och bestämmer vägen till framtiden. Med den nya boken från i år, som jag inte läst, tycks Malleret & Schwab, enligt Steigan, med förevändningen i pandemin, vrida upp budskapet till att rent ut tala om ett maktövertagande från de globala koncerneras och vissa politikers sida. Inte heller är det något nytt, även om författarna, enligt Steigan, helt öppet och naket tar bladet från munnen. Tidigare har representanter för Rockefellerklanen vädrat tankar om en världsregering, i princip över huvudet på världens folk.

  Steigans artikel har klara förtjänster genom att lyfta fram boken, men även allvarliga brister. Det vidlåter även några av kommentarerna i Global Politics till Steigans artikel. Det vilar ett stort mått av spekulativ idealism över artikeln och kommentarer. Jag tror vi skall ta fasta på Den stora rorsmannens ord om att ”bekämpa bokdyrkan”. Hans tanke var att ta fasta på det de materiella omständigheter som präglar såväl vår vardag som världen, inte fastna i vad som står i böcker och tro att det är verkligheten.

  Det råder stor oordning i borgerlighetens himmel. ”Det blev inte så bra” sa den politiske lymmeln Peter Wolodarski för ett par år sedan om anfallskriget på Irak 2003. Han och andra borgerliga själsfränder säger idag samma sak om nyliberalismen. Och när det gäller utrikespolitiken är det inte bara oordning i borgarskapets himmel, utan närmast storm. Tankar och möblemang flyger omkring. Det är därför inte förvånande att det kommer ut skrifter som Malleret & Schwabs. Det vore mer förvånande om den typen av tankar inte luftas. I några artiklar på Global Politics har jag utvecklat detta tema.

  Steigan har däremot rätt i att betona att fascism kan återkomma. I händelse av en djup depression och politiskt kaos kommer ledande kapitalister inte att dra sig för att finansera fascistiska grupper/partier, som kapitalisterna gjorde genom Harzburgfronten 1931-33 i Tyskland. Och som Steigan skriver är det knappast troligt att det tar sig historiska former, t ex från Tyskland, utan snarare i de former Malleret & Schwabs tycks antyda. Däremot är det rimligt att anta att den italienska korporativismen kan vara en förebild. Och ytterst i en sådan situation är Steigans formulering helt korrekt: Fascism är finanskapitalets oinskränkta diktatur.

  Det är också rätt som en kommentar anger att de gula västarna i Frankrike speglar en ökad klasskamp, något som naturligtvis oroar storborgerskapet. Däremot utnyttjar grupper som nyhögern AfD den ekonomiska åtstramningen och den tyska regeringen fullmaktslagar inför pandemin för sina syften. Visst är det klasskamp, men kontrarevolutionär sådan, och är helt skild från den kamp gula västerna utvecklat. Vi såg i Sverige hur SD var det enda parti som lyfte kritik mot den stora invandringen 2015, och därvid exploaterade ett folkligt missnöje. När SD väl nådde 15-20 % framträdde man öppet som nyhöger. Jag är således enig med Sarah Wagenknecht att hade ”vänstern” tagit upp en arbetarklassmässig kritik av invandringen hade AfD ej vuxit sig stark. Och i Sverige gällde samma förhållanden; ”vänstern” hade kunnat förhindra att SD växte sig stark.

  Ulf Karlström

 8. Jag tycker ni som hävdar att Covid-19 inte år något att bry sig om eftersom överdödlighet inte finns.
  Har nu tänkt efter vad det tankesättet leder till?
  De flesta som avlider i sviter efter Covid-19 är mycket gamla eller sjuka.
  Många av dem skulle troligtvis avlidit under året ändå.
  Ska vi värdera människoliv så?
  Om ni ska vara konsekvent bör ni förespråka lägre straff för mord av sjuka och gamla, de skulle ju ändå dö snart.
  Enligt samma konsekvens betydde Estonia förlisning ingenting, det fanns ju ingen överdödlighet det året.
  Eller morden i Ådalen, de påverkade ju inte överdödligheten.
  Är det mer okej för er om poliser skjuter demonstranter som är gamla och sjuka?
  Eller är ni inkonsekventa kappvändare?
  Jag anser att ALLA som tycker Covid-19 är en bagatell med hänsyn till överdödlighet, samtidigt tycker det är ok med allt dödande som inte leder till överdödlighet.
  Dessutom tycker man att människor som är gamla/sjuka har lägre värde.
  På 100 års sikt påverkas överdödligheten marginellt även om alla dör.

   • Ja vad svarar man på det?
    Varken du eller jag vet om 3 eller 20.000 dött av (förlåt med) Covid.
    Ingen av oss har räknat döda.
    Vad hävdar du för fakta?
    Jag hävdar fakta att vissa påstår att Covid är en bagatell efter som överdödlighet inte finns.
    Jag tycker att de som hävdar att det inte är något att bry sig om ska förklara det för alla anhöriga och vänner till de som dött (hur många det nu kan vara.
    Sen tycker jag det är förnedrande mot äldre och sjuka at säga att överdödligheten har inte ökat, ni skulle ju dött ändå.
    Har man sådan olika syn på människovärde är man ingen jag tar en fika med.
    Vad var det för fakta du hade som du ville jag skulle beakta?
    Har du några fakta som motbevisa att vissa påstår att Covid inte är något att bry sig om eftersom överdödligheten är låg eftersom de ändå skulle ha dött i år?
    Har du några fakta på att 50 år av ditt liv är mer värt än 1 dag av någon annans?
    Om du har kan du gärna skicka fakta på när ett liv slutar vara värt något för personen skulle ändå dö?
    Väntar tacksamt och ödmjukt.

     • Såg nu titeln ”Falsklarm om Corona” följt av frågetecken.
      Bara titeln pekar mot att det inte är fakta, då skulle titeln följas av utropstecken.
      I ingressen sägs att larmen ifrågasätts, tyder på subjektiviter.
      Objektivitet skulle vara att falsklarm motbevisas.
      Dessutom är titeln en anomani, ett falsklarm som ifrågasätts betyder att larmet är riktigt.
      Men men, skickar du bevis på att det är den objektiva sanningen så köper jag boken.

     • Författarna till boken ”Falsklarm om Corona” jag kan inte se att det tillhör deras område som de forskat i. Hon verkar ha doktorerat i kroniska inflammationer, jag hittar inte att han har hållit på med virusinfektioner. Min son som är avdelningschef över Covid-19 patienter i Västra Vikens sjukvårdsområde, där de fick in Norges första Covid-19 patient, han suckade djupt när min dotter frågade honom om denna bok. Då vet jag vad den sucken betydde, han tycker det är så mycket dumt att han inte orkar kommentera. När Tegnell sa att Covid-19 inte skulle komma hit började han bygga om sjukhuset för att klara att skilja de patienterna från andra akuta patienter. Han är ovanligt analyserande och skicklig och norska staten har valt ut honom vid ett flertal tillfällen för att få gå på specialutbildningar i Schweiz. Jag litar på hans omdöme, då jag vet att han är noggrann och studerar Covid-19 i sin egen verksamhet.
      Varför säger man att det är som en vanlig influensa? Min dotter letade upp lite siffror åt mig, och de visar inte på att det är som en vanlig influensa.
      I Sverige i år har 25000 personer vårdats i slutenvård för Covid-19. Av dessa var 14000 personer under 70 år, och 1300 personer under 40 år.
      De senaste 5 år var säsongen 2017-2018 den värsta vad gäller slutenvård av influensa patienter, då vårdades 11437 personer i slutenvård, 1122 av dem var under 40 år, de som var över 85+ var 3000 personer, mellan 75-84 år var 3500 personer i slutenvård..
      Alltså den värsta säsongen vi har haft med slutenvårdspatienter som vårdats för influensa de senaste 5 åren var siffran 11437 personer att jämföras med 25000 personer som slutenvårdats år 2020 .

     • Ordspråket ”Du kan leda hästen till vattnet men inte tvinga den att dricka” gör sig påmint.

     • Hästen var klok nog att inse att vattnet var förgiftat, och sökte sig en annan vattenkälla.
      Jag skulle vilja råda dig att läsa om Fredrik Elgh professor i virologi på Umeå universitet och Niklas Arnberg professor i virologi vid Umeå Universitet.
      Fredrik Elgh har fått publicerat i år en artikel i ”The Lancet” Covid-19, a very visible pandemic.
      Niklas Arnberg med kolleger var och talade i vår riksdag i november 2019 och varnade för att viruset skulle komma till oss och att vi borde förbereda oss, vidta åtgärder. Nästan ingen riksdagsman var intresserade att lyssna, så han talade inför en nästan tom sal.
      Även i november 2019 började min son tillsammans med överläkaren på akutmottagningen som även är den första specialisten i akutmedicin i Norge att studera all publikation de kunde finna från Asien, och de förstod också att viruset kommer hit och började förbereda sig på att skydda sjukhuset och dess personal från att drabbas för hårt.
      Några månader senare säger Tegnell att det kommer absolut inte hit och vi behöver inte förbereda oss. Tegnell kommer alltid med undanflykter, som att vi har så många smittade beror på att vi testar så många, men Norge var före oss med att masstesta och smittspårning. Sedan sa Tegnell att nu på hösten skulle Norge gå om oss i all statistik. Nu går hösten mot vintern och vad ser vi i statistiken C19.se
      Jo Sverige har 226512 smittade och 6525 döda
      Norge har 35034 smittade och 330 döda.
      Niklas Arnberg säger att vanlig säsongsinfluensa tillhör en virusfamilj som vi har rätt stor kännedom om och mycket läkemedel mot vilket skyddar oss om en större pandemi från den familj en skulle drabba oss. Däremot Corona Familjen har vi inte samma möjlighet att skydda oss emot. Det finns fyra vanliga Coronavirus som vi får som visar sig som en vanlig luftrörsinfektion, som ca 25% av befolkningen har haft, som vi inte har brytt oss om att skaffa något läkemedel mot. Däremot finns i Corona Familjen tre farligare virus bl.a. Sars och nu SARS Crona virus 2.
      Hade vi forskat mer tidigare om Corona virus så skulle inte den situation vi har i dag behöva uppstått. Han säger att Finland med bara hälften av vår befolkning har dubbelt så många virusforskare.
      Han tycker det är ett för högt pris att betala att bara sitta och vänta på att vi skall uppnå flockimmunitet, utan anser att man bör skydda befolkningen, och då vinner man tid.
      Tid till forskningen för att utveckla mediciner och vaccin.
      Vi måste helt enkelt satsa mer på forskning i virussjukdomar, för att vi skall vara förberedda i framtida pandemier.

     • Faktum: Till dags dato är 58 226396 smittade av Covid-19.
      Faktum: Till dags dato har 1381823 dött av Covid-19 (obs: i det ingår döda av andra orsaker).

      Covid-19 dödlighet: 0,023

      Slutsats: Covid-19 är ingen pandemi utan en masspsykos som skickligt manipuleras av de som styr utan att synas för att inrätta ett globalt diktatur.. ”The Great Reset” är namnet på den.

      https://www.globalresearch.ca/massive-covid-19-hoax/5710137

      Förresten vattnet som hästen vägrade dricka var sprudlande ren. Återigen ”Du kan leda hästen till vattnet men inte tvinga den att dricka”

     • Bland många avlidna är COVID-19 en av flera sjukdomar. Det handlar om så kallade multipla dödsorsaker. Men man tillämpar internationella kodningsregler som medför att COVID-19 blir avgörande så kallad Underliggande dödsorsak.

     • Om forskarna som skrivit boken Falsklarm om Corona?

      1. Sucharit Bhakdi är professor emeritus och forskare med ­inriktning på mikrobiologi och infektionsepide­mio­­­­logi. Han var ­tidigare föreståndare för Institutet för medicinsk mikro­biologi och hygien vid Johannes Gutenberg­-universitetet i Mainz och har publicerat över 300 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

      2. Karina Reiss är professor och forskare vid ­Christian ­Albrechts-universitetet i Kiel med ­inriktning på bio­kemi, infektioner, cellbiologi och medicin. Hon har publicerat över 60 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

      3. Sucharit Bhakdi och Karina Reiss har tidigare pub­­licerat boken Schreckgespenst Infektionen: Mythen, Wahn und Wirklichkeit (2016).

    • Det handlar inte om det. Corona är en sak och denna omständighet att en grupp fascister utnyttjar situationen för att ”redesigna världen” utan vårt vetande resp. samtycke är en helt annan sak. Och det är det sistnämnda som händer JUST NU. ”The great reset” är icke något som kanske kommer att hända om ett antal år. Det sker nu mitt framför ögonen på oss men vi ser det inte, eftersom vi är alltför rädda för ”den osynliga fienden” och upptagna med att tvätta händerna 20 ggr/dag samt hålla två meters avstånd.

     • Jag är inte rädd.
      Bryr mig inte om jag dör, det ska man ändå.
      Vet inte riktigt vad du svarade på, men kommentaren du kommenterade ingick i en längre diskussion med en annan person.
      Hoppas du får en bra dag.

  • Jag har också tänkt på att det är farliga värderingar om det som skall vara människors lika värde, som vi i Sverige annars påstår att vi värnar så mycket om. Varje gång man har nämnt dödssiffran så lägger man till, att de var gamla och hade underliggande sjukdomar, så intrycket blir ju att det gör ju inte så mycket att de dör. Detta speglas ju i den åldersdiskriminering som är ovanligt hög i Sverige mot våra grannländer., det förstärker den. Jag har talat med många som jag inte känner som spontant uttryckt, ”Ja, vi är ju bara en belastning för samhället, de har ingen betydelse för dem att vi dör, snart blir vi sjuka och kostar ännu mer för skattebetalarna”.
   För ca 20 år sedan var det ett debattprogram i SVT om detta fenomen, det var företagsledare inom privata sektorn som diskuterade hur de såg på att anställa äldre. Norge var de som var mest positiva till att anställa äldre och förstod inte alls varför man var så negativ i Sverige. De menade att de har inga småbarn längre, och har både stor livserfarenhet och arbetserfarenhet som är till nytta för vårt företag.
   En person på Handelshögskolan som själv blivit utsatt för åldersdiskriminering skrev en avhandling där han under X-antal år gick igenom alla platsannonser som han hittade utannonserade, sedan ringde han upp företagen och frågade vilken ålder den personen hade som de anställt. Det visade sig att alla var under 40 år, Det var DN som publicerade den informationen.
   När man rycker på axlarna åt att någon som är 78 år dör, då tänker jag på en vän till mig, som är 98 år gammal. Hon har ett kristallklart minne och hjälper mig att få ihop min egen historia, då jag hade mycket kontakt med henne under mina ungdomsår. Hennes hem var ett öppet hem där det samlades mycket musiker, konstnärer och regissörer till de fria teatergrupperna i Stockholm. När man ringde på dörren, så öppnades den av någon man inte kände men alla blev insläppta med orden det finns te och hårt bröd på köksbordet . Det var alltid musik i hennes hem, bl.a. kunde man finna Jan Lindqvist och Stefan Jarl som just höll på med inspelningen av ”De kallar oss mods” i hennes hem. Hennes bror startade Södra bergens balalajkor.
   Som tur var bor hon i dag i en mindre stad i Norrland och är därmed inte utsatt för större smitta, så jag hoppas att jag fortfarande kan tala i telefon med henne då hon fyller 100 år.
   Under tiden går gymnasieelever på gatorna i Stockholm lite nonchalant och tänker vi blir inte så sjuka och smittar vi någon gammal så skall de ändå dö snart. Så måste de väl tänka annars skulle väl inte jag som pensionär behöva skutta ut på gatan, medan de äger trottoaren och flyttar inte på sig.

 9. Jerry, herregud
  Om du frågar mej, så tycker jag att alla skulle få ett evigt liv.
  Men det är faktiskt coronahetsarna som fört överdödligheren på tal och använder detta i sin samhällsdressyr.
  Så fram med statistiken.

  • Vilken statistik?
   Om du menar hur många som dött så har jag inte räknat.
   För mig spelar antalet inte så stor roll, det är sättet att behandla anhöriga till de som dött som visar på oförståelse eller hemska tanke, förakt för människor.
   Om man anser att det inte spelar roll att gamla/sjuka dör, så är det inte så långt till att tycka att det inte spelar roll om andra dör.
   Lite som talesättet om mördare ”Det är första mordet som är svårast”
   Eller menar du kanske att ingen dött, att allt är hitte-på?
   Jag vet ju inte riktigt vart du står så svårt att ta fram statistik.
   Vill du ha exempel på att folk har sagt ”covid-19 är inget att bry sig om det finns ingen överdödlighet” så kan jag länka.
   Men om du vill ha statistik på hur många som sagt det får du leta själv.

     • ”Om man anser att det inte spelar roll att gamla/sjuka dör, så är det inte så långt till att tycka att det inte spelar roll om andra dör.”
      Hur kan du exempelvis läsa in något sådant här?

     • Om man anser att överdödlighet överhuvudtaget betyder något för värdering av Covid måste man förklara varför.
      Enligt mig påverkas överdödlighet lite av Covid pga att många av de döda skulle dött under året ändå.
      Tid är abstrakt och inget jag kan bestämma värdet av.
      Vad är det som gör överdödlighet relevant?
      Är människor med kortare tid kvar mindre värda?
      Eller pekar siffrorna mot att antalet döda är lögn?
      Förklara gärna vad som är den stora förklaringen på Covid med överdödlighet statistik.
      Jag förstår inte så berätta gärna för en oförstående hur ni tänker.

     • Att mäta överdödligheten pga ett virus ger en indikation på hur ”farligt” viruset är. Om det visar sig utifrån olika parametrar att ”farligheten” inte är högre för coronaviruset än för något annat förkylningsvirus, så uppstår frågan om det är den bästa åtgärden att stänga ner samhället.
      Vilka andra åtgärder kan vidtagas?
      Nu är det bara ett officiellt alternativ som gäller stäng ner och vänta på vaccin.

     • Hur kan överdödlighet berätta mer om hur farligt ett virus är än vad hur många som dör berättar?
      Vad ska vi gissa, någonstans mellan 7-15000 döda med Corona hittills i Sverige.
      90% av vårdade har förstörda njurar för alltid.
      150.000 uppger att de varit sjuka i sviter efter Corona mer än 100 dagar.
      Ofarligt?
      Mellan 2-5 miljoner döda hittills i världen.
      Det är minst dubbelt så många som i vietnamkriget.
      Ofarligt?

      Angående ordspråket om hästen så antar jag att du kan fortsättningen.
      … Inte få den att dricka. Och det beror ALLTID på att vattnet är dåligt.
      Ha en bra dag.

     • Var har jag sagt att coronaviruset är ofarligt?
      Apropå hästar; dom är opålitliga, så dom undviker jag.

     • Hästar vet jag inte så mycket om, var mer ordspråket jag kommenterade.
      Har aldrig haft häst, verkar roligare att ha än Covid-19.

 10. Jag håller absolut med killen som säger att vi ska vara försiktiga ! Men jävligt orolig blir jag när jag hör och ser
  vad Herr Claus Schwab har för planer och ambitioner !! som sagt där pengarna och girigheten går in går förnuft ut ! Eliten äger redan allt dom kan få på jorden! nu kräver dom även att styra våra liv totalt dom skall äga oss!! och vi ska inte äga någonting !! ska dom komma hem till oss och ta ifrån oss det vi äger och sedan tvångsförflytta oss till någon digitalt kontrollerad ( smart liten konservburk i en storstad med mur runt kontrollerad av vakter i form av AI robotar som skjuter först och frågar sen ?? ja visst ja vi måste ju ta alla slags vaccin också ! sedan ska vi ha en chipmärkning som får boskap

 11. Vem är denne Schwab? Vem gav honom rätten att deklarera vad som är bar för världen? Denne Schwab har inte ett demokratisk mandat. Ha n leder ett NGO och i kraft av det vill han styra och ställa. Försvinn från vår åsyn jävla bedragare svin!

  ”Schwabhas not been elected by anyone, he does not represent anyone, he seems to not have consulted with anyone elected to speak on behalf of citizens. If this is not what defines a dictator, what does? The WEF is actually his own lovechild, and its name gives it a guise of legitimacy, but it is in fact an NGO just like any other. It neither has any official structure nor the power to generate binding policies. And Soros is not the only shady dude ever invited to speak at the forum.

  Schwab is the person who invites whom he chooses. Over the years, the guest list included movie stars and rock stars, but the ‘permanent’ members are CEO’s of big business with turnovers in the billions. We are only talking about some 1000 “leading” companies [5] among millions worldwide who are given a “platform”. They are the biggest pollutants and profiteering culprits on the face of the planet. They are also the biggest benefactors; they donate millions of dollars annually to support the WEF.

  Other members include the Saudi royals, the Ford Foundation, Mastercard Foundation, the Rockefeller Foundation, Monsanto, just to name a few. One would have to have rocks in his/her head to even imagine that those people and the globalist entities they represent get together in order to discuss how to make the world a better place for the underprivileged. He/she would have to be delusional to believe that those rascals convene for any reason other than bolstering their grab-hold of global wealth and monopoly of power.

  This is not to mention the irony of Monsanto and Greta being on the same forum.

  If anything, the WEF is the biggest known organization that is comprised of the elite of the elite, the culprits behind the inequity and injustice in this world. It is perhaps the biggest wolf in sheep’s clothing on the prowl”

  http://thesaker.is/the-great-reset-no-pasaran/

 12. https://kenfm.de/kenfm-am-set-dr-wolfgang-wodarg-corona-und-der-pcr-test/

  Wolfgang Wodarg intervjuas av Ken Jebsen(pseudonym) i två timmar. Värt varje minut, men på tyska. Virologen Wodarg beskriver pandemin och dess hantering i Tyskland utförligt, men intervjun innehåller vida utblickar till politiken och historien. Wodarg, 73 år, är sedan årtionden aktiv SDP:are och kan inte avfärdas som ytterlighetsperson åt någotdera hållet.

  Länken är till KenFM:s hemsida då YouTube blockerat deras videon. USA-bolag avgör således vad som får sändas i Tyskland. Trampar man regimen på tårna får man se upp. Du har inte iakttagit ”community rules”, får man höra. När man frågar på vilken punkt, följer tystnad. Välkommen Orwell. Samma sak har hänt med en annan populär kanal, NuoVisoTV. Liksom med epidemilogen Sucharit Bhakdis egna videon.

 13. Att 58 miljoner är smittade är lögn.
  Det är däremot ungefär så många som testats positivt.
  Om jag försöker uppskatta antal smittade efter någonlunda troliga uppgifter så skulle jag gissa på mellan 10-100 gånger så många.
  Min personliga gissning så objektivt jag kan är mellan 0.5-2 miljarder.
  Flockimmunitet vet vi inget om ännu.
  Är immuniteten 3-6 månader är det omöjligt att uppnå Flockimmunitet.
  Dödstalen är ännu svårare att uppskatta, och dessutom är dödsorsak svår att fastställa.
  Det lättaste att beräkna angående döda är ”dött med Corona”.
  Men även det är mycket svårt.
  Flera skäl finns, dels testar i princip ingen avlidna för att se om de hade Corona när de avled.
  Kapacitet finns inte ens för att testa alla sjuka.
  Långtidseffekter vet vi nästan ingenting om.
  Går troligtvis inte fastställa antal döda inom 50 års tid.
  Eller när genteknik kommit så långt att man kan spåra alla effekter av Corona bakåt i tiden.
  Om man mest bryr sig om de som inte har något särskilt intresse av att förvränga dödstal, så pekar mycket mot att mellan 1.5 och 5 gånger så många dött som rapporterats testade innan döden inträffade.
  Ett annat problem är vad som är dödsorsak, men där tycker jag man får gå på vedertagen norm.
  Det som anses vara huvudorsaken anses som dödsorsak.
  Som exempel så säger man inte att någon dött av yrsel om en dödsolycka orsakats som en följd av yrsel.
  Som att gå rakt ut i trafiken för att man är yr.
  Samma med Corona, anses som huvudorsak även om man dött av följdsjukdomar eller för att man var försvagad innan.
  Egentligen dör ingen av Corona, det är inte dödligt, däremot följderna.

  • Enligt Johns Hopkins University som jo har fört statisk om Covid.19 är antalet Covid-19 fal 60 037 735. Antalet döda anges som 1 414 513. Dödlighet 0,0235.

   • Man kan anta att antalet med COVID-19 är betydligt, ja sannolikt mångdubbelt större. Många med COVID-19 utan eller med mildare symptom, och de i länder med begränsad testkapacitet särskilt i början har säkerligen inte testats och registrerats. Dödligheten bland de med COVID-19 är därför med stor sannolikhet betydligt lägre.

    Dock kommer en del av dem med COVID-19 att dö längre fram.

   • Feltolkat igen.
    60 miljoner är antal testade positivt, har föga att göra med antal smittade.
    Samma med ”döda med Corona”, det är egentligen ”testade positivt och döda”.

 14. ”According to such Great Reset luminaries as Bill Gates, Prince Charles, Michael Bloomberg, Mark Carney, and the World Economic Forum’s Klaus Schwab, humanity is expected to solve the dual threat of COVID and global warming in one revolutionary sweeping reform.

  We plebeians have been told that all we have to do to restart the economy is rewire everything about our behaviour, value, finance, and ethics in order to decarbonize civilization under a new world regime of central bankers and new green digital currencies as outlined by the World Economic Forum’s Green Horizon Summit from Nov 9-10, 2020. It was at this event that keynote speaker Mark Carney announced that the total net zero transition represents “the greatest commercial opportunity of our time.”

  https://www.strategic-culture.org/news/2020/11/25/maurice-strong-and-the-roots-of-the-great-reset-agenda/

 15. Vi kan bara jämföra oss med våra grannländerna när det gäller vad vi kunde ha gjort innan Covid-19 tog fäste i Sverige. De som har en liknande social situation som oss och liknande ekonomiska möjligheter. För det handlar om vilka vi hade möjlighet att skydda och ge sjukvård till, men inte klarade av, och även sjukvårdspersonalen som vittnar om den förfärliga press de varit utsatta för, vilket vi annars klarar i en vanlig influensasäsong.
  Det handlar om en vård skuld som vi ännu inte klarat av, flera personer har vittnat om hur de inte får den sjukvård som de har rätt till p.g.a. att alla sjukvårdsresurser går till Covid-19 patienter, vilket jag själv känner några personligen som inte fått de viktiga efterkontroller som de tidigare fått, trots influensaepidemier
  I dagsläget får alla behövande i Norge den sjukvård som de har rätt till. Deras sjukvård fungerar som vanligt..
  Istället för man höra att i ett världsperspektiv så är det här ingenting.
  När Tegnell får frågan varför Norge och Finland klarat sig mycket bättre, svarar han inte utan börjar istället jämföra oss med länder i södra Europa, vilket är helt fel.
  Man införde inte lockdown i Italien förrän sjukhusen kollapsade i Lombardiet, dit sjukvårdsteam från Norge med sjuksköterskor och läkare åkte för att hjälpa till.
  Man införde inte lockdown i Spanien innan människor låg på golvet med syrgastuber i korridorerna,.
  Medan i Norge och Finland införde man stränga restriktioner i ett tidigt skede, innan sjukvården var kraftigt belastad, vilket innebar att bl.a. att barn skulle vara hemma från daghem (vilket inte var alla barn som de sa i SVT) . I Sverige sade man att det var helt fel för hur skulle då föräldrar med samhällsviktiga funktioner kunna gå till sina arbeten. Fel igen, då Norge lät alla personer med samhällsviktiga funktioner hela tiden få ha sina barn på daghem..
  Dessutom lever man i södra Europa i mycket mer tätbefolkade städer och har ett helt annat socialt skyddsnät av staten mot länder i Norden.
  När Sverige gick med i EU, fick jag gå på en tvådagars utbildning, som handlade om jämförelsen av skydd från staten mellan olika EU-länder och det var en enorm skillnad.
  Vi fick se olika diagram med en skala från 1-10, där siffran 10 var bäst, som skulle värdera vilken hjälp man som medborgare fick i de olika länderna. De nordiska länderna skilde ut sig kraftfullt och låg alltid på siffran 7-9. De övriga länderna fanns på siffran 2-6 när det gällde om man var i en svår social situation vilken hjälp fick man från samhället, ekonomiskt eller på annat sätt. ,
  Eftersom jag arbetat som socialsekreterare i ett av våra s.k. utanförskapsområden, så har jag varit i en arbetsgrupp som verkligen var en mångfald av personer från olika länder. Under samma år hade jag en gång på vår avdelning, arbetskamrater från följande länder : Irak, Turkiet, Polen, Rumänien, Ungern, Iran, Somalia, Marocko, Finland, Libanon, Syrien, Grekland och Chile.
  Så diskussionerna blev intressanta med många jämförelser över värderingar, levnadsvillkor m.m.
  Vi i Norden har större möjlighet att skydda oss vi lever mer i glesbygd, har ännu ett stort skyddsnät från staten, Vi borde därför ha lyckats bättre med att hindra smittspridningen och att sjukvården borde inte ha blivit så belastad som den varit.

 16. Kunskap är makt!
  Upp till kamp! Och rädda demokratin!

  Vi som är 70+ ska väl inte belasta samhället utan nu ska vi börja tänka utanför boxen. Vi börjar med att sätta igång med en kurs i ekonomi, ekologi, virologi och skrivande (för att kunna dokumentera resultatet av kursen)

  Var? En miljövänlig folkhögskola någonstans i Sverige.

  När? Höstterminen 2021

  Varför? För vi tror mer på Livet än på ”Lockdown”

  Vi tar ansvar för vår egen hälsa. Skulle vi dö hjälte döden i Covid-19 mitt under kursens gång, så har ”dom” vunnit. Överlever vi så bidrar vi till forskningen som levande bevis på att ”PK-tänkandet” är inte alltid svaret.

  Även ”småglina” dvs 60 plussarna är välkomna.

  Förslag till kurslitteratur

  Schwab & Mallared
  Covid-19. The Great Reset” (2020)

  Th Piketty
  Kapitalet & ideologin (2017)

  D Attenborough
  A Life on our Planet: My witness statement and a vision for the Future. (2020)

  S Bhakdi & K Reiss
  Falsklarm om Corona?

 17. Elände elände. Varför inte lyfta fram det positiva motståndet mot globalisternas planer. Fler och fler protester i många länder. 1000 tals advokater och läkare i många länder förbereder åtal mot de ansvariga och dess medlöpare för broott mot mänskligheten i många länder. Worl Economic Forums möte i january i Davos är inställt pga av hot, säger man, men andra källor hävdar att antiglobalistiska krafter verkar bakom scenen och redan arresterat och inom kort kommer att arestera många skyldiga för plandemin och andra av globalisternas brottsliga gärningar, som mutor, krig, hot, pedofili, human trafficing med mera. Jag är opptimist och hoppas på stora avslöjanden i en nära framtid. Detta är ett krig mellan ont och gott. Gott nytt år.

 18. Vi har idag 5 miljoner döda i Covid 19. Vi kan väl säga att det är 5 miljoner för många.
  MEN … om vi, som väldigt många experter vädjat om hela tiden, inte hade massvaccinerat så hade pandemin varit över som sådan för längesen och många liv hade sparats.
  Det finns statistik som visar att ca 3 miljoner dör varje i vanlig influensa världen över. I Sverige är dödstalet snittat på ca 700 personer. Vi ska då också komma ihåg att en vanlig inlfuensa inte är på turne särskilt länge.

  Vad vi ser idag angående all restriktioner (och lockdowns) så står de definitivt inte i proportion med virusets hot. Vi pratar om en dödlighet på 0,1% för de som är under 65 år (enligt FHM). Det är 1 på 1000.
  ”Allleles för lite” tänker du? Nää, säger jag. På en miljon smittade är det 1000 döda under 65.
  Tusen för många, absolut, men likväl ”bara” 1 på 1000 smittade.

  Det som händer ute i vårt samhälle idag är minst sagt skumt. Att inte fler har reagerat är förvånande.
  Vi pratar om 38 graders feber och hosta i 99 fall av 100. Och vi begriper ingenting. Folk köar för sprutan, vi pumpar oss fulla med skit. Och den där skiten ger oss bara ett skydd i ett par månader, sen är vi på 0 igen. Då tar vi nytt. Om o om o om igen. Men vaccinet blir du aldrig av med, det kommer att cirkulera runt i din kropp så länge du lever. Vad det gör med din kropp har du ingen aning om, det har inte expertisen heller (säger dom). Så vad långtidsbiverkningarna har i sin gömma får var och en som låtit sig vaccinerats vänta på med oro.

  The Great Reset är en äldre ide. När viruset ”släppte ut” i Wuhan låg röda mattan utrullad för det nya härsakremperiet.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here