Kritik av 1100 forskares kritik av dagens klimatmodeller.

19
2240
Bild Pixabay.

Då och då diskuteras ”klimatfrågor” här. Enigheten bland kommentatorer lyser med sin frånvaro. Bland annat har man hänvisat till ett upprop från 1100 forskare som menar att ”det inte existerar något klimatnödläge.”

Inside Climate News har kritiska synpunkter. https://insideclimatenews.org/todaysclimate/experts-debunk-viral-post-claiming-1100-scientists-say-theres-no-climate-emergency/

______________________________________________
Experter slår hål på 1100 vetenskapsmäns påstående att det inte är klimatnödläge.

För genomsnittskonsumenten av nyheter kan uppropets budskap verka rimligt – en hälsosam dos skepsis i en debatt som berör oss alla.

”Datormodeller är skapade av människor”, börjar uppropet, ”det är just det som är problemet med dagens klimatdiskussion, i vilken klimatmodeller är det centrala. Klimatvetenskapen har urartat till en diskussion baserad på övertygelser, inte på sund självkritisk vetenskap.”

Redogörelsen kallas World Climate Declaration och den påstås ha undertecknats av ”över 1 100 forskare och yrkesverksamma” och som verkar stödja sig på en fraktion av vetenskapssamhället som – oroar sig för att debatten kring klimatförändringar har avvikit från empirisk bevisföring och blivit för politisk – och som- ”modigt bryter med farligt grupptänkande för att förklara att det faktiskt inte existerar något klimatnödläge.”

Deklarationen, vars främsta undertecknare är en Nobelprisbelönad fysiker vid namn Ivar Giaever, har delats tiotusentals gånger i slutet av förra veckan och under helgen på sociala medier, bland annat av Alex Antic, senator för Australiens liberala parti, som i ett inlägg i torsdags, sa att deklarationen ”innebar ytterligare ett slag” mot de ”gröna eldsjälarna i akademin” som hävdar att vetenskapen om global uppvärmning mestadels är en avgjord fråga. Hans inlägg fick mer än 8 000 likes och har delats nästan 3 000 gånger den här veckan.

Men trots sin avmätta ton och sin lista över anhängare med imponerande klingande titlar som professor eller läkare är deklarationen inte vad den ger sig ut för att vara, framför flera yrkesklimatologer och desinformationsexperter kritiska synpunkter till Inside Climate News.

Inlägget verkar  vara den senaste upprepningen av en bredare desinformationskampanj som i årtionden har torgfört en rad argument som länge har avfärdats av det vetenskapliga samfundet i stort. Dessutom berättade experterna för mig att de allra flesta av deklarationens undertecknare inte har någon erfarenhet av klimatvetenskap alls, och gruppen bakom budskapet – Climate Intelligence Foundation, eller CLINTEL – har väldokumenterade band till oljepengar och intressegrupper för fossila bränslen.

”När man granskar listan över undertecknare finns det många ingenjörer, läkare och petroleumgeologer och nästan inga verkliga klimatforskare”, säger Zeke Hausfather, en mångårig forskare vid Berkeley Earth, en oberoende ideell organisation som specialiserat sig på att analysera klimatdata, och den tidigare chefen för klimat- och energiprogram vid Breakthrough Institute, ett annat oberoende miljöforskningsföretag.

I själva verket har Ivar Giaever, som har utsetts till galjonsfigur för deklarationen för att ge den en slags trovärdighet, fått sitt nobelpris tillsammans med en annan forskare 1973, för deras upptäckt av hur elektroner gräver tunnlar i supraledare, inte för något som ens är avlägset relaterat till studiet av global uppvärmning. Andra undertecknare av petitionen, inkluderade minst åtta nuvarande eller tidigare anställda på oljejätten Shell som klimatjournalisten Dave Vetter noterat.

Hausfather, å andra sidan, har ägnat minst ett decennium av sin karriär åt att analysera fördelarna och begränsningarna med klimatmodeller som använder datorsimuleringar av jorden, för att förutsäga hur stigande koldioxidnivåer kommer att påverka globala temperaturer och miljön. 2019 ledde han ett team av forskare som publicerade en peer-reviewed studie i vetenskapstidskriften Geophysical Research Letters som fann att de flesta klimatmodeller som använts för att förutsäga jordens genomsnittliga yttemperatur mellan 1970 och 2017 har varit imponerande exakta.

Av de 17 klimatmodeller som teamet studerade, inklusive flera som utvecklats av NASA, förutspådde 10 resultat som överensstämde med verkliga observationer. Med andra ord överensstämde även de mest rudimentära modellerna som skapades i början av 70-talet nära de verkliga temperaturavläsningar som sträckte sig över nästan 40 år.

”Det finns miljontals forskare över hela världen, så jag är inte säker på att det är särskilt meningsfullt att få 1 000 människor att underteckna en framställning”, sa Hausfather, ”särskilt när den balanseras mot den massiva vetenskapliga överenskommelsen om klimatförändringar, och mot de nationella vetenskapsakademierna i stort sett alla större länder.”

Faktum är att termen ”massiv” i detta sammanhang kan betraktas som en underdrift. En studie från 2013 visade att cirka 97 procent av den peer-reviewed forskningen om klimatförändringar var överens: snabba klimatförändringar sker utöver vad som skulle anses bero på naturliga orsaker, och människor är till stor del ansvariga. Och 2021 analyserade en annan studie, den här publicerad i tidskriften Environmental Research Letters, 88 125 peer-reviewed studier om klimatförändringar och fann att häpnadsväckande 99,9 procent av dem kom till samma slutsats som 2013 års studie.

Det är viktigt att notera att den vetenskapliga process som styr klimatvetenskapen, och all annan akademisk vetenskap, grundar sig på debatt och skepsis, som involverar en ”peer review” -process där experter inom ett område utvärderar sina kollegors forskning, försöker återskapa resultaten av sina experiment och försöker sticka hål på sina metoder. I den meningen har inte bara klimatmodeller utvärderats omfattande under årtiondena, utan ”klimatvetenskap är den mest rigoröst testade vetenskapen i hela historien för närvarande”, säger klimatdesinformationsforskaren Michael Khoo.

“World Climate Declaration” angriper inte bara klimatmodellering. Det upprepar också flera välkända ”klimatförnekande” påståenden som länge har använts i övertalningskampanjer som ofta har kunnat spåras tillbaks till fossilbränsleindustrin och andra aktörer som drar nytta av obegränsad industriell utveckling, säger Brendan DeMelle, verkställande direktör för Desmog, en undersökande klimatforskningsorganisation.

Dessa påståenden bagatelliserar också att mänsklig aktivitet orsakar snabba klimatförändringar, genom att påstå att minst lika mycket eller mer kan härledas till naturliga orsaker, och de försöker så split och ogrundat tvivel i vetenskapen och antyda att forskare strävar efter onda motiv, vilket tyder på att ökade CO2-nivåer i atmosfären faktiskt är en ”bra sak” eftersom de hjälper till att stimulera växternas tillväxt, hävdar att den globala uppvärmningen faktiskt inte påverkar frekvensen och intensiteten av naturkatastrofer och antyder att det är oförenligt med ekonomisk stabilitet att ta itu med klimatförändringarna.

DeMelle, som har undersökt CLINTEL sedan det grundades 2019 av den pensionerade professorn i geofysik Guus Berkhout och journalisten Marcel Crok, sa att gruppen har spridit identiska framställningar nästan varje år. Vad han har avslöjat hittills är att CLINTEL, och dess medgrundare Berkhout, har starka politiska, professionella och finansiella kopplingar till fossilbränsleindustrin och inflytelserika högerorienterade och libertarianska tankesmedjor, av vilka många är kända för att ha arbetat outtröttligt genom åren för att motverka klimatåtgärder. Dessa inkluderar organisationer som Heartland Institute och Cato Institute, som båda finansieras av Koch Industrys pengar och främjar fria marknadsideal, inklusive oinskränkt utveckling av fossila bränslen.

Redaktör Romelsjö: Heartland Institute diskuterades här år 2019. Hur resonerar egentligen ledande klimatskeptiker?

Det som gör förra veckans kampanj annorlunda, sa DeMelle, är att den verkar för att behålla det flyt som byggts upp under de senaste åren på grund av motståndet mot regeringsrestriktioner som syftar till att bromsa spridningen av coronaviruset. När regeringar implementerade lockdowns och andra vetenskapsbaserade strategier för att bromsa infektions- och dödstalen, drog många paralleller mellan pandemirestriktioner och klimatåtärder som ett hot mot deras slutresultat när det gäller intäkter , sa han.

Samma grupper och offentliga personer som sprider berättelser om regeringsövergrepp och anklagade forskare för att vara politiskt motiverade under nedstängningarna ”utnyttjar nu pandemin för att attackera klimatvetenskap från en ny vinkel”, berättade DeMelle för mig.

Faktum är att Trump-administrationen var mycket inflytelserik när det gällde att hjälpa till att omvandla både pandemin och klimatförändringen till prioriterade kulturkrigsfrågor i USA. ICN:s politiska reporter Marianne Lavelle noterade redan 2017 att en kort tid efter att president Trump tillträdde började hans administration snabbt sprida många liknande ”klimatförnekande”-troper som CLINTEL lyfter fram i sin deklaration.

Men i och med att president Biden undertecknade Inflation Reduction Act/ Lagen om inflationsreduktion [Syftar till att stävja inflationen g-m att minska underskottet, sänka priserna på receptbelagda läkemedel, och investera i inhemsk energiproduktion samtidigt som man främjar ren energ… Wikipedia] förra veckan, vilket signalerade en historisk förändring i USA:s energi- och miljöpolitiks inriktning, tror DeMelle att ännu fler desinformationskampanjer som CLINTELs sannolikt kommer att dyka upp ”av ren desperation”, vilket kan ytterligare förvärra nationens redan påtagliga politiska spänningar.

Forskning publicerad tidigare i somras visade att desinformation om klimatförändringar har fortsatt att frodas på nätet, även om sociala medieföretag har lovat att slå ner på saken. Man fann, att många av inläggen som främjar falsk eller vilseledande information siktar in sig på frågan om klimatförändringar inom ramen för  västerländska kulturkrig..

För Michael Mann – vars eget arbete med modeller sedan åtminstone 2012, har gett banbrytande bidrag till klimatvetenskapen – som har avslöjat påståendena i CLINTEL: s framställning förra veckan verkar det nu som slöseri med tid att engagera sig i dessa argument. Och webbplatser som skepticalscience.com har gjort det enklare än någonsin att faktakontrollera sådana påståenden i realtid, sa han.

”Det är irrelevant för själva samtalet som äger rum idag om klimatkrisen”, berättade Mann i ett mejl. ” Republikanerna kan försöka stödja den här senaste desperata plojen. Men samtalet har gått vidare, och det här är egentligen bara en distraktion och en sidoshow.”

xxx

Kommentar: Här har tidigare publicerats kritik av liknande upprop. 500 forskarna protesterar mot IPCC i upprop till FN. Vilka är de?
Även detta: Vetenskapliga svar på klimatförnekares favoritargument.
Samt denna Dags för mer realism i klimatfrågan. Vilken ”realism”?

Föregående artikelRysslands UD: Navalny finansieras av utländska ambassader
Nästa artikelRyssland flaggar för fredssamtal med Ukraina. Vad kan det innehålla?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

19 KOMMENTARER

 1. Orden ”klimatförnekelse” och ”klimatnödläge” är politiska modeord, inte vetenskapliga. Det finns ingen som förnekar att människan släpper ut koldioxid, redan vår utandning är koldioxid. När våra ekonomiska aktiviteter släpper ut koldioxid består det grovt sett i elproduktion, stålproduktion, cementproduktion, jordbruk, transporter.

  Om vi följde de klimatsocialistiska råden och slutade tillverka el, stål, cement och mat, och dessutom slutade transportera produkter och oss själva, så skulle koldioxidhalten ändå fortsätta att stiga ur världshaven, medan vi svalt och frös ihjäl. Givetvis kommer ingen att följa de klimatsocialistiska råden, allt som kommer att hända är att politiker gör karriär på att förstöra för sina medmänniskor utan att det får någon effekt på atmosfärens sammansättning eller medeltemperaturen. Inställsamma lismande skattefinansierade politiker och tjänstemän kommer att klappa klimatgreta på huvudet, höja skatten på allt som rör sig, göra karriär och flyga till internationella möten i var sin privat jumbojet, precis som vanligt. Slutresultatet av aktiviteten blir sämre för allmänheten och bättre för frälset utan annan uppgift än att dupera oss.

  • ”…fortsätta stiga ur världshaven..” är ett vanligt missledande argument.
   Det finns en tröghet i systemet som ger en lång fördröjning som respons på en primär uppvärmning genom en liten mängd tillförd CO2.
   Men med det vill jag inte försvara de politiskt styrda åtgärderna som måste analyseras rationellt.
   När så sker verkar i nuläget bara kärnkraft möjliggöra att de politiska målen kan uppfyllas.
   Förutom att helt nya innovativa ideer kanske kan tillföra något men då bör man stimulera kreativiteten vilket inte sker eftersom eliterna föredrar att passivisera.

  • Exakt detta som är globalisternas plan! Men en del verkar fortfarande, trots alla bevis som läggs fram, förstå vad som pågår…

 2. OM VÄRLDENS OCH SVERIGES ENERGI FÖRSÖRJNING OCH FRAMTIDEN
   År 2020 var
  världens energiförbrukning ca 120 000 TWh, Sveriges var ca 500 TWh
  världens elproduktion var 27 000 TWh, Sveriges var ca 120 TWh
  världens utsläpp av koldioxid var ca 36 miljarder ton, Sveriges var 16 miljoner ton.

  https://www.ekonomifakta.se/fakta/energi/energibalans-internationellt/elproduktion/
  https://www.ekonomifakta.se/fakta/energi/energibalans-i-sverige/energianvandning/
  https://www.sverigesnatur.org/aktuellt/de-slappte-ut-mest-koldioxid-2020/

  Professor i kärnfysik Jan Blomgren- Om Sveriges el kris.
  ”Sverige måste välja mellan antingen kraftverk som eldas med fossila bränslen som kol och olja, eller nya kärnkraftverk för att få slut på elkaoset.”
  https://samnytt.se/professorn-om-per-bolund-mp-intellektuellt-motbjudande/

  Mot denna bakgrund –
  hur hanterar Sverige bäst världens ökande CO2 nivåer?
  Genom att skapa resurser för att -under en rimlig tidsperiod – utveckla en mer effektiv och konkurrenskraftig energi teknik – eller genom att föregå som ”Det god exemplet” – och hoppas på andra länder följer efter?

 3. Här är en site för er med klimatångest, ventusky.com.
  Här kan ni se alla möjliga klimatdata för hela jorden som temperatur, nederbörd, vindhastigher, mm.
  Det går att få fram historiska data men även framtida prognoser. Så när ni hör ett klimatlarm om värmebölja eller att Antarktis håller på att smälta kan ni gå in här och se hur det ligger till.
  Vem som ligger bakom siten? Inte en aning med skulle gissa på Putin.

 4. Ivar Giaever fick sitt nobelpris för si förståelse av en komplex fysikalisk process. Klimatet styrs av fysikaliska processer. Alltså är han dokumenterat lämplig att kommentera om klimatet. För oss som verkligen har arbetat med matematiska modeller framstår dessa klimat modeller som rens skojet och bedrägeriet. Man bör istället modellera hur alla de fysikaliska processer verkar och samverkar för att styra klimatet. Det har man inte gjort. Detta är typiskt hur i sak okunniga lekmän totalt får det fel. Vätskan i en skål med vatten och en skål med syra ser lika dana ut för lekmannen. Om en person har hög kropps temperatur kan det antingen vara en vanlig förkylning, eller lunginflammation. Lekmannen ser inte skillnaden. Den kunnige läkaren gör.

 5. På något sätt tycker jag det finns ett syfte att skapa rädsla.
  Rädda människor är lättare att kuva.
  Eftersom det nu råder en sådan oenighet om koldioxidens faror kan man undra om det i själva verket är ett verktyg att påverka människors vilja och önskemål?
  En av de sju ”dödssynderna” kallas ”frosseriet” eller konsumtion och överkonsumtion som vi närmast vill översätta det till i vår tids sätt att kommunicera.

  Det påstås vi i väst lever i en ”liberal demokrati” som också är en tvingande ekonomisk tillväxtmodell.
  Det krävs hela tiden att vår ”ekonomi” måste öka.
  Eljest kommer recession, elände och i förlängningen fattigdom.
  Och det här i en global miljö med högst ändliga resurser.
  Jag tycker man inte behöver vara någon Einstein för att förstå att en sådan ekvation aldrig kan gå ihop.
  Problemet är bara att det inte går att göra något åt saken i ett samhällssystem som bygger på människors omedelbara vilja.

  Kommunister har många gånger rätt men om de får tillfälle att göra något så blir det dessvärre oftast helt galet fel och hela tankekonstruktionen kapsejsar när den väl mött den krassa verkligheten.

  Vad ska vi göra?

 6. Ack, Europa.. Det första draget var att själv skära av den artär som förser oss med energi, nästa drag är motståndarens…

  Post Covid har alla dessa begrepp med appeal to authority, peer review, scientific consensus, experter hit och dit, blivit floskler. I ett samhälle där all tillit försvunnit finns det, förutom i bästa fall en själv, bara en man kan lita på och det är ens fiende. Att den vill en illa är ingenting man kan misstro, och så försvinner en civilisation.

  Väldiga åtgärder, de flesta gripande efter halmstrån, föreslås för att lösa elkaoset som är kopplat till Europas nära förestående monetära och industriella kollaps (60% av fabrikerna i storbritannien), med hunger, köld, arbetslöshet och fattigdom i släptåg. Vi kan inte bygga oss ur detta utan tid, energi, tillverkningskapacitet och ett beroende av nödvändiga komponenter via långa sjöfartsbaserade supply lines från Kina, Rysslands allierade.

  Lösningen är i själva verket mycket enkel och helt utan kostnad. Den består i att ge Ryssland säkerhetsgarantier. Återställa avtalen (ABM, INF) som förhandlades fram av Reagan och Gorbatjov och göra nya som goda grannar. Varför skulle det vara så hemskt att försäkra sig om att inte bli mördad?

  En viss ödmjukhet med knäfallande ursäkter behövs nog, det kostar inte heller nåt. Valet står mellan att visa att man lärt sig nåt eller att inte tappa ansiktet, ett ansikte fullt av bölder och sjukdom som mest börjar likna en dödskalle med Stoltenbergs vaxartade ansiktsuttryck.

  Vad gäller miljön ha vi två drakar att välja mellan, oljedraken och klimatdraken stödd av WEF och Blackrock med ESGkrav på alla industrier. Klimatdraken med de gröna som fronttrupper är ingen underdog och här och var framträder en avbefolkningstanke med rötter i eugeniken, omformulerad av Romklubbens bok ”limits of growth”. Tanken är egentligen inte så svår att förstå, särskilt om den kopplas i ett 1:1 förhållande till resursförbrukning men frågan är alltid precis vem det är som är för många och svaret ovanifrån blir alltid att det är du.

  Några saker:
  1.När det gäller miljön är den snävt definierad till gälla naturen medan förstöringen av vår informationsmiljö, memesfären eller vad man ska kalla den som är förutsättningen för att vi kan tänka är bortglömd och i ett katastrofalt tillstånd där vi permanent hålls i ett skräcktillstånd av psykologiska kampanjer som har helt andra mål än de vi tror.

  2. Perspektivet i den här snart 20år gamla artikeln är alltid frånvarande i diskussioner om miljön och verkar skys som pesten. Det är farligt brukar man säga så det överlåter man åt Pentagon med känd + klassificerad teknologi i krigförande syfte. Vad med om det rent av är så att de klimatförändringar vi ser är artificiella och del i att driva samhällsutvecklingen i en viss riktning?

  https://www.globalresearch.ca/the-ultimate-weapon-of-mass-destruction-owning-the-weather-for-military-use-2/5306386

  3. Snävt fokus på beskattning av CO2, men endast i väst, inga adaptiva åtgärder.
  Om havet stiger, från avsmältning, 7m från grönlandsisen + 24 från antarktis så läggs världens kustområden under vatten. För Europas del finns ett förslag på en damm, för Gibraltar sund kan man lika väl tänka sig en damm, för Öresund och Bälten också en damm som skulle göra Östersjön till en gigantisk sötvattenreservoar som kan försörja Europa med råvatten och göra oss rika som troll. Men det är tyst och ett smalt fokus på beskattningsbara åtgärder, notera den negativa tonen från just wikipedia.

  https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_European_Enclosure_Dam

  Varför ingen adaptivitet till det klimat som under jordens historia alltid har varierat?

 7. Jag tror en stor del av problemet är mänsklighetens definition av ”snabbt”.
  När ”vanliga” människor talar om snabbt menar de oftast uppfattbart för sinnet.
  I klimatperspektiv är snabbt 100-tals år.
  Naturliga förändringar av klimat sker i perioder om 10000-tals år.
  Då är snabbt 100-tals år.
  Men när klimatets förändringar beskrivs i termer av snabbt och man menar 100 år, blir det pgreppbart för människor som inte kan koncentrera sig mer än 20 sekunder.
  Problemet med diskussionerna om klimat är tidsperspektivet inte om något sker.
  När de som är säkra (vetenskapligt) på att något händer snabbare än normalt klarar man inte av att förmedla det till allmänheten.
  Tid är för subjektivt!!!
  Snabbt (dvs 100-taös år) för klimatforskare är oerhört långsamt för de flesta.

 8. Den globala temperaturhöjningen ÄR ett ENORMT problem för mänskligheten! Ett ex. är att ca 100 000 miljoner människor i Bangladesh bor på mindre än 1m över havsnivån. Föreställ er den flyktingströmmen, och jämför med de rännilar från Ukraina som vållar så våldsamma rubriker! Det borde ni tänka på, som vill lösa de höga energipriserna med en teknik, som tidigast kan var i bruk om ca 40-50 år! (Kärnkraft) Den tekniken gynnar endast de industrier, som har som mål att brandskatta stater och skattebetalare.
  Det är vår tids största problem att en liten människor är fixerade vid att berika sig själva så fort som möjligt – oavsett konsekvenser. Den nya brittiska premiärministern är enligt Monbiot en sådan asocial individ.
  När starka ekonomiska intressen hotas, fylls lobbyisternas fickor med klingande mynt för att sprida desinformation. Tobakindustrins propaganda är välkänd. Bilindustrins motstånd mot katalysatorer ett annat.
  Mångfaldiga 1 000-tals medicinska röster bland forskare, läkare och vårdpersonal om de ovetenskapliga metoderna att behandla CV-19 och ta fram vaxiner, avfärdades som ”Fake news”. T.o.m. censurförsök gjordes. Självklart agerar därför energiintressenterna, när den globala temperaturhöjningen kommer på tal. Vinster är viktigare för dessa och investerare än vad som händer efter deras död!
  Andra penningsträvare ser dock möjligheter till storkovan, fast har lite längre tidsperspektiv. World Economic Forum exploaterar klimatet och alla andra kriser, som-migration-terrorism-pandemier- krig – för att skapa oro och ångest. Klimatångesten är en realitet, med Thunbergskan som offentligt offer. En oro som bl.a. åstadkommits genom påståendet att temphöjningen hotar allt liv på på vårt klot Tellus. Detta har inget med vetenskap att göra! Det är inget annat än klimatalarmism! Vi har ju inte ens här i Norden nått samma höga temperatur som på Bronsåldern!
  Ångest och oro i stora befolkningsgrupper är förutsättningen för WEF:s mål: En teknokratisk världsregering! Som Naomi Klein påpekat, ger kaos möjlighet till att backa välfärd och demokrati och införa auktoritära styrelseformer.
  Till WEF:s uppbackare hör Rockefeller Foundation, Läkemedelsindustrin och High-tech branschen. Dessa två vill operera in chips, som kontrollerar hälsostatus och klimat och andra vanor: Ett sätt att göra människor till robotar!
  Är begränsningen av temperaturhöjningen värd att via alla blir robotar?

  • @Ingemar
   Bangladesh drabbas inte av havsnivåhöjning utan av landsänkning. Bangladesh ligger på en kontinentalplatta som är på väg ner i havet under den kontinentalplatta som ligger ute i Bengaliska bukten. Men det hindrar inte klimatalarmisterna från att använda Bangladesh i sina påverkanskampanjer.

   • Delvis samt, men inte enbart.
    Det är ett faktum att vattenvolym utvidgas vid höjd temperatur.
    Isa smältning kommer troligt även det påverka.
    Dock inte särskilt mycket ännu.
    Om prognoser för temphöjning stämmer oavsett orsak så påverkar det såklart situationen inom 50-70 år.
    Det mesta av temphöjning hittills har upptagits av haven, förr eller senare kan haven inte ta upp mer uppvärmning utan att omgivningen värms upp.
    Oavsett orsak till temphöjning.

 9. Hej på er! Jo! Det är faktiskt fler än Greta Thunberg som har konstaterat faktum. Det har aldrig varit så varmt i världen som det varit i år. Inte här i Sverige kanske men det har varit väldigt varmt i stora delar av Europa och även i Storbritanien eller Englandsom landet kallas för också och det ligger mycket nära oss. Även Tyskland som inte heller ligger så långt borta har haft det mycket varmt. Det vet inte minst de som spelat boll där. Vad sägs om en temperatur på 40 grader. Vad beror det på. Det är faktiskt meterologer som uppmätt detta. Det är ju i alla fall människor som man bör tro på eller. Hälsningar Gun Inger Gärdsell!

 10. I Sverige har det också varit varmt, men utanför den period man idag vill jämföra dagens temperaturer med. I Ultuna var det 38 grader den 9 juli 1933 och i Målilla den 29 juni 1947.
  Men idag jämförs dagens temperatur med den period då vi trodde att vi gick mot en istid. Nedan några exempel på hur framtiden beskrevs då, ur Sven Börjessons bok En klimathistoria [ https://www.bokus.com/bok/9789180274784/en-klimathistoria-uppdaterad-2021/ ]:

  ”Science News hade den 1 mars 1975 en artikel med rubriken ”Climate Change: Chilling Possibilities”. Artikeln byggde på en intervju som Science gjort med C. C. Wallen, som var chef för the Special Environmental Applications Division, World Meteorological Organization (WMO). Enligt WMO hade avkylningen sedan 1940 talet varit ”large enough” och ”consistent enough” och det var inte troligt att det skulle ske en återgång till det varmare klimat som rådde i början på 1900-talet, åtminstone inte i närtid.
  […]
  Översvämningar i Bangladesh. Förödande torka i Västafrika. Saharas sandområden breder ut sig. Dåliga skördar i Ryssland. I England har bönderna märkt hur växtsäsongen minskat med två veckor sedan 1950. De västliga vindarna i norra Europa minskar. Det cirkulära rörelsemönstret i övre atmosfären håller på att förändras. Översvämningar i Mellanöstern och Nordafrika. Monsunbältet har dragit söderut. Indien drabbas omväxlande av översvämningar och torkperioder. Väderhändelser som pekar på ett allvarligt och växande problem, nämligen ett väder som inte längre följer gamla mönster. Det var en dyster bild som målades upp under 1970-talets första hälft. Hela klimatsystemet höll på att förändras.
  […]
  I augusti 1974 kom CIA med en rapport som målade upp en dyster framtidsbild. CIA skriver: ”Ett antal meteorologiska experter tror på en återgång till det kallare klimat som rådde på 1800-talet. Att det abnormt goda väder som rådde mellan 1930 och 1960 nu är slut. En övergång till kallare väder betyder också ett mer våldsamt väder, med frostnätter när det borde vara varmt, värmeböljor, stormar och översvämningar. Det blir också mer regn i vissa områden och mindre i andra. Det är risk för att monsunregnen ibland uteblir i södra Kina, Indien och Västafrika. Europa kommer att få ett kallare och hårdare klimat.”
  […]
  1974 vittnade Reid Bryson inför senaten i USA. Han var chef för institutet för miljöstudier vid Wisconsinuniversitetet och en av världens ledande klimatforskare. Hans budskap var att klimatet förändras åt ett icke önskvärt håll. En halv miljard människor kan komma att dö av svält innan århundradet tar slut. Polarvindarna har expanderat och det har påverkat vindarna över hela världen. Exempelvis har de vindar som för med sig monsunregnen ändrats. Vädret har blivit mer extremt med torka och översvämningar och värre blir det, berättade Bryson. Isen växer till sig runt polerna. Temperaturen i atmosfären har sjunkit med över 1 grad globalt sedan slutet av 1940-talet. Boven, menade Bryson, är det moderna jordbruket, som gör att fler partiklar hamnar i atmosfären. Partiklar som reflekterar en del av den inkommande solstrålningen.”

  Den sista slutsatsen, om reflekterande partiklars orsak till minskad solinstrålning, är en teori som även IPCCs forskare hyser tilltro till, men omvänt. I en IPCCs rapport berättas att solinstrålningen ökat de senaste decennierna, pga mindre luftutsläpp och därmed mindre antal partiklar i luften, vilket medfört ökad uppvärmning. En uppvärming som IPCC beräknar påverkat uppvärmingen med 2/3 medan koloxiden beräkans stå för en mindre dela av dagens uppvärmning.
  Ur En klimathistoria: ”Den energi (värme) som solstrålningen för med sig till jordens klimatsystem anges i W/m2(watt per kvadratmeter). Den siffra som nämns i kapitlet [i IPCCs rapport] är en ökning med 2–3 W/m2och årtionde. Ett energitillskott på 2–3 W/m2och årtionde mellan mitten av 1980-talet fram till år 2000 betyder en ökning på 3–4,5 W/m2för de 15 åren. Det kan jämföras med att IPPC i rapporten beräknar att människans utsläpp av koldioxid från 1750 till 2011 har lett till ett energitillskott på 1,82 W/m2.”

  • Enstaka temphöjningar spelar ingen roll.
   Det oroande är om temperaturen i medel höjs med 2 grader på 50 års sikt.
   Förändra klimat är som att vända båtar.
   En roddbåt tar ett årtag, en motorbåt 10-taös meter, en oljetanker kilometer, jordklotet 50 år.
   Jag bryr mig inte om det är 50 grader en dag nästa sommar, mer orolig för att det är 2 grader varmare i snitt om 50 år.

 11. Som jag skrev: Temperaturhöjningen är ett enormt problem. Det finns dock ingen anledning till alarmism och ångest! Det är ett hot för att skapa oro och kaos som finanseliten använder för att kapa åt sig större vinster och tillgångar. Se artikeln om gasmarknaden. Helt i linje med de Naomi Klein varnade för i Chockdoktrinen

 12. Det är ”klimatnödläge”, alltså ”nödläge”, man säger inte finns, inte klimatförändringar. ”nödläget” består i att vissa inte vill anpassa sig till förändringarna utan försöker styra dom.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here