Kritik av Sveriges beslut rörande G5-utbyggnad och befintlig telecom-utrustning

12
2568
Huawei@Banderašice. Bild:Flickr

Artikeln ”Sveriges beslut rörande G5-utbyggnad och befintlig telecom-utrustning” har nyligen kommit från Ulf Hammerling. Han är apotekare och docent vid Uppsala Universitet, har arbetat inom centrala myndigheter och med forskning och har intresse för internationell politik, ffa med inriktning mot globala styrkeförhållanden – kommersiella, teknologiska, militära m.m – samt anti-imperialism.

Jag publicerar den med de två inledande orden ”Kritik av”.


Sveriges beslut rörande G5-utbyggnad och befintlig telecom-utrustning

Efter ett flertal turer i Förvaltningsrätt och Kammarrätt, rörande det kinesiska elektronik-företaget Huaweis deltagande i kommande aktions-process för utbyggnad av 5G-system, har slutlig dom – vilken ej kan överklagas – nyligen meddelats av Högsta Förvaltningsrätten (HF):

Huawei avvisas som deltagare i denna process, till förmån för andra anbudsgivare. ZTE, tillika ett kinesiskt bolag, nämns inte i beslutet, men torde knappast heller få tillträde till svenska telecom-marknaden i nämnda segment.

HFs dom går dessutom ett steg längre, innebärande att samtliga anläggningar och komponenter från Huawei i centrala funktioner för radioanvändning skall avvecklas och ersättas med andra alternativ.

Detta beslut torde med imponerande exakthet motsvara instruktioner från Washington till Sveriges Regering och Försvarsmakt.

Sveriges Regering, i främsta hand, men även Post- och telestyrelsen (PTS), Försvarsmakten och HF torde sålunda kunna påräkna vardera minst en stjärna i Washingtons lydnadsbok.

Men blind lydnad har sitt pris. Det är väl känt att Huaweis produkter inom området – i global mening – besitter högst kvalitet och har förmånligast pris för köpare, relativt konkurrerande leverantörers alternativ.

En försiktig uppskattning av merkostnaden för Sveriges Washington-anpassade exklusion av Huawei uppgår till 10 miljarder kronor, men förmodligen betydligt högre och de slutligen införda systemen får troligtvis lägre prestanda. Därtill kommer kost-nad för ersättning av befintlig utrustning, levererad av Huawei.

Sveriges vasall-beteende visar också att underkastelsen för Washingtons handelskrig mot Kina kan få ytterligare smärtsamma konsekvenser.

Börje Ekholm, VD för Ericsson i Sverige, har uttryckt bestörtning och menar att HF:s beslut – med Regeringens uttalade stöd – kan äventyra utvecklingen inom 5G-teknik och i förlängningen även innebära utflyttning av Ericsson från Sverige.

USA har inte kunnat redovisa konkreta belägg för påståenden om kinesisk avlyssning av telecom-trafik, via Huaweis produkter och teknisk utredning i Tyskland har heller inte kunna finna evidens för detta.

Det är vidare knappast troligt att FRA, FOI eller annan myndighet i Sverige besitter teknologisk kompetens att pröva huruvida Huaweis 5G-utrustning är tillverkad med bakdörrar eller annan avlyssnings-teknik.

För övrigt har Huawei i internationella media meddelat att man gärna undertecknar avtal – “non backdoor agreement” – med varje land som utrustningen levereras till. Vad som däremot är vida känt, bl a genom Edward Snowdens och Glenn Greenwalds avslöjanden, är att amerikansk dator- och telecom-utrustning är synnerligen välmatad med hård- och mjukvara för avlyssning samt att detta pågår i närmast kolossal omfattning mot privatpersoner, politiker, militärer, diplomater och industrier i länder utanför USA. Detta förefaller inte besvära PTS eller Regeringen i minsta grad.

Relaterat
Svenska etablissemanget är splittrat om Huawei. Vem vinner – USA- eller svenska imperialismen?
Spionage är den verkliga orsaken till Huawei-konflikten.
Undantagstillstånd i USA på grund av Huawei!
Spionen som åker ut i kylan.
Vilka hotar Sverige? Kan vi lita på SÄPO:s bedömningar?

Föregående artikel57 döda i nya israeliska attacker mot Syrien, medan Sverige-stödda sanktioner dödar tusentals. ”Demokratiska” ”Världssamfundet” gäspar.
Nästa artikelAndra Världskriget och nazismen omigen
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

12 KOMMENTARER

 1. Bra och klarläggande beskrivning av situationen. Jag känner en maktlöshet mot sakernas tillstånd och är upprörd över detta.

 2. Hur j—-a hjärndöda kan svenska myndigheter och makthavare vara för att uppbära lön? Räcker ett rakt EEG?

 3. 5G påminner om vaccinet mot Covid-19 på så sätt att det är något som tas fram i all hast utan att säkerhetsställa alla eventuella biverkningar.
  Strålning från mobilnätens sändare har eskalerat de senaste årtiondena och särskilt i städer, men även på landsbygden.
  Det speciella med 5G är att det systemet har så mycket starkare strålning.
  Vad vet vi om människors organ tål det?
  Majoriteten, men några inte kanske?
  Ska teknikutvecklingen var så mycket viktigare än människors hälsa?
  Måste kapaciteten på mobilnäten ständigt öka?
  Existerar ingen gräns som säger att nu är kapaciteten tillräcklig?
  Eller är det möjligen så att behoven ständigt konstrueras för att hålla tillväxten uppe i marknaden för elekroniska produkter?
  Man tycker det borde gå att ta en vinterpromenad i naturen utan samtidigt behöva se en långfilm i Smartphone telefonen, Androiden eller vad dem nu kallas…

  • G har endast omkring 10% styrka av det du kallar strålning jämfört med äldre system. Det heter inte ”strålning” utan radiovågor. Vi har varit utsatta för radiovågor sedan 1925, då radiotjänst började. Hittills har ingen kunnat påvisa några effekter alls. Kapaciteten på nätverket är på sikt direkt proportionellt mot välfärd, välbefinnande, folkhälsa, trevnad och samhällsservice. Det är inte någon fråga om att se en långfilm under en vinterpromenad, utan hur effektivt och hur väl samhället fungerar. Detta låser Sverige på en teknologisk stenålder och blir ett ordentligt sänke för Sverige i framtiden. Vi ser de positiva effekterna i Kina som nästa år kommer att ha 1.5 miljoner basstationer i över 300 städer. I Kina har 5G haft en massiv positiv inverkan på hela samhället och ekonomin. Hela samhället blomstrar i Kina. Nu shoppar man, umgås, turistar, går i skola, betalar räkningar, skickar räkningar, skriver kvitton, allt nu digitalt i Kina. Läkarbesök, sjukhusbesök och äldrevård är digitalt. Även alla tidningar är digitala och information från myndigheter. I Sverige dör lokalhandeln, Amazon tar över, i Kina blomstrar och växer den. Dessutom är det ju uppenbart att USA har styrt domstolen, alltså korruption. Det är ett politisk beslut och har ingenting att göra med säkerhet eller teknologi. USA kräver massövervakning, kinesisk teknologi gör det nästan omöjligt. Den är säker för övervakning. Vi skall se om Europadomstolen blir involverad, och vilka politiska motåtgärder detta kan föra med sig. Kommer Kina att erbjuda Ericsson och andra tillgång till Kina marknaden villkorat på att flytta till Kina. Kanske. Det kanske inte sker helt öppet utan i små steg.

 4. 1. Inför endast ny teknologi EFTER rigorös testning av säkerhet för människor och natur.
  2. Om ny teknologi skall införas så bör hårdvaran och mjukvaran vara öppen och fri, samt tillverkas i Sverige av både militära säkerhetsskäl och av beredskapsskäl.
  3. Vid en ev. attack med AI-drönare som börjar ta sig in i byggnader och börjar ta livet av folk så skall givetvis hela systemet kunna stängas ned samt kunna störas ut.

  • Martin, du är ju ingenjör. Konstfiber som nylon har används till kläder sedan omkring 1950 då den var just ny teknologi. Ge oss ett utkast till hur du med rigorös testning skulle bevisa idag att den teknologin inte är farlig. Jag känner inte till några sådana bevis.

 5. Beslutet bevisar att Sveriges politiker sitter i klorna på hökarna i Washington, och är oförmögna att dra sig ur.
  Varför skulle man annars förvägra Huawai deltagande, som är betydligt billigare och bättre. Korkade svenska politiker som håller i trådarna men inte vill synas.
  Att hänvisa till kammarrätt och förvaltningsrätt, som om de skulle vara ojäviga och opåverkade av politiska beslut i saken är bara löjligt.
  Förmodligen är besluten redan tagna på EU och Nato-nivå, inget annat tyder på det ”en gemensam utrikes och säkerhetspolitik” som det brukar heta.
  EU och Nato ska bestämma allt och svenska politiker är lydigt underkastade den militär-doktrinen. Inte av säkerhetsskäl utan som lydig hund under USA:s världshegemoniska krav. Spåren av detta underkastelsebeteende avspeglas även på ett utomordentligt sätt genom USA:s sanktionshotelser mot företag som inte vill foga sig, Navalny och Skipral-affären, Belarushysterin, och nu Nordstream 2. Det är nästan som en Hollywood-film i sciensfiction karaktär som uppspelade i våra Tv-apparater, med syftet att utöva USA:s propaganda. Man kan inte längre lita på ett dugg av vad som sägs i Tv och man får inga argument om varför huawai uteslöts, ingenting låter sig undersökas.
  Sverige ska inte göra överenskommelser om ”en gemensam utrikes och säkerhetspolitik” med EU, eftersom det medför livegenskap av en egen politik och beslutsrätt. Problemet är att USA lägger sig i vad EU gör och Sverige gör bara vad EU vill.

 6. USA-lakejerna i regimen som styr Sverige kanske skulle tala om för folket att utan kinesisk teknik skulle internet plus en massa annat kollapsa i Sverige och de flesta andra länder! Att regimen i Stockholm inte verkar begripa att de leker med elden är ju en sak men den dag det tar hus i helsike när de retat upp både Kina och Ryssland för USA:s räkning så sitter lakejerna redan på flygplan på väg bort från Sverige! Det är vi befolkningen som kommer att drabbas av lättsinnet hos regimen men det struntar de nog i när mutpengarna trillar in på kontona i skatteparadisen…

 7. Sverige betyder mycket lite för Kina och Huawei, utom symboliskt. Sverige är något av flugan som irriterade elefanten. Elefanten tog sin tid och vid lämpligt tillfälle trampade han på flugan. Sverige, svenskarna, svenska anställda, och svenska företag är de verkliga förlorarna här. Detta är den starkast möjlig signalen Sverige kunnat sända ut till de som tänkt sig investera i Sverige eller flytta hit företag, eller utveckla företag i Sverige. Snarare kan vi nog se hur företag som kan flytta ut alltmer kommer att flytta ut, som Ericsson eller Volvo, Speciellt företag som vill flytta till det mycket framgångsrika Asien. Vad USA har gjort är att stänga av Sverige från världens mest framgångsrika teknologi, och det kommer allvarligt att hämma Sverige framtida utveckling. Svenskarna kan se fram emot sjunkande välfärd, färre jobb, sämre levnadsstandard, högre skatter, sämre folkhälsa, och mer företags och kompetensflykt kopplat med allt färre kvalificerade ingenjörer som kan tänka sig att arbeta i Sverige. Den kinesiska överlägsna teknologin har även massivt inflytande på finans och bank affärer, och vi får nog snart se flera Nordea-flytt. Beslutet har helt enkelt lagt ut en snubbeltråd för hela det svenska samhället, speciellt för finans, tillverkning och industriverksamhet. Alla affärsdrivande företag skadas svårt på sikt av detta, och även skatteunderlaget.

  • Så även EU är en irriterande fluga på för elefanten? Se hur det går för turken som mopsar upp sig och hotar ett mindre land i EU.

   Alldeles nyss svors Joe Biden in som ny president. Är även han en irriterande fluga för Kina?
   Är alla allianser som i detta nu byggs för att möta Kinas ökande direkta och förtäckta hot bara lite irriterande?

   Man verkar glömma att Kinas utveckling bygger på bra relationer med omvärlden och det hackar kanske något på den fronten.

   Eller?

 8. Huawei har erbjudit ett bindande avtal om att Huawei:s produkter inte innehåller några bakdörrar för avlyssning eller spionage. Alla vet att Microsoft och många andra västproducerade hård och mjukvaror har bakdörrar åt NSA och CIA. Huawei har vidare för flera västliga telecom-företag redovisat alla sina ritningar och programkoder och ingen av dessa undersökningar har någonsin kunnat påvisa att några säkerhetsproblem.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here