Kan sanktioner förkorta kriget?

40
2060

Den här artikeln har först publicerats på Synapze.se

Rysslands invasion av Ukraina är ett folkrättsbrott. Det finns en bakgrundshistoria i konflikten mellan USA/NATO och Ryssland som kan förklara, men inte ursäkta, det ryska agerandet. Om det snabbt ska bli ett slut på kriget hjälper det inte med polarisering och demonisering. Lösningen nu är eld-upphör och fredsförhandlingar.

Det finns en risk att kriget utvidgas och trappas upp till ett storkrig mellan öst och väst – i värsta fall med kärnvapen. Detta måste undvikas. Kriget förkortas inte av att vapen skickas till Ukraina.

Den viktigaste åtgärden från USA, EU och några till stater har varit hårda sanktioner.
Den historiska erfarenheten är att sanktioner ytterst sällan nått de mål som deklarerats när de införts. Däremot drabbas väldigt många människor som inte har med konflikten att göra.

Om ryska företag inte kan sälja energi och annat till länder som infört sanktioner kan de sälja till resten av världen som har en betydligt större befolkning. Tanken att det gäller att hindra Ryssland från att kunna finansiera kriget håller inte heller. På kort sikt finns det ingen brist på pengar för att fortsätta kriget.

De nuvarande sanktionerna kan få oanade effekter. Ryssland är världens största exportör av gas, handelsgödsel och vete, och är tredje störst för olja och kol. Sanktionerna mot Ryssland har redan lett till högre energipriser och kommer även att leda till prisökning på mat. Många fattiga kommer att få sämre levnadsvillkor. Många företag kommer att gå i konkurs. Detta gäller i de flesta länder.

Den allvarligaste effekten är dock att många människor i världens fattigaste länder kommer att dö.
Svält och sjukdomar som beror på fattigdom medför idag över tio miljoner människors död. Det är inte brist på mat i världen som ger svält utan det faktum att de fattigaste inte har råd att köpa maten. När priserna på mat ökar kraftigt kommer livet att hotas för hundratusentals människor.

Det är uppenbart att hårda sanktioner kommer att öka lidandet i världen. Det skulle bli polarisering och stor risk för nya konflikter, med en ökning av flyktingströmmar från dagens redan höga nivå. Världssamfundet måste sträva efter att minska spänningarna och hjälpa parterna i pågående krig att finna en förhandlingslösning. Kompromisser är att föredra framför fortsatt krig och risk för spridning.

Lars Drake, f.d. adjungerad professor, fredsaktivist, Sverige

Inga Steen, Styreleder i Norges Fredslag, Norge

Marko Ulvila, fackboksförfattare, medborgaraktiv, Finland

Helge Ratzer, Århus mod Krig og Terror, Danmark

Föregående artikelUkrainas ”spännande” historia under 2000-talet. Del 1
Nästa artikelKvinnor för fred : Avstå medlemskap i Nato!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

40 KOMMENTARER

 1. Jag är helt emot dessa sanktionerna. Usa,EU använder dessa sanktioner stup i kvarten överallt dessa åren på ansvarslöst sätt. Enligt mej bör det endast finnas sanktioner som är riktade mot personer och INGET annat. Att rikta sanktioner mot länder på detta sätt som Usa, EU gör är direkt VIDRIGT. Det gäller inte bara Ryssland,det är samma med Syrien, Venezuela och Iran för att ta några snabba exempel. Sanktioner mot länder är VIDRIGT enligt mej. Det är en renodlad krigshandling. Det bör ENDAST finnas riktade sanktioner mot personer. Men verkligheten från Usa och dess stad EU ser helt annorlunda ut. Och om sanktioner mot ett land skulle bli nödvändigt,då måste dessa komma genom FN och INGET annat

   • Ett land kan väl i och för sig införa en köpbojkott mot vem som helst, men det räknas kanske inte som sanktion. Framförallt är ju USA:s sanktioner, där man tvingar andra att på ett eller annat sätt delta, olagliga. Fast fördöms aldrig i våra MSM.

 2. Kriget kan bara avslutas genom att Ryssland drar tillbaka sina trupper till Ryssland. Varje ockupationsförsök innebär per definition att kriget fortsätter. Sanktionerna minskar Putins kapacitet att föra krig, våra oljepengar göder nu hans anfall.

  Om Putin misslyckas med att ta västra Ukraina finns det risk för att han sätter in biokemiska stridsmedel för att göra västra Ukraina obeboeligt. Bluffen om USA-lab i Ukraina, som visde sig vara amerikanskt stöd till Ukrainas covid-forskning, pekar på att faktiskt Ryssland överväger massförstörelsevapen.

   • Det var mycket väl belagt redan 2020 att det var frågan om Ukrainska covidlab med finansiellt stöd från USA, att det inte var amerikanska lab, och det står också i länken ovan.

    Det är alltså mycket mycket väl belagt att det inte gäller vapen. Här påstås överallt att det gäller vapen, men det är inte alls belagt någonstans, det är bara påhittat av ryssarna och spritt som gift av globalpolitics.

   • Nu läser du väl in ganska mycket av vad du vill ska vara sant. Han sa att dom har biologiska forskningsanläggningar sen att Ryssland påstår att det är för vapen utveckling gör det inte automatiskt sant. Det finns mängder av biologiska forskningsanläggningar runt om i världen.

    • @Robert 22 mars, 2022 At 13:07
     ”Det finns mängder av biologiska forskningsanläggningar runt om i världen.”
     ”Ryssland påstår att det är för vapen utveckling”

     En €-fråga:
     Vem står bakom dessa biologiska förskningsanläggningar??

     Det verkar som du aldrig hört talas om biologiska vapen?!

     Även ukrainska oppositionella, Viktor Medvedchuk, kritiserar biolaben i Ukraina:
     USA:s ambassad har tagit bort information från sin webbplats om den näst sista skyddsnivån som biolab endast arbetar med mänskliga patogener
     USA:s ambassad har publicerat ett svar på vår vädjan riktad till president Zelenskij angående arbetet i Ukraina med 15 militära biolaboratorier som kontrolleras av Pentagon.

     Detta patetiska försök att rättfärdiga och ersätta publiceringen av information om farliga laboratoriers verkliga verksamhet med allmänna resonemang förtjänar bara förakt. På samma sätt förtjänar de ukrainska myndigheternas ståndpunkt förakt, som inte vill avslöja sanningen för folket, av rädsla för att reta ”Washingtons regionala kommitté”, som utövar extern kontroll över Ukraina.

     I sitt uttalande erkänner USA att det amerikanska försvarsdepartementet samarbetar med Ukrainas regering för att säkerställa konsoliderad och säker lagring (d.v.s. lagring, insamling och transport) av patogener och farliga kemikalier. Med samma uttalande bekräftar USA sitt mål: att bedriva biologisk forskning.

     Den amerikanska ambassadens uttalande innehåller en länk till ett dokument på ambassadens webbplats, Biological Threat Reduction Program. Det finns två intressanta fakta om detta dokument.

     För det första dök denna sida upp på Internet för första gången den 9 april 2020, 3 dagar före registreringen av ställföreträdarens överklagande angående biologiska laboratorier, det vill säga vid en tidpunkt då våra representanter aktivt samlade in information om amerikanska biologiska laboratorier och kommunicerade med experter.

     För det andra leder länkar från ukrainskspråkigt material till den engelska versionen av dokumentet, även om det också finns en version på ukrainska på ambassadens webbplats. Det ukrainskspråkiga dokumentet dök upp tidigare, bara 2017 på denna sida fanns en annan text som nu har raderats, särskilt:

     Konsolidering av särskilt osäkra patogener i moderna sporer av biosäkerhetsnivå III (ett laboratorium med biosäkerhetsnivå III för mänskliga patogener och ett laboratorium med biosäkerhetsnivå III för djurpatogener).

     Det vill säga, 2017 övervakade den amerikanska ambassaden inte bara öppet minst 2 laboratorier med III (näst sista) skyddsnivå, utan deklarerade också öppet detta. Detta är inte ett bevis på att det inte fanns några andra, farligare laboratorier, eller att experiment med patogener av den maximala risknivån inte utfördes i dessa laboratorier, men det tyder verkligen på USA:s ambassads önskan att ta bort information som äventyrar dem.

     Dessutom är inrättandet av ett separat laboratorium för mänskliga patogener ett tecken på mänskliga experiment. Och detta är huvudorsaken till skapandet av amerikanska biolabb i Ukraina. Detta är en möjlighet att genomföra den farligaste forskningen, såväl som mänsklig forskning, som är lagligt förbjuden i USA, men tillåten i Ukraina – både på grund av ofullkomligheten i ukrainsk lagstiftning och i större utsträckning på grund av den externa kontrollen av Ukraina av USA, vilket gör det möjligt att förvandla vårt land till en plats för biologiska experiment, ett förvar för giftigt och kärnavfall och en källa för råvaror.
     Viktor Medvedchuk,
     Ordförande i partiets politiska råd
     ”Oppositionsplattform – för livet”
     https://zagittya.com.ua/news/zajavlenija/posolstvo_ssha_udalilo_so_svoego_sajta_informaciju_o_biolaboratorii_predposlednego_urovnja_zaschity_rabotajuschej_tolko_s_chelovecheskimi_patogenami.html

  • Inte nödvändigtvis. Kriget i Tyskland avslutades 1945 med att nazisterna kapitulerade utan villkor. Kriget med Japan avslutades när Japan kapitulerade utan villkor. I båda fallen har USA behållit sina ockupationstrupper på plats ända till idag. Ryssland ställer några enkla krav i Ukraina fallet, i verkligheten till USA, som medför att USAs militära hot mot Ryssland upphör. Ty kräver inte villkorslös kapitulation.

 3. https://www.youtube.com/watch?v=2xlVfjuc7UY

  Länkad intervju med den alltid intressante professorn Mohammad Marandi från Iran. Marandi tillhör inte de styrande kretsarna men om jag uppfattade det rätt ingår han trots det i den förhandlingsdelegation som i Wien förhandlar om det iranska kärnenergiprogrammet. Lång intervju med fördröjning i början. spola till 15 min.
  Iran om någon har erfarenhet av vad västlig ordhållighet och sanktioner innebär. Fyrtio år av sanktioner och krig och Iran växer sig bara starkare och börjar alltmer inta en nyckelposition i regionen.

  Här endast en anekdot från intervjun. Saddam Hussein var på 80-talet ”vår skitstövel” som bussades på Iran för att störta den revolutionära regeringen. Saddam bombade både civila och iranska trupper med dödliga stridsgaser. Den som levererade dessa enligt europeiska värderingar var Västtyskland, Tyskland har ju erfarenheten sedan gammalt av gasers bruk. Den som gav koordinaterna åt Saddam var den västliga värdegemenskapens ledare USA, och den som förbjöd leveransen av gasmasker till Iran var Storbritannien. Och den som levererade skyddsutrustning, det var Nordkorea.

  Marandi var inte ens tjugo år fyllda och sårades ett flertal gånger i fält, både av kulor, splitter och gaser.

  Vad beträffar kriget i Ukraina kan det endast fördömas av dem som lika kraftigt fördömt krigen mot Irak, Jugoslavien, Afghanistan, Libyen, Syrien, Jemen m.fl. Annars mäter man med dubbla måttstockar som medierna gör och som därför diskvalificerat sig sedan länge. Och krigsförbrytare som Biden och Stoltenberg borde sitta i fängelse och kan inte fördöma någonting alls.

  Kriget i Jemen är värre och om dess offer är det fullkomligt tyst, säger Marandi som inte heller stöder kriget i Ukraina men undviker moralisering på västligt maner.

  Det är någonting olustigt över det västliga behovet att agera överdomare över allting. Historien är krigens domare och den domen kommer långt efteråt. ”Världssamfundet” och FN är dysfunktionella i vår tid, de förmår inte lösa kriser medan tid är, utan tvärtom låter dem förvärras tills väpnade konflikter utbryter. En ytterst farlig epok pågår då den västliga hegemonin inte längre kan upprätthållas och då det är omöjligt att förutsäga vilka desperata åtgärder den är beredd till för att kämpa mot sitt förfall.

  • Något om relationerna mellan Ukraina och Ryssland, som ständigt utsätts med ekonomiska och politiska sanktioner av USA och EU, förmodligen som svar på annekteringen av Krim, och den olösta konflikten i Donbass som har krävt omkring femton tusen liv.
   Ändå är Ukrainas största handelspartner fortfarande – Ryssland som inte bara fortsätter att handla med Ukraina, utan har också har absorberat en exodus av ekonomiska flyktingar från den kollapsade ukrainska ekonomin som uppgår till miljoner.
   Ryssland har vidare-bosatt dessa flyktingar, tillåtit dem att hitta arbete och tillåter dem att sända pengar till sina släktingar i Ukraina. Som provocerar kontinuerligt Ryssland och kränker rättigheterna för de åtta miljoner ryssar som bor där, och ändå förblir Ryssland Ukrainas största handelspartner.

   Ukraina styrs för närvarande av människor som är otillräckliga.. Det är en olaglig, oerhört korrupt regim som stöds av en annan regim som finns på andra sidan havet, som förresten ”styrs” av ännu en otillräcklig och löjlig tönt som i sin tur motarbetas vid varje tur av det oerhört korrupta ”Deep State”.

  • Oppositionella tycks finnas överallt men är det inte lite märkligt att så pass många ändå av folket som sluter upp till sin ”fascistiska enpartistat”?

   För mig börjar det kännas som liberala demokratier i Västvärlden inte längre kan uppnå den solidaritet som länder med homogen befolkning och egen kultur och traditioner fortfarande kan frambringa.

   Ta vårt eget land Sverige till exempel, vad finns det att stå upp för här?
   Ett nationellt Sverige och en svensk kultur som förnekas?
   En avkristning och politisering av Svenska Kyrkan?
   Ett militärt försvar som helst ska skötas av USA på andra sidan jordklotet?
   Ett näringsliv där ingen vet vart ägarna finns?
   En regering som inte längre regerar och som bara lyder order utanför landets gränser?

   Grattis Sverige!
   Du tar dig så långt ifrån Österns länder du någonsin kan komma.
   Kan det bli annat än motsättningar och främlingskap med Ryssland och övriga Österns länder?

   Det är Västländerna, inklusive Sverige som vill ha ett nytt Kallt Krig.
   Det kommer också vara Västländerna som startar Tredje Världskriget enligt den urgamla traditionen att makten över världen tillhör Européerna.
   Det är ju det tankemönstret som gav upphovet till den avskyvärda och förtryckande kolonialismen.

  • Du läste kartan fel. Framtidsländerna är målade i rött 🏎, Föredettingar är målade i svart.🏁

  • I Sverige menar 85 % av befolkningen att de saknar politiskt inflytande mellan valen enligt Olle Wästbergs 2014 års Demokratiutredning.

 4. Tillåt mig kritisera artikeln!

  Att genom en militär operation undvika att MAD-doktrinen undergrävs, eller undvika att USA:s biovapen kommer nazisters kontroll, eller att stoppa att nazistiska Azov-bataljonen som begår folkmord i Östra Ukraina ges mer vapen av väst, är i min mening INTE ett ”folkrättsbrott” från Rysslands sida, men de facto att avsluta ett folkrättsbrott.

  Ryssarna har i min mening visat stor hänsyn och återhållsamhet, t.ex. gett folk fri lejd ut ur städer innan utrensningen av nassar. Ryssarnas krav på Ukrainas regim för fred har aldrig varit orimliga, i min mening. De har dessutom följt krigets lagar. Man får invadera i självförsvar. Här fanns heller inga falskflaggor som USA och NATO-regimerna alltid använder innan deras folkrättsbrott.

  Att stoppa den ryska militära operationen kräver nu att rimliga krav uppfylls från ukrainsk sida, anser jag! Det handlar om att göra Ukraina neutralt och alliansfritt, d.v.s. det Sverge också borde vara! Detta är fullt rimligt och i världsfredens intresse och borde få avsevärt mycket mera fokus av en s.k. ”fredsrörelse”!

  Putin borde istället för att fördömas nomineras till Nobels fredspris, för jag är övertygad om att denna operation definitivt har stoppat alla tankar på placeringen av kärnvapen intill den ryska gränsen, vilket hade kunnat utlösa det totala nukleära tredje världskriget!

  USA, NATO och Svenska rysshetsare, med aktier i vapenindustrin, som skickat pansarskott under brinnande krig till diktatorn i Ukraina (som nyligen förbjöd oppositionen), de borde alla få kalkonpriser! Detta borde vara ”fredsrörelsens” fokus!

  • Men herregud vilken verklighet lever du I. Putin fredspris och dom har visat stor hänsyn, titta på bilder av mariupoloch säg det igen. Att kärnvapen skulle placeras där spelar ärligt talat mindre roll, Amerikanarna så väl som ryssarna har vad man kallar en nuclear triad vilket innebär Icbms, flyg och ubåtar. Att slå ut allt som motståndaren har är praktiskt taget omöjligt och den som anfaller är i stort sett garanterad att motståndaren kommer avfyra sina. Så även om amerikanarna skulle placera kärnvapen i Ukraina och anfalla skulle Ryssland fortfarande kunna slå tillbaka, det är det som förhindrar dess användning inte vart dom är placerade.
   Att tvinga andra länder till att ha en säkerhetspolitik som passar Ryssland är inte ett rimligt krav. Det Ryssland nu har gjort är att ena väst och få bra många fler länder intresserade av att gå med i Nato vilket genidrag.
   Att han förbjöd oppositionen, det gäller krigslagar där på grund av Ryssland och att förbjuda ett parti vars ledares dotter är Putins guddotter är väl inte så jävla förvånande.

   Det verkar som hur det fungerar så här på den här sidan. Allt som väst världen säger är lögn och konspirationer men allt som kommer ut ur Ryssland är helt sant hur många gånger det ens motbevisas. Först skulle Ryssland inte anfalla det var bara väst som hittade på sen när dom anföll så ja då var det befogat för dom är alla nazister som styrs av en judisk man.

   • Enligt the Guardian förbjöds 11 oppositionspartier nyligen i Ukraina. Jag tror inte man ska ta så lätt på kärnvapenhotet. USA har lagt ned väldiga summor på att modernisera kärnvapen, fattat beslut om användning längre ned i den militära hierarkin och genomfört viss integrering med konventionell militär organisation.

    Utdrag ur skriften ”USA som världspolis” av mig och Ulr Karlström (50 kr nu):

    USA:s nya säkerhetspolitiska doktrin Nuclear Posture Review (NPR) (https://dod.defense.gov/News/SpecialReports/2018NuclearPostureReview.aspx) ökar risken för krig och kärnvapenkrig genom att:
    * bredda de omständigheter under vilka USA kan sätta in kärnvapen
    * integrera kärnvapen med konventionella styrkor.
    * utveckla olika typer av små kärnvapen.
    * den kräver utplacering av marinbaserade kryssningsmissiler med kärnvapen med lång räckvidd, som USA inte lanserat på 25 år.
    * beslut om kärnvapeninsatser flyttas ned i den militära beslutskedjan.
    Enligt Bulletin of Atomic Sciences är mänskligheten endast 100 sekunder från ett kärnvapenkrig, vilket innebär mycket hög risk. År 2017 bedömdes risken till 3 minuter (https://thebulletin.org/2020/01/press-release-it-is-now-100-seconds-to-midnight/). Den legendariska ”Doomsday Clock” är en symbolisk klocka som visar hur nära vi är en global katastrof, så som kärnvapenkrig. Klockan ställs in efter en säkerhetspolitisk och forskningsbaserad analys av forskarna på Bulletin of Atomic Scientists.
    USA har sedan flera år satsat väldiga summor på att utveckla nya mindre kärnvapen och på att modernisera sin kärnvapenarsenal. DN skrev 16/9 2012 “Trots rasande ekonomisk kris och hårda sparkrav även för militären ska USA storsatsa på en modernisering av sin nukleära arsenal, skriver The Washington Post. Kostnaden över den kommande tioårsperioden beräknas till enorma 352 miljarder dollar, 2,3 biljoner kronor.” Man kan anta att Kina, Ryssland och andra kärnvapenmakter också gör det.

   • Nassarna och ev. andra miltärer i Mariupol är omringade och trängda i ett utrymme som är sex kvadratkilometer i stadens centrum. Alltfler CIVILA har nu kunnat lämna staden genom de korridorer som Ryska militären har upprättat. Men om detta berättar inte statsägda SvT; BBC eller i privat monopolmedia som DN (Dagens Nonsens) och Goldman Sachs ägda Aftonbladet.

    Självaste Joe Biden har börjat sjunga ”Det är Rysslands fel att det går dåligt for USA”

    https://www.globalresearch.ca/biden-attempts-blame-russia-economic-woes/5774977

    • Biden sjunger även en annan melodi just nu, han gjorde just ett uttalande. ”USA måst leda den nya världsordningen”
     https://www.rt.com/news/552434-biden-new-world-order/
     pic.twitter.com/jNfUmUO80p
     Det ekar exakt med vad Hitler ville åstadkomma. Den som vill leva under USA sponsrad nazism, terroristiska Islamiska Staten, eller terrorist ETIM som USAs världspolis , bör omedelbar anmäla sig som USAs legosoldat i Ukraina. USA tillhandahåller gratis uniform, kängor, vapen, resor, och en värdig begravning.

     • Jadu… Karl W
      Aldrig har väl redaktörens bok ”USA som världspolis” varit så aktuell som i dessa dagar.
      Men vad jag förstått motarbetas dess innehåll unisont här i Sverige.
      Förvånansvärt nu även från Vänsterpartiet som vill skicka svenska pansarvapen till Ukraina för ett värde av över 200 miljoner kronor.
      En summa som bättre kunnat användas i det här landet för oss eller ta emot ukrainska flyktingar som flyr undan det här väldigt grymma kriget som alltid blir vad gäller inbördeskrig.
      Det som är ett inbördeskrig mellan slaver gör Västvärlden till ett krig mot Ryssland.
      För sin egen korstågsliknande mission att erövra världen från alla hot som kan utmana den liberala demokratin eller Fria Världen eller vad de nu väljer för fina ord att kalla kapitalismens utsugning.
      Jag har inget emot en marknadsekonomi men den får inte ha i anspråk att döda andra alternativ.
      För då är ju faktiskt den Fria Världen det totalitära samhället.
      Möjligen döpt till Globalism eller World Economic som styrs av ett fåtal med mycket stor makt.

      Jag är glad över det demokratiska ägandet av den kinesiska produktionen så kört hårt med den Karl W 🙂

      Man kan fråga sig varför vi fått så mycket islamskt terrorrelaterat i vårt land Sverige.
      Av humanitära skäl som det alltid framställs?
      Nej, jag tror inte längre på det.
      Jag vill hellre tro att den här sortens verksamhet tjänade USA:s intressen som sammanförs med Sveriges intressen genom en ”transatlantisk länk”.

      Förmodligen är det så att samtliga politiska partier i det här landet Sverige samlas i en gemenskap att landet tillhör den ”Fria Världen” och alla andra alternativ måste kraftfullt bekämpas.

      Vill man ha en annan världsbild än den måste man förmodligen flytta härifrån.

      Igår tittade jag på en Youtubefilm om en afrikan som bodde i Ryssland.
      Har för mig han kommit från Uganda som utbytesstudent 1983 under Sovjettiden och sedan lyckats få ett arbete i Ryssland och stannat kvar.
      Nu är han pensionär och bodde i en liten by på avlägsen plats i Ryssland.
      Förmodligen var det hans eget hus och tomt men huset var mer likt en hydda av bräder och bråte. Men egen vattenbrunn hade han och det var mycket viktigt menade han. Sedan odla till husbehovet på tomten och sedan köpa resten för pensionen som var kanske runt tusenlappen SEK per månad.
      Men han var inte olycklig. Han såg faktiskt ut att trivas hur bra som helst.
      Men han tänkte på sin familj i Afrika där syskonen bodde samt föräldrarna som han trodde fortfarande var i livet men uppåt 90 år gamla.

      En kortare film på kanske 15 minuter från det verkliga livet kan ge stora intryck.
      Jag förstår afrikanen. Naturen i Ryssland och den glesa befolkningen på Rysslands landsbygd ger en frihetskänsla som måste överträffa allt annat.
      Men då måste man kunna njuta av det också vilket förmodligen afrikanen gjorde. Jag såg inga spritflaskor inne i mannens så kallade bostad som kanske mer liknade en hydda i Afrika?

      Tyvärr är alkoholen, samt även cigaretter ett stort problem i Ryssland.
      Tråkigt men sant.

      Karl W,
      Hur omfattande är problemen med alkohol och tobak i Kina?

   • Nu ÄR det ju så att USA alltför många gånger/ständigt kommits på med att ljuga så det är inte konstigt att allt fler misstror dem! Angående bilderna från Mariupol så ska man nog vara försiktig och se upp med fejkade eller gamla bilder från någon helt annan stans! Påminner om Assads påstådda ”gasattacker” som visade sig vara inspelade i Kairo, så framtiden får utvisa vad som verkligen är sant! Sen är det ju faktiskt sant att USA har världens största propaganda-apparat till sitt förfogande och att alltför många låter sig luras av den.

    • När du ser en bild av ett sönderskjutet bostadshus kan det vara spåret efter att Azovbataljonens nazister drivit ut de boende, stängt in dom på bottenvåningen som mänskliga sköldar, sedan använt byggnaden som kulsprute- eller prickskytte näste. Bombningen av barsjukhuset har bevisats som en propaganda bluff, likaså teatern, skolan väntar vi på information om. Det är amerikansk krigspropaganda rätt igenom. Min undran. Blir det en andra Nürnberg rättegång? Kommer journalister nu som då att rannsakas och dömas.

   • Att Zelenski har judisk påbrå är ingen garanti frö att han inte har samröre med Nazidter. Redan är 1933 skrev sionister Haavara avtalet med självaste Adolf Hitler. Avtalet förevigades med ett guldmynt med hakkorset på ena sidan och Rotschilds stjärna på den andra. https://en.wikipedia.org/wiki/Haavara_Agreement

    Även Azov-bataljonen har goda relationer med apartheid israel också – läs mer om det här: https://www.globalresearch.ca/israel-links-ukraine-thriving-neo-nazi-movement/5774657

   • Vad som händer i Mariupol påminner om vas som hände i Berlin 1945. Ryssland vill avlägsna USAs existentiella hot mot sitt land.

 5. Varför ska ett brittiskt bolag suga naturresurser ur Sverige?

  https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/naringsministen-kallar-till-presstraff-om-gruvan-i-kallak

  Faktiskt tror jag det är så att Ryssland säkrat sina naturtillgångar från utländsk utsugning.
  Och på så sätt kommer de resurserna tillfalla det ryska folket.
  För mig visar det att Kreml står upp för Ryssland och sitt folk.

  Men vem står Sveriges regering upp för?
  Brittiska kapitalintressen kanske?
  Men vad har jag som svensk för nytta av det?
  Det kanske skulle vara nyttigare som fyndigheterna skulle bekosta svenskt välstånd?
  Jag får vibbar av Ukraina och en regering som horar ut sitt land till Västvärlden för urusla villkor.
  Till slut blir det ju inget Sverige kvar lika lite som ett Ukraina.

  • Havet. När det gäller svenska resurser som Kallak undrar jag vem som verkligen sätter reglerna. Sätter USA/Britterna reglerna och det hela bara är en maskerad plundring av svenska naturrikedomar och tillgångar? Jag befarar så. Problemet med Ryssland, Kina och Sydkinesiska Havet är att USA vill sätta reglerna för andra länders naturrikedomar så USA med lakejer kan plundra dom. Det gäller även Afrika och Ukraina. USAs metod är mycket välkänd. Man tillsätter en marionettregim USA kan kontrollera med hot om sanktioner, därför alla dessa försök till ”regimbyte”. USA försökte metoden i Hong Kong, Tibet, och Xinjiang, men misslyckades. Vad jag tycker mig se är att svenska regeringen är en sådan marionettregim under amerikansk-brittisk kontroll. Britterna sätter alltså reglerna för det brittiska företaget, detta sker under hot om sanktioner, precis som i PirateBay fallet. USA/Britterna säger, detta är ”rule based”, alltså våra regler, ni skall lyda, eller drabbas av konsekvenserna, sanktioner. Det är denna plundrings teknik som Ryssland och Kina motsätter sig.

   • Tack Karl W
    Intressant läsning.
    Tyvärr verkar det så att en Fri Marknad inte är lika fri för alla.
    Och en Fri Marknad är som allra mest Fri för USA och England.
    Som tillförskaffat sig sådan makt att den kan kontrollera i både Sverige och Ryssland.
    Landet Kina ser ut att vara en svårare nöt för ”Den Stora Friheten” att knäcka.
    Så Ryssland gör säkert ett gott och förståndigt val med Kina som partner.
    Tänker ibland på det där i mitt privatliv.
    Man ska välja sina vänner istället för att låta sig bli vald hur som helst.
    Det senare är det absolut sämsta alternativet.
    Men i politiken verkar det sämsta alternativet istället bli det bästa alternativet.
    Kvittar vem eller vad som lägger rösten.
    Rösten är ändå lika mycket värd.

 6. Vad är ett folkrättsbrott. I juridiken, och jag tar detta direkt från min egen utbildning i juridik, definieras olika handlingar med ”rekvisit”, förhållanden som skall vara uppfyllda. Det klassiska exemplet i juristutbildning är brottet ”mord”. Där skall det finnas tre uppfyllda rekvisit. 1. En människa, 2. livet skall ha avslutats, 3. tid, handlingen skall ha varit överlagd. Saknas till exempel rekvisitet ”tid” är det inte ett mord utan ett dråp.

  Propagandan kallar populärt Rysslands aktioner i Ukraina för en ”invasion”. Då skall juridiskt fyra rekvisit var uppfyllda. 1. Främmande makt, 2. militär trupp eller personal med fientliga avsikter, 3. korsa en erkänd gräns, 4. avsikten att erövra och permanent lägga unders sig kontrollen av den främmande staten. I fallet Ukraina saknas det fjärde rekvisitet, alltså är det ingen ”invasion” och därmed inte ”folkrättsbrott”. USAs aktioner i till exempel fallen Irak, Syrien, Tibet, Xinjiang, och Hong Kong är alltså folkrättsbrott, men lagtekniskt är Ryssland aktioner i Ukraina det inte. Ryssland har ingen avsikt att ta permanent kontroll av Ukraina, men det har USA i de nämnda fallen. I fallet Ukraina är Ryssland avsikt att avlägsna ett existentiellt hot från USA, men inte att ta permanent kontroll av Ukraina.

 7. Ett välmenande önskemål från fredsaktivister och en bra målsättning, men det är bara ett steg på vägen. ”Kriget kan bara avslutas genom att Ryssland drar tillbaka sina trupper till Ryssland” skriver en kommentator. (Ansgar Holm 22 mars, 2022 At 08:44) Naivt. Så låt oss ta en titt på vad vi kan lära från historien.

  —Det gäller att eliminera roten till det onda, 1945 var det nazismen, idag har roten skiftat och det är USA. Vi kan inte eliminera USA med samma metoder som nazisterna 1945, men vi kan bidraga till deras självdestruktion.
  —Vad hade hänt om Ryssland/Sovjet hade gjort eld upphör 1945 vid Berlin för att förhandla med nazisterna. Nazisterna var ett steg från atombomben och hade omfattande kemiska vapen.
  —Idag i Ukraina, eld upphör, nazisterna i Mariupol har starka uppbackare, som har kärnvapen, kemiska och biologiska vapen, USA. Mariupol är dagens Berlin.
  —Idag kämpar Ryssland mot nazister i Mariupol på samma sätt som i Berlin 1945. Den massiva USA propagandan i svenska och andra media döljer det skickligt. Samma som propaganda 1945.
  —Nazisterna i Ukraina är bara en av USAs lego-styrkor, Andra är Islamisk Staten och ETIM i Xinjiang, utbildade och beväpnade av USA för att få till ett regimbyte i Ryssland och Kina.
  —Biden gjorde just ett uttalande. ”USA måste leda den nya världsordningen”
  https://www.rt.com/news/552434-biden-new-world-order/
  pic.twitter.com/jNfUmUO80p
  Det ekar samma som vad Hitler ville åstadkomma. Den som vill leva under USA sponsrad nazism, terrorstaten Islamisk Staten, eller terrorist ETIM, bör omedelbar anmäla sig som USAs legosoldat i Ukraina.
  —Idag är det lika mycket en fråga om en framtid under diktatur och förtryck som 1945, eller inte. Få tycks förstå det. Propaganda är lika effektiv idag som 1945. Då var det Hitler och nazisterna, idag gäller det USA.
  —USA som världspolis, inte alls. Terroristgrupper som Islamiska Staten, eller ETIM blir USAs polismakter.
  ”De som inte lär av historien och förstår den är dömda att upprepa den” George Santayana (1863-1952).

  • 23 mars 2022, 09:02
   Meningslöst att försöka förhandla med Ukraina?
   Den officiella representanten för det ryska utrikesministeriet, Maria Zakharova, sa på Sputniks radio att Ukraina inte förhandlar med den ryska sidan själv, utan vägleds av USA:s manualer.
   Representanter för Ukraina genomför aldrig dessa förhandlingar själva”, citerar RIA Novosti henne.
   Ukraina hart alltid haft manualer av USA, som sänder sina intressen genom Kiev.
   Tidigare tillkännagav pressekreteraren för Rysslands president Dmitrij Peskov den ryska sidans önskan att ha meningsfulla förhandlingar direkt med Ukraina.

 8. President Vladimir Putin har förkunnat att hädanefter ska RUBELN används som valuta vid inköp av Rysk energi. Nu ska de samling ryssfober som styr USA/EU få känna på hur hårt sanktions bumerang kommer att slå mot deras ekonomier. Det är bäddat frö revolution och regime change i Väst. Som man bäddar få man ligga 😂🤣😂

  ”Last week, Russian finance minister Anton Siluanov confirmed that about $300 billion of Russia’s gold and foreign exchange reserves abroad had been frozen as a result of Western sanctions. On Wednesday, Russian foreign minister Sergei Lavrov called the move plain ”theft.”

  The collective West’s decision to freeze Russian reserves abroad constitute the bankruptcy of their obligations before Russia, and serves to undermine faith in their currencies, President Vladimir Putin has said.

  ”In the past weeks, a number of Western countries have taken illegitimate measures on the so-called ’freezing’ of Russian assets. The collective West has factually drawn a line under the reliability of its currencies, crossed out confidence in these currencies. Both the United States and the European Union have essentially declared a default on their obligations to Russia,” Putin said, speaking at a government meeting on Wednesday.

  ”In this connection, it’s clear that supplying our goods to the European Union and the United States and receiving payment in dollars, euros and a number of other currencies does not make any sense to us,” Putin added.

  Today, everyone knows what they previously suspected – that obligations held in dollars and euros may not be fulfilled,” the Russian president said.

  Putin ordered the Russian Central Bank and the government to work out the means for payments to be made in rubles for Russian natural gas exports by countries designated as ’unfriendly’ by Moscow, and instructed Gazprom to amend existing contracts accordingly.

  ”Unlike some of our colleagues, we value our business reputation as a reliable partner and supplier. The changes will only affect the payment currency, which will be changed to Russian rubles,” Putin stressed. ”Russia will unquestionably continue to export natural gas in accordance with volumes at prices fixed in contracts concluded earlier,” he added. Russia exports an estimated $10 billion in gas monthly. The European Union imported $108 billion in energy supplies from Russia in 2021, accounting for about 62 percent of total consumption.”

  https://www.moonofalabama.org/2022/03/more-sanctions-on-russia-will-destroy-europe.html#more

  • https://news.ru/economics/analitik-predskazal-ostanovku-postavok-gaza-v-evropu/
   Om EU-länderna vägrar att betala för gasen i rubel, kommer leveranserna att stoppas och Europa hamnar i en ekonomisk kris.
   Detta rapporterades till NEWS.ru av chefen för Centrum för analys av strategier och tekniker för utveckling av bränsle- och energikomplexet vid Gubkin Russian State University of Oil and Gas, Vyacheslav Mishchenko, och kommenterade beslutet av Rysslands president Vladimir Vladimir Putin för att överföra alla betalningar för gas till rubel.
   På kort sikt kommer det att bli förvirring i Europa efter förändringen i beräkningarna. Detta kan uppfattas som våld. Flödet av gastillförsel till Europa längs sådana motorvägar som Nord Stream, Yamal-Europe och det ukrainska gastransportsystemet kan till och med sluta om europeiska köpare inte vill betala i rubel. Mishchenko tillade att det skulle vara omöjligt att omedelbart ersätta gasförsörjningen från Ryssland med hjälp av rörledningsgas från andra leverantörer.
   I det här fallet, enligt hans åsikt, kommer Europa att hamna i en ekonomisk kris. Enligt experten har beslutet att överföra handeln med egna medel till rubel mognat under lång tid, i förhållande till den nya verkligheten är beslutet motiverat. Dollarn kompromissade med sig själv som valuta för internationella betalningar och blev giftig så fort det stod klart att alla tillgångar i dollar kunde beslagtas när som helst.

   Nyhetsbyrån Platts, som är specialiserad på olje- och gasmarknaden, har nu börjat manipulera offerter och metoder för ryska resurser, sa Mishchenko. Den har tillåtit företag för vilka den utvärderar prisspridningarna för leveranser i sitt system att vägra transaktioner med ryska resurser, de kommer att dra av dessa transaktioner, vilket stimulerar dem att blockera köp av ryska resurser. Detta indikerar partiskhet och partiskhet, tillade han.
   För Ryssland är överföringen av bosättningar till rubel en fråga om den suveräna statusen för dess ekonomi ”, avslutade Mishchenko. I sin tur sa biträdande chef för den nationella energisäkerhetsfonden Aleksey Grivach att den enklaste modellen för att byta till gasbetalningar i rubel är att behålla formeln i valuta (dollar eller euro) och betala till centralbankens kurs på betalningsdagen .

   Köparen köper helt enkelt rubel och gör en betalning, eller så sker en konvertering på interbankmarknaden , sa han. Enligt Grivach kan själva prisformlerna ändras till rubel. Teoretiskt sett kan europeiska köpare vägra en sådan princip om att betala för gas och att köpa den själv, men då kommer de mycket snabbt att få problem med gasförsörjning och energisäkerhet. Och på vilken grund? Detta är inte ett infall från Gazprom, utan ett krav från den ryska tillsynsmyndigheten.
   Låt mig påminna er om att den ryska sidan har träffat sina partners halvvägs många gånger genom att ändra kontrakt på begäran av europeiska tillsynsmyndigheter. Först och främst kommer det att få konsekvenser för dollarsystemet, eftersom dollarn användes som det grundläggande instrumentet för att betala för råvaror. Nu har säljare och köpare runt om i världen fler och fler frågor om detta system. Riskerna för att transaktioner stoppas på ett ögonblick och pengarna fryses är för stora ”, sa experten.
   Enligt honom kommer detta steg att överföra betalningar för gas till rubel samtidigt att bli ett försvar mot sanktioner i förhållande till intäkterna från gasexport och stöd för den nationella valutan, och ett svar på sanktionskriget, eftersom detta är ett slag för dollaravräkningssystemet. Samtidigt nådde priset på aprilterminer för gas i Europa 1 500 dollar per tusen kubikmeter. Tidigare föreslog styrelsen för NJSC Naftogaz i Ukraina, Yuriy Vitrenko , att frysa Rysslands pengar från försäljning av olja och gas på spärrade konton, där medlen förvaras tills förpliktelserna enligt kontraktet fullgörs. Enligt hans åsikt bör detta göras innan ryska trupper dras tillbaka från Ukraina.

 9. Har Usa och dess stad EU ljugit och bedragit före detta Ukraina krisen? Svaret är solklart JA JA JA på ALLA punkter och fronter och det är pågående även nu. ALLT som kommer ut om Ukraina är ju bara dessa västvärlden och INGET annat. Ryssland är helt blockerad bokstavligt talat. Vill även säga att det inte ens är Ukraina mot Ryssland i denna kris. Det är hela västvärlden mot Ryssland och det är den rena sanningen. När alla länder,även Sverige fortsätter att pumpa in tunga vapen till Ukraina och förlänger krisen,MEN det tar inte stopp där heller. Tusentals och tusentals så kallade frivilliga har också anslutit till Ukraina från alla dessa länder,även Sverige. Och dessa hyllas och uppmuntras dessutom. När har detta ärligt talat någonstans varit okej eller bra,det är KORKAT och livsfarligt. Man förlänger krisen bara och alla dessa västvärlden har ryssofobiska och anti-ryska hatet gemensamt. Har någon företag eller personer annan åsikt,då blir dessa jagade hotade framför hela världen och uthängda,så dessa ska snabb ställa sej i ledet,vilket dom också gjort. Men jag litar inte MINSTA lilla på propagandan och desinformation som pågått alla dessa veckor. Man bör och måste vara högst försiktigt där,tills efteråt får man sen se alla lögner som varit och pågår i detta nu

 10. I Sverige här får alla styra
  även Putte
  höns så yra
  och lilla Nutte

  Ja även om så Putte rider björn likt knutte
  Blir Putte svensk på Tjörn så får han leda
  Ingen fara! -På Kakabavhe är det mycket reda

  Inse vikten av goda relationer,
  och att visa goda fasoner!

  Sätt nu freden främst eller gå bet!
  Neutralitet, oberoende och alliansfrihet!

  Freden heter schweiziskt styre
  ger varken EU eller Nato syre

  Jude hävdar så sin bakgrund
  Ja, mången hävdar de är ”judar”
  och Juden Jesus var ju utmärkt sund
  och tillbad inga andra gudar

  Men vad tillber de som bryter budord
  och beljuger oss med massa fulord?

  Jesus nämnde deras sekt så noga
  hans namn på dem var ”Satans synagoga”

  Och de hyllar villigt ”Pedo Peter”
  som spankulerar runt med sin kateter

  Den sekten den är blott primater
  och pysslar därför med avarter
  Den är kanon på kokain
  ur fason och full som svin
  Ja de är så in i helvete på dekadansen
  och har förlorat både sinnesron och svansen

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here