Boliden orsakar miljöskandal i Chile?

6
2206

Bakgrund: Nationella Kommissionen för Mänskliga Rättigheter Chile-Sveriges har tillsammans med chilenska organisationer i Sverige och Europa sänt ett brev så att man vid nästa möte som Rådet för civilsamhället håller med Chiles UD behandlar frågan om det giftiga avfallet som det svenska företaget Boliden skickade till Chile och som orsakat skador på människor och miljön i Arica. Vi vill synliggöra våra krav på åtgärder som ska vidtas gemensamt av staten Chile och den svenska staten.

Redaktören: Detta brev publiceras nedan.


Nationella Kommissionen för Mänskliga Rättigheter Chile-Sverige.

Rådgivare för civilsamhället för Europa och Afrika
Chiles utrikesdepartement
Fru Karina Francis Gajardo

Vi vill uttrycka vår oro och vårt intresse för en situation som påverkar oss i dubbel bemärkelse, dels för att vi är medborgare av chilenskt ursprung bosatta i Europa och särskilt Sverige och dels för att vi har chilensk nationalitet, nämligen det allvarliga hälsoläget som inträffat i Chile till följd av att ett svenskt företag, Boliden, har utsatt tusentals människors hälsa, många av dem pojkar och flickor, samt skapat stora och irreparabla miljöskador.

En gärning som bryter mot miljölagstiftningen och orsakar stor skada på eller hotar miljön eller människors hälsa uppfattas som ett miljöbrott enligt den Europeiska kommissionen.

De vanligaste miljöbrotten enligt Europeiska kommissionen är
• olagliga utsläpp i luft, vatten eller mark
• olaglig handel med vilda djur och växter
• olaglig handel med ozonnedbrytande ämnen
• olaglig transport och dumpning av avfall

Det svenska företaget Boliden skickade i mitten av 80-talet 20 000 ton giftigt gruvavfall till det chilenska bolaget Promel i staden Arica. Avfallet blev aldrig föremål för behandling utan lämnades kvar, utsatt för vädrets nycker och glömdes bort i ett område som senare användes för utveckling av enklare bostäder. Därmed begick det svenska företaget Boliden brott i minst tre av de fyra ovannämnda brottsområden och Chiles regering tillät detta genom att skriva ett kontrakt som bröt mot befolkningens rätt att leva och växa i en frisk miljö.

Vi anser utifrån miljöetik, moralen som demokratiska regeringar ska besitta och respekten för de mänskliga rättigheterna att uppkomna miljöproblem är att betrakta som världsomspännande och därmed gemensamma. Dessa problem måste lösas genom internationellt samarbete där de inblandade länderna gemensamt tar ansvar för behoven hos såväl drabbade som efterlevande i de förgiftade områdena.

Bolidens affärer med den chilenska staten har medfört att avfallet, som bland annat innehöll stora mängder arsenik, blev liggande i Arica i cirka 15 år. Det förorenade avfallet har under tiden expanderat över ett stort bostadsområde och män och kvinnor i alla åldrar och flera tusen barn har utsatts för avfallet. Enligt beräkningar har 12 000 invånare i Arica drabbats av den giftiga miljön. Många av dem har insjuknat eller till och med dött i cancer och andra sjukdomar relaterade till det giftiga avfallet och vårdslösheten från Boliden och den chilenska staten. Det bör poängteras att den svenska regeringen inte fullföljt sitt ansvar att bevaka att bilaterala affärsförbindelser inte leder till brott mot mänskliga rättigheter.

Det bör förtydligas att det giftiga avfallet ligger fortfarande kvar i Aricas utkant bara några hundra meter från bostadsområden, oskyddat, strax under markytan – trots de tidigare konstaterade skadorna mot befolkningen, och trots de påtagliga riskerna för framtida skador på människor och miljö. Många av de gamla invånarna har flyttat men inget förbud råder för att bosätta sig i området, som nu börjat befolkas av migranter från andra latinamerikanska länder och som idag har börjat uppvisa sjukdomar relaterade till förgiftningar med det toxiska avfallet.

FN:s råd för mänskliga rättigheter har nu riktat hård kritik mot Sverige och Boliden för det miljöfarliga avfallet som bolaget fraktade till Chile. FN-rapportörerna underkänner att Sverige i stället för att pröva Bolidens ansvar ansåg att skadeståndsanspråken var preskriberade. I likhet med miljörättsprofessor Jonas Ebbesson, som har varit ett av de juridiska ombuden för cirka 800 personer i Arica i rättsprocessen som hållits mot Boliden, menar FN-rapportörerna att Sverige är skyldig att kompensera offren samt återta avfallet som dumpats i Arica eller åtminstone se till att det hanteras ansvarsfullt genom tillämpning av miljösäkra metoder.

Sverige och Chile har som stater delat ansvar och enligt internationell rätt ska dessa stater bidra till en hållbar lösning som innebär att det giftiga avfallet förs bort från Arica. Dessutom måste de tillsammans reparera de skador på människors hälsa och miljön som det dumpade gruvavfallet orsakat. Det är rimligt att båda staterna etablerar ett samarbete för att finna en lösning på det som inträffat i Arica. För såväl Chile som Sverige bör se till att värna om rättigheterna för de Arica-bor (och framför allt alla barn) som drabbats.

Mot bakgrund av den uppkomna miljökatastrofen i Arica anser vi, chilenare bosatta utomlands och särskilt i Sverige (landet där vi betalar skatt), att vi har en moralisk skyldighet att vända oss till Chiles och Sveriges myndigheter med tre åtgärdsförslag som vi anser vara av största vikt:

1. En konkret plan för att kompensera de drabbade i Arica, såväl anhöriga till de som avlidit som de som själva drabbats av sjukdomar relaterade till förgiftningar med det toxiska avfallet
2. Lämpliga bostäder måste tillhandahållas på annan plats i staden för de nu boende i området. Samtidigt är det nödvändigt att omedelbart förbjuda etableringen av nya bosättningar i området.
3. Etablering av projektplan som omfattar
– bortförande av avfallet till Sverige, alternativt att det tas om hand i Chile,
– en omfattande ombyggnad och sanering av området med spjutspetsteknik för att säkerställa att ingen risk för människor och miljö kvarstår

Nationella Kommissionen för Mänskliga Rättigheter Chile-Sverige.

Följande organisationer stödjer detta förslag:

Nationella Kommissionen för Mänskliga Rättigheter Chile-Sverige
Chile Despertó Södertälje
Solidaritet med Chile – Göteborg
Victor Jara Riksförbundet, Sverige
Kollektivet Chile Despertó Holland
Kollektivet Asamblea Constituyente Chile, Belgien
Europeiskt nätverk av chilenare för medborgerliga och politiska rättigheter


Relaterat

Vad tycker chilenska organisationer i Sverige om svenske ambassadörens på situationen i Chile?
Svensk-chilenare protesterar mot svenska regeringens avvisningslista.
Öppet brev: Frige de politiska fångarna i Chile!
Solidaritet med våldsoffren i Chile! Sergels torg lördag kl 12-14!
Internationell kampanj – Vi kräver åtal i Haag för brott mot mänskligheten i Chile!
Solidaritet med de politiska fångarna i Chile.
Brevväxling med Sveriges ambassadör i Chile.
Bojkotta Chilenska varor så länge landets regering begår brott mot de mänskliga rättigheterna!
Öppet brev till Chiles president från svenska riksdagsledamöter.
Hur är situationen idag i Chile för politiska fångar?
Chile 1 maj – vad händer?
Politiska fångarna riskerar livet i fängelse i Chile: Röster från Sverige i kampanjen för frigivning av fångarna.
Värna om de politiska fångarnas liv i Chile i COVID:s expansiva utbredning!
Chilenare uppvaktar UD.

Föregående artikelDags för en polsk-rysk ”non-aggressionspakt” om Vitryssland och Ukraina?
Nästa artikelHälsa Diplomat-Talibanerna välkomna!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

 1. Använd utökat bistånd och hämta hem skiten och/eller gör oss av med det en gång för alla. Ingår företag i Sverige sådana här ”avtal” med fascistiska diktaturer måste man väl inse riskerna och att det kan gå som det gjorde.

  Sverige har ett exakt moraliskt ansvar gentemot dessa arms människor som fått sin hälsa förstörd och sina liv ödelagda av exporterat svenskt industriavfall.

  • Vill bara tillägga att det finns en hel del av dessa ”västs fotspår” runt om i världen. The Dome på Runit Island på Enewetak Atollen. Världens mest radioaktiva plats. Resterna efter USAs atombomber på Bikini. Det ligger ett mycket radioaktivt amerikansk krigsfartyg sänkt i lagunen av Kwajalein Atoll. Fransmännen är inte dåliga heller i Polynesien. Även Kina har sin del av fotspår efter västs förorenande industrier. Det ligger tusentals ton av DDT dumpade utanför Kalifornien, för att inte nämna alla USAs dumpade kemiska vapen i havet. Städjobbet är enormt.

   • Nearly 3,000 Barrels of Radioactive Waste Suspected of Being Misplaced in Sweden
    ”Den långsiktiga säkerheten baseras på att rätt avfall placeras i rätt slutförvar”, säger Peter Selting, säkerhetschef på Svenskt kärnbränsle- och avfallshanteringsföretag, SKB.

    Faten i fråga innehåller historiskt avfall från 70-80-talet som kommer från bland annat vård- och försvarsindustrin. Även om innehållet sägs inte utgöra ett hot mot människor eller naturen idag, kan det mycket väl göra det i framtiden om det placeras och hanteras felaktigt.

    För att säkerställa att innehållet inte skadar människor eller miljön måste faten nu inspekteras och placeras om. Det är dock från och med året oklart vem som ska betala för arbetet, vilket är en kostsam och mycket tidskrävande åtgärd.
    https://sputniknews.com/europe/202105171082914221-nearly-3000-barrels-of-radioactive-waste-suspected-of-being-misplaced-in-sweden/

 2. FN riktar skarp kritik mot Bolidens avfall i Chile i ny rapport
  Publicerad: 23 maj 2021
  En fråga som dryftas är rättsansvaret. Orellana och de övriga FN-rapportörerna som deltagit i utredningen anser att rättsfallen inte är preskriberade. Anledningen är att skadeverkningar och konsekvenser av miljögifter pågår under en lång tid. Rapportörerna hänvisar bland annat till utslag i Europadomstolen.
  https://www.di.se/nyheter/fn-riktar-skarp-kritik-mot-bolidens-avfall-i-chile-i-ny-rapport/

  • Om du öppnar min länk ovan är det precis det här Boliden svarat på.
   Det var ett affärsavtal, som det chilenska företaget missköttetill. Det finns också starka ekonomiska intressen från advokaternas sida.
   Sedan kan man fråga sig vad den chilenska staten har för ansvar.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here