Brev till Riksdagen: Nato exit- internationellt förslag!

18
2601
Nato:s utvidgningar. Bild från MRonline i januari 2019

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad… Visar bland annat artiklar här. Se under ”Relaterat.”

Denna text har skrivits av fredsvännen och antiimperialisten Björn Backengård i Hisings Backa.


Brev till Riksdagen: Nato exit- internationellt förslag!

Ingress: NYA VINDAR BLÅSER! NATO EXIT

Detta mejl sänds till
– alla i riksdagen
– alla i regeringen
– vissa andra mottagare

Speciellt bör riksdagsledamöter och regeringsmedlemmar förstå att världen står inför en förändring.

I stället för militärt samarbete med NATO och USA bör vi ”hävda våra rättigheter som suveräna och neutrala länder”.

Citatet kommer från en deklaration som 7 april antogs vid en konferens i staden Florens i NATO-landet Italien. Där träffades mer än 600 deltagare från Italien och EU för att börja arbetet för en internationell front för att lämna NATO. Folkkampanjen mot Nato.


Florens-deklarationen för en internationell front att lämna NATO.

Risken för ett stort kärnvapenkrig som kan innebära mänsklighetens slut är verklig och ökande, även om risken inte uppmärksammas av allmänheten som hålls okunnig om denna omedelbart föreliggande fara.

Ett starkt engagemang för att hitta en väg ut ur krigssystemet är av avgörande betydelse. Detta väcker frågan om fortsatt anslutning till NATO för Italien och andra europeiska länder.

NATO är inte en allians. Det är en organisation som styrs av Pentagon. Dess mål är militär kontroll av såväl Väst- som Östeuropa.

Amerikanska baser i NATO-länder tjänar till att ockupera dessa länder genom att upprätthålla en permanent militär närvaro. Detta gör det möjligt för Washington att påverka och kontrollera medlemsländernas politik och förhindra äkta demokratiska val.

NATO är en krigsmaskin som verkar enligt Förenta Staternas intressen och med de stora europeiska maktgrupperna som medlöpare, vilket gjort dem skyldiga till brott mot mänskligheten.

NATO’s aggressiva krig mot Jugoslavien 1999 banade väg för globaliseringen av militära ingripanden, som kriget mot Afghanistan, Libyen, Syrien och andra länder, krig som utgör solklara kränkningar av internationell rätt.

Dessa krig finansieras av medlemsländerna, vars militära budgetar ständigt ökar. Viktiga sociala utgifter får stå tillbaka för stöd till kolossala militära program som det amerikanska kärnvapenprogrammet, viket kostar 1,2 biljoner dollar.

I strid med icke-spridningsavtalet har USA placerat ut kärnvapen i fem icke-nukleära NATO-länder, under falska förevändningar om ryskt hot. Genom sitt agerande riskerar de Europas säkerhet.

För att lämna krigssystemet, vilket orsakar alltmer skada och exponerar oss för ökande faror, måste vi lämna NATO och hävda våra rättigheter som suveräna och neutrala länder.

På så sätt blir det möjligt att bidra till nermonteringen av NATO och alla andra militära allianser, och konfigurera om strukturerna i hela den europeiska regionen, och bidra till bildandet av en flerpolär värld där folkets frihetssträvan och social rättvisa kan realiseras.

Demonstration mot Nato

Vi föreslår att vi skapar en NATO EXIT Internationell Front i alla NATO-länder genom att bygga ett grundläggande organisationsnät, ett nät som är tillräckligt stark för att stödja den mycket svåra kamp vi måste utkämpa för att uppnå detta mål, vilket är avgörande för vår framtid.

Relaterat
Litet stöd för Nato:s kärnartikel i Nato:s medlemsländer – medan Sverige är mest positivt till Nato. Vad är mest skrämmande?

Nato 71 år: Sprickorna fanns före Trump. Intervju med svensk forskare i Sputnik International.
Nato: En olaglig organisation med allvarliga psykologiska problem.
Radovan Karadzic får livstid, Milosevic frikänd för andra gången – men när ska Nato & Co ställas inför rätta?
Möte 24/3 – 20 år efter det att USA:s/Natos kriminella bombning av Jugoslavien startade.
Mäktigaste Nato-siten Atlantic Council uppmärksammar mig och min blogg. Smickrande?
Margot Wallström oroar: Ger Sveriges regering bort vår säkerhet till Atlantic Council?
Svenska svar till Integrity Initiative och Atlantic Council (Swedish responses to Integrity Initiative and Atlantic Council).

Ämnet har behandlats i många artiklar på bloggen Jinge.se, bland annat:
USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder.
USA inkräktar nu i Rysslands och många andra länders val. Ny rapport!

Bör försvarsminister Hultqvist avsättas?
Varför ska man ha krigsövningen Aurora 17?
Värdlandsavtalet ger faktiskt NATO möjlighet att placera kärnvapen i Sverige
USA ska undersöka EU- och NATO-kritiska partier i Europa – hybridkrigföring i kubik.
NATO-utredningen presenteras idag- Sverige, NATO och säkerheten
DN:s ohållbara argument för NATO-medlemskap
Stellan Skarsgård NATO-motståndare – rapport från mötet
Putin om det kalla kriget och NATO
Majoritet i Sverige mot Värdlandsavtalet med NATO
NATO:s övergrepp mot Serbien och andra
NATO stiger i land på svenska Utö
Regeringen JO-anmäls för NATO-samarbete och handelsavtal
Sveriges enögda rekrytering ska lära propaganda av NATO
SD böjde sig för NATO-lobbyn
NATO:s stora krigsövning i Polen mot Ryssland
NATO:s Breedlove konspirerade mot Obama, ljög samt påverkade Sverige
Bombkriget mot Serbien och skapandet av USA:s klientstat Kosovo
Gorbatjov:NATO ökar risken för världskrig – kan vi hejda det

Föregående artikelRepression mot folkliga rörelser och hot mot demokratin under krisen. Webbinarium
Nästa artikelSvensk ubåtsjakt var psykologisk krigföring
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

18 KOMMENTARER

 1. Det tar sig, sa han som hade eld i håret.
  Men det räcker inte. Internationell front mot NATO. Det borde vara en internationell front mot kapitalismen. NATO är en del av kapitalismen. Om – och jag säger om – NATO skulle avvecklas, finns det då inte en större risk att privata arméer tar över? Just nu är NATO en del av den kapitalistiska staten, men NATO är inte detsamma som en privat armé. En privat armé har inga regler alls! De är gerillasoldater som betalas av stora imperialistiska företag.
  Trump har ju föreslagit att privata arméer skall gå in i kriget i Afghanistan.

  Marx: ’Sitt rätta uttryck uppnår den borgerliga socialismen först då, när den blivit enbart en oretorisk formel.
  Fri handel! – i arbetarklassens intresse. Skyddstullar! – i arbetarklassens intresse. Cell-fängelser! – i arbetarklassens intresse’. Här vill jag tillägga: Ut ur NATO! – i arbetarklassens intresse. Nu fortsätter Marx: ’Detta är den borgerliga socialismens sista enda allvarligt menade ord.
  Bourgeoisins socialism består ju i påståendet att bourgeoisin är bourgeoisi – i arbetarklassens intresse’.
  https://www.marxists.org/svenska/marx/1848/04-d037.htm#h14

  • Sovjetunionen ansåg fredsrörelsens som viktig. Du anför en typisk vänsteravvikande linje skulle man sagt redan en bit in på 30-talet. Har du hört talas om Kominterns linje med enhets- och folkfronter – kanske det mest framgångsrika de uträttat.

  • Den märkliga retoriska, samt ogiltiga sammankopplingen, att den som är för en nedmontering av krigsmaskineriet Nato, utan att vara för nedmonteringen av kapitlistisk blandekonomi samtidigt (ex. den vi hade under Palme), skulle vara för ”privatarméer” är så makaber att den tycks ha skapats av ondskefulla psykologer som desinformerar mycket grovt och medvetet.

   • Två kommentarer sammanförda till en:

    * Jag vet inte hur organisationen ‘Nej till NATO’ ställer sig till det nuvarande svenska försvaret, alltså försvaret av den borgerliga staten. Men så här skriver Marx (i samma länk som ovan men längre ner):
    ‘I Tyskland kämpar det kommunistiska partiet gemensamt med borugeoisin så snart denna uppträder revolutionärt [är förresten ‘Nej till NATO-organisationen en revolutionär organisation? Min anteckning], mot den absoluta monarkin, den feodala jordegendomen och småborgarskapet. Men det försummar icke ett ögonblick att hos arbetare utveckla ett så klart medvetande som möjligt om den fientliga motsättningen mellan bourgeoisi och proletäriat, så att de tyska arbetarna omedelbart kan vända de sociala och politiska förhållandena, som bourgeoisins herravälde måste medföra, mot bourgeoisin själv’.
    Så brevet till regeringen borde även ha innefattat förklaringen (‘utveckla ett så klart medvetande som möjligt’) till att NATO är till för att försvara kapitalismen.

    * Martin, beskriv där jag nämner att de som har författat artikeln skulle vara för privatarméer. NATO kan mycket väl förändras en gång i framtiden helt eller delvis till en militär bestående av privata aktörer. Det finns privata militära aktörer i Afghanistan som samarbetar med NATO, och som du ser i min länk ovan, så har det amerikanska militära företaget Blackwater stora intressen i Syrien.
    Som jag skrev i en annan kommentar så ska vi protestera mot NATO men dessutom mot hela försvarsindustrin som tjänar pengar på hela konceptet om att sälja vapen. Och det är en kapitalistisk industri. Men denna förklaring finns inte med i brevet till regeringen. Det tycker jag är dåligt. Vi måste kunna förklara vad NATO är till för, att NATO är till för att försvara kapitalismen – och inget annat Jag förstår inte hur du kan vara emot detta. Du som säger att du är emot finanskapitalet …

    Förresten är du inte saklig. Du förklarar inte varför du tycker att min kommentar är makaber. Du bara beskriver mig som om jag vore skapad ’av ondskefulla psykologer som desinformerar mycket grovt och medvetet’. Jag undrar – kan du precisera den ’desinformationen’? Och att den är medveten?

  • Håller med. USAs massiva krigsmakt och deras system av ”allierade” är inget annat än en del av deras affärsimperium och kapitalistsystem.

 2. Svenska politiker tror att Nato är omringat av Ryssland. Så därför ska man ska skriva på ett sätt som riksdagsledamöterna begriper. Här kommer ett förslag: ”Eftersom Nato omringas successivt av Ryssland, måste Sverige avbryta allt samarbete med Nato. På så sätt slipper Sverige bli omringat av Ryssland och en stor fara för landet kan undvikas.”

 3. Det ser ut som även den svenska patriotiska/nationella rörelsen är på väg mot splittring. Sveriges förhållande till Ryssland kan bli ett allvarligt problem för partiet Sverigedemokraterna. Partiledningen verkar sträva mot det militära samarbetet NATO medan sympatisörer och andra anti-liberala högerpartier i Europa intar en ”icke fientlig” inställning till Ryssland och dess patriotiska socialkonservativa regering. Sveriges strategiska läge mot Ryssland med dess skrotade försvar verkar inta en särställning till Europas övriga länder.

  Det märks tydligt att Europas socialistpartier inte längre har Ryssland som någon förebild. Socialistpartiernas hopp verkar nu stå till det liberala USA som där betraktas som ”vänster”.

 4. arbetarklass .. Sverige har inte ännu insett att framtiden inte längre ligger i händerna på socialism.. Nato eller USA och EU. Den ligger nu i händerna på framförallt Kina och Ryssland.
  Om någon är intresserad av: The 2019 Belt and Road forum is underway in Beijing as China shows off the expansion of its key infrastructure project.
  Leaders from some 37 countries are discussing the gigantic project with China’s president Xi Jinping. Launched five years ago, it is set to boost trade between China and the world.
  So what does China’s Belt and Road initiative, its new version of the Silk Road, involve? One route runs through Central Asia and Moscow all the way to Rotterdam in the Netherlands.
  It consists of roads and railways, as well as power stations, telecommunications networks, and pipelines. Then there’s the Maritime Silk Road, which will connects China with Europe,
  Africa and Southeast Asia. China has already invested billions in infrastructure projects along the way. But critics are warning that president Xi’s gigantic project is plunging its partners
  into debt, giving China increasing power, and there are concerns that the project could lead to a market monopoly by China.
  https://www.youtube.com/watch?v=B3UDKLHyAxM
  Och om någon är intresserad av Rysslands president Vladimir Putins tal, som han höll vid det andra bältet och vägforumet för internationellt samarbete (BRF) i Peking.
  Tvådagarsforumet samlade stats- och regeringschefer, företagare, företrädare för finansinstitut och internationella organisationer.
  Talet finns med engelsk översättning på länken här nedan. Spelades upp live den 27 apr. 2019
  https://www.youtube.com/watch?v=vUGj5eTsPUk

  • Det är nog sant att framtiden ligger hos Kina, som nu visar vägen genom att sätta fördömliga exempel värt att följas, frivilligt eller inte. Det är skillnad mot USAs målsättning av ett militärt världsimperium som styrs med diktat från Washington, under ackompanjemang av hot eller verkställda invasioner, bombningar, missilattacker, terrorism, restriktioner eller sanktioner. BRI är ett kinesiskt initiativ inget som Kina äger, men det urholkar den kontroll av världshandeln som välkända grupperingar inom USAs djupa stat har utövat.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here