Vänsterns uppgift är att bekämpa ”fake news”, inte sprida det – del II

45
2436

 

Global Politics publicerade 18 januari min artikel Om inte ”vänstern” bekämpar ”fake news” vilka skall då göra det? Diskussion av Nordangårds synsätt.  Artikeln renderade 83 kommentarer, då jag skriver denna kommentarer.

Dessa kommentarer innehöll både ris och ros till undertecknad. Jag var bortrest 18-19 januari och kunde därför inte ge mina svar i kommentarsfältet. Därav dagens artikel och här tar jag upp mer principiella frågor.

Min artikel tog Jacob Nordangårds nya bok ”Den digitala världshjärnan” (2022) som utgångspunkt. Jag beskrev boken som mycket väldokumenterad, men betecknade den som bisarr. Det huvudsakliga skälet var hans tes: Ett stort antal organisationer, företag, initiativ, t ex Agenda 2030, och miljardärer samverkar för att genomföra en ”global statskupp” (mina ord. UK), och skapa ett odemokratiskt, ekonomiskt välmående, globalt kontrollsamhälle”. Antalet kommentarer var intressant, men något illavarslande, då flera kommentarer biträdde Nordangårds tes.

Vi får först konstatera att det inte rör sig om någon konspiration, utan några källor som Nordangård anger redovisar öppet sina avsikter – mer eller mindre. Vi har således att göra med uttalanden, avsiktsförklaringar och önskningar. Det kommer delvis från ekonomiskt mycket mäktiga krafter, vilka har möjlighet att rulla snöbollar till mycket stora dimensioner. Emellertid föregås stödet till Nordangårds tes av en genuin beredskap att biträda tesen. Milt uttryckt, diskussionen är inte förutsättningslös, utan baseras på ett credo: Kapitalismen är beredd till vad som helst, och är totalt rutten. ”Man” vet således detta och därmed behövs ingen vidare problematisering. Därför kan ”vi” med säkerhet förvänta oss att de håller på och fixar till en global statskupp. Vilket skulle bevisas! Tja?

I detta resonemang finns en hög grad av idealism. Det är idéerna som styr världen: proklamationer, tyckanden och önskemål får dominera . Ett sådant tänkande är så långt man kan komma från en marxistisk, materialistisk analys. I stället bör man analysera de materiella motsättningar som formar varje tidsepok.

Läkaruppropet och deklarationen från 2021 var ett mycket bra initiativ och jag stödjer de frågor som där lyftes. Nu är deklarationen delvis frånsprungen och vi får tacka Tegnell och medarbetare för att vi slapp en lockdown. Senare har Läkaruppropet utvidgat sitt program genom konferensen i Oslo förra året och nu senast i januari i Stockholm. En hel del knepiga frågor har lyfts. Framför allt biverkningar i mycket stor omfattning av vaccineringen med mRNA-typerna. En av talarna i Stockholm var överläkaren Ute Krüger, Kalmar, som gått ut i media med ”starka misstankar” om en 13 % ökning av cancer – ”turbocancer” – till följd av vaccinationen. En debatt i Läkartidningen (1) reducerade ökningen till 3 procent, men orsak-verkan kvarstår fortfarande som oklar.

Den kände eller ökände – välj själv beteckning – Tobbe Larsson intervjuade i sin radiokanal en ung kvinna som skulle delta vid konferensen, just för att få höra Ute Krüger. Hon var mest intresserad av långtids-Covid, och menade att ”man” mörkade frågan. Det är ju struntprat. Öppna en vetenskaplig tidskrift och det står mycket, inkl preliminära data, om långtids-Covid (2).

I sociala media och bland kritiker av kampanjen för vaccination hävdas att Covid-19 pandemin är överdriven – den är inte farligare än en vanlig säsongsinfluensa. Så, hur många har då dött i Covid-19 pandemin? WHO har nyligen släppt en studie (3) där författarna använt överdödlighet som mått på antalet döda under pandemin.

WHO-rapporten anger att 14,8 miljoner i intervallet 13,2-16,9 miljoner personer har avlidit av Covid-19. Underrapporteringen till WHO har varit legio och den aktuella beräkningen är 2,7 gånger högre än inrapporterade antal döda – 5,4 miljoner. En presentation av WHO-studien i Nature (4) påpekar att WHO:s skattning av antalet döda är konservativt, med hänvisning en studie från University of Washington, Seattle med 18,2 milj (17,1-19,6) döda. En skattning från ”The Economist Team” angav angav överdödligheten till cirka 18 milj personer. Hur många dör då under en influensapandemi? En studie av ”Asiaten” 1957-59 anger att totalt avled 1,1 miljon (0,7-1,5) personer globalt (5). Folkhälsomyndigheten anger i en översikt på sin hemsida (6) att ”Asiaten” tog 5 miljoner, företrädesvis yngre. FHM anger vidare att HongKong 1968 tog 1 miljon liv, i första hand äldre. Att hävde att Covid-19-pandemin ”bara ”är det samma som en säsonginfluensa saknar helt stöd i fakta. Man kan förstås ”trolla med truten” (Strindberg) och säga att alla döda beror på mRNA-preparaten (”vaccinet”), inte på pandemin.

Spelar inte Big Pharma en stor och ful roll? Ja, i minst två avseenden. Man lyckas smutskasta AZ-preparatet, så att det till slut ställdes åt sidan, med undantag för England. Pfizer-BionTecs produkt var 7-8 gånger dyrare än AZ, och den krävde stora kostnader vid transporter (-55 oC). Visserligen avtog immuniseringen något fortare med AZ:s produkt än med Pfizer-BionTecs, men för bägge gäller begränsad immunitet, inte livslång som vid traditionella vacciner. Myndigheter m fl blev överraskade av pandemin, och mycket kom att handla om snabba beslut. Så hade EU-kommissionens ordförande Ursula van der Leyen ett flertal privata kontakter med Pfizers VD, och slutligen fick de kontraktet (7). Forskaren mm Seth Berkley har pekat på ett alternativ till massvaccineringen, med förebild i bekämpningen av Ebola – smittspårning och vaccinering av kontakterna, men ej mer. Lätt ironiskt konstaterar han att Big Pharma skulle då ha gått miste om 12 biljoner USD som nu spenderats på Covid-19 (8).

Tekniken med vaccinering med mRNA-substanser var ny och det skulle gå så fort att godkännanden skedde med åberopande av nödklausuler. Det speciella med mRNA-tekniken är att själva vaccinet, i form av antikroppar mot viruset SARS CoV-2, skapas först efter injektionen, inne i kroppens celler. Det har anförts att mRNA med ett bärarprotein kan föras runt i kroppen, och därvid skapa farliga biverkningar. Det fördes bl a fram vid Läkaruppropets konferens i Stockholm av några forskare. Emellertid tycks majoriteten av aktiva forskare i världen dela Heymans´ &Coopers (9) synsätt:

”The risk of acute myocarditis associated with COVID-19 mRNA vaccination has garnered intense (social) media attention. However, myocarditis after COVID-19 mRNA vaccination is rare and usually resolves within days or weeks. Moreover, the risks of hospitalization and death associated with COVID-19 are greater than the risk associated with COVID-19 vaccination. Therefore, COVID-19 vaccination should be recommended in adolescents and adults.”

Jag skrev i min artikel 18/1 rätt spetsigt om ”stolleartiklar”. Vad jag avsåg var två artiklar på Steigan.no och Global Research i Kanada. Två citat:

”Från blickarna och bevisen – allt mer synliga även för okunniga – lever vi i en dödskult – en kabaldriven dödskult, med ett nyckelmål att göra sig av med: eliminera ett stort segment, om inte majoriteten av världen befolkning. Vem utför denna dödskult? Och på uppdrag av vem?” [UK; Författarens svar: WEF, WHO & NATO] (10).

”Det blitt klart at den globalistiske kabalen som søker å implementere en verdensregjering, forteller oss hva de er i ferd med å gjøre. Pandemi-simuleringer for eksempel, er en form for generalprøve.” (11).

Steigan.no och Global Research har publicerat mycket bra material och förtjänar att läsas. Då krävs att de håller garden uppe, och inte faller undan för skvalpande på sociala medier. Vänstern står för förnuftet, och måste hela tiden visa det.

Referenser

(1) Torkelsson, Anna-Cajsa. Överläkare kopplar vaccin till cancer i klipp som setts av hundratusentals.Läkartidningen 2022-09-23.

(2) https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/healthandsocialcare/conditionsanddiseases/bulletins/

prevalenceofongoingsymptomsfollowingcoronaviruscovid19infectionintheuk/5january2023

(3) Msemburi, William. 2023. The WHO estimates of excessive mortality associated with the COVID-19 pandemic. Nature 613:113-137.

(4) Acosta, Enrique. 2023. Global estimate of excess death from Covid-19. Nature 613:31-32.

(5) ViboudCécile et al. 2016. Global Mortality Impact of the 1957–1959 Influenza Pandemic. J Infect Dis. 2016 Mar 1; 213(5): 738–745.

(6) https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/pandemiberedskap/pandemisk-influensa/

(7) Kritiska EU-fakta nr 3/2022, s. 9.

(8) Berkley, Seth. 2022. Even after COVID, the world´s vaccine strategy is failing. Nature 612:377

(9) Heymans,Stephane&Cooper,Leslie T. 2022.Myocarditis after COVID-19 mRNA vaccination: clinical observations and potential mechanisms. Nature Revievs Cardiology 19:75-77

(10) Koenig, Peter. 2022. WEF och VEM – driver de en dödskult? Ett WHO-/läkemedelskontrollerat världsomspännande tyranniskt ”hälsosystem”. Global Research (Canada), 10 January 2022

(11) Mercola, Joseph. 2022. Bill Gates planlegger en ny katastrofal pandemi. Steigan.no. 26 december 2022.

 

Föregående artikelDussintals WikiLeaks-dokument visar att USA visste att NATO-expansion var Rysslands ljusröda linje
Nästa artikel”Det finns ett annat Ukraina” menar exiloppositionsledaren Medvedchuk
Ulf Karlström
Ulf Karlström var för omkring 50 år sedan ordförande i DFFG, De Förenade FNL-Grupperna, en av Europas då starkaste antiimperialistiska rörelser. Han har varit med i styrelsen för Folkrörelsen Nej till EU. Han är filosofie doktor i limnologi och driver Macoma miljöutredningar. Ulf spelar teater och tävlar som historieberättare.

45 KOMMENTARER

 1. Global statskupp.

  Ordet och begreppet är nytt och intressant!

  Har vi en ”global stat” ? D.v.s. vi utgår från som då styrs av gemensamt regelverk öppet i handelsavtal och FN-traktat – eller i det dolda från Davos eller annan hemlig källare av sammansvärjda illuminati?

  Hur kan det då vara en, låt säga, kupp om den sker till exempel helt dolt eller alltid tyst och absolut hemligt?

  Var införandet av metern, kilogrammet och Celsiustermometern också en global statskupp? Många i den gamla brittiska och amerikanska världen tycker ju ännu det… Vi fnissar åt de globala lantisarna med amerikanska Fahrenheit-väderkartor och engelsk vänstertrafik. Vi lider med deras hopplösa kvarhållande av nostalgiska, ålderdomliga kännetecken i den vardagliga lunken: ’imorgon blir det över 95 grader varmt i Kaliforniens sol!!’

  Fast vi andra (övriga länder) såg det som helt internationalistiskt logiskt. Eller hur? Vi européer gav resten av världen en logisk, global statskupp i normalitet i vardagen. Till slut.

  Franska revolutionens Deklaration om de mänskliga och medborgerliga rättigheterna från 1789 och det republikanska statsskicket framstår i princip över och i hela världen som det mest naturliga och mest accepterade. Numera.

  Då på 1790-talet var man kompakt isolerade och helt omgiven av kristna, monarkistiska och konservativa fiender. Och till slut segrade de revolutionära. Var det också en, i långa loppet, global statskupp?

  Ja, faktiskt! Den var logisk, rationell, mer humanistisk, mer rättvis och betydligt uthärdligare att leva under. Det gamla provinsiella, den vidskepliga kristendomen och det konservativa mögliga klasstänkandet gick till slut under.

  IBLAND är de globala statskupperna vad vi alla faktiskt behöver!

  • Franska revolutionen störtade det feodala systemet med stort folkligt stöd och la grunden för borgarklassens ökande makt och kapitalism samt begynnande demokratiska inslag.
   Omvälvningen i Ukraina som skedde med stor utländsk inblandning, okänt folkligt stöd men känt stöd från högerextremism och nazism innebar fortsatt kapitalism med kraftigt ökat utländskt inflytande samt minskad demokrati.

 2. Professor Peter C. Götzsche, Köpenhamns universitet, är för vaccinering i princip, men aldrig mot muterande smittor.
  Källa: Götzsches bok
  ”VACCINER Sanning, lögn och kontroverser”,
  Karneval förlag 2020.

   • Men professorn menar att nog att det finns andra sjukdomar än influensavirus att vaccinera mot.
    Jag är till exempel vaccinerad mot Smittkoppor, Mässlingen och Röda hund.
    Kanske något mer, minns inte. Scharlakansfeber kanske?
    Det var sådana vaccinationskampanjer för alla svenska barn när jag var liten.
    Sedan kunde man få andra sådana sjukdomar som kroppen automatiskt skapade vaccin mot bara man hade haft sjukdomen.
    Jag hade en sådan, minns inte vilken. Men det blev nog röda prickar på kroppen.

 3. Varför kan inte en kupp vara dold?
  Möjligtvis kan en kupp inte vara dold för alla men den kan definitivt vara dold för folket.
  Var det inte en form av kupp kanslihushögern genomförde på 80-talet?

  När det gäller World Economic Forum titta på denna intervju på Swebbtv.
  Är det bra det som pågår?
  Eller är det bara en konspirationsteori?
  swebbtv.se WEF och The Great Transition – Fjärde Statsmakten 156 med Hans Erixon

  • Hej A-son, du ställer frågan om det är bra med diskussioner på WEF om t ex The Great Reset. Jag har lite svårt att besvara frågan då du och jag näppeligen kan påverka vad miljardärer m fl tänker eller pratar om. Det enda jag med säkerhet kan säga är att vi skall vara försiktiga med att tro att önskningar och proklamationer är det samma som fast materia. Vi måste använda vårt förnuft, inte sällan kallad sunda förnuftet. Jag gav två citat från Steigan.no och Glob Res från Kanada. Det är inte ”bra med diskussioner”. Det är stollediskussioner, och förnuftet leder oss lätt till vifta bort den typen av diskussioner.

   • Det som framgår i intervjun är att det inte bara är diverse miljardärers önskningar och prat utan att det finns en hel del materia.
    Det är ett enormt material som Hans Erixon gått igenom och kan själv inte bedöma om det stämmer. Tror själv att han är seriös för det är konkreta fakta han lyfter fram som om de inte stämde lätt skulle kunna motbevisas.
    Det han främst är kritisk till är att allt sker i det tysta utan någon debatt.
    Enligt en journalist på Expressen är det inte bra med politiska debatter och som exempel framhöll han Sveriges NATO-ansökan. Typ – se vilka bra beslut som går att driva igenom när man slipper politisk debatt.
    Är det så vi vill ha det? Skomakare bliv vid din läst och lägg dig inte i vad överheten bestämmer, de vet ju ändå bäst. De stollar som lägger sig i är ju ändå bara en samling konspirationsteoretiker?
    Rekommenderar alla att se intervjun.

    • Hej igen A-son. Boken och författaren Nordangård vilka jag tog som utgångspunkt för min första artikel var mycket väldokumenterade. Och jag tvivlar inte på att han citerar rätt. Felet är i stället hans slutsats att miljardärerna planerar en global statskupp. Statskupper har planerats och genomförts, men dimensionen global bör få vårt förnuft att resa invändningar. Man undrar stillsamt – hur f-n skall det gå till, givet alla interna motsättningar inom kapitalismen.

     Vad gäller NATO-ansökan har olika aktörer offentligt krattat manegen länge. När det politiska haveriet inom (S) blev totalt och Ryssland var korkat nog att anfalla Ukraina – det fanns alternativ – så slog NATO-kramarna till. Ett utmärkt tillfälle: Finlands – jag menar Ukrainas – sak är vår. Härligt för krigshetsarna att dundra ut.

     Men, men en global statskupp, ta livet av halva mänskligheten, med hjälp av Bill Gates & John Hopkins Institutet, vilka kokar fram en ny, oerhört dödligare pandemi än Covid-pandemin. Stopp, där går gränsen. Det är politisk dumhet, och sådant bör man inte ställa sig bakom.

 4. Läste två kommentarer på Moon of Alabama..
  Först
  ”… nu har vaxmotståndet skjutit i höjden bland befolkningen och kommer att bli svårt att vända även för nyttigt vax…” farbror tungsten@90
  Han får svar:
  ”Detta är mycket sant och borde vara av stor oro. De flesta vacciner som används allmänt har visat sig vara effektiva och ha få allvarliga biverkningar.
  Den nuvarande hysterin, inspirerad av anarko-libertarianer som, inte särskilt privat, tror att sjuka människor bör dö tyst om de inte har råd att betala för behandling och att befolkningen är i behov av avlivning, av en mängd olika neo-malthusianska ekonomiska skäl [Malthusianism, en teori om att det inte fanns någon gräns för hur mycket befolkningen kunde öka, men det fanns ett maximum för matproduktionen, därför borde det finnas olika slags regleringar för barnafödande , tex sena giftermål osv. Ur Wikipedia min anm] kommer att leda till massor av ovilja att vaccinera barn, vilket i sin tur kommer att leda till sjukdom, dödlighet och epidemiska händelser, som kommer att vara svåra att kontrollera eftersom en godtrogen befolkning, som har fallit offer för en falsk ideologi, kommer att kämpa mot genomförandet av nödvändiga åtgärder.

  Människor har rätt att misstro kapitalistiska företag som är inblandade i att sälja botemedel, de har rätt att misstro de åtgärder som vidtagits av regeringar som kontrolleras av ägarna av ekonomin, de har rätt att ifrågasätta informationen som återfinns i media.
  Men de har fel när de överför sitt förtroende till de värsta delarna av kapitalistklassen, de som ser social trygghet, pensioner, offentlig utbildning och till och med folkhälsa, lämnar socialiserad medicin i fred, som outhärdliga bördor för de rika, som skär in i den kapitalackumulation som är deras religion.

  Nationalisera läkemedelsindustrin, sätta stopp för vinstintresset inom vården, demokratisera förvaltningen av folkhälsan och se över regleringen och testningen av alla läkemedel av forskare och konsumenter som inte har något att vinna på försäljning av värdelösa läkemedel.”
  Postat av: bevin | 23 januari 2023 23:15 utc | 95

  • Karl W, det kan finnas flera skäl till Japans beslut, som inte alls har med de data jag presenterar i artikeln. Japanska myndigheter anser kanske att pandemin, i sin avklingande fas, bortsett från Kina, med omikronvarianter, som är smittsamma, men inte lika dödliga. Och på sikt kanske dessa varianter betraktas som säsongsinfluensa. Det kan finnas politiska skäl att man vill tona ned frågan om pandemin, får att lyfta fram andra ämnen. Hur som helst verkar ingen – bortsett från diskussion om mindre mätfel – förneka mitt faktabaserade påstående: Pandemin var utifrån antalet döda ingen vanlig säsongsflunsa.

   • Ulf karlström 28 januari, 2023 At 14:16
    Kanske – kanske – kanske. Det är bara att fråga för orsaken är officiell. Japanska relevanta myndigheter har bedömt att covid kan nu anses vara som en säsong influensa. Det har ingenting med politik att göra. I Kina har man gjort liknade bedömning. Även Japan har omfattande bruk av naturmediciner likt Kinas TCM. Jag använder det själv.

 5. Hur blev det så många döda av Covid-19?

  Tror att svaret på den frågan kan finnas i det faktum att vaccindödade räknades som ovaccinerade om de dog inom två veckor efter vaccinationen. Källa: https://folketsradio.se/konsten-att-missa-dodliga-vaccinbiverkningar/

  Nåväl. Vi bör kanske lyssna på några människor med kompetens i virologi eller mikrobiologi?

  Dr. Ann-Cathrin Engwallm (virolog) om vaccinbiverkningar och tveksam bokföring
  https://folketsradio.se/dr-ann-cathrin-engwall-om-vaccinbiverkningar-och-tveksam-bokforing/

  • Bäste Martin, två svalor gör ingen sommar. Hur många forskare och experter bedömer du att det finns globalt, vilka i stort bedömer att fördelarna överväger nackdelarna? – se citatet i mln artikel. Om jag tar dig på orden så måste otroligt många ”vaccindödade räknades som ovaccinerade. Jag tolkar det som att du starkt lutar åt att flest dog av vaccinerna, inte SARS CoV-2. Min uppfattning är, som du sett, den rakt motsatta.

   • Hur många som tror något är ett argumentationsfel som heter ”ad populum”, men OK. Om du är svag för det argumentationsfelet och fått kognitiv dissonans så är det hög tid att våga undersöka med öppenhet och skepticism med värdighet.

    Du bör ev. försöka inse att det idag finns enormt många välmeriterade, virologer, mikrobiologer och psykiatriker etc. som har haft den goda moralen att varna och säga stopp och belägg för detta vansinne, som är ett resultat av otyglad monopolkapitalism, girighet utan gränser och korruption.

    Om du inte har sett motsatta evidens så har du inte varit motiverad att se dem.

  • @Martin Gustavsson – Valsamverkanspartiet 28 januari, 2023 At 03:07
   Orsaken är att det medicinindustriella komplexet vill ha största möjliga siffror, för det gynnar deras försäljning.

 6. Det finns två sätt att räkna antalet offer för covid.

  —Metod 1. Alla avlidna inkluderas i sammanräkningen om man kan testa någon närvaro av viruset Covid. Det oberoende av en verkliga dödsorsaken eller om viruset hade påverkat någon utsträckning. Det betyder att en person som avlider av hög ålder, stroke eller en hjärtattack inkluderas.

  —Metod 2. Endast de avlidna inkluderas i sammanräkningen där Covid var dödsorsaken. Det betyder att en person som avlider av hög ålder, stroke eller en hjärtattack inte inkluderas. Alltså blir totalsiffran betydligt mindre.

  Kina har använt Metod 2. Många länder använder Metod 1, efter hårda påtryckningar från BigPharma. Sådana påtryckningar har kommit via WHO, som nu styrs av storbolagen och finansiärer. I USA får läkarna till och med bonus och betalt för att rapportera fall under Metod 1.

  Det medicinindustriella komplexet har tryckt på hårt, speciellt mot WHO, för att Metod 1. skall användas. Orsaken är att stora tal gynnar dras försäljning. Det är betydligt enklare att argumentera för att köpa mer av deras så kallade vaccin, piller och kemikalier, om dom kan stödja sig på stora dödstal. Speciellt så för politiker och de som inte har kunskaper i medicin.

  Traditional Chinese Medicine (TCM), och Kinas mycket effektiva vaccin, har effektivt stoppat att de personer som eventuellt bär på viruset utan symptom att viruset utbryter i sjukdom. BigPharma har lyckats få TCM förbjudet i västvärlden, men i Kina är det centralt för att förebygga sjukdom och i fallet covid, mycket effektivt. Att bära på viruset är inte samma sak som att vara sjuk. TCM förhindrar att sjukdomen bryter ut.

  TCM är inte en piller eller kemikalie kur, utan i varenda enskilt fall ger en kvalificerad TCM läkare kontinuerligt råd. Ibland dagligen. Det är den verksamheten man kan observera i hälsoomsorgen i Kina, mängder av folk som besöker sjukhus, läkare, och hälsomottagningar i bostadsområdena och byarna. I Kina går man inte till sjukhus och läkare för att man är sjuk och behöver vård, utan för att få guidning och ledning hur man förblir frisk. Man går alltså främst inte till läkare i Kina för att få ett recept på piller, utan för att få råd hur förblir frisk. Mycket har med livsstil och metaboliskt att göra.

  Varje månad avlider nära fem miljon personer i Kina av naturliga orsaker. Många kan ha burit på viruset utan att vara sjuka eller att det är dödsorsaken eller har påverkat dödsfallet.

  Att förebygga sjukdom och smitta är väldigt centralt i Kina.

  • Vid fastställande av dödsorsak och underliggande dödsorsak använder man internationellt fastställda riktlinjer. Många avlidna har flera diagnoser och sjukdomar. Man har då begreppet ”multipla dödsorsaker” Om COVID-19 finns på dödsbevis blir det vanligen underliggande dödsorsak enligt kodare på SCB. Ska kolla upp igen.

   Rapport från Folkhälsoinstitutet: Jämförelse av olika mått på covid-19-dödsfall 2020-12-30
   Sammanfattning
   Folkhälsomyndigheten redovisar löpande statistik över avlidna
   laboratoriebekräftade covid-19-fall, baserat på rapporteringssystemet och
   databasen över smittsamma sjukdomar, SmiNet. Vi publicerar även statistik över
   överdödlighet oavsett dödsorsak, baserat på den statistiska modellen MOMO
   (mortality monitoring). Socialstyrelsen publicerar statistik över antal avlidna med
   covid-19 som underliggande dödsorsak, enligt de dödsorsaksintyg som skickas in
   av läkare till Socialstyrelsen för alla dödsfall i Sverige. Vi kallar detta mått
   “avlidna med dödsorsak covid-19” i denna rapport.
   I denna rapport presenterar vi en jämförande analys av dessa tre mått. Syftet med
   jämförelsen är att utvärdera hur samstämmiga de olika måtten är. Vi undersöker
   perioden vecka 12–50, vecka för vecka och avseende det totala antalet avlidna i
   riket och per region.
   Sammanfattningsvis finner vi att de tre olika måtten på covid-19-dödsfall är
   samstämmiga, både gällande det totala antalet dödsfall och utvecklingen över tid.
   Datakällor och metod
   Avlidna bekräftade fall avser personer som avlidit inom 30 dagar från det att covid19 påvisats i laboratorietest (nukleinsyrapåvisning, PCR-test). Om
   provtagningsdatum saknas används diagnosdatum eller statistikdatum. I vissa fall
   kan det också vara behandlande läkare eller de regionala smittskyddsenheterna som
   rapporterar in att ett bekräftat fall avlidit, i vilket fall dödsfallet kan ha skett mer än
   30 dagar efter laboratorietest. Källa är Folkhälsomyndighetens och de regionala
   smittskyddsenheternas databas SmiNet.
   Vi beräknar överdödligheten som skillnaden mellan faktiskt antal dödsfall (oavsett
   orsak) och en baslinje för normaldödligheten. Vi skattar baslinjen med MOMOmodellen. I korthet anpassar MOMO-modellen en kurva med säsongsmönster,
   utifrån dödstalsdata för de senaste fem åren. Kurvan skattas med data från våren
   och hösten då influensa- och temperaturrelaterad överdödlighet är minimal.
   Modellen beskrivs i mer detalj på EuroMOMO:s webbplats.
   Sida
   2 (9)
   Solna Folkhälsomyndigheten, SE-171 82 Solna. Besök: Nobels väg 18. Östersund Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund.
   Besök: Forskarens väg 3. Telefon 010-205 20 00 E-post http://www.folkhalsomyndigheten.se
   Socialstyrelsens statistik baseras på dödsorsaksintyg med covid-19 som
   underliggande dödsorsak (utifrån ICD-10:s diagnoskoder U07.1 eller U07.2). Med
   underliggande dödsorsak menas, i enlighet med WHO:s definition, den sjukdom
   eller skadeorsak som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till
   döden. Vecka 12–50 fanns det även cirka 580 personer med bidragande orsak
   covid-19 bland de avlidna bekräftade fallen, men vi inkluderar inte dessa i måttet
   avlidna med dödsorsak covid-19.
   För denna analys har Socialstyrelsens data samkörts med SmiNet för att beräkna
   överlappet med antalet avlidna bekräftade fall. Samkörningen är gjord för personer
   med ett giltigt person- eller samordningsnummer. På grund av detta, och beroende
   på exakt datum för när statistiken sammanställdes, kan antalet avlidna bekräftade
   fall avvika något från vad som rapporteras i andra sammanhang. Ett fåtal avlidna
   bekräftade fall med okänt avlidendatum har också exkluderats. Det finns en viss
   eftersläpning i alla tre datakällor. Statistiken är att betrakta som preliminär och
   antalet dödsfall kan komma att revideras.
   Vi undersöker perioden vecka 12–50 2020, med veckovist aggregerade data. Ett
   fåtal avlidna bekräftade fall och dödsfall med dödsorsak covid-19 som inträffade
   före vecka 12 har inkluderats i respektive tal för vecka 12.
   För den regionvisa redovisningen har vi använt oss av NUTS-indelningens
   “storregioner” på nivå 1 och 2, eftersom NUTS-2 är den mest detaljerade
   geografiska nivån för MOMO-skattningarna. För en översikt av NUTSindelningen, se denna karta på SCB:s webbplats.
   Folkhälsomyndighetens statistik om överdödlighet och avlidna bekräftade fall
   redovisas varje vecka i rapporterna om överdödlighet som publiceras här (under
   rubriken Överdödlighet) och i covid-veckorapporterna. Statistik över avlidna med
   dödsorsak covid-19 publiceras på Socialstyrelsens webbplats. De tre datakällorna
   finns även beskrivna i detta faktablad. Underlaget till diagrammen i detta dokument
   presenteras i tabellform i en bilaga.

   • @Anders Romelsjö (red) 28 januari, 2023 At 08:12
    ”Internationella regler” tolkas nog bäst USAs BigBusiness regler.
    Nu är det nog så att Kina och 93% av världen inte längre vill dansa efter amerikanska storföretags taktpinne.

    När det första dödsfallet i Filippinerna blåstes upp i media som en covid död följde jag upp vad som hänt. Mannen dog av en Clostridium botulinum infektion, alltså en bakterie infektion som nästan garanterar döden när den får fäste. Covid hade inget att göra med det, men trots det blev det officiella budet att det var en covid död.

    När IKEAs grundare Ingvar Kamprad dog hade han en allvarlig vanlig förkylnings infektion. Alltså – avled han av en förkylning eller av ålder. Allt detta är bara gummi regler och det kan bli precis vad som helt beroende på vad bedömaren vill att det skall låta som. Kina har klara regler, även om BigBusiness i USA och deras associerad WHO har andra åsikter av affärsskäl, inte medicinska skäl. Amerikanska läkare får ju betalt för alla slutsater som rapporteras som Covid. BigPharma vill ha stora siffror för det gynnar deras försäljning.

    Faktum är att i Kina har man varit mycket framgångsrik i att stoppa smitta att utvecklas till sjukdom. Något som inte bra gäller Covid, utan alla virus infektioner, och jag talar i högsta gran av egen erfarenhet.

  • Vid fastställande av dödsorsak och underliggande dödsorsak använder man internationellt fastställda riktlinjer. Många avlidna har flera diagnoser och sjukdomar. Man har då begreppet ”multipla dödsorsaker” Om COVID-19 finns på dödsbevis blir det vanligen underliggande dödsorsak enligt kodare på SCB. Ska kolla upp igen.

   Rapport från Folkhälsoinstitutet: Jämförelse av olika mått på covid-19-dödsfall 2020-12-30
   Sammanfattning
   Folkhälsomyndigheten redovisar löpande statistik över avlidna
   laboratoriebekräftade covid-19-fall, baserat på rapporteringssystemet och
   databasen över smittsamma sjukdomar, SmiNet. Vi publicerar även statistik över
   överdödlighet oavsett dödsorsak, baserat på den statistiska modellen MOMO
   (mortality monitoring). Socialstyrelsen publicerar statistik över antal avlidna med
   covid-19 som underliggande dödsorsak, enligt de dödsorsaksintyg som skickas in
   av läkare till Socialstyrelsen för alla dödsfall i Sverige. Vi kallar detta mått
   “avlidna med dödsorsak covid-19” i denna rapport.
   I denna rapport presenterar vi en jämförande analys av dessa tre mått. Syftet med
   jämförelsen är att utvärdera hur samstämmiga de olika måtten är. Vi undersöker
   perioden vecka 12–50, vecka för vecka och avseende det totala antalet avlidna i
   riket och per region.
   Sammanfattningsvis finner vi att de tre olika måtten på covid-19-dödsfall är
   samstämmiga, både gällande det totala antalet dödsfall och utvecklingen över tid.

   Datakällor och metod
   Avlidna bekräftade fall avser personer som avlidit inom 30 dagar från det att covid19 påvisats i laboratorietest (nukleinsyrapåvisning, PCR-test). Om
   provtagningsdatum saknas används diagnosdatum eller statistikdatum. I vissa fall
   kan det också vara behandlande läkare eller de regionala smittskyddsenheterna som
   rapporterar in att ett bekräftat fall avlidit, i vilket fall dödsfallet kan ha skett mer än
   30 dagar efter laboratorietest. Källa är Folkhälsomyndighetens och de regionala
   smittskyddsenheternas databas SmiNet.
   Vi beräknar överdödligheten som skillnaden mellan faktiskt antal dödsfall (oavsett
   orsak) och en baslinje för normaldödligheten. Vi skattar baslinjen med MOMOmodellen. I korthet anpassar MOMO-modellen en kurva med säsongsmönster,
   utifrån dödstalsdata för de senaste fem åren. Kurvan skattas med data från våren
   och hösten då influensa- och temperaturrelaterad överdödlighet är minimal.
   Modellen beskrivs i mer detalj på EuroMOMO:s webbplats.

   Socialstyrelsens statistik baseras på dödsorsaksintyg med covid-19 som
   underliggande dödsorsak (utifrån ICD-10:s diagnoskoder U07.1 eller U07.2). Med
   underliggande dödsorsak menas, i enlighet med WHO:s definition, den sjukdom
   eller skadeorsak som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till
   döden.
   Vecka 12–50 fanns det även cirka 580 personer med bidragande orsak
   covid-19 bland de avlidna bekräftade fallen, men vi inkluderar inte dessa i måttet
   avlidna med dödsorsak covid-19.
   För denna analys har Socialstyrelsens data samkörts med SmiNet för att beräkna
   överlappet med antalet avlidna bekräftade fall. Samkörningen är gjord för personer
   med ett giltigt person- eller samordningsnummer. På grund av detta, och beroende
   på exakt datum för när statistiken sammanställdes, kan antalet avlidna bekräftade
   fall avvika något från vad som rapporteras i andra sammanhang. Ett fåtal avlidna
   bekräftade fall med okänt avlidendatum har också exkluderats. Det finns en viss
   eftersläpning i alla tre datakällor. Statistiken är att betrakta som preliminär och
   antalet dödsfall kan komma att revideras.
   Vi undersöker perioden vecka 12–50 2020, med veckovist aggregerade data. Ett
   fåtal avlidna bekräftade fall och dödsfall med dödsorsak covid-19 som inträffade
   före vecka 12 har inkluderats i respektive tal för vecka 12.
   För den regionvisa redovisningen har vi använt oss av NUTS-indelningens
   “storregioner” på nivå 1 och 2, eftersom NUTS-2 är den mest detaljerade
   geografiska nivån för MOMO-skattningarna. För en översikt av NUTSindelningen, se denna karta på SCB:s webbplats.
   Folkhälsomyndighetens statistik om överdödlighet och avlidna bekräftade fall
   redovisas varje vecka i rapporterna om överdödlighet som publiceras här (under
   rubriken Överdödlighet) och i covid-veckorapporterna. Statistik över avlidna med
   dödsorsak covid-19 publiceras på Socialstyrelsens webbplats. De tre datakällorna
   finns även beskrivna i detta faktablad. Underlaget till diagrammen i detta dokument
   presenteras i tabellform i en bilaga.”

 7. WHO:s roll är att utgöra den nya världsregeringen i denna fråga, som skall få allt större fullmakter, och att åberopa statistik från dem är ju att be maffian om råd för drogbekämpning. Och den stora majoriteten av läkarkåren spelar med, pengar framom hälsa har länge varit målet i USA som ledde kampanjen.

  Överdödlighet fanns i en del länder 2020, men mest i måttlig grad, någon procent, i Tyskland var influensan dödligare ett par år tidigare. Den stora frågan är ju varför dödligheten överallt där vaccintätheten är störst har ökat till nivåer aldrig upplevda annat än under krigstid – om landet genomgått krig. Variationerna är mellan 5-20 procent ökning, oerhörda siffror som inte kan förklaras med att befolkningen åldras.

  John Ioannidis förklarade mycket tidigt att dödligheten med Covid låg i nivå med svårare influensa: Men sedan kom panikmakeriet. Och var så säker: så koordinerad som denna kampanj var måste den ha fabricerats inte av de stolliga regeringarna utan av någon av dessa gigantiska PR-byråer som alltid anlitas när ett narrativ skall skapas. Panik och censur var redskapen och målet var massvaccinering på basen av en plattform som aldrig testats med framgång. ”Det kommer att gå åt helvete” sade den eminente mikrobiologen Sucharit Bhakdi innan en enda spruta givits, och han fick rätt.

  Det fanns medicinering mot covid men detta faktum måste döljas och förnekas för annars hade injektionerna aldrig fått sitt nödgodkännande. Dessa injektioner som inte uppfyller ett enda av de kriterier som krävs för läkemedelspatent i USA, som att skydda mot smitta och hindra smittspridning. Och denna vecka har ingen mindre än den kritiserade globalresearch redovisat hur en kanadensisk professor gått igenom Pfizers eget material där det redan framgick från början att reduktionen av smittorisk var närmast obefintlig. Man dolde detta genom att blanda bort korten med att tala om relativ riskreducering och inte absolut. Och det är en myt att injektionerna skulle ha hindrat allvarlig sjukdom och räddat folk från att insjukna, det är nödlögner som tillgripits när sanningen börjat komma ikapp.

  Sedan är det riktigt att alternativa medier då och då skjuter över målet och sådant bör man vara försiktig med. Men de historier som gav upphov till fantasifulla teorier hade sin grund. Vaccinkvaliteten var usel i början av kampanjen och doserna innehöll skräp av olika slag som vid tester inte kunde logiskt förklaras eftersom de inte borde finnas i preparaten. Dålig kvaliteskontroll.

  Slusatsen blir att man nog kan kritisera globalresearch, steigan och andra men då ställa saken i sina rätta proportioner. Globalreserach måste vid det här laget ha publicerat mer än femhundra, kanske bortåt tusen artiklar i Covidfrågan. Utan dem skulle världen befinna sig i mörker. Och de som förtjänstfullt lyft fram denna fråga i Sverige är Newsvoice och SwebbTV, varför inte ge dem en eloge även om man inte gillar dem i alla avseenden.

  • Jan Nybondas, du rekommenderar Swebb TV, själv kommer jag att tänka på det signaturen bevin skriver på Moon of Alabama:

   “…..Den nuvarande hysterin, inspirerad av anarko-libertarianer som, inte särskilt privat, tror att sjuka människor bör dö tyst om de inte har råd att betala för behandling och att befolkningen är i behov av avlivning, av en mängd olika neo-malthusianska ekonomiska skäl [Malthusianism, en teori om att det inte fanns någon gräns för hur mycket befolkningen kunde öka, men det fanns ett maximum för matproduktionen, därför borde det finnas olika slags regleringar för barnafödande , tex sena giftermål osv. Ur Wikipedia min anm] kommer att leda till massor av ovilja att vaccinera barn, vilket i sin tur kommer att leda till sjukdom, dödlighet och epidemiska händelser, som kommer att vara svåra att kontrollera eftersom en godtrogen befolkning, som har fallit offer för en falsk ideologi, kommer att kämpa mot genomförandet av nödvändiga åtgärder.” (Se bevins kommentar här ovanför.).

   Fråga Swebb TV om dom är för det här:

   “Nationalisera läkemedelsindustrin, sätta stopp för vinstintresset inom vården, demokratisera förvaltningen av folkhälsan och se över regleringen och testningen av alla läkemedel av forskare och konsumenter som inte har något att vinna på försäljning av värdelösa läkemedel.”

   Och Gunnar Andersson delar en läsvärd länk:

   ”Så här ser en begriplig diskussion om över-dödligheten i Sverige ut.

   https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/pressrum/press/pandemin-orsakade-overdodlighet-2020–vissa-utrikesfodda-mer-drabbade/

   • Nej du Catarina, jag är ingen garant för SwebbTV:s programkvalitet. Men rätt ska vara rätt. Om de förtjänar beröm, vilket de gör genom att med kameror bevaka den internationella läkarkonferensen i Stockholm där inga MS-media syntes till, ja då skall de ha beröm för det.

    Läs på newsvoice om landskampen Sverige-Finland som skall avgöras i februari. Där har SVT producerat ett drev mot en österbottnisk idrottstränare för att hon varit vaccinkritisk då hennes dotter för ett antal år sedan skadades av ett vaccin. En riktigt ful historia finansierad med skattemedel. Nu ska saken upp i tingsrätten.

    Det är nog riktigt att folk blir mer skeptiska till vacciner överhuvudtaget. Sedan kan man undra hur många av dem som verkligen behövs. Amerikanska barn är ju rena nåldynor för vaccinindustrin och deras hälsa fortsätter att dala. Otaliga barn i Indien och Afrika har skadats av Bill Gates och hans vaccineringskampanjer. Det påstås att undermåliga preparat har använts men frågan är antagligen mer komplicerad än så. För undernärda barn borde man först stärka deras hälsa genom god näring och rent vatten. De tål inte alla vacciner, svaga som de är.

    Det kan ju vara en anekdot men en amerikansk läkare påstod att han på sin mottagning körde med två patientingångar och behandlingar. För ovaccinerade och vaccinerade. Den förra gruppen är både friskare och dess antal stadigt växande medan den senare krymper.

   • Men finns det några exempel på en totalt nationaliserad läkemedelsindustri och med all dess forskare de måste dra till sig fungerat någonstans och någonsin; där de dessutom då skulle behöva konkurrera med de ännu existerande privata läkemedelsbolagen i andra länder, och dess privata megainvesteringar och tillgångar?

    Vi kan önska att folkägda läkemedelsbolag över hela världen skulle strikt arbeta för folkens bästa -men frågan är om det skulle klara sig ekonomiskt?

    Marknadslösningar införda i Sverige för skolmodeller, elmarknaden och t.ex. bilprovningen har bara gett sämre och tidvis usel service: för kunderna, ja, eller det bortglömda ordet ”medborgarna” som det hette förr på svenska stenåldern, då vi inte sett ”ljuset”
    från marknadsavregleringarna.

    Godis går att handla hem med lastbil om man vill, men idag på Apoteket, i vägg med vägg med godisapoteket, med nya avreglerade apoteksmarknaden får folk vänta i veckor -och långa månader- på medicin ingen vill hålla i lager och har fått den fina omskrivningen: ”restnoterad”. Detta fenomen dök upp efter avregleringen av apoteken.

    Modern medicin och läkemedel har idag medfört ett sant paradigmskifte i just vården. Nya effektiva mediciner medför också att patienter inte behöver tillbringa många och långa (och DYRA!) veckor på sjukhusens vårdavdelningar, utan ofta kan medicineras hemma med kanske hjälp några dagar i veckan av besökande distriktssköterska och hemhjälp etc. istället för att ta upp en MYCKET dyr sängplats i den avancerade sjukvården.

    En nationaliserad läkemedelsindustri skulle tyvärr kräva OFANTLIGTA medel för läkemedelsforskningen -nu alltid direkt från skattebetalarna. Läkemedelsindustrins aktieägare skulle sedan länge övergett all investering i allt som osar förstatligad läkemedelsindustri.

    Trist, men en given ekonomisk tyngdlag.

    • Socialistiska Kuba har en imponerande egen livsmedelsindustri trots mycket svår ekonomiska situation pga. USA:s olagliga blockad.

     ”Enligt Johns Hopkins Coronavirus Research Center har Kuba en dödlighet på 3,9 procent jämfört med 5,8 i USA och 11,3 i Spanien. Kuba har den högsta tillfriskningsfrekvensen av Covid-19 patienter i hela Latinamerika med 87 procent.”

     ”Men också tusentals US-amerikaner skulle tjäna på att få tillgång till kubanska läkemedel och mediciner. Kuba har en rad unika sådana, t.ex. mot diabetesfot, lungcancer och alzheimer.”

     ”Ett botemedel mot diabetesfot

     Kubanska forskare har utvecklat både ett vaccin mot lungcancer och en banbrytande diabetesbehandling. Den nya diabetesbehandlingen, Heberprot-P, som utvecklats av det kubanska Centrum för genteknik och bioteknologi (CIGB), kan minska antalet amputeringar hos personer med diabetiska fotsår med mer än fyra gånger. Läkemedlet innehåller en rekombinant mänsklig epidermal tillväxtfaktor som, när den injiceras i ett fotsår, påskyndar läkningsprocessen och därmed minskar de diabetesrelaterade amputationerna. Trots att läkemedlet har varit registrerat på Kuba sedan 2006 och sedan dess i flera andra länder, kan människor i USA inte få tillgång till Heberprot-P.” https://svensk-kubanska.se/usas-blockad-skadar-patienter-i-bada-landerna/?fbclid=IwAR1ZLZOIxmI_H_KKnZmQFCdHj3Wg5hp8rAMDvxyVG8b8TbyE4MuIkTRb4nI

     Och eget Covid-vaccin.

     Socialistiska Kina var väl först eller bland de första med syntetiskt insulin, 1966.

     Du skrev ”En nationaliserad läkemedelsindustri skulle tyvärr kräva OFANTLIGTA medel för läkemedelsforskningen -nu alltid direkt från skattebetalarna. ”
     Men ”En nationaliserad läkemedelsindustri skulle kunna innebära mycket stor kostnadsbesparing genom att undvika onödigt dubbelarbete i forskning.
     Vidare – nu får skattebetalare (medicinanvändare) genom sin betalning av mediciner ge pengar till aktieägare.

  • Jan, du kommer inte med några direkt konkreta data, och du kritiserar inte mina citerade dödstal under pandemin, annat än i allmänna ordalag. Dömer du ut WHO:s troligen konservativa data, Univ of Washingtons, Seattle och ”The Economist Teams data? Vilka referenser har du som stöd, och vilka konkreta dödstal anger de?

   Catarina Ö:s förslag om ”nationalisera läkemedelsindustrin…” låter bra, även om man måste konkretisera dem, innan man kan ta ställning.

   Jag ger dig delvis rätt om det värdefulla med Steigan.no och Glob Res. Jag har läst dem i många år och har haft stor glädje av artiklar därifrån. Kanske just därför får det inte förekomma skräpartiklar som de två jag gav exempel på. Det tycks gå en våg, med ”hitte-på-saker” , och därför måste vi hålla garden uppe. Jag finner det inte konstigt att denna våg har uppstått. Högern står idag rusig och skrålar på barrikaderna medan ”vänstern” är nedtrampade till skoskaften. Visst, det finns protester mot de påtvingade dyrtiderna och hyllandet av rövarbandet NATO, men ännu tycks det långt tills vi kan driva iväg Högern och S-liknande partier/grupper från barrikaderna. Tyvärr!

   • https://www.globalresearch.ca/stanfords-dr-jay-bhattacharya-academic-hostility-coordinated-suppression-of-the-great-barrington-declaration-gbd/5806178

    Dagsfärsk artikel på globalresearch. Jay Bhattacharya med Martin Kulldorff och andra dömde ut WHO:s pandemistrategi och det direkt innan några vacciner ens fanns. Och varför gjorde de det ? Jo, för att WHO avvek från 100 år av erfarenheter och välmotiverad praxis. Infektionsdödligheten beräknades vara (se artikeln för rätt siffra) runt 0,2 procent och gälla äldre personer med andra sjukdomar som försvagade deras motståndskraft. Ingen anledning att stänga ned samhället, vilket Sverige som ett lysande undantag inte heller gjorde.

    Varifrån kommer då de höga dödstalen som Bill Gates -styrda och alltid pålitliga WHO kommit fram till ? Om dödligheten var så låg ? Den kommer från statistiskt trixande där alla som registrerades som PCR-testat positiva fick gälla som covid-döda. PCR-testet som inte lämpade sig för ändamålet men som inte bara användes utan därtill missbrukades. För att komma tillrätta med detta kategoriseringsproblem måste man betrakta dödlighetstrenden. Denna hade varit sakta fallande under en lång period och för de flesta länder innebar 2020 inget dramatiskt trendbrott även om vissa länder, bl.a. USA, registrerade en ökning. Trendbrottet kommer först efter att vaccineringarna börjat, om detta har Ed Dowd skrivit en bok ”Cause Unknown”. Ja, och för att avrunda det hela, varför inte ett citat från hästens mun: ”Vad vi inte begrep i början ”This was no worse than a flu”. Hästen är Bill Gates som både ljög och talade sant, för visst visste ”vi” att dödligheten var som en influensas.

    Och här kan jag inte se någon skillnad mellan vänster och höger i hur saken har hanterats, i USA dock klart till vissa enskilda republikaners fördel. Dessa har både tillåtit vaccinkritik och vägrat att stänga ned som påbjudet. I USA var både Trump och ”take the jab” -Biden vaccinförespråkare med den skillnaden att Kamala Harris sade att om Trump varit den som förespråkat det hela skulle hon ha vägrat. De mest vaccinerade personerna gissar jag att är veganerna som aldrig skulle äta en munsbit GMO-föda. Genmodifierande injektion går bra.

    Men det finns ingen anledning att skämmas om man vaccinerat sig. Så tjocka var dimridåerna att även kunnigt fackfolk gjorde det och många av dem nyktrade till först efter att de själva skadats. Men det fanns även gott om fackfolk som sade att ”tusen rödlampor blinkade direkt, här fanns saker som doldes och inte kunde stämma”.

    • @Jan Nybondas 28 januari, 2023 At 18:58
     WHO:s pandemistrategi är väl tydligt USAs BigPharma pandemistrategi. Det är välkänt att USA företagen pressade WHO att inte godkänna konkurrerande vacciner. Dessutom skulle WHO bli den enda godkända globala distributören av vaccin, alltså amerikanska vaccin exklusivt. Vi vet idag att Kinas vacciner är betydligt effektivare och ger långvarigt skydd, kanske livslångt skydd, och det utan livshotande biverkningar. WHO fördröjde så länge som möjligt att bifalla Kinas och Ryssland vacciner. Glöm inte heller skandalerna i Australien och Europa heller, i Europa nu under polisutredning.

     Nu vet vi även att Pfizer planerar att skapa nya virus och associerade vaccin. Sean släpper man ut de via virusen och tjänar storkovan på vaccinen, covid i repris.

     —Kaotiska scenerna: Här konfronteras Pfizer-chefen med sina uttalanden om att mutera covid
     https://nyadagbladet.se/utrikes/kaotiska-scenerna-har-konfronteras-pfizer-chefen-med-uttalanden-om-att-mutera-covid/
     —Här berättar Pfizer-chefen om planerna att mutera covid – för att skapa nya vaccin
     https://nyadagbladet.se/utrikes/har-berattar-pfizer-chefen-om-planerna-att-mutera-covid-for-att-skapa-nya-vaccin/

     Det globala systemet av läkarvård är genomsyrat av grov korruption, läkarna är bara BigPharma lydiga försäljare av piller och kemikalier.

     En gång i Nya Zeeland när jag var där påstod en läkare att jag kunde vara infekterad av tuberkulos. Han ville genomföra omfattande undersökningar, för ett pris naturligtvis. Den gången fattade jag humör och sa till honom att genast se till att jag fick en penicillinkur, eller jag skulle dra honom genom media och medicinalstyrelsen. Han backade omedelbar när han märkt att jag jade kunskaper, penicillinet kom samma dag. Resultatet förutsägbart.

    • Karl W
     ”Vi vet idag att Kinas vacciner är betydligt effektivare och ger långvarigt skydd, kanske livslångt skydd, och det utan livshotande biverkningar.”
     Varför stängde Kina i så fall ner samhället, när man hade dessa vacciner?

    • Jan Nybondas inleder sin kommentar (28/1) med att presentera en ”dagsfärsk” artikel från Global Research som mycket viktig, varefter han rejält tar ut svängarna. Artikeln ”Stanford’s Dr. Jay Bhattacharya. Academic Hostility. Coordinated Suppression of the Great Barrington Declaration (GBD)” av Elizabeth Woodworth; Global Res., Jan 28, 2023, handlar om titelns reklaration. Denna har enligt artikeln undertecknats av 936 000 ”epidemiologer och public health forskare”. Ursprungligen skrev den i oktober 2020, ett drygt halvår före det svenska Läkaruppropet, som jag diskuterar i min andra artikel. Huvudfrågan i det uppropet är protesten mot lockdown, och att mer inrikta sig på skyddet av gamla och personer med försvagat immunförsvar. De två deklarationer verkar överenstämma med varandra. Kanske var det så att Läkaruppropet inspirerades av GBD?

     Frågan är varför Nybondas vevar med GR-artikeln, för den tycks inte ha något med hans rundpallarna i resten av med artikeln att göra, med undantag för diskussionen om att ”tysta dr Bhattacharya”. Det är ju för övrigt ett favorittema hos Nybondas m fl.

     Sedan blir det snårigt. WHO, som styrs av Bill Gates, har bestämt att dödligheten är 0,2 %, varför ingen vaccination behövs (eller möjlig mycket begränsad?). Nu fifflade WHO – kanske med Gates som spökskrivare? – med antalet döda i Covid-pandemin. Se vilka skurkar de är! Först säger de en sak och sedan något helt annat, deklammrr Nybondas utan källa. Och naturligtvis är det uteslutet att han anstränger sig för att sakligt diskutera de data jag åberopat i min första artikel. Jo, det hehövs inte – ”alla” vet ju att WHO är korrumperat, med Gates styrande från baksätet. Och ”kunnigt fackfolk” var så okunniga att de inte klarade av att genomskåda ”dimridåerna”. Då var väl den dryga miljonen läkare och forskare inte ”kunniga”? Först när denna dryga miljon ”skadats” såg de ljuset, kan Nybondas meddela. Eller kanske menar Nybondas att den allestädes närvarande Bill Gates styrde dem också?

 8. Vem kan man lita på?
  1972 skrev Mikael Wiehe sången ”Vem kan man lita.” En fråga som är i högsta grad aktuell i denna dag och i denna diskussion. En av Steigens utmärkta artiklar redovisar hur WHO: finaniella sitution ser ut. WHO: inkomster domineras till mycket stor del av läkemedelsindustrin, och framförallt av Melinda och Bill gates Foundation. Tala om att sätta getabocken till trädgårdsmästare! Är därför konstigt att WHO 2009 ändrade sin definition på pandemi: Från dödlig och smitssam sjukdom till enbart smitsam? Ändå litar Ulf Karlström fullständigt på WHO:s statistiska exercis.
  Kan vi lita på WHO och FHM
  Hur man som intellektuell historie-materalist kan lita på WHO, är mig fullständigt oförståeligt! Karlström slukar utan betänkande att ett antal miljoner dött AV CV-19. Enligt FHM används endast definitionen MED CV-19=Bevisad smittad som avlider inom 60 dagar. Druknad med CV-19 räknas alltså in i CV-19 dödslista.
  Ca 90% av de avlidna har minst en annan diagnos. DVS max 10% av dessa miljoner har dött AV CV-19. För svensk del innebär det ca 3 000 på tre år. JFR det med att ca 90 000 avlider varje år. Andra beräkningar säger att 0,1% av den globala defolkningen dött AV CV-19.
  Jämför det med Spanska sjukans ca 25% och influensans 0,1%. Och WHO har har avtal med FHM i närmast alla länder. Avtal som styr deras agerande vad gäller t.ex. restriktioner.

  Vem kan man lita på? Enligt Nordangård, som han verifierar med en filmsnutt, sa Michelle Williams, dekan vid Chan School of Public Health vid Harvard:

  ”The worst thing we did in the US was then people expressed hesitancy or curiosity we basically said to them follow the science and that is the absolute wrong thing to do. What you have to do, if you are really interested in communicating information that will motivate people to change their behavior, you have to take the approach of meeting there they are and explaining it and presenting the information in a way there they will adopt the desirable behavior and feel good about it”. (Michelle Williams)

  Alltså: Formulera vetenskapliga teorier, så att de manipulerar dem du vill påverka.

  http://pharos.stiftelsen-pharos.org/klimatvackelsemote-i-davos-2023/#more-4465

  Konsekvenser
  Karlström tar inte upp alla konsekvenser av restriktioner och sjukvårdens prioritering på CV-19. Enligt Oxfam ökade svälten med något hundratal miljoner. Svältdöden kanske med lika mycket. TBC ökade med ca 400 000 under 2020, för att inte tala om alla andra sjukdomar som canser m.m. Den ekonomiska ojämnlikheten har ökat explosionsartat. Psykisk instabilitet bland unga har ökat i sverige. m.m. m.m. Och att sjukvården fick överbeläggningsproblem är mycket lätt att förstå. Sedan 80-talet har skjukvårdssystemet utsats för nyliberalismens nedskärnings ideologi. Ett exempel: 1993 – Influensa toppår – fanns ca 4200 IVA platser i hela landet. För något år sedan hade de sparats ned till ca 450!

  MEDIA
  Kan vi lita på Stormedia? Enligt Steigen (?) ägs 90% av västvärldens media av Finansmediala komplxet, dvs banker, finansinstitut, fonder som Black Rock. Det förklarar varför CV-19 ägnats enormt mycket strörre uppmärksamhet än någon annan sjukdom i modern tid. (Norling 0320; Chefredaktör Dagens Arena) Och all västvärlden hade samma enhetliga budskap. I dag är samma media enhetlighet inriktad på krigshets och att misskreditera Putin och Ryssland. I nedanstående intervju från Democrasy Now redogör Sevim Dağdelen, ledamot av Tyska parlamentet för situationen i Tyskland:

  https://www.democracynow.org/2023/1/25/germany_leopard_tanks_ukraine_russia_war

  I en ledare i vår lokala blaska SLA, ansågs att Gudrun Schymans åsikt. att vi måste få fred, vara förlegad. Alltså återstår endast det ständiga kriget som alternativ! Tala om krigshets!

  Varför?
  Follow the money: Läkemedelsindustrins profit uppgår till otroliga 1 000 dollar i sekunden (Oxfam) Miljarder av skattepengar vräktes ut på företag – framförallt större – 20 och 21. Börkurserna steg som en raketer. Bara i Sverige fick ca 500 fler miljardärer under 2020. Detta stämmer helt överens med Naomi Kleins ”Chockdoktrinen”. Kommentarer överflödiga!

  Global statskupp
  Större delen av Karlströms argumentering tycks koka ned till att det inte går att göra någon global statskupp. Detta i sin tur baseras på en indirekt argument att kapitalisterna inte kan enas, de talar inte med varandra, har inte några gemensamma intressen, gör därför inte upp någon strategi och taktik för att försvara och utöka sina tillgångar. WEF och Trilateralen är goda exempel på att motsatsen gäller. Karlström menar också att vänsterns uppgift är att bekämpa ”Fake news”. Kan inte frigöra från insikten att vad som är ”Fake News” bestämms av kapitalisternas media dvs propaganda. Det har väl inte undgott någon tänkande människa attt avvikande åsikter vad gäller pademin och Ukrainakriget ej publiceras.

  För mindre än ett år sedan, samlades WHO:s länder till plenarmöte. Där föreslog WHO:s ledning att WHO skulle få det överstatliga uppdraget att besluta när en pandemi var på gång och vilka åtgärder som skulle vidtas, dvs restriktoner, husarrester o.dyl. Ländernas regeringar skulle endast verkställa WHO:s beslut. Alltså ett klart steg mor WEF:s mål med teknokratisk världsregering. Endast västvärldens länder var för var för – som tur var.

  WEF infiltrar framförallt västvärldens regeringar. Sedan flera år utbildas ”Young Leaders” i WEF:s mål och metoder. Klaus Schwab skryter i divers praprogram hur de lyckats få sina adepter i framskjuten politisk ställning: Ursula von der Leyen; Macron; Trudeau, San Marin, Anna Baerbook m.fl. När världens regeringar är fulla av Young Leaders, kommer de genomföra planen om en teknokratisk världsregering.

  I höstas lyckades WEF få G20 med på att föreslå obligatoriska vaxinpass. High tech bolagen bakom WEF jobbar hårt på att dessa vaxinpass skall inopereras på samtliga individer, och kunna avläsa position, hälsa och klimatanpassning m.m. I det av EU nyligen antagna klimatprogrammet, går förslag och åtgärder ner på inidividnivå. Allt för att underlätta för en övernationell teknokratisk regering att hålla koll på oss alla!

  Det är hög tid att gör som i USA: Att vänster och värdekonservativa förenar sig i en kamp för frihet och demokrati. Värdekonservativa ligger i Sverige steget före!

  • Frågan om ”COVID-död” bör utredas mer. Hoppas få tid, och återkommer då. Jag pratade med en kodare på SCB våren 2020 som sa att man inte satte Covid som under liggande dödsorsak om den coronaviruspositive dog av olycka.

   Vid fastställande av dödsorsak och underliggande dödsorsak (den som rapporteras i statistiken) använder man internationellt fastställda riktlinjer. Många avlidna har flera diagnoser och sjukdomar. Man har då begreppet ”multipla dödsorsaker” Om COVID-19 finns på dödsbevis blir det vanligen underliggande dödsorsak enligt kodare på SCB.

   Rapport från Folkhälsoinstitutet: Jämförelse av olika mått på covid-19-dödsfall 2020-12-30
   Sammanfattning

   Folkhälsomyndigheten redovisar löpande statistik över avlidna
   laboratoriebekräftade covid-19-fall, baserat på rapporteringssystemet och
   databasen över smittsamma sjukdomar, SmiNet. Vi publicerar även statistik över
   överdödlighet oavsett dödsorsak, baserat på den statistiska modellen MOMO
   (mortality monitoring). Socialstyrelsen publicerar statistik över antal avlidna med
   covid-19 som underliggande dödsorsak, enligt de dödsorsaksintyg som skickas in
   av läkare till Socialstyrelsen för alla dödsfall i Sverige. Vi kallar detta mått
   “avlidna med dödsorsak covid-19” i denna rapport.
   I denna rapport presenterar vi en jämförande analys av dessa tre mått. Syftet med
   jämförelsen är att utvärdera hur samstämmiga de olika måtten är. Vi undersöker
   perioden vecka 12–50, vecka för vecka och avseende det totala antalet avlidna i
   riket och per region.
   Sammanfattningsvis finner vi att de tre olika måtten på covid-19-dödsfall är
   samstämmiga, både gällande det totala antalet dödsfall och utvecklingen över tid.
   Datakällor och metod
   Avlidna bekräftade fall avser personer som avlidit inom 30 dagar från det att covid19 påvisats i laboratorietest (nukleinsyrapåvisning, PCR-test). Om
   provtagningsdatum saknas används diagnosdatum eller statistikdatum. I vissa fall
   kan det också vara behandlande läkare eller de regionala smittskyddsenheterna som
   rapporterar in att ett bekräftat fall avlidit, i vilket fall dödsfallet kan ha skett mer än
   30 dagar efter laboratorietest. Källa är Folkhälsomyndighetens och de regionala
   smittskyddsenheternas databas SmiNet.
   Vi beräknar överdödligheten som skillnaden mellan faktiskt antal dödsfall (oavsett
   orsak) och en baslinje för normaldödligheten. Vi skattar baslinjen med MOMOmodellen. I korthet anpassar MOMO-modellen en kurva med säsongsmönster,
   utifrån dödstalsdata för de senaste fem åren. Kurvan skattas med data från våren
   och hösten då influensa- och temperaturrelaterad överdödlighet är minimal.
   Modellen beskrivs i mer detalj på EuroMOMO:s webbplats.

   Socialstyrelsens statistik baseras på dödsorsaksintyg med covid-19 som
   underliggande dödsorsak (utifrån ICD-10:s diagnoskoder U07.1 eller U07.2). Med
   underliggande dödsorsak menas, i enlighet med WHO:s definition, den sjukdom
   eller skadeorsak som inledde den kedja av sjukdomshändelser som direkt ledde till
   döden.
   Vecka 12–50 fanns det även cirka 580 personer med bidragande orsak
   covid-19 bland de avlidna bekräftade fallen, men vi inkluderar inte dessa i måttet
   avlidna med dödsorsak covid-19.
   För denna analys har Socialstyrelsens data samkörts med SmiNet för att beräkna
   överlappet med antalet avlidna bekräftade fall. Samkörningen är gjord för personer
   med ett giltigt person- eller samordningsnummer. På grund av detta, och beroende
   på exakt datum för när statistiken sammanställdes, kan antalet avlidna bekräftade
   fall avvika något från vad som rapporteras i andra sammanhang. Ett fåtal avlidna
   bekräftade fall med okänt avlidendatum har också exkluderats. Det finns en viss
   eftersläpning i alla tre datakällor. Statistiken är att betrakta som preliminär och
   antalet dödsfall kan komma att revideras.
   Vi undersöker perioden vecka 12–50 2020, med veckovist aggregerade data. Ett
   fåtal avlidna bekräftade fall och dödsfall med dödsorsak covid-19 som inträffade
   före vecka 12 har inkluderats i respektive tal för vecka 12.
   För den regionvisa redovisningen har vi använt oss av NUTS-indelningens
   “storregioner” på nivå 1 och 2, eftersom NUTS-2 är den mest detaljerade
   geografiska nivån för MOMO-skattningarna. För en översikt av NUTSindelningen, se denna karta på SCB:s webbplats.
   Folkhälsomyndighetens statistik om överdödlighet och avlidna bekräftade fall
   redovisas varje vecka i rapporterna om överdödlighet som publiceras här (under
   rubriken Överdödlighet) och i covid-veckorapporterna. Statistik över avlidna med
   dödsorsak covid-19 publiceras på Socialstyrelsens webbplats. De tre datakällorna
   finns även beskrivna i detta faktablad. Underlaget till diagrammen i detta dokument
   presenteras i tabellform i en bilaga.”

   Man kan undra över hur många som skulle ha fått influenza som underliggande dödsorsak om man testat serologiskt för influenzavirus och behandlat influenzapositiva på samma sätt som Covidpositiva vid dödsorsakscertifiering….

   Annan källa: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/dokument-webb/statistik/faktablad-datakallor-eng.pdf
   https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/cause-of-death-data-quality.pdf
   https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7014e2.htm
   https://dphhs.mt.gov/vitalrecords/certificationofcovid-19
   file:///C:/Users/user/Downloads/Angela%20Hinds%20CARPHA%20COVID-19%20Death%20certificate%20and%20coding-OECS.pdf

 9. Jag misstänker att folk oftast avlider inom några dygn efter injektionerna, inte av Covid. https://trovetandeochvetenskap.se/kraftig-overdodlighet-hos-unga-friska-manniskor-efter-covid-19-vaccination/

  Om de avled med Covid, men utan vaccination, så misstänker jag att felbehandlingar alltför ofta har varit orsaken.

  Jag begärde en samkörning av data men har stött på byråkratisk vägg. De begär dessutom 5000kr för att utföra en etisk prövning. Någon med mer erfarenhet och resurser bör göra detta!

  Jag begärde en datalista med dödsfall sedan 2019: datum för död + datum för Covid-19-vaccin-injektioner + vilka vaccin som injicerades + ålder + kön

 10. varför finns inte vaccin från ryssland, kina och kuba på marknaden? vad sysslar de amerikanska biolaboratorierna, finansierade av militärindustrin med? ökänt är ju fort detrick i maryland. men för att slippa bryta mot lag i usa har man flyttat till georgien och ukraina, och där är det hemligt. förutom att smälla av kärnvapen i japan har usa även spridit pest och kolera i kina, korea och kuba.

  • Marknadsmekanismer. De västerländska vaccinerna följer de utprovningsregler, resultat och rådata som krävs t.ex. inom unionen. Därför används vacciner från Europeiska unionen och de amerikanska Förenta staterna hos oss. Man vet vad man också får kvalitativt från de sedan länge kända industrier och deras traditioner från många andra läkemedelsgrupper.

   De har väl även visat sig ha högre effektivitet jämfört med bl.a. de kinesiska. I Kina har man märkligt nog inte närapå alls, enligt många internationella pressuppgifter (huruvida de stämmer exakt vet inte jag då jag ej är medicinskt fackkunnig), vaccinerat sina pensionärer och åldringar.

   • Ryssland kom tidigt med vaccinet Sputnik V, som visade mycket bra resultat. Publicerade i internationellt ledande medicinska tidskriften The Lancet. Fick ingen seriös behandling efter ansökan om behandling av EU. Var annat att vänta?
    Teamet bakom Rysslands Sputnik V Covid-19-vaccin kritiserar EU-kommissionär för partiskhet som drabbar allmänheten Artikel i april 2021.

    Talespersoner för det ryska vaccinet anklagade den ansvarige på EU för att ha använt en intervju med den franska dagstidningen Le Figaro för att hävda, att även om vaccinet skulle få grönt ljus för användning av medlemsländerna, skulle länder få leveranser först i slutet av året. ”Sputnik V kan levereras till Europa samma dag som Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) godkänner”, insisterade de.

    ”Sputnik V har redan levererat vaccin till Ungern, 40 andra länder och kan vaccinera 50 miljoner EU-medborgare från och med juni till september 2021,” tillade utvecklarna. ”Som kommissionär för den inre marknaden borde du veta detta, men du vägrar att diskutera ett påskyndande av ett köpeavtal på grund av din partiskhet.” ”EMA: s utvärderingsprocess har fortsatt i flera veckor, trots att 60 länder runt om i världen redan har gett klartecken för användningen av vaccinet. Den ryska direktinvesteringsfonden, som finansierade utvecklingen, säger nu att den redan har ”nått avtal med företag från Italien, Spanien, Frankrike och Tyskland om att starta produktionen av Sputnik V”, så att tillverkningen kan börja så snart tillsynsmyndigheten lämnar sitt godkännande.>”

    Astras vaccin hade klart sämre prestanda men accepterades snabbt, liksom Pfizers mRNA, vaccin med allvarliga biverkningar.

    • Tja, klassisk lobbying, intresseorganisationer (västliga läkemedelsindustrin är ju knappast vare sig fattig eller kampanjlös) och diverse storpolitik.

 11. Kan hålla med rubriken.

  Samtidigt undrar jag då om Mats Löfvings tragiska öde kan vara ett mord utfört genom mediedrev från en numera samlad svensk progressiv feministmedia?

  Min personliga uppfattning är att svenska Polisen var allt för Mats Löfving.
  Brutalt och orättvist utsparkad därifrån fanns inget att leva för.

  Demokratin lovar rättssäkerhet men jag tror inte längre på det.
  Rättssäkerheten här är inte ett dugg högre än i auktoritära länder.

  Det är dags att granska demokratin!

  https://www.friatider.se/i-en-riktig-domstol-hade-mats-lofving-gatt-fri

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here