Om inte ”vänstern” bekämpar ”fake news” vilka skall då göra det? Diskussion av Nordangårds synsätt.

106
2767

Den digitala världshjärnan, Nordangård, Jacob

Artikel till Jacob Nordangårds bok: Den digitala världshjärnan. Eget förlag 2022.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad

Jacob Nordangård, bor i Norrköping, är författare, doktorerat vid Linköpings Universitet, samt låtskrivare och sångare i doom-metalbandet Wardenclyffe. Han blev något känd när han 2019 släppte sin doktorsavhandling som bok: Rockefeller – en klimatsmart historia.

Den var en väldokumenterad fallstudie som belyste klanen Rockefellers långa och idoga lobbyverksamhet, och subventioner till miljörörelser (sic!) genom familjens stiftelser och fonder. Klanens förmögenhet kom från Standard Oil, som utvecklades till ett monopol. Ett domstolsbeslut 1911 delade bolaget i ett 30-tal företag, varav idag återfinns bl a är ExxonMobile.

Denna lobbying återvänder nu Nordangård till i boken ”Den digitala världshjärnan” (2022). Även denna bok är mycket väldokumenterad, men bisarr. Tesen är schematiskt: Ett stort antal organisationer, företag, initiativ, t ex Agenda 2030, och miljardärer samverkar för att genomföra en ”global statskupp” (mina ord. UK), och skapa ett odemokratiskt, ekonomiskt välmående, globalt kontrollsamhälle.

Antonio Guterres

Boken redovisar mycket noggrant, med källhänvisningar, en rad organisationer, som FN. WHO. Romklubben, WEF, G30 m fl, ett antal superrika miljardärer samt ett stort antal initiativ. I fokus står det ytterligt sinistra initiativet ”Our Common Agenda”. Det presenterades i september 2021 av FN:s generalsektreterare António Guterres. Författaren förklarar initivet med följande ord:

”I denna potentiellt världsomvälvande rapport föreslås en omfattande omstrukturering och uppgradering av FN till vad som kan beskrivas som en digital världshjärna. Syftet är att bevaka och effektivt genomföra implementeringen av de sjutton målen i Agenda 2030. Vad det innebär i praktiken är dock införandet av ett globalt totalitärt kontrollsystem.”


Nu är inte den bitvis blide Guterres hjärnan bakom förslaget, utan det är grundaren och chefen för World Economic Forum, med de årlig sammankomster i Davos – Klaus Schwab och hans skrift The Great Reset och deklaration från juni 2020: ”…inte bara bekämpa det verkliga viruset, utan för att också omforma systemet i enlighet med de behov som uppkommit i den nya post-corona eran”.

Bokens huvuddel består av 12 kapitel om åtagandena i Our Common Agenda. Granskar man rubrikerna i rapporten, enligt Nordangård, så blandas närmast ”harmlösa” frågor med stora, allvarliga och svårlösta globala problem. Av det senare slaget kan nämnas: Gynna fred och förebygg konflikter, följ internationell lag, uppgradera FN, säkerställ hållbar finansiering och automatisk global nödlägesplattform.

Ser vi till Ukrainakriget, där USA-NATO rustade upp Ukraina och förberedde ett proxykrig, medan Ryssland var vettlös genom att anfalla Ukraina, inser vi de gigantiska problemen att innehålla FN:s proklamation.

Vid Folk och Försvars konferens i Sälen nyligen förklarade en av FOI:s forskningschefer och NATO-kramare Gudrun Persson att det var inte tal om diskussioner om fred, ”då det nu pågår ett fullskaligt krig”. De flesta människor skulle nog dra slutsatsen ”att just därför” är det viktigt att ta steg mot vapenstillestånd och efterhand fred.

Det råder ett allt för stort mått av ”idealistiskt tänkande” över Nordangårds teser. Miljardärer, stora företag och organisationer har förvisso makt, men de är inbördes splittrade. Se bara det eländiga EU! Därför är uttalanden och konferenssnack inte materia, utan inte sällan mer spel för gallerierna.
Den gigantiska, globala krigsindustrin satsar rimligen inte på fred och konflikeliminering. Och hegemonen, som bestämmer över NATO, skiter fullständigt i andra stater intressen och legitimitet, om de går emot Hegemonens egna, snäva intressen.

Det finns ju hos ”den stora planens” företrädare, genom talet om den Fjärde Industriella
Revolutionen välsignelser i form av lycka och trygghet åt alla, ett stort mått av bondfångeri. Jag har mycket svårt att tro att folk i gemen köper luftslotten om löften om att skapa ”det perfekta samhället”. Nordangård tycks dock tro det.
Nordangård klargör i boken att han är anti-vaxxare, klimatskeptiker, och beskriver att gängse klimatmodeller är som att spå i inälvor eller kaffesump (s. 174). ”Hotbilderna som dessa producerat [om klimatförändringar, överbefolkning och resursbrist] har dock tjänat ett större och mer infernalisk syfte” (s. 175), Och genom detta har Rockefellerklanen m fl fått en möjlighet att skapa
ett ”ömsesidigt beroende och central styrning av planeten”.

Om jag tolkar författaren rätt menar han att rörelser som sysslar med t ex klimat- & miljöfrågor och resursbrist varit ”nyttiga idioter” och omedvetet gått ”de mörka krafternas” ärenden. Är det inte en rätt cynisk tanke? Hade Nordangård varit ensam om de tankar hans bok rymmer vore en recension och diskussion
knappast befogad. Det bekymrar mig dock att bloggar som jag haft stort förtroende för – t ex. Steigan.no och Global Research i Kanada – inte drar sig för att publicera vad jag något elakt kallar ”stolleartiklar”. Om inte ”vänstern” bekämpar ”fake news” vilka skall då göra det? Jag ställer frågan.

Föregående artikelSverige får inte stödja Israels folkmord i Gaza! Nej till krig mot Jemen!
Nästa artikelPalestinademonstration Odenplan lördag 20 januari kl 13. Kom!
Ulf Karlström
Ulf Karlström var för omkring 50 år sedan ordförande i DFFG, De Förenade FNL-Grupperna, en av Europas då starkaste antiimperialistiska rörelser. Han har varit med i styrelsen för Folkrörelsen Nej till EU. Han är filosofie doktor i limnologi och driver Macoma miljöutredningar. Ulf spelar teater och tävlar som historieberättare.

106 KOMMENTARER

 1. ”skapa ett odemokratiskt, ekonomiskt välmående, globalt kontrollsamhälle” Det var ju precis vad både Adolf Hitler och Japan en gång ville göra, bara att dom inte uttryckte sig så. Sverige har väl kommit bra bit på vägen mot ett sådant samhälle, men innevånarna tycks märka lite lite som tyskarna förra seklet.

  Själv tycker jag inte att det bara är ”vänsterns” uppgift att bekämpa fake news, Det är ett uppgift som varenda individ och grupp borde ta sig an Det är egentligen ganska otäckt att uppleva hur stora media som DN, Bonniers och Schibsted systematisk, och ofta mycket grovt, desinformerar och missleder allmänheten.

  • Problemet för författaren och många i vänstern (där jag anser mig ingå) är att när vi väl blivit lurade, t.ex. genom för mycket tittande på globalisternas monopolkapitalistiska fulmedier, så vill våra stora egon inte inse att vi blivit lurade av den massiva propagandan. Det kallas hjärntvätt och ”bekräftelsefördom”.
   Våra hjärnor är konstruerade för att ta in mängder av information och landa ungefär i mitten, inte att studera informationens sanningshalt.

   Och vem vill tro att vi har varit en ”nyttiga idioter” åt globalisternas plan om världsherravälde, trots att den nu står vid dörren? Klart att vi inte vill inse detta! Den kognitiva dissonansen blir naturligtvis enorm, när hela vår världsbild måste omvärderas.

   Vi svarar därför hellre med ilska. Men se istället ilskan som en signal att du kan ha missförstått något! Vetenskaplighet kräver att vi ser med glädje på falsifikation och nya hypoteser! Vi blir tacksamt smartare, steg för steg. Så måste vi se det!

   Goda människor i vänstern har svårt att tro att det finns sådan lögnaktig ondska, men fråga vilken psykolog eller psykiatriker som helst! Jodå. Narcissister, sociopater och psykopater existerar och de bryr sig inte särskilt mycket om oss andra.

   Det finns även massvis med rädda vetenskapsmän som ogärna vill bita den hand som föder dem. De blir hotade, avskedade och svartmålade av psykopaterna om de går emot den massiva propagandan.

   Någon öppen respektfull diskussion får inte existera i fulmedia. Även gott folk i vänstern har drabbats av denna ovetenskapliga och odemokratiska stil, t.ex. Håkan Juholt som inte ville invadera Libyen åt USA. Då skulle han drevas och svartmålas av fulmedia ägd av samma intressen som lever på konflikt och krig.

   Det är därför det är av allra största vikt att alla i vänstern tar del av denna video om propaganda som jag textat på svenska! Den kommer från en svartmålad vänsterman och professor i media, kultur och kommunikation, Mark Crispin Miller: https://swebbtube.se/w/1JcWL8okYCP4wLrFiRSFF2

   Detta är en man som är öppen för alternativa hypoteser och falsifikation av både dessa hypoteser och det existerande narrativet som kablas ur av den lögnaktiga ondskan dygnet runt.

 2. I Nordangårds sällskap finns Lars Bern, Elsa Widding, och den där skumme Carl Norberg som sitter och mumlar iförd mörka glasögon i en bil, som förresten hördes beklaga sig över ”dessa medelmåttiga judar”
  Lars Bern skrev i början om judiska bankirer, undrar om inte Nordangård också gjorde det. Dessa figurerar ofta på SwebbTV.

  Till dem hör också f d Stockholmsinitiativet, som bytte namn till Klimatupplysningen. Undrar om gjorde det för att alla forskningsresultat som dom drog upp som bevis ”på att klimatförändringarna inte existerar, eller om dom existerar så beror det på naturliga orsaker typ” genast kunde vederläggas av Uppsalainitiativet.
  Det här gänget får mig tänka på Nazityskland, då Hitler och CO skyllde allt på ”judiska bankirer”…för att förvilla att den egentliga orsaken till allt elände på jorden är kapitalismen.
  Och i gruppen ”kapitalister” finns folk som tillhör olika sorters religiösa och icke-religiösa grupper representerade.

  • Catarina; du skriver ”för att förvilla att den egentliga orsaken till allt elände på jorden är kapitalismen.” En stor och viktig del av kapitalismen är bankerna. Jag följde en länk i en kommentar någonstans och hamnade i den här artikeln https://www.theoccidentalobserver.net/2022/10/25/obscuring-the-jewish-issue-in-alt-media-example-2-banking-dynasties/ som handlar just om de judiska storbankerna och deras delaktighet i skapandet av USA:s Federal Reserve. Intressant.
   En av dessa familjer är Warburg och här är ett citat ur artikeln, där en företrädare, Paul Warburg vittnar i kongressen: Recall the statement made by son of Paul Warburg, James Paul Warburg, on the Congressional Record in 1950, before a Senate Subcommittee of the Committee on Foreign Relations, regarding Revision of the United Nations Charter. We will consider it in its succinct but potent entirety:

   ”I am James P. Warburg, of Greenwich, Conn., and am appearing as an individual.

   I am aware, Mr. Chairman, of the exigencies of your crowded schedule and of the need to be brief, so as not to transgress upon your courtesy in granting me a hearing.

   The past 15 years of my life have been devoted almost exclusively to studying the problem of world peace and, especially, the relation of the United States to these problems. These studies led me, 10 years ago, to the conclusion that the great question of our time is not whether or not one world can be achieved, but whether or not one world can be achieved by peaceful means.

   We shall have world government, whether or not we like it. The question is only whether world government will be achieved by consent or by conquest.

   Today we are faced with a divided world—its two halves glowering at each other across the iron curtain. The world’s two superpowers—Russia and the United States—are entangled in the vicious circle of an arms race, which more and more preempts energies and resources sorely needed to lay the foundations of enduring peace. We are now on the road to eventual war—a war in which the conqueror will emerge well nigh indistinguishable from the vanquished.

   The United States does not want this war, and most authorities agree that Russia does not want it. Indeed, why should Russia prefer the unpredictable hazards of war to a continuation of here [sic] present profitable fishing in the troubled waters of an uneasy armistice? Yet both the United States and Russia are drifting—and, with them, the entire world—toward the abyss of atomic conflict.” slutcitat.
   Påminner en hel del av vad WEF idag sysslar med, en världsregering. Och självklart anklagas alla som skriver sådant för antisemitism. Till och med en sedan som Jeremy Corbyn blev ju avsatt och tystad på den grunden. Ett tabu, liksom att ifrågasätta covidvaccin, att tycka att Ryssland blev provocerade in i Ukrainakriget, att CO2 kanske inte är den främsta anledningen till klimatförändringarna osv. Allt måste kunna granskas och diskuteras.

   • Jag håller med Catarina om att dom etniska och religiösa aspekterna är rent obehagliga och dom gör även mig synnerligen misstänksam till en del oberoende media på högerkanten.

    • Svar till Anders Åberg;
     Jo, det kan man visst tycka, men det får inte leda till att man förnekar verkligheten. Mycket kapital leder till mycket makt och stort inflytande och det inflytandet har bevisligen bl.a. omsatts till skapandet av staten Israel. Det starka stödet till Israel från USA har naturligtvis geopolitiska orsaker, men om det finns väldigt starka judiska/sionistiska lobbygrupper använder de självklart också sitt inflytande till sådant som ligger dem varmt om hjärtat. Att konstatera detta handlar inte om antisemitism. På samma sätt måste man granska ägandet av mainstream-medierna och hur det kommer sig att så mycket undanhålles medborgarna och att alla verkar tala med en röst. Och att röster tystas pga. rädsla för antisemit-stämpeln.

    • Förstår rädslan att bli sammankopplad med extremhögerns fullblodsrasister.

     I min mening är extremhöger vilseledda, eller kanske i undantagsfall med på eländet, eftersom de i min mening går bankmaffians ärenden när de skapar konflikt. Samma sak gäller även extremvänstern.

     Se bara på de kriminella nazisterna i Ukraina som tar för sig på sitt eget folks bekostnad!

     Klart att bankmaffian vill att nationalister och kommunister skall bråka med varann och kalla varandra olika nedsättande ord, men i själva verket är vi alls inte så olika, även om vi i arbetarklassen reagerat på olika vis beroende på oxytocin-nivåer, uppväxt och grupptillhörigheter. Vi har även olika åsikt om skattesatser, men detta ska vi väl inte bråka om, men låta demokratin avgöra, eller?

     Vi vill alla ha en bättre demokrati, fred, hälsa och ekologisk hållbarhet. Detta måste vi skaffa oss lokalt, regionalt och nationellt!

     Globalisterna har nu visat att de är emot allt det vi arbetare, arbetslösa, sjuka, unga och gamla är eniga om.
     + Bankmaffians demokratisyn är vidrig och de mutar våra representanter. Deras påstådda fredssträvanden är lögnaktiga och krigshetsande.
     + Bankmaffians jakt på fåtalet miljondelar CO2, samtidigt som de själva är för global handel och flyger privata jetflygplan och provocerar fram krig, är skrattretande. Detta är raka motsatsen till ekologisk hållbarhet.
     + Bankmaffians fipplande med virus och deras plandemi, ovetenskaplig påhitt och farliga experimentella mRNA-injektioner är skadliga för hälsan och utgör i realiteten ett massmord.

   • Rolf Nilsson, håller helt med dig “Allt måste kunna granskas och diskuteras.”
    Du refererar till “Påminner en hel del av vad WEF idag sysslar med, en världsregering. Och självklart anklagas alla som skriver sådant för antisemitism.”
    Jag uttryckte mig nog lite oklart, jag menade att det påminner om Nazityskland, då anklagades judiska bankirer, nu när det gäller Lars Bern m fl har man bara hört antydningar (det är inte alls utmärkande för gruppen, jag menade att dom är samma “andas barn”, dvs man utser en grupp under Nazitiden “judiska bankirer”), nu heter det om WEF “ att dom vill skapa en världsregering”, och att dom har spridit lögner om ex klimatet och covid för att vi resten av folket ska gå på det.
    Men som Ulf Karlström skriver “Miljardärer, stora företag och organisationer har förvisso makt, men de är inbördes splittrade.” Och så är det ju i WEF också.

    Det Lars Bern och Nordangård och dom andra inte vill kännas vid, det är att det är det kapitalistiska systemet som är orsaken till eländet i världen. Men dom vill inte ändra på systemet, dom vill ha kvar kapitalismen. Därför har dom (medvetet eller inte) gått på den här linjen att betona klimatrealitetsförnekarnas åsikter för att splittra motståndet mot kapitalismen. Åsikter som ursprungligen kom från fossilbränsleindustrin…..

    Kina och Ryssland vill såvitt jag förstår inte heller ändra på det kapitalistiska systemet, men till skillnad från USA vill dom ha en kapitalism som styrs hårt av staten. I USA styrs staten helt av kapitalisterna i FIRE-sektorn, om den skriver den marxistiske ekonomen Michael Hudson https://michael-hudson.com/2013/09/f-is-for-fire-sector/

    • Catarina. Det är INTE sant att Lars Bern och Nordangård och många andra på Swebbube inte vill kännas vid att det är det kapitalistiska systemet som är orsaken till eländet i världen.

     Här är en artikel av Lars Bern:
     https://anthropocene.live/2018/03/16/globalismens-konsekvenser-for-demokratin/

     Nordangård kommer ur den gröna rörelsen för ekologisk hållbarhet.

     Folk på SwebbTube är allra oftast emot de globalistiska monopolkapitalisterna. De är visserligen inga kommunister heller. De är något mittemellan. Vi är i princip endast oeniga om skattesatsen och hur stor statens roll skall vara och hur mycket direktdemokrati vi skall ha. De är för äkta demokrati, fred, frihet och hälsa.

     Hela svenska folket, utom kommunister, vill ha kvar kapitalismen med olika nivå av socialism. D.v.s. ”den svenska modellen”.

     • Klickar man på din länk möts man av den här texten
      ”Videon är inte tillgänglig
      Videoklippet är inte längre tillgängligt eftersom det YouTube-konto som är associerat med videoklippet har avslutats.”

     • Jacob Nordangård är “gammal“ miljöpartist (precis som undertecknad) som hoppade av 2009 (tror jag det var han skrev i sin självbiografiskabok En obekväm resa) och hade förtroendeuppdrag i Norrköpings kommun.
      Själv övergav jag Mp redan 1998 efter framgångarna i valet 1994 då partiet fylldes till bristningsgränsen av lycksökare från höger till vänster. Jag satt i lokala distriktsnämnden i Bromma-Västerort och senare Västerorts stadsdelsnämnd.
      Så nog har/hade vi ett miljöengagemang.

     • Martin! Så här skriver Lars Bern om

      Vad har kolesterol och koldioxid gemensamt? – anthropocene

      ”Globalisterna började pumpa ut propaganda om att människans utsläpp av växthusgasen koldioxid inom några decennier skulle orsaka klimatkatastrofer. Den kampanjen har varit oerhört farmgångsrik. Dels har den ökat trycket mot nationernas självbestämmande och dels har den tagit all uppmärksamhet i miljöpolitiken. Det senare har lett till att de verkligt allvarliga skadorna på miljö och hälsa som orsakas av de globala företagen har kunnat gå under radarn. Dagens obildade politikergeneration är nästan inte medvetna om någon annan miljöfråga än kliamtet.

      Trots att inte några aviserade klimatkatastrofer infunnit sig fortsätter propagandan att framgångsrikt rada upp nya katastrofala förutsägelser. Livets gas koldioxid har likt kolesterolen demoniserats eftersom detta råkar passa globalismens politiska program för världsdominans.

      Visst, den sakta stigande halten av atmosfärens koldioxid och lilla uppvärmningen har påverkat ekosystemet, men inte i form av klimatkatastrofer utan genom sin centrala roll i livets mekanismer på jorden. Genom att koldioxid är den ena förutsättningen för växternas fotosyntes, så har mer koldioxid varit ytterst gynnsamt för jordens växtlighet. Jordbrukets grödor växer mer och fortare, både över och under markytan. Mer vittförgrenade och djupare gående rötter ökar grödornas förmåga att hämta näring i jorden, gör dem motståndskraftigare mot torka och frukterna över jord blir större och näringsrikare. Skogarna växer mycket fortare och ger mer råvaror till papperstillverkning, byggvirke och bränsle.”
      Det är extremt ovetenskapligt.

     • Martin!
      Så här skriver Lars Bern om klimatet:

      Vad har kolesterol och koldioxid gemensamt? – anthropocene

      Globalisterna började pumpa ut propaganda om att människans utsläpp av växthusgasen koldioxid inom några decennier skulle orsaka klimatkatastrofer. Den kampanjen har varit oerhört farmgångsrik. Dels har den ökat trycket mot nationernas självbestämmande och dels har den tagit all uppmärksamhet i miljöpolitiken. Det senare har lett till att de verkligt allvarliga skadorna på miljö och hälsa som orsakas av de globala företagen har kunnat gå under radarn. Dagens obildade politikergeneration är nästan inte medvetna om någon annan miljöfråga än kliamtet.

      Trots att inte några aviserade klimatkatastrofer infunnit sig fortsätter propagandan att framgångsrikt rada upp nya katastrofala förutsägelser. Livets gas koldioxid har likt kolesterolen demoniserats eftersom detta råkar passa globalismens politiska program för världsdominans.

      Visst, den sakta stigande halten av atmosfärens koldioxid och lilla uppvärmningen har påverkat ekosystemet, men inte i form av klimatkatastrofer utan genom sin centrala roll i livets mekanismer på jorden. Genom att koldioxid är den ena förutsättningen för växternas fotosyntes, så har mer koldioxid varit ytterst gynnsamt för jordens växtlighet. Jordbrukets grödor växer mer och fortare, både över och under markytan. Mer vittförgrenade och djupare gående rötter ökar grödornas förmåga att hämta näring i jorden, gör dem motståndskraftigare mot torka och frukterna över jord blir större och näringsrikare. Skogarna växer mycket fortare och ger mer råvaror till papperstillverkning, byggvirke och bränsle.

     • Martin!
      Läs artikeln i Proletären https://proletaren.se/artikel/bland-foliehattar-och-judehatare, en recension av en bok om konspirationsteorier.

      “Kent Werne fastnar inte i de psykologiska förklaringarna utan ser det som självklart att konspirationstänkandet formas av sociala och politiska förhållanden. Det är i oroliga tider som konspirationsteorierna frodas. När kriserna avlöper varandra, klyftorna växer och beslutsfattandet tycks alltmer avlägset, då är manegen krattad för teorier som pekar ut De Onda. Skulden kan lättare placeras hos människor av kött och blod än hos ett anonymt ekonomiskt och politiskt system.

      SKULDEN KAN LÄTTARE PLACERAS HOS MÄNNISKOR AV KÖTT OCH BLOD ÄN HOS ETT ANONYMT EKONOMISKT OCH POLITISKT SYSTEM.

      Fenomen som Donald Trump och Viktor Orbán visar att konspirationsteorierna också kan frodas i maktens korridorer. Nazityskland är förstås det historiska exempel som tydligast visar vad detta kan leda till.

      Kent Wernes bok är ett välskrivet och spännande motgift. Ett välbehövligt sådant i en tid som präglas av ”alternativa nyheter” och postmodernismens absurda förkastande av objektiva sanningar.”

      ——————————————

      Martin, lade du märket till den här meningen “Skulden kan lättare placeras hos människor av kött och blod än hos ett anonymt ekonomiskt och politiskt system.”

      På vilket sätt gagnar det oss, de 99 %-en att vi får en felaktig bild av verkligheten? Däremot gagnar det de 1%-en. Motståndet mot dem splittras, och de kan fortsätta att härska för att de söndrat.

    • Som att läsa en kopia av DN, men i Proletären. En psykologisk operation?

     Alla rimliga hypoteser buntas ihop och avfärdas helt ovetenskapligt och storvulet, utan närmare undersökning och utan granskning, medelst olika kontrollord som ”foliehatt”, och naturligtvis CIA:s favorit ”konspirationsteoretiker”, även flera av de event vi numera vet var evident sanna.

     Även när en amerikansk president varnar oss för ”det militärindustriella komplexet” skall vi väl inte dra öronen åt oss, eller? – Bara konspirationsteorier! Ingen tjänar pengar på vapenförsäljning!

     Psykopatiska krigsbrottslingar, som konspirerar, skapar krig och förintelse, existerar inte? Hitler och Azov-bataljonen är väl fiktion också? Scull & Bones och SS med sin Totenkopf existerade väl inte heller?

     Den som ser psykopatin skall alltså INTE har teorier om vad dödens hantlangare planerar härnäst? Inte ens när psykopaterna själva antyder vad de har i kikaren, vilket satanismen föreskriver? Galna sekter finns väl inte heller och de har väl heller inte sina hemliga tecken, enligt dig?

     Vi bör alltså istället lydigt injicera det experimentella innehållet som har sålts ”carte blanche” utan garanti eller ersättningsskyldigheter som kommer från de försäljare som gör enorma vinster och är för en reduktion av populationen?

     Bill Gates hade inga relationer med Jeffrey Epstein och tjänade inte storkovan på exakt det han övade politikerna på under ”Event 201”? Viruset som släpptes ut finansierades inte av USA och var inte patenterat och kom inte från ett labb? Bara konspirationsteorier? Jaså?

     Därefter skall de som blivit lurade och skadade inte få någonting och hålla käften, samt censureras på sociala medieplattformar åt Pfizer? – Dessa dödade och skadade människor finns väl inte heller?

     Den som tror att de finns är väl en ”foliehatt”, kan man väl tänka sig? För att inte tala om alla unga män som faller döda ned i myokartid och perikardit.

     Vem är en galning av oss? Jag låter dig svara efter meditation och undersökning!

     De narcissister som fortfarande tror på, eller vädrar bankmaffians narrativ ensidigt, efter allt om har evidensbaserats, är kanske de som bör stilla sin invektiv en aning?

     Undersök istället varje konspirationsteori du finner intressant! Det är inte farligt. Jag tror fortfarande på månlandningen https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2017/07/02/brage-norin-har-med-stor-sannolikhet-fel-manlandningen-tycks-omojlig-att-fejka-fotograf-forklarar-varfor/

     …och jag tror inte på David Ickes ödleteori, eller många andra klickbeten som ligger där för att väcka känslor och ge intäkter till bokförsäljning, med det finns en hel del annat intressant att både avfärda och som är brännande hett, inkl. många intressanta evidens, och jag har nog det som vetenskaplighet faktiskt kräver, nämligen både öppenhet och skepticism.

     Den som raljerar storvulet mot allt som stör den egna storvulna verklighetsuppfattningen lever sannolikt mitt uppe i en mängd massiva propagandalögner.

     • Martin, du skriver ”….. jag har nog det som vetenskaplighet faktiskt kräver, nämligen både öppenhet och skepticism.”
      Nå, berätta nu hur går det till när forskning blir erkänd som vetenskap. Räcker det med ”öppenhet och skepticism?”

    • Är det som Lars Bern skriver inte sanningen? -Jo. Jag anser det. Jag ser världsfred, ekologisk hållbarhet, beredskap och folklig kontroll som viktigare. Vad gäller klimathotet så ser jag nedkylning som ett betydligt större hot.

     Min kritik mot Berns resonemang riktar sig inte mot hans logiska slutsatser om CO2 eller klimatet, snarare mot det faktumet att han inte förstår exponentialfunktionens konsekvenser inom ett slutet system som Jorden är.

 3. ”Fruktan är mitt vapen”, hette en roman av den populäre Alastair Maclean. Innehållet minns jag inte, men nog är det så det fungerar: skapa fruktan och folk följer i panik.

  Det tydligaste kvittot kom med covid-hysterin. Hur nästan hela planeten inordnade sig i lämmeltåget och underkastade sig medicinering vars biverkningar är oöverskådliga. Och hur långsamt det sjönk in t.o.m. för experter. Den brittiske kände kardiologen Aseem Malhotra vaknade till först då hans friske far plötsligt avled och det framkom att förloppet triggats av injektionerna. Och då hade den i fackkretsar världskände tysk-thailändske Sucharit Bhakdi redan skissat på hurdana skador skulle uppkomma innan en enda injektion hade skett. Bara genom sitt mikrobiologiska kunnande och vetskapen om hur det var tänkt att preparatet skulle verka. Bhakdi har blivit sannspådd fullt ut, tyvärr. Och vad har han fått för det av den tyska staten ? Hedersbetygelser ? Icke, utan en anklagelse och åtal för ”antisemitism”. Och hela den långa raden av experter på området har bannlysts av media, Malhotra lyckades lura BBC i direktsändning när de frågade om statiner och han fick inflikat att mRNA preparaten är skadliga.

  Och nog är det detta mönster vi iakttar över hela spektret. Krigsutvecklingen som tog ett nytt kliv framåt när Sovjetunionen upplöstes och det första Irakkriget började när USA kommit fram till att de var ensam stormakt och hädanefter inte skulle tillåta andra i den rollen. Wolfowitz-doktrinen med benäget stöd av Brzezinskis stora schackbräde. Kriget blev den nya patentlösningen som skulle snabbfixa all konkurrens mot USA:s övermakt. Ganska snabbt tvingades de inse att vägen var långt stenigare än de förmodat.

  Den yngre generationen har mist sin framtidstro på grund av ”klimatkrisen”, himlen ramlar ned och barn är inte att tänka på under sådana förutsättningar. Samma mönster här, skapa skräck, tillåt ingen debatt i stora medier där journalister får sitta med som experter men inte meriterade forskare. Richard Feynman, en av de riktigt stora inom 1900-tals fysiken lär ha ryckt på axlarna när han hörde hypotesen om de mänskliga utsläppen. Han menade att hela klimatmodellen var ett feltänk. Men det var innan James Hansen kom och sade att Hudson Drive i New York skulle ligga under vatten om fyrtio år. Det är nu trettiotre år och trafiken flyter på Hudson Drive som förr – vattnet ligger där det alltid legat, men det återstår ju sju år.

  Så nog är Nordangård på rätt spår men utan att ha läst boken kan jag inte bedöma om han överdriver i fråga om kapitalkretsarnas makt. De skulle i så fall vara hur välkoordinerad och styrd den är. Intentionerna går det inte att ta fel på. Föregivande oro för planeten och mänskligheten vill de koncentrera all makt centralt till överstatliga organisatoner som de kan styra bakom kulisserna. Nordangårds studie av Rockefellers visar att han förstått att det är de gamla finanssläkterna som har mer makt än de nya oligarkerna. Fast inte är Bill Gates makt över WHO fy skam den heller. Den kan ju bli rätt kusligt när man betänker att det förutom Rockefellers finns några hundratal finanssläkter, stora och ännu större, och att de vid behov inte skyr några som helst medel. Inte att förglömma med dem lierade hemliga brödraskap. Systraskap, finns de ? Maffian och andra kriminella dansar till deras musik. Hur det kan gå till i USA har Whitney Webb skrivit en ny tvådelad bok om.

  Så jag lyfter på min tweedkeps åt Pål Steigan och Chossudovsky på globalresearch, stolleartiklarna finns på DN och i New York Times, Der Spiegel osv.

 4. Det är alltid trevligt och upplyftande med vettiga texter av klarsynta, medvetna och ifrågasättande textförfattare. Kort och koncis är bäst.Tummen upp för Ulf Karlström.
  ”Vänstern” är allt för splittrad och envist identitesinriktad för att över huvud taget vilja ställa sig på ett gemensamt satbilt fundament med syftet att organisera en stark folkrörelse, kraftfull nog att avslöja och bekämpa politiker-etablissemangets folkförakt med dess kapacitet att dölja den objektiva verkligheten genom återkommande falska påståenden eller ”hittapånyheter”. Tyvärr går den splittrade ”pekfinger-vänstern” tillsammans med ”vänster intellektualiserade” maktens ärenden när rädslan för ”missbruk” av yttrande- och tryckfrihet härskar, att inte våga avslöja och bekämpa lögnimperiet… det om något har potential att dela in människor på klassnivå eller mildare sagt ”i olika fack”.
  Sanningen är den att sanningen är förbjuden, endast munkavlarna saknas….

 5. Men men, bara för att kapitalister som Rockefeller & Co stöder klimatfonder, är det ju inte samma sak som att det klimatforskarna säger är fel.

  Kapitalister vore inte kapitalister om dom inte såg till att följa, och ibland bekosta den mest framsynta framtidsforskning, det gäller ju för dom att inte gå miste om sina vinster.

  Ett Rockefeller-anknutet bolag Exxon Mobil bedrev just sådan framtidsforskning, men i samma stund som deras duktiga forskare kom fram till att fossil energi påverkade den globala medeltemperaturen så lades all framtidsforskning ner, och Exxon Mobile började stödja tankesmedjor som gick emot det klimatforskare försökte tala om.

  Att Rockerfeller samtidigt stödjer klimatrörelser betyder bara att det är ett led i deras policy som går ut på manipulation. I en finanstidning stod i en klarsynt kommentar ”Frågan om klimatet är en trojansk häst full med socialism”.
  Klart som tusan att oljekapitalisterna tar till alla medel för att motverka en miljörörelse som har engagerat miljontals ungdomar som inom en snar framtid börjar kräva en socialism. Och motverka och splittra en vänster.

  Men det behöver ju inte heller betyda, att allt som Nordangård säger om covid är helt fel…pandemin har inte funnits tillräckligt länge för att forskare ska kunna komma med heltäckande svar. Jag har hört talas om folk som har dött för att vaccinet triggat igång underliggande sjukdomar, men också om flera som har dött av covid innan vaccinet fanns tillgängligt. Vi vet inte tillräckligt mycket om covid ännu.
  Det enda vi vet att kapitalistiska länder som har infört nyliberalism, ex offentlig sektor har privatiserats i stor utsträckning, har allra minst förutsättningar att klara en pandemi.
  Om klimatet kan vi däremot vara säkra på vissa avgörande punkter.

  • Om covid vet vi att den inte var dödligare än en stark influensaepidemi, det visste vi via John Ioannidis bara månader efter att ”pandemin” börjat. Och personer som kollar på varje munsbit att de inte får en tugga genmodifierad mat, ställde sig trots denna vetskap i kö och lät sig genmodifieras med ett experimentellt mRNA -preparat. Nu är dödligheten 15 procent högre än normalt över hela den del av världen som tog dessa preparat. Och det vet man också att de inte dör av covid. 15 procent är en enorm siffra i dessa sammanhang och har bara förekommit under storkrig. Barnafödandet ligger lägre än någonsin.

   Sedan är det sorgligt att debattörer i alternativa media kör med ad hominem angrepp mot personer som förekommer i andra alternativa media, som om det inte var nog med den statsstyrda censuren. Ebba Widding är väl med hästlängder den kunnigaste riksdagsledamoten i Sverige i energi- och klimatfrågor. Sedan är det trist att hon inte kunnat finna något annat parti än SD, ett underbetyg i hur trångt det är i den politiska korrekthetens fållor. Likadant med Lars Bern, en person med kunskaper och integritet som dessutom i många frågor är mer vänster än vänstern om gamla måttstockar ännu kunde tillämpas, men vi har fått en låtsasvänster som ligger väldigt nära sin amerikanska motsvarighet och dess uppgift är att bevara det amerikanska imperiet.

   Många fysiker som aldrig får komma till tals skulle nog kunna kritisera Ebba Widding från helt motsatt håll. Det tycks få begripa. Nämligen att hon debatterar på IPCC:s villkor och därmed hamnar inom en ram som ligger fel. Men hon gör det för att överhuvudtaget få gehör, eftersom hennes mål är att avstyra de galna energibesluten.

   Warburg-citatet ovan var intressant, men sett i ett tidsperspektiv var det inte särskilt dramatiskt med det spända läge som rådde. På 60-talet kom Romklubben och därefter har ”eliten” byggt på sina planer med en världsregering – som givetvis skall vara deras skapelse – och för att nå dit måste ständiga och starka hotbilder skapas om världens undergång. Jorden har plats bara för den gyllene miljarden, de övriga är en belastning. En teknokratisk dystopi hägrar.

    • Tack Anders. Ingen tjänar på masspsykotisk hysteri. Tvärtom så är de oftast väldigt dödliga. I det här fallet verkar det vara exakt så och som man säger i USA ”It ain’t over til the fat lady sings”.

     Vi vet inte än hur många som kommer dö av den här masspsykotiska hysterin och massvaccinationerna. Varken majoriteten av makthavarna eller läkarna verkar ens vilja titta på data, testa efter injektionerna eller obducera de som plötsligt och oväntat trillat av pinnen…

     Min nuvarande slutsats är att vi har att göra med ett mycket väl orkestrerat massmord och att vi behöver folkdomstolar eller Nürnbergrättegångar för att komma till rätta med eländet.

     Dagens politiker i hela det politiska spektrumet gör ingenting. Vi behöver nya hederliga partier som valsamverkar brett!

   • Det du skriver att dödligheten som ökat med 15%, och att det inte är Covid som de dör av stämmer in med en forskningsrapport som min dotter läst.
    Hon läser så mycket information så nu när jag frågar så vet hon tyvärr inte var hon såg den. Den var från Israel som var de första att massvaccinera alla deras invånare med Pfizers vaccin. Att man nu skulle upptäckt att immunförsvaret försämrades för varje ny spruta av Pfizer som man tog. Kom att tänka på den först nu när du skrev om att dödligheten är högre hos dem som tagit vaccinet.

   • Jan Nybondas, här kommer ett par frågor från en ”låtsasvänster ….. vars uppgift det är att bevara det amerikanska imperiet” (jag antar att du menade att jag ingick i den gruppen).
    Menar du att man inte hade behövt försöka skaffa fram ett vaccin mot viruset?
    Själv tror jag att det var absolut nödvändigt att man försökte hitta ett verksamt vaccin, men att man borde ha gjort som i Kina, dvs stängt ner samhället tills man hade hittat vaccin som garanterat inte gav några biverkningar. Men eftersom vi lever i ett ultrakapitalistiskt väst som inte till något pris vill att samhället ska stängas ner, så är det mycket möjligt att de vaccin som hastades fram kan ha svåra konsekvenser. Sen vet jag inte om det stämmer att covid inte var farligare än en svår influensa, det verkar som att ovanligt många har drabbats av postcovid, och då främst bland vårdpersonal…och dom är ju under 65 år….det kan Anders Romelsjö kanske svara på, skulle sjukhuspersonal drabbas av postinfluensa…om dom inte hade vaccinerat sig?
    Du skriver att dödligheten har ökat med 15 % i länder där befolkningen har vaccinerats. Det vore fint att få se en källa på det.
    Jag förstår inte heller vad du menar när du skriver ”Många fysiker som aldrig får komma till tals skulle nog kunna kritisera Ebba Widding från helt motsatt håll. Det tycks få begripa. Nämligen att hon debatterar på IPCC:s villkor och därmed hamnar inom en ram som ligger fel. Men hon gör det för att överhuvudtaget få gehör, eftersom hennes mål är att avstyra de galna energibesluten.”
    Vore fint om du förklarade det.

 6. Det påstås att det är människan som står för klimatförändringen. – Jag är inte riktigt säker på om klimatförändring[en/ar] ska vara i singular eller plural. För det som är känt är ju att klimatet har växlat under hela jordens existens. Grottbjörnens folk hade inga bilar eller industrier, så vitt känt, ända var klimatet på den tiden betydligt varmare än idag. Så då kanske det faktiskt finns andra faktorer som påverkar klimat än människans utsläpp. Hur ska man annars förklara den varma tid som mammutarna levde i, då Grönland var grönt och isarna runt ön obefintliga?
  Men varför klimatet lyfts upp som ett problem får sin förklaring i en skrift utgiven av Romklubben 1991. Klimatet ansågs vara en bra gemensam “fiende“ för att bilda opinion för att motivera en världsregering, även om “[g]lobal “styrning“ innebär i vår vokabulär inte en global “regering““.

  ”När vi letade efter en ny fiende som skulle kunna ena oss kom vi på tanken att föroreningar, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande skulle passa in.”
  Ur: The First Global Revolution, utg. av Romklubben 1991, sid 115. https://archive.org/details/the-first-global-revolution-a-report-by-the-council-of-the-club-of-rome-alexande

  För genomdrivandet av en de facto världsregering behöver inte folket övertygas. Det räcker med att “folkets främsta företrädare“ (som det står i regeringsformen] gillar idén att få frottera sig med den globala eliten, så som nu idag sker i Davos. Går våra påstådda företrädare med på att flytta makten från nationen – där makten till viss del kan påverkas av allmänna val – till överstatliga nivåer – där folket inte har något som helst inflytande, men däremot World Economic Forum och ett hundratal av världens största företag och världens rikaste människor – så är projektet i hamn. Och i hamn är det redan, det är bara införandet av vår nya sköna värld (Agenda 2030) som återstår. Och vi maktlösa medborgare i skendemokratin Sverige har inte blivit tillfrågade om vi vill ha den nya världsordningen eller Agenda 2030.

  Nedan är en svensk översättning av ett antal stycken ur The First Global Revolution. De är tagna ur kapitel 5 och är avsedda att i korthet 😉 beskriva den tankegång som leder fram till behovet av en gemensam fiende samt varför det befanns lämpligt att utse bl a global uppvärmning som “vår gemensamma fiende“.

  “Behovet av fiender verkar vara en gemensam historisk faktor. Stater har strävat efter att övervinna inhemska misslyckanden och interna motsättningar genom att utse externa fiender. Praktiken med syndabockar är lika gammal som mänskligheten själv. När saker och ting blir för svåra på hemmaplan avleder man uppmärksamheten genom äventyr utomlands. För samman den splittrade nationen för att möta en yttre fiende, antingen en verklig fiende eller en som uppfunnits för ändamålet. När den traditionella fienden har försvunnit är frestelsen stor att utse religiösa eller etniska minoriteter vars olikheter är störande som syndabockar.

  Kan vi leva utan fiender? Varje stat har varit så van vid att klassificera sina grannar som vän eller fiende att den plötsliga avsaknaden av traditionella motståndare har lämnat regeringarna och den allmänna opinionen med ett stort tomrum. Nya fiender måste därför identifieras, nya strategier måste utarbetas och nya vapen måste utformas. De nya fienderna kan ha ändrat karaktär och plats, men de är inte mindre verkliga. De hotar hela mänskligheten och heter föroreningar, vattenbrist, svält, undernäring, analfabetism och arbetslöshet. Det verkar dock som om medvetenheten om de nya fienderna ännu inte är tillräcklig för att skapa en global sammanhållning och solidaritet i kampen. Ideologiernas kollaps har också avlägsnat en del av de nödvändiga referenspunkterna.

  […]

  Demokratin är ingen patentlösning. Den kan inte organisera allt och den är omedveten om sina egna gränser. Dessa fakta måste vi se rakt in i ansiktet, även om det kan låta heligt. Så som den tillämpas i dag är demokratin inte längre lämpad för de uppgifter som väntar. Komplexiteten och den tekniska karaktären hos många av dagens problem gör det inte alltid möjligt för de valda företrädarna att fatta kompetenta beslut i rätt tid. Få politiker som sitter i ämbetet är tillräckligt medvetna om den globala karaktären hos de problem som de har framför sig, och de har liten, om ens någon, medvetenhet om samspelet mellan problemen. Generellt sett sker den informerade diskussionen om de viktigaste politiska, ekonomiska och sociala frågorna i radio och TV snarare än i parlamentet, vilket är till nackdel för det senare. De politiska partiernas verksamhet är så intensivt inriktad på valfrister och partirivalitet att de till slut försvagar den demokrati som de är tänkta att tjäna. Denna konfrontativa inställning ger intryck av att partiets behov går före det nationella intresset. Strategier och taktik verkar viktigare än mål och ofta försummas en valkrets så snart den har erövrats. Med det nuvarande arbetssättet ser de västerländska demokratierna sin formella roll minska och den allmänna opinionen glida bort från de valda företrädarna. Krisen i dagens demokratiska system får dock inte användas som en ursäkt för att förkasta demokratin som sådan.

  […]

  Problemet är då att uppfinna instrument för styrning som kan hantera förändringar utan våld och upprätthålla en fredskvalitet som snarare uppmuntrar än hindrar ett tillstånd av säkerhet, rättvisa och tillfredsställande tillväxt för både individer och samhällen. Vi måste inte bara hitta bättre styrmedel på nationell och internationell nivå, utan vi måste också fastställa vad som kännetecknar en förmåga att styra. Global “styrning“ innebär i vår vokabulär inte en global “regering“, utan snarare institutioner för samarbete, samordning och gemensamma åtgärder mellan varaktiga suveräna stater. De goda, och för våra syften uppmuntrande, nyheterna är att:

  ■ människor och nationer börjar komma överens om att ta “nästa steg“ tillsammans (de undviker dock noggrant att komma överens om varför de kommer överens);

  ■ detta verkar ske genom praktiska konsensusförfaranden snarare än genom formella omröstningar av instruerade regeringsföreträdare;

  ■ många internationella funktioner, särskilt de som kräver mest förutseende och operativ flexibilitet, kan utföras genom icke-statliga arrangemang;

  ■ på många områden har regeringarna redan insett att ett effektivt utnyttjande av deras mest omhuldade rättighet, deras suveränitet, kräver att den läggs samman med andra nationers suveränitet för att kunna göra saker som ingen av dem kan göra på egen hand. I denna mening innebär samarbete inte att avstå från suveränitet, utan snarare att utöva den genom gemensamma åtgärder, i stället för att förlora den eller helt enkelt inte använda den.

  […]

  Detta kräver i sin tur ledare av ett nytt slag, som kan behandla problemen både horisontellt och vertikalt. I den värld som håller på att växa fram kan beslutsfattandet inte längre vara ett monopol för regeringarna och deras avdelningar, som arbetar i, ja, ett vakuum. Det finns ett behov av att få med många partner i processen – företag och industri, forskningsinstitut, forskare, icke-statliga organisationer och privata organisationer – så att man kan utnyttja den bredaste tillgängliga erfarenheten och kompetensen.

  […]

  I den nuvarande, tomma situationen tar sig bristen på identifiering av människor med samhällsprocesserna uttryck i likgiltighet, skepticism eller rent av förkastande av regeringar och politiska partier, som anses ha liten kontroll över vår tids problem. Dessa attityder visar sig i ett sjunkande valdeltagande.

  MÄNNISKAN ÄR MÄNSKLIGHETENS GEMENSAMMA FIENDE.

  När vi letade efter en ny fiende som skulle kunna ena oss kom vi på tanken att föroreningar, hotet om global uppvärmning, vattenbrist, svält och liknande skulle passa in. I sin helhet och i sitt samspel utgör dessa fenomen ett gemensamt hot som kräver solidaritet från alla folk. Men genom att utse dem till fienden faller vi i den fälla som vi redan har varnat för, nämligen att förväxla symtom med orsaker. Alla dessa faror orsakas av mänsklig inblandning och det är endast genom ändrade attityder och beteenden som de kan övervinnas. Den verkliga fienden är alltså mänskligheten själv.“

   • Martin, egentligen borde jag också ha skrivit ”på vilket sätt tjänar det oss de 99%-en, att vi inte litar på den vetenskapliga forskning som finns om klimatet? Att det gagnar de 1%-en är ju självklart, dom kan fortsätta att att bara tänka på sina vinster och ge f-n om vår planet blir förstörd.”
    Och det är just det här som är det farliga med swebbTV och Lars Bern och Elsa Widding och Co.

    • Oavsett vem som har rätt så är det bättre att ha mer rätt än fel. Jag har kritik även mot Lars Bern och Elsa Widding. De är nog inte särskilt glada på den kritiken. Så är det med evident sanning. Den kan göra folk upprörda, även om den vill hjälpa. Ställer du upp på en intervju Magnus? Kontakta mig då!

  • Magnus du skriver ”Den verkliga fienden är alltså mänskligheten själv.”
   Visste du att 5 personer i Sverige äger lika mycket som fem miljoner svenskar. Hur kan det komma sig att vissa kan bli så extremt rika? Är det mänsklighetens fel? Vill 99% av mänskligheten att det ska vara så här?

   En viss del av mänskligheten, de sk 1%-en vill det. Och vårt samhällssystem försvarar att en del blir extremt rika och andra knappt kan överleva. Inte ett enda parti i riksdagen vill ändra på det systemet, det som grundar sig på den privata äganderätten till nästan allt i ett samhälle., produktionen, naturresurser kommunikationer osv osv..

   Dom som försvarar den privata äganderätten blir glada när du skriver “Den verkliga fienden är alltså mänskligheten själv.” för när folk läser det så förstår de inte det stora sambanden…. att vårt samhälle bygger på djup djup orättvisa.

   Visste du förresten också att Karl Marx räknade ut att det enda som gjorde en kapitalist rik det var “arbetarens obetalda arbete”. Och att det är så försvarar vartenda parti i riksdagen. (nu blir kapitalister i väst rika på att spekulera i finanser också, på våra dyra lån, dyra hyror, försäkringar, på att allt det som förr var samhälleligt ägt slumpas bort till privata ägare)
   Och en fråga till dig som har varit miljöpartist, litar du inte på vetenskaplig forskning? Tänker på klimatet.

 7. Paul Steigen skrev en artikel för ett par år sedan om hur ägandet ser ut i mediabranchen: Ca 90% av västvärldens media ägs av finansmedialakomplexet. (FMK) DVS banker, finansinstitut, investering fonder (T.ex. Black Rock foundation) Det har FMK utnyttjat för att sprida den sanning som får deras profit att öka mest – samt att få alla andras att sjunka fortast.
  -Under pandemin blockerades den vetenskapliga kunskapen och erfarenheten om bekämpandet av epidemier och pandemier med att det var ”Fake news”.
  – Nu under kriget blockeras i stormedia allt om NATO:s lurendrejerier och dubbelspel. Ryssland åsikter får inte komma fram.
  SÅ ULF CARLSTRÖM: VILL DU BEKÄMPA ”FAKE NEWS” BEKÄMPA DÅ STORMEDIA OCH DESS ÄGARE FINANSMEDIALA KOMPLEXET.
  ”Follow the money” är en bra förklaring till FMK:s agerande! Naomi Kleins analysverktyg ”Chockdoktrinen” är en parallell förklaring: Genom att skapa kaos, chocker, rädsla m.m., kan FMK i skymundan tjäna pengar – samt trycka undan, mänskliga rättigheter,frihet, demokrati, yttrandefrihet m.m. I Sverige ”spionlag”, vaxinpass, Natoanslutning, censur av ryska media m.m. I skymundan vräktes också miljarder över företagen: Resultat: Börserna steg till rekordhöjder på rekordtid. Sverige fick 500 fler miljardärer.
  Vi kommer i fortsättningen att leva i ständiga kriser. Därför talar inte NATO/USA om fred och förhandlingar. De ser uppenbart kriget som den bästa krisen.
  MEN FMK och dess verktyg WEF, EU och NATO måste bekämpas! Nere i Europa drivs många rättsprocesser mot stater för deras sätt att hantera ”pandemin”. De drivs av värdekonservativa. För att bekämpa FMK och dess nyliberalism, måste vänstern skapa en folkampanj ihop med de värdekonservativa – som t.ex Lars Bern.

 8. Ni som gärna skriver kommentarer: Bor några av er i Västsverige? Vore kul att träffas fysiskt. Blir bättre samtal då!

 9. Eftersom det diskuteras dödlighet skickar jag en kommentar jag skrev i ett annat forum 24:e nov 2021.
  På det forumet brukar kommentatorerna oavsett fråga alltid komma fram till att problemet beror på socialism och/eller kommunism.
  Ser att någon även skrev om minskande barnafödande.
  Där misstänker jag att det kan ha ett samband med det ras i födelsetalen som sker några år in på 90-talet. De kvinnor som INTE föddes de åren skulle idag vara 25–30 år och det är väl tämligen logiskt att kvinnor som inte fötts inte heller föder barn.
  Tänka sig att Bildt/Carlsson lyckats påverka Sveriges demografi i två vågor.
  Ni behöver inte ta åt er av ”idioter” det är mer ägnat åt dem som jobbar med dessa frågor professionellt.
  ”Andersson
  Nov 24, 2021 @ 22:46:31

  Tycker denna fråga om överdödlighet är ganska fascinerande för den bevisar att även idioter kan klara av en akademisk utbildning, troligen genom att likt papegojor upprepa vad de hört och läst men helt utan djupare förståelse.
  Människor har precis som bilar en viss livslängd, en och annan stryker med av olyckor eller konstruktionsfel, men de flesta när de uppnått konstruktionens livslängd.
  För bilar brukar utskrotningen ta fart vid ca 15 år för människor vid ca 70 år.
  I åldrarna mellan 78 till 88 år är det en mycket stor relativ andel som dör och därför är det för den totala dödligheten avgörande hur stora dessa årskullar är.
  På 1930-talet fanns det årskullar som var på ca 85 000, några år in på 40-talet ökar det rejält och har för mig att 1943 är det uppe i 136 000.
  Skall man söka orsakssamband i dödlighet mellan olika år måste man ta varje årskull för sig och se hur många procent som dött i respektive årskull, absolut inte klumpa ihop årskullar och räkna medelvärde. Det är därför inte speciellt konstigt att vi haft låga totala dödstal de senaste åren. I början på 1900 talet fram till ca 1920 hade vi också mycket stora årskullar, många av dessa dog på 90-talet, därav den höga totala dödligheten på 90-talet.
  Det blev många lediga lägenheter och villor, det tillsammans med tokliberaler i regeringen så rasade priserna och många förlorade flera hundratusen som de ännu inte har hunnit betala av.
  De som är födda 1943 fyller 78 i år, så de närmsta åren lär de totala dödstalen stiga rejält, så det lär bli många lediga lägenheter och villor och heter då finansministern Elisabeth Svantesson, ja då är kraschen ett faktum, med en skillnad – på 90 talet förlorade folk hundratusentals kronor på 2020 talet lär det handla om miljonbelopp.
  Å andra sidan röstar man fram en tokliberal finansminister utan att vara så pass förmögen att man är ekonomiskt oberoende får man skylla sig själv, men det är synd om de oskyldiga.”

 10. Känner en bra kvinna i Göteborg som är vänster precis som mig. Vi är båda med i samma organisation för demokrati och yttrandefrihet åt folket.

  Kontakta mig gärna om du vill träffa oss i Göteborg eller via nätet! Vi behöver bli fler i hela Sverige!

  Flera av oss träffas fysiskt i Göteborg på Lördag i Brunnsparken 12-14. Precis alla som har något de vill säga eller bara vill lyssna är varmt välkomna, politiker såväl som vanligt folk, helt oavsett åsikt!

  Talarna spelas in och jag lägger upp det på SwebbTube efter redigering på min användare ”Martin – Valsamverkanspartiet”.

  Alla som är med är dock inte vänster, även om vi är eniga i mycket, t.ex. om fred och hälsa. Jag hoppas på att politiker och människor för bred valsamverkan kommer dit och talar.

  Välkomna!

 11. Åh, hur gärna hade jag inte önskat att alla klimatrealitetsförnekare hade rätt, men tyvärr mitt sunda förnuft sätter sig envist emot det. Jag har läst allt jag har kommit över om frågan, särskilt varenda artikel som säger att det är ”lugnt, vi behöver inte oroa oss för klimatet, så här ligger det till: solen…. hockeyklubba…. havstemperaturen …naturliga… osv ”
  Men tyvärr, jag har alltid, precis alltid, kunnat googla fram övertygande argument för att vi behöver VISST oroa oss.
  Vi måste se till att ta itu med klimatförändringarna och inte låta oss luras av konspirationsteorier.
  Den här recensionen av en bok skriven av Kent Werne om just konspirationsteorier är mycket upplysande. Läs den!
  https://proletaren.se/artikel/bland-foliehattar-och-judehatare
  “Kent Werne fastnar inte i de psykologiska förklaringarna utan ser det som självklart att konspirationstänkandet formas av sociala och politiska förhållanden. Det är i oroliga tider som konspirationsteorierna frodas. När kriserna avlöper varandra, klyftorna växer och beslutsfattandet tycks alltmer avlägset, då är manegen krattad för teorier som pekar ut De Onda. Skulden kan lättare placeras hos människor av kött och blod än hos ett anonymt ekonomiskt och politiskt system.”

  Författaren Maths Nilsson har på sin blogg en annan artikel om Lars Bern och Swebb TV och klimatet.https://mathsnilsson.se/2021/07/20/hur-lars-bern-och-swebb-tv-skapar-klimatmyter/

  Han har dessutom två nyskrivna artiklar om Elsa Widdings böcker
  https://mathsnilsson.se/2023/01/08/recension-av-elsa-widdings-sd-nya-klimatbok-del-1/

  https://mathsnilsson.se/2023/01/08/recension-av-elsa-widdings-sd-nya-klimatbok-del-2/#comment-7105

  • Catarina Östlund. Luras inte med, eller låt dig inte luras av, kontrollordet ”konspirationsteorier”. Ordet användes första gången av CIA för att få folket att inte våga betvivla Warren-rapporten.

   Numera är evidensen överväldigande att människor i CIA låg bakom mordet. De som hade en teori om en konspiration inom CIA hade förmodligen rätt.

   Jesse Ventura har hört ett stolt gammalt vittne om John F. Kennedy och även Tucker Carlsson har en källa inom CIA som har bekräftat.

   Luras inte med, eller låt dig inte luras av, det sekteristiska ordet ”klimatförnekare”.
   1. Ingen med kompetens på området klimat förnekar att klimatet förändras med tiden. Historiska data är tydliga. Tag gärna en titt på dem! https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2014/07/12/torpedering-av-klimatbluffen-av-professor-bob-m-carter/
   2. Bli uppmärksam på kontrollordet ”förnekare” som används av psykopatiska sektledare för att hota sektmedlemmar till lydnad. Vetenskap går ut på att försöka ”förneka” (falsifiera).

 12. https://www.globalresearch.ca/covid-jabs-have-erased-25-years-health-gains/5803584

  Detta är en kommentar till en fråga från Vivianne: Den länkade artiklen är skriven av Dr Joseph Mercola som även skrivit en bästsäljande bok om covidfrågan. Mercola har även en egen hemsida men den låg åtminstone för en tid sedan under myndighetscensur så att artiklarna som en defensiv åtgärd låg framme bara några dagar. På globalresearch.ca finner man ett helt arkiv av Mercolas artiklar om man på sökning knappar in hans namn.

  På globalresearch.ca publiceras en mängd artiklar av olika skribenter, det kommer nya nästan dagligen, där hitta man svaren eller källorna där man kan söka vidare. Den senaste nyheten är att amerikanska luftfartsmyndigheten FAA i tysthet gått och markant justerat de krav som ställs på piloters EKG-prover. Piloterna testas regelbundet, mer sällan i ung ålder och årligen efter 40 om jag minns rätt. De som upptäckt justeringen kan inte annat än anta att piloters EKG:n inte längre ryms inom gamla normvärden och att branschen skulle bli tvungen att avskeda folk till en grad som skulle skapa pilotbrist.

  På dagens globalresearch ligger även en artikel av Peter McCullough som berättar hur deras kampanj mot vaccinering av gravida faktiskt nått ut och att allt färre tagit preparaten.

  En tes om vaccinskadorna är att ju fler doser desto större risk att skadas. En annan är att eftersom vaccinerna är superkänsliga så fungerade de inte i inledningsskedet i full utsträckning. Detta måste förtydligas: Att vaccinet inte fungerade var en god nyhet och inte en dålig – allså omvänt mot vad det ju normalt borde vara. Men den process i cellerna som vaccinet skall trigga igång uteblev och det är den goda nyheten, därför att denna process är just den som leder till alla skador om den kommer igång. Det har spekulerats mycket i varför olika vaccinpartier lett till så olika skadeverkningar och svaret på denna fråga kan även ligga här. De som fick ett skadat vaccinparti fick bara en vätska som kanske är värre än koksaltlösning men inte direkt skadlig.

 13. Catarina; Du tar avstånd från vad Lars Bern och Elsa Widding skriver och det kan du naturligtvis göra, men när du påstår att det är ovetenskapligt, det som Lars Bern skriver om CO2 och kolesterol är jag inte med. Holländska växthus höjer CO2-halten i växthusen för att öka tillväxten, det är väl knappast ovetenskapligt, eller? Inte heller att kritisera kolesterol-larmen med tillhörande statinförskrivningar, här finns belägg för att statiner inte ökar överlevnaden och att kolesterol faktiskt tillverkas av oss själva och är nödvändigt.
  Sedan tar du upp Kent Werne och det låter som att du försvarar stigmatisering av debattörer genom att stämpla dem som konspirationsteoretiker. Det ordet borde inte användas över huvudtaget, i stället borde deras argument granskas i vetenskaplig anda, de som inte instämmer i de officiella berättelserna, läs politiska mord som JFK, RFK, MLK, Palme, Lumumba och händelser som Estonia, 9/11, mRNA-vaccinerna, covids farlighet, nyttan av nedsänkningar och munskydd osv.

  • Rolf Nilsson, det Lars Bern egentligen skriver i sin text det är att vi INTE ska bry oss om vad den vetenskapliga forskningen säger om klimatet.
   För att ge ett trovärdigt intryck blandar han in sånt som är sant, att växtligheten ökar om den tillförs Co2, och att kolesterol tillverkas av oss själva och att statiner inte ökar överlevnaden. Han agerar också lömskt när han jämställer kvällstidningarnas larmrapporter med vedertagen vetenskaplig forskning.

   Han försöker med andra ord manipulera oss att tro att “vi ska inte bry oss om vad klimatforskarna säger om klimatet, det “är bara en grupp globalister som har hittat på alltsamman för att vi inte ska bry oss om viktigare saker.”

   Rolf du skriver “i stället borde deras argument granskas i vetenskaplig anda, de som inte instämmer i de officiella berättelserna, läs politiska mord som JFK, RFK, MLK, Palme, Lumumba …osv” och tilläggas kan att “ryska revolutionen var ett verk av kapitalister från USA och judar förstås”.

   Självklart ska alla argument granskas vetenskapligt. Det som är utmärkande för Klimatupplysningen, Lars Bern och Elsa Widding när dom skriver om klimatet, är att dom inte har vetenskapligt stöd för det dom egentligen säger på ett försåtligt sätt “lita inte på forskarna, vi befinner oss inte alls i någon klimatkris”.

   Och då kan man ju undra, varför skriver dom det? Vill dom styra politiken i en viss riktning?

   • Catarina; Jag är absolut ingen expert på klimatet, men jag läser olika saker och försöker tänka.
    1 IPCC har teorin att växthusgaser som CO2 och metan orsakar en temperaturhöjning. Temperaturhöjningen kan väl inte ifrågasättas, möjligen vad som är största orsaken och här går åsikterna isär.
    2 Andra källor påvisar temperaturdata från långt tillbaka, borrkärnor från Grönland osv. och dessa visar cykliska klimatvariationer med återkommande toppar.
    3 Klimat är en komplicerad sak. Solen står ytterst för uppvärmningen av jorden och den stora vattenmassan, molnbildning, fenomen som El Niño och La Niña (som orsakat hungersnöd i historisk tid pga. just klimatförändringar), vulkanutbrott, gasutsläpp under vattnet mm.
    4 Bl.a. Karl Wang har pratat om Henrys lag, att haven binder CO2 och frigör CO2 vid uppvärmning – alltså att först ökar temperaturen, sedan CO2-halten i luften. Den gamla tvisten om orsak och verkan. Jfr. prishöjningar vs.krav på löneökningar, vilket kommer först?
    5 Jag har uppfattat det så att IPCC använder datorsimuleringar, förenklat typ excel-ark, där man stoppar in och kan ändra parametrar, de parametrar man stoppar in kan vara mer eller mindre korrekta värden. Kanske någon i tråden kan bidra med fakta?
    6 Forskare är som alla andra (politiker och journalister t.ex.), dvs. de kan köpas, liksom i Big Pharma-svängen – de är beroende av forskningsanslag för att överleva och man biter inte den hand som föder en (eller den som betalar lunchen bestämmer menyn). Inte minst har covid19 bevisat detta.
    7 Det finns forskare med annan uppfattning, att en ny liten istid är mer nära förestående, även om jag inte har länkar till något, andra i tråden kan förmodligen bidra.
    8 När alla plötsligt börjar springa åt samma håll blir jag alltid misstänksam. Finns det något intresse som tjänar på detta? Som vid covid19, som vid Ukrainakriget?

    Så, vad skall man tro? Välkomnar debatt i ämnet!

    • Rolf du skriver ”Finns det något intresse som tjänar på detta?” och ”Så vad ska man tro?”. Det finns en bra blogg som heter Sceptical Science som jämför allt
     som skeptiker säger med det som vetenskapen säger…..
     https://skepticalscience.com/paper-assessing-exxon-mobils-global-warming-projections.html
     I artikeln ovanför visar dom ex hur Exxon Mobil, världens tredje största privata bolag inom petroleumbranschen fick veta att deras egna mycket duktiga forskares forskning på Exxons ”framtidsforskningslaboratorium” visade att fossilt bränsle orsakade global uppvärmning) . Genast lade Exxon Mobil ner all framtidsforskning.

     Det här gör mig faktiskt upprörd, det var för 50 år sedan, tänk om dom istället hade stöttat sina forskare och gått ut och talat om för världen vad som höll på att hända. Istället satt dom igång att stödja tankesmedjor som talade emot klimatvetenskapen som kom fram till att fossil energi påverkade den globala uppvärmningen.
     Varför gjorde dom det? Jag tror att du vet svaret ”Vinstintresset, naturligtvis.”

     Svara

    • @Rolf Nilsson 21 januari, 2023 At 09:58
     —Att ökande temperatur följs av ökande koldioxid halt är mätningar, inte teorier eller någon tvist. Dessutom är koldioxidhalten inte en väsentlig drivkraft i systemet, det är vattenånga och metan.
     —IPCC använder datorsimuleringar och dom har inte uppdaterat modellerna på omkring 50 år.
     https://wattsupwiththat.com/2019/12/06/climate-models-have-not-improved-in-50-years/
     —Man ändrar parametrarna, och det är bara vilda gissningar, och ändrar till man får det resultat uppdragsgivaren vill betala för.
     —Jag har tittat på dessa modeller, och dom är rena idiotin. Det är vädermodeller, eller snarare gissningar. Vi använder regelmässigt sådana modeller för att simulera flöden i processindustrier, eller trafik i kommunikations system. Detta är liknande, men IPCC simulerar något helt annat.

     Solen driver klimatet, och energiflöden på jorden reglerar det. Det är luftströmmar och havsströmmar. Det är ett mycket komplicerat system vi vet väldigt lite om. Nyligen var det värmebölja i Europa,
     —Nya värmerekord slagna i flera europeiska länder
     https://www.expressen.se/nyheter/nya-varmerekord-slagna-i-flera-europeiska-lander/

     —”Alex Burkill, meteorolog vid Met Office, menar att orsaken till den för årstiden extrema värmen är en massa av varmluft som skapats utanför Afrikas västkust och sedan rört sig nordöst och dragits in över Europa genom ett högtryck över Medelhavet.” OK – varför – hur?

     Golfströmmen transporterar värme till Sverige, som håller landet beboeligt.

     Främsta anledningen här är att oligarkin (WEF) och staterna utnyttjar det för att plocka åt sig mer pengar.
     —John Kerry: Vi är en ”utvald grupp människor” som vill ”rädda planeten”
     —John Kerry kräver ”biljontals” dollar för att lösa klimatkrisen: ”Vi behöver desperat pengarna”
     Fram med plånboken. Just nu betalar ni med elräkningen eller vid bensinpumpen. Det är bara förrätten. Räkna med de nya nationalrätterna, kall kattmat, böner och gröt.

     • Tja, vem ska man lita på.dig Karl W, eller på två av 2021 års nobelpristagare i fysik?

      “Årets Nobelpristagare i fysik, Syukuro Manabe och Klaus Hasselmann, var pionjärerna som lade grunden till den moderna klimatmodelleringen. Idag är klimatmodeller ett centralt verktyg för att bedöma hur klimatet förändras utifrån samhällets utsläpp av växthusgaser.”

      https://www.smhi.se/forskning/forskningsnyheter/grunden-till-modern-klimatmodellering-i-arets-nobelpris-1.177832

     • @Catarina Östlund 22 januari, 2023 At 09:51
      Kanske en bra idé att skaffa sig lite egna grundkunskaper. Att någon får ett nobel pris betyder bara att en lite, nära hemlig och begränsad grupp, gillade deras arbete. Som vi har sett är nobelpriset dessutom väldigt politiskt. Dessutom betyder det allt annat än att andra inte har bättre kunskaper i ämnet. Nikola Tesla var en briljant fysiker, men fick aldrig nobelpriset. Edwin Hubble, astronom, en annan, för att inte nämna Albert Einstein, relativitetsteorin. Då han inte fick nobelpriset, betyder det att andra visset bättre. Andra sidan av myntet är PLO och Yasser Arafat, en dödens handelsresande, och även Adolf Hitler var nominerad, Flera gånger har BigPharma sponsrat kandidater eller vinnare i kommersiella syften.

      Vem du skall tro på. Utbildning säger mycket, ”forskning” i väder och klimat betyder ingenting. Där gäller åsikter och väder spå gubbar. Johan Rockström är ju agronom, alltså jordbrukstekniker, ändå framhålls han som klimat expert. Det är lite som att utse byns snickaren till chefsläkare. Utbildningar som har värde här är civilingenjör och teoretisk fysik. Att få nobelpriset är inte en kunskap eller kvalitetsstämpel.

   • https://www.youtube.com/watch?v=CUKEm-QdIbY

    Det är oerhört mycket mer komplicerat än så Catarina, ”den vetenskapliga forskningen säger”, ”konsensus” osv. I två år har världen lyssnat på ”konsensus” och på Mr ”I am the Science” Anthony Fauci och det ser olycksbådande ut, folk dör som aldrig förr.

    Samma gäller klimatet: Konsensus är vetenskapens död, en levande vetenskap främjar debatt och inte censur som konsensus gör. Eller hur många alternativa röster fick komma till tals i Davos där mörkrets makter ojade sig över klimathotet ? De hade kunnat inbjuda professor William Happer från Princeton som jag länkat till ovan eller många andra som tänker som han. Varför gjorde de inte det ? Han hade gärna flugit kommersiellt och inte med privatjet som alarmisterna i Davos.

    Den dystopiska framtidssynen är en agenda för ökad makt och större profiter. Ta bara profiterna: de vinner både på oljan och alternativen. Oljan ger högre profiter med alla regleringar och alternativen är en outsinlig källa för subventionsmiljarder och nya normer som utnyttjas för att centralisera makten i globalisternas händer.

    Jag skulle därför gärna se att debattörer som Lars Bern och Elsa Widding bemöts med respekt eftersom de är seriösa debattörer till skillnad från gaphalsarna i media och riksdagen. Att vara seriös behöver inte betyda att ha rätt alla gånger men dessa personer är tydliga och sakliga i det de säger. Redan att lyssna på Lars Berns svenska är musik i öronen. Elsa Widding har inte heller påstått att hon är främsta expert i Sverige, hon brukar nämna forskare vars böcker hon rekommenderar för läsning.

    • Jan Nybondas du skriver:
     “Samma gäller klimatet: Konsensus är vetenskapens död, en levande vetenskap främjar debatt och inte censur som konsensus gör.”
     Du får ursäkta mig, men det låter väldigt flummigt!
     Läs här vad Uppsalainitiativet och Vetenskap och Folkbildning skriver (de senare delar ut pris till Årets förvillare”
     Lars Karlsson, professor datavetenskap, Örebro. (På Uppsalainitiativet.) citerar vetenskapshistorikern Naomi Oreskes “Konsensus uppstår när vetenskaplig kunskap mognar och stabiliseras. Med några anmärkningsvärda undantag försöker forskare inte medvetet uppnå konsensus. De arbetar med att utveckla rimliga hypoteser och samla in relevant data, som debatteras på konferenser, på workshops och i peer-reviewed litteratur. Om experter bedömer att bevisen är tillräckliga och att förklaringen är sammanhängande, kan de anse att saken är avgjord. Om inte, fortsätter de att arbeta. Historien gör det möjligt för oss att bedöma om vetenskapliga påståenden fortfarande är i förändring och sannolikt kommer att förändras, eller är stabila, och ger en rimlig grund för åtgärder.”

     Och i en kommentar skriver han “Budskapet är inte att konsensus är bevis. Det är i stället att bevis leder till konsensus.”
     ——————————–
     Föreiningen Vetenskap och folkbildning skriver så här:
     “Vetenskaplig konsensus innebär att alla, eller åtminstone de allra flesta, kunniga deltagare i en debatt är överens i en fråga. Sådan konsensus brukar ta åratal att uppnå, och den är mer än bara en sociologisk sak: konsensus är en viktig del av hur man känner igen vetenskaplig kunskap. Nästan inga experimentella resultat eller andra observationer är nämligen entydiga till sin innebörd. Innan vetenskapen kan sägas veta vad de betyder krävs därför diskussion bland kunniga forskare, kanske upprepade experiment, kanske kompletterande observationer….

     Vetenskaplig kompetens skaffar man sig genom lång utbildning och träning, och man bevisar den genom att bidra till diskussionen med arbeten som klarar kollegornas kvalitetsgranskning.

     “Vetenskap är det systematiska sökandet efter sådan kunskap som inte beror på den enskilda individen, utan som envar skulle kunna återfinna eller kontrollera. Pseudovetenskap är utsagor som inte är baserade på vetenskap men som framförs på ett sådant sätt att de skall ge intryck av att vara vetenskapligt grundade.”
     https://www.vof.se/om-vof/

     • Mången konsensus i vetenskapens historia har omkullkastats, vi behöver bara nämna Einstein.

      Sedan är det MS-mediernas myt att en klimatkonsensus råder, 97 procents -argumentet berörde en trivial fråga. Lyssna på några videon med William Happer t.ex. Eller Willie Soon.

      Däremot kan jag hålla med om att konsensus om jordens runda form kan vara svår att omkullkasta. I mer komplicerade frågor har de mest oväntade kast kunnat ske. Och sedan skall vi ju inte inbilla oss att koldioxiden kan rå på de planetära krafterna. Jordens omloppsbana omfattar om jag minns rätt tre olika variationer vad gäller banans form och jordens lutning. Alla varierar sinsemellan oberoende och tar stundom ut varandras påverkan på jordens temperatur, stundom förstärker de denna. När alla råkar befinna sig i en fas som förstärker kylan hjälper det inte fastän jordens alla fordon körs dygnet runt och kolkraftverken likadant.

     • Jag har noterat att konsensus råder inom MSM om att Putin är en ond diktator som helt oprovocerat har angripit det stackars Ukraina som inte alls hyser någon nazism. Man kan undra varför det är så?

    • @Jan Nybondas 21 januari, 2023 At 10:41
     Glöm aldrig historiens välkända Aristoteles konsensus, vilket varade i nära 2,000 år, till Galileo visade att det konsensus var fel. Han blev nära nog avrättad för det.

     • Karl W, slutsatsen av det du skriver måste bli att om den tekniska utvecklingen inte ens för 1500 år sedan hade nått exakt samma nivå som idag, så hade man ändå inte kunnat se det som Galilei såg med sin kikare, “att jorden inte var centrum i kosmos”?

      Eller hur menar du? Men jämförelsen med den konsensus som rådde under Galileis tid, passar bra in på ett sätt; inkvisitorerna spelade ungefär samma roll som klimatrealitetsförnekarna idag …..företrädare som dom är för ett visst politiskt ekonomiskt system, dvs kapitalismen, som på sikt med sitt eviga krav på vinst och tillväxt kommer att ödelägga allt mänskligt liv på jorden.

     • ”Ett misstag blir inte till sanning p.g.a. mångfaldig spridning, och sanningen blir inte heller felaktig om ingen ser den. Sanningen står fast, även om det inte finns något offentligt stöd. Den är upprätthåller sig självt.”

      ”An error does not become truth by reason of multiplied propagation, nor does truth become error because nobody sees it. Truth stands, even if there be no public support. It is self sustained.”
      / Mahatma Gandhi Young India 1924-1926 (1927), p. 1285

     • @Catarina Östlund 22 januari, 2023 At 09:40
      Det är konsensus runt Aristoteles bevisligen felaktiga teorier jag talar om. Dom är jämförbara med dagens uppblåsta konsensus runt ett antal teorier, som att människan skall kunna reglera och styra klimatet, bara dom får tillräckligt med pengar.

  • @Rolf Nilsson 20 januari, 2023 At 19:43
   Kina bygger nu växthus flera kvadratkilometer stora. Där höjer man koldioxidhalten, man förbrukar alltså koldioxiden, och varken gödsling eller giftbesprutning behövs. Läsvärt.

   —On the Belt & Road: China building world’s largest greenhouses for Egypt
   https://news.cgtn.com/news/3d55544d786b4464776c6d636a4e6e62684a4856/share_p.html?from=timeline&isappinstalled=0
   —Vegetable greenhouses in Tibet lead local farmers to better life
   http://en.kangbatv.com/sy_22743/js/2020-10-14/345951.html
   —Greenhouse farming – the future for Asia?
   https://www.asiafundmanagers.com/int/greenhouse-farming-the-future-for-asia/

   Företag som sysslar med GM och företag som Bayer gillar det knappast.

 14. Rolf, och Karl W
  Lars Berns säger att “Co2 är bra för växtligheten”, och därmed drar han slutsatsen att Co2 är bra var den än befinner sig. Men kanske är det så att Kina lyssnar på vetenskapen som säger att CO2 är bra för växtligheten men också att för stora mängder av det i atmosfären höjer jordens medeltemperatur.

  https://www.naturskyddsforeningen.se/faktablad/hur-fungerar-vaxthuseffekten/

  “När mängden växthusgaser i atmosfären ökar förstärks växthuseffekten. Det är som att lägga en extra filt över jorden, vilket leder till att jordens medeltemperatur ökar. Det är den här temperaturökningen som kallas global uppvärmning och den globala uppvärmningen är orsaken till att klimatet förändras.”
  Om Kina låter vetenskapen styra så är de värda att beundras inte bara för det, utan för sin strävan efter en multipolär värld, i vilken världens länder samarbetar fredligt med varandra. Utan fred på vår planet, kan vi aldrig komma tillrätta med klimatet. Alla klimataktivister borde engagera sig i Nej till Natorörelsen!

  • “ism-dikten” eller “råd till ett nyfött barn”

   Innan du blir kapitalist,
   kommunist, monetarist,
   anarkist, marxist, fascist,
   terrorist, imperialist,
   socialist, syndikalist,
   eller rentav folkpartist
   måste lilla du förstå
   att så snart som du kan gå
   bör du stultande gå med
   i det världsparti för fred
   som går före allting annat.
   Alla –ismer där vi stannat
   är sekunda, inte störst.
   Freden måste komma först.
   Gör den inte det, min vän,
   kommer inget efter den.

   /Tage Danielsson Källa: Svenska Freds Gratulationskort med Tage Danielssons dikt.

   Jag är redan med ”i det världsparti för fred
   som går före allting annat”. Alla från höger till vänster är välkomna!

   I all välmening byt NAMN till ”Ja till Världsfred”. Man skall alltid beskriva det man vill med positiva ord. Detta avger rätt vibrationer som fortplantar sig rätt och leder till rätt handLingar och rätt resultat.

   • Martin Gustavsson, alla gillar väl Tage Danielsson,han har sagt många bra saker, som ”om du pekar på någon med ett finger, tänk då på att tre fingrar pekar tillbaks på dig själv” (”den som sa´det han va´det” , typ) sen att han att han inte gillade -ismer..kanske inte så konstigt han var väl socialdemokrat, tog inte ställning för socialism eller kapitalism eller ”påstods ” stå mittemellan ….Fast om han hade levt nu kanske han hade ändrat sig….nu har ju S visat sitt rätta jag, dvs att helt ta ställning för kapitalism de såg till att införa EU, (=nyliberalism) och Värdlandsavtalet med Nato, och nu ansökte om medlemskap i Nato (= hjälpa USA att införa nyliberalsim i hela världen). Om vi ska kunna få FRED i världen, måste vi ju först veta ”Vem ser till att starta alla krig i världen?” För att avvärja bråk på skolgården, måste man ju veta vem som är anstiftare till alla bråk. Och ställa honom mot väggen. Och kapitalism BEHÖVER krig för vinsternas och tillväxtens skull. Det behöver inte socialismen.

     • Hmm…Nu var det ju inte ”du och Tage som skrev en kommentar”, det var du som citerade Tage…och om du kollar riktigt noga så ser du att jag skrev en kommentar om det som ligger precis här ovanför….skrev den samma dag som din, men den hamnade i redaktörens skräppost, och lades in först efter påstötning.
      22 januari, 2023 At 11:43

  • @Catarina Östlund 21 januari, 2023 At 09:25
   Koldioxid ökar växtligheten, och ger redan rekordskördar av livsmedel. Det har även uppmätts med satelliter. Sant att ökad koldioxid bidrar, men det är mycket marginellt jämfört med andra gaser.

   Kina låter vetenskapen styra, och det gör man genom att förbereda sig på de förändringar som är på väg. Man försöker inte reglera förändringarna eller klimatet. Anpassning för överlevnad gäller.

 15. Klimatrealitetsförnekare till män, var inte så dumma, när ni diskuterar klimatet, så UTGÅR ni ifrån att eftersom ex Rockerfeller och andra kapitalister stöder klimatrörelser typ…så ”måste det betyda att det som den vetenskapliga forskningen säger om klimatet är en lögn”.

  Precis som Karl W skriver ” Främsta anledningen här är att oligarkin (WEF) och staterna utnyttjar det för att plocka åt sig mer pengar.”

  Tror att majoriteten av oss kvinnor är klokare än er klimatförnekare till män är, ni är naiva😉! Vi vet hur manipulation och intrigmakeri går till. De har vi lärt oss sen vi var små flickor.

  Men sen är det ju en annan sak, enskilda klimatrealitetsförnekare kan ju ha INTRESSE av att förneka en sak, men det ligger mer på ett annat plan.

  • Den psykopatiska propagandan lurar människor med sekterismens kontrollord som ”förnekare”, samt använder ensidig och ologisk känsloargumentation och andra argumentationsfel i en strid ström. Så vet man att det är just propaganda och lögn.

   Det är en sak att bli lurad av propagandan och klart det finns dumma människor, särskilt de sexistiska, Catarina.

   Ditt argument om Rockerfeller kan vara giltigt. Rika människor som skott sig i evinnerliga tider behöver inte vilja fortsätta i gamla hjulspår. Man måste betrakta deras karaktär. Svarar de på journalisters kritiska frågor? Flyger de privatjet till Davos?

   https://swebbtube.se/w/rfkXLxweSxZWLmbWUMMzR7

   Vad forskningen säger om klimatet kan givetvis vara en lögn. Det beror på om de får finansiella belöningar när de kommer fram till ”rätt” slutsats, eller inte.

   Det är kanske 3% av alla forskare som är hederliga. Det är därför du aldrig låta dig luras av ”konsensus”. Detta är ett argumentationsfel som kallas för ”ad populum”.

   97% av alla forskare vill plocka åt sig mer pengar. Erbjuds de anslag när de bekräftar lögnen så kommer de bekräfta den utan att blinka.

   Det är främst pensionerade forskare som säger sanningen. Detta är exakt vad man kan förvänta sig. På ålderns höst blir pengarna mindre viktiga och man tänker på framtidens generationers väl och vill hålla sig till sanningen, särskilt om man tror på Gud.

   • Martin, som du ser delade jag en blinkande emoij efter att jag påstått att ni män som är klimatrea
    litetsförnekare är naiva…halvt på skämt alltså, men aboslut allvar också! Och tack och lov så är det inte utmärkande för män att vara klimarealitetsförnekare. (Råkade skriva “klimatförnekare” men två gånger skrev jag “realitetsförnekare”…vilket stämmer bättre) uttryckte mig slarvigt.
    Ni verkar tror att det ligger till så här som Karl W skriver ” Främsta anledningen här är att oligarkin (WEF) och staterna utnyttjar det för att plocka åt sig mer pengar.”…. bara för att Rockerfeller och Co, ägare till banker och oljeindustrin etc i manipulativt syfte också stöder klimatrörelser……

    Du läste nog inte vad jag skrev i en annan kommentar, att kapitalister och oligarker är extremt rädda för att klimatrörelsen ska bli radikal, dvs göra uppror mot dem, och störta hela det system som gör att dom kan göra sina enorma vinster. Dom vet mycket väl, det som stod i en av deras tidningar “Frågan om klimatet är en trojansk häst fullastad med socialism”…därför går dom in för att manipulera och försöka splittra opinionen på alla tänkbara sätt. Och ni klimatrealitetsförnekare blir deras nyttiga hantlangare.

    Jag ät ledsen, men jag är övertygad om att ingen förnuftig människa köper ditt resonemang om att ”Det är kanske 3% av alla forskare som är hederliga. Det är därför du aldrig låta dig luras av ”konsensus”. Detta är ett argumentationsfel som kallas för ”ad populum”.
    97% av alla forskare vill plocka åt sig mer pengar. Erbjuds de anslag när de bekräftar lögnen så kommer de bekräfta den utan att blinka.”
    …och det påstår du, utan några som helst bevis.

    Jag avslutar den här diskussionen med en kommentar av Olle Häggström , professor i matematisk statistik på Chalmers, han skriver :
    ”Exempelvis tycker jag mig ha noterat att många av dem som för tio år sedan lärde sig (korrekt, enligt min mening) att IPCC är en utmärkt auktoritet att vända sig till för en rättvisande bedömning av det klimatvetenskapliga kunskapsläget gjort den förhastade generaliseringen att den svenska Folkhälsomyndigheten har en motsvarande ställning som pålitlig kunskapskälla i covid-frågor. ”

    • “…och det påstår du, utan några som helst bevis.“

     Kaliber 14 maj 2006: Reportaget belönat med en Guldspade 2006! Beställningsjobb och köpt tystnad – är den fria forskningen hotad?
     https://sverigesradio.se/artikel/855121

     Catarina läs “Slaget om framtiden : Forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö“ https://www.bokus.com/bok/9789173591447/slaget-om-framtiden-forskningens-roll-i-konflikten-mellan-tillvaxt-och-miljo/

     I boken “Slaget om framtiden : Forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö“ granskar två forskare Jenny Andersson och Erik Westholm – med professors titel vid Uppsala universitet respektive Statens lantbruksuniversitet – två olika forskningsprojekt finansierade med bl a statliga medel. Det som granskas är hur vetenskapliga dessa forskningsprojekt är. Vilar forskningsresultaten på objektiv vetenskaplig grund eller är det ren propaganda? Ett av forskningsprojekten som granskats är skogsforskningsprojektet ’Future Forests’.

     Nedan är godbitar ur boken, väl värda att läsa för att förstå att forskningen och dess roll i vårt samhälle. Många gånger handlar forskning inte om objektiv vetenskap utan om ren propaganda. Så lita inte blint på experterna/forskarna, kolla vem som finansierar deras forskning eller betalar deras lön.

     ———-

     — Nedan ur: ’Slaget om framtiden : Forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö’ —

     Var Future Forests en back-casting studie eller inte? I en sådan studie ställer man upp ett önskat mål att nå och forskningsfrågorna handlar om hur man kan nå målen.

     Vår studie visar hur institutionella system kan sträva efter att bevara sin ställning genom att exkludera kunskap som inte passar in i deras rationalitet eller intressesfär.

     Den framtidsbild som kom ut ur programmet hade till stor del definierats i förväg i en förhandlad samverkan mellan universitet, industri och stat. Den utvalda framtidsbilden styrde i sin tur formuleringen av utlysningen, urvalet av forskare och forskningsfrågor, kommunikationen inom forskningsprogrammet och senare med omvärlden. Forskningsprogrammet kan beskrivas som en successiv sortering där vissa finansiärer kunde definiera vad som är relevant och skapa ett slags konsensus kring det.

     En av de tematiska arbetsgrupperna publicerade en vetenskaplig artikel i högprestigetidskriften Nature, med forskningsresultat som pekade på att skogar med en variation av trädslag genererar mer ekosystemtjänster och samtidigt mer biomassa än monokulturer med bara ett trädslag. Detta budskap stod i konflikt med den linje som styrelsen ville driva inom programmet (dvs. i huvudsak monokultur). En av författarna fick lämna programmet på grund av detta. På följande sätt uttrycktes det i en av våra intervjuer i programstyrelsen: ”[…] vissa saker har kört i diket lite grann. Det var en uppsats […] jag tycker de gick vilse rejält […] jm försvann ur programmet på grund av det.”

     När programchefen skulle avgå efter ca två år så var det inte helt enkelt för man sökte någon som kunde uppfylla de muntliga löftena till finansiärerna, dvs. sådant som inte stod i programplanen.

     När programmet gick in i en andra fas 2012 så var det uttalat att man valde forskare som skulle ”tala samma språk” dvs. kunna bidra till syntes/konsensus.

     Så kom berättelsen om skogens framtid att utformas vid sidan av traditionell vetenskaplig bedömning och skogsindustrins specifika förväntningar på framtiden kunde ta form och sedan förankras i ett offentligt finansierat forskningsprogram vid universiteten och på så vis få den tyngd som skulle användas till olika former av lobbying, i första hand mot staten och den nationella skogspolitiken. De gradvisa förändringarna, vad som finansierades och vad som inte finansierades, vem som fick vara med i andra etappen osv, fungerade som sätt att kontrollera skogsdiskussionen och bereda väg för slutsatserna.

     Resultaten från Future Forests kunde sedan användas av skogsindustrin i annonskampanjer och tv-reklam med den vetenskapliga legitimitet forskningsprogrammet hade skapat.

     Forskningsprogrammet rymmer skilda processer som ger olika slags kunskap och legitimitet. Men det är finansiären som har makt att bestämma vilken forskning som ska kommuniceras vidare och bli det ”politiska” budskapet från programmet.

     Vi understryker det därför att några forskare som var med i programmet reagerat på våra slutsatser genom att insistera på att ingen aktivt styrt deras forskning. Men slutsatsen här är att ibland behöver mäktiga aktörer inte aktivt ingripa i forskning eller forskningsresultat, utan inflytande över forskningen kan vara mera subtilt och exempelvis handla om vilka frågor som prioriteras över andra, vem som får vara med och inte, och vilka resultat som lyfts framför andra.

     Under 2017, efter programmets avslutning, skrev förre programchefen i Future Forests under sex debattartiklar bara i SvD med budskapet att vi borde odla skog mer intensivt i Sverige med hänsyn till klimatfrågan.198 Därmed hade också Future Forests och skogsfakulteten vid Sveriges Lantbruksuniversitet uppfyllt de löften till finansiärerna som gavs i samband med att forskningsprogrammet tog form och blev ett Mistraprogram.

     I den här typen av samverkansinriktad forskning överförs ideal från industriteknisk forskning till samhällsvetenskap och humaniora. Det som då kan hända är att forskarna förlorar sin självständiga utsiktspunkt och blir politikproducenter. Forsk­ningen blir invävd i dagens agendor och delaktig i att skapa konsensus och legitimitet kring vissa beskrivningar av framtidsutmaningar. Avvikande röster tonar bort och alternativ till dagens dominerande synsätt går förlorade. Det här är särskilt problematiskt när det sker i stora tvärvetenskapliga program med kraft att påverka beslutsfattare. Programmen kan i värsta fall bli ett slags megafoner för förutbestämda idéer, präglade av vissa intressen. Det kan t. ex. röra demokrativärden eller avvägningar mellan motstående intressen: exploatering mot bevarande, miljövärden mot produktionsvärden. Genom att de kallas framtidsstudier får de också ett särskilt genomslag. Det som går förlorat är kunskap om alternativa framtider, andra synsätt än dagens, möjligheten att förändra samhället bortom dagens intressenter och idéer.

     För att en framtidsbild ska bli dominerande krävs det ofta makt, antingen offentlig makt i form av lagstiftning eller policyer, eller makt som i någon mening bygger på finansiella resurser, exempelvis lobbying, sponsring av forskning eller förmåga att på annat sätt påverka forskningsresultat eller deras spridning.

     Ignorans är ett begrepp inom den kritiskt sinnade sts-forsk­ningen för processer i samhället som kännetecknas av icke-lärande eller okunskap snarare än av verkligt lärande. Veten­skapshistoriker har länge påpekat att det är en social process som bestämmer vad som blir accepterat som vetande och kunskap. Vad som betraktas som fakta, nyttigt eller relevant, ändrar sig över tid.

     Inom den s. k. agnotologin har Linsey McGoey beskrivit hur ekonomer under den senare delen av 1900-talet nästan helt övergav forskning om ojämlikhets­effekter av olika ekonomiska processer. Istället började de fokusera på snävt idealiserade modeller som sades leda till optimala utfall, även när dessa empiriskt visade sig stämma dåligt med verkligheten och trots helt centrala inomvetenskapliga diskussioner om detta över tid. Ett annat exempel på produktion av ignorans eller irrelevans är när McGoey och William Davies visat hur de prediktionsmodeller som medverkade till att skapa finanskrisen 2008 inte alls övergavs efter krisen.

     Sociologen Steve Rayner hävdar att det finns ett antal strategier för att hantera vad han kallar uncomfortable knowledge. Obekväm kunskap är kunskap som ifrågasätter centrala samhällsmål, stora strukturer, viktiga kapitalintressen eller former av konsensusarrangemang. Strategier för att på olika sätt hantera obekväm kunskap kan inkludera förnekelse, avfärdande, avledande av uppmärksamhet och förskjutning. Att förneka handlar om att beslutsfattare i det offentliga eller i närings­livet inte bryr sig om relevant kunskap utan föredrar att hålla sig till förlegade resultat etc. Att avfärda fordrar som regel aktiv mobilisering av annan kunskap som visar varför viss kunskap inte är relevant. Att avleda uppmärksamheten kan handla om att möta obekväma former av kunskap genom att initiera annan viktig eller mer sensationell kunskap som då tar större plats. Att förskjuta kunskap, slutligen, handlar om att använda forskningsresultat för att beskriva ett annat problem än dem som de utformades för att hantera.

     Det är viktigt att förstå hur framtidsstudiemetodik och scenarioanalys används, antingen för att beskriva ett flertal möjliga utvecklingsvägar eller för att aktivt lyfta fram ett dominerande scenario och sedan orientera forskningsprocessen kring denna. Om scenarierna inte används för att faktiskt skapa mångfald har de inte en kunskapsskapande funktion, utan en legitimerande.

     Ignorans är när kunskap på olika sätt osynliggörs av den som bestämmer vad som är relevant. Normalisering är när sådant som är uppenbart orimligt inför framtiden görs till något normalt. Förlängning av nuet är när aktörer i dagens samhälle arbetar för att vidmakthålla sina intressen även då de är orimliga i ett större sammanhang eller i ett längre framtidsperspektiv.

     Betydelsen av att värdera olika utvecklingsvägar och deras effekter på samhällsorganisationen, hur de påverkar levnadsvillkoren för olika grupper och på olika platser har med tiden fallit bort också från framtidsstudierna. I många stora forskningsplattformar och utvecklingsprojekt är istället strävan efter konsensus ett centralt mål. Man tänker sig att om man bara kan få alla aktörer att dra åt samma håll så kommer handlingskraft att uppstå genom att man inte spiller kraft på att diskutera konflikter eller skiljaktigheter. Men när alternativa vägar till framtiden inte är synliga så framstår ”business as usual” som den enda vägen och resultatet är därför en skenbar avpolitisering; det finns bara en väg framåt. Det syns inte att en förlängning av nuet också är ett politiskt val. Det är ett problem att i dessa framtidsstudier ägnas så liten uppmärksamhet åt vilken kunskap som kommer in i processen och vem som sorterar och värderar den kunskap som används. De som deltar har ofta en egen stark uppfattning om hur framtiden bör bli eller representerar specifika intressen. Så dessa framsynsprocesser kan bära på dolda agendor. Ibland är det ren lobbyism, att projektet redan från början har en föresats att driva en tes om någon framtid som samhället borde anpassas till. När staten är medfinansiär till sådan forskning blir resultatet statsfinansierad lobbyism riktad mot staten.

     • Läs gärna Catarina Östlund, boken “Tio trasiga tankar om ekonomi“. https://www.bokus.com/bok/9789173436663/tio-trasiga-teorier-om-ekonomi/ I den boken får man lite nyttig distans till nobelprisen.
      Ett citat ur boken:
      “År 2011 gav Kungliga Vetenskapsakademien Riksbankens pris till Alfred Nobels minne till nationalekonomerna Thomas Sargent och Christopher Sims. De fick priser för «deras empiriska forskning om orsak och verkan i makroekonomin». De visade bland annat hur penningpolitiken påverkade ekonomin. Intressant är att det står i skarp kontrast till Edward Prescott och hans Nobelpris sju år tidigare, ett pris han fick bland annat för en modell där han förnekade penningpolitikens effekter.“

      Sju år kort var alltså den första nobelprisbelönade vetenskapliga sanningens liv… Sedan kom en ny vetenskaplig sanning som också belönades med nobelpris… Undrar hur gammal den vetenskapliga sanningen blir?

 16. Rolf Nilsson du skriver 21 januari, 2023 At 21:20
  ”Jag har noterat att konsensus råder inom MSM om att Putin är en ond diktator som helt oprovocerat har angripit det stackars Ukraina som inte alls hyser någon nazism. Man kan undra varför det är så?”
  Jag vet inte om du- eftersom vi här diskuterar konsensusbegreppet – likställer den konsensus som råder i MSM om Putin, som ju beror på de !%-ens ambition att manipulera allmänheten för att kunna göra som den vill, med vetenskaplig konsensus?
  Jag måste missuppfatta dig, men för säkerhets skull:
  ”Vetenskaplig konsensus nås oftast genom kommunikation under konferenser, genom processen då vetenskapligt material publiceras och genom peer review.” Wikipedia
  Och ”Det är bevis som leder till konsensus.”
  När det gäller Putin så är det frågan om ”manipulation som leder till konsensus”

 17. Catarina;
  Det var lite ironi, men faktum är att även forskare är människor, med en privatekonomi och ett privatliv och ett ekonomiskt beroende för detta. Alla kan köpas om priset är det rätta. Att forskare med ’fel’ åsikter blir av med sina anslag och att det förekommer forskningsfusk har det vittnats om i läkemedelsvärlden, av Lancets chefredaktör och av Peter Gøtsche. Intill det att någión upptäckte förekomsten av Helicobacter Pyloris hade men koncensus kring en felaktig sjukdomsförståelse. Jag säger inte att IPCC består av köpta forskare, bara att de kan ha fel. Jag vet inte vad de stoppat in i sina datamodeller, kanske någon annan här kan berätta, men modeller är just modeller och förutsägelser har varit felaktiga förr. På dagens Steigan finns en liten artikel om förutsägelser om hur många som skulle smittas av covid, av inläggning, av intensivvård och av död. Inga stämde.

  • Rolf Nilsson , Olle Häggström skriver Rolf, ja jag trodde nog det…men när det gäller covid så tycker jag att Olle Häggström professorn på Chalmers skriver bra om det ”Exempelvis tycker jag mig ha noterat att många av dem som för tio år sedan lärde sig (korrekt, enligt min mening) att IPCC är en utmärkt auktoritet att vända sig till för en rättvisande bedömning av det klimatvetenskapliga kunskapsläget gjort den förhastade generaliseringen att den svenska Folkhälsomyndigheten har en motsvarande ställning som pålitlig kunskapskälla i covid-frågor. ”

   • Catarina;
    En till sak apropå koncensus. De flesta äldre människor förskrivs blodtryckssänkande medicin. Från att normalyt blodtryck var 100 + ålder är det numera 140 och i USA vill mansänka till 130-135. Jag frågade Uffe Ravnskov om det fanns någon skepticism. Det hittar man iallafall inte på vårdcentralen. Han svarade så här:
    ”Tyvärr saknas all skepsis kring hypertonibehandling. Jag skrev själv en artikel om detta i Medikament för 17-18 år sedan (bifogas), men det kom inga reaktioner. Jag skulle gärna ha tagit upp detta, men jag insåg att någon som kritiserar både kolesterol- och BT-sänkning skulle anses som helt otrovärdig. Dessutom skulle det ha krävt mer tid och arbete än jag hade klarat av. Men om kolesterolskandalen blir allmänt känd ska jag ta upp det igen.”
    Jag kan inte bifoga hela artikeln antar jag, men här ett utdrag:
    ”Blodtryckssänkning
    Sedan snart femtio år har det varit en all- män uppfattning att ett högt blodtryck bör behandlas för att förebygga för tidig död i slaganfall och hjärtinfarkt. Men hur effek- tiv är behandlingen?
    Tabellens siffror är hämtade från en metaanalys av 17 kontrollerade och ran- domiserade studier av blodtryckssänkning hos patienter med ett måttligt förhöjt blodtryck, definierat som ett diastoliskt blodtryck mellan 90 och 119 mmHg. Enligt metaanalysen hade en patient med obehandlad hypertoni 96 procents chans att inte dö av en kardiovaskulär sjukdom inom de närmaste åren och den antihy- pertensiva behandlingen ökade blott chan-
    sen till 96.8 procent [5].
    Dessa siffror är medelvärden för bägge
    kön och alla åldrar. Om man delar upp resultaten efter kön och ålder har många studier visat att effekten för kvinnor och äldre knappast är mätbar [6]. En förkla- ring kan vara att blodtrycket hos många av patienterna blott varit tillfälligt högt. I fle- ra studier hade således hälften av kontroll- personerna normalt blodtryck vid avslut- ningen av experimentet, vilket betyder att hälften av de patienter som idag använder antihypertensiv medicin har fått fel diag- nos och behandlas i onödan [6].
    Dessa siffror gäller kardiovaskulär mor- talitet; någon metaanalytisk värdering av den totala mortaliteten med och utan behandling har jag inte kunnat uppspåra. I många av de studier som ingick i nämn- da metaanalys var minskningen av den totala mortaliteten inte statistisk signifi- kant [6] (6. Måttligt förhöjt blodtryck. SBU-rap- port nr. 121. Stockholm 1994.).”

    • Rolf Nilsson, jag kan mycket väl tänka mig att det är så, hörde någon berätta hur svårt det kan vara att få anslag till forskning, och har själv reagerat starkt från första början mot ex utskrivningen av ADHD-medicin, den verkade öka markant när skolan kommunaliserades, dvs EU-anpassades, dvs då offentliga sektorn skulle slaktas, dvs då när nyliberalismen infördes. Innan dess fanns det utrymme för livliga kreativa barn, men när klasserna blev större, grupptimmarna färre, lärartätheten minskade, speciallärartimmar skars ner, plus en massa andra timmar skolsköterske- barnbespisnings- vaktmästar-psykologtimmar, lokaler som förr använts som grupprum skulle plötsligt hyras ut osv osv, då klarade inte lärarna av att ta hand om dessa barn, barnen mådde mycket dåligt i skolan, och den extremt sjuka konsekvensen blev utskrivning av centralstimulerande medel åt dem…. Samtidigt kan jag tänka mig att frågan om klimatet spänner över ett så otroligt brett område och tusentals forskare är engagerade, så det är vore så enormt mycket svårare för att styra forskningen på samma sätt som dom kan göra i läkemedelsindustrin….

     Förresten jag tror till och med att en läkare blev så deprimerad när han såg att ett stort bolag som ägde ett läkemedelsbolag köpte ett företag som tillverkade bröd, det här gällde knäckebröd…och någon såg till att höja salthalten i knäckebrödet.. det var känt att för mycket salt höjde blodtrycket, och då kunde bolaget tjäna pengar på att sälja mer medicin…det gjorde läkaren så deprimerad att han tog sitt liv… han hade försökt kämpa mot läkemedelsindustrin….Det här hörde jag för många år sedan, och då uppfattade jag det som alldeles sant. Det finns så enormt mycket cyniskt i ekonomier som grundar sig på den privata äganderätten, när det absolut självklara är att ett samhälle ”ägs” av oss alla gemensamt, och i vilket vi planerar allt gemensamt , och bara tillverkar sådant som är bra för oss människor och miljön…..

    • Apropå förskrivning av blodtryck så vet jag läkare alltid förordar att patienter ska gå med blodtrycksmätare i ett par dygn för att se hur det höga blodtrycket förändras under dygnet, så att höjningen inte bara är tillfällig..så att resultat av forskning, eller läkares erfarenhet dyker förr eller senare upp och blir allmänt erkänd….det är bara det att om vinstintresset inte hade haft så stor makt, så skulle det inte ha dröjt så länge…Jag är fullkomligt övertygad om att vinstintresset också försöker styra frågan om klimatet, ett sätt är säga ”att det är en liten elit som ljuger om att vi människor påverkar klimatet för att denna lilla elit ska kunna bestämma allt i hela världen” ….det sorgliga är att dom har så stor makt, att ju längre det dröjer innan vi på allvar kan ta itu med frågan, desto svårare blir det. Det är orsaken till att jag sätter mitt hopp till Kina och Ryssland, och deras tal om en fredlig multipolär värld, vi kommer aldrig att kunna lösa frågan med ett USA/väst som strävar efter världshegemoni, unipolarism, och dess beredskap att ständigt attackera, infiltrera och föra proxykrig i nya länder för de 1%-ens vinsters och tillväxtens skull.

 18. Catarina Östlund. Bra att du klargör. Nu vet du alltså inte om det är på skämt eller på allvar och påstår nu helt sonika båda sakerna samtidigt?

  Återigen, trots tillrättavisningen använder du sekteristisk vokabulär ”förnekare”, trots att vetenskap är att förneka/falsifiera. Så vem är naiv, Catarina? När ska du sluta med sekterismen och bli vetenskaplig?

  Är det inte som Karl W skriver; att oligarkin (WEF) och staterna utnyttjar klimathotandet för att plocka åt sig mer pengar?

  Är det inte så att Rockerfellers, ägare till banker och oljeindustrin etc. i manipulativt syfte också stöder klimatrörelser, samt massiv propaganda om klimat genom de fulmedier och politiker som de korrumperar? Blir de inte rikare samtidigt?

  Jag ser anledningen att kapitalister och oligarker är extremt rädda för att klimatsekterismen ska bli för radikal. Den bli då nämligen frånstötande för majoriteten. Då skulle oligarkernas propaganda gå i graven med klimatsekterismen. En söt liten tjej i flätor är en bättre häst att vinna känsloargumentationen med. https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2019/03/04/olika-former-av-logn-del-7-kansloargument-kan-leda-bade-till-rationalitet-och-logn/
  … tills de ev. bedömer att de vill använda något annat, t.ex. Covid-19.

  Du tror att “Frågan om klimatet är en trojansk häst fullastad med socialism”? – Nåväl. Låt oss titta på verkligheten! Regeringar i världen har drivit frågan länge nu, men resultatet är motsatsen. De rika blir rikare, alltmedan de som sväljer propagandan blir egendomslösa och skuldsatta i spåren av propagandisternas påhitt med kilmatsekterism, plandemi och krigsförbrytelser tillsammans med IS och kriminella nazister.

  Du vill ha bevis på forskningsfusk i dagens propaganda-stinna situation? Du behöver inte söka länge för olika bevis om du är motiverad att vakna, men det är naturligtvis inte sekterister motiverade till. Det skulle leda till kognitiv dissonans. https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2021/10/20/olika-former-av-logn-del-0-kognitiv-dissonans-undvikande-av-obehaglig-sanning/

  Låt mig ändå ta toppen på isberget rent allmänt.
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2021/07/18/orsaken-till-att-vetenskapen-ar-pa-vag-in-i-ett-medeltida-morker/

  Nu går även The Lancet ner i mörkret:
  https://stevekirsch.substack.com/p/proof-the-lancet-is-a-very-corrupt

  Olle Häggström förtjänar inte sin titel när han använder auktoritetsargumentet, vilket vi alla vet är ett ogiltigt argumentationsfel. Det är evidens som skall utgöra diskursens grund.

  Om det inte är propaganda så ska alla evidens få komma fram i diskursen, men den andra sidan har mörkats. Så vet man att det är propaganda och ingenting annat.

  Hade propagandisterna rent mjöl i påsen skulle de inte mörka eller angripa personen hos sina meningsmotståndare som pekar på felaktigheter, men välkomna kritiken och framlägga evidens som falsifierar meningsmotståndarens evidens!

  Han verkar dock tyvärr ha rätt i att Folkhälsomyndigheten har en oförtjänt ställning som pålitlig kunskapskälla i covid-frågor. Det har haft förödande konsekvenser för många som har injicerat mRNA-biovapnet som går in i celler för att producera gift [spikproteiner].

  Folk skulle ha litat på de censurerade 3%:en av modiga kompetenta läkare, mikrobiologer och virologer, som varnade oss och fortfarande varnar oss, för att deltaga i mRNA-experimentet mot det patenterade viruset som de hade utsatt för ”gain of function” och därefter släppte ut! Ytterligare ett totalitärt massmord, som ännu inte är över, och vars storlek sannolikt vida kommer överträffa andra världskrigets siffror i ökad myokardit, perikardit och ett nytt fenomen som upptäcktes av en tysk-svensk överläkare: ”turbocancer”.
  https://vetenskapligapartiet.wordpress.com/2022/02/17/tysk-overlakare-i-sverige-hittar-turbocancer-i-brostvavnad-och-misstanker-covid-19-vaccinerna/

 19. Att ni orkar, ni klimatskeptiker! Redan 2008 skrev Olle Häggström, professor på Chalmers i matematisk statistik om Stockholmsinitiativet, numera Klimatupplysningen, där alla era idoler Elsa Widding, Jakob Nordangård, Lars Bern och Swebb TV är trägna gäster
  Olle Häggström: “Vem kan man lita på”
  “(….)”Att skilja vetenskap från pseudovetenskap: exemplet Stockholmsinitiativet” i Folkvett 4/2008, där jag också granskar argumentationen hos den mest tongivande grupperingen bland svenska klimatskeptiker.”
  http://www.math.chalmers.se/~olleh/konsensus.pdf

 20. Jag vet inte vem Catarina Östlund är men av det hon skriver får jag uppfattningen att hon är väl beläst och informerad om den vetenskapliga forskningen inom klimatologi. Då hon dessutom kan avgöra vilka vetenskapliga argument som är relevanta drar jag slutsatsen att hon tillhör den lilla grupp som på goda grunder kan kalla alla som har en annan uppfattning för ”förnekare”. Det kunde ju i första hand präster som stod i förbund med Gud tillåtas att göra. Själv är jag bara en enkel civilingenjör som trots goda naturvetenskapliga grunder får förlita mig på vad mer insatta personer säger och bedöma vad som är mest troligt. Det som gör mig misstänksam mot klimatalarmisterna är att källorna för deras vetenskapliga belägg sällan eller aldrig anges. Jag känner idag inte till en enda vetenskapligt meriterad person vid namn som stöder alarmisterna. Däremot vimlar det av charlataner som Al Gore, Greta Thunberg eller Johan Rockström. Mot det står ett mycket stort antal namngivna ”forskare” som uttrycker tvivel på de alarmerande budskapen från i första hand IPCC. Som är en politisk organisation inom FN:s regi. I massmedia är det uteslutande utdrag ur SPM, ”summary for policymakers” som refereras till. SPM är skriven av politiker, inte av ”forskare”, efter många timmars ältande för att få fram ett dokument genom konsensus. Det finns vetenskapllga rapporter bakom som Elsa Widding ofta refererar till men SPM är ett politiskt dokument och mitt förtroende för politiska dokument är mycket låg. CLINTEL är ett globalt nätverk av profesionella ”forskare” (jag skulle vilja skriva vetenskapsmän (Scientists) men vill inte i onödan reta upp känsliga feminister) som skrivit under en World Climate Declaration med rubriken ”There is no climate emergency”. Hela deklarationen hittas lätt genom att söka på CLINTEL. Det är idag 1884 som skrivit på, i USA 424 och i Sverige 45. De är samtliga välrenommerade inom klimatologins vida vetenskapsspektrum. Där finns två Nobelpristagare, John F. Clauser (kvantmekanik) och Ivar Giaver (fysik). Giaver var tidigt ute med kritik av klimatalarmismen som han kallade ”en ny religion”. Där finns också Dr. Patrick Moore, en av grundarna av Greepeace. Bland svenskar kan nämnas Ingemar Nordin, professor i vetenskapsfilosofi och administratör av bloggen ”Klimatupplysningen”, Lars Bern, Elsa Widding och inte minst, Gösta Pettersson, prof. erem. i biokemi och författare av boken ”Falskt Alarm” vilket är den mest kompletta sammanfattningen av vetenskapen kring ”klimatkrisen”. Är då alla dessa ”förnekare” enligt dig Catarina och är inte värda att ens lyssna på? Är då Greta Thunbergs ord värda mer än denna grupps samlade kunskap och erfarenhet?

  • Det finns tyvärr mycket starka belägg för att IPCC:s återkommande rapporter, som utgår från konsensus bland många ledande klimatforskare är korrekta, och det finns massor av källor. Ett belägg är att deras tidigare försiktiga scenarier i stort sett infrias.

   Läs gärna: Vetenskapliga svar på klimatförnekares favoritargument med källor, dock inte preciserade.
   Kritik av 1100 forskares kritik av dagens klimatmodeller.
   500 forskarna protesterar mot IPCC i upprop till FN. Vilka är de?
   Samt denna Dags för mer realism i klimatfrågan. Vilken ”realism”?
   Är grön kapitalism lösningen? Fallet med “The Case for Climate Capitalism”

  • Jag rekommenderar dig Percy starkt att jämföra dina påståenden i kommentaren med vad Maths Nilsson på sin blogg har redovisat beträffande såna som i dina ögon är experter. Du kommer att finna att dessa experter inte har på fötterna. Exempel Giaever sa när han berättade hur han kom fram till sin uppfattning att han ägnade en halv dag åt att kolla på internet och drog slutsatser av det. Maths har lagt ner stor ansträngning i många artiklar med att granska skeptikerna och om du tar del av det blir du betydligt bättre informerad än du visar med din kommentar. Det är naturligtvis bra att du är öppen men du behöver också få info om vilka intressen många av skeptikernas profeter representerar och det ser illa ut visar Maths.
   Till sist: jag anser själv inte att det är en klimatkris eftersom en högre temperatur tycks gå att leva med. Utan jag tror att det finns tid att ställa om utan att behöva göra så drastiska ingrepp som är alarmisternas plan. Men jag kan ha fel om att det inte är kris. Det finns klimatforskare (Schweiziske Markus Noll) som hävdar att temperaturen stiger exponentiellt. Och han visar empiriska data och korrellationskoefficient för det.
   Notera att om CO2 stiger exponentiellt så väntar man sig att temperaturen stiger ungefär linjärt. Så om T verkligen stiger exponentiellt bör det innebära att det finns påtagliga återkopplingseffekter.
   Det är sånt som gör att en del pratar om tipping points dvs omslagspunkter bortom vilka förändringarna drar iväg.
   Jag är inte själv så benägen att påverkas av såna resonemang men det är en konservativ attityd hos mig, ingen säker metod att informera sig.

  • Percy Karlsson, jag är definitivt inte någon som är ”väl beläst och informerad om den vetenskapliga forskningen inom klimatologi.”, däremot är jag extremt oroad över att vår jord, mänsklighetens enda hem, håller på att förstöras. Och ingen, absolut ingen skulle vara gladare än jag, om det visade sig att de som berättar hur allvarligt det är, verkligen är ”klimatalarmister”, och att vi alla lugnt kan luta oss tillbaka och förvänta oss en ljus framtid för kommande generationer.

   Att jag oroar mig så mycket har gjort att jag har läst varenda artikel som jag kommit åt som möjligen skulle kunna stilla min oro, men tyvärr, det har räckt att googla några gånger, eller att söka upp sidor på internet som drivs av, eller har drivits av mycket seriösa forskare, de har utan undantag kunnat vederlägga varenda förnekande teori som läggs fram.

   Du nämner Lars Bern, Elsa Widding och Ingemar Nordgren, googla på deras namn och Uppsalainitiativet, eller googla på det dom säger och jämför med vad ex Sceptical Science har för uppgifter….Om Gösta Pettersson kan du också läsa här på Uppsalainitiativet: Den seglivade myten om bombkurvan och här Fler fel i boken Falskt Alarm – Maths Nilsson, och litar du inte på dem kan du bara gå vidare till Sceptical Science och läsa ännu mer. Om John Clauser kan du läsa här:John F. Clauser: den senaste klimatvetenskapsförnekande fysikern (skepticalscience.com).
   Och om Ivar G kan du läsa här:Kapitel 6 – Akademiker reagerar mot miljörörelsen / ”Vi har tio år på oss!” – Maths Nilsson,

   En till artikel som är mycket läsvärd av ekonomireporten i Aftonbladet Cervenka: Inte vanligt folk som preppat dåligt efter Folk och försvar (aftonbladet.se). Den ger exempel på hur vinstIntresset styr. Ett annat exempel är hur forskare på ExxonMobiles framtidsforskningsinstitution i slutet av 70-talet kunde visa att fossilt bränsle var orsaken till den globala uppvärmningen. ExxonMobile lade då genast ner all sin framtidsforskning, och satsade istället stora summor på tankesmedjor som gick ut med budskapet att det klimatforskare sa var ”klimatalarmism” osv.
   Det visade sig nästan fyrtio år senare, att det deras klimatforskare hade förutsagt, hur mycket den globala temperaturen skulle ha stigit med år 2019 (eller 2018?) det stämde nästan på pricken.
   Handen på hjärtat Percy Karlsson, får inte en sådan här uppgift dig att börja fundera lite?
   Jag tänker absolut googla på Clintel, och som sagt, ingen skulle bli gladare än jag om det visade sig att dom kom med något som radikalt gick emot det som en överväldigande majoritet av klimatforskarna säger.

 21. Percy Karlson, tror det är bortåt 97 % av alla klimatforskare som är överens , märk väl, de är verkligen klimatforskare, det ska bli intressant att se hur många som verkligen är klimatforskare i Clintel, och om dom är det , hur många som är professor emeritus…

  • Percy Karlsson, behövde inte googla många minuter på Cincel förrän jag hittade det här:
   “Dessutom, berättade experterna för mig, har den stora majoriteten av deklarationens undertecknare ingen erfarenhet av klimatvetenskap alls, och gruppen bakom budskapet – Climate Intelligence Foundation, eller CLINTEL – har väldokumenterade band till intressegrupper för oljepengar och fossila bränslen.”
   Alltså, vinstintresset styr.
   Experter avslöjar viralt inlägg som hävdar att 1 100 forskare säger att ”det inte finns något klimatnödläge” – Inside Climate News
   —————————
   Klimatförnekande forskare tror att dessa 5 argument kommer att övertyga EU:s och FN:s ledare (skepticalscience.com)
   ———————————
   Brev undertecknat av ”500 forskare” bygger på felaktiga påståenden om klimatvetenskapen – Climate Feedback

   • Läs gärna också denna artikel av Maths Nilsson Desinformerar Lars Bern om klimatet? (11 000 besök).

    Maths Nilsson har skrivit boken ”Spelet om klimatet”: Smutsigt spel i klimatdebatten!

    ”Nilsson gör ett mycket bra jobb med att reda ut och pedagogiskt förklara de mest centrala konflikterna i klimatfrågan.” – Göteborgsposten

    ”Krossar klimatskeptikernas argument med vetenskap.” – Tidningen ETC

    Klimatforskarna är eniga: Jordens klimat blir allt varmare och det beror nästan uteslutande på mänsklig aktivitet, inte minst genom förbränning av fossila bränslen. Men vissa tvivlar på detta, och det är ingen slump. Det är heller ingen slump att politiker som Thatcher och Trump gått från att först agitera för klimatåtgärder till att senare tycka tvärtom.

    I den här boken beskrivs hur välorganiserade krafter, främst den mäktiga oljeindustrin, sedan slutet av 1980-talet agerat för att så tvivel om klimatforskarnas slutsatser bland politiker, journalister och allmänheten för att skydda sina ekonomiska och ideologiska intressen. I vad som utvecklats till ett smutsigt propagandakrig i gränslandet mellan vetenskap och politik har inga medel skytts för att misskreditera klimatvetenskapen. Skickligt iscensatta kampanjer med hjälp av självutnämnda experter och massiv spridning av falsk information i sociala medier är bara några exempel.

    Maths Nilsson har under många år bevakat den polariserade klimatdebatten. I Spelet om klimatet, med förord av Anders Wijkman och Martin Hedberg, får vi följa utvecklingen och de huvudsakliga aktörerna, både internationellt och i Sverige. Det är omskakande och fascinerande läsning som ger fake news en helt ny innebörd och dimension.

    MATHS NILSSON är kemisten som vid sidan av sitt jobb inom läkemedelsbranschen skrivit ett flertal böcker, bl.a. Tvivel: en bok om faktaförvirring. På sin blogg mathsnilsson.se har han särskilt intresserat sig för hur vetenskap används i den allmänna samhällsdebatten, och då inte minst inom klimatområdet.

    Fler röster om boken:

    ”Rafflande om klimatstriden … I boken Spelet om klimatet skärskådar författaren Maths Nilsson hur klimatvetenskapen ifrågasatts från 1990-talet och framåt.” – Tidskriften Miljö och utveckling

    ”Maths Nilssons bok är en bedrift i en tid då fake news och ifrågasättandet av kunskap har fått allt större utrymme. Maths visar hur skrupelfria krafter satt desinformation och förvanskning av fakta i system för att förvirra oss alla, och därmed försenat nödvändiga politiska beslut. Min förhoppning är att boken blir läst av många och leder till ett uppvaknande.” – Anders Wijkman, samhällsdebattör, ordförande Miljömålsberedningen

    ”I sin bok åskådliggör Maths Nilsson hur ett till synes ändlöst nystan av pengar, ideologi och särintressen ställts mot klimatvetenskapen. Läsaren leds in i händelsernas centrum där surt regn blandas med freoner, kalla kriget, tobak, fossilindustri, politik, pengar, makt och ideologi. En högaktuell bok som även bidrar med pedagogiska förklaringar av klimatvetenskapen.” – Martin Hedberg, meteorolog, debattör, författare.

  • Vilket källmaterial har du för ditt påstående om 97%? Hur avgör du vem som är en riktig klimatforskare? Samtliga undertecknare av Clintels deklaration finns namngivna med akademiska meriter, se clintel.org. Finns det någon motsvarande lista på ”riktiga” klimatforskare som stöder att vi har en klimatkris? Svårt att se någon uppvärmning denna vinter i den arktiska klimatzonen.

   • Percy Karlsson.
    https://www.folkbildningklimat.nu/vetenskaplig-konsensus-inom-klimatforskningen/
    Du skriver ”Svårt att se någon uppvärmning denna vinter i den arktiska klimatzonen.”
    Det är inte konstigt att du inte litar på det forskarna säger om klimatförändringarna, eftersom du anser att det är din egen vetenskaplig analys som gäller.
    Det är skillnad på klimat och väder. Vädret kan skifta, klimatet är ett medelvärde under lång tid-ofta ca trettio år.

    • Om nu vädret är föränderligt varför skulle inte klimatet kunna vara det också?

     Den här vintern har hittills varit kall men inte så mycket snö.
     Orsaken till det inte är så mycket snö tror jag beror på att nederbörden kom som regn innan kylan slog till.

     Jag minns vintrar på 1960-talet, när jag var liten och det var mycket snö.
     Nedan är ett tidsdokument från 1965 om hur det kunde se ut på Österlen i Skåne då.

     Winter – 1965. Double 8 movie from Österlen, Simrishamn, Skåne – Sweden. 😊
     https://www.youtube.com/watch?v=mai-MSyBB3o

     • Arbetarklass, du tänker på hur det var i din barndom på Österlen, och så tycker du dig ha anledning att tvivla på den konsensus som råder bland 97 % av världens klimatforskare….Jag har ett förslag, innan du nästa gång postar en kommentar om klimatet, ta en koll på den här länken från SMHI.(Det gäller dig också Percy Karlsson!)
      Klimat – statistik, forskning och vägledning | SMHI
      ———————————————–
      Här står om det du funderar på:
      ”Uppvärmningen syns tydligare med globala data.
      Vid en jämförelse mellan jordens respektive Sveriges temperatur i ett långtidsperspektiv (t ex över hundra år), framgår att den globala uppvärmningen är mycket tydligare än vad som kan utläsas av enbart svenska data. Det är oftast svårare att utifrån lokala eller regionala data fastställa att klimatet har ändrats. Den geografiska skalan har stor betydelse. Trender, som syns i globala medelvärden, kan vara svåra att se på den regionala eller lokala skalan där variationerna mellan år som regel är stora.”

     • Jag vet inte varför du nämner rena trivialiteter. Vad som inte nämns är att det inte finns vare sig globalt väder eller klimat. Temperatur är ett punktvärde som varierar från punkt till punkt och det är meningslöst att prata om globala medelvärden. För din kännedom så är jorden uppdelad i fyra klimatzoner, tropisk, subtropisk, tempererad och polarzon. En temperaturhöjning påverkar zonerna olika. Det har varit varmare på jorden tidigare, även under holocen. Det har också varit högre halter av koldioxid i atmosfären. Tider då växter och djur frodats och mångfalden och volymen har ökat. Tvärtom under kalla perioder, som den lilla istiden då missväxt och svält pinat människor. Det är möjligt att det finns en korrelation mellan atmosfärens koldioxidhalt och temperatur men då har koldioxidhalterna varierat utan antropogena bidrag. Kausaliteten är inte heller vetenskapligt belagd, är det temperaturhöjningen som orsakar höjningen av koldioxid eller tvärtom? Klimatologi är en relativt ny vetenskapsgren och kunskapen är fortfarande på en låg nivå och alla tvärsäkra uttalanden är bara ett bevis på att det finns en annan agenda än att söka sanningen. Att okunniga besserwissrar kallar seriösa, vetenskapligt skolade, personer förnekare är en ren skam. Vad ligger bakom denna högfärd?

 22. ”Maths Nilssons bok är en bedrift i en tid då fake news fått allt större utrymme”.

  WEF och WHO m.fl. som EU och USA-deep state, har deklarerat fake news eller desinformation vara det största hotet av alla.

  Desinformation och fake news är kodord för åsiktsfrihet. Denna skall kväsas inom alla områden. Här är det eliten som skall bestämma, Agenda 2030 och därmed basta. Lyder ni inte stänger vi ned alla era ”alternativa medier” och kastar er i fängelse. ”Först kom de efter judarna men jag var inte jude, sedan kom de efter kommunisterna men jag var inte kommunist…”

  Klimatdebatten har censurerats i ett kvartssekel redan av MSM, frågor om krig och fred har alltid censurerats, sist i raden av censuråtgärder är experimentella injektioner.

  En skeptikers hopp står till den sistnämnda varianten av censur, eftersom resultaten som kan spräcka censuren visar sig under loppet av år och inte århundraden. Dödstalen stiger, födelsetalen sjunker, friska människor faller samman och dör. Varför då ? ”Vet inte”, säger MSM, ”det vi ”vet” är att det inte kan bero på pågående experiment”. ”De räknade fel” sade Bret Weinstein nyligen, framstående mikrobiolog. ”De trodde att alla skulle falla in i ledet och hålla tyst. I stället vad som hände var att en rad experter vägrade och Big Pharma lyckades oavsiktligt skapa ett Dream Team av dissidenter som avslöjade deras agenda.”

  • Precis Jan, men de som lurades att ta de gftiga injektionerna, genom massiv propaganda på bred front, har nu ett enormt mentalt hinder att ta sig över! De måste göra sin egen research, d.v.s. läsa på!

   Likväl, så kan det vara bra att kunna skratta åt det hemska som har skett:
   Jimmy Dore – Covid lies are funny
   https://swebbtube.se/w/wmTrWn8Me4US4qXNy1YaHQ

   Ett skratt förlänger livet! (eventuellt och i vart fall gör det livet trevligare tills turbocancer eller ”SADS” ev. inträffar…)

   • Ja Martin, med humor eller man kan även reagera med värdighet som häxjägarna är oförmögna till. Novak Djokovich trakasserades grovt av det australiska tennisförbundet för två år sedan, internerades och sparkades ut från landet. Nu har den ledande personen i drevet plötsligt avlidit i SADS. Vad gör Djokovich – han sänder familjen sina djupaste kondoleanser.

    Novak Djokovich har fått ett helt annat vaccin, laddat med skepsis. Han tvingades huka i Belgrads källare när NATO bombade civila mål i staden. Sådan erfarenhet leder till att man får upp ögonen.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here