Sverige får inte stödja Israels folkmord i Gaza! Nej till krig mot Jemen!

11
863
Gaza Sjukhusbombningen november november 2023

 

Detta är ett uttalande av Ulf Sandmark på Schillerinstitutet.

Utrikesminister Tobias Billström har meddelat till Göteborgsposten att Sverige kan ingå i en planerad EU-styrka som ska sändas till Röda havet för att stoppa attacker mot fraktfartyg. EU hoppas att på ett möte i februari bli klar med sin plan för att skicka iväg minst tre krigsfartyg samt övervakningsflyg. De skulle ingå i det nya krig som har inletts av USA och Storbritannien till stöd för Israel och mot Jemen.

    Tobias Billström. Bild regeringen.

En svensk militär insats mot Jemen måste avvisas. Den skulle innebära att Sverige överger en pågående mycket viktig FN-diplomati för att mäkla fred i Jemen. Det innebär också att Billström återigen visar sig tondöv inför protesterna mot Israels folkmord på palestinier. Sydafrika har anmält Israel för folkmord till Internationella domstolen i Haag och har där lagt fram en tydlig dokumentation av Israels oerhörda kriminalitetinklusive intentioner att begå folkmord.

Nu är Billström på väg att låta Sverige militärt ställa sig på Israels sida. Han är på väg att skämma ut Sverige i hela världen som deltagare i ett pågående folkmord. Sverige är förpliktat enligt punkt 139 i Folkmordskonventionen att skydda alla folk från folkmord.

Det är tydligt att det militära samarbetet med USA, Storbritannien och Natoländerna inom EU är viktigare än alla moraliska hänsyn.Medlemsansökan till Nato och EU-medlemskapet håller på att leda Sverigein i internationell isolering och fördömelse.Sverige är på väg att välja krig och eskalering av konflikterna iMellanöstern i stället för att fortsätta sina tidigarefredsansträngningar.

Det har varit en mycket hedervärd svenskutrikespolitik att mäkla fred i det långa kriget och få stopp påblockaden som har kastat in Jemen i en stor svältkatastrof.Fredsdialogen mellan parterna i Jemenkriget inleddes i december 2018 medden banbrytande Stockholmsöverenskommelsen. Nu är Billström på väg attlämna både den och UD:s mest framgångsrika diplomat ute i kylan.

Det är den nu världsberömde svenske diplomaten Hans Grundberg som är FN:sgeneralsekreterares särskilda sändebud för Jemen. Han leder de fortsattafredsförhandlingarna, som sedan april 2022 har åstadkommit en bräckligvapenvila och fångutväxling och i december 2023 diskuterades ettåterupptagande av en inkluderande politisk process. Grundberg vädjadeden 13 januari till alla parter om maximal återhållsamhet i konfliktenom sjötrafiken med tanke på stabiliteten och säkerheten i hela regionen.Han uppmanade alla att ”prioritera diplomatiska kanaler före militäraalternativ”.

Varför Billström har svårt att stå emot frestelsen att stöda ännu ettomöjligt kolonialkrig tillsammans med Natoländer, säger han inte.Billström skulle kunna uppmana Israel, Nato och EU att genomdriva etteldupphör i Gaza, så kunde problemen lösas utan krig.

Det sjuka med Billströms öppning för ett svenskt krig mot Jemen är attdet i så fall blir ett nytt marknadsföringskrig för Saabsflygplansförsäljning.

Bild i Expressen. Från Anarkias blogg ”Vad ska SAS göra i Libyen? (https://annarkia.se/internationellt/nato-internationellt/vad-ska-jas-gora-i-libyen.htm)

I det kriminella angreppskriget mot Libyen 2011 medverkade Sverige tillatt totalt föröda landet och dess då väl utbyggda välfärd. Libyens storavapenförråd släpptes loss till terroriströrelser som sedan angrep Syrienoch destabiliserade stora delar av Afrika. Någon annan tung motiveringtill det svenska deltagandet i Libyenkriget än att imarknadsföringssyfte visa upp JAS Gripen i stridsmiljö somspaningsflygplan, gavs aldrig.

Under det närmare tio år långa Jemenkriget har Sverige förutomfredsförhandlingar även ägnat sig åt att sälja militärmateriel tillFörenade Arabemiraten, en av de främsta angriparna mot Jemen ochdominerande makthavare i ”Sydjemen”, bestående av den största hamnstadenAden och en stor del av Jemen som avstyckats från övriga Jemen.Försvarskoncernen Saab har sålt det dyra militära flygplanet Globaleye,specialutrustade för vidsträckt mark-, havs- och luftövervakning ochstridsledning. Fem av dessa plan har sålts till Förenade Arabemiratentill ett pris inklusive kringutrustning av 23 miljarder kr enligt SvDNäringsliv den 20 juli 2021 i artikeln ”Under radarn: Sveriges känsligaexportsuccé”. Saab har fler sådana flygplansförsäljningar till olikaländer i regionen på gång.

Fred genom utveckling av hela regionen

Fredsarbetet i Jemen har mycket större potential att bli en framgång förSverige och svensk industriexport. I stället för krig ochvapenförsäljning borde Billström använda Sveriges inflytande till attfrämja fredsuppgörelser för hela regionen. Det behövs akut för attavvärja ett krig med Iran med risk att kunna leda till enstormaktskonfrontation mellan Natoländer och Ryssland.

BRICS. Foto VCG. Global Times

Fred i de många konflikterna i regionen är möjlig om alla parter geshopp om en framtid med ekonomisk utveckling och välstånd. Kanvattenfrågan lösas finns möjlighet att i fredligt samarbete odla uppstora idag outnyttjade områden. En stor utvecklingsplan förinfrastruktur i hela regionen är möjlig sedan många av regionens ländergått med i den ekonomiska samarbetsorganisationen BRICS.Kina har i FN:s säkerhetsråd föreslagit en regional fredskonferens föratt lösa konflikter i regionen inklusive den mellan Palestina ochIsrael. Med Sidenvägsprojektet Belt and Road med sina mångamedlemsländer finns möjlighet att starta många infrastrukturprojekt förhöghastighetståg, hamnar, elkraftverk, kanaler och vattenledningar somtillsammans bildar en ny arkitektur för samarbete och fred mellan olikaparter. Vi har redan sett hur Kina har hjälpt Saudiarabien och Iran attgräva ner stridsyxan.

Grunden för fred är överenskommelser till ömsesidig nytta. Den principenkallades ”den andres väl”, när Sverige var med om att förhandla framfreden efter det europeiska trettioåriga kriget. Idag kallas det”win-win”. Det är en slags fred som kan få stöd i hela det Globala Sydsom kämpar mot kolonialismen, men också bland de jordbrukare,företagare, entreprenörer, lastbils- och tågförare som nu i bl.a.Tyskland protesterar mot den inflation, åtstramning och beskattning somföljer av krigen. Detta kan gynna även den avancerade industri som idag producerar vapen.

Den kan ställas om till att hjälpa till i uppbyggnaden av Västasienefter kolonialismens fattigdom och dess förödande krig. Den kanuppmuntras genom lagstiftning och statliga beställningar till”frivillig” omställning till fullt arbete med civila nyttiga maskinerför utveckling av infrastrukturen.

De finansgrupperingar som äger krigsindustrin börjar förstå att dehåller på att förlora sin dominans i världen. Västvärldens ständiganederlag i krigen borde också få dem att begripa att en improduktivkrigsekonomi inte i längden kan dominera över stora ekonomier i GlobalaSyd som satsar på civil infrastruktur, innovation och investeringar iutbildning och god levnadsstandard. Västmakterna borde själva förstå detefter förlusten mot det fattiga Afghanistan. En annan värld är möjliggenom protesterna mot krigspolitiken inte bara från Globala Syd utanalltmer uttalat också i Europa bland de demonstrerande jordbrukarna,företagarna, hantverkarna, chaufförerna och löntagarna som tyngda avkrigens skatter och inflation också håller på att gå under avkrigspolitiken.Stoppa folkmordet i Palestina!Eldupphör och hjälp till Gaza nu!Nej till svenskt krig mot Jemen!Ställ om vapenindustrin till civil produktion!Stöd Kinas förslag till regional fredskonferens!Bygg en ny arkitektur för fred!

Några andra artiklar om Jemen

Jemen bekämpar USA-imperialismen effektivt.
Stoppa den humanitära krisen i Jemen! Beror på krig i 8 år – kanske värre än i Ukraina.
Jemens befrielsestyrkor slår ut oljefält i Saudiarabien, som har fullt med “fina” vapen från USA, som skyller på Iran.

Manifestation till stöd för Jemen.
Jemen: ISIS vapen kan spåras till USA:s regering – som söker kontakt med houthis!

Saudiarabien togs bort från FN:s skamlista av generalsekreteraren efter hot om indragna bidrag – nu ny massaker på barn i Jemen.
Angreppskriget mot Jemen startade för 5 år sedan.
Jemens befrielsestyrkor slår ut oljefält i Saudiarabien, som har fullt med “fina” vapen från USA, som skyller på Iran.

Manifestation till stöd för Jemen.
Jemen: ISIS vapen kan spåras till USA:s regering – som söker kontakt med houthis!

Föregående artikelNästan hälften av ukrainarna öppna för ”kompromiss” med Ryssland för att avsluta kriget
Nästa artikelOm inte ”vänstern” bekämpar ”fake news” vilka skall då göra det? Diskussion av Nordangårds synsätt.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

11 KOMMENTARER

 1. Vänta bara, snart ska Sverige applådera Israel i Eurovision Festival eller Melodifestivalen.
  Sedan när blev palestinierna inbjudna dit?
  Ryssland vill gärna, men är portförbjudna trots mesta delen av Rysslands folk tillhör Europa.
  Belaruserna är européer men är förbjudna att deltaga likaså.

  Jag tycker nedan låt passar utmärkt till imperialisternas melodispektakel.
  Den bästa låten proggruppen Nationalteatern gjorde tycker jag.

  ”Och världens melodi, förtryck och slaveri
  Va fan rör det våra artister
  De gör sin karriär och ler och snälla är, de har många korkade brister
  De ställer upp på allt, de tar det smörigt kallt
  I fascisternas feta ister
  De roar oss till döds på våran grammofon
  Ska vi fastna i deras klister”

  Doin’ the omoralisk schlagerfestival
  https://www.youtube.com/watch?v=PA5-DaCmDWw

  • @arbetarklass 19 januari, 2024 At 14:30

   Hej arbetarklass,
   Den ryska tidningen KP genomförde en undersökning om ämnet ”Ångrar ryssarna att Ryska federationen inte deltar i Eurovision 2022?”
   Resultatet är som följer:
   70 % – nej, vi klarar oss utan Eurovision
   27 % – Jag bryr mig inte, jag tittar inte på den här tävlingen
   3% – Jag ångrar det
   20,6 tusen personer deltog i undersökningen
   https://s09.stc.yc.kpcdn.net/share/i/4/2354766/wr-750.webp
   https://www.kp.ru/daily/27391/4585496/
   ”För flera år sedan stod det klart att vi inte hade något att göra där i princip, men av någon anledning skickade Ryssland fortfarande sina representanter, som ingen skulle komma ihåg”, delade en av de tillfrågade hans åsikt.

   ”Jag har länge sagt att vi inte har något att göra med den här, generellt sett tomma och värdelösa tävlingen, som absolut inte ger den framtida artisten för befordran”, höll en annan med honom.

   ”Kvinnor med skägg, män i klänningar – det är hela tävlingen”, säger en undersökningsdeltagare.

   ”I allmänhet fick jag av slump reda på att Eurovision äger rum nu, jag är inte intresserad av det”, konstaterar en annan.

   ”Eurovision är inte längre ett evenemang där framträdanden var en ära för alla”, tillägger en tredje.

   Jag kan bara tillägga att:
   En internationell analog till Eurovision kommer att lanseras i Ryssland
   Kulturministern och generaldirektören för kanal 1 meddelade att Ryssland lanserar sin egen musiktävling, ”Intervision”.

   Så blir det …

 2. ”Israel kommer inte att uteslutas från årets Eurovision Song Contest i Malmö, meddelar arrangören EBU.

  Mellanösternstaten Israel anklagas för folkmord efter att ha dödat cirka 25.000 personer, varav över 10.000 barn, på Gazaremsan de senaste tre månaderna.

  Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar anser att Israel ska portas från sångtävlingen, som hålls i Malmö i maj. Detta har lett till en konflikt med Israels ambassadör.

  Eurovision Song Contest arrangeras av den europeiska radio- och tv-unionen (EBU), som nu meddelar att Israel är välkomna att delta som vanligt.

  ”Eurovision Song Contest är en tävling mellan public service-organisationer från hela Europa och Mellanöstern som är medlemmar i European Broadcasting Union (EBU). Det är en tävling för programföretag – inte regeringar – och det israeliska tv-bolaget har deltagit i 50 år”, skriver EBU i ett uttalande, enligt TT.

  Man uppger sig också vilja värna om tävlingens status som ”ett opolitiskt evenemang som förenar publik över hela världen genom musik”.

  Så lät det dock inte år 2022 när Ryssland uteslöts från tävlingen på grund av invasionen av Ukraina. Detta beslut fick stöd från Sverige och de andra nordiska länderna.”

  https://www.friatider.se/israel-far-tavla-i-malmo-men-inte-ryssland

   • Nej, Ryssland får inte delta. för dom är inte medlemmar i EBU (European Broadcasting Union)… Ryssland har uteslutits ur EBU med anledningen av invasionen i Ukraina.
    En av mina vänner, en bra och rättskaffens människa, politiskt intresserad, hon sitter t o m i ett kommunfullmäktige..vi träffades häromdagen, det var rätt länge sen, hon var upprörd, med all rätt, över ÖB:s utspel om ”Sverige och krig”. Hon nämnde något om den ”hemske Putin”, jag frågade henne om hon visste varför Ryssland startat kriget i Ukraina, och hon sa att hon visste att det hade något med en Natobas att göra.
    Jag frågade det fanns något annat skäl, men det kände hon inte till. Jag berättade om de 14000 ryska ukrainarna som dödats. Dem hade hon aldrig hört talas om. Hon tyckte att det var hemskt, naturligtvis, men vidhöll fortfarande att Ryssland borde inte ha gått in, de borde ha gjort ALLT för att lösa problemet med förhandlingar. Krig det var det värsta hon visste.
    Det hon inte heller visste det var att Putin i 8 års tid hade hänvisat till Minskavtalen, (2014 och 2015) och försökt göra allt för att slippa gå in militärt, och att Angela Merkel avslöjat att dessa avtal bara slöts och förhalades för att Ukraina skulle få tid att rustas upp, jag berättade hur Boris Jonsson stoppade ett fredsavtal som höll på att slutas mellan Zelenskij och Ryssland som hade förhandlat , jag berättade hur dåvarande Moskva ambassadören William Burns (nuvarande CIA-chefi USA ) sagt redan 2008 ”Om USA inte slutar att provocera Ryssland så kommer Ryssland till slut att svara militärt.”

    Inget av det här visste hon. Och ändå var hon så säker på att Ryssland hade begått en fruktansvärd handling genom att gå in i Ukraina.
    Min gamla goda vän är ett typexempel på en människa som har manipulerats av den propaganda som våra medier pumpar ut om Rysslands krig i Ukraina, återigen får det mig att tänka på titeln till Jan-Olof Rönns bok ”Utan media kan du inte starta krig.”
    En tröst var det i alla fall att hon kunde se att Israel begick folkmord i Gaza.

    Läste en bra kommentar på Moon of Alabama :
    ”Hela situationen sammanfattas av att å ena sidan en sjuttonårig pojke i London arresterades med stöd av en antiterroristlag för att han innehade en palestinsk flagga, samtidigt som Storbritannien transporterar bomber och granater till Israel för att användas för att terrorisera och döda en helt civil befolkning.” (bevin)

    En av orsakerna till att Ryssland gick in i Ukraina var att den ukrainska armen som styrs av nynazister stod i beredskap att utvidga sitt folkmord på ryska ukrainare.
    Väst ser alltså genom fingrarna på det folkmord som det sionistiska Israel begår på palestinierna, och fördömer Ryssland när de försöker förhindra ett folkmord på ryska ukrainare.
    Så på sätt och vis är det utmärkt att Israel får delta i Eurovision song Contest….det lär få en och annan medborgare i väst att börja tänka efter.

    • Bra att man aldrig håller käften i reaktionära församlingar eller på tu man hand med vänner som fallit offer för västimperialistisk propaganda !!

  • ”En internationell analog till Eurovision kommer att lanseras i Ryssland”

   17 november 2023
   Kulturminister Olga Lyubimova tillkännagav vid ett möte med cheferna för officiella utländska delegationer vid IX St. Petersburg International Cultural Forum en plan för att skapa en internationell musiktävling ”Intervision”, rapporterar Interfax.

   ”Rysska federationen, för att främja mångfalden av kulturer i en multipolär värld, tar initiativet till att lansera två nya samarbetsformer samtidigt. Vi föreslår att skapa en oberoende öppen eurasisk filmfestival och filmpris, såväl som musiktävlingen Intervision”, sa Lyubimova.

   Generaldirektören för Kanal 1, Konstantin Ernst, berättade mer ingående om planerna för att genomföra tävlingen. ”Det kommer inte att finnas några politiska begränsningar eller influenser i den här tävlingen. Det här är en gratis plattform där alla länder kan presentera exempel på sin populärmusik”, sa han

   Mer information på RBC:
   https://www.rbc.ru/society/17/11/2023/6557145e9a79477adbefe229

 3. Av Jonathan Cook
  Jonathan-Cook.net

  Storbritanniens överrabbin, Ephraim Mirvis, talade vid ett offentligt evenemang i en synagoga tidigare denna månad för att prisa den israeliska militärens ”enastående” prestation i Gaza. Han gjorde det dagar innan Sydafrika började argumentera inför Internationella domstolen i Haag att Israel begår folkmord i enklaven.

  Huruvida Israel så småningom visar sig begå folkmord kan visa sig mer vara ett politiskt beslut än en juridisk dom, med tanke på pressen på de 15 domarna från deras respektive nationella ledningar.

  Men det är obestridligt att Israel har begått krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten i Gaza. Det är känt att ha dödat mer än 23 000 palestinier, de flesta kvinnor och barn, och allvarligt skadat tiotusentals fler. Det har drivit bort den överväldigande majoriteten av enklavens befolkning på 2,3 miljoner – det vill säga Israel har etniskt rensat dem.

  Israel har upprepade gånger bombat de ”säkra zonerna” dit det har beordrat civila att fly, liksom kritisk infrastruktur som sjukhus, skolor, moskéer, kyrkor och bagerier. Den har infört en ”fullständig belägring” som nekar mat, hjälp och medicin, vilket leder till masssvält och spridning av dödlig sjukdom.

  Videofilmer har visat israeliska soldater i Gaza som glatt slår sönder butiker ; ta av palestinska män och pojkar till deras underkläder ; och skjuta civila , inklusive kvinnor, på gatan när de bär vita flaggor. Soldater avrättade till och med tre av Israels gisslan som försökte undkomma fångenskap och kapitulera med en SOS-skylt.
  Ändå har Storbritanniens överrabbin, judendomens ansikte i Storbritannien, höjt sin röst för att kalla allt detta ”det mest enastående möjliga”. Han har gått längre: han har beskrivit trupperna som begår dessa brott ”våra heroiska soldater” och avslöjat att hans egen son, Danny, hjälper till med attacken mot Gaza i den israeliska militären. Han har sagt att han är ”otroligt stolt” över honom.
  https://www.jonathan-cook.net/blog/2024-01-11/uk-chief-rabbi-war-crimes-gaza/

 4. Jag undrar om Sverige har gett upp hoppet om Nato-medlemskap? Skulle Turkiet godkänna Sverige om vi deltar i ett krig mot Jemen, som är del av Turkiets lag? Och öppet stötta Israel, som fördöms av Turkiet? Har svårt att tänka mig det.

 5. Allt för ofta ge sig politiker in i totalt vansinniga projekt, motstridigheter, hycklerier och klavertramp, därför att de inte är kapabla att se de förlängda konsekvenserna av sina beslut och ståndpunkter. Billström är verkligen inget undantag.
  Det räckte med att ha lyssnat på SVT:s 30 minuter med Anders Holmberg (redaktör), då han pressade Billström om Turkiet och Natofrågan för att förstå, att den mannen inte ar trovärdig i något han tar sig för i politisk mening, Inte heller kan representera svenska folkets åsikter i något avseende. Billström inger inget förtroende.

 6. […] Sverige får inte stödja Israels folkmord i Gaza! Nej till krig mot Jemen! Sveriges Radio: Svensk myndighet flygledde diktaturens militära plan Jemen bekämpar USA-imperialismen effektivt. Stoppa den humanitära krisen i Jemen! Beror på krig i 8 år – kanske värre än i Ukraina. Jemens befrielsestyrkor slår ut oljefält i Saudiarabien, som har fullt med “fina” vapen från USA, som skyller på Iran. […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here