Washington agerar för att annektera nordöstra Syrien genom ombud

9
1764
ISIS på promenad

Ingress: En läsare skrev ”Turkiet vill tydligen inte ha Sverige som medlem i Nato, om inte Sverige för en utrikespolitik som de önskar. Sverige kanske viker ner sig och låter Turkiet bestämma.”

En annan läsare, ”M” invände och citerade en artikel av chefredaktören PM Nilsson i Dagens Industri Grundproblemet med Turkiets invändning är att det ligger något i den. S-regeringens uppgörelse i höstas med den politiska vilden Amineh Kakabaveh var en förutsättning för att Andersson kunde väljas till statsminister. Överenskommelsen är lika konstig och principvidrig som unik och innebär att en enskild riksdagsledamot dikterar politiken i ett visst specifikt utrikesärende: S förbinder sig att verka för kurdiskt självstyre i nordöstra Syrien och att fördjupa samarbetet med kurdiska PYD, allmänt ansedd som den syriska grenen av PKK. PKK är terrorstämplat av Turkiet, EU och USA.
Alla förstår att denna uppgörelse är ohållbar och inget ”missförstånd” från Turkiets sida, som Ann Linde har antytt, utan ett känt och publicerat faktum. Utrikesministern och UD borde ha insett sprängkraften i frågan och fått bort den långt tidigare. Men nu är det som det är. Uppgörelsen med Kakabaveh bör rivas upp. Den var fel då och är fel nu, oavsett vad Turkiet tycker.”
https://www.di.se/ledare/uppgorelsen-med-kakabaveh-bor-rivas-upp/

Rolf Nilsson har översatt en aktuell artikel 14 maj av mycket kunniga Vanessa Beeley, en artikel som berör denna problematik.  https://beeley.substack.com/p/washington-moves-to-annex-north-east?sd=fs&s=r som också publicerats i Pål Steigans nättidning https://steigan.no/2022/05/under-dekke-av-krigen-i-ukraina-planlegger-washington-a-dele-syria/

Vanessa Beeley

______________________________________________________

Washington agerar för att annektera nordöstra Syrien genom ombud

I skuggan av kriget i Ukraina planerar Washington att dela upp Syrien

I skuggan av att  medias fokus ligger på Natos proxykrig i Ukraina och det sionistiska mordet på Al Jazeera seniorkorrespondent Shireen AbuAkleh, agerar Washington för att annektera syriskt territorium.

Den 11 maj, under mötet för den ”globala koalitionen mot Islamiska staten” i Marrakech, Marocko, gjorde USA:s tillförordnade biträdande utrikesminister, Victoria Nuland, ett extraordinärt drag, som till och med har hamnat under radarn, även för oberoende medier. Alla distraheras av händelserna i Ukraina och de palestinska ockuperade områdena.

Nuland delar ut kakor på Maidan.

Nuland, som är känd för att hon utropade ”Fuck the EU” under inspelade samtal, vilket avslöjade USA:s utrikesdepartements inblandning i kuppen 2014 i Ukraina och den efterföljande massakern i Odessa av Washingtons nazistiska Contras, riktar nu sin uppmärksamhet mot Syriens nordöstra territorium.

Nuland har meddelat att USA kommer att tillåta utländska investeringar i nordöstra Syrien, under kontroll av de kurdiska separatisterna, ett annan amerikanskt koalitons-ombud i Syrien. Dessa investeringar kommer inte att påverkas av de oöverträffade sanktionerna, som effektivt blockerar Syrien.

De värsta av dessa ekonomiska åtgärder infördes under Trump-administrationen – Caesar-sanktionerna, som är utformade för att stoppa all extern hjälp till Syrien inifrån den syriska alliansen, inklusive Ryssland och Iran.

Caesar Syrian Civilian Protection Act är också bedräglig, genom att hävda att den ”skyddar civila”. I verkligheten straffar och skadar den den stora majoriteten av de 17 miljonernniskor som bor i Syrien. Det kommer att resultera i att tusentals civila lider och dör i onödan. – Rick Sterling

Red: Läs gärna en av mina artiklar om detta: ”Caesarlagen är tortyr mot oss civila syrier”

Det känns onödigt att påpeka att dessa, de facto ensidiga, sanktioner, som tillämpas som ett kollektivt straff för hela den syriska befolkningen som bor i områden som skyddas av den syriska regeringen, är olagliga. Att utvidga dessa sanktioner till suveräna nationer som ger hjälp för att återuppbygga syrisk infrastruktur är barbariskt och ett medvetet försök från USA att se till att Syrien inte kan återhämta sig från det elvaåriga kriget som fördes mot landet.

Syrien FN-rapport om sanktioner.

Korrelationen mellan ekonomiskt och militärt tvång i Syrien gjordes tydligt av tidigare utrikesministern, Mike Pompeos, sändebud i Syrien, ambassadör James Jeffrey, som inte bara beskrev Al Qaida som en ”amerikansk tillgång” i Syrien utan också skröt öppet om allt elände som sanktionerna hade medfört för det syriska folket:

Och naturligtvis har vi ökat isoleringen och sanktionstrycket mot Assad, vi har hållit fast vid att inte släppa fram något återuppbyggnadsstöd och landet är desperat i behov av det. Du ser vad som har hänt med det syriska pundet, du ser vad som har hänt med hela ekonomin. Så det har varit en mycket effektiv strategi…

Journalisten Rick Sterling påpekade också olagligheten och brutaliteten i Caesar-sanktionerna:

USA har flera mål. Ett mål är att förhindra att Syrien återhämtar sig. Ett annat mål är att förlänga konflikten och skada de länder som har bistått Syrien. Med fulländad cynism och amoral beskrev USA:s sändebud för Syrien, James Jeffrey, sin uppgift: ”Mitt jobb är att göra det till ett träsk för ryssarna.”

Nuland sa att Washington skulle utfärda en allmän licens, som befriar företag från amerikanska sanktionsrestriktioner i nordöstra Syrien.

”USA avser att inom de närmaste dagarna utfärda en allmän licens för att underlätta privata ekonomiska investeringar i områden som inte är regimägda och befriade från ISIS i Syrien.”

Det ironiska här är förstås att ISIS i verkligheten är en annan proxy för den amerikanska koalitionen, som hade dragit nytta av oljeresurserna innan de kurdiska contras ockupation av oljefälten. Det finns också en viss grad av samarbete inbäddad i korruption, mellan de kurdiska separatisterna och ISIS, båda fokuserade på den etniska rensningen av nordöst för att ge plats åt en ”autonom region” som effektivt kontrolleras av Washington, London och Israel. Som den syriska forskaren Ibrahim Wahdi skrev redan i februari 2022:

Redaktörens lästips: 10 år sedan USA:s angrepp på Syrien: Sveriges Radio och DN tiger om USA:s mångåriga stöd till terrorister och ockupation av 1/4 av Syrien

Vi kan tydligt se att den största organiserade smugglingen och massöverföringen av ISIS-militanter till det syriska Badia, kopplat till den irakiska gränsen norr om Al-Tanf-regionen, som sammanföll med Ukrainakrisen och förhandlingarna om det iranska kärnkraftsavtalet, syftar till att utlösa kaos av CIA och israelisk underrättelsetjänst, genom att återuppliva ISIS för att behålla det som en förevändning för USA:s ockupation av syriska områden.

Nulands påståenden om att investeringar i områden som ”tidigare innehafts” av ISIS ”behövs för att förhindra att Islamiska staten återuppstår genom att tillåta den att rekrytera och utnyttja lokalt missnöje”, är hyckleri av högsta klass. Washington och London rekryterar, beväpnar och utrustar ISIS-terrorister och bäddar in sina soldater i områden i Badia-öknen (öster om Homs) där de kan göra störst skada på den syriska arméns installationer och konvojer – detta inkluderar störningar av den magra oljeförsörjningen till Damaskus från nordost.

Som Wahdi påpekade:

Faran med ISIS-kortet ligger i det stora antalet fördelade på 9 fängelser i de USA-stödda SDF-kontrollerade områdena, som är potentiella mål för liknande attacker [för att befria ISIS-terrorister], särskilt fängelset ”Kamba Al-Bulgar”, öster om staden Al-Shaddadi,den södra landsbygden av Hasaka, som inkluderar 5 000 ISIS-militanter.

Förutom Al-Sina’a-fängelserna, Al-Shaddadiyah, Derek/Al-Malikiyah, Al-Kasra, Al-Raqqa Central Prison, Rmelan och Nafker i staden Qamishli, från vilka 60 ISIS-militanter överfördes till ett fängelse i Al -Hasakah i september förra året.

Både ISIS och de kurdiska Contras är ansvariga för stölden av olja från Syrien. Al Qaida har monopol på bearbetningen av den stulna oljan via sin WATAD-organisation. Den amerikanska koalitionen har ett egenintresse av att få den syriska befolkningen på knä och att väcka missnöje mot den syriska regeringen som har brutit koalitionens militära planer på regimändring.

Kriget mot Ryssland i Ukraina är också en hämnd för Rysslands roll i att uppriktigt bekämpa ISIS i Syrien och tvinga terroristenheten att dra sig tillbaka till nordost och Irak, där den är lika ansvarig för förstörelsen av civil infrastruktur, särskilt elektriska installationer, för att ytterligare straffa allt irakiskt motstånd mot USA:s ockupation.

Nuland och Washington eldar medvetet under lokala klagomål och möjliggör ISIS-rekrytering och expansion.

Inte bara kommer dessa sanktionsfria licenser att gälla för de kurdiska Contras, utan den turkiskt stödda milisen, som ockuperar de norra gränsområdena i Syrien, kommer också att inkluderas i avtalet. Detta innebär att syriskt territorium de facto kommer att annekteras av dessa Nato-medlemsstaters ombud, inklusive Al Qaida (Turkiet) och anslutna grupper.

Enligt en diplomat, som har diskuterat frågan flitigt med amerikanska tjänstemän, kommer licensen att gälla jordbruk och återuppbyggnadsarbete, men inte olja. Jag antar att det inte finns något behov av att inkludera olja, eftersom det redan anses vara en amerikansk fördel av kriget de startade 2011. Trots allt sa Trump mycket tydligt ”vi behåller oljan – jag har alltid sagt det – behåll oljan . Vi vill behålla oljan, 45 miljoner dollar i månaden. Behåll oljan. Vi har säkrat oljan.”

Om licensen kommer att gälla återuppbyggnad och jordbruk, kommer detta att legitimera byggandet av bosättningar och den fortsatta stölden (av kurderna) av syriska jordbruksprodukter i regionen, ockupationen av vetelagrings-centra och minskningen av tillgången till Damaskus av dessa väsentliga resurser. I huvudsak en förstärkning av belägringen av det syriska folket, som redan lider av allvarlig brist på livsmedelsförsörjning, fattigdom, bränsle- och energibrist i en fruktansvärd omfattning.

Handlingen att undanhålla medel för att upprätthålla liv för oskyldiga civila för att tvinga en hel nation att underkasta sig utländska agendor i regionen måste säkert kvalificera sig som ekonomisk terrorism. Förstörelsen av viktig civil infrastruktur är ett krigsbrott, undanhållande av väsentliga resurser eller ockupation av dessa resurser är också ett krigsbrott. Man skulle kunna hävda att den amerikanska koalitionen är ansvarig för folkmord i Syrien enligt folkmordskonventionens artikel II (e) – medvetet tillfoga gruppen livsvillkor som är beräknade att medföra dess fysiska förstörelse helt eller delvis”.

När Washington talar om ”stabiliseringsaktiviteter” i de områden som dess ”allierade” tog från Islamiska staten ljuger de. Dess ”allierade” förleds att tro att de kommer att dra nytta av samarbetet med USA. I verkligheten är de användbara verktyg för att underlätta USA:s och Israels agenda i regionen – att balkanisera Syrien och framför allt för att säkra den illegala amerikanska militärbasen Al Tanf i sydost (som gränsar till Jordanien), för att förhindra kopplingen av motståndsaxeln från Iran till Libanon och slutligen Palestina. För att skydda ”israelisk säkerhet” i regionen.

Den organiserade smugglingen och överföringen av ISIS-terrorister till det syriska Badia, kopplat till den irakiska gränsen norr om Al Tanf, är för att upprätthålla CIA/MI6/Israels kaosstrategi i Syrien och för att rättfärdiga USA:s ockupation av syriskt territorium under den falska ISIS förevändningen.

Vad Nuland föreslår är ett steg framåt för Washington i annekteringen av Syriens mest resursrika territorium. Det är annektering genom ombud. Turkiet kommer också att dra nytta av dessa licenssystem och kommer att ytterligare bädda in sin Al Qaida-ledda milis i de norra gränsområdena och på så sätt garantera permanent osäkerhet för Syrien i norr.

Araber, assyrier och armenier kommer med nödvändighet att bli etniskt rensade från dessa zoner för att ge plats åt dessa USA-sanktionerade bosättningar och det är allmänt känt att de kurdiska Contras har förberett sig för detta under en tid – att förbjuda den syriska läroplanen i skolor och rasera arabiska hus i området, samtidigt som man tvingar värnplikt på lokalsamhällen, driver kampanjer för kidnappning och internering.

Nuland informerade koalitionsmedlemmar i Marrakech att ”Washington ville samla in 350 miljoner dollar för dessa påstådda ”stabiliserings” aktiviteter i nordöstra Syrien under 2022. Irak är också målet för samma ”stabiliseringskampanj”. Vad Nuland egentligen menar är att Washington, i skuggan av Ukraina, kommer att gå in för att säkerställa permanent kränkning av Syriens territoriella integritet, samtidigt som man låtsas upprörd över att Ryssland kränker suveräniteten i Ukraina, som redan ockuperats av Nato och som knappt är annat än Washingtons satellitvasallstat, på gränsen till dess ärkefiende Ryssland.

Föregående artikelDet viktiga mötet i Eurasiatiskt forum – som Väst nonchalerar
Nästa artikelUkraina är en kvarnsten runt Europas nacke. Vad anser Kissinger, USA:s kanske mest inflytelserika utlandsexpert sedan 50 år?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

9 KOMMENTARER

 1. Omskrivningarna är löjeväckande. Kurderna försvarar sig själva, och har stöd av amerikanerna, som samtidigt ska hålla sig väl med Turkiet. USA ockuperar ingen del av Syrien, landet lider av mångkultur och saknar förutsättningar att hålla ihop som statsbildning. Kurder, alewiter, sunni, de är olika folk, olika nationer.

  Ryssland, Iran och Turkiet är de länder som för krig i Syrien. Inte USA.

   • Faktum är att USA inte är reguljär stridande part i Syrien, men stöder kurderna, och samtidigt är allierad med Turkiet, ett sunnimuslimskt land. Den genomfalska påståendet att USA ”ockuperar” det område som kurderna bebor och numera kontrollerar militärt lurar ingen. Kurderna är ett eget folk som bor i Turkiet, Iran, Irak och Syrien. De fortsätter slåss för sitt territorium med eller utan USA´s stöd, och vänder sig till Kina om USA väljer Turkiet före kurderna.

    USA bombade IS, det är inte USA utan de sunnimuslimska gulfstaterna som stött IS, det ingår i de regionala proxykrigen mot ayatollornas Iran. Gulfstaterna har amerikanska vapen de köpt för alla dollar de fått för oljan. För den okunnige kan det se ut som att USA stött IS, men det är tvärtom; IS hatar USA, men har amerikanska vapen de fått från sina skäggiga islamistiska bröder i Saudiarabien och dess satelliter.

    Vad som hände när sunnimuslimerna blev många fler i Syrien bör mana till eftertanke för oss svenskar, vi har svenska städer med för mycket sunnimuslimer, tex Malmö, Ronneby och Eskilstuna. Påskkravallerna borde vara i färskt minne. Islamister är sig lika världen över.

    • Det stämmer att kriget i Syrien i USA:s intresse har först främst av allierade som Saudiarabien och Qatar (se Bidens tal vid Harvard 14/10 2014), samt av kurdiska SDF. Sist men inte minst av terrorister som ISIS. Stödet för detta är mycket starkt och jag har skrivit flera artiklar om detta och du har fått länkar tills detta. Media, bl.a. från Israel rapporterade förra våren att USA ökade sin styrka i Syrien till 900 man. USA och även bombat i Syrien, t.ex. i april 2018 med Storbritannien och Frankrike.
     Som jag informerade om i förra svaret har USA och tydligt stött ISIS i Syrien. New York Times och Frankfurter Allgemeinen har rapporterat om stora vapensändningar från USA (bl.a. via Ramsteinbasen) till Syrien.

  • Vi vet mycket väl, och det är mångomvittnat, att USA plundrar Syrien och använder landet för terrorist utbildning. Det var i USAs ockuperade delar av Syrien som terroristerna som nu sitter internerade i Xinjiang utbildades. USA är desperat att få ut sina utbildade mördare på gatorna, och har länge drivit en massiv propaganda kampanj med förfalskade och fabricerade uppgifter om koncentrationsläger, som inte finns, tvångsarbete och förtryck. Det var även därför USA länge försökt lönnmörda Assad. Han är högt respekterad i Syrien. Skurkstaten förnekar sig inte.

 2. Jonas du har tyvärr fel,tro inte på propagandan.Jag som har några anhöriga kvar i Syrien,har själv bevittnat den vidriga propagandans fulla kraft.Har genom åren fått massor med värdefull information som västliga propagandan med usa i spetsen ljuger om TOTALT

 3. Ja håller med om punkten där om islamisterna som härjar i Sverige,dessa HUNDRATUSEN Tals,där klansamhällena HELT spårat ur senaste åren, MEN Sverige och dess styrande är KORKAT naiva. Detta finns i min egna stad också nu,där det EJ fanns för bara 5år sedan.Det är ingen av städerna du nämner.Vi har riktiga klansamhällen som ökat och stärkt sina positioner KRAFTIGT överallt dessa 5åren,som har NOLL respekt för Sveriges demokrati och frihet/mänskliga rättigheter.Sverige och dess styrande är så KORKAT naiva som sliter sönder landet.Påsk kravallerna var ingen ögonöopnare,och värre blir det

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here