Vem startade kriget i Syrien? Ett perspektiv efter 11 år. Jämför med kriget i Ukraina!

6
2692

Ingress: Jag återpublicerar nedan en artikel som senast publicerades 17/3 2021 och som skrevs redan för några år sedan. Dessa uppgifter om detta mycket viktiga krig, som dödat kanske 100 gånger fler än vad kriget i Ukraina gjort – hittills. Jag tar helt avstånd från Rysslands angrepp på Ukraina, men förstår att Ryssland kände sig hotat. Men hur hotade Syrien USA år 2011? Genom att hävda nationell självständighet…. Eller hur?

Inget verkar ha framkommit som ändrar bilden, förutom uppgiften om att journalisten Claas Retolius rapport i Der Spiegel från händelserna i Daara 17 mars 2011 har visat sig vara påhitt. Retolius har avskedats från Der Spiegel pga. falska rapporter. SvD Så avslöjades tidernas största journalistbluff. Händelserna i Daara beskrivs längre ned. Artikeln, som består av  är ett komplement också till andra nyligen publicerade artiklar, som denna:
10 år sedan USA:s angrepp på Syrien: Sveriges Radio och DN tiger om bevis för krigets start,USA:s mångåriga stöd till terrorister och ockupation av 1/4 av Syrien

En del av artikeln är på norska. Det ska väl gå bra.


 

Det finns många olika versioner om hur kriget startade i Syrien i mars 2011. En viktig källa till information inte minst under de första åren var Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), ett litet kontor i ett samhälle utanför London, med nära band till regeringen i Storbritannien och till det Muslimska Brödraskapet. Vi skrev i ”Vad händer i Syrien” september 2013 att Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) är ett litet kontor i ett samhälle utanför London, med nära band till regeringen i Storbritannien och till det Muslimska Brödraskapet. De gör sina beräkningar av dödsfall på osäkra uppgifter från bl.a. hörsägen, Youtube och Twittermeddelanden. Det är ingen opartisk organisation och tillförlitligheten i deras uppgifter är mycket tveksam. SOHR har vid flera tillfällen rapporterat om övergrepp från den syriska armén, vilka visat sig sakna stöd eller vara felaktiga.

Nedan följer en ögonvittnesredogörelse av folk på platsen. Därefter kan man jämföra med beskrivningen i broschyren ”Vad händer i Syrien?” av föreningen Syriensolidaritet, vilken utkom för 2 år sedan, i september 2013.

Uppgifterna kommer från gästblogginlägg hos Pål Steigan av Elisabeth Reehorst, som är en pensionerad lärare i Norska språket. Hon har givit ut boken «Syria –en personlig fortelling» 2014. Jag har något kortat inlägget.

Hva slags opprør? Allerede tidlig våren 2011 begynte jeg å samle stoff til boken. Grunnen var at «min» familie i Daraa, sør i Syria ved grensen til Jordan, opplevde begynnelsen på opprøret helt ulikt det som ble beskrevet i norske – og de fleste andre vestlige – medier. Vi fikk i all hovedsak informasjonen fra opprørssiden, som beskrev et opprør for demokrati og menneskerettigheter med fredelige demonstrasjoner og roping av slagord, godt organisert med studenter etc i spissen. Og et svært brutalt regime som drepte uskyldige folk.

Familien i Daraa opplevde noe annet. De opplevde væpnete menn i gatene, brenning av og angrep på offentlige bygninger, utført av menn som åpenbart ikke hørte til de lokale; ofte kunne de se det på klærne. De opplevde at den syriske hæren beskyttet dem mot væpnete bråkmakere.
Godt organisert var nok opprøret, men på en helt annen måte enn de vestlige mediene formidlet. Tiden har vist at det som kom fra Syrias regime, var vesentlig nærmere sannheten enn det som kom fra opprørernes nyhetskilder.

Dette er bekreftet i et intervju 24.08.14 som The Real News.com har med forfatter og Guardian-journalist Nafeez Ahmed.

Intervjun 1: med Ahmed

ISIS på promenad.

Han setter starten på opprøret inn i det scenariet vi ser i dag – og påpeiker at IS/ISIL sprang ut av en gruppe som oppsto i Irak under USAs invasjon i 2003 som hadde kontakt med al-Qaida. Gruppen begynte allerede da samarbeidet med andre misfornøyde grupper, noe som bare har økt på etter hvert. I mange år har de operert i Anbar-provinsen vest for Bagdad, mot den syriske grensen, der sunni-muslimske stammefolk har egne militser som nå støtter IS’ kamp mot det irakiske regimet. Og de har etter hvert også klart å knytte til seg tidligere medlemmer av Baath-partiet, et sunni-sekulært, antiamerikansk parti som støttet den styrtete presidenten i Irak, Saddam Hussein. Disse er blitt svært misfornøyde med regimets sjialedelse, som ikke har lagt vekt på samarbeid med den store minoriteten, sunniene, heller tvert imot.

Allerede i 2006 møttes en lite kjent komité i USAs utenriksdepartement «Iran-Syria politikk- og operasjonsgruppe» – ukentlig for å «koordinere aksjoner som å begrense Irans tilgang til kreditt- og bankinstitusjoner, organisere våpensalg til Irans naboer og støtte styrker som er i opposisjon med de to regimene.»

I mai 2007 var Anti-Syria-operasjoner var også nå i full sving, ifølge Seymour Hersh i The New Yorker. Regjerings- og etterretningskilder fortalte Hersh at Bush-administrasjonen samarbeidet med Saudi-Arabias regjering, som er sunni-muslimsk, i hemmelige aksjoner som skulle svekke Hizbollah – den sjia-muslimske delen av det libanesiske forsvaret. Konsekvensen av dette samarbeidet var at gruppene knyttet til al-Qaida – som var fiendtlige til USA men støttet av Saudi-Arabia – ble styrket. Bush ga også Saudi-Arabia klarsignal til å støtte opp om al-Qaida-gruppene i Irak ved å gi dem penger og logistikkhjelp for å svekke regimet til president Assad i Syria, «slik at de kunne bli mer åpne for forhandlinger med Israel».

En av de andre gruppene som fikk hemmelig politisk og finansiell støtte fra USA, var de syriske Muslimbrødrene som levde i eksil. Tidligere utenriksminister i Frankrike, Roland Dumas, forteller i et fjernsynsintervju at han ble prøvd dratt inn i dette allerede 2009.
Lekkasjer fra det private etterretningsfirmaet ”Stratfor” antydet sterkt at også Jordan og Tyrkia var trukket inn i denne uro-aksjonen.
Målet var klart – regimet skulle styrtes.

Oljen styrer
Hovedgrunnen til at denne omfattende prosessen ble satt i gang, var sjølsagt olje. USA hadde begynt å få panikk for å slippe opp for tilgang på olje, og det var jo også det kampen mot Iran generelt dreide seg om. USA var villige til å destabilisere opptil 7 regimer for å sikre seg kontroll.
Siden det meste av oljen i Midtøsten lå i «salafi-jihjadistisk» område, måtte man ta utgangspunkt i dette, og frambringe en splitt og hersk-mentalitet «mellom ulike salafi-jihadistiske grupper for å vende dem mot hverandre og forbruke sin energi på interne konflikter,» samtidig som man sørget for å øke motsetningene mellom sjiaer og sunnier.

Slik planla man altså de såkalte ikke-jihadistiske gruppene i Syria, som skulle kjempe mot de jihadistiske – i tillegg til regimet og sjiaene – så USA/«verdenssamfunnet» åpent kunne støtte opp om de «ikke-jihadistiske» og skaffe seg kontroll gjennom dem. Slik kunne man forhåpentligvis unngå en invasjon, som i Irak. Den nye presidenten, Barack Obama, var ikke like rask på avtrekkeren som sin forgjenger.

Så komplisert ble det altså fordi USA sjølsagt ikke åpent kunne støtte grupper som var knyttet til al-Qaida, som var deres største fiende – offisielt (de førte jo krig mot dem etter 11.09.01). Og de var jo også redde for at de skulle bli for sterke, slik at de ville true USA på nytt.

Russland

Forholdet til Russland var sjølsagt en del av bildet, når det var oljerørledninger det dreide seg om, hvor de skulle gå. Qatar var leverandør av den ene, med olje som skulle tas ut fra North Pars-feltet som gikk over i Irans South Pars. Det var del uro omkring grensesettingen der, og president Assad, som var Irans venn, ville derfor ikke la den gå over Syria. Den var også tenkt å komme ut i Tyrkia, slik at den kunne true Russlands posisjon i forhold til olje. Dette var i 2009. Assad gikk året etter inn i forhandlinger med Iran om en ledning gjennom Irak til Syria og derfra ut ved Middelhavet, der Iran ville kunne eksportere gass fra South Pars-feltet til Europa.

Dette provoserte Qatar veldig, og det ble et oppgjør mellom Saudi-Arabias prins Bandar bin Sultan og Russlands president Putin der førstnevnte på alle måter prøvde å få Russland til å vende seg mot Syria i saken. Det klarte de ikke. Inne i problemstillingen lå også en planlagt rørledning fra Irak til Israel, som sjølsagt måtte gå gjennom Syria.

Opprøret

Da ingenting hjalp, ventet USA, Saudi-Arabia, Qatar – og Tyrkia? – bare på en anledning til aktivt å kunne bruke sine forberedelser til å styrte det syriske regimet. «Den arabiske våren» kom beleilig, og enda mer beleilig kom den store tørken i årene før 2011 som fordrev tusener av småbønder inn til byene – særlig til Damaskus’ forsteder. Levestandarden gikk ned for mange, noen sultet, og det var ikke vanskelig for de ytre kreftene å finne gjenklang for sin propaganda, sine bestikkelser og sine våpen. De oppnådde tilsynelatende det de ønsket – det ble skapt to ulike typer væpnete grupper. Noen var såkalt ikke-religiøse sunnier, de ble plassert under gruppebetegnelsen FSA (Free Syrian Army), og noen var helt fra begynnelsen tilknyttet al-Qaida. Mange andre var ingen av delene.

Det USA og deres allierte ikke hadde kalkulert med, var at de i svært liten grad sluttet seg sammen – og enda mindre med det som skulle være «overbygningen» politisk, SNC, som var dominert av eksil-syrere (mange muslimbrødre) og saudiske- og qatar-vennlige sunnier.

Det var en eneste organisasjon som gradvis fikk kontroll over alle, mer eller mindre, og det var nettopp ISIL/IS, som har hatt en lett vei over den åpne grensen mellom Irak og Syria. De hadde – 26.august 2014 – mer eller mindre kontroll over store deler av Øst-Syria, på grunn av de foregående årenes systematiske jobbing som gjorde at de har klart å trekke til seg også svært mange ikke-religiøse opprørsgrupper. Det har de klart ved trusler, taktikk – og ikke minst våpen og annet utstyr de har fått mer eller mindre direkte fra USA, Qatar, Kuwait, Saudi-Arabia et etc.- med et ekstra sideblikk til Tyrkia, som har vært et hjelpsomt gjennomfartsland både for våpen og mennesker som f eks kom fra Libya (om Tyrkia; Sosialistisk framtid nr 2/14; mer om sjølve opprøret i boken «Syria – en personlig beretning» av forfatteren).

Assad hadde rett i advarselen mot jihadistene

En video av drapet på den amerikanske journalisten James Foley, som var tatt til fange av IS, ble lagt ut på nettet 20. august 2014. En uke etter meldte så div aviser at USA – som alt var inne i luften over Nord-Irak, der IS herjet – hadde begynt å tenke på overvåking også av Syria, for «å få bedre oversikt over IS’ aktivitet i området», som NRK formulerte det – og la til at det dreide seg om droner. De hadde ennå ikke bestemt om de ville bombe.

BT/Politikens Marcus Rubin trakk det videre samme dag: «Den tidligere lederen av Storbritannias hær, Richard Dannatt, gikk i et intervju med BBC enda lengre enn (USAs) general Dempsey, og oppfordret Vesten til et samarbeid med Syrias president Bashar al-Assad…. Den syriske dimensjonen må man adressere. Man kan ikke takle et halvt problem, sa Dannatt.»

Det lovet godt for Assad-regimet, som fra borgerkrigens begynnelse hadde betegnet opposisjonen som «terrorister» og forsøkt å framstille seg selv som det moderate alternativet.«For Assad-regimet er drapet på Foley noe av det beste som kunne skjedd. IS har stort sett utryddet resten av opprøret. Hvis Assad bare må holde stand litt til, er det gode sjanser for at USA og Vesten kommer dem til unnsetning, enten offisielt eller uoffisielt», sa Hilal Khashan, professor i politikk ved Det amerikanske universitet i Beirut.

Det har skjedd en del siden august 2014. Kurderne kjemper for grensebyen Kobanê og sin egen autonome stat, amerikanerne har en stund bombet IS-stillinger i området sammen med sine allierte, og tyrkerne har helt nylig åpnet litt opp for at kurdere fra Irak kan hjelpe dem.

Og 28.10.2014 refererte Reuters general John Allen, USAs representant i den syriske «overbygningen», SNC. Han hadde fått et spørsmål fra Asharq al-Awsat diary om de FSA-gruppene USA trente, etter å ha slått IS ville kjempe mot de syriske regjeringsstyrkene. «Nei, sa Allen. «Det vi ønsker er at FSA og styrkene vi etterhvert vil utvikle, trene og utstyre skal bli en troverdig styrke som Assad-regimet til slutt må forholde seg til og anerkjenne. Det kommer ikke til å bli noen militær løsning her»

Uansett – det må være litt flaut for svært mange å måtte innrømme at borgerkrigen i Syria i stor grad var arrangert av USA/Vesten. Ifølge FN er nesten 200 000 mennesker drept og millioner skadet og kastet ut av sine heimer pga USAs behov for tilgang til mer olje. At behovet til og med ser ut til å være fiktivt, slik det ser ut etter suksessen med fracking etc, skal jo ikke gjøre det hele bedre.


Avsnitt 4.1 ur ”Vad händer i Syrien”? De första protesterna

Det finns många belägg för att USA och dess allierade redan i de första protesterna stött och beväpnat delar av oppositionen i Syrien, och därmed motverkat möjligheten till en fredlig lösning.

Ambassadör Robert Ford.

USA:s ambassad i Damaskus öppnade åter i januari 2011 efter att ha varit stängd i 6 år. Ambassadören Robert S. Ford är en lärjunge till den kände ambassadören John Negroponte som organiserade dödsskvadronerna i El Salvador på 1970-talet och i Irak som ambassadör i Irak 2004-2005, med Robert Ford som nära medarbetare (http://www.globalresearch.ca/the-pentagon-s-salvador-option-the-deployment-of-death-squads-in-iraq-and-syria/2604). Robert Ford spelade en central roll i att söka och etablera kontakter med oppositionsgrupper efter sin ankomst, och två månader efter hans ankomst inleddes väpnade strider av rebellerna (The Salvador option for Syria. US-NATO Sponsored Death Squads Integrate “Opposition Forces, Globalresearch 28 May 2011, http://www.globalresearch.ca/the-salvador-option-for-syria-us-nato-sponsored-death-squads-integrate-opposition-forces/31096).

Vanligen börjar folkliga protester i större städer, som i Tunis i Tunisien 2010, i Kairo i Egypten 2010, i Paris vid franska revolutionen 1789 och i St. Petersburg vid ryska revolutionen 1917. I Syrien började protester 17/3 2011 med deltagande av en beväpnad opposition i staden Daraa med 75 000 invånare nära gränsen till Jordanien.

Det finns olika uppgifter om vad som skedde i Daraa. Enligt oppositionen inleddes protesterna med att säkerhetsstyrkor tillfångatog tonåringar som ritade slagord från upproret i Tunisien på väggarna, och sedan inte ville släppa dessa tonåringar. Enligt Syriens regering sköt oppositionen mot säkerhetsstyrkor och dödade flera män innan säkerhetsstyrkorna besvarade elden. Enligt Israel National News Report så sköts sju polismän och minst fyra demonstranter (Gavriel Queenann. Syria: Seven police killed. Buildings torched in protest. Israel National News, Arutz Sheva 21/3 2011).
Den libanesiska tidningen Ya Libnan uppgav under hänvisning till Al Jazeera att demonstranter bränt högkvarteren för Baath-partiet och rådhuset i Daraa. Michel Chossudovsky diskuterade detta 3/5 2011 på Globalresearch (http://www.globalresearch.ca/syria-who-is-behind-the-protest-movement-fabricating-a-pretext-for-a-us-nato-humanitarian-intervention/24591) och menar att rapporterna tyder på att det inte var en fredlig protest som västerländska massmedia rapporterade. Flera av dem som demonstrerade hade vapen och sköt mot polisen. Han påpekar att enligt den initiala rapporten från den israeliska tidningen dödades fler polismän än demonstranter.

Slutsats: Uppgifterna talar för att kriget i Syrien främst beror på intervention av USA & Co, att detta gynnat framväxten av ISIS, att president Assads utsagor var riktiga och för att Syriensolidaritets analys 2013 är riktig.

Denna tolkning stöd också av en rapport från förre indiske ambassadören VP Haran. Hur började kriget i Syrien i mars 2011? Hur såg det ut innan?

Relaterat

Vilka hjälpte kurderna? Jo Syriens arabarmé, trots kurdernas samarbete med angriparen USA.
USA vill skapa en kvasi-stat för att ta hand om oljan i Syrien tillsammans med kurderna.
Vad tycker egentligen president Assad i Syrien om överenskommelsen i Moskva, om kurderna och framtiden?
Biden-regeringen och det “kurdiska kortet” i Syrien
Tar FN USA:s parti för att förstöra Syrien? Med hjälp av terrorist-tolerante norrmannen Egeland?
Starka bevis för att USA stödjer ISIS och al-Qaida sedan åratal?
Tidigare ÖB i Israel medger att Israel stödjer terrorister i Syrien.
Newsweek, Wall Street Journal: Israel stödjer terroristerna i Syrien,
Har Turkiet rätt att angripa kurder i Syrien? USA rätt att vara i Irak, Syrien och Afghanistan?
USA vill skapa en kvasi-stat för att ta hand om oljan i Syrien tillsammans med kurderna 14 november 2014.
USA hjälper ännu terroristerna i ISIS och bekämpar ryska styrkor i Syrien
Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig i Syrien!
Nato-länder har exporterat vapen till terroristerna i Syrien. Vilka umgås Hultqvist & Co med?.
Syrien Silkway 170914Flygplan som kan frakta vapen från ”Väst” till Syrien
Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig i Syrien!

Föregående artikelBlack Agenda Report: – Ukraina visar vit, rasistisk utrikespolitik
Nästa artikelRullar Kina och Ryssland ut ett nytt ekonomiskt system?
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

6 KOMMENTARER

 1. Tulsi Gabbard sa tidigt under sin primärvalskampanj under ett besök hos Stephen Colbert i The Late Show att det var CIA som planerade och förde kriget i Syrien.
  Nng så direkt mot CIA hörde jag henne sen inte säga, men Colbert attackerade henne med CIA talking points i en motbjudande intervju där publik och kommentarer förkrossande var på Tulsis sida. Han ansåg att CIA var ngt att vara stolt över som amerikan etc. etc. MSM är verkligen motbjudande

  • Hoppfull om att Syrien ska bli ett islamitiskt kalifat? Det kan vi nog betacka oss för men framförallt folket i Syrien som verkligen inte vill ha varken IS eller kalifat i sitt land! Att kalla islams försök att ta över ett land för hoppfull är nog fel ord om man ser till hur länder som styrs av islam ser ut…Assad kommer att sitta kvar så länge han har stöd från Ryssland, lev med detta faktum Åkerblad!

   • Inte heller Kina vill ha amerikanska IS eller det kalifat USA försökte starta i Xinjiang. Ny pågår de rasistiska dreven på Bonniers med flera för att USAs välutbildade terrorist soldater skall släppas ut på gatorna för att fullborda sitt verk ett etablera USAs Islamiska Stat i Xinjiang i Kina. Det kommer inte att lyckas.

  • sionisternas våtdröm grusades av att Syriens enda och legitima regering tillsammans med Ryssland, Iran och icke att förglömma Hizbollah gjorde köttfärs av samling jihadister för israel och andra dylik terror råttor som förpestat Syrien. I sionisternas märkliga lexikon är halshugga terrorister ”befriare och revolutionärer”, det av Saudi finansierade, väst tränade och israel stödda terrorist krig mot Syrien är en ”arabisk vår” och de avskum som bedriver terrorkrig ”hjältar”.

   https://www.globalresearch.ca/the-isis-islamic-terrorists-are-supported-by-the-us-israel-and-saudi-arabia/5396171

   Lyckligtvis gick det inte så som sionisterna ville och önskade. Tvärtom blev den antisionistiska alliansen ännu starkare, barnamördarnas främsta torped USA är på fallrepet med stora ekonomiska problem, sociala motsättningar med risk för inbördeskrig samt ett anseende värt noll och intet.

   https://www.globalresearch.ca/the-entire-nation-mobilized-syria-has-won-the-war-against-us-sponsored-terrorism/5662902

 2. Tulsi Gabbard är en renodlad diamant,och alltid varit helt ärlig. Därför gav sej hennes egna parti demokraterna på henne och sabbade hennes president möjligheterna,med falska anklagelser och propaganda. Tulsi är unik i amerikansk politik och jämt varit det genom åren.Mycket intelligent och skysst kvinna. Ja men Benny har ju rätt där, sålänge Ryssland fortsätter stötta Assad regeringen sitter han säkert ju vilket fortsätter också göra nu. Det blir aldrig terrorist,sunniextrem eller annan sorts terrorist regim nånsin i Syrien,så länge Ryssland säger så och tack och lov gör dom det, trots västvärldens helt korkade och vidriga beteende genom alla åren

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here