Är Ryssland ett imperialistiskt land? Avsnitt 2.

47
3948
Kreml. Bild:Wikipedia.

I serien ”Aktuella artiklar för ett eller flera år sedan och idag” återpubliceras denna artikel som verkar vara aktuell i högsta grad…
I förgår kväll publicerades artikeln Är Ryssland ett imperialistiskt land? Avsnitt 1.

Jag har tidigare diskuterat huruvida Ryssland är imperialistiskt. Är Ryssland imperialistiskt?

Anders Carlsson behandlar detta i en lång mycket intressant artikel i Proletären. Proletären: Är Ryssland ett imperialistiskt land?

Jag återger den uppdelad i tre avsnitt. Första delen återpublicerades nyligen och finns att läsa här


Är Ryssland ett imperialistiskt land? Avsnitt 2.

FÖR RYSSLAND INNEBAR KAPITALISMENS ÅTERKOMST EN STÖRRE EKONOMISK KATASTROF ÄN ANDRA VÄRLDSKRIGET.

Innan vi behandlar den politiska och militära sidan av ämnet måste några ord sägas om den ryska kapitalismens utveckling, såsom den föddes ur ett svårt byråkratiserat, socialistiskt system.

Vår svenske nyliberal Anders Åslund, som på 1990-talet anlitades som rådgivare åt Boris Jeltsin, hävdade att den första uppgiften bestod i att ”skapa en ny ägarklass”. Det är en sanning med mycket stor modifikation, trots att all kapitalism naturligtvis behöver en ägarklass. Men i Ryssland fanns embryot till denna klass på plats flera år innan Åslund for på sin nyliberala mission i österled.

I min bok ”Resa in i det okända” anför jag exemplet Bank Menatep. Året var 1988. Michail Gorbatjov hade lett Sovjetunionen i nästan tre år och hans perestrojka gav detta år sovjetmedborgare rätt att bilda privata företag i form av kooperativ.

På det kommunistiska ungdomsförbundets, Komsomols, huvudkontor i Moskva diskuterade en grupp funktionärer den nya politikens möjligheter. De kom snabbt fram till en briljant idé. Med pengar från Komsomol beslutade de sig för att bilda en ny institution namngiven som ”Centrum för vetenskaplig och teknisk kreativitet”. Målsättning sades vara att främja Komsomolmedlemmars ”entreprenörskap”.

Så blev det också, åtminstone för instiftarna själva. Med kapital från sin nya institution startade de några månader senare Bank Menatep, med sin nya Komsomol-institution som en av tre kooperativa ägare, men med sig själva som bankdirektörer. Affärerna gick lysande, inte minst för att Mentap Bank erbjöd sina korrupta kunder tjänsten att tvätta svarta pengar vita.

1990 löste de unga bankdirektörerna ut de kooperativa ägarna och ombildade Bank Menatep till aktiebolag, nu med sig själva som aktieägare. Arrangemanget var ännu inte lagligt, men 1990 hade sovjetmyndigheterna förlorat kontrollen över perestrojkan, så de nyblivna aktieägarna kunde utan risk ta lagen i egna händer.

När Sovjetunionen föll samman ett drygt år senare var Bank Menatep redan en etablerad affärsbank, rustad att delta i plundringen av den gemensamma egendomen.

Ett knappt årtionde senare, år 2000, korades Bank Menateps huvudägare till Rysslands rikaste man och till den sextonde rikaste personen i hela världen. Han var då 39 år och ståtade med en förmögenhet om 15 miljarder dollar.

Inte illa pinkat av en föregiven ungkommunist!

Michail Chodorkovskij

Denne man heter Michail Chodorkovskij och han är bara alltför typisk för Anders Åslunds nya kapitalistklass. Nästan alla så kallade oligarker hämtades från olika delar av den sovjetiska byråkratin och nästan alla började sin kapitalistiska bana redan under sovjettiden, företrädesvis genom svindlande affärer och kriminell plundring.

Rysk domstol upplöser stridbart bilarbetarfack
Denna födelseprocess är på intet sätt unik för rysk kapitalism.

I Kapitalet sammanfattar Karl Marx kapitalets födelse med följande ord: ”Om penningen kom till världen med naturliga blodfläckar på ena kinden, så kommer kapitalet till världen blod- och smutsdrypande ur alla porer, från topp till tå.”

Låt oss aldrig glömma att kapitalismens födelse i vår del av världen byggde på utrotning av ursprungsfolk i Amerika och Australien, på slavhandel från Afrika och på en rent terroristisk proletarisering av Europas fattigfolk.

Ändå är brutaliteten i den ryska kapitalismens födelse viktig för förståelsen av dess karaktär, delvis för att födelsen ligger så nära i tiden. För även om flertalet ryska kapitalister började sparka i den sovjetiska magen redan i slutet på 1980-talet, så ägde själva förlossningen rum på 1990-talet. Med förödande resultat för det stora flertalet människor i Ryssland.

Mellan 1991 och 1995 föll Rysslands BNP med 46 procent, industriproduktionen 46 procent, livsmedelsproduktionen med 32 procent och investeringarna med 61 procent (OECD, IMF).

Som en jämförelse skall här sägas att Nazitysklands angreppskrig mot Sovjetunionen 1941-1945, som inkluderade 25 miljoner döda och ödeläggelse av hela landsdelar, gav ett BNP-fall på 22 procent.

För Ryssland innebar alltså kapitalismens återkomst en större ekonomisk katastrof än andra världskriget!

1989 VAR DEN SOVJETISKA MILITÄRBUDGETEN 40 PROCENT AV DEN I USA. 2018 VAR DEN MINDRE ÄN TIO.

1990-talets ryska kapitalism var en ren plundringskapitalism, där ett litet fåtal personer, som Michail Chodorkovskij, kunde göra sig enorma förmögenheter på mycket kort tid.

I grunden handlade det om att lägga beslag på den statliga egendomen i en process som jag i ”Resa in i det okända” kallar ”elementärkaotisk borgerlig privatisering ovanifrån”, detta med en nick till oktoberrevolutionen, där nationaliseringarna de första åren gick mycket längre än vad Lenin tänkt sig i en process som en samtida betraktare kallade ”elementärkaotisk proletär nationalisering underifrån”.

Båda dessa beteckningar är relevanta.

Om vi återgår till Michail Chodorkovskij, så gjorde han och Bank Menatep sitt stora klipp 1996. Chodorkovskij och ytterligare sex oligarker fixade detta år Boris Jeltsins seger i preidentvalet och som tack för hjälpen belönades de med ett belöningsprogram kallat ”lån för aktier”.

Boris Jeltsin.

De sju oligarkerna skulle låna ut pengar till staten mot säkerhet i aktier i statliga bolag. Men meningen var aldrig att staten skulle betala tillbaka lånen, utan genom detta program närmast skänkte Jeltsin bort de mest lönsamma statliga företagen.

Chodorkovskij lade beslag på oljebolaget Yukos, Michail Friedman slog klorna i oljebolaget Tyumen och Vladimir Potanin, Oleg Deripaska och Roman Abramovitj tog över det enorma metallföretaget Norilsk Nickel.

Det är plundraren Deripaska som numera äger Kubal i Sundsvall.

Men hur kunde dessa sju herrar ha pengar nog att finansiera den ryska staten, om än bara under några månader? Sätten var många, men belysande exempel finns i nästa avsnitt.

Föregående artikelNär började vänstern blint följa den härskande klassens agenda?
Nästa artikelUkraina: Barn som verktyg i propagandakriget
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

47 KOMMENTARER

 1. Ryssland är så imperialistiskt att den har till och med lyckats omringa sig självt av NATO. Vilken bedrift!

  Klurig fråga: Vad har Boris Berezovsky, Mikhail Khodorkovsky , Mikhail Fridman, Petr Aven, Vladimir Gusinsky , Vladimir Potanin och Alexander Smolensky gemensamt? Hint: tänk stam utan kund

  • Ja, alla som läst på vet hur dessa figurer lyckades komma över en massa kapital och pengar i Ryssland! Vi har samma typer på andra sidan Atlanten som via en viss folkgrupps stöd med pengar och mygel fått kontroll över stora bolag där! Historien upprepar sig!

   • Som en vis man en gång sa…Dem du inte får kritisera är dina verkliga makthavare! Alla vet att du är apartheidstatens försvarare

 2. Christer Lundgren i Svensk-koreanska föreningen har en längre kommentar till artikeln på Facebookssidan för Svens-ryska Vänskapsforumet där jag annonserat artikeln:

  Han skriver ”Imperialism är framför allt att bygga herravälde, till och med världsherravälde, genom ekonomisk utsugning, politisk dominans och militär kontroll över andra länder. Lenin analyserade drivkrafterna bakom sin tids imperialism för ett sekel sedan. Men tiden står inte stilla, verkligheten förändras hela tiden, bland annat genom revolutioner, nationell befrielsekamp och avkolonisering. Mot den bakgrunden kan det vara intressant att se hur kineserna uppfattar motsättningarna i världen. (Det handlar också om hur man ska bedöma Ryssland.) Så här säger Meng Xiangqing, professor vid Folkets befrielsearmés institut för nationell säkerhet:
  ”För att främja fred och utveckling måste vi först och främst behålla säkerhet och stabilitet; utan säkerhet och stabilitet finns ingen fred och utveckling att tala om.”
  ”För närvarande finns två kategorier av styrsystem för global säkerhet i världssamfundet. En föreställning är baserad på egensinnighet, kalla krigs-tänkande och nollsummespel – ett styrsystem som brukar medlen militärallians, geostrategisk tävlan och intervention i en stats interna angelägenheter som svar för traditionell säkerhet och icke-traditionell säkerhet. Den andra är baserad på principen om multilateralism, allomfattande säkerhet och vinna-vinna-samarbete och är för att lösa globala säkerhetsfrågor genom partnerskap, dialog för konsultation och gemensam utveckling. De två systemen är uttryck för två val och två vägar, som har fullständigt olika effekt och konsekvenser på det mänskliga samhällets utveckling. Kinas president Xi Jinping förespråkar att alla länder bör hålla fast vid begreppet gemensam, allomfattande, samverkande och hållbar säkerhet, främja en känsla av gemenskap med en delad framtid för mänskligheten och tillsammans bygga en ny typ av internationella relationer av vinna-vinna-samarbete.”

 3. Uppgifter (Omni): Putins chefsideologs dotter död i explosion
  Daria Dugina, dotter till en av Vladimir Putins främsta propagandister, uppges ha omkommit i samband med att en bil exploderat utanför Moskva. Det rapporterar Washington Post, med hänvisning till statliga ryska medier.
  Enligt uppgifterna ska bilen som exploderade ha tillhört fadern Aleksander Dugin, som inte själv befann sig i fordonet vid tillfället.
  USA införde sanktioner mot fadern redan 2015, till följd av den ryska annekteringen av Krym, skriver Aftonbladet. Han beskrivs som den ryske presidentens ”chefsideolog”, och har bland annat pekats ut som hjärnan bakom Putins uttalanden om att Ukraina inte har rätt att existera som land.

  Ryska Imperiet organiseras internt som en blandning av Byzans och en drogkartell. En nedärvd brist på civilisation.

 4. Finlands bön till Ryssland. Vi vill tillbaka.
  Rysslands svarar med tystnad.
  Ett och ett halvt år av tuffa sanktioner har haft en negativ inverkan på Finland, vilket gör det i nivå med de länder som har den svåraste situationen i Europa.
  Landets ekonomi hamnade i en djup kris orsakad av olika faktorer. Redan nu antyder Suomis politiker på alla möjliga sätt att de vill återgå till lönsam handel med Ryssland. Men svaret är tystnad…
  Den ekonomiska lågkonjunkturen kunde inte annat än påverka det politiska landskapet i Finland. Trots viss försiktighet tittar lokalpolitikerna allt mer åt vårt håll. Officiellt talar finländarna om stöd till Ukraina, men uttrycker samtidigt sin beredskap att återupprätta banden med Ryssland under vissa förutsättningar. I deras tal finns det ord som vittnar om önskan att återvända till vänskapliga förbindelser och ömsesidigt fördelaktig handel.

  Vad har förändrats i Finland under den här tiden? För det första steg energipriserna kraftigt, vilket ledde till att matpriserna steg. Träbearbetningsindustrin, som tidigare använde ryskt timmer, är på gränsen till kollaps.
  Produkter från vårt land, som diversifierade de finländska invånarnas kost, har försvunnit från butikshyllorna. Logistiska problem blev också en allvarlig huvudvärk. Den långa gränsen mot Ryssland har blivit nästan otillgänglig och hotet om vedergällningsmissilangrepp på grund av Helsingfors anslutning till Nato förvärrar situationen.

  Finlands president Sauli Niinistö erkände att sanktionerna mot Ryssland var ineffektiva och tog sig friheten att ställa frågan om lämpligheten av detta steg. Den erfarne diplomaten Jaakko Iloniemi uttryckte idén om att återställa förbindelserna med Ryssland, men under vissa omständigheter.
  Dessa ord kan tolkas på olika sätt, men faktum kvarstår att förändringar i den politiska situationen redan är uppenbara och Finland kommer att tvingas ta hänsyn till deras inflytande, vare sig hon gillar det eller inte.

  Nu talar finländarna till och med om att det är dags att dra sig ur Nato. Medlemskapet i alliansen gav inte några ekonomiska fördelar eller en känsla av trygghet till det en gång neutrala landet. Snarare tvärtom. Dessutom är vanliga invånare i landet upprörda över att regeringen inte frågade dem om finländarna vill gå med i militärblocket.

  https://TSARGRAD.TV/NEWS/FINNY-VZMOLILIS-RUSSKIE-HOTIM-OBRATNO-V-OTVET-TISHINA_847536

 5. Det var inte kapitalismen utan anglosaxiska imperiets nyliberalism som tilläts förstöra Ryssland.
  Liberalismen startades av britterna från första början som ett instrument för plundring och har spelat den rollen överallt under en genomfalsk marknadsföring som en frihetssträvan som marknadens osynliga hand ska förverkliga.
  Det enda som skett är att anglosaxiska imperiet har använt det som vapen mot andra.
  Adam Smith ingick i imperiets propagandamaskineri vilket förbises av såväl liberaler som socialister.
  Detta eftersom Marx citerade Smith och Marx själv var bara ytterligare en agent för samma imperium.
  Ovan nämner några kommentatorer att en viss folkgrupp vanligen figurerar i en väl synlig negativ roll.
  Det stämmer och det är imperiets taktik.
  Att putta fram såna så Sion Vises Protokoll ska besannas.
  Men det bör aldrig frånta de sluga anglosaxerna det full ansvaret.
  Varför puttas den minoritetsgruppen fram hela tiden?
  Just därför att ni ska hata den folkgruppen och fortsätta lita på anglosaxerna trots att de enkelt skulle kunna avstå från sin vana att plundra.
  Men sådant är imperiet.
  Det vill inte avstå från att plundra!
  Det är vad som håller den härskande oligarkin samman.
  Jag vet inte säkert hur viktigt Israel är för imperiets torpeder som tillhör folkgruppen. Soros är tex mkt kritisk mot zionismen.
  Men Israel är som allt annat anglosaxerna frambringar en tillgång för att beskydda ljusskygga affärer.
  Tex genom att stödja oligarker som flyr dit.
  Israel beter sig mot omgivningen som en anglosaxisk koloni vilket Israel är.
  Men Israel har inte makt att styra USA som många påstår. Israel var avsett att ge anglosaxerna en hållhake på finansvärlden och den kopplingen förklarar också varför anglosaxerna vill delegera imperiets finanser till folkgruppen.
  För att den behöver beskydd.
  Genom att hela tiden putta fram dem exponeras de för hatet som tjänar som en försäkring mot att de ska våga frigöra sig från imperiet.

 6. Jag själv befann mig i Sovjetunionen när perestrojkaepoken infördes. Den kris som uppenbarade sig efter unionens fall var faktiskt i huvudsak en FORTSÄTTNING på den gamla krisen. Det som många snabbt såg som en omedelbar nyliberal kris från nyåret 1992, var i själva verket den gamla byråkrati-kommunistiska krisen som bara blev värre. Från sommaren 1990 och än värre från året 1991 fanns allt mindre mat att köpa. En gång sensommaren 1991 (innan kuppen 1991) fanns en enda sak i min sovjetiska livsmedelsaffär (om jag inte slösade bort min egen västvaluta i kommunistpartiets nomenklaturabutik av märket Berjozka där det mesta av god mat fanns att köpa, i relativt överflöd, sedan decennier tillbaka) så fanns i den sovjetiska butiken metallburkar med juice. I övrigt tomt. Oavsett landet hette Sovjetunionen 1991 eller Ryska federationen år 1992 var alltså matutbudet detsamma, det började inte (alls) 1992, utan det var den katastrofala nedåtgående sovjetiska planekonomikurvan som fortsatte nedåt. Folk hade pengar, men det fanns inget att köpa.
  2 januari sattes prisnivåerna fria och Gosplans strypgrepp om ekonomin försvann, varor som ingen sett på många år dök upp och nu plötsligt räckte inte pengarna till. Det var ett slags lappkast i ekonomin. Varor började finnas därför att de som sålde dem behövde inte gå med astronomisk förlust för att ge bort varor den egna butiken inte ekonomiskt kunde köpa in. 1992 och 1993 års lokala kris var en sovjetisk fortsättningskris, inte en plötslig nyliberal straffmarsch för ekonomin: varor dök upp! Mat började kunna säljas. Problemet med de många pengarna folk hade innebar inflation och de föll nu snabbt i värde. Det stora felet ryska staten gjorde var att man skulle hjälpa till med stöd till barnfamiljer och pensionärer; men ryska staten förklarade sig själv internationellt bankrutt den 2 januari 1992, som ett resultat av utarmningen av det sovjetiska systemet. Hade man fortsatt detta system långt in på 1992-1993 utan några reformer hade helt enkelt svält utbrutit i Ryssland och andra post-sovjetiska länder som fått förlita sig på att världssamfundet skulle förse 295 miljoner invånare med bara MAT!

  Alla som befann sig i Sovjetunionen året 1991-1992 och köpte sin mat där (vissa frukostar på mitt studenthotell fanns bara burkar med störrom(!!) att äta, jag avstod gärna) vet att krisen i början på 1990-talet var kraschen för sovjetiska planekonomin och inte en ny reformkris, som ja, sköttes allt annat än bra den heller. Men att tro att sovjetsystemet skulle klarat sig bättre utan reformer från 1991 hade nämligen bara gynnat en yrkesbransch än mer de åren: bårhuspersonalen. Sedan dessa år tål jag inte vare sig sovjetisk störrom eller färdigblandad apelsinjuice. Och det var inte nyliberalernas fel, även om de stod för stolliga idéer som att försöka lägga ned central tv och radio och ersätta dem med lokala stationer av amerikansk typ: dödfött och dumt.

  • Och nu är Ryssland Europas största ekonomi. Tack vare dess ledare President Vladimir Vladimirovich Putin 🤗🤗🤗. Smaka på den sura karamellen, ryssofob

  • @Johan de Naucler 21 augusti, 2023 At 14:34
   Läs vad Dan Josefsson skrev efter besök i Ryssland (1997)

   Konsten att förstöra ett land (ETC nr 5/1998) – Dan Josefsson
   ”Det som kallas nyliberalism i Sverige är en medborgerlig plikt i Ryssland” Professor Anders Åslund i DN 920530
   http://josefsson.net/arkiv/etc5-98_ryssland.pdf

   https://www.google.com/url?q=http://josefsson.net/arkiv/etc5-98_ryssland.pdf&sa=U&ved=0ahUKEwjM_set_6XiAhVPURoKHYi7CGgQFggzMAk&usg=AOvVaw0qvVxrvg-NvNqCCd5lSxt3

   • Jag håller med Dig M, de neoliberala recepten var galet kontraproduktiva och skadliga, det insåg jag redan då när de infann sig. Jag har alltid fördömt dessa. Frågan är om några andra akut hade avhjälpt mildare? Det vet vi inte.

    Men det pseudo-kommunistiska planekonomiska systemet var i sitt oräddningsbara kraschstadium redan i slutet på 1980-talet. Det nådde botten och tog slut under sista halvan av 1991. Kollaps. Filmen var slut.

    Det vi såg åren 1992-1994 var ett system som hade dött, av sig självt. Ärligt talat tror jag ingen världsekonom visste vad man (egentligen) skulle göra.

    Det är som det gamla talesättet om planekonomin: ”Det är lätt att göra fisksoppa av ett akvarium, men vi måste skapa ett akvarium av fisksoppan”.

    Systemet med sin kris hade i princip sett likadan ut dessa FÖRSTA krisåren 1992-1994, oavsett ekonomiska råd och anti-råd. Det utlandet såg klart dessa år hade pågått länge: alkoholkonsumtion, socialt tilltagande kriser med narkomani och aids-insjuknade, sjunkande dödlighetsålder och medellivslängd och allt annat som kännetecknar en fallerande ekonomi, dessa tendenser såg vi redan kring år 1975. Det uppkom gnisslande ljud överallt, som vi utlänningar överallt sammanknippade som sovjetiska: gnisslande hissar och dörrar som ingen någonsin tog hand om. ”Krisljuden”. De väckte alla och irriterade alla till vansinne.

    Den rysk-georgiskättade professorn och historikern Helene Carrere-d’Encausse, tillika i många decennier ordförande i ”de odödliga 40” (den franska akademin), förutsåg den sovjetiska ekonomins krasch just på 1970-talet och landets uppdelning i sina delrepubliker skulle ske i slutet på 1980-talet. (Hon råkade dessutom avlida i början av augusti detta år).

    Det vi såg åren 1990-1995 var framförallt planekonomins krasch, inte i princip en rent nyliberal krasch som plötsligt uppstod ur intet, men däremot kraftigt förvärrade den.

  • Ditt urskuldande av nyliberalismen är helt felaktigt.
   Individer i västs sold kunde ’köpa’ Ryska tillgångar billigt med hjälp av USAs sedelpress som ju trollar fram pengar ur ingenting (förutom att det backas upp av ett våldsmonopol och det mediamaskineri som gör uttrycket lögnens imperium adekvat som beskrivning av US/UK).
   Att du förbiser detta systematiska rån visar att du, Johan N, inte brukar din intelligens med avsikt att förklara något utan med avsikt att beskydda rånarna!
   Dvs för ingenting kunde Rysslands tillgångar stjälas och senare vinster flyttades utomlands så som sker vid plundringen av Afrika.
   Koloniala fasoner alltså.

 7. Är ryska imperiet imperialistiskt? Det hörs liksom på namnet. Ryska imperiet innehåller mängder av kuvade folk i landsändar som invaderats och blivit andra klassens medborgare under russifierande former. Efter några generationer minns de inte sitt folks språk och har blivit ”ryssar”, imperiebyggande undersåtar.

  Ryska Imperiets framtid är oskriven. Den djupa staten har mål och metoder, oförklarliga olyckor och silkessnöret ingår i arvet från Byzans, men om ett glesbefolkat mycket illa skött fögderi omges av mycket starkare och förhållandevis välskötta kulturer kan centrifugala krafter få överhanden, med okända konsekvenser. Alla ryska imperiets grannar betraktar imperiet med oro och ingår i flera försvarsallianser mot dess månghundraåriga expansion.

  Japan vill ha tillbaka Sachalin, Kina vill ha tillbaka Vladivostok. Och så vidare.

  • Lage Andreasson, det du skriver är inte sant!
   Du skriver:
   ”Ryska Imperiets framtid är oskriven. Den djupa staten har mål och metoder, oförklarliga olyckor och silkessnöret ingår i arvet från Byzans, men om ett glesbefolkat mycket illa skött fögderi omges av mycket starkare och förhållandevis välskötta kulturer kan centrifugala krafter få överhanden, med okända konsekvenser. Alla ryska imperiets grannar betraktar imperiet med oro och ingår i flera försvarsallianser mot dess månghundraåriga expansion. ”
   LÄS EN INITIERAD ARTIKEL SOM INNEHÅLLER FAKTA (och inte en massa obevisade påståenden)
   ”Man kan se att den verkliga perifereringen och plundringen av Ukraina har genomförts av den avancerade kapitalismen i väst. Under dessa omständigheter är argument som syftar till att skylla Ryssland för Ukrainas ekonomiska dilemman genom åren distraherande och ohjälpsamma.” (…)
   “Samtidigt är de länder utanför Centralasien som kommer närmast att utöva hegemoniskt inflytande över regionens ekonomier, dvs de i Västeuropa, tillsammans med USA. Sedan 2000-talet har ekonomierna i Kazakstan och Uzbekistan i synnerhet blomstrat som svar på starka inflöden av utländskt kapital. Av 28 miljarder US-dollar i utländska direktinvesteringar som kom in i Kazakstan 2022 bokförs de största summorna från Nederländerna (8,3 miljarder US-dollar), USA (5,1 miljarder US-dollar), Schweiz (2,8 miljarder US-dollar) och Belgien (1,6 miljarder US-dollar). Ryssland och Sydkorea registrerades bidra med 1,5 miljarder dollar vardera och Kina 1,4 miljarder dollar. [12] I kumulativa termer uppgick Kazakstans totala bestånd av utländska direktinvesteringar 2021 till 152 miljarder dollar. [13] Av detta rapporteras Ryssland ha tillhandahållit 11,2 miljarder dollar. [14]

   De centralasiatiska ländernas acceptans av massiva västerländska investeringar – som har skapat en hög grad av beroende av amerikanska och andra västerländska företag inom den viktiga olje- och gasindustrin – har i viss mån kompenserats av avtal med Ryssland inom vapenleveranser och säkerhetsbestämmelser. Kazakstan, Kirgizistan och Tadzjikistan (dock inte Uzbekistan eller Turkmenistan) är medlemmar med Ryssland i militäralliansen CSTO (Collective Security Treaty Organisation).”

   Och en viktig sak, Rydssland motsatte sig aldrig ett EU-medlemskap, men däremot en anslutning till Nato. (Med all rätt, tänk rysk eller kinesisk kärnvapenbas i Mexico! Hur skulle USA ha reagerat då?)
   Och vidare
   ”EU:s associeringsavtal innehöll också kravet på hänsynslösa åtstramningsåtgärder som syftar till att ”stabilisera” Ukrainas kraftigt skuldsatta ekonomi på befolkningens bekostnad. Dåvarande ukrainska presidenten Viktor Janukovitj drog slutsatsen att det var politiskt omöjligt att acceptera dessa villkor, och i november 2013 sköt han upp godkännandet av avtalet och krävde ytterligare diskussioner. Som ett alternativ erbjöd Putin-administrationen i Moskva ett akut ryskt lånepaket, åtföljt av priseftergifter på leveranser av rysk naturgas och utan bestämmelser om Ukrainas inrikespolitik. Det var efter att Janukovitj accepterat Putins erbjudande i december 2013 som Euromajdans ”värdighetsrevolution” bröt ut i centrala Kiev. Janukovitj störtades i februari 2014 i ett våldsamt uppror i Kiev med högerextrema och nynazistiska medborgargarden i spetsen.”
   Är Ryssland en ”subimperialistisk” makt, som många västerländska vänsteranhängare hävdar? – En socialist i Kanada (socialistincanada.ca)

 8. Mycket läsvärd artikel om Sovjetunionens fall.

  “Att Sovjet föll betyder inte att dess exempel slutat verka i historien eller att socialismen kan avskrivas som misslyckad, en sådan slutsats är bara borgerlighetens våta dröm.

  Socialismen växer ur kapitalismens orimligheter och tillkortakommanden och den dör inte med sina nederlag, utan lär av dem. Vad gäller Sovjetunionen måste framtidens byggare av socialism särskilt lära av byråkratismens och det demokratiska underskottets samverkande faktor, där det demokratiska underskottet alls inte skall förstås på den borgerliga demokratins inskränkta sätt, utan som folkmajoritetens dagliga och omedelbara delaktighet i och makt över samhällsfunktionerna.”

  Analys: Sovjets fall – orsak och verkan | Proletären (proletaren.se)

   • H2, vad förväntar du dig? Inget land kan ses isolerat från andra länder i vår värld. Sovjetunionen var det första stora försöket att skapa en socialistisk stat. Trots enorma svårigheter så blev tillvaron så enormt mycket bättre för den stora majoriteten i landet, men såklart inte bättre för dom som tyckte att det var en mänsklig rättighet att göra stora vinster på andra människors arbete.
    All utveckling sker genom motsättningar. yttre, som interventioner från andra länder, sanktioner, anfallskrig, eller inre, som inbördeskrig, och som det står om i artikeln jag delade här ovanför ”det fanns svagheter i sovjetsystemet med rötter ända tillbaka till 1917, framförallt i form av det demokratiska underskottet s och byråkratismens korresponderande inverkan” som jag delade ” Analys: Sovjets fall – orsak och verkan | Proletären (proletaren.se)”.

    I Kalle Kniiviläs fina bok om Ryssland står på Adlibris

    “Varför älskar ryssarna president Vladimir Putin? I väst är Putin en fruktad politiker. Han har kvävt den ryska demokratin i sin linda, krossat oberoende medier och hetsat mot minoriteter genom repressiva lagar. Men för Renat och Galina i den lilla staden Sjumerlja, sextio mil öster om Moskva, är det av mindre betydelse. De har fått det bättre. De har röstat på Putin och tänker göra det igen. Putin har medvetet vänt ryggen åt storstädernas medelklass och satsat allt på att erbjuda ekonomisk trygghet åt vanliga ryssar.Kalle Kniivilä har rest i Ryssland för att möta Putins väljare, vars röster sällan hörs i västliga medier. Ändå är det dessa väljare som kommer att avgöra Rysslands framtid.Vågar de riskera förändring?”

    Med det inte sagt att Putin kommer att slå in på en socialistisk väg, men nyligen läste jag att det största kommunistiska partiet i Ryssland som helhjärtat stöder Rysslands SMO i Ukraina, verkade vara nöjda med den “programförklaring” som Putin gav uttryck för här:
    Lika viktigt som BRICS: Möte i rådet för strategisk utveckling och nationella projekt (substack.com)

    • Tack för ditt svar. Inte ens du kan peka på ett land där socialismen har lyckats. De flesta västländer har haft en bättre utveckling på 1900-talet än Sovjet. Faktiskt till stor del tack vare revolutionen i gamla Ryssland. Hotet om en spridd revolution hjorde att vanligt folk fick rösträtt och demokrati kunde införas i många länder.
     För att ge dig ett exempel på den sovjetiska ”socialismen” misslyckande. Sovjet tvingades importera miljontals ton spannmål för att försörja sin befolkning. Idag (före Putins krig) är både Ryssland och Ukraina stora exportländer för just spannmål. Det är bara ett litet exempel

     • H2, hmm, betraktar du på samma sätt Sveriges kapitalism som ett misslyckande eftersom vi måste importera nästan allt kött, för att försörja vår befolkning?
      ———————————
      En viktig sak, H2, ingenting är stillastående, allra minst ett samhällssystem, allt utvecklas och befinner sig ständigt i i rörelse… beroende på både yttre och inre omständigheter..i
      Om kapitalismen står det i Wikipedia: [den]“får sitt moderna uttryck i den industriella revolutionen som inleddes i 1700-talets Europa.”
      ————————-
      Handen på hjärtat, H2, kapitalismen har haft dryga 500 år på sig att utvecklas, tycker du då att det samhällssystemet har visat sig lyckosamt? Se på Sverige, fem människor äger lika mycket som fem miljoner människor, 80 miljoner människor befinner sig på flykt i världen, 20 miljoner människor har dött bara sedan andra världskriget i evigt pågående krig främst startade av kapitalismens kronjuvel USA, och om vi inte gör något åt klimatet så kommer det snart inte att finnas något mänskligt liv på vår planet.
      —————————————————-
      Men du, det finns trots allt hopp:
      Christer Lundgrens kommentar här ovanför beskriver det fint:
      ”Så här säger Meng Xiangqing, professor vid Folkets befrielsearmés institut för nationell säkerhet:
      ”För att främja fred och utveckling måste vi först och främst behålla säkerhet och stabilitet; utan säkerhet och stabilitet finns ingen fred och utveckling att tala om.”
      ”För närvarande finns två kategorier av styrsystem för global säkerhet i världssamfundet. En föreställning är baserad på egensinnighet, kalla krigs-tänkande och nollsummespel – ett styrsystem som brukar medlen militärallians, geostrategisk tävlan och intervention i en stats interna angelägenheter som svar för traditionell säkerhet och icke-traditionell säkerhet. Den andra är baserad på principen om multilateralism, allomfattande säkerhet och vinna-vinna-samarbete och är för att lösa globala säkerhetsfrågor genom partnerskap, dialog för konsultation och gemensam utveckling. De två systemen är uttryck för två val och två vägar, som har fullständigt olika effekt och konsekvenser på det mänskliga samhällets utveckling. Kinas president Xi Jinping förespråkar att alla länder bör hålla fast vid begreppet gemensam, allomfattande, samverkande och hållbar säkerhet, främja en känsla av gemenskap med en delad framtid för mänskligheten och tillsammans bygga en ny typ av internationella relationer av vinna-vinna-samarbete.”

      Två system, en UNIPOLÄR värld, som USA och väst vill ha, Den andra, en MULTIPOLÄR värld. Både Kina och Ryssland talar om en MULTIPOLÄR värld. Kina och Ryssland är inte socialistiska, deras kapitalism ska inte tillåtas att löpa amok som USAs finansialiserade kapitalism som gör majoriteten utfattig och tyngd av skulder och en liten klick inte ens 1% extremt rik. Utan en industrikapitalism som kan lyfta hela folket, och som ger de bästa förutsättningar för att stödja den klass ”vars historiska uppgift det är att störta kapitalismen” som Marx och Engels skriver i Kommunistiska Manifestet, dvs den klass som ska leda in mänskligheten på en socialistisk väg som så småningom slutar i en kommunistisk, dvs då vi alla äger allt gemensamt. Först då kan verklig demokrati råda. Eller hur?

 9. Wagnerchefen död i flygkrasch. Långt inne i Ryssland. Putins hämnd. Avtal, maktdelning, yttrandefrihet; ingenting gäller i Ryssland. Livegenskapens, vasallernas och rövarbaronernas land långt före Romanov, Lenin och Stalin. Putin är bara ännu en i raden. Han flyger antagligen inte, precis som kamrat Kim i Nordkorea. Pansartåg är säkrast när man har många liv på samvetet. Liksom anställda dubbelgångare.

  • Putin flyger då och då. Presidenterna Bush Jr, Obama, Biden har fler på sina samveten, i oprovocerade krig runtom.

   • Så då är det helt okej för Putin att ha död.på Prigozhin samt vad är det 9 andra. Deras familjer blir nog glada över att få höra att Obama han minsann fler liv på sitt samvete.
    Ärligt talat vad är det för sätt att argumentera?
    Om Putin börjar bränna barnhem för sitt höga nöjes skull är jag övertygad om att din kommentar skulle vara Obama har fler liv på sitt samvete. Helt ärligt det här är på dagisnivå.

    • Antalet/andelen barnhem torde variera mellan länder och antalet dödade barn är svårt att veta. Obama hade stort ansvar för i krig dödade barn i bl.a. Afghanistan, Irak, Libyen, Syrien och Jemen Sannolikt mångdubbelt fler än vad som dödats i kriget i Ukraina.

     • Ärligt talat vet vi inte vad som hänt. Inte heller om vem eller vilken instans som gjort/inte gjort något. I ryska utredningar kommer det säkert beskrivas i lugnaste fall som en olycka, i vildaste fall som ett ukrainskt planerat attentat. Det kommer säkert ta många år att utreda detta. Måhända finns utanför Ryssland den enda uppsnappade sanningen hos amerikanska eller brittiska signal- eller satellitspaningar och de kommer som vanligt att hålla inne med precis allt vad de vet.

      Värt att hålla ögonen på är väl hur t.ex. begravningarna kommer att se ut och presenteras -liksom vilka som är/inte är närvarande för Prigozjin och den långt farligare ryske SS-beundraren Dmitrij Utkin, d.v.s. Wagner själv, som gärna torterade och slog ihjäl folk till Wagners musik, det är därför gruppen kallas för ”musikanterna” i Ryssland, en legosoldatsorganisation helt olaglig på ryskt territorium enligt paragraf 359 i ryska strafflagen. Tydligen i alla fall offentligt och officiellt…

      Vi får vänta och se, med betoning på vänta antagligen.

  • Lägg fram bevis som stödjer det du påstår. Tveksamt om du kan ta fram något som bevisar att det var ”Putins hämnd”.

   Däremot bekräftar du att oavsett vad som händer är beredd att skrika ”det är/var Putin som gjorde det”

   Västledarna är de egentliga MÖRDARNA – i miljon klass dessutom. De har det i sitt blod Libyen, Syrien, Irak, Somalia, Afghanistan, fröna Jugoslavien, Vietnam, Nicaragua, mm, mm är levande bevis för västledarns MORDUPPTÅG

  • Sky News: Prigozhins namne kunde ha varit ombord på det kraschade planet
   https://ura.news/news/1052678800

   Ombord på det kraschade planet i Tver-regionen kunde inte affärsmannen Yevgeny Prigozhin vara, utan hans namne.
   Det konstaterade Keir Giles, expert på Ryssland från analyscentret för internationella frågor Chatham House.

   ”Flera personer har bytt namn till Jevgenij Prigozjin som en del av hans försök att fördunkla sina resor. Låt oss inte bli förvånade om han dyker upp i en ny video från Afrika snart.”sänderyttrande från Keir Giles Sky News.

   Kraschen av Prigozhins plan inträffade på kvällen den 23 augusti i Tver-regionen. Federal Air Transport Agency rapporterade att det fanns 10 personer ombord , inklusive Yevgeny Prigozhin.
   Det finns dock ingen officiell information om en affärsmans död i nuläget. URA.RU samlar allt material om undantagstillståndet i en separat berättelse .Läs URA.RU i Telegram ! Vi pratar om alla viktiga nyheter i

 10. Krögare, fångsrekryterare, rebell. Vem var Evgeny Prigogine
  Rosaviatsia: Yevgeny Prigozhin fanns på listan över passagerare i det kraschade planet
  Grundaren av det privata militära företaget (PMC) ”Wagner” Yevgeny Prigozhin (1 juni 1961 – 23 augusti 2023)
  Lev Borodin/TASS

  På kvällen den 23 augusti kraschade planet med grundaren av Wagner PMC Yevgeny Prigozhin i Tver-regionen. Det faktum att affärsmannen var listad bland passagerarna, sade Federal Air Transport Agency. Lite senare meddelade Vladimir Rogov, ordförande för den offentliga rörelsen Zaporozhye ”Vi är med Ryssland”, officiellt Prigozhins död.
  Informationen bekräftades också av Fontanka-källor och Grey Zone Telegram-kanalen nära PMC. Gazeta.Ru minns vad affärsmannen Yevgeny Prigozhin var känd för för tillfället.
  Barndom och ungdom i Leningrad: Evgeny Prigozhin föddes i Leningrad 1961. Från tidig barndom gick han in för sport, studerade på en idrottsskola, hans styvfar var skidtränaren Samuil Zharkoy. Trots en fullt välmående familj greps han vid 18 års ålder för stöld och fick två års fängelse.

  Nästan omedelbart efter frigivningen fick han en andra term: 1981 dömde Zhdanovsky-domstolen honom till 13 års fängelse enligt artiklarna i strafflagen för RSFSR ”stöld”, ”rån”, ”bedrägeri” och ”som involverar en minderårig i brottslig verksamhet”.
  1990 benådades Prigozhin. Efter att ha lämnat fängelset organiserade han en kedja som sålde korv i Leningrad.
  Prigogine har tre barn – sonen Pavel och döttrarna Polina och Veronica.
  Kock för eliten och barn
  Efter att handeln med korv gick uppför, öppnade affärsmannen vinklubbens bar-butik på Vasilyevsky Island, sedan elitrestaurangen Old Customs i byggnaden av Zoological Institute of the Russian Academy of Sciences .

  1996 öppnade Prigozhin företaget Concord Catering.
  Våren 1998 slår restaurangen New Island upp portarna i St. Petersburg. År 2001 arrangerar Prigozhins nya restaurang en middag för Rysslands och Frankrikes presidenter, Vladimir Putin och Jacques Chirac .

  2002 lanserade Prigozhin snabbmatskedjan ”Fan! Donalds. S:t Petersburgs guvernör Vladimir Yakovlev och Chiles president Ricardo Lagos kommer till öppningen av en av butikerna i en vanlig pannkaksbutik i staden.

  2009 öppnade en affärsman en restaurang i Ryska federationens regeringshus . Sedan 2011 har Concorde betjänat skolor i Moskva.

  Sedan mitten av 2010 har Prigozhins företag inlett samarbete med det ryska försvarsministeriet . Som RBC beräknade fick entreprenörens strukturer 2015 kontrakt med försvarsavdelningen för catering, städning och byggtjänster värda 68,6 miljarder rubel.

  ”Trollfabriken”
  2013 började pressen täcka verksamheten i ”trollfabriken” i St. Petersburg, som påstås ägas av Prigozhin. ”Internet Research Agency”, som arbetade på adressen: Savushkina Street, 55, var engagerad i spridningen av olika information i media i kundernas intresse. I maj-juni 2014 lanserades Federal News Agency, som också var förknippad med ägaren till Concorde.

  2018 hävdade USA att ”fabriken” aktivt inblandade i presidentvalet 2016, som vanns av Donald Trump . Enligt det amerikanska justitiedepartementet startade anställda vid St. Petersburg-byrån en kampanj i sociala nätverk för att felinformera amerikaner. 2022 tillkännagav Washington till och med en belöning på 10 miljoner dollar för information om ”trollfabriken”.

  Prigozhin var också en av arrangörerna av inspelningen av en dokumentärfilm om den politiska oppositionen, Anatomy of a Protest, där protestpolitikernas verksamhet kritiserades skarpt.

  Om PMC
  En av Prigozhins mest kända skapelser är det privata militärföretaget Wagner, som grundades 2014. Officiellt erkände Prigozhin kopplingen med henne först hösten 2022. Affärsmannens uttalande, som cirkulerade genom Concordes presstjänst, sade att han våren 2014 bestämde sig för att samla en grupp patrioter som skulle gå ”för att försvara ryssarna i Ukraina ” .
  Under 2014-2015 deltog PMC i sammandrabbningar i Donbass, och sedan hösten 2015 har de också deltagit i den syriska kampanjen, inklusive befrielsen av Palmyra.

  Sommaren 2022 började videor cirkulera på Internet, där ”en man som ser ut som Prigozhin” håller möten i ryska kriminalvårdsinstitutioner och bjuder in fångar att delta i SVO som en del av Wagner. De som bevisar sig själva i strid, men inte dör, lovades frigivning. Nyheten om rekryteringen av dömda mottogs tvetydigt av allmänheten. Prigozhin själv, som svar på kritik, föreslog att hans motståndare ”skicka sina barn till fronten”.

  ”De som inte vill att PMC ska slåss, fångar, som pratar om det här ämnet, som inte vill göra någonting och i princip inte gillar det här ämnet, skickar era barn till fronten. Antingen PMC:er och fångar eller era barn – bestäm själva, sa han.

  Enligt Wagners grundare rekryterades 50 000 fångar i slutet av maj 2023 till PMC. Cirka 20 % av dem dog. ”Omkring ytterligare 20% är de sårade och de som har skador som gör det omöjligt att utföra stridsuppdrag under tre månader”, noterade Prigozhin.

  Sedan slutet av 2022 har Prigozhin blivit ihågkommen för sina aktiva krav på ammunition till Wagner PMC. I juni sa han att han motsatte sig försvarsministeriets order, enligt vilken alla frivilliga måste skriva på ett kontrakt med avdelningen.

  På kvällen den 23 juni meddelade Prigozhin en missilattack mot PMC:s bakre lägren. Wagnerkrigarna korsade gränsen, etablerade kontroll över militära anläggningar i Rostov-on-Don och gick in i flera ryska regioner med militär utrustning och vapen. Grundaren av PMC kallade sina handlingar ”rättvisans marsch”.

  Situationen löstes inom 24 timmar genom medling av Vitrysslands president Alexander Lukasjenko . ”Wagneriterna” gick till de bakre lägren, chefen för PMC åkte till Vitryssland. Medieinnehavet ”Patriot”, som ägs av grundaren av PMC ”Wagner”, stoppade officiellt sitt arbete den 30 juni.

  Tidigare ”död”: Hösten 2019 dök information upp i pressen att Prigozhin var ombord på ett militärt transportplan som kraschade i den östra provinsen Maniema i Kongo . Det rapporterades att offren för katastrofen var fyra passagerare och fyra besättningsmedlemmar, inklusive två ryssar.

  Senare visade det sig att chefen för PMC fortfarande inte var ombord. Och representanter för politikern sa att han inte dök upp offentligt efter katastrofen, eftersom ”han var upptagen med personliga angelägenheter.”

 11. Prigozhins flygkrasch: konspirationer och konsekvenser

  Vissa i Alt-Media Community har publicerat en gammal video på sociala medier där Putin säger att han inte förlåter svek, medan Mainstream Media har påmint alla om amerikanska tjänstemäns tidigare varningar om att Prigozhins liv var i fara. Båda lägren antyder starkt att den ryske ledaren var ansvarig för Wagner-hövdingens död, men deras konspirationsteori håller inte för granskning.

  Wagner-chefen Yevgeny Prigozhin och elitmedlemmar i hans grupps ledning dödades i en flygolycka på onsdagskvällen utanför Moskva under omständigheter som ännu inte har fastställts fullt ut. Innan man avfärdar den populära konspirationsteorin att president Putin var ansvarig och diskuterar de möjliga konsekvenserna av denna incident, är det viktigt att klargöra den avlidnes relation till den ryska staten. Här är några relevanta analyser som sedan kommer att sammanfattas för läsarens bekvämlighet:

  * ”Prigozhin blinkade efter att Putin barmhärtigt gav honom en sista chans att rädda sitt liv”
  * ”Prigozhin var västerlandets ’användbara idiot'”
  * ”Hur Putin avvärjde ett inbördeskrig i Ryssland efter Wagners kuppförsök”
  * ”Lukasjenkos förslag att lära av Wagner betyder inte att kuppen var ’Maskirovka'”
  * ”Det finns inget konspiratoriskt om Putins möte med Wagner-ledare efter den misslyckade kuppen”

  I korthet gick Wagners långvariga rivalitet med försvarsministeriet slutligen utom kontroll i slutet av juni, men president Putin löste krisen fredligt genom att de facto benåda de inblandade. Några reste sedan till Vitryssland medan andra reste till Afrika. Detta resultat överensstämde med Rysslands nationella intressen, men spolades av några medlemmar av Alt-Media Community (AMC) som bevis på en ”falsk flaggkupp”. Vad som dock är obestridligt är att Wagner fortsatte att fungera som ett instrument för den ryska staten.

  Prigozhin hade precis publicerat en video från Sahel dagarna innan han dog där han förklarade att han ”gör Ryssland ännu större på alla kontinenter! Och Afrika ännu mer fritt.” Det regionala sammanhanget gällde strömmen av anti-franska revolter där under de senaste åren som tog formen av patriotiska militärkupper, där den senaste var i Niger, som nu hotas av en franskstödd nigeriansk-ledd ECOWAS-invasion. Här är några analyser om Rysslands växande roll i den delen av världen:

  * ”Afrikas roll i det nya kalla kriget”
  * ”Axios exponerade Frankrikes infokrig mot Ryssland i Afrika”
  * ”Analysera president Putins vision av rysk-afrikanska relationer”
  * ”Rysslands nyfunna vädjan till afrikanska länder är faktiskt ganska lätt att förklara”
  * ”Amerikanska tjänstemän berättade för Politico deras plan för att föra hybridkrig mot Wagner i Afrika”

  Och här är ett par stycken om den nya västafrikanska krisen:
  * ”Den nigerianska kuppen kan bli en spelomvandlare i det nya kalla kriget”
  * ”Västafrika förbereder sig för ett regionalt krig”
  * ”Mainstream Medias nya berättelse är att Niger nu är ett globalt epicentrum av terrorism”
  * ”Frankrike tror enligt uppgift att USA slog det i ryggen under Nulands resa till Niger”
  * ”Varför pratar amerikanska medier om den nigerianska generalen Moussa Barmou helt plötsligt?”

  Dessa senaste tio analyser är relevanta för onsdagens incident eftersom Wagners växande roll i att hjälpa Sahelstater att skydda sin suveränitet spekulerades av vissa vara anledningen till att västvärlden påstås ha mördat den gruppens ledare. Även om inga bevis ännu har framkommit till stöd för den teorin, förklarar den tidigare delade analysen från början av juli angående president Putins möte med Wagner-ledare varför deras afrikanska operationer fortfarande skulle fortsätta även utan Prigozhin vid rodret.

  Efter att ha detaljerat den mest relevanta utvecklingen som ledde fram till Prigozhins flygkrasch, är det nu dags att uppmärksamma AMC:s och deras förmodade Mainstream Media (MSM) rivalers konspirationsteori som antyder att president Putin hade en hand i hans död. Den första har publicerat en gammal video på sociala medier där den ryske ledaren säger att han inte kan förlåta svek medan den andra har påmint alla om amerikanska tjänstemäns tidigare varningar om att Prigozhins liv var i fara.

  Varje läger antyder starkt att den ryska ledaren var ansvarig för onsdagens incident, med AMC antydde att detta berodde på personliga skäl medan MSM vill att deras målgrupp ska tro att det var ännu ett ”politiskt dödande” i en lång rad av många. Var och en kräver att man accepterar att president Putin påstås ljög när han sa på nationell tv att ”jag kommer att hålla mitt löfte” att låta de inblandade i slutet av junis händelser bestämma sin egen framtid utan rädsla för statlig vedergällning.

  Inte nog med det, utan anhängare av denna konspirationsteori tror också att han sedan beordrade Prigozhins död på ett av de mest dramatiska sätt som möjligt, vilket oansvarigt riskerade att skada oskyldiga civila på marken. Det finns övertygande skäl att tvivla på denna version av händelserna. Till att börja med är resultatet av det som hände och optiken i samband med det båda ofördelaktiga för Rysslands nationella intressen, och det är absurt att föreställa sig att president Putin planerade att undergräva sitt eget land så här.

  Att eliminera Prigozhin och elitmedlemmar i denna grupps ledning skulle vara en uppenbar kränkning av löftet som han gav dem på nationell tv, och detta skulle kunna hetsa Wagners meniga och deras anhängare i de väpnade styrkorna och det civila samhället att överväga anti- statliga åtgärder som svar. De som påverkas av denna konspirationsteori kan övertyga sig själva om att de kan bli nästa, därför måste de ”agera först i självförsvar”, vilket sätter igång en självuppfyllande profetia.

  Det ligger därför i västvärldens intresse att beväpna denna falska uppfattning i syfte att manipulera högtränade styrkor och deras sympatisörer till att fungera som ”användbara idioter” för att destabilisera Ryssland genom antingen ytterligare en kupp/myteriförsök, terrorism och/eller en färgrevolution. Även om dessa scenarier inte blir verklighet är optiken fortfarande mycket skadlig för Rysslands rykte på ledar- och statlig nivå.

  MSM kan maximalt förstärka spekulationerna om att president Putin undertecknade Prigozhins dödsdom för att så misstankar om hans uppriktighet när han tidigare i somras signalerade att han fortfarande är intresserad av att politiskt lösa det NATO-ryska proxykriget i Ukraina. På samma sätt kan detta också göras för att vilseleda det internationella samfundet om Rysslands politiska stabilitet genom att få dem att felaktigt tro att det pågår en blodig maktkamp bakom kulisserna bland konkurrerande militär-underrättelsefraktioner.

  På det sättet är det dags att ta reda på konsekvenserna av Prigozhins flygkrasch, börja med vad som är osannolikt att hända innan du delar några ord om vad som snart kan följa. Som tidigare skrivits kommer Wagners afrikanska operationer förmodligen inte att påverkas eftersom det alltid var orealistiskt att föreställa sig att han och några elitmedlemmar mikromanövrerade dussintals taktiska lag på plats i olika länder i realtid. Moralen kan ta en tillfällig törn, men rank-and-filen kommer så småningom att återhämta sig.

  Västs hybridkrigskomplott som beskrevs i de föregående styckena förväntas inte inträffa, men även om någon rörelse görs i den riktningen, då skulle hotet mot Rysslands säkerhet och stabilitet vara hanterbart så ingen borde förbereda sig för ”balkanisering”. inbördeskrig eller regimskifte. Som sagt, den pågående utredningen kommer säkert att undersöka om onsdagens incident berodde på fult spel, inklusive scenarier av Kievs inblandning men också möjligen en oseriös militär-underrättelsefraktion.

  Det är för tidigt att dra slutsatser för att undvika att fungera som västvärldens ”användbara idioter” genom att antingen ge Kiev kredit för mord som det inte var ansvarigt för eller så frön av misstänksamhet om rysk stabilitet respektive, men båda kan inte heller med säkerhet vara utesluten vid denna tidpunkt heller.

  När allt kommer omkring, om det fanns en bomb ombord som någon spekulerar, då skulle det representera ett stort säkerhetsbortfall. Även om en oseriös militär-underrättelsefraktion var inblandad, finns det dock ingen chans att de kommer att destabilisera Ryssland.

  Allt som allt, även om det fortfarande är oklart exakt vad som orsakade Prigozhins flygkrasch, hade president Putin verkligen inte en finger med i det, men vissa inom AMC och särskilt MSM kommer fortfarande att antyda något annat. I händelse av att fulspel var ansvarigt, kommer Rysslands säkerhetstjänster definitivt att gå till botten med det, även om staten kan besluta att dess intressen är bäst tjänade genom att inte erkänna detta om det hände. Hur som helst kommer denna incident inte att destabilisera Ryssland eller hindra dess afrikanska aktiviteter eller speciella operation.
  https://korybko.substack.com/p/prigozhins-plane-crash-conspiracies

 12. En intressant citat från en artikel i sputnik:”How Ukraine Lost Its Independence and Became West’s Hostage”

  ”… Ukraina gick in på 1990-talet med den kanske mest avundsvärda statusen bland alla de före detta sovjetrepublikerna, och började med en avancerad industri- och jordbruksekonomi som i storlek och komplexitet i Europa bara var jämförbar med Tyskland, Frankrike och Storbritannien. Ukraina har en stor industrisektor som sträcker sig från tung maskintillverkning till flygplanstillverkning och raketer, och några av de rikaste jordbruksmarkerna på planeten.Till skillnad från Ryssland, som gick med på att axla ansvaret för att betala av Sovjetunionens skuld på 100 miljarder dollar, fick Ukraina självständighet med ett rent ekonomiskt blad, med en ohörd $0 i utlandsskuld i december 1991.”
  https://sputnikglobe.com/20230824/how-ukraine-lost-its-independence-and-became-wests-hostage-1112865058.html

  Om återbetalningen av skulden
  Ryssland betalar Sovjets sista skuld
  22 mars 2017
  Ryssland kommer att betala av forna Sovjetunionens sista utlandsskuld på motsvarande 1,1 miljard kronor. Betalningen går till Bosnien. Lånet gavs av före detta Jugoslavien, skriver SvD.
  https://www.europaportalen.se/content/ryssland-betalar-sovjets-sista-skuld
  https://svenska.yle.fi/a/7-168323

 13. Tyvärr medger inte systemet ytterligare ett inlägg till trådden som Catarina startade så det får bli ett separat inlägg
  Catarina: Fel, Sverige producerar det mesta av köttet vi äter själva. Men om jag ignorerar det felaktiga påståendet och försöker svara principiellt. Kapitalismen är världsledande på att producera. Både det vi behöver och skit som vi tror att vi behöver. Om nu Island eller Nya Zeeland producerar lammkött billigae än Sverige så köper det kapitalistiska Sverige lammkött därifrån. Sovjet hade uppenbarligen alla naturförutsättningar att producera spannmål men klarade inte av uppgiften utan måste använda sin surt förvärvade valuta och köpa det från den kapitalistiska världen.
  Samhällssystemen i den Sovjetiska intressesfären rörde sig också men tyvärr bakåt.
  Kapitalism är kanske inte det bästa systemet utan bara det minst dåliga.
  Kommunismen är en fin dröm i teorin som inte har visat sig kunna införas någonstans. Kommunismens företrädare är som den kristna religionen. Himmelriket kommer snart men hittills har det inte visat sig någonstans. Rätta mig om jag har fel.
  Andra halvan av förra århundradet flydde flera miljoner från de sk socialistiska länderna till de kapitalistiska. Flykten till dessa länder var minimal. Vi hade de kända ”Kirunasvenskarna” från vårt land och deras berättelser ger inte stöd för ett kommunistiskt himmelrike.

  • H , som det står i artikeln som jag delade härovan,
   “Den felfria socialismen finns bara i drömmarnas värld.”
   Vidare står:
   “(…) för att förstå den socialism som formades i Sovjetunionen från slutet av 1920-talet och framåt. Den var inte förverkligandet av ett storstilat socialistiskt projekt, konstruerat på förhand och med klara ritningar, utan resultatet av en mödosam kamp utan återvändo, inkluderande eftergifter, kompromisser, fel, misstag, tvång och våld.

   Det är så socialismen ser ut i det verkliga livet, den är en kamp under svåra omständigheter, inte skinande ren och utan skavanker. Den felfria socialismen finns bara i drömmarnas värld.

   Med detta sagt är det som uppnåddes i Sovjetunionen enastående.
   • De kapitalistiska produktionsförhållandena avskaffades och ersattes med en produktionsordning som centraliserade produktionsmedlen till staten, som i sin tur använde dem för planmässig utveckling av landet.

   Numera hävdas från en del vänsterhåll att Sovjetunionen aldrig var socialistiskt, för att lönesystemet behölls, för att arbetet utfördes under borgerliga ledningsformer och för att landet inte var tillräckligt demokratiskt. De finns relevans i de enskilda delarna i dessa invändningar, men slutsatsen är nonsens. Man kan inte uppnå allt genast, men man kan införa socialistiska produktionsförhållanden, vilket gjordes i Sovjet.

   ”Den centraliserade, statsägda ekonomin som etablerades i Sovjetunionen under slutet av 1920-talet och början av 1930-talet är idag stigmatiserad som ’stalinistisk’, men var en fullständigt rättrogen implementering av originalet i Kommunistiska manifestet”, skriver den allt annat än stalinistiske ekonomen Paul Cockshott, medförfattare till den på svenska utgivna boken ”Planhushållning och direktdemokrati”.

   • De nya produktionsförhållandenas resultat är ännu mer imponerande. Vår tids häpenhet över det ”kinesiska undret”, som anförs som bevis för kapitalismens överlägsenhet, glömmer fullständigt att industrialiseringen av Sovjetunionen gick ännu snabbare, tack vare den planerade ekonomin. I ett huj utvecklades Sovjet från ett efterblivet bondeland till världens näst största industrination. Framgångarna fortsatte också efter andra världskriget, med en rekord-
   snabb återuppbyggnad.

   Till detta skall sägas att industrialiseringens förutsättning var en massiv förflyttning av arbetskraft från landsbygden till städerna, vilket gav en tidigarelagd och forcerad modernisering/kollektivisering av jordbruket, genomförd med hårda nypor och till delar med negativa resultat (på grund av storböndernas motstånd).

   Till detta skall i sin tur sägas att industrialiseringen var förutsättningen för segern över Nazityskland i andra världskriget. I hårda tider och med stora utmaningar framför sig är det inte lätt att göra allt rätt.”

   ——————————————————————————-
   Du skriver om Kirunasvenskarna här hittar du en länk De nedtystade Kirurnasvenskarna. (kpgislaved.nu) den förre redaktören på Norrskensflamman , Sven Bjelf skrev en bok: ”Anna, Erika, Ture och andra svenskar i Sovjetunionen” Progress Moskva/Fram Göteborg 1984. Tryckt i dåvarande Sovjetunionen.
   Sven Bjelf hade under åren 1981 och 82 rest runt i Sovjet och intervjuat, sovjetsvenskar. (Själv har jag träffat en ättling från Norrbotten, från Nikkala, hon besökte släktingar i Sverige och var rektor för en skola i dåvarande Sovjetunionen.)
   Ur boken ”Systrarna Lilja och Eva Raita kom ursprungligen från Finland, men hade bott i Norrbotten i tio år innan de tillsammans med andra släktingar flyttade till Sovjetunionen 1931. Dessa valde att stanna i Sovjet och fick uppleva det andra världskrigets fasor. De intervjuades i den sovjetiska staden Petrozavodsk,
   I boken skriver Sven Bjelf: ” Under det att vårt samtal berör en mängd olika frågeställningar , kommer Lilja och Eva in på frågan varför en del återvände till Sverige efter några år.
   – Vi vet att orsakerna var skiftande och vitt skilda. Men en del av dem kunde aldrig fatta att det inte gått mer än 15 år sedan revolutionen, följt då av de vitas försök till kontrarevolution som pågick under flera år. Produktionsapparaten , ja nästan allt annat också, var sönderslagen och detta följdes av missväxtår. Här i Karelen hade återuppbyggnadsarbetet knappt påbörjats när vi kom hit från Norrbotten. Här var det extra besvärligt därför att denna landsdel tidigare varit så efterbliven. Det är klart att den som väntat sig ett uppbyggt socialistiskt land redan vid hitkomsten blev besviken. De skulle verkligen behöva komma hit idag och se vad som skett under årens lopp, nu då deras drömmar förverkligats.
   Lilja och Eva vill också tillfoga följande:
   – Då på 30 –talet var klasskampen hård även här i Karelen. Inhemska kontrarevolutionärer liksom insmugglade agenter, främst då från Finland, sökte ständigt sabotera uppbyggnadsarbetet. När så motåtgärder sattes in mot dessa, begicks också misstag. Här skedde tragiska saker, ofta orsakade av missförstånd, som också drabbade en del av de svenskar som flyttade hit.”
   __________________________________
   Och om Sveriges självförsörjning:
   “Idag är Sverige självförsörjande på tre livsmedel; spannmål, morötter och socker. I stort bedöms Sverige har en självförsörjningsgrad på 50 %. (…) Sverige behöver planera för en betydligt högre självförsörjningsgrad för livsmedel och även överväga att utveckla beredskapslager. “(Enligt motion i riksdagen Sofia Westergren M 20/21)

   • Stalins närmaste medarbetare i många år liksom deras kollegialitet i hela 42 år, Vjatjeslav Molotov hävdade själv att Sovjetunionen aldrig nådde det ”socialistiska stadiet”, utan bara nådde en nivå som stadium för ”en framtida socialism”. Det kan man läsa utförligt i Feliks Tjujevs intervjubok med V.M. Molotov: ”Sto sorok besed s Molotovym” (Terra, 1991).

    Frågan är väl därutöver synnerligen akademisk.

 14. Catarina, Självfallet ska du ha kvar din dröm om det socialistiska/kommunistiska himmelriket. Jag nöjer mig med att referera till lokalbefolkningen i Bad Doberan, Östtyskland (där SKP/VPK hade sin partiskola. När de svenska kommunisterna kom på tal sa de: Låt de bo här i 3 månader på våra villkor så är de inte kommunister längre.
  När det gäller Sveriges köttproduktion kan du läsa fakta här https://jordbruksverket.se/mat-och-drycker/hallbar-produktion-och-konsumtion-av-mat/konsumtion-av-kott
  Tro inte blint på vad en politiker säger

  • Så var det tyvärr. Alla utlänningar jag kände, oavsett politisk tillhörighet, upphörde med alla ”kommunistiska illusioner” när de levt bland sovjetiska normala vardagsbefolkningen. Ingen där trodde det minsta på någon kommunistisk framtid.

   Utländska kommunister bodde på ganska hyfsade hotell och betalade med sin västvaluta i nomenklaturans lyxbutiker som ofta var namnet Berjozka. Där fick de (alla) för sig att levnadsnivån och standarden var ”hög” i det sovjetiska samhället.

   I Polen och DDR fick man höra samma lokala fras om det materiella förfallet: ”allt (av värde) går till Moskva”.

   Jag kunde bara se från den sovjetiska horisonten att riktningen på välstånd var exakt den motsatta. Det materiella samhället i DDR var en komplett lyxtillvaro jämfört med utanför de sovjetiska storstäderna.

   Ingen normal västerländsk besökare som levde längre tid under de sovjetiska vardagsförhållandena jag minns bevarade någonsin någon illusion om en framtid för detta system.

   Marx hade därmed rätt: socialismen måste teoretiskt börja byggas i en tekniskt och materiellt avancerad stat som Tyskland, Frankrike eller England. Den leninistiska vägen visade sig vara en komplett återvändsgränd. Och inga nya system har ju heller teoretiskt tillkommit på dessa ideologiska grunder någonstans i världen: ingenstans byggs några nya, falska anti-marxistiska samhällen på maoistiska och stalinska mardrömsprojekt. Ingenstans.

  • Tack H2, nu fick du mig att söka på artiklar om socialism på Globalpolitics.se och jag började läsa den här artikeln https://www.globalpolitics.se/tankar-om-socialism-filosofisk-grund/, dvs den första i en serie om 5.

   Carina Lundström skriver en utomordentligt bra kommentar till artikeln om hur socialismen utvecklades, även om man(jag)måste läsa om den några gånger för att förstå den helt och hållet.

   Det är det som är det fina med diskussioner när olika åsikter får tampas med varandra, som här på GlobalPolitics.se, ingenting slår den kollektiva klokheten.

   Vidare moderaten kanske har rätt trots allt, läs här vad LRF skriver:

   “Förutom mat är vi också beroende av att importera varor för att kunna driva ett eget lantbruk. Vi importerar energi, foder, bränsle, gödselmedel, växtskyddsmedel, utsäde och reservdelar. Vår egen produktion av exempelvis spannmål, sockerbetor, morötter och ägg är godtagbar. Men för att klara behovet av frukt, grönsaker, ost och i stort sett allt kött är vi starkt beroende av import.” Försörjningsgrad – hur mycket mat importerar Sverige? (lrf.se)

   Vår egen produktion av spannmål, socker, morötter och ägg är idag godtagbar, enligt Statistiska centralbyrån, SCB. Samtidigt är 40 procent av nötköttet, 60 procent av lammköttet importerat. Endast en mindre del av grönsaker och frukt är dock svenskproducerade. För frukt och bär är importandelen hela 98 procent sett till i näringsvärde, enligt LRFs beräkningar.”
   #SäkraMaten | Svenskt Kött (svensktkott.se)

 15. H2, som sagt, jag sökte efter artiklar med ”socialism” här på bloggen, och det verkar finnas hur många som helst. Och jag måste säga, att om jag som ung människa hade försökt komma underfund med ex skillnaden mellan socialism och kapitalism, genom att läsa det författaren till de fem artiklarna med början av denna https://www.globalpolitics.se/tankar-om-socialism-filosofisk-grund/ har skrivit, så hade jag förstått oerhört lite…
  Dikten av Strindberg, ”Kapitalismens hemlighet” säger mer än tjugotusen ord…den som Carina Lundström refererade till

  ”Vad sa ni till mannen där borta?
  – Jag sa, att han skulle arbeta fortare.
  – Vilken rätt har ni att befalla över honom?
  – Jag betalar honom för det.
  – Hur mycket betalar ni honom för det?
  – 10 kronor om dagen.
  – Varifrån får ni pengarna att betala honom med?
  – Jag säljer sten.
  – Vem hugger stenen som ni säljer?
  – Det gör han.
  – Hur mycket hugger han om dagen?
  – Åh, han hugger en hel del sten på en dag.
  – Hur mycket får ni för det?
  – Ungefär 50 kronor.
  – Men då är det ju han som betalar er 40 kronor för att ni
  går omkring och befaller honom att arbeta fortare.
  – Ja, men jag äger ju verktygen och maskinerna.
  – Hur blev ni ägare av dem då?
  – Jag sålde huggen sten och fick in så mycket pengar på
  den att jag kunde köpa in verktyg och maskiner.
  – Vem hade huggit den stenen?
  – Tig, dumbom”
  Den och Kommunistiska Manifestet av Marx ch Engels fick mig att förstå i grunden skillnaden mellan kapitalism och socialism.

 16. H2, här är en utmärkt aktuell artikel om kapitalismen i USA och väst, en intervju med den indiska professorn i ekonomi, Radhika Desai, klartänkt som få, men så är hon ju också marxist. https://www.globalpolitics.se/kapitalismens-senilitet-och-socialismens-styrka-blir-allt-tydligare-for-varlden/

  Läs ex hur när hon talar om hur covid hanterades i USA och England.

  Desai: “Kontrasten mellan västs misslyckanden inför COVID och Kinas framgång är häpnadsväckande. Från början hävdade jag att västvärldens misslyckanden – på folkhälsoområdet och på de ekonomiska, sociala, politiska och kulturella fronterna – under pandemin helt och hållet har berott på nyliberalismen. Västländer, särskilt de två ledande nyliberala länderna, USA och Storbritannien, har fått ihop de högsta covid-dödstalen bland alla sina jämförbara länder. Deras offentliga myndigheter var från början villiga att offra liv på kapitalets altare, framför allt finans- och företagskapital. Den djupa ironin är att när de strävade efter detta mål slutade det med en ännu värre kapitalistiskt inducerad kris, liksom de värsta dödstalen bland jämförbara nationer.

  Ledande nyliberala finansialiserade nationer övervägde ursprungligen den mordiska strategin att låta pandemin dra genom befolkningen tills ”flockimmunitet” uppnåddes (genom infektion, inte vaccination). Ett offentligt ramaskri och rädsla för de ekonomiska konsekvenserna fick dem att välja den enda lite mindre mordiska strategin att ”platta ut kurvan” så att offentliga hälso- och sjukvårdssystem – mestadels privata i USA, …… inte skulle bli överväldigade. Detta ledde dock till upprepade nedstängningar, när våg efter våg av den oövervinnliga pandemin svepte över dessa samhällen. Prioriteringen av företagskapital innebar också enorma företagssubventioner – till exempel för testning och spårning – som vanligtvis utfördes dåligt och till stora kostnader för statskassan. Och det innebar att subventionera vaccinproduktionen samtidigt som producenterna fick skörda enorma vinster, återigen på offentlig bekostnad. När vacciner väl kunde produceras förlitade sig dessa länder dessutom enbart på dem.”

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here