Avsätt utrikesminister Ann Linde! Bra ide?!

43
3834

 

 

Ann Linde Foto Kristian Pohl Regeringskansliet.

Jag återpublicerar första delen av en artikel hos Torbjörn Sassersson på Newsvoice  Utrikesminister Ann Linde: Sverige deltar gärna i arbetet att avsätta Putin – Lurades att försäga sig. Och utdrag ur en artikel i Expressen. Ann Linde lurad av ryska bluffmakare. Samt en egen kommentar.

Torbjörn Sassersson skriver:

SVERIGE. Två ryska komiker som ringer upp och driver med internationella ledare lyckades få Sveriges utrikesminister Ann Linde att försäga sig. Linde antyder att Sverige kan delta i arbetet att avsätta Putin.

Uppringarna utgav sig för att representera den ryska oppositionen lyckades få Ann Linde att tala sig varm för att understödja hemliga sanktioner mot Ryssland under samtalet. Linde antyder att det krävs kohandeln. Linde är förutom utrikesminster även ordförande för OSSE, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa.

“Utrikesministern avslöjar dessutom att hon är öppen för att föra över svenska skattebetalares pengar i skymundan till den ryska oppositionen, via annat land – men att hon inte kan diskutera saken över telefon eftersom det hon föreslår är olagligt.” – Samhällsnytt

Komikerna tar upp svensk finansiering av den ryska oppositionen och då berättar Linde att det finns 38 miljoner euro avsatta för utveckling av civilsamhället och mänskliga rättigheter fram till 2026. Linde antyder att finansiering kan ordnas.


Utdrag ur Expressens artikel Ann Linde lurad av ryska bluffmakare.

Ann Linde samtalar i mer än tio minuter i telefon med två personer som utger sig för att representera den ryska oppositionen.

Den ena som Julia Navalnaja, hustru till den fängslade oppositionspolitikern Aleksej Navalnyj. Den andre som Navalnyjs stabschef, Leonid Volkov.

Men båda är bluffmakare som lurat till sig ett samtal med den svenska utrikesministern. Två ryska humorister, kända under artistnamnen Vovan och Lexus och misstänkta för att samarbeta med den ryska regimen. De lade ut samtalet med Linde på Youtube den 30 juli.

De har under falska premisser ringt upp internationella ledare som franske presidenten Macron, dåvarande brittiske utrikesministern Boris Johnson, polske presidenten Duda, turkiske presidenten Erdogan och många andra.

”Telefonskämtare som ett medieverktyg för Kreml”, har brittiska BBC tidigare skrivit i en kommentar.

Tidigare i år drabbades Kanadas premiärminister Trudeau av de båda busringarna. Även prins Harry och musikstjärnan Elton John har stått på deras samtalslista.

Lurade Ann Linde

De har hållit på i tio år och uppmärksammats internationellt. Men lyckades ändå ta sig fram till Ann Linde. Nu med den ena i teamet ersatt av en kvinna.

Ann Linde avböjer att kommentera. Men UD:s presstjänst skriver att samtalet ägde rum ”efter en officiell förfrågan” och att Linde gärna ville ha kontakt med Julia Navalnaja vars make hade utsatts för mordförsök och sedan gripits i Ryssland.

”För utrikesministern är det viktigt att vara öppen för kontakt och dialog med civilsamhällesrepresentanter från olika länder. Det är olyckligt att den öppenheten utnyttjas på det här sättet”, skriver UD:s presstjänst och fortsätter:

”Utrikesdepartementet har rutiner för att förbereda utrikesministerns samtal, dessa har följts men var dessvärre inte tillräckliga i det här fallet.”

Enligt UD har ”de utrikespolitiska relationerna inte påverkats” av bluffsamtalet….

Den ryska nyhetsbyrån Sputnik plockade omedelbart upp hennes uttalande om att EU aldrig kommer att införa sanktioner mot den ryska gasledningen Nord Stream 2, ett budskap som Vladimir Putin med all säkerhet gillar. Så här citeras Linde av Sputnik:

”Vi kommer aldrig ha en enad inställning för att stoppa Nord Stream 2 i detta läge. Det betyder att det verkligen kommer att visa att EU är splittrat, och detta kommer att försvaga EU och stärka Ryssland.”


Kommentar:

De här busringarna gör en bra insats för demokratin, liksom Günther Wallraff en gång i tiden. De tar fram viktig information som ansvariga politiker vanligen döljer för medborgarna.

I sin utrikespolitiska deklaration i februari uttalade sig Ann Linde om Ryssland. Jag återger ett utdrag ur artikeln Ann Lindes utrikespolitiska deklaration: Hyckleri i kvadrat om demokrati och andra viktiga frågor

”Regeringens Rysslandspolitik ligger fast. Där vi har gemensamma intressen kan och bör vi, liksom EU, samarbeta med Ryssland. Det gynnar vår säkerhet och stabiliteten i närområdet.
Vi fördömer den ryska aggressionen mot Ukraina och den illegala annekteringen av Krim. Dessa brott mot folkrätten utmanar den europeiska säkerhetsordningen. Regeringen står upp för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet och för varje lands rätt att välja sin egen säkerhetspolitiska väg. Vi verkar för att EU:s sanktioner mot Ryssland ska bibehållas så länge skälen till att de infördes består.”

Ukraina nazistdemonstration 181013

Min kommentar i februari: Detta innebär att Sverige accepterar statskuppen mot folkvald president i Ukraina, en fascistinfluerad statskupp som inte har stöd i Ukrainas konstitution. ”Världssamfundet” och MSM-media tiger helt enkelt om den. Rysslands fredliga återinförlivning av Krim med befolkningens massiva stöd är förvisso ett brott mot folkrätten. Men är inte acceptans av statskupp i land i Europa ett större brott? Har för Sveriges del följts av stora bistånd i ett Ukraina med stor tolerans för ökad fascism, nya statyer över nazistledare, Ukraina som fortsätter inbördeskriget mot den egna befolkningen i stället för att ge ökad autonomi i linje med Minskavtalet. Och med stort beroende av USA. Dags att erkänna statskuppen i Kiev, UKRAINA, efter fem år! och Ukrainas sönderfallande ekonomi.

För vän av folkrätt och demokrati är Sveriges ställningstagande djupt oacceptabelt.


Andra ”tveksamheter” med Ann Linde.

Sverige har direkt erkänt den självutnämnde icke valde Guadió till president i Venezuelas, fast Maduro valdes ett halvt år innan i val av god kvalitet. Ann Linde vägrar att kalla den typiska statskuppen i Bolivia för en statskupp. Vägrar fördöma USA:s mord på Soleimani i Irak 3/1. Sverige vägrar att kalla statskuppen i Ukraina 22/2 2014 för statskupp. Vägrar fördöma USA:s militärbaser i Syrien och USA:s stöd till terrorister.

Man låter “den starkes (USA:s) rätt” gå före “internationellt samarbete och folkrätt”.
Demokratin i Sverige: Regeringen har ingått Värdlandsavtal med USA och motsäger sig att underteckna FN:s kärnvapenkonvention trots att en majoritet i befolkningen har annan uppfattning. Och hur rimmmar det demokrati, talet om alliansfrihet och att motsäga sig “den starkes rätt” att ingå Värdlandsavtal och hemligt försvarsavtal med USA? Nyspråk i bästa Orwels tappning. En mer ingående analys finns här.

Kärnvapenfrågan
UD: “Vi kan inte stå passiva inför kärnvapenhotet. Utvecklingen är oroväckande: avtal om rustningskontroll överges. Kärnvapenarsenaler byggs ut och moderniseras.
Nedrustning och icke-spridning är en central utrikes- och säkerhetspolitisk prioritering för regeringen.”

Kommentar: Där har Ann Linde en poäng. Sverige är inte passivt utan går aktivt emot FN:s förslag om kärnvapenkonventio efter påtryckningar från USA. Sverige stödde inte Rysslands förslag att INF-avtalet om förbud för kärnvapen ska vara kvar vid omröstningen 21/12 2019 efter vad jag vet. Väst-länder motsätter sig i FN att INF-avtalet behålls – ökar risken för kärnvapenkrig.

Olof Palmes Internationella Center har låtit en Sifoundersökning ta fram siffror: 85% av svenskarna vill att Sverige ska skriva under ett kärnvapenförbud. Bland samtliga politiska partiers sympatisörer finns en tydlig majoritet för ett kärnvapenförbud. Bland kvinnorna är det hela 89% som ansluter sig till kärnvapenförbudet.
USA:s dåvarande försvarsminister Mattis utfärdade då en varning till länder som funderade på att skriva på kärnvapenkonventionen.

Regeringen tillsatte då som utredare ambassadör Lars-Erik Lundin som är ”senior fellow” vid ett institut kallat ISDP i Stockholm, med nära anknytning till Atlantic Council och Nato. Han avstyrkte att Sverige, som under decennier vunnit aktning för sitt aktiva arbete för kärnvapennedrustning. Och detta är av allt att döma regeringens linje. Inte bara brist på respekt för demokrati – man utsätter också Sveriges befolkning för ökad risk för kärnvapenkrig, som lätt kan utplåna större delen av befolkningen.

Vad skulle hända om Sverige kritiserar USA:s för dess brott mot folkrätten, för dess stöd till statskupper och statskuppsförsök i demokratier och USA:s stöd till terroristerna i Syrien och andra folkrättsbrott?

Sveriges regering skulle agera till stöd för demokrati som fordrar att viktig information inte döljs. Vidare skulle Sverige ge aktivt stöd till FN-stadga, folkrätt. USA skulle visa missnöje med detta och hota Sverige med sanktioner – något att vara stolt över i ett sådant läge. Detta skulle vara oerhört lärorikt för befolkningen i Sverige, övriga Europa och sannolikt stimulera andra länder så att respekten för internationella avtal stärks. Sverige skulle så bidra till ett oerhört viktigt steg mot en krigspolitik, och landets anseende skulle med stor sannolikhet öka i de flesta länderna.

Slutsats: Min uppfattning är att Ann Linde för en politik som är farlig för Sveriges anseende och säkerhet. Sverige. För att öka Sveriges säkerhet bör Sverige även ha försvarspolitiskt samarbete även med Ryssland och inte bara med USA/Nato. Man lägger alla ägg i en korg och äventyrar Sveriges säkerhet. Därför bör hon avskedas/avgå. Men hon har dessvärre (troligen stort) förtroende hos statsminister och ledarna för oppositionen. Vi får arbeta för att informera, och för att mobilisera Sverige för en bättre, mer demokratisk och mindre farlig utrikespolitik.
Föregående artikelKommer Kina att återuppbygga det krigshärjade Syrien? Varför stärker Peking sitt partnerskap med Assad?
Nästa artikelFrige Julian Assange! Från manifestationen 31 juli.
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

43 KOMMENTARER

   • Посольство России в Швеции – Russian Embassy in Sweden
    2 augusti kl. 09:57 ·
    ❗Vi har noterat en publikation i Expressen av den 1 augusti i år ägnad åt ett telefonsamtal som ägde rum mellan Sveriges utrikesminister A.Linde och de kända nätbluffmakare den 29 juli i år som utgav sig för att vara Julia Navalnaja, makan till en rysk oppositionsman, och chef för hans regionala staber Leonid Volkov.

    Även med hänsyn till det att det var en bluff, övertygar samtalets innehåll oss tyvärr igen om att Stockholm inte är hågat att avvika från sin valda konfrontationskurs gentemot vårt land och inte strävar efter att söka vägar till att sanera bilateral samverkan med Ryssland.

    Istället för uppmaningar till att utbygga goda grannförhållanden mellan Moskva och Stockholm säger ministern faktiskt öppet om svenska myndigheters beredskap att finansiera en extremistorganisation som är förbjuden i vårt land och stödja icke systemopposition.

    Dessutom väcker kommentaren av UD:s presstjänst om att samtalet ägde rum ”efter en officiell förfrågan” en uppriktig förvåning. Vi skulle vilja fästa den svenska diplomatins mästares särskilda uppmärksamhet vid att Navalnyjs medarbetare inte är företrädare för officiella ryska myndigheter, och därför kan inte betraktas som en källa till officiella förfrågningar per definition.

    Detta är främst, men inte viktigast. Det mest väsentliga är följande.

    Vi skulle vilja att UD:s pressmeddelandeskribenter lägger märke till att deras djupsinniga slutsats om att «de utrikespolitiska relationerna därigenom inte har påverkats» (d.v.s. de svensk-ryska förbindelserna) är felaktig.

    Sådana utspel till stöd för en så kallad «opposition» utgör, nådiga herrar, ett tydligt exempel på ett ingripande i grannlandet Rysslands interna angelägenheter och kan inte anses på ett annat sätt än som direkt skadliga för våra bilaterala relationer.

    Sveriges Radio
    SVT
    Expressen
    Aftonbladet
    Dagens Nyheter
    Svenska Dagbladet – SvD
    Dagens industri
    Swedish Ministry for Foreign Affairs
    Ann Linde

 1. Här en Google översättning från Anti Spiegel angående OSSE där Linde är ordförande; Vi kan för närvarande förvänta oss samma spel i Ryssland, där parlamentsval väntas i mitten av september. Den 28 juli bjöd Ryssland in internationella valobservatörer, inklusive OSSE , att observera de ryska valen. Vi kan nu vänta och se om OSSE kommer att vägra att skicka valobservatörer under en förevändning, som det redan har gjort i Vitryssland och Moldavien.

  EU -parlamentet publicerade en rapport redan i maj som öppet krävde att de ryska valen inte skulle erkännas. Rapporten, som jag har skrivit om i detalj ( detaljer hittar du här ), kräver bland annat:

  ”EU måste vara redo att inte erkänna det ryska parlamentet och kräva att Ryssland utesluts från internationella organisationer med parlamentariska församlingar om parlamentsvalet i Ryssland 2021 erkänns som falskt.”

  Nu kan vi satsa på om OSSE – precis som i Vitryssland – kommer att vägra skicka valobservatörer till Ryssland med majoriteten av västerländska medlemsländer. OSSE hade inget mer att klaga på i de senaste årens ryska val än i val i västländer. Men om Bryssel vill att de ryska valen ska ” förfalskas ” får OSSE: s valobservatörer inte resa till Ryssland och sedan godkänna valet som rättvist och demokratiskt.

  Vi kan därför förbereda oss för en ytterligare eskalering av förbindelserna med Ryssland som väckts.

  https://www.anti-spiegel.ru/2021/duerfen-staaten-wahlen-oder-die-innenpolitik-in-anderen-staaten-beeinflussen/

  • Tacksam för länk till ”här” : ”Rapporten, som jag har skrivit om i detalj ( detaljer hittar du här ), kräver bland annat:”

   • Länk till själva rapporten:
    DRAFT EUROPEAN PARLIAMENT RECOMMENDATION
    to the Council, the Commission and the Vice-President of the Commission / High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy on the direction of EU-Russia political relations
    (2021/2042(INI))
    https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/AFET-PR-692665_EN.pdf
    Intressanta punkter från rapporten:
    (i) the EU should establish partnerships on its sanctions policy with EU-based nongovernmental organisations such as Bellingcat, so that these organisations can assist it in preparing and investigating cases in a comprehensive way;
    (k) the EU should initiate and contribute to international investigation of crimes committed by President Putin’s regime against the people of Russia together with the crimes committed by Mr Lukashenko’s regime in Belarus, within the framework of an impunity platform and an EU Justice Hub; in the context of those investigations, the EU should establish a task force of advisers to assist national and international investigations, trials and the setting-up of EU tribunals, and report periodically to Parliament on the state of political freedoms in Russia;
    (m) the EU must be prepared not to recognise the parliament of Russia and to ask for Russia’s suspension from international organisations with parliamentary assemblies if the 2021 parliamentary elections in Russia are recognised as fraudulent;
    (n) the EU should adopt and announce a strategic vision for its future relations with a democratic Russia, which should include a broad offer with conditions and incentives such as visa liberalisation, free trade investment and modernisation programmes, and a strategic partnership; it should also convey the potential benefits that it is willing to offer in return for a democratic transformation of Russia;

  • Ryssland kan lösa hela problemet genom att lämna OSSE. Spinnerier om ”valfusk” redan före valet ägt rum avslöjar vad EU går för. Ryssland är en stor makt. Inte ska den behöva hunsas av EU och/eller en samling imperielakej nationer

 2. Både utrikesminister Ann Linde och försvarsminister Peter Hultqvist är allvarliga säkerhetsrisker, eftersom de i kraft av sina höga maktpositioner har avgörande inflytande över Sveriges storpolitiska agerande men använder detta inflytande till att motarbeta vårt lands säkerhetsintressen, till exempel genom att delta i försöken att destabilisera Ryssland. Därför borde de självklart avpolletteras, men eftersom deras uppdragsgivare i regering och riksdag stödjer samma osäkerhetspolitik lär det inte ske. Inget vi kan göra nånting åt – tyvärr.
  En ganska dum fråga, egentligen.

 3. Tja, ingen vettig bryr sig väl om vad byråkraterna i Bryssel svamlar om! De försöker bara dölja att de själva inte är valda av folken utan är en sorts skrivbordsdiktatorer. Det stor problemet är fulmedia som döljer sanningen om EU för de som fortfarande tror på det media basunerar ut! Sen är det ju så att det kommer valobservatörer till Ryssland från många andra ställen och länder än EU vilket givetvis retar gallfeber på Bryssel som ju så gärna vill misskreditera Ryssland ostört.

 4. Tänk att riktigt duktiga komiker kan avslöja det tragikomiska omläggandet, ja, närmast Kafkalika OMVANDLINGEN av urgamla goda svenska utrikespolitiska principer.

  Skulle det amerikanska aggressionskriget mot Vietnam pågå idag (istället för 1954-1975) så skulle Vietnam av, bland andra länder som Sverige, och säkert Baltikum och Polen och hela den amerikanska doakören (med tydliga instruktioner från Atlantic Council och National Endowment for Democracy) få emotta protester utanför VIETNAMS ambassad liksom uttalanden om ”utmanandet av den vietnamesiska rättsstaten” de skulle också terroristklassas och Sverige skulle till och med möjligen gå med på att skicka JAS-plan och kanske likt Danmark en ubåt för att bekämpa den ”vietnamesiska terrorismen”.
  Kampen från ANC mot det brutala fascistiska Sydafrika på 1980-talet skulle idag låta precis som när Reagan och Thatcher uttalade sig för Sydafrikas vita fascistregims fromma: vi måste skydda den sydafrikanska rättstaten och som Reagan och Thatcher uttalade sig: ”Sydafrika [under apartheid-regimen] var den västerländska frihetens och civilisationens yttersta och sista utpost i Afrika” och ANC skulle sättas under internationell terroristjakt, terroriststämplas och sanktioneras.

  De goda har blivit onda, och de onda har blivit goda i vår tid. Olof Palme och hans principfasta humanistiska åsikter i dessa frågor skulle omedelbart klassas som en ren extremist och, ja, i vår tid, som en solklar person som går så kallade ryska propagandaärenden och kanske ännu värre, de kinesiska!

 5. Det underliggande problemet för utrikesminister Ann Lindes aningslösa beteende i den här skandalen tror jag är det offentliga föraktet till Ryssland som leder till en inbillad överlägsen självgodhet.
  En sådan inställning är mycket farlig då den ger känslan av att vara osårbar.
  Jämför skeppet Titanic som ångade på i full fart bland isberg i Atlanten i en inbillad överlägsenhet mot naturens krafter.
  Jag skulle vilja påminna utrikesminister Ann Linde om att Ryssland må var en ekonomisk dvärg mot väst men inte desto mindre en politisk jätte fullt i stånd att linda utrikesministern och andra celebitreter runt sina fingrar.
  Ryssland har gjort det förut, t.ex. förhandlade de till sig halva Europa efter ww2, samt ”tog” ganska nyligen halvön Krim från Ukraina. Kring det senare finns i alla fall inget internationellt erkännande.
  Vad jag skulle önska av svenska regeringar är en ökad respekt för Ryssland.
  Rader av taffliga fientligheter uppvisar endast lika rader av blottor.
  Tyck vad ni vill om Donald Trump men han hade respekt för Ryssland.
  Samt Nordkorea också för den delen.
  Han visade det öppet genom att inte ta avstånd utan istället prata med dem.
  Något som inte uppskattades av västvärlden liberaler som hellre vill ha en öppen konflikt än överenskommelser.

  • Jag måste hålla med Dig skribent ’Arbetarklass’. Mycket kan sägas om Trump, men han hade en öppen attityd mot svåra till synes ”olösliga” problem liksom gentemot ”gamla fiender” och gamla ingrodda och ibland helt felaktiga amerikanska (van-)föreställningar. Det hedrar honom ännu. Han tyckte Europa med all sin stora ekonomi och befolkning (avsevärt större än Förenta staternas) faktiskt borde kunna klara sitt försvar själv. I det amerikanska militära härjar- och våldsetablissemanget svor han verkligen i kyrkan, bokstavligt. Han öppnade en dialog med Nordkorea och steg in i den nordkoreanska zonen vid gränsövergången. Trump var, och är livslång, ekonom och har sinne för affärer och hade bättre än alla sina föregångare ändå sett det orimliga i utgifterna för amerikanska utrikespolitiska äventyr och krig -som inte gav eller ger något mer än omvärldens fasa och avsky- och att det kostar Amerika offantliga medel: det är världens mest skuldsatta nation och folkrepubliken Kina äger majoriteten av de amerikanska skuldsedlarna. Det torde ge huvudvärk i de imperiala kretsarna i Amerika, Kina är idag världens ledande ekonomiska makt och har snart lämnat Förenta Staterna långt efter sig – Kina kan nämligen betala för sina åtaganden och köpa det man behöver på civiliserat vis bland partners i världen. Förenta staterna, däremot, måste införliva dessa saker med politiska hot och militär makt. Det har sin tidsbegränsning -jag tror man kan säga att det amerikanska imperiet befinner sig idag där det brittiska gjorde kring 1946, men innan 1948 då imperiet började kollapsa med Indiens frigörelse.

   Snart är det Europas tur att bli fritt!

   I det avseendet hade Trump mer öppna sinnen än de flesta i Washington – allt lyckades inte, men ett frö är satt och bollen satt i rullning. Trump visade att brutalitetens alla kejsare i Pentagon är… NAKNA! I slutändan går det ut över den amerikanska befolkningen: den amerikanska arbetarklassen har inte haft en reell löneökning sedan 1980 och är sämst i det avseendet bland alla OECD-länder, löneutvecklingen sedan 1980 är: MINUS 40 procent. Sådan är dagens amerikanska imperiekapitalism.

   Så ja, Du skribent ’Arbetarklass’ har helt rätt i detta avseende, och jag tror även just den amerikanska arbetarklassen inser det likaså. Deras pengar och skatter går till att boosta de narcissistiska militära våldsklassernas äventyr utomlands, för deras räkning. Galenskapen fortsätter…

 6. Ann Linde är inte ensam ansvarig för Sveriges utrikespolitik, därför att hennes jobb är delegerat av vår statsminister Stefan Löfven som håller en mycket låg profil, vad gäller dessa frågor.
  Då det handlar om viktig säkerhetspolitik för landet borde han vara extrem tydlig inför sina uppdragsgivare och tala om att vi numera blivit ett land väl inlemmad i Eu-projektet och stormakten mot väster.
  När så också FN;s funktion som fredsbevarande och betydelsen att följa internationella folkrättsfrågor alltmer har tappat sitt värde, behöver kanske Sverige något stort att luta sig mot, då vår självständighet att bestämma vår utrikespolitik ser mycket annorlunda ut i jämförelse med, innan muren föll 1990 och inträdet till EU 1995.
  Frågan att ställa, i vilken korg skall lilla Sverige lägga sina ägg, när denna oroliga värld styrs av stormakter som ogenerat ockuperar länder, varhelst världen runt och stjäl deras råvarutillgångar.
  Det är ju så den krassa verkligheten ser ut.

  • Varför luta sig så starkt mot den stat som mest underminerar FN-stadga, internationell rätt och som förlorar dyra folkrättsvidriga krig?

   • Sverige delar bla historia, teknisk utveckling, värderingar om individens rättigheter/skyldigheter och omfattande affärer med USA. Vår nära granne, den genomkorrumperade kärnvapenbeväpnade ekonomiska dvärgen Ryssland som hotar alla grannar har uppträtt som vår fiende genom historien. USA är grunden för FN. Åtskilliga skurkstater som Sovjetunionen, Kommunistkina, Iran, Kuba och Nordkorea är också med på vår bekostnad, det anses väl bättre än alternativet att de är helt utestängda, Nazityskland lämnade NF. Så kan de råka bli ordförande för avdelningen rättvisa mellan könen, klimatpolitik eller något annat där de ställer till skada dagligen.

    Riktiga demokratier som Taiwan kan däremot mobbas ut av skurkstater.

    • USA är nog den stat som mest genomgående kränker mänskliga rättigheter genom sina många brutala folkrättsvidriga krig, olagliga sanktioner och statskupper eller stöd till statskupper hos demokratier, och genom sin behandling av ursprungsbefolkningen: Dödande av miljoner och resten i reservat. Demokratin i USA har försvagats så mycket att ex-president Carter offentligt sagt att USA inte längre har demokrati.
     USA:s krig har dödat mer än 20 miljoner i 37 länder sedan 1945, och miljoner i andra länder.

     Ryssland: Osäkert om Ryssland är mer korrumperat än USA, där bolag och rika sedan en tid kan ge stora mängde bidrag till kandidater till presidentskap eller representanthuset. Redan 2008 fick Obama 100 milj dollar före presidentvalet. Här finns en slags mycket viktg inbyggd korruption i USA, som ej finns i Ryssland efter vad man vet. Kärnvapen:USA genomför sedan åratal en väldig upprustning, utvecklar små kärnvapen i den militära hierarkin och talar öppet om anfall med kärnvapen (Nuclear Posture Review 2018). USA omringar Kina och Ryssland med kärnvapenbaserade baser – ej tvärtom. Ryssland hotar inga grannar efter vad jag vet.

     USA är grunden för försvagning av FN genom att som alternativ uppställa den ”regelbaserade ordningen”. Rysslands utrikesminister Lavrov och FN: s generalsekreterare Guterres på presskonferens i Moskva: FN-stadga eller regelbaserad internationell ordning?

     Några statskupper av USA mot demokratiskt valda ledare:
     1953: Mossadeq i Iran.
     1954: Guatemalas president Jacobo Arbenz störtas i en CIA-stödd statskupp.
     1964: Vänsterpresident Joao Goulart i Brasilien störtas i en USA-stödd statskupp.
     1965: USA störtar progressive presidenten Juan Bosch i Dominikanska republiken.
     1973. USA stödjer den militära statskuppen mot folkvalde presidenten Allende i Chile.
     2002: Venezuelas president Chavez är störtad i två dagar innan han återtar makten. USA stödde kuppförsöket.
     2009: Honduras president Zelaya störtas av militären. USA stödde kuppen.
     1960 Lumbumba i Kongo.
     1965 Sukarno i Indonesien.
     1970 Sihanouk i Kambodja.
     1983 USA invaderar militärt och störtar Bishopregeringen i Grenada.
     2014 Stöd till statskuppen i Ukraina.
     2019 Bolivia 2019.
     2019- Nya statskuppsförsök i Venezuela.
     2021, våren. Möjligen statskupps- (mordförsök på Lukanshenko) i Belarus.

    • Du glömde den största skurstaten av de alla – apartheid israel som blivit till genom att tjuva till sig och etnisk rensa Palestinier. Marktjuvar maffian som styr över världens enda öppet rasistiska enheten israel som ju skyddas av en annan stor skurkstat USA (lika skurkar leka bäst).

    • Ryssland är väl knappast någon ekonomisk dvärg om man räknar real ekonomi men en del tror att bara man vevar runt en massa pengar i aktiespekulation, luftaffärer och kliar varandra på ryggen för ordentlig betalning så skapas pengar ur tomma luften precis som västliga ”ekonomier” gör med sedelpressen och övervärderade valutor. Sen är det ju så att resurser inte är samma sak som pengar, fråga tyskarna som tryckte upp en sjuhelsikes massa pengar på 1920-talet! Ja inte f-n fanns det några resurser i det konkursboet. Foundation skulle kanske läsa på om ekonomi sedan förstår du att västvärlden har låtsasekonomier varav USA är den största bluffen!

     • Som tillägg till Bennys redovisning kan jag tillägga: Ryssland tillhör idag en av Europas största ekonomier, vad jag förstått har man nyligen passerat både Spanien och Italien. Ryssland har dessutom en av världens tre till fem största guldreserver (den lär vara minst 25 gånger så stor som den amerikanska) och landet har i praktiken INGEN utlandsskuld och har dessutom under Putins presidentskap betalat av ALLA tidigare sovjetrepublikers utlandsskulder till och med Ukrainas! Det nämner förstås aldrig Nato, The Atlantic Council och alla våldsverkartankesmedjor i tankelös drängtjänst hos Pentagon.

      I jämförelser av till exempel med försvarsutgifter görs de i omräknade US-dollar. Men en sak man missar är då köpkraften i varje s.k. vapendollar. Om den amerikanska står i 1:1 så står till exempel den ryska kring 1:9 – ryska försvaret får alltså nio gånger fler saker för varje vapendollar och för att inte tala om Kina där den ofta står i 1:30 d.v.s. det kinesiska försvaret får 30 gånger mer saker för varje vapendollar än Förenta staterna. Många tror idag att Kina de facto redan HAR världens största försvarsbudget. Som i många socialistiska stater finns dolda hemliga konton och avancerade bedömare tror numera att den kinesiska försvarsbudgeten är de facto större än den amerikanska sedan minst ett decennium. Den kinesiska flottan har sedan något år numera gått om den amerikanska i antalet aktiva stridsfartyg och räknas idag som världens största militära flotta. Kina behöver till skillnad från USA inte låna till utgifter med stora budgetunderskott och kan därför betala för sina utgifter, vilket inte Förenta staterna som världens mest skuldsatta land gör sedan decennier. Det är ett beväpnat imperium i ekonomiskt sönderfall som bara kan ändra förhållandena inom Euroasien med våld krig och hot.

    • Alla medlemsnationer i FN är medlemmar på jämlik basis, från lilla Fiji till de alla största i storlek och befolkning: Ryska Federationen och Folkrepubliken Kina.
     Varje stat måste själv få välja sin väg och politiska system utefter de politiska och historiska processer varje land lever med.
     De amerikanska Förenta staterna utgör inget unikt speciellt utöver andra länder i FN, bara de mest blinda USA-hypnotiserade kan ju tro och inbilla sig det. Förenta staterna har ju i stort sett sågat av den gren man själv sitter på och med olagliga krig, som tillsammans med Israel bryter mest och lägger in flest veton av alla i säkerhetsrådet.
     Europa hålls idag politiskt och militär gisslan av Förenta staterna: även de mest kunniga amerikanska politologer som Zbigniew Brzezinski kallar ju i text i sina böcker just europeiska länder för just: vasaller. Det är oförskämt ovärdigt, som de europeiska politiska klasserna bara tycks acceptera, liksom avlyssning och spionage av de högsta europeiska politikerna. Inte ens Sovjetunionen spionerade på sina allierade som Tyska Demokratiska Republiken, Tjeckoslovakien och Bulgarien -det skriver ju till och med gamle KGB-generalen Oleg Kalugin (som sedan länge bor i Amerika då han inte drog jämnt med Putin).

     Det är dags för Europa att själv på egen hand spela huvudrollen i sin egen historia, politiska utveckling och militära försvar. Det är dags för en militär skilsmässa mellan Förenta staterna och Europeiska Unionen och att Europa blir fritt äntligen efter att ha huserat amerikanska ockupationsstyrkor i över 75 år. Det är dags för Europas frihet.

  • Sverige kan ju också lämna EU, bryta med skurkunionen USA och skaffa sig ett riktigt nationellt försvar! Och Olle Sverige är inte den mumsiga frukt som många tror på via den falska Sverigebilden utan en nation med stora skulder och enorma problem och inte alls är attraktivt för någon att ockupera! Sverige har väl dessutom inga större råvarutillgångar som någon skulle vilja möda sig med att lägga rabarber på? Det är så den krassa verkligheten ser ut!

   • Sverige har Europas största järnmalmsgruva, enorma mängder träd, och ligger på vägen till Atlantkusten för Europas enda aggressiva stat, Ryssland.

    Vilken rysk general som helst inser vad man ska ha Sverige till. Endast ryska strateger tänker i såna banor, civiliserade länder köper och säljer med varandra.

     • Ok!
      Det må så vara,
      att det förhåller sig så.
      Men det hindrar inte
      den bistra verkligheten,
      vi befinner oss i
      som innebär stora problem
      att lämna över vår ende jord
      på ett värdigt sätt
      till alla ”femteklassare”.

    • Tja, den förmodade ockupanten har mycket större järnmalmstillgångar, minst 20 gånger mer skog än Sverige! Det är nog bättre Ryssland ockuperar Norge som inte är bankrutt om man vill till Atlanten (vilket man redan kan via Murmansk) men för löjliga amatörer inom svenska ”försvaret” kan ju påhittade ubåtar liksom påhittade fientliga strategier duga för att måla upp fiendebilden för folk som låter sig luras! Och givetvis är det Turkiet, Storbritannien följt av Frankrike som är Europas mest aggressiva länder.

     • Det är inte svensk järnmalm som Ryssland är ute efter.
      Om Ryssland vill starta ett krig i Europa för att vinna tillbaka det man förlorat sedan 1991, vill man inte att Nato ska kunna slå från norr, väster och söder. I söder sitter man på Krim och har försäkrat sig om dominans i den regionen. Passiviserar man Sverige och Finland i norr har man Östersjödominans, man har ett Mare Balticum. Den ryska flottan kan då enkelt skära av Natoländerna från all tillgång till Östersjön. Man kan strypa införsel av varor sjövägen till Tyskland, Polen, Estland, Lettland, Litauen och delar av Frankrike. Ryska missilsystem når enkelt alla försök att flyga in nödvändiga varor. Norge och Danmark står då med en lång gräns direkt mot en aggressiv granne som enkelt kan utnyttja svenska motorvägar och järnvägssystem för att snabbt föra fram trupper som kan rulla in i Norge och över bron till Danmark.

     • Ingenting talar för att Ryssland vill starta ett krig. Man satsar för övrigt långt mindre än 10 % av vad Nato gör på försvaret. Ryssland har avvisat framstötar från Donbass om att få bli en del av Ryssland. Kommer Donbass att bli ryskt?

     • Vill Ryssland kan den ta hela EU på mindre än en månad. Varken Nato eller USA kan rädda EU om Ryssland vill ta Europa i besittning Men saken är den att Ryssland inte vill befatta sig med föredettingar. Ryssland vet var framtiden ligger – i öst. Därför de täta banden med Kina, världens största ekonomi. Största militär makten + största ekonomin i världen gör att e går bananas.
      Ryssland har utomordentlig försvar ifall imperielakej nationen Sverige skulle agera brohuvud för ett NATO anfall mot Ryssland.

      Hälsosam läsning so kan råda biot på åkomman Ryssfobi

      https://www.globalresearch.ca/why-russia-driving-west-crazy/5737020

     • Till Konsten att leka viktig Pelle:
      Tja – visst är det så. Att den ryska krigsmakten skulle behöva ödsla energi materiel och manskap på att ockupera territorier är ju rena 1900-talet. Den kände sovjetiske marskalken (som var speciellt frispråkig mot Stalin -och överlevde Stalin lyssnade gärna till och hade stor respekt för verkliga specialister till skillnad från alla hans efterträdare- dessutom ukrainaren Rybalko yttrade att ”är det något vårt land inte behöver så är det en tum jord mera” -och han hade helt enkelt rätt! Krimoperationen år 2014 var undantaget: det gick till och med att läsa i tidningarna att Nato (främst de korkade amerikanerna då, förstås) börjat planera sin ”nya marinbas” i Sevastopól. Det var naturligtvis oacceptabelt. Den ryska Krim-operationen var inte en slags anti-Ukraina-manöver som många tror, utan en ren anti-Nato-operation – vem som helst som skulle haft makten i Krim hade i läget 2014 återbördat denna viktiga halvö till ryska moderlandet. jag känner en hel del folk på Krim till och med ukrainare, som verkligen älskar att få vara en del av ett ordnat land som styrs av Moskva.

      Dagens krigföring förs inte mellan moderna krigsmakter genom ockupation av stora territorier utan det blir snarare elektroniska och datorsystemskrig där man slår ut motståndares systemförmågor. Ett klassisk fall häromåret var de ryska stridsplan som ”övningsflög” över amerikanska inkräktande fartyg i Svarta havet: plötsligt blev dessa fartyg helt elektroniskt ”döda” och gick inte att styra – alla system slocknade. Där har ni det 21:a århundradets försmak på samtida krigföring. De nya ryska ubåtarna är idag försedda med utrustning för djupdykande avklippningsverktyg mot kommunikationskablar och avlyssningsutrustning, torpeder och stora hangarfartyg är så 1900-tal…

     • Krimoperationen år 2014 är och var ett utsökt schakdrag, signerat Vladimir V. Putin. Inte ett enda skott avfyrades. Men en viktig del av Ryssland återbördades till moderlandet. Mitt under näsan på jänkarna och Nato. Inte att undra på varför bankirens springpojkar hatar Putin. När man dessutom vet att Ryssland kan omintetgöra flottor och flygbaser i ett konventionell krig utan att Rysslands armé lämnar sitt territorium så bli man mäkta imponerat av bedriften, att jämföra med USA som inte kan helt enkelt. Ryssland kan omintetgöra hela svenska försvaret utan att ens landa i Sverige. Vill Ryssen så kan ingen stoppa hen. Låt BJÖRNEN vara! Annars …

    • Ryssland sitter på i runda tal en tredjedel av hela jordklotets resurser och är mig veterligen det enda land som är helt självförsörjande. Att ”ryska militärer” skulle vara överdrivet intresserade av lappländska gruvor är ju utslag av ren politisk paranoia.

     • Undrar vem som hittade på det här med att Ryssland skulle vara intresserade av att ockupera Sverige för att komma till Atlantkusten? Sverige har väl ingen kust mot Atlanten och dessutom så ligger Nato-länderna Norge och Danmark vid Skagerack som är vägen ut till Nordsjön och Atlanten vilket är att klart sämre läge än via Murmansk! Skulle ju vara ren militär idioti i så fall att ockupera Sverige när Norge ligger mycket bättre till. Sen verkar en del missat den vapentekniska utvecklingen som gör geografisk plats nästan utan betydelse då dagens missiler med enorm precision kan träffa mål över hela jordklotet.

     • Den uppblåsta Sverigebilden gör gällande att Sverige är ett land värt att besitta. Challe Bildt anför orkestern och den blå-mörka röran ekar ”Ryssen kommer!” Men Ryssen har vänt Sverige ryggen för numera är det Ryssland+Kina=Sant. Tsk, tsk, tsk, sniff, sniff, sniff

      Dessutom vem behöver Sverige när man har Zirkon, Avangard, Poseidon, mm?

 7. OSSE vägrar att skicka valobservatörer till de ryska parlamentsvalen i september
  Enligt ”antispiegel”
  Som jag förutspådde avböjde OSSE den ryska inbjudan att observera parlamentsvalet i september. Nästa scenario är redan skisserat: väst kommer förmodligen inte att känna igen det ryska valet, konsekvenserna för relationen med Ryssland är svåra att förutse.

  … Nu pågår samma spel i Ryssland. I maj utfärdade EU -parlamentet en rapport som kräver att parlamentsvalet i Ryssland inte ska erkännas i september. I EU -rapporten stod det:

  ”EU måste vara redo att inte erkänna Rysslands parlament och kräva att Ryssland utesluts från internationella organisationer med parlamentariska församlingar om parlamentsvalet i Ryssland 2021 erkänns som falska”

  … Detta tillvägagångssätt bekräftades ännu en gång när OSSE: s ordförande och Sveriges utrikesminister Linde öppet sade i ett telefonsamtal att hon stöder det ryska oppositionen och att miljoner finns tillgängliga för det. Problemet är att väststaterna har majoritet i OSSE och att OSSE därför inte längre kan ses som en neutral organisation, utan alltmer urartar till ett propagandainstrument för västerländsk politik.

  Antalet valobservatörer är avgörande

  OSSE inbjöds av Ryssland den 28 juli att observera de ryska valen i september. OSSE var snabb att avvisa det, eftersom det meddelade sin vägran att observera valet i Ryssland bara en vecka senare. OSSE: s pressmeddelande säger:

  ”Vi beklagar mycket att vår observation av de kommande valen i Ryssland inte kommer att vara möjlig”, säger ODIHR: s chef Matteo Mecacci. ”Men förmågan att självständigt bestämma antalet observatörer vi behöver för effektiv och trovärdig observation är avgörande för alla internationella observationer. De ryska myndigheternas insisterande på att begränsa antalet observatörer som vi kan skicka utan tydliga pandemirelaterade restriktioner har tyvärr gjort dagens steg oundvikligt. ”
  https://www.anti-spiegel.ru/2021/osze-lehnt-entsendung-von-wahlbeobachtern-zur-russischen-parlamentswahl-im-september-ab/

 8. Betr.Ryssland, Sverige och FN, så var
  dåvarande Sovjetunionen, en av de tre grundarstaterna, och den som ca 1946 rekommenderade att Sverige blev medlem. Ryssarna befriade både NordNorge/Finland och Bornholm från tyska nazister, 1945,och drog sig sen tillbaka.Inte var det svenska arm’en.

 9. En bit av en intervju med Ann Linde (möjligen om Kina) från ”8dagar”:

  ”Lite längre fram i intervjun återkommer hon till motivet att våra västliga sanktioner är renhjärtade försök att få drabbade kineser ”att ändra sitt beteende” medan kinesernas svarssanktioner är ”straff”. Möjligtvis en distinktion som görs i svensk kriminalvård, men inget som imponerar på kineserna.

  Slutligen säger hon:
  ”Sanktioner är ett instrument som används oftare, men det är viktigt att det sker på ett rättssäkert sätt, säger hon.”

  Sakligt sett hade hon lika gärna kunnat säga att EU tillämpar tortyr, men ”det är viktigt att det sker på ett rättssäkert sätt””.
  https://www.8dagar.se/2021/04/om-rattssakra-sanktioner.html

   • Det är USA:s position som försvagad stormakt och hur de agerar inom Europa och Euroasien och respektive hur de reagerar på tätare samarbete inom Europasien som kommer att avgöra både USA:s position och dels hur Europeiska unionen ställer sig till att halka in på ett något slags nytt ”kallt krig” mot Kina som USA driver. Jag är helt tveksam till att Europeiska unionen vill ha sämre relationer med Kina överhuvudtaget. Världens två starkaste ekonomier är EU och Folkrepubliken Kina: världens starkaste ekonomiska axel går just emellan Kina och Europa – det finns i dagsläget ingen anledning för Europa att förstöra denna axel bara för att amerikanerna vill detta. Den vidare globaliseringen tror jag USA självt kommer att mer isoleras ekonomiskt visavi Kina och Europa medan ett Europa med gott ledarskap kommer att få starkare band till hela Euroasien.

    Världens kommande ekonomiskt-politiska axel kommer möjligen att gå Bryssel-Paris/Berlin-Moskva-New Dehli-Beijing. Washington kommer inte tillåtas störa denna ordning för det 21:a århundradet, inte ens från Bryssels, Paris eller Berlins horisont. Den epoken är definitivt över. Att Berlin nyligen sket fullständigt i vad Washington tyckte om Nordstream-2 är ett klart bevis på denna nya epok.

    Så något ”enat Väst” finns i praktiken inte idag speciellt inte när varannan amerikansk president är så pass odugligt dysfunktionell som i ordningen: Nixon-Reagan-Bush junior-Trump – med dem har Europa aldrig kunnat samarbeta väl, och så inte heller i framtiden. Förenta staterna är idag västvärldens politiskt sett mest instabila nation och kommer att vara så under lång tid.

  • Så här går det när politiskt närsynta europeiska politiker dras med i denna ogenomtänkta amerikanska utrikespolitiska linjen: dilettanter och rättighetshaverister som driver en amatörmässig politisk linje och erkänner amatöropposition överallt i världen: från Guaido till Navalnyj som ingenting har att erbjuda sina befolkningar att få in amerikansk kaospolitik i sina länder för det är så resultatet till slut blir – som den nu närmast olösliga ekvationen Ukraina som gått i politiskt baklås.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here