EU:s och Sveriges sanktionspolitik

2
1145
Bild från Shutterstock

Denna viktiga artikel av Lars Drake om sanktioner har först publicerats på Synapze. Inom området illegala sanktioner har Sverige visat framfötterna.
EU:s och Sveriges sanktionspolitik.

Efter artikeln finns länkar till några artiklar om sanktioner.


EU:s och Sveriges sanktionspolitik

Sanktioner används idag i stor utsträckning av USA och EU. Det är en metod att sätta press på ett land, en organisation eller individer i ett land som är mindre hård än militära insatser. Eftersom det har med makt att göra är det typiskt att en stark part använder metoden för att påverka en svag part. Bojkottaktioner tenderar att vara det motsatta. Det senare gäller kampen mot Apartheid i Sydafrika och BDS mot vår tids Apartheid i Israel.

Boycott, Divestment, Sanctions (BDS): (Bojkott, avyttring, sanktioner (BDS))-rörelsen verkar för att avsluta internationellt stöd för Israels förtryck av palestinier och pressa Israel att följa internationell rätt.

Sverige har inte infört egna sanktioner, men deltar i 28 stycken riktade mot länder eller individer i enskilda länder. Av dessa har 15 någon grad av FN-stöd, men alla regleras genom rådsbeslut i EU. Det oftast förekommande är vapenembargo, frysning av tillgångar och reserestriktioner för enskilda.

När det gäller sanktionerna mot Syrien listas 21 olika tillämpningsområden vilket innebär stora problem för människor i Syrien. De skulle ha varit förödande om inte länder som Ryssland, Iran och Kina vägrat att delta i dessa sanktioner.

Användning av sanktioner regleras av FN-stadgans §41. Där sägs att Säkerhetsrådet kan besluta om sanktioner i stället för militära insatser i dess arbete för att upprätthålla fred. Sanktioner från enskilda länder riktade mot andra länder är inte förbjudna eller reglerade i FN-stadgan, men de hårdare formerna av sanktioner är så stora hinder för andra länders frihet att de strider mot andan i denna stadga. Staters suveränitet är en grundbult i FN-stadgan.

På den svenska regeringens hemsida kan man läsa följande:

Vad är sanktioner och varför används sådana?
De sanktioner som gäller i Sverige är beslutade av FN eller EU. Sverige har inga egna, nationellt beslutade sanktioner. Andra länder kan dock ha infört egna sådana.

Sanktioner innebär att begränsningar införs i handlingsfriheten för en stat, en grupp eller individer genom ett kollektivt beslut av andra stater. Detta sker för att det internationella samfundet på fredlig väg vill försöka påverka statens, gruppens eller individens beteende genom olika ekonomiska och politiska åtgärder.

Det kan till exempel röra sig om att ändra politiken hos en stat som hotar internationell fred och säkerhet, att kyla ned en konflikt inom ett land, att förmå en stat att upphöra med systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter eller att försöka få staten att ansluta sig till vissa demokratiska principer.

Sanktioner skiljer sig från andra utrikespolitiska instrument genom att vara reglerade på rättslig väg. De är precist utformade och brott mot dem kan medföra straff. Sanktioner är avsedda att vara tidsbegränsade och att ses över regelbundet i ljuset av utvecklingen. När målet för dem är uppnått ska de avvecklas. (Från Regeringens hemsida.)

Observera formuleringen ”det internationella samfundet”. Den termen brukar användas för att ge status åt det som USA, EU och några ytterligare länder anser eller gör. Det är bara beslut som fattas i FN:s olika organ som borde betraktas som uttryck för det internationella samfundet. Observera också att endast i undantagsfall är EU:s sanktioner riktade mot ”en stat som hotar internationell fred och säkerhet” ens i det uttalade syftet, trots att det står först i listan över motiv i regeringens beskrivning.

FN:s Generalförsamling har fördömt USA:s sanktioner mot Kuba som pågått sedan 1959, dvs. i 60 år Det klingar illa med att sanktioner ska vara tidsbegränsade. Endast två nationer, USA och Israel, röstade mot fördömandet 2018.

Problemet är inte att USA vägrar att handla med Kuba utan att USA tvingar andra länders företag att följa de sanktioner de infört. De sätter därmed USA:s lagstiftning över den internationella.

En av EU:s sanktioner riktas mot terrorgrupper, en annan mot kemiska vapen. Av de sanktioner som EU riktat mot 28 länder eller individer i något specifikt land avser 20 länder i Afrika och Mellanöstern och 4 avser länder i östra Europa.

De återstående är Kina, Nordkorea, Venezuela och Myanmar. Inget land i Nordamerika, inget i Västeuropa och endast ett i Latinamerika således.

Det intryck man får är att urvalet är baserat på dels en kolonial syn och dels på politiska intressen snarare än en omtanke om och respekt för FN-stadgan.

USA, som i särklass bombat och invaderat flest andra länder och som använt sig av tortyr i betydande omfattning, har inte varit föremål för sanktioner av EU.

Saudiarabien som bombat i Jemen och framkallat en svältkatastrof och Israel som under lång tid tillämpat en apartheidpolitik och genomfört etnisk rensning i stor skala är andra exempel på länder som inte fastnat i EU:s sanktionsnät.

Flera EU-länder har själva bombat andra länder utan stöd i FN-stadgan. Med vilken moralisk rätt har EU infört sanktioner mot länder som inte hotat något annat land? Jag har tröttnat på att använda ordet hyckleri, men vad ska jag göra?

*****

UN Charter, Article 41

The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations.


Artiklar om sanktioner.

USA:s olagliga sanktioner viktig orsak till krisen i Venezuela.
FN-rapportör: Sanktionerna mot Venezuela dödar människor och förstör ekonomin.
USA:s nya sanktioner mot Syrien och Iran motarbetar kamp mot terrorismen.
USA:s hårda sanktioner mot Iran är en folkrättsvidrig krigsinsats. Protestera! Av Anders Romelsjö (red) – 5 november, 2018.
FN fördömer USA:s sanktioner mot Iran, medan EU, Storbritannien, Ryssland och Kina samarbetar mot sanktionerna!
USA:s nya hårda sanktioner mot Ryssland? Trump eller ”djupa staten?”
Upphäv sanktionerna mot Syrien – Uttalande av föreningen Syriensolidaritet.

Föregående artikelVenezuela i nio korta punkter. Rakt på!
Nästa artikelRussiagate: Inga bevis för att ryssarna hackade Demokraterna i USA
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

2 KOMMENTARER

  1. För min del tror jag att fler och fler konsumenter av bland annat public service inser vad ”det internationella samfundet” är, eller kanske snarare inte är. Är det någon av denna bloggs läsare, som någon gång sett någon fråga något av PS:s nyhetsankare vad hen menar med ”det internationella samfundet”? Flera gånger har jag lekt med tanken ”Vad skulle hen svara?”

    Glädjande nog verkar det ”det internationella samfundet” också vara ett krympande samfund. Men fram tills dess att detta samfund imploderat lär det fortsätta med att hitta på mycket djävelskap världen över.

  2. Det verkar inte som om Sverige får ha en egen utrike och säkerhetsspolitik överhuvud taget, utan att det är EU:s gemensamma utrikes och säkerhetspolitik som ska gälla. Inga enskida EU-länder får ha en motstridig uppfattning mot vad unionen har fastställt ska gälla. Detta rinner självfallet över på all rapportering då det gäller utrikespolitik även i Medierna globalt som nationellt, där man kan konstatera ”likriktningens” rapportering är fullkommlig. Därför är det inte alls konstigt att Sveriges politiker, ”som lydig knähundar” gör gemensam sak med hela unionen. Det kan aldrig vara bra att Sveriges regering slaviskt ställer sig under utländskt kommando och inflytande oftast styrt från USA och deras globala tankesmedier i hela Europa.
    Varför får vi inte ha vänskapliga förbindelser med tex Ryssland, Venezuela eller Iran eller andra länder som inte USA gillar och varför måste Sverige hoppa med I USA:s sanktions-politiska galenskap? Om det är beordrat av EU bör vi snarast avträda denna gemenskap. Om vi ska vara ett verktyg för USA:s världshegemonistiska infall så kommer troligen Sverige dras in i ett nytt krigsspel.
    EU-gemenskapen är av ondo.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here