Fred i Jemen?: De monumentala framgångarna för PROPAGANDASYSTEMET

6
2003
från kriget i Jemen.

Redaktören: I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad. Jemen stödjer Palestinierna mot Israels folkmordskrig genom bombningar av israeliska fartyg och fartyg från Israelvänliga länder. Amerikansk-israelisk aggression, Jemen, och det kommande kriget mot Iran: de fantastiska prestationerna av propaganda
9 år har nu gått sedan det väststödda angreppet av Saudiarabien och allierade mot Jemen 26 mars 2015. Det känns lämpligt och tillfredsställande att då kunna publicera denna artikel av Andi Olluri, som särskilt behandlar händelser det senast året, och Västs enorma hyckleri. Mer om bakgrunden finns i denna och andra artiklar under ”Relaterat” längst ned: Stoppa den humanitära krisen i Jemen! Beror på krig i 8 år – kanske värre än i Ukraina.

_____________________________________________________________________

Andi Olluri

 

I april 2022 undertecknades en tillfällig vapenvila mellan de stridande parterna i Jemen, som upphörde i oktober, även om fragment av den fortfarande fungerar. Vapenvilan tog inte på något sätt itu med de kristallklara orsakerna till massdöd, svält och aggression i Jemen – nämligen västlig-arabisk aggression och brutalt våld. Men den så kallade ”vapenvilan” hade ändå sina tydliga effekter: den gjorde det möjligt för koalitionen av mäktiga arabiska och västerländska länder som attackerar Jemen att radikalt utvidga och förstärka ockupationen, de militära framstegen och plundringen (samt för dem en i stort sett irrelevant bonus i form av något lindrigare antal civila offer, som är användbar för deras PR-ändamål). Mediernas rapportering om vapenvilan och dess genomförande ett år efter dess genomförande lär oss en hel del om hur raffinerad propaganda fungerar för att uppnå våldsamma statliga mål, där rättvisa och legalitet helt åsidosätts.

När vi närmar oss detta ämne måste vi komma ihåg att när två av de ledande propagandasystemen – det västerländska och det österländska – är överens i sin propaganda är det överväldigande svårt att bryta sig loss från dess illusioner. Faktum är att både västblocket och östblocket (med Kina i spetsen) är lika intresserade av att upprätthålla sina förbindelser med Saudiarabien och Emiraten, även om det är det västliga systemet som sätter dagordningen på alla punkter. Kineserna vägrar bara att avslöja vad som annars skulle vara ett utmärkt material för deras informationskrigföring mot vårt hyckleri. Följaktligen är propagandasystemet enhälligt och faktiskt globalt när det gäller kriget i Jemen.

Det finns alltså två versioner av ”fredsprocessen” i Jemen: det som har hänt i verkligheten – de faktiska fakta – och den radikalt förvrängda versionen av processen från Washington och Riyad.

DEN FÖRBJUDNA BAKGRUNDEN

 

När vi närmar oss denna fråga är det nödvändigt att först ge läsaren en beskrivning av karaktären på det koloniala våldet mot Jemen, som har varit kännetecknande för landets historia och naturligtvis för det anfallskrig som förts mot landet sedan 2015.

Fram till 2011 styrde en av Washington-Ryadh kontrollerad marionett Jemen genom en effektiv militär dödspatrull som styrde samhället. Massiva demonstrationer över hela landet bröt ut mot regimen, och naturligtvis ingrep diktaturerna i Arab- och Gulfstaterna för att kväva ett genuint allmänt demokratiskt deltagande i det politiska systemet och satte på plats ännu en marionett, Abdrabbuh Hadi, som var underordnad västvärlden och de arabiska kungadömena. Araberna och västvärlden arrangerade bedrägliga val där deras knähund ”vann 99,8 procent av rösterna – ett resultat som skulle få till och med Bashar al-Assad eller Saddam Hussein att rodna” (Middle East Monitor), och förbjuder val sedan dess. Det enda syftet med Hadis regim, precis som Hadis föregångare, var ”att genomföra nyliberala reformer enligt Washington-konsensus i en svår politisk och ekonomisk tid”, där den svältande befolkningen uppenbarligen var irrelevant, vilket en stor västerländsk studie i ämnet noterade. Ni kommer att märka att detta är vad som ständigt har hänvisats till som Jemens ”legitima” och ”internationellt erkända” regering, utan att någon höjer ett ögonbryn(1).

Saudis utsedde ”President” Hadi från Jemen.

Mellan 2014 och 2015 inträffade en folklig revolution som involverade flera politiska och regionala partier (dock allestädes närvarande som ”houthier” i propagandasystemet, vilket jag hädanefter kommer att använda enbart av praktiska skäl). Som två ledande forskare från Mellanöstern noterade i en teknisk rapport om revolutionen: ”För Gulfstaternas odemokratiska monarker var en genuin folkrörelse på deras sydvästra gräns oroande”, och naturligtvis ”prioriterade de utländska aktörers oro framför de väsentliga kraven från de miljontals jemeniter som mobiliserade för förändring”. Kort sagt, allt var helt okej. Vinsterna från olja och mineraler flödade till amerikanska och europeiska företag, västerländska styrkor kunde kontrollera de strategiska noderna, all oliktänkande kvävdes, befolkningen svalt. Harmonin skulle dock på ett oacceptabelt sätt förstöras av folkliga krav från ursprungsbefolkningen, politiskt deltagande, bondegrupper och genuina folkliga politiska partier – ett fruktade hot som den fria världen förvisso måste krossa (2).

USA, de flesta europeiska länder och särskilt Storbritannien och Frankrike gick i mars 2015 samman med Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Israel och en mängd andra nationer (hädanefter ”koalitionen”) för att öppet inleda ett angrepps- och ockupationskrig i Jemen, något som fortsätter än i dag med obeveklig brutalitet och död. Intern dokumentation från USA:s utrikesdepartement under samma period medgav att ”USA hade pressat saudierna och dess partners i Gulfstaterna”, tillsammans med européerna, ”att vara mer aktiva när det gäller att övervaka sin egen region”, för att på så sätt ”skydda” västvärldens ”energi- och säkerhetsintressen i regionen”. Utan tvekan pågick samma slags diskussioner bland den ryska generalstaben före invasionen av Ukraina (3).

När kriget började noterade Mellanösterns press regelbundet det uppenbara, nämligen att ”kriget i Jemen kommer att utkämpas med västerländska vapen”(4): FN:s och EU:s rådgivare uppskattar att koalitionen har ”beväpnats kraftigt av Förenta staterna och Europa med vapen som uppgår till” minst ”100 miljarder dollar” (det är faktiskt mycket högre än så), och även 200 miljarder dollar är troligen en låg uppskattning också(5).

FN, som trots allt är fyllt av nationer som alla försöker anpassa sig till de arabiska kungadömena, antog resolutioner som upprättar ett vapenembargo mot Houthi. Dessa resolutioner fabricerades sedan på ett skandalöst sätt av koalitionen för att vara en carte blanche för attacken, och medierna vägrade att avslöja bedrägeriet. Resolutionerna gav naturligtvis ingen motivering och förbjöd ”hinder för leverans av humanitärt bistånd till Jemen för tillträde till eller distribution av humanitärt bistånd i Jemen” (res. 2216), och säkerhetsrådet uppmanade ”alla medlemsstater att avstå från extern inblandning som syftar till att underblåsa konflikt och instabilitet och att i stället stödja den politiska övergången” (res. 2201). Det var uppenbart att detta måste bort.(6)

Om man jämför västvärldens bistånd till Jemen har dess vapenförsäljning till koalitionsstaterna varit värd i genomsnitt 55 gånger mer. Den lärdom vi kan dra av denna illustration av upplyst humanism är att våld och terrorism faktiskt fungerar och lönar sig (7).

Hittills har kanske en halv miljon människor dödats, nästan hela befolkningen står under det omedelbara hotet av hungersnöd som orsakas av en koalitionsblockad som syftar till att orsaka maximal smärta, samtidigt som den ockuperar och plundrar landet. Så mycket om bakgrunden, och vi vänder oss nu till den så kallade ”vapenvilan” som börjar gälla den 2 april 2022.

KRIG ÄR FRED

I vapenvilan identifierades ett ”stopp för alla offensiva militära mark-, flyg- och sjömilitära operationer, inom och utanför Jemen, och en frysning av nuvarande militära positioner på marken”, som det primära steget för att fullfölja den allmänna fredsprocessen. (8) Den funktionen i fördraget är överflödig, eftersom militära attacker och framryckningar på ockuperat territorium redan ska vara förbjudna enligt internationell rätt och fördrag – en avsevärd olägenhet för oss.

Den 3 april, en dag efter undertecknandet av avtalet, rapporterade jemenitiska militärkällor att koalitionens ”strids- och spaningsflygplan” opererade i flera jemenitiska provinser, tillsammans med beskjutning av en mängd städer. Man kunde alltså ha förutspått vapenvilans framtid innan bläcket ens hade torkat. Den västerländska pressen fann inget intresse för att rapportera om händelserna (9).

Ungefär samtidigt byttes för övrigt Washington-Ryadhs galjonsfigur president Hadi ut av sina herrar, efter att lojalt ha tjänat sin roll. Han ersattes av ännu en icke vald, externt påtvingad militärjunta, som huvudsakligen består av armégeneraler och officerare från Saudiarabien och Förenade Arabemiraten – de länder som attackerar Jemen. Motsvarande scenario skulle vara att Ryssland lyckades erövra Ukraina och som Ukrainas president och ledare utsåg en militärjunta bestående av de högsta ryska och vitryska militärerna, och att alla ryska medier följde med, naturligtvis. Denna händelse har bokstavligen inte rapporterats i den stora pressen, i ännu en orwellsk triumf. En av de viktigaste ursäkterna för den brutala attacken mot Jemen var dessutom att de laglösa angriparna skulle återinsätta den ”legitima” (icke valda) Hadi-regeringen. Nu har man emellertid plötsligt i tysthet övergivit den primära offentliga motiveringen för attacken, vilket avslöjar att ursäkten var ett totalt bedrägeri från början. Trots detta hänvisar medierna obarmhärtigt och överallt fortfarande till juntan som den ”internationellt erkända regeringen” och låtsas att ingenting har hänt. Den fria pressens vanära kunde inte vara mer spektakulär.(10)

Mellan 2016 och 2021, ett år före vapenvilan, stal koalitionen jemenitisk olja till ett värde av uppskattningsvis 14 miljarder dollar, en häpnadsväckande siffra med tanke på att Jemen är ett av de absolut fattigaste länderna på planeten. Detta skulle inte upphöra efter vapenvilan (11) . I maj 2022 (bara en månad efter att vapenvilan trädde i kraft) sålde juntan således de oljerika fälten i Shabwa till Förenade Arabemiraten för fri exploatering, vilket ytterligare avledde ”tiotusentals fat olja per dag” från det jemenitiska folket. Bara några dagar innan detta tillkännagavs beslagtog koalitionen ett förnödenhetsfartyg på väg till Jemen. Det innehöll matlagningsgas som skulle användas av den svältande befolkningen. Koalitionen stal den, inte för att jordens mäktigaste nationer behöver den, utan för att disciplin måste läras de oregerliga. (12) I slutet av april månad hade över 5 000 brott mot vapenvilan begåtts, främst av ockupanten. (13)

Genom att kasta ut vapenstilleståndets huvudprincip genom fönstret eskalerade och utvidgade koalitionen radikalt sin ockupation och sina militära framsteg på ockuperat territorium. Bara för att välja några exempel praktiskt taget slumpmässigt:

Bara under maj och juni rapporterade mellanöstern-pressen att ”Förenade Arabemiratens styrkor”, liksom israeliska, ”förflyttar jemeniter från” Jemens södra skärgård för att bygga militärbaser på öarna, samtidigt som ”militär utrustning … från och till Förenade Arabemiratens fartyg” flödade. I mitten av juni förklarade USA officiellt att man skickade fler styrkor för att ockupera Jemen, ”samt att man gav militära råd”. Detta följdes av ytterligare utbyggnad av militära utposter i södra Jemen, denna gång för att installera israeliska radarstationer för att övervaka iranierna, vilket israeliska medier informerade om (14).

Följaktligen gick medierna och de intellektuella klasserna in i läget för skadekontroll av självbilden. Således kunde en rapport från , i mitten av maj 2022 dra slutsatsen att de inhemska styrkorna ”har fortsatt att slåss mot styrkor från den internationellt erkända regeringen” – en favorit Orwellism – ”på viktiga frontlinjer”. Viktigast för ockupanterna är naturligtvis ”Marib – en oljerik provins i östra Sanaa som houthierna länge har försökt ta över”, en oacceptabel skandal. ”Kriget har påmint Houthis dominerande militära flygel om hur mycket de kan vinna genom våld, vilket gör att fredsförhandlingar bara är en del av en strategi för att göra fler vinster snarare än att kompromissa … den arabiska koalitionen kommer att följa noga för att se om Houthis är villiga att göra ömsesidiga eftergifter”, fortsätter rapporten. Det mest intressanta är att koalitionen av världens ledande supermakter, som utökar sin ockupation och bombarderar ett bondesamhälle under vapenvilans täckmantel, inte är en påminnelse om ”hur mycket de kan vinna genom våld”, utan en del av ”en strategi för att göra större vinster, snarare än att kompromissa”. Snarare är dessa kommentarer reserverade endast för de ockuperade, medan angriparen målas upp som en hjälplös godartad välgörare som försöker göra gott; man kan bara gissa om det ryska kommissariatet har uppnått samma nivå av raffinemang när de klagar över Ukrainas oförmåga att uppfatta ädla ryska ansträngningar att göra ”ömsesidigt” gott. Rapporten avslutas: ”Vapenvilan visar att de mest effektiva fredsinsatserna kommer att komma från regionala makter som Saudiarabien och Förenade Arabemiraten”. Det är ett fenomenalt uttalande i sin cynism, men den allmänna kulturen är alltför indoktrinerad för att märka cynismen, så vi behöver inte uppehålla oss vid det (15).

På liknande sätt publicerade Foreign Affairs i slutet av juni ett långt och imponerande stycke agitprop där man analyserade jemenitiska angelägenheter. Man konstaterade att ”vapenvilan fortfarande är bräcklig”, felet var ”expansion av Houthis gränsöverskridande attacker”. Inget annat, alltså, som koalitionens ständiga bombningar, den växande ockupationen och plundringen av Jemens resurser. Man fördömer jemenitiska ”västfientliga revolutionärer” (utan att gissa varför de skulle ha skäl att vara det) och fortsätter med att säga: ”För saudierna skulle ett godkännande av Houthis villkor i sin helhet i praktiken innebära att de avstår från segern till gruppen, utan någon annan fördel än att de slutar att dränera de saudiska resurserna; i synnerhet skulle saudierna misslyckas med att erhålla de viktiga säkerhetsgarantier för gränssäkerheten som de har eftersträvat under hela konflikten”. I klartext: Om angriparen skulle upphöra med sin aggression skulle det innebära att de inte kommer undan utan en skråma och sin fulla seger, och dessutom skulle vårt oprovocerade angrepp ha kostat oss för mycket, och det kan vi inte acceptera. Återigen avslöjar detta det totala bedrägeriet och den moraliska korruptionen när det gäller debatten om Ukraina och omöjligheten av diplomati med Ryssland på grund av varje nations ”omistliga rätt” till självbestämmande inom den ”regelbaserade ordningen”. I artikeln i Foreign Affairs varnas också: ”Men så länge Houthierna attackerar regionala rivaler med vapen baserade på iransk teknik kommer varje nyanserad bedömning av förhållandet inte att vara något värd i Washington eller andra västliga huvudstäder”. Den definitionen av ”nyanserad bedömning” är säkerligen sann, enligt vissa normer(16).

Iranfrågan förtjänar noggrann uppmärksamhet. Houthiernas påstådda iranska koppling – den ”Iranstödda milisen” som propagandasystemet kallar den – har i själva verket upprepats religiöst nästan dagligen och använts sedan dag ett, som ett huvudskäl för koalitionens oprovocerade angrepp. Den betraktas dock i intern västerländsk dokumentation som vad den verkligen är: en påhittad lögn (och irrelevant), även om den servila pressen förutsägbart nog vägrar att avslöja farsen. Interna rapporter från Obamas utrikesdepartement medgav från början att ”administrationen hade följt Irans inblandning i Jemen – närvaron av agenter från revolutionsgardet, Hizbollahs roll och vissa vapen som smugglats in i landet på dhows – men såg detta till stor del som ansträngningar för att ”försvåra och sätta fingret på och underminera” Saudiarabien snarare än ”någon sorts stor iransk plan för att ta över halvön” (17).

FN:s expertpaneler uppskattade att Iran försåg houthierna med cirka 2 000 skjutvapen under det första året efter koalitionens angrepp mot Jemen, där den stora majoriteten av deras vapen förvärvades från inhemska vapendepåer, och drog slutsatsen att man ”inte hade sett tillräckliga bevis för att bekräfta någon direkt storskalig leverans av vapen från Islamiska republiken Irans regering”. På samma sätt rapporterade till och med det Nato-finansierade propagandakontoret Atlantic Council, i en studie från 2017: ”Det finns definitivt bevis för att Iran levererar begränsade mängder av främst små vapen och rådgivare till Houthierna. Men konkreta bevis för iranskt militärt stöd i form av tunga vapen, som på ett avgörande sätt skulle kunna förändra krigets gång, är knapphändiga”. ”Med eller utan Irans inblandning skulle den underliggande strukturen i konflikten och houthiernas missförhållanden sannolikt vara desamma.”(18)

Kanske kan man hävda att de små mängder vapen som Iran levererar är unikt effektiva. Det finns bevis som man kan vända sig till för det också, men förvänta dig inte att det kommer att rapporteras i den fria pressen. Den av FN utsedda expertpanelen för Jemen (som upplöstes förra året efter extrema saudiska påtryckningar), var ”medveten om endast en attack med en kryssningsmissil och tre med ballistiska missiler med längre räckvidd under 2021; detta tyder enligt dess åsikt på att Houthis fortsätter att kämpa för att skaffa mer sofistikerade komponenter för system med längre räckvidd från utlandet”, och den ”handfull attacker med drönare och missiler med längre räckvidd orsakade begränsade skador. Deras primära syfte var inte militärt utan politiskt …. Houthis främsta mål med sådana attacker är att sätta press på sina motståndare och bygga upp ett inflytande för eventuella förhandlingar” – till skillnad från de vapen som västvärlden levererat till koalitionen och som är värda hundratals miljarder dollar och som användes för den imponerande slakten (19).

Eller tänk på de fakta som Annelle Sheline, en av de ledande forskarna om det samtida Jemen, rapporterar om den ständiga paniken kring Jemens ”Iran-försedda” missiler som används i självförsvar mot saudiska mål:

Den Saudi-ledda koalitionen har genomfört mer än 24 800 luftangrepp sedan 2015 [och dödat tiotusentals civila] … Däremot rapporterade den saudiska koalitionens talesman i december 2021 att houthierna har avfyrat över 400 missiler och över 800 drönare mot Saudiarabien sedan krigets början i mars 2015 och dödat 59 civila. Sammantaget … Om USA verkligen hade dragit tillbaka sitt stöd till saudiska offensiver borde antalet flygattacker från koalitionen ha minskat från Trump-eran till Biden-eran, men det har det inte gjort. I stället började koalitionsattackerna öka dramatiskt i slutet av 2021.

Hon fortsätter: ”Utan hjälp från amerikanska militära entreprenörer skulle två tredjedelar av det saudiska flygvapnet inte kunna flyga.” Därmed upphörde omedelbart koalitionens främsta verktyg för angrepp och erövring, vilket innebar att kriget avslutades. Inget av detta passar dock in i den ideologiska krigföringens syften och kan därför inte rapporteras (20).

Eftersom den Iranfokuserade agitprop är för fånig för att förtjäna att diskuteras i seriösa kretsar, förkastas den nu som billig propaganda även i västerländsk lärdom. Sålunda medger västerländska säkerhetsanalytiker i elitklass öppet att ”Houthierna är en självförsörjande enhet. De behöver inte iranier som kan vara på jour … Houthierna är tämligen självständiga i sitt beslutsfattande” (Andreas Krieg, King’s College London). (21)

I det hittills mest auktoritativa arbetet om houthirörelsen, en 300-sidig volym som publicerades i höstas, informeras om att ”vi lär oss att långt ifrån den förenklade föreställningen att houthierna är en iransk ställföreträdare, så opererar de i själva verket oberoende av varandra och är snarare ”i linje” med Teheran . … den Houthi-ledda nationella frälsningsregeringen har sin egen utrikespolitik, som huvudsakligen handlar om att söka bredare stöd för kampen mot utländsk aggression i Jemen. Trots försök att skapa starkare internationella förbindelser, som är starkt begränsade, har houthierna ett litet utrikespolitiskt utrymme i den övergripande rivaliteten mellan Saudiarabien och Iran.” (22)

Standardhandboken om USA:s antiterrorism och irreguljära krigsoperationer, som publicerades 2021, innehåller ett kapitel om Jemen och Iran, skrivet av Elisabeth Kendall från Oxford, den kanske främsta Jemenforskaren i världen. Där skriver hon att ”Houthi-”kuppen” 2015, med stort stöd från befolkningen och till och med vår marionettpresidents egen armé, ”genererades alltså av inhemska bekymmer som rörde kontroll av resurser och makt snarare än av ideologiska principer som externt underblåstes av Iran”. ”Det finns bevis för att Iran och dess libanesiska ombud, Hizbollah, tillhandahåller vapen och militära rådgivare till Houthis. Detta var troligen inte så betydande vid denna tidpunkt i konflikten som deras motståndare hävdade, och det finns få bevis för att Iran försåg houthierna med tunga vapen i krigets tidiga skeden”. Dessutom ”var det inte iranskt bistånd som förklarar houthiernas framgång”, utan snarare intern politisk manöver och stöd. Viktigast av allt är att ”houthiernas förhållande till Iran bygger på pragmatism snarare än på kommandokontroll”, och att det militära stödet faktiskt har minskat under åren (23).

Men allt detta bortser från poängen och är i huvudsak helt irrelevant. För det finns ingen anledning till varför Iran inte skulle ha rätt att skicka vapen till ett land som försvarar sig mot ett gäng mordiska terroriststater. Varje antydan om att Jemen skulle försöka skaffa sig de vapen som krävs för att landet ska kunna försvara sig orsakar obeskrivligt raseri i väst, som å andra sidan har en gudabenådad rätt att leverera till angriparen, och som i själva verket är angriparen. Principen är därför tillräckligt tydlig: vi har rätt att angripa vem vi vill, och att offret försöker försvara sig är en outsäglig överträdelse. En person som ännu inte har förlorat det minsta lilla mått av förnuft kommer att lägga märke till det spektakulära västerländska hyckleriet i analysen av deras tiotals miljarder dollar i sofistikerad beväpning som går till Ukraina, för att ”försvara det”, vilket skickas samtidigt som vi hindrar Jemen från att beväpna sig, medan ingen i medierna eller i den allmänna kulturen reagerar. Detta måste betraktas som en av de största prestationerna någonsin när det gäller tankekontroll och hjärntvätt, som uppnåtts av historiens mest kraftfulla och ondskefulla propagandasystem.

Den 5 juni offentliggjorde Vita huset ännu ett rutinmässigt hyckleri och lögnfyllt fördömande av Iran för dess ”inblandning i Jemens inre angelägenheter”, och ”dess stöd till terrorism genom sina väpnade ombud och dess ansträngningar att destabilisera säkerheten och stabiliteten i regionen”. Omedelbart därefter skickade USA:s utrikesdepartement missiler för 5 miljarder dollar till både Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Det skulle ha fått Orwell att tappa andan (24).

Vi återvänder nu till händelserna under sommaren och den tidiga hösten 2022, vilket ytterligare illustrerar vad ”vapenvilan” faktiskt innebar i verkligheten. I juli och augusti rapporterade jemenitiska medier att ”amerikanska militära enheter utplacerades” i jemenitiska hamnar tillsammans med saudiska trupper för att krossa ett potentiellt ”uppror mot den av Riyad bildade” och icke valda militärjuntan. Kort därefter anlände fartyg från Förenade Arabemiraten till jemenitiska hamnar ”med enorma militära förstärkningar” för att försörja sina proxystyrkor i landet och ockupera det. Standardförfarandet, att ostraffat plundra ett försvarslöst offer, kunde alltså fortsätta, varför Jemens nationella oljemyndighet påpekade att ett av deras fartyg som transporterade enorma mängder bensin, trots att de hade fått ett FN-tillstånd för att resa fritt, beslagtogs av koalitionen, vilket gjorde att totalt fem fartyg hölls olagligt kvar vid den tidpunkten. Det måste återigen betonas att terroristernas ockupationsstater inte är i behov av bensin. Men motstånd måste bestraffas.

Under tiden skickades den franska främlingslegionen in för att av Frankrike ockupera de södra delarna av Jemen, för att få ”tillträde till området” och ”säkra södra Jemens gasexport” för billig och enkel plundring, precis som på den gamla goda tiden. Några dagar senare kapades ytterligare ett jemenitiskt fartyg av koalitionen och stal olja för cirka 200 miljoner dollar. I ett häpnadsväckande utbrott av (oavsiktlig) ärlighet varnade en ledare för den av koalitionen påtvingade juntan – vicepresident al-Bahrani – de stridande parterna för att slåss, eftersom det skulle äventyra västvärldens ”olje- och gasinvesteringar” i Jemen – något av en eufemism. ”Jag säger er uppriktigt att detta är vad jag har sett från europeiska, amerikanska och arabiska tjänstemän”, som kommer att göra ”stora olje- och gasinvesteringar” i Shabwa, Hadramout och Mahra, de stora oljerika regionerna, som är kraftigt ockuperade av koalitionen. Vicepresidenten förklarade också att det kommer att vara vår prioritering att säkra dessa ”investeringar” – rena plundringen – ”och därmed klargöra att juntans officiella politik enbart är att säkra plundring och ockupation av sina utländska herrar.

I oktober beslagtog Förenade Arabemiraten mineral- och guldgruvor och stal tonvis med guld, samtidigt som de tillsammans med Frankrike upprättade hamnar i Shabwa för att stjäla och exportera Jemens flytande naturgas (LNG) till utländska fartyg. Detta skedde under beskydd av jagaren USS Cole, som patrullerade vid Jemens kust alltmedan amerikanska militärdelegationer på plats undersökte vägar för att utvinna oljeresurser. En regional rapport noterade följande:

De Saudi-ledda länderna … har funnit ett lämpligt tillfälle att förverkliga vad som tidigare var önskemål … Dessa önskemål har blivit inom räckhåll … De USA-stödda koalitionsländerna har försökt hårt att slita landet i stycken och skapa svaga enheter [i Jemen] genom vilka de kan kontrollera landet, dess rikedomar och kapacitet … koalitionsländerna har förvandlat de södra och östra provinserna i Jemen, som innehåller enorma rikedomar av olja, gas, guld och andra mineraler, till ett land där det inte finns någon nationell suveränitet … företag … har tagits in för att plundra Jemens rikedomar och antikviteter och för att kontrollera öar, hamnar och kustlinjer av strategisk betydelse. (25)

Ännu en anmärkningsvärd illustration av västvärldens obestridliga rätt att invadera, ockupera och plundra illustrerades av en kardinalsynd från det angripna offrets sida, vilket orsakade obeskrivlig ilska och vrede. Jag syftar nämligen på när Jemen mellan oktober och november flera gånger varnade för ett flertal utländska fartyg som försökte lägga till i de ockuperade hamnarna för att frakta stulen LNG, och efter att dessa ignorerade varningarna försökte avfyra försvarsmissiler mot dem. Detta orsakade en nästan hysterisk upprördhet i västvärlden. EU:s ockupationsländer uttryckte ”djup oro över Houthiernas oacceptabla hot om att attackera oljebolag och kommersiell sjöfart i grannländerna” och krävde att ”Houthierna skulle mildra sina krav”. USA:s sändebud i Jemen, Stephen Fagin, varnade i ännu en av århundradets Orwellska triumfer för att Jemen som försöker förhindra massplundring av sina resurser ”bara skulle skada det jemenitiska folket genom att förvärra bränslebortfallet”. (26) I en internationell rapport från Reuters, som citerades av de få tidningar som bevakade händelserna, fördömdes ”upptrappningen” av ”de Iran-allierade houthierna”, samtidigt som man tiger om den pågående ockupationen, attacken och plundringen, vilket avslöjar nyhetsbyråns faktiska roll som ett servilt verktyg för regeringspropaganda. Nästa dag beslagtogs för övrigt ännu ett jemenitiskt gasfartyg av koalitionen. Total tystnad, som vanligt.(27)

Eftersom Jemen överskred västvärldens universellt hållna heliga principer vilka säger att angriparen måste förbehålla sig rätten att göra vad den känner för och att den angripne inte får försvara sig, beslutade USA, Frankrike och andra militära koalitionsledare officiellt att förklara att ”houthihotet” är ”ett internationellt hot”. Detta visar underförstått att den jemenitiska oljan och de jemenitiska rikedomarna egentligen inte tillhör Jemens folk, eller landet självt, utan snarare oss, a priori. FN:s sändebud Hans Grundberg (regeringstjänsteman från Sverige, ett land som är djupt involverat i attacken), varnade för att ”attacker mot oljans” infrastruktur och arabisk-västerländska ”oljebolag” som används för att plundra nationen ”undergräver välfärden för hela det jemenitiska folket”, vilket avslöjar FN:s välkända korruption och kompromissande. Kort sagt är det jemenitiska folket, kan vi då tillägga, endast elitelement under kontroll av den angripande och ockuperande koalitionen, som främjar de västerländska oljebolagens behov.

En annan häpnadsväckande illustration av västvärldens ”värderingar” var den amerikanska flottan som bordade ett litet fartyg med iranska AK-gevär som var på väg till Jemen för självförsvar. Flottan tog dem och sade att de ”överväger att skicka beslagtagna iranska vapen till Ukraina” för dess självförsvar mot Ryssland. Vi kan spekulera i hur moralister i väst skulle reagera om den ryska flottan beslagtog västerländska vapen i Polen eller Rumänien för att skicka dem till Jemen, och hävda att de upprätthåller den universella rätten till suveränitet och självförsvar för alla nationer (28).

Under tiden mobiliserade propagandamaskinen på hemmafronten i en hjälpande hand till det statliga desinformationssystemet. Särskilt intressant var den radikala ”antikrigs”-kritiken, duvaktig i den extrema änden. Sålunda fördömde Bruce Reidel – tidigare NSC- och CIA-agent – koalitionen för att den inte kom undan oskadd när den bedrev internationell terrorism, och för att den drogs in i ett ”dyrt moras”, ”ett dyrt krig som har avslöjat den saudiska militärens svagheter”. Den så kallade kritiken är alltså rent pragmatisk, inte principiell, och antyder uppenbarligen att det inte skulle vara något fel och olagligt med våldsam aggression och attack. Reidel berömmer dock ”Bidens lovvärda mål att avsluta kriget”. Han var mycket noga med att inte försöka ge några bevis för påståendet, eftersom han visste att ett sådant försök omedelbart skulle falla platt till marken.

Även om de verkliga kritikerna av attacken mot Jemen, som inte var propagandistiska och principiella, inte hade tillgång till pressen, gav de stora tidningarna öppet utrymme för saudiska generaler som förklarade att ”Saudiarabiens inställning till att skydda Jemens suveränitet förblir otvetydig … Det är absolut nödvändigt för Saudiarabien att bevara freden i Jemen”. Det är därför ”ett krig av nödvändighet, inte ett valfritt krig för Saudiarabien”. Det som är chockerande är inte att den publicerades (det var väntat), utan snarare att den inte gav upphov till någon reaktion av fullständigt förakt och hysteriskt skratt (29).

Samtidigt varnade utländsk regeringsfinansierad propaganda för att ”Iran sannolikt ökar överföringen av den teknik och de delar som krävs för att Houthis ska kunna öka sin räckvidd till den grad att de kan nå Israel” (inga bevis tillhandahålls). Ännu en gång visas den omistliga västerländska doktrinen upp för fullt, den att vi måste vara fria att angripa vem vi vill och att ingen får försvara sig, utan några reaktioner, eftersom i stort sett alla håller med, naturligtvis. (30) Den europeiska pressen fördömde Houthi för att de störde ”Europa” och dess ”fördelaktiga ställning” inom ”energiexport”, och gick så långt som att beskriva Jemens avvärjande av pirater som ”iranska ansträngningar” för att angripa ”Europa” och ”hålla Jemen som gisslan” (The National) – en outsäglig propagandatriumf som skulle ha fått till och med Goebbels att generat rycka till (31).

Därför var reaktionerna helt förutsägbara och naturliga när medierna fick anteckningar från utrikesdepartementet och den saudiska generalstaben om vad de skulle rapportera, när de hittade påstådda iranska vapen (ett par tusen AK-gevär och RPG:er gömda i kogödsel ombord på gamla fiskebåtar, som bordades av amerikanska, brittiska och franska jagare och fregatter som patrullerade i jemenitiska vatten). Den amerikanska flottans talesman Timothy Hawkins var bekymrad eftersom ”vapen från Iran till Jemen leder till instabilitet och våld”(32).

Medierna svarade på denna uppenbara och vulgära propagandakupp genom att lojalt marschera i de jingoistiska paraderna i allmän eufori och glädje för våra ledare och vrede mot fienden för att han vågat vägra lyda våra order. Journalisterna var särskilt arga över att våra styrkor inte kunde ”exportera olja” från ockuperat territorium och anklagade de ”Iran-allierade” jemeniterna för att själva ha ”förstört Jemens ekonomi”, som The Jerusalem Post uttryckte det. Samma Post konstaterade förresten kort därefter att det viktigaste ”hindret för en permanent, fredlig lösning i Jemen” är ”Houthis, som stöds av sofistikerade iranska vapen”, utan att ge några bevis för anklagelsen och utan att nämna västvärldens, inte bara ”sofistikerade”, utan nödvändiga vapen för att hålla attacken igång. En annan bidragande faktor är koalitionens ”interna konflikt”. Innebörden av detta är ganska rakt på sak: om koalitionen bara var effektivare på att attackera och förstöra den ockuperade fienden skulle den kunna krossa den inhemska befolkningen fullständigt och därmed uppnå ”en permanent, fredlig lösning i Jemen”. I slutet av oktober publicerade jemenitiska medier ett register över koalitionens beslagtagna jemenitiska oljeskepp, till ett sammanlagt värde av flera miljarder dollar (33).

Låt oss återvända till tidslinjen för händelserna, från november fram till början av januari 2023. Den 16 november läckte emiratiska dokument till pressen i Mellanöstern, som visade att Förenade Arabemiraten försökte utöka sin ockupation av strategiska jemenitiska öar. Nämligen genom att militärt omvandla ön Mayyun (och fördriva ursprungsbefolkningen), vilket ger taktisk tillgång till Bab el Mandeb-sundet mellan Somalia och Jemen. (34)

En dag innan kan man tillägga att koalitionsstyrkorna skickade ”vapentransporter till flygplatsen i Aden”, under kontroll av proxystyrkor från Förenade Arabemiraten, samtidigt som de också genomförde militära operationer med ”militärflygplan” och ”intensivt flygande drönare” för att se till att ockupationen kan fortgå med liten eller ingen störning. (35) Några veckor senare skickade Saudiarabien ännu fler militära styrkor till det oljerika Hadramout, samtidigt som man mutade lokala stammar för att värva dem som legosoldater, ett gammalt knep, samtidigt som man samtidigt upprättade nya militära landningsbanor på ön Socotra för militärt bruk. Ön är redan under israelisk ockupation (36).

Den 8 november avlyssnades och beslagtogs ett fartyg med bränsle på väg till Jemen av koalitionen, strax utanför Djibouti, medan guvernören i Aden (Jemens tillfälliga huvudstad sedan 2015) redan dagen därpå hävdade att amerikanerna hade träffat sina jemenitiska marionetter för att genomföra ”en tvådelad plan, där den första är att godkänna en amerikansk begäran om att säkra olje- och gasfälten i östra delen av landet, och den andra att använda smuggelhamnar för att transportera sändningar ut till havs”. Detta möte har inte bekräftats, men fakta på plats är otvetydiga, för att vara säker. Den 11 november beslagtog koalitionen tre fartyg med diesel strax utanför Sanaa (37).

Det mest intressanta var att informationssystemet i Mellanöstern mer eller mindre öppet medgav att plundring i stor skala pågick. Emiratets tryckta media (Al-Emarat Al-Youm) kommer direkt från hästens mun och citerar tjänstemän som säger att ”Frankrike, Storbritannien och USA beslutade att bilda en gemensam enhet för” att säkra illegal oljeexport ”i Shabwa och Hadramout … på begäran av den Riyadh-bildade” Juntan. Även detta var för tabubelagt för den fria pressen, och avslöjade vår sofistikerade förståelse för att bedriva ideologisk krigföring på hemmafronten.(38)

I mitten av december beslagtog koalitionen ytterligare två jemenitiska bränslefartyg, återigen för att därigenom tvinga fram disciplin på de olydiga. Samma dag som detta inträffade rapporterades att ”strategiska depåer” förbereddes av de amerikanska styrkorna” som ockuperade en civil flygplats i Mahra-provinsen, östra Jemen.(39)

Läsaren av detta måste verkligen komma ihåg hur lite detta påverkade mediepropagandaversionen om situationen i Jemen – eftersom inget av detta har rapporterats i väst. Sålunda kunde Stephen Pomper och Michael Hanna – tidigare Obama-tjänsteman respektive New York University Law School-expert – skriva i Foreign Affairs (40) i början av december, att det sedan april hade funnits ”en politisk lösning för en konflikt som har drabbat Houthi-rebeller, som kontrollerar stora delar av landet och stöds av Iran, mot den internationellt erkända jemenitiska regeringen”. Men det är ett problem. Nämligen: ”houthierna har återupptagit sina intermittenta attacker på Jemens oljeexporterande infrastruktur”, vilket förstås inte förklarar varför, eftersom det skulle ge upp spelet. De fortsätter: ”det finns lite Washington kan göra för att skapa [fred]. Oavsett vilken positiv effekt Biden-administrationens ansträngningar har haft – och vilket de har haft” – (naturligtvis utan att ge ett enda exempel) – ”har USA närmat sig slutet av vad dess avtagande inflytande över saudierna och emiraten kan åstadkomma”.

 

Man kan lätt tänka sig exempel på motsatsen, hur svåra de än är att tänka på för elitutbildade intellektuella. Till exempel kunde USA sluta ge sitt stöd till Coalition Air Force, och därmed praktiskt taget omedelbart avsluta attacken, eftersom ”Utan hjälp av U.S. militära entreprenörer, skulle två tredjedelar av det saudiska flygvapnet inte kunna flyga”, vilket gör det obrukbart till det primära sättet för koalitionens attack (den ledande jemenexperten Annelle Shelines ord).(41)

 

Pomper och Hanna fortsätter sedan med att beskriva houthiernas ”krav”, vilka säger att jemenitisk olja borde tillhöra Jemen, som ”ett krav så besynnerligt att det verkar avsett att antingen utestänga ytterligare samtal eller förödmjuka regeringen och den saudiska koalitionen”. Inga ytterligare kommentarer uppfattades som nödvändiga, samtidigt som de berömmer den utrikespåtvingade juntan för att representera ”ett brett spektrum av åsikter” och ”får stöd från olika källor”, såsom den saudiska och emiratiska generalstaben, det brittiska utrikeskontoret och det amerikanska utrikesdepartementet , säkert med stöd från Raytheon, Lockheed Martin, Boeing, Exxon Mobil och så vidare. Däremot kritiserar de kriget utifrån att det har blivit ”kontraproduktivt”, ungefär som rysk statlig media ”kritiserar” invasionen av Ukraina på liknande grunder.

 

I själva verket verkar det som att i huvudsak all minimal kritik mot den attackerande koalitionen är rent taktisk, inte principiell; att invasionen och attacken kostar oss för mycket, ger oss ett dåligt anseende och att vi inte kommer oskadade undan i vår förstörelse av Jemen. Tänk på en artikel av Carnegie, publicerad i oktober 2022, och som i själva verket ligger i den yttersta delen av kritikens spektrum. Den kritiserar koalitionen för att ”tänka på militarisering” eftersom den ”genererar pushback från jemeniter”, och att invasionen har varit ”skadlig för saudiska intressen”. Själva tanken på att vi skulle stoppa ”militariseringen” mot ett land för att det är olagligt, omoraliskt och i grunden fel ligger långt bortom den möjliga diskussionen i västerländsk kultur.(42)

Således kan det första året av vapenvilan ha minskat antalet dödade i faktiska strider, men huvudprincipen i överenskommelsen – ett ”stopp för alla offensiva mark-, flyg- och sjömilitära operationer, inom och utanför Jemen, och en frysning i nuvarande militära positioner på marken” – visade sig vara en dröm innan bläcket hade torkat på papper, vilket betyder att den ursprungliga överenskommelsen var dödfödd och faktiskt aldrig operativ – vilket är ungefär i enlighet med den kanske enda officiella studien om anslutning till vapenvilan.(43)

I januari 2023 hyrde juntan ut den stora hamnen i Qishn, ”rikt på olika typer av sällsynta mineraler”, till Emiratets gruvbolag AJHAM, för att exportera värdefulla jemenitiska resurser. Naturligtvis genomfördes inget samråd med det jemenitiska folket, varken då eller någonsin. (44) Det sammanföll med att den franska flottan hade en militärparad utanför Jemens kust, i hopp om att tjäna in ”ett anspråk på en andel av rikedomen som är vad man tävlar om, särskilt i östra halvmånen av Jemen”, som jemenitisk press informerade. (45) Redan nästa dag, den 5 januari, förberedde sig amerikanska styrkor i Abyan för att ”bekämpa terrorismen” tillsammans med de emiratiska styrkorna (nämligen genom att själva bedriva internationell terrorism) i flera provinser. Tja, vilka? ”Alla dessa provinser”, det råkar vara så, är rika på ”olja och vetter mot de viktigaste sjöfartsrutterna runt om i världen” – en slump, helt klart. Under hela månaden utökade amerikanska militärdelegationer i dessa områden sina baser och gjorde tungt lobbyarbete med pistolpipan för att få ytterligare kontroll ”på kusten av Hadramout i östra Jemen”, särskilt rik på naturgas och andra värdefulla jemenitiska resurser, vilka naturligtvis ipso facto inte tillhör Jemen.(46)

Den 27 januari granskade Bruce Reidel från Brookings Institute den så kallade vapenvilan och fastslog triumferade att det hade funnits en allmän anslutning till den. Ockupationen och plundringarna, som skulle ha imponerat även på en som Leopold II, var som vanligt inte värd att nämnas. Intressant är dock att Reidel kommenterar det ”virulent anti-amerikanska” jemenitiska motståndet, och medger att ”saudikriget har tillåtit” det ”att spela rollen som patriotiska försvarare av ett litet land som slåss mot en rik granne med stöd av Washington och det mesta av västvärlden”. Det är mycket farligt, eftersom de stackars människorna i tredje världen kan få lite roliga idéer och inspiration om oberoende i framtiden, vilket naturligtvis är en dyster och oacceptabel risk. Vad mer är, ”Flygattacker, blockader och avsiktlig massvält är kännetecknen för ett krig som USA har stött” – uppenbarligen inte deltagit i och varit instrumentalt i kriget, förleds vi att tro, då.(47)

För att starta februari deklarerade Förenade Arabemiraten officiellt sin många år långa annektering av den strategiskt belägna jemenitiska ögruppen Socotra. Detta var dock ingen rysk annektering av Donbas, och därför inte värd vårt djupa fördömande och upprätthållande av dygdiga normer, och naturligtvis hamnade händelsen i Minneshålet. I mitten av februari lät koalitionen äntligen lastfartyg på väg till Jemen komma in i landet, nästan ett år efter att vapenvilan antogs, rapporterade Reuters. Den 2 mars anlände amiraler från den amerikanska flottan som införde den ondskefulla blockaden mot Jemen, tillsammans med CIA och ambassadör Stephen Fagin, till Aden för att träffa juntans representanter. De träffades på en nybildad amerikansk militärbas på flygplatsen Al-Ghaydah för att diskutera ”de potentiella farorna med terrorism” – ett annat ord för nationellt oberoende – och samordning av oljeutvinningen från Jemen. Återigen är jemeniterna själva uteslutna från sådana privilegier. (48)

Från och med mitten av mars är det där det står. När vi når ettårsdagen av undertecknandet av vapenvilan inser vi att den diplomatiska processen faktiskt gjorde väldigt lite för att lösa de grundläggande och kärnfrågorna i dagens Jemen, nämligen att det blir brutalt attackerat och ockuperat av främmande makter. Detta har inte förändrats i grunden, och, vilket är glasklart, har media gjort sig medskyldiga till detta massiva utbrott av terror och våld.

Efterord: Jemens betydelse

Det är inte svårt att tappa andan inför den möjliga omfattningen av sadism och våld som mäktiga nationer är villiga att utöva för att behålla sin kontroll över sina upplevda rikedomar, även över små bondesamhällen, och i detta fall: Jemen. Detta är dock en lång tradition. Jemen har under lång tid tjänat en specifik funktion av en kolonial bas och resurspool som dess herrar kan ta för sig av. Naturligtvis är befolkningen i koloniala terroriststater (säg i Amerika och Europa) noggrant skyddade från olämplig historia, men vi gör inte oss själva någon tjänst genom att hålla oss till sådana krav.

Jemens traditionella roll har varit – åtminstone sedan 1920-talet, då västerländska oljebolag upptäckte sina ”enormt rika” fält ”laddade med mineraler, inklusive petroleum” – att fungera som en kolonial bas, från vilken västmakterna och de arabiska monarkierna kan kontrollera stora naturresurser och viktiga vattenvägar. Sålunda drog både amerikansk och saudisk underrättelsetjänst slutsatsen att de måste använda alla tillgängliga medel för att kontrollera den ”ansenliga mängden industriella rikedomar” i Jemen, som amerikanska planeringsdokument uttrycker det.(49)

Den rollen påtvingades helt och hållet genom att installera servila marionetter underordnade Riyadh och Washington. En noggrann analys av detta typiska koloniala förhållande noterade:

Och från 1990-talet byggde president Saleh [Saudiarabiens diktator vid makten fram till 2012] … en säkerhetsstat och överlämnade den ekonomiska politiken och utvecklingspolitiken till de Washington-ledda institutionerna … Jemens kapacitet att försörja sig självt har förstörts, inte bara i detta krig, utan under de senaste 50 åren. Integrationen av landet … i den bredare regionala oljeekonomin förvandlade dess eliter till kanaler för finanskapital och dess arbetare från skickliga odlare till utbytbar arbetskraft vilket återigen är helt förutsägbart med tanke på landets tilldelade roll.(50) Det var då, 2015, och först då blev det aktuellt i media att diskutera landet. Plötsligt blev de västerländska demokratierna magiskt bekymrade över detta lilla land, när den dystra risken för självständighet dök upp.

Propagandan som granskas i denna text är alltså inte på något sätt ny eller unik och sträcker sig till och med till storskaliga västerländska propagandauppdrag i själva Jemen. Sålunda vet vi att koalitionens kognitiva krigföringsenheter har bedrivit propaganda mot Houthi och Saudiarabien i Jemen. Jag syftar på den banbrytande och totalt undertryckta Stanford- och Graphika-studien från augusti 2022, som visar en ”serie av hemliga kampanjer” av Nato-länder som drev pro-västlig desinformation i stora medier och ställde i skuggan av resten av världens kombinerade sådana försök, inklusive ”bedräglig taktik för att främja pro-västerländska berättelser i Mellanöstern och Centralasien.”

Dessa operationer genomfördes också i Jemen, där västerländsk propaganda spred ”innehåll som var kritiskt mot iranska och houthi-rebellernas aktivitet i Jemen”, och ”anklagade houthi-rebellernas ledare för att blockera leveranser av humanitärt bistånd och fungerade som ombud för Iran och Hizbollah” – vilket var uppnått med medias fulla deltagande.(51) Vi upptäcker återigen att lite har förändrats över tiden, till exempel sedan det brittiska kolonialkriget mot Jemen på 1960-talet, där britterna sedan stödde den ”mycket förbittrade” marionetten vars ”maktmonopol” var ”impopulärt bland stora delar” av den jemenitiska befolkningen, vilket nu offentliggjorda interna dokument medger. Dokumenten förklarar vidare att de mäktiga angriparna då också genomförde ”hemliga kampanjer” som syftade till att undergräva ”mer demokratiskt” och ”populärt” ursprungsbefolknings-motstånd, helt enkelt för att förlänga kriget, eftersom Storbritannien visste att deras proxystyrkor ”antagligen inte kommer att vinna i Jemen” (premiärminister H. Macmillan till John F. Kennedy). Dödandet av ”personal som är engagerad i anti-brittisk verksamhet”, spridande av fientliga ”svarta” smädeskrifter och ”svarta” radiosändningar” riktade mot ursprungsbefolkningen användes därför frikostigt då, liksom idag.(52)

Dessa, och många fler detaljer, illustrerar kraften i det västerländska propagandasystemet. Faktum är att hela den jemenitiska frågan är praktiskt taget okänd och diskuteras inte i väst. Om du går på gatan och slumpmässigt frågar någon om kriget i Jemen, kommer du att få en tom blick. Såvitt jag vet är detta en av de enda studier som försöker kritiskt granska de senaste händelserna i Jemen och avslöja koalitionens direkta kolonialism och mediapropaganda. Motsvarigheten till detta skulle vara om i princip som om ingen i Ryssland, Vitryssland, Iran, Nordkorea och så vidare visste att kriget i Ukraina pågick, än mindre förstod det och kritiserade det. Läsaren måste förstå den fulla spektakulära sanningshalten i detta skandalösa och chockerande faktum.

Slutligen tycker jag att det bara är på sin plats att avsluta denna pilotstudie med att citera den enda studie som i stor utsträckning diskuterar den här typen av frågor, av Isa Blumi (2019):

Hur kommer historiker, en eller två generationer från nu, att skriva om detta krig mot Jemen? Kommer det att finnas något intresse av att djupare granska vad som hände, varför och under vems bevakning.

Hur kommer historiker, en eller två generationer från nu, att skriva om detta krig mot Jemen? Kommer det att finnas något intresse av att djupare granska vad som hände, varför och under vems bevakning ett sådant brott begicks? Eller kommer framtida historiker att ta till att

upprepa de dominerande ramarna som används för att karakterisera (eller ignorera) detta krig mot Jemen som används idag? Utan tvekan kommer de som överväger en djupare titt först att konsultera medias arkiv. Vad de kanske kommer att bli förvånade över att se är hur mycket denna katastrof i Jemen har hållits borta från de dagliga nyheterna. Av allt att döma skulle de som satsar hundratals miljarder dollar till ett krig mot jemeniter föredra att lite eller ingen uppmärksamhet ägnas åt dess grymheter. Företagsmedia har gärna förpliktat sig. Att försöka svara på varför bilderna av utmärglade barn och de [mer än…]18 miljoner civila som hotas av svält inte skapar rubriker över hela världen kan i sig bli kärnpunkten i varje framtida studie om Jemens krig … Dagens forskare och experter, vars löner betalas av just de regimer som införde detta krig, kan visa sig vara ohjälpsamma för att förklara den journalistiska ’omerta’ (tystnad, som särskilt kännetecknar kriminella organisationer såsom maffian, ö.a.) framtida historiker kommer att vilja studera.(53)

Om inte det allmänna västerländska moraliska och kulturella klimatet radikalt förbättras, kan vi förvänta oss att Jemen-episoden kommer att försvinna till totalt ingenting i vårt kollektiva minne, men detsamma kan inte sägas om offren för våra avskyvärda brott.

______________________________________________________________

REFERENSER

1. Middle East Monitor, Asa Winstanley, Mar. 31 2015; Middle East Research and Information Project, Jeannine Sowers, nr. 289, Winter 2018.

2. Ibidem, Stacey Yadav & Jillian Schwedler. For more, see Isa Blumi (2021), “Speaking above Yemenis: a reading beyond the tyranny of experts”, Global Intellectual History, vol. 6:6, p. 990-1014. The invading Coalition includes multiple Middle Eastern nations, the powerful Western nations, loyal South American countries providing mercenaries, and so on. See Middle East Eye, Mar. 28 2019.

3. International Crisis Group, “”Ending the Yemen quagmire: Lessons for Washington from four years of war”, US Report #3, Apr. 15 2019. It goes on: ”Moreover, there was the broader relationship between Washington and its Gulf partners to consider. For years those relations – and particularly the relationship between Washington and Riyadh – had been at the core of the U.S. strategy for protecting its energy and security interests in the region”. ”Of course, the U.S. government could have intervened to stop that from happening. It could have suspended the licenses that enabled U.S. contractors to support the campaign, knowing that doing so would likely lead over the course of weeks or months to much of the Saudi air force being

grounded.48 This, however, would have been viewed by both the U.S. and its partners as an extreme step, one that would likely have pushed bilateral relations to the point of rupture. Explained one former official, when faced with difficult policy choices, particularly in the heat of a crisis, the U.S. government ‘doesn’t do extremes’”.

4. Middle East Monitor, Alstair Sloan, Apr. 7 2015.

5. Consortium News, Baher Kamal, Mar. 21 2022. For example, the Obama-administration alone sent $118 billion in arms, Trump $25 billion, joined by similar amounts by Biden. Meanwhile, European states (especially France, Germany and the UK) have sent closer to $100 billion since the attack was launched. Se e.g. Middle Center for International Policy, William Hartung, “Arming Repression: U.S. Military support for Saudi Arabia, from Trump to Biden”, Nov. 30 2021.

6. Asian Affairs, Noel Brehony, “War in Yemen: No end in sight as the state disintegrates”, vol. 53:1, Sep. 2020, p. 511; Stephen Day & Noel Brehony, Global, Regional, and local dynamics in the Yemen Crisis, Palgrave Macmillan, London (2020), p. 20.

7. Middle East Monitor, Jul.7 2021; Middle East Eye, Paul Cochrane, Nov. 13 2018.

8. United Nations OSESGY, “United Nations initiative for a two-month truce”, Apr. 2 2022.

9. Yemen Press Agency (YPA), Apr. 3 2022.

10. As a side remark, the leader of the junta, Rashsd al-Alimi, also happens to be the highest paid politician on the planet, something his paymasters can easily afford. Daily Yemen, Jun. 3 2022. Ahmed AbdulKareem wrote in Mint Press News (Apr. 21 2022): The millions of tons of munitions that have been dropped on Yemen under the pretext of restoring Hadi’s legitimacy have taken the country back a hundred years and caused the worst humanitarian crisis in the world, with hundreds of thousands of civilian casualties. The quiet end of Hadi’s reign after a decade of serving U.S and Saudi interests not only nullifies the legal justification of the war under Chapter VII of the United Nations Charter, but also reinforces the long-held belief among many in the Middle East that Western powers were never interested in democracy. Instead, they fuel war, use heads of state as casus belli, and then abandon them when they are no longer of use … Indications on the ground suggest that, far from brokering peace, the Council’s first act is likely to be an escalation of violence. On Wednesday, the Council announced it was mobilizing fighters in a number of military sites that are under the control of the Saudi-led Coalition in southern Yemen. The efforts coincide with the launching of U.S. Naval patrols in the nearby Red Sea. That unfortunately turned out to be true in a very ugly sense.

11. Middle East Monitor, Aug. 4 2022.

12. YPA, May 3, 31 2022.

13. YPA, May 5 2022.

14. Middle Eastern Monitor, Jun. 29 2022; YPA, May 23, Jun. 12, 30 2022.

15. European Council on Foreign Relations, Mareike Transfeld, 18 Maj 2022.

 

16. Foreign Affairs, peter Salisbury & Alexander Weissenburger, Jun. 28 2022.

 

17. See footnote 3.

18. Atlantic Council, Elisabeth Kendall, “Iran’s Fingerprints in Yemen: Real or Imagined?”, Oct. 2017

19. Sana’a Center for Strategic Studies, Thomas Juneau, Mar. 14 2022.

20. Responsible Statecraft, Annelle Sheline, Mar. 23, Apr. 1 2022.

21. Daily Sabah, Giorgio Cafiero & Emily Milliken, Oct. 28 2022. The article states also: “compared to Iran-sponsored groups in the Levant, the Houthis have maintained far greater autonomy from Thran”.

22. Middle East Monitor, Omar Ahmed, Oct. 27 2022.

23. Michael Sheehan, Erich Marquardt, Liam Collins (Ed.), Routledge Handbook of U.S. Counterterrorism and Irregular Warfare Operations, Routledge (2021), p. 83-94.

24. Sana’a Center for Strategic Studies, Casey Coombs, Aug. 12 2022.

25. YPA, Jul. 25, Aug. 14, 19, Sep. 17; Oct. 11, 5 2022; Antiwar, Jul. 25, Aug. 19 2022; Daily Yemen, Sep. 29, Nov. 3 2022.

26. Middle East Monitor, Oct. 6, 22 Nov. 2022.

27. Reuters, Oct. 21 2022; YPA, 22 Oct. 2022.

28. Sana’a Center for Strategic Studies, Dec. 16 2022; Arab News, Nov. 24 2022.; The Defense Post, Feb. 17 2023.

29. For discussion on this very matter, see my text in Covert Action Magazine, Mar. 23 2022, especially note 16; The National Interest, Ahmed Al-Maimouni, Apr. 30 2022.

30. Sana’a Center for Strategic Studies, Thomas Juneau, Dec. 16 2022.

31. The National, Damien McLeroy, Nov. 29 2022. Most interestingly, McLeroy writes that “areas of Yemen that are oil hubs, while never unimportant, are now prized as revenue hubs that were less so before”. Of course, being the loyal and most fanatical kind of political commissar that he is, he never explains precisely why. Sana’a Center for Strategic Studies noted (Nov. 14 2022) that “The Houthi war on the oil and gas sector amounts to a war on Yemeni citizens, which will only bring more pain and suffering to people across the country” – not the plundering of oil and outright occupation, notice, but rather the defense from plunder and violence, constituted “a war on Yemeni citizens”. Yet another truly remarkable exercise in thought control and information warfare.

32. Gulf News, Nov. 16 2022.

33. The Jerusalem Post, Dec. 9 2022, Jan. 2 2023; Daily Yemen, Oct. 28 2022.

34. Hodhod Yemen News Agency, Nov. 16 2022.

35. YPA, Nov. 15 2022.

36. YPA, Nov. 16, 21, 25 2022.

37. YPA, Nov. 8 2022; Daily Yemen, Nov. 9, 11 2022.

38. Hodhod Yemen News Agency, Nov. 16 2022. The stealing of Yemeni resources also took more petty manifestations. The Middle Eastern media could reveal that “Over 4,000 of Yemen’s historical artifacts have been looted and smuggled out of the country where they have been auctioned off in six countries, including the US a recent report has revealed”. Continuing: ”Last year, the Al-Hudhud Center claimed that the Saudi-led coalition, which has been waging a war against Yemen since March 2015, had destroyed about 9,812 historical sites including three recognised as UNESCO heritage sites”. See Middle East Monitor, Nov. 20 2022.

39. YPA, 14 Dec. 2022.

40. Foreign Affairs, Stephen Pomper & Michael Hanna, Dec. 3 2022.

41. Responsible Statecraft, Annelle Sheline, Apr. 1 2022.

42. Carnegie Foundation, Ahmed Nagi, “The pitfalls of Saudi Arabia’s Security-Centric Strategy in Yemen”, Oct. 12 2022. The report differs quite radically from the rest of Western propaganda, stating that Saudi Arabian institutions have held as a right to meddle in Yemeni affairs … [and] laid bare Riyadh’s priorities, which were to contain and redirect political trends [in Yemen], whether democratic or other, that threatened the pro-Saudi political order in Yemen … More and more, Riyadh began to fear that developments in Yemen might lead to a popular takeover of government and, worse yet, reignite protests in Saudi Arabia. Eventually, with Saudi backing, Saleh forcefully suppressed the Arab Spring–inspired unrest … In fact, the irony is that the Saudi-led coalition’s campaign served to solidify and subsequently strengthen the bond between the Houthis and Iran. Though, Nagi apparently sees nothing fundamentally wrong with a country militarily and otherwise meddling in other nations.

43. Armed Conflict and Location & Event Data Project, “Violence in Yemen during the UN-mediated truce: April-October 2022”, Oct. 14 2022.

44. YPA, Jan. 2 2023.

45. Daily Yemen, Jan. 4 2023.

46. Daily Yemen, Jan. 5 2023; Al Khabaral Yemeni, Jan. 27 2023.

47. Brookings Institute, Bruce Reidel, “The Houthis after the Yemeni cease-fire”k Jan. 27 2023.

48. YPA, Feb. 11, Mar. 3 2023; Reuters, Feb. 26 2023.

49. Isa Blumi, Destroying Yemen: What chaos in Arabia tells us about the world, University of California Press, California (2018), p. 41f.

50. Middle East Research and Information Project, Jeannie Sowers, vol. 48:289, p. 10f.

51. Quoted from Libertarian Institute, Aug. 24 2022.

52. UK Declassified, Mark Curtis, Oct. 5 2022. For discussion on similar matters – i.e. the Coalition’s infiltration of UN agencies regulating Yemeni affairs, see UK Declassified, Matt Kennard & Mark Curtis Jan. 5, 6 2023.

53. Isa Blumi (2021), “Speaking above Yemenis: a reading beyond the tyranny of experts

48. YPA, Feb. 11, Mar. 3 2023; Reuters, Feb. 26 2023.

49. Isa Blumi, Destroying Yemen: What chaos in Arabia tells us about the world, University of California Press, California (2018), p. 41f.

50. Middle East Research and Information Project, Jeannie Sowers, vol. 48:289, p. 10f.

51. Quoted from Libertarian Institute, Aug. 24 2022.

52. UK Declassified, Mark Curtis, Oct. 5 2022. For discussion on similar matters – i.e. the Coalition’s infiltration of UN agencies regulating Yemeni affairs, see UK Declassified, Matt Kennard & Mark Curtis Jan. 5, 6 2023.

53. Isa Blumi (2021), “Speaking above Yemenis: a reading beyond the tyranny of experts

023; Reuters, Feb. 26 2023.

49. Isa Blumi, Destroying Yemen: What chaos in Arabia tells us about the world, University of California Press, California (2018), p. 41f.

50. Middle East Research and Information Project, Jeannie Sowers, vol. 48:289, p. 10f.

51. Quoted from Libertarian Institute, Aug. 24 2022.

52. UK Declassified, Mark Curtis, Oct. 5 2022. For discussion on similar matters – i.e. the Coalition’s infiltration of UN agencies regulating Yemeni affairs, see UK Declassified, Matt Kennard & Mark Curtis Jan. 5, 6 2023.

53. Isa Blumi (2021), “Speaking above Yemenis: a reading beyond the tyranny of experts , Global Intellectual History, vol. 6:6, p. 990-1014.

Några andra artiklar om Jemen

Stoppa den humanitära krisen i Jemen! Beror på krig i 8 år – kanske värre än i Ukraina.
Jemens befrielsestyrkor slår ut oljefält i Saudiarabien, som har fullt med “fina” vapen från USA, som skyller på Iran.

Manifestation till stöd för Jemen.
Jemen: ISIS vapen kan spåras till USA:s regering – som söker kontakt med houthis!

Saudiarabien togs bort från FN:s skamlista av generalsekreteraren efter hot om indragna bidrag – nu ny massaker på barn i Jemen.
Angreppskriget mot Jemen startade för 5 år sedan.
Jemens befrielsestyrkor slår ut oljefält i Saudiarabien, som har fullt med “fina” vapen från USA, som skyller på Iran.

Manifestation till stöd för Jemen.
Jemen: ISIS vapen kan spåras till USA:s regering – som söker kontakt med houthis!

Föregående artikelJohn Mearsheimer: Orsakade USA kriget i Ukraina?
Nästa artikel500 år av västerländsk dominans: närmar det sig ett slut och vad kommer härnäst?

6 KOMMENTARER

 1. Stort tack för texten Andi och redaktionen och en helt nödvändig -och lika sällsynt- upplysning om detta som anses som världens värsta krig och som Förenta nationerna har kallat för ”den värsta humanitära katastrofen på jorden i vår tid”. Ty de är ju inte vare sig vita, kristna eller vänner till Washington och då slipper ju de stackars jemeniterna all medial västlig humanitär uppmärksamhet. De kan och får nu svälta ihjäl i ensamhet.

  En sak som få uppmärksammar och än mindre nämner: Jemen var fram till 1990 i efterkolonial tid uppdelat i två stater: Sydjemen (huvudstad Aden) som länge ansågs som en socialistisk folkrepublik och Nordjemen (huvudstad Sanaa) som en traditionell pseudo-arabisk stat. Men inte ens denna uppdelning medförde heller frid och fröjd i endera landet. Jemen är inget enhetligt politiskt, religiöst och nationellt folk utan ett renodlat klansamhälle; till vissa delar likt det komplicerade Afghanistan, fast till och med ännu mer komplicerat. Jemen innehåller dessutom för regionen lika komplicerade shiitiska som sunnitiska trosuppfattningar och det senaste decenniet har förvandlats till saudiske kronprins bin-Salmans egen religiösa geopolitiska sandlåda för att använda de enorma saudiska vapenmaterielen Saudiarabien ackumulerat genom handel med amerikansk vapenexportindustri: varför låta dessa stå och rosta när de kan användas?

  Kan en medlem av det heliga saudiska kungahuset ställas inför internationella brottmålsdomstolen i Haag? Moraliskt skulle det passa oss alla; lika mycket som detta tema måste uppmärksammas om det så gäller Bush junior, Blair, serbiska och kosovarska politiker, Putin och hans oligarki-entourage eller juntan i Myanmar. Men kronprins Muhammed bin-Salman är naturligtvis skyddad, han kommer inte ens med all moralisk telepati i världen hamna i Haag ens när han visat sin flit och uppfinningsrikedom med mordet häromåret på något så ovanligt som en saudisk avfälling och regimkritiker i skribenten Jamal Khasoggi på det saudiska konsulatet i Istanbul. Men patologens sågar visade sig vara skarpare än ens viljan att reda ut de saudiska och amerikanska brotten mot mänskligheten i Jemen. Ändå har faktiskt Saudiarabien belagts med vissa europeiska länders vapenembargon.

  Då det inte inrikespolitiskt i vare sig klansamhällena Afghanistan eller just Jemen går att få omvandlat i nationell enighet, är kriget tyvärr evigt. Washingtons våldsetablissemangs trollstav kommer lika lite ”lösa” konflikten som den gjorde i Irak och Afghanistan. Bara den cyniska amerikanska vapenexportindustrin kan skratta hela vägen till banken. Ty Jemen förtjänar naturligtvis inte vare sig fred, mänskliga rättigheter eller, ja, minsta debatt i vare sig televisionen eller Förenta nationerna. Följer man pengarna förstår man varför.

 2. Jag tycker det ser ut som det skulle vara någon revolution på gång i Israel.
  Är det ingen här som reagerar?

 3. Enligt Swebbtv handlar protesterna och de våldsamma upploppen som nu pågår i Israel om företrädesvis unga människor som motsätter sig regeringens reformer för att närma sig Israel som ”teokratisk diktatur”.

  På något sätt tycker jag det påminner om ungdomar med någon form av kontakt med Västvärlden också vill tillhöra Västvärlden.

  I mer eller mindre utsträckning men tendensen är densamma.

  Jag har fått samma uppfattning när jag läser kommentatorn Johan de Nauclers kommentarer.

  Global Politics är en sajt om hävdar ”klass” som politiskt ställningstagande.

  Jag menar det är en otillräcklig förklaringsmodell.

  I dag har jag fått ytterligare en variabel och det är ”generation”.

  Säkert kan man fortfarande rösta efter ”klass” men det jag närmast tänker avgör är:

  Genderröstning (kön)
  Urban eller rural röstning
  Samt nu generationsröstning
  + någon jag glömde?

  Social tillhörighet eller ”klassröstning” kan möjligen vara övergripande för dem alla.

  • Skillnaden är nog i Israel snarare demografisk, d.v.s. att antal barn till familjer och familjer med hårdför religiös tillhörighet i Israel har helt enkelt tippat över den politiska jämvikten till hårdför reaktionära högersidan. Netanyahu har ju gjort sig till ovän med precis alla tidigare politiska koalitioner att han måste söka stöd alltmer bland extremister. Det verkar som om Netanyahu gör som bl.a. Berlusconi en gång; slänger in politiska förslag och nya strukturer som skall rädda honom själv undan de juridiska processer han är inblandad i. Israels eviga otur är väl nu just personen Netanyahu och dennes fixande, trixande lögner och personliga affärer. Men tyvärr bådar det inte gott för någon (icke-existerande ”fredsprocess” och det ockuperade Palestina).

   Nu verkar det som om Netanyahu tack och lov verkar få (temporärt?) ge sig. Han skulle naturligtvis inte tillåtits från början denna gång bilda ännu en dysfunktionell regering.

   Man undrar ju hur det går denna gång med de israelisk-amerikanska försöken att isolera Iran. Dess stora bas för det, Saudiarabien, har ju gått i diplomati med Iran och skall dessutom snart bli full medlem (orapporterat i svensk media) i den rysk-kinesisk ledda Shanghai-organisationen. Jag undrar just vad Israel och Washington tycker om det…?

   • Tack, nu läste jag intresserat.
    Israels inre politik är ganska okänd för mig.
    Sällan den behandlas i media och praktiskt taget aldrig här.
    Kanske därför den lunkat på tämligen stadigt men nu hände nåt.

    Men jag har förstått Likud är ett reaktionärt högerparti i Israel.
    Motsatsen till 1960-talets Israel som var åt det halvsocialistiska hållet.
    Då fanns kibbutzer, någon form av kollektivjordbruk.

 4. Som grädde på Andi Olluris långa intressanta artikel delar jag en något kortare också intressant text om Yemen
  och inledningsvis hälsar jag A.Olluris
  att:
  Om inte det allmänna västerländska moraliska och kulturella klimatet radikalt förändras, kan vi förvänta oss att inte bara Jemen kommer att försvinna till totalt ingenting, varenda millimeter på denna jord kommer att utplånas och därmed mänsklighetens ”kollektiva” minne.
  Vi blir alla offer för den anglosaxiska imperialismens avskyvärda, (dåtida) nutida som framtida, brott.
  Kampen för befrielse från imperialismen är
  prio 1, av var och en som vill förändra världen
  till rättvisare och fredligare levnadsvillkor åt var och en efter behov..

                          ×××

  Kommunisterna
  Storbritanniens kommunistiska parti (marxist-leninistiskt)
  Lalkar författare
  Torsdagen den 26 januari 2023

  Jemens strävan efter självbestämmande fortsätter med oförminskad styrka.

  Trots belägrings- och krigsförhållanden hittar det jemenitiska folket sätt att lägga grunden för en diversifierad och mer självförsörjande ekonomi.

  Jordbruket ligger i spetsen för Jemens kamp för att bryta den imperialistiska blockaden som i åtta år har försökt svälta sitt folk till underkastelse.

  Efter åtta år av kontinuerlig imperialistisk belägring går den jemenitiska revolutionen som inleddes 2014 fortfarande framåt.

  Efter den populära revolutionen som störtade den amerikansk-saudiarabiska styrelseregimen som hade dominerat Jemen i decennier och ersatt den med en patriotisk regering ledd av den antiimperialistiska motståndsrörelsen Ansarullah, förklarade imperialisterna i tysthet totalt krig mot den fattigaste nationen i arabvärlden .

  Genom att använda saudiska och emiratiska militära styrkor för rimlig förnekelse har det angloamerikanska imperialistiska kriget dödat nästan en halv miljon civila enligt Eye of Humanity Center for Rights and Development. Miljontals fler löper överhängande risk att svälta på grund av en luft- och sjöblockad som förbjuder mat och medicin att ta sig in i den svältdrabbade nationen.

  Väldigt lite av detta nämns av mainstream västerländsk media, eftersom all bevakning av den extrema brutalitet som tillfogats barnen i Jemen av den USA-ledda alliansen tydligt skulle avslöja alla krokodiltårar och förvirrade skräckfan-fiction-historier från ryska/syriska/iranska /Kineser antog att ”kränkningar av de mänskliga rättigheterna” inte var något annat än smutskastning.

  Strävar efter att mata folket

  Trots åtta år av ansträngande konflikter och uppoffringar i försvaret av revolutionen är uthålligheten i Jemens motstånd under Ansarullahs ledning oförminskad. Enligt Press TV, till exempel, ångar den revolutionära regeringen på med planer på att göra landet självförsörjande på livsmedel inom de närmaste åren.

  Regeringsstödda organisationer som Qiwan Foundation har bildats och hjälper bönder att diversifiera och utöka sina skördar, med användning av alla tillgängliga resurser och tekniker. Eftersom det är ett ökenland är bördig jordbruksmark relativt begränsad i Jemen, så innovativa vetenskapliga tekniker prövas, som att tillhandahålla specialbevattnade växthus och odla grödor i grus istället för jord.

  Att prioritera snabbväxande grödor som gurka, tomater och lök ger dessutom möjlighet till flera skördar under ett enda år och därmed mer överkomliga priser i ett land där blockadinducerad brist har fått matpriserna att skjuta i höjden.

  Att hitta ursäkter för att fördöma det jemenitiska motståndet

  De jemenitiska revolutionärernas heroiska ansträngningar som beskrivs ovan ljuger mot påståenden från olika trotskistiska och socialchauvinistiska ’vänster’ utrustningar att Ansarullah är en reaktionär eller så kallad ’islamofascistisk’ rörelse som förföljer jemenitiska arbetare.

  Artiklar av sådana grupper (när de kan bry sig om att till och med skriva något om Jemen i första hand) förlitar sig ofta enbart på imperialistiska källor, ibland till och med mediakällor från den saudiska/emiratiska regimen, och upprepar vanligtvis trötta imperialistiska diskussioner om förmodat ’iranskt inflytande ’.

  Den desperation som sådana ”vänstergrupper” visar när de frenetiskt försöker hitta någon tunn ursäkt för att kasta vilken framgångsrik nationell befrielserörelse som helst under bussen, från Korea och Vietnam till Libanon och Gaza, är välkänd.

  Dogmatiskt, stelbent tänkande är ett gift för varje seriös revolutionär organisation. I det här fallet är dogmen antagandet att rörelser med en religionsinspirerad ideologi alltid och under alla förhållanden nödvändigtvis måste vara reaktionära, men som JV Stalin påpekade i sin Leninismens grunder:

  ”Den revolutionära karaktären hos en nationell rörelse under villkoren för imperialistiskt förtryck förutsätter inte nödvändigtvis att det finns proletära element i rörelsen, att det finns ett revolutionärt eller ett republikanskt program för rörelsen, att det finns en demokratisk grund för rörelsen.

  ”Den kamp som Afghanistans emir för för Afghanistans självständighet är objektivt sett en revolutionär kamp, trots de monarkistiska åsikterna från emiren och hans medarbetare, för den försvagar, sönderfaller och undergräver imperialismen; Den kamp som fördes av sådana ”desperata” demokrater och ”socialister”, ”revolutionärer” och republikaner som till exempel Kerenskij och Tsereteli, Renaudel och Scheidemann, Chernov och Dan, Henderson och Clynes, under det imperialistiska kriget var en reaktionär kamp, ty dess resultat var imperialismens utsmyckning, förstärkning, seger.

  ”Av samma skäl är kampen som de egyptiska köpmännen och de borgerliga intellektuella för för Egyptens självständighet objektivt sett en revolutionär kamp, trots det borgerliga ursprunget och den borgerliga titeln för ledarna för den egyptiska nationella rörelsen, trots att de är motståndare till socialism; Den kamp som den brittiska ”Labour”-regeringen för för att bevara Egyptens beroende ställning är av samma anledning en reaktionär kamp, trots det proletära ursprunget och den proletära titeln för regeringsmedlemmarna, trots att de är ”för” socialismen.

  ”Det finns ingen anledning att nämna den nationella rörelsen i andra, större, koloniala och beroende länder, som Indien och Kina, vars varje steg längs vägen till befrielse, även om det strider mot kraven från formell demokrati, är ett ånghammarslag mot imperialismen, dvs. är utan tvekan ett revolutionärt steg.” (6 kap. 1924)

  Hussein Badreddine al-Houthi, Ansarullahs grundare, var en gräsrotspredikant, som kom från en avlägsen region i norra Jemen där centralregeringen hade liten närvaro. När man går igenom några av hans inspelade föreläsningar, finner man visserligen å ena sidan några mycket reaktionära uttalanden om judar (till exempel antyder att kommunismen skapades av judar för att sprida ateism). Å andra sidan visar al-Houthi en anmärkningsvärd medvetenhet om imperialismens natur.

  Rötterna till en antiimperialistisk och internationalistisk känsla kan ses när han rasar mot USA:s monopolistiska erövring av den jemenitiska marknaden, närvaron av ockuperande utländska trupper i Jemen, de västerländska imperialisternas förtryck av jemenitisk kultur och identitet och de imperialistiska komplotterna mot Afghanistan och Irak.

  För en typisk europeisk socialchauvinist genomsyrad av dogmatism verkar idén om en religiös islamisk rörelse med antisemitiska läror utvecklas till att bli en revolutionär avskildhet mot imperialismen absurd. Ändå så långt tillbaka som 2004 tog den amerikanska stooge-regimen i Jemen hotet från al-Houthis predikande på allvar nog för att skicka trupper för att kallblodigt massakrera honom och hans anhängare, påstås med amerikanskt stöd.

  Spola framåt till idag och rörelsens nuvarande ledare, den karismatiske Abdul-Malik al-Houthi, lockar regelbundet hundratusentals för att höra hans tal till försvar av Jemens suveränitet och fördömande av USA och Israel. Ansarullah har utvecklats för att omfamna revolutionär internationalism, efter att ha etablerat förbindelser med broderliga motståndsrörelser i Libanon, Palestina och Irak.

  Ansarullah-anhängare i Sana’a samlade till och med till försvar av president Nicolás Maduro under de USA-sponsrade kuppförsöken i Venezuela 2019. Samtidigt finns det inga bevis för någon misshandel av Jemens lilla judiska gemenskap, eller av någon annan minoritetsgrupp, under Ansarullahs styrelse.

  När det gäller så kallat ”iranskt inflytande” verkar det vara något analogt med det mycket hypade ”sovjetiska inflytandet” som förmodades översvämmade olika fattiga östasiatiska, afrikanska och latinamerikanska länder under det kalla kriget.

  Om Iran och Jemen, som två nationer under brutala attacker från imperialismen och som delar många kulturella och religiösa likheter, har utvecklat nära broderliga relationer i kampen, då är detta något som ska firas. Att imperialismen skulle bli skräckslagen av sådana broderliga relationer är förståeligt. Att självutnämnda ”socialister” skulle skrämmas över det är minst sagt en besvikelse.

  Det finns en läxa att dra här för alla som påstår sig vara vetenskapliga socialister: att kampen för befrielse från imperialismen är vår tids primära motsättning. Det är kampen mot imperialismen genom vilken de mest outvecklade och isolerade folken förvandlas till några av världsrevolutionens mest avancerade avdelningar, medan de till synes avancerade arbetarna i de imperialistiska centran, under socialdemokratins och imperialistiska propagandans elakartade inflytande, är förvandlade till det mest outvecklade och ideologiskt ruttna.

  https://thecommunists.org/2023/01/26/news/yemen-self-determination-quest-continues-agriculture-self-sufficiency/

   

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here