Hur tänker svenska UD om Syrien och Turkiet?

3
1111
Syrien. Raqqa, förstört bl.a. av USA:s bombningar. Ej känt som krigsförbrytelse.

 

Med en dåres envishet har jag fortsatt min konversation med UD om situationen i Syrien. Jag tänker ju att vi som medborgare behöver både ställa frågor och uttrycka våra åsikter till myndigheterna.

Jag kan konstatera att, som jag ser det, Sveriges hållning i den här konflikten inte är varken klar eller konsekvent. Döm själva!

______________

15/8 2023 Mail till UD.

Hej

Som medborgare vill jag veta varför Sverige inte tar avstånd från USA:s ockupation av delar av Syrien. Såvitt jag vet är Syrien en suverän nation, erkänd som sådan av Sverige (Sverige erkänner ju bara stater har ni meddelat mig tidigare). Eftersom Syrien inte har bjudit in USA och officiellt förklarat dess närvaro som icke önskvärd borde Sverige rimligen anse USA:s närvaro som olaglig och fördöma den. Det handlar också om stöld av naturresurser (olja och vete) som Syrien självt är i stort behov av för att kunna återuppbygga sitt land. Sverige stöder alltså en olaglig ockupation av en suverän stat. Eftersom Syrierna själva klarar av att bekämpa kvarvarande rester av IS är detta, att USA skulle ha uppdraget att bekämpa IS, inte ett argument som håller. Här några av många artiklar i ämnet:

https://tass.com/world/1659657

https://nyadagbladet.se/utrikes/syrien-usa-sponsrar-terrorister/

Glenn Diesen:USA vil befeste sin okkupasjon av Syria mens de plyndrer landets oljeressurser.

Mvh

Rolf Nilsson

______________

* 15/8  Svar från UD.

Hej Rolf,

Tack för din fråga.

Anledningen till att USA befinner sig i Syrien är mycket riktigt kampen mot IS. Hotet från IS är tack vare dessa insatser, som även Sverige bidrar till inom ramen för den globala koalitionen mot IS, decimerat, men finns alltjämt kvar. Sverige delar med USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland m.fl. bedömningen att den syriska regimen vare sig har vilja eller kapacitet att bekämpa IS.

ISIS på promenad.

Vänliga hälsningar,

Tove Grönberg

Kansliråd / Deputy Director
Mellanöstern- och Nordafrikaenheten / Department for the Middle East and Northern Africa Utrikesdepartementet / Ministry for Foreign Affairs

 • ________________

 15/8 Mail till UD.

Hej

Ditt svar ger upphov till några klargörande följdfrågor.

Anser inte UD att Syriens regering själva är kapabla att göra den bedömningen? Ryssland är där på inbjudan av den lagliga regeringen, övriga länder är där mot regeringens vilja. Syrien. med bistånd av Ryssland, anser sig kapabla att själva bekämpa terrororganisationer inom landet.

Jag vill gärna ha ett klart svar på om huruvida det är Sveriges politiska linje att bortse från legitima regeringars egen vilja? I det här fallet liktydigt med egenmäktig de facto ockupation.

Anser UD också att USA har rätt att beslagta Syriens oljetillgångar, mot den legitima regeringens vilja? Detta år dokumenterat och Syrien är starkt beroende av dessa naturtillgångar eftersom USA m.fl stoppar den import som behövs för återuppbyggnad av det krigshärjade landet.

Deltar Sverige i denna bojkott och i så fall med vilken motivering?

Anser UD också att Turkiets närvaro i Syrien, mot den legitima regeringens vilja, är förenligt med folkrätten?

Anser UD att Turkiets motivering, att man bekämpar kurdiska organisationer som man betraktar som terroristorganisationer, är ett legitimt skäl till sin närvaro?

Anser också Sverige att dessa kurdiska organisationer är att betrakta som terroristorganisationer?

Anser Sverige i så fall att USA:s omvittnade stöd till samma kurdiska organisationer är legitimt?

Mvh

Rolf Nilsson

Tobias Billström. Bild regeringen.

 

 • _____________________

 16/8 2023 Svar från UD.

Hej,

Sverige med partners gör bedömningen att den syriska regimen vare sig vill eller klarar av att bekämpa IS i landet. Om detta vittnar även den senaste tidens ökade IS-attacker i Syrien. IS är en organisation vars terrorverksamhet inte bara drabbar Syrien och dess grannländer, utan även många andra länder i världen. Därför har Sverige, USA och ett 70-tal andra länder gått samman för att motverka detta hot.

Jag uppfattar att flera av dina funderingar rör Sveriges Syrienpolitik i allmänhet och dess inställning till Assadregimen i synnerhet. Utgångspunkten för Sveriges politik gentemot Syrien återfinns i EU:s rådslutsatser från 2018. Här finns tydligt uttryckt EU:s förväntningar på Assadregimen och EU:s s.k. ”röda linjer”. EU:s position tar i sin tur avstamp i FN:s säkerhetsrådsresolution 2254 (2015). Det är viktigt att komma ihåg att denna politik är ett svar på den syriska regimens brutala övergrepp på sin egna befolkning, och den kommer inte att ändras förrän regimen i Damaskus tar steg mot en politisk lösning i enlighet med FN:s säkerhetsrådsresolution 2254.

Vad gäller Turkiets närvaro i Syrien står regeringen bakom EU:s och USA:s uppmaningar till de-eskalering från alla parter i norra Syrien. Som du säkert vet råder en svår humanitär situation i norra Syrien och det är av yttersta vikt att befolkningen skyddas enligt rådande internationell rätt, och att vidare instabilitet undviks. Regeringen fortsätter att noggrant följa utvecklingen i norra Syrien i samverkan med EU, FN och USA.

Vänligen,

Tove

 • __________________

 16/8 Mail till UD

Hej och tack för svar.

I ditt svar hänvisar du till säkerhetsrådets resolution och i den står det klart och tydligt:

Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of the Syrian Arab Republic

 vilket rimligen borde utesluta en utländsk ockupation mot den legitima regeringens vilja, eller missuppfattar jag något här? Att USA önskar regimskifte innebär ju inte att FN beslutat om något sådant.

Den här frågan:

”Anser UD också att USA har rätt att beslagta Syriens oljetillgångar, mot den legitima regeringens vilja? Detta år dokumenterat och Syrien är starkt beroende av dessa naturtillgångar eftersom USA m.fl stoppar den import som behövs för återuppbyggnad av det krigshärjade landet.”

väljer du att inte besvara, men frågan kvarstår, eftersom det här handlar om stora ekonomiska resurser som Syrien behöver för sin återuppbyggnad. Det står ju också i resolutionen

14. Underscores the critical need to build conditions for the safe and voluntary return of refugees and internally displaced persons to their home areas and the rehabilitation of affected areas, in accordance with international law

 vilket förutsätter ekonomiska resurser och borttagande av sanktioner som förhindrar import av nödvändig materiel för återuppbyggnad, tillgång till elektricitet osv. (se https://www.regeringen.se/regeringens-politik/utrikes–och-sakerhetspolitik/sanktioner/sanktioner-mot-syrien/ där det framgår förbud mot bl.a. export av utrustning för elkraftverk, vilket betyder att Sverige inte anser att syrierna bör ha tillgång till elektricitet, vilket i sig är anmärkningsvärt)

Min fråga kvarstår alltså! Eller anser UD att det inte föreligger någon de facto-ockupation av USA och inte heller att USA olagligen utnyttjar oljetillgångarna?

Den här frågan besvaras inte heller

Deltar Sverige i denna bojkott och i så fall med vilken motivering?

Frågan kvarstår således!

Inte heller de här nedanstående frågorna besvaras annat än med en uppmaning till deeskalering, men det är ju inte någon principiell hållning:

Anser UD också att Turkiets närvaro i Syrien, mot den legitima regeringens vilja, är förenligt med folkrätten?

Anser UD att Turkiets motivering, att man bekämpar kurdiska organisationer som man betraktar som terroristorganisationer, är ett legitimt skäl till sin närvaro?

Anser också Sverige att dessa kurdiska organisationer är att betrakta som terroristorganisationer?

Anser Sverige i så fall att USA:s omvittnade stöd till samma kurdiska organisationer är legitimt?

Frågorna kvarstår alltså!

Mvh

Rolf Nilsson

 

 • ______________

18/8 Svar från UD

Hej Rolf,

Här kommer ytterligare ett försök att besvara dina frågor.

Anser UD att det inte föreligger någon de facto-ockupation av USA och inte heller att USA olagligen utnyttjar oljetillgångarna?

 • Det är SDF – en icke-statlig aktör – som kontrollerar delar av det syriska territoriet. SDF får stöd av USA och andra stater för att bekämpa terroristorganisationen IS.
 • UD känner inte till några trovärdiga uppgifter om att USA skulle ha beslagtagit naturtillgångar i Syrien. USA är det land som ger störst bistånd till befolkningen i Syrien.

Deltar Sverige i denna bojkott och i så fall med vilken motivering?

 • Se ovan

Anser UD också att Turkiets närvaro i Syrien, mot den legitima regeringens vilja, är förenligt med folkrätten?

 • Vad gäller Turkiets närvaro i Syrien står regeringen bakom EU:s och USA:s uppmaningar till de-eskalering från alla parter i norra Syrien. Som du säkert vet råder en svår humanitär situation i norra Syrien och det är av yttersta vikt att befolkningen skyddas enligt rådande internationell rätt, och att vidare instabilitet undviks. Regeringen fortsätter att noggrant följa utvecklingen i norra Syrien i samverkan med EU, FN och USA.

Anser UD att Turkiets motivering, att man bekämpar kurdiska organisationer som man betraktar som terroristorganisationer, är ett legitimt skäl till sin närvaro?

 • Se ovan

Anser också Sverige att dessa kurdiska organisationer är att betrakta som terroristorganisationer?

 • PKK befinner sig sedan 2002 på EU:s lista över terroristorganisationer. Varken EU eller USA har terrorlistat SDF eller den kurdiska organisationen PYD.

Anser Sverige i så fall att USA:s omvittnade stöd till samma kurdiska organisationer är legitimt?

 • Se ovan

Jag hoppas i och med detta att du fått svar på dina frågor.

Vänligen,

Tove

 • ____________
 • 18/8 Mail till UD.

OK, tack!

Mvh

Rolf Nilsson

________________________________________

Det kändes inte meningsfullt att fortsätta den här konversationen, men väl att förmedla UD:s svar till en läsekrets. Så här sammanfattar jag mina slutsatser:

 • Sverige stöder USA:s politik i vått och torrt, man anser att USA inte ockuperar territorium i Syrien, bara att USA stöder SDF som alltså får betraktas som ockupationsmakt. SDF betraktas som en icke-statlig aktör som ansvarar för att bekämpa IS (man nämner inget om att den med USA:s stöd bekämpar Syriens lagliga regering). Motiveringen är att ”Sverige med partners gör bedömningen att den syriska regimen vare sig vill eller klarar av att bekämpa IS i landet”. Syrien, med stöd av Ryssland, skulle alltså inte klara av att ta hand om resterna av IS, vilket är en märklig bedömning, inte minst mot bakgrund av kriget i Ukraina.
 • UD känner inte till några trovärdiga uppgifter om att USA skulle ha beslagtagit naturtillgångar i Syrien.” Detta innebär att de källor jag hänvisat till inte anses trovärdiga. Rimligen finns det inga källor alls som är trovärdiga enligt UD. Ett bekvämt sätt att undvika frågan
 • ” USA är det land som ger störst bistånd till befolkningen i Syrien.”
  Då kan man undra vari den hjälpen består. Eller menar man att befolkningen är lika med SDF? Jämför med vad Wikipedia säger:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Sanctions_against_Syria
  ” The US sanctions against Syria are the most severe, as they affect third-parties as well, and amount to an embargo,”
  Sverige följer USA och deltar förstås i sanktionerna (se ovan om utrustning för elförsörjning) och struntar uppenbart i det syriska folkets behov av hjälp.
 • När vi kommer till Turkiet blir det svårt. Turkiet betraktar både PKK och YPG som terroristorganisationer och bör följaktligen kräva att Sverige också gör det, annars inget NASTO-medlemskap. UD skriver att ” Varken EU eller USA har terrorlistat SDF eller den kurdiska organisationen PYD.”
  I den här länken från nov-22 kan man däremot läsa att ”Regeringen tar avstånd från YPG och PYD”
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/regeringen-tar-avstand-fran-kurdiska-ypg-och-pyd
  Se också https://www.svt.se/nyheter/utrikes/omtalade-gerillagrupperna-detta-ar-pkk-och-ypg
  USA stöder och samarbetar alltså med PYD, som Turkiet har terrorstämplat och som Sverige, enligt statsministern, tar avstånd från, samtidigt som man inte tar avstånd från USA:s samarbete med samma organisation (där de bl.a. hjälps åt att stjäla Syriens olja). Man pratar om en till inte förpliktigande önskan om deeskalering och undviker att fördöma Turkiets invasion, till skillnad från Rysslands i Ukraina.

Jag kan inte annat än konstatera att Sverige inte har en självständig utrikespolitik utan följer i först hand USA, i andra hand EU. Detta lär knappast komma som en överraskning för Global Politics läsekrets.

 

Rolf  Nilsson

Relaterat
11 år sedan USA:s angrepp på Syrien: Sveriges Radio och DN tiger om USA:s mångåriga stöd till terrorister och ockupation av 1/4 av Syrien
Vilka hjälpte kurderna? Jo Syriens arabarmé, trots kurdernas samarbete med angriparen USA.
USA vill skapa en kvasi-stat för att ta hand om oljan i Syrien tillsammans med kurderna.
Vad tycker egentligen president Assad i Syrien om överenskommelsen i Moskva, om kurderna och framtiden?
Biden-regeringen och det “kurdiska kortet” i Syrien
Tar FN USA:s parti för att förstöra Syrien? Med hjälp av terrorist-tolerante norrmannen Egeland?
Starka bevis för att USA stödjer ISIS och al-Qaida sedan åratal?
Tidigare ÖB i Israel medger att Israel stödjer terrorister i Syrien.
Newsweek, Wall Street Journal: Israel stödjer terroristerna i Syrien,
Har Turkiet rätt att angripa kurder i Syrien? USA rätt att vara i Irak, Syrien och Afghanistan?
USA vill skapa en kvasi-stat för att ta hand om oljan i Syrien tillsammans med kurderna 14 november 2014.
USA hjälper ännu terroristerna i ISIS och bekämpar ryska styrkor i Syrien
Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig i Syrien!
Nato-länder har exporterat vapen till terroristerna i Syrien. Vilka umgås Hultqvist & Co med?.
Syrien Silkway 170914Flygplan som kan frakta vapen från ”Väst” till Syrien
Vapen för 4 miljarder sänds av USA från Tyskland till rebeller och ökat krig i Syrien!
Utbildningen av terrorister i Syrien – CIA:s största fiasko?
IS och al-Qaida firar USA:s anfall och går till angrepp i Syrien
USA:s kongress vill inte stoppa stödet till ISIS och andra terroristorganisationer

Israel största köparen av olja från IS;
Israel fortsätter med sitt stöd till terroristorganisationen ISIS;
FN uppger att Syrien vunnit kriget men Israel angriper och ber USA om hjälp;
Israel och angriper Syrien och al-Qaida Damaskus;
Cheney, Rothschild, Murdoch och Israel vill stjäla Syriens olja;
Chefen för Israel:s säkerhetstjänst bekräftar
Kriget i Syrien – ett hundratal artiklar

Föregående artikelVarför avvisas Amnestys rapport om att Ukraina bryter mot folkrätt och utsätter civila för livsfara?
Nästa artikelSydsvenskan: ”Sprider rysk propaganda – fick tala för fred i Domkyrkan” – Vem då?

3 KOMMENTARER

 1. Ytterligare en bekräftelse på att Sverige är inte ett självständigt land i utrikespolitiska frågor, utan får betraktas som ett underordnat land till stöd för USA;s ambitioner att styra och kontrollera skeendet över varje världsdel.
  Beklagansvärt med tanke på att detta sker till varje pris och då inte minst med stöd av Nato som ett förkrossande krigsverktyg. Med eller utan egna soldater och personal, inte sällan inom ett annat lands gränsområde. Inbjudna eller oinbjudna som kan assess lämpligt efter behov.
  Frågan är hur USA reagerat om Kina eller Ryssland hade sänt trupper (ockuperat) till ett land i Mellanamerika och stulit deras dyrbara naturtillgångar.
  Det är den frågan Svenska UD måste ställa sig om man hänvisar till folkrätten för att försvara sina egna ställningstagande.
  Jag vill mena att det borde inte vara svårare än så.

  • Ja precis Olof du skriver ”Frågan är hur USA reagerat om Kina eller Ryssland hade sänt trupper (ockuperat) till ett land i Mellanamerika och stulit deras dyrbara naturtillgångar.”

   Och vad skulle de ha sagt om Ryssland eller Kina ville placera en kärnvapenbas tätt intill USAs gräns i Mexico, som USA/Nato ville göra i Ukraina invid ryska gränsen…. och som Zelenskij sa att Ukraina skulle göra istället när inte USA /Nato fick göra det.

   Ryssland hade inget emot att Ukraina gick med i EU, men de ville att Ukraina skulle vara neutralt. Signaturen Ivan skrev om Finland. Finland kastade sin neutralitet över bord, och nu får de leva med konsekvenserna, ingen handel med Ryssland som har varit en så viktig handelspartner för finska folket, det har inneburit mycket negativa konsekvenser för den finska ekonomin. Samma sak i Sverige redan, men våra medier kopplar inte ihop det med USA/Natos proxykrig i Ukraina. De ser bara ”Rysslands utrotningskrig på ukrainare… när det istället är precis tvärtom, det är USA/Nato som använder ukrainarna som ombud och på så sätt bedriver ett utrotningskrig på ukrainare. ”Rysslands folkrättsvidriga angreppskrig på Ukraina”.
   Vilken sjuk värld vi lever, och vilken katastrofal värld, världens länder måste SAMARBETA för att komma tillrätta med klimatet. Men samtliga politiker i Riksdagen är överens om att vi ska skicka vapen till Ukraina. Dom vill att kriget ska fortsätta för att en liten klick neokoner främst i USA ensamms ska få härska i världen.

 2. Sverige har nu sedan längesen i åratal icke eget självständiga utrikespolitik. Snälla detta kunde man klart och tydligt redan se under HELA förra mandatperioden 2014-2022. Efter det har det ENDAST gått värre åt skogen på ALLA punkter med nya höger regeringen. Om det ens kan bli värre. Det är så att man skäms. Jag skäms på riktigt. Tycker att Sverige är renodlade tofflor och så pinsamma så det skriker om det tvärs igenom. Utrikespolitiken har varit HELT åt skogen senaste decenniet och i linje med Pentagon maffians linje. Men samma gäller försvar och säkerhets politiken som tvärs igenom varit på samma korkade linjen. Nu med Nato medlemskapet har det idiotiska och högst korkade fått komma ut till ljuset bättre, och med Nato är cirkeln avslutad nu. Sverige och dess regering, men även övriga partierna är INGET annat än ryggradslösa tofflor. Det är HELT otroligt vad man är och varit pinsamma. Medierna ger bara huvudvärk ärligt, då dessa direkt går att genomskåda på mest häpnadsväckande sättet jämt. Publik service och dess kanaler/ program som vi betalar för, är så pinsamma att se på. Det är propaganda på heltid man bevittnar senaste åren. Herregud säger jag bara

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here