Kärnvapenavtalet måste undertecknas av Sverige!

2
1629

Denna viktiga artikel publicerades 24 november i Uppsala Nya Tidning

En kommentar till punkt 2 och kärnvapenavtalet. Det var USA som lämnade avtalet, medan Ryssland motsatte sig detta, bland annat genom FN. Detta misslyckades.


Kärnvapenavtalet måste undertecknas av Sverige

Avtalet om ett globalt förbud mot kärnvapen har nyligen undertecknats och ratificerats av 50 länder och ska därmed träda i kraft den 22 januari 2021. Avtalet kallas Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) och antogs av FN:s generalförsamling den 7 juli 2017.

Sverige röstade för TPNW men har inte undertecknat eller ratificerat avtalet. Varför? Det finns åtta skäl för att Sveriges snarast ska ansluta sig till avtalet genom att regeringen undertecknar och riksdagen ratificerar det.

1. Domedagsklockan, som sedan 1947 pryder omslaget på Bulletin of the Atomic Scientists, visar symboliskt hur nära kärnvapenkrig vi anses vara. I år ställdes klockan in på 100 sekunder före midnatt, det mest kritiska läget i historien.

2. Världsläget är allvarligt. År 2019 lämnade USA och Ryssland INF-avtalet som förbjöd medeldistansmissiler och USA sade upp avtalet som förbjuder Iran att bygga kärnvapen. Nya START-avtalet om begränsning av kärnvapen löper ut 2021. Då kommer inget hindra Ryssland och USA från att kapprusta igen.

3. Världen har hittills haft tur, men turen tar förr eller senare alltid slut. Stormakterna har flera gånger drabbats av falsklarm och ibland varit mycket nära att utlösa ett kärnvapenkrig av misstag.

4. Svenska folket vill att Sverige undertecknar förbudet mot kärnvapen. Mellan 2016 och 2019 har det funnits en stabil och stor majoritet för att Sverige ska underteckna TPNW bland alla 8 riksdagspartiers väljare (73 – 98 procent, enligt Sifo).

5. Stormakterna har ofta följt avtal även om de inte undertecknat dem, till exempel förbudet mot personminor och klustervapen. Ett steg för nedrustning av kärnvapen är att stigmatisera dem så att de blir lika skamliga som personminor, klustervapen och kemiska vapen.

6. Den svenska utredningen kring Sveriges eventuella anslutning var obalanserad. Röda Korset och Svenska läkare mot kärnvapen har listat mängder av felaktigheter i utredningen. Svensk säkerhetspolitik ska inte grundas på en vinklad enmansutredning.

7. ”Kärnvapenparaply” finns inte. De bästa antimissilvapnen från USA, Ryssland eller Israel kan under ideala förhållanden skjuta ned bombflygplan och kryssningsmissiler men inte land- eller ubåtsbaserade ballistiska missiler som utgör ryggraden i kärnvapenstyrkorna.

8. USA kommer sannolikt att acceptera om Sverige skriver under och ratificerar TPNW. Irland, Nya Zeeland och Österrike har anslutit sig till TPNW men har veterligt inte straffats av USA för det. Det finns inget att vinna för USA eller NATO på att straffa Sverige.

Vår slutsats är att inget hindrar att Sverige ansluter sig till TPNW. Världen har ett val: antingen utrotar vi kärnvapnen eller så utrotar de oss. Det är bråttom, och det är allvar.

Undertecknarna är medlemmar i Vetenskapliga rådet vid Svenska Läkare mot Kärnvapen som är ansluten till International Physicians for the Prevention of Nuclear War.

Kåre Axell, doktor i experimentell elementarpartikelfysik
Inge Axelsson, professor emeritus i medicinsk vetenskap
Lars Ingelstam, professor emeritus i teknik och social förändring
Lars Rydén, professor emeritus i biokemi
Gunilla Svensson, professor i meteorologi
Elisabet Södersten, psykolog
Peter Wallensteen, seniorprofessor i freds- och konfliktforskning

Relaterat.

Femtio stater – men inte Sverige – har ratificerat FN:s kärnvapenkonvention! Stor framgång!
USA lämnar INF sedan väst-länder motsatt sig i FN att INF-avtalet behålls – ökad risk för kärnvapenkrig.
Upprop med stöd av många föreningar: Regeringen bör utan dröjsmål signera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.
Femtiosex tidigare politiska ledare från 22 länder – men ingen från Sverige – manar till att skriva på FN:s kärnvapenkonvention.
En appell för ett kärnvapenfritt Europa.
Lundins utredning av kärnvapenkonventionen – beställningsjobb av USA.

Föregående artikelCorona-anpassad manifestation för Syrien lördag 5/12 kl 12 i Stockholm.
Nästa artikelVad är egentligen ”New Green Deal”? Reform eller revolution?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

2 KOMMENTARER

  1. Det finns inget att vinna på att skriba under, Ryssland ligger femtio mil härifrån och har jordens största kärnvapenstyrkor, oaktat att ingen vet om de har ännu mer än de säger. Enda effekten av att skriva under ett dokument endast avsett för svaga är att störa samarbetet med vårt stora skydd i väster.

    Det finns ett kärnvapenparaply, det är inte beskaffat som ovan antytts. Den som angriper Sverige (alltså Ryssland och ingen annan) hotas i förlängningen att motåtgärderna inkluderar kärnvapen. Om Sverige ligger under kärnvapenparaplyet vet vi inte, eftersom vi själva inte håller i det.

    Att svenska folket vill att regeringen skriver på är ett påstående som kan tolkas på många sätt. Hur ställdes frågan och visste de svarande bakgrunden? Att regeringen avstår från att skriva under kan bero på att den vet något som svenska folket inte vet.

    Sverige har inga kärnvapen och mycket ringa försvarskapacitet. Vi är ett mycket litet land precis intill jordens största, det kärnvapenbeväpnade ryska imperiet, som för krig längs sina gränser här och var. Vi har Finland som krockkudde, och inte mycket mer. Hade kärnvapenförbudet begränsat de ryska kärnvapenstyrkorna i närheten hade det varit idé att skriva på, nu är idén den gamla vanliga att västmakterna ska dra sig tillbaka. Ingen bra idé.

    Däremot är det absolut nödvändigt att hindra Iran från att utveckla kärnvapen. Annars kommer vi snart att upptäcka att vi befinner oss under permanent utpressning. Väldigt många hade väldigt goda skäl att likvidera den iranske kärnvapenforskaren. Även många inne i Iran.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here