Konspirationsteorier om sprängda gasledningar

10
1789

 

Lars Drake publicerade denna tänkvärda artikel 17 oktober på  https://www.synapze.se/2022/10/17/konspirationsteorier-om-sprangda-gasledningar/#comments Påminner gärna om denna. Under ”Relaterat” längst ned finns länkar till andra artiklar om Nord Stream – och till Patrik Oksanen. I morse publicerades Hur USA slog ut Nord Stream-rörledningen.

Nord Stream 1 och 2 sprängdes i slutet av september i år. Det kom snabbt ett stort antal förslag på vem som är skyldig till attentaten. Det spekulerades fritt och fantasifullt.

Flertalet kommentatorer som anlitats av svenska medier har hävdat att det mesta tyder på att attentaten genomförts av Ryssland. Det gäller t.ex. personer inom Försvarshögskolan, Totalförsvarets forskningsinstitut och Frivärld, dvs organisationer vars anställda brukar ges plats i medierna. Argumenten är genomgående väldigt svaga. Jumbopriset tillfaller Patrik Oksanen som är knuten till Näringslivsfinansierade Frivärld och ledarredaktionen på Svenska Dagbladet. Hans formulering är mer kategorisk än övrigas:

”Ser man till faktorerna kapacitet, intresse, och dessutom lägger till dokumenterat operativt mönster med hög riskaptit finns det bara ett svar. Det är Ryska federationen som har sprängt Nordstream 1 och 2.”

De orsaker som enligt Oksanen ligger bakom Rysslands intresse att spränga sin egen gasledning är av taktisk natur. Han tycks inte inse att det skulle kunna finnas andra länder som passar in på ” … kapacitet, intresse, och … operativt mönster med hög riskaptit …” som t.ex. USA. Påståenden om sådant avfärdas med ”… brus som pumpas ut av det digitala ryska ekosystemets störsändare …”.

Ett exempel på motiv han framför är att det kan skapa ”gräl i väst”. Ja det kan det säkert, men det är ett svagt motiv för en insats som ger stor ekonomisk skada för en själv.

Det starkaste skälet som i alla fall är kopplat till viktiga ekonomiska förhållanden är: ” Ryssland behöver också få EU att sluta stödja Ukraina. Genom att driva upp gaspriserna ytterligare ska opinionen tippa över och öka kraven på regeringar att göra upp med Ryssland för att få ned elpriset.”

Men oj då! För det första beror prisökningen på gas och andra energiresurser i första hand på besluten att införa sanktioner som slagit mot import av kol, olja och gas från Ryssland, dvs inte på diverse beslut i Moskva. Priset på el i EU och några till länder är en följd av prisökningar på främst gas och den EU-gemensamma marknaden. Det som är svårast att få ihop är dock ”… göra upp med Ryssland för att få ned elpriset”. Hur ska elpriset kunna minska om gaspriset fortfarande är högt vilket det kommer att förbli om gasledningen inte kan tas i drift? Om kranarna stängs av kan det vara ett bra förhandlingsläge för Ryssland, men inte om ledningen har förstörts.

Oksanens försök till bevisföring för rysk skuld är ytterst svaga:

Oksanen tar upp två fall av sprängning av vapenförråd i Tjeckien 2014 som han utan att skämmas slår fast att Ryssland gjort sig skyldigt till. Av den källa han själv hänvisar till framgår att det finns misstankar, men det påstås inte där att det finns bevis för att Ryssland skulle genomfört de aktuella sprängningarna. Motsvarande gäller en förgiftning av en vapenhandlare som skett i Bulgarien. Hans egen källa säger inte det han påstår.

Och vidare: ” Och ryskt intresse för undervattensledningar är sedan länge väldokumenterade internationellt. I januari slutade en av två kablar till Svalbard att fungera efter misstänkt sabotage.”

I länken som finns bakom ”misstänkt sabotage” finns inget om sabotage. I artikeln i står det att avbrottet på en av ledningarna inte orsakats av naturlig utan av mänsklig påverkan. Det framgår inte om det är en ubåt, trål eller något annat som orsakat brottet på kabeln. Det står klart uttalat att ingen nation misstänks. I ett annat fall från 2021 som nämns i artikeln och Oksanen talar ju om ”undervattensledningar” har en 4,2 km lång del av en ledning försvunnit och senare har 3 km av den återfunnits 11 km bort. Det finns i de fall Oksanen hänvisat till inget som knyter Ryssland till dessa händelser.

I Oksanens inlägg saknas argument som borde vara ytterst relevanta. USA har varit motståndare till NS2 sedan dess projektering. USA har sanktionerat företag som arbetar med att bygga NS2. President Joe Biden har sagt att NS2 ska slås ut om Ryssland går in med trupp och tanks i Ukraina vilket skedde i februari 2022. Secretary of State Anthony Blinken har uttalat sig om resultatet av sprängningen som ”a tremendous opportunity”. USA och flera av dess energiproducerande företag kommer att kunna sälja mer gas (LNG) om Ryssland inte kan leverera så att behoven i andra europeiska länder kan täckas. Företag i Ryssland, Tyskland m.fl. länder har investerat många miljarder dollar i ledningarna och skulle vinna på att de finns kvar. Det verkar inte ha någon betydelse för Oksanen att flera experter i USA har uppfattningen att det mesta tyder på att det är USA som ligger bakom.

Att Oksanen inte kan analysera är uppenbart, men han är en van skribent så det är inte misstag i texten utan han menar det han skrivit. Det som är svårast att förklara är varför inlägg av denna låga kvalitet gång på gång publiceras av SVD och andra svenska tidningar och SVT.

Som redan nämnts har ytterligare några personer som getts utrymme i svensk press kommit fram till att det mesta pekar på Ryssland. Ingen verkar ha gjort någon analys av om det finns anledning att tro att USA eller något annat västland ligger bakom sprängningen. Ett inlägg tar upp ett något skarpare argument än övriga. Det har skrivits av Niklas Rossbach, FOI, och Henrik Wachtmeister, Uppsala universitet.

Deras poäng är att efterfrågan i EU på gas från Ryssland kommer att vara lägre om några år än den har varit och då räcker ledningarna som går genom Polen och Ukraina. Det är möjligt, men det vet vi inte ännu och det kommer att ta några eller flera år innan det eventuellt blir så. Det skulle ha kunnat transporteras gas för många miljarder dollar genom gasledningarna på Östersjöns botten innan det blir så. Dessutom kan varken Ryssland eller Tyskland lita på att dessa ledningar hålls öppna. Polen och Ukraina tillhör de mest negativa till Ryssland och de kan besluta att ledningarna inte ska användas för att gynna Rysslands ekonomi.

PS Ungefär två veckor efter attentaten mot Nord Stream kom besked från Ryssland att en ledning fortfarande hade kapacitet att överföra gas. Ett erbjudande om att överföra gas den vägen möttes av ointresse vilket än en gång visar att det är mottagarna av gas som driver upp priserna på gas inte Ryssland.DS.

Relaterat
Hur USA slog ut Nord Stream-rörledningen.
Vem låg bakom explosionen av Nord Stream 1 och 2?
Vem sprängde Nord Stream? Äntligen bevis! Eller hur?
Rysslands ”hyllning”/ersättning av Nord Streams pipelines.
Också USA:s vice utrikesminister hyllar sprängningen av Nord Stream 2

Patrik Oksanen vågade inte debattera med mig, och sätter yttrandefriheten åt sidan.
SvD:s ledarskribent Patrik Oksanen lånar ut sitt namn till demagogi och angrepp på mig och mer kända debattörer.

Föregående artikelAlltfler kräver att sanktionerna mot Syrien upphävs efter jordbävningen
Nästa artikel”Tystnad om Assange visar att medier sviker yttrandefriheten”

10 KOMMENTARER

 1. Vi väntar fortfarande på att Oksanen ska ta vår utmaning från den 31:a januari. Den löd så här:

  ”En utmaning till Oksanen. Tankesmedjan Rand (som är direkt finansierad av Pentagon och en inspiration till tankesmedjan FriVärld där kvisten är jobbar on and off) har publicerad en anmärkningsvärt rapport där det konstateras att förlänga proxy kriget mot Ryssland i ukraina skadar USA och dess allierade. Rand varnar faktiskt Washington att undvika en utdragen konflikt i Ukraina.

  Har Oksanen läst den? I så fall vad säger han? Om han har inte läst den så uppmanas han att göra det snarast möjligt för rapporten omkullkastar allt det han hållit kärt om Operation Z, Ryssland och ukrozionazi enheten. Eftersom någon som är mån om sitt rykte skulle försvara sig, vi förväntar oss att Oksanen ”rises to the occasion” som jänkarna säger. Question is, is he man enough to do just that? Eller är det så att precis som Upton Sinclair påpekade ”It is difficult to get a man to understand something when his salary depends upon his not understanding it.”

  Här är rapporten: https://www.rand.org/pubs/perspectives/PEA2510-1.html

  Vi väntar med spänning …”

  Oksanen har inte ”risen upp to the occasion yet”. Some have started to wonder of he is man enough … well who knows?

 2. Urgent!!!

  Ni bara måste se ryska 1420 senaste intervjuvideo från gatan i Ryssland.
  Troligtvis i Moskva.
  Saken handlar om oppositionspolitikern Navalny.
  Folk berättar vad de tycker.
  Daniil visar en bild på honom där han ser ut som Julian Assange när han han kom ut från någon ambassad. Den bilden visades av redaktören här.
  Julian Assange såg flera år äldre ut än hans gamla far fortfarande då i livet.
  Det här är liknande och lyssnar man får man olika förklaringar på det också.

  En annan sak som framgick och som var mycket viktigt för mig är att ryssar ser sig som speciella. Möjligen för mer än andra också.
  Det är en viktig anledning till att Ryssland aldrig kan efterlikna någon västlig demokrati.
  Demokrati passar inte i den ryska kulturen och traditionen.
  Någon i intervjufilmen menar att Ryssland ska vara totalitärt.
  Kanske av just den anledningen kommunistrevolutionen lyckades så bra.
  För det gjorde den. För några kontrarevolutioner uppstod aldrig vad jag vet.
  Inte förrän vid upplösningen men då hade kommunistdiktaturen tappat greppet och var uppsplittrad.
  Förmodligen var det liberal-radikaliserad rysk ungdom som stod för den utlösande faktorn.

  För mig är Ryssland ett väldigt speciellt land och håller med Kreml och Putin
  Navalny har ingen plats i rysk politik.
  Kanske hans plats är där han befinner sig nu?

  https://www.youtube.com/watch?v=7R1ZIlykDoE

  Belarus och Ryssland är ungefär samma kultur och tradition.
  Men materiellt är de här två länderna väldigt olika.
  Belarus är (enligt mig) ett av världens mest välskötta I-länder.
  Med vad jag betraktar en blandekonomi.
  Förutom viktiga naturtillgångar är Ryssland en fri marknad av västerländsk modell.
  Med blandat resultat.

  Båda de här länderna lockar mig.
  Var och en på sitt sätt.
  Ukraina lockar mig inte alls.
  Det landet är förrått.
  Går troligtvis aldrig att reparera till allas belåtenhet.

 3. Skryten som löd ”the baddest military in the galaxy” ekar tomt nu då lögnimperiets vapenförråd visar sig vara räcka si så där en vecka i händelse av ett krig mot säg Kina. Det säger en amerikansk tankesmedja

  ”The U.S. defense industrial base is not adequately prepared for the international security environment that now exists. In a major regional conflict—such as a war with China in the Taiwan Strait—the U.S. use of munitions would likely exceed the current stockpiles of the U.S. Department of Defense. According to the results of a series of CSIS war games, the United States would likely run out of some munitions—such as long-range, precision-guided munitions—in less than one week in a Taiwan Strait conflict. The war in Ukraine has also exposed serious deficiencies in the U.S. defense industrial base and serves as a stark reminder that a protracted conflict is likely to be an industrial war that requires a defense industry able to manufacture enough munitions, weapons systems, and matériel to replace depleted stockpiles.”

  https://www.csis.org/analysis/empty-bins-wartime-environment-challenge-us-defense-industrial-base

  Vad säger ”Ryssland experten” Oksanen om det sorgliga läget för USA – slut på ammunition efter en veckas krig!

 4. Hur lång tid kommer det att ta innan lögnimperiets vapenförråd ifylls igen till fullo? 12 år!🤣
  Det är en republikanska senator som säger det (tråkigt för ryssofober, han är inte en som de kallar alla med avvikande åsikt en ”Putin anhängare”). NJUT!!!🤗🤗🤗

  ”Republicans in Congress have introduced a resolution seeking to halt US aid to Ukraine, citing the massive cost to taxpayers, the risk of escalation with Moscow and the toll on America’s own arsenal after some $30 billion in arms transfers.

  Led by Florida Rep. Matt Gaetz, 11 Republicans put forward the “Ukraine Fatigue Resolution” on Thursday, which states that Washington “must end its military and financial aid to Ukraine” while urging “all combatants to reach a peace agreement.”

  “President Joe Biden must have forgotten his prediction from March 2022, suggesting that arming Ukraine with military equipment will escalate the conflict to ‘World War III,’” Gaetz said in a press release announcing the resolution. “We must suspend all foreign aid for the war in Ukraine and demand that all combatants in this conflict reach a peace agreement immediately.”

  Arguing that the United States is in a period of “managed decline,” Gaetz said the problems will only get worse if the government continues to “hemorrhage taxpayer dollars” in a foreign conflict.

  Zelensky takes credit for derailing Minsk agreements READ MORE: Zelensky takes credit for derailing Minsk agreements
  The resolution includes a list outlining the staggering American military largesse for Ukrainian forces since last year, stating that “munitions donated to Ukraine have severely depleted United States stockpiles, weakening United States readiness in the event of conflict.”

  It went on to to cite a recent report by the Center for Strategic and International Studies which found that, at the current rate of production, it will take more than 12 years to replenish the US stock of Javelin missiles, underscoring the strain on American arsenals.”

  Ta del av allt detta från ett av de mest betrodda tankesmedjorna som ryssofober brukar åberopa CSIS (Center för Strategic & International Studies) 😜

  https://www.csis.org/analysis/empty-bins-wartime-environment-challenge-us-defense-industrial-base

 5. Det finns ingen konspiration här. Nato med Usa i spetsen där lill-brittanien ingår ligger bakom dessa. Sedan om Europas största hyena Polen eller någon av dom 3baltiska dvärgarna assisterat på något sätt tvivlar jag inte sekund på,även Sverige verkar EJ ha rent mjöl i påsen. Usa, Nato sprängde dessa punkt. Men dom kriminella gangstrarna kommer självfallet inte utreda sina egna vidriga brott. När har dom gjort de? Blodtörstiga parasiter som gått över ALLA farliga gränser. Undrar vad som hade hänt hela året som gått om inte Putin var ledare. Detta hade kunnat bli kärnvapenkrig sedan längesen pga så många vidriga händelser från Usa ledda Nato och även EU. Det är ärligt tur att Putin varit den som lett Ryssland under hela denna kris

  • Europas hyena (polen) och Baltiska länderna som tro sig vara något tigger om att bli mosade av Ryssland. Russia should oblige👋🏾👋🏾👋🏾!

 6. Lögnimperiet är skyldig världen en förklaring vad gäller sabotaget mot Nordstream

  ”More than four months after the explosion of Nord Stream pipelines, a shocking report by US investigative journalist Seymour Hersh released on Wednesday has once again ignited international public opinion. The report provides details of how the US intelligence agencies planned the sabotage under the order of US President Joe Biden and how the US Navy carried out the bombing with the cooperation of the Norwegian forces. After the report was published, Washington quickly denied it. But simply using the phrase ”fake news” is obviously not convincing.”

  https://www.globaltimes.cn/page/202302/1285178.shtml?id=12

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here