Läckt dokument: USA förväntar sig inte fredssamtal mellan Ryssland och Ukraina i år

2
960

USA och allierade har aktivt motsatt sig fredsöverenskommelse mellan Ryssland och Ukraina. USA och Storbritannien motverkade exempelvis det fredsavtal mellan Ukraina och Ryssland som var nära i mars enligt en rapport av Israels dåvarande premiärminister Naftali Bennet. Fredsinitiativ av Turkiets president Erdogan och av Israels premiärminister Bennet.

 

Denna artikel av Dave DeCamp – 12 april har först publicerats på Antiwar.com https://news.antiwar.com/2023/04/12/leaked-document-says-us-doesnt-expect-russia-ukraine-peace-talks-in-2023/

En bedömning av Defense Intelligence Agency (DIA) som har läckt ut online säger att USA förväntar sig att kriget i Ukraina kommer att fortsätta in i 2024, utan några fredssamtal mellan de stridande parterna, rapporterade The Washington Post på onsdagen.

”Förhandlingar för att avsluta konflikten är osannolikt under 2023 i alla scenarier”, säger DIA-analysen. Dokumentet säger att även om Ukraina återtar en ”betydande” mängd territorium från Ryssland och ”ohållbara förluster av ryska styrkor” kommer det inte att leda till fredssamtal.

En annan läcka, även rapporterad av WP, säger att USA tror att det är osannolikt att Ukraina kommer att återta något betydande territorium i sin förväntade motoffensiv, en skarp kontrast till vad Biden-administrationen har sagt offentligt. Enligt WP kan båda dokumenten stärka argumentet om att USA borde driva på för förhandlingar.

På frågan om DIA-bedömningen sa en amerikansk tjänsteman till WP att det är upp till Ukrainas president Volodymyr Zelensky att prata med Ryssland, vilket visar Washingtons bristande intresse för att främja fredssamtal. Biden-administrationen har avrått från fredssamtal genom hela kriget, bland annat nyligen, genom att avvisa idén om Peking som medlare.

Vita huset gick också explicit ut mot en vapenvila eller en paus i striderna innan Kinas president Xi Jinping reste till Moskva. Utrikesminister Antony Blinken sa att världen ”inte bör låta sig luras” av några kinesiska rop om fred.

DIA:s bedömning säger att det ”mest troliga scenariot” i Ukraina är att båda sidor bara gör ”marginella” vinster på slagfältet. Den säger att ett utmattningskrig för den ukrainska sidan skulle kunna öka ”kritiken” mot hur kampen mot Ryssland bedrivs, och ”göra ledarskapsändringar mer sannolika”.

Dokumentet säger att Ukraina också skulle kunna svara på en långvarig konflikt genom att försöka attackera fler mål inne i Ryssland. Ett annat läckt dokument antyder att Zelenskij skulle använda långdistansvapen från USA för att träffa ryskt territorium i fall att Washington beslutar sig för att ge dem till Kiev.

Många har ifrågasatt denna läcka. Är det en riktig läcka eller är det ett planterat fall som har politiska syften?

En av de kritiska rösterna är Moon of AlabamaMore Doubts About The LeakedBriefing Slides Updated

”Det här ser för mig ut som att någon nu bitvis matar ytterligare ”underrättelser” till de olika kanalerna. Var och en av dem har olika historier. Om det här är från en och samma hög med dokument, varför ser det ut som att dessa medier har samordnat vem som tar på sig vilken bild?”

Naked Capitalism är Lambert Strether och Yves Smith också tveksamma om vad detta är:

Yves och jag diskuterade den här saken. För oss förefaller det anmärkningsvärt ”välordnat”; kanske skriven, utifrån ledtrådar i ton och struktur, av en annan instans än ”reportern”. Den centrala karaktären i den alltför snäva berättelsen, ”OG”, spelaren, tros vara en kristen, en vapenentusiast och något av en ledare för en grupp missnöjda tonåringar på Discord-servern där dokumenten hittades. Hans motiv med att placera dokumenten där verkar ha varit att befästa sin auktoritet och sitt moraliska övertag över gruppen. Samtidigt verkar ”OG” nästan perfekt beräknad för att passa in prydligt i ”fascistiska förrädare”-hålet i liberala sinnen. Jag undrar om vi någonsin kommer att hitta honom? Man kan se ”Jakten på OG”-berättelsen fortsätta i många veckor, bra jobbat. […] När det gäller cui bono påpekar Yves att det självklara nästa steget är att anta den skadliga Restrict Act och utöva auktoritet över ännu en plattform, Discord.

Och så plötsligt ”hittas” källan:

New York Times: Leader of Online Group Where Secret Documents Leaked Is Air National Guardsman

Det är nu totalt kaos i Washington, som Seymour Hersh menade  i https://www.globalpolitics.se/ukraina-hur-bedoma-fienden/

”Det är ett fullständigt sammanbrott mellan Vita husets ledning och underrättelsetjänsten”, sa en underrättelsetjänsteman till Hersh.

Det får Moon of Alabama att ta upp följande frågor:

Om det är ont blod mellan militären eller underrättelsetjänsten och Vita huset kan hela ”läckagehistorien” ha planterats för att begränsa Vita husets alternativ.

Relaterat
Varför Ukraina kan anta Kinas fredsplan.
Ett potentiellt ”scenario” för fredsförhandlingar mellan Ukraina och Ryssland.
Manifestation i Berlin för fredsavtal och mot vapenstöd till Ukraina.
Diskussion mellan känd svensk ”Ukraina-journalist” i MSM, och mig.

Föregående artikelFörsoning mellan Syrien och Saudiarabien
Nästa artikelFrån Ukraina till Ryssland till Kina till Syrien – vad är sambandet?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

2 KOMMENTARER

 1. Dokumenten är ett typiskt förvirrings- material från det fascistiska Amerikanska militärkomplexet. Låt publiken stirra sig blint på en endaste ”punkt.” Vänd blickarna bort från en ny förberedande explosiv gungning.

  Artikeln nedan är från InfoBrics
  Januari 31 2023

  Plan att blockera rysk sjöfart i Östersjön bryter mot folkrätten och kan provocera fram krig
  Ahmed Adel, Kairo-baserad geopolitik och politisk ekonomiforskare

  Västerländska avsikter att beväpna Estland med de modernaste typerna av konventionella vapen som kan riktas mot Sankt Petersburg, liksom installationen av ett medeldistans anti-missilförsvarssystem, tyder på att det baltiska landet vill utmana Ryssland trots dess militära knappt ens har tillräckligt med professionella soldater för att sätta in en enda bataljon. Samtidigt, och lika provocerande, diskuterade estniska myndigheter ett införande av en 24 nautisk mils kustzon i Finska viken för att begränsa navigeringen av ryska fartyg.

  Det har visat sig att Estland är en mycket aktiv anti-rysk stat som hoppas att dess handlingar kommer att få västerländska hyllningar och belöningar. Men i strävan efter detta mål går det baltiska landet så långt som att vilja bryta internationell lag genom att begränsa rysk sjöfart i de vatten som det har rätt att navigera genom.

  Moskva har upprepade gånger varnat för att försök att sätta in offensiva Nato-vapen omedelbart kommer att provocera fram repressalier. Genom att Estland vill placera ut vapensystem som kan rikta sig mot Rysslands näst största stad kan det inte uteslutas att den ryska militären kommer att sätta in Iskander-systemet eller annan typ av vapen för att helt täcka Estlands hav, land och luftterritorium.

  Det erinras om att Litauen försökte blockera den ryska ekklaven Kaliningrad 2022 genom att stoppa järnvägs- och vägtransporter och försökte motivera åtgärden på grund av EU:s sanktionsregim. Detta misslyckades snabbt eftersom en militär och ekonomisk blockad kan leda till en ”casus belli” – en orsak till krig, som inte skulle försäkra Litauen under Natos artikel om ”ömsesidigt försvar”.

  Större europeiska Nato-länder roterar sina förband, liksom militär utrustning, inklusive flyg och F-16 stridsflygplan, i de baltiska länderna. De baltiska länderna är fulla av utländska soldater och utrustning då de själva inte kan garantera sin egen säkerhet trots att de genomför en politik som är extremt provocerande och fientlig mot Ryssland.

  Den ryske ambassadören i Tallinn, Vladimir Lipayev, som avslöjade att västländer planerar att förse Estland med de modernaste typerna av konventionella vapen, sa också att anglos hade ett intresse av att skapa en anti-rysk utpost i det baltiska landet för att bära ut ekonomisk, politisk, kulturell och militär press på Ryssland.

  De baltiska länderna leker dock med elden då Ukrainakriget har visat att Ryssland är kapabelt att demilitarisera fientliga stater. Till och med Ukraina, som har alla västvärldens resurser bakom sig och den näst största armén i Europa efter Ryssland, misslyckas med att hejda strömmen av krig och territoriella förluster.

  Med den ukrainska militären som verkar vara på väg mot en förestående kollaps 2023, eskalerar USA och Storbritannien spänningarna så att en kontinuerlig konflikt kan tömma Rysslands resurser och uppmärksamhet. En internationaliserad strävan att involvera så många länder som möjligt i en konfrontation med Ryssland riskerar bara länder under marionettstatus för rysk vedergällning, vilket Ukraina visar.

  Som sagt, om Estland skulle blockera ryska fartyg, kan det inte skyddas enligt Natos artikel 5 eftersom det initierade fientligheten genom att bryta mot internationell lag. Förståeligt nog vill EU:s ledande länder inte utsättas för en rysk motattack, varför Baltikum och Polen istället används som kanonmat – precis som Ukraina just nu gör.

  I och med Sovjetunionens sammanbrott 1991 kom man överens om en skiljelinje i mitten av Finska viken mellan Ryssland och det nyligen självständiga Estland. Från denna mittlinje drog sig Finland och Estland tre kilometer tillbaka för att tillåta Ryssland en sex kilometer lång kanal för fri passage för ryska handels- och militärflottor, vilket faktiskt gör dessa internationella vatten. För att blockera Ryssland i Finska viken är det nödvändigt att Finland genomför samma politik. Om Tallin ensidigt inför en sådan zon i sina territorialvatten, har Ryssland möjlighet att använda den finska delen av viken.

  För närvarande finns det inget som tyder på att Finland planerar att blockera ryska fartyg. Om Finland och Estland skulle blockera rysk sjöfart, skulle Moskva ha ett starkt skäl att överklaga till FN:s havsrättskonvention, något som säkerligen skulle förödmjuka ett land som Finland som gärna är stolt över att påstås följa internationell rätt mycket strikt.

  Därför, även om den estniska sidan kan vara entusiastisk när det gäller att genomdriva antiryska åtgärder för att uppmuntra angloländer, finns det en sannolikhet att regionala länder som Finland och Tyskland inte kommer att vilja ha en ny front av spänningar med Ryssland och kommer att försöka tvinga Östersjö-landet att dämpa sin attityd.

  Plan to blockade Russian shipping in Baltic Sea breaks international law and could provoke war
  https://infobrics.org/post/37618

  • Fast territorialvattengränsen för europeiska länder är bara 12 sjömil, d.v.s. bara 22,2 kilometer. Vatten utanför den linjen är internationella farvatten alla länder får använda, enligt havsrättskonventionerna, alla civila som alla militära fartyg.

   De danska bälten och Öresund kan bli knepigare för icke-svenska och icke-danska militära fartyg att passera. De är strikt danska respektive svenska vatten. Östersjön har ingen Montreux-konvention som reglerar fartygstrafik in i Svarta havet och där ryska militära fartyg alltid får passera Bosporen om Ryssland och
   Turkiet inte är i krig med varandra. Ryska skepp hemmahörande i Svarta havet får dessutom alltid återvända till en hamn i Svarta havet.

   Vi skulle hos oss verkligen behöva en Montreux-konvention för Östersjön, som då i princip bara då tillåter militära fartyg från våra egna Östersjöländer, och vi kan undvika en kraftig främmande upprustning och främmande makters uppladdning i vår gemensamma Östersjö.

   Men Finland och Estland kan inte i fredstid hindra vare sig rysk civil handelssjöfart eller militära fartyg i Finska viken. I tid av konflikt kommer Kronstadtbasens eller från Baltijskbasen ryska mycket tysta diesel-elektriska ubåtar (en amerikansk admiral kallade de nya ryska d/e-ubåtarna för oceanens ”Svarta hål”) att sänka dessa estniska och finska krigsfartyg.

   Problemet lät snarare bli utpassagen ur Östersjön genom Bälten/Öresund till Nordsjön (d.v.s. Kattegatt/Skagerrak). Här skulle Öresundsregionen däremot bli rejält hårt åtgången militärt i en konflikt om ryska ytfartyg hindras utpassage.

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here