Nobelpriset till FN:s livsmedelsprogram – medan hungern och miljardärernas tillgångar ökar i världen

12
2397
Taken while over in Dublin for a couple of weeks. There seem to be a few statues called ’Famine’ dotted around the city. Bild på Creative Commons.

 

Sedan artkeln första gången publicerades har jag i vår publicerat denna artikel Samt denna Hur klarar USA coronan – matbrist på gång?

Hunger. Skepp lastas med korn. (© Copyright John Fiddes and licensed for reuse under Creative Commons Licence)
Ingress: FN:s livsmedelslprogram WFP får Nobels fredspris i år.

Livsmedelsprogrammets chef David Beasley säger enligt DNatt”Fyra gånger fler kan dö av hunger än av covid.

Michael Winiarski på DN skrev i april ”Coronaviruset skiljer inte mellan fattig och rik. Men pandemin och den kollapsade ekonomiska världsordningen blottlägger på ett brutalt sätt de sociala klyftorna i världen, såväl mellan som inom länderna. Inom några månader kan vi stå inför svältkatastrofer ”av bibliska proportioner”, varnar FN.” Coronapandemin kan bli en hungerpandemi Liknande rapporter i andra medier.

Sveriges Radios rapport på morgonen 29/4 är litet mer positiv trots rubriken ”Trots den allvarliga coronapandemin finns det på den globala marknaden god tillgång till viktiga matråvaror som vete och ris. Det anser FAO, FNs organ för livsmedel och jordbruk. Men att få fram råvarorna till folk som behöver dem lokalt är ett mycket större problem och om skördarna i sommar slår fel kan en redan skör coronavärld få enorma problem.” Hotande matkris väntar.

I själva verket är hunger onödigt med ett annat, mer rättvist och mera demokratiskt system, som jag skrev sommaren 2019. ”Antalet svältande och undernärda människor ökar för tredje året i rad visar en ny FN-rapport. Var nionde på jorden har inte tillräckligt att äta och målet som alla länder skrivit på att stoppa hungern i världen om ett decennium blir allt svårare att nå. 820 miljoner människor har inte tillräckligt att äta. Hungern fortsätter att öka. Snabb minskning väntas med demokratisk ekonomi! Även väsentligen under coronatider.

* Med 820 miljoner hungriga förra sommaren enligt FN, och FN:s beräkningar om en sannolik klar ökning av antalet svältande är det tyvärr inte orimligt att tala om 1000 miljoner hungriga.

Denna något äldre artikel nedan från norska ”Midtifleisen” (Mitt i nyllet) har vänligen översatts av en norrbottning Sjefen for Verdens matvareprogram advarer om sultpandemi av bibelske proporsjoner.


Chefen för världens matprogram varnar för svältkatastrof av bibliska proportioner i detta tal.

Chefen för World Food Program varnar för hungerpandemier av bibliska proportioner i denna transkription av kommentar från David Beasley, chef för World Food Program (WFP), till FN: s säkerhetsråd virtuella session.

Han säger: När vi arbetar med en Covid-19-pandemi, ser vi också en hungerpandemi. I mina samtal med världsledarna under de senaste månaderna, innan coronaviruset till och med blev ett problem, sa jag att år 2020 skulle möta den värsta humanitära krisen sedan andra världskriget, av flera skäl. Som krigen i Syrien och Yemen. De allt svårare kriserna på platser som Sydsudan, Burkina Faso och den centrala delen av Sahelregionen. Ökengräshoppor finns i stora svärmare i Afrika.

Och oftare naturkatastrofer och förändrade vädermönster. Libanons ekonomiska kris som drabbar miljoner syriska flyktingar. Kongo, Sudan, Etiopien. Och listan fortsätter. Med Covid-19, vill jag betona att vi inte bara står inför en global hälsopandemi, utan också en global humanitär katastrof. Miljontals civila som lever i konflikt-härjade länder, inklusive många kvinnor och barn, kan drivas till hungersnöd, och svält av hungersnöd är en verklig och farlig möjlighet. Det här låter riktigt chockerande.

821 miljoner människor lägger sig hungriga varje natt runt om i världen,och som den nya globala rapporten om livsmedelskris som publiceras idag visar, finns det ytterligare 135 miljoner människor som är i gränszon till hunger eller värre. Men nu visar analysen av World Food Programmet att på grund av koronaviruset kan ytterligare 130 miljoner människor pressas till hungersnöden i slutet av 2020. Det är totalt 265 miljoner människor.

Världsmatprogrammet ger varje dag en räddning till nästan 100 miljoner människor, en ökning från cirka 80 miljoner för bara några år sedan. Detta inkluderar cirka 30 miljoner människor som bokstavligen är beroende av oss för att hålla oss vid liv.

Om vi inte kan nå dessa människor med den livräddande hjälp de behöver, visar vår analys att 300 000 människor kan svälta ihjäl varje dag under en tremånadersperiod.
Redaktören: Det blir 27 miljoner…
Detta inkluderar inte ökningen av hunger på grund av Covid-19. I värsta fall kan vi få en hungersnöd i cirka tre dussin länder, och i tio av dessa länder har vi redan mer än en miljon människor i varje land som är i färd att dö av hunger.

Det finns också en verklig fara att fler potentiellt kan dö av de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 än från själva viruset. Det är därför jag talar om en hungerpandemi. Det är avgörande att vi samlas som ett enat globalt samhälle för att besegra denna sjukdom och skydda de mest utsatta nationerna och samhällena från potentiellt förödande effekter. Låsningar och ekonomisk lågkonjunktur förväntas leda till en stor inkomstbortfall bland de arbetslösa.

Privata överföringar från utlandet kommer också att minska kraftigt – detta kommer att skada länder som Haiti, Nepal och Somalia, för att bara nämna några. Förlusten av turistinkomster kommer att skada länder som Etiopien. De kraftigt fallande oljepriserna i låginkomstländer som Sydsudan kommer att ha en betydande inverkan då olja står för 98,8% av den totala exporten. Och naturligtvis, när givarländernas inkomst minskar, hur mycket kommer de att satsa på livräddande utländskt bistånd?

Taken while over in Dublin for a couple of weeks. There seem to be a few statues called ’Famine’ dotted around the city.

De ekonomiska och hälsoeffekterna av Covid-19 är mest oroande för samhällen i länder i hela Afrika och i Mellanöstern, eftersom det finns en risk att viruset kan orsaka ytterligare skador på människors liv och försörjning som redan har det svårt. WFP och våra partners gör vårt yttersta för att hjälpa dem, vi gör allt vi kan. Vi vet till exempel att barn är särskilt utsatta för hunger och undernäring, så vi prioriterar hjälp för dem. Nu är 1,6 miljarder barn och unga borta från skolan på grund av lockdown.

Nästan 370 miljoner barn missar näringsrika skolmåltider och deras immunitet kan minska. World Food-programmet är den logistiska ryggraden i den humanitära sektorn. Detta är ännu viktigare nu i den globala ansträngningen att övervinna denna pandemi. Vi har levererat miljoner bitar personlig skyddsutrustning, tester och ansiktsmasker till 78 länder på uppdrag av Världshälsoorganisationen. Vi driver också humanitär lufttransport för att få hälso- och sjukvårdspersonal, sjuksköterskor och humanitär personal till länder som behöver hjälp, särskilt medan passagerarflygtrafiken i princip är stängd. Men vi måste göra så mycket mer.

Först och främst behöver vi fred. Som generalsekreteraren nyligen sa mycket tydligt är global vapenvila viktigt. För det andra behöver alla parter som är inblandade i konflikter ge oss snabb och obehindrad humanitär tillgång till alla utsatta samhällen, så att människor kan få den hjälp de behöver.

Vi behöver också se till att humanitära varor och kommersiell handel fortsätter att fungera eftersom detta är livslinjen för globala livsmedelssystem såväl som den globala ekonomin. Försörjningskedjorna måste fortsätta att fungera om vi ska övervinna denna pandemi och få fram mat där den behövs. Man motstå frestelsen att införa exportförbud eller importsubventioner, vilket kan leda till prisökningar och nästan alltid slår tillbaka.

World Food Programmet arbetar nära myndigheterna för att bygga och stärka nationella skyddsnät. Detta är avgörande just nu för att säkerställa rättvis tillgång till hjälp och för att upprätthålla fred och förhindra ökande spänningar mellan samhällen. För det tredje behöver vi samordnade åtgärder för att stödja livräddande humanitärt bistånd.

Till exempel planerar World Food-programmet att placera mat och kontanter i förväg under tre månader för att hjälpa verksamheter i prioriterade länder. Vi ber givarna att påskynda 1,9 miljarder dollar i redan utlovat finansiering så att vi kan bygga lager och skapa dessa livräddande reserver och skydda dem som är mest utsatta för effekterna av störningar i leveranskedjan, råvarubrist, ekonomiska skador och lockdowns.

NI förstår förmodligen exakt vad jag pratar om.Vi ber också om ytterligare 350 miljoner dollar för att etablera ett nätverk av kuntpunkter för logistik och transportsystem för att hålla humanitära leveranskedjor rörliga runt om i världen. De kommer också att tillhandahålla fältsjukhus och medicinsk evakuering till frontlinjen för humanitära och hälso- och sjukvårdspersonal efter behov och strategiskt.

Ärade församling, för två år sedan, antog säkerhetsrådet en milstolpe då det erkände och fördömde det förödande mänskliga lidande till följd av fattigdom och hunger på grund av konflikter. Resolution 2417 framhöll också behovet av system för tidiga varningar, och idag är jag här för att varna i tidig fas. Det finns ingen hungersnöd ännu.

Men jag måste varna er att om vi inte förbereder oss och agerar nu – för att säkerställa tillgång, undvika brist på finansiering och störningar i handelssystemet – kan vi möta flera hungersnöder av bibliska proportioner inom några månader. De beslut vi tar kommer att avgöra vår framgång eller misslyckande med att bygga hållbara livsmedelssystem som en grund för stabila och fredliga samhällen. Sanningen är att vi inte har tiden på vår sida, så låt oss agera klokt – och låt oss agera snabbt. Jag tror att med vår expertis och partnerskap kan vi samla de team och program som behövs för att se till att Covid-19-pandemin inte blir en humanitär katastrof- och livsmedelskris.

FN: s World Food Program är världens största humanitära organisation som räddar liv i nödsituationer, bygger välstånd och stödjer en hållbar framtid för människor som återhämtar sig från konflikter, katastrofer och effekterna av klimatförändringar.

Kommentar på Midtifleisen (Mitt i nyllet): Beasley nämner coronaviruset, men säger att fler skulle kunna dö av de ekonomiska konsekvenserna av Covid-19 än av själva viruset. Vårt ekonomiska världssystem är till en början kannibalistiskt, men de drakoniska åtgärderna har gjort hungersituationen dubbelt så besvärlig. Till politiker och hälsoexperter som beslutade att stänga av världsekonomin: Är ni medvetna om vad ni har gjort ?!

 


(Från en annan artikel jag publicerat.)

Hungern fortsätter att öka. Snabb minskning väntas med demokratisk ekonomi!

Sveriges radio och andra media rapporterar:

* Antalet svältande och undernärda människor ökar för tredje året i rad visar en ny FN-rapport. Var nionde på jorden har inte tillräckligt att äta och målet som alla länder skrivit på att stoppa hungern i världen om ett decennium blir allt svårare att nå.

 • 820 miljoner människor har inte tillräckligt att äta.
 • Utvecklingen är stick i stäv med FN:s hållbara utvecklingsmål inför år 2030 då ingen människa längre ska behöva gå hungrig.
 • Värst är läget i Östafrika där var tredje person är undernärd.
 • Orsaken enligt FN-rapporten är att ekonomin utvecklas svagt i många råvaruexporterande medelinkomstländer samtidigt som klyftorna mellan rika och fattiga ökar.
 • Klimatförändring och konflikter spelar också in.
 • Totalt har två miljarder personer på jorden en osäker livsmedelsförsörjning där de inte alltid har råd att äta sig mätta på näringsrik mat. Det gäller även åtta procent av befolkningen i Europa och Nordamerika. SR: Allt fler undernärda på jorden.

Referens: The State of Food Security and Nutrition in the World 2019. Safeguarding against economic slowdowns and downturns. FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO.


 

Kommentarer och förslag till lösning:

Hungern dödar 9 miljoner människor varje år, vilket motsvarar en och en halv förintelse.
En miljard människor kämpar en daglig kamp för att få tillräckligt med mat med tillräckligt näringsinnehåll för att leva och utvecklas normalt.
Världen producerar mat för att föda 12 miljarder människor, så problemet är inte brist på mat, problemet är fördelning – eller mer exakt; det system som de kallar kapitalismen. Det är det här de kallar för kapitalism. Del 1.

Enligt rapporten den ekonomiska utvecklingen huvudorsak. Men problematiken och orsaken är djupare än så.

I själva verket är ”vårt” primitiva och orättvisa ekonomiska system –kapitalismen- huvudorsak.

Teckning av Carlos Latuffe

Konflikter lyfts fram. Dessa drivs främst av kapitalismens hårda kamp om naturtillgångar och marknader. Oljan i Irak, Libyen, Iran och Venezuela är främsta förklaringen till USA:s krig där. Afghanistan är rikt på naturtillgångar. Syrien har olja, men råkade vilja sträva efter oberoende från USA-imperialismen och behålla goda relationer till Ryssland och Kina.

Entydig statistik visar på ökad ojämlikhet och ökad arbetslöshet och undersysselsättning sedan många år tillbaka i vår kapitalistiska värld.

Tjugosex människor har lika stora tillgångar som hälften av jordens befolkning – dvs c:a 3 800 000 000 individer. Oxfams rapport. Enligt denna Oxfam-rapport ökade 2 200 miljardärer sin förmögenhet med 12% under 2018, medan den fattigaste hälften har minskat sina tillgångar med 11%. Kort sagt, de rika blir rikare och fattiga fattigare.

Hade vi använt den enorma rikedom som samlats hos endast 26 personer på planeten kunde vi lösa alla sociala problem som mänskligheten står inför!
Ökningen av tillgångarna för världens miljardärer år 2017 var 7 gånger större än vad det kostar att helt upphäva fattigdomen!
Kapitalismens sanning är att den på 200 år inte har kunnat lösa mycket grundläggande mänskliga behov.
Sanningen om kapitalismen är att den ekonomiska ojämlikhet som råder i världen aldrig har varit större än de är idag.


Hur ser det ut i världens ledande ekonomi, USA?
Stor ojämlikhet, flest miljardärer. Enligt FN finns i USA en extrem fattigdom “som gränsar till grymhet”. Miljoner amerikaner har inte tillgång till hälsovård och tillräckligt med mat, på grund av en omfattande minskning av välfärdsprogrammet. Över 43 miljoner amerikaner lever i fattigdom. 13 miljoner av dem är barn. Det betyder att varje femte barn i USA växer upp i fattigdom. Fler än ett av fem amerikanska barn är hemlöst! Här.

Varför ska vi ha det så? finns ingen demokratisk eller förnuftig anledning.


Lösningen? En demokratisk socialistiskt värld.

Hälften av invånarna i kapitalismens centrum, i USA,under 35 år säger att de föredrar att leva i ett socialistiskt samhälle enligt en aktuell undersökning. En opinionsundersökning. visar att 61% av amerikanerna under 24 år är för socialismen. Opinionsundersökning 2.
Om inte de unga amerikanerna har ett lika tydligt förhållande till innehållet i villkoren som de norska kommentatorerna, så har de åtminstone förstklassig kunskap om livet i det kapitalistiska USA – och det suger.

* Och det är ingen enstaka undersökning!

YouGov har genomfört opinionsundersökningar där man regelbundet frågat folk om deras uppfattning om socialism och kapitalism. Bland unga väljare (18-24 år) var det i januari 2016 43% som «såg positivt på socialismen» mot 26% som «såg negativt» på den.
YouGov skriver också ”Nearly half (48%) of all Americans have an unfavorable opinion of socialism, the poll finds. This is essentially unchanged from a survey conducted in May 2015, when 51% expressed negative feeling about the ideology. 29% now hold a favorable opinion of socialism, up only slightly from 26% over the same period”. Yougov

I en opinionsundersökning juni-oktober 2009 av BBC World Service med 29 000 svarande i 27 länder (BBC World Service. Poll. Wide dissatisfaction with capitalism – twenty years after fall of Berlin wall). Endast 11 % menade att kapitalismen fungerade väl och att ökad reglering inte var en bra idé. Dubbelt så många som 11 %, 23 %, menade att kapitalismen var fundamentalt bristfällig och att ett nytt ekonomiskt system ”a new economic system” behövdes. En majoritet, 67 %, menade för övrigt att regeringar borde fördela välstånd mera jämnt.
* En annan opinionsundersökning i USA 2009 fann att endast 53 % av de svarande ansåg att kapitalism var överlägset socialism. Bland dem som var under 30 år föredrog 37 % kapitalism medan 33 % föredrog socialism. (New Poll: Socialism is Gaining Popularity in America. Cleveland Leader, 9 april 2009.)
* Man kan också notera att 45 % av de svarande i en opinionsundersökning i USA år 1987 trodde att det berömda uttrycket Karl Marx Kritik av Gotha-programmet (De tyska socialdemokraternas program 1875) ”från var och en efter dennes förmåga, till var och en efter behov” fanns inskrivna i USA:s författning. (Poll on Constitution Boston Globe Magazine 13 september 1987.)
ALLTSÅ, en annan med demokratisk och mer jämlik värld är inte bara möjlig – den är nödvändig och den har stöd i människosläktets utveckling, och genetik (Se t.ex. Göran Greiders bok ”Den solidariska genen” som väl och balanserat sammanfattar kunskap om ”människans natur”).
Kapitalism is not working images
-I en frågeundersökning 2011 uppfattade 40 % av tillfrågade i ett representativt befolkningsurval i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 60 % såg negativt på ordet ”socialism. Politico.
-I representativ undersökning 2012 av Pew Research uppfattade 40 % i USA ordet ”capitalism” som negativt, medan 50 % såg det positivt. Sextio procent 60 % såg negativt på ordet ”socialism”. Två år tidigare var 37 % negativa till ”capitalism” medan 52 % var positiva. (”Capitalism is on the decline in America -at least the word is”).

– En annan undersökning påvisar minskad tilltro till kapitalismen i bl.a. Ryssland. Detta var en klusterbaserad intervjuundersökning med en felmarginal på 4-4,5 %. (Bild nedan).
Pew Research Anniv-of-Fall-of-Soviet-Union-20110044


Förslag på några punkter för demokratisk socialism

-De centrala produktionsmedlen, kontrollen över naturresurser hamnar i folkets händer, rimligen via valda ombud. Då kan ekonomin planeras långsiktigt. Redan i de mycket fattiga länderna Sovjet och Kina kunde detta ske trots brist på demokrati. Man kan planera in så att alla har arbete (som gick då);
-Och än bättre under demokratiska former!;

-Miljö- och klimatfrågan kan hanteras seriöst, problemen kan lösas, inte som nu;
-Kreativitet kan uppmuntras som nu;
-Hårdare arbete och mer studier ger rimligen mer ersättning;
-De som arbetar kan få betydligt större inflytande på arbete lokalt och mer aktivt delta i planeringen och diskussionen om samhällets mål – dvs. ökad demokrati;

-Tryck-, yttrande-, religionsfrihet ska vara bättre än idag – folk ska inte straffas för sina åsikter (undantag rasism etc som nu);
-Genom att media, eller en stor del av media i alla fall, ägs av samhället blir möjligheterna till en allsidig debatt större än nu, rimligen;

-Om majoriteten så vill (vilket är mycket troligt) blir det ett samhälle som präglas av mycket större ekonomisk och social jämlikhet, ingen/liten arbetslöshet och större trygghet.
-Samarbete mellan socialiserade företag gör att kostsamt dubbelarbete (och industrispionage kan elimineras);
-Självklart ska man kunna få byta jobb, oklart hur man kommer att vilja sköta det, kanske blir det olika i olika länder;
-Saklig och om möjligt vetenskaplig baserad kunskap ersätter vilseledande reklam -(men kan förmedlas lika slagkraftigt och ”roligt”).

För detta behövs massrörelser med bas i arbetarklassen och klart utformade, mer konkreta program än dagens för en demokratisk, socialistisk värld.

Det gäller att i fråga efter fråga ge information om och förslag på hur detta ska ske. De förslag jag hittills sett måste utvecklas! Vi måste satsa på kamp för en bättre och rättvisare värld och inte inbilla oss att dagens är den bästa möjliga. Vi måste kritisera, avslöja och bekämpa de av dagens ledare som försvarar och klamrar sig fast vid orättvisorna.

Relaterat.
Hur klarar USA coronan – matbrist på gång?
Svälten kan öka dramatiskt i världen!? Snart 1000 miljoner hungriga enligt FN.Det är det här de kallar för kapitalism. Del 1.
Det är det här de kallar för kapitalismen (del 2).
Världens rikaste har blivit rikare. Samlas i Davos för odemokratiska möten.

Föregående artikelSyrien: Oljetjuvarnas kartell eller progressiva fronten?
Nästa artikelVarför dröjer slutrapporten från rättegången mot Julian Assange?
Anders Romelsjö (red)
Anders Romelsjö är redaktören för Global Politics. Han drev tidigare under sex år bloggen Jinge.se som nu främst är ett arkiv med tusentals artiklar. Aktivist i den antiimperialistiska rörelsen på 1970-talet. Han har en bakgrund som läkare och professor med inriktning på forskning om alkohol, droger och folkhälsa.

12 KOMMENTARER

 1. Nobelpriset borde ges till BDS – Boycott Divest and Sanction rörelsen – som sedan 2005 har på fredligt sätt mobiliserat människor världen runt att bojkotta varor och tjänster från Apartheid israel. BDS rörelsen har vuxit sig strakt vilket har skrämt sionisterna – de ser att deras öde blir samma som Sydafrikas. I länken nedan beskrivs den strategi och de ojusta metoder som sionisterna använder sig av för att stävjaBDS-rörelsen och tysta all kritik av den avskyvärda barnamördarnas enheten israel.

  https://www.globalresearch.ca/campaign-kill-bds-movement-against-israel-extends-far-wide/5726313

  och

  https://www.globalresearch.ca/campaign-kill-bds-movement-against-israel-extends-far-wide/5726313

  Så länge Palestina inte är fritt är inte heller världen fri!

 2. Jag ser idag på SVT Public Service hemsida att årets Nobelpris i ekonomi går till två professorer som utvecklat ett nytt auktionsformat. Professorerna var från USA tror jag. Ekonomipriset har många gånger gått till personer från USA. Förmodligen därför USA är bra på ekonomi och fri marknad.
  Jag blir mycket nyfiken.
  Vad är det för nytt de kommit på?
  Just auktioner tillhör marknadens delikatesser tycker jag.
  Säkert har många vänstermänniskor varit på auktion och tycker det är tillfredsställande.
  Sedan finns det auktioner som är mindre roliga för säljaren som t.ex. exekutiv auktion.
  Men ofta är det faktiskt staten där som är auktionens beställare.
  Jag har som exempel varit på auktioner där behållningen går till Allmänna Arvsfonden och vad de gör med pengarna kan ju vara intressant att titta på.
  Som vanligt är det där politiker och byråkrater som fördelar hur resurserna ska användas.
  Kanske även det något som hyllas av vänsterpolitikens anhängare?

  För övrigt där jag är har jag inga större bekymmer över världens miljadärer för jag vet ju ändå att pengars värde numera endast är fiktiva.
  Det existerar inte längre något arbetets resultat som skulle täcka upp värdet.
  Guldmyntfoten som fanns tidigare har numera nedvärderats till en sista reserv för länders ekonomier.
  De flesta andra världen är färskvara.
  Klart det är bekymmersamt med fattigdom men jag ser den också som en del av livets strävan.
  Jag tror inte det möjligt att utplåna fattigdom endast genom fördelning.
  Krav måste finnas på alla. Inklusive de du kallar ”fattiga”
  Ansträngningar för födan tillhör evolutionens teori.
  Där ansträngningarna slutar där slutar också evolutionen.
  Och förmodligen också livet på jorden.
  Början till det är stagnationen.

   • ”Men då måste girighetsnivån reduceras.”

    Det gör den om vänsterpolitiker tillåts kontrollera tillgångarna men då kommer tillgångarnas rättmätiga ägare få stå för uppoffringarna med avkall som de kanske inte är beredda att göra. Om de visste om det alltså. Därför politiken har som särskild specialité att både propagera och dölja. Ofta även på samma gång.
    Med ditt sätt och räkna är jag själv gott och väl miljonär vilket du också kan vara om du t.ex. skulle äga ett sommarställe i Stockholms skärgård där fastigheterna är lukrativa.
    Men skulle jag ge bort de här tillgångarna till som du säger ”fattiga” så har jag inom sinom tid inte längre någonstans att bo då jag inte längre äger fastigheten.
    Men så klart jag kunde låna upp beloppet då det fiktiva värdet fortfarande är kvar och på så sätt fortfarande ha någonstans att bo samtidigt som jag ökat jämlikheten i världen.
    Det är ju så våra vänsterpolitiker gör när dom ska vara rättvisa med andras tillgångar som de gärna skuldsätter för sin höga moral och sina bättre ideal.
    Att de lägger skuldbördan på framtida generationer bryr de sig mindre om då den regleringen kommer ske lång efter deras mandatperiod.
    Och skulle de fortfarande leva då så vet de att de inte har något som helst ansvar, bara en ekonomisk trygghet som de själva bestämt sig till genom folkets makt.
    Ekonomi betyder egentligen ”hushålla” (med de resurser som finns) vilket privategendom måste göra annars hotar konkurs.
    Något sådant ansvar finns inte i det gemensamägda där allt istället bygger på förtroende vilket då ett ”känslospel” kan få större betydelse än t.ex. fakta, vetskap och förnuft.
    En aktad chef från näringslivet kan råka väldigt illa ut om han eller hon försöker styra en myndighet efter bästa förmåga men som inte passar politikerna och deras ideal som istället kan bygga på upplevda känslor, samarbetets olika viljor och inte minst ett många gånger obehagligt ränkspel.
    Jag försvarar privategendomen därför jag tycker det är bästa sättet att hushålla produktionen.
    Åtminstone i de flesta fall. Men i vad som produceras finns även sådant som har ett allmännyttigt ansvar.
    Jag var till exempel inte glad när den borgerliga regeringen sålde ut det statligt ägda Vin&Sprit.
    Det ena var att det var politikens ideala krav som gjorde det.
    Det hade aldrig behövts därför ekonomiskt fungerade det mycket bra som statligt ägt.
    Det andra var att det har med folkhälsa att göra.
    Så där finns ett allmänintresse.

    Ty så är det. Politik och produktion är två helt skilda väsen som båda behövs men som aldrig kan ersätta varandra utan skadliga konsekvenser för samhället.

  • Prisets rätta namn är Riksbankens Jubileums priset till minne av Alfred Nobel. Det har ABSOLUT inget med Nobels testamente att göra men definitivt med bankirens intressen. Den borde kallas på dess rätta namn: Humbugs priset Att ge pris för auktionsmodeller är tramsigt. Motiveringen är skrattretande ”De får priset för sina studier i hur auktioner fungerar och sitt arbete med att utforma nya typer av auktioner för varor och tjänster som inte går att sälja på traditionellt vis”. Vilket bekräftar att nationell ekonomi ett humbug ämne.

  • Ingen som styr USA verkar dock bra på ekonomi…Snarare tvärtom då USA är närmast bankrutt! Ekonomi är för övrigt ingen vetenskap utan ett mänskligt påhitt!

  • Och nu har han via sina kontakter i Världsbanken lyckats att inrätta ett stödpacket på 106 miljarder dollar för att vaccinera 1 miljard människor i Afrika. VB skriver att ”även fattiga ska få tillgång till ett vaccin”. Oj, oj, – vilken omsorg! Den verkliga anledningen är att utnyttja Afrikaner som försökskaniner. Detta är kriminellt med tanke på att vaccinen är Absolut säkra utan tvärtom t o m livsfarliga!

   Denne kriminella Gates har absolut ingen rätt att utjnyttja Afrika som experiment verkstad frö sin lömska planer på att minska världens befolkning måste stoppas. Är en enda människas liv värt mer än en miljard? Bill Gates bakom galler!

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here