Jan Guillou: Sverige har frivilligt underkastat sig ”främmande makt” (USA)

16
1686

Detta är en ”kommenterande text av Jan Guillou publicerad idag kl. 10,  vilken jag tar mig friheten att återpublicera. OBS – de avsnitt som är svärtade i Aftonbladet är här skrivna svärtade+kursivt, medan jag svärtat vissa delar på egen hand. Bilderna har jag valt.

DCA är en förkortning av Defense Cooperation Agreement. Ett avtal som ingicks mellan Sveriges och USA:s försvarsministrar i december.

Källa: Sverige har frivilligt underkastat sig

_________________________________________

Det ser ut som om Sverige legat i krig mot USA och förlorat. Åtminstone när man läser det senaste försvarsavtalet mellan vår regering och USA:s. Där införs amerikansk överhöghet i Sverige.

Det är förstås inte den bild som medierna förmedlat. Från Rapports bevakning erinrar jag mej bara bilder på en glad liten svensk försvarsminister och en butter jättelik amerikansk försvarsminister när de undertecknar det hemliga avtalet, som om det bara vore ännu en rutinöverenskommelse. Det är det inte. Den är unik i vår historia och obegripligt långtgående. Det handlar om total underkastelse.

Redan i avtalstextens början slås fast att USA ska få ”obehindrad tillgång till och användning av överenskomna anläggningar och områden”.

Jaha. Och vilka är dessa överenskomna anläggningar och områden? De listas på sidan 37. Det är Sveriges samtliga flygflottiljer och alla större arméförläggningar, inalles 17 listade. Det är alltså i praktiken hela Sveriges försvar där USA ska få ”obehindrad”, alltså obegränsad makt.

På inte närmare specificerade försvarsanläggningar kommer därtill vissa områden att avskärmas där ”endast amerikanska styrkor ska få tillgång till och använda” och där amerikansk jurisdiktion ska gälla. Men inte nog med det. ”På begäran” ska USA få tillgång till och använda privat mark och privata tillgångar, inklusive vägar, hamnar och flygplatser.

USA får också rätten att fritt bygga ut ”områden och anläggningar” för att lagra vapen och försvarsmateriel. Det anges inga undantag för typ av vapen, inte ens kärnvapen (artikel 14). Parterna ”kan samråda om ovanstående i den mån det behövs”.

Därefter listas på ett stort antal sidor den amerikanska soldateskens förmåner och rättigheter som stationerade i Sverige.  Amerikansk personal i Sverige, deras familjemedlemmar och civilanställda, skall beviljas pass- och viseringsfrihet, amerikansk militär legitimation gäller i stället, svensk säkerhetspolis får inte kontrollera eller övervaka amerikansk personal, alla bilar som ägs av tjänstgörande amerikaner skall förses med svenska nummerskyltar som dock inte ska kunna spåras, all amerikansk personal är skattebefriad, även för moms på sina inköp och skall åtnjuta full tullfrihet på alla varor de vill föra ut eller in i landet, vilket även gäller valuta utan begränsningar, amerikanskt flyg skall fritt disponera svenskt luftrum liksom amerikansk sjöfart disponerar svenskt territorialvatten.

Amerikanskt flyg eller sjöfart får inte inspekteras av svenska myndigheter och så vidare i en mycket lång rad bestämmelser.

Vidare ”avstår Sverige härmed från att utöva straffrättslig jurisdiktion” (artikel 12) över amerikansk militär personal, deras familjemedlemmar och civilanställd personal. Lite motsägelsefullt sägs i samma avsnitt (artikel 12:3) att ”om en medlem av de amerikanska styrkorna eller anhörig lagförs av svenska myndigheter ska jurisdiktionen utövas av svensk domstol”.

Låter ju rimligt. Men: ”får inte lagföras frånvarande (12:4) och om den juridiska proceduren drar ut över ett år är den ogiltig. Eftersom svensk polis inte kan hämta in brottsmisstänkta amerikaner från deras baser innebär det i praktiken att de amerikanska soldaterna, i oväntat sällskap med den svenske statschefen, åtnjuter straffimmunitet.

Civilrättsliga  anspråk får inte riktas mot amerikansk personal (artikel 15) och sådär håller uppräkningen på ända ner till småsaker som befrielse från eventuella TV-avgifter  (artikel 17), rätten att använda amerikanska frimärken, dock skyldighet att avlägga bro- och färjeavgifter. Samt slutligen den föga förvånande bestämmelsen att svenska fackliga regler och rättigheter är ogiltiga. På sidan 36.

De amerikanska avtalsförfattarna – av svenska sådana finns inte ett spår –  tycks ha tänkt på allt. Men de har ju lång erfarenhet från alla länder de ockuperat. Kanske tog de bara ner överenskommelsen om kapitulation med exempelvis Irak från någon hylla och snitsade till den lite.

Till och med rätten att disponera egna skattebefriade områden för rekreation, shopping, underhållning, hamburgersyltor  och skattefri sprit har man tänkt på (artikel 21).

Denna svenska underkastelse en stormakt är inte helt historisk unik. Men man får gå tillbaka till andra halvan av 1700-talet för att hitta något liknande. Då var det Ryssland som någon tid bestämde över svensk utrikespolitik.

Denna nya underkastelse är dock frivillig och har ingenting med Nato att göra, kontraktet gäller bara mellan USA och Sverige. I höst kan det då visa sig att regeringen Kristersson lagt Sveriges försvarsmakt i händerna på president Donald Trump, även om han drar USA ut ur Nato.

Det här är inte vilken skandal som helst. Det är obegripligt hur detta kunde ske i hemlighet utan minsta diskussion i Utrikesnämnden med den politiska oppositionen. För så måste det ha  gått till. Inte kan väl S, V, MP och C varit överens om det här och dessutom hållit käften? Och hur tänkte regeringen? Är ”nationalisterna” i SD verkligen överens om att sälja ut Sveriges självständighet och håller käften de också?

Vem ville egentligen på detta sätt göra Sverige till Rysslands absolut primära mål i Europa i händelse av krig?

Det finns ungefär 126 ytterligare frågor att ställa om denna en av de största politiska skandalerna i min livstid. Det jobbet överlämnar jag generöst till mina yngre journalistkolleger. Buss på!

Relaterat
Granskning av DCA behövs! Brev till riksdagsledamöter och andra
Brev om DCA till bland annat riksdagsledamöter.

Björn Backengård: Överenskommelse om militärt samarbete, DCA, mellan Sveriges och USA behöver granskas noga!
Hot om kärnvapenkrig allvarlig följd av DCA-avtalet med USA om försvarssamarbete.
Nya DCA-avtalet med USA minskar Sveriges oberoende och ökar risken för krig. 12 november
Skiftet: Stöd uppropet Nej till DCA: ”Till Riksdagens alla partier Inga amerikanska trupper och vapen på svensk mark!”
Brev till riksdagsledamöterna om DCA, Defense Cooperation Agreement, 10 december. ”Mänskliga rättigheters dag”
Polisanmälan angående lagbrott i samband med DCA- avtalet.

Föregående artikelUSA avvisar Putins senaste erbjudande om förhandlingar om Ukraina
Nästa artikelUkraina och de sex krigen 
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

16 KOMMENTARER

 1. Kommer att tänka på Sveriges ”gåmed politik” för att hålla sig vän med tyskarna under andra VK. Kan det vara så att Sverige verkligen har kapitulerat för att inte bli krossade rent ekonomiskt? Hur skulle hegemonen agera om vi inte lydde?
  Finns det gömda hållhakar eller är hela det folkvalda entouraget så ideologiskt impregnerade av USA, narrativ om världen?

  • Eller varför inte ’sveriges’ gåmedpolitik, Göran, vid Baltutlämningen till sovjet där de sattes i gulagkoncentrationsläger…

  • Göran Pilqvist, du skriver ”Kan det vara så att Sverige verkligen har kapitulerat för att inte bli krossade rent ekonomiskt? Hur skulle hegemonen agera om vi inte lydde?”
   Det absurda är att Sverige och länder i Europa ju har gått med på att begå ekonomiskt självmord genom att våra politiker säger ja och amen till USA, och går med på alla sanktioner mot Ryssland.

   Ingen kräver ex att någon ställs till svars för sprängningarna av Nordstreamledningarna, det som innebar att energin har blivit så mycket dyrare..se ex bara hur många företag som tvingas lägga ner, de klarar inte kostnaderna. Europa bedrev ett fördelaktigt handelsutbyte med Ryssland, det ville inte USA att vi skulle fortsätta med, och våra politiker lydde. Det sorgliga är att de bryr sig inte ett dugg om befolkningen i Sverige, de bryr sig bara om dem som tjänar på en nyliberal politik, dvs den som innebär ”allt åt de redan rika, slakta offentliga sektorn, privatisera allt, se till att skuldsätta folk upp över öronen, gynna krigsindustrin betala enorma summor till EU som är USA:s förlängda arm, och till Nato för att hjälpa dom att införa samma slags nyliberala politik i hela världen”.
   Du kanske har sett att när det gäller Nato och förhandlingar som fördes i ex Helsingfors så var Jacob Wallenberg med där på ett hemligt möte. Krigsindustrin skär guld med täljkniv, och svenska folket blir allt fattigare… vi är inte del enda landet i Europa som börjar gå på knäna… Europas länder skulle ha allt att vinna på att säga ”Vi struntar i era sanktioner, vi vill fortsätta att handla med Ryssland.” Men våra politiker kommer inte automatiskt att göra det, vi måste avsätta dom som inte vill det.

   Det finns hopp, Ryssland och Kina talar om en fredlig multipolär värld, och om en handel som ska bedrivas mellan länder efter principen ”Vi vinner-ni vinner”, och inte den som USA-imperialisterna vill ha: ”Vi vinner-ni förlorar” och den ”regelbaserade världsordningen”….
   Allt fler länder i världen börjar lyssna på Ryssland och Kina, de har fått nog av den lilla klick, de sk 1%-en främst centrerade i USA som vill kuva resten av världen. Vi måste avbryta allt samarbete med krigsalliansen Nato och gå ut ur EU, och börja leva efter våra egna grundlagar som vi nu skippar till förmån för EU:s lagar. Med andra ord, vi måste återta vår suveränitet och säga upp alla politiker som vill fortsätta att vara vasaller åt USA-imperialisterna.

 2. Tänker att de kan ha snärjt hela bananrepubliken Sveriges politikeradel i Riksdagen, med t.ex. kokain, hemliga konton i skatteparadis, barnvåldtäkter, hot med Frimurare-svärd eller andra satanistiska ritualer, beroende på var deras svagheter ligger.

  Vad bör göras?

  – Vi måste ersätta dem alla på bred front redan nu i EU-valet! Nationalister, Demokrater, Direktdemokrater, Socialister, Kommunister! Anslut er!

 3. En i stort sett enig riksdag har nu sagt upp konstitutionen genom att i strid mot grundlagen godkänna en NATO ansökan och att överlåta Sveriges suveränitet till främmande makt. Något giltigt mandat för detta finns inte.

  Jag anser på grund av detta inte Sveriges riksdag och regering med nuvarande sammansättning som legitim och kommer inte att med min röst i kommande val legitimera någon riksdag förrän Sveriges suveränitet och demokrati återinförts.
  Regeringen har med DCA avtalet dessutom gjort sig skyldig till landsförräderi (högmålsbrott) och bör därför avsättas och lagföras.

  • Helt riktigt Peter, och inte bara för natoförräderiet utan såklart för ”vaccin”övergreppet, den sk spionlagstiftningen, att de otillåtet sitter på hemliga möten med globalister som ger politrukerna order om hur Sverige Vårt Land ska förstöras, sexualövergreppen mot våra barn via ’regnbågs’ -och lbtqprörelsen, censur samarbetet med techföretagen osvosv. Politrukerna har samlat ihop till så mycket att det täcker otaliga livstidsstraff.

 4. Tucker Carlson hade för en vecka sedan ett samtal med Mike Benz. Mike Benz är en före detta tjänsteman vid utrikesdepartementet med ansvar för att utforma och förhandla om USA:s utrikespolitik i frågor som rör internationell kommunikation och informationsteknik. Samtalet handlar om censuren av oppositionella på internet och hur USA/NATO genom bl a Atlantic Council styr över EU och media. Benz anser att vi lever under militärstyre. Partiet MoD har gjort en version av samtalet med svensk text. https://rumble.com/embed/v4ci5gb

 5. DCA avtalet är förräderi av värre slag än Amiral Cronstedt kapitulation den 13:e maj 1809. Typiskt nog övergick Cronstedt i rysk tjänst därefter.
  Vad väntar Jonsson för framskjuten tjänst i Nato? Med in mångåriga utbildning i USA och England – bl.a. på MI-6 skolan Kings College- och tjänst i Nato lobby organisationen ”Atlantic counsil” lär den bli hög och välavlönad.

 6. Peter Ekman.
  ”Regeringen har med DCA avtalet dessutom gjort sig skyldig till landsförräderi (högmålsbrott) och bör därför avsättas och lagföras.”

  Frågan är vem ska agera för att lagföra alla landsförrädare?
  Hur sätta stopp för NATO och DCA anslutning?
  Hur befria Sverige från denna rävsax?

  • ”Hur befria Sverige från denna rävsax?”

   Det går inte.
   Vad jag konstaterat är det alltid i en Demokrati Borgaren som tar makten.
   Eller leder samhället om du hellre vill.
   Antingen direkt eller genom ombud.
   Det enda som kan eliminera Borgaren är någon form av auktoritet.

   USA är Världens största Borgerliga samhälle.
   Eller Världens största Demokrati.
   Samma sak.

   Jag tror en mer auktoritär makt kan förändra USA.
   Inte helt och hållet, men något.

 7. De sionistiska proxytrupperna, ie natos, är också eller kanske framförallt till för att sättas in mot Oss..Got it..Som sagt..sakta drar de åt snaran, i fabiansk stil

 8. Bra att du tar upp det här med DCA avtalet Anders Romelsjö.
  Allt för att skapa en opinion för alla som inte vill se Sverige, vårt land, som en krigsmakt istället för en fredsmakt som vi varit tidigare.

  Man kan undra vad som hänt om vi hade haft en Socialdemokratisk regering.
  Hade DCA avtalet då gått att stoppa?

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here