USA förstör metodiskt den syriska ekonomin men Damaskus har verktyg för att avvärja pressen?

6
2080

Denna informativa artikel av Ekaterina Blinova30/10 på Sputniknews behandlar hur USA metodiskt förstör den syriska ekonomin men hävdar Damaskus har verktyg för att avvärja pressen.

Och inte lär det bli någon ändring av USA:s brutala krig med Biden, som har en stark CV i stöd till brutala, olagliga krig. här.

Jag har lagt in egna artiklar som referenser på några ställen i texten, som ersättning för Sputniks länkar.


USA förstör metodiskt den syriska ekonomin men Damaskus har verktyg för att avvärja pressen

Damaskus försöker stabilisera den ekonomiska situationen i landet som skadats av kriget, av COVID-19-utbrottet och av USA: s sanktioner. Ekonomen och författaren Dr. Ibrahim Alloush har förklarat vilka åtgärder som bör vidtas för att få Syrien tillbaka på det fredliga och välmående spåret.

Den 21 oktober befriade president Bashar al-Assad fler låglönearbetare från inkomstskatt, eftersom syrierna lider av den kraftiga prisökningen och det syriska pundets värdeminskning.

Arabiska republiken Syrien kämpar med en ekonomisk kris orsakad av coronaviruspandemin, det nio år långa kriget, stor utvandring, energi- och livsmedelsbrist och en sönderfallande industriell bas.

För att göra situationen ännu värre har USA och allierade kurdiska miliser skurit av det syriska folket från dess olje- och gasresurser, medan Washington slog till med nya sanktioner enligt Caesar Act USA & Sverige ska svälta ihjäl Syrien med falsk “Caesar-rapport” – stor skandal. DEL 1, Falsk “Caesar-rapport” bakom USA:s dödliga Syrien-sanktioner. Sverige tiger- stor skandal. DEL 2 ”Caesarlagen är tortyr mot oss civila syrier”mot Arabrepubliken i år. Utöver detta satte oidentifierade soldater eld på tusentals tunnland grödor och olivodlingar

Miliser, kopplade till utländska aktörer såväl som till rester av Daesh (IS), är inblandade i att bränna upp de syriska grödorna av vete och korn, säger Dr. Ibrahim Alloush, ekonom och föreläsare vid universitetet i Damaskus och tillade att jihadister öppet skryter om detta på Facebook. USA och/eller Turkiet förstör vetefält i Syrien, som hindras att bekämpa COVID-19 pga. USA:s & EU:s hårda sanktioner.

”Nyligen har miljontals olivträd vid kusten och på andra håll i landet, bränts ned precis innan de skulle skördas, särskilt i regioner som kontrolleras av den syriska staten, särskilt där olivolja är en viktig försörjningskälla för invånarna ”, betonar ekonomen.

Energibrist på grund av sanktioner, gas- och oljestöld från USA:s sida

Å andra sidan står landet inför allvarlig energibrist. Olja och gas är särskilt viktiga, eftersom de används i sektorer som transport, elproduktion, tillverkning, jordbruk etc., säger akademikern och betonar nödvändigheten av att bryta energiembargot så snart som möjligt för att blåsa nytt liv i landets ekonomi.

Men USA och de kurddominerade syriska demokratiska styrkorna (SDF) kontrollerar för närvarande över 90% av Syriens kända oljekällor och mer än hälften av dess gasbrunnar, vilka råkar ligga öster om Eufrat i de energirika delarna av landet som Deir ez-Zor, Raqqa och Al-Hasakah. här.

”Den USA-framkallade bristen på olja och gas i Syrien, ett land som var självförsörjande energi före kriget, ledde till en generell minskning av mängden varor och tjänster som producerades i ekonomin, elransonering och prisökningar som inte skulle ha inträffat annars ”, förklarar Alloush. ”Detta förvärras av västerländska sanktioner som specifikt riktar sig mot den syriska energisektorn, förutom andra sektorer i ekonomin, vilket komplicerar ansträngningarna att kompensera för lokal energibrist genom import.”

Å andra sidan har västerländska sanktioner också drabbat investeringar och finansiella överföringar till Syrien hårt, betonar han.

”Som ett resultat har Syriens bruttonationalprodukt (BNP), uppskattad till 60 miljarder dollar 2010, successivt krympt under krigets tidiga år, med en tvåsiffrig negativ tillväxttakt per år”, säger han. ”Uppenbarligen har detta lett till drastiska försämringar av syriernas levnadsstandard, räknad som BNP per capita, vilket uppnås genom att dividera BNP med antalet människor som bor i landet. Naturligtvis har fattigdom, i absoluta och relativa termer, undernäring och en allmän utarmning av befolkningen blivit det naturliga resultatet av ett sådant tillstånd. ”

Oljefält i Syrien.

USA: s ansträngningar för att förstöra Syriens ekonomi

Akademikern tror att det som Syriens folk nu bevittnar är resultatet av en decennielång politik som USA och dess allierade infört, med syfte att trasa sönder den syriska ekonomin. Han minns att Washington hållit fast vid detta upplägg sedan slutet av 1970-talet, med en gradvis skärpning av sanktionerna mot Syrien under årtiondena.

Under dess senaste fas förstördes den syriska infrastrukturen medvetet och metodiskt mellan 2011 och 2020 ”där det stora kassaflöde som turismen brukade ge till ekonomin varje år försvann, med plundring och bränning av fabriker, där mycket sändes till Turkiet, och med den allmänna oreda som påtvingades ekonomin på grund av utländska ingripanden ”, utvecklar Alloush.

Som man kunde förutse ledde detta till en minskning av antalet varor och tjänster som producerades i ekonomin, såväl som en minskning av export, turism och utländska direktinvesteringar, vilket kraftigt minskade den utländska efterfrågan på syriska pund.

”Samtidigt minskade de offentliga intäkterna med en avtagande konjunkturcykel medan de statliga åtagandena (på grund av kriget och dess inverkan på samhället) ökade”, förklarar han. ”Så förhållandet mellan penningmängden i ekonomin i förhållande till mängden varor och tjänster ökade. Detta åstadkommer inflation, dvs en allmän och kontinuerlig höjning av prisnivån, och med det började det syriska pundet att falla i värde. ”

Bild: Sputniknews.

Sätt att återuppliva den syriska ekonomin

Även om situationen ser allvarlig ut, kan landet fortfarande övervinna krisen genom att stoppa minskningen av det syriska pundets värde och den skenande inflationen i första hand, säger ekonomen och tillägger att ”för detta att ske behöver den mängd varor och tjänster som produceras i ekonomin öka ”.

”Alla möjliga åtgärder som kan vidtas för att starta tillverkning, jordbruk, inhemsk turism och intern handel bör betraktas som en fråga om strategisk prioritering”, betonar han.

Under tiden kan sanktionssystemet faktiskt leda till en möjlighet för Syrien ”att bygga en bas för självförsörjning i vissa områden av den syriska ekonomin där landet redan har resurser för att tillgodose många grundläggande behov”, enligt Alloush.

”Att uppmuntra småföretag med statligt sponsrade undantags-lån och stöd kan framkalla en historiskt väletablerad affärsinriktad kultur i Syrien”, säger han. ”Utarbeta planer för att integrera olika sektorer av ekonomin så att jordbruket producerar insatsvaror för tillverkning, t.ex. bomull för textilindustrin, så att tillverkningsindustrin producerar insatsvaror för jordbruket, t.ex. fosfater för gödselmedel, eller att universitet och forskare tar fram idéer och projekt för att förbättra produktiviteten med hjälp av lokala resurser i alla sektorer av ekonomin och vilka kan granskas och antas av finansinstitut osv. Allt detta bör bli daglig praxis om Syrien ska kunna överleva och blomstra under belägringen.”

För att starta upp denna process och återuppliva den syriska ekonomin behöver Damaskus investeringar och ekonomiskt stöd från sina allierade, säger ekonomen och hänvisar i första hand till Ryssland och Iran.

Förra månaden besökte en delegation från Ryssland under ledning av vice premiärminister Yuri Borisov och utrikesminister Sergei Lavrov Damaskus för att diskutera möjliga sätt att kringgå USA:s sanktioner, hantera energi- och livsmedelsbristen och börja återuppbygga Syriens ekonomi. Ländernas gemensamt definierade ekonomiska uppgifter diskuterades i detalj med ordförandena för den mellanstatliga kommissionen för handel, ekonomiskt, vetenskapligt och tekniskt samarbete, och Syriens minister för utrikes ärenden och landsflyktiga, Walid Muallem.

Rolf Nilssons kommentar:

Ekonomiska sanktioner leder till fattigdom, sjukdom och död för i första hand de svagaste i samhället, dvs. barnen, kvinnorna och de sjuka. Energibrist, livsmedelsbrist och brist på mediciner och sjukvårdsmateriel drabbar hårt och det blir svårt att återuppbygga förstörda byggnader och nödvändig infrastruktur. Även om USA:s sanktioner slår hårdast är också Sverige delaktigt genom EU:s sanktionspolitik.

Syrien FN-rapport om sanktioner.

Endast sanktioner som godkänns av FN:s säkerhetsråd är i överensstämmelse med folkrätten och Syrien är inte med på den listan:

Föregående artikelUSA har en ny president – låt oss bjuda på en tillbakablick
Nästa artikelVad tycker man i Kina om Sveriges behandling av Huawei och av Kina?
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

6 KOMMENTARER

  1. Vad gör USA i Syrien överhuvudtaget? Syrien angränsar inte USA. Så vad fan göra jänkarna där? Det är nämligen så att delar av Syriens territorium ingår i sionisternas våtdröm ”Stor israel”. Därför är USA i Syrien och krigar för israels räkning. Faktum är att alla USAs krig i MÖ har varit beställda av israel (Irak, Syrien, Libyen) samt krigshetsen mot Iran och Lebanon. Bara en dumbom kan gå på berättelsen om att Irak eller Syria eller Libyen, Iran eller Lebanon hotar stormakten USA.

    https://www.globalresearch.ca/greater-israel-the-zionist-plan-for-the-middle-east/5324815?utm_campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articles

      • Ordet makabert finns inte i sionisternas lexikon. De kan ingå vilka allianser som helst. Som bekant var de i maskopi med självaste Hitler. Inget att förvånas över att de lierar sig med iSIS och dylik halshugga-terrorister

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here