USA vinner sitt krig mot Europas industrier och människor

3
1317
USA shinning-city-on-a-hill

Även denna artikel av Moon of Alabama, den 26 september 2022 har översatts av Rolf Nilsson. https://www.moonofalabama.org/2022/09/the-us-is-winning-its-war-on-europes-industries-and-people.html#more. Det är en av flera artiklar som uppmärksammar denna oerhört viktiga fråga. Media betonar enigheten mellan EU och USA. När ska det börja knaka i fogarna? Denna fråga penetreras i en kommande artikel. Länkar till andra artiklar i ämnet nämns nedtill.

USA vinner sitt krig mot Europas industrier och människor

Tysk ekonomi försämrades avsevärt i september. IFO:s affärsklimatindex fortsätter att sjunka.

https://www.moonofalabama.org/14i/ifo-s.jpg

Den 7 februari förklarade ekonomiprofessor Michael Hudson varför USA:s verkliga motståndare är dess europeiska och andra allierade:

Det som oroar amerikanska diplomater är att Tyskland, andra Nato-länder och länder längs BRI-vägen förstår vilka vinster som kan göras genom att öppna upp fredlig handel och investeringar. Om det inte finns några ryska eller kinesiska planer på att invadera eller bomba dem, varför behövs då Nato? Och om det inte finns något naturligt motsatt förhållande, varför måste utlandet offra sina egna handelsmässiga och ekonomiska intressen genom att enbart förlita sig på amerikanska exportörer och investerare?

Det är dessa frågor som har fått Frankrikes president Macron att kalla upp Charles de Gaulles spöke och uppmana Europa att vända sig bort från vad han kallar Natos ”hjärndöda” kalla krig och att ta avstånd från de USA-vänliga handelsarrangemang som medför stigande kostnader för Europa, samtidigt som Europa förnekas potentiella vinster från handel med Eurasien. Till och med Tyskland tvekar inför kraven på att landet ska frysa till mars nästa år genom att bli utan rysk gas.

I stället för ett verkligt militärt hot från Ryssland och Kina är problemet för amerikanska strateger avsaknaden av ett sådant hot.

Vad USA behövde var att provocera Ryssland, och senare Kina, att reagera på USA:s arrangerade hot på ett sätt som skulle tvinga dess ”allierade” att följa dess sanktionspolitik.

Det europeiska ledarskapet föll för tricket.

USA arrangerade en ukrainsk attack mot den rebellhållna Donbass-regionen. Detta inleddes den 17 februari med intensiva artilleribeskjutningar mot Donbass-positioner, vilket registrerades av OSSE:s observatörer vid den gränsen. Ryssland var tvunget att reagera eller se de etniska ryssarna i dessa områden bli lemlästade och dödade av nazistiska hängivna ukrainare.

Det fanns inget annat sätt att förhindra detta än med andra än militära medel. Den 22 februari erkände Ryssland Donbass-republikerna som självständiga stater och undertecknade försvarsavtal med dem.

Tysklands Rikskansler Olaf Scholz

Samma dag ställde den tyske förbundskanslern Olaf Scholz in lanseringen av  Nord Stream II som skulle transportera rysk gas till Tysklands industrier och konsumenter.

Européerna inledde en rad extremt hårda ekonomiska sanktioner mot Ryssland som, på uppmaning av USA, hade förberetts flera månader i förväg.

Rysslands särskilda militära operation enligt artikel 51 i FN-stadgan inleddes den 24 februari.

I en uppföljande artikel av Michael Hudson den 28 februari hävdades att Tyskland hade besegrats för tredje gången på ett århundrade:

Den mest aktiva militära styrkan alltsedan 1991 har varit USA. Eftersom man avvisade en ömsesidig nedrustning av Warszawapakts-länderna och Nato fanns det ingen ”fredsutdelning”. Istället har den amerikanska politik, som Clintonadministrationen förde för att genomföra en ny militär expansion via Nato, gett en 30-årig utdelning i form av en förskjutning av Västeuropas och andra amerikanska allierades utrikespolitik från deras inrikespolitiska sfär till deras egen ”nationella säkerhets”-blob (ordet för speciella rentier-intressen som inte får nämnas). Nato har blivit Europas utrikespolitiska organ, till och med till den grad att det dominerar inhemska ekonomiska intressen.

Den senaste tidens retning av Ryssland, genom att Ukrainas nynazistiska regim efter 2014 års Maidankupp utvidgar det antiryska etniska våldet i Ukraina, syftar till att tvinga fram en uppgörelse. Det är ett svar på USA:s rädsla för att de håller på att förlora sitt ekonomiska och politiska grepp om sina Nato-allierade och andra satelliter i dollarområdet, eftersom dessa länder har sett att deras främsta möjligheter till vinst ligger i ökad handel och investeringar med Kina och Ryssland.

Som president Biden förklarade handlar den nuvarande militära upptrappningen (”Prodding the Bear”) egentligen inte om Ukraina. Biden lovade från början att inga amerikanska trupper skulle vara inblandade. Men han har i över ett år krävt att Tyskland ska förhindra att Nord Stream 2-rörledningen förser landets industri och bostäder med lågprisgas och i stället vända sig till de mycket dyrare amerikanska leverantörerna.

Så det mest angelägna amerikanska strategiska målet för Natos konfrontation med Ryssland är de skenande olje- och gaspriserna. Förutom att skapa vinster och börsvinster för amerikanska företag kommer högre energipriser att ta mycket av ångan ur den tyska ekonomin.

(Vissa personer går för närvarande ut med en ”hemlig RAND-studie från januari 2022”. Den är uppenbarligen förfalskad. Den är helt enkelt en nedskrivning av Hudsons analys).

Nord Stream II skapades för att göra Tyskland oberoende av rörledningar som går genom Polen och Ukraina. Att blockera den var det dummaste Tyskland kunde göra och därför gjorde förbundskansler Scholz det.

Under de följande månaderna blockerade Polen Yamal-rörledningen, som också förde rysk gas till Tyskland. Ukraina följde upp med att stänga av två ryska rörledningar. De viktigaste kompressorstationerna i Nord Stream I-ledningen, som det tyska företaget Siemens hade byggt och har underhållskontraktet på, gick sönder den ena efter den andra. Sanktioner förbjuder Siemens att reparera dem.

Det är inte Ryssland som har blockerat sin gas och olja från de europeiska marknaderna. Det var de tyska, polska och ukrainska regeringarna som gjorde det.

Ryssland skulle faktiskt gärna sälja mer. Putin har nyligen återigen erbjudit sig att driva så mycket rysk gas som möjligt genom Nord Stream II till Tyskland:

Om de trots allt behöver det snabbt, om saker och ting är så dåliga, är det bara att häva sanktionerna mot Nord Stream 2, med sina 55 miljarder kubikmeter per år – allt de behöver göra är att trycka på knappen så kommer de att få igång det. Men de valde att stänga av den själva; de kan inte reparera en pipeline och införde sanktioner mot den nya Nord Stream 2 och kommer inte att öppna den. Är vi skyldiga till detta?

Det är den tyska regeringen som bär skulden för att den avvisade erbjudandet.

Det ekonomiska kriget mot Ryssland som sanktionerna mot var avsedda att vinna har inte lyckats skaka Ryssland. Rubeln är starkare än någonsin. Ryssland gör rekordvinster även om man säljer mindre gas och olja än före kriget. Ryssland kan få en liten recession i år, men dess levnadsstandard är inte på väg nedåt.

Vilket lätt kunde förutses och som Michael Hudson förklarade har de ekonomiska konsekvenserna av de antiryska sanktionerna i Europa däremot enorma katastrofala konsekvenser för Europas industrier, dess samhällen och dess politiska ställning i världen.

Regeringar och medier hade hittills avstått från att uppmärksamma de gigantiska problem som kommer att uppstå och som industriledare tidigt hade påpekat. Det är först under de senaste två veckorna eller så som de har tagit upp de trängande varningarna.

Der Spiegel, Tysklands stora veckotidning, frågar: Hur allvarlig kommer den tyska recessionen att bli? och konstaterar det uppenbara:

De första tyska företagen har börjat kasta in handduken och konsumtionen kollapsar till följd av de exploderande energipriserna. Ekonomin glider nästan okontrollerat in i en kris som kan försvaga landet permanent.

I artikeln diskuteras de fem stadier som katastrofen kommer att inträffa i.

Första akten.  Frysning av produktionen – Det börjar bli oöverkomligt dyrt att producera i Tyskland.

Akt två:         Prisfällan – Ingen köper till de höga priser som tyska produkter nu kostar.

Akt tre:          Konsumentkrisen – De tyska konsumenterna måste betala höga energipriser och köper mindre av allt annat.

Fjärde akten:  Våg av konkurser.

Femte akten:  Den sista akten på arbetsmarknaden.

När Tyskland kommer att ha 6-10 miljoner arbetslösa och staten får mindre skatteintäkter, eftersom endast ett fåtal företag kommer att vara lönsamma, kommer det sociala systemet att bryta samman.

European industry buckles under weight of soaring energy prices är rubriken i irländska Examiner:

Volkswagen, Europas största biltillverkare, varnade i förra veckan för att man kan komma att omfördela produktionen från Tyskland och Östeuropa om energipriserna inte sjunker.

Europa betalar sju gånger så mycket för gas som USA, vilket understryker en dramatisk urholkning av kontinentens industriella konkurrenskraft, vilket hotar att orsaka bestående skador på dess ekonomi. Med Rysslands president Vladimir Putin, som fördubblar sina krigsinsatser i Ukraina, finns det få tecken på att gasflödena – och betydligt lägre priser – skulle kunna återställas till Europa på kort sikt.

OilPrice.com säger att Europa står inför en utflyttning av energiintensiva industrier.

I själva verket håller EU på att sömngångaraktigt hamna i anarki:

Alla ögon må vara riktade mot det italienska valresultatet i morse, men Europa har mycket större problem på halsen än utsikten till en högerregering. Vintern är på väg, och de katastrofala konsekvenserna av Europas självvalda energikris märks redan över hela kontinenten.

Medan politikerna fortsätter att utarbeta orealistiska planer för energiransonering är verkligheten den att de skenande energipriserna och den sjunkande efterfrågan redan har fått dussintals fabriker inom ett brett spektrum av energiintensiva industrier – glas, stål, aluminium, zink, gödselmedel, kemikalier – att minska produktionen eller stänga, vilket har lett till att tusentals arbetstagare har blivit uppsagda. Till och med den krigsvänliga New York Times tvingades nyligen erkänna den ”förlamande” inverkan som Bryssels sanktioner har på industrin och arbetarklassen i Europa. ”Höga energipriser slår mot den europeiska industrin och tvingar fabriker att snabbt minska produktionen och att friställa tiotusentals anställda”, rapporterade tidningen.

Det är verkligen ett tecken på svagheten hos EU:s politiker, att ingen kan förmå sig att säga det uppenbara, nämligen att sanktionerna måste upphöra, trots det snabbt annalkande stupet. Det finns helt enkelt inget moraliskt rättfärdigande för att förstöra miljontals européers försörjning bara för att lära Putin en läca, även om sanktionerna skulle bidra till att uppnå detta mål, vilket de uppenbarligen inte gör.

USA kommer, samtidigt som landet går in i en recession, att dra nytta av den europeiska katastrofen, som man hade planerat.

Handelsblatt, en affärstidning, rapporterar att tyska företag flyttar sin produktion till Nordamerika.

Washington lockar tyska företag med billig energi och låga skatter. Den tyska regeringen hävdar att den vill förhindra detta, men det är omöjligt om inte energisanktionerna upphör.

New York Times är naturligtvis nöjd med situationen. När europeiska producenter konkurreras ut från sina marknader tar USA över:

Fabriksjobben blomstrar som på 1970-talet

Den amerikanska tillverkningsindustrin upplever en återhämtning, med företag som anställer fler arbetare på grund av konsumenternas höga efterfrågan på produkter…

USA för, med hjälp av europeiska politiker, ett krig mot Europas folk och deras levnadsstandard. De är nu på väg att vinna detta krig.

Ingen hjälp kommer att komma utifrån för att förhindra detta:

Tyskland säkrar bara en tankbil med gas under Scholz’ turné i Gulfen

Europa, och särskilt Tyskland, kan bara undkomma denna uppenbara fälla om man öppnar rörledningarna från Ryssland. Det är nu hög tid att göra det.

Några andra artiklar i ämnet.
Ideologiskt spelande med människoliv – en blackout kommer att leda till många dödsfall i Tyskland.
Diana Johnstone: Tyskland är ett hotande spöke.
Är kriget i Ukraina en del av USA:s strategi för att försvaga Tyskland?
Tyskland ska försvagas, USA stärkas. Sensation!? Omdiskuterad hemlighetsstämplad rapport från RAND.
Tysklands problematiska ekonomiska kris en fascinerande studie i självskadebeteende.
Kriget mot Tyskland har just gått in i sin hetaste fas

Föregående artikelVad sa utrikesminister Lavrov?
Nästa artikelCIA hade planer på att kidnappa eller döda Julian Assange under en väpnad operation i London
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

3 KOMMENTARER

 1. Tydligen med hjälp av elake polack, med danmark och sverige som vänster och höger back.
  Två källor

  1. http://johnhelmer.org/the-bornholm-blow-up-repeats-the-bornholm-bash-poland-attacks-germany-and-blames-russia/

  2. https://thecradle.co/Article/Columns/16307

  Från källa nr 2

  Whodunnit?

  The possibility of an “impartial” investigation of such a monumental act of sabotage – coordinated by NATO, no less – is negligible. Fragments of the explosives/underwater drones used for the operation will certainly be found, but the evidence may be tampered with. Atlanticist fingers are already blaming Russia. That leaves us with plausible working hypotheses.

  This hypothesis is eminently sound and looks to be based on information from Russian intelligence sources. Of course, Moscow already has a pretty good idea of what happened (satellites and electronic monitoring working 24/7), but they won’t make it public.

  The hypothesis focuses on the Polish Navy and Special Forces as the physical perpetrators (quite plausible; the report offers very good internal details), American planning and technical support (extra plausible), and aid by the Danish and Swedish militaries (inevitable, considering this was very close to their territorial waters, even if it took place in international waters).

  The hypothesis perfectly ties in with a conversation with a top German intelligence source, who told The Cradle that the Bundesnachrichtendienst (BND or German intelligence) was “furious” because “they were not in the loop.”

  Of course not. If the hypothesis is correct, this was a glaringly anti-German operation, carrying the potential of metastasizing into an intra-NATO war.

  The much-quoted NATO Article 5 – ‘an attack on one of us is an attack on all of us’ – obviously does not say anything about a NATO-on-NATO attack. After the pipeline punctures, NATO issued a meek statement “believing” what happened was sabotage and will “respond” to any deliberate attack on its critical infrastructure. NS and NS2, incidentally, are not part of NATO’s infrastructure.

  The whole operation had to be approved by Americans, and deployed under their Divide and Rule trademark. “Americans” in this case means the Neo-conservatives and Neo-liberals running the government machinery in Washington, behind the senile teleprompter reader.

  This is a declaration of war against Germany and against businesses and citizens of the EU – not against the Kafkaesque Eurocrat machine in Brussels. Don’t be mistaken: NATO runs Brussels, not European Commission (EC) head and rabid Russophobe Ursula von der Leyen, who’s just a lowly handmaiden for finance capitalism.

  It’s no wonder the Germans are absolutely mum; no one from the German government, so far, has said anything substantial.

  The Polish corridor

  By now, assorted chattering classes are aware of former Polish Defense Minister and current MEP Radek Sirkorski’s tweet: “Thank you, USA.” But why would puny Poland be on the forefront? There’s atavic Russophobia, a number of very convoluted internal political reasons, but most of all, a concerted plan to attack Germany built on pent up resentment – including new demands for WWII reparations.

  The Poles, moreover, are terrified that with Russia’s partial mobilization, and the new phase of the Special Military Operation (SMO) – soon to be transformed into a Counter-Terrorism Operation (CTO) – the Ukrainian battlefield will move westward. Ukrainian electric light and heating will most certainly be smashed. Millions of new refugees in western Ukraine will attempt to cross to Poland.”

  Noterbart är det att också att detta är The Starussians krig mot Rysslnad och den multipolära världsordning som gryr

  The attack of the Straussians

  Now for the Big Picture. Pipeline Terror is part of a Straussian offensive, taking the splitting up of Russia and Germany to the ultimate level (as they see it). Leo Strauss and the Conservative Movement in America: A Critical Appraisal, by Paul E. Gottfried (Cambridge University Press, 2011) is required reading to understand this phenomenon.

  Leo Strauss, the German-Jewish philosopher who taught at the University of Chicago, is at the root of what later, in a very twisted way, became the Wolfowitz Doctrine, written in 1992 as the Defense Planning Guidance, which defined “America’s mission in the post-Cold War era.”

  The Wolfowitz Doctrine goes straight to the point: any potential competitor to US hegemony, especially “advanced industrial nations” such as Germany and Japan, must be smashed. Europe should never exercise sovereignty: “We must be careful to prevent the emergence of a purely European security system that would undermine NATO, and particularly its integrated military command structure.”

  Fast-forward to the Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act, adopted only five months ago. It establishes that Kiev has a free lunch when it comes to all arms control mechanisms. All these expensive weapons are leased by the US to the EU to be sent to Ukraine. The problem is that whatever happens in the battlefield, in the end, it is the EU that will have to pay the bills.

  US Secretary of State Blinken and his underling, Victoria “F**k the EU” Nuland, are Straussians, now totally unleashed, having taken advantage of the black void in the White House. As it stands, there are at least three different “silos” of power in a fractured Washington. For all Straussians, a tight bipartisan op, uniting several high-profile usual suspects, destroying Germany is paramount.

  One serious working hypothesis places them behind the orders to conduct Pipeline Terror. The Pentagon forcefully denied any involvement in the sabotage. There are secret back channels between Russia’s Security Council Secretary Nikolai Patrushev and US National Security Advisor Jake Sullivan.

  And dissident Beltway sources swear that the CIA is also not part of this game; Langley’s agenda would be to force the Straussians to back off on Russia reincorporating Novorossiya and allow Poland and Hungary to gobble up whatever they want in Western Ukraine before the entire US government falls into a black void.”

 2. Artikeln slutar med uppmaningen att öppna rörledningarna. Nu är det alternativet undanröjt. Artikeln är skriven innan sprängningarna.

  Det svaga Bryssel, ja. Man kan ju nästan undra om Putin betalar dem för deras destruktiva politik. Putin har sagt att det var tragiskt att den ryska kulturkretsen trasades isär som den gjorde efter Sovjetunionens sönderfall. Nu har EU gett Putin möjlighet att reparera skadan om än till ett högt mänskligt pris. Men eftersom det priset måste betalas i vilket fall för att trygga försvaret av Rysslands kärnområden, kommer tillskottet av de ryska regionerna som en välkommen bonus. Så säg Angela Merkel, hur mycket har du fått av Putin för att inte stämma i bäcken som du hade kunnat ? (sarkasmvarning)

  EU hade haft otaliga lägen att sätta stopp för raset men istället har man bara drivit på för att behaga USA. När Ukraina grundades sades det i den grundläggande akten att landet inte skall ansluta sig till några block. Ett neutralt Ukraina vilket hade varit svårt att förbigå om EU hade satt ned foten hade kommit helt gratis. Nu bränner man hundratals miljarder och samtidigt den egna ekonomiska konkurrenskraften.

  En av de bisarraste pressinformationerna någonsin ägde rum i Helsingfors igår. Där avhandlades rörledningssprängningarna utgående från självklarheten att Ryssland utfört dessa. På frågan från pressen om hur den finska energiinfrastrukturen är säkrad av militären svarade statminister Marin med att haspla ur sig en ramsa om hur Finland står vid Ukrainas sida, beväpnar denna och väntar på den ofrånkomliga segern. Samma ramsa som redan dragits ett flertal gånger. Om någon undrar huruvida avancerad robotteknik kan skapa en statschef, finns svaret redan. För nordbor gäller: låt hoppet fara. Endast massiva protester i Mellan- och Sydeuropa kan rädda oss.

 3. OJ HAR NI HÖRT, EN UNDERBAR NYHET!
  RYSSLAND OCH KINA vill skapa en fredlig värld, en MULTIPOLÄR värld, där alla länder samarbetar fredligt med varandra, och inget land kan utnyttja något annat.
  Det vill inte USA, de vill fortsätta som vanligt, de vill ha en UNIPOLÄR värld, i vilken de bestämmer över alla världens länder.
  Ryssland och Kina vill göra slut på det våld och förtryck som har utövats av USA och Väst i århundraden…det USA som varit inblandat i över 251 krig bara sedan 1991.
  Hur ska man kunna lita på Kina och Ryssland?
  Dels visar verkligheten att de krig som de varit inblandade i kan räknas tillsammans på tio fingrar…och dels har båda erfarenhet av socialism. De har upplevt samhällssystem som har haft RÄTTVISA och OMSORG som MÅL för landets medborgare….. de har lärt sig oerhört mycket, genom sina misstag, precis som alla vi människor gör. Och Kinas och Rysslands mål med en MULTIPOLÄR värld gäller för jordens medborgare. Även USA:s.
  Vad är det som är så hoppfullt? Läs den här insändaren på Moon of Alabama:
  ”Sluta gråta om pipelinen – den är infantil
  Under tiden i den verkliga världen – Från TASS
  Kinas toppskikt lovar att lägga strategiskt djup i samarbetet med Ryssland
  Det rapporteras också att Kina bland annat planerar att inleda gemensamma ansträngningar med Ryssland för att fördjupa strategiska kontakter mellan de två ländernas väpnade styrkor
  PEKING, 29 september. /TASS/. Kina avser att gå vidare med att främja sitt militära samarbete med Ryssland och fylla på det med nytt strategiskt innehåll, sade det kinesiska försvarsdepartementets talesman, överste Tan Kefei, på torsdagen.

  ” Kina och Ryssland har varit gemensamt engagerade i kampen mot hegemoni och har försvarat internationell ordning och rättvisa”, sade han vid en regelbunden briefing. I år genomförde de två länderna ytterligare en gemensam flygpatrull, och Folkets befrielsearmé i Kina deltog i Rysslands vostok 2022 militärövning och de internationella arméspelen, sa han.

  I nästa steg, lovade Tan, planerar Kina bland annat att inleda gemensamma ansträngningar med Ryssland för att fördjupa strategiska kontakter mellan de två ländernas väpnade styrkor, samtidigt som man går vidare med att utöka affärssamarbetet över alla områden. Dessutom strävar Bejing efter att konsekvent lägga till nytt strategiskt djup i bilaterala relationer och aktivt bidra till att upprätthålla internationell fred och stabilitet.”
  Inlagd av: Gerrard White ( 30 september 2022 14:55 i början på 400 kommentarer)
  Lägger in länken i kommentaren. Kina och Ryssland.
  Att skapa en MULTIPOLÄR värld görs inte på en handvändning, det kommer att ta årtionden, och framförallt inte utan ett farligt motstånd från USA och (Väst), de som vill ha VÄRLDSHEGEMONI-EN UNIPOLÄR värld. Men nu har majoriteten av mänskligheten ett gemensamt mål i sikte, det som vi desperat behöver för att kunna lösa frågan om klimatet.

  https://tass.com/world/1515155

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here