Vad är internationella brottmålsdomstolen ICC som utfärdade en ”arresteringsorder” för Putin?

25
1732
ICC:s högkvarter i Haag.

I kvälls-serien ”Aktuella artiklar för ett år sedan” återpubliceras denna artikel som är aktuell i högsta grad. Observera att ICC inte är detsamma som ICJ som behandlar anklagelsen av Sydafrika mot Israel för folkmord.

Redaktören: Det finns anledning att kritiskt granska internationella brottmålsdomstolen ICC av olika skäl. Jag tillhör dem som riktat kritik mot ICC för att man inte åtalar Nato, USA och andra väststater för deras roll i kriget som ledde till att Jugoslavien delades efter västmakternas intressen. Om Natos: folkrättsvidriga bombning av Jugoslavien. Eller USA:s och Nato:s krig i Mellanöstern, som torde ha skördat minst 10 gånger fler liv än Rysslands krig i Ukraina. Peo Österholm har undersökt saken och menar att 4-5 miljoner liv skördats i Irak. Därtill Syrien 400 000, Jemen 200 000, Afghanistan 200 000, Libyen etc. (Olika beräkningar finns och jag kan vid behov återkomma i frågan)

Det visar sig också att ICC tidigare sonderar möjligheterna att åtala Syriens president Assad för ”brott mot mänskligheten”. Denne har lett kampen för Syriens självständighet mot utländska aggression, och som en ledare i den internationella kampen mot väststödd terrorism. Voltairenet.och Nyhetsbanken.

En typ av kritik mot ICC, har varit att ICC visade sig vara alltför villig att undersöka och åtala personer speciellt från fattiga länder, särskilt i Afrika, medan missgärningar av individer från mäktigare länder i stor utsträckning har undgått utredning och åtal.

Förre utrikesministern Pompeo hotade ICC att den som vill undersöker USA:s och Israels krigsbrott kan få visum indraget och hotas av sanktioner. Se mer längre ned. Pompeo hotar ICC

Nu när ICC beslutat att åtala Putin nämns knappast något om den kritiska relationen mellan USA och ICC

Nedan artikel är skriven av Fantine Gardinier för Sputnik News och publicerades 17 mars 2023 av Sputniknews. Den har översattes av Rolf Nilsson.

_______________________________________________________

ICC, som har sin bas i den nederländska staden Haag, har försökt åtala Putin och Maria Alekseyevna Lvova-Belova, Putins kommissionär för barns rättigheter i Ryska federationen, för ”olaglig deportering av befolkning och olaglig överföring av befolkning” efter rapporter om att ukrainska barn fördes från delar av västra Ryssland som tidigare hade avskiljt sig från Ukraina och anslutit sig till Ryska federationen.

Moskva har sagt att man förflyttade människor bort från frontlinjerna, där ukrainska missilattacker har dödat och skadat civila sedan konfliktens första dagar. ”Vi gör vårt bästa för att behålla unga medborgare i familjer, och i fall där föräldrar och släktingar är frånvarande eller avlidna, för att överföra föräldralösa barn till förmyndarskap. Vi ser till att skydda deras liv och välbefinnande”, sade den ryska ambassaden i Washington DC nyligen.

”Internationella brottmålsdomstolens beslut har ingen betydelse för vårt land, inte heller ur juridisk synvinkel”, sade det ryska utrikesministeriets talesperson Maria Zakharova.

”Ryssland är inte part i Internationella brottmålsdomstolens Romstadga och har inga skyldigheter enligt den. Ryssland är inte engagerat i samarbete med detta organ, och eventuella [order] om arresteringar som kommer från domstolen kommer att vara juridiskt ogiltiga för oss.”

Domstolens ursprung

Under 1900-talet gjordes flera försök att inrätta en internationell domstol för att åtala sådana avskyvärda internationella brott som krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord. Vid varje tillfälle ingrep dock världspolitiken och gjorde ett sådant företag orealistiskt.

Under tiden skapades ad hoc-domstolar för att åtala förövarna av specifika grymheter, bland annat förintelsen, Japans erövringskrig i Östasien och folkmordet i Rwanda.

Det som blev Internationella brottmålsdomstolen tog gradvis form under 1990-talet, då FN:s generalförsamling gav Internationella rättskommissionen (ILC), ett organ av juridiska experter som utsetts av FN:s generalförsamling, i uppdrag att utarbeta ett ramverk för en sådan domstol. I juni 1998 hade flera utkast granskats av FN:s utsedda arbetsorgan och en diplomatkonferens sammankallades i Rom, Italien, månaden därpå.

Romstadgan från 1998

Romstadgan antogs vid konferensen av 120 nationer som röstade för den. Ytterligare 21 avstod från att rösta och sju länder röstade emot: Kina, Irak, Israel, Libyen, Qatar, USA och Jemen. De länder som undertecknade stadgan var dock tvungna att få den ratificerad av sina egna regeringar, och fördraget trädde i kraft 2002 efter att 60 länder hade gjort det.

I stadgan om inrättandet av Internationella brottmålsdomstolen skapades fyra centrala brott: folkmord, brott mot mänskligheten, krigsförbrytelser och aggressionsbrott, varav inget har någon preskriptionstid. Enligt fördraget har ICC endast befogenhet att utreda internationella brott när stater ”inte kan” eller ”inte vill” göra det själva.

Dessutom har ICC endast behörighet om brotten begås inom en stat som är part i fördraget, eller om FN:s säkerhetsråd röstar för att ge ICC behörighet, eller om en stat som inte är part i fördraget vädjar till ICC om att ge ICC behörighet.

Hur många länder är eller är inte parter i Romstadgan?

I mars 2023 är antalet nationer som är parter i fördraget 123. Flera nationer har också dragit tillbaka sina signaturer under åren, bland annat Filippinerna, Burundi, Israel, USA, Sudan och Ryssland. Sydafrika återkallade sin underskrift vid ett tillfälle, men undertecknade senare fördraget på nytt.

Ytterligare 41 länder har varken undertecknat eller anslutit sig till Romstadgan, och många är aktivt kritiska till den, däribland Kina och Indien.

Vänta, sanktionerade inte Trump ICC?

Jo, i juni 2020 meddelade administrationen under USA:s dåvarande president Donald Trump att den skulle sanktionera ICC:s tjänstemän med visumrestriktioner för dem och deras familjer, och att den skulle inleda en motutredning av ICC för påstådd korruption. Den utlösande faktorn var att domstolen meddelade att den avsåg att utreda krigsförbrytelser i USA:s 20 år långa ockupationskrig i Afghanistan.

Trumps utrikesminister Mike Pompeo hånade ICC som en ”kängurudomstol”, en engelskspråkig nedsättande beteckning för domstolar som anses ”hoppa över” de allmänt accepterade normerna för rättspraxis för att leverera på förhand beslutade fällande domar och straff.

Pompeo: USA kommer att stoppa ”korrupta ICC” från att utreda amerikaner och israeler för påstådda krigsförbrytelser

Washingtons ” Hague Invasion Act”

USA har alltid haft ett stormigt förhållande till ICC. Som nämnts ovan undertecknade landet 1998 års Romstadga år 2000, men har gjort klart att det inte har för avsikt att ratificera den och att det anser att det inte har några rättsliga skyldigheter till följd av undertecknandet.

År 2002 undertecknade USA:s dåvarande president George W. Bush American Service-Members Protection Act (ASMA), informellt känd som ”Hague Invasion Act”, eftersom den ger presidenten rätt att använda ”alla medel som är nödvändiga och lämpliga för att få till stånd frisläppandet av amerikansk eller allierad personal som hålls fängslad av, på uppdrag av eller på begäran av Internationella brottmålsdomstolen”.

Lagen från 2002 förbjuder också amerikanskt militärt bistånd till länder som är parter i Internationella brottmålsdomstolen, även om det finns ett antal förbehåll, bland annat för Nato-medlemmar, viktiga allierade som inte är medlemmar av Nato, den kinesiska autonoma regionen Taiwan och länder som har ingått ”artikel 98-avtal” om att inte överlämna amerikanska medborgare till Internationella brottmålsdomstolen.

Efter Bush närmade sig USA:s dåvarande president Barack Obama ICC, men gjorde inget försök att ansluta sig till dess jurisdiktion, och Trump var mycket mer fientlig mot domstolen i linje med sin allmänna misstro mot internationella institutioner med makt över USA:s suveränitet. Under USA:s president Joe Biden, som tillträdde 2021, har USA släppt sanktionerna från Trump-eran, men har fortfarande en passiv hållning gentemot ICC.

Det förklarar också de desperata försöken att simulera en användbar verksamhet, t.ex. genom den känguru-domstol som i dag utfärdade en arresteringsorder för Vladimir Putin.

Piotr Józef Hofmański (född 6 mars 1956) är en polsk jurist och domare som har varit ordförande för Internationella brottmålsdomstolen (ICC) sedan 2021. Han har varit domare i ICC sedan 2015. Hans val till ICC:s ordförandeskap gäller för en treårsperiod. Innan han blev domare i ICC var Hofmański juridisk expert och rådgivare vid Europarådet.

Relaterat
Krigsförbrytelser av USA och Israel – samt USA:s fight mot Internationella Brottmålsdomstolen (ICC) Är USA verkligen en rättsstat?

Föregående artikelHur tänker USA:s försvarsminister? Livsfarlig?
Nästa artikelGlenn Diesen: Därför är västmedias ”bevakning” av Ryssland otroligt farlig
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

25 KOMMENTARER

 1. Varför släpptes ICC-åklagarens bror från fängelset, precis innan han åtalade Putin
  Det här luktar unket, det händer mycket bakom dolda ridåer som vi någon dag kanske får reda på.
  Det märkliga är att åklagaren Karim Khan som åtalade Putin för att ha evakuerat barn från en krigszon. Han lyckades få sin dömde pedofilbror Imran Khan släppt från ett brittiskt fängelse med ett reducerat straff för en månad sedan.
  Brodern blev i maj 2022 dömd till 18 månaders fängelse.

  Så lägligt att Karim Khan lyckades få honom frisläppt precis innan han åtalade Putin.
  Kan det vara så en uppgörelse för att hans bror skulle bli fri, så åtalade han Putin?
  Ingenting förvånar mig i dessa korrupta länder EU, England och USA.

  ICC-åklagaren Karim Khan som anklagade Putin för krigsförbrytelser för att ha evakuerat barn från en krigszon fick sin dömde pedofilbror Imran Khan släppt från ett brittiskt fängelse med ett reducerat straff för en månad sedan.

  https://twitter.com/HarunaNAbdullah/status/1637077122291314688?t=rjEHSEBrcMUQp40DJk0cYQ&s=19

  Jurymedlemmarna fick höra hur Imran Ahmad Khan förgripit sig på en tonårspojke, efter en fest 2008. Han dömdes och överklagade. Hans överklaganden avslogs dock av tre högre domare.

  Det jurymedlemmarna hade fått höra var hur Khan tvingat sitt 15-åriga offer dricka gin och tonic, och titta på pornografi på en hemmafest.

  Justice Baker sa att han visat en betydande grad av brutalitet inför överfallet, när han släpade sitt offer upp på övervåningen och kastade honom på en säng.
  Han var övertygad om att klaganden var särskilt sårbar, då han var mycket ung för sin ålder 15 år gammal.

  Justice Baker sa till Khan även om du låtit dig själv tro att du kommit undan med att ha begått detta brottet, är jag säker på att du var medveten om att det fanns en risk att det skulle bli en uppgörelse en dag.

  https://www.examinerlive.co.uk/news/west-yorkshire-news/paedophile-wakefield-tory-mp-imran-26291162

  • Många upprörda röster från världen som anser att ICC förlöjligar enbart sig själva som institution genom åtalet mot Putin.

   Från Donbass Telegramkanal, texten nedan
   Medan väst försöker skylla på Putin för att ha evakuerat ukrainska barn från krigszonen, ignorerar det så kallade ”internationella samfundet” medvetet de verkliga krigsförbrytelser som involverar barn som begås av USA i Syrien just nu.

   Efter den auktoriserade ryska inblandningen i det syriska inbördeskriget mot ISIS-terroristerna 2015, har det allestädes närvarande USA (utöver att illegalt ockupera alla oljeproducerande landområden) omedelbart organiserat ett så kallat ”Al-Rukban flyktingläger” och säkrat en 55 km zon runt en liten syrisk stad Al-Tanf som gränsar till Irak och Jordanien.

   ”Flyktinglägret” fick nästan omedelbart ett ökänt rykte för att hålla in flyktingar mot deras vilja, sexuella trakasserier från vakterna, brist på mat och fruktansvärda sanitära förhållanden.

   Men det värsta av det hela är att den så kallade ”55 km Al-Tanf-zonen” i själva verket är en maskerad för en stor terroristutbildningsplats som använder barn och kvinnor som mänskliga sköldar.

   Zonen på 55 km är för närvarande värd för cirka 2200 faktiska flyktingar och över 6000 beväpnade militanter som genomgår intensiv träning av den amerikanska arméns specialist för att sedan genomföra terroristattacker mot den officiella syriska regeringen och deras armé.

   Många humanitära organisationer inklusive det ryska ”försoningscentret” och statliga tjänstemän vädjade till det internationella samfundet att omfördela gisslanflyktingarna från terroristövningsfälten, men deras vädjanden möttes med tystnad.

   https://t.me/DonbassDevushka/49241

  • ICC är en skam, totalt i avsaknad av moral
   Det är många nu som avskyr ICC mer än någonsin, när de jämför vilka rättvisa de använder då de väcker åtal, vilket verkar mera bero på vem de vill åtala än vad som barn egentligen råkat ut för.

   Dimitri Lascaris skriver:
   ICC noterade att barn åtnjuter ett speciellt skydd under Geneve konventionen, betonade de när de annonserade sitt åtal mot Putin.

   Under 2009 en Israelisk människorättsgrupp B´Tselem hade dokumenterat Israels tortyr av Palestinska barn.

   ICC har inte gjort någonting för att skydda dessa barn. INGENTING.

   https://t.me/UkraineHumanRightsAbuses/22330

   • I veckan läste jag på Telegram att 100 ukrainska familjer har fått sina barn omhändertagna i Tyskland. På twitter i dag en ukrainsk kvinna är ilsken för att hennes barn blivit omhändertagna av tyska myndigheter. Detta för att hon reste till Ukraina med barnen på semester.
    Någon skrev att det gör alltid tyska myndigheter att de omhändertar barn om föräldrarna reser till det land som de i asylprocessen sagt att det är farligt för dem att vara i. De menar att de utsätter barnet från fara.

    Här tar alltså tyska myndigheter barnen från en närvarande förälder.
    När det gäller Ryssland tar man barnen från en av de värsta krigszonerna i Ukraina och för dem till säkerhet i Ryssland. Barnen hade ingen närvarande förälder då pappan var fånge hos DPR.

    Man förstår att Saudiarabien vänder sig till Ryssland, Kina och Iran där det finns ledare med en fungerande hjärna.
    Kronprinsen i Saudiarabien har lagt ut följande förlöjligande av Biden som Saudi TV spelat in. Väldigt roliga och träffande.

    Det är korkat av USA att låta honom leka president när han behöver vård på demensboende eller i hemmet. Som tur var verkar han inte i skick för att förstå att de gör narr av honom.
    Har haft mycket kontakt med dementa i min närhet, och bara ett fåtal av dem har varit i samma dåliga skick som Biden.
    Nedan video som Saudiarabien spelat in med skådespelare.

    https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Vx3NBiQhQxQ

    ytterligare en video nedan finns nog fler på youtube

    https://twitter.com/levi_godman/status/1639391956546486273?s=46&t=w22Ti5BDVmDHJUvBCPQQFw

    • Omhändertagande (LVU) av barn sker även i Sverige.
     Fria tider har flera artikel om detta. Dessa barn kommer aldrig tillbaka till sina biologiska familjer. Varken EU eller ICC bryr sig om dom.Tragiskt.

     ” Socialen bedriver barnhandel i Sverige
     Jag är en mamma som vill göra er uppmärksamma på hur verkligheten ser ut för de familjer vars barn tagits av socialtjänsten enligt LVU.
     Jag kan vittna om den brist på rättssäkerhet i domstolen som råder när ett LVU-mål tas upp.”
     https://www.friatider.se/socialtjansten-bedriver-barnhandel-i-sverige
     En ryss kidnapade sina omhändertagna barn och flydde från Sverige
     ”I förra veckan fick Lisov rätt av en polsk domstol, som i ett interimistisk beslut slog fast att den svenska socialtjänsten har brutit mot en EU-konvention som förbjuder att placera barn i kulturellt främmande miljöer.”
     https://www.friatider.se/sverige-jagar-pappa-som-flydde-till-polen-med-sina-barn

     Kan man gissa om vem det handlar om?
     https://www.di.se/debatt/portratt-sjubarnsmamman-som-flydde-och-blev-maktigast-i-eu/

    • När pengarna och den pedofila bankmaffian styr så leder det lätt till korrupt beteende och barn som får lida. Folket har röstat för alltmer av samma elände i flera decennier.

     Redan innan detta förekom dessa ovetenskapligt grundade barnkidnappningar från Socialtjänsten i Sverige.

     Susanne, som jag har en längre konversation med här, ger alla barn och föräldrar värdefulla råd om hur man kan skydda sig mot dem, samt hur man ser till att barnens bästa och deras vilja tas på allvar: https://odysee.com/@DigiDemo:b/brajitsimeet:8

    • Alla som har telegram, kan se denna video där ukrainska mödrar själva berättar om hur deras barn blivit tvångsomhändertagna i Europa, väldigt små barn som inte fått träffa sin förälder på flera månader

     https://t.me/UkraineHumanRightsAbuses/22668

     Vad anser den kloka f.d. överste Douglas Macgregor om ICC. Det talar han om i nedan video där professor Glenn Diesen intervjuar honom.
     Han säger att han långt innan detta krig som diskuteras nu, har tyckt att Ukraina borde vara ett neutralt land som en buffertzon mellan USA och Ryssland, vilket vore tryggt för alla menar han. Exakt vad Ryssland säger.

     Han har hårda ord om ICC, som han inte anser står för någon rättvisa längre utan har blivit en marionett, ett verktyg för globalisterna. Vilket är ohälsosamt när dessa internationella organisationer blir det en efter en.

     Han säger att Ryssland gjorde något oerhört svårt, de räddade barn från en krigszon, barn som var övergivna utan förälder. De tog dem till en säker plats och inväntade att en förälder skulle höra av sig och kunna hämta sitt barn.
     Att de skulle ha gjort detta i ett annat syfte är nonsens, skräp säger han.
     Nedan intervjun på länken.

     https://www.youtube.com/watch?v=gpj4phsPBUM

     • Folk tror inte på mig när jag påtalar att satanismen ligger bakom.

      Satanisterna kan begå vilka bisarra handlingar som helst, beskjuta civila i flera år i Donbass och tiga om det i sina medier, spela piano med penisen, klä sig i läder och högklackat, sexualisera barn på våra bibliotek, åka till ”Orgy Island”, injicera ett biovapen/nanobots i barn, skicka sitt eget folk som kanonmat till Rysslands artilleri, kidnappa barn trots att vetenskapen är tydlig om att barn, i de allra flesta fall, mår bäst hos sina biologiska föräldrar etc. etc.

      Detta är svagheten hos de människor som låter kognitiv dissonans styra och därför undviker obehagliga faktum.

      Denna ignorans och feghet är ondskans hantlangare.

    • ”I enlighet med Genèvekonventionen kan en stat som är part i en väpnad konflikt inte under några omständigheter adoptera eller överföra barn från den andra parten.”
     Donbass och Ryssland är tillsammans en part i kriget, så det kan ju inte vara så att de överfört barn från den andra parten som är Ukraina.
     Alla barnen som blir intervjuade här betraktar sig som ryssar.
     Putin anklagas av ICC att försöka omvända ukrainska barn till att känna sig som ryssar istället för ukrainska. Det kan man snarare anklaga Ukraina för som bombat dessa barn under 8 år, vilket borde gjort dem vettskrämda för Ukraina.
     Några barn gömmer sina ansikten när de intervjuas då de tror att Ukraina kommer mörda dem om de känner igen dem.
     Nedan är utdrag ur artikeln i ”GRAYZONE” som utförligt som alla deras artiklar beskriver händelseförloppet och nedan en länk till artikeln.

     //Internationella brottmålsdomstolen utfärdade en arresteringsorder på Rysslands president Vladimir Putin och anklagade honom för ”olaglig utvisning” av ukrainska barn till ett nätverk av läger inne i Ryssland. Beslutet baserades på en rapport från Yale HRL Center, som finansieras av det amerikanska utrikesdepartementet.

     Den amerikanske journalisten Jeremy Loffredo besökte ett av ryska regeringssponsrade lägren i fråga. På The Donbas Express, som ligger strax utanför Moskva, träffade Loffredo ungdomar från krigshärjade regioner som blomstrade tack vare gratis musikinstruktion och tacksam över att vara i en säker miljö. Den här artikeln innehåller hans exklusiva videoreportage.

     I en intervju med Loffredo motsatte Yale HRL:s Raymond ytterligare anklagelser som han gjorde i en CNN-intervju om en massiv ”gisslansituation” på gång i Ryssland, och erkände att de flesta av lägren han undersökte var ”nalle”-liknande kulturprogram. Han avslöjade också sitt samarbete med den amerikanska underrättelsetjänsten.

     Under en intervju med CNN:s Anderson Cooper, hävdade Yale HRL:s verkställande direktör, Nathaniel Raymond, att hans rapport gav bevis på att ”tusentals barn är i en gisslansituation.” Raymond åberopade Förintelsen och hävdade: ”Vi har att göra med det största nätverket av barnläger som setts under 2000-talet.”

     Men i en intervju med Jeremy Loffredo, medförfattaren till denna rapport, och i sin egen tidning för Yale HRL, motsatte Raymond många av de bombastiska påståenden han gjorde till media om gisslan av barn. Under ett telefonsamtal med Loffredo erkände Raymond att ”en stor del” av de läger som hans team undersökte var ”främst kulturell utbildning – som, skulle jag säga, nallebjörn.”

     Yale HRL:s rapport erkänner på samma sätt att de flesta av lägren den profilerade gav gratis rekreationsprogram för missgynnade ungdomar vars föräldrar försökte ” skydda sina barn från pågående strider” och ”försäkra att de hade näringsrik mat av den sort som inte var tillgänglig där de bor.” N tidigt återvände alla campare hem i tid efter att ha deltagit med samtycke från sina föräldrar, enligt tidningen. Den utrikesdepartementets finansierade rapporten medger vidare att den hittade ”ingen dokumentation av misshandel av barn.”

     https://thegrayzone.com/2023/03/31/iccs-putin-arrest-state-dept-report/

   • Nedanstående text läser jag på Telegram, inramad med //
    //Det finns en mycket gammal princip i internationell sedvanerätt: statschefer är immuna mot åtal från främmande makter. En statschef kan ställas inför rätta av sitt eget land, men inte av en utländsk för officiella handlingar som han eller hon begår när han är statschef.

    Nationer som skyndar sig att kasta bort den sedvanerätten, på uppdrag av ICC, leker med elden. Om de inte upprätthåller den principen, så finns det inget som hindrar andra nationer från att åtala sina egna presidenter och premiärministrar. Det kommer att bli en destruktiv spiral av ”lagfare”. Praktiskt taget varje statschef kommer att vara sårbar för åtal av en ovänlig stat.//

    Detta har även krigsherren Bolton skrivit att USA skall inte bistå ICC i åtalet mot Putin, då det är olagligt av ICC att åtala honom.

    Nu har dock några amerikanska politiker vänt sig direkt till Biden. Denna dementa herre med ett ursinnigt hat mot Putin för att USA inte får råna deras naturtillgångar vilket Jeltsin lät dem göra. Så han kommer nog vara behjälplig om ingen hindrar honom.

    Fler länder ansluter sig, och uppger offentligt att de skall arrestera Putin om han dyker upp i deras land. De länder som är anmärkningsbara är Brasilien och Armenien.
    Om två år skall BRICS länderna samlas i Brasilien. Skall de övriga BRICS länderna acceptera att vara i Brasilien när de gått ut och sagt att de skall arrestera Putin om han kommer till deras land.

    Dmitry Anatolyevich Medvedev har gått ut och sagt att Ryssland kommer se det som en förklaring av krig mot Ryssland att försöka hjälpa till att arrestera deras president. Vilket betyder att Ryssland kommer vara i krig med det landet.
    Medvedev har varit Rysslands president 2008-2012 och premiärminister 2012-2020, en väldigt tuff man. Det är nog många i Väst som skulle ångra sin kritik mot Putin, om denna man skulle komma till makten.

    Undrar om Lula tänkt på detta, att han gör en krigsförklaring mot Ryssland, en kollega i BRICS, om han tänker arrestera Putin. Bara att säga att han tänker göra det. lär inte falla i god jord hos de övriga länderna i BRICS.

  • Även USA:s krigsherre Bolton har gått ut offentligt och sagt att USA bör inte hjälpa ICC i deras brottmål mot Putin, för att ICC är en olaglig institution som USA inte godkänt.
   Utan de enda som har laglig rätt enligt honom att åtala Putin är Ukraina och Ryssland.

   Det finns dock länder som går ut offentligt och talar om deras villighet att arrestera Putin och först ut var Tyskland och nu kom även Brasilien. Skam över Brasilien som en av medlemmarna i BRICS.

   Lula’s Foreign Minister Strongly Implied That Putin Will Be Arrested If He Comes To Brazil

   Korybko American Moscow-based political analyst specializing in the relationship between the US strategy in Afro-Eurasia, China’s One Belt One Road … skriver:

   //Lula är verkligen en liberal-globalist som frivilligt överlämnar sitt lands objektiva nationella intressen till väst av ideologisk solidaritet. Samma man som legendariskt var med och grundade BRICS för nästan ett och ett halvt decennium sedan har nu fällt en av samma multipolära grupps medgrundare efter att ha beordrat sin utrikesminister att mycket starkt antyda att hans motsvarighet kommer att arresteras om han besöker Brasilien.//
   Korybkos artikel på länken nedan.

   https://korybko.substack.com/p/lulas-foreign-minister-strongly-implied

   Vad svarar Ryssland på dessa krigsförklaringar, Medvedev som är av betydligt stridbarare virke än Putin, vilket väst inte förstått, utan anklagar hela tiden Putin som den krigiska ledaren i Ryssland. När han lämnar över rodret till någon annan, då han tröttnat får Väst se verkliga tuffa ledare i Ryssland för det kommer inte bli de fåntrattar som de själv försöker föra till makten som skall hjälpa Väst att plundra Ryssland.

   Any attempt to arrest Putin would be declaration of war on Russia: Medvedev

   🔹Russia says it would take it as a declaration of war if any country attempts to arrest President Vladimir Putin on a warrant issued by the International Criminal Court (ICC).

   https://www.presstv.ir/Detail/2023/03/23/700331/Putin-ICC-Medvedev

   Tack! Ungern och Orban som alltid är på rätt sida när det gäller orättfärdiga beskyllningar mot Ryssland, Orban säger att hans land skall inte arrestera Putin om han kommer in Ungern. : Hungarian Prime Minister Viktor Orban said on Thursday his country would not arrest Putin if he entered the country.

   Lula är verkligen en liberal-globalist som frivilligt överlämnar sitt lands objektiva nationella intressen till väst av ideologisk solidaritet. Samma man som legendariskt var med och grundade BRICS för nästan ett och ett halvt decennium sedan har nu fällt en av samma multipolära grupps medgrundare efter att ha beordrat sin utrikesminister att mycket starkt antyda att hans motsvarighet kommer att arresteras om han besöker Brasilien.

 2. However, the court’s jurisdiction over the crime of aggression is limited to states that are party to its founding Rome Statute. Russia is not a party, and its nationals cannot be held responsible for the crime of aggression before the ICC.

  The UN security council could enable the court to exercise jurisdiction over the crime of aggression with regards to the situation in Ukraine, but Russia — as a security council member — would veto.

  So there is a legal gap, and to fill it, the international community has been locked in negotiations about setting up a special tribunal to prosecute those — top political and military brass — responsible for the crime of aggression.
  https://euobserver.com/ukraine/156851?utm_source=euobs&utm_medium=rss

  Legal scholars: Prosecuting Putin ’legally problematic’
  Juridiska forskare hävdade på måndagen (28 november) att det, utan stöd från FN:s generalförsamling, skulle vara juridiskt utmanande att inrätta en domstol för att åtala rysk aggression mot Ukraina.

  Medan frågan om att inrätta en domstol kommer att diskuteras av EU:s medlemsländer under de kommande veckorna (och möjligen av EU:s ledare i mitten av december) med EU-kommissionen som utarbetar olika alternativ, varnar rättsforskare för att ”nuvarande lag inte är tillräcklig ”att döma Ryssland för brottet aggression, som alla andra krigsförbrytelser härrör från.

  Internationella brottmålsdomstolen (ICC) har jurisdiktion att utreda folkmord, krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten med samtycke från staten på vars territorium de påstås ha begåtts.

  Domstolen kan dock inte utreda eller döma ”brottsbrottet”, aggressionsbrottet, om inte både angripare och angripna stater samtycker.

  ”Alla alternativ är juridiskt problematiska, eftersom det inte finns några särskilda domstolar som är behöriga att pröva ett aggressionsbrott”, säger Olivier Corten, professor i internationell rätt vid ULB-universitetet, till ledamöterna i underkommittén för mänskliga rättigheter i Europaparlamentet.

  Carl Bildt, medordförande för Europeiska rådet för utrikesrelationer (ECFR) och Sveriges tidigare premiärminister sa att det finns ett ”bråttom behov” av att åtala de krigsförbrytelser som har begåtts som en del av Rysslands aggression mot Ukraina.

  Han hävdade att det var ”obligatoriskt att inrätta en domstol för det specifika brottet aggression”, som är ”det högsta brottet enligt internationell lag”.

  Han sa också att det är omöjligt att gå igenom ICC för närvarande, och föreslog att andra sätt för åtal skulle kunna inkludera ett avtal mellan EU och Ukraina eller involvera Europarådet. Ett annat alternativ skulle få FN:s generalförsamling att be generalsekreteraren att inrätta en tribunal.

  Det som gör ”aggressionsbrottet” speciellt, är att det är ett så kallat ledarskapsbrott som bara kan begås av makthavare, snarare än de som utför det. Det betyder att det kan rikta sig mot den ryske presidenten Vladimir Putin, snarare än de som utförde hans order.

  Vaios Koutroulis, en annan professor i internationell rätt vid ULB, varnade för att immunitet för statliga tjänstemän gäller vid aggressionsbrott, men en internationell domstol skulle kunna kringgå detta problem.

  Han sa att för att förplikta Ryssland att samarbeta måste tribunalen inbäddas i ett bindande beslut av FN, vilket är osannolikt med Ryssland i säkerhetsrådet.

  Koutroulis sa att ”legitimiteten för en specialtribunal som endast skapats av stater skulle vara bräcklig och att det skulle vara viktigt att inkludera en universell internationell organisation i skapandet av tribunalen”.

  Han rekommenderade att ha en resolution från FN:s generalförsamling – eftersom säkerhetsrådet inte skulle gå med på det på grund av ett ryskt veto – och antingen skapa en domstol själv eller skjuta upp frågan till ICC.

  Detta skulle dock vara en förlängning av generalförsamlingens makt, vilket skulle vara oacceptabelt för EU-länderna, varnade en hög tjänsteman från blockets utrikestjänst, Frank Hoffmeister.

  Han hävdade att generalförsamlingen redan har sagt att Rysslands invasion är en aggression.

  Han sade att Ukraina kommer att föreslå en allmän FN-resolution för att be generalsekreteraren att förhandla med Ukraina om inrättandet av en sådan tribunal.

  Hoffmeister menade att ett interimistiskt åklagarämbete, som skulle se över förberedelsen av åtal, utan att fatta beslut om hur nämnden skulle se ut, borde inrättas.

  Både Corten och Koutroulis rekommenderade att ICC:s stadga så småningom måste ändras.
  Ny politisk push?

  Den litauiske parlamentsledamoten Andrius Kubilius från mitten och högern föreslog att en annan resolution skulle antas av Europaparlamentet för att betona behovet av att hålla förövarna ansvariga.

  I maj antog parlamentsledamöterna redan en resolution som uppmanar EU att stödja inrättandet av en särskild internationell tribunal för att bestraffa brottet aggression som begåtts mot Ukraina, för vilket ICC inte har någon jurisdiktion, och hålla ryska politiska ledare och militära befälhavare och deras allierade till konto.
  https://euobserver.com/ukraine/156485

 3. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kallade ICC:s beslut ”en betydande internationell rättslig framgång för Ukraina.” USA:s president Joe Biden fann beslutet motiverat.

  ICC:s chefsåklagare Karim Khan sa att domstolsbeslutet var beklagligt och inte borde användas som anledning till att fira. Han påpekade också att domstolen inte hade något val. ”Bevisen fick oss att agera på det sättet”, sa han.
  https://english.pravda.ru/news/world/156108-puin_icc_arrest/

  How to apply the Nuremberg model for Russian war crimes
  https://euobserver.com/opinion/156109

  How Putin’s Russia invented a Ukrainian threat, and why
  https://euobserver.com/opinion/156539

  Lägg märke till att INGET land hade tankar på någon tribunal när USA/NATO + en del EU-länder bombade Yugoslavien, invaderade Iraq, Syrien, Libyen, Afganistan, Yemen.

 4. Alltså herregud snacka om desperata klantskallar dessa Usa ledda Nato. Trump införde även sanktioner mot domstolens företrädare. Men varken Usa eller Ryssland har ALDRIG anslutit sej till denna jippo domstolen. Men vilken vidrig desperat aktion mot självaste Ryssland och dess president. De brinner i arslet och går EJ bra i Ukraina för Usa ledda Nato och övriga clownerna i EU som man sett jämt sistone,då Ryssland malt ned Ukraina och övriga Nato klantskallarna. Så man kör med detta desperata jippo herregud vilken renodlade nollor. Nä kvittar ändå OCH Ryssland maler ner det sista som är kvar nu av dessa livsfarliga krigshökarna,för att lagom till sommaren nu helt knyta ihop säcken. Herregud vilka desperata idioter ju

 5. Varför Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 var laglig
  Av Eric Zuesse
  Enligt internationell rätt har ”aggression” (eller ”aggressivt krig”) ännu aldrig definierats så att det tydligt skiljer det från ”försvarskrig” (eller ”försvar”), och denna grumlighet är FN:s mest grundläggande misslyckande att- datum, eftersom FN skulle ha bildats för att förhindra ett tredje världskriget (WW III), vilket är omöjligt att göra om inte innebörden av ”försvar” är tydlig och försvar är klart lagligt, och innebörden av ”aggression” ” är tydlig och aggression är helt klart olaglig; men här används en definition där ”aggression” är allt som äventyrar ett lands existens eller suveränitet över dess lagliga territorium, och ”försvar” är allt som provoceras av (d.v.s. som svar på) ”aggression” och som följaktligen har tvingats på ett land som det enda rimliga alternativet till att låta sig tas över av ett ”aggressor”-land. I denna definition (en rimlig och praktisk definition – i motsats till FN:s frånvaro av någon definition), kan ”aggression” utföras på vilket sätt som helst, inte BARA militärt, utan också genom sådana medel som en kupp eller internationell subversion, eller olagliga internationella sanktioner – vilket som helst medel som kan användas för att ta kontroll över ett annat land (d.v.s. över en annan suverän nations regering).

  Den amerikanska regeringen har alltid motsatt sig varje definition av ”aggression” och har alltid vägrat ens att överväga någon föreslagen definition av den som skulle inkludera något annat än militär aggression, eftersom Amerika rutinmässigt använder icke-militära former av aggression (såsom kupper och sanktioner). ) och kräver att alltid kunna fortsätta göra det utan att bli kallad en ”angripare”. Detta är helt enkelt ett faktum, och är anledningen till att FN inte är något annat än ett samtalsforum och en sump för flyktingar och alla andra problem som mäktiga länder avser att bara ge läpparnas bekännelse till att ta itu med – det har ingen betydande internationell makt vid Allt. (OBS: Den som tvivlar på att FN totalt har misslyckats med att definiera ”aggression” kommer att se i sista stycket här – som kommer att stå helt inom parentes – en diskussion om FN:s absurda, till och med rent cirkulära, senaste formella förslag att hantera med den saken.)

  Kriget i Ukraina är ytterligare komplicerat i internationell rätt eftersom Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari 2022 helt klart utgör en fara för Ukrainas suveränitet; men Kubakrisen 1962 etablerade ett grundläggande rättspraxis därefter, med hjälp av vilket varje internationell stormakt – i det fallet USA – har rätt i internationell rätt att förhindra någon närliggande nation från att kunna användas av en annan stor internationell makt – i det fallet Sovjetunionen – att placera militära styrkor där som äventyrar en stormakts nationella säkerhet eller suveränitet (i det fallet USA); och följaktligen uppträdde den amerikanska regeringen defensivt (mot Sovjetunionen), istället för aggressivt (mot Kuba), när den begränsade Kubas regering från att göra det möjligt för den sovjetiska regeringen att placera sina styrkor (särskilt dess kärnvapenstyrkor) på den ön. (Som Scott Ritter har förklarat, agerade JFK vid den tiden faktiskt enligt en ännu tidigare instans av denna princip, 1837 års Caroline Precedent, när Storbritannien i förebyggande syfte attackerade ett amerikanskt fartyg som var på väg att invadera Kanada.)

  Vad som kommer att hävdas här är att det internationella rättsliga prejudikatet gäller universellt i internationell rätt, och att kriget i Ukraina startade av den amerikanska regeringen genom dess kupp i Ukraina som ersatte en autentiskt neutral regering där med en rabiat anti-rysk regering där (som ägde och inte har någon legitimitet ens under Ukrainas konstitution vid den tiden), och att Rysslands regering följaktligen har en folkrättslig rätt att ta kontroll över Ukrainas regering för att Ryssland ska kunna skydda sig mot Amerikas regering – vilket är angriparen här; Ryssland är försvarare av sitt eget suveräna territorium; och Ukraina är bara det slagfält på vilket detta krig mellan angriparen Amerika och försvararen Ryssland förs.

  Eftersom ämnet här är internationell rätt, inte någon nationell lag, är endast nationella regeringar inblandade; och detta betyder att ett inbördeskrig, eller krig inom ett land, INTE ens möjligen är en fråga som FN rimligen kan bli inblandad i eller ha någon auktoritet att göra uttalanden om. (Franklin Delano Roosevelt, som uppfann FN, gjorde det med det syftet – tydlig åtskillnad av internationell rätt från nationell lag – i åtanke, men hans omedelbara efterträdare, som utformade FN, upphävde detta och några andra aspekter av FDR:s plan för FN. Detta är anledningen till att FN misslyckas. Truman var fast besluten att den amerikanska regeringen själv i slutändan kommer att ta kontroll över hela världen.)

  Dokumentationen för varje steg i detta fall är omedelbart tillgänglig för läsaren helt enkelt genom att klicka på länkarna i den när som helst där läsaren vill se vilka bevis som finns för det givna påståendet:

  Den 8 februari 2010 rubricerade Storbritanniens Guardian ”Janukovitj kommer att bli president eftersom observatörer säger att valet i Ukraina var rättvist”.

  Den 12 april 2010 rapporterades i Ukraina att,
  Ukrainas president Viktor Janukovitj träffade den amerikanske motsvarigheten Barack Obama i Washington.

  På den ukrainska sidan deltog också utrikesminister Konstantin Grishchenko, bränsle- och energiminister Yurii Boyko, chef för presidentadministrationen Serhiy Lovochkin, biträdande chef för administrationen Hanna Herman och Yuri Lacnyy i mötet.

  Den amerikanska sidan representerar utrikesminister Hillary Clinton, nationell säkerhetsrådgivare till USA:s president James Jones, senior chef för USA:s nationella säkerhetsråd för icke-spridning Laura Holgate.

  Den 2 juli 2010 träffade Clinton återigen Janukovitj privat, denna gång i Kiev; och vid detta tillfälle talade han offentligt om mötet och sa att även om USA stödde Ukrainas självständighet, ”välkomnar USA det ukrainska parlamentets beslut att godkänna utländska militärövningar på ukrainskt territorium 2010 och vi tackar Ukraina och det ukrainska folket för dina viktiga bidrag till Nato och andra internationella säkerhetsoperationer”, vilket innebär att den amerikanska regeringen faktiskt inte stödde Ukrainas självständighet utan istället ville att Ukraina skulle ansluta sig till sin Nato militärallians som upprepade gånger hade avvisat Rysslands önskemål om att ansöka om att ansluta sig till den. USA ville ha Rysslands gränsnationer i Nato, men inte Ryssland självt. Tydligen sa Janukovitj igen nej. Det dömde honom.

  Senast i juni 2011 påbörjade USA:s regering sin planering för kuppen som inträffade i Ukraina i februari 2014.

  Senast den 1 mars 2013 började USA:s regering vid sin ambassad i Ukraina att utbilda medlemmar av de högerextrema politiska organisationerna Svoboda och Höger Sektor i Ukraina hur man använder internet för att få ihop en folkmassa för att demonstrera mot Ukrainas president, Viktor Janukovitj, att kräva att han avsätts från kontoret.

  Den 14 april 2014 publicerades en artikel i den polska NIE undersökande-journalistiktidningen som säger att under månaderna före Janukovitjs störtande, särskilt under våren 2013, tränade paramilitärer från Ukrainas högra sektorsorganisation i hemlighet i Polen, under ledning av Amerikas CIA och Polens regering.

  Senast i juni 2013 började den amerikanska regeringen att be Pentagon-auktoriserade amerikanska entreprenörer att konvertera en skola i Sevastopol Krim, i Ukraina, nära Rysslands största flottbas, som finns där. Detta var medan Janukovitj fortfarande var i tjänst, när USA inte hade några affärer på Krim.

  Den 19 november 2013 informerades Janukovitj om resultaten av Ukrainas vetenskapsakademi, om dess analys som han hade begärt, om EU:s erbjudande till Ukraina att gå med i EU, som fann att det krävde en förhandsutgift av Ukraina på 160 miljarder dollar, som Ukraina inte hade och EU vägrade att leverera. Så den som utformade EU:s förslag visste på förhand att Janukovitj skulle avslå det. Det skulle bli förevändningen för att störta honom. Den hade satts upp i förväg.

  Den 20 november 2013 började de offentliga demonstrationerna vid Maidan-torget mot Janukovitj. De leddes av Andrei Parubiy (”kommandanten av Maidan”), en av de två medgrundarna av Ukrainas social-nationalistiska parti, som CIA hade rådet att byta namn från det nazistiskt inspirerade, till ” Freedom” eller Svoboda Party — vilket de gjorde. Parubiys 2:a befälhavare var grundaren av Högersektorpartiet, Dmitriy Yarosh, som organiserade de USA-stödda paramilitärerna där som hade utbildats i Ukraina och i Polen.

  Själva kuppen inträffade under 20-27 februari 2014; och här (och avskriften är här) är dess rökvapenbevis för att det var en amerikansk kupp; och det finns bevis på att inte ens EU:s dåvarande utrikesminister, Catherine Ashton, visste att det hade varit någon kupp överhuvudtaget förrän hennes utredare i Kiev rapporterade tillbaka till henne den 26 februari 2014 att det hade skett. (Här är telefonkonversationen, och här är dess utskrift.) Så: Obama hade hållit operationen hemlig även för henne. (Faktum är att Obamas designer av kuppen, Victoria Nuland, i telefonsamtalet med rökande vapen, sa ”Fuck the EU”: EU var vasallnationer i det amerikanska imperiet och behövde därför inte förstå vad som var happening.)

  På den tiden, och under hela den postsovjetiska historien av opinionsundersökningar av ukrainare angående deras attityder till EU och särskilt till Nato, var den attityden ungefär två-mot-en att Nato var en fiende till ukrainare, och ekonomiska relationer öster om Ukraina var viktigare för Ukraina än de ekonomiska förbindelserna väster om Ukraina (EU) var; men denna situation vände sig praktiskt taget över en natt efter USA:s kupp den 20–27 februari 2014; men fortfarande, på Krim och Ukrainas sydöstra sida, sågs NATO och USA överväldigande som fiender, inte vänner – och den amerikanska regeringen själv visste detta eftersom den hade beställt några av dessa undersökningar. Icke desto mindre: den amerikanska regeringen insisterade på att Ukraina måste behandla som ”terrorister” och etniskt rena bort alla invånare i dessa alltmer utbrytande regioner som vägrade att acceptera de av USA påtvingade härskarna som deras härskare. Och detta gjordes, med början den 15 april 2014: kriget mot utbrytaranhängarna kallades officiellt, av den nya kuppregeringen, som en ”antiterroristoperation” eller ”ATO” för kort. Väljarna till Janukovitj var tvungna att rensas ut, dödas och/eller fly till angränsande Ryssland, så att antiryska politiker skulle vinna framtida ukrainska val, och den amerikanska regeringen kommer att fortsätta att kontrollera Ukraina.

  USA och dess ”allierade” (kolonier, vasallnationer) insisterar på att ha rätten att placera vilka vapen som helst vid Rysslands gränser, särskilt i Ukraina, eftersom ENDAST Ukraina gränsar mindre än 800 miles från Kreml; den gränsar bara 300 miles därifrån, och är därför den överlägset bästa platsen för den amerikanska regeringen att i slutändan placera sina missiler, eftersom det bara skulle vara fem minuters missilflygtid bort och skulle därför utgöra dess schackmatt för Rysslands regering — alldeles för kort tid för att Kreml skulle kunna vara säker på att Amerika hade avfyrat dem och för Kreml därifrån att avfyra sina vedergällningsvapen. Detta är 1962 års Kubakris i omvänd och på steroider.

  Den 17 december 2021 lämnade Ryssland separat till USA och Nato extremt rimliga, till och med nödvändiga, nationella säkerhetsförslag för att diskutera och förhandla med dem, men fick istället från både den 7 januari 2022 rungande och föraktfulla avslag på alla Rysslands nationella- säkerhetsproblem. Eftersom det som nu uppenbarligen var Rysslands dödsfiender inte var tillgängligt på annat sätt än genom att Ryssland invaderade och tog kontroll över Ukraina självt, så gjorde de det den 24 februari 2023. Det var en självskyddande handling som Amerika och dess vasaller nationer hade påtvingat Ryssland, och det gjordes. Detta var, och är, väsentligt självförsvar, av Ryssland, mot en lång och konsekvent historia av USA och allierade aggressioner.

  Anledningen till att FN, som det nu är konstituerat, inte kan definiera ”aggression” (inte bara de militära formerna av det utan också och särskilt de icke-militära formerna, som föregår de militära formerna) är att USA:s president Franklin Delano Roosevelt, som uppfann och planerade ursprungligen ett FN som skulle ha lyckats, dog den 12 april 1945, och det FN som vi har designades istället av hans omedelbara efterträdare, Harry Truman, som föraktade honom och ville att den amerikanska regeringen själv skulle bli den ultimata kejserliga regeringen – en global diktator – över hela världen, vilket var en direkt motsägelse till vad FDR så noggrant hade planerat och avsett: FN som en federal global demokrati av nationer, en demokratisk federal republik av nationer, som ersätter alla imperier, och i besittning av Verkställande, lagstiftande och dömande befogenheter att göra det.

  Så: medan vi nu (som ett direkt resultat av vad Truman gjorde) inte har någon existerande definition av ”aggression” och av ”försvar”, och istället har ett kaos i internationella krigslagar, har Ryssland minst lika mycket rätt, som Amerika skulle ha varit i Kubakrisen för att inleda en total invasion mot Kuba och/eller Sovjetunionen om Sovjetunionen hade vägrat att ta bort sina missiler från Kuba. Ryssland startade inte kärnvapenkrig mot USA, utan inledde ett konventionellt krig mot Ukraina, som tvingades på Ryssland genom USA:s och Natos beslut att den 7 januari 2022 avvisa Rysslands väsentliga nationella säkerhetskrav.

  (SLUTANMÄRKNING: FN:s senaste formella förslag för att ta itu med sin brist på en definition av ”aggression” var den 11 juni 2010, och kan ses här. Det hänför sig till Romstadgan som kontrollerar Internationella brottmålsdomstolen (ICC) — ett organ som den amerikanska regeringen aldrig anslutit sig till, så är immun mot. Den säger: ”Agressionsbrott: 1. I denna stadga betyder ”aggressionsbrott” planering, förberedelse, initiering eller avrättning av en person i en position att effektivt utöva kontroll över eller styra en stats politiska eller militära handlingar, av en aggressionshandling som, genom sin karaktär, allvar och omfattning, utgör en uppenbar kränkning av Förenta Nationernas stadga, syftet med punkt 1 betyder ”angreppshandling” användningen av väpnat våld av en stat mot en annan stats suveränitet, territoriella integritet eller politiska oberoende, eller på något annat sätt som är oförenligt med Förenta Nationernas stadga. följande handlingar, avseende mindre av en krigsförklaring, ska, i enlighet med FN:s generalförsamlings resolution 3314 (XXIX) av den 14 december 1974, kvalificera sig som en aggressionshandling.” Nummer 1 där medför frasen ”en aggressionshandling”, och därför detta ’definition’ är cirkulär: den definierar ”aggression” genom att förlita sig på en förmodat redan definierad användning av ordet ”aggression”, och är därför flagrant dum. Nummer 2 där använder frasen ”oförenlig med Förenta Nationernas stadga”, men syftet här var tänkt att vara att ge den termen mening i stadgan. I FN:s stadga används ordet ”aggression” 3 gånger: artiklar numrerade 1, 39 och 53, men definierar det aldrig. Det är problemet här – inte en lösning på det. Denna definition av ”aggression” hänför sig dock till den FN-auktoriserade ICC. Och denna definition inkluderar som exempel på ”aggression”: Artikel 8, #2, styckena e och f: ”(e) Användning av väpnade styrkor från en stat som befinner sig inom en annan stats territorium med den mottagande statens samtycke , i strid med villkoren i avtalet eller någon förlängning av deras närvaro på sådant territorium efter avtalets upphörande; (f) En stats agerande genom att låta dess territorium, som den har ställt till en annan stats förfogande, användas av den andra staten för att utföra en aggressionshandling mot en tredje stat.” Lägg märke till att (f) använder ordet ”aggression” för att ”definiera” ”aggression” – återigen den där chockerande dumheten. Men om man ignorerar det för ett ögonblick: (f) beskriver tydligt Ukrainas ”aggression” mot Ryssland; (e) beskriver ”aggression” som är ”Användningen av de väpnade styrkorna i Amerika som befinner sig inom Ukrainas territorium med Ukrainas överenskommelse, i strid med villkoren i avtalet eller någon förlängning av deras närvaro i Ukraina utanför uppsägning av avtalet” – förutom att inget sådant ”avtal” existerar eller är känt för att existera – och om det existerar, vem ska då exakt ”angriparna” vara? Det står inte. Så: (e) är också dum. Men (f) beskriver Ukrainas aggression mot Ryssland (men innebär cirkularitet i att göra det). Huruvida (f) också skulle kategorisera Amerika som en ”angripare” mot Ryssland är okänt. Men utöver dessa problem: Ingenting i ICC:s ”definition” av ”aggression” skulle ha betydelse för USA:s kupp mot Ukraina 2014, som var den faktiska och påskyndande initiala aggressionshandlingen direkt mot Ukraina och indirekt (men också mycket kraftfullt) mot Ukraina. Ryssland (och som Ryssland sedan slutligen svarade på den 24 februari 2022 genom sin invasion). Dessutom: Ingen av de tre nationerna – Amerika, Ryssland och Ukraina – har ratificerat Romstadgan som bemyndigar ICC; så ingen av de tre kan åtalas av ICC; så det kan inte finnas, under den enda enhet som FN har auktoriserat att pröva mål inom internationell straffrätt, inget åtal mot någon av dessa tre. SAMMANFATTNING, därför: Det är uppenbart att alla som påstår att Rysslands invasion av Ukraina är ett internationellt krigsbrott eller på något annat sätt ett brott mot internationell rätt är en ren anti-Rysk propagandist; och dessutom, även OM alla dessa tre nationer hade ratificerat Romstadgan, den enda som kunde åtalas för att ha begått en internationell krigsförbrytelse, skulle brottet ”aggression” vara Ukraina, även om tvetydigheten i (t.ex. ) skulle möjligen då kunna tillåta åtal av Amerika också; men inget åtal kunde tillåtas mot Ryssland, eftersom det inte ens då skulle finnas något rationellt sätt att tolka något som Ryssland har gjort i denna fråga som att det utgör ”aggression”. I USA och allierade länder är allt propaganda; och tyvärr är allmänheten dum nog att tro det, så det är effektivt.)
  https://southfront.org/why-russias-invasion-of-ukraine-on-24-february-2022-was-legal/

 6. CNN Let Slip That The ICC’s Arrest Warrant Is Revenge For The West’s Failure To Isolate Russia
  Detta drag syftar till att begränsa president Putins personliga resemöjligheter, förmå de länder som inte är en del av ICC att signalera att de skulle känna sig obekväma med optiken att ta emot honom, och att pressa afrikanska ledare att avbryta sina planer på att resa till St. Petersburg för detta andra toppmöte mellan Ryssland och Afrika i juli.

  Narrativ förstärkning
  Internationella brottmålsdomstolen (ICC) utfärdade en arresteringsorder för president Putins i slutet av förra veckan i ett drag som de flesta betraktades som rent symboliskt med tanke på omöjligheten att genomdriva det i Ryssland. Detta föranledde i sin tur tolkningar att det mestadels gjordes i informationskrigföringssyfte relaterade till att stärka västerländska uppfattningar om den ukrainska konflikten för att förhindra detta proxykrigs mest passionerade anhängare från att tappa hoppet om Ryssland fångar Artyomovsk/”Bakhmut”.

  Det scenariot blir allt mer sannolikt efter”The Washington Post slutligen berättade hela sanningen om hur dåligt Kievs styrkor klarar sig”, som följde på att Zelensky berättade för CNN i en exklusiv intervju att Ryssland kan rulla genom resten av Donbass om det tar kontroll över den staden. Det händelseförloppet skulle snabbt kunna omforma västerländska uppfattningar till en punkt där många som tidigare stött sina regeringars policy för blancocheck gentemot Kiev på allvar kan börja tvivla på om det är värt det.

  Ulterior Information Warfare Motivations
  Det kan dock ha legat mer bakom ICC:s provokation än bara det, vilket starkt antyds av en av CNN:s senaste rapporter om hur ”Putins värld blev mycket mindre med ICC:s arresteringsorder”. Den internationella diplomatiska redaktören Nic Robertson lät slippa att detta faktiskt kunde ha varit en hämnd för västvärldens misslyckande med att isolera Ryssland, vars tolkning är intuiterad genom att läsa mellan raderna i det han skrev.

  Den uppfattningschefen ägnade hela tiden åt att försöka övertyga läsarna om att president Putin förmodligen personligen är upprörd över att han inte kan resa till något av de 123 länder som deltar i detta delvis erkända och mycket skandalösa organ. Robertson antyder att avsaknaden av personliga möten mellan den ryska ledaren och hans motsvarigheter kan komma att utgöra ett hårt slag för hans lands diplomati, genom att på ett påfallande sätt utelämna att global diplomati mestadels har bedrivits online sedan 2020.

  Hans konstgjorda berättelse om informationskrigföring kommer flera veckor efter att ”New York Times just erkände att västvärlden misslyckades med att isolera Ryssland”, vilket utökade tilltro till tolkningen att tidpunkten för ICC:s provokation delvis var menad att distrahera från denna verklighet. Den ovan nämnda artikeln följde på ett viktigt sätt efter den indiska ambassadören i Ryssland Pavan Kapoor som i början av februari uttryckte hopp om att president Putin kommer att delta i årets SCO- och BRICS-toppmöten i Indien.

  Den indiska dimensionen
  Så sent som förra veckan sa Kremls talesman Dmitrij Peskov att ”Det kan inte uteslutas” att den ryske ledaren kommer att besöka landet senare i år, ”Men inget beslut har fattats ännu.” Icke desto mindre bevisar ”Indiens inbjudan till Putin att delta i årets G20-toppmöte att han inte är en ”Pariah”, vilket gjorde den USA-ledda västvärldens gyllene miljarder oändligt upprörda. Detta de facto block av det nya kalla kriget vet att hans närvaro vid det evenemanget skulle krossa uppfattningarna om deras globala inflytande en gång för alla.

  New York Times förutspådde redan i slutet av förra året att ”Ryssland’s War Could Make It India’s World” och informerade sin publik om att denna sydasiatiska stat mästerligt har lyckats accelerera sin uppgång som en globalt betydelsefull stormakt under det förflutna årets kaotiska utveckling. Den brittiska högkommissarie i Indien ansåg till och med nyligen att hans värdland är redo att bli ”ett av de tre avgörande länderna i världen, USA och Kina är de andra.”

  Hans ord omgärdar förutsägelser om den förestående trifurkeringen av internationella relationer till den USA-ledda västvärldens gyllene miljard, den kinesisk-ryska ententen och det de facto indiskt ledda globala södern. Relevansen av denna insikt för detta stycke är att Robertson försökte rädsla om president Putins potentiella resa till Indien i sin artikel, vilket ger tyngd åt påståendet att ICC ville hämnas mot Ryssland för västvärldens misslyckande med att isolera det genom att begränsa dess ledares alternativ för utlandsresor.

  CNN:s internationella diplomatiska redaktör skrev att ”Putin står inför ett dilemma nu om han dyker upp i Delhi för årets G20 i september. Indien, liksom USA, är inte anslutet till ICC, men vad kommer premiärminister Narendra Modi att göra?” Det finns ingen realistisk chans att detta kommer att hända, men att spekulera i annat syfte är att avskräcka president Putin från att resa till Indien för SCO- och BRICS-toppmötena samt så frön till misstänksamhet i det rysk-indiska strategiska partnerskapet.

  Robertson tillade sedan att ”utan noggrann planering skulle Putin kunna landa i ett land som uppenbarligen inte är i linje med ICC och inte är skyldigt att uppfylla folkrättens krav, att han överlämnas till Haag, men för osynliga internationella politiska påtryckningar, eller deras egen nyfunna önskan om internationell rättvisa som utlöser en rättslig process för att få honom till Haag.” Denna speciella passage är avsedd att skrämma bort den ryska ledaren från att resa till något land i den globala södern.

  ”Innehåller” president Putin till Kina
  Mitt i den förestående trifurkeringen av internationella förbindelser som tidigare berördes, kan detta i huvudsak begränsa president Putin till att bara resa till Kina, som Ryssland numera är i en inofficiell entente med. Den föregående observationen är dock endast relevant i det fall att hans säkerhetstjänster antingen bedömer att det finns en trovärdig risk för att Robertsons scenario inträffar eller att potentiella värdländer bakom kulisserna signalerar att de inte vill ha den negativa optiken hos honom på besök.

  I båda fallen skulle resultatet bli att populära uppfattningar om hans personliga ”isolering” förstärks i medvetandet hos den globala publiken, vilket delvis återupplivar västvärldens berättelse i detta avseende. Det spelar ingen roll att rysk diplomati kan fortsätta att utövas med virtuella medel och att nästan alla överenskommelser som träffas mellan ledare vanligtvis utarbetas av deras diplomater inför deras toppmöten eftersom allt handlar om att reparera skada på västvärldens rykte.

  Inblandning i bilaterala relationer
  Det sekundära syftet enligt vad Robertson just släppte i sin artikel är att pressa de stater som inte är parter i ICC att signalera till Ryssland att de är obekväma att ta emot president Putin på grund av den resulterande västerländska informationskrigföringskampanjen som skulle följa. De bilaterala förbindelserna skulle sannolikt inte bli lidande i det scenariot eftersom Moskva är väl medvetet om hur intensivt dess motståndares press kan vara på andra, men detta kan ändå ytterligare förstärka de tidigare nämnda populära uppfattningarna.

  Den afrikanska vinkeln
  Med utgångspunkt i detta mål kan det inte heller uteslutas att det tertiära målet är att sabotera det andra toppmötet mellan Ryssland och Afrika som är planerat till juli precis som vice utrikesminister Mikhail Bogdanov varnade i slutet av förra månaden. I detta sammanhang kan tillvägagångssättet vara att pressa ledare från de afrikanska länder som är parter i ICC att ställa in sina planerade resor under det underförstådda hotet att genom att gå igenom dem skulle släppa lös en ny våg av västerländskt driven hybridkrigföring mot dem.

  Den gyllene miljarden är rasande över att Ryssland hjälper afrikanska länder att befria sig från Frankrikes decennier långa nyimperialism, därav det brådskande att sabotera detta julis andra toppmöte mellan Ryssland och Afrika med ovannämnda medel. Detta betyder naturligtvis inte att de kommer att lyckas, utan bara att det finns en mycket stor chans att de kommer att beväpna ICC:s provokation för det ändamålet, även om det kan slå tillbaka om tillräckligt många afrikanska ledare vars länder deltar i det organet fortfarande trotsar Väst.
  Avslutande tankar
  När man reflekterar över det storslagna strategiska sammanhanget inom vilket ICC just utfärdade sin arresteringsorder för president Putins, blir det tydligt att detta verkligen är en form av hämnd för västvärldens misslyckande med att isolera Ryssland. Detta drag syftar till att begränsa hans personliga resemöjligheter, få de länder som inte är en del av ICC att signalera att de skulle känna sig obekväma med optiken att ta emot honom, och att pressa afrikanska ledare att avbryta sina planer på att resa till St. Petersburg för det andra toppmötet mellan Ryssland och Afrika i juli.
  https://korybko.substack.com/p/cnn-let-slip-that-the-iccs-arrest

  • Jag skulle vilja se det land och domare som skulle våga arrestera Putin om han reser utomlands! Det skulle vara som att ropa efter trubbel… ICC är ett skämt och används nu av USA för sin egen agenda vilket bara visar graden av hyckleri som härskar i gangsterparadiset.

 7. The ICC has jurisdiction over the most serious crimes of concern to the international community as a whole, namely genocide, crimes against humanity and war crimes, when committed after 1 July 2002, as well as the crime of aggression, as of 17 July 2018, under specific conditions and procedures.

  • Efter det att the International Clowns Court vägrat åtala folkmördaren Benjamin Satanyahu, medlemmarna i hans krigskabinett, ministrar, parlamentsledamöter och kriminella officerare i apartheid israels armé, så har världens folk och majoritet av nationer dragit följande slutsats. Vad the International Clowns Court anser är fullständigt irrelevant. Vilka den åtalar är likaså fullständigt irrelevant.
   Världen har även dragit slutsatsen att chefen för the International Clowns Court, en viss Karim Khan är en sionist springpojke redo att behaga husse till fullo.

   I o m dess stöd till det alltjämt pågående FOLKMORDET i Gaza, Palestina så har väst avsagt sig ALL rätt att hävda något överhuvudtaget vad gäller Fri- och Rättigheter, Rättvisa och Demokrati.

   Ryssland borde åtala sionist springpojken Karim Khan, ta äcklet till Moskva för rättegång som sänds live till hela världen!

 8. […] Rolf Nilsson skriver ”Nedan följer först vad BMA (Black Mountain Analysis) skriver om ICC:s hot om att kunna arrestera president Putin, därefter Simplicius The Thinkers analys av vad detta hot kan innebära i praktiken.” I en fråga som bl.a. behandlats här: Vad är internationella brottmålsdomstolen ICC som utfärdade en ”arresteringsorder” för Putin… […]

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here