Är president Zelenski i nazitoleranta Ukraina den nye Saakasvili-bluffaren (från Georgien)?

19
2152
Nazistdemonstration i Kiev 13 oktober 2018.

Denna artikel Är Zelenskyj den nya Saakasjvili? Västerländska fåtöljrevolutionärer gör nu samma misstag i Ukraina som de gjorde i Georgien. har skrivits av Glenn Diesen, professor vid Universitetet i sydöstra Norge och redaktör vid tidskriften Russia in Global Affairs. Han kan följas på Twitter @glenndiesen. Artikeln är publicerad 4 september på RT och har översatts av Jan-Erik Gustafsson.

President Zelensky

Är Zelenskyj den nya Saakasjvili? Västerländska fåtöljrevolutionärer gör nu samma misstag i Ukraina som de gjorde i Georgien

Media läggs ner. Politiska motståndare låses in. Ett halvfryst krig fortsätter att sjuda i öst. Ändå applåderar viktiga utrikeskorrespondenter fortfarande Ukrainas vändning mot väst som en stor bedrift.

I en artikel nyligen, ”Ukrainas farliga framgång”, hävdade den erfarne Moskvakritikern Edward Lucas att ”Ukrainas nästan ofattbara framsteg sedan 1991 är en mardröm för Ryssland”. Kruxet med hans argument är att landets inställning till Ukraina inte dikteras av Kievs inhemska anti-Kreml-hållning. Ryssland, säger han, är rädda för att Ukrainas framgång kan undergräva landets legitimitet på hemmaplan.

EU:s dåvarande utrikespolitiska talesperson Ashton tillsammans med Jatsenuk, Klitscho och Tyanabook, ledare för högerextrema Svoboda i början av 2014.

Argumentet är nästan identiskt med en artikel som skrevs två månader tidigare av Arseniy Yatsenyuk (Jatsenuk), Ukrainas tidigare premiärminister. Yatsenyuk hävdar att Natos expansionism inte driver Ryssland bort från väst, men att ett misslyckande med att utvidga blocket kommer att bli en seger för president Vladimir Putin.

”För att inte förlora Ryssland för alltid måste väst göra allt som står i dess kraft och mer för att integrera Ukraina och andra länder i vår region i ett enat Europa, och därmed i Nato och EU”, skrev han. ”Det är precis vad Vladimir Putin fruktar eftersom Ukrainas frihet betyder något mer än våra nationella intressen. Det bevisar att även Ryssland kan vara fritt och att Putin inte är oumbärlig.”

Lucas är journalist och lobbyist och arbetar som senior fellow på CEPA, en lobbyorganisation som främjar amerikanska intressen i Östeuropa. Det har fått finansiering från det amerikanska utrikesdepartementet och ett antal försvarsentreprenörer, såsom Raytheon och Lockheed Martin. Yatsenyuk valdes av Washington att leda Ukraina flera veckor före den USA-stödda kuppen 2014, som avslöjades i ett läckt telefonsamtal mellan biträdande utrikesminister Victoria Nuland och den amerikanska ambassadören i Ukraina Geoffrey Pyatt.

Kiev förlorar sina utländska sponsorer

Krisen i Ukraina härrör från den rådande pragmatiska säkerhetsarkitekturen i Europa, som tvingade Kiev att anpassa sig antingen till väst eller med Ryssland. Västvärldens ”civilisationsval” har lett till  en djup klyfta i samhället, som dess ledare nu reagerar på med tillslag mot den politiska oppositionen, medierna och demonstranter som inte anses vara tillräckligt negativa när det gäller Ryssland. De villkor som USA har infört mot Ukraina innebär en väg till Natos utvidgning som Ryssland anser vara ett existentiellt hot, och Moskva har svarat med att upprätthålla tydliga röda linjer.

Flera västmakter har erkänt misslyckandet med den förda strategin mot Ukraina och har börjat distansera sig från landet och till utsikterna av medlemskap i EU och Nato.

Varken Washington eller Kiev vill att Donbassregionen ska återvända till Ukraina på de villkor som anges i Minskavtalet, utan har i stället ägnat de senaste åren åt att sanktionera Ryssland och beväpna Ukraina i hopp om att omförhandla fredsavtalet. Strategin slutade i ett spektakulärt misslyckande eftersom mobiliseringen av ukrainska trupper i östra Ukraina tidigare i år resulterade i ett militärt dödläge med Ryssland, då västvärlden klargjorde att de inte hade för avsikt att föra Ukraina in i ett krig.

”en växande oro för den förda strategin mot Ukraina…”

Efter misslyckandet med strategin har USA och dess europeiska partner en växande oro för den förda strategin mot Ukraina hotar att permanent alienera Ryssland och eventuellt befästa en de facto rysk-kinesisk allians. Dessutom verkar ett alltmer auktoritärt Ukraina röra sig mot socioekonomisk kollaps som kan dra in väst i ett stort krig med Ryssland.

Den vanliga propagandakampanjen

Artiklarna av Yatsenyuk och Lucas är ett svar på att väst börjar ta avstånd från Ukraina. Kärnan i den antiryska propagandan är att presentera alla konkurrerande säkerhetsintressen som en konflikt mellan demokrati och auktoritärt styre.

Konflikter som definieras av konkurrerande säkerhetsintressen löses genom kompromisser, men de som anses vara en kamp mellan gott och ont måste lösas av ljusets krafter som besegrar mörkrets krafter.

Propaganda är vetenskapen om att övertyga en publik genom att kringgå förnuftet. Moraliskt dikotomiösa stereotyper av en moraliskt överlägsen makt kontra en underlägsen skapas för att filtrera genom världens komplexitet på ett sätt som bara kan resultera i en slutsats. Att presentera alla händelser genom demokratins prisma kontra auktoritärt styre är den moderna motsvarigheten till den koloniala binära uppdelningen av civiliserade folk kontra vildar.

Språket förvrängs därefter av de stereotyper som framträder ur detta. George Orwells begrepp ”newspeak” innebar att använda enkelt språk och dikotomiösa ord som väcker och kontrasterar gynnsamma attityder kontra negativa attityder. Att förvränga språket innebar att ”Krig är fred, frihet är slaveri och okunnighet är styrka”. Ett nytt och enkelt språk har på liknande sätt byggts upp i den verkliga världen där diskussionen om objektiva realiteter ersätts med förvrängda ord: omstörtning är demokratifrämjande, statskupp är demokratisk revolution, krig är ett humanitärt ingripande och brott mot internationell rätt är ett regelbaserat internationellt system. Däremot åtföljs alla åtgärder från Rysslands sida okritiskt av ord som regim, auktoritär, angripare, imperialistisk, inflytandesfär och andra termer som utvecklar en pavlovsk reflex av förakt.

Yatsenyuks och Lucas strategi är mycket tilltalande när Washington ivrigt försöker styra sina allierades lojalitet gentemot Ryssland och Kina genom att inrama all internationell politik som en kamp för demokrati kontra auktoritärt styre. Allmänheten har också blivit inlindad i en sådan tolkning. När öppnade någon av oss senast en tidning och läste om konkurrerande säkerhetsintressen mellan Nato och Ryssland? Stereotypen av den västerländska civilisationen mot ryska barbarer har 500 års kontinuitet, där objektiva fakta bara blir ett bakgrundsljud i en manikeisk kamp mellan gott och ont.

Återgå till verkligheten

Om propaganda definieras som övertalning genom att kringgå förnuftet är motsatsen en återgång till objektiva och mätbara fakta. Rysslands positiva förbindelser med östasiatiska demokratier som Japan och Sydkorea vid landets östra gränser är trots allt ett tydligt tecken på att Moskva inte är oroat över Natos ”demokratiska värderingar”, utan Moskva reagerar på Nato som ett militärt block som omstörtar, utvidgar och ingriper.

Hur mäter vi Ukrainas ”ofattbara framsteg” sedan 1991 som har blivit en mardröm för Ryssland? Som Ukrainas viktigaste oppositionsledare Victor Medvedchuk hävdar är Ukraina den enda före detta Sovjetrepubliken som inte har återfått sin ekonomiska styrka sedan Sovjetunionen splittrades 1991. Ukrainas ekonomi har visat potential när den placerades som en bro mellan väst och Ryssland men kollapsade när Ukraina började positionera sig som ett antiryskt bålverk.

Ukraina kan nu mycket väl förlora sin status som gastransiteringsstat, och resten av ekonomin kan därefter kollapsa utan utländskt bistånd. Estlands president Kersti Kaljulaid, en av de mest ivriga anhängarna till Maidanupproret i Kiev, varnade nyligen sina medborgare för att investera i Ukraina.

Ukraina är nu den näst fattigaste staten i Europa när det gäller officiell BNP per capita, oligarkerna har överväldigande kontroll och befolkningen har rasat från 52 miljoner 1991 till någonstans mellan 30-35 miljoner, enligt många trovärdiga uppskattningar. Den exakta siffran är oklar eftersom Kiev otroligt nog inte har genomfört en folkräkning på över två decennier.

Ansträngningarna att sälja en antirysk regering i Ukraina som ”demokratisk” strider på samma sätt mot objektiva realiteter, till exempel hur Natomedlemskap erbjöds Ukraina 2008 när endast en liten del av befolkningen önskade medlemskap. På samma sätt stödde Washington störtandet av den demokratiskt valda presidenten i en kupp som inte hade demokratiskt majoritetsstöd av befolkningen.

President Zelenskyj vann sitt lands toppjobb på en politisk plattform för att återupprätta fredliga förbindelser med Ryssland, och hans popularitet har minskat stadigt efter att detta mål övergavs. I februari stängde Kiev flera oberoende medier som anklagades för att vara för Rysslandsvänliga. Sedan, i maj, har Kiev satt den viktigaste oppositionsledaren, Medvedchuk, i husarrest. I april 2021 grep Ukraina 60 demonstranter som inte anklagades för att ägna sig åt våld, utan i stället uttryckte sympatiska åsikter om Ryssland. Samtidigt har Strana, landets tredje mest populära nyhetssajt, förbjudits, helt enkelt för att ha intagit en kritisk hållning gentemot Zelenskyjs regering.

Också ignorerat är hur Kievs partnerskap med nynazistiska grupper, som Högra sektorn och miliser som Azovbataljonen, som öppet bär hakkors, har orsakat stor oro på andra håll, bland annat med avslöjanden som rapporterats av israeliska medier.

Att blidka dessa grupper har satt betydande press på Zelenskyj att trappa upp konflikterna i Donbass och med Ryssland, eftersom att inte blidka dem kan leda till att de återigen marscherar mot myndigheterna i Kiev. Men på identitetspolitikens språk försäkrar Lucas oss om att dessa objektiva realiteter av rasism och nationalism inte är någon stor sak, vilket sägs framgå av att Zelenskyjs judiska etnicitet och Ukrainas första svarta parlamentsledamot vann en olympisk guldmedalj.

Mikael Sakashvili. Bild: Wikipedia.

Genom att förknippa antirysk politik med välstånd och demokrati driver Ukrainas förmodade anhängare sina geopolitiska kort ner i avgrunden och förstorar upp den som ”ofattbara framsteg”. Därmed upprepar de misstagen som gjordes i Georgien för ett decennium sedan, då Michail Saakasjvilis regim fick skydd, även när den drev mot ökad auktoritärism och korruption. Till slut kollapsade korthuset. Tolv år sedan Georgien angrep enligt EU.


Relaterat
Dags att erkänna statskuppen i Kiev, Ukraina, efter sju år!
Tolv år sedan Georgien angrep enligt EU.
Ukrainare i Ryssland får inte rösta. Demokratisyn?
Ukraina inrätter ny helgdag för nazistledare och mottar hundratals miljoner av svenska skattepengar
Krav för de-eskalering av den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina
Ekonomisk situation i Ukraina efter USA-stödd statskupp.
Putin varnar Poroshenko för att inte följa Minsk-avtalet. Av Björn Ditlev Nistad.
Som observatör vid valet i Donbass, Ukraina. “Varför får vi inte bli en del av Ryssland?” Av Björn Ditlev Nistad.
Sköt Ukraina ned flygplanet MH17 i östra Ukraina? Ny information Av Björn Ditlev Nistad.
Ukrainare i Ryssland får inte rösta. Demokratisyn?
Ukraina inrätter ny helgdag för nazistledare och mottar hundratals miljoner av svenska skattepengar
Krav för de-eskalering av den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina
Ekonomisk situation i Ukraina efter USA-stödd statskupp.
Sverige ökar försvarssamarbete med fascisttoleranta Ukraina.
Ukraina-krisen: Från Nulandkakor till ett nytt kallt krig. Del 2.

 

 

Is Zelensky the new Saakashvili? Western armchair revolutionaries are now making the same mistake in Ukraine they did in Georgia

4 Sep, 2021 12:52

 

By Glenn Diesen, Professor at the University of South-Eastern Norway and an editor at the Russia in Global Affairs journal. Follow him on Twitter @glenndiesen

Media outlets are being shut down. Political opponents are being locked up. A semi-frozen war continues to simmer in the East. And yet, foreign talking heads are still applauding Ukraine’s turn to the West as a great achievement.

In a recent article, ‘Ukraine’s Dangerous Success’, veteran Moscow critic Edward Lucas argued that “Ukraine’s almost unimaginable progress since 1991 is a nightmare for Russia.” The crux of his argument is that the country’s stance toward Ukraine is not dictated by Kiev’s domestic anti-Kremlin posture. Russia, he says, is fearful that the success of Ukraine can undermine the country’s legitimacy at home.

The argument is almost identical to that of an article written two months earlier by Arseniy Yatsenyuk, Ukraine’s former prime minister. Yatsenyuk argues that NATO expansionism is not driving Russia away from the West, but that failure to expand the bloc will be a victory for President Vladimir Putin.

“In order not to lose Russia forever, the West must do everything possible and more to integrate Ukraine and other countries in our region into a United Europe, and therefore into NATO and the EU,” he wrote. “This is exactly what Mr. Putin fears because Ukraine’s freedom means something more than our national interests. It proves that Russia too can be free and that Putin is not indispensable.”

Lucas is a journalist turned lobbyist, working as a senior fellow at CEPA, a pressure group which promotes American interests in Eastern Europe. It has received funding from the US State Department and a number of defense contractors, such as Raytheon and Lockheed Martin. Yatsenyuk was chosen by Washington to lead Ukraine several weeks before the US-backed 2014 coup, which was revealed in a leaked phone call between Assistant Secretary of State Victoria Nuland and the American Ambassador to Ukraine Geoffrey Pyatt.

Kiev is losing its foreign sponsors

The crisis in Ukraine derives from the zero-sum security architecture in Europe, which compelled Kiev to align itself either with the West or with Russia. The ‘civilizational choice’ imposed on the country by the West has fragmented a deep divide in its society, which its leaders are now responding to with a crackdown on the political opposition, the media and protesters that are deemed not negative enough about Russia. The terms imposed on Ukraine by the US implies a pathway to NATO expansion that Russia deems to be an existential threat, and Moscow has responded by upholding clear red lines.

Recognizing the failure of the zero-sum approach to Ukraine, several Western powers have begun distancing themselves from the country and walking back the prospect of EU and NATO membership.

Neither Washington nor Kiev want the return of the Donbass region to Ukraine under the conditions outlined in the Minsk Agreement, and instead have spent the past few years sanctioning Russia and arming Ukraine in the hopes of renegotiating the peace agreement. The strategy ended in spectacular failure as the mobilization of Ukrainian troops in Eastern Ukraine earlier this year resulted in a military stand-off with Russia, in which both the West made it clear they did not intend to follow Ukraine into a war.

Following the failure of the strategy, the US and its European partners have growing concerns that the zero-sum approach to Ukraine threatens to permanently alienate Russia and possibly cement a de facto Russian-Chinese alliance. Furthermore, an increasingly authoritarian Ukraine appears to be moving toward socio-economic collapse and can drag the West into a major war with Russia.

The usual propaganda pitch

The articles by Yatsenyuk and Lucas are a response to the West distancing itself from Ukraine. At the core of anti-Russian propaganda is to present all competing security interests as a conflict between democracy and authoritarianism.

Conflicts defined by competing security interests are resolved by compromise, but those deemed a struggle between good and evil must be resolved by the forces of light defeating the forces of darkness.

Propaganda is the science of convincing an audience by bypassing reason. Morally dichotomous stereotypes of a morally superior power versus an inferior one are created to filter through the complexities of the world in a manner that can only result in one conclusion. Presenting all events through the prism of democracy versus authoritarianism is the modern equivalent of the colonial binary division of civilized peoples versus savages.

The language is subsequently distorted by the stereotypes that emerge from this. George Orwell’s concept of ‘newspeak’ entailed using simple language and dichotomous words that arouse and contrast favorable attitudes versus negative attitudes. Distorting the language meant that “War Is Peace, Freedom Is Slavery, and Ignorance Is Strength.” A new and simple language has similarly been constructed in the real world in which the discussion of objective realities are replaced with distorted words: subversion is democracy promotion, coup is democratic revolution, war is humanitarian intervention, and violation of international law is a rules-based international system. In contrast, any action by Russia is uncritically accompanied by words such as regime, authoritarian, aggressor, imperialist, sphere of influence and other terms that develop a Pavlovian reflex of contempt.

The strategy of Yatsenyuk and Lucas is very appealing as Washington eagerly attempts to command the loyalty of its allies vis-à-vis Russia and China by framing all international politics as a struggle of democracy versus authoritarianism. The public has also been wired for such an interpretation. When was the last time any of us opened up a newspaper and read about competing security interests between NATO and Russia? The stereotype of Western civilization against Russian barbarians has 500 years of continuity, in which objective facts become a mere background noise of a Manichean struggle between good and evil.

Returning to reality

If propaganda is defined as persuasion by bypassing reason, the opposite is a return to objective and measurable facts. After all, Russia’s positive relations with East Asian democracies such as Japan and South Korea on its Eastern borders is a clear indication that Moscow is not concerned about NATO’s ‘democratic values’, rather Moscow reacts to NATO as a military bloc that subverts, expands and intervenes.

How do we measure Ukraine’s “unimaginable progress” since 1991 that has become a nightmare for Russia? As argued by Ukraine’s main opposition leader, Victor Medvedchuk, it is the only former Soviet republic that has not recovered its economic strength since the USSR broke up in 1991. The Ukrainian economy has shown potential when it was positioned as a bridge between the West and Russia, and collapsed when Ukraine began positioning itself as an anti-Russian bulwark.

Ukraine may well now lose its status as a gas transit state, and the rest of the economy could subsequently collapse without foreign assistance. The Estonian President Kersti Kaljulaid, one of the most eager supporters of the Maidan uprising in Kiev, recently warned her citizens against investing in Ukraine. The country is now the second-poorest state in Europe in terms of official GDP per capita, the oligarchs have overwhelming control, and the population has plummeted from 52 million in 1991 to somewhere between 30-35 million, according to numerous credible estimates. The exact figure is unclear because, incredibly, Kiev hasn’t conducted a census for over two decades.

The efforts to sell an anti-Russian government in Ukraine as ‘democratic’ similarly conflicts with objective realities, such as how NATO membership was offered to Ukraine in 2008 when only a small fraction of the population desired membership. Likewise, Washington backed the toppling of the democratically elected president in a coup that did not have democratic majority support by the population.

President Zelensky won his country’s top job on a political platform of restoring peaceful relations with Russia, and his popularity has fallen steadily after that objective was abandoned. In February, Kiev closed down several independent media outlets accused of being too Russia-friendly. Then, in May, Kiev placed the main opposition leader, Medvedchuk, under house arrest. In April 2021, Ukraine arrested 60 demonstrators that were not accused of engaging in violence, but instead expressing sympathetic views toward Russia.

Meanwhile, Strana, the country’s third most popular news website has been banned, simply for adopting a critical posture toward Zelensky’s government.

Also ignored is how Kiev’s partnership with neo-Nazi groups like Right Sektor and militias such the Azov Batallion, who openly wear swastikas, has caused great concern elsewhere, including with revelations reported by Israeli media.

Appeasing these groups has placed significant pressure on Zelensky to escalate conflicts in the Donbass and with Russia, as the failure to do so may result in them marching again against the authorities in Kiev. However, in the language of identity politics, Lucas reassures us that these objective realities of racism and nationalism are no big deal, as evidenced by Zelensky’s Jewish ethnicity and Ukraine’s first black MP winning an Olympic gold medal.

By conflating anti-Russian policies with prosperity and democracy, the supposed supporters of Ukraine are pushing their geopolitical pawn into the abyss and chalking it up as “unimaginable progress.”

In this, they are repeating the mistakes they made in Georgia, a decade ago, where the regime of Mikhail Saakashvili was provided with cover, even as it drifted toward increased authoritarianism, and corruption. Eventually, the house of cards collapsed.

 

 

Föregående artikelVarför avgick Margot Wallström som utrikesminister efter många beslut i USA:s intresse?
Nästa artikelHur hänger konspirationsteorier ihop med yttrandefriheten? Kom till unikt möte!
Global Politics
Globalpolitics.se är en partipolitiskt obunden, vänsterorienterad och oberoende analyserande debatt- och nyhetstidning med inslag av undersökande journalistik.

19 KOMMENTARER

 1. Hur ser läget ut för den Ukrainska presidenten Zelensky och hans undersåtar inför den annalkande vintersäsongen?
  Inom en snar framtid förväntas Ukraina se en allvarlig höjning av priserna på viktiga livsmedel och bostäder och kommunala tjänster. Detta beror på ökningen av de så kallade pristak – det här är det marginella pris som el kan säljas till, det vill säga detta är en sådan artificiell begränsning från statens sida för att skydda konsumenterna. Så det beslutades att höja detta högsta pris som en del av nästa steg i ekonomiska reformer.
  De första som allvarligt drabbas av stigande elpriser är industrianläggningar och vattenförsörjningar. Följaktligen ökar också taxan för vatten. En kub vatten kostar nu cirka 20 hryvnian, efter prisökningen kan priset stiga med 3-5 hryvnia.
  Förutom prisökningen på bostäder och kommunala tjänster väntas ytterligare en allvarlig prisstegring på produkter. Detta hänger igen samman med stigningen i elpriset – för industrianläggningar kommer det att stiga ännu mer än för vanliga konsumenter. Enligt prognoser kan brödpriset för ukrainare växa med hälften under nästa månad. Priserna på solrosolja, kött och mjölk väntas också stiga. Även bensin, och det i Ukraina kommer snart att stiga i pris.
  Stigningen i elpriset i Ukraina sker främst på grossistmarknaden, det vill säga för industrin. Men prisökningen för den slutliga genomsnittskonsumenten kan fortfarande inte stoppas, den har redan reviderats upprepade gånger och kommer att revideras igen. Höjningen av tullarna för bostäder och kommunala tjänster kommer att regleras eftersom förhandlingarna mellan den ukrainska regeringen och IMF är framgångsrika. Men matpriset beror direkt på elpriset på grossistmarknaden – när allt kommer omkring kommer entreprenörer att tvingas höja priserna för sina produkter. Förresten, denna oändliga ökning av elkostnaden kommer förstöra de stora entreprenörerna i första hand – deras produkter kommer helt enkelt att sluta vara konkurrenskraftiga på de externa och inre marknaderna.
  Och om elpriset för vanliga konsumenter fortfarande kommer att växa gradvis, och inte lika kraftigt som för industrin, så ska vi inte glömma att gaspriserna redan har stigit betydligt i Ukraina i år, det var redan en höjning av priset på bostäder och kommunala tjänster för några månader sedan. Och matpriserna går också framåt – i år har till exempel priset på socker i Ukraina ökat med 75%. På grund av den dåliga beteskörden kan sockerpriset stiga ytterligare i höst.
  Läget ser ännu mer trist ut före vinterperioden. Vad kan de ukrainska pensionärerna hoppas på, som knappt lyckades klara sig i vår och sommar? Trots allt har deras pension inte ökat, men allt som är nödvändigt för livet har stigit i pris igen och kommer att stiga i pris ännu mer. Det verkar som att ukrainarna bara kan räddas genom en kraftig klimatförändring – så att det inte blir någon strängare vinter och inte popplar växer runt, utan bananer och exotiska frukter. Uppenbarligen förutspås ingen annan räddning för ukrainare inom en snar framtid under den nuvarande regeringen i Kiev …
  https://asd.news/articles/ukraina/zima-blizko/

  Och i Kiev försökte militärpensionärer storma Radabyggnaden.
  Nära byggnaden av Verkhovna Rada i Ukraina samlas militärpensionärer för ökade pensioner. Demonstranterna kom till Kiev från olika regioner. De kräver en översyn av betalningarna. Under mötet ägde de första verbala skärmningarna rum. De samlade försökte storma byggnaden i det ukrainska parlamentet, men polisen stoppade stormen. Pensionärer samlade också in underskrifter för talaren för Rada, Dmitry Razumkov. I juli, framför byggnaden av Verkhovna Rada i Kiev , inträffade sammandrabbningar mellan demonstranter som pensionerade inrikesministeriets tjänstemän och polisen. Pensionärerna krävde kommunikation med Razumkov och en höjning av pensionerna. Militärpensionärer i Ukraina har upprepade gånger krävt att deras pensioner ska räknas om i enlighet med lagen om rikspolisen, som ger brottsbekämpande myndigheter bättre förutsättningar jämfört med de tidigare reglerna.
  https://iz.ru/1218826/2021-09-08/v-kieve-voennye-pensionery-popytalis-shturmovat-zdanie-rady

  • Mer om läget i Ukraina…
   https://ukraina.ru/exclusive/20210908/1032204786.html
   Under det senaste året i Ukraina har nästan alla livsmedel stigit i pris till en stabil växelkurs för hryvnian. Prishöjningen fortsätter, vilket tillsammans med höjningen av avgifterna för bostäder och kommunala tjänster kan orsaka sociala protester.
   Enligt uppgifterna från ministeriet för jordbrukspolitikens finansiella och ekonomiska avdelning den 3 september 2021 ökade producentpriserna för livsmedelsprodukter med 9-75% under året, i synnerhet ökade genomsnittspriserna på solrosolja med 70%, för socker – med 75%….
   Och inköpspriserna för vete, trots årets rekordkornskörd, ökade med 16% på årsbasis.
   Inköpspriserna för majs ökade med 27%. Samtidigt var producenternas försäljningspriser för majsgryn i genomsnitt 12,91 UAH / kg (+ 24%), för hirsgryn – 14,10 UAH / kg (+ 13%), för ärtor – 14,33 UAH / kg (+ 20%), för korngryn – 11,20 UAH / kg (+ 31%). Samtidigt ökade producentpriserna för nötkött med 13% – upp till 108,15 UAH / kg, för griskött – med 5% (upp till 89,61 UAH / kg).
   Det rapporteras att producenternas försäljningspriser för solrosolja i genomsnitt var 49,66 UAH / kg (+ 70%). För socker – 22,09 UAH / kg (+ 75%); för premiummjölk – UAH 21,75 / kg (+ 14%); smör – 174,12 UAH / kg (+ 9%). Kål såldes i genomsnitt till 5,15 UAH / kg (+ 12%), rödbetor – till 7,41 UAH / kg (+ 49%), morötter – till 7,97 UAH / kg (+ 23%).
   Ukraina producerar 6,4 miljoner ton solrosolja om året, med en inhemsk marknadskapacitet på endast 500 tusen ton. Exportörer föredrar dock att sälja allt.
   Sockerprishöjningen förklaras av den dåliga skörden av sockerbetor i Ukraina på grund av förra årets torka. När regeringen försöker begränsa prisökningen hotar exportörer med att sälja fler produkter till utländska marknader, varefter Ukraina måste importera dessa produkter med lämpliga markeringar. Som ett resultat är maten dyrare i det fattigaste landet på kontinenten än i Prag och Berlin.
   Socker i Ukraina kostar nu 30% mer än på världsmarknaderna, även om landet traditionellt är en av de största sockerproducenterna.S ockerpriserna i Ukraina ”är nästan dubbelt så höga som på Londonbörsen.”
   Chefen för parlamentariska utskottet för finans, skatt och tullpolitik Daniil Getmantsev anser att det faktum att socker i Ukraina är det dyraste på den europeiska kontinenten är resultatet av en konspiration av monopol för att göra vinst.
   Mejeribranschen i Ukraina fortsätter att minska, det sker en massiv förfalskning av mejeriprodukter genom användning av palmolja och andra komponenter.
   ”Bristen på mjölk och beroende av import leder till en höjning av priserna på mejeriprodukter. Prishöjningen på livsmedel påverkas också av stigande priser på bränsle, gas, el ”, tillägger Khmelevsky.
   Enligt Yuriy Boyko , ledare för OLE -fraktionen i parlamentet , driver nya gastaxor också upp priserna i Ukraina. Enligt honom får borgmästare i städer kontrakt från NJSC Naftogaz i Ukraina med priset på gas för offentliga institutioner vid UAH 29, vilket kan påverka priserna på viktiga varor. ”Och om gaspriserna stiger, kommer människor inte ens att kunna köpa bröd”, säger Boyko.
   På sommaren publicerade FN: s barnfond (UNICEF) uppgifter för juli om antalet hungriga och undernärda i olika länder i världen. Ukraina är på en av de sista platserna på kontinenten. Det finns 9,8 miljoner människor som upplever matbrist, det vill säga nästan var fjärde, med tanke på även de mest optimistiska uppskattningarna av befolkningen. I absoluta tal (antal personer) har Ukraina det största antalet hungriga och undernärda människor på den europeiska kontinenten.
   Av dessa nästan 10 miljoner undernärda ukrainare är 1,1 miljoner svårt livsmedelssäkra. Enkelt uttryckt är detta redan hungern som mer än en miljon människor upplever i Ukraina. Jämfört med förra året har antalet ökat med 200 000. Minsta uppsättning produkter (enbart för överlevnad) är 35,7% av minimilönen för en ukrainare, vilket är en av de sämsta indikatorerna i världen.
   Denna situation är både en följd av omvandlingen av Ukraina till en råvarubilaga från mer utvecklade länder (alla billiga resurser sugs ut), och aptiten hos monopolister – ukrainska oligarker, som myndigheterna ägnar sig åt, verbalt utför ”avoligarkisering. För en ytterligare höjning av priserna på livsmedel och verktyg, måste myndigheterna hålla på med en rad olika repressiva och manipulativa åtgärder. Manipulering av data om förekomsten av Covid-19 kommer att användas, så att lockdowns kan införas i vissa områden under en viss period. Trycket på media kommer att öka så att de inte vågar kritisera myndigheterna. Under tiden kommer manipulationsundersökningar att visa förtroende för myndigheterna. I extrema fall finns det också militanter från nynazistiska organisationer till hands, som mer än en gång har attackerat sociala protester från fattiga pensionärer.
   https://ukraina.ru/exclusive/20210908/1032204786.html

  • Idioter vid makten..
   Gaskrisen i Europa fortsätter att utvecklas. Priset för ”blått” bränsle på auktionen överstiger $ 800 per tusen kubikmeter. Detta påverkades direkt av den låga volymen av strategiska reserver i underjordiska lagringsanläggningar. I EU -länderna är de nu bara 71% fyllda, bekräftade EU -kommissionen tidigare . Underskott observeras också i Ukraina. Enligt den tidigare ställföreträdaren för Verkhovna Rada, Jevgenij Murajev, orsakas den kraftiga ökningen av bränslepriserna i landet av den nuvarande regeringens politiska dagordning, som har vägrat att direkt köpa gas från Ryssland och i själva verket nu betalar ännu mer än med befintliga priser i Europa.
   ”Och du kan ställa en fråga till Naftogaz, Yuri Vitrenko , Vladimir Zelensky , Dmitry Shmygal. Vad tyckte de? Vi har de största lagringsanläggningarna i Europa vad gäller volym – som Ungern, Italien, Frankrike och Tyskland tillsammans förlorar vi bara mot USA och Ryssland. Varför är de halvtomma? Varför ska vi köpa gas nu till ett pris som kommer att få hela vår industri och befolkning på knä? ” – sade ex-folkets ställföreträdare i TV-kanalen ”NASH”. Ukrainska UGS -anläggningar saknar cirka 10 miljarder kubikmeter i slutet av uppvärmningssäsongen, säger Muraev . Samtidigt, enligt den tidigare parlamentarikern, kommer Ukraina nu att betala över 6 miljarder dollar för gas. I slutändan kommer varje medborgare att lida, eftersom det i denna situation förutses en oundviklig ökning av varukostnaden. Detta hade kunnat undvikas om Ukraina hade gått med på Rysslands förslag att teckna ett direktavtal för köp av gas till en nivå av 175 dollar per tusen kubikmeter.
   ”Men den ukrainska regeringen, som flörtade med radikala element, började köpa samma ryska gas genom en virtuell omvänd. Det är svårt att m jämförelse köper inte heller Tyskland, Ungern och andra länder som har tecknat garanterade avtal med Ryssland bränsle till marknadspriser, utan ännu lägre. Tidigare påminde även Rada -ställföreträdaren Anna Skorokhod om att Vitryssland till exempel köper gas från Ryssland till ett indexpris på 128,5 dollar per tusen kubikmeter. Under de nuvarande omständigheterna kommer stater som ”utgör någon form av anti-rysk koalition, det vill säga mest av allt som stöder Ukrainas strävan att slå huvudet mot en stängd dörr”, att vara konkurrenskraftiga. ”Det är dit den dumma, pseudopatriotiska, kortsiktiga, icke-pragmatiska och oegocentriska politiken för vår regering leder”, sa Muraev. Ukrainas president Zelensky- och övriga idioter måste erkänna sina misstag.
   https://www.gazeta.ru/politics/2021/09/21_a_14005610.shtml

   • Ska man reformera ett land måste man behärska ekonomins objektiva lagar och principer. Ukraina fortsätter tyvärr sin kontraproduktiva ekonomiska politik. Det är tyvärr inte förvånande.

 2. Få människor, om ens någon, i det berömda ”väst” har i media sett eller ens hört talas om de sista kända tv-bilderna av Michail Saakashvili. Dessa ägde rum på oväntad plats i just Kiev, Ukrainas modiga revolutionära huvudstad häromåret.

  Han var också intressant nog en tid ukrainsk medborgare och fick likaså en tid senare i det stormiga ukrainska politiska landskapet detta medborgarskap indraget för att numera, om jag minns rätt, fått tillbaka det. Han utsågs även efter sin georgiska presidenttid (där han efterlystes i hemlandet av de georgiska myndigheterna) till guvernör i den huvudsakligen rysktalande Odessa-regionen i sydväst. Där talade han med lokala medborgare på det så avskyvärda ryska språket, eftersom det är det språket man talar i Odessa. Idag tvingas för övrigt alla rysktalande deputerade i lokala politiska församlingar tala ukrainska -de förnekas sitt kulturella och språkliga arv även i den egna politiska församlingen -ett klart brott mot de minoritetsnormer vi i Europeiska unionen har som rättighet.

  Nå, men hur slutade då Saakashvilis karriär som före detta president och guvernör liksom offentlig person i media? Vi vet inte varför eller vad han egentligen sade – men plötsligt en dag gick han upp på ett tak på ett avsevärt högt hus i Kiev med många farliga meter ned till gatan och gapade och skrek ohörbara fraser. Stadspolisen tillkallades och en specialstyrka fick ingripa med all sin klokhet på det höga hustaket för att den förre presidenten och guvernören inte skulle falla av taket till en säker död ner på gatan.

  Där slutar spåren efter den offentlige personen Michail Saakashvili.

  Ett personligt psykologiskt-politiskt nervsammanbrott? Läsaren får själv avgöra. Kanske finns klippet på youtube idag -om vi har tur. För i västerländsk media sades ingenting om Saakashvilis sista dag som offentlig person i de amerikanska reformprojekten av Georgien och Ukraina.

  Jag följer de ukrainska och ryska debatterna i stort sett var dag. Jag slås av att Ukraina numera tyvärr har gått in ett stadium och i en politisk tankevärld av önsketänkanden och tron på den egna propagandan och världsbilden. Det bådar inte gott för Ukrainas framtid. Mina vänner i Kiev som jag brukar fråga idealistiskt och dumdristigt hur det är i politiken (nästan alla ukrainare är i bästa fall ointresserade och helt apatiska inför landets politiska system) säger att ”det bara blir värre”.

  Media i västvärlden gör märkligt Ukraina en stor björntjänst genom att inte rapportera om landets normala vardagsproblem utan bara välja ut rosiga nyheter -som blir allt färre- och man kan då inte åtgärda problemen i tid, ens med de få goda rådgivare som finns (kvar) i västvärlden för Ukrainas del.

  Det märkliga har nu hänt att det amerikanska projektet Ukraina tvärtom har fört Ukraina till en situation där landet INTE kan integreras eller antas som medlemmar i just Nato och Europeiska unionen -inga kontintentaleuropeiska länder visar idag minsta vilja att inkorporera det olösliga problemet Ukraina i sina strukturer.

  Det var kanske det Michail Saakashvili skrek ut sin ångest över på Kievs takåsar innan han föll in i total, och kanske välkommen, kollektiv glömska i västvärlden.

  • Michail Saakashvili är tillbaka i Kiev, Ukraina och Ze politik.(artikeln från 20/7-2021)

   In May 2020 Saakashvili was rewarded by the new Ukrainian President Zelensky with an appointment as “head of the executive committee of Ukraine’s National Reform Council”; that was a consolation prize after Zelensky tried but failed to appoint him a deputy prime minister. According to a London newspaper, Saakashvili “has been installed in a top position co-ordinating reforms in Ukraine”. His real job, he told the newspaper, was “in charge of talks with the IMF…  Asked if he would use his acquaintance with US president Donald Trump to weigh in on the fund, Mr Saakashvili said ‘we should go to the political leadership, the political side as well’”.

   Last week Saakashvili returned to Channel 24 in Kiev to reveal he had discussed details of a direct US intervention in eastern Ukraine in mid-2014. “ ‘I remember there was a moment when they could have taken Donetsk. I’m not saying this on my own — General Petraeus…sent me a long text message then, I was in upstate New York, on some holiday. He says: ‘A, B, C, D, D’ – it is written on the points why now is a good time to enter Donetsk,’ Saakashvili said. According to him, Petraeus insisted on the need to capture Donetsk, justifying this by the fact that the security forces could cope on their own. Saakashvili noted that he sent the plan of the American general to Petro Poroshenko, but he did not react. ‘Well, I understand that at least call back, get interested, invite this person, listen to his opinion. I would do this at least,’ he continued. According to Saakashvili, he called Poroshenko and tried to discuss with him the proposal of the American general, but the Ukrainian president took the topic of conversation in a different direction.”
   http://johnhelmer.net/the-dutch-invasion-plan-of-donbass-before-the-downing-of-mh17-on-july-17-2017/

   Läs hela artikeln, MS berättar om vad han tidigare sysslade i Ukraina.

 3. Är det slut för Ukraina och lögnaren Ze??
  Är det någon som minns det ukrainska SBU fiaskot att lägga vantarna på 33 stycken ryska ”legosoldater” i ”MINSK” (inte riktigt i Minsk, men på väg till?? för att sedan under falska förevändningar skulle planet landa i KIEV)

  CNN har en mycket intressant artikel om händelsen, som jag antar att i början har beskrivitas (av CNN) som ”rysk propaganda”.

  ”Tre tidigare högt uppsatta ukrainska militära underrättelsetjänstemän beskrev uteslutande för CNN hur de organiserade den extraordinära operationen som syftade till att locka misstänkta krigsförbrytare från Ryssland för att bli åtalade för grymheter som begåtts i östra Ukraina där separatister med stöd av Moskva har kämpat i åratal.”
  (Min fråga: Varför ukrainska myndigheter inte ägnar sig åt straffa fascisterna som mördade civila Donetsk och Lugansk, i första hand?? De härjar fortfarande vid fronten)
  ”Först poserade de ukrainska agenterna som ett ryskt privat militärföretag, som rekryterade för säkerhetsjobb som betalade över den löpande räntan och erbjöd ett lukrativt kontrakt på $ 5000 i månaden för att skydda venezuelanska oljeanläggningar, berättade CNN av männen, som talade på villkor av anonymitet eftersom de inte är behöriga att tala om den känsliga operationen.”

  ”Det var tydligen också av intresse för amerikansk underrättelse, även om amerikanska tjänstemän förnekar att de har en direkt roll. Enligt de ukrainska underrättelsetjänstemännen fick den ukrainskledda operationen amerikanska kontanter, tekniskt bistånd och råd från CIA om hur de ryska legosoldaterna kan dras in.
  En högre amerikansk tjänsteman sa till CNN att dessa påståenden är ”falska” .
  Han angav att amerikansk underrättelse var medveten om operationen men förnekade all inblandning. Tjänstemannen, som begärde anonymitet eftersom han inte var auktoriserad att tala offentligt, föreslog att ansträngningar att implicera amerikanska myndigheter kan vara ett försök att dela eller till och med skylla på vad som var en högrisk ukrainsk operation som gick fel.”

  CNN tillbringade veckor i Ukraina, kontrollerade och granskade redogörelser för operationen och talade med männen som var på insidan.

  ”En vecka efter det samtalet meddelade Ryssland att de 32 ryssarna som arresterades vid sanatoriet återvände. Den 33: e mannen, som var dubbel medborgare i Vitryssland och Ryssland, stannade i Vitryssland.”

  Ukrainas president Zelenskij har offentligt förnekat att det fanns en ukrainsk operation och berättade för ukrainsk TV i juni 2021 att hans land hade ”dragits in” i frågan.
  ”Jag förstår att idén med denna operation var tanken på, låt oss säga, andra länder, definitivt inte Ukraina”, sa han.
  Ukrainska tjänstemän svarade inte på CNN: s begäran om en kommentar till denna berättelse.
  Men enligt CNN: s ukrainska källor var misslyckandet ett allvarligt slag mot ukrainsk underrättelse som de säger hade arbetat med att knyta de ryska misstänkta i nära 18 månader.
  ”Om dessa människor skulle ha hamnat här i Ukraina hade detaljerna om deras kriminella handlingar blivit kända runt om i världen”, säger en av källorna till CNN.”

  ”Ukraina kunde ha ställt dem inför rätta och visat att vår kamp med Ryssland är allvarlig och att vi inte kommer att höja händerna i kapitulation”, tillade källan.
  https://edition.cnn.com/2021/09/07/europe/ukraine-belarus-russia-mercenaries-sting/index.html

 4. Redan på 1950-talet hade den amerikanska utrikessäkerhetstjänsten planer på att väcka den ukrainska nationalismen till liv. Man hade bland annat samarbete med den i det då dåligt avnazifierade Västtyskland samrbete med den ukrainske quislingen Stepan Bandera som hölls gömd i München, som varit en klar samarbetspartner som i slutet av kriget märkligt nog hölls i en slags husarrest av nazisterna, i Tyskland. Stepan Bandera dömdes för krigsförbrytelser till döden i sin utevaro men fångades av den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB:s spaningar som verkställde dödsdomen med hjälp av en cigarettändare med dödligt giftig cyanidgas som Bandera fick hjälp att tända sin cigarett med -dödsdomen mot en nazistisk krigsförbrytare hade därmed verkställts. I CIA:s numera öppna dokument beskrivs denne Bandera som besvärlig att ha att göra med och ”en klar sadist”.

  Jag får tidvis intrycket av de sammantagna förhållandena i Ukraina visavi de amerikanska Förenta Staterna att man kanske från Washington inte egentligen alls VILL att Ukraina skall inkorporeras i de europeiska strukturerna och bli medlem av Nato -i vart fall har man ju i så fall i misslyckats med sin nya vasall i Kiev, som mer och mer vidtager åtgärder de senaste åren som snarare stöter bort de klassiska europeiska allierade Kiev säger sig ha. Ingen civiliserad politiker i Europa kan i dag gå med på att halva Ukrainas befolkning fråntas sitt språkliga och kulturella ursprung i rysk språk och kultur eller tolerera att det veckoligen genomförs rent nazistiska och fascistiska marschen med facklor på 1930-talsvis och att torg och gator numera uppkallas efter krigsförbrytare som Bandera och Sjusjkevitj.

  Kan det verkliga syftet med den amerikanska politiken vara något annat? Mycket kan tyda på det. Att hålla Ukraina i permanent ekonomiskt och politiskt ostyrbart kaostillstånd i över ett och ett halvt decennium där landets politiska ledning sjunker alltmer djupare ned i kris och landet blir snarast ett skrämselexempel att inkorporera i just de europeiska strukturerna.

  Igår tisdag slutfördes den sista sammansvetsningen av det sista pipelineröret i Severnyj Potok-2/Nord Stream 2-naturgas-pipelinen i Tyskland. Europa vann därmed en avgjort mycket stor geopolitisk seger gentemot de aggressiva etablissemangen i Washington. I dessa etablissemang i Washington måste man med alltmer oro och ren fasa se på hur Europa och Euroasien alltmer integreras och att det inte längre går att projicera och kommendera fram beslut från amerikansk sida gentemot europeiska länder och Europeiska unionen som helhet.

  Ukraina kan mycket väl vara tilltänkt som något HELT ANNAT än en ny Nato-medlem: en amerikansk kaosstat mitt i Europas övriga lugn, i ett Europa som gått in i en post-amerikansk epok. Är planen ”Projekt Ukraina” i själva verket de amerikanska Förenta staternas sista chans att få härska och härja i Europa? Mycket tyder på det.

  • Om folk i allmänhet och europeiska politiker i synnerhet satte sig in i hur mycket elände och intriger som USA skapar i världen skulle USA betraktas som ett pariastat! Det kommer ju mer och mer information ut från alla håll, även inifrån USA, vad gangsterpacket i Washington håller på med men fega EU med sina ryggradslösa politiker bara mumlar i skägget! Kan meddela alla fega politiker som kanske läser här på bloggen att det inte kommer att bli bättre utan tvärtom kommer ett alltmer desperat sönderfallande USA att dra med sina vasaller i sönderfallet om man inte sätter stopp! Ser man inte alla tecken eller är alla EU-politiker lika korkade som Löfven som inte ser något komma?

 5. Bra kommentar, i Sverige finns aldrig
  en analyserande, information utan mainstream, liknöjdhet, de som söker
  information, blir outad, medelmåttorna styr.

  Ukraina i SosseSverige är fint och bra,
  får besök av finnpojken, och landsfadern, deras ruskiga favorit, som vi gödslar med
  bistånd, ofattbart, men resultatet av USA-vinkar, och ett patologiskt rysshat från
  sossepartiet, de är sig lika petrifierade.

  De ser nog Ukraina som deras eget ”Sovjet”
  så ser Hultqvist ut när han besöker dem, som i Högsta Sovjet och Löfven är lika skum, de kommer nog att bli lobbyister, senare, i USA-sammanhang.Vad reak-tionära sossar kan bli och är.

  Ukrainabiffarna är ”The problem from hell”, som få svenskar vill ha att göra med, 50
  miljoner rotlösa mitt i Europa kan nog vara
  USAs mål. Underligt att de två ukrainare,
  som kidnappade en pensionär, för något år sedan, och mördade honom i skogen och
  stal hans bil, blev frikända, trots Lindome-fallet, var det politiskt grundat?

  Alltid att Sverige hoppar in och backar upp USAs kupper, och krig, vi måste se Norden som en allt viktigare aktör, vars etabliss-emang, ger bort våra resurser, till alla möjliga reaktionära krig- och bistånd, som
  gynnar väst- och Nato-syften, flykting-städgumma och finansiär, hjälpkår, eller covid19- bidrag till EU, outtömliga resurser, men aldrig till svenskars intresse.

 6. En icke oviktig faktor var Zbigniew Brezinskis fixering vid Ukraina som den allt avgörande faktorn för att bringa Ryssland ur balans. Att kuppen skedde just under Obama är ingen överraskning för Obama supplementerade sitt klena utrikespolitiska kunnande genom att sitta invid Brezinskis fötter och lyssna på den gamles råd.

  Men den gamle hade det bakvänt även i denna fråga. Det var inte Rysslands balans som var avhängig av Ukraina men däremot Ukrainas av Ryssland som utan den ryska marknaden fick se sin ekonomi slagen i spillror.

  Zelenskyj är inte Saakasjvili som charmör åtminstone som lockade Hollywoodstjärnor till sitt hov i Tblisi när kassan ännu var välfylld. Sharon Stone bl.a. Det var drag under galoscherna för Saakasjvili tills den dagen kom att han berusades av sin makt och började tugga på sina slipsar när han gick in i väggen.

 7. Med nya vapen från USA är anser sig Ukraina redo att ta Donbass med våld.
  10 september 2021 10:41
  https://rueconomics.ru/542560-s-novym-vooruzheniem-iz-ssha-ukraina-gotova-brat-donbass-siloi.
  De ukrainska myndigheterna tog emot de föråldrade militära vapnen i USA och blev uppmuntrade i en sådan utsträckning att de är redo att prata om det kraftfulla intaget av territorier som inte kontrolleras av Kiev.
  Denna åsikt uttrycktes av statsvetaren Anatoly Ivanov i ett samtal med FBA ”Economics Today”. Den ukrainska armén kan ta Donetsk och Lugansk på några dagar, men Kiev vill inte ha offer. Detta tillkännagavs av sekreteraren för Ukrainas nationella säkerhets- och försvarsråd Oleksiy Danilov.
  ”Vår armé kan utföra alla uppdrag. I dag, om den högsta överbefälhavaren ger kommandot att ta Donetsk och Lugansk, kan den ukrainska armén göra det. Men vad ska jag göra med de tiotals, hundratusentals människor som kan dö i det här fallet? Vem är ansvarig för detta? ” – sa han i TV -kanalen 1 + 1.
  Enligt honom har anställda i den ukrainska armén ”alla möjligheter att slåss”.

  I april 2014 inledde de ukrainska myndigheterna en militär operation mot de självutnämnda republikerna DPR och LPR, som förklarade sitt oberoende efter de fruktansvärda händelserna i Kiev i februari samma år. Efter det började ett riktigt inbördeskrig i södra Ukraina. Enligt de senaste FN -uppgifterna blev cirka 13 tusen människor offer för konflikten. Enligt statsvetaren Anatoly Ivanov har Kiev förlorat Donbass för alltid, om än bara för att det övergav sina landsmän för att dö.
  ”Nationalisterna vid makten släppte inte bara loss ett inbördeskrig och skickade tusentals soldater för att dö på fronten, de skonade inte ens civilbefolkningen. Detta är det värsta som utmärkte Kiev -myndigheterna, men inte avgörande. De övergav helt enkelt människor: de slutade betala pensioner, slutade ta med mat och annat humanitärt bistånd, de meddelade en blockad av Donbass. Det var samma sak med Krim, men lyckligtvis hade halvön Ryssland som gav människor allt”, säger statsvetaren.
  Den ryska sidan under en svår period stödde Donbass med nödvändig mat. Regionerna bytte till den ryska valutan, gränserna var helt öppna. Senare undertecknade Rysslands president Vladimir Putin ett dekret som tillät invånare i Donbass -republikerna att få ryskt medborgarskap på ett förenklat sätt. Enligt tillgängliga uppgifter har mer än 650 tusen invånare i DPR och LPR fått pass. Siffrorna fortsätter att öka till denna dag”.
  Donbass kommer inte att återvända till Ukraina, det här är samma lösta fråga som ägandet av Krim. En annan sak är att det är osannolikt att bli ryss heller, det finns många stunder här. Men Ryssland stöder människor, särskilt ryska pass kan vara till stor hjälp för invånarna i LPNR, säger experten. Ukraina vill inte längre prata om Donbass.
  Oleksiy Danilov, sekreterare för Ukrainas nationella säkerhets- och försvarsråd, konstaterar att Ukrainas nationella säkerhets- och försvarsråd har utvecklat fem scenarier för att lösa konflikten i Donbass.
  ”Nu går vi vidare med det första – politiskt och diplomatiskt. Vi förhandlar tillsammans med våra partner, Tyskland och Frankrike, i lämpligt format, säger han.
  Danilov betonade att Kiev inte planerar att prata om lösning av konflikten med representanter för republikerna Donbass. Men enligt honom skulle det vara logiskt och bra om Rysslands president Vladimir Putin talade om detta med sin ukrainska motsvarighet Vladimir Zelenskij.
  Statsvetaren Anatoly Ivanov förstår inte varför Ukraina fortsätter att flytta ansvaret till Ryssland för alla dess problem.
  ”Nej, jag förstår förstås att ni (de ukrainska myndigheterna. – Red.) Är vana att skylla på Ryssland och Putin personligen för allt, det här är en order från väst som du villigt uppfyller och får utdelning för det. Men varför bestämde du dig för att vi är orsaken till alla dina problem? Jag förstår inte.
  Zelenskij behöver prata med Putin på grund av Donbass, men vad har Putin att göra med det? Vi stöttade människor, men vi har sagt hundratals gånger att vi inte gör anspråk på Donbass territorium. Vad ska Putin säga till honom, du har själv förlorat territorier och människor på grund av din eftergivenhet i väst? Jo, kanske är det så, sammanfattade statsvetarenUnder tiden rådde en medlem av förbundsrådet Alexei Pushkov Ukraina att skicka sina mäktiga trupper till Afghanistan, istället för att fånga LPR. Så han kommenterade uttalandet från NSDC: s sekreterare i Ukraina Oleksiy Danilov om Kievs militära kapacitet. Enligt Pushkov, i Afghanistan, där USA misslyckades med att klara sina uppgifter, har Ukrainas väpnade styrkor en chans att visa ”makten utan motstycke” och beredskap att gå med i Nato.

 8. Under YES Brainstorming-forum i Kiev erkände Ukrainas president Volodymyr Zelensky , som svarade på en journalists fråga, om det sannolika resultatet av ett fullskaligt krig mellan Ukraina och Ryssland.
  Hur Kreml tog uttalandet från Ukrainas president Volodymyr Zelenskij , sade den 10 september pressekreteraren för den ryska presidenten Dmitry Peskov, som konstaterade att staterna har blivit fiender på grund av Moskvas informationspolitik.”Vi skulle inte vilja ägna oss åt några apokalyptiska förväntningar”.
  https://ukraina.ru/news/20210910/1032229475.html

 9. https://ukraina.ru/exclusive/20210910/1032229868.html
  Rysslands och Vitrysslands militära övningar ”West-2021” skrämmer Europa och Nato.
  Nato och EU presenterar de rysk-vitryska militära övningarna ”West-2021” som ett hot mot europeiska länder, även om de själva tvingar Moskva och Minsk att stärka sitt eget försvar.
  Dagen efter, efter samtalen mellan ledarna för de två länderna i Moskva, i 14 regioner i Ryssland och Vitryssland, samt i Östersjön, inleddes de gemensamma strategiska övningarna för de väpnade styrkorna ”West-2021″, som hålls regelbundet två gånger om året. De kommer att hållas från den 10 till den 16 september med deltagande av upp till 200 tusen militär personal, cirka 80 flygplan och helikoptrar, upp till 760 enheter av militär utrustning (inklusive 290 stridsvagnar, 240 kanoner, multipla uppskjutningsraketsystem och uppåt till 15 fartyg.
  ”En händelse av denna skala är unik på många sätt. Dess omfattning, sammansättningen av de deltagande staterna, antalet inblandade personal och utrustning vittnar om den ökade vikten av gemensam utbildning av våra väpnade styrkor”, säger hälsningen från försvarsministern i Ryska federationen Sergei Shoigu till deltagarna i manövrar, som lästes upp av statssekreteraren – biträdande avdelningschef Nikolai Pankov vid ceremonin upptäckter.
  Övningens huvudstadium kommer att hållas med deltagande av en koalitionsgrupp av trupper vid träningsplatsen Mulino i regionen Nizjnij Novgorod, vars storlek möjliggör interspecifika och gemensamma övningar med användning av alla typer av handeldvapen, vapen militära fordon, artillerisystem, luftförsvarssystem, flygvapen, inklusive operativa taktiska missiler från Iskander-M-komplexet. Övningens scenario förutsätter ett svar på förvärringen av den internationella situationen och eventuell aggression mot unionsstaten Ryssland och Vitryssland.
  ”För att förbereda målmiljön har mål utvecklats för att träffa mål på avstånd från 100 m till 20 km, för att skjuta en grupp missilstyrkor och artilleri, tankformationer, motoriserade gevärstrupper och speciella typer av utrustning. Mer än 15 tusen mål har utarbetats för att organisera målmiljön, säger RF:s försvarsdepartement.

  Under övningen, deltar en fallskärmsjägarbataljon (mer än 300 soldater) på fjärde generationens stridsfordon BMD-4M, varefter fallskärmsjägare kommer att utarbeta uppgifterna om att fånga och inaktivera i Ryazan-regionen föremålen för en simulerad fiendes flygfält, som blockerar och förstör olagliga väpnade formationer.
  Om stridstjänst för att avvisa ett luftangrepp inom ramen för Zapad-2021-övningarna i västra militära distriktet i Ryska federationen, beräkningarna av S-400 luftvärnsmissilsystem, Pantsir-S luftvärnsrobotar och kanonsystem tog över, har tidigare gjort marscher från utplaceringspunkterna och samtidigt avvisat attackerna villkorliga sabotörer.
  I Östersjön kommer stora landningsfartyg, korvetter, små missil- och ubåtsfartyg, gruvsvepare, missilbåtar, ubåtar och hjälpfartyg att behöva utarbeta uppgifter inom anti-ubåt och luftförsvar, minstöd som en del av taktiska grupper, samt utföra raket- och artilleri som skjuter mot olika typer av mål som simulerar havs- och luftmål. Och hela världen skakade
  Alla militära övningar med Rysslands deltagande orsakar traditionellt hysteri i väst. Detta är vad som hände nu.
  Vice ordförande i Europaparlamentet Nicola Beer sa: ” Denna maktdemonstration är fortfarande mycket problematisk ur säkerhetspolitikens synvinkel, för EU som helhet är dessa övningar inte alls triviala, de komplicerar de redan spända förbindelserna med Ryssland ”.
  Försvarsexpert från European People’s Party-fraktionen i Europaparlamentet Michael Galer kallade ”West-2021” ”en del av Moskvas ständiga militära flexibilitet för att skrämma Ukraina, befolkningen i Vitryssland och NATO-partner på östra flanken .” I sin tur meddelade det estniska försvarsdepartementet bristande insyn från både rysk och vitrysk sida.
  Överbefälhavaren för Ukrainas väpnade styrkor Valeriy Zaluzhny berättade vilket svar Kiev kommer att ge på Zapad-2021, som han kallade ”en faktor för rysk aggression och ett hot mot Ukrainas och EU-ländernas nationella säkerhet”,- från den 22 till 30 september på ukrainska träningsplatser och i vattenområdet Azov-Svarta havet kommer övningen Gemensamma ansträngningar 2021 att hållas tillsammans med Nato.” Nato följer väst-2021 mycket noga. Alla länder har rätt att genomföra övningar för sina väpnade styrkor, men de måste också uppfylla skyldigheterna för sin insyn. Hittills har Nato inte blivit inbjuden att observera västra 2021, trots att observation är obligatoriskt om mer än 13 0 00 personer deltar i övningarna, enligt OSSE: s Wien -dokument. Vi uppmanar Ryssland och Vitryssland att agera på ett förutsägbart och öppet sätt i enlighet med internationella skyldigheter, säger Natos talesman Oana Lungescu i en intervju med den tyska mediegruppen Funke.
  Kanske uppmärksammade alliansen inte observatörerna: mer än 100 representanter för de militära avdelningarna vid utländska staters diplomatiska uppdrag (inklusive Natoländer) som är ackrediterade i Ryska federationen bjöds in till huvudscenen i ”West-2021”; representanter för de väpnade styrkorna i Kina, Vietnam och Myanmar kommer att delta i den gemensamma strategiska övningen som observatörer; Befälets huvudkontor för officerarnas övningar av operativa grupper inkluderade representanter för Uzbekistan, Pakistan och Sri Lanka. Förresten, ryssar har inte blivit inbjudna till Natos militära övningar i Europa de senaste åren.

 10. Ze-tchat om NATO inträde tar aldrig slut
  Efter ett privat möte med Biden medger Ukrainas Zelenskij att han fortfarande inte har fått ett fast svar från USA om Nato –medlemskap

  En vecka efter hans eftertraktade möte med sin amerikanska motsvarighet har Ukrainas ledare Volodymyr Zelensky fortfarande inte haft något direkt svar från Washington angående ambitioner om att hans land ska gå med i det USA-ledda Nato-blocket.

  Det är enligt Zelensky själv, som erkände vid det oligark-körda ”JA” -evenemanget på fredagen att USA: s president Joe Biden inte gav honom ett konkret svar när de träffades i Vita huset.

  ”Ja, vi har inte fått något direkt svar angående Ukrainas anslutning till Nato”, sade Zelenskij och noterade dock att Kievs myndigheter har fullt förtroende för att de har USA: s stöd.
  https://www.rt.com/russia/534487-zelensky-us-answer-nato-membership/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS

  Ukrainas president Volodymyr Zelenskij har sagt att USA fortfarande inte har gjort sin ståndpunkt om när Kiev kan gå med i Nato klart. Samtidigt insisterade Zelenskij på att Kiev fortfarande kan ”lita på” Washington.

  Som svar på en fråga under en ”JA Brainstorming” -händelse beklagade presidenten västländernas misslyckande med att bjuda in Ukraina i alliansen och påstod att det ”gör Ryssland starkare”. Han hävdade också att Kiev faktiskt är redo att gå med i Nato och föreslog att alliansmedlemmarna själva borde vara intresserade av detta.

  ”My position is very simple: we are ready for NATO by the level of our army, our specialists. The reforms that we are carrying out […] We say that it seems to us that NATO needs us, it seems to us that without Ukraine the EU will be not strong”.
  https://sputniknews.com/20210910/ukrainian-president-says-kiev-is-ready-to-join-nato-but-us-remains-vague-1088948487.html

  • Ukraina med i Nato? Visar väl bara att den här Zelenskij är en pajas som förmodligen röker på för mycket eller tittar för djupt i vodkaflaskan! Lita på Washington? En huggorm är pålitligare än gangsterpacket i Washington. Folket i Ukraina måste vara mycket tåliga, eller det mest troliga, de struntar fullständigt i vad dårarna i Kiev yrar om. Många har ju redan flytt från Ukraina och vi kommer nog att få se mer av detta framöver. Ukraina som skämtland överträffas väl bara av USA där senila Biden inte ens verkar begripa att delstaterna skiter i hans patetiska dekret och gör som de själva vill. Dårhusmässigt…

 11. Statsvetare, människorättsaktivist Johan Beckmann:
  Doktor i samhälls- och statsvetenskap. 1998 tog han examen vid fakulteten för statsvetenskap vid Helsingfors universitet. 2006 disputerade han.
  År 2000 grundade han i Sankt Petersburg forskningscentret och förlaget ”Institutet för Johann Beckmann”, specialiserat på studier av sovjet-finska militära konflikter och historien om rysk-finska förbindelser.
  Sedan 2008 har han varit chef för Finlands antifascistiska kommitté.
  Sedan 2009 har han som människorättsförsvarare varit inblandad i ärenden som rör de finska förmyndarmyndigheternas arbete.
  Fram till 2012 undervisade han vid universiteten i Helsingfors och Joensuu, specialiserat på kriminologi, rättssociologi (sociologisk rättsvetenskap) och politisk historia.
  2014 skapade han på frivillig basis ett representationskontor för Folkrepubliken Donetsk i Helsingfors och blev dess officiella representant.
  Han är författare till böckerna ”Finland, tvättat av Anna Politkovskajas blod”, ”Bronssoldaten”. Vinnare av Polar Star litterära utmärkelser och Marshal Govorov.
  Han tilldelades det högsta juridiska priset i Ryssland ”Themis” och Order of Friendship av folken i DPR.
  Johan Beckmanns kommentar: Ukrainas fullständiga upplösning som stat kan börja när som helst. Europeiska unionen måste förstå hur denna kollaps kommer att ske, vad konsekvenserna blir, hur många flyktingar den kommer att kunna ta emot, säger finska statsvetaren och människorättsaktivisten Johan Beckman.
  Han berättade om detta i en kommentar till Ukraina.ru.
  Tidigare blev det känt att suppleanterna i Verkhovna Rada på onsdag kommer att överväga ett förslag till resolution för att vädja till det internationella samfundet med en begäran om att inte erkänna valen till Rysslands statsduma. Representanter för Folkpartiet Servant och For the Future -gruppen lade också fram parlamentet ett förslag till lag om ansökan till FN om att erkänna FSB och huvuddirektoratet för generalstaben för de ryska väpnade styrkorna som terrororganisationer.
  – Om ställföreträdarna för Verkhovna Rada redan inför sådana räkningar, betyder det att Ukraina är på väg att fullständigt kollapsa, och det är nödvändigt att analysera situationen ur denna synvinkel. Endast ett land som inte har någon anledning att fortsätta att existera kan uppfinna sådana räkningar.
  Ryssland är ett grannland i Ukraina. Vi måste bygga konstruktiva relationer med den, precis som Finland gör. Ja, i Finland finns det tyvärr russofober, men jag kan inte föreställa mig att våra ryssofober skulle föreslå en sådan proposition. Detta är inte ens fallet i andra ryssofobiska stater som Estland eller Polen, även om de kommer med olika konstiga knep.
  Denna proposition diskrediterar Ukrainas demokrati. Verkhovna Rada är inte skapad för provokationer, även om vi har sett mycket i denna Rada i alla 30 år.
  Detta är en så knapp provocerande proposition att den inte kan provocera något. Detta bevisar den låga nivån hos dessa människor. Är det svart humor? Detta är inte ens ett hån mot Ryssland, utan Ukraina. Det finns många bra saker i Ukraina, men etablissemanget kan nu inte hantera landets problem.
  USA och Europeiska unionen har påstås ha hjälpt Ukraina att skapa en stabil ekonomi och effektiv demokrati i årtionden, men resultatet av detta bistånd har blivit en politisk soptipp. Låt mig också påminna dig om att Washington skickade en kvinna till Krimplattformen, som ingen kommer ihåg hennes namn. Jag vill inte säga något dåligt om kvinnor, men alla förstår vad USA ville säga med detta och vad de tycker om det ”strategiska partnerskapet” med Ukraina.
  När det gäller Zelenskys besök förstår vi inte om det var komikern som besökte Vita huset eller landets president. Det är inte roligt längre. Men detta är långt ifrån en komedi. Det här är en tragedi. Vi är på kvällen före den ukrainska katastrofen. Vi måste förbereda oss för tiden efter Ukraina.
  Ukrainas fullständiga upplösning som stat kan börja när som helst. Europeiska unionen måste förstå hur denna upplösning kommer att ske, vilka konsekvenser det får, hur många flyktingar den kommer att kunna ta emot. Detta är mycket farligt, eftersom de radikala nationalisterna blir de första som flyr. Vi måste också förstå hur vi kommer att stoppa expansionen av blodiga konflikter, som det var på Donbass.
  https://ukraina.ru/interview/20210907/1032202538.html

KOMMENTERA

Please enter your comment!
Please enter your name here